Page 1

KESĂ„ | SYKSY 2013

Finlandia Hotellien asiakaslehti Futiskenttien tulevat tähdet SIVU 14

Kokous tehokkaaksi monen aistin kautta SIVU 24

Uusi mobiilietukortti Sivu 4

Monen roolin

Ria Kataja SIVU 8


pääkirjoitus

Aidosti erilainen ja kehittävä Finlandia Hotellit on yksityinen, yrittäjävetoinen ja suomalainen hotelliketju. Olemme ylpeitä siitä, että toimintamallimme ja palvelumme ovat paikallisia ja persoonallisia. Kehitämme palvelujamme asiakkaiden ja paikallisen osaamisen ja näkemysten perusteella. Tämän takia olemme aidosti erilaisia. Pyrimme myös olemaan toimissamme kehityksen kärjessä. Tästä osoituksena on uusimpien verkkosovellusten käyttöönotto. Toimistomme aukioloaikoina kotisivuillamme on ollut jo käytössä reaaliaikainen keskustelu -asiakaspalvelu. Kun asiakas tulee kotisivuillemme, niin ruudulle ponnahtaa ikkuna, jossa todetaan: ”Tervetuloa Finlandia Hotelsin sivuille. Kuinka voin auttaa? ” Olemme vastanneet heti eri kyselyihin ja tiedusteluihin sekä saaneet paljon hyvää palautetta palvelun nopeudesta ja käytön helppoudesta. Kotisivuillamme on myös avoin keskustelufoorumi, jossa voi keskustella, kommentoida tai luoda ihan uusia aiheita. Osallistujien määrä on kasvaa jatkuvasti. Kannattaa tutustua.

Finlandia Hotelli Atrium Atriumin toiminta loppuu toukokuun lopussa kiinteistön omistajavaihdokseen. Pitkän yhteistyömme päättyessä haluan kiittää Saarikorven yrittäjäperhettä ja henkilökuntaa. Teimme ja saimme yhdessä paljon aikaan. Toivotamme leppoisia oloneuvospäiviä yrittäjäpariskunnalle ja muille henkilöille menestystä uusissa tulevissa haasteissa. Finlandia Hotellit pyrkii löytämään uuden hotellin Joensuun talousalueelta.

Mobiilietukortti

Finlandia Hotellien asiakaslehti 1/2013 KUSTANTAJA Finlandia Hotels Ramsinniementie 14 00980 Helsinki (09) 684 1440 myynti@finlandiahotels.fi www.finlandiahotels.fi PÄÄTOIMITTAJA Kari Pauloaho

Älypuhelimien yleistyessä päätimme ottaa käyttöön uuden tavan esitellä palveluitamme. Cardu- sovelluksella voit helposti ladata mobiilietukortin älypuhelimeesi. Avaustarjouksena tarjoamme kahden hengen huoneen yhden hengen huoneen hinnalla – etu jopa 26 euroa. Toivomme, että mobiilietukortin edut ja tarjoukset saavat sinut kiinnostumaan palveluistamme. Mobiilikortista löytyy lisää tietoa tässä Visiitissä ja hotellien vastaanotoissa.

Bonusasiakkaan kesäetu 59 €/ 2hh/vrk Tarjoamme taas kanta-asiakkaillemme Suomen edullisimman majoitustarjouksen. Koska Suomessa tapahtuu koko kesän, tämä vapaa-ajanmatkustukseen tarkoitettu superetu on voimassa 17.6.-4.8.2013. Haluamme, että sinulla olisi mahdollisuus hyödyntää kantaasiakkuuttasi myös vapaa-ajalla. Etusetelin, lisätiedot ja ehdot löydät lehdestämme tai lehtemme näköispainoksesta verkkosivuillamme ja kotisivuiltamme www.finlandiahotels.fi. Anna hyvän sanoman levitä eli kerro tarjouksestamme myös ystävillesi ja tutuillesi, sillä edun saa heti käyttöön ostamalla bonuskortin! Uusi bonuskortti maksaa vain 26 euroa, voimassaoloaika kolme vuotta eli vain reilut kahdeksan euroa per vuosi. Tervetuloa mukaviin hotelleihimme! Kari Pauloaho markkinointipäällikkö

TOIMITUS Toimitussihteeri Tapio Rusanen Omnipress Oy tapio.rusanen@omnipress.fi ULKOASU HANK, www.hank.fi PAINOPAIKKA Topnova Oy PAINOS 6 000 kpl ISSN 1458 - 9214

FINLANDIA HOTELLIT: Espoo: Kokoushotelli Meripuisto, puh. (09) 819 251 Harjavalta: Hotelli Hiittenharju, puh. (02) 531 1600 Helsinki: Kokoushotelli Rantapuisto, puh. (09) 319 11, Park Hotel Käpylä, puh. (09) 799 755 Imatra: Imatran Kylpylä, puh. 020 7100 500 Jyväskylä: Hotelli Alba, puh. (014) 636 311 Jämsä: City-Hotelli Jämsänukko, puh. (014) 749 9311 Kalajoki: Hotelli Rantakalla, puh. (08) 466 642 Kemi: Hotelli Palomestari, puh. (016) 257 117 Kemijärvi: Hotelli Mestarin Kievari, puh. (016) 320 7700 Kokkola: Hotelli Seurahuone, puh. 020 7959 600 Kuopio: Hotelli IsoValkeinen, puh. (017) 5396 100, Hotelli Jahtihovi, puh. (017) 264 4400 Kurikka: Hotelli Pitkä-Jussi, puh. (06) 4510 500 Lahti: Hotelli Musta Kissa, puh. (03) 544 9000 Loviisa: Hotel Degerby, puh. (019) 505 61 Oulu: Airport Hotel Oulu, puh. (08) 514 5100 Pietarsaari: Pietarsaaren Kaupunginhotelli, puh. (06) 788 8111 Savonlinna: Hotelli Pietari Kylliäinen, puh. (015) 518 30 Seinäjoki: Hotelli Fooninki, puh. (06) 421 7700 Tampere: Hotelli Victoria, puh. (03) n 242 5111 Tuusula: Hotelli Krapi, puh. (09) 274 841 Utö: Havs-hotel, lehde n puh. (02) 240 5330 Ylivieska: Hotelli Käenpesä, puh. (08) 423 611. Tämä os o

Varaukset kaikkina vuorokaudenaikoina www.finlandiahotels.fi

ispain näkö issa myös v e luetta ivuillamm s o verkk .finlandia www els.fi h ot


ajankohtaista

Yksi Imatran Kylpylän palkitsemisperusteista oli jo vuodesta 2011 jatkunut Kylpylän koko henkilökunnan työtyytyväisyyden ja palvelualttiuden kehittämisprojekti.

Imatran Kylpylä sai tunnustusta

Ruokajuttu maistui parhaalta

Finlandia Hotellien hallitus on valinnut

paa-aikakeskuksessa, jonne on jo syntynyt

Imatran Kylpylän Vuoden Finlandia Hotellik-

kansainvälisesti merkittävä liikuntapalvelu-

si. Tunnustuksen perusteena on hotellin jat-

tarjonta. Imatran Kylpylä toimii vapaa-aika-

Visiitti-lehden edellisen nume-

kuva uudistuminen ja palvelujen kehitty-

keskuksen veturiyrityksenä. Yhdessä Lap-

ron suosituin juttu oli lukijoiden

minen sekä ammattitaitoinen ja palvelual-

peenrannan Rauhan alueen kanssa Imat-

mukaan lähiruokaa ja parhai-

tis henkilökunta. Valintaa Vuoden hotellik-

ran Kylpylä ja Ukonniemen vapaa-aikakes-

ta paikallisia makuja esittelevä

si puolsi myönteinen asiakaspalaute ja Imat-

kus muodostavat pohjoismaiden suurimman

katsaus, joka keräsi lähes puo-

ran Kylpylän sitoutuneisuus kotimaiseen,

matkailukeskittymän. Omien puitteidensa ja

let (7) äänistä. Neljä ääntä he-

yrittäjävetoiseen hotelliketjuun ja sen kan-

palvelukokonaisuutensa kehittämisen ohella

rui Tie pohjoiseen –elokuvasta

ta-asiakasjärjestelmän kehittämiseen.

Imatran Kylpylä on aktiivinen verkostomai-

kertovalle jutulle ja kaksi ääntä

sen toimintatavan rakentajana koko kehit-

meni blueskitaristi-laulaja Erja

palveluitaan aktiivisesti ja määrätietoises-

tyvän matkailukeskuksen alueella, etenkin

Lyytisen henkilökuvalle.

ti sekä esimerkillisen asiakaslähtöisesti. Ko-

goSaimaa -yhteismarkkinoinnin kautta.

Imatran Kylpylä kehittää toimintaansa ja

kous- ja yritysasiakkaita varten Imatran Kyl-

Finlandia Hotellit on yli 20 vuotta vanha

Viime numeron lukijakilpailussa kysyttiin myös suosikki-

pylä on tuonut tarjolle entistä joustavampia

suomalainen yksityisten hotellien markki-

hotellia Finlandia Hotels -ketjun

hinnoittelumalleja ja palveluratkaisuja eri

nointiketju, johon kuuluu 25 hotellia ympä-

valikoimasta. 17 äänestä Imat-

sesongeille. Vuonna 2012 kehittämisen pai-

ri Suomea. Hotellien toimintatapa on toimia

ran Kylpylä sai lähes neljäs-

nopisteessä oli entistä houkuttelevampien

persoonallisesti ja paikallisesti ilman tiukkaa

osan, ja perusteina valinnoille

ravintolakonseptien luominen sekä jo vuo-

ketjuohjausta ja konsepteja. Finlandia Hotel-

oli muun muassa hotellin moni-

desta 2011 jatkunut Kylpylän koko henkilö-

lit ovat aidosti erilaisia.

puolisuus ja hyvyys perhekoh-

kunnan työtyytyväisyyden ja palvelualttiuden kehittämisprojekti. Vuonna 2013 vuorossa on Economy-huo-

Teksti Tapio Rusanen

teena. Kokoushotelli Meripuisto Espoossa sai kolme ääntä sijainnistaan, tyylikkyydestään ja

neiden saneeraus ja modernisointi, ja sen

hyvästä ruoasta. Hotelli Palo-

jälkeen huippusuositun Kylpylä Taikamet-

mestari Kemissä sai kaksi ääntä

sän laajentaminen ja kehittäminen asiakkail-

omasta viskiseurastaan ja hy-

ta ja henkilökunnalta saatujen ideoiden pe-

västä palvelusta. Yhden äänen

rusteella. Tällä hetkellä Taikametsässä vie-

hotelleja oli kahdeksan, josta

railee vuosittain n. 300.000 asiakasta, joten

mainittakoon erikseen Loviisan

lisätilat tulevat tarpeeseen. Imatran Kylpy-

Degerby. Se sai äänensä ”eroot-

län yhteyteen on jo syntynyt merkittävä lo-

tisista muistoista”.

ma-asuntotarjonta, joka laajenee edelleen

Suosikkihotelleja äänestä-

niin, että aivan lähivuosina Kylpylän kautta

neiden kesken arvotun Finlan-

on tarjolla yli 1.200 vuodepaikkaa.

dia Hotelsin majoituslahjakortin

Imatran Kylpylä sijaitsee Ukonniemen va-

voitti Osmo Petäys Kurikasta.

Visiitti 3


ajankohtaista

Uusi mobiilietukortti älypuhelimiin Finlandia Hotellit haluaa olla mukana

vuillemme. Sovelluksessa on myös kart-

mobiilisovellusten käytön eturintamassa.

ta, josta näkee lähimmät Finlandia Hotel-

Valtaosa uusista ostetuista puhelimista

lit ja niiden yhteystiedot.

on älypuhelimia, joiden osuus tullee jat-

- Edut saa käyttöön varaamalla eri-

kossa vain kasvamaan. Finlandia Hotel-

koiskoodilla ja näyttämällä vastaanotos-

lit hyödyntää älypuhelinten ja tablettien

sa mobiilikorttia joko älypuhelimesta tai

suosiota lanseeraamalla uuden Finlandia

tabletista, joten tämän sovelluksen an-

Hotels -mobiilietukortin.

siosta ei enää tarvita erillisiä lippuja tai

Palvelun tuottaa Sunduka Oy:n Cardu-sovellus. Sovelluksella on jo 120 000 käyttäjää. Tunnettuja yrityksiä mukana on mm. Kesko, Linnanmäki, Avis, Vattenfall. Sovelluksen voi ladata hotellien vastaanotosta kolmella opastetulla tavalla: suoraan QR-koodista tai menemällä Cardun sivuille tai lähettämällä tekstiviestin. Kun sinulla on mobiilietukortti ladat-

kuponkeja, Finlandia Hotelsien markkinointipäällikkö Kari Pauloaho lisää. Finlandia Hotellien erikoistarjouksia, kampanjoita, paketteja ja uutisia tulee sovelluksen ladanneelle asiakkaille jatkossa automaattisesti mobiilietukortin alle. Voit tutustua palveluun osoitteessa www.cardu.com.

Finlandia Hotels -korttia varten t Saat sovelluksen ja Finlandia Hotels -

Finlandia Hotels -korttia varten tarvit-

tuna, näet siitä voimassa olevia erikois-

set Cardu -mobiilikorttisovelluksen. Saat

tarjouksia. Avajaistarjouksena tarjoam-

sovelluksen ja Finlandia Hotels -kortin

me kahden hengen huoneen yhden hen-

käyttöösi jollain seuraavista tavoista:

1. Skannaa vi

26 euroa. Sovelluksesta ohjataan hotel-

1. Skannaa viereinen QR-koodi

2. Mene osoit

liemme varaussivulle, yhteydenotto ho-

2. Mene osoitteeseen

telliin onnistuu soittamalla, lähettämäl-

www.cardu.com/finlandiahotels

lä sähköpostin, voit osallistua keskustelu-

3. Lähetä tekstiviesti cardu

foorumillemme tai vierailla facebook-si-

finlandiahotels numeroon 16130

gen huoneen hinnalla. Edun arvo on jopa

3. Lähetä teks numeroon

Android

iPhone

Hotelli Rantakalla Kalajoen Hiekkasärkillä remontoi uusia hotellihuoneita.

– Hotellikapasiteettia on päivitetty ja tar* Tekstiviestitilauksen hinta märäytyy operaattorikohtaisen hinnoittelun mu ve uudistuksiin oli suuri. Hotellimme on päivittämisen j näkyy henkilökohtaisissa korteissasi näkymän saanut uusia ja uudistettuja hotellihuoneita, hotellinjohtaja Paula Palola kertoo. – Hotellimme majoaituskapasiteettia ovat lisänneet myös viime kesäkaudelle valmistunut 23 huoneiston Rantakallan Timantti A, jossa on saunallisia hotellihuoneita sekä huoneistoja merinäköalalla sekä uusi kesälle 2013 valmistuva Rantakallan Timantti B, jossa myös 23 saunallista huoneistoa. – Myös Loma-asuntomessut 2014 vauhdittavat rakentamista, sille ne pidetään aivan hotellimme läheisyydessä. Rantakallan läheisyyteen rakennetaan lisäksi uusi Rantakalla Villagen ensimmäinen neljän huoneiston rivitalo kesän aikana. Kaikista Rantakallan Timantin huoneistoista on upea merinäköala, myös saunan lauteilta.

4 Visiitti


ajankohtaista Käenpesän ravintola uudistuu Ylivieskassa sijaitseva Hotelli Käenpesä uudistaa ravintolaansa. Ravintolan kalustus, valaistus ja baaritiskit menevät vaihtoon ja keittiö on suunniteltu täyttämään tämän päivän keittiön haasteet ja vaatimukset. Käenpesän tuleva ravintoloitsija Jari Ruonakoski kertoo myös ruoka- ja viinilistan menevän täysin uusiksi.

Motoristeja suositaan Lahdessa Lahti on nousemassa yhä houkuttelevam-

katkesi vasen ja toisessa oikea solisluu. Ja

maksi retkikohteeksi motoristeille. Kau-

omat pyörät jäivät käytöstä.

– Uusi ruokalista tulee elämään tiukasti sesongin mukaan. Vaihdamme noin viisi kertaa vuodessa koko ruokalistan, mutta klassikoiden tulee kulkea mukana. Jari Ruonakoski toivoo asiakkaiden yl-

pungin ja yrittäjien motoristiystävällinen

Mutta sydän ei kokenut kolhuja, joten

asenne, innovatiivisuus ja houkuttelevat

lämmin suhde moottoripyöriin jäi elämään.

palvelut ovat hyvä syy perehtyä Suomen

Motoristeille onkin varattu iso, lämmin, lu-

karttaan tarkemmin. Hotelli Musta Kis-

kittu autohalli. Viihtyisä, edullinen hotelli

laavat aina uudelleen palveltavaksemme

sa Lahden keskustassa tarjoaa motoristeil-

on kaupungin keskustassa ja ajovarusteet

ja ravintolakokemus kruunaisi koko reis-

le räätälöityä Motoristin Kissanpäivät -pa-

saa näppärästi jätettyä huoneeseen.

sun.

kettia. – Tarvittaessa muokkaamme palvelui-

pyörämuseo Vesijärven rannalla. Kissanpäivät -pakettiin sisältyy pääsylippu mu-

Hotelli Mustaa Kissaa isännöinyt Mika Ce-

seoon. Muita kohteita voisivat olla Vesijär-

derqvist.

ven risteilyt, Vääksyn majakkapaviljonki ja Pulkkilan harju. Lahti Travel Oy on myös julkaissut mo-

Hämäläinen. Kun yliopettaja Mika Kylänen

toristeille suunnatun esitteen, jossa on ta-

Lahden Ammattikorkeakoulusta otti yh-

pahtumat, käyntikohteet, majoitusmahdol-

teyttä ja tarjosi yhteistyötä. Pienen harkin-

lisuudet, ravintolat, kahvilat sekä tietys-

nan jälkeen päätin ottaa tarjouksen vas-

ti MP-museon tapahtumat. Siinä on myös

taan, muistelee Cederqvist. Cederqvistin oma harrastus kaksipyöräisillä alkoi vuonna 1969 Tunturi Sportin

kartta motoristeille suositeltavista reiteistä. Opas ilmestyy myös nettiversiona. Lisätiedot: Musta Kissa,

selässä. Sitä seurasi ”kolmepuolikas” Ya-

puh (03) 544 9000

maha. Parin vuoden jälkeen ajokki vaih-

info@mustakissa.com

tui Tuutti Hondaan. Mika ajoi kaksi haave-

Suomen moottoripyörämuseo,

ria peräkkäisinä vuosina. Ensimmäisessä

puh. 050 410 5105

Viheriöille viihtymään

– Odotuksemme on, että asiakkaat pa-

käyntikohteita kuten Suomen moottori-

taanotto on aina lämmin, kehuu 19 vuotta

– Alunperin idean äiti oli vastaanotos-

ruokalistasta.

Lahden alueella on paljon erilaisia

ta myös ryhmille. Ja takuuvarmasti vas-

samme työskentelevä ex-motoristi Irma

lättyvän positiivisesti uudesta ilmeestä ja

Kuopion IsoValkeisen golfpaketissa on

Seinäjoen Fooninki tarjoaa puolestaan

kaksikin green fee -vaihtoehtoa, toinen

golfia Ruuhikoski-Golfissa

Moni Finlandia Hotels -ketju hotelli tarjo-

Siilinjärven Tarinagolfiin ja toinen Nilsiän

ja Imatran Kylpylä

aa edullisen ratkaisun golfin harrastajille.

Tahko Golf Clubiin.

kierroksen Imat-

Eri hotelien golfpaketteihin kuuluvat yh-

Kalajoen golfkentälle pääsee golfpaket-

den yön majoitus, aamiainen ja green fee

tiin kuuluen sekä Ylivieskan Käenpesästä

kentälle sekä joissakin hotelleissa muita-

ja Kalajoen Rantakallasta.

kin etuja kuten sauna tai kylpylälippu.

Jyväskylässä Alban golfpakettiin kuu-

ran golfkentällä. Lisätiedot jokai-

luu kierros Muurame Golfissa, Pietarsaa-

sesta golfpa-

golfareille on useita golfkenttävaihtoehto-

ren Kaupunginhotellin pakettiin Jakob-

ketista netis-

ja kuten Master Golf, Ringside Golf, Tapio-

stads Golfin kentällä ja Tuusulan Krapin

tä: www.finlan-

la Golf tai Gumböle Golf.

golfpakettiin kierros Tuusulan kentällä.

diahotels.fi

Espoon Meripuiston majoituspaketissa

Visiitti 5


ajankohtaista

Teksti Helena Lylyharju ja kuvat Kari Martiala

Hotelli Alban uudella kesäterassilla herkutellessa voi ihailla samalla kaunista Jyväsjärveä.

Tangokuninkaan seurassa Hotelli Albassa

Herkutteluhetki Jyväsjärven rannalla Juhlistimme tangokuningas Teuvo Oinaan uutta albumia Jyväskylässä, Hotelli Alban uudella kesäterassilla.

T

angokuningas Teuvo Oinas muutti syntymäseudultaan Lapista Jyväskylään kolmisen vuotta sitten. Keski-Suomen pääkaupungista on helppo matkata keikkamatkoille eri puolille Suomea. – Jyväskylä on myös hyvin positiivinen kaupunki, täällä on paljon nuoria ja opiskelijoita. Ihmiset tulevat mielellään juttelemaan, kun tunnistavat minut, hän kertoo. Piipahdamme Hotelli Albaan juhlistamaan Oinaan uuden Tähtiä täynnä -albumin julkaisua ja tutustumme samalla Alban upeaan uudistettuun kesäterassiin. Kaksi vuotta sitten 25-vuotista taivaltaan tangokuninkaana juhlistanut laulaja on järjestyksessä toinen tangokuninkaan tittelillä palkittu tangotaituri. Oinas on edelleen monen aidon suomalaisen tangon puolesta liputtavan fanin mielestä se ainoa oikea tangokuningas. Toukokuussa ilmestynyt albumi sisältää erinomaisia uusia lauluja ja komeita tulkintoja. – Olen tehnyt jo 10 pitkäsoittolevyä, ja tämä uusi nousee esiin niiden joukosta reippaudellaan ja positiivisella energiallaan. Siinä on hyvä meininki. Ja se käy myös tanssijalkaan, hän huomauttaa. – Mukana on muutamia todellisia

6 Visiitti

helmiä, kuten esimerkiksi edesmenneen Jukka Koiviston upeat laulut. Levyllä on myös Teuvon omaa tuotantoa. Hän on kääntänyt komean tangon Te Quieron suomeksi, tehnyt sanat Odottamaan jään -lauluun ja säveltänyt Löydän sun -laulun. – Löydän sun on ollut jo 55 viikkoa Tätä Suomi tanssii -listoilla, hän iloitsee.

Suomessa tanssimusiikilla on vahvat juuret Teuvo kertoo tähtäävänsä aina siihen, että levylle tuleva musiikki on tanssittavaa. – Se on minulle luontevaa, en ehkä osaisikaan tehdä muuta. Poikani sanoi, että ”olet jämähtänyt tuohon tyyliin, sun pitäisi kuunnella funkya ja muita tyylisuuntia löytääksesi sieltä uusia ideoita”, mutta kyllä minä pysyn tässä ihan omassa lajissani, hän naurahtaa. Suomessa vanhalla

tanssimusiikilla on vahvat juuret. Monet hyvät säveltäjät ja sanoittajat ovat halunneet tehdä musiikkia tanssilavoille. – Esimerkiksi Toivo Kärki, Junnu Vainio ja Reino Helismaa, puhumattakaan vielä vanhemmista taitajista, kuten Malmstenista. Heistä jokainen on ollut rakentamassa tanssimusiikin perinteitä, jotka elävät yhä edelleen. Juuret ovat niin vahvoja, että jopa monet nykyhetken kärkirokkarit Ville Valosta ja Antti Railiosta alkaen tunnustavat vanhat mestarit suosikeikseen. Taitureiden vaikutteet kuuluvat myös nykypäivän modernissa musiikissa. – Niistä juurista on hyvä ammentaa musiikkia yhä edelleen, Oinas sanoo. – Tango ei ole kuitenkaan mikään helppo musiikkilaji. Pitää pystyä esittämään laulu vakuuttavasti ja tulkinnassa pitää kuulua, että


– Tyttäreni on myös hyvä laulaja ja hän on sanonut, että jos joskus innostuu laulajanurasta, hän lähtee myös lavoille esittämään suomalaisia lauluja, Teuvo Oinas kertoo.

laulajalla on takana elettyä elämää. Juuri tulkinta on tangossa tärkeää. Tangokansa on myös sellaista, että laulaja saa varmasti palautetta, mikäli suoritus on heille mieleinen. Teuvon kummatkin lapset ovat saaneet musiikillisen tartunnan isältään. Hänen tyttärensä Oona voitti toukokuun alussa Laukaassa järjestetyssä Latin SM-kilpailussa latinalaistanssin SM-kultaa alle 19-vuotiaitten sarjassa yhdessä partnerinsa Alexey Smolyaninovin kanssa, ja poika Jony on opiskellut laulua jo kolme vuotta.

Teuvo Oinas järjestää joka kesä synnyinpaikkakunnallaan Raanujärvellä tanssimusiikin festivaalit. Finlandia Hotel Palomestari on mainio majapaikka lähellä Kemissä.

Aurinkoinen päivä terassilla Teuvo Oinas kertoo rakastavansa ruoanlaittoa. Hotelli Albassa meille onkin tarjolla jotakin aivan erityisen hyvää. Keittiömestari Joakim Jacksén kokkaa tänään ruokaa hiiligrillillä. – Onpa herkullisen näköinen annos. Ihania makuelämyksiä, ihan sulaa suussa, Oinas kehuu. Jacksén kertoo, että hiiligrilli ei ole jokapäiväisessä käytössä, mutta keittiöväki grillaa esimerkiksi ryhmien tilauksesta. – Grillimenu tehdään aina asiakkaan toiveen ja teeman mukaan. Paistinkääntäjien kilpiravintolassa

erityisen suosittuja annoksia ovat Alban pippuripihvi sekä Paistetut muikut, joita monet asiakkaat tulevat nimenomaisesta Albaan syömään. Muikut ovat olleet jo vuosia ruokalistalla, ja siellä ne pysyvät jatkossakin. Hotelli Alban uudistettu kesäterassi on maisemaltaan aivan lyömätön, herkutellessa voi ihailla samalla kaunista Jyväsjärveä. Hotelli sijaitsee järven rannalla, terassi yltää aivan veden päälle. – Hotellin sijainti on ainutlaatuinen

järven ansiosta, hotellinjohtaja Katri Paakari sanoo. – Meiltä pääsee suoraan venelaiturille, joten vierasveneilijät voivat tulla syömään ravintolaan omalla veneellään. Saunasta voi myös laskeutua suoraan uimaan järveen vilvoitteluterassilta. – Paikalliset asiakkaat ovat myös löytäneet terassimme ja kun kesällä on aurinkoinen päivä, niin terassikin on täynnä, Jacksén sanoo. Paakari kertoo, että aurinkoinen päivä vaikuttaa jopa lounasruokailijoiden määrään. – Ihmiset muistavat silloin paremmin meidät. Viileinä kesäpäivinä voi syödä myös sisätiloissa, jotka yhdistyvät suoraan ulkoterassiin. Hotelli on keskellä arkkitehtuuristaan kuulua Mattilanniemen kampusaluetta ja lähellä on myös Alvar Aallon museo. Hotellilta lähtee suosittu Rantaraitti, jota pitkin voi kulkea kaupungin keskustaan tai kiertää jopa järven ympäri. – Järven ansiosta varsinainen sesonki käynnistyy toukokuun puolessa välissä ja tapahtumia riittää aina lokakuulle saakka. Talvisinkin tapahtuu monenmoista ja aivan lähellä on esimerkiksi Jyväskylän kaupungin ylläpitämä luistinrata. l

Visiitti 7


kulttuuri

Teksti Kari Martiala Kuvat Timo Porthan ja Stefan Bremer

Suosikkinäyttelijä Ria Kataja

Elämää Kotikadun ja Taivaan tulien jälkeen Ria Katajan kalenteri on täynnä aina vuoden 2015 tammikuuhun asti. – Tämä on loistava tilanne freelancerille, mutta siitä huolimatta välillä tulee tunne, että mitäs tämän jälkeen. Minun pitää muistuttaa itseäni, että rauhoitu, katsotaan sitten, mitä sen jälkeen tapahtuu, hän naurahtaa.

8 Visiitti


vinjetti

Ria Kataja on muutaman vuoden ajan asunut perheineen Porvoossa.

Visiitti 9


T

apaan hurmaavan nuoren näyttelijättären varhain keväällä vanhassa Porvoossa. Ria Katajalla on vapaapäivä, ja hän on ennättänyt viedä aamutuimaan lapsensa Onan kouluun ja Nooan päiväkotiin. Kuljemme vanhan kaupungin kapeita kujia, vilkaisemme tulipalon vaurioittamaa, mutta nyt jo kunnostettua tuomiokirkkoa ja pysähdymme lopulta kahville joen rannassa olevaan Porvoon Paahtimoon. Vanhasta kaksikerroksisessa talosta on helppo löytää mukava nurkkaus haastattelua varten. Ria Kataja on tuttu useimmille suomalaisille television katsojille. Hänen keskeiset roolityönsä niin Kotikadun Niina Luotolana kuin Taivaan tulien Rauni Viherkoskena ovat tutustuttaneet

10 Visiitti

meidät näihin värikkäisiin hahmoihin. Kataja on ollut mukana myös monissa elokuvissa, kuten Vares-sarjan Pimeyden tangossa sekä monissa suosituissa teatteriesityksissä. Kataja taitaa draaman monet vivahteet, taipuu niin komedian kuin tragediankin erilaisiin rooleihin, eikä farssikaan ole hänelle vierasta. Paahtimon tunnelmallisessa salissa huomaan, että hän on myös hyvin helppo haastateltava ja perin mukava ihminen, jonka kanssa on helppoa jutella. Hän tuntuu olevan sinut itsensä kanssa.

Kalenteri on täynnä töitä Vapaana näyttelijänä eli freelancerina toimiminen saattaa olla stressaavaa. Koskaan ei voi olla varma, että uutta työtä tarjotaan, kun esirippu on laskeutunut

edellisen kauden jälkeen. Ria ei ole valinnut freelancerin uraa, vaan on monen muun näyttelijän tavoin ajautunut siihen. – Kun valmistuin Teatterikorkeakoulusta vuonna 2000, menin vierailemaan KOM-teatteriin, josta Tiina Lymi oli lähdössä virkavapaalle. Minun piti olla siellä vain yhdessä projektissa, mutta aikaa kuluikin kaksi vuotta, sillä vierailusopimusta jatkettiin yhä uudelleen, hän kertoo.

Kaikki muutokset ovat ihmiselle pelottavia, joten taito sietää muutoksia pitää opetella.


- Minussa on aina elänyt sellainen peruskiltteys ja perushoivaaja, olen halunnut huolehtia asioista. Nyt kiltteydestä on tullut minulle kirosana, siinä piilee aina sellainen ajatus, että mitäpä minusta, voitte kävellä ylitseni koska olen niin kiltti, Kataja sanoo.

– KOM:in jälkeen olen tehnyt yhden jutun kerrallaan, töitä on ollut sisäkkäin, päällekkäin ja rivissä. Sellaista hetkeä ei ole ollut, että olisin voinut valita mihin menen seuraavaksi. – Yhden kerran minua on pyydetty vuoden mittaiseen kiinnitykseen teatteriin, mutta olin jo lupautunut muihin töihin. Se on ainoa kerta, jolloin olen kieltäytynyt kiinnityksestä.

Näyttelijän pitää olla luova – Meidän näyttelijöiden luovassa ammatissa idea syntyy usein tyhjästä. Pidän pöytälaatikossa päiväkirjaa ja teen sinne muistiinpanoja, jotta kun minua ei enää pyydetä töihin, en ole täysin riippuvainen muista ihmisistä. Kaivan sieltä pöytälaatikosta jonkun jutun ja toteutan sen.

Ria Kataja saa ihmisiltä palautetta roolihahmoistaan. - Näyttelijät eivät kuitenkaan pysty vaikuttamaan juonenkäänteisiin, hän muistuttaa..

Ria haluaisikin käsikirjoittaa, suunnitella ja toteuttaa vaikkapa jonkin tempauksen tai esityksen. – Se olisi ihanaa. Kun lähden Porvoosta bussilla, mietiskelen kaikenlaisia juttuja, sillä on niin monia sellaisia asioita, joita haluaisin tehdä näyttämöllä. Asioita, joita haluaisin tutkia, jotka pelottavat tai häiritsevät minua. – Rohkaistumalla kirjoittamaan muistiin omia ajatuksia niihin voi sitten hiljaisempana hetkenä tarttua. Ihminenhän ei pelkää vain joutumista rahattomaksi, vaan myös sitä, miten pystyy lähtemään liikkeelle ja sosialisoitumaan sitten, kun on työtön. Miten itsetunto kestää sen tilanteen. Tämä sopii ihan mihin ammattiin tahansa, ei vain näyttelijöihin. Ennen Teatterikorkeakoulua Ria

ehti hankkia itselleen mielenterveyshoitajan perustutkinnon, ja siitä on ollut hänelle hyötyä omien tuntemusten tunnistamisessa. – Olen aina ollut kiinnostunut siitä miten ihminen ajattelee ja toimii. Mielenterveystyö on lähellä näyttelemiseen liittyvää prosessointia, kummassakin työssä pitää olla kiinnostunut ihmisestä ja ihmisen mielestä.

Ria Kataja on perheineen P

Kaikki alkaa ja loppuu aikanaan Suomessa tv-sarjoilla on oma matkansa. Ne käynnistyvät, kestävät aikansa ja sitten päättyvät ja niiden tilalle luodaan uusia sarjoja. Viime syksynä päättynyt Kotikatu on Suomen pitkäaikaisin yhtäjaksoinen draamasarja. Sitä tehtiin yhtäjaksoisesti lähes 18 vuotta.

Visiitti 11


kulttuuri Riakin ehti viettää Niina Luotolan roolissa peräti kymmenkunta vuotta, ja pesti ehti jo maistua vakituiselta työsuhteelta. – Sitähän se oli, sillä teimme aina vuoden mittaisen työsopimuksen, jota sitten jatkettiin vuodella eteenpäin. Siihen ehti tottua, ja se tuntui vakityöltä. Freelancerille on ihana asia, että on tällainen ”perusleipä”, tiedät, että töitä on ainakin vuodeksi eteenpäin. Kotikadun kohdalla töiden loppuminen ei tuntunut Riasta vaikealta, hänen maailmansa ei romahtanut sen mukana. – Olen jo tottunut siihen, että jutut alkavat ja sitten ne loppuvat – ja sitten alkaa taas jotakin uutta. Uran alussa se oli ihan kauheaa, ihmiset tulivat kauhean lähelle ja sitten he hävisivät. Ryhdyin tekemään luopumisen surutyötä jo siinä vaiheessa, kun harjoitukset alkoivat. – Kotikadun päättyessä huomasin, että uusia töitä tulee kuitenkin nopeasti tilalle, ja ne olivat sellaisia teatteritöitä Ria Kataja vierailee eri teattereissa monenlaisissa näytelmissä. Kuva Espoon kaupunginteatterin Esitystalous-näytelmästä.

12 Visiitti

joista olin haaveillutkin, joten olin onneni kukkuloilla. – Oli kuitenkin kiva olla mukana siinä Kotikadun viimeisessä jaksossa. Sitä miten sarja loppui, muistellaan varmasti vielä monessa paikassa moneen otteeseen. – Kaikki muutokset ovat ihmiselle pelottavia, joten taito sietää muutoksia pitää opetella, sillä elämässä kaikki alkaa ja loppuu joskus. Se on sitä elämän kiertokulkua. Luopuminen voi olla hyväkin asia, koska aina tulee jotakin tilalle. Ei välttämättä juuri sitä mitä luulee haluavansa, mutta kun katsoo myöhemmin asioita taaksepäin, niin tapahtuneet alkavatkin näyttää loogiselta. Kunhan vain itsellä on oikea asenne, eikä ajattele luopumista negatiivisena asiana, jota pitää pelätä.

Taivaan tulien ihana Rauni Kotikadun ohella Kataja on saanut kokea toisen supersuositun tv-sarjan eli Taivaan tulien lopettamispäätöksen. Kemijärven aika on ollut hyvää, hän on iloinnut itäisen Lapin luontevien ja luonnollisten ihmisten tapaamisesta.

– Kuvaamme parhaillaan Taivaan tulien viimeisiä kuutta jaksoa. Kokoonnumme joka kuukausi Kemijärvelle ja kuvaamme aina elokuuhun saakka, Ria kertoo. Hän näyttelee sarjassa poliisi Rauni Viherkoskea, joka palaa kotiseudulleen Kemijärvelle ja yrittää sopeutua uudelleen vanhaan kotikuntaansa. – On tuntunut mahtavalta näytellä Raunia. Olen aina ihaillut Kari Väänästä, joten oli hieno juttu, että hän valitsi minut tähän rooliin – todellinen kunnianosoitus. Olen pitänyt Karin tavasta olla se suurisydäminen luonnonlapsi, mikä hän on. Näyttelijän ei tarvitse arpoa miltä Karista tuntuu, hän sanoo sen kyllä ihan suoraan. Se on minusta kunnioitettavaa. Hän on hyvin suora, niin ihmisenä kuin ohjaajana. Kun Taivaan tulien näyttelijät saapuivat ensimmäistä kertaa Kemijärvelle, Väänänen kertoi valinneensa näyttelijät rooleihin sen perusteella, että heissä oli tietty sävy, jonka hän halusi mukaan. – Minussa on siis ollut sellainen sävy, jonka hän on Raunin rooliin halunnut, Ria tuumii.


Käy katsomassa esitykset ja majoitu mukavasti Kemijärvi, vieraile Taivaan tulien kaupungissa, näet tutut kuvauspaikat ja hyvällä onnella saatat törmätä kadulla sarjan tähtiin. Majoitus ja ravintola: Mestarin Kievari. www.kemijarvi.fi Oulu, näe hurjan hauska musiikkinäytelmä Hetki lyö Meri-Oulun kesäteatteri Toppilan Möljällä. Tutustu myös Oulun muuhun mukavaan ohjelmatarjontaan. Majoitus ja ravintola: Airport Oulu. www.merioulu.fi Espoo, koe hurjan hauska Esitystalous 2 – Tehtävä Espoossa -näy-

Ria Kataja esiintyy syksyllä Espooseen Esitystalous 2 – tehtävä Espoossa –näytelmässä. Hän oli mukana jo edellisessä Esitystalous-näytelmässä.

– Rauni on hieno ja poikkeuksellinen rooli siinä mielessä, että ensinnäkin se on miehen kirjoittama päähenkilö, joka on sukupuoleltaan nainen. Puhutaan paljon kapeista naisrooleista, joissa nainen itkee miehen perään ja jää kotiin, kun mies menee ja toimii – tämä Raunin rooli on ihmisen kuvaus ilman alleviivattua sukupuolisidonnaisuutta. – Uskon, että Taivaan tulet on ollut niin suosittu, koska sen tyylilaji on niin selvästi Väänästä. Hän on auteur-ohjaaja eli päättää tasan tarkkaan mitä kuvassa on, tai mitä siellä ei ole. Miten jaksoissa näytellään ja miten siellä puhutaan. Se on elokuvan sisällön ohella varmasti kiinnostanut katsojia.

Hetki lyö Oulussa Alun perin Tampereelta kotoisin oleva Ria Kataja saa vapaana näyttelijättärenä seikkailla eri puolilla Suomea vaihtuvissa produktioissa. – Seuraava ensi-ilta on kesällä Oulussa. Esitämme Meri-Oulun kesäteatterissa, Toppilan Möljällä, Hetki lyö -musiikkinäytelmää. Hetki lyö -näytelmän ensiesitys koettiin jo pari vuotta sitten Hämeenlinnan kesä-

telmä, jota tähdittävät Rian lisäksi muun muassa Tommi Korpela ja Martti Suosalo. Majoitus ja ravintola: Kokoushotelli Meripuisto. www.espoonteatteri.fi

teatterissa, josta se suosion siivittämänä siirtyi viime kesäksi ensin Raumalle ja sitten sieltä syksyllä Tampereen Palatsiin. Tänä kesänä vauhdikkaan tarinan vaiheista nautitaan siis Oulussa. – Ensimmäisen esityksen aikaan emme arvanneet, että tästä tulee sellainen hitti. Hetki lyö on suloinen, kaunis ja pienimuotoinen esitys, jossa saa itkeä ja nauraa. Kirkan musiikki sopii todella hyvin tarinaan ja tuo esitykseen nostalgiaa. Kirkan lauluissahan on ihan veret seisauttavia tarinoita hetkistä ihmisen elämässä. Se on vähän kuin road movie, jossa tapahtumat ja paikat vaihtuvat, Ria kuvailee. Katajan ohella näytelmän rooleissa nähdään Tatu Siivonen, Petja Lähde sekä Risto Tuorila. Esityksen ohjaa Otto Kanerva, teksti on Esko Janhusen ja kapellimestarina toimii Antti Vauramo.

Esitystalous palaa Espooseen Kuluneella teatterikaudella Ria on näytellyt Espoon Kaupunginteatterin Toisen ääni -näytelmässä. Syksyllä hän palaa Espooseen, jossa käynnistyvät satiirisen Esitystalous 2 – tehtävä Espoossa -näytelmän esitykset.

Juha Jokelan käsikirjoittaman ja ohjaaman näytelmän rooleissa nähdään Katajan ohella Raimo Grönberg, Henna Hakkarainen, Tommi Korpela, Ylermi Rajamaa, Martti Suosalo ja Tommi Taurula. – Se tulee olemaan hauskaa. On kivaa mennä tekemään näytelmää saman porukan kanssa, joka teki ensimmäisen Esitystalous-näytelmän. Se oli yksi hienoimpia kokemuksia, mitä minulla on teatterista. Näytelmän sisältö, teksti ja se tekemisen taso oli sellaista, että harjoituksissa tapahtui koko ajan pieniä ja suuria ihmeitä. Esitystalous 2 ei ole jatkoa suositulle edeltäjälleen, mutta tekijätiimi on sama. – Olen saanut lukea jo näytelmän ensimmäisen version ja sen voi jo sanoa, että taattua, oivaltavaa ja runsasta Jokelaa on luvassa. Näytelmässä Espoo perustaa brändityöryhmän, jonka tehtävä on miettiä Espoon olemusta. Hienoa, että näytelmä tapahtuu keskellä Espoota, ja katsoja pääsee osalliseksi siihen mitä tapahtuu tässä ja nyt. – Mukana on politiikkaa, bisnestä, taidetta, draamaa – monenlaisia asioita päällekkäin. Juha Jokelan käsikirjoitus on ihan mielettömän hieno. l

Visiitti 13


vapaa-aika

Teksti Joonas Sarelius Kuvat Jussi Eskola

Kotimaan jalkapallokentillä kasvaa tulevaisuuden

tähtiä Kotimainen jalkapallokausi on taas hyvässä vauhdissa ja pelejä pelataan läpi kesän aina lokakuun loppuun asti.

K

aksi ylintä sarjatasoa, Veikkausliiga ja Ykkönen, pelataan molemmat valtakunnallisina sarjoina. Mukana on runsaasti kovanluokan pelaajia kuten Teemu Tainio, Roni Porokara, Petteri Forsell, Mika Nurmela ja Mikael Forsell. Kotimaan kentillä kasvaa myös iso joukko nuoria pelaajia, joista voi odottaa tulevaisuuden tähtipelaajia A-maajoukkueeseen ja Euroopan suurseuroihin. Mielenkiintoista seurattavaa on siis paljon. FH-ketjun hotellit ovat hyvä apu jalkapallon ystäville, sillä Veikkausliigapaikkakunnilla Finlandia Hotel löytyy Pietarsaaresta, Kuopiosta, Jyväskylästä, Lahdesta, Espoosta ja Helsingistä sekä Ykkösen paikkakunnilta Oulusta, Joensuusta, Seinäjoelta, Helsingistä ja Tampereelta.

14 Visiitti


vinjetti

Matti Klinga on luova pelinrakentaja, joka pienestä koostaan huolimatta ei kaihda kaksinkamppailuja.

Simon Skrabb kutsuttiin Liverpooliin testileirille jo 12-vuotiaana, jonka jälkeen hän on käynyt useaan otteeseen seuran harjoitusleirillä.

Suomalaisen jalkapalloilun tulevaisuuden tähdet Matti Klinga, FC Lahti FC Lahden keskikentän keskustassa häärivä pelintekijä Matti Klinga, 18, on yksi Veikkausliigan lupaavimmista pelaajista. Vuonna 1994 syntynyt Klinga sai ensimmäiset jalkapallo-oppinsa HIFK:ssa ja PK-35:ssa, jonka jälkeen pelit jatkuivat lahtelaisessa FC Reippaassa. Sieltä hän pikku hiljaa nousi mukaan FC Lahden edustusjoukkueeseen. Keskikenttäpelaaja oli jo 16-vuotiaana isossa roolissa nostamassa FC Lahtea takaisin Veikkausliigaan kaudeksi 2012. Klinga pelasi nuoresta iästään huolimatta viime kaudella yhteensä 32 liigaottelua. – Kun miettii millainen pelaaja olin ennen, niin viime kausi vei minua paljon eteenpäin. Kausi oli huikea kaikin puolin ja joukkue menestyi kaikista ennakkoodotuksista huolimatta, Klinga kertoo. Keskikentän sydämessä viihtyvä pelintekijä on vain 173-senttinen. Pituutta pitää siis kompensoida pelitaidoilla. – Ei haittaisi kaksinkamppailuissa, jos olisin pari senttiä pidempi. Ei minusta

kuitenkaan koskaan tule keskikentän rikkovaa pelaajaa. Pallollinen pelaaminen on ehdottomasti vahvuuteni. Ja sitä paitsi, Lionel Messi, Xavi ja Andrés Iniesta ovat kaikki minua lyhyempiä, Klinga muistuttaa. Lahti sijoittui viime kaudella Veikkausliigassa viidenneksi. Menestyksekkään vuoden jälkeen myös Klingan agentin puhelin alkoi piristä. Joulukuussa hän kävi tutustumassa Saksan Bundesliigajoukkue Schalken toimintaan. – Se oli hyvä ja antoisa reissu. Pääsin näkemään läheltä, miten siellä päässä tehdään asioita. Pääsin myös harjoittelemaan heidän kakkosjoukkueensa kanssa, sekä katsomaan Mestarien liigan ottelun Schalke-Arsenal. Se oli huikea matka, Klinga muistelee. Suomen poikamaajoukkueiden vakiokasvon tavoitteet ovat ehdottomasti ulkomailla, mutta kiire hänellä ei ole. Klinga tietää omat taitonsa ja myös niiden rajallisuuden. Vielä on kehityttävä pelaajana Suomessa ennen seuraavaa suurta askelta. – Olen ajatellut asian niin, että siirryn ulkomaille, kun olen tarpeeksi hyvä. Jos

se tapahtuu tämän tai ensi kauden jälkeen, niin hyvä. Mitään aikarajaa en ole kuitenkaan asettanut, Klinga paljastaa. Askel ulkomaille vaatii pelaajalta aina suurta pohdintaa. On tärkeää löytää seura, jossa pystyy kehittymään ja samalla myös viihtymään. – Hollanti, Saksa ja Belgia olisivat kaikki hyviä vaihtoehtoja, Klinga päättää.

Simon Skrabb, FF Jaro Vuonna 1995 syntynyt Simon Skrabb nousi FF Jaron edustusjoukkueeseen vuonna 2011 vain 15-vuotiaana. Lahjakas pelaaja kirjoitti heti debyyttikaudellaan nimensä historian kirjoihin iskemällä maalin kautta aikojen nuorimpana pelaajana Veikkausliigassa. Hyvät otteet Veikkausliigassa ja eri ikäkausimaajoukkueissa ovat herättäneet kiinnostusta ulkomailla Skrabbia kohtaan. Sopimus Jaron kanssa kattaa vielä kauden 2014, mutta edessä saattaa olla muutto ulkomaille jo ennen sopimuksen loppumista. – Olen käynyt kolmesti Englannissa Liverpoolin testissä. Kertaalleen olen ollut

Visiitti 15


vapaa-aika Fulhamin ja Udinesen vieraana antamassa näyttöjä. Nämä testileirit ovat olleet hienoja kokemuksia. Niiden avulla olen nähnyt, millaista jalkapallo on muualla, Skrabb sanoo. – Olo on sellainen, että pärjäisin siellä jo nyt hyvin. Tällä hetkellä keskityn kuitenkin Jaroon. Katsotaan tulevaisuudessa mitä tapahtuu, 171-senttinen keskikenttäpelaaja korostaa. Pietarsaarelaisjoukkueen Veikkausliigakausi 2012 oli vaikea. Sarjapaikka säilyi vasta viimeisellä kierroksella. Kaudella 2013 Jaro tähtää parempaan suoritukseen. – Haluamme pelata hyvää jalkapalloa. Olemme sopineet, että pidämme tavoitteemme joukkueen sisällä, emmekä puhu niistä muille, Skrabb toteaa. Salamyhkäisyys ulottuu myös nuoren pelaajan omiin tavoitteisiin. – En halua puhua myöskään niistä, mutta totta kai niitä on, hän vihjailee. Jaroa valmentaa hienon pelaajauran Veikkausliigassa pelannut Alexei Eremenko senior. Myös luotsin pojat, Alexei jr ja Roman, ovat tehneet hienot urat ulkomailla ja pelaavat säännöllisesti myös Suomen A-maajoukkueessa. – ”Ere” on vaativa valmentaja, ja koen kehittyväni hänen joukkueessaan. Pelaamme kivaa peliä, jossa juuri minun parhaat ominaisuuteni tulevat esiin. Jaro on minulle paras paikka pelillisesti tällä hetkellä, Skrabb toteaa.

Matias Ojala, AC Oulu Vuonna 1995 syntynyt Matias Ojala on Ykkösessä pelaavan AC Oulun kantavia voimia. Keskikenttäpelaaja on pelannut poikien maajoukkueissa lähes ottelua 40 ottelua ja kuuluu kotimaisen jalkapalloilun suurimpien lupausten joukkoon. Ojala aloitti pelaamisen 5-vuotiaana OLS:ssa. Myöhemmin ura jatkoi vielä Tervareissa, josta Ojala siirtyi AC Ouluun kaudeksi 2010. Heti ensimmäisellä kaudellaan Ojala debytoi Veikkausliigassa kautta aikojen nuorimpana pelaajana. Ikää oululaispelaajalla oli 15 vuotta, 5 kuukautta ja 15 päivää, kun hän pääsi kentälle pelin viimeisiksi minuuteiksi kotiottelussa MYPAa vastaan. Kyseisen ennätyspelin jälkeen Ojala ei ole Veikkausliigassa pelannut, sillä AC Oulu putosi kauden päätteeksi Ykköseen, maan toiseksi korkeimmalle tasolle. – Kaudella 2013 tähtäämme kär-

16 Visiitti

Matias Ojala on ehtinyt olla mukana myös Mixu Paatelaisen vetämän A-maajoukkueen ringissäkin harjoitusturnauksessa.

kikolmikkoon. Oma tavoite on pelata avauksessa koko ajan ja päästä kesällä siirtymään ulkomaille, talvella 18 vuotta täyttänyt Ojala kertoo. Ojala on herättänyt suurta kiinnostusta ulkomailla. Hän on käynyt jo englantilaisten Liverpoolin ja Fulhamin, saksalaisten St. Paulin ja Hannoverin sekä belgialaisen Anderlechtin luona antamassa näyttöjä. – Talvella siirto Saksaan oli jo lähellä, mutta ainakin nyt alkukauden pelaan vielä AC Oulussa. Siihen olen kuitenkin valmistautunut, että siirryn kesällä. Tällä hetkellä ei ole vielä mitään konkreettista,

mutta odotellaan rauhassa kesää, suurlupaus toteaa. Ojalan mukaan ensimmäinen siirto ulkomaille on mietittävä erityisen tarkkaan. – Saksan kakkostaso, Hollanti tai Ruotsi voisi olla nuorelle pelaajalle hyvä paikka. Liian suurta askelta ei kannata ottaa heti alkuun. Vaikka en ole Veikkausliigassa pelannut kuin pari minuuttia, olen täällä Oulussa hyvässä opissa ulkomaita varten. Opista pitää huolen 71 A-maaottelua urallaan pelannut Mika Nurmela, joka pelaa Ojalan rinnalla AC Oulun keskikentällä. – Nurmela on pelannut hienon uran ulkomailla. Hän tietää, mitä siellä pelaajilta vaaditaan. ”Nure” pitää vaatimustason koko ajan korkealla ja me nuoret saamme loistavaa oppia ja kokemusta koko ajan, Ojala kiittelee 41-vuotiasta konkaria. l


hotelliasiakas

Teksti ja Kuvat Kari Martiala

Työmatkoilla tulevat hotellit tutuiksi Hotelli on monen matkatyötä tekevän toinen koti. Projektipäällikkö Vesa Pylväläinen sanoo yöpyneensä muutamaa hotellia lukuun ottamatta jokaisessa Finlandia Hotellissa, useimmissa monen monta kertaa.

E

telä-Karjalassa Luumäellä asuva Vesa Pylväläinen työskentelee projektipäällikkönä vesialan teknisiä ratkaisuja tuottavan Oy Lining Ab:n palveluksessa. - Käymme asentamassa tai saneeraamassa asiakkaidemme paineenkorotusasemia ja jätevesipumppaamoja, sekä teemme niihin liittyvää sähköurakointia ja automaatiourakointia. Toimialueena on koko Suomi. Vesan toimipiste on Lappeenrannassa, noin 25 kilometrin päässä Luumäeltä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Vantaan Petikossa. Lining on perustettu jo yli 50 vuotta sitten ja sen markkinaosuus toimialalla

18 Visiitti

on yli 50 prosenttia. Lining on osa Indutrade-konsernia, jolla on toimintaa kolmessatoista Euroopan maassa. - Olen ollut tien päällä vuodesta 1987 alkaen muun muassa huoltoedustajana E. Sarlin Oy:ssä ja myyntitehtävissä Noiro Oy:ssä, Vesa kertoo.

”Suosimme yksilöllisiä ja yksityisiä hotelleja” Pylväläinen on kiertänyt yli 25 vuotta tiuhaan tahtiin ympäri Suomea. Sillä kokemuksella on helppoa valita hotellit niin työmatkoille, kuin myös perheen lomamatkoille. - Yrityksemme suosii pieniä yksilöllisiä ja yksityisiä hotelleja. Finlandia

Hotels -ketju on tullut tutuksi ja muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta olen tainnut yöpyä jokaisessa ketjun hotellissa. Useimmissa monta kertaa. Vesa luetteleekin hotelleja kuin vanhoja tuttujaan, monista on jäänyt hyviä muistoja. - Meille on yrityksessä tärkeää, että hotelli pystyy joustamaan tilanteen mukaan. Lähdemme hotellista jo aamulla aikaisin, sillä työmaalla työt aloitetaan heti seitsemän jälkeen. Aamupalat on syötävä jo varhain ennen muita hotellivieraita. Työpäivä saattaa reissuhommissa venähtää hiukan pidemmäksi, eikä voimia ole enää punttisalille tai muihin iltameininkeihin. Korkeintaan käymme


vinjetti

Työmatkat taittuvat vuoden ikäisellä VW Passatilla, puolessatoista vuodessa matkamittariin on kertynyt yli 80 000 kilometriä. Vesa on tyytyväinen menopeliinsä. - Ainoa ongelma on se, että kun koneessa on niin paljon voimaa ja hyvä kiihtyvyys, kaasujalkaa pitäisi muistaa painaa kevyemmin, hän naurahtaa.

Visiitti 19


hotelliasiakas saunomassa. Hotelliketjun edut ja bonukset käytetään tarkasti hyväksi, ja etukorttia käytetään niin työmatkoilla kuin lomillakin. - Minulla onkin Finlandia Hotels -bonuskortti ja sitä tulee käytettyä ahkerasti, Vesa sanoo.

Kuukaudessa kymmenen yötä hotellissa Vesan työporukassa on kahdeksan henkilöä, jotka kiertävät asentamassa laitoksia. He majoittuvat myös hotelleihin matkapäivinään. - Välillä on tullut oltua kymmenkunta yötäkin kuukaudessa hotelleissa, mutta tämän vuoden puolella työmaat ovat olleet onneksi vähän lähempänä, tällä hetkellä työmaat ovat Lahdessa ja Lappeenrannassa. Matkapäiviä tulee myös alan messutapahtumissa, joissa Lining on mukana omalla osastolla. Vesan tärkeimpiä asiakasryhmiä ovat kaupunkien ja kuntien vesilaitokset. Kaikki tekniset laitteet vaativat huoltoa ja jossain vaiheessa pumppaamo vaatii suuremman remontin jolloin ”saneerataan”, eli uusitaan tilanteesta riippuen pumput, putkistot, venttiilit sekä sähköja automaatiokeskus. Työtä tällä saralla on riittänyt ja ainakaan aikaisemmat lamat eivät ole ensimmäiseksi kouraisseet korjausrakentamiseen.

Vesa harrastaa muun muassa palokuntatoimintaa, Luumäen puolivakinaisessa palokunnassa. Palokuntatoiminta on monipuolista toimintaa: opastusta, neuvontaa, koulutusta ja ennen kaikkea antoisaa yhdessäoloa harrastuksestaan nauttien ja osaamistaan kartuttaen.

Hotelleissa myös perheen kanssa Pylväläisten perhe asuu myös lomillaan mieluusti Finlandia Hotels -ketjun hotelleissa. Kun viikot Vesa matkaa työn perässä, loma-aikoina matkaillaan lasten ehdoin. - Tärkeintä meille on se, että lapset viihtyvät, Vesa tiivistää Hyvän perheloman resepti onkin vanhemmille jo selvä ja perheen tyttäret Roosa ja Ella tietävät mitä lomalta haluavat. - Lasketellaan, käydään kylpylöissä, tehdään hyviä ostoksia ja asutaan matkan varrella mukavissa hotelleissa Anne Pylväläinen luettelee. Parhaimmillaan lomakokemukset syntyvät pienistä ja yksinkertaisista asioista. - Tytöt muistelivat, että erään lomareissun kohokohta oli se, kun päästiin mato-ongelle. Istuimme järven rannassa ja kalastimme kaikessa rauhassa. Siinä ajatukset saivat levätä. Lapsetkin väsyvät

20 Visiitti

Pylväläiset asuvat myös lomillaan mieluusti Finlandia Hotels -ketjun hotelleissa. Tyttäret Roosa ja Ella saavat silloin oman huoneen.

jatkuvaan kovaan menoon ja hälinä tunnetusti stressaa, Vesa kuvailee. Kun lomareissut suuntautuvat sukulaisten luokse, silloinkin Pylväläiset asuvat mieluiten hotellissa. - Tällä iällä on jo mukava herätä omaan tahtiin, eikä olla kenenkään ”jaloissa”. Aamiaisen saa syödä kaikessa rauhassa, Vesa kuvailee. Perheen tytöillä on nykyisin hotellissa aina oma huone, joten hekin saavat herätä ja laittautua kuntoon oman aikatau-

lunsa mukaan. Hyvä ja vaihteleva ruoka on myös tärkeä osa lomaa. Ravintola-alan koulutuksen saanut äiti on mielissään, kun lomalla ei tarvitse itse hääriä keittiössä. - Me aikuiset syömme mieluiten seisovasta pöydästä, mutta lapset haluavat annokset. He saavatkin valita listalta mitä haluavat, Anne sanoo. - Hotelleissa on tarjolla aina hyvää ruokaa, joka on usein myös terveellistä ja kevyttä. l


Teksti ja kuva Kari Martiala

10 kysymystä

Imatran Kylpylän pirteä puuhanainen Imatran Kylpylän myyntipäällikkö Rauni Aineslahti on aina yhtä pirteä ja positiivinen, kun hänet tapaa. Erityisen tärkeää hänelle on oma työyhteisö: – Hyvä työporukka on kaikkein tärkeintä. Ei täällä yksin tehdä mitään.

Mistä olet kotoisin?

Minkälaisena koet työsi?

– Olen syntynyt lähes 60 vuotta sitten Pohjois-Karjalan pienimmässä kunnassa, Värtsilässä, josta jäi sodan jälkeen pieni pala Suomen puolelle. Meiltä oli matkaa Venäjän rajalle 150 metriä ja asuimme rajavyöhykkeellä.

– Olen edelleenkin ihan ”into piukeella” tähän työhön, koska tässä saa olla niin monenlaisten ihmisten ja mielenkiintoisten asioiden kanssa tekemisissä. Meillä on upea työympäristö ja työyhteisössä puhalletaan yhteen hiileen. Kaikilla on kirkkaana mielessä yhteinen päämäärä, asiakkaita varten me täällä olemme.

Minkälainen perhe sinulla on? – Aviomies työskentelee markkinoinnin lehtorina Saimaan Ammattikorkeakoulussa ja meillä on kolme lasta – vanhin on 36-vuotias ja nuorin kohta 18. Vanhimmalla pojalla on kaksi pientä tyttöä, Minttu, pian 5, ja Nelli, 2, eli olen tuplamummo – ja se on ihaninta!

Mikä on koulutuksesi? – Heti ylioppilaaksi päästyäni 1974 menin opiskelemaan matkailua Joensuun Yliopistoon. Olen valmistunut myös Suomen ensimmäiseltä Kauppaopiston yo-matkailulinjalta Nurmeksesta ja suoritin myös MKT -markkinointitutkinnon. Työssä oppii myös joka päivä jotain uutta ja hyvä niin.

Mikä on työhistoriasi? – Työhistoria on kyllä jo aika pitkä, mutta mainittakoon, että olin perustamassa Nurmeksessa Hyvärilän kansainvälistä kurssi- ja nuorisomatkailukeskusta, sitten pankin markkinointipäällikkönä. Viimeiset lähes 20 vuotta olen toiminut Etelä-Karjalassa matkailun markkinointipäällikkönä ja nyt täällä Imatran Kylpylässä.

kosyntymäpäivälahja itselleni. Talvella tykkään hiihtää ja kesällä kävellä.

Miksi kannattaa tulla lomalle Imatralle? – Täältähän maamme matkailuhistoria alkoi ja uutta historiaa kirjoitetaan koko ajan. Emme ole jämähtäneet historiaan, mutta sieltä on ammennettavissa paljon matkailuun.

Mikä työssäsi on vaikeinta tai haastavinta?

Mitä toivomuksia sinulla on matkailualalle?

– Palvelualalla joka hetki on totuuden hetki, pitää onnistua oli tilanne mikä tahansa. Haastavinta on onnistua näissä erilaisissa tilanteissa. Työssä tarvitaan myös pitkäjänteisyyttä, mitään isoa ei tapahdu kerralla, vaan edetään kohti selkeää päämäärää.

– Toivoisin, että ihmiset ymmärtäisivät, miten tärkeä merkitys matkailulla on kansantaloudellisesti niin Kaakonkulmalle kuin monelle muullekin paikkakunnalle Suomessa. Imatran seutu ja Etelä-Karjala ovat nyt aika hyvässä vedossa. l

Minkälainen voi olla mieluisa lopputulos onnistumisessa työssäsi? – Tämä on työ joka ei lopu koskaan, mutta toivoisin jättäväni perinnöksi iloisen ja eteenpäin katsovan ajattelumallin.

Mitä teet vapaa-aikanasi? Mitä harrastat? – Minulla on ihana beagle Joppe 9 v. ja yritän lenkkeillä hänen kanssaan niin paljon kuin ehdin. Luen myös aika paljon alan kirjallisuutta ja logoterapia on minulle tärkeä henkireikä. Ihan muutaman viikon päästä lähden kävelemään Santiago de Compostelaan. Se on ennak-

– Toivon, että täällä pystytään säilyttämään tämä kaunis luonto, puhtaus ja muut tärkeät arvot, jotka houkuttelevat ihmisiä tälle alueelle. Saimaa on meille erityisen tärkeä alue, Rauni Aineslahti tuumaa.

Visiitti 21


junamatkailu

Teksti Kari Martiala Kuvat VR

Allegrolla tehty jo yli Suurnopeusjunat ovat saavuttaneet suuren suosion sekä suomalaisten että venäläisten

A

llegro-junissa matkustavien määrä on kasvanut edelleen. Liikennöinnin aloittamisesta 12.12.2010 tämän vuoden huhtikuun loppuun mennessä Allegrolla on tehty jo 804 131 matkaa. – Asiakkaat ovat löytäneet hyvin Allegron ja pitävät nopeasta yhteydestä. Tämä näkyy matkamäärissä, jotka ovat olleet odotuksia korkeammat. Junavuoroja on neljä lähtöä Helsingistä ja neljä Pietarista joka päivä, kun 29.5.2011

22 Visiitti

saakka lähtöjä oli kaksi suuntaansa, viestintäasiantuntija Jenni Kähäri VRYhtymästä kertoo. Allegrot ovat saavuttaneet sekä suomalaisten että venäläisten matkustajien suosion. Venäläisten osuus on kuitenkin selvästi suurin. – Viime vuonna noin 53 prosenttia matkustajista oli venäläisiä ja tänä vuonna venäläisten osuus on ollut edelleen kasvussa. Allegron suosiota on siivittänyt helppo

rajanylitys, kun passintarkastukset voidaan hoitaa liikkuvassa junassa matkan aikana. Junan henkilökunta palvelee suomen, venäjän ja englannin kielellä.

Edullinen aamuvuoro houkuttelee Kesän ja koko vuoden osalta yksi suurin uudistus Allegron liikenteessä on edullinen aamuvuoro. – Kesällä joka päivä aamun ensimmäiset vuorot Helsinki-Pietari ja PietariHelsinki maksavat 43 euroa ja kesän jäl-


800 000 matkaa matkustajien keskuudessa. Pietariin Allegrolla pääsee alle 3,5 tunnissa. keen 2.9. alkaen 39 euroa, Kähäri sanoo. Hänen mukaansa myös Allegron ravintola- ja muita palveluita kehitetään jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden toiveita. Bistro Allegro -ravintolassa voi nauttia suomalaisen ja venäläisen keittiön herkkuja ja annokset tarjoillaan pöytiin. Helsingistä lähtee päivittäin Allegrojuna Pietariin kello 6.00, 10.00, 15.00 ja 19.00. Pietarista Allegrojen lähtöajat Helsinkiin ovat kello 6.40, 11.25, 15.25 ja 20.25. Matka-aika on vain 3,5 tuntia.

Pietarista lähdettäessä matkustajien käytössä on ilmastoidut odotus- ja kokoustilat Service Centerissä, jossa voi myös varata jatkoyhteyksiä, hotellin tai selailla päivän lehtiä. Odotustilassa on myös langaton verkko. Service Center on avoinna klo 8-20 ja palvelut ovat käytössä alkaen 201 ruplaa/tunti. Allegro-junat pysähtyvät Helsingin ja Pietarin välillä Pasilassa, Tikkurilassa, Lahdessa, Kouvolassa, Vainikkalassa ja Viipurissa. n

Allegrot ovat kallistuvakorisia suurnopeusjunia, jotka on rakennettu Alstomin tehtaalla Italiassa. Junassa on Suomen ja Venäjän rataverkkojen käyttämien eri jännitteiden vuoksi kaksivirtajärjestelmä, jonka ansiosta matka-aika lyhenee, koska rajalla ei tarvitse vaihtaa veturia, kuten vanhoissa Sibelius- ja Repin-pikajunissa.

Visiitti 23


kokoukset

Teksti Veera Saloheimo Kuvat Insight Spaces Oy

Kokous iskee tajuntaan monen aistin kautta Hyvästit kokousmyöhästymisille ja johtosählingille palaverin alussa, turruttaville monologeille ja iltapäiväväsymykselle.

K

enno-kokoustila on menetelmä, joka edustaa täysin uudenlaista ajattelua. Sen avulla kokoustila koetaan eri aisteilla ja se innoittaa tehokkaaseen työskentelyyn. Tulevaisuudessa kaikki kokoustilat saattavat olla tällaisia. Kenno-ideatiloja kehutaan kokemuksellisiksi, elämyksellisiksi ja innovatiivisiksi. Aivan ensimmäisenä riisutaan kengät. Tässä tuntoaisti tulee mukaan. Myös muut aistit tulevat saamaan täällä stimulaatiota – siitä yksi konseptin periaat-

24 Visiitti

teista, moniaistillisuus. Tuoleissa ei ole selkänojia, sillä niissä ei ole tarkoituskaan istua pitkiä aikoja. Kennossa on tarkoitus olla jatkuvassa liikkeessä, tehdä välillä taukojumppaa ja säilyttää kroppa vetreänä. Tässä näkyy toinen konseptin ydinasia, vireystilan ylläpito. Kooltaan huone voisi olla tavallinen kokoustila, mutta mitä onkaan tapahtunut seinille – kolme niistä on itse asiassa pelkkää näyttöä. Seinillä voi näyttää isoja panoraamakuvia, tunnelmanluon-

Kenno-kokoustilassa on helppo ideoida ryhmätyönä ja seinille voi heijastaa tunnelmakuvia.

tiin vaikka vuorenhuippuja, videota tai kuvakollaaseja, tai ihan mitä vain, mikä palvelee tapahtuman tarkoitusta.

Säveliä ja hipelöitävää Matka aistien pariin jatkuu. Kennossa voidaan tuottaa ilmoille vaikkapa linnunlaulua mielen rauhoittamiseen tai tarvittaessa stimuloivaa musiikkia. Makuaisti puolestaan otetaan huomioon erityisesti suunnitelluissa kokoustarjoiluissa. Esimerkiksi iltapäivällä tarjotaan energiaa antavaa juomaa, joka auttaa


ylläpitämään vireystilaa vielä päivän lopussa. Tuntoaisti pääsee hommiin muutenkin kuin vapaana sukissa kipristelevien varpaiden kautta. Tilassa on kosketusnäyttöpöydät, joiden kautta seinille voi heijastaa sisältöä. Miten tämä kaikki palvelee mahdollisia tilassa järjestettäviä eri tapahtumia? – Perinteisessä workshopissa käytettäisiin luultavasti fläppitaulua ja ideoille tarralappuja. Niitä ei kuitenkaan voi helposti muokata, ja työkaverin käsi-

alakin saattaa olla hankala lukea, sanoo Kennon takana olevan Insight Spaces Oy:n toimitusjohtaja Jukka Ala-Mutka. – Kennossa digitaalisesti tehdyt idealaput ovat muokattavissa, siirrettävissä ja helposti hallittavissa. Lisäksi esimerkiksi workshopin työvaiheiden ohjeet voi heijastaa seinälle ja välissä vaikka stimuloida uusia ajatuksia videoilla. Kennon loppukäyttäjän ei tarvitse itse hallita kaikkia ominaisuuksia eikä tietää, miten niistä otetaan paras hyöty irti. – Kenno ei ole vain tekniikkaa vaan

Kenno ei ole vain tekniikkaa vaan asiantuntijaverkosto, joka auttaa luomaan asiakkaalle tämän tilan.

Visiitti 25


kokoukset

Kosketusnäyttöpöydillä työskentely on konkreettista. Työn tulokset tai vaikkapa työohjeet voi laittaa näkymään seinällä.

asiantuntijaverkosto, joka auttaa luomaan asiakkaalle tämän tilan.

Vuosaaresta maailmalle Ala-Mutka kertoo, että lisääntyneiden innovatiivisuuden ja kokemuksellisuuden lisäksi Kennon hyötyjä on tehokkuus. – Tehokkuutta tuo koko tapahtuman läpivienti samassa tilassa. Olemme saaneet tähänastisilta käyttäjiltä palautetta, että aika tuntuu kuluvan Kennossa todella nopeasti, koska siellä työskentely on niin intensiivistä. Kenno on myös vakioitu konsepti, josta aina tietää, mitä siellä on. – Olen itse kiertänyt kouluttamassa ja luennoimassa eri tiloissa, ja aina saa jännittää, minkälainen varustus paikan päällä on, Ala-Mutka sanoo. Hänen mukaansa Kenno on pidemmälle viety ratkaisu kuin jo nähdyt kokoustilojen kohennukset, isommat näytöt tai smartboardit.

26 Visiitti

– Kenno eroaa näistä sillä tavalla, että siinä on kokonaisvaltainen mediajärjestelmä ja sisällöntuotanto. Maailman ensimmäinen Kenno-tila on Kokoushotelli Rantapuistossa Helsingin Vuosaaressa. Parhaillaan käydään neuvotteluja seuraavien rakentamisesta. – Tavoitteenamme on saada Suomeen muutama Kenno lisää, mutta tähtäämme samalla koko ajan kansainvälisille markkinoille. Ala-Mutkan mukaan tärkeintä Kennojen kohderyhmää ovat kokoushotellit ja toisaalta kansainväliset yritykset, jotka voisivat saada paljon irti eri maissa sijaitsevien, yhteen liitettyjen Kennojen toiminnasta. Mahdollisia käyttötarkoituksia Kennolle ovat muun muassa strategiatyöskentely, yritysjuhlat, syntymäpäivät, valmennukset, kokemuksellinen myynti, kokoukset, workshopit ja tuotelanseeraukset.

Olemme saaneet palautetta, että aika tuntuu kuluvan Kennossa todella nopeasti, koska siellä työskentely on niin intensiivistä. Eniten Kennon käytöstä hyötyvät ne loppukäyttäjät, jotka järjestävät usein jotakin toistettavaa tapahtumaa. Esimerkkinä voisi olla puoli päivää tai päivän kestävä kuukausittain toistettava innovaatioworkshop. – Kun tila on tuttu ja päivän läpivienti sujuu rutiinilla, voi sisältöön keskittyä enemmän. Tapahtuman rungon kannattaa olla sama ja toistettavissa erilaisilla teemoilla. l


bonuskortti

Finlandia Bonuskortin suosio kasvaa

Etusi jopa 17 % alkaen ensimmäisestä yöpymisestä! Finlandia Bonuskortti on ollut käytössä vuodesta 2005 lähtien ja nyt kanta-asiakkaita on lähes 12 000! Bonuskortin edut astuvat voimaan heti. Sekä kotimaiset että ulkomaiset asiakkaat voivat näin välittömästi alkaa ansaita bonuksia ja hyödyntää bonusasiakkaan etuja kaikissa Finlandia Hotelleissa ympäri Suomen. Kortissa on ns. ”sähköinen lompakko”, johon tallentuvat majoittumisesta ja aterioista ansaitut bonukset. 900 €:n ostoista bonustilille kertyy aina 50 euroa bonusta, jonka voi käyttää Finlandia Hotelleissa hotelli- ja ravintolapalveluiden maksamiseen tai vaihtaa bonustuotteisiin. Finlandia Hotelleissa jokainen asiakas saa vähintään 6% bonusta eli alennusta kanta-asiakaskortilla.

Voimassaolo kolme vuotta Henkilökohtaiset Finlandia Bonuskortit ovat voimassa kolme vuotta kerrallaan, jonka jälkeen ne täytyy uusia. Kortin vanhenemisesta ilmoitetaan bonusasiakkaille aina noin kuukausi etukäteen joko sähköpostitse, tekstiviestillä tai tavallisella postilla. Kortin voi uusia edullisimmin Finlandia Hotelsin internetsivuilla, josta voi myöskin ostaa ostaa uuden kortin ellei ole vielä kanta-asiakas. Maksuvälineenä käyvät kaikki yleisimmät luottokortit ja uusinnassa myöskin bonukset. Lue lisätietoja kotisivuiltamme: www.finlandiahotels.fi/bonusmaailma/bonuskortti Henkilökohtaisen bonuskortin rinnalla on myös VIP-bonuskortti, jolla saa enemmän lisäetuja. VIP-kortti edellyttää kuitenkin useiden tuhansien eurojen vuotuisia listahintaisia ostoja.

Yhteistyökumppanina Kaleva Travel Ketjun bonusmatkatoimisto on Kaleva Travel, jolta löytyy erittäin laaja matkavalikoima. Matkoja voi maksaa bonuksiin vaihdettavilla matkalahjakorteilla joko osin tai kokonaan.

7. Muut bonusedut Voit vaihtaa ansaitut bonuksesti korkealaatuisiin ja kotimaisiin Jokipiin Pellava Oy:n ja Fiskars Homen tuotteisiin tai matkalahjakorttiin, jolla voit ostaa Kaleva Travelin matkoja. Tai tietenkin Finlandia Hotellien lahjakortteihin. Katso lisää kotisivuiltamme.

1. Bonukset hotelli- ja ravintolapalveluostoista

Yritysbonuskortti

Ansaitset bonusta kaikista Finlandia

Yrityksille suunnattu Bonuskorttimme on täysin ilmainen ja voimassa aina yhden vuoden kerrallaan. Yritysbonuskortilla keräät bonusta kaikissa Finlandia Hotelleissa ja yhteistyöravintoloissamme. Esittäessäsi yritysbonuskortin vähintään 8€:n oston yhteydessä, rekisteröityy bonus automaattisesti yrityksesi bonustilille. Kerääntyneet bonukset maksamme ostohyvityksenä kerran vuodessa (viimeistään 15kk ensimmäisen oston jälkeen) yrityksesi tilille. Parhaimmillaan yritykselle maksettava bonus on 8 % ostosten määrästä ja minimissäänkin se on 5 %. Alla olevasta listasta näet ostojen määrän vaikutuksen bonuksen määrään. Osto euroissa alle 2500 €: Bonus 5% (palautus jopa 125 €) Osto euroissa yli 2500 €: Bonus 8% (palautus jopa 800 €)

Hotellien hotelli- ja ravintolapalveluista. Kun bonustililläsi on ostokertymää 900 euron edestä, saat itsellesi 50 euroa bonusta. 2. Ravintolaetu Saat kaksi 5 €:n arvoista ravintolakuponkia yöpyessäsi arkisin listahintaisessa huoneessa talviaikana (VIPasiakkaille kolme kuponkia). Kesäaikana voit valita edullisemman kesähinnan tai listahintaisen huoneen ravintolaedun kera. Etu on huonekohtainen. 3. Perhe-etu Perhe-etuna yksi perheenjäsen yöpyy huoneessasi veloituksetta ja muut perheenjäsenet maksavat vain 7€ /vrk /hlö (max. 2 vrk kerrallaan). Ravintolaetu sisältyy nyt myös perhe-etuun! 4. Hotellikohtaiset edut Iltapäivälehti, sauna, kylpytakki, edullinen bonusviini jne. – kysy etuja hotellin vastaanotosta. 5. Bonusklubin tarjoukset Klubitarjouksia Bonusklubissa: www.finlandiahotels.fi/bonusmaailma/ bonusklubi/ 6. Kylpyläedut Kylpyläetuna 50% alennus yrttikylvyistä Imatran Kylpylässä. Etu koskee samana päivänä tehtyjä hoitovarauksia.

Myös yrityskortissa ravintolaetu ja kesähinnat! Huomaathan että myös yrityskortin haltijat saavat ravintolaedun (2 x 5€ kuponkeja) yöpyessään arkisin listahintaisessa huoneessa talviaikana. Kesäisin voit vaihtoehtoisesti valita myös edullisemman kesähinnan ilman ravintolaetua. Lisätietoja yritysbonuskortista saat palvelunumerostamme 09–684 1440. Finlandia Hotellit pidättää oikeuden hintojen, etujen ja sääntöjen muutoksiin. Tee päätös heti ja ryhdy keräämään tuntuvia etuja itsellesi! l

Visiitti 27


in english

Text Veera Saloheimo Images Insight Spaces Oy

Bid farewell to meeting delays and management mishaps at the beginning of meetings, mind-numbing monologues and exhausting afternoons.

A meeting can strike the consciousness through a great many senses T

he Kenno -meeting room is a method that represents a completely new way of thinking. It allows the meeting room to be perceived with various senses, and inspires efficient working procedures. In the future, all conference facilities may be of this type. Kenno -idea rooms are said to be experiential and innovative, providing beneficial experiences. At the very beginning-shoes are removed. This displays the acceptance of the sense of touch. In addition, the other senses will also be stimulated - one of the principles of the concept, it is multi-sensory. The chairs do not have backs, as they are not meant to be sat on for any extended amount of time. In Kenno, you should be continually on the move, perhaps even participating in some intermission-aerobics and keeping the body limber. This leads to another core aspect

28 Visiitti

of the concept, the maintenance of alertness levels. The room for the meeting could be a standard meeting room, but what has happened to the walls - three of which are, actually, just displays. Large panorama images could be displayed on the walls, for the creation of a mood- perhaps even mountain peaks, a video, or photo collages, or just about anything which serves the purpose of the event.

Tunes and approaches The journey of the senses continues. The sound of birds can even be brought into Kenno in an attempt to calm the mind, or, where appropriate, stimulating music can be used. The sense of taste, in turn, is taken into account through especially planned meeting servings. For example, in the afternoon, an energizing drink can be served that will help maintain mental alertness all the way to the end of the day.

A sense of touch can also be obtained by curling up toes in shoe-free socks. The room has touch screen tables, through which contents can be displayed on the walls. How does all this serve the arranging of various events in the premises? - In traditional workshops, flip charts are probably used and post it notes utilised to take down ideas. They are not, however, easy to edit after they have been written and it may be difficult to understand the handwriting of a colleague, says Jukka Ala-Mutka, the managing director of Insight Spaces Oy, the company behind Kenno. - In Kenno, digitally-made idea labels are customizable, portable, and easy to manage. In addition, for example, the workshop working phase guidelines can be reflected onto a wall and, in between, new ideas can even be stimulated with the use of videos.


The Kenno end-users do not need to manage all of the features themselves or know how to take advantage of the best benefits. - Kenno is not just a technology, but a network of experts that will assist customers in creating this space.

From Vuosaari to the world Ala-Mutka states that in addition to the increased innovation and experiential learning, a benefit of Kenno lies in its efficiency. - Efficiency allows the entire event to be led in the same premises. So far, we have received feedback from users stating that time spent at Kenno seems to pass very quickly, because the work there is at such an intense level. Kenno is also a standardized concept, so what is there is always known. - I have, myself, moved about, training and lecturing in various premises, and

always get nervous about what kind of equipment is available at the locations, Ala-Mutka says. According to him, Kenno is a more sophisticated solution to improvements already seen in meeting rooms, larger displays or smartboards. - Kenno differs from those in such a way that it is a comprehensive media system and content production. The world’s first Kenno is in Conference Hotel Rantapuisto in Vuosaari, Helsinki. Negotiations are currently taking place concerning the construction of the next ones. - Our goal is to construct several more Kennos in Finland, whilst at the same time, constantly targeting the international market. According to Ala-Mutka, the main target group for Kenno meeting rooms are conference hotels and international companies that could benefit a great deal

Jukka Ala-Mutka (left), managing director of Insight Spaces Oy, tells about the benefits of the Kenno -meeting room to Risto Saarni, Katriina Karkulehto and Tuomo Tiilikainen.

from the operations of Kenno rooms that are located in different countries. Possible uses for the Kenno rooms include, among others, strategy work, corporate events, birthdays, training events, experiential marketing, meetings, workshops and product launches. Then main benefit of the Kenno will actually be obtained by the end users, who often organise and provide events that are repeated over time. An example of such would be a half-day or a day-long monthly innovation workshop. - When the meeting room is known, and the day runs by routine, more focus can be placed on the content. The frame of the event is advisable to be the same and repeated with different themes. l

Visiitti 29


туризм

На «Аллегро» перевезено уже более 800 000 пассажиров Пассажиропоток на поездах «Аллегро» снова возрос. Со дня начала эксплуатации 12-го декабря 2010 года до конца апреля этого года на поездах «Аллегро» перевезено 804.131 пассажиров. - Наши клиенты с удовольствием ездят на «Аллегро», считают быстрое сообщение очень удобным. Это видно и по превысившему ожидания числу пассажиров. Ежедневно из Хельсинки и Санкт-Петербурга отправляется по четыре состава. До 29-го мая 2011 года в каждую сторону ежедневно ходило только по два поезда, - говорит специалист по коммуникациям Йенни Кяхяри из концерна VR. Поезда «Аллегро» популярны и среди финских, и среди российских пассажиров. Доля россиян, однако, явно выше. - В прошлом году доля российских пассажиров составила около 53 процентов, в этом году она снова возросла. Поезд «Аллегро» популярен еще и потому, что на нем легко пересекать границу – паспортный контроль проводится в движущемся поезде. Персонал поезда обслуживает пассажиров на финском, русском и английском языках.

Дешевый утренний поезд становится все более популярным В международном сообщении на поезде «Аллегро» наиболее значительная новинка лета и всего года – дешевый утренний поезд.

30 Visiitti

- Летом билет на ежедневно отправляющийся первый утренний поезд ХельсинкиСанкт-Петербург и Санкт-ПетербургХельсинки стоит 43 евро. Со второго сентября он будет стоить 39 евро, - говорит Йенни Кяхяри. По ее словам, в «Аллегро» постоянно совершенствуются ресторанные и прочие услуги, в соответствии с пожеланиями клиентов. В Бистро «Аллегро» на столики подаются блюда финской и русской кухни. Поезд «Аллегро» ежедневно выходит из Хельсинки в Санкт-Петербург в 6.00, 10.00, 15.00 и в 19.00 часов. Из Санкт-Петербурга в Хельсинки «Аллегро» выходит в 6.40, 11.25, 15.25 и в 20.25. Время в пути всего 3,5 часа. При отправке из Санкт-Петербурга пассажиры могут воспользоваться комфортабельным кондиционированным залом ожидания и конференц-залами сервисного центра. Здесь можно также заказать билеты на дальнейший путь, забронировать отель или почитать свежую газету. В зале ожидания работает беспроводная сеть Интернет. Сервисный центр работает с 8 до 20 часов. Услуги стоят от 201 рубля в час. Поезда «Аллегро» на пути из Хельсинки в Санкт-Петербург останавливаются на станциях Пасила, Тиккурила, Лахти, Коувола, Вайниккала и Выборг. l Текст: Кари Мартиала Фотографии: VR

Поезда «Аллегро» изготовлены на заводе Alstom в Италии. Поезда спроектированы как двухсистемные – для эксплуатации на линиях с постоянным током в России и переменным током в Финляндии. За счет этого время в пути сокращается, т.к. на границе не надо менять электровоз, как в старых скорых поездах «Сибелиус» и «Репин».


Visiitti 31


туризм

Imatran Kylpylä назван лучшим отелем

гостиничной сети Finlandia 2012 года

Правлением гостиничной сети Finlandia отель Imatran Kylpylä назван лучшим отелем гостиничной сети 2012 года. Высокая оценка основана на том, что отель постоянно совершенствуется, повышает уровень услуг, в отеле работает квалифицированный, благожелательный персонал. Правление остановило выбор на этом отеле также благодаря положительным отзывам клиентов. Отель четко выполняет обязательства перед отечественной сетью частных отелей, участвует в развитии систем обслуживания постоянных клиентов. Imatran Kylpylä активно, целенаправленно совершенствует свою работу и услуги с учетом потребностей клиентов. Для клиентов, приезжающих на конференции, и для являющихся постоянными клиентами компаний отелем Imatran Kylpylä создана более гибкая система ценообразования и комплекса услуг для разных сезонов. В 2012 году внимание прежде всего уделялось

32 Visiitti

созданию еще более привлекательных концепций ресторанов, а также запущенному в 2011 году проекту повышения удовлетворенности работой всего персонала, его готовностью к обслуживанию. В 2013 году будет проводиться санация и модернизация номеров класса Economy, затем на очереди – расширение крайне популярного спа «Волшебный лес», совершенствование его работы на основании полученных от клиентов и персонала идей. Сейчас «Волшебный лес» ежегодно посещают около 300.000 человек, поэтому необходимы дополнительные помещения. При спа имеются апартаменты и коттеджи для отдыха, их ассортимент постоянно расширяется. В ближайшие годы число гостиничных мест при спа возрастет до 1200. Imatran Kylpylä находится в приобретшем международную известность центре отдыха Уконниеми. Здесь предоставляются широкие услуги по занятиям оздорови-

тельным спортом. Imatran Kylpylä является ведущей компанией центра отдыха. Территория «Рауха» в Лаппеенранта, Imatran Kylpylä и центр отдыха Уконниеми – самый крупный туристический комплекс Северных стран. Наряду с развитием помещений и комплекса услуг, Imatran Kylpylä активно совершенствует сетевые методы деятельности на территории всего постоянно развивающегося туристического центра, прежде всего посредством совместной системы маркетинга goSaimaa. Finlandia Hotellit – работающая уже более 20-и лет финская сеть маркетинга частных отелей, в нее входят 25 отелей по всей Финляндии. Каждый отель имеет свой индивидуальный облик и методы деятельности, с учетом местных особенностей. Сеть не требует строгого единообразия, единых концепций; все отели сети Finlandia отличаются друг от друга. l


бонус-карта

Популярность бонус-карты Finlandia возрастает Ваша льгота может достичь 17%, начиная с первого размещения на ночь Бонус-карта Finlandia действует с 2005 года. Сейчас уже насчитывается более 12000 пользователей! Льготы предоставляются с первого размещения на ночь после приобретения карты. Карту могут приобрести также иностранцы, они будут получать бонусы за размещение и посещение ресторанов в отелях Finlandia по всей Финляндии. Бонус-карта Finlandia – смарт-карта. При помощи встроенного чипа идентифицируется покупатель, и все данные постоянно находятся в режиме он-лайн, в реальном времени. В так называемый электронный «кошелек» заносятся бонусы, полученные за размещение и еду. За покупки на 900 евро на бонус-счет поступает 50 евро. Бонусы можно использовать в отелях сети Finlandia для оплаты гостиничных и ресторанных услуг или обменять на бонус-товар. В отелях по карте постоянного клиента каждый гость получает не менее 6% бонуса, т.е. скидку.

Срок действия - три года Личная бонус-карта Finlandia действует три года, после этого карту следует обновить. Клиенту примерно за месяц сообщают о необходимости обновить карту по электронной почте, СМС или по почте. Выгоднее всего обновить карту на сайте Finlandia Hotels. Если вы не являетесь еще постоянным клиентом, то на сайте можно также приобрести новую карту. Оплата производится всеми наиболее распространенными кредитными картами. При обновлении карты в качестве оплаты можно использовать также накопившиеся бонусы. Дополнительные сведения - на нашем сайте www.finlandiahotels.fi/ bonusmaailma/bonuskortti Наряду с обычной индивидуальной бонус-картой введена бонус-карта VIP, предоставляющая еще больше льгот. Правда, бонус-карта VIP предполагает покупки по обычным ценам на несколько тысяч евро в год.

Партнер – Kaleva Travel Бонус-турбюро сети - Kaleva Travel, предоставляющее очень широкий ассортимент туров. Туры могут полностью или частично оплачиваться туристическими подарочными картами. 1. Бонусы за приобретение гостиничных и ресторанных услуг У вас копятся бонусы за любое приобретение гостиничных и ресторанных услуг в отелях Finlandia. Когда вы сделаете покупки на 900 евро, получите бонус на сумму в 50 евро. 2. Льготы за ресторан Вы получите два талона на ресторан по 5 €, если зимой в будни остановитесь в номере за обычную цену (Клиентам VIP предоставляется три талона). Летом вы можете выбрать более выгодные летние цены или обычные цены с предоставлением льгот на посещение ресторана. Льготы предоставляются на номер гостиницы. 3. Льготы для семей Один член семьи может размещаться в вашем номере бесплатно, другие члены семьи платят только по семь евро за сутки за человека (не более 2 суток за один раз). В льготу для семей теперь входит также льгота на питание в ресторане! 4. Льготы в отдельных гостиницах Вечерняя газета, сауна, халат, бонусвино по дешевой цене и т.д. О льготах можно спросить в регистратуре гостиницы 5. Скидки Бонус-клуба О льготах для владельцев бонус-карт можно узнать в Бонус-клубе. www.finlandiahotels.fi/bonusmaailma/ bonusklubi 6. Льготы в спа-отелях В спа Imatran Kylpylä предоставляется 50% скидка за ванны с травами. Льготы распространяются только на заказы по уходу, сделанные в тот же день. 7. Прочие бонус-льготы Вы можете обменять накопившиеся бонусы на финскую высококачественную продукцию Pallava Oy и Fiskars Home или подарочную туристическую карту, по ко-

торой сможете приобрести туры Kaleva Travel. Можно также обменять бонусы на подарочные карты отелей Finlandia. Дополнительные сведения - на нашем сайте.

Корпоративная бонус-карта Предназначенная для фирм Бонус-карта совершенно бесплатна, срок действия – один год. По корпоративной бонус-карте вы будете получать бонусы во всех отелях Finlandia и ресторанах, являющихся нашими партнерами. Если вы предъявляете корпоративную бонус-карту при покупке товара за 8 евро, бонус автоматически регистрируется на бонус-счете вашей компании. Накопившиеся бонусы мы переводим раз в год (не позднее чем в течение 15 месяцев с момента первой покупки) на счет вашей компании. Бонус может достигать восьми процентов от общей суммы покупок, минимально – пять процентов. Ниже приведены данные о том, как количество покупок влияет на сумму бонусов. Покупка в евро ниже 2500 евро Бонус 5% (возврат до 125 евро) Покупка в евро более 2500 евро: Бонус 8% (возврат до 800 евро)

Льготы на ресторан и летние цены также по корпоративной карте! Обратите внимание, что и владельцы корпоративных карт получают льготы в ресторане (2 талона по 5 €) при размещении в будни зимой в номере за обычную цену. Летом вы можете выбрать также более дешевую летнюю цену без ресторанной льготы. Дополнительные сведения о корпоративной бонус-карте вы получите по нашему телефону обслуживания 09-684 1440. Отели Finlandia оставляют за собой право на изменения цен, льгот и правил. Принимайте без промедления решение и начинайте копить выгодные льготы!

Visiitti 33


KOONNUT HELENA LYLYHARJU

tapahtumakalenteri

Syyskuussa ensiiltansa saava Sinikka Nopolan Eila, Rampe ja suolaparta Helsingin Arenanäyttämöllä.

Esittelemme kevään ja syksyn

den 2010 jättimenestykses-

ki Samba Carneval 2013. Sam-

paavan rakkaustarinan toivos-

menovinkit, joita voit hyödyn-

tä tutut brändin rakentamisen

bakuninkaallisten kruunajai-

ta, unelmista ja menetyksestä.

tää majoittuessasi Finlandia

huippuammattilaiset.

set koetaan perjantaina Espan

Tuukka Leppänen on Juri Zi-

Hotelleissa ympäri Suomea.

www.espoonteatteri.fi

lavalla. Lauantaina koetaan

vago, herkkä, oikeamielinen ja

Kaikki huonevaraukset voi teh-

Majoitusvaraukset:

muun muassa Sambakoulujen

romanttinen sankari Venäjän

dä myös Finlandia Hotelsin

(09) 819 251,

välinen SM-kilpailu.

vallankumousten kuohuissa.

kautta osoitteessa:

www.meripuisto.fi

www.helsinkisambacarnaval.fi

www.hkt.fi

16.8.-1.9. koetaan Helsingin

Majoitusvaraukset:

Juhlaviikot, luvassa kulttuurin

(09) 31 911, www.rantapuisto.fi

koko kirjo Suomen suurimmas-

tai (09) 799 755, www.park.fi

www.finlandiahotels.fi

2 Harjavalta, Hotelli Hiittenharju

1 Espoo, Kokoushotelli Meripuisto

13. -21.7. kokoontuu jazz-kan-

sa monitaidefestivaalissa.

sa Poriin kuuntelemaan muun

www.helsinginjuhlaviikot.fi

muassa John Legendia, Bobby

22.8. Taiteiden Yö valloittaa

4 Imatra, Imatran Kylpylä

6.6. -29.8. välisenä aikana on

Womackia, Kendrick Lamaria,

Helsingin kaupungin. Taide jal-

28.6.-4.7. tuo järjestykses-

joka torstai klo 21 tunnelmal-

Bonnie Raittia sekä Vesa-Mat-

kautuu Helsingin kaduille ja

sään 31. Imatra Big Band Fes-

linen konsertti Espoon tuo-

ti Loiria & All Starsia. Harjaval-

kulttuurin tilat avaavat ovensa

tival rytmimusiikin riemua ja

miokirkossa - Urkuyö ja aaria.

lasta on matkaa Pori Jazzin ta-

yömyöhään asti tarjoten kai-

eri tyylisuuntia Imatralle. Vii-

Tunnelmallisissa kesäilloissa

pahtumapaikoille 30 km.

kille avoimia elämyksiä.

kon aikana on luvassa lähes

historiallisen kulttuurimiljöön

www.porijazz.fi

www.helsinginjuhlaviikot.fi

60 konserttia sekä BB-Klubil-

keskellä kuullaan niin soolo-

16.8. -31.8. järjestetään Har-

5.9. saa ensi-iltansa Sinikka

la että lukuisissa maksuttomis-

konsertteja kuin suuria kirkko-

javallassa ja Kokemäellä Sata-

Nopolan Eila, Rampe ja suola-

sa konserteissa BB-Kadulla ja

musiikkiteoksiakin.

soitto-kamarimusiikkifestivaa-

parta. Pokka pitää ja rakkautta

puistoissa. www.ibbf.fi

www.urkuyofestival.fi

li. Satasoiton konserttien ydin

riittää, kun Arena-näyttämölle

14.9. on Teatteri-Imatrassa

16. -25.8. koetaan Espoon Ciné

on kamarimusiikissa ja puhal-

saapuvat Heidi Herala ja Pertti

Ohukainen ja Paksukainen en-

–festivaali Espoon kulttuuri-

linmusiikissa, joita täydentävät

Koivula uusine ystävineen.

si-ilta. www.teatteri-imatra.fi

keskuksessa. Festivaali kestää

laadukkaat viihde- ja lasten-

www.hkt.fi

Majoitusvaraukset:

10 päivää, ja sen aikana esite-

konsertit. www.festivals.fi

12. -22.9. on vuorossa Hel-

020 7100 500,

tään runsaat 100 elokuvaa.

Majoitusvaraukset:

sinki Design Week, joka koko-

www.imatrankylpyla.fi

www.espoocine.fi

(02) 531 1600,

aa yhteen kansainvälisen de-

18.9. saa kantaesityksensä Esi-

www.hotellihiittenharju.fi

signyhteisön ja paikalliset te-

5 Jyväskylä, Hotelli Alba

kijät. Tämän vuoden teemana

9.-14.7. kaupunkifestivaali Jy-

on Liike!.

väskylän Kesä tuo tarjolle moni-

www.helsinkidesignweek.com

puolisen kattauksen kulttuuria.

3.10. koetaan eeppisen suur-

Mukana mm. viulisti Alina Po-

tystalous 2 – tehtävä Espoossa Revontulihallissa. Se on komedia yritteliään kansalaisen ja hallintorakenteiden kohtaa-

3 Helsinki, Kokoushotelli Rantapuisto / Park Hotel Käpylä

misesta. Tästä Esitystalouden

7.-8.6. valtaavat Samban vä-

musikaalin Tohtori Zivagon en-

gostkinan Venäjältä sekä Jyväs-

jatko-osan vauhdikkaan satii-

riloisto ja kuumat rytmit Hel-

si-ilta Suurella näyttämöllä.

kylän Sinfonia Okko Kamun joh-

risesta otteesta vastaavat vuo-

singin keskustan – on Helsin-

Musikaali kertoo henkeäsal-

dolla. www.jyvaskylankesa.fi

34 Visiitti


tapahtumakalenteri 31.7.-3.8. ajetaan Jyväskylässä

upean tapahtuman.

Neste Oil Rally, entinen Jyväs-

www.iskelmahimos.fi

kylän Suurajot.

25.-27.7. Pipefest kokoaa rap-

www.nesteoilrallyfinland.fi

musiikin ystävät ja hiphop-kult-

7.9. saa suomenkielisen kanta-

tuurista kiinnostuneen festivaa-

esityksen Shrek-musikaaliko-

liyleisön Jämsän Himokselle.

Viime syksynä erinomaisen vas-

media. Tule katsomaan, miten

Kolmipäiväinen festivaali esit-

taanoton saanut konserttikiertue

vihreä jätti löytää todellisen

telee tapojensa mukaisesti koti-

saa syksyllä 2013 jatkoa. Johan-

rakkautensa.

maisen urbaanin rytmimusiikin

na Kurkela kokoaa uudelleen vii-

www.jyvaskyla.fi/kaupunginte-

parhaimmiston.

me vuonna vakiintuneen super-

atteri/naytelmat

www.pipefest.fi

kokoonpanonsa ja lähtee koko

Majoitusvaraukset: (014) 636

Majoitusvaraukset:

Suomen kattavalle konserttisali-

311, www.hotellialba.fi

(014) 749 9311,

kiertueelle.

6 Jämsä, City-Hotelli Jämsänukko

www.cityhotelli.com

Johanna Kurkela laulaa kiertueella

Kurkelan konsertti ylistää elämää ja sen monia eri säikei-

15.-16.6. Jämsä-Jukola kut-

7 Kalajoki, Hotelli Rantakalla

suu kaikki suunnistuksen ystä-

7.-9.6. on Kalajoki X-Games

vät mukaan 65. Jukolan ja 36.

Kalajoen Hiekkasärkillä. Ravin-

on viime lokakuussa ilmestynyt Sudenmorsian.

Venlojen viestiin.

tola Dyynin edustalle rakenne-

Konserttipaikkakunnat: 2.10. Mikkeli, 3.10. Hämeenlinna,

www.jukola.com/2013

taan BigAir-areena, joka kuor-

4.10. Savonlinna, 5.10. Jyväskylä, 9.10. Helsinki, 10.10.

27. -29.6. koetaan Iskelmä Hi-

rutetaan lumella. Lumilautai-

Turku, 11.10. Pori, 12.10. Seinäjoki, 16.10. Oulu, 17.10.

mos -tapahtuma, jossa mukana

lijat ja Newschool-laskijat ki-

Kuopio, 10.10. Lahti ja 20.10. Tampere.

kotimaisen tanssimusiikin laaja

saavat areenalla 8.6. Taivaal-

www.johannakurkela.net

kirjo. Kolme päivää, kolme la-

ta voi seurata hiekoille laskeu-

vaa ja yli 30 artistia takaavat

tuvia laskuvarjohyppääjiä. PaiKesäkuussa Samban rytmit ja väriloistot valtaavat Helsingin.

tä, tunteita, iloa, surua ja eniten rakkautta. Johannan viimeisin albumi

kalle kilpailemaan on kutsut-

esittelee pääasiassa suomalaista

tu Suomen parhaat lumilautai-

ja skandinaavista jazzia ja blue-

lijat ja newschool-hiihtäjät, jot-

sia. Festivaali on tarjonnut sekä

ka viihdyttävät katsojia hurjil-

musiikin harrastajille että suu-

la hypyillään.

relle yleisölle hyvän tilaisuuden

http://www.hiekkadyyni.fi/ta-

tutustua tuttujen nimien lisäk-

pahtuma825

si myös jazzin ja bluesin uusiin

14.-16.6. Hiekkasärkillä kisa-

tuuliin. http://kalottijazz.net

taan valtakunnallinen Beach-

6.-7.9. koetaan Meri-Lapin

futis Finnish Open 2013.

Ruokamessut Keminmaas-

Turnaus on lajissaan suo-

sa kauniissa maalaismiljöös-

men suurin ja pitkäikäi-

sä. Sadonkorjuutapahtuma

sin ja ehdottomasti yksi Suo-

toimii tuotteiden ja ruoka-

men futiskesän kohokohdista.

alan yritysten yhteismarkki-

www.kpallo.com/beachfutis

nointitapahtumana. Mahdolli-

20.7. koetaan Dyyni Armwres-

suus on ostaa uutta satoa ko-

ling Open, yksi Suomen käden-

tiin viemisiksi. Päätavoittee-

vääntöliiton kovatasoisimmis-

na on edistää paikallisen, puh-

ta turnauksista. Kisojen jälkeen

taan ja laadukkaan lähiruo-

on mahdollisuus kokeilla kilpa-

an käyttöä ja saatavuutta.

vääntäjien käsien pitävyyttä

www.ruokamessut.net

myös treenipöydässä.

Majoitusvaraukset:

www.hiekkadyyni.fi/tapahtumat

(016) 257 117,

Majoitusvaraukset:

www.hotellipalomestari.com

(08) 466 642, www.rantakalla.fi

9 Kemijärvi, Hotelli Mestarin Kievari

8 Kemi, Hotelli Palomestari

12.-16.6. koetaan maailman lu-

27.-30.6. Kalottijazz & Blues-

dankylän elokuvajuhlat. Kes-

festivaali järjestetään Tornios-

kiyön auringon alla kohtaavat

sa ja Haaparannalla. Festivaali

kuuluisimmat ohjaajat, nou-

moavin elokuvatapahtuma, So-

Visiitti 35


tapahtumakalenteri sevat nimet ja kansainvälinen

sas kattaus maamme parhaim-

yleisö. www.msfilmfestival.fi

pia esiintyjiä.

1.-4.8. kesän sympaattisin

6.-7.7. Saarella soi -musiikkita-

puoliakustinen Pyha Unplug-

pahtuma Tankarin majakkasaa-

ged -musiikkitapahtuma täyt-

rella. Viikonlopun aikana laval-

tää taas Pyhätunturin ihmisillä

le nousee eri kokoonpanoja,

ja laatumusiikilla. www.pyha.fi

kuten Niko Riippa and Flying

8.-11.8. Luostolla kohtaavat ih-

Circus, 90´s Sailors ja H & H

misten arvot, luonto ja klas-

Gang. www.protankar.fi

sinen musiikki Luosto Classic

30.8.-1.9. vietetään jo yli 100

-tapahtumassa. Konsertit jär-

vuoden perinteitä kunnioitten

jestetään luonnon muovaamis-

Kokkolan Venetsialaiset -kar-

sa esityspaikoissa, tunturien

nevaalia – veden, tulen ja va-

rinteissä, joen rannassa tai sy-

lon juhlaa. Pimenevä ilta, meri,

vällä metsälammella.

kilometreittäin tulta, kokkoja

www.luostoclassic.fi

ja ilotulituksia, valtakunnallisia

Majoitusvaraukset:

ja paikallisia tähtiartisteja.

(016) 320 7700,

www.kokkola.fi/venetsialaiset

www.mestarinkievari.fi

21.-22.9. koetaan Kokkolassa jälleen Kalamarkkinat sa-

vitri, Benjamin Brittenin Teh-

lähialueen tuottajia.

maan aikaan Rakenna-Si-

dään Ooppera! Pieni Nokipoika

www.kuopiowinefestival.com

susta-Asu-messujen kanssa.

sekä lied-, sairaala- ja museo-

Majoitusvaraukset:

27.-30.6. Mustakari in Memo-

www.kalamarkkinat.fi

konsertteja.

(017) 264 4400,

ries XIV -festivaali meren ran-

4.-10.11. tuo Kokkolan Ooppe-

www.kokkolaopera.com

www.jahtihovi.fi tai

nalla Mustakarilla. Nelipäiväi-

ratalvi Iloa Kaamokseen. Oh-

Majoitusvaraukset:

(017) 5396 100

sessa juhlassa on tarjolla run-

jelmassa on Gustav Holstin Sa-

020 7959 600,

www.isovalkeinen.com

10 Kokkola, Hotelli Seurahuone

www.seurahuone.com

Suomi Iskelmän semifinaali Rantapuistossa

11 Kuopio, Hotelli Jahtihovi / Hotelli IsoValkeinen

12 Kurikka, Hotelli Pitkä-Jussi 7.-8.6. haetaan jälleen Kurikassa heilaa tosimielessä. Haku

6.-9.6. Kuopio repeää naurusta,

Päällä -rakkausfestivaali ko-

Suomi Iskelmän SM-kilpailuun etsitään kilpailijoita ym-

kun kaupungissa järjestetään

koaa yhteen nuoret, vanhat,

päri Suomea järjestettävissä alkukarsinnoissa. Kilpai-

Komediafestivaalit. Mukana

eronneet, karanneet, sinkut ja

lun semifinaali ja finaalikarsinta koetaan Helsingissä Ho-

stand upia, teatteria, elokuvia

parilliset viettämään yhteistä

telli Rantapuistossa, luonnonkauniissa ympäristössä, me-

ja kaikkea muuta hauskaa.

viikonloppua.

ren rannalla. Hotelli Rantapuisto sijaitsee hyvien kulkuyh-

www.komediafestivaali.fi

www.hakupaalla.com

teyksien varrella Helsingin Vuosaaren Ramsinniemessä –

13.-19.6. Kuopio Tanssii ja Soi

7.-16.6. koetaan Ilmajoen Mu-

vain 20 minuutin ajomatkan päässä keskustasta ja lento-

–festivaali tuo jälleen kau-

siikkijuhlilla Kekkonen Ooppe-

kentältä.

punkiin huikeita tanssiesityk-

ra – Jyrki Anttila Kekkosena.

siä, eksotiikkaa ja värien ilotu-

Muistojen säveliä vuosikym-

muassa Heikki Koskelo ja Markus Kokkonen.

litusta. Köysitanssijat valtaa-

menten ajalta kuullaan Vuo-

Semifinaali järjestetään 16.7. ja finaalikarsinta 17.7. Kil-

vat 50-vuotisjuhliaan viettä-

sikymmenten suosikit kon-

pailun finaa-

vän Puijon Tornin; sen seinä-

sertissa, jota tähdittävät Eino

li nähdään kan-

mällä riippuen italialaisryhmä

Grön, Vieno Kekkonen, Pirk-

sainvälisen Tall

Il Poston esiintyjät tanssivat.

ko Mannola ja Marjatta Leppä-

Ships Races

Viikon aina koetaan noin sata

nen Sami Pitkämön tähtiorkes-

2013 -tapahtu-

eri esitystä, kurssia ja oheista-

terin kera. Johanna Kurkelan

man yhteydessä

pahtumaa.

konsertissa nautitaan niin van-

Hietalahden to-

www.kuopiodancefestival.fi

hoista suosikeista kuin syksyl-

rilla Helsingis-

28.6.-6.7. juhlitaan Kuopion

lä ilmestyneen albumin kappa-

sä 18.7.

Matkustajasataman viinikyläs-

leista. Monenlaista musiikkia

www.magnum-

sä luomuviinejä. Ruokateema-

oopperasta operetin kautta is-

live.fi, www.

na on puhtaus, luonnollisuus ja

kelmään kuullaan näillä mu-

tallshipsra-

lähiruoka. Vaikka herkuissa on

siikkijuhlilla.

ceshelsinki.fi

tuulahduksia myös viinintuot-

www.ilmajoenmusiikkijuhlat.fi

tajamaiden keittiöistä, niiden

Majoitusvaraukset:

raaka-aineissa hyödynnetään

(06) 451 0500,

mahdollisimman paljon oman

www.hotellipitkajussi.fi

Kilpailun ovat voittaneet aikaisempina vuosina muun

36 Visiitti


tapahtumakalenteri 13 Lahti, Hotelli Musta Kissa

1700-luvun hengessä. Kunin-

diassa. Näytelmässä esiin-

putori ja Wanhanajantori.

gas Adolf Fredrik saapuu Un-

tyvät Ria Kataja, Tatu Sii-

www.jaakonpaivat.fi

29.6. kokoontuvat rautalan-

gernin linnoitukselle, jossa hä-

vonen ja Petja Lähde. Mu-

Majoitusvaraukset:

kamusiikin ystävät Nastolaan

nen viihdyttämisekseen esi-

kana on myös Risto Tuorila.

(06) 788 8111, www.cfhotel.fi

Rautalankafestareille Taidekes-

tetään musiikkinäytelmä Ku-

www.merioulu.fi

kus Taarastiin. Juhlissa esiin-

ningatar Lovisa Ulrikan hu-

1.-6.8. voi nauttia kamarimu-

tyy muun muassa The Atlan-

viretki. Paimennäytelmässä

siikista konserttisaleissa, van-

17 Savonlinna, Hotel Pietari Kylliäinen

tics, Rami Hammar & Moonstar,

esiintyy kuningattaren lisäksi

hoissa kirkoissa ja taidegalle-

5.7.-3.8. Savonlinnan Ooppera-

Raili Eronen & Twangers sekä

muun muassa entisen Pernajan

rioissa. Oulunsalo Soi musiik-

juhlat tarjoaa monipuolisen ja

The RoadRunners.

Malmgårdin kartanosta kotoi-

kitapahtumassa on monipuoli-

korkeatasoisen ohjelmanautin-

www.rautalankaa.com

sin oleva hoviherra ja runoilija

nen kattaus mukavia tapahtu-

non katsojille ja kuuntelijoille.

7.9. saa ensi-iltansa Juhani-

Gustaf Philip Creutz.

mia ja musiikkia kirkoista mu-

Tänä vuonna ohjelmistossa on

näyttämölla draamamusikaa-

www.loviisa.fi

seoihin ja konserttisaleihin.

muun muassa Samson et Dali-

li West Side Story. Se on mu-

19.-20.7. koetaan Small Ships’

www.oulunsalosoi.fi

la. La Traviata, Lohengrin, Naa-

sikaali rakkaudesta, vihas-

Race purjehdusfestivaali Lo-

21.-22.9. koetaan Oulussa Se-

miohuvit, Norppaooppera ja

ta ja kohtalon voimasta. Tony-

viisanlahdella ja Laivasillalla.

niori-Messut 50+ Ouluhallissa.

Verdin Requiem.

na nähdään Markku Haussila ja

Purjehduskilpailussa on luokat

Suomessa on reilu miljoona yli

www.operafestival.fi

Mariana Natalil Lintala.

talonpoikaisveneille ja Göte-

65-vuotiasta. On hyvä ajatella

Majoitusvaraukset:

www.lahdenkaupunginteatteri.fi

borgin ekoille. www.loviisa.fi,

ikäihmisiä voimavarana. Mes-

(015) 518 30,

8.-9.8. nähdään Lahden kansain-

http://laivasilta.net

sut tarjoavat oivan tilaisuuden

www.pietarikylliainen.fi

välisellä urkuviikolla (5.-11.8.)

22.-24.8. pidetään Loviisan Si-

niin näytteilleasettajille tuoda

ainutkertainen esitys, kun lavalla

beliuspäivät, pieni ja intiimi

tuotteensa esille kuin ikäihmi-

on yhtenä soittimena Harley-Da-

kamarimusiikkifestivaali. Pe-

sille päästä tutustumaan niihin.

18 Seinäjoki, Hotelli Fooninki

vidson –moottoripyörä. Kysees-

rinteikäs tapahtuma on tuonut

www.pohjois-suomenmessut.fi

10.-13.7. Seinäjoen Tango-

sä on kitaristi Marzi Nymanin ja

kaupunkiin vuosien saatossa

Majoitusvaraukset:

markkinat sykkii jälleen suu-

urkutaiteilija Kalevi Kiviniemen

lukuisia valovoimaisia tähtiä

(08) 514 5100,

ria tunteita ja iloisia elämyk-

moottoripyörälle, kitaralle ja

taiteellisen johtajan Jan-Erik

www.airporthotel.fi

siä. Tangon ystävät kokoontu-

uruille säveltämä Motorgan-kon-

Gustafssonin johdolla.

sertto, josta kuulija löytää mm.

www.loviisansibeliuspaivat.fi

Led Zeppelinin, Deep Purplen ja

Majoitusvaraukset:

16 Pietarsaari, Kaupunginhotelli

Jimi Hendrixin rouheita teemoja.

(019) 505 61,

21.-28.7. koetaan Pietarsaa-

tanssikilpailut sekä ainutlaatui-

www.lahtiorgan.fi

www.degerby.com

ressa Jaakon Päivien markki-

nen festivaalitunnelma takaa-

nat -kaupunkifestivaali jokai-

vat muistorikkaat hetket.

selle. Vuosien mittaan Jaakon-

www.tangomarkkinat.fi

päivät on kehittynyt kansan-

23. -25.8. järjestetään Seinäjo-

Majoitusvaraukset: (03) 544 9000, www.mustakissa.com

15 Oulu, Airport Hotel Oulu

vat jälleen Seinäjoelle Tangomarkkinoille. Maamme parhaat esiintyjät, jännittävät laulu- ja

14 Loviisa, Hotel Degerby

12.7.-3.8. Meri Oulussa on Kir-

juhlaksi. Monipuolista ohjel-

ella jo 38. kerran valtakunnal-

kan musiikki vahvasti läs-

maa on tarjolla kaikenikäisille:

linen Harrastajateatterikesä.

6.7.-7.7. koetaan viikonloppu

nä Hetki lyö -musiikkikome-

Kävelykadun markkinat, Kirp-

Vuosittain järjestettävään tapahtumaan valitaan harrastajateatteriryhmiä ympäri Suomen, ja tapahtuma toimii tärkeänä kohtauspaikkana harrastajateatterin tekijöille ja yleisölle. www.shtl.fi Majoitusvaraukset: (06) 421 7700, www.hotellifooninki.com

19 Tampere, Hotelli Victoria 1.-9.6. kokoontuvat kitaratähdet Tampere Guitar Festivaa-

Savonlinnan Oopperajuhlat tarjoavat monipuolista ja korkeatasoista ohjelmaa, näyttämöllä muun muassa Macbeth.

Visiitti 37


tapahtumakalenteri musiikin juurille 50- ja 60-lu-

www.maailmantango.net/site

maa monilta eri taiteenaloilta.

vuille. www.tampereenkome-

17.10. saa kantaesityksensä

Luvassa musiikkia, teatteria ja

diateatteri.fi

Tampereen Työväen Teatterin

tanssia kaikenikäisille.

13.9. saa ensi-iltansa Tampe-

Suurella näyttämöllä komedia

www.halosenniemi.fi

reen teatterissa maailman kuu-

Maanalainen armeija iskee jäl-

Majoitusvaraukset:

luisin musikaali Les Misérables

leen. Huippusuosittuun tv-sar-

(09) 274 841, www.krapi.fi

Tampereella. Victor Hugon ro-

jaan perustuva brittikomedia

maaniin pohjautuva tarina si-

vie katsojan keskelle vilkasta

21 Utö, Havshotel

joittuu 1800-luvun Ranskaan.

katukahvilaa maailmansodan

16. ja 17.8. konsertoi Seppo

Les Misérables on riipaiseva

aikaisessa Ranskassa. Liity si-

Hovin kvintetti Utö Jazzeissa

kuvaus särkyneistä unelmis-

näkin maanalaiseen armeijaan

Utö Havshotellissa

ta ja saavuttamattomasta rak-

– kahvilassa kohtaat tuuhei-

www.utohotel.fi

kaudesta, intohimosta, uhrauk-

ta viiksiä, pökkelöitä natseja ja

Majoitusvaraukset

leille. Se on tapahtumamää-

sesta ja katumuksesta. Näyt-

kuumia tarjoilijoita.

(02) 240 5330, info@ssl-line.fi

rältään Pohjois-Euroopan suu-

tämöllä kuullaan myös Tomi

www.ttt-teatteri.fi

ja www.utohotel.fi

rin kitarafestivaali. Konserttien

Metsäketoa.

Majoitusvaraukset:

ohella tärkeä osa festivaalia

www.tampereenteatteri.fi

(03) 2425 111,

ovat inspiroivat mestarikurssit,

13.-15.9. järjestettävä Maail-

www.hotellivictoria.fi

seminaarit ja workshopit kai-

mantango-festivaali on kan-

kentasoisille soittajille.

sainvälinen ja poikkitaiteelli-

20 Tuusula, Hotelli Krapi

www.musiikkitoteemi.fi

nen kulttuuritapahtuma, joka

9.8. vietetään Tuusulan Taitei-

konsertti Ylivieskatalolla.

16.8. Kivikasvot Show – nel-

muistaa tangon juuret ja läh-

den Yötä Tuusulan Rantatien ja

www.ylivieska.fi

jä vanhaa smokkijätkää palaa

tökohdat. Musiikin ohella mu-

Kirkkotien kulttuurimaisemis-

Majoitusvaraukset:

riemukkaassa ja nostalgises-

kana on myös mielenkiintoisia

sa. Noin 20 tapahtumapistet-

(08) 423 611,

sa konsertissaan nuoruutensa

taidenäyttelyitä.

tä tarjoavat esityksiä ja ohjel-

www.hotellikaenpesa.fi

22 Ylivieska, Hotelli Käenpesä 22.9. kuullaan Lasse Hoikan ja Souvareiden 35-vuotisjuhla-

Iskelmätulet 2013 Juhlakonsertteja koko viikonloppu Kemijärvellä järjestettävä Iskelmätulet kokoaan musiikkikansan Taivaan Tulien, sinisten järvien ja jylhien tunturien maisemiin 4.-6.7. Kolmen päivän aikana koetaan muun muassa seuraavat taiteilijajuhlakonsertit: Katri Helena 50 v., Lasse Liemola 55 v., Pasi Kaunisto 45 v., Eki Jantunen 45 v. ja Marja-Liisa Kuosmanen 10 v. Sebastian Ahlgren juhlii Kemijärvellä 20 vuottaan tangokuninkaana ja sokerina pohjalla, Danny 70 v. -konsertti. Juhlivien tähtien ohella konsertissa kuullaan muun muassa Dingoa, Anna Puuta, Heikki Koskeloa, Antti Tuiskua, Menneisyyden Vankeja sekä Tuure Kilpeläistä. www.iskelmatulet.com

38 Visiitti

Menossa mukana muiden muassa itse vanha kettu Danny.


harrastukset

Parasta kesäliikuntaa juuri nyt K

un keskikesän luonto ja lämpiävät vedet kutsuvat, on melonta yksi parhaista lajeista harrastaa. Se on ympäristöystävällistä, edullista ja sopii koko perheen yhteiseksi harrastukseksi. Natura Vivan melontakeskus kokoushotelli Rantapuiston rannassa Helsingin Vuosaaressa tarjoaa käytännössä kaikkea melonnasta: kajakkien ja kanoottien vuokrausta, melonnan alkeis- ja jatkokursseja, opastettua melontaa, päiväretkiä sekä melontaa yrityksille ja ryhmille.

Irti arjesta Suomen Ladun melontaohjaaja Hannu Flink listaa melonnan hyviä puolia: – Melontaretkellä pääsee täydellisesti irti arjesta. Veden rajassa lipuminen antaa hienon perspektiivin Suomen vesistöihin ja saaristoihin. Rauhallinen eteneminen ja luonnon äänien kuunteleminen on hiljaista ja rentouttavaa veneilyyn verrattuna. – Suomen järvet, joet, kosket ja meri tarjoavat loputtomasti mahdollisuuksia melojalle. Kanoottia on helppo kuljettaa auton katolla vesistöltä toiselle. Esimerkiksi ympäri Saimaata on melontavuokrauspisteitä, joista saa välineiden lisäksi myös reitti- ja retkiopastusta.

Kurssilla pääsee alkuun Melonnassa sekä turvallisuus että tekniikka ovat ensisijaisen tärkeitä. Sen vuoksi yleensä suositellaan, että harrastus aloitettaisiin käymällä lyhyt kurssi.

– Kun tekniikka on hallussa, jaksaa meloa huomattavasti pidempiä matkoja, eikä tarvitse hakata päätään kajakin kanteen, Hannu Flink tiivistää. Melontakursseilla opetellaan muun muassa kanoottiin meno ja siitä poistuminen, oikea melontaasento ja -tekniikka, rantautuminen luonnonrantaan sekä tuen ottaminen vedestä. Kursseja järjestävät melontaseurat, latuyhdistykset ja ohjelmapalveluyrittäjät.

Liivit ja kaveri mukaan Kunnolliset, melontaan tarkoitetut liivit, vesistöjen ja omien taitojen tuntemus sekä sääolosuhteiden kunnioitus ovat Flinkin mukaan tärkeimmät turvallisuustekijät melonnassa. Pidemmille retkille ei kannata lähteä yksin, toinen meloja on aina hyvä olla mukana. Sateesta ei melonnassa ole haittaa, mutta kovalla tuulella tai ukkosella ei vesille kannata lähteä.

Inkkari vai kajakki? Kanootteja on käytännössä kahta erilaista mallia. Inkkarikanootti on kanneton, avoin kanootti, jossa on penkit ja jota meloo yleensä kaksi ihmistä. Malli sopii hyvin retkimelontaan suojaisemmilla sisävesillä, ja on myös kätevä koko perheen retkikanootti. Eskimoiden kajakki on matala kannellinen kanootti, joka sopii hyvin isommille vesille ja hieman vauhdikkaampaan matkantekoon. Kahden istuttavat kajakit sopivat hyvin aloittelijalle, sillä ne ovat yksipaikkaisia vakaampia. – Kun aloittaa melontaharrastuksen, pääsee melko pitkälle ostamalla melon-

taliivit, kunnolliset ulkoiluvaatteet ja hyvän melan. Omaa kanoottia ei kannata heti rynnätä ostamaan, vaan erilaisia malleja on hyvä kokeilla rauhassa, Flink muistuttaa.

Retkimelojalta eivät reitit lopu Melonta on hyvää terveysliikuntaa, se kehittää koko kehon kuntoa ja sopii erityisesti hartiavaivojen parantamiseen. Ennen kaikkea se on kuitenkin mainio tapa retkeillä ja oleilla luonnossa. Flink tietää, että moni vanhempi vaellushirmu on vaihtanut patikoinnin retkimelontaan, kun mieli vetää luontoon mutta selkä tai polvet eivät enää kestä rinkan painoa. Suomen melonta- ja soutuliiton kotisivuilta löytyy kuvauksia erilaisista reiteistä. Melontakursseja ja -tapahtumia voi hakea netistä. Lisätiedot: www.melontajasoutuliitto.fi www.suomenlatu.fi/suomen_latu/kesalajit/melonta l

Natura Viva Ramsinniementie 14 www.naturaviva.fi Puh. 010 292 4030 info@naturaviva.fi Kesäkausi (kesä-, heinä- ja elokuu): Joka päivä klo 10-22 Syyskuu 22.9. saakka: Arkisin klo 14-20 Vkl klo 10-20

Visiitti 39


Finlandiaristikko LAATINUT TAPIO RUSANEN

Voita lahjakortti! Kerro meille mikä on oma suosikkisi ketjumme hotelleista ja miksi:

Arvomme vastaajien kesken majoituslahjakortin. Mielestäni tämän lehden paras juttu alkaa sivulta:

Nimi Osoite Puh.nro

Sähköposti

Lähetä kuponki 31.10.2013 mennessä osoitteeseen: Finlandia Hotels, Ramsinniementie 14, 00980 Helsinki. Voit osallistua myös sähköpostitse osoitteella: sales@finlandiahotels.fi Visiitti-lehden edellisen numeron lukijakilpailun Finlandia Hotelsin majoituslahjakortin voitti Leena Korsumäki Vilppulasta. Onnea voittajalle!

Ristikon ratkaisu

Visiitti 1/2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you