Page 1

DE SYSTEEMALLIANTIE Z ekerheid voor balkons e n t e r r a s s e n

Hechtende drainage met Schl端ter 速-DITRA-DRAIN

DE SYSTEEMPARTNERS

Contactafdichting met Schl端ter 速-DITRA


HECHTENDE-ONTKOPPELING, -AFDICHTING EN DAMPDRUKNIVELLERING C O N S T R U C T I E O P B O U W 1 M E T S C H L Ü T E R ®- D I T R A E N O M N I C O L

Schlüter®-DITRA wordt met OMNICEM PL85 PROF R op een draagkrachtige ondergrond, voorzien van voldoende afschot, als afdichting en ontkoppelingslaag verlijmd. De afdichting van de wand- en profielaansluitingen wordt tot stand gebracht met Schlüter®-KERDI-afdichtingsband welke met Schlüter®-KERDI-COLL verlijmd wordt. Op de Schlüter®-DITRA-mat wordt daarna met een lijmkam, met voldoende grote vertanding, OMNICEM PL85 PROF R opgebracht, waarin dan voor buiten geschikte keramische tegels of natuursteen vakkundig worden aangebracht. Restvocht uit de ondergrond (bijv. jonge cementdekvloer) wordt door de damdruknivelleringsfunctie van Schlüter®-DITRA geneutraliseerd.

 Betonnen draagvloer a Ondergrond met afschot Voor een optimale afwatering moet de constructie over voldoende afschot beschikken (1,5% - 2%)  Schlüter®-BARA-RTK Randprofiel met afdruiprand en montagevoorziening voor het gootsysteem Schlüter®-BARIN.  Schlüter®-DITRA Polyethyleenmat met een barstoverbruggende, waterdichtende, ontkoppelende en dampdruknivellerende functie. d Schlüter®-KERDI-KEBA Polyethyleen afdichtingsband met aan weerszijden een vliesweefsel voor de verankering in de afdichtingslijm Schlüter®-KERDI-COLL ten behoeve van het realiseren van ondoordringbare muuraansluitingen en verbindingen.  Schlüter®-DILEX-EKE of -EF Ééndelig hoekprofiel voor duurzame flexibele vloer/wandaansluitingen.  Schlüter®-RONDEC, -JOLLY of -QUADEC Profielen voor een optisch aantrekkelijke plinttegelafsluiting. Leverbaar in verschillende kleuren en oppervlakte-afwerkingen. Materiaal: roestvast staal of aluminium.  Schlüter®-BARIN Compleet waterafvoersysteem voor balkons en terrassen.  Schlüter®-SCHIENE,-JOLLY of -RONDEC Profielen van kleurgecoat aluminium, passend bij Schlüter®-BARA/-BARIN, of van roestvast staal voor het beschermen en optisch afwerken van de randtegels.  Keramische tegels of natuursteen Worden gelijmd met een hydraulisch afbindende water- en vorstbestendige tegellijm.  OMNICOL-poedertegellijm OMNICEM PL85 PROF R Speciale vloeibedmortel voor de toepassing in het systeem met Schlüter®-DITRA, vorst-, water- en weerbestendig, geschikt voor vloeroppervlakken uit keramische tegels en witte kwaliteit natuursteen.

     a

 

 OMNICOL-voegmortel OMNIFILL B100WD Flexibele waterwerende voegmortel

 

Randdetailleringen met afvoergoot en dichte wandaansluitingen zijn met de beschreven Schlüter-producten functioneel en optisch aantrekkelijk uitvoerbaar.


HECHTENDE-DRAINAGE, -AFDICHTING EN -ONTKOPPELING C O N S T R U C T I E O P B O U W 2 M E T S C H L Ü T E R ®- D I T R A - D R A I N E N O M N I C O L

Schlüter®-DITRA-DRAIN is een betrouwbare en functionele capillair passieve hechtende drainage. De plaatsing gebeurt met poedertegellijm OMNICEM PL85 PROF R op een op afschot aangebrachte contactafdichting Schlüter®-KERDI of de afdichtmortel OMNIBIND 2C. Met Schlüter®-DITRA-DRAIN wordt een volledige onderventilatie van het vloeroppervlak bereikt, waardoor een snelle en gelijkmatige uitdroging/harding van de poedertegellijm mogelijk is. Optredende spanningen worden door de ontkoppelingsfunctie van de Schlüter®-DITRA-DRAIN geneutraliseerd.

 Betonnen draagvloer a Ondergrond met afschot Voor een optimale afwatering moet de constructie over voldoende afschot beschikken (1,5% - 2%) b Schlüter®-BARA-RTKE Speciaal, geperforeerd randprofiel voor de toepassing in het systeem met Schlüter®-DITRA-DRAIN, met afdruiprand en montagevoorziening voor het gootsysteem Schlüter®-BARIN. c Schlüter®-KERDI Contactafdichting uit polyethyleen. Stootverlijming met Schlüter®-KERDI-COLL-afdichtingslijm. Alternatief: Flexibele afdichtmortel OMNIBIND 2C (l) d Schlüter®-KERDI-KEBA Polyethyleen afdichtingsband met aan weerszijden een vliesweefsel voor de verankering in de afdichtingslijm Schlüter®-KERDI-COLL ten behoeve van het realiseren van ondoordringbare muuraansluitingen, stootnaden en verbindingen. e Schlüter®-DITRA-DRAIN Hechtende drainagemat uit polyethyleen met drainage, onderventilatie en ontkoppelingsfunctie. f Schlüter®-DILEX-EKE of -EF Ééndelig hoekprofiel voor duurzame flexibele vloer/ wandaansluitingen. g Plinttegels Schlüter®-RONDEC, -JOLLY of -QUADEC profielen (niet weergegeven op foto) voor een optisch aantrekkelijke plinttegelafsluiting. Leverbaar in verschillende kleuren en oppervlakte-afwerkingen. Materiaal: roestvast staal of aluminium. h Schlüter®-BARIN Compleet waterafvoersysteem voor balkons en terrassen. i Keramische tegels of natuursteen Worden gelijmd met een hydraulisch afbindende wateren vorstbestendige poedertegellijm OMNICEM PL85 PROF R. Dikte tegel ≥ 8mm

    l a  

j OMNICOL-poedertegellijm OMNICEM PL85 PROF R Speciale vloeibedmortel voor de toepassing in het systeem met Schlüter®-DITRA, vorst-, water- en weerbestendig, geschikt voor vloeroppervlakken uit keramische tegels en witte kwaliteit natuursteen. k OMNICOL-voegmortel OMNIFILL B100WD Flexibele waterwerende voegmortel l OMNICOL-contactafdichting OMNIBIND 2C Flexibele afdichtmortel

k 

Randdetailleringen met afvoergoot en dichte wandaansluitingen zijn met de beschreven Schlüter-producten functioneel en optisch aantrekkelijk uitvoerbaar.


S Y STEEMAL LIANTIE

Welke voordelen biedt deze systeemalliantie voor u? De systeemalliantie tussen Schlüter-Systems en OMNICOL maakt het voor de handelaar en vakman mogelijk het marktpotentieel voor tegels op balkons en terrassen beter te benutten. Dikwijls immers worden tegels (keramische of natuursteen) vanwege het twijfelachtige resultaat niet toegepast.

Het renoveren van buitenbetegelingen, dé groeimarkt bij uitstek, biedt hier enorme perspectieven, vooral omdat totaaloplossingen worden aangeboden. De tegelzetter voert de totale werkzaamheden uit (tot en met het gootsysteem).

De systeemalliantie voor balkons en terrassen bestaat uit twee onafscheidelijke delen. Enerzijds de polyethyleenmat Schlüter®-DITRA met als eigenschappen waterdichten, ontkoppelen, dampdruknivelleren en anderzijds de nieuwe capillair passieve hechtende drainage Schlüter®-DITRADRAIN in combinatie met OMNICOL-poedertegellijm en voegmateriaal. Bijzonder de poedertegellijm OMNICEM PL85 PROF R en het voegmateriaal OMNIFILL B100WD met de zekerheid van vorst- en weerbestendigheid behoren tot het systeem. De aanbevolen OMNICOL poedertegellijm is op basis van kunsthars-gemodificeerde grondstoffen daarom bijzonder geschikt voor buitentoepassingen.

Als contactafdichting onder de Schlüter®-DITRA-DRAIN wordt Schlüter®-KERDI op de ondergrond gelijmd. Als alternatief daarvoor kan ook de elastische waterdichte membraan OMNIBIND 2C gebruikt worden.

De systeemalliantie is compleet met Schlüter-profielen voor balkonranden en waterafvoergoten, bewegingsvoegprofielen en tegellijmen en voegmortels van OMNICOL.

Beton en dekvloeren hebben een andere bewegingscoëfficiënt dan de tegels (natuursteen of keramische tegels). Door invloed van de temperatuur of van vocht, buiten, ontstaan schuifspanningen in de hechting tussen ondergrond en tegels. Deze krachten, die altijd voor schade zorgen, worden

Schlüter-Systems KG Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn Tel. +49 (0) 23 71 / 971-0 · Fax +49 (0) 23 71 / 971-111 E-Mail: info@schlueter.de · www.schlueter.de

OMNICOL NV Nijverheidsstraat 14 · 2381 Weelde Tel. +32 (0) 14 65 62 85 · Fax: +32 (0) 14 65 77 50 www.omnicol.info

Art.-Nr. ??? ??? – Uitgave 03/10

door de Schlüter®-DITRA geneutraliseerd. Hiernaast is Schlüter®-DITRA waterdichtend en is zij tevens een dampdiffusiescherm.

Zekerheid voor balkons en terrassen - de systeemalliantie tussen Schlüter-Systems en Omnicol  

De systeem alliantie tussen Schlüter-Systems en OMNICOL maakt het voor de handelaar en vakman mogelijk het marktpotentieel voor tegels op ba...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you