Page 1


  

 

 

               !     


4

OMNIBUS

Zona Odorhei 2013/2014

M

TA RTA LO M J E G Y Z É K 6–7

Hogyan használjuk az OMNIBUS-t ? 10

Naptár 2013/2014 11–21

Áruk, szolgáltatások és termékek betűrendes jegyzéke 31

Udvarhelyszéki cégek toplistája 32-190

Cégek és intézmények ágazatonként 191-242

Cégek és intézmények betűrendben 244

Jelentős dátumok, vallási ünnepek 245

Udvarhelyszék és városai 250

Székelyudvarhelyi utcanévjegyzék Melléklet: térképek

Székelyudvarhely; Udvarhelyszék 251

Udvarhelyszéki helységnévjegyzék 252–268

Udvarhelyszék – fontosabb intézmények jegyzéke Az OMNIBUS-t szerkeszti és kiadja az Infoprint Transactor Kft

Üdvözlöm az Olvasót! Köszöntöm Önt, a tájékozódni vágyó Olvasót a kiadvány első lapjain. Megtisztelő számomra, hogy Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala nevében ajánlhatom Önöknek az Udvarhelyszéki Omnibus legújabb változatát. A szerzők arra törekedtek, hogy a kiadvány ebben az évben is hasznos információforrásként szolgáljon Önnek a mindennapokban. A kiadvány első oldalai jelzik az Olvasó számára, hogy tematika szerint, valamint tárgy- és betűrendes útmutató mentén is pontosan megtalálhatja a szükséges információkat. A széleskörű tájékoztatás céljából minden Udvarhelyszékhez kapcsolódó fontos információ fellelhető benne – helyi termékek, szolgáltatások, cégek, iskolák, egyesületek, kulturális és közintézmények adatai –, ezenfelül a könyv várostérképpel, valamint az udvarhelyszéki községek fontosabb közigazgatási, oktatási és egyházi vezetőinek elérhetőségével is szolgál. Az adatok gazdagsága, a helyi termékek és szolgáltatások széles skálája jól mutatja, hogy az udvarhelyszéki régiót folyamatos megújulás és fejlődés jellemzi. Az előző kiadásokhoz képest új vállalkozások, új termékek és nem utolsó sorban új civil szervezetek jelentek meg, amelyek ugyancsak a fejlődés jelei. Kívánom, hogy a kiadvány legyen az Olvasó számára hasznos információforrás a mindennapokban, segítsen gyakran Önöknek. Bunta Levente-Zoltán Székelyudvarhely Megyei Jogú Város polgármestere

RO 535600 Odorheiu Secuiesc, str. Budvár nr. 41. Tel./fax: 0266-06280; e-mail: omnibus@infoprint.ro


Udvarhelyszéki OMNIBUS

5

2013/2014

R

CUPRINS 8–9

Salutări Cititorului,

Cum să consultăm catalogul OMNIBUS? 10

Mă simt onorat că pot fi primul care, în numele Primăriei Odorheiu Secuiesc, salută Cititorul dornic să se informeze de pe paginile acestei publicaţii. Dvs. aveţi în mână ediţia adăugită şi reâmprospătată a

22–30

catalogului Omnibus - Zona Odorhei, ai cărui redactori şi editori s-au străduit şi de această dată ca publicaţia să vă fie un ghid cât mai util în viaţa de zi cu zi.

31

Cititorul este orientat încă de la primele pagini în privinţa categoriilor tematice, după care găseşte clasificarea firmelor pe domenii de activitate şi ordine alfabetică. Pe lângă informaţiile esenţiale legate de ţinutul Odorhei – produse şi servicii locale, respectiv datele firmelor, instituţiilor publice şi civile – catalogul vine în ajutorul utilizatorului şi cu hărţi, precum şi cu datele de contact ale reprezentanţilor celor mai importante instituţii din oraşele şi comunele zonei. Bogăţia de date reflectă şi faptul că în regiunea Odorhei poate fi găsită o gamă largă de produse şi servicii. Prin comparaţie cu ediţiile precedente se poate constata că în perioada recentă au apărut întreprinderi şi produse noi, fapt care atestă dezvoltarea în continuare a ţinutului. În speranţa că veţi găsi aici toate informaţiile de care aveţi nevoie, vă doresc să răsfoiţi cât mai des paginile Omnibus cu plăcere şi cu folos.

Calendar 2013/2014

Index alfabetic de produse, servicii şi activităţi

Topul firmelor din zona Odorhei 32–190

Firme şi instituţii pe domenii 191–242

Firme şi instituţii în ordine alfabetică 244

Date importante, sărbători religioase 248

Zona Odorhei şi oraşele sale 250

Lista străzilor din Odorheiu Secuiesc Anexă: hărţi

Odorheiu Secuiesc; Zona Odorhei 251

Lista localităţilor din Zona Odorhei Bunta Levente-Zoltán primarul Municipiului Odorheiu Secuiesc

OMNIBUS – Redactat şi editat de Infoprint Transactor Srl

252-268

Zona Odorhei – lista instituţiilor mai importante RO 535600 Odorheiu Secuiesc, str. Budvár nr. 41. Tel./fax: 0266-206280; e-mail: omnibus@infoprint.ro


    

  ! "#$% ! $ &''(# )*+ , ' *+- !./ * 

0##1 "! 2#3#!

    

 

 ;6%#$:'!

9#:'$'%#$:'!

'&!'3#!

&' !'

( 

0 

3$ 04 56 / 

0 0 / 

- 01 

-"0 07 

8!"8 09: 

)

 " 

&' !'

@A'$#! + B"#

,/ 

 <=> + > *,,

!$# !

; '<= 

>?/@ 3A . $

>9/BC 3AB # 

4 D= ? * @ @ + ;< * 4

$$!

! " #   $ %

       4 4-  3$&"##& 7! 5&"6 7 ! "#$

 +4 ! "#$% !#&## 5&"6 !

(( !#&#' #7#1'$&1   8" 

  B  

'!#:&7#: C#$:# 0$8 D&E C63 &7# #6#6

,/ C/  

FA$A !A'$ + B" C$#

$&"##& 9 + &"G&

$&"##& 9 + &"G& C$#

E1 /1  @ B< 

!"!#$

)? = /

=@<  /J / 

KKK /  1B/ @BF 0 5 -@ 1B/ =@BF 0 H@1 3/ I ? /=F 0 1 51/4

!"!$$&

 1B/ @BF )/ G4/ -@ 1B/ =@BF 1 )= I ? /=F =/ ; #1&'$ + H )? =@< &

!"!$$$


  

    . !   /  $ "% ":  !#11 )*  +!, 6I"J 5#%###K )*   +!, 

  ! ,/ 1 1/ 1  

 LC> < M@= NO= 

 "#$% &@= E = <N= ' "#$% &  "#$% PLQLP  

B ;CF < PB<

. /  " /0% ": ? !#11 1+!/ 6I"J5#%###K

01 

/

01 $

   

!"!#.% !"!!#

!"!#.

L

::=J: @ -4/1BF 3) !&.

- + 

/

- + !-

   

!"!$ '()*+ *, -

$.  

 

   

!"!#$% !"!#!&   01 

/

01 $   

!"!#.% !"!!# '()*'(2 2*-(-32*

! 01 

/

01 $

 1+!/ &7#:'! 6'$#! #' 6I"' ##5" &" ('6' #& &### @A:#(( #$ '$# ! "! 5#2#2! 7 (#"!! 7 D ! !#&#E # 6'$# ' 3 "#$%#A !7K


  

 !"# $#%&'$ ($#)*+,-.*+./01#223 *

 

 

            *+   $ 1.2   .*  &  && 3!.  44 5++.  %

)!*+,- ./,-

 

;<=&>#?+!2

6./,- !*+

.):+ 4*,,4 &7,.+. 8,9 :; . .+ $< :5 "= $<" &)+, >, 5*) ; ; + 4*94 

   !  !    !    

"   !    

$#.49+.9/)&#%&&1 !"$ !% 81 .*1!2 $#56#%&"$&7%"81%2 )

$#.4.+*.4)&#%&&1 !"1%2)

 !    )=>?@28A B@ #@C#DEF &6

21$28 B212&1

#F !& GA+ !% ? /!. * .@.A"9&         &

  . /.!.. /.!.       GGG . /.!. A,B" ".# .1 ,,B" ".# +D .E. FB-!;  .#1 !,

 #    ) <#<=?<=&>#+ !2 2#

#F !& GA+ !% 2# %; .  A.,9&         & ' A,B" ".#%.+. C ! ,,B" ".# )!,B-% FB-!;  .#)!* 7. 8H &>#+" %; ) A.,9'         & 


  

$9 .@ ( .. . 9."( . .@ . @H &2"1$2$ %  ! &  #  8$#..)

) 9@".,< @I.0/"

  JK  *9 JKL J K))))5

   

  ))))) ./

   

   &&)!*+,-./,- 0/)      (             

       

&2"1$2' %  (  #   8$#5)

 !"#$%&'

-M  -M &&)!*+,-./,- 0/)

         8K%0ALM))JL06A)  J EB * A.@.J EB &&)!*+,-./,- 0/)

   (' )))))))).4-    &&)!*+,-./,- 0/)

  ( 8K%0AL8KNNLK)$N0L   &   

' %   #   $ =% 2!- 2!% 2 8  8 & &1%" 1! 1  &2" 8 I 8 B- ' 86 71%) ! 12'8 $21% $# 1 &$ =%) #"6$11%2%-8&1B8" 1#2$#81%'8 $22!28 !% 


   !"#$% *

  &' (&!"#)

     ! 

2%"- 3)" 0*A 0 4!$  07!$&7 8!"& 0)) 39:;< 6 =6< "'>%"-" ???"'" 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

" # $ 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

 

      

#) @

@"$) :)

* + , -

- . /, + , 0#) 1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7"&   0 #

   

  

% & ' ( ) 

       

 

- ), !, ! 2%"- 3)" 0*A

01 2%"- 3)" *(( 2045 6 6 66

    !" !" # $ %#

&!' (( !" !# ) % *!)+ ,-! - "!%), $ !-, .)&! !+   / ! -') . ) ,-! % . ),

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


UDVARHELYSZÉKI VÁLLALKOZÁSOK ÉS INTÉZMÉNYEK ÁGAZATONKÉNT

SOCIETĂŢI COMERCIALE ŞI INSTITUŢII DIN ZONA ODORHEI PE DOMENII

OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

ÁRUK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK BETŰRENDES JEGYZÉKE

11

INDEX ALFABETIC DE PRODUSE, SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI

Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014


ÁRUK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK BETŰRENDES JEGYZÉKE

12

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

ÁRUK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK BETŰRENDES JEGYZÉKE A, Á ABC ÜZLETEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ABLAKFORGALMAZÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ABLAKGYÁRTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ACÉLTERMÉKEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ADÓHIVATALOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ADÓTANÁCSADÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 ÁGYAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 ÁGYNEMŰ ÉS PAPLAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 AJÁNDÉKBOLTOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 AJÁNDÉKCSOMAGOLÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 AJÁNDÉKTÁRGYAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 AJTÓ-ABLAKGYÁRTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 AJTÓ-ABLAKGYÁRTÁS (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 AJTÓ-ABLAKVASALAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 AJTÓFORGALMAZÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 AJTÓGYÁRTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 AJTÓGYÁRTÁS – HŐSZIGETELT AJTÓK . . . . . . . . 34 AKKUMULÁTOROK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 AKVARISZTIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYESÜLETEK . . . . . . . . . . . 35 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 ÁLLATGYÓGYSZEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 ÁLLATKLINIKÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 ÁLLATORVOSI RENDELŐK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 ÁLLATTÁPOK ÉS ELEDELEK . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 ÁLLATTARTÁSI SZAKÜZLET . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 ALUMÍNIUM FÉLGYÁRTMÁNYOK . . . . . . . . . . . . . 39 ALUMÍNIUM PROFILOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 ALUMÍNIUM TERMÉKEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ALUMÍNIUMASZTALOSSÁG . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ANION-OS BETÉT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ANTIK BÚTOROK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 APRÓHIRDETÉSEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ARANY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ARANY-EZÜST ÉKSZER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ARCULATTERVEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ÁRUBIZTOSÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

ÁRUFUVAROZÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 ÁRUFUVAROZÁS – BELFÖLDI . . . . . . . . . . . . . . . 41 ÁRUFUVAROZÁS – KÜL- ÉS BELFÖLDI . . . . . . . . 41 ÁRUFUVAROZÁS – KÜLFÖLDI . . . . . . . . . . . . . . . 41 ÁRUFUVAROZÁS – NEMZETKÖZI . . . . . . . . . . . . . 41 ÁRUFUVAROZÁS – VESZÉLYES ANYAGOK . . . . . . 42 ÁRUHÁZAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 ÁRUSZÁLLÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 ASZTALOSMUNKÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 AUTÓ – BE- ÉS ÁTÍRATÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 AUTÓ – ÉS MOTOROLAJAK . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 AUTÓ – FESTÉS-FÉNYEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 AUTÓ – GUMIABRONCSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 AUTÓ – GUMISZERVIZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 AUTÓ – HIFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 AUTÓ – IMPORT ALKATRÉSZEK . . . . . . . . . . . . . 43 AUTÓ – KAMIONALKATRÉSZEK . . . . . . . . . . . . . . 43 AUTÓ – KAROSSZÉRIA JAVÍTÁS . . . . . . . . . . . . . 43 AUTÓ – KAROSSZÉRIARÖGZÍTŐ PATENTEK . . . . 43 AUTÓ – KÁRPIT-TISZTÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 AUTÓ – KERESKEDELEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 AUTÓ – KERESKEDELEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 AUTÓ – KLÍMAFELTÖLTÉS ÉS – JAVÍTÁS . . . . . . 44 AUTÓ – MOTOR MŰANYAGALKATRÉSZ-JAVÍTÁS . .44 AUTÓ – MŰSZAKI ELLENŐRZÉS (ITP) . . . . . . . . . 44 AUTÓ – OPEL ALKATRÉSZEK . . . . . . . . . . . . . . . . 44 AUTÓ – SZERVIZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 AUTÓ – VILLAMOSSÁG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 AUTÓ – VILLAMOSSÁGI TERMÉKEK . . . . . . . . . . 44 AUTÓ R.A.R. ÜGYINTÉZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 AUTÓALKATRÉSZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 AUTÓALKATRÉSZEK – BONTOTT . . . . . . . . . . . . . 46 AUTÓÁTÍRATÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 AUTÓBÁDOGOSSÁG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 AUTÓBIZTOSÍTÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 AUTÓBONTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 AUTÓBUSZ BÉRBEADÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 AUTÓBUSZ ELADÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 AUTÓBUSZ-PÁLYAUDVAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47


13

AUTÓDEKORÁCIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

BÉRELHETŐ REKLÁMFELÜLETEK . . . . . . . . . . . . 56

AUTÓDIAGNOSZTIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

BETON ÉS BETONELEMEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

AUTÓFÉNYEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

BETONACÉL MEGMUNKÁLÁS . . . . . . . . . . . . . . . 56

AUTÓFESTÉK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

BIOKOZMETIKUMOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

AUTÓFESTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

BIOTERMÉKEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

AUTÓGUMI-JAVÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

BÍRÓSÁGI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEZÉS . . . . . . . 57

AUTÓGUMI-KERESKEDELEM . . . . . . . . . . . . . . . . 48

BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

AUTÓJAVÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

BIZOMÁNYI ÜZLETEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

AUTÓKÁRPITOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

BIZTONSÁGTECHNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

AUTÓKÁRPIT-TISZTÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

BIZTOSÍTÁSI TANÁCSADÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

AUTÓKELLÉKEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

BIZTOSÍTÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

AUTÓKERESKEDELEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

BIZTOSÍTÓTÁRSASÁGOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

AUTÓKLÍMA-FELTÖLTÉS ÉS JAVÍTÁS . . . . . . . . . 49

BIZSUK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

AUTÓKOZMETIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

BOCSKAI RUHÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

AUTÓKÖLCSÖNZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

BOR – KERESKEDELEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

AUTOMATIZÁLÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

BORÁSZATI KELLÉKEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

AUTÓMENTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

BŐRDÍSZMŰ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

AUTÓMOSÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

BŐRKERESKEDELEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

AUTÓ-MÚSZAKI VIZSGÁLAT /ITP . . . . . . . . . . . . 50

BŐRKONFEKCIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

AUTÓSOKTATÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

BŐRTÁSKÁK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

AUTÓSÚJSÁG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

BRÓKERCÉG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

AUTÓSZALONOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

BURKOLÓ- ÉS DÍSZKŐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

AUTÓSZÉLVÉDŐK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

BÚTOR – KÁRPITOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

AUTÓSZERELÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

BÚTOR – LAPSZABÁSZAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

AUTÓSZERVIZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

BÚTOR – SZÉKFORGALMAZÁS . . . . . . . . . . . . . . 60

AUTÓ-TUNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

BÚTOR – VASALATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

B BABA- ÉS GYEREKBOLTOK . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 BÁDOGOSMUNKÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 BANKAUTOMATÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 BANKOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 BARKÁCS- ÉS VASTERMÉKEK. . . . . . . . . . . . . . . 53 BARKÁCSÜZLETEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

BÚTORASZTALOSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 BÚTORFESTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 BÚTORGYÁRTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 BÚTORKELLÉKEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 BÚTORKERESKEDELEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 BÚTORLAP-SZABÁSZAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 BÚTORTERVEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 BÚTORÜZLETEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

BÁROK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 BÉBIRUHÁZAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

C, Cs

BEJÁRATI FÉMAJTÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

CD-DVD FORGALMAZÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

BEL- ÉS KÜLFÖLDI ÁRUFUVAROZÁS . . . . . . . . . . 55

CÉGBEJEGYZÉS ÉS MÓDOSÍTÁS . . . . . . . . . . . . . 63

BELFÖLDI ÁRUFUVAROZÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

CÉGTÁBLA ÉS FÉNYREKLÁM . . . . . . . . . . . . . . . . 63

BELGYÓGYÁSZAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

CÉGTANÁCSADÁS ÉS ÜGYINTÉZÉS . . . . . . . . . . . 63

BELSŐÉPÍTÉSZET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

CÉGÜGYINTÉZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

BÉLYEGZŐK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

CÉRNAKERESKEDELEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

BENZINKUTAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

CHIPESKULCS-MÁSOLÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

BENZINKUTAK SZERVIZELÉSE . . . . . . . . . . . . . . . 56

CÍMKÉK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

BÉRELHETŐ FELÜLETEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

CIPÉSZMŰHELYEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

ÁRUK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK BETŰRENDES JEGYZÉKE

Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014


ÁRUK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK BETŰRENDES JEGYZÉKE

14

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

CIPŐ ÉS LÁBBELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 CUKRÁSZÁRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 CUKRÁSZDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 CUKRÁSZLABOROK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 CSALÁDORVOSI RENDELŐK . . . . . . . . . . . . . . . . 65 CSAPÁGYAK ÉS SZIMERINGEK . . . . . . . . . . . . . . 66 CSAVAROK (ANYÁK ÉS ALÁTÉTEK) . . . . . . . . . . . 67 CSEMPEKÁLYHA KÉSZÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 CSEREALKATRÉSZEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 CSEREALKATRÉSZ-GYÁRTÁS . . . . . . . . . . . . . . . 67 CSEREPES VIRÁG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 CSISZOLÁSTECHNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 CSOKOLÁDÉ-KÜLÖNLEGESSÉGEK . . . . . . . . . . . . 67 CSOMAGOLÓANYAGOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 CSOMAGOLÓ-ANYAGOK – GYÁRTÁS ÉS FORGALMAZÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 CSONTFARAGÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 CSONTKOVÁCSOLÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 D DAEWOO AUTÓALKATRÉSZEK . . . . . . . . . . . . . . . 68 DEKORÁCIÓ ÉS DESIGN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 DESIGN ÉS GRAFIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 DESIGN ÉS WEB-DESIGN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 DIABETIKUS FAGYLALT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 DIGITÁLIS FOTÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 DIGITÁLIS NYOMDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 DIGITALIZÁLÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 DÍSZÁLLATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 DISZKONT ÜZLET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 DÍSZNÖVÉNYEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 DISZTRIBÚCIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 DÍSZÜVEGEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 DIVATÁRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 DOBOZGYÁRTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 DOHÁNYÁRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 DOMAIN-REGISZTRÁCIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 DTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

EGZOTIKUS HALAK ÉS MADARAK . . . . . . . . . . . . 72 EGYESÜLETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK . . . . . . . . . . . 72 EGYETEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 ÉKSZER ÉS BIZSU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 ÉKSZEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 ÉKSZERJAVÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 ÉKSZÍJAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 ELEKTOSZTATIKUS FESTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 ELEKTRONIKAI CIKKEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 ÉLELMISZER – KERESKEDELEM . . . . . . . . . . . . . 77 ÉLELMISZER – NAGYKERESKEDÉSEK . . . . . . . . . 77 ÉLELMISZEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 ÉLELMISZERIPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 ÉLELMISZERIPAR – GÉPEK ÉS ALKATRÉSZEK . . 79 ÉLELMISZERIPARI TISZTÍTÓSZEREK . . . . . . . . . . 79 ÉLELMISZERÜZLETEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 ELEMEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ÉLEZŐMŰHELYEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ELHUNYT ELSZÁLLÍTÁSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 EMELŐ SZERKEZETEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 ÉPÍTKEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 ÉPÍTKEZÉS – SZERELÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 ÉPÍTKEZÉSI ÁLLVÁNYRENDSZEREK . . . . . . . . . . 82 ÉPÍTKEZÉSI ENGEDÉLYEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 ÉPÍTKEZÉSI SZAKTANÁCSADÁS . . . . . . . . . . . . . 83 ÉPÍTKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK . . . . . . . . . . . . . . 83 ÉPÍTŐANYAG-KERESKEDELEM . . . . . . . . . . . . . . 83 ÉPÍTŐANYAG-LERAKATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 ÉPÍTŐIPARI FÉMSZERKEZETEK . . . . . . . . . . . . . . 83 ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ELLENŐRZÉS . . . . . . . . . . 83 ÉPITŐIPARI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEZÉS . . . . . . 84 ÉPÜLETASZTALOSSÁG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 ÉPÜLETENERGETIKAI TANÚSÍTÁS . . . . . . . . . . . . 84 ÉPÜLET-FELÉRTÉKELÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 ÉPÜLETFELÚJÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 ÉPÜLETGÉPÉSZET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

E, É ÉDESSÉG – NAGYKERESKEDÉS . . . . . . . . . . . . . . 71 EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS . . . . . . . . . . . . . . . . 71 EGÉSZSÉGÜGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 EGÉSZSÉGÜGY – SZAKORVOSI RENDELŐK . . . . . 72 EGÉSZSÉGÜGY – SZEMVIZSGÁLAT . . . . . . . . . . . 72 ÉGŐK ÉS IZZÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

ÉPÜLETTERVEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 ÉPÜLETTISZTÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 ERDÉSZETI HIVATALOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 EREDETISÉGVIZSGÁLATI GÉPEK . . . . . . . . . . . . . 85 ERESZCSATORNA RENDSZEREK . . . . . . . . . . . . . 85 ÉRTÉKBECSLÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 ESKÜVŐ FOTÓZÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85


15

ESKÜVŐ FOTÓZÁS-VIDEÓZÁS . . . . . . . . . . . . . . . 85

FESTÉKEK ÉS LAKKOK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

ESKÜVŐI ÉS ALKALMI RUHA . . . . . . . . . . . . . . . . 86

FESTÉKKAVARÁS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

ESKÜVŐIRUHA – KÖLCSÖNZÉS . . . . . . . . . . . . . . 86

FESTÉKSZAKÜZLETEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

ESKÜVŐK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

FESTÉS-MÁZOLÁS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

ESKÜVŐSZERVEZÉS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

FIATALOK KÉPZÉSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

ESTÉLYI RUHÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

FITNESZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

ESZTERGA- ÉS MARÓSMUNKA . . . . . . . . . . . . . . 87

FIZIKOTERÁPIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

ESZTÉTIKAI FOGÁSZAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

FODRÁSZATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

ÉTELKISZÁLLÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

FOGÁSZATI IMPLANTÁCIÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

ÉTICSIGA-TENYÉSZTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

FOGÁSZATI RENDELŐK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

ÉTTERMEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

FOGÁSZATI RÖNTGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

F FA – RÉTEGELT FENYŐÁRU . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 FA BRIKETT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 FA NYÍLÁSZÁRÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 FAFARAGÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 FAFELDOLGOZÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 FAGYLALT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 FAHÁZAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 FAIPARI CNC GYÁRTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 FAIPARI SZERSZÁMÉLEZÉS. . . . . . . . . . . . . . . . . 90 FAIPARI SZERSZÁMOK ÉS GÉPEK . . . . . . . . . . . . 90 FAJÁTÉKOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 FAKITERMELÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 FARMERRUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 FASZÉN ELADÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 FASZOBRÁSZAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 FEHÉRNEMŰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 FELHASZNÁLÓI PROGRAMOK . . . . . . . . . . . . . . . 91 FELNŐTTKÉPZÉS – TANFOLYAMOK . . . . . . . . . . . 91 FELÜLET BÉRBEADÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 FÉMAJTÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 FÉMBEVONATOK ÉS FÉMKEZELÉS . . . . . . . . . . . 92 FÉMIPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 FÉMMEGMUNKÁLÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 FÉMSZERKEZETEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 FÉNYFORRÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 FÉNYKÉPKIDOLGOZÁS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 FÉRFI SZABÓSÁG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

FOGSZABÁLYZÁS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 FOGTECHNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 FOGYASZTÓVÉDELEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 FOGYATÉKOSOK GONDOZÁSA . . . . . . . . . . . . . . . 97 FÓLIÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 FORDÍTÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 FOTÓ ÉS FILMKLUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 FOTÓALBUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 FOTÓKIDOLGOZÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 FOTÓ-STUDIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 FOTÓSTÚDIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 FŐISKOLÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 FÖLDELÉSMÉRÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 FÖLDGÉPEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 FÖLDMÉRÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 FURONFLEX TECHNOLÓGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 FUTÁRSZOLGÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 FUVARSZERVEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 FÜGGÖNYÖK ÉS ÁGYNEMŰK VARRÁSA RENDELÉSRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 FÜGGÖNYÖK ÉS SÖTÉTÍTŐK . . . . . . . . . . . . . . . . 99 FÜGGÖNYTARTÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 FÜRDŐSZOBA BERENDEZÉSEK . . . . . . . . . . . . . 100 FÜRDŐSZOBA SZAKÜZLET . . . . . . . . . . . . . . . . 100 FŰTÉS – FÁSKAZÁNOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 FŰTÉS – HŐSZOLGÁLTATÁS . . . . . . . . . . . . . . . . 100 FŰTÉS – KÁLYHÁK ÉS KAZÁNOK . . . . . . . . . . . . 100 FŰTÉSTECHNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 FŰTÉSSZERELÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

FÉRFIDIVATÁRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 FÉRFIFODRÁSZATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

G, Gy

FÉRFIKALAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

GABONAVETŐMAGOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

FÉRFIÖLTÖNYÖK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

GARÁZSAJTÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

FERTŐTLENÍTÉS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

GAZDABOLT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

ÁRUK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK BETŰRENDES JEGYZÉKE

Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014


ÁRUK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK BETŰRENDES JEGYZÉKE

16

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

GAZDASÁGI TANÁCSADÁS . . . . . . . . . . . . . . . . 102

HASZNÁLTAUTÓ-KERESKEDÉS . . . . . . . . . . . . . 107

GÁZHÁLÓZAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

HASZNÁLTRUHA-KERESKEDÉS . . . . . . . . . . . . . 107

GÁZSZOLGÁLTATÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

HÁTIZSÁKOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

GENERÁTOROK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

HÁZAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

GOMBATERMESZTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

HÁZIKENYÉR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

GRAFIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

HÁZTARTÁSI CIKKEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

GRÁNIT ABLAKPÁRKÁNYOK . . . . . . . . . . . . . . . 102

HÁZTARTÁSI GÉPEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

GRÁNIT KAGYLÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

HÁZTARTÁSIGÉP-JAVÍTÁS. . . . . . . . . . . . . . . . . 108

GRÁNIT MUNKALAPOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

HELYI TELEVÍZIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

GRÁNIT TERMÉKEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

HENGERGUMIZÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

GRAVÍROZÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

HENTESÁRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

GUMIABRONCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

HENTESÁRU – LERAKAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

GUMIABRONCS – NAGYKERESKEDÉS . . . . . . . . 103

HÉTVÉGI ÉS KERTI HÁZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

GUMICSIZMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

HIDAK ÉS UTAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

GUMIHENGEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

HIDRAULIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

GUMISZERVIZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

HIFI – AUDIÓ-VIDEÓJAVÍTÁS. . . . . . . . . . . . . . . 109

GUMITERMÉKEK ÉS TÖMÍTÉSEK . . . . . . . . . . . . 103

HÍMZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

GYAPJÚKERESKEDELEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

HÍRANYAGOK GYÁRTÁSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

GYEREK FEHÉRNEMŰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

HIRDETÉSSZERVEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

GYEREKCIPŐK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

HÍRPORTÁL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

GYEREKRUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

HITELES FORDÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

GYERMEKPROGRAMOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

HITELFOLYÓSÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

GYERTYAKÉSZÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

HIVATALOK ÉS INTÉZMÉNYEK . . . . . . . . . . . . . . 110

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK . . . . . . . . . . . . 104

HOBBI- ÉS BARKÁCSBOLTOK . . . . . . . . . . . . . . 111

GYÓGYÁSZATI TERMÉKEK . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

HOMOKKITERMELÉS-FORGALMAZÁS . . . . . . . . 111

GYÓGYMASSZÁZS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

HONLAPKÉSZÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

GYÓGYNÖVÉNY KÉSZÍTMÉNYEK . . . . . . . . . . . . 104

HORGÁSZAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

GYÓGYNÖVÉNYEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

HORGÁSZÜZLETEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

GYÓGYSZERIPARI KISGÉPGYÁRTÁS . . . . . . . . . 105

HŐSZIGETELÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

GYÓGYSZERTÁRAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

HŐSZIGETELŐ KŐZETGYAPOT . . . . . . . . . . . . . . 112

GYORSÉTTERMEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

HR TANÁCSADÁS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

GYORSFŰZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

GYÖNGYFŰZÉS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

HULLADÉKHASZNOSÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉG . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

HULLATÁROLÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

H HAGYOMÁNYOS TERMÉKEK . . . . . . . . . . . . . . . 106 HAGYOMÁNYŐRZÉS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 HAJHOSSZABBÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 HAJÓPADLÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 HANGOSÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 HANGSZEREK A-TÓL Z-IG . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 HANGSZERÜZLETEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 HANGTECHNIKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 HASZNÁLT NYOMDAI LEMEZ . . . . . . . . . . . . . . . 107 Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

HÚS ÉS HENTESÁRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 HÚSFELDOLGOZÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 HUSQVARNA MÁRKASZERVIZ . . . . . . . . . . . . . . 113 HŰTÉSTECHNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 HŰTŐHÁZAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 HŰTÖTT AUTÓFELÉPÍTMÉNYEK . . . . . . . . . . . . . 114 I, Í I.S.C.I.R.-BIZONYLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 IDŐSGONDOZÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 IFJÚSÁGI SZERVEZETEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114


IMPORT AUTÓALKATRÉSZEK. . . . . . . . . . . . . . . 114 INFORMÁCIÓS IRODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 INFORMATIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 INFORMATIKAI OKTATÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 INGATLAN – FELÜLET-BÉRBEADÁS. . . . . . . . . . 115 INGATLANJOG-TISZTÁZÁS . . . . . . . . . . . . . . . . 115 IMOBILE – DREPT DE PROPRIETATE . . . . . . . . . 115 INGATLANKÖZVETÍTÉS ÉS BÉRBEADÁS . . . . . . 115 INGATLANÜGYNÖKSÉGEK . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 INOX FÉLGYÁRTMÁNYOK . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 INOX LEMEZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 INOX SZERKEZETEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 INTERNET SZOLGÁLTATÁS. . . . . . . . . . . . . . . . . 116 INTERNETES ALKAMAZÁSOK . . . . . . . . . . . . . . 116 IPARI ÁRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 IPARI CSARNOKOK ÉPÍTÉSE . . . . . . . . . . . . . . . 116 IPARI HŰTŐK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 IPARI SZAKÜZLETEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 IPARI TERMÉKEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 IPARITERMÉK – LERAKAT . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 IPARMŰVÉSZET ÉS NÉPMŰVÉSZET . . . . . . . . . . 117 IRATFŰZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 IRODASZEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 IRODATECHNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 ÍRÓSZER ÉS PAPÍRÁRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 ISKOLÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 ITAL NAGYKERESKEDÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 J JÁTÉKGÉPEK ÉS JÁTÉKTERMEK . . . . . . . . . . . . 121 JÁTÉKOK ÉS JÁTÉKSZEREK. . . . . . . . . . . . . . . . 121 JÁTÉKTERMEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 JÁTSZÓTEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 JOGÁSZOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 K KALAPJAVÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 KALAPOSOK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 KAMERARENDSZEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 KANALIZÁLÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 KANDALLÓK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 KAPUK ÉS KORLÁTOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 KAPUTELEFONOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 KÁRPITOZÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 KÁR-SZAKÉRTŐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 KARTOGRÁFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 KARTONDOBOZOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

17

KATASZTER ÉS TOPOGRÁFIA . . . . . . . . . . . . . . 122 KAVICSKITERMELÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 KAZÁNOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 KEGYELETI KELLÉKEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 KÉMÉNYSEPRÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 KÉPKERETEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 KÉPRÁMÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 KÉPTÁR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 KÉPÚJSÁG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 KERÉKPÁR – ALKATRÉSZEK . . . . . . . . . . . . . . . 123 KERÉKPÁRJAVÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 KERESKEDELEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 KERESKEDELMI HŰTŐK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 KERESZTÉNY IRODALOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 KERTÉPÍTÉS ÉS KERTÉSZET . . . . . . . . . . . . . . . 124 KERTÉSZET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 KERTÉSZETI SZAKÜZLET . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 KERTI BÚTOROK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 KERTI HÁZAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 KÉSZRUHA-GYÁRTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 KÉZILABDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 KÉZMŰVESSÉG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 KIADÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 KIADVÁNYSZERKESZTÉS. . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 KISÁLLAT-ELEDEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 KLÍMABERENDEZÉSEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 KLUBOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 KONFEKCIÓIPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 KONZERVÁLÓ FOGÁSZAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 KOSZORÚ ÉS CSOKOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 KOVÁCSOLTVASKAPUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 KOZMETIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 KOZMETIKUMOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 KŐFARAGÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 KÖNYVELÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 KÖNYVELÉS – SZAKÉRTŐK . . . . . . . . . . . . . . . . 128 KÖNYVELÉSOKTATÁS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 KÖNYVESBOLTOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 KÖNYVKIADÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 KÖNYVTÁR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 KÖRNYEZETBARÁT TISZTÍTÓSZEREK . . . . . . . . 129 KÖRNYEZETVÉDELEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 KÖSZÖRŰKÖVEK ÉS CSISZOLÓANYAGOK . . . . . 130 KÖTŐELEMEK ÉS CSAVAROK . . . . . . . . . . . . . . 130 KÖZBIRTOKOSSÁGOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

ÁRUK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK BETŰRENDES JEGYZÉKE

Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014


ÁRUK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK BETŰRENDES JEGYZÉKE

18

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

KÖZJEGYZŐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 KREATÍV HOBBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 KTM MOTOR-ALKATRÉSZEK . . . . . . . . . . . . . . . 131 KULCSMÁSOLÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 KULCSOSHÁZAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK . . . . . . . . . . . . . . 131 KUPÁK ÉS ÉRMÉK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 KÚTÁSÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 KÜL- ÉS BELFÖLDI ÁRUSZÁLLÍTÁS . . . . . . . . . . 132 KÜLSZÍNI FEJTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 KÜRTŐSKALÁCS ÉS LÁNGOS. . . . . . . . . . . . . . . 132 KÜZDŐSPORTOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 L LÁBAZATI KÖVEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 LABORATÓRIUMI ÜVEGFELSZERELÉSEK . . . . . . 132 LAKÁSGAZDÁLKODÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 LAKÁSKÖZVETÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 LAKÁSTEXTIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 LAKATOSMUNKÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 LAKBERENDEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 LAKKOK ÉS FESTÉKEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 LAKÓSZÖVETSÉGEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 LAMBÉRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 LÁMPATESTEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 LÁNCFŰRÉSZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 LAPKIADÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 LAPTERJESZTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 LÁTSZERÉSZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 LÉGKONDICIONÁLÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 LÉGTECHNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 LÉGZSÁKGYÁRTÁS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 LÉPCSŐFELJÁRÓK ÉS KORLÁTOK . . . . . . . . . . . 134 LÉPCSŐK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 LEVÉLKÉZBESÍTÉS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 LOGISZTIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 LOTTÓSÜZLET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 LOVAGLÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 LÚDTALPBETÉT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 LÚGOS IVÓVÍZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 M MAGÁNORVOSI RENDELŐK . . . . . . . . . . . . . . . . 135 MAKITA SZERSZÁMGÉPEK . . . . . . . . . . . . . . . . 135 MANIKŰR-PEDIKŰR ÉS MŰKÖRÖM . . . . . . . . . . 135 MASSZÁZS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 MATRAC ÉS ÁGYBETÉT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

MATRICAGYÁRTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 MEDENCEBEFÖDÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 MÉDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 MEGHÍVÓ ÉS NÉVJEGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 MÉHÉSZETI TERMÉKEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 MENEDZSMENT TANÁCSADÁS . . . . . . . . . . . . . 136 MENYASSZONYI CSOKROK . . . . . . . . . . . . . . . . 137 MENYASSZONYI FRIZURA . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 MENYASSZONYIRUHA-KÖLCSÖNZÉS . . . . . . . . 137 MÉSZÁRSZÉK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 MÉTERÁRU ÉS RÖVIDÁRU . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 MÉZ ÉS POLLEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 MEZŐGÉP-ALKATRÉSZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 MOBIL WC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 MOBILTELEFON-CSERE ÉS BIZOMÁNYI . . . . . . 138 MOBILTELEFONOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 MOBILTELEFON-SZERVIZ . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 MOBILTELEFON-TARTOZÉKOK. . . . . . . . . . . . . . 139 MOSODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 MOSÓDA – VEGYTISZTÍTÁS – TEXTILSZERVÍZ . 139 MOSÓGÉPJAVÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 MOTORALKATRÉSZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 MOTORKERÉKPÁR – ALKATRÉSZEK . . . . . . . . . 140 MOTOROLAJAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 MOTOROS ISKOLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 MOZGÁSMŰVÉSZET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 MOZGÓ WC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 MUNKAERŐ-TOBORZÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 MUNKARUHA ÉS SALAPÉTÁK . . . . . . . . . . . . . . 141 MUNKAVÉDELEM ÉS FELSZERELÉSEK . . . . . . . 141 MÚZEUMOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 MŰANYAG LEMEZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 MŰANYAG TERMÉKEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 MŰANYAG-FELDOLGOZÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 MŰKÖRÖMÉPÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 MŰSZAKI FOTÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 MŰVELŐDÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 MŰVÉSZETI GALÉRIÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 N. NY NAGYBANI KERESKEDELEM . . . . . . . . . . . . . . . 143 NAGYBANI LERAKAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 NAGYMÉRETŰ RUHANEMŰ . . . . . . . . . . . . . . . . 143 NAPENERGIÁS RENDSZEREK . . . . . . . . . . . . . . 143 NAPSZEMÜVEGEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143


NAPTÁRSPIRÁLOZÁS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 NAVIGÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK ÉS TÉRKÉPEK . . . . . 144 NAVIGÁCIÓS SZOFTVEREK . . . . . . . . . . . . . . . . 144 NEHÉZGÉP-ALKATRÉSZEK . . . . . . . . . . . . . . . . 144 NEMZETKÖZI ÁRUSZÁLLÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . 144 NEMZETKÖZI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS . . . . . . . . . . 144 NÉPMŰVÉSZET ÉS IPARMŰVÉSZET . . . . . . . . . . 144 NÉPTÁNC ÉS NÉPZENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 NÉPVISELETEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 NŐGYÓGYÁSZATI TERMÉKEK . . . . . . . . . . . . . . 145 NŐGYÓGYÁSZATI-SZÜLÉSZETI RENDELŐK . . . . 145 NŐI DIVATÁRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 NŐI FEHÉRNEMŰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 NŐI FODRÁSZAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 NŐI KONFEKCIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 NÖVÉNYTERMESZTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 NYÁRI KERTEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 NYELVISKOLÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 NYÍLÁSZÁRÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 NYOMDAIKÉS-ÉLEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 NYOMDAIPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 NYOMDAIPARI FOGYÓANYAGOK . . . . . . . . . . . . 147 NYOMDAIPARI KARBANTARTÁS . . . . . . . . . . . . 147 NYOMDÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 NYOMTATÓKELLÉKEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 NYOMTATOTT FÓLIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 O, Ö OKTATÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 OKTATÁS ÉS NEVELÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 ÓLOMÜVEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 ONLINE REKLÁM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 OPTIKUSOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 ORANGE INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK . . . . . . . 148 ORANGE SZERZŐDÉSEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 ORGONAÉPÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 ÓRIÁSPLAKÁTOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 ORTOPÉD TECHNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 ÓVODÁK ÉS NAPKÖZIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 ÖNSEGÉLYZŐ PÉNZTÁR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 ÖNTAPADÓS CÍMKÉK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 ÖNTŐMINTÁK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 ÖNTÖZŐRENDSZEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 ŐRZŐ-VÉDŐ SZOLGÁLTATÁSOK . . . . . . . . . . . . . 150

19

P PADLÓSZŐNYEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 PÁLYÁZATI SZAKTANÁCSADÁS . . . . . . . . . . . . . 150 PÁLYÁZATÍRÁS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 PANZIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 PAPÍRÁRU ÉS IRODASZER . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 PAPÍRTASAK ÉS REKLÁMSZATYOR . . . . . . . . . . 154 PARFÜMÖK ÉS ILLATSZEREK . . . . . . . . . . . . . . 154 PARTIKELLÉKEK NAGYKERESKEDELME . . . . . . 154 PARTISÁTRAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 PÁSZKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 PÉKÁRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 PÉNZINTÉZETEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 PÉNZTÁRGÉPEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 PÉNZÜGYI SZAKTANÁCSADÁS . . . . . . . . . . . . . 154 PÉNZVÁLTÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 PIZZÁZÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 POLGÁRMESTERI HIVATALOK . . . . . . . . . . . . . . 155 POLIKARBONÁT LEMEZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 POLITIKAI SZERVEZET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 PÓLÓFELIRATOZÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 POSTAHIVATALOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 POSTALÁDÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 PÓZNÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 PROGRAMOZÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 PROGRAMSZERVEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 PROJEKT MENEDZSMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 PSZICHOLÓGIAI LABORATÓRIUM . . . . . . . . . . . 158 PVC NYÍLÁSZÁRÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 R RÁDIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 RÁGCSÁLÓIRTÓSZEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 RAKLAPGYÁRTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 RAKTÁR-ÁRUHÁZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 REDŐNYÖK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 REKLÁM – BÉRELHETŐ FELÜLETEK . . . . . . . . . 159 REKLÁM – FELIRATOZÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . 159 REKLÁM – FILM ÉS FOTÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 REKLÁM – HIRDETÉSEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 REKLÁM – LAPTERJESZTÉS . . . . . . . . . . . . . . . 160 REKLÁM – SZERKESZTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 REKLÁM – TEVÉKENYSÉGEK . . . . . . . . . . . . . . . 160 REKLÁM – ÚJSÁGOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 REKLÁM ÉS DEKORÁCIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 REKLÁMFILM ÉS FOTÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

ÁRUK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK BETŰRENDES JEGYZÉKE

Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014


ÁRUK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK BETŰRENDES JEGYZÉKE

20

REKLÁMSTÚDIÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 REKLÁMSZATYOR ÉS TASAK . . . . . . . . . . . . . . . 161 REKLÁMSZOLGÁLTATÁSOK . . . . . . . . . . . . . . . . 162 REKLÁMTÁRGY-FELIRATOZÁS . . . . . . . . . . . . . 162 REKLÁMÜGYNÖKSÉG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 RENDEZVÉNYSZERVEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 RENDŐRSÉG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 RÉZ ÉS SÁRGARÉZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 RIASZTÓ BERENDEZÉSEK . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 ROBOGÓALKATRÉSZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 RÖGZÍTÉSTECHNIKAI TERMÉKEK . . . . . . . . . . . 164 RÖVIDÁRU ÉS MÉTERÁRU . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 RUHAJAVÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 RUHANEMŰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 RUSZTIKUS RUHÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 S, Sz SAJTGYÁRTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 SAJTÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 SÍRÁSÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 SÍRKÖVEK ÉS SÍRKERETEK . . . . . . . . . . . . . . . . 165 SMINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 SOFŐRISKOLÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 SÖRGARNITÚRÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 SÖR-NAGYKERESKEDÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 SÖRÖZŐK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 SÖRSÁTOR-BÉRLÉS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 SPORT – FELSZERELÉSEK . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 SPORTCIPŐK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 SPORTRUHÁZAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 STIHL MÁRKASZERVIZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 STIHL MÁRKAÜZLET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 SŰRGŐSSÉGI HÍVÁS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 SÜTEMÉNYEK ÉS TORTÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 SÜTŐIPARI TERMÉKEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK . . . . . . . . . . . . 166 SZAKORVOSI RENDELŐK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 SZAKSZERVEZETEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 SZAKTANÁCSADÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 SZALAGFÜGGÖNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 SZALAGPARKETTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 SZÁLLÁSOLÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 SZÁLLÍTMÁNYOZÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 SZÁLLODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKÜZLETEK . . . . . . . . 169 SZÁMÍTÓGÉP – HÁLÓZATOK . . . . . . . . . . . . . . . 170 SZÁMÍTÓGÉPEK FORGALMAZÁSA. . . . . . . . . . . 170 Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 SZÁMÍTÓGÉPES SZÍNKEVERÉS . . . . . . . . . . . . . 170 SZÁMÍTÓGÉPSZERVIZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 SZANITÉR BERENDEZÉSEK . . . . . . . . . . . . . . . . 170 SZAUNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 SZÉKELYRUHA – KÉSZÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . 171 SZÉKELYRUHA–KÖLCSÖNZÉS . . . . . . . . . . . . . . 171 SZEMÉLYESÍTETT NYOMTATVÁNYOK . . . . . . . . 171 SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 SZEMÉSZETI VIZSGÁLAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 SZEMÜVEGEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 SZENNYVÍZHÁLÓZAT-ÉPÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . 171 SZÉPSÉGSZALONOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 SZERENCSEJÁTÉKOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 SZERKESZTŐSÉGEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 SZERSZÁMGÉPEK FORGALMAZÁSA . . . . . . . . . 172 SZERSZÁMKÉSZÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 SZESZESITAL NAGYKERESKEDÉS . . . . . . . . . . . 172 SZIGETELŐ ANYAGOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 SZIMERINGEK ÉS CSAPÁGYAK . . . . . . . . . . . . . 173 SZÍNESFÉM-KERESKEDELEM . . . . . . . . . . . . . . 173 SZITANYOMÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 SZÓDAVÍZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 SZOFTVERFEJLESZTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 SZOLÁRIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 SZÓRÓLAPTERJESZTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 SZŐNYEGEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 SZŐNYEGMOSÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 SZŐNYEGSZEGÉS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 SZŐRMEBUNDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 T TAKARÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 TAKARMÁNYOK ÉS TÁPOK . . . . . . . . . . . . . . . . 174 TANÁCSADÓ IRODÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 TÁNCCIPŐK ÉS CSIZMÁK. . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 TÁNCOKTATÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 TÁNCOS-KALAPOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 TANFOLYAMOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 TANULÓK KLUBJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 TÁRSADALMI SZERVEZET . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 TÁSKÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 TEHERAUTÓ-ALKATRÉSZEK . . . . . . . . . . . . . . . 175 TEJFELDOLGOZÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 TEKERCSELŐMŰHELY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 TELEFON – ADÁS-VÉTEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175


TELEKKÖNYVEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 TELEKKÖZVETÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 TELEVÍZIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK . . . . . . . . . . . 176 TEREMDÍSZÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 TÉRKÉPÉSZET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 TÉRKŐ-FORGALMAZÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 TERMÉSZETVÉDELEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 TERMOPÁN NYÍLÁSZÁRÓK . . . . . . . . . . . . . . . . 176 TERMOPÁN ÜVEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 TEXTILÁRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 TEXTILFELIRATOZÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 TEXTILIPAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 TISZTÍTÓ- ÉS MOSÓSZEREK . . . . . . . . . . . . . . . 177 TISZTÍTÓSZEREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 TÓGAZDASÁG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 TÓNER ÉS TINTAPATRON . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 TOPOGRÁFIA ÉS KATASZTER . . . . . . . . . . . . . . 178 TORTÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 TÖMBHÁZAS POSTALÁDÁK . . . . . . . . . . . . . . . . 178 TÖMÍTŐGARNITÚRÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 TRAKTOR-IFRON-TAF ALKATRÉSZEK . . . . . . . . 178 TUDOMÁNYOS SZAKTANÁCSADÁS . . . . . . . . . . 179 TÚRAVEZETÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 TURISZTIKA ÉS TURIZMUS . . . . . . . . . . . . . . . . 179 TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK . . . . . . . . . . . . 180 TUSKABINOK ÜVEGBŐL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 TÜKÖRKÉP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 TŰZOLTÓSÁG ÉS TŰZVÉDELEM (PSI) . . . . . . . . 180 U, Ü ÚSZÁSOKTATÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 USZODÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 ÚT- ÉS HÍDÉPÍTÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 UTAZÁSI IRODÁK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 ÜDÍTŐK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 ÜGYVÉDEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 ÜNNEPSÉGRENDEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 ÜVEG ÉS PORCELÁN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 ÜVEG ÉS TÜKÖR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 ÜVEGEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 ÜZEMANYAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 ÜZLETBERENDEZÉSEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 ÜZLETI SZAKTANÁCSADÁS . . . . . . . . . . . . . . . . 182 V

21

VALUTÁRIS MŰVELETEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 VALUTAVÁLTÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 VARRODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 VASALÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 VASALATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 VÁSÁRSZERVEZÉS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 VÉDJEGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 VEGYES ÜZLETEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 VEGYI ÁRU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 VEGYTISZTÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 VENDÉGFOGADÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 VENDÉGLŐK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 VETEMÉNY ÉS VIRÁGMAGOK . . . . . . . . . . . . . . 186 VIDEÓFILMEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 VILÁGÍTÁSTECHNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 VILLÁMHÁRÍTÓK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 VILLAMOSSÁG – ÁRAMSZOLGÁLTATÁS . . . . . . 186 VILLAMOSSÁGI BERENDEZÉSEK . . . . . . . . . . . . 186 VILLAMOSSÁGI CIKKEK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 VILLAMOSSÁGI SZERELÉS . . . . . . . . . . . . . . . . 187 VIRÁG NAGYKERESKEDÉS. . . . . . . . . . . . . . . . . 187 VIRÁGEDÉNY NAGYKERESKEDÉS . . . . . . . . . . . 187 VIRÁGEDÉNYEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 VIRÁGFÖLD ÁRUSÍTÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 VIRÁGÜZLETEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 VITAMINOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 VÍZ- ÉSCSATORNAHÁLÓZAT . . . . . . . . . . . . . . . 188 VÍZ-GÁZ- ÉS FŰTÉSTECHNIKA . . . . . . . . . . . . . 188 VÍZSZOLGÁLTATÁS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 VULKANIZÁLÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 W, Z WEBÁRUHÁZ – POSTALÁDÁK . . . . . . . . . . . . . . 189 WEBDESIGN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 WEBES TÁRHELY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 WEBHOSTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 WEBLAP KÉSZÍTÉS ÉS KARBANTARTÁS . . . . . . 189 WEBMARKETING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 WELLNESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 ZACSKÓK ÉS TASAKOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 ZENEBOLTOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 ZÖLDÖVEZET – TEREVEZÉS ÉS RENDEZÉS . . . . 190 ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS FELDOLGOZÁS . . . . . . . . 190 ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS NAGYBANI ELADÁS . . . . 190

VADÁSZAT-SZERVEZÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 VADÁSZ-HALÁSZ KALAPOK . . . . . . . . . . . . . . . 183 VADÁSZRUHÁK ÉS KELLÉKEK . . . . . . . . . . . . . . 183 OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

ÁRUK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK BETŰRENDES JEGYZÉKE

Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014


ÁRUK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK BETŰRENDES JEGYZÉKE INDEX ALFABETIC DE PRODUSE, SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI

22

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

INDEX ALFABETIC DE PRODUSE, SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI A ABATOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 ABC – MAGAZINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 ACCESORII CU ANION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ACCESORII FUNERARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 ACCESORII IMPRIMANTE . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 ACCESORII PARTIDE EN GROS . . . . . . . . . . . . . 154 ACTIVITĂŢI DE AGREMENT . . . . . . . . . . . . . . . . 166 ACUMULATOARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ACVARISTICĂ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 ADMINISTRARE FIRME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 AER CONDIŢIONAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 AFIȘE GIGANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 AGENŢI DE CURĂŢIRE ȘI DETERGENŢI . . . . . . . 177 AGENŢII DE VOIAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 AGENŢII IMOBILIARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 AGRICULTURĂ – PIESE MAȘINI . . . . . . . . . . . . . 138 ALBUM FOTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 ALIMENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 ALIMENTE – COMERŢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 ALIMENTE – EN-GROS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 ALIMENTE – MAGAZINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 ALUMINIU – PRODUSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ALUMINIU – SEMIFABRICATE . . . . . . . . . . . . . . . 39 ALUMINIU – TÂMPLĂRIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 AMBALAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 AMBALAJE CADOURI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 AMBALAJE – PRODUCŢIE ȘI DISTRIBUŢIE . . . . . 68 AMENAJĂRI INTERIOARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 AMENAJĂRI LOCUNIŢE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 ANIMALE MICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 APĂ CARBOGAZOASĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 APĂ – FURNIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 APĂ-GAZE ȘI ÎNCĂLZIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 APĂ PLATĂ ALCALINIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 APARATE-HĂRŢI DE NAVIGARE . . . . . . . . . . . . . 144 APĂ ȘI CANALIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 APEL DE URGENȚĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 APICULUTURĂ – PRODUSE . . . . . . . . . . . . . . . . 136 ARHITECTURĂ – PROIECTARE . . . . . . . . . . . . . . . 81 ARTA MIȘCĂRII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 ARTĂ POPULARĂ ȘI ARTIZANAT . . . . . . . . . . . . 117 Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

ARTĂ POPULARĂ ȘI ARTIZANAT . . . . . . . . . . . . 144 ARTE MARŢIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 ARTICOLE COSMETICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 ARTICOLE DE MENAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 ARTICOLE DE MODĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 ARTICOLE MEDICALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 ARTIZANAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 ASCUŢIRE GHILOTINE TIPOGRAFICE . . . . . . . . . 147 ASCUŢIRI UNELTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 ASIGURĂRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 ASIGURĂRI MĂRFURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 ASOCIAŢII LOCATARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 ASOCIAŢII ȘI FUNDAŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 AŢĂ – COMERŢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 ATM – BANCOMATE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 AUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 AUTO – ACCESORII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 AUTO – ANVELOPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 AUTO – ASIGURĂRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 AUTO – AUTOGARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 AUTOBUZE – ÎNCHIRIERI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 AUTOBUZE-VÂNZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 AUTOCAMIOANE – PIESE. . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 AUTO – COMERŢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 AUTO – COMERŢ ANVELOPE . . . . . . . . . . . . . . . . 48 AUTO – COMERŢ AUTOTURISME . . . . . . . . . . . . . 43 AUTO – COMERŢ AUTOTURISME . . . . . . . . . . . . . 48 AUTO – COMERŢ SECOND HAND . . . . . . . . . . . . 107 AUTO – COSMETICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 AUTO – CURĂŢIRE TAPIŢERIE . . . . . . . . . . . . . . . 48 AUTO – CURĂŢIRE TAPIŢERIE . . . . . . . . . . . . . . . 43 AUTO – DECORĂRI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 AUTO – DEPANARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 AUTO – DEZMEMBRARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 AUTO – DIAGNOSTIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 AUTO – ELECTRICITATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 AUTO – ELEMETE FIXARE CAROSERIE . . . . . . . . 43 AUTO – HIFI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 AUTO – ÎNCHIRIERI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 AUTO – ÎNMATRICULĂRI-TRANSCRIERI . . . . . . . 43 AUTO – INSPECŢIE TEHNICĂ PERIODICĂ (ITP) . . . .44 AUTO – INSPECŢIE TEHNICĂ PERIODICĂ (ITP) . . . .50 AUTOMATE ȘI SĂLI DE JOC . . . . . . . . . . . . . . . . 121


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

B BAIE – MAGAZINE SPECIALIZATE . . . . . . . . . . . 100 BĂNCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 BARURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 BATERII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 BĂUTURI – EN-GROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 BĂUTURI SPIRTOASE – EN GROS . . . . . . . . . . . 172 BECURI ȘI LĂMPI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 BENZINĂRII -SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 BERĂRII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 BERĂRII – GARNITURI MOBILĂ . . . . . . . . . . . . . 165 BERĂRII – ÎNCHIRIERI CORTURI . . . . . . . . . . . . 165 BERE – EN-GROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 BETON ȘI ELEMENTE BETON . . . . . . . . . . . . . . . . 56 BIBELOURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 BICICLETE – SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

BICICLETE ȘI SCUTERE – PIESE . . . . . . . . . . . . 123 BIJUTERII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 BIJUTERII AUR-ARGINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 BIJUTERII – REPARAŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 BIJUTERII ȘI BIBELOURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 BINALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 BINALE TERMOPAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 BIOCOSMETICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 BIROTICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 BIROU DE INFORMAŢII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 BRANŢ PENTRU PLATFUS . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 BRÂNZETURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 BRICHETE DIN LEMN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 BRICOLAJE ȘI METALICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 BRODERII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 BROKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 BROȘARE RAPIDĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 BROȘARE (SPIRALE) CALENDARE. . . . . . . . . . . 144 BUCHETE DE MIREASĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 C CABINE DE DUȘ DIN STICLĂ . . . . . . . . . . . . . . . 180 CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE . . . . . . 166 CABINETE MEDICALE INDIVIDUALE . . . . . . . . . 135 CADASTRU ȘI TOPOGRAFIE . . . . . . . . . . . . . . . . 122 CADASTRU ȘI TOPOGRAFIE . . . . . . . . . . . . . . . . 178 CADOURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 CADOURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 CALCULATOARE – COMERŢ . . . . . . . . . . . . . . . . 170 CALCULATOARE – SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . 170 CALULATOARE – REŢELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 CANALIZĂRI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 CĂRBUNE DIN LEMN-VÂNZARE. . . . . . . . . . . . . . 90 CARBURANŢI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 CARNE – PRELUCRARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 CARNE ȘI MEZELURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 CARNE ȘI MEZELURI – DISTRIBUŢIE . . . . . . . . . 109 CAROSERII IZOTERME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 CARTE – BIBLIOTECI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 CARTE – EDITARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 CARTOGRAFIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 CARTOGRAFIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 CASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 CASE – CU CHEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 CASE DE AJUTOR RECIPROC . . . . . . . . . . . . . . . 149 CASE DE GRĂDINĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 CASE DE MARCAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 CASE DE OASPEŢI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 CASE DE SCHIMB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 CASE DIN LEMN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

INDEX ALFABETIC DE PRODUSE, SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI

AUTOMATIZĂRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 AUTO – MECANICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 AUTO – PARBRIZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 AUTO – PIESE CAMIOANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 AUTÓ – PIESE DE ELECTRICITATE . . . . . . . . . . . . 44 AUTO – PIESE DE SCHIMB. . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 AUTO – PIESE DE SCHIMB DEZMEMBRATE . . . . 46 AUTO – PIESE DE SCHIMB OPEL . . . . . . . . . . . . . 44 AUTO – PIESE IMPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 AUTO – PIESE IMPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 AUTO – POLEIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 AUTO – R.A.R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 AUTO – REPARAŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 AUTO – REPARAŢII ANVELOPE . . . . . . . . . . . . . . 47 AUTO – REPARAŢII PIESE DIN PLASTIC . . . . . . . 44 AUTO – SALOANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 AUTO – ȘCOLI DE ȘOFERI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 AUTO – SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 AUTO – SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 AUTO – SERVICE ANVELOPE . . . . . . . . . . . . . . . . 43 AUTO – SISTEM CLIMATIZARE . . . . . . . . . . . . . . 49 AUTO – SISTEME CLIMATIZARE . . . . . . . . . . . . . 44 AUTO – SPĂLARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 AUTO – TAPIŢER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 AUTO – TINICHIGERIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 AUTO – TRANSCRIEREI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 AUTO – TUNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 AUTO – ULEIURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 AUTO – VOPSELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 AUTO – VOPSIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 AUTO – VOPSIRE-POLEIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 AUTO – ZIAR AUTOMOBILISTIC . . . . . . . . . . . . . . 50 AVOCAŢI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

23


ÁRUK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK BETŰRENDES JEGYZÉKE INDEX ALFABETIC DE PRODUSE, SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI

24

CASE WEEK-END . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 CATARGE STEAGURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 CAUCIUC – ANVELOPE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 CAUCIUC – ANVELOPE EN GROS . . . . . . . . . . . . 103 CAUCIUCARE VALŢURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 CAUCIUC – CIZME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 CAUCIUC – PRODUSE ȘI GARNITURI . . . . . . . . . 103 CAUCIUC – SERVICE ANVELOPE . . . . . . . . . . . . 103 CAUCIUC – VALŢURI CAUCIUCATE . . . . . . . . . . . 103 CAZANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 CAZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 CD-DVD COMERȚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 CEREALE – SEMINŢE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 CIOPLITORI DE PIATRĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 CIUPERCI – PRODUCŢIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 CIZME ȘI PANTOFI DE DANS . . . . . . . . . . . . . . . 174 CLINICI VETERINARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 CLUBURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 CLUBURI DE ELEVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 COAFURĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 COAFURĂ / FRIZERIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 COAFURĂ MIRESE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 COCHILII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 COFETĂRIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 COFETĂRIE-LABORATOARE . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 COFETĂRIE – PRODUSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 COMERŢ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 COMERŢ CU LÂNĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 COMERŢ EN-GROS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 COMPOSESORATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 CONCENTRATE ȘI NUTREŢURI . . . . . . . . . . . . . . . 39 CONFECŢII DAME. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 CONFECŢII – INDUSTRIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 CONFECŢII – PRODUCŢIE . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 CONGELARE DECEDAŢI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 CONSIGNAŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 CONSTRUCŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 CONSTRUCŢII – AUTORIZAŢII . . . . . . . . . . . . . . . 82 CONSTRUCŢII – CERTIFICAT ENERGETIC . . . . . . 84 CONSTRUCŢII – COMERŢ MATERIALE. . . . . . . . . 83 CONSTRUCŢII – CONSULTANŢĂ SPEC. . . . . . . . . 83 CONSTRUCŢII – CONSULTANŢĂ SPECIALITATE . . . .84 CONSTRUCŢII – CURĂŢIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 CONSTRUCŢII – EVALUARE . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 CONSTRUCŢII-HALI INDUSTRIALE . . . . . . . . . . 116 CONSTRUCŢII – INSTALAŢII . . . . . . . . . . . . . . . . 84 CONSTRUCŢII – INSTALAŢII . . . . . . . . . . . . . . . . 82 CONSTRUCŢII – PROIECTARE . . . . . . . . . . . . . . . 85 CONSTRUCŢII – RENOVĂRI . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 CONSTRUCŢII – SCHELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

CONSTRUCŢII – SERVICII . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 CONSTRUCŢII – STRUCTURI METALICE . . . . . . . 83 CONSTRUCŢII – TÂMPLĂRIE . . . . . . . . . . . . . . . . 84 CONSTRUCŢII – VERIFICĂRI TEHNICE . . . . . . . . . 83 CONSULTANŢĂ ASIGURĂRI . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 CONSULTANŢĂ – BIROURI . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 CONSULTANŢĂ DE SPECIALITATE . . . . . . . . . . . 168 CONSULTANŢĂ ECONOMICĂ . . . . . . . . . . . . . . . 102 CONSULTANŢĂ FINANCIARĂ . . . . . . . . . . . . . . . 154 CONSULTANŢĂ FIRME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 CONSULTANŢĂ FISCALĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 CONSULTANŢĂ HR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 CONSULTANȚĂ MANAGEMENT . . . . . . . . . . . . . 136 CONSULTANŢĂ ȘI ADMINISTRARE FIRME . . . . . . 63 CONSULTANŢĂ ȘTIINŢIFICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . 179 CONSUMABILE TIPOGRAFICE . . . . . . . . . . . . . . 147 CONTABILITATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 CONTABILITATE – EXPERŢI . . . . . . . . . . . . . . . . 128 CONZERVARE STOMATOLOGICĂ . . . . . . . . . . . . 127 COPIERE CHEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 COPIERE CHEI CU CIPURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 COROANE ȘI BUCHETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 CORPURI DE ILUMINAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 CORTURI ȘI PRELATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 COSMETICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 COSTUME BĂRBAŢI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 COSTUME RUSTICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 COSTUME SECUIEȘTI – CONFECŢIONARE . . . . . 171 COSTUME SECUIEȘTI – ÎNCHIRIERI. . . . . . . . . . 171 COSTUME TRADIŢIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 COVOARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 COVOARE – CURĂŢIRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 COVOARE – TIVIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 COZONAC ȘI PLĂCINTĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 CREDITĂRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 CROITORIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 CROITORIE BĂRBAŢI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 CULTURĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 CULTURA PLANTELOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 CUPE ȘI MEDALII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 CUPRU ȘI ALAMĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 CURĂȚARE CHIMICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 CURĂŢIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 CURĂŢIRE HORNURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 CURELE TRAPEZOIDALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 CURIERAT RAPID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 CURSURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 CURSURI DE DANS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 CURSURI DELIMBI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 CURSURI ÎNOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

D DAEWOO – PIESE DE SCHIMB . . . . . . . . . . . . . . . 68 DALE-SOCLU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 DANS ȘI MUZICĂ POPULARĂ. . . . . . . . . . . . . . . 145 DECORARE SĂLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 DECORĂRI ȘI DESIGN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 DEPOZITE FRIGORIFICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 DEPOZITE – MAGAZIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 DEPOZIT EN GROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 DERATIZARE – CHIMICALE . . . . . . . . . . . . . . . . 158 DEȘEURI – COLECTARE ȘI PRELUCRARE . . . . . 112 DESIGN ȘI GRAFICĂ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 DESIGN ȘI WEB-DESIGN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 DETERGENŢI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 DETERGENŢI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 DEZINFECŢIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 DIFUZAREA PRESEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 DIGITALIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 DISPENSARE VETERINARE . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 DISTRIBUŢIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 DRUMURI ȘI PODURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 DTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 DULCIURI EN GROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 E ECHIPAMENTE COMERCIALE. . . . . . . . . . . . . . . 182 EDITARE ZIARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 EDITURĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 ELECTRICE – ARTICOLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 ELECTRICE – INSTALARE . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 ELECTRICE – INSTALAŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 ELECTRICITATE – FURNIZARE ENERGIE . . . . . . 186 ELECTROCASNICE – COMERŢ . . . . . . . . . . . . . . 108 ELECTROCASNICE – REPARAŢII . . . . . . . . . . . . 108 ELECTRONICĂ – PRODUSE . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 ELEMENTE LEGĂTURĂ ȘI ȘURUBURI . . . . . . . . . 130 ETICHETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 ETICHETE AUTOCOLANTE . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 EVALUĂRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 EXCURSII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI . . . . . . . . . . . . . . . 57 EXPERT DAUNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 EXPERTIZĂ JUDICIARĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

EXPLOATARE FORESTIERĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 EXPLOATARE LA SUPRAFAŢĂ . . . . . . . . . . . . . . 132 EXPOZIŢII ȘI TÂRGURI – ORGANIZATORI . . . . . 126 F FÂNTÂNI – FORARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 FARMACEUTICĂ – MAȘINI MICI . . . . . . . . . . . . 105 FARMACEUTICĂ – PRODUSE . . . . . . . . . . . . . . . 104 FARMACIE VETERINARĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 FARMACII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 FASONARE OȚEL BETON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 FAST FOOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 FERESTRE – COMERŢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 FERESTRE – PRODUCŢIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 FERMĂ DE MELCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 FERME PISCICOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 FERONERIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 FINANŢE PUBLICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 FIRME ȘI RECLAME LUMINOASE. . . . . . . . . . . . . 63 FITNESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 FITOSANITARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 FIZIOTERAPIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 FLORĂRII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 FLORI – EN-GROS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 FLORI – GHIVECI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 FLORI – GHIVECI EN GROS . . . . . . . . . . . . . . . . 187 FLORI ÎN GHIVECI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 FLORI – PĂMÂNT PENTRU FLORI . . . . . . . . . . . 187 FOLII IMPRIMATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 FOLII PLASTICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 FOTO – CLUBURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 FOTOGRAFII DIGITALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 FOTOGRAFII – PROCESARE . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 FOTOGRAFII TEHNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 FOTO – PROCESARE FOTOGRAFII . . . . . . . . . . . . 98 FOTO – STUDIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 FRIGIDERE COMERCIALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 FRIGIDERE INDUSTRIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 FRIZERII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 FRUCTE ȘI ZARZAVATURI . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 FUNDAŢII ȘI ASOCIAŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 FURAJE ȘI NUTREŢURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 G GALERIE DE ARTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 GALERII DE ARTĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 GALERII PERDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 GARNITURI DE ETANȘARE . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 GAZE – FURNIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 GAZE – REŢELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 GEAMURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

INDEX ALFABETIC DE PRODUSE, SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI

CURSURI PENTRU ADULŢI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 CURSURI PENTRU ADULŢI . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 CURSURI PENTRU TINEREI . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 CUTII AMBALAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 CUTII DIN CARTON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 CUTII POȘTALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 CUTII POȘTALE PENTRU BLOCURI. . . . . . . . . . . 178

25


ÁRUK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK BETŰRENDES JEGYZÉKE INDEX ALFABETIC DE PRODUSE, SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI

26

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

GENERATOARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 GENŢI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 GINECOLOGIE – OBSTETRICĂ . . . . . . . . . . . . . . 145 GINECOLOGIE – PRODUSE . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 GOSPODĂRIRE COMUNALĂ . . . . . . . . . . . . . . . . 133 GRĂDINI – AMENAJĂRI ȘI HORTICULTURĂ. . . . 124 GRĂDINI DE VARĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 GRĂDINI – PROIECTARE ȘI AMENAJARE . . . . . 190 GRAFICĂ COMPUTERIZATĂ . . . . . . . . . . . . . . . . 170 GRAFIT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 GRANIT – BLATURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 GRANIT – CHIUVETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 GRANIT – PERVAZURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 GRANIT – PRODUSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 GRAVĂRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 H HAINE DE BLANĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 HANDBAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 HIDRAULICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 HI – FI ȘI AUDIO – VIDEO – REPARAŢII . . . . . . . 109 HIPISM – GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 HOBBY CREATIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 HOBBY ȘI BRICOLAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 HORTICULTURĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 HORTICULTURĂ – MAGAZIN SPECIALITATE . . . . 125 HOTELURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 HUSQVARNA – SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 I, Î ÎMBRĂCĂMINTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 ÎMBRĂCĂMINTE BEBELUȘI . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 ÎMBRĂCĂMINTE – COMERŢ SECOND HAND . . . . .107 ÎMBRĂCĂMINTE COPII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 ÎMBRĂCĂMINTE DE MUNCĂ . . . . . . . . . . . . . . . 141 ÎMBRĂCĂMINTE DE SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . 166 ÎMBRĂCĂMINTE – REPARAŢII . . . . . . . . . . . . . . 164 ÎMBRĂCĂMINTE – XXL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 IMOBILE – INTERMEDIERI ȘI ÎNCHIRIERI . . . . . 115 IMOBILIARE – ÎNCHIRIERE SPAŢII . . . . . . . . . . . 115 ÎMPĂMÂNTARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 IMPLANTĂRI DENTARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 IMPRIMATE PERSONALIZATE . . . . . . . . . . . . . . 171 ÎNCĂLŢĂMINTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 ÎNCĂLŢĂMINTE COPII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 ÎNCĂLZIRE – INSTALĂRI SISTEME . . . . . . . . . . 101 ÎNCHIRIERE SPAŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 ÎNCHIRIERE SUPRAFEŢE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 ÎNDOSARIERE (SPIRALE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 IND. PIELII – GENŢI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 INDUSTRIA ALIMENTARĂ – DEZINFECTANŢI . . . 79 Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

INDUSTRIA ALIMENTARĂ – MAȘINI ȘI PIESE . . . . 79 INDUSTRIA ALIMENTARĂ – PRODUSE . . . . . . . . 79 INDUSTRIA LEMNULUI – ASCUŢIRE SCULE. . . . . 90 INDUSTRIA LEMNULUI – FABRICARE CNC-URI . . . . 90 INDUSTRIA LEMNULUI – MAȘINI ȘI UNELTE . . . . 90 INDUSTRIA TEXTILĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 INFORMATICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 INFORMATICĂ – CURSURI . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 ÎNGHEŢATĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 INGHETATA PENTRU DIABETICI . . . . . . . . . . . . . . 68 ÎNGRIJIRE HANDICAPAŢI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 ÎNGRIJIRE PERSOANE ÎN VÂRSTĂ . . . . . . . . . . . 114 INOX – CONFECŢII METALICE . . . . . . . . . . . . . . 116 INOX – SEMIFABRICATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 INOX – TABLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 ÎNRĂMARE TABLOURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 ÎNREGISTRARE DOMAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 ÎNREGISTRARE FIRME – MODIFICĂRI . . . . . . . . . 63 ÎNREGISTRĂRI FUNCIARE . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 ÎNSCRIPŢIONĂRI TEXTILE . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 ÎNSCRIPŢIONĂRI TRICOURI . . . . . . . . . . . . . . . . 157 INSTALAŢII SANITARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 INSTALAŢII SANITARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 INSTITUŢII BISERICEȘTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 INSTITUŢII FINANCIARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 INSTITUŢII SI OFICII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 INSTITUŢII SOCIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 INTERFOANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 INTERMEDIERI LOCUINŢE . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 INTERNET – APLICAŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 INTERNET – SERVICII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 INTERNET – SERVICII ORANGE . . . . . . . . . . . . . 148 ÎNVĂŢĂMÂNT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 ÎNVĂŢĂMÂNT – GRĂDINIŢE . . . . . . . . . . . . . . . . 149 ÎNVĂŢĂMÂNT ȘI EDUCAŢIE . . . . . . . . . . . . . . . . 148 ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 INVITAŢII ȘI CĂRŢI DE VIZITĂ . . . . . . . . . . . . . . 136 I.S.C.I.R. – CERTIFICARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 IZOLĂRI – MATERIALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 IZOLAŢII TERMICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 J JALUZELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 JEANS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 JOCURI DE NOROC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 JOCURI ȘI JUCĂRII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 JUCĂRII DIN LEMN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 JURISTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 K KTM – PIESE DE SCHIMB . . . . . . . . . . . . . . . . . 131


L LABORATOR DE PSIHOLOGIE. . . . . . . . . . . . . . . 158 LĂCĂTUȘĂRIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 LACURI ȘI VOPSELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 LAMBRIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 LAPTE – PRELUCRARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 LEGUME ȘI FRUCTE – PRELUCRARE . . . . . . . . . 190 LEGUME ȘI FRUCTE – VÂNZARE EN-GROS . . . . 190 LEMN – BINALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 LEMN – CHERESTEA RĂȘINOASE STRATIFICATĂ 89 LEMN – DULAPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 LEMN – PRELUCRARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 LEMN – SCULPTURĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 LEMN – SCULPTURĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 LENJERIE COPII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 LENJERIE DAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 LENJERIE DE CORP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 LENJERIE DE PAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 LIBRĂRII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 LITERATURĂ CREȘTINĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 LIVRARE MÂNCARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 LOGISTICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 LOTERIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 LUMÂNĂRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 M MACHIAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 MAGAZIN DISCONT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 MAGAZINE BEBELUȘI ȘI COPII . . . . . . . . . . . . . . 51 MAGAZINE DE BRICOLAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 MAGAZINE DE MUZICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 MAGAZINE INDUSTRIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 MAGAZINE MIXTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 MAGAZINE UNIVERSALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 MAGAZINUL GOSPODARULUI . . . . . . . . . . . . . . 101 MAGAZIN ZOOTEHNIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 MAKITA – UNELTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 MANAGEMENTUL DEȘEURILOR . . . . . . . . . . . . . 112 MANAGEMENTUL PROIECTELOR . . . . . . . . . . . . 158 MANICHIURĂ-PEDICHIURĂ SI UNGHII FALSE . . 135 MANIFESTĂRI CULTURALE . . . . . . . . . . . . . . . . 131 MANIFESTĂRI FESTIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 MARCĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 MĂRGĂRITARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 MAROCHINĂRIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 MASAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 MASAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 MASAJE TERAPEUTICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 MAȘINI AGRICOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 MAȘINI DE AUTENTICITATE . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 MAȘINI DE SPĂLAT – REPARAŢII . . . . . . . . . . . 140

27

MAȘINI GRELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 MAȘINI GRELE – PIESE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 MAȘINI-UNELTE – COMERŢ. . . . . . . . . . . . . . . . 172 MASS-MEDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 MĂSURĂTORI TEREN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 MATERIALE DE CONSTRUCŢII – DEPOZITE . . . . . 83 MATERIALE INFORMATIVE – PRODUCŢIE . . . . . 109 MATRIŢE – PRODUCŢIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 MEDICI DE FAMILIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 MEDICINĂ INTERNĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 MEDICINĂ VETERINARĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 MERCERIE ȘI TEXTILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 METALE – ACOPERIRI ȘI FINISARE . . . . . . . . . . . 92 METALE NEFEROASE – COMERŢ . . . . . . . . . . . . 173 METALE – PRELUCRARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 METALE – STRUCTURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 METALE – UȘI ȘI PORŢI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 METALURGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 METRAJE ȘI TEXTILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 MEZELURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 MICA PUBLICITATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 MIERE ȘI POLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 MIXARE COMPUTERIZATĂ CULORI . . . . . . . . . . 170 MIXARE VOPSELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 MOBILĂ – ACCESORII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 MOBILĂ – ANTICHITĂŢI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 MOBILĂ – COMERŢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 MOBILĂ – COMERŢ SCAUNE . . . . . . . . . . . . . . . . 60 MOBILĂ – FERONERIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 MOBILĂ – FORMATARE PLĂCI. . . . . . . . . . . . . . . 62 MOBILĂ – FORMATARE PLĂCI. . . . . . . . . . . . . . . 60 MOBILĂ – MAGAZINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 MOBILĂ – PRODUCŢIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 MOBILĂ – PROIECTARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 MOBILĂ -TÂMPLAR MOBILĂ . . . . . . . . . . . . . . . . 60 MOBILĂ – TAPIŢERIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 MOBILIER DE GRĂDINĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 MOBILIER PICTAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 MOCHETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 MODĂ BĂRBAŢI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 MODĂ DAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 MONUMENTE FUNERARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 MORMINTE – SĂPARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 MOTOARE – PIESE DE SCHIMB . . . . . . . . . . . . . 140 MOTOCICLETE – PIESE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 MOTOCICLETE – ȘCOALĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 MOTOFERĂSTRAIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 MUZEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 MUZICĂ – INSTRUMENTE A-Z . . . . . . . . . . . . . . 107 MUZICĂ – MAGAZINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 N NISIP – EXTRACŢIE-COMERŢ . . . . . . . . . . . . . . 111 OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

INDEX ALFABETIC DE PRODUSE, SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI

Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014


ÁRUK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK BETŰRENDES JEGYZÉKE

28

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

NOTAR PUBLIC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 NUNȚI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 NUNŢI – FOTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 NUNŢI – FOTO-VIDEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 NUNŢI – ORGANIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 NUTREŢURI ANIMALE MICI . . . . . . . . . . . . . . . . 126 O OCHELARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 OCHELARI DE SOARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 OCOALE SILVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 OFICII POȘTALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 OFTALMOLOGIE – CONSULTAŢII . . . . . . . . . . . . 171 OGLINZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 OPTICĂ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 OPTICIENI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 ORANGE – CONTRACTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 ORGANIZARE EVENIMENTE . . . . . . . . . . . . . . . . 162 ORGANIZARE PROGRAME . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 ORGANIZAŢIE POLTICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 ORGANIZAŢII SOCIALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 ORGI – CONSTRUCŢIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 ORTODENTIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 ORTOPEDIE – ECHIPAMENTE. . . . . . . . . . . . . . . 149

INDEX ALFABETIC DE PRODUSE, SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI

P PÂINE DE CASĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 PĂLĂRIERI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 PĂLĂRII BĂRBAŢI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 PĂLĂRII DANSATORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 PĂLĂRII – REPARAŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 PALEŢI – FABRICARE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 PANTOFARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 PAPETĂRIE ȘI RECHIZITE DE BIROU . . . . . . . . . 153 PARATRĂSNETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 PARCHET LAMINAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 PARFUMURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 PATURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 PAVAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 PENSIUNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 PERDELE PANGLICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 PERDELE ȘI DRAPERII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 PERDELE ȘI LENJERII DE PAT LA COMANDĂ . . . . 99 PERNE DE AER – FABRICARE . . . . . . . . . . . . . . 134 PESCUIT – ARTICOLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 PESCUIT SPORTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 PEȘTI ȘI PĂSĂRI EXOTICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 PIATRĂ PAVAJ – COMERŢ . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 PIELE – COMERŢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 PIELE – CONFECŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 PIESE DE SCHIMB – COMERŢ . . . . . . . . . . . . . . . 67 PIESE DE SCHIMB – FABRICARE . . . . . . . . . . . . . 67 PIETRIȘ – EXTRACŢIE-COMERŢ . . . . . . . . . . . . 122 Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

PISCINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 PISCINE – ACOPERIRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 PIZZERII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 PLĂCI POLICARBONAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 PLANTE MEDICINALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 PLANTE ORNAMENTALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 PLASTICE – BINALE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 PLASTICE – PRELUCRARE . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 PLASTICE – PRODUSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 PLIANTE – DIFUZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 PODURI ȘI DRUMURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 POLIŢIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 POLIZOARE ȘI MATERIALE ABRAZIVE. . . . . . . . 130 POMPIERI ȘI SERVICII PSI. . . . . . . . . . . . . . . . . 180 PORTAL DE ȘTIRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 PORŢI DIN FIER FORJAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 PORŢI ȘI GARDURI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 PORT POPULAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 PRĂJITURI ȘI TORTURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 PRELUNGIREA PĂRULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 PRESĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 PRIMĂRII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 PRODUSE BIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 PRODUSE CHIMICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 PRODUSE DE BRUTĂRIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 PRODUSE DE OŢEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 PRODUSE DE PANIFICAŢIE . . . . . . . . . . . . . . . . 166 PRODUSE DE TEHNICĂ DE FIXARE . . . . . . . . . . 164 PRODUSE INDUSTRIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 PRODUSE INDUSTRIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 PRODUSE INDUSTRIALE – DEPOZITE . . . . . . . . 116 PRODUSE PLANTE MEDICINALE . . . . . . . . . . . . 104 PRODUSE TRADIŢIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 PROFILE ALUMINIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 PROGRAMARE INFORMATICĂ . . . . . . . . . . . . . . 158 PROGRAME DE UTILIZATORI . . . . . . . . . . . . . . . . 91 PROGRAME PENTRU COPII . . . . . . . . . . . . . . . . 104 PROIECTARE IMAGE-FIRME . . . . . . . . . . . . . . . . 40 PROIECTE – CONSULTANŢĂ . . . . . . . . . . . . . . . . 150 PROIECTE – REDACTARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 PROTECŢIA CONSUMATORULUI. . . . . . . . . . . . . . 97 PROTECŢIA MEDIULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 PROTECŢIA MUNCII – ECHIPAMENTE . . . . . . . . 141 PROTECŢIA NATURII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 PROTECŢIE ȘI PAZĂ – SERVICII. . . . . . . . . . . . . 150 PUBLICITATE ONLINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 PUBLICITATE – SERVICII . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 PUNGI ȘI SĂCULEŢE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 R RĂCORITOARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 RADIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 RADIOLOGIE DENTARĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 RAME TABLOURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123


REBOBINARE MOTOARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 RECHIZITE BIROU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 RECHIZITE ȘCOLARE ȘI PAPETĂRIE . . . . . . . . . 118 RECLAME – ACTIVITATE PUBLICITARĂ . . . . . . . 160 RECLAME- AGENŢIE PUBLICITARĂ . . . . . . . . . . 162 RECLAME – ANUNŢURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 RECLAME – DIFUZARE PUBLICAŢII . . . . . . . . . . 160 RECLAME – FILM ȘI FOTO . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 RECLAME – FILM ȘI FOTO PUBLICITAR . . . . . . 161 RECLAME – INSCIPŢIONĂRI . . . . . . . . . . . . . . . 159 RECLAME – INSCRIPŢIONARE OBIECTE . . . . . . 162 RECLAME – ORGANIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 RECLAME – PUNGI ȘI SACOȘE . . . . . . . . . . . . . 154 RECLAME – REDACTARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 RECLAME – REVISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 RECLAME – SACOȘE ȘI PUNGI . . . . . . . . . . . . . 161 RECLAME ȘI DECORĂRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 RECLAME – STUDIOURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 RECLAME – SUPRAFEŢE ÎNCHIRIATE . . . . . . . . 159 RECLAME-SUPRAFEŢE ÎNCHIRIATE . . . . . . . . . . 56 RECRUTAREA FORŢEI DE MUNCĂ . . . . . . . . . . . 141 REDACTARE PUBLICAŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 REDACŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 REMITERE SCRISORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 REPARAȚII –CAROSERIE AUTO . . . . . . . . . . . . . . 43 RESTAURANTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 RESTAURANTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 REŢELE DE CANALIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 ROCHII DE MIREASĂ – ÎNCHIRIERI . . . . . . . . . . . 86 ROCHII DE MIREASĂ – ÎNCHIRIERI . . . . . . . . . . 137 ROCHII DE MIREASĂ ȘI OCAZIE . . . . . . . . . . . . . 86 ROCHII DE SEARĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 RUCSACURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 RULMENŢI ȘI SIMERINGURI . . . . . . . . . . . . . . . 173 RULMENŢI ȘI SIMERINGURI . . . . . . . . . . . . . . . . 66 S, Ș SĂLI DE JOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 SALOANE DE ÎNFRUMUSEŢARE . . . . . . . . . . . . . 172 SALTELE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 SĂNĂTATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 SĂNĂTATE – CABINETE DE SPECIALITATE . . . . . 72 SĂNĂTATE – OPTOMETRIE . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 SĂRĂŢELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 SAUNĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 SCĂRI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 SCĂRI ȘI BALUSTRADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 SCHIMBURI VALUTARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 SCHIMB VALUTAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 ȘCOLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 ȘCOLI DE ȘOFERI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

29

SCULPTURĂ ÎN OS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 SCUTERE – PIESE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 ȘEMINEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 SEMINŢE ZARZAVATURI ȘI FLORI . . . . . . . . . . . 186 SERIGRAFIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 SERVICII DE CĂLCAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 SERVICII FUNERARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 SINDICATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 SISTEME DE ALARMĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 SISTEME DE CLIMATIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . 126 SISTEME DE IRIGARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 SISTEME DE RIDICARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 SISTEMEENERGIE SOLARĂ . . . . . . . . . . . . . . . . 143 SISTEME FLUVIALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 SISTEME VIDEOCAMERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 SOBE TERACOTĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 SOCIETĂŢI DE ASIGURARE . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 SOFTWARE DE NAVIGARE . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 SOFTWARE – DEZVOLTĂRI . . . . . . . . . . . . . . . . 173 SOLARIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 SONORIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 SPĂLĂTORIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 SPĂLĂTORIE – CURĂŢĂTORIE – TEXTIL SERVICE . . . .139 SPECIALITĂŢI CIOCOLATĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 SPEDIŢIONARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 SPORT – ECHIPAMENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 SPORT – ÎNCĂLŢĂMINTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 ȘTAMPILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 STAŢII DE CARBURANŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 STICLĂ DE FLINT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 STICLĂRIE DE LABORATOR . . . . . . . . . . . . . . . . 132 STICLĂ ȘI OGLINZI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 STICLĂ ȘI PORŢELAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 STICLĂ TERMOPAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 STICLE DE VIN DECOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 STIHL – MAGAZIN DE MARCĂ . . . . . . . . . . . . . . 166 STIHL – SERVICE DE MARCĂ . . . . . . . . . . . . . . 166 STOMATOLOGIE – CABINETE. . . . . . . . . . . . . . . . 96 STOMATOLOGIE ESTETICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 STRUNJIRI ȘI FREZĂRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 SUPLIMENTE ALIMENTARE . . . . . . . . . . . . . . . . 175 SURSE DE LUMINAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 ȘURUBURI (PIULIŢE ȘI ȘAIBE). . . . . . . . . . . . . . . 67 T TABLE DIN MATERIALE PLASTICE. . . . . . . . . . . 141 TÂMPLĂRIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 TÂMPLĂRIE PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 TAPIŢERIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 TÂRGURI – ORGANIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 TEHNICA AERULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

INDEX ALFABETIC DE PRODUSE, SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI

Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014


ÁRUK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK BETŰRENDES JEGYZÉKE INDEX ALFABETIC DE PRODUSE, SERVICII ŞI ACTIVITĂŢI

30

TEHNICĂ DE CALCUL – MAGAZINE SPEC. . . . . . 169 TEHNICĂ DE LUMINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 TEHNICĂ DENTARĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 TEHNICĂ DE SECURITATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 TEHNICĂ DE SONORIZARE. . . . . . . . . . . . . . . . . 107 TEHNICĂ DE UMBRIRE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 TEHNICA FRIGULUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 TEHNICA ȘLEFUIRII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 TEHNOLOGIE FURONFLEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 TELEFOANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 TELEFOANE MOBILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 TELEFOANE MOBILE – ACCESORII . . . . . . . . . . 139 TELEFOANE MOBILE – SCHIMB ȘI CONSIGNAŢIE . 138 TELEFOANE MOBILE – SERVICE . . . . . . . . . . . . 139 TELETEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 TELEVIZIUNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 TELEVIZIUNE LOCALĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 TERENURI – INTERMEDIERI . . . . . . . . . . . . . . . 176 TERENURI JOACĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 TERMOTEHNICĂ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 TERMOTEHNICĂ – CAZANE PE LEMN . . . . . . . . 100 TERMOTEHNICĂ – FURNIZARE ÎNCĂLZIRE . . . . 100 TERMOTEHNICĂ – SOBE ȘI CAZANE . . . . . . . . . 100 TEXTILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 TEXTILE LOCUINŢE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 TINERET – ORGANIZAŢII . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 TINICHIGERIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 TIPOGRAFIE DIGITALĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 TIPOGRAFIE – IND. POLIGRAFICĂ . . . . . . . . . . . 147 TIPOGRAFIE – ÎNTREŢINERE . . . . . . . . . . . . . . . 147 TIPOGRAFIE – LUCRĂRI PREPRESS . . . . . . . . . 147 TIPOGRAFIE – PLĂCI UZATE . . . . . . . . . . . . . . . 107 TIPOGRAFII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 TOALETE MOBILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 TONER ȘI CARTUȘ CERNEALĂ. . . . . . . . . . . . . . 178 TORTURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 TRACTOR-IFRON-TAF – PIESE . . . . . . . . . . . . . 178 TRADIŢII POPULARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 TRADUCĂTORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 TRADUCERI AUTENTICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 TRANSPORT MARFĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 TRANSPORT MARFĂ – EXTERN . . . . . . . . . . . . . . 41 TRANSPORT MARFĂ – EXTERN-INTERN . . . . . . 132 TRANSPORT MARFĂ INTERNAŢIONAL. . . . . . . . 144 TRANSPORT MARFĂ INTERN-INTERNAŢIONAL . . 55 TRANSPORT MARFĂ – MATERIALE PERICULOASE . 42 TRANSPORT MĂRFURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 TRANSPORT MĂRFURI – EXTERN-INTERN . . . . . 41 TRANSPORT MĂRFURI INTERN . . . . . . . . . . . . . . 41 TRANSPORT MĂRFURI INTERN . . . . . . . . . . . . . . 55 TRANSPORT MĂRFURI INTERNAŢIONAL . . . . . . . 41 Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

TRANSPORT – ORGANIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . 99 TRANSPORT PERS. DECEDATE . . . . . . . . . . . . . . 80 TRANSPORT PERSOANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 TRANSPORT PERSOANE INTERNAŢIONAL . . . . . 144 TURISM – SERVICII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 TURISTICĂ ȘI TURISM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 TUTUN ȘI ŢIGĂRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 U ULEIURI DE MOTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 UNELTE – FABRICARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 UNGHII FALSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 UNIVERSITATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 UȘI – COMERŢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 UȘI DE GARAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 UȘI-FERESTRE – FERONERIE . . . . . . . . . . . . . . . 34 UȘI-FERESTRE (LEMN) – PRODUCŢIE . . . . . . . . . 34 UȘI-FERESTRE – PRODUCŢIE . . . . . . . . . . . . . . . 34 UȘI METALICE DE INTRARE . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 UȘI – PRODUCŢIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 UȘI – PRODUCŢIE UȘI TERMOPANE . . . . . . . . . . 34 V, W VÂNĂTOARE – HAINE ȘI ACCESORII . . . . . . . . . 183 VÂNĂTOARE – PĂLĂRII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 VÂNĂTORAE – ORGANIZARE PARTIDE . . . . . . . 182 VATĂ MINERALĂ TERMOIZOLATOARE . . . . . . . . 112 VIDEO-FILMĂRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 VINICULTURĂ – ACCESORII . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 VINURI – COMERŢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 VITAMINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 VOPSELE – MAGAZIN SPECIALITATE . . . . . . . . . 94 VOPSELE ȘI LACURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 VOPSIRE ELECTROSTATICĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 VOPSIRE-ZUGRĂVIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 VULCANIZARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 WC-URI MOBILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 WEB-DESIGN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 WEB-HOSTING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 WEBMARKETING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 WEBSHOP – CUTII POȘTALE . . . . . . . . . . . . . . . 189 WEBSITE DESIGN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 WEBSITE – ÎNTREŢINERE . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 WEB-STOCARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 WELLNESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190


      

      

 ,

!  "#$#% &   "'(( & )*)")*+&

   

 ,

    ,    )*)")*+& 

     

  

    

   

  

'   

    

  

   

 

   

 #   

""#  

 

   

 #  

    

   

"   

   

   

 &# $#   

 %$    

     

     

     

 

  

   

  

 

& & 

   

 

 % !  

!   

   

"!     

("!  

 "$   

      

     

 )&#   

      

# *"'  

""#   

  

 !   

!  

 !    

   

 !    

 # $ &  

    

 &   

 #"!    

 $"   

 # $ &   

 !  

 &  

  

 ' #  

 "   

     

#%##%  

  

" !    

  

 "  

"  

   

 

 %$  

!   

  &                

    

   

 

       

   

  


32

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

• ABC ÜZLETEK • ABC - MAGAZINE ABC KISÜZLET BÍRÓ C. ERZSÉBET ÎI Szarkakő u. – str. Piatra Ţărcii 35. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-609813 Adószám – CF: 26135427 Ügyvezető – Administrator: Bíró Erzsébet HANGYA VEGYESÜZLET SZILVESZTER COM PROD SRL Budai Nagy Antal u. – str. Budai Nagy Antal 87. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. .............. 0744-795189, 0747-296003 ........................... szilveszter@hrline.ro Adószám – CF: 3128161 Ügyvezető – Administrator: Szilveszter Gergely KEDVENC ÖNKISZOLGÁLÓ SZILVESZTER COM PROD SRL Kossuth Lajos negyed – cart. Kossuth Lajos 14B. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-244111 ...................................... 0744-795189 ...................................... 0266-242738 ........................... szilveszter@hrline.ro Adószám – CF: 3128161 Ügyvezető – Administrator: Szilveszter Gergely LEAR TRANS SRL Fő u. – str. Principală 26. 537082 Székelyszentkirály – Sâncrai ..................................... 0266-346017 ...................................... 0724-021636 Adószám – CF: 21988601 Ügyvezető – Administrator: Bálint László LILLA ABC - INTERCOMEX SRL Fő u. – str. Principală 89. 537205 Bögöz – Mugeni ...................................... 0744-593168 Adószám – CF: 3586207 Ügyvezető – Administrator: Vincellér Botond MINI ABC - AMIGO & INTERCOST SRL Fő u. – str. Principală 29. 537227 Homoródújfalu – Satu Nou ...................................... 0740-117816 Adószám – CF: 13131768 Ügyvezető – Administrator: Biró József, Kovács Pál MINI ABC - AMIGO & INTERCOST SRL Fő u. – str. Principală 135. 537225 Oklánd – Ocland ...................................... 0740-117816 Adószám – CF: 13131768 Ügyvezető – Administrator: Biró József, Kovács Pál MIRA COMIMPEX Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 115. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214695 Adószám – CF: 7922350 Ügyvezető – Administrator: Imre Mária PAP ERIKA ÎF - PATY ABC Fő u. – str. Principală 116. 537101 Hodgya – Hoghia ...................................... 0741-479774 Ügyvezető – Administrator: Pap Erika Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

PRODCOM TAMÁS V&P SRL PIRAMIS ABC Tábor u. – str. Taberei 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-624572 Adószám – CF: 17820994 Ügyvezető – Administrator: Tamás Piroska SARKI ABC - FANCSALI GY. TIBOR ÎF Építők u. – str. Constructorilor 19. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-500305 Ügyvezető – Administrator: Fancsali Tibor SZÁSZ CSABA ÎI Fő u. – str. Principală 653. 537380 Oroszhegy – Dealu ...................................... 0747-759685 Adószám – CF: 21566135 Ügyvezető – Administrator: Szász Csaba SZILI COM SZILVESZTER COM PROD SRL Hargita u. – str. Harghitei P5/ Földszint. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. .............. 0747-296002, 0744-795189 ........................... szilveszter@hrline.ro Adószám – CF: 3128161 Ügyvezető – Administrator: Szilveszter Gergely SZILVESZTER DISZKONT SZILVESZTER COM PROD SRL Berde Mózes u. – str. Berde Mózes 94. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242738 ...................................... 0744-795189 ........................... szilveszter@hrline.ro Adószám – CF: 3128161 Ügyvezető – Administrator: Szilveszter Gergely SZUPER KEDVENC SZILVESZTER COM PROD SRL Kossuth Lajos negyed – cart. Kossuth Lajos 12. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-243100 ...................................... 0744-795189 ........................... szilveszter@hrline.ro Adószám – CF: 3128161 Ügyvezető – Administrator: Szilveszter Gergely TÖRPIKE BÁR - ABC GASTRO-CE SRL Lejtő u. – str. Pantei 19. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-815265 Adószám – CF: 4510622 Ügyvezető – Administrator: Cseke Elek

• ABLAKFORGALMAZÁS • FERESTRE – COMERŢ TABULA SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 96. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218515 ...................................... 0744-563454 ...................................... 0266-218515 .................................. office@tabula.ro ......................................www.tabula.ro Adószám – CF: 6926400 Ügyvezető – Administrator: Dávid Emil

• ABLAKGYÁRTÁS • FERESTRE – PRODUCŢIE TABULA SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 96. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218515 ...................................... 0744-563454 ...................................... 0266-218515 .................................. office@tabula.ro ......................................www.tabula.ro Adószám – CF: 6926400 Ügyvezető – Administrator: Dávid Emil

• ACÉLTERMÉKEK • PRODUSE DE OŢEL MELINDA-IMPEX STEEL SA Bethlenfalvi u. – str. Beclean 314. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218096 ...................................... 0745-378540 ...................................... 0266-215459 ................................ steel@melinda.ro ........................... www.melindasteel.ro Adószám – CF: 15936500 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Vass Zoltán

LOGO!! LOGO !!

• ADÓHIVATALOK • FINANŢE PUBLICE KORONDI KÖZPÉNZÜGY FINANŢELE PUBLICE Fő u. – str. Principală 593. 537060 Korond – Corund ..................................... 0266-249221 KÖZPÉNZÜGY SERVICIUL FISCAL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC Malom u. – str. Morii 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-217558, 0266-218362 ...................................... 0266-217558 ..... admin.oshrafmx01.hr@mfinante.ro ........................www.finanteharghita.ro Adószám – CF: 4246050 Kirendeltségvezető – Șef serviciu: Dimény Hunor Dénes SZÉKELYKERESZTÚRI ADÓHIVATAL - FINANŢELE PUBLICE CRISTURU SECUIESC Csekefalvi u. – str. Cechești 7. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. .............. 0266-242726, 0266-242902 Igazgató – Director: Lőrincz Márton


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

• ADÓTANÁCSADÁS

33 zăm îmbrăcăminte de lucru, precum și echipamente de protecţia muncii.

• CONSULTANŢĂ FISCALĂ • AJÁNDÉKBOLTOK BÁLINT CSABA ADÓÜGYI TANÁCSADÓ IRODA- CABINET DE CONSULTANŢĂ FISCALĂ Városháza tér – piaţa Primăriei 4/14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218974 ...................................... 0745-502495 ...................................... 0266-218974 Adószám – CF: 24831619 Pénzügyi tanácsadó – Consultant fiscal: Bálint Csaba

 Adótanácsadás, felértékelések végzése, könyvviteli szolgáltatások cégeknek, egyéni vállalkozásoknak, nonprofit szervezeteknek. Szakértői vizsgálatok végzése cégeknek, állami szervezeteknek. 

Consultanţă fiscală, evaluări, servicii de contabilitate pentru firme, întreprinderi individuale, organizaţii non-profit. Întocmim expertize de specialitate pentru firme și instituţii de stat.

• ÁGYAK • PATURI SZÁLKA ÜZLET COM SZÁLKA SRL Malom u. – str. Morii 23. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212106 ...................................... 0266-212106 ................... comszalka92@clicknet.ro Adószám – CF: 3129680 Ügyvezető – Administrator: György László

• ÁGYNEMŰ ÉS PAPLAN • LENJERIE DE PAT CROITORIE MAGYARI SRL Sport u. – str. Sportului sz.n. - f.n. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210446 ...................................... 0744-519410 ............... magyarivarroda@yahoo.com Adószám – CF: 15107251 Igazgató – Director: Magyari Márta

 Professzionális paplan- és ágynemű-varrás saját vagy az ügyfél anyagából a legújabb technológiával. Gépi hímzés, textilnyomtatás. A 448/2006-os törvény kedvezményezettje gyárt és forgalmaz munkaruhákat, ezenkívül forgalmaz munkavédelmi felszereléseket. Cusut profesional de plăpumi și lenjerie de pat, cu cea mai nouă tehnologie, din materialul nostru sau al clientului. Brodat mecanic, imprimare pe textile. Autorizaţi de Legea 448/2006 producem și comerciali-

• CADOURI AMARYLLIS VIRÁGÜZLET GYÖRFI KINGA ÎI Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 30. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0748-081245 Adószám – CF: 25040094 Ügyvezető – Administrator: Györfi Kinga ARANYESŐ SRL MERKÚR ÁRUHÁZ 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210831 ...................................... 0745-954084 ...................................... 0266-210831 .................... aranyeso33@freemail.hu ................................. www.aranyeso.ro Adószám – CF: 15194207 Ügyvezető – Administrator: Jakab Judit CSILLAGVIRÁG VIRÁGBOLT ZS&GY DECOR SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 141. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0743-937753 Adószám – CF: 25365681 Ügyvezető – Administrator: Bálint Erzsébet DORKA VIRÁGÜZLET - EURO MARK SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 41. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-977496 Adószám – CF: 10001364 ÉVA PROD-IMPEX SRL - ÉVA VIRÁGÜZLET Kossuth Lajos negyed – cart. Kossuth Lajos 68A. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ...................................... 0744-597613 ..................... czezar2007@yahoo.com Adószám – CF: 6201712 Ügyvezető – Administrator: Czézár Éva

KRISTÁLY SOUVENIR HONTFAR SRL Városháza tér – piaţa Primăriei 9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218484, 0266-211088 ...................................... 0266-211087 ................................. office@hontfar.ro .................................... www.hontfar.ro Adószám – CF: 4075120 Ügyvezető – Administrator: Bándi Ferenc LAKÁSSTÚDIÓ - FÁBIÁN-ÉK SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0727-321402, 0728-266600 Adószám – CF: 16944862 Ügyvezető – Administrator: Bálint Ibolya MOCANU ÎF Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-650232 Adószám – CF: 23654586 Ügyvezető – Administrator: Mocanu Judit

• AJÁNDÉKCSOMAGOLÁS • AMBALAJE CADOURI CART SACH SRL Attila u. – str. Attila 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213779 ...................................... 0744-682647 ...................................... 0266-213779 .............................. office@cartsach.ro ..................................www.cartsach.ro Adószám – CF: 13691870 Ügyvezető – Administrator: Bálint Erzsébet PLAST SISTEM SRL Kőrösi Csoma Sándor u. – str. Kőrösi Csoma Sándor 23. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213694 ...................................... 0745-059541 ...................................... 0266-218280 ................. plast_sistem@hotmail.com ..........................www.plastsistem.com Adószám – CF: 11026278 Igazgató – Director: Szász Ferenc

• AJÁNDÉKTÁRGYAK • CADOURI

HONTFAR SRL Sas u. – str. Vulturului 2C. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211088 ...................................... 0744-532656 ...................................... 0266-211087 ................................. office@hontfar.ro .................................... www.hontfar.ro Adószám – CF: 4075120 Ügyvezető – Administrator: Bándi Ferenc

POEM DESIGN SRL Berde Mózes u. – str. Berde Mózes 82/g. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-243776 .............. 0745-766354, 0744-213540 ...................................... 0266-242146 ........................ poemdesign@poem.ro .. www.cadouri-poem.ro, www.poem.ro Adószám – CF: 15196437 Ügyvezető – Administrator: Soos Attila

KRISTÁLY SOUVENIR HONTFAR SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 5/1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-211088, 0266-214170 ...................................... 0266-211087 ................................. office@hontfar.ro .................................... www.hontfar.ro Adószám – CF: 4075120 Ügyvezető – Administrator: Bándi Ferenc

RÉGI JÓ BOLT CHRONOS CONSULTING SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 39. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0748-291 786 ...................................... 0266-210590 ....................... reka@mediaromania.ro ............. www.facebook.com/regijo.bolt Adószám – CF: 18567262 Ügyvezető – Administrator: Lukács László OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


34

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

A

• AJTÓ-ABLAKGYÁRTÁS

B

• UȘI-FERESTRE PRODUCŢIE

C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BENATI SRL Fő u. – str. Principală 10. 537208 Betfalva – Betești ..................................... 0266-217502 ...................................... 0744-652544 ...................................... 0266-217502 .................................. office@benati.ro ..................................... www.benati.ro Adószám – CF: 12612348 Ügyvezető – Administrator: Benedek Gyula FARAGÓ SRL Iskola u. – str. Școlii 1106/A. 537360 Zetelaka – Zetea ..................................... 0266-241250 ...................................... 0744-506925 ...................................... 0266-241250 ................................. office@farago.ro ..................................... www.farago.ro Adószám – CF: 510220 Ügyvezető – Administrator: Biró Lázár HODERHARS SRL Béke u. – str. Păcii 1/8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212744 ...................................... 0745-649820 ................................. dedi@upcmail.ro Adószám – CF: 15497677 Ügyvezető – Administrator: Hompoth Dezső ISTVANA SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211345 ...................................... 0751-053543 ............................... istvana@garant.ro .................................... www.istvana.ro Adószám – CF: 556295 Igazgató – Director: István Zoltán MOBILCOM IMPEX SRL 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212045 ...................................... 0745-427956 ...................................... 0266-212045 ................... office@mobilcomimpex.ro .......................www.mobilcomimpex.ro Adószám – CF: 7786453 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Györgydeák Levente SELAWIND SRL Sport u. – str. Sportului 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210430 ...................................... 0744-512733 ...................................... 0266-210430 ......................... selawind@yahoo.com ................................. www.selawind.ro Adószám – CF: 15065229 Ügyvezető – Administrator: Sebestyén László Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

SWERO CO SRL Tompa László u. – str. Tompa László 42. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218777 .............. 0744-644959, 0744-644960 ...................................... 0266-218777 .................................. office@swero.ro ......................................www.swero.ro Adószám – CF: 4636729 Ügyvezető – Administrator: Paál Erzsébet

PEGAZUS BARKÁCSBOLT PEGAZUS SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 89. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219686 .............. 0744-227690, 0740-971497 ..................... pegazus92@freemail.hu Adószám – CF: 489579 Ügyvezető – Administrator: Csíki Zoltán

• AJTÓFORGALMAZÁS WAPPAL SA Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218090, 0266-217077 ...................................... 0266-217088 ................................ office@wappal.ro ....................................www.wappal.ro Adószám – CF: 6014110 Ügyvezető – Administrator: Nagy Galaczi András

• AJTÓ-ABLAKGYÁRTÁS (FA) • UȘI-FERESTRE (LEMN) – PRODUCŢIE BENGLASS SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 222. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218720 .............. 0745-632419, 0743-640221 ...................................... 0266-218720 ............................. office@benglass.ro ................................. www.benglass.ro Adószám – CF: 15804577 Tulajdonos – Proprietar: Benkő István

LOGO!!

• UȘI – COMERŢ TABULA SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 96. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218515 ...................................... 0744-563454 ...................................... 0266-218515 .................................. office@tabula.ro ......................................www.tabula.ro Adószám – CF: 6926400 Ügyvezető – Administrator: Dávid Emil

• AJTÓGYÁRTÁS • UȘI – PRODUCŢIE TABULA SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 96. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218515 ...................................... 0744-563454 ...................................... 0266-218515 .................................. office@tabula.ro ......................................www.tabula.ro Adószám – CF: 6926400 Ügyvezető – Administrator: Dávid Emil

LOGO!! LOGO !!

TABULA

• AJTÓGYÁRTÁS – HŐSZIGETELT AJTÓK • AJTÓ-ABLAKVASALAT • UȘI-FERESTRE FERONERIE BILAMA SRL Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 22. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-213080, 0266-215935 .............. 0266-213080, 0266-215935 ............................... bilama@farago.ro Adószám – CF: 4466500 Ügyvezető – Administrator: Biró Mária

• UȘI – PRODUCŢIE UȘI TERMOPANE EURATO SA Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 124. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219977, 0266-218072 .............. 0724-646903, 0724-640240 .............. 0266-219977, 0266-218072 ................................. office@eurato.ro ..................................... www.eurato.ro Adószám – CF: 6682764 Igazgató – Director: Bencze Tivadar

LOGO!! LOGO !! FERO INVEST SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 90. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-401029 .............. 0743-188132, 0743-188131 ................. fleaca.sergiu@feroinvest.ro ................................www.feroinvest.ro Adószám – CF: 13482580 Ügyvezető – Administrator: Fleacă Sergiu


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

• AKKUMULÁTOROK • ACUMULATOARE IMPAR SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218155 ...................................... 0266-218152 ................................... office@impar.ro ...................................... www.impar.ro Adószám – CF: 524625 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Barabás Ignác

LOGO!! LOGO !!

KOVÁCS AUTO-MOTO SRL Gyümölcsfa u. – str. Pomilor 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219190, 0266-218146 .............. 0755-015750, 0744-353054 ...................................... 0266-219190 .............. kovacsautomoto@yahoo.com Adószám – CF: 8804361 Cégvezető – Conducător firmă: Kovács Domokos MÁRTON RÓBERT ÎI AUTÓVILLANYSZERELŐ MŰHELY Sziget u. – str. Insulei (garázssor). 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214550 ...................................... 0745-658514 Adószám – CF: 21066660 Ügyvezető – Administrator: Márton Róbert

35 AREOPOLISZ EGYESÜLET ASOCIAŢIA AREOPOLISZ 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 9 (Merkur áruház hátsó bejárat). 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0758-104724, 0742-169239 ....................... areopolisz@yahoo.com Adószám – CF: 14371882 Elnök – Președinte: Hermann Gusztáv Mihály ARTERA ALAPÍTVÁNY FUNDAŢIA ARTERA Kornis Ferenc u. – str. Kornis Ferenc 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0366-900100, 0266-210009 ...................................... 0744-593192 ...................................... 0266-210009 .................................. office@artera.ro ......................................www.artera.ro Adószám – CF: 12858017 Elnök – Președinte: Lőrincz Zsuzsanna BENEDEK ELEK ALAPÍTVÁNY FUNDAŢIA BENEDEK ELEK Fő u. – str. Principală 173. 537010 Szentábrahám – Avrămești ..................................... 0266-220096 Elnök – Președinte: Zsigmond Ibolya BETHLEN GÁBOR ALAPÍTVÁNY FUNDAŢIA BETHLEN GÁBOR Kisköved u. – str. Pietroasa 11/11. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. Adószám – CF: 8356225 Elnök – Președinte: Király László BIBLIOFIL ALAPÍTVÁNY FUNDAŢIA BIBLIOFIL Kőkereszt tér – piaţa Kőkereszt 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218332 .............. 0757-934024, 0751-219018 ...................................... 0266-218332 ......................... biblioudv@yahoo.com ................................. www.biblioudv.ro Adószám – CF: 6179011 Elnök – Președinte: Róth András Lajos

DR. PALLÓ IMRE ALAPÍTVÁNY FUNDAŢIA DR. PALLÓ IMRE Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 41. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218240, 0266-217621 ...................................... 0744-633526 .............. 0266-218240, 0266-217621 .................................www.palloimre.ro Elnök – Președinte: Bodurian János DR. VERESTÓY ATTILA ALAPÍTVÁNY - FUNDAŢIA DR. VERESTÓY ATTILA Városháza tér – piaţa Primăriei 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218424 .............. 0728-930915, 0758-100860 ...................................... 0266-218424 ... verestoyattilaalapitvany@yahoo.com ..........www.verestoyattila-alapitvany.ro Adószám – CF: 23342088 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Nemes MelindaAlapítványunk fő tevékenysége az anyagi támogatás és segítségnyújtás Hargita megyei lakhellyel rendelkező rászorulóknak oktatási, egészségügyi és szociális pályázatokon keresztül.

 Principala activitate a fundaţiei noastre este sprijin și ajutor material pentru persoane neajutorate cu domiciliul în judeţul Harghita, prin proiecte de învăţământ, de sănătate și sociale. LOGO!! LOGO !!

MADEIRA DISCUS SRL Kossuth udvar – curtea Kossuth 47. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-773264 ............. madeiradiscus78@gmail.com Adószám – CF: 27673602 Ügyvezető – Administrator: Sógor Levente

• ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYESÜLETEK • FUNDAŢII ȘI ASOCIAŢII AGORA FENNTARTHATÓ FEJLESZTÉSI MUNKACSOPORT Fő u. – str. Principală . 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0740-174762, 0740-484892 ........................ office@green-agora.ro ............................ www.green-agora.ro Adószám – CF: 13849343 Elnök – Președinte: Solyom Andrea

CJD DOMUS ALAPÍTVÁNY FUNDAŢIA CJD DOMUS Szabadság tér – piaţa Libertăţii 22. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242736 ...............................www.cjd-domus.ro Cégképviselő – Reprezentant firmă: Wilhelm Bernard

C D E F G H I J K L M N P

BONUS PASTOR REFORMÁTUS MENTŐ MISSZIÓ ALAPÍTVÁNY FUNDAŢIA BONUS PASTOR Kuvar u. – str. Kuvar 12/1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0751-226906 ............................ www.bonuspastor.ro Képviselő – Reprezentant: Geréb Tünde CIVITAS ALAPÍTVÁNY A POLGÁRI TÁRSADALOMÉRT - FUNDAŢIA CIVITAS PENTRU SOCIETATEA CIVILĂ Solymossy u. – str. Solymossy 29. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218481 ...................................... 0266-218481 ........................... office.udv@civitas.ro ..................................... www.civitas.ro Adószám – CF: 4559545 Területi igazgató – Director zonal: Orbán Árpád

B

O

• AKVARISZTIKA • ACVARISTICĂ

A

Q R ERDÉLY MAGYAR IRODALMÁÉRT ALAPÍTVÁNY - EMIA - FUNDAŢIA PRO LITTERATURA HUNGARICA TRANSSYLVANIAE Béke u. – str. Păcii 3/18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0720-903808, 0744-102746 .....................................www.emia.info Elnök – Președinte: Lőrincz György rendezvényszervező - organizator: Murányi Sándor Olivér FEEL GOOD SPORTEGYESÜLETASOCIAŢIA SPORTIVĂ FEEL GOOD Virágok sétány – aleea Florilor 10/7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0747-454236 ................. feelgoodteam1@gmail.com Adószám – CF: 30040333 Elnök – Președinte: Ilyés Sándor Lóránd OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

S T U V W X Y Z


36

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GAGYI MÓRA FERENC ALAPÍTVÁNY - FUNDAŢIA MÓRA FERENC GOAGIU Fő u. – str. Principală 88. 537014 Gagy – Goagiu ..................................... 0266-220065 Elnök – Președinte: Ozsváth Albert HARGITA MEGYEI KÉZILABDA SZÖVETSÉG - ASOCIAŢIA DE HANDBAL JUD. HARGHITA Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217622 ...................................... 0727-334171 Adószám – CF: 18236521 Elnök – Președinte: Benedek Árpád Csaba HÉBE ALAPÍTVÁNY - FUNDAŢIA HEBE Baróti Szabó Dávid u. – str. Baróti Szabó Dávid 32. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218379 ...................................... 0266-217764 Elnök – Președinte: Laczkó György HIDEGKÚT ALAPÍTVÁNY FUNDAŢIA VIDACUT Fő u. – str. Principală 114. 537259 Hidegkút – Vidacut ...................................... 0746-703661 Elnök – Președinte: Gagyi György

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014 KOLPING CSALÁDOK EGYESÜLETE - ASOCIAŢIA FAMILIILOR KOLPING Baróti Szabó Dávid u. – str. Baróti Szabó Dávid 34. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-211289, 0266-218267 ...................................... 0766-737058 ...................................... 0266-218267 .................. szt.miklospleb@klicknet.ro

NYUGDÍJASOK ÖNSEGÉLYZŐ PÉNZTÁRA / NYÖP CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211089 ............................. nyop@sigmasoft.ro Adószám – CF: 4510649 Elnök – Președinte: Nagy Éva

LÓKODI IFJÚSÁGI ALAPÍTVÁNY - FUNDAŢIA TINERETULUILOCODENI Fő u. – str. Principală 28. 537183 Lókod – Locodeni ..................................... 0266-223157 ...................................... 0723-584696 Adószám – CF: 7517366 Elnök – Președinte: Orbán Árpád

 A NYÖP 1952-ben alakult, mint társadalmi érdekvédelmi szervezet. Udvarhelyszék 67 településén a nyugdíjas tagság létszáma 8 500 fő. A NYÖP feladatköre: kapcsolatépítés, gazdasági–szociális–anyagi támogatás, pénzkölcsönzés. Kedvezményes és díjtalan szolgáltatások. Kulturális tevékenységek, jogi tanácsadás.

LÓKODI JAKAB LAJOS ALAPÍTVÁNY - FUNDAŢIA JAKAB LAJOS LOCODENI Fő u. – str. Principală 10. 537183 Lókod – Locodeni .............. 0266-223157, 0266-223155 ...................................... 0744-695154 Kapcsolattartó személy – Persoane de contact: Zakariás Klára

 Casa de Ajutor a Pensionarilor s-a înfiinţat în 1952 ca reprezentanta intereselor membrilor. În 67 de localităţi ale zonei Odorhei numărul membrilor pensionari este de 8. 500 de persoane. Obiectivele noastre: stabilire de contacte, sprijin economic–social–material, împrumuturi bănești. Servicii avantajoase și gratuite. Activităţi culturale, consultanţă juridică.

HOMINEM ALAPÍTVÁNY FUNDAŢIA HOMINEM Építők u. – str. Constructorilor 2/4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218434 ........................ littasi_cs@freemail.hu Elnök – Președinte: Littasi Csilla

MAMO EGYESÜLET ASOCIAŢIA MAMO Tábor u. – str. Taberei 3B/4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0721-650649, 0722-772445 ................................. office@mamo.ro ..................................... www.mamo.ro Igazgató – Director: Geréb Éva

IMECS LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY FUNDAŢIA IMECS LÁSZLÓ Budvár u. – str. Budvár 8A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218428 ......................... office@banyaijanos.ro .............................www.banyaijanos.ro Adószám – CF: 756678 Elnök – Președinte: Szakács Paál István

MÁRÉFALVI ÉLETFA VENDÉGFOGADÓK EGYESÜLETE ASOCIAŢIA PENSIUNILOR SATU MARE Fő u. – str. Principală 449. 537026 Máréfalva – Satu Mare ...................................... 0741-326185 Elnök – Președinte: Szallós Kis Judit

ISKOLA ALAPÍTVÁNY FUNDAŢIA SCHOLA Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219919 ...................................... 0721-297414 Irodafőnök – Șef birou: Mihály Péter

MÁRÉFALVI KŐLIK EGYESÜLET ASOCIAŢIA CULTURALĂ SATU MARE Fő u. – str. Principală 449. 537026 Máréfalva – Satu Mare ...................................... 0741-526185 Elnök – Președinte: Szallós Kis Judit

PRO-FEMINA EGYESÜLET ASOCIAŢIA PRO-FEMINA Kogălniceanu Mihail u. – str. Kogălniceanu Mihail 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210133 ...................................... 0745-425077 ...................... biharibaby@freemail.hu Adószám – CF: 15316282 Elnök – Președinte: Bihari Márta

KÁNYA IFJUSÁGI KULTURÁLIS EGYESÜLET - ASOCIAŢIA CULTURALĂ ULIEȘ Fő u. – str. Principală 29. 537340 Kányád – Ulieș ..................................... 0266-222125 Adószám – CF: 14783522 Elnök – Președinte: Szabadi Kinga Zsófia

NAPSUGÁR EGYESÜLET ASOCIAŢIA GRĂDINIŢEI NAPSUGÁR Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212383 ...................................... 0266-212383 ........... gradinitanapsugar@yahoo.com Adószám – CF: 14539588 Elnök – Președinte: Kovács Timea

ROMÁN-JAPÁN TOKUKAI KARATE KLUBOK SZÖVETSÉGE ASOCIAŢIA ROMÂNO-JAPONEZĂ KARATE TOKUKAI Borsairét u. - str. Borasirét 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0753-116369 .......................... www.karatetokukai.ro Oktatómester – Maestru instructor: Major Sándor 6 Dan

www.omnibus.ro

SENECTAS ALAPÍTVÁNY / NYÖP - FUNDAŢIA SENECTAS Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211089 ............................. nyop@sigmasoft.ro Adószám – CF: 4510649

KÁPOLNÁSI / UDVARHELYSZÉKI MAGÁNERDŐTULAJDONOSI ÉS KÖZBIRTOKOSSÁGI EGYESÜLET ASOCIAŢIA COMPOSESORATELOR ZONA ODORHEI / CĂPÂLNIŢA Fő u. – str. Principală 190. 537030 Kápolnásfalu – Căpâlniţa ..................................... 0266-247615 Elnök – Președinte: Tamás Pál Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

ORBÁN ALAPÍTVÁNY FUNDAŢIA ORBÁN Malom u. – str. Morii 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219272 ...................................... 0744-248589 ...................................... 0266-212300 ....................... ozsuzsa77@yahoo.com ...................................... www.orban.ro Adószám – CF: 9116522 Igazgató – Director: Orbán Katalin Zsuzsanna


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 SILENCE WORLD ALAPÍTVÁNY Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 83. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217350 Elnök – Președinte: Sándor András SZÉKELYMUZSNAI VIHARSAROK EGYESÜLET - ASOCIAŢIA VIHARSAROK MUJNA Fő u. – str. Principală 110. 537076 Székelymuzsna – Mujna ..................................... 0266-222143 ...................................... 0788-099163 .................... viharsarok@viharsarok.ro ............................... www.viharsarok.ro Adószám – CF: 16495712 Elnök – Președinte: Nemes Anna Borbála SZÉKELYUDVARHELYI KÖZÖSSÉGI ALAPÍTVÁNY - FUNDAŢIA COMUNITARĂ ODORHEIU SECUIESC Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 55. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-100283 ...................................... 0745-654164 ....................... szka.office@gmail.com ...................................... www.szka.org Adószám – CF: 23073451 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Csáki Rozália

37 ÚJSZÉKELYI BEM JÓZSEF EGYESÜLET - ASOCIAŢIA BEM JÓZSEF SECUIENI Fő u. – str. Principală 39. 537290 Újszékely – Secuieni ..................................... 0266-244752 Cégképviselő – Reprezentant firmă: Burszán Hajnal VÁGÁSI MÁRTON ÁRON EGYESÜLET - ASOCIAŢIA MÁRTON ÁRON TĂIETURA Fő u. – str. Principală sz.n. - f.n. 537217 Vágás – Tăietura ..................................... 0266-245600 WOLTER ALAPÍTVÁNY FUNDAŢIA WOLTER Bethlenfalvi u. – str. Beclean 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-210006, 0266-245233 Adószám – CF: 14640425 Igazgató – Director: Szilágyi Csaba

SZENTÁBRAHÁMI FOREST FIRTOS TÁRSASÁG - ASOCIAŢIA FOREST FIRTĂNUȘ Fő u. – str. Principală 6. 537010 Szentábrahám – Avrămești ..................................... 0266-226324 Elnök – Președinte: Vass György SZENTEGYHÁZI GYERMEKFILHARMÓNIA ALAPÍTVÁNY - FUNDAŢIA GYERMEKFILI VLĂHIŢA Múzeum Szálló – Hotel Muzeu 13. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa ..................................... 0266-246130 ...................................... 0744-763513 ....................... gyermekfili@gmail.com ........................................... www.fili.ro Elnök – Președinte: Haáz Sándor

KÖBÖLKUTI LORÁND BÉLA DR. LUTRAVET BIOLAB ÁLLATKLINIKA / CABINET VETERINAR Fő u. – str. Principală 343. 537025 Fenyéd – Brădești .............. 0744-597674, 0745-855145 ................... lutravetbiolab@gmail.com ................................ www.vets4wild.ro Adószám – CF: 26388993 Állatorvos – Medic veterinar: dr. Köbölkuti Lóránd Béla• ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY • MEDICINĂ VETERINARĂ

LOGO!! LOGO !!

SZÉKELYUDVARHELYI ROTARY CLUB ODORHEIU SECUIESC Szentimre u. – str. Sântimbru 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-527571 Elnök – Președinte: Kaján János

ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI LABORATÓRIUM - LABORATOR SANITAR VETERINAR ȘI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 82. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211609 ...................................... 0266-211609 Részlegvezető – Coordonator Compartiment: Dr. Marosfői Levente

BOTOND DOKI BOTOND DOKI SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 96. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214882 .............. 0744-150657 0744-698607, 0744-696578 0744-758334 ........................... botidoki@yahoo.com .............................. www.botonddoki.ro Adószám – CF: 18878820 Orvos – Medic: dr. Balogh Botond, dr. Ráduly András, dr. Bartha Annamária, dr. Buti ZsuzsaBotond Doki állatklinika: teljes körű állategészségügyi szolgáltatások. Belgyógyászati, sebészeti, reprodukciós beavatkozások kis és nagyállatoknál. Kiegészítő laboratóriumi és ultrahang diagnosztika.Clinica veterinară „Botond Doki”: gama completă de asistenţă veterinară. Intervenţii chirurgicale, de interne și de reproducere la animale mici și mari. Diagnostizare complementară de laborator și cu ultrasunete.

Egzotikus-állat szakrendelés, galamb-patológiai szakrendelés, baromfi-patológiai szakrendelés, nyúl-patológiai szakrendelés, szaktanácsadás, kedvtelésből tartott állatok ambuláns betegkezelése, belgyógyászati kezelések, szülészeti segítségnyújtás, sebészeti ellátás, kutya-macska-rágcsáló fogászati szakrendelés, ivartalanítások időpontegyeztetéssel, teljes körű laboratóriumi vizsgálatok (tesztek, vizelet, bélsár, bőrkaparék, baktériumok tenyésztése és rezisztencia vizsgálata), parazitológiai vizsgálatok, szövettani mintavétel.Consultaţii de specialitate pentru animale exotice, de patologia porumbeilor, păsărilor și iepurilor; consultanţă veterinară de specialitate, tratament veterinar ambolatoriu pentru animale hobby, tratamante de boli interne, asistenţă la fătare, intervenţii chirurgicale, consultanţă de specialitate stomatologică pentru canine-pisici-rozătoare, castrări-sterilizări la date convenite, explorări de laborator complete (teste, culturi de bacterii, analize urină, sânge, fecale și dermă, examene de rezistenţă), analize de parazitologie, prelevări probe de histologie.

LOGO!! LOGO !!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

LOGO!! LOGO !!

UDVARHELYSZÉKI POSTAGALAMBÁSZOK EGYESÜLETE - ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE PORUMBEI ODORHEI Hársfa sétány – aleea Teilor 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0744-699394, 0742-079211 Adószám – CF: 18892522 Ügyvezető – Administrator: Jakab Attila, Papp Zsolt

W X Y Z OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013


38

A B C D E F G H I J K L M N

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

PROVET 2003 SRL Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 24. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0722-838868, 0742-230279 ........................ zsocizsoc@yahoo.com Adószám – CF: 15685921 Orvos – Medic: dr. Sándor Zsolt ROMÁNANDRÁSFALVI ÁLLATORVOSI RENDELŐ DISPENSARUL VETERINAR SĂCEL Fő u. – str. Principală 7. 537255 Románandrásfalva – Săcel ..................................... 0266-221011 Orvos – Medic: dr. Fodor Péter SZÉKELYVARSÁGI ÁLLATORVOSI RENDELŐ - DISPENSARUL VETERINAR VĂRȘAG Központ – Centru 383. 537350 Székelyvarság – Vărșag ..................................... 0266-244407 Orvos – Medic: dr. Heipel Huba Kurt SZENTEGYHÁZI ÁLLATORVOSI RENDELŐ - DISPENSARUL VETERINAR VLĂHIŢA Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 78. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa ..................................... 0266-246501 Orvos – Medic: dr. Magyari Szabolcs ÚJSZÉKELYI ÁLLATORVOSI RENDELŐ - DISPENSARUL VETERINAR SECUIENI Hargita u. – str. Harghitei 42. 537290 Újszékely – Secuieni .............. 0266-242150, 0266-244755 Orvos – Medic: dr. Pállfy Zoltán

• ÁLLATGYÓGYSZEREK • FARMACIE VETERINARĂ

O P Q R S T U V W X Y Z

BOTOND DOKI - BOTOND DOKI SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 96. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214882 .............. 0744-150657 0744-698607, 0744-696578 0744-758334 ........................... botidoki@yahoo.com .............................. www.botonddoki.ro Adószám – CF: 18878820 Orvos – Medic: dr. Balogh Botond, dr. Ráduly András, dr. Bartha Annamária, dr. Buti Zsuzsa FARMAVET SA PFV CRISTUR Szabadság tér – piaţa Libertăţii 49. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-243211 Adószám – CF: 16669096 Ügyvezető – Administrator: Szopos Zsombor KÖBÖLKUTI LORÁND BÉLA DR. - LUTRAVET BIOLAB ÁLLATKLINIKA / CABINET VETERINAR Fő u. – str. Principală 343. 537025 Fenyéd – Brădești .............. 0744-597674, 0745-855145 ................... lutravetbiolab@gmail.com ................................ www.vets4wild.ro Adószám – CF: 26388993 Állatorvos – Medic veterinar: dr. Köbölkuti Lóránd Béla Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

• ÁLLATKLINIKÁK • CLINICI VETERINARE BOTOND DOKI BOTOND DOKI SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 96. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214882 .............. 0744-150657 0744-698607, 0744-696578 0744-758334 ........................... botidoki@yahoo.com .............................. www.botonddoki.ro Adószám – CF: 18878820 Orvos – Medic: dr. Balogh Botond, dr. Ráduly András, dr. Bartha Annamária, dr. Buti Zsuzsa KÖBÖLKUTI LORÁND BÉLA DR. LUTRAVET BIOLAB ÁLLATKLINIKA / CABINET VETERINAR Fő u. – str. Principală 343. 537025 Fenyéd – Brădești .............. 0744-597674, 0745-855145 ................... lutravetbiolab@gmail.com ................................ www.vets4wild.ro Adószám – CF: 26388993 Állatorvos – Medic veterinar: dr. Köbölkuti Lóránd Béla

• ÁLLATORVOSI RENDELŐK • DISPENSARE VETERINARE BÖGÖZI ÁLLATORVOSI RENDELŐ - DISPENSARUL VETERINAR MUGENI Fő u. – str. Principală 121. 537205 Bögöz – Mugeni ..................................... 0266-245442 Orvos – Medic: dr. Szabó Domokos ETÉDI ÁLLATORVOSI RENDELŐ DISPENSARUL VETERINAR ATID Alszeg u. – str. Alszeg 436. 537005 Etéd – Atid ..................................... 0266-226218 Orvos – Medic: dr. Biró László, Szabó Levente FARKASLAKI ÁLLATORVOSI RENDELŐ - DISPENSARUL VETERINAR LUPENI Fő u. – str. Principală 558. 537165 Farkaslaka – Lupeni ..................................... 0266-248116 Orvos – Medic: dr. Horváth Viktor FELSŐBOLDOGFALVI ÁLLATORVOSI RENDELŐ DISPENSARUL VETERINAR FELICENI Fő u. – str. Principală 189. 537095 Felsőboldogfalva – Feliceni ..................................... 0266-245225 Orvos – Medic: dr. Lajos József, dr. Szabó Zoltán

FENYÉDI ÁLLATORVOSI RENDELŐ - DISPENSARUL VETERINAR BRĂDEȘTI Fő u. – str. Principală 89. 537025 Fenyéd – Brădești ..................................... 0748-413731 Orvos – Medic: dr. Heipel Huba Kurt GALAMBFALVI ÁLLATORVOSI RENDELŐ - DISPENSARUL VETERINAR PORUMBENI Fő u. – str. Principală 327. 537214 Nagygalambfalva – Porumbenii Mari ..................................... 0266-244534 Orvos – Medic: dr. Forvith István, dr. Szakáli Botond HOMORÓDALMÁSI ÁLLATORVOSI RENDELŐ - DISPENSARUL VETERINAR MEREȘTI Posára u. – str. Posára 545A. 537195 Homoródalmás – Merești Orvos – Medic: dr. Gothárd István HOMORÓDSZENTMÁRTONI ÁLLATORVOSI RENDELŐ DISPENSARUL VETERINAR MĂRTINIȘ Fő u. – str. Principală 19. 537175 Homoródszentmárton – Mărtiniș ..................................... 0266-223079 Orvos – Medic: dr. Ballók Csaba HOMORÓDSZENTPÁLI ÁLLATORVOSI RENDELŐ DISPENSARUL VETERINAR SÂNPAUL Fő u. – str. Principală sz.n. - f.n. 537188 Homoródszentpál – Sânpaul ..................................... 0266-223137 Orvos – Medic: dr. Fazakas János KÁNYÁDI ÁLLATORVOSI RENDELŐ - DISPENSARUL VETERINAR ULIEȘ Fő u. – str. Principală 113. 537340 Kányád – Ulieș ..................................... 0266-222114 Orvos – Medic: dr. Benedek Csaba KOBÁTFALVI ÁLLATORVOSI RENDELŐ - DISPENSARUL VETERINAR COBĂTEȘTI Fő u. – str. Principală 136. 537318 Kobátfalva – Cobătești ..................................... 0266-221702 Orvos – Medic: dr. Illyés Ferenc KORONDI ÁLLATORVOSI RENDELŐ - DISPENSARUL VETERINAR CORUND Fő u. – str. Principală 761. 537060 Korond – Corund ..................................... 0266-249112 Orvos – Medic: dr. Lakner Zsolt LÖVÉTEI ÁLLATORVOSI RENDELŐ - DISPENSARUL VETERINAR LUETA Fő u. – str. Principală 352. 537140 Lövéte – Lueta ..................................... 0266-220615 Orvos – Medic: dr. Molnár József OKLÁNDI ÁLLATORVOSI RENDELŐ - DISPENSARUL VETERINAR OCLAND Fő u. – str. Principală 223. 537225 Oklánd – Ocland ..................................... 0266-224014 Orvos – Medic: dr. Kelemen Zoltán


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 PARAJDI ÁLLATORVOSI RENDELŐ - DISPENSARUL VETERINAR PRAID Fő u. – str. Principală 1108. 537240 Parajd – Praid ..................................... 0266-240216 Orvos – Medic: dr. Mihály László SIMÉNFALVI ÁLLATORVOSI RENDELŐ - DISPENSARUL VETERINAR ȘIMONEȘTI Malom u. – str. Morii 250. 537310 Siménfalva – Șimonești ..................................... 0266-221670 Orvos – Medic: dr. Tánczos Lajos SZÉKELYDERZSI ÁLLATORVOSI RENDELŐ - DISPENSARUL VETERINAR DÂRJIU Fő u. – str. Principală 9. 537075 Székelyderzs – Dârjiu ..................................... 0266-222026 Orvos – Medic: dr. Major Richárd SZÉKELYSZENTERZSÉBETI ÁLLATORVOSI RENDELŐ DISPENSARUL VETERINAR ELISENI Fő u. – str. Principală 7. 537292 Székelyszenterzsébet – Eliseni ..................................... 0266-221011 Orvos – Medic: dr. Fodor Péter SZENTÁBRAHÁMI ÁLLATORVOSI RENDELŐ - DISPENSARUL VETERINAR AVRĂMEȘTI Fő u. – str. Principală 180. 537010 Szentábrahám – Avrămești ..................................... 0745-322808 Orvos – Medic: dr. Fodor Miklós ZETELAKI ÁLLATORVOSI RENDELŐ - DISPENSARUL VETERINAR ZETEA Fő u. – str. Principală 1313. 537360 Zetelaka – Zetea ..................................... 0266-241325 Orvos – Medic: Jakab Szilárd

• ÁLLATTÁPOK ÉS ELEDELEK • CONCENTRATE ȘI NUTREŢURI BOTOND DOKI BOTOND DOKI SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 96. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214882 .............. 0744-150657 0744-698607, 0744-696578 0744-758334 ........................... botidoki@yahoo.com .............................. www.botonddoki.ro Adószám – CF: 18878820 Orvos – Medic: dr. Balogh Botond, dr. Ráduly András, dr. Bartha Annamária, dr. Buti Zsuzsa

39

www.omnibus.ro SZABÓ ILDIKÓ ÎI Fő u. – str. Principală 214. 537025 Fenyéd – Brădești ...................................... 0745-622476 Ügyvezető – Administrator: Szabó Ildikó TAPPANCS ÜZLET - MOLNÁR ÎF Céhek u. – str. Breslelor 27. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0742-398232, 0744-191560 ............................. mlajos@klicknet.ro Adószám – CF: 17158774 Ügyvezető – Administrator: Molnár Lajos TODOR ERZSÉBET II Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 27/16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-533509 Adószám – CF: 28456415 Ügyvezető – Administrator: Todor ErzsébetHa jó minőségű takarmányt szeretne haszonállatai, házi kedvencei részére, akkor Ön minket választ. Nálunk megtalál kis és nagy mennyiségben: szemestakarmányt, takarmányliszteket, búzakorpát, koncentrátumokat, házi kedvencek eledeleit, rendelésre 1 napos csirkét. Nyitva tartás: H–P. 8:30–16:30, SZ. 9:00–16:00.Dacă doriţi nutreţuri de bună calitate pentru animalele domestice și de hobby, Dumneavoastră ne alegeţi pe noi. În magazinul nostru găsiţi în ambalaje mici sau mari nutreţuri boabe, făini de nutreţ, tărâţă de grâu, concentrate, hrană pentru animale mici, precum și la comandă pui de găină de o zi. Program de deschidere L–V. 8:30–16:30, S. 9:00–16:00.

• ÁLLATTARTÁSI SZAKÜZLET • MAGAZIN ZOOTEHNIE DEM COMPLEX SRL MEZŐGAZDASÁGI-KERTÉSZETI ÉS ÁLLATTARTÁSI SZAKÜZLET Bethlenfalvi u. – str. Beclean 19. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216446 .............. 0744-139358, 0756-052139 ...................................... 0266-216446 ............................. office@agrodem.ro ................................. www.agrodem.ro Adószám – CF: 4466411 Ügyvezető – Administrator: Demeter Luis

• ALUMÍNIUM FÉLGYÁRTMÁNYOK • ALUMINIU SEMIFABRICATE COLOR-METAL SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 69B/5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-206050 ...................................... 0266-206051 ......................... direct@color-metal.ro ..............................www.color-metal.ro Adószám – CF: 17665726 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Godra Zsolt

 Alumínium hengerelt félgyártmányok: ötvözött és ötvözetlen lemezek, szalagok. Sajtolt, húzott termékek: szabványos L-, T-, U-, valamint egyedi igény szerint gyártott rajzos alumínium profilok. Körcsövek, zártszelvények, kör, lapos, kocka, hexagon rudak. Alumínium háztartási és professzionális létrák, állványok, alumínium dobozok. Semifabricate laminate din aluminiu: table și benzi aliate și nealiate. Produse presate/extrudate din aluminiu: profile standard L, T, U și profile speciale dupa desenul clientului. Ţevi și bare rotunde, rectangulare, pătrate din aluminiu. Scări din aluminiu: tip uz casnic și profesional. LOGO!! LOGO !!

A B C D E F G H I J K L M N O P

DIBCRAS COM SRL Petőfi Sándor u. – str. Petőfi Sándor 19. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ................................ dibcras@netter.ro ....................................www.dibcras.ro Adószám – CF: 3839962 Ügyvezető – Administrator: Kiss Sándor

• ALUMÍNIUM PROFILOK • PROFILE ALUMINIU SZŐNYEG CENTRUM MASSZIV SRL Kadicsfalvi u. – str. Cădișeni 29/E. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210635 ...................................... 0741-133320 ...................................... 0266-210635 Adószám – CF: 9413582 Ügyvezető – Administrator: Simó József OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

Q R S T U V W X Y Z


40

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

A

• ALUMÍNIUM TERMÉKEK

B

• ALUMINIU - PRODUSE

C D E F

PROCOMEL SRL Budvár u. – str. Budvár 35. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-217715, 0266-218396 ...................................... 0744-594825 ...................................... 0266-218396 ...................... procomel@sigmasoft.ro .................................www.procomel.ro Adószám – CF: 525515 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Erdély András

G

• ALUMÍNIUMASZTALOSSÁG

H

• ALUMINIU - TÂMPLĂRIE

I J K

TRADE PIRAMIS SRL Kossuth Lajos negyed – cart. Kossuth Lajos 2. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242399 ...................................... 0743-102878 .................... tradepiramis@gmail.com Adószám – CF: 5233696 Ügyvezető – Administrator: Botyhán Barna Ferenc

BÚTORFELÚJÍTÁS Fő u. – str. Principală 1168. 535600 Lövéte – Lueta ...................................... 0741-510964 ...................... office@butorfelujitas.eu .......................... www.butorfelujitas.eu Adószám – CF: 112211

• APRÓHIRDETÉSEK • MICA PUBLICITATE PRIMATEXT / UDVARHELYSZÉK KÉPÚJSÁGA PRIMA PRESS SRL Győzelem u. – str. Victoriei 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218112 .... 0722-523901, 0744-668898 (SMS) ...................................... 0266-218377 .................. marketing@prima-radio.ro .............................www.prima-radio.ro Adószám – CF: 12212848 Marketing manager – Manager Marketing: Csizmadia Attila

LOGO!! LOGO !!

L M N O P Q R T U V W X Y Z

• BIJUTERII AUR-ARGINT FLÓRIÁN ÉKSZERÉSZET FLORIÁN & CO SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 35. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0744-756632, 0745-261885 Adószám – CF: 12440455 Ügyvezető – Administrator: Nagy Gábor

• ARCULATTERVEZÉS • PROIECTARE IMAGE-FIRME MAJOR VERES GYÖNGYVÉR ÎI 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-877227 ............................ info@mvgraphics.ro ....................... www.arculattervezes.ro www.mvgraphics.ro Adószám – CF: 24590561 Ügyvezető – Administrator: Major Veres Gyöngyvér

• ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA • ANION-OS BETÉT • ACCESORII CU ANION GANOEXCEL - GERÉD SAROLTA PFA Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-814353 ...................................... 0742-934360 ..................... ladyaniongs@gmail.com ...................................... www.edera.ro Adószám – CF: 24406724 Ügyvezető – Administrator: Geréd Sarolta

• ANTIK BÚTOROK • MOBILĂ - ANTICHITĂŢI

S

• ARANY-EZÜST ÉKSZER

AMBRUS PRODMIXT SRL Fő u. – str. Principală 13. 537107 Patakfalva – Văleni ..................................... 0266-219792 ...................................... 0744-636720 ...................................... 0266-219792 .................. office@ambrusprodmixt.ro ......................www.ambrusprodmixt.ro Adószám – CF: 4242040 Ügyvezető – Administrator: Ambrus József AMBRUS PRODMIXT SRL Tomcsa Sándor u. – str. Tomcsa Sándor 3/21. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219792 ...................................... 0744-636720 .................. office@ambrusprodmixt.ro ......................www.ambrusprodmixt.ro Adószám – CF: 4242040 Ügyvezető – Administrator: Ambrus József Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

• ARANY • AUR GOLDEN GATE IFN SRL ZÁLOGHÁZ Szabadság tér – piaţa Libertăţii 56. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242112 ...................................... 0740-768119 ........... office_goldengate@yahoo.com Adószám – CF: 9195984 Ügyvezető – Administrator: Balló Mária GOLDEN GATE IFN SRL ZÁLOGHÁZ Kisköved u. – str. Pietroasa 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218020 ...................................... 0740-768119 ...................................... 0266-218020 ........... office_goldengate@yahoo.com Adószám – CF: 9195984 Ügyvezető – Administrator: Balló Mária GOLDEN GATE IFN SRL ZÁLOGHÁZ Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 11. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218020 ...................................... 0745-646933 ...................................... 0266-218020 ........... office_goldengate@yahoo.com Adószám – CF: 9195984 Ügyvezető – Administrator: Balló Mária

• TEHNICĂ DE UMBRIRE MICRO-GROS SRL Forrás u. – str. Izvorului 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218123 ...................................... 0740-086803 ...................................... 0266-218123 ............................ office@microgros.ro ................................www.microgros.ro Adószám – CF: 2973876 Cégtulajdonos – Patron: György Sándor

LOGO!! LOGO !!

ROLLOTEC SRL Fő u. – str. Principală 205A. 537290 Újszékely – Secuieni ..................................... 0266-244812 ...................................... 0266-244882 ............................. rollotec@rollotec.ro ....................................www.rollotec.ro Adószám – CF: 10059102 Ügyvezető – Administrator: Sebők Levente THERMO STOLLAR SRL Solymossy u. – str. Solymossy 2A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-100011 ...................................... 0747-237235 ...................................... 0366-100010 ....................... office@thermostollar.ro ...........................www.thermostollar.ro Ügyvezető – Administrator: Ercsei Szabolcs


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

• ÁRUBIZTOSÍTÁS • ASIGURĂRI MĂRFURI GROUPAMA ASIGURĂRI SA Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 54. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0374-711735 .............................. 0726-729-110100 ...................................... 0374-282759 .... ag.odorheiusecuiesc@groupama.ro ............................... www.groupama.ro Adószám – CF: 6291812 Ügynökségigazgató – Director agenţie: Bota Sándor

• ÁRUFUVAROZÁS • TRANSPORT MĂRFURI AUTOMECANICA CSENDŐR SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 54. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219865 ...................................... 0744-530735 ...................................... 0266-218208 ............................... office@amsped.ro Adószám – CF: 3494723 Ügyvezető – Administrator: Csendőr János BEA TRANSPORT SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218855 ...................................... 0721-640040 ...................................... 0266-218854 ...................... mozes@beatransport.ro ........................... www.beatransport.ro Adószám – CF: 13678979 Ügyvezető – Administrator: Dömös Mózes BUDVÁR TRANS SRL Győzelem u. – str. Victoriei 30. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-393638 ................. budvartranssrl@yahoo.com Adószám – CF: 15113610 Ügyvezető – Administrator: Albert Károly DEMETER TRANS - DEMETER CO IMPORT-EXPORT SRL Kuvar u. – str. Kuvar 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218215, 0266-215215 Adószám – CF: 526332 Ügyvezető – Administrator: Demeter József GYŐRFI TRANS SRL Szent János u. – str. Szent János 34A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213764 .............. 0744-531243, 0740-862095 ...................................... 0266-213764 ...................... gyorfitrans@astralnet.ro ...............................www.gyorfitrans.ro Adószám – CF: 16230227 Ügyvezető – Administrator: Győrfi Csaba

LOGO!! LOGO !!

41 KBS SPED SRL Tihadár bejárat – intr. Tihadár 4/18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212858 ...................................... 0266-212575 .............................. office@kbssped.ro .................................. www.kbssped.ro Adószám – CF: 16416930 Vezérigazgató – Director General: Buksa Levente MINDEN-S SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210404 .............. 0744-863790, 0745-809423 ...................................... 0266-210405 ....................... transport@minden-s.ro ................................ www.minden-s.ro Adószám – CF: 9215747 Ügyvezető – Administrator: Kiss Zsigmond NORDICA SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210425 ...................................... 0744-530693 ...................................... 0266-210424 ........................ office@nordicatrans.ro ............................www.nordicatrans.ro Adószám – CF: 14674576 Ügyvezető – Administrator: Varga Zsolt PANDORA SRL Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 159. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217497 .............. 0744-644914, 0745-649813 ...................................... 0266-217497 ................... pandoratrans@gmail.com ...........................www.pandoratrans.ro Adószám – CF: 16843574 Szállításvezető – Director logistic: Csoma Gábor PRIMA TRANS SRL Dózsa György u. – str. Dózsa György 1/B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214218 ...................................... 0744-607807 ...................................... 0266-214218 .............. primatrans2002@yahoo.com Adószám – CF: 14674576 Ügyvezető – Administrator: Mihály Sándor SZINKER SRL Kertek u. – str. Grădinilor 20A. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-243405 ...................................... 0744-596650 ...................................... 0266-243553 Adószám – CF: 6682942 Ügyvezető – Administrator: Szabó Dénes TODOR SPEDITION SRL Győzelem u. – str. Victoriei 17/5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213764 .............. 0744-364360, 0740-862095 ...................................... 0266-213764 ........................... tgasped@gmail.com Adószám – CF: 23671307 Ügyvezető – Administrator: Todor Attila éReklám a színes belíven éReclamă pe coala interioară

• ÁRUFUVAROZÁS – BELFÖLDI • TRANSPORT MĂRFURI INTERN GYŐRFI TRANS SRL Szent János u. – str. Szent János 34A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213764 .............. 0744-531243, 0740-862095 ...................................... 0266-213764 ...................... gyorfitrans@astralnet.ro ...............................www.gyorfitrans.ro Adószám – CF: 16230227 Ügyvezető – Administrator: Győrfi Csaba éReklám a színes belíven éReclamă pe coala interioară

• ÁRUFUVAROZÁS – KÜL- ÉS BELFÖLDI • TRANSPORT MĂRFURI – EXTERN-INTERN GYŐRFI TRANS SRL Szent János u. – str. Szent János 34A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213764 .............. 0744-531243, 0740-862095 ...................................... 0266-213764 ...................... gyorfitrans@astralnet.ro ...............................www.gyorfitrans.ro Adószám – CF: 16230227 Ügyvezető – Administrator: Győrfi Csaba

• ÁRUFUVAROZÁS – KÜLFÖLDI • TRANSPORT MARFĂ – EXTERN TANGRAM CO SRL Hunyadi János u. – str. Hunyadi János 4/a. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-210120, 0266-210460 .............. 0744-531312, 0745-271293 .............. 0266-210120, 0266-210460 ........................... office@tangramco.ro ...............................www.tangramco.ro Adószám – CF: 10175387 Ügyvezető – Administrator: Pál Rozália

• ÁRUFUVAROZÁS – NEMZETKÖZI • TRANSPORT MĂRFURI INTERNAŢIONAL GYŐRFI TRANS SRL Szent János u. – str. Szent János 34A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213764 .............. 0744-531243, 0740-862095 ...................................... 0266-213764 ...................... gyorfitrans@astralnet.ro ...............................www.gyorfitrans.ro Adószám – CF: 16230227 Ügyvezető – Administrator: Győrfi Csaba éReklám a színes belíven éReclamă pe coala interioară OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


42

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

TODOR SPEDITION SRL Győzelem u. – str. Victoriei 17/5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213764 .............. 0744-364360, 0740-862095 ...................................... 0266-213764 ........................... tgasped@gmail.com Adószám – CF: 23671307 Ügyvezető – Administrator: Todor Attila éReklám a színes belíven éReclamă pe coala interioară

• ÁRUFUVAROZÁS – VESZÉLYES ANYAGOK • TRANSPORT MARFĂ – MATERIALE PERICULOASE TANGRAM CO SRL Hunyadi János u. – str. Hunyadi János 4/a. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-210120, 0266-210460 .............. 0744-531312, 0745-271293 .............. 0266-210120, 0266-210460 ........................... office@tangramco.ro ...............................www.tangramco.ro Adószám – CF: 10175387 Ügyvezető – Administrator: Pál Rozália

• ÁRUHÁZAK • MAGAZINE UNIVERSALE KAUFLAND ROMANIA SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 73. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0372-095001 ..................................www.kaufland.ro Adószám – CF: 15282058 MERKÚR SZUPERMARKET ELAN TRIO SRL 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-210081, 0266-211166 ...................................... 0266-211166 ..........................www.merkuraruhaz.ro Adószám – CF: 3714810 Ügyvezető – Administrator: Boros György Csaba éLogó a térképen éLogo pe hartă MERKÚR SZUPERMARKET ELAN TRIO SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 108. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-210081, 0266-211166 ...................................... 0266-211166 ..........................www.merkuraruhaz.ro Adószám – CF: 3714810 Ügyvezető – Administrator: Boros György Csaba éLogó a térképen éLogo pe hartă

• ÁRUSZÁLLÍTÁS • TRANSPORT MARFĂ DANIEL TRANS SRL Fő u. – str. Principală 647/M. 537165 Farkaslaka – Lupeni Adószám – CF: 18163213 Ügyvezető – Administrator: Jakab Ernő Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

GRILL CARBO EXPORT SRL Fő u. – str. Principală 644. 537165 Farkaslaka – Lupeni ...................................... 0744-835809 Adószám – CF: 17818358 Ügyvezető – Administrator: Orbán Ibolya PANDORA SRL Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 159. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217497 .............. 0744-644914, 0745-649813 ...................................... 0266-217497 ................... pandoratrans@gmail.com ...........................www.pandoratrans.ro Adószám – CF: 16843574 Szállításvezető – Director logistic: Csoma Gábor

LOGO!! LOGO !!

TANGRAM CO SRL Hunyadi János u. – str. Hunyadi János 4/a. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-210120, 0266-210460 .............. 0744-531312, 0745-271293 .............. 0266-210120, 0266-210460 ........................... office@tangramco.ro ...............................www.tangramco.ro Adószám – CF: 10175387 Ügyvezető – Administrator: Pál Rozália

• ASZTALOSMUNKÁK • TÂMPLĂRIE BERKECZI IMRE II Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 117. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-078284 ................. ii.berkecziimre@gmail.com Adószám – CF: 25124560 Ügyvezető – Administrator: Berkeczi Imre BOTH ANDRÁS ÎI Nyirő József u. – str. Nyirő József 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216287 Ügyvezető – Administrator: Both András EURATO SA Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 124. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219977, 0266-218072 .............. 0724-646903, 0724-640240 .............. 0266-219977, 0266-218072 ................................. office@eurato.ro ..................................... www.eurato.ro Adószám – CF: 6682764 Igazgató – Director: Bencze Tivadar

LOGO!! LOGO !!Cégünk, mely 1998-ban alakult, egyesíti a fiatalok dinamizmusát az idősebbek tapasztalatával. Célunk széles körű logisztikai igények kielégítése és a szállítások optimalizálása. Jól képzett munkatársaink bármikor ügyfeleink rendelkezésére állnak a legegyszerűbbtől a legösszetettebb problémák megoldásában. Teljes körű logisztikai szolgáltatásokat nyújtunk Európa területén valamint extra-kontinentális szállítások lebonyolításában.Societatea noastră, înființată in 1998, îmbină dinamismul tinerilor cu experienţa celor mai vârstnicilor. Satisfacem exigentelor logistice clienţilor noștri si optimizarea transporturilor. Colegii noștri bine pregătiţi stau la dispoziţia clienţilor noștri pentru soluţionarea problemelor , fie cele mai simple sau complexe. Gama largă de servicii logistice. Pe teritoriul Europei încărcări complete sau in sistem grupaj, transport terestru, fluvial sau pe calea aerului. Totodată va stăm la dispoziţie cu servicii complete in organizarea transporturilor extra-continentale.

LOGO!! LOGO !!

GÓBÉ BÚTOR SRL Sándor u. – str. Sándor 294C. 537025 Fenyéd – Brădești ...................................... 0740-810732 ............................ office@gobebutor.ro ................................www.gobebutor.ro Adószám – CF: 22854454 Ügyvezető – Administrator: Demeter Márton KACSÓ KÁROLY ÎI Nagyfia u. – str. Nagyfia 491. 537240 Parajd – Praid ...................................... 0724-980809 Adószám – CF: 20637319 Ügyvezető – Administrator: Kacsó Károly KOVÁCS ÎF Mikes Kelemen u. – str. Mikes Kelemen 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210601 Adószám – CF: 8347251 Ügyvezető – Administrator: Kovács Emil LÁRENO-FA SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 90. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210021 .............. 0744-786817, 0740-427316 ...................................... 0266-210021 ............................. office@lareno-fa.ro ................................. www.lareno-fa.ro Adószám – CF: 13778854 Ügyvezető – Administrator: László Szilveszter Sándor


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 NOR-BER SRL Szemlér Ferenc u. – str. Szemlér Ferenc 13/22. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-763977 ........................... bedo68@freemail.hu Adószám – CF: 15916309 Ügyvezető – Administrator: Bedő Károly József SÁNDOR A. JÓZSEF II Hársfa sétány – aleea Teilor 26/1/10. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa ...................................... 0741-469170 ....................... pcbigcomp@gmail.com Adószám – CF: 26910107 Igazgató – Director: Sándor József

• AUTÓ – BE- ÉS ÁTÍRATÁS • AUTO – ÎNMATRICULĂRITRANSCRIERI EGYED IRINA ÎI Szentimre u. – str. Sântimbru 74. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0747-768280 Adószám – CF: 24564414 Menedzser – Manager: Egyed Irina

• AUTÓ – FESTÉS-FÉNYEZÉS • AUTO – VOPSIRE-POLEIRE AUTO TORINO SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 4A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219515 ...................................... 0728-926517 ...................................... 0266-219515 ......................... contact@autotorino.ro ................................www.autotorino.ro Adószám – CF: 18055343 Ügyvezető – Administrator: Simó Péter

43

www.omnibus.ro • AUTÓ - HIFI • AUTO - HIFI SÁNDOR LEHEL ÎI Gyepes bejárat – intr. Ghipeș 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214642 ...................................... 0745-235983 Adószám – CF: 21173055 Ügyvezető – Administrator: Sándor Lehel

• AUTÓ – IMPORT ALKATRÉSZEK

EURO-CAR TRADING SRL - SERVICE Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 108. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210266 ...................................... 0266-210266 ......... toyotaservice@eurocartrading.ro .........................www.eurocartrading.ro Tehnikai menedzser – Manager Tehnic: László Zsolt

• AUTÓ – GUMISZERVIZEK • AUTO – SERVICE ANVELOPE LEVIGUM GUMI SZERVIZ MARSEL GRUP SRL Fő u. – str. Principală 1011. 537360 Zetelaka – Zetea .............. 0749-621597, 0744-216250 ...................................... 0266-241091 ..................... marselgrup@freemail.hu ...................................www.levigum.ro Adószám – CF: 15743674 Ügyvezető – Administrator: Sándor Levente István

• AUTO - ELEMETE FIXARE CAROSERIE GÁLFI SERVCO SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 73. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218095 .............. 0744-559893, 0755-046761 .............. 0266-218095, 0266-218190 .......................... office@galfiservco.ro .............................. www.galfiservco.ro Adószám – CF: 6682497 Ügyvezető – Administrator: Gálfi Árpád

LOGO!! LOGO !!

VESPA SRL Vízigótok u. - str. Vizigoților 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-708899 .............. 0746-216171, 0740-313765 ...................................... 0266-708899 ..................... vespaauto1@yahoo.com Adószám – CF: 18175560 Ügyvezető – Administrator: Farkas József

• AUTÓ – KÁRPIT-TISZTÍTÁS

BALÁZS SZŐNYEGMOSÓ – BALÁZS ORSOLYA ÎI Szentimre u. – str. Sântimbru 62. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0744-746445, 0753-438596 ........................... borsi66@freemail.hu Ügyvezető – Administrator: Balázs Orsolya

AUTO TORINO SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 4A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219515 ...................................... 0728-926517 ...................................... 0266-219515 ......................... contact@autotorino.ro ................................www.autotorino.ro Adószám – CF: 18055343 Ügyvezető – Administrator: Simó Péter

D E F G H

L

• AUTO PIESE CAMIOANE

• REPARAȚII – CAROSERIE AUTO

C

K

• AUTO – CURĂŢIRE TAPIŢERIE

• AUTÓ – KAROSSZÉRIA JAVÍTÁS

B

J

• AUTÓ KAMIONALKATRÉSZEK

HABOS PLUSZ SRL Hunyadi János u. – str. Hunyadi János 84. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218466, 0266-217450 ...................................... 0752-227605 ...................................... 0266-218466 ...................... habosplusz@clicknet.ro Adószám – CF: 14558261 Ügyvezető – Administrator: Csomor Károly

A

I

• AUTO – PIESE IMPORT

• AUTÓ – GUMIABRONCSOK • AUTO – ANVELOPE

• AUTÓ KAROSSZÉRIARÖGZÍTŐ PATENTEK

M N O P Q R

• AUTÓ KERESKEDELEM • AUTO - COMERŢ AUTOTURISME FAÉK P&K SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 61A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217523 .............. 0756-318661, 0751-430691 ..................................... www.matka.ro Adószám – CF: 4466357 Ügyvezető – Administrator: Both Jenő Szilveszter

 Új és használt autók forgalmazása. Kül- és belföldi szállítás. Comercializăm autovehicule noi și second hand. Transport mărfuri intern și internaţional. OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

S T U V W X Y Z


44

A B C D E F G H I J K L M N O P

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

• AUTÓ – KERESKEDELEM • AUTO – COMERŢ AUTO TORINO SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 4A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219515 ...................................... 0728-926517 ...................................... 0266-219515 ......................... contact@autotorino.ro ................................www.autotorino.ro Adószám – CF: 18055343 Ügyvezető – Administrator: Simó Péter

LOGO!! LOGO !!

EURO-CAR TRADING SRL SHOWROOM Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 108. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217835 ...................................... 0266-216282 ............... salesodh@eurocartrading.ro .........................www.eurocartrading.ro Ügyvezető igazgató – Director executiv: Borka-Balás Attila STAR MOTOR SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 4/A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210345 .............. 0751-164777, 0755-107100 Adószám – CF: 18630319 Ügyvezető – Administrator: Simó Erika

Q

• AUTÓ – KLÍMAFELTÖLTÉS ÉS JAVÍTÁS

R

• AUTO – SISTEME CLIMATIZARE

S T U V W

EURATO SA Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 124. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219977, 0266-218072 .............. 0724-646903, 0724-640240 .............. 0266-219977, 0266-218072 ................................. office@eurato.ro ..................................... www.eurato.ro Adószám – CF: 6682764 Igazgató – Director: Bencze Tivadar

LOGO!! LOGO !!

X Y Z Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

• AUTÓ - MOTOR MŰANYAGALKATRÉSZJAVÍTÁS • AUTO - REPARAŢII PIESE DIN PLASTIC LŐRINCZ CSABA ÎI Sadoveanu Mihail u. – str. Sadoveanu Mihail 43. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-271876 Adószám – CF: 21615190 Ügyvezető – Administrator: Lőrincz Csaba

• AUTÓ – MŰSZAKI ELLENŐRZÉS (ITP) • AUTO – INSPECŢIE TEHNICĂ PERIODICĂ (ITP) AUTOGROUP SIMÓ SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 298. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210345 .............. 0755-061477, 0745-589919 ...................................... 0266-210345 .................... office@autogroupsimo.ro ................................ www.starmotor.ro Adószám – CF: 18934776

• AUTÓ – OPEL ALKATRÉSZEK • AUTO PIESE DE SCHIMB OPEL OPEL AUTÓALKATRÉSZ SZAKÜZLET - VESPA KFT Vízigótok u. - str. Vizigoților 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-708899 .............. 0746-216171, 0740-313765 ...................................... 0266-708899 ....................... vespaopel@yahoo.com Adószám – CF: 18175560 Ügyvezető – Administrator: Farkas József

• AUTÓ – SZERVIZEK • AUTO – SERVICE

• AUTÓ - VILLAMOSSÁG • AUTO - ELECTRICITATE GÁLFI SERVCO SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 73. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218095 .............. 0744-559893, 0755-046761 .............. 0266-218095, 0266-218190 .......................... office@galfiservco.ro .............................. www.galfiservco.ro Adószám – CF: 6682497 Ügyvezető – Administrator: Gálfi Árpád

• AUTÓ - VILLAMOSSÁGI TERMÉKEK • AUTÓ - PIESE DE ELECTRICITATE GÁLFI SERVCO SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 73. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218095 .............. 0744-559893, 0755-046761 .............. 0266-218095, 0266-218190 .......................... office@galfiservco.ro .............................. www.galfiservco.ro Adószám – CF: 6682497 Ügyvezető – Administrator: Gálfi Árpád

• AUTÓ- ÉS MOTOROLAJAK • AUTO - ULEIURI AUTO-GROOS SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 114. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211093 ...................................... 0744-585971 ...................................... 0266-211093 ...................... laszlogroos@yahoo.com Adószám – CF: 9116530 Ügyvezető – Administrator: Groos László IMPAR SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218155 ...................................... 0266-218152 ................................... office@impar.ro ...................................... www.impar.ro Adószám – CF: 524625 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Barabás Ignác

LOGO!! LOGO !! AUTO TORINO SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 4A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219515 ...................................... 0728-926517 ...................................... 0266-219515 ......................... contact@autotorino.ro ................................www.autotorino.ro Adószám – CF: 18055343 Ügyvezető – Administrator: Simó Péter

MOTO-MOBIL SRL Dózsa György u. – str. Dózsa György 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210842 ...................................... 0744-693146 ................... motomobil92@gmail.com Adószám – CF: 2973698 Ügyvezető – Administrator: Péter Zoltán


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

45

A

• AUTÓ R.A.R. ÜGYINTÉZÉS • AUTO - R.A.R.

B

M.G. MOBIL PRESS SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 92/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0747-323878 ....................... m.gyula78@gmail.com Adószám – CF: 16554428 Ügyvezető – Administrator: Márton Gyula

C D E

• AUTÓALKATRÉSZEK

F

• AUTO - PIESE DE SCHIMB

G

AUTO PARTNER SRL Kertek u. – str. Grădinilor 14. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242793 ...................................... 0745-533350 Ügyvezető – Administrator: Székely Ferenc

H I

AUTO TOTAL SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 164. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-211016, 0266-211046 ...................................... 0266-211046 ............... depozit.odorhei@autototal.ro ..................................www.autototal.ro Adószám – CF: 6844726 Területi képviselő – Reprezentant zonal: Balázs Barna, Fancsali Levente AUTO-GROOS SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 114. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211093 ...................................... 0744-585971 ...................................... 0266-211093 ...................... laszlogroos@yahoo.com Adószám – CF: 9116530 Ügyvezető – Administrator: Groos László

 Autó és traktoralkatrészek, olajak, szűrők minden típusú személy- és teherautóhoz; csapágyak, csavarok, szimeringek; kaszagép-alkatrészek; autógumik minden méretben. Piese de auto și tractoare, uleiuri, filtre pentru orice tip de autoturism și camion; rulmenţi, șuruburi, simeringuri; piese de motocoasă; anvelope de cauciuc în toate dimensiunile. AUTOMOBIL ZSO SRL Lomb u. – str. Frunzișului 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215070 .............. 0744-869290, 0744-612550 ...................................... 0266-215070 ............................ zso_srl@yahoo.com Adószám – CF: 12440447 Ügyvezető – Administrator: Nagy Erzsébet DIMEX PRODCOM SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 202. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210443 .............. 0745-277183, 0744-564346 ...................................... 0266-210443 ............... sandor_dimeny@yahoo.com Adószám – CF: 10785261 Tulajdonos – Patron: Dimény Sándor

J K L ELIT AUTO CENTER SRL Tábor u. – str. Taberei 9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ................................ office@elitauto.ro ....................................www.elitauto.ro Adószám – CF: 16261207 Igazgató – Director: Bálint Mihály

KOVÁCS AUTO-MOTO SRL Fő u. – str. Principală 30. 537060 Korond – Corund .............. 0266-249097, 0266-219190 ...................................... 0744-353054 ...................................... 0266-219190 .............. kovacsautomoto@yahoo.com Adószám – CF: 8804361 Cégvezető – Cond. firmă: Kovács Domokos

EÖRS AUTO SRL Bányai János u. – str. Bányai János 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218498 .............. 0754-807731, 0754-807741 ............................. istvan@eorsauto.ro ..................................www.eorsauto.ro Adószám – CF: 17472140 Ügyvezető – Administrator: Elekes István

KOVÁCS AUTO-MOTO SRL Fő u. – str. Principală 28. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. .............. 0266-243300, 0266-219190 ...................................... 0266-219190 .............. kovacsautomoto@yahoo.com Adószám – CF: 8804361 Cégvezető – Conducător firmă: Kovács Domokos

GERSAN TRADE SRL Fő u. – str. Principală 29. 537025 Fenyéd – Brădești ..................................... 0266-245100 ...................................... 0744-592254 ........................ gersan@artelecom.net Adószám – CF: 9891285 Ügyvezető – Administrator: Gergely Sándor

KOVÁCS AUTO-MOTO SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 32. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219190, 0266-218146 .............. 0744-353054, 0755-015750 ...................................... 0266-219190 .............. kovacsautomoto@yahoo.com Adószám – CF: 8804361 Cégvezető – Conducător firmă: Kovács Domokos

GERSAN TRADE SRL Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 87. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213400 ...................................... 0741-085615 ...................................... 0266-213400 ........................ gersan@artelecom.net Adószám – CF: 9891285 Ügyvezető – Administrator: Gergely Sándor

KOVÁCS AUTO-MOTO SRL Gyümölcsfa u. – str. Pomilor 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219190, 0266-218146 .............. 0755-015750, 0744-353054 ...................................... 0266-219190 .............. kovacsautomoto@yahoo.com Adószám – CF: 8804361 Cégvezető – Conducător firmă: Kovács Domokos OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

M N O P Q R S T U V W X Y Z


46

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LAZAR AUTO SRL Győzelem u. – str. Victoriei 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-647022, 0756-093189 Adószám – CF: 13707381 Ügyvezető – Administrator: Csáki Zoltán LEVYMART AUTO SRL Fő u. – str. Principală 303. 537025 Fenyéd – Brădești ..................................... 0266-245061 ...................................... 0742-999764 ...................................... 0266-245061 Adószám – CF: 17168549 Ügyvezető – Administrator: Gergely Dénes Levente MOBILKER SRL Tábor u. – str. Taberei 34. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-212519, 0266-211284 .............. 0745-312983, 0747-122350 ...................................... 0266-212519 .......................... mobilker@klicknet.ro Adószám – CF: 526545 Ügyvezető – Administrator: Kertész Béla Zsolt OFFROAD SHOP - PROVINCIA SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 20 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211244 .............. 0740-227181, 0727-736687 ...................................... 0266-211244 ........................ barni@offroad-shop.ro ........................... www.offroad-shop.ro Adószám – CF: 19211904 Ügyvezető – Administrator: Siklódi Barna, Dobay Huba PROFI MOTORS - SZÁSZ IF Kriza János u. – str. Kriza János 22. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-244014 ...................................... 0745-462545 ...................................... 0266-244014 ................... profimotors1@yahoo.com Adószám – CF: 18167266 Ügyvezető – Administrator: Szász Dezső SVELLA CSABA ÎI Bethlenfalvi u. – str. Beclean 17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216618 ...................................... 0745-174814 ...................................... 0266-216618 Adószám – CF: 21209817 Ügyvezető – Administrator: Svella CsabaKülföldi autóalkatrészek forgalmazása: Daewoo, Audi, Volkswagen, Skoda, Opel.Comercializare de piese auto import: Daewoo, Audi, Volkswagen, Skoda, Opel. TAF-IF SRL Fő u. – str. Principală 227. 537060 Korond – Corund .............. 0266-210479, 0745-174789 .............. 0740-039161, 0743-562869 ...................................... 0266-210479 ..................................... zoltan@tafif.ro Adószám – CF: 12959950 Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014 TAF-IF SRL Szabadság tér – piaţa Libertăţii 30. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-210479 ...................................... 0740-039161 ...................................... 0266-210479 ..................................... zoltan@tafif.ro Adószám – CF: 12959950 TAF-IF SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 210. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210479 .............. 0740-039161, 0745-174789 ...................................... 0266-210479 ..................................... zoltan@tafif.ro Adószám – CF: 12959950Traktor-, homlokrakodó (TAF, Ifron) cserealkatrészek, akkumulátorok, olajak, csapágyak, szimeringek, drótkötelek 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20-as méretben.

spatele noii benzinării MOL. Program de deschidere: luni– vineri între orele 08–17, sâmbătă orele 10–12.

• AUTÓALKATRÉSZEK BONTOTT • AUTO PIESE DE SCHIMB DEZMEMBRATE VESPA SRL Vízigótok u. - str. Vizigoților 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-708899 .............. 0746-216171, 0740-313765 ...................................... 0266-708899 ..................... vespaauto1@yahoo.com Adószám – CF: 18175560 Ügyvezető – Administrator: Farkas JózsefPiese de schimb pt. tractoare și încărcătoare, acumulatoare, uleiuri, rulmenţi, lubrifianţi, simeringuri, cabluri de oţel în dimensiunile de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 mm. TAILA AUTOSERVICE SRL Kőbánya u. – str. Carierei 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-202612 Adószám – CF: 30971374 Ügyvezető – Administrator: Barabás I. Attila TRANSCOMEX SRL Lejtő u. – str. Pantei 20. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218198 ...................................... 0744-583243 ..................... transcom94@gmail.com Adószám – CF: 5875074 Igazgató – Director: Szőke Tibor UTIL KÁLMÁN SRL Sport u. – str. Sportului 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210710 ...................................... 0745-646920 ...................................... 0266-210710 ................... utilkalman92@yahoo.com Adószám – CF: 525701 Ügyvezető – Administrator: Kálmán Erzsébet VESPA SRL Vízigótok u. - str. Vizigoților 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-708899 .............. 0746-216171, 0740-313765 ...................................... 0266-708899 ..................... vespaauto1@yahoo.com Adószám – CF: 18175560 Ügyvezető – Administrator: Farkas József2012. november 1-étől megtalálnak minket új székhelyünkön: a terelőúton az ÚJ MOL benzinkút háta mögött. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 08–17 óra között, szombaton 10–12 óráig.Începând de la 1 noiembrie 2012 ne puteţi contacta la noul nostru sediu: pe drumul ocolitor (centura), în

• AUTÓÁTÍRATÁS • AUTO - TRANSCRIEREI POP I. SIMION ÎI Szent János u. – str. Szent János 85. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213073 .............. 0722-967877, 0752-133677 ...................................... 0266-213073 Adószám – CF: 11683014 Ügyvezető – Administrator: Pop Simion

• AUTÓBÁDOGOSSÁG • AUTO TINICHIGERIE KOVÁCS AUTO SERVICE KOVÁCS KÁROLY IF Szabók u. – str. Croitorilor 11/11. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210951 ...................................... 0742-244426 Adószám – CF: 9207515 Ügyvezető – Administrator: Kovács Károly

• AUTÓBIZTOSÍTÁSOK • AUTO ASIGURĂRI ASTRA UNIQA SA 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 06/03. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-217857, 0266-217856 .............. 0745-368440, 0741-260590 ...................................... 0266-217857 ...................... elod.mihaly@astrasig.ro ...................................www.astrasig.ro Adószám – CF: 13928358 Igazgató – Director: Mihály Árpád Előd


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 MAKLER SIG BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT - MAKLER-SIG BROKER DE ASIGURARE SRLSRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217136 .............. 0722-481857, 0723-696395 ...................................... 0366-814337 ........................ maklersig@gmail.com ..............................skype ID: maklersig Adószám – CF: 10204695 Ügyvezető – Administrator: Koffol Alfréd

• AUTÓBONTÁS • AUTO - DEZMEMBRARE DEMACO SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218350, 0266-218331 ...................................... 0266-218299 ......................... demaco06@yahoo.de ...................................www.demaco.ro Adószám – CF: 524447 Ügyvezető – Administrator: Major Miklós

• AUTÓBUSZ BÉRBEADÁS

47

• AUTÓDEKORÁCIÓ • AUTO DECORĂRI SIGNO SRL Forrás u. – str. Izvorului 21. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218318 ...................................... 0728-337711 ...................................... 0266-218318 ................................... office@signo.ro .......................................www.signo.ro Adószám – CF: 6754984 Igazgató – Director: Józsa Attila TOTÁL REKLÁM - NIRVANA SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 43. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217755 .............. 0745-598667, 0740-194050 ..................... nirvana_kft@yahoo.com Adószám – CF: 6682713 Ügyvezető – Administrator: Lőrincz Zoltán

• AUTÓDIAGNOSZTIKA • AUTO DIAGNOSTIZARE

• AUTOBUZE - ÎNCHIRIERI CORUNDTRANS CSAVARGÓ SRL Piac u. – str. Pieţii 88. 537060 Korond – Corund ..................................... 0266-249000 ........................... csavargo@korond.ro ............................ csavargo@corund.ro ................................. www.csavargo.ro Adószám – CF: 15702879 Ügyvezető – Administrator: Fodor Magdolna

• AUTÓBUSZ ELADÁS • AUTOBUZE-VÂNZARE TRANSP TUR INTERNATIONAL SRL Fő u. – str. Principală 566/B. 535600 Farkaslaka – Lupeni ..................................... 0266-248263 ...................................... 0742-038595 ...................................... 0266-248263 ...................... transptur91@gmail.com ................................. www.transptur.ro Adószám – CF: 499289 Eladási menedzser – Manager vânzări: Jakab Csaba

• AUTÓBUSZ-PÁLYAUDVAR • AUTO - AUTOGARA GAS TOURS SRL - PÁLYAUDVAR Vásártér u. – str. Târgului 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210336 ...................................... 0744-593719 .......................... gastours@clicknet.ro ..................................www.gastours.ro Adószám – CF: 7915833 Ügyvezető – Administrator: Pálffy Domokos

AUTOMOBIL ZSO SRL Lomb u. – str. Frunzișului 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215070 .............. 0744-869290, 0744-612550 ...................................... 0266-215070 ............................ zso_srl@yahoo.com Adószám – CF: 12440447 Ügyvezető – Administrator: Nagy ErzsébetSzolgáltatásaink: autószerviz, ITP műszaki ellenőrzés, autóalkatrészek, diagnosztikai teszter * Motorvezérlés, ABS, szerviz-intervallum, olajcsere-nullázás.Serviciile noastre: întreţinerereparaţii autovehicule, ITP, piese de schimb, diagnostizare. * Comandă motor, ABS, intervale service, schimbare de ulei. PÁLFI AUTO SERVICE ÎI AUTÓDIAGNOSZTIKA Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0744-832084, 0746-092657 .................... palfyservice@maxweb.ro ..................... www.autodiagnosztika.ro ................................www.autoklima.ro Adószám – CF: 21055599 Ügyvezető – Administrator: Pálfi Sándor

LOGO!! LOGO !!

• AUTÓFÉNYEZÉS • AUTO - POLEIRE FRESH-COLOR SRL Kriza János u. – str. Kriza János 31. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-244470 ...................................... 0745-659880 ...................................... 0266-244470 ......................... contact@freshcolor.ro Adószám – CF: 15711109 Ügyvezető – Administrator: Fülöp-Pál Jenő

• AUTÓFESTÉK • AUTO - VOPSELE KOVÁCS AUTO-MOTO SRL Gyümölcsfa u. – str. Pomilor 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219190, 0266-218146 .............. 0755-015750, 0744-353054 ...................................... 0266-219190 .............. kovacsautomoto@yahoo.com Adószám – CF: 8804361 Cégvezető – Cond. firmă: Kovács Domokos

• AUTÓFESTÉS • AUTO - VOPSIRE ILYÉS JENŐ ÎI Imecs László u. – str. Imecs László 23. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0723-762064 ............................... ijeno@freemail.hu Adószám – CF: 1262107 Ügyvezető – Administrator: Ilyés Jenő

• AUTÓGUMI-JAVÍTÁS • AUTO - REPARAŢII ANVELOPE EMTYRE SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 54. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219865 ...................................... 0744-530735 ...................................... 0266-218208 ............................. emtyre@clicknet.ro Adószám – CF: 6348609 Ügyvezető – Administrator: Csendőr János IZSÁK ERNŐ ÎF - VULKANIZÁLÓ Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 111. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-147505, 0758-501614 Adószám – CF: 7200588 Ügyvezető – Administrator: Izsák Ernő LEHEL GUM-SERVICE - KATVIL SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 110. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217951 ...................................... 0724-226110 ...................................... 0266-217951 Adószám – CF: 7517536 Ügyvezető – Administrator: Szőcs Lehel OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


48

A B C D E F G H I J K

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

• AUTÓGUMIKERESKEDELEM • AUTO COMERŢ ANVELOPE HABOS PLUSZ SRL Hunyadi János u. – str. Hunyadi János 84. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218466, 0266-217450 ...................................... 0752-227605 ...................................... 0266-218466 ...................... habosplusz@clicknet.ro Adószám – CF: 14558261 Ügyvezető – Administrator: Csomor Károly IMPAR SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218155 ...................................... 0266-218152 ................................... office@impar.ro ...................................... www.impar.ro Adószám – CF: 524625 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Barabás Ignác

LOGO!! LOGO !!

L M N O P Q R S T U V W X Y Z

• AUTÓJAVÍTÁS • AUTO - REPARAŢII AUTO GRAND PRIX SRL Bem József u. – str. Bem József 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216135 ...................................... 0742-201454 ...................................... 0266-216135 ............................ autogp@freemail.hu Adószám – CF: 3129560 AUTÓ LEJTŐ Lejtő u. – str. Pantei 22. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-216759, 0266-216759 ...................................... 0741-121791 ........... csergo_magdolna@yahoo.com Adószám – CF: 3714691 Műhelyfőnök – Șef atelier: Csergő László AUTOMOBIL ZSO SRL Lomb u. – str. Frunzișului 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215070 .............. 0744-869290, 0744-612550 ...................................... 0266-215070 ............................ zso_srl@yahoo.com Adószám – CF: 12440447 Ügyvezető – Administrator: Nagy Erzsébet BENCZE B. ISTVÁN ÎF AUTÓSZERVIZ Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 20. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-847376 Adószám – CF: 16239498 Ügyvezető – Administrator: Bencze István Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

BODÓ ÎF Mikes Kelemen u. – str. Mikes Kelemen 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210338 Adószám – CF: 521297 Ügyvezető – Administrator: Bodó József BUBI SERVICE - ORBÁN ANTAL ÎI Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 145A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214062 ...................................... 0744-246882 ...................................... 0266-214062 ............................ csogoz@freemail.hu Adószám – CF: 20308910 Ügyvezető – Administrator: Orbán Antal EGIPOS SRL Budvár u. – str. Budvár 50. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213956 Adószám – CF: 12612364 Ügyvezető – Administrator: Albert Károly FERBER SRL Mező u. – str. Câmpului 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214285 .............. 0742-554318, 0740-935570 ...................................... 0266-214285 ............................. ferber@freemail.hu Adószám – CF: 8744227 Ügyvezető – Administrator: Márton Ferenc IVAN AUTO MOTOR SRL Szentimre u. – str. Sântimbru 62. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0744-746445, 0753-438596 ........................... borsi66@freemail.hu Adószám – CF: 5961051 KÁLMÁN JÓZSEF ÎI Ady Endre u. – str. Ady Endre 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0743-538601 ............................ yly_83@freemail.hu Adószám – CF: 29387011 Ügyvezető – Administrator: Kálmán József MAZETA SERCOM SRL Építők u. – str. Constructorilor 10/10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-094448 Adószám – CF: 4845318 Ügyvezető – Administrator: Péter János SÉRA ISTVÁN ÎI Lakatosok u. – str. Lăcătușilor 11. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211665 ...................................... 0746-142601 ....................... sera_zsolt@yahoo.com Adószám – CF: 15762838 Ügyvezető – Administrator: Séra István SVELLA JÓZSEF ÎI Bethlenfalvi u. – str. Beclean 17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216618 ...................................... 0744-703790 ...................................... 0266-216618 ............................. sve74@freemail.hu Adószám – CF: 21209809 Ügyvezető – Administrator: Svella József

• AUTÓKÁRPITOS • AUTO - TAPIŢER KÁRPÍTOS - VERES CSABA ÎF Fások u. – str. Lemnarilor 4B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216988 .............. 0745-509785, 0742-913975 Adószám – CF: 15769933 Ügyvezető – Administrator: Veres Csaba

• AUTÓKÁRPIT-TISZTÍTÁS • AUTO - CURĂŢIRE TAPIŢERIE KÜKÜLLŐPARTI AUTÓMOSÓ SPICUL SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210475 ...................................... 0744-594818 ...................................... 0266-210475 Adószám – CF: 527030 Ügyvezető – Administrator: Péter Levente

• AUTÓKELLÉKEK • AUTO - ACCESORII AUTO-GROOS SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 114. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211093 ...................................... 0744-585971 ...................................... 0266-211093 ...................... laszlogroos@yahoo.com Adószám – CF: 9116530 Ügyvezető – Administrator: Groos László IMPAR SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218155 ...................................... 0266-218152 ................................... office@impar.ro ...................................... www.impar.ro Adószám – CF: 524625 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Barabás Ignác

LOGO!! LOGO !!

• AUTÓKERESKEDELEM • AUTO - COMERŢ AUTOTURISME DACIA MÁRKAKÉPVISELET Bethlenfalvi u. – str. Beclean 298. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210345 ...................................... 0755-061516 ...................................... 0266-210345 .................... office@autogroupsimo.ro ........................ www.autogroupsimo.ro Adószám – CF: 18934776


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

www. facebook.com/ katalogus RENAULT MÁRKAKÉPVISELET Bethlenfalvi u. – str. Beclean 298. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213153 ...................................... 0744-275198 .................. renault@autogroupsimo.ro ........................ www.autogroupsimo.ro Adószám – CF: 18934776 SUBARU MÁRKAKÉPVISELETHINODE MOTORS SRL Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 55A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214042 WORLD-CAR 3000 SRL Fő u. – str. Principală 319. 537025 Fenyéd – Brădești ..................................... 0266-216190 .............. 0722-330099, 0744-766678 ...................................... 0266-216190 ..................... wcar3000@hotmail.com ................................ www.world-car.ro Adószám – CF: 13778846 Igazgató – Director: Pap Zoltán

• AUTÓKLÍMAFELTÖLTÉS ÉS JAVÍTÁS • AUTO - SISTEM CLIMATIZARE PÁLFI AUTO SERVICE ÎI AUTÓDIAGNOSZTIKA Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0744-832084, 0746-092657 .................... palfyservice@maxweb.ro ..................... www.autodiagnosztika.ro ................................www.autoklima.ro Adószám – CF: 21055599 Ügyvezető – Administrator: Pálfi Sándor

• AUTÓKOZMETIKA • AUTO COSMETICE IMPAR SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218155 ...................................... 0266-218152 ................................... office@impar.ro ...................................... www.impar.ro Adószám – CF: 524625 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Barabás Ignác

LOGO!! LOGO !!

49

• AUTÓKÖLCSÖNZÉS • AUTO ÎNCHIRIERI AUTOGROUP SIMÓ SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 298. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210345 .............. 0755-061477, 0745-589919 ...................................... 0266-210345 .................... office@autogroupsimo.ro ................................ www.starmotor.ro Adószám – CF: 189347765–7 személyes autók, teherautók és utánfutók bérelhetők a környék legjobb árain.Închiriem la cele mai bune tarife din zonă autoturisme 5–7 persoane, camioane și remorci. KESZ & GO SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 55. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0364-080118 ...................................... 0733-770018 .................................. balazsf@kesz.ro Adószám – CF: 22854420 Flottamenedzser – Manager flotă: Balázs Ferenc

• AUTOMATIZÁLÁS • AUTOMATIZĂRI MANORI COM SRL Kuvar u. – str. Kuvar 4/7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210047 .............. 0724-586065, 0743-034529 ...................................... 0266-210047 Adószám – CF: 8291207 Ügyvezető – Administrator: Sándor József VULKÁN-SERV SRL Mező u. – str. Câmpului 11. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215228 ...................................... 0745-307117 ...................................... 0266-215228 .................. office@poartaprincipala.ro ...................... www.poartaprincipala.ro Adószám – CF: 6582269 Ügyvezető – Administrator: Székely GyörgySzárnyas, toló, kovácsolt és úszókapuk gyártása és automatizálása. Ipari, garázsajtók, sorompók forgalmazása és szerelése. Korlátok és lépcsők készítése.Producem și automatizăm porţi cu batanţi, porţi glisante, forjate și flotante. Comercializare și montare de porţi industriale, de garaje, precum și de bariere. Producţie de scări și balustrade.

• AUTÓMENTÉS • AUTO - DEPANARE AUTO M & COMPANY SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 194. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218262 .............. 0744-575628, 0745-147621 ...................................... 0266-218262 ............................ office@romantika.ro ................................www.romantika.ro Adószám – CF: 5100973 Cégtulajdonos – Patron: Mózes István NORDICA SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210425 ...................................... 0744-530693 ...................................... 0266-210424 ........................ office@nordicatrans.ro ............................www.nordicatrans.ro Adószám – CF: 14674576 Ügyvezető – Administrator: Varga Zsolt SCORPION TRANS SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 2B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218495, 0266-218409 .............. 0744-633513, 0744-633513 ...................................... 0266-218409 ................... scorpiontrans@clicknet.ro ......................... www.scorpiontrans.eu Adószám – CF: 7084319 Ügyvezető – Administrator: Sándor Mátyás

• AUTÓMOSÁS

A B C D E F G H I J K L M N O

• AUTO - SPĂLARE

P AUTO CHECK CENTER STEJAR SRL Fő u. – str. Principală DN 13. 537165 Farkaslaka – Lupeni ..................................... 0266-248033 ...................................... 0744-644911 ...................................... 0266-248033 ....................... stejar@grillholzkohle.ro ...........................www.grillholzkohle.ro Adószám – CF: 498968 Ügyvezető – Administrator: Balla Zoltán AUTÓMOSÓ 79 - RAINBOW SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 79. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0740-751543, 0740-892957 ........................ b.s.szilard@gmail.com Adószám – CF: 3715336 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Bartha-Simon Szilárd AUTÓMOSÓLY - MAGYARI ÎF Tompa László u. – str. Tompa László 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212013 ...................................... 0742-545047 Adószám – CF: 8134911 Ügyvezető – Administrator: Magyari Olga OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

Q R S T U V W X Y Z


50

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

BABILON AUTÓMOSÓ XERO COM SRL Wesselényi Miklós u. – str. Wesselényi Miklós 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215703 ...................................... 0744-505411 Adószám – CF: 526685 Ügyvezető – Administrator: Kővári Gabriella BUDVÁR AUTÓMOSÓ VERES B. BÉLA II Budvár u. – str. Budvár 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-515368 ................ vereskatalin83@freemail.hu Adószám – CF: RO19661429 Ügyvezető – Administrator: Veres Béla CLEANER ÎI Tompa László u. – str. Tompa László 24. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0742-863365, 0742-161934 ......................... jakablalo@yahoo.com .........................www.cleaner.5mp.com Adószám – CF: 23188869 Ügyvezető – Administrator: Jakab Lajos IMPEX LINDA SRL Hargita u. – str. Harghitei sz.n. - f.n. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242407 ...................................... 0745-548494 ............. kanyaroerzsebet@freemail.hu Adószám – CF: 3128102 Ügyvezető – Administrator: Kanyaró Mózes LOYD-COM SRL Lejtő u. – str. Pantei 23. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0755-061552 Adószám – CF: 5755477 Ügyvezető – Administrator: Geréb Levente SZOMBATFALVI AUTÓMOSÓ BÁLINT RÓBERT ÎI Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 119. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-366016 Adószám – CF: 13077600 Ügyvezető – Administrator: Bálint Róbert

• AUTÓ-MÚSZAKI VIZSGÁLAT /ITP • AUTO – INSPECŢIE TEHNICĂ PERIODICĂ (ITP) AUTOMOBIL ZSO SRL Lomb u. – str. Frunzișului 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215070 .............. 0744-869290, 0744-612550 ...................................... 0266-215070 ............................ zso_srl@yahoo.com Adószám – CF: 12440447 Ügyvezető – Administrator: Nagy Erzsébet Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

• AUTÓSOKTATÁS • AUTO - ȘCOLI DE ȘOFERI DRIVE CENTER GAS TOURS SRL Vásártér u. – str. Târgului 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218410, 0266-313660 .............. 0752-197491, 0752-197486 .............. 0266-218410, 0266-313660 .......................... gastours@clicknet.ro Adószám – CF: 18612940 Ügyvezető – Administrator: Pálffy Domokos GYÖRKE TIBOR PFA Hunyadi János u. – str. Hunyadi János 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0744-240857 ..................... tiborgyorke@yahoo.com Adószám – CF: 25414962 Oktató – Instructor auto: Györke Tibor HEIPEL AUTÓSISKOLAHEIPEL AUTO SRL 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216967 ...................................... 0745-649834 ...................................... 0266-216967 ........................ firmaheipel@yahoo.de ........................heipelauto@yahoo.com .................... www.heipelautosiskola.ro Adószám – CF: 525302 Igazgató – Director: Czerják IzabellaA,B, C, CE kategóriás, valamint robogós oktatás, pszihológiavizsga sofőriskolához, újravizsgáztatáshoz, a szállítás minden területére, munkahelyi alkalmazáshoz.Cursuri de categoria A, B, C, CE, pentru conducători auto și scutere; test de psihologie pentru școala d șoferi și reexaminare, în toate domeniile de transport, pentru angajare în câmpul muncii.

HUSZÁR ÁRPÁD PFA Wesselényi Miklós u. – str. Wesselényi Miklós 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-701652 Adószám – CF: 20386306 Oktató – Instructor: Huszár Árpád LŐRINCZ TIBOR PFA A ÉS B KATEGÓRIÁS OKTATÓ Győzelem u. – str. Victoriei 28. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-810247 Adószám – CF: 21525666 Oktató – Instructor: Lőrincz Tibor ORBÁN JÁNOS ÎI Kossuth Lajos negyed – cart. Kossuth Lajos B15/6. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-243556 ...................................... 0744-101953 Adószám – CF: 20832808 PÁL FERENC AUTÓSOKTATÓ Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 9/9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0730-190101 Adószám – CF: 18338684 Oktató – Instructor: Pál Ferenc

SZAKSZI DRIVE SRL Méhek u. - str. Albinelor 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210444 .............. 0730-608442, 0730-608441 Adószám – CF: 26211010 Ügyvezető – Administrator: Szabó László SZILÁGYI FERENC II Sas u. – str. Vulturului 11. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211544 ...................................... 0744-222723 ....................... szil.ferenc@yahoo.com Adószám – CF: 202785 Oktató – instructor: Szilágyi Ferenc TÓTH LAJOS PFA Szabadság tér – piaţa Libertăţii 35. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242238 ...................................... 0744-905417 ......................... tothlajos2@gmail.com ................................. www.tothlajos.hu Oktató – Instructor: Tóth Lajos TURÁNI AUTÓSISKOLA TURÁNI M&B SRL Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 20. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215649 .............. 0744-183503, 0745-649826 ...................................... 0266-215649 ............................... turani@clicknet.ro ...................................... www.turani.ro Adószám – CF: 16424894 Igazgató – Director: Turáni Mihály

• AUTÓSÚJSÁG • AUTO - ZIAR AUTOMOBILISTIC AUTO & CAMIONSUPERMARKET UNIONPRESS SRL Városháza tér – piaţa Primăriei 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-609020 ................. office@autosupermarket.ro .....................www.autosupermarket.ro Adószám – CF: 14415695 Igazgató – Director: Erőss István

• AUTÓSZALONOK • AUTO - SALOANE DACIA MÁRKAKÉPVISELET Bethlenfalvi u. – str. Beclean 298. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210345 ...................................... 0755-061516 ...................................... 0266-210345 .................... office@autogroupsimo.ro ........................ www.autogroupsimo.ro Adószám – CF: 18934776

LOGO!! LOGO !!


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 RENAULT MÁRKAKÉPVISELET Bethlenfalvi u. – str. Beclean 298. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213153 ...................................... 0744-275198 .................. renault@autogroupsimo.ro ........................ www.autogroupsimo.ro Adószám – CF: 18934776

LOGO!! LOGO !!

51 AUTO M & COMPANY SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 194. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218262 .............. 0744-575628, 0745-147621 ...................................... 0266-218262 ............................ office@romantika.ro ................................www.romantika.ro Adószám – CF: 5100973 Cégtulajdonos – Patron: Mózes István AUTOGROUP SIMÓ SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 298. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210345 .............. 0755-061477, 0745-589919 ...................................... 0266-210345 .................... office@autogroupsimo.ro ................................ www.starmotor.ro Adószám – CF: 18934776• AUTÓSZÉLVÉDŐK • AUTO PARBRIZE PILKINGTON AUTOMOTIVE ROMANIA SA Bethlenfalvi u. – str. Beclean 49. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210189 ...................................... 0744-515668 ...................................... 0266-210189 ...................... parbrizehr@gimarom.ro ...................................www.parbrize.ro Adószám – CF: 16459027 Ügyvezető – Administrator: Boga Zoltán

• AUTÓSZERELÉS • AUTO MECANICI PÁLFI AUTO SERVICE ÎI AUTÓDIAGNOSZTIKA Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0744-832084, 0746-092657 .................... palfyservice@maxweb.ro ..................... www.autodiagnosztika.ro ................................www.autoklima.ro Adószám – CF: 21055599 Ügyvezető – Administrator: Pálfi Sándor

Renault–Dacia, nyugati autó szakszerviz, teljes körű garanciális és posztgaranciás javítás. * Karosszéria, futószög, festőműhely. * ITP műszaki vizsgáztatás, GPL- és gázberendezések beszerelése, tachográf-szerelés. * Non stop autómentés.Service de specialitate RenaultDacia și mărci occidentale, reparaţii complete garanţiale și post-garanţiale. * Caroserie, geometrie de direcţie, atelier de vopsitorie. – Inspecţii tehnice ITP, instalaţii de gaze și GPL, tahografe. * Depanare auto non stop AUTOMOBIL ZSO SRL Lomb u. – str. Frunzișului 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215070 .............. 0744-869290, 0744-612550 ...................................... 0266-215070 ............................ zso_srl@yahoo.com Adószám – CF: 12440447 Ügyvezető – Administrator: Nagy Erzsébet NORDICA SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210425 ...................................... 0744-530693 ...................................... 0266-210424 ........................ office@nordicatrans.ro ............................www.nordicatrans.ro Adószám – CF: 14674576 Ügyvezető – Administrator: Varga Zsolt

LOGO!! LOGO !!

• AUTÓSZERVIZEK • AUTO SERVICE AUTO KLINIKA SZERVIZ SRL Haáz Rezső u. - str. Haáz Rezső 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0732-116177, 0744-594401 ...................... service.aks@gmail.com Adószám – CF: 23740229 Ügyvezető – Administrator: Barabás Sándor

PÁLFI AUTO SERVICE ÎI AUTÓDIAGNOSZTIKA Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0744-832084, 0746-092657 .................... palfyservice@maxweb.ro ..................... www.autodiagnosztika.ro ................................www.autoklima.ro Adószám – CF: 21055599 Ügyvezető – Administrator: Pálfi Sándor

SVELLA CSABA ÎI Bethlenfalvi u. – str. Beclean 17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216618 ...................................... 0745-174814 ...................................... 0266-216618 Adószám – CF: 21209817 Ügyvezető – Administrator: Svella Csaba

A

TAILA AUTOSERVICE SRL Kőbánya u. – str. Carierei 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-202612 Adószám – CF: 30971374 Ügyvezető – Administrator: Barabás I. Attila

D

• AUTÓ-TUNING • AUTO - TUNING STABIL-TECH SRL Petőfi Sándor u. – str. Petőfi Sándor 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217799 ...................................... 0744-528586 ...................................... 0266-217799 ......................... lkstarflex@yahoo.com Adószám – CF: 22389486 Ügyvezető – Administrator: Lőrincz Csaba, Katona László

• BABA- ÉS GYEREKBOLTOK • MAGAZINE BEBELUȘI ȘI COPII EPERKE ÉS BARÁTAI GYEREKRUHA ÜZLET - GRILL CARBO-EXPORT SRL Villanytelep u. – str. Uzinei 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-835809 Adószám – CF: 17818358 Ügyvezető – Administrator: Orbán Ibolya

• BÁDOGOSMUNKÁK • TINICHIGERIE GERGELY IGNAŢIU ÎI Fő u. – str. Principală 315. 537025 Fenyéd – Brădești ...................................... 0741-065762 Adószám – CF: 21137109 Ügyvezető – Administrator: Gergely Ignác VAS DÉNES PFA BÁDOGOS MŰHELY Győzelem u. – str. Victoriei 19/12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-039772 Ügyvezető – Administrator: Vas Dénes

• BANKAUTOMATÁK • ATM - BANCOMATE BCR / BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217720 .......................................... bcr@bcr.ro .......................................... www.bcr.ro Adószám – CF: 525221 OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

B C E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


52

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

BCR / BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 49. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217720 .......................................... bcr@bcr.ro .......................................... www.bcr.ro Adószám – CF: 525221 BCR / BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - BUDVÁR FIÓK 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 7 Merkur Áruház. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212100 ...................................... 0372-722067 ............................ zoltan.szocs@bcr.ro .......................................... www.bcr.ro Adószám – CF: 361757 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Szőcs Zoltán BCR / BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - KÖZPONTI FIÓK Városháza tér – piaţa Primăriei 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211149 ...................................... 0266-211149 .......................................... bcr@bcr.ro .......................................... www.bcr.ro Adószám – CF: 525221 BCR / BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ - KÜKÜLLŐ FIÓK- AG. TÂRNAVA Céhek u. – str. Breslelor 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217440 .......................................... bcr@bcr.ro .......................................... www.bcr.ro Adószám – CF: 525221 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Drăghici Silviu BRD / BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE - BETHLEN NEGYEDI FIÓK Céhek u. – str. Breslelor 17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216229 ..........................................www.brd.ro BRD / BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE - FŐTÉRI FIÓK Városháza tér – piaţa Primăriei 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216457 ...................................... 0266-216540 ..........................................www.brd.ro Igazgató – Director: Kovács Zoltán BRD / BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE - KÖZPONTI FIÓK Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 57. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219526, 0266-219527 ...................................... 0266-218222 ..........................................www.brd.ro CEC BANK AG. ODORHEIU SECUIESC Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 27. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218360 ...................................... 0266-218160 ..........................................www.cec.ro Adószám – CF: 18257725 Igazgató – Director: Albert Sándor Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014 CEC BANK AG. ODORHEIU SECUIESC Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 18 (Korall üzlet előtt). 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218360 ...................................... 0266-218360 ..........................................www.cec.ro Adószám – CF: 18257725 Igazgató – Director: Albert Sándor MKB NEXTEBANK - SUCURSALA ODORHEIU SECUIESC Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 35. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-210560, 0366-401265 ...................................... 0266-210450 ............................... www.nextebank.ro Adószám – CF: 27798347 Ügynökségvezető – Director agenţie: Zongor Mária OTP BANK ROMANIA SA - ATM Bethlenfalvi u. – str. Beclean MOL benzinkút. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-205450 OTP BANK ROMANIA SA SUCURSALA ODORHEIU SECUIESC Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 20. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-205450 ...................................... 0266-205450 ............................... office@otpbank.ro ...................................www.otpbank.ro Adószám – CF: 18060803 PIRAEUS BANK ROMANIA SA Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 19. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-206206 ...................................... 0720-555778 ...................................... 0266-213327 ............................ www.piraeusbank.ro Adószám – CF: 7025592 Igazgató – Director: Orbán Mónika RAIFFEISEN BANK SA Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-211811, 0266-219220 ...................................... 0266-218201 .................................www.raiffeisen.ro Adószám – CF: 361820 ROMÁN KERESKEDELMI BANK SZENTEGYHÁZA BCR SA AG. VLĂHIŢA Eminescu Mihai u. – str. Eminescu Mihai 2. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa ..................................... 0266-246314 ...................................... 0266-246314 ROMÁN KERESKEDELMI BANKBCR SA AG. CRISTURU SECUIESC Szabadság tér – piaţa Libertăţii 44. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-243103 UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 9-11. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-207721 ...................................... 0748-201632 ..........................www.unicredittiriac.ro Adószám – CF: 18040563 Kirendeltségvezető – Șef reprezentanţă: Török Huba

• BANKOK • BĂNCI BANCA COOPERATISTĂ MIKÓ M. CIUC Győzelem u. – str. Victoriei 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-211934, 0266-216714 ....................... odorhei@creditcophr.ro Adószám – CF: 516541 Igazgató – Director: Kászoni József CEC BANK AG. ODORHEIU SECUIESC Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 27. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218360 ...................................... 0266-218160 ..........................................www.cec.ro Adószám – CF: 18257725 Igazgató – Director: Albert Sándor

LOGO!! LOGO !!

CEC BANK SA FARKASLAKI FIÓK- CEC BANK SA AG. LUPENI Fő u. – str. Principală 568. 537165 Farkaslaka – Lupeni ..................................... 0266-248114 Adószám – CF: 18257725 CEC BANK SA HOMORÓDSZENTMÁRTONI FIÓKCEC BANK SA AG. MĂRTINIȘ Fő u. – str. Principală 8. 537165 Homoródszentmárton – Mărtiniș ..................................... 0266-223011 Adószám – CF: 18257725 CEC BANK SA KORONDI FIÓKCEC BANK SA AG. CORUND Fő u. – str. Principală 63. 537060 Korond – Corund ..................................... 0266-249102 Adószám – CF: 18257725 CEC BANK SA OROSZHEGYI FIÓK- CEC BANK SA AG. DEALU Fő u. – str. Principală 653. 537380 Oroszhegy – Dealu ..................................... 0266-225195 ...................................... 0266-225195 Adószám – CF: 18257725 CEC BANK SA PARAJDI FIÓKCEC BANK SA AG. PRAID Fő u. – str. Principală 118. 537243 Parajd – Praid ..................................... 0266-240234 Adószám – CF: 18257725 CEC BANK SA SZÉKELYKERESZTÚRI FIÓKCEC BANK SA AG. CRISTURU SECUIESC Szabadság tér – piaţa Libertăţii 16. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242737 ...................................... 0266-242737 Adószám – CF: 18257725


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 CEC BANK SA SZENTEGYHÁZAI FIÓK- CEC BANK SA AG. VLĂHIŢA Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 43. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa ..................................... 0266-246060 ...................................... 0266-246060 CEC BANK SA ZETELAKI FIÓKCEC BANK SA AG. ZETEA Fő u. – str. Principală 1103. 537360 Zetelaka – Zetea ..................................... 0266-241129 Adószám – CF: 18257725 TRANSILVANIA BANK SA Szabadság tér – piaţa Libertăţii 49. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242180 ...................................... 0266-242111 .. sandor.fazakas@bancatransilvania.ro Ügyvezető igazgató – Șef agenţie: Fazakas Sándor TRANSILVANIA BANK SA Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212030 ...................................... 0266-215611 .... levente.gagiu@bancatransilvania.ro Ügynökség vezető – Șef agenţie: Gagiu Marian Levente VOLKSBANK ROMÂNIA SA Városháza tér – piaţa Primăriei 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219861, 0266-219851 ...................................... 0266-219841 ................... odsecuiesc@volksbank.ro ................................www.volksbank.ro Adószám – CF: 17837015 Fiókigazgató – Împuternicit sucursală: Tamás Gyöngyvér

• BARKÁCS- ÉS VASTERMÉKEK • BRICOLAJE ȘI METALICE SZILANK STILE SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 64. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-210477, 0266-212400 .............. 0745-385490, 0740-167958 .............. 0266-210477, 0266-212400 ....................... szilankstile@clicknet.ro .............................. www.szilankstile.ro Adószám – CF: 23474194 Ügyvezető – Administrator: Zajzon Ferenc SZILANK STILE SRL Kornis Ferenc u. – str. Kornis Ferenc 35. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-210477, 0266-212400 .............. 0745-385490, 0740-167958 .............. 0266-210477, 0266-212400 ....................... szilankstile@clicknet.ro .............................. www.szilankstile.ro Adószám – CF: 23474194 Ügyvezető – Administrator: Zajzon Ferenc

53

• BARKÁCSÜZLETEK • MAGAZINE DE BRICOLAJ BILAMA SRL Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 22. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-213080, 0266-215935 .............. 0266-213080, 0266-215935 ............................... bilama@farago.ro Adószám – CF: 4466500 Ügyvezető – Administrator: Biró MáriaForgalmazunk: ajtó, ablakvasalatot, AGB zárakat és bukó nyíló vasalatot, asztalosipari kiegészítőket, csavarokat, kézi szerszámokat, MAKITA gépeket.Comercializăm: feronerie pt. uși-ferestre, broaște AGB și feronerie rabatabilă, accesorii de tâmplărie, șuruburi, unelte de mână, mașini Makita. FESTÉK ÉS BARKÁCSÜZLET FANMIS CSERE SRL Fő u. – str. Principală 649 ( DN 13, a benzinkút közelébe). 537165 Farkaslaka – Lupeni ..................................... 0374-019394 ...................................... 0743-452381 ................. fancsalimihaly@yahoo.com Adószám – CF: 17443177 Ügyvezető – Administrator: Fancsali MihályNálunk mindent megtalál, ami az építkezéshez szükséges: építkezési anyagok, nemes vakolat, gépi vakolás valamint dekorációk, külés beltéri díszcsíkok és díszelemek, iporkák (hungarocell).La noi puteţi găsi tot ce este necesar pentru construcţii: materiale de construcţie, tencuieli fine, materiale de tencuit mecanic și decoraţiuni, șipci și elemente ornamentale pentru interior-exterior, plăci din polistiren. ILYÉS ZUGRÁV FESTÉKBARKÁCS - ILYÉS ZUGRÁV SRL 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 9/5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-649838, 0745-649837 Adószám – CF: 7786445 Ügyvezető – Administrator: Ilyés Imre ILYÉS ZUGRÁV FESTÉKBARKÁCS - ILYÉS ZUGRÁV SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 22/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-649838, 0745-649837 Adószám – CF: 7786445 Ügyvezető – Administrator: Ilyés Imre

LOGO!! LOGO !!

M&M BARKÁCSÜZLET ÉS ÉKSZERÉSZET - MAGYARI & MAGYARI SRL Szentimre u. – str. Sântimbru 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0743-247412 .................................. magyari@aon.at Adószám – CF: 15180809 Ügyvezető – Administrator: Magyari Mária

A B C D

• BÁROK • BARURI ATCOM SOCIETATE COOPERATIVA Rák u. – str. Racu 1. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa ..................................... 0266-312533 ...................................... 0744-613294 ...................................... 0266-312533 Adószám – CF: 516991 Elnök – Persoana de contact: Balla Attila BÉCSI SZÁLLÓ - DEMETER CO IMPORT-EXPORT SRL Kuvar u. – str. Kuvar 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218215 ...................................... 0745-630024 ...................................... 0266-218215 .......................... office@hotelvienez.ro ..............................www.hotelvienez.ro Adószám – CF: 5263332 Ügyvezető – Administrator: Demeter József BINGÓ SÖRÖZŐ ÉS JÁTÉKTEREM - TÁRNOKI SRL Tompa László u. – str. Tompa László 38. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-983671 Adószám – CF: 16220355 Ügyvezető – Administrator: Farkas Ibolya BOSNYÁK BÁR - ROMLEMN SRL Fő u. – str. Principală 28. 537084 Tibód – Tibod ...................................... 0744-629321 Adószám – CF: 5318286 Ügyvezető – Administrator: András László BUDVÁR BÁR - PRESTOS SRL Budvár u. – str. Budvár 40. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218132 .............. 0740-072929, 0740-604364 Adószám – CF: 526979 Ügyvezető – Administrator: Péter András BÚJDOSÓ BÁR - ORFEUM SRL Győzelem u. – str. Victoriei 6. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217200 ...................................... 0740-226298 ........................ orfeum93@yahoo.com Adószám – CF: 4074884 Ügyvezető – Administrator: Jánosi Géza CAFÉ-BÁR KALAPÁCS ILONA MELINDA ÎF Fő u. – str. Principală 1101. 537360 Zetelaka – Zetea ...................................... 0743-122932 Adószám – CF: 11561742 Ügyvezető – Administrator: Sándor József OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


54

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

CUKI SNACKS BAR COMAP ARANYBÁRÁNY SRL Petőfi Sándor u. – str. Petőfi Sándor 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214764 ...................................... 0742-302191 Adószám – CF: 525329 Ügyvezető – Administrator: Albert Irma

HAMI-HENI BÁR - ORFEUM SRL Győzelem u. – str. Victoriei 6. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218900 ...................................... 0740-226298 ........................ orfeum93@yahoo.com Adószám – CF: 4074884 Ügyvezető – Administrator: Jánosi Géza

CSORGÓ BÁR - ORFEUM SRL Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 36. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-568252 ........................ orfeum93@yahoo.com Adószám – CF: 4074884 Ügyvezető – Administrator: Jánosi Géza

KALAPOS KÁVÉZÓ - VILLA VITAE SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214048 ...................................... 0266-214048 Adószám – CF: 18188153 Ügyvezető – Administrator: Hosszú Ede István

ELIT BILIÁRDSZALON JAZZ-SERV-COM SRL Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 16/A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0751-355147, 0744-782887 Adószám – CF: 4241680 Ügyvezető – Administrator: Makai Sándor

KARAVÁN BÁR - INTERCOMEX SRL Fő u. – str. Principală 311. 537205 Bögöz – Mugeni ..................................... 0266-245478 ...................................... 0744-593168 ...................................... 0266-245478 Adószám – CF: 3586207 Ügyvezető – Administrator: Vincellér Botond

ELSŐ EMELET CAFFEE BAR AVES TOURS SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214500 ............................ office@avestours.ro Adószám – CF: 6582200 Ügyvezető – Administrator: Szabó Orsolya Lilla EMY BÁR TOTAL PERFECT TEAM SRL Eminescu Mihai u. – str. Eminescu Mihai 9/18. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa ..................................... 0266-246466 ...................................... 0742-029410 ...................................... 0266-246466 Adószám – CF: 16529017 Igazgató – Director: György József FENYŐ BÁR Fő u. – str. Principală 1033. 537360 Zetelaka – Zetea ..................................... 0266-241245 ...................................... 0266-241245 Cégtulajdonos – Patron: Kovács Judit FERDE BÁR - MÁTYÁS CSILLA ÎI Szent János u. – str. Szent János 27/13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0743-055125, 0742-230376 G. CAFÉ - G. PONT UDVARHELY SRL Szentimre u. – str. Sântimbru 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0740-517126, 0740-056969 ..................... g.egyesulet@freemail.hu ...................................... www.gpont.ro Adószám – CF: 4075154 Ügyvezető – Administrator: Bihari Lóránt, Asztalos Barna GRÉBEN CAFFE SANGRÉBEN SRL Petőfi Sándor u. – str. Petőfi Sándor 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-127059 ........... sandor-gyongyver@freemail.hu Adószám – CF: 24412947 Cégtulajdonos – Patron: Sándor Albert Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

LUKY BÁR - LUKY IMPEX SRL 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-642187 Adószám – CF: 5360078 Igazgató – Director: Lukács Albert MALIMPEX SRL Fő u. – str. Principală 608A. 537165 Farkaslaka – Lupeni ..................................... 0266-248248 ...................................... 0745-030135 ...................................... 0266-248248 Adószám – CF: 499033 Ügyvezető – Administrator: Magyari Lajos MERINO SRL Fő u. – str. Principală 27. 537187 Recsenyéd – Rareș ...................................... 0741-362430 Adószám – CF: 3495826 Ügyvezető – Administrator: Szabó József MOKKA KÁVÉHÁZ Kőkereszt tér – piaţa Kőkereszt 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-242358 OPÁL KÁVÉZÓ - DEMCOM SRL Városháza tér – piaţa Primăriei 24. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. , 0745-606114 Adószám – CF: 527338 Ügyvezető – Administrator: Boros Barna PANTEI SRL - LEJTŐ BÁR Lejtő u. – str. Pantei 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-196396 Adószám – CF: 8812216 Ügyvezető – Administrator: Imre Gábor PINCE BÁR - RÉKA COMAL SRL Szentimre u. – str. Sântimbru 29. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-493453 Adószám – CF: 24371723 Ügyvezető – Administrator: Tordai Réka

PORTRÉ KÁVÉZÓ HOTEL TÂRNAVA 2000 SRL Városháza tér – piaţa Primăriei 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213963 .............. 0742-067361, 0727-747979 ...................................... 0266-217659 ................................ office@kukullo.ro ....................................www.kukullo.ro Adószám – CF: 13640850 Menedzser – Manager: Dobriţa Ildikó RAPID SRL Megálló u. – str. Haltei 9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. Adószám – CF: 16051043 Ügyvezető – Administrator: András Tünde SZÉKELY SZÉKI BÁR DEÁK LENKE GY ÎI Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 68. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0747-541906 Adószám – CF: 26802083 Ügyvezető – Administrator: Deák Levente SZLENG CAFÉ L&N PUBLIC HOUSE SRL Szentimre u. – str. Sântimbru 17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0747-010578 TEAHÁZ - KOBRA SERV SRL Eötvös József u. – str. Eötvös József 21. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-212121, 0266-211111 ...................................... 0723-212121 ............... pizzahuszonegy@yahoo.com ........................................ www.21gr.ro Adószám – CF: 5147251 Ügyvezető – Administrator: Szabó Zoltán TÖRPE CSÁRDA NEUBAUER-GYARMATHY ÎI Szentimre u. – str. Sântimbru 41. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-515024, 0742-600486 Adószám – CF: 5811640 Ügyvezető – Administrator: Naubauer Gyarmathy Csilla ÚJFALUSI CSÁRDA AMIGO & INTERCOST SRL Fő u. – str. Principală 29. 537227 Homoródújfalu – Satu Nou ...................................... 0740-117816 Adószám – CF: 13131768 Ügyvezető – Administrator: Biró József, Kovács Pál

• BÉBIRUHÁZAT • ÎMBRĂCĂMINTE BEBELUȘI ARANYMACKÓ ÜZLET PEPITA-COM SRL Győzelem u. – str. Victoriei 13/1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-216356 .............. ferencgyongyike@yahoo.com Adószám – CF: 4241940 Ügyvezető – Administrator: Ferenc Gyöngyike


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

• BEJÁRATI FÉMAJTÓK • UȘI METALICE DE INTRARE METCHIM BALÁZS SRL 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214199 ...................................... 0266-214199 .......................... office@metaldoors.ro ..............................www.metaldoors.ro Adószám – CF: 5100906 Ügyvezető – Administrator: Balázs Ákos

• BEL- ÉS KÜLFÖLDI ÁRUFUVAROZÁS • TRANSPORT MARFĂ INTERN-INTERNAŢIONAL PANDORA SRL Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 159. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217497 .............. 0744-644914, 0745-649813 ...................................... 0266-217497 ................... pandoratrans@gmail.com ...........................www.pandoratrans.ro Adószám – CF: 16843574 Szállításvezető – Director logistic: Csoma Gábor

• BELFÖLDI ÁRUFUVAROZÁS • TRANSPORT MĂRFURI INTERN FÁBIÁN TRANS SRL Állomás u. – str. Gării 24. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242601 Adószám – CF: 12688591 Ügyvezető – Administrator: Fábián Zsolt MEDIA LOGISTICS SRL Tavasz Sétány – Al. Primăverii 6. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216330 ...................................... 0744-311000 ...................................... 0266-216330 ................. inyisztor@medialogistics.ro .........................www.medialogistics.ro Adószám – CF: 22546748 Ügyvezető – Administrator: Nyisztor István

• BELGYÓGYÁSZAT • MEDICINĂ INTERNĂ INTER CARD STOMATO SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 65. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211545 ...................................... 0746-649213 Adószám – CF: 524676 Orvos – Medic: dr. András Erzsébet

55 LŐRINCZI CSABA DR. BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI RENDELŐ Gyepes bejárat – intr. Ghipeș 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-350420 ............ csaba.lorinczi.udv@gmail.com Adószám – CF: 20276770 Belgyógyász főorvos – Medic prim. Interne: dr. Lőrinczi CsabaA belgyógyászati és diabetológiai szakrendelő rendelési programja: hétfőn és csütörtökön 16:00–19:00 óra között.Programul consultaţiilor la cabinetul de medicină internă și de diabetologie: luni și joi între orele 16:00–19:00.

• BELSŐÉPÍTÉSZET • AMENAJĂRI INTERIOARE ANTAL FERENC ÎI Kisköved u. – str. Pietroasa 16/08. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217007 ...................................... 0741-329791 Adószám – CF: 21402400 Ügyvezető – Administrator: Antal Ferenc CONSTREIN SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217007 ...................................... 0741-329791 Adószám – CF: 525787 Ügyvezető – Administrator: Antal Ferenc DREAMLAND ALVÁSSTÚDIÓ ÉS BÚTORÜZLET - SLEEP CARE SRL Budvár u. – str. Budvár 41 ( Beta Roll Udvarán ). 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-100666 ...................................... 0751-052686 ...................................... 0366-100666 .................... info@dreamlandstudio.ro ..................... www.dreamlandstudio.ro Adószám – CF: 23464395 Ügyvezető – Administrator: Petre Zoltán RIDCON SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 73. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-212932, 0266-211322 ...................................... 0724-000460 .............. 0266-212932, 0266-211322 ................................. ridcon@ridcon.ro ..................................... www.ridcon.ro Adószám – CF: 15449432 Ügyvezető – Administrator: Nagy István SET PROIECT SRL Szabók u. – str. Croitorilor 11/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-838290 ............................ office@setproiect.ro Ügyvezető – Administrator: Kiss Emőke

• BÉLYEGZŐK

A

• ȘTAMPILE

B

GOLDEN DESIGN SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 52. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-088341 ....................... office@goldendesign.ro ...........................www.goldendesign.ro Adószám – CF: 18977300 Ügyvezető – Administrator: Lőrincz Csongor IMAGELINE SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 55. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218083 ...................................... 0266-214173 ..................... marketing@imageline.ro ................................ www.imageline.ro Adószám – CF: 14415709 Igazgató – Director: Pál Zsuzsanna SIGNO SRL Forrás u. – str. Izvorului 21. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218318 ...................................... 0728-337711 ...................................... 0266-218318 ................................... office@signo.ro .......................................www.signo.ro Adószám – CF: 6754984 Igazgató – Director: Józsa Attila

C D E F G H I J K L

TETRA P&P SRL Tomcsa Sándor u. – str. Tomcsa Sándor 1/3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217687 ...................................... 0266-217687 .................................... office@tetra.ro ........................................www.tetra.ro Adószám – CF: 3494693 Igazgató – Director: Pál István

M

 Pecsétnyomók, reklámfeliratok, cégtáblák, névjegykártyák, személyesített számlák és nyugták készítése. Vállalunk autófeliratozást is.

P

 Efectuăm: ștampile, reclame, panouri, cărţi de vizită, facturi și chitanţe personalizate, precum și inscripţionare auto. TOP INVEST SRL Kornis Ferenc u. – str. Kornis Ferenc 24. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218107 ...................................... 0266-218107 ............................. office@topinvest.ro ................................. www.topinvest.ro Adószám – CF: 5293564 Igazgató – Director: Kozma Ernő

LOGO!! LOGO !! 

Automata, önfestős és hagyományos zsebbélyegzők, sorszámozók, kiegészítők, fogyóanyagok. * Katalógusok, szórólapok, plakátok, mappák, képeslapok. * Cégtáblák, fényreklámok, jármű-dekoráció, ajánOMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

N O Q R S T U V W X Y Z


56

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

déktárgyak feliratozása. *Gravírozás. * Kül- és beltéri zászlók, bannerek, óriásplakátok, óriáspannók nyomtatása. * Design-grafika, nyomdai előkészítés, reklámszatyrok, színes nyomtatás.Ștampile automate și clasice, aparate de numerotat, accesorii, consumabile * Cataloage, pliante, afișe, mape, ilustrate * Panouri de firmă, reclame luminoase, decorare auto, inscripţionare cadouri * Steaguri interioare-exterioare, banere, imprimare de postere și panouri gigant * Grafică-design, pregătire pentru tipar, pungi reclamă, imprimare color.

• BENZINKUTAK • STAŢII DE CARBURANŢII D&D PETROL CO - DEMETER CO IMPORT-EXPORT SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 23. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-630024 ....................... office@demetertrans.ro Adószám – CF: 5263332 Ügyvezető – Administrator: Demeter István HAMORA SRL Köztársaság u. – str. Republicii 2A. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa ..................................... 0266-246036 .............. 0724-252122, 0724-252121 ...................................... 0266-214247 Adószám – CF: 4985198 Ügyvezető – Administrator: Ábrahám Zoltán LUKOIL ROMANIA SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 288. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-245023, 0266-245016 ...................................... 0746-212408 .......................................www.lukoil.ro Adószám – CF: 10547022 Kirendeltségvezető – Șef reprezentanţă: Kerestély Edit MOL BENZIKÚT Bethlenfalvi u. – str. Beclean 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218445 MOL BENZINKÚT Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 89K. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216288 OMV PETROM MARKETING SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 284. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210129 ...................................... 0266-210132 ....................www.intranet.petrom.com Adószám – CF: 1590082 Ügyvezető – Administrator: Kalapács András PETROM SA Berde Mózes u. – str. Berde Mózes 53. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242355 .................................... www.petrom.ro Adószám – CF: 1590082 Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

PETROM SA Bethlenfalvi u. – str. Beclean 284. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210129 ...................................... 0740-662324 ...................................... 0266-210132 ........................ fs1280203@petrom.ro Adószám – CF: 1590082 PETROM SA Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 29. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213401 ...................................... 0266-216683 ........................ fs1280202@petrom.ro Adószám – CF: 1590082 Ügyvezető – Administrator: Birtalan Mária ROMPETROL DOWNSTREAM SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 32. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214071 ...................................... 0744-708530 ...................................... 0266-214075 ................................ www.rompetrol.ro Adószám – CF: 12751583 Kútfőnök – Șef staţie: Marossy András

• BENZINKUTAK SZERVIZELÉSE • BENZINĂRII -SERVICE GILBARCO ACIS SRL Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 20. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa ..................................... 0266-246154 ....................................... acis@acis.ro ..................... www.acispetrolservice.ro Adószám – CF: 11438376

• BÉRELHETŐ FELÜLETEK • ÎNCHIRIERE SPAŢII

• BETON ÉS BETONELEMEK • BETON ȘI ELEMENTE BETON BALBET BRĂDEȘTI SA Fő u. – str. Principală 197A. 537025 Fenyéd – Brădești ..................................... 0266-245097 ...................................... 0722-507489 ................. balbet.bradesti@gmail.com Adószám – CF: 6447300 Ügyvezető – Administrator: Lukács Áron TRIGA SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 67. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210175 .............. 0744-599286, 0744-599242 .............. 0266-210175, 0266-210137 .................................... office@triga.ro ........................................ www.triga.ro Adószám – CF: 944470 Ügyvezető – Administrator: Gál Zoltán éReklám a 2. borítón éReclamă pe coperta 2

• BETONACÉL MEGMUNKÁLÁS • FASONARE OȚEL BETON MELINDA-IMPEX STEEL SA Bethlenfalvi u. – str. Beclean 314. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218096 ...................................... 0745-378540 ...................................... 0266-215459 ................................ steel@melinda.ro ........................... www.melindasteel.ro Adószám – CF: 15936500 Ügyvezető igazgató – Dir. executiv: Vass Zoltán

• BIOKOZMETIKUMOK • BIOCOSMETICE

AGROS SRL Vásártér u. – str. Târgului 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218310 .............. 0744-504653, 0743-774951 ...................................... 0266-218310 ........................ scagrossrl@gmail.com Adószám – CF: 524560 Ügyvezető – Administrator: Elekes Zsigmond

• BÉRELHETŐ REKLÁMFELÜLETEK • RECLAME-SUPRAFEŢE ÎNCHIRIATE CITYREKLÁM - FUN AESTETICS SRL Vásártér u. – str. Târgului 12 (et. II). 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216026 .............. 0745-488388, 0744-300663 ...................................... 0266-216026 ........................... office@cityreklam.ro ............................... www.cityreklam.ro Adószám – CF: 18105409 Ügyvezető – Administrator: András Ervin

BIO ALEXI COSMETIC SRL Fő u. – str. Principală 104. 537103 Székelylengyelfalva – Polonița ...................................... 0743-553127 Adószám – CF: 30332656 Ügyvezető – Administrator: Simó Sándor

• BIOTERMÉKEK • PRODUSE BIO ÁDÁM JÓZSEF ŐSTERMELŐ Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 35. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-347118 Adószám – CF: 17250230 Ügyvezető – Administrator: Ádám József BIOLINE PROFI SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 32 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212700 .......................................0745-172175 ...................................... 0266-212700 ........................ iolineprofi@gmail.com Adószám – CF: 29434059 Ügyvezető – Administrator: Bíró Melinda


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 CLASSIC ÜZLET - FAMICOM SRL Márton Áron tér – piaţa Márton Áron 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219900 ...................................... 0745-042002 Adószám – CF: 2974138 Ügyvezető – Administrator: Bokor Károly INTER-DEKOR PLUS DEPO SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 122. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218365 .............. 0744-629265, 0744-244239 ...................................... 0266-218365 ...................... interdekor1@gmail.com ............................ www.creativdepo.ro, www.inter-dekor.ro Adószám – CF: 524501 Igazgató – Director: Balla Árpád, Balla Tilda KREATIV HOBBY ÜZLET BALBIOTIL SRL Vár u. – str. Cetăţii 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218365 .............. 0740-428642, 0744-629265 ...................................... 0744-244439 ...................................... 0266-218365 ........................... balbiotil@yahoo.com Adószám – CF: 14302033 Ügyvezető – Administrator: Balla Tilda, Balla Árpád NATURA ÜZLET - BALBIOTIL SRL Gyepes bejárat – intr. Ghipeș . 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0756-240126, 0744-244239 ........................... balbiotil@yahoo.com Adószám – CF: 14302033 Ügyvezető – Administrator: Balla Tilda, Balla Árpád NATURA ÜZLET - BALBIOTIL SRL Vár u. – str. Cetăţii 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218365 .............. 0740-428642, 0744-629265 ...................................... 0744-244239 ...................................... 0266-218365 ........................... balbiotil@yahoo.com Adószám – CF: 14302033 Ügyvezető – Administrator: Balla Tilda

• BÍRÓSÁGI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEZÉS • EXPERTIZĂ JUDICIARĂ SZALAI DÉNES TOPEX SZALAI DÉNES ÎI Kós Károly u. – str. Kós Károly 4/6. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214855 ...................................... 0740-203954 ...................................... 0266-214855 ..................... topex.szalai@gmail.com Adószám – CF: 21079466 Ügyvezető – Administrator: Szalai Dénes

57

A www.omnibus.ro

B C

• BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓK

D

• EXECUTORI JUDECĂTOREȘTI

E F

BÍRÓ MIHAIU BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ - EXECUTOR JUDECĂTORESC Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 12/7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213044 ...................................... 0721-475675 ...................................... 0266-213044 ..................... biro@cameramures.com Adószám – CF: 20427341 Bírósági végrehajtó – Executor judecătoresc: Bíró Mihaiu MIHALCESCU ELVIRA BÍRÓSÁGI VÉGREHAJTÓ - EXECUTOR JUDECĂTORESC Tompa László u. – str. Tompa László 5/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210335 ...................................... 0745-155088 ...................................... 0366-816549 ......... executormihalcescu@gmail.com Adószám – CF: 22257359 Bírósági végrehajtó – Executor judecătoresc: Mihalcescu Elvira Mariana

• BIZOMÁNYI ÜZLETEK • CONSIGNAŢII GOLDEN RING SRL Kossuth Lajos negyed – cart. Kossuth Lajos E3. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ...................................... 0744-573094 Adószám – CF: 16279239 Ügyvezető – Administrator: Kassay Gyula GOLDEN RING SRL Szombatfalvi út – str. Sâmbătești 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215466 ...................................... 0744-766687 Adószám – CF: 16279239 Ügyvezető – Administrator: Kassay Gyula MAXGOLD ZÁLOGHÁZ MAX WORLD SRL Városháza tér – piaţa Primăriei 1/4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210813 ...................................... 0721-213774 .................. maxgold2009@yahoo.com Adószám – CF: 24775721 Cégtárs – Asociat: Bindea Tibor

G H I J K L • BIZTONSÁGTECHNIKA • TEHNICĂ DE SECURITATE ARAMIS-RO SRL Ifjúság bejárat – intr. Tineretului 1/3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-212200, 0266-212200 .. 0742-038585 - diszpécser szolgálat, .......................................0741-216371 .......................... aramis@sigmasoft.ro ....................... www.aramis-security.ro Adószám – CF: 10827065 Ügyvezető igazgató – Director general: Csata Miklós HANGA ÜZLET - STYLE SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 53. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218341, 0366-100886 .............. 0744-629264, 0745-015658 .............. 0266-218341, 0366-100886 ..... office@stylekft.ro, office@hanga.ro ........... www.stylekft.ro, www.hanga.ro Adószám – CF: 526073 Ügyvezető – Administrator: Simma Zoltán

• BIZTOSÍTÁSI TANÁCSADÁS • CONSULTANŢĂ ASIGURĂRI EUROLIFE TRAINING SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 85. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-629279 ......................... marossyt@yahoo.com Adószám – CF: 15636074 Ügyvezető – Administrator: Marossy Tamás OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

M N O P Q R S T U V W X Y Z


58

A B C

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

OVB ALLFINANZ SRL Malom u. – str. Morii 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217325 ...................................... 0726-100187 .......................... istvan.ulkei@ovbro.ro ..........................................www.ovb.ro Adószám – CF: 14918697

D

• BIZTOSÍTÁSOK

E

• ASIGURĂRI

F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ARDAF BIZTOSÍTÓ - ARDAF SA Petőfi Sándor u. – str. Petőfi Sándor 17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210031 ...................................... 0266-210031 ....................... ardafodh@sigmasoft.ro ....................................... www.ardaf.ro Adószám – CF: 11870403 Ügynökségvezető – Șef agenţie: Nagy Sándor ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-213734, 0266-213792 ...................................... 0266-213734 ....................... asirom.hr@asirom.com .....................................www.asirom.ro Adószám – CF: 521181 CARPATICA ASIG SA Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 55. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219933 ...................................... 0751-071208 ...................................... 0266-219996 Adószám – CF: 15769925 Barabás Endre Béla GENERALI BIZTOSÍTÓ - GENERALI ASIGURĂRI SA Petőfi Sándor u. – str. Petőfi Sándor 17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210031 ...................................... 0749-017740 ................... ladislau.antal@generali.ro ...................................www.generali.ro Adószám – CF: 4134668 Ügynökségvezető – Șef agenţie: Antal László IDEAL ASIG. AGENT DE ASIGURARE SRL Győzelem u. – str. Victoriei 18/1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217046 ........................... idealc@sigmasoft.ro Adószám – CF: 22814557 Ügyvezető – Administrator: Lurcza Éva MAKLER SIG BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT - MAKLER-SIG BROKER DE ASIGURARE SRLSRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217136 .............. 0722-481857, 0723-696395 ...................................... 0366-814337 ........................ maklersig@gmail.com skype ID: maklersig Adószám – CF: 10204695 Ügyvezető – Administrator: Koffol Alfréd

 

BIZALOM A BIZTOSÍTÁSBAN. ÎNCREDERE ÎN ASIGURARE.

Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

OMNIASIG VIG SA Sziget u. – str. Insulei 24. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218103, 0266-218455 ...................................... 0741-259616 .............. 0266-218103, 0266-218455 ................ tamas.ferencz@omniasig.ro ................................. www.omniasig.ro Adószám – CF: 12503588 Ügynökségvezető – Șef agenţie: Tamás Ferencz OVB ALLFINANZ SRL Malom u. – str. Morii 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217325 ...................................... 0726-100187 .......................... istvan.ulkei@ovbro.ro ..........................................www.ovb.ro Adószám – CF: 14918697Fő tevékenysége magánnyugdíj és életbiztosítás, kiegészítő biztosításokkal együtt: havi betegszabadság (1500–2000 RON/ hó), akármilyen jellegű műtét (max. 5000 RON), napi kórházi költség baleset és szülés esetén. Családi biztosítás is köthető 5–6 személyre.Domeniul de activitate principal: pensii private și asigurări de viaţă, cu asigurările complementare: concedii medicale lunare (1500–2000 RON/lună), cheltuieli de spitalizare în caz de intervenţii chirurgicale, accidente și naștere. Asigurări de familie pt. 5–6 persoane.

LOGO!! LOGO !!

SAFETY BROKER ASIG SRL Malom u. – str. Morii 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0746-247742 ........... endre.barabas@safetybroker.ro ............................ www.safetybroker.ro Adószám – CF: 26225538 Területi igazgató – Director zonal: Barabás Endre

• BIZTOSÍTÓTÁRSASÁGOK • SOCIETĂŢI DE ASIGURARE ALLIANZ ŢIRIAC ASIGURĂRI SA Szűcs udvar – curtea Cojocarilor 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217773 ...................................... 0740-029301 ...................................... 0266-217773 ............ annamaria.kis@allianztiriac.ro ..............................www.allianztiriac.ro Adószám – CF: 11026308 PR menedzser – Manager relaţii cu clienţi: Kis Annamária KEVLAR ASIG ASISTENT ÎN BROKERAJ SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 51. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219762 ...................................... 0742-655431 ............................ office@kevlarasig.ro ............................... www.kevlarasig.ro Igazgató – Director: Balogh Endre OMNIASIG VIG SA Sziget u. – str. Insulei 24. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218103, 0266-218455 ...................................... 0741-259616 .............. 0266-218103, 0266-218455 ................ tamas.ferencz@omniasig.ro ................................. www.omniasig.ro Adószám – CF: 12503588 Ügynökségvezető – Șef agenţie: Tamás Ferencz

LOGO!! LOGO !!

PREMIUM INSURANCE – SAFETY BROKER ASIG. SRL Tomcsa Sándor u. – str. Tomcsa Sándor 2A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210411 ...................................... 0746-247742 ...................................... 0266-210411 ........... endre.barabas@safetybroker.ro ............................ www.safetybroker.ro Adószám – CF: 26225538 Területi igazgató – Director zonal: Barabás Endre

LOGO!! LOGO !!

Safety Broker

OVB ALLFINANZ SRL Malom u. – str. Morii 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217325 ...................................... 0726-100187 .......................... istvan.ulkei@ovbro.ro ..........................................www.ovb.ro Adószám – CF: 14918697

• BIZSUK • BIBELOURI ABT COM TURISM SRL Szombatfalvi út – str. Sâmbătești 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-766687 Adószám – CF: 15060442 Ügyvezető – Administrator: Kassay Gyula


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 ONIX - BOBINN SRL Városháza tér – piaţa Primăriei 11. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214404 ...................................... 0745-589933 ........................... office@korall.com.ro Adószám – CF: 14780267 Ügyvezető – Administrator: Dáné Béla

59 RIO BORPINCE - START ND SRL Tompa László u. – str. Tompa László 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-631940 ....................... startndsrl@citromail.hu Adószám – CF: 526642 Ügyvezető – Administrator: Nagy Domokos

LOGO!! LOGO !! • BOCSKAI RUHÁK

CSÁKI DIONISIE ÎF Petőfi Sándor u. – str. Petőfi Sándor 01/03. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213433 ......................... csakijulia@yahoo.com Adószám – CF: 1569120 Ügyvezető – Administrator: Csáki Dénes

• COSTUME TRADIŢIONALE KISS KÁROLY ÎI Szentimre u. – str. Sântimbru 63. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0746-944157, 0724-305481 ................. magdika-kiss@freemail.hu .......................... www.kezmuvesseg.ro Adószám – CF: 20276478 Ügyvezető – Administrator: Kiss Magdolna

• BŐRKERESKEDELEM • PIELE - COMERŢ KATVIL SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 110. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217951 .............. 0722-590492, 0724-226110 ...................................... 0266-217951 Adószám – CF: 7517536 Ügyvezető – Administrator: Szőcs Vilmos

• BOR KERESKEDELEM • VINURI – COMERŢ FARKAS PINCÉSZET SÁNDOR G. JÓZSEF ÎI Kornis Ferenc u. – str. Kornis Ferenc 33. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210322 ...................................... 0745-824314 ............... farkaspinceszet@gmail.com .......................www.farkaspinceszet.ro Adószám – CF: 31455622 Ügyvezető – Administrator: Sándor József

LOGO!! LOGO !!

VINOTÉKA BECSES COMPANY SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 240. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211102 ...................................... 0744-844549 ........... udvarhelyivinoteka@gmail.com Adószám – CF: 18985729 Ügyvezető – Administrator: Kulcsár Lajos

• BORÁSZATI KELLÉKEK • VINICULTURĂ ACCESORII

RÉGI JÓ BOLT CHRONOS CONSULTING SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 39. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0748-291 786 ...................................... 0266-210590 ....................... reka@mediaromania.ro ............. www.facebook.com/regijo.bolt Adószám – CF: 18567262 Ügyvezető – Administrator: Lukács László éReklám a színes belíven éReclamă pe coală interioară

LOGO!! LOGO !!

CIPÉSZEK SZÖVETKEZETI TÁRSULATA Budvár u. – str. Budvár 41. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213847 ...................................... 0745-243886 ...................................... 0266-213047 ....................... mgyongyike@cliknet.ro Adószám – CF: 526430 Elnök – Președinte: Metz Gyöngyike

AGRO-KER KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI SZAKÜZLET VAR-KER SRL Vásártér u. – str. Târgului 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0746-831584 ............ cseresnyescsaba@yahoo.com Adószám – CF: 4636699 Ügyvezető – Administrator: Cseresnyés Csaba

• BŐRDÍSZMŰ • MAROCHINĂRIE BÁLINT IMRE ÎI Győzelem u. – str. Victoriei 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-251083 ..................... balint.imre@citromail.hu Adószám – CF: 3495141 Ügyvezető – Administrator: Bálint Imre

LOGO!! LOGO !!

A B C D E F G H I J K L M

KISGAZDABOLT AGROGOSPODARUL MIC SRL Budvár u. – str. Budvár 70. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214971 .............. 0744-766695, 0744-766693 ...................................... 0266-219938 ............................ agrom1@vipmail.hu Adószám – CF: 3129493 Ügyvezető – Administrator: Pál Gyöngyvér Ida

• BŐRKONFEKCIÓ

N O P Q R S

• PIELE - CONFECŢII CONFEX JAKAB SRL Vár u. – str. Cetăţii 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213622 .......................................0266-218158 ......................... office@confexjakab.ro .............................www.confexjakab.ro Adószám – CF: 523700 Cégtulajdonos – Patron: Jakab János

LOGO!! LOGO !!

T U V W X Y Z

OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013


60

A B C D E F G H I J

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

CONFEX JAKAB SRL Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 20. 535805 Szentegyháza – Vlăhiţa ..................................... 0266-246395 ...................................... 0744-593038 ...................................... 0266-246191 ......................... office@confexjakab.ro .............................www.confexjakab.ro Adószám – CF: 523700 Cégtulajdonos – Patron: Jakab János IDA IMPEX SRL Vár u. – str. Cetăţii 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213622 ...................................... 0266-218158 Adószám – CF: 2974022 Ügyvezető – Administrator: Jakab János KNOBO ACCESSORIES SRL Timafalvi u. - str. Timafalvi 115. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. .............. 0266-206998, 0266-242010 ...................................... 0728-141043 ...................................... 0266-242010 .................... hansi.klemens@knobo.ro ......................................www.knobo.nl Adószám – CF: 17589548 Ügyvezető – Administrator: Klemens Hansi

• BŐRTÁSKÁK

K L M N O P Q R S T

• IND. PIELII – GENŢI GYŐZIKE ÜZLET - TIFAN ÎF Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 90. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-329095 ................... faludilevente@yahoo.com Adószám – CF: 16307665 Ügyvezető – Administrator: Faludi Levente

• BRÓKERCÉG • BROKER MAKLER SIG BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT - MAKLER-SIG BROKER DE ASIGURARE SRLSRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217136 .............. 0722-481857, 0723-696395 ...................................... 0366-814337 ........................ maklersig@gmail.com ..............................skype ID: maklersig Adószám – CF: 10204695 Ügyvezető – Administrator: Koffol Alfréd

U V W X Y Z Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

PREMIUM INSURANCE – SAFETY BROKER ASIG. SRL Tomcsa Sándor u. – str. Tomcsa Sándor 2A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210411 ...................................... 0746-247742 ...................................... 0266-210411 ........... endre.barabas@safetybroker.ro ............................ www.safetybroker.ro Adószám – CF: 26225538 Területi igazgató – Director zonal: Barabás Endre PREMIUM INSURANCE – SAFETY BROKER ASIG SRL Malom u. – str. Morii 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0746-247742 ........... endre.barabas@safetybroker.ro ............................ www.safetybroker.ro Adószám – CF: 26225538 Területi igazgató – Dir.: Barabás Endre

• BURKOLÓ- ÉS DÍSZKŐ • PAVAJE ANDESIT IMPEX SRL Mihai Eminescu u. str. Mihai Eminescu 2/A/18. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa .............. 0266-246047, 0266-246047 .............. 0743-126599, 0745-970205 ................................... info@andezit.ro ....................................www.andezit.ro Adószám – CF: 15401698 Ügyvezető – Administrator: György Endre SANGRÉBEN SRL Mező u. – str. Câmpului 29. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-256435 .................... sandor.albert@gmail.com Adószám – CF: 24412947 Cégtulajdonos – Patron: Sándor Albert

• BÚTOR - KÁRPITOS • MOBILĂ - TAPIŢERIE KÁRPÍTOS - VERES CSABA ÎF Fások u. – str. Lemnarilor 4B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216988 .............. 0745-509785, 0742-913975 Adószám – CF: 15769933 Ügyvezető – Administrator: Veres Csaba

• BÚTOR – LAPSZABÁSZAT • MOBILĂ – FORMATARE PLĂCI RÓZSA-FA SRL - BÚTORÜZLET (RÁKÓCZI ÜZLETHÁZ) Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210800 .......................... rozsafa2@yahoo.com ....................................www.rozsafa.ro Adószám – CF: 6926583 Ügyvezető – Administrator: Balázs István

• BÚTOR – SZÉKFORGALMAZÁS • MOBILĂ – COMERŢ SCAUNE SZÉK ÉS ASZTAL - ABLAK SRL Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-168621 ........................... holmi33@gmail.com Adószám – CF: 523794 Ügyvezető – Administrator: Majla Sándor

• BÚTOR – VASALATOK • MOBILĂ – FERONERIE RÓZSA-FA SRL - BÚTORÜZLET (RÁKÓCZI ÜZLETHÁZ) Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210800 .......................... rozsafa2@yahoo.com ....................................www.rozsafa.ro Adószám – CF: 6926583 Ügyvezető – Administrator: Balázs István

• BÚTORASZTALOSOK • MOBILĂ -TÂMPLAR MOBILĂ BALÁZS BÚTORHÁZ - RÓZSA-FA SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 81. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216324 .......................... rozsafa2@yahoo.com Adószám – CF: 6926583 Ügyvezető – Administrator: Balázs István


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

61

RÓZSA-FA SRL Sas u. – str. Vulturului 10/A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-209371 ...................................... 0266-219999 .......................... rozsafa2@yahoo.com ....................................www.rozsafa.ro Adószám – CF: 6926583 Ügyvezető – Administrator: Balázs István

COMINDLEMN MAROSI SRL Vásártér u. – str. Târgului 7. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-244100 ...................................... 0744-583219 ...................................... 0266-244100 ................... comindlemn@freemail.hu Adószám – CF: 529258 Ügyvezető – Administrator: Marosi János

ZETAM-PLM SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 87. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-210100, 0266-212094 ...................................... 0752-069408 ...................................... 0266-210100 .................................. office@zetam.ro ......................................www.zetam.ro Adószám – CF: 8744251 Ügyvezető – Administrator: Máté Zoltán éReklám a színes belíven éReclamă pe coala interioară

DREAMLAND ALVÁSSTÚDIÓ ÉS BÚTORÜZLET - SLEEP CARE SRL Budvár u. – str. Budvár 41 ( Beta Roll Udvarán ) 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-100666 ...................................... 0751-052686 ...................................... 0366-100666 .................... info@dreamlandstudio.ro ..................... www.dreamlandstudio.ro Adószám – CF: 23464395 Ügyvezető – Administrator: Petre Zoltán

• MOBILIER PICTAT

BARTOS KÉZMŰVES MŰHELY BÁN TÜNDE PFA Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 60/12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-031456 ............... banbartostunde@yahoo.com Adószám – CF: 22477508 Ügyvezető – Administrator: Bán Bartos Tünde

• BÚTORGYÁRTÁS • MOBILĂ - PRODUCŢIE BUTORLAP SZER SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 167. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216088 ...................................... 0746-034644 ...................................... 0266-216088 ......................... butorlap@citromail.hu Adószám – CF: 18179856 Ügyvezető – Administrator: Ambrus Gellért COMINDLEMN MAROSI SRL Küküllő u. – str. Târnavei 7. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-244100 ...................................... 0744-583219 ...................................... 0266-244100 ................... comindlemn@freemail.hu Adószám – CF: 529258 Ügyvezető – Administrator: Marosi János

RÓZSA-FA SRL Szabadság tér – piaţa Libertăţii 1. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242800 .......................... rozsafa2@yahoo.com ....................................www.rozsafa.ro Adószám – CF: 6926583 Ügyvezető – Administrator: Balázs István

LOGO!! LOGO !!

FAMOS SA Vásártér u. – str. Târgului 6. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218330, 0266-218101 ...................................... 0266-218277 .................................. office@famos.ro ......................................www.famos.ro Adószám – CF: 523816 Vezérigazgató – Director general: Dobai Tibor F-COMODIONS SRL Tompa László u. – str. Tompa László 21. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-029916 Adószám – CF: 2974014 Ügyvezető – Administrator: Fülöp DomokosBútorkészítés A-tól Z-ig: egyedi bútorok, lépcsőrendszerek, ajtó-ablakok készítése és felszerelése. Bútorfelújítás és renoválás tömörfából.Confecţionare de mobilă de la a la Z: execuţie și montare de mobilă unicat, sisteme de scări, uși-ferestre. Restaurarea și recondiţionarea mobilei din lemn masiv. FEKETE RIGÓ SRL Fő u. – str. Principală 154. 537360 Zetelaka – Zetea ..................................... 0266-241421 ...................................... 0740-406545 Adószám – CF: 16954009 Ügyvezető – Administrator: Szegedi László MOBIL SZTÁR SRL Céhek u. – str. Breslelor 6/11. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-987787 ...................... mobilsztar@freemail.hu Adószám – CF: 18293590 Ügyvezető – Administrator: Ráduly Vince

A B C D E F G H

LOGO!! LOGO !!

• BÚTORFESTÉS

ARTERA ALAPÍTVÁNY FUNDAŢIA ARTERA Kornis Ferenc u. – str. Kornis Ferenc 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0366-900100, 0266-210009 ...................................... 0744-593192 ...................................... 0266-210009 .................................. office@artera.ro ......................................www.artera.ro Adószám – CF: 12858017 Elnök – Președinte: Lőrincz Zsuzsanna

NIKKALA SRL Tihadár bejárat – intr. Tihadár 3/12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-912312 Adószám – CF: 13972086 Ügyvezető – Administrator: Szígyártó János

RÓZSA-FA SRL Sas u. – str. Vulturului 10/A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-209371 ...................................... 0266-219999 .......................... rozsafa2@yahoo.com ....................................www.rozsafa.ro Adószám – CF: 6926583 Ügyvezető – Administrator: Balázs István RÓZSA-FA SRL - BÚTORÜZLET (RÁKÓCZI ÜZLETHÁZ) Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210800 .......................... rozsafa2@yahoo.com ....................................www.rozsafa.ro Adószám – CF: 6926583 Ügyvezető – Administrator: Balázs István SWED-ROM SRL Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 154. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218329 ...................................... 0266-218329 ....................... swedrom@swedrom.ro .................................www.swedrom.ro Adószám – CF: 5704910 Ügyvezető – Administrator: Fábián István SZEL MOB SRL Berde Mózes u. – str. Berde Mózes 52. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-243836 .............. 0744-511478, 0748-119721 ...................................... 0266-244012 .............................. office@szelmob.ro .................................. www.szelmob.ro Adószám – CF: 6833026 Ügyvezető – Administrator: Szel Gábor TAPIMOB SRL Strand u. – str. Ștrandului 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210523 ...................................... 0740-770449 ...................................... 0266-210523 .................................. www.tapimob.ro Adószám – CF: 465637 Ügyvezető – Administrator: Brok István OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


62

A B C D E

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

ZETAM-PLM SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 87. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-210100, 0266-212094 ...................................... 0752-069408 ...................................... 0266-210100 .................................. office@zetam.ro ......................................www.zetam.ro Adószám – CF: 8744251 Ügyvezető – Administrator: Máté Zoltán éReklám a színes belíven éReclamă pe coala interioară

LOGO!! LOGO !! !!

F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

• BÚTORKELLÉKEK • MOBILĂ ACCESORII AMOTECH SRL Márton Áron tér – piaţa Márton Áron 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219900 ...................................... 0744-871937 ...................................... 0266-219900 ..................... amortechsrl@yahoo.com Adószám – CF: 16035684 Ügyvezető – Administrator: Bokor Zoltán PROCOMEL SRL Budvár u. – str. Budvár 35. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-217715, 0266-218396 ...................................... 0744-594825 ...................................... 0266-218396 ...................... procomel@sigmasoft.ro .................................www.procomel.ro Adószám – CF: 525515 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Erdély András

• BÚTORKERESKEDELEM • MOBILĂ - COMERŢ DIEGO MS SRL Budvár u. – str. Budvár 40. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210550 ...................................... 0266-210550 Adószám – CF: 23346063 Ügyvezető – Administrator: Takács József DREAMLAND ALVÁSSTÚDIÓ ÉS BÚTORÜZLET - SLEEP CARE SRL Budvár u. – str. Budvár 41 ( Beta Roll Udvarán ) 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-100666 ...................................... 0751-052686 ...................................... 0366-100666 .................... info@dreamlandstudio.ro ..................... www.dreamlandstudio.ro Adószám – CF: 23464395 Ügyvezető – Administrator: Petre Zoltán Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

MAJA MOBILA SRL Termés u. – str. Recoltei 28A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-580742, 0740-532632 Adószám – CF: 26405440 Ügyvezető – Administrator: Bencze János RÓZSA-FA SRL Szabadság tér – piaţa Libertăţii 1. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242800 .......................... rozsafa2@yahoo.com ....................................www.rozsafa.ro Adószám – CF: 6926583 Ügyvezető – Administrator: Balázs István RÓZSA-FA SRL - BÚTORÜZLET (RÁKÓCZI ÜZLETHÁZ) Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210800 .......................... rozsafa2@yahoo.com ....................................www.rozsafa.ro Adószám – CF: 6926583 Ügyvezető – Administrator: Balázs István ZETAM-PLM SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 87. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-210100, 0266-212094 ...................................... 0752-069408 ...................................... 0266-210100 .................................. office@zetam.ro ......................................www.zetam.ro Adószám – CF: 8744251 Ügyvezető – Administrator: Máté Zoltán éReklám a színes belíven éReclamă pe coala interioară

• BÚTORLAPSZABÁSZAT • MOBILĂ FORMATARE PLĂCI BUTORLAP SZER SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 167. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216088 ...................................... 0746-034644 ...................................... 0266-216088 ......................... butorlap@citromail.hu Adószám – CF: 18179856 Ügyvezető – Administrator: Ambrus Gellért

LOGO!! LOGO !!

• BÚTORTERVEZÉS • MOBILĂ PROIECTARE CREŢU D. MÁRIA PFA Győzelem u. – str. Victoriei 30/6. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-880503 ...................................... 0366-815408 ............................. proitur@yahoo.com Adószám – CF: 21496579 Ügyvezető – Administrator: Creţu Mária

RÓZSA-FA SRL Sas u. – str. Vulturului 10/A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-209371 ...................................... 0266-219999 .......................... rozsafa2@yahoo.com ....................................www.rozsafa.ro Adószám – CF: 6926583 Ügyvezető – Administrator: Balázs István RÓZSA-FA SRL - BÚTORÜZLET (RÁKÓCZI ÜZLETHÁZ) Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210800 .......................... rozsafa2@yahoo.com ....................................www.rozsafa.ro Adószám – CF: 6926583 Ügyvezető – Administrator: Balázs István ZETAM-PLM SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 87. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-210100, 0266-212094 ...................................... 0752-069408 ...................................... 0266-210100 .................................. office@zetam.ro ......................................www.zetam.ro Adószám – CF: 8744251 Ügyvezető – Administrator: Máté Zoltán éReklám a színes belíven éReclamă pe coala interioară

• BÚTORÜZLETEK • MOBILĂ - MAGAZINE CONTRAST SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0752-240336 ........................ office@contrastmob.ro ............................www.contrastmob.ro Adószám – CF: 514680 Ügyvezető – Administrator: Xantusz Attila RÓZSA-FA SRL Sas u. – str. Vulturului 10/A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-209371 ...................................... 0266-219999 .......................... rozsafa2@yahoo.com ....................................www.rozsafa.ro Adószám – CF: 6926583 Ügyvezető – Administrator: Balázs István

• CD-DVD FORGALMAZÁS • CD-DVD COMERȚ BAGOLYVÁR KÖNYVESBOLT METSO SRL Márton Áron tér – piaţa Márton Áron 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213412 ...................................... 0723-304990 ...................... kapcsolat@bagolyvar.ro ................................ www.bagolyvar.ro Adószám – CF: 4466632 Ügyvezető – Administrator: Barabás Enikő


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

• CÉGBEJEGYZÉS ÉS MÓDOSÍTÁS • ÎNREGISTRARE FIRME MODIFICĂRI AUTIN ÜGYINTÉZŐ IRODA AUTIN SRL Eötvös József u. – str. Eötvös József 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210110 ...................................... 0740-027229 ...................................... 0266-210110 ............... melinda.kardos@yahoo.com Adószám – CF: 523999 Ügyvezető – Administrator: Kardos Melinda EXACONT CONSULTING SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 3/3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-049425 ............................... office@exacont.ro ................................... www.exacont.ro Adószám – CF: 22841152 Ügyvezető – Administrator: Téglás Olga

LOGO!! LOGO !!

63 SIGNO SRL Forrás u. – str. Izvorului 21. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218318 ...................................... 0728-337711 ...................................... 0266-218318 ................................... office@signo.ro .......................................www.signo.ro Adószám – CF: 6754984 Igazgató – Director: Józsa Attila TOP INVEST SRL Kornis Ferenc u. – str. Kornis Ferenc 24. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218107 ...................................... 0266-218107 ............................. office@topinvest.ro ................................. www.topinvest.ro Adószám – CF: 5293564 Igazgató – Director: Kozma Ernő TOTÁL REKLÁM - NIRVANA SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 43. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217755 .............. 0745-598667, 0740-194050 ..................... nirvana_kft@yahoo.com Adószám – CF: 6682713 Ügyvezető – Administrator: Lőrincz Zoltán

LOGO!! LOGO !! GERCONS GERGELY GÁBOR TIBERIU ÎI Szentimre u. – str. Sântimbru 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210055 .................................. gercons@tvn.hu Adószám – CF: 7145831 Ügyvezető – Adm.: Gergely Gábor-Tiberiu MOLDOVÁN EMIL PFA Vásártér u. – str. Târgului 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-283039 ................. moldovanemil@yahoo.com Adószám – CF: 28354245 Ügyvezető – Administrator: Moldován Emil

• CÉGTANÁCSADÁS ÉS ÜGYINTÉZÉS • CONSULTANŢĂ ȘI ADMINISTRARE FIRME

• CÉGTÁBLA ÉS FÉNYREKLÁM • FIRME ȘI RECLAME LUMINOASE BID STÚDIÓ Szentimre u. – str. Sântimbru 89B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0374-045666 .............. 0744-227666, 0740-167947 ............................. office@bidstudio.ro ................................. www.bidstudio.ro Adószám – CF: 13144890 Ügyvezető – Administrator: Bokor István L DESIGN & DECOR SRL Móricz Zsigmond u. – str. Móricz Zsigmond 78. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215135 ...................................... 0740-029290 ................................ office@ldesign.ro .................................... www.ldesign.ro Adószám – CF: 18837560 Ügyvezető – Administrator: Lakatos Lehel

DED LOGIX SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218002 ...................................... 0745-520679 ...................................... 0266-218002 .......................... dedlogix@yahoo.com Adószám – CF: 16486064 Ügyvezető – Administrator: Demeter Előd EXACONT CONSULTING SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 3/3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-049425 ............................... office@exacont.ro ................................... www.exacont.ro Adószám – CF: 22841152 Ügyvezető – Administrator: Téglás Olga

LOGO!! LOGO !!

PÉTER ZSUZSÁNNA II Tomcsa Sándor u. – str. Tomcsa Sándor 9/22. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-088309 .................... zsuzsa0712@yahoo.com Adószám – CF: 20349782 Cégtulajdonos – Titular: Péter Zsuzsánna

• CÉGÜGYINTÉZÉS • ADMINISTRARE FIRME AUTIN ÜGYINTÉZŐ IRODA AUTIN SRL Eötvös József u. – str. Eötvös József 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210110 ...................................... 0740-027229 ...................................... 0266-210110 ............... melinda.kardos@yahoo.com Adószám – CF: 523999 Ügyvezető – Administrator: Kardos MelindaCégek, magánvállalkozások, családi vállalkozások alapítása és módosítása, felszámolása - teljes körű ügyintézése.

 Înfiinţare și modificare, desfiinţare de firme întreprinderi individuale și familiale – servicii de administrare complete.

A B C D E F G H I J K L

B CONSULT BENEDEK CSABA PFA Mikes Kelemen u. – str. Mikes Kelemen 17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-669945 ................www.benedekarpadcsaba.ro Ügyvezető – Administrator: Benedek Árpád Csaba

M

PÁL-KATONA CSABA PFA Győzelem u. – str. Victoriei 20/17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217413 ...................................... 0744-399253 ........................... pkcsaba@gmail.com Adószám – CF: 25430534 Jogász – Jurist: Pál Katona Csaba

P

REX MULTIPROD SRL Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 29. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0742-751992, 0740-360041 Adószám – CF: 5961035 Ügyvezető – Administrator: Mátyás János

S

• CÉRNAKERESKEDELEM • AŢĂ - COMERŢ ALTERFIL SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211015 ...................................... 0266-211512 .................................. office@alterfil.ro Adószám – CF: 17778415 Ügyvezető – Administrator: Szabó Mária OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

N O Q R T U V W X Y Z


64

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

• CHIPESKULCSMÁSOLÁS • COPIERE CHEI CU CIPURI PÉTER CSABA IF Gyepes bejárat – intr. Ghipeș A20/9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214845 ...................................... 0744-904086 ....................... peterek55@freemail.hu Adószám – CF: 15539276 Ügyvezető – Administrator: Péter Csaba

• CÍMKÉK • ETICHETE FARKAS JÓZSEF ÎI Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 16/35. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0724-563137 ........................ farkas_joco@yahoo.ca Adószám – CF: 21415680 Ügyvezető – Administrator: Farkas Jozsef HK-TEXTILE SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 69C/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211538 ...................................... 0266-211746 ............................ hkt.ro@hk-textile.ro Adószám – CF: 15351417 Menedzser – Manager: Sorin Stoica

• CIPÉSZMŰHELYEK • PANTOFARI GYÖRGY MIKLÓS ÎI Ady Endre u. – str. Ady Endre 11A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0747-580988 Adószám – CF: 21150345 Ügyvezető – Administrator: György Miklós

• CIPŐ ÉS LÁBBELI • ÎNCĂLŢĂMINTE

CALZATURIFICO SIMO’R SRL Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 15. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ...................................... 0266-243129 .................................. simor@netter.ro Adószám – CF: 11447749 Ügyvezető – Administrator: Kovács Krisztina CENTRUM DIVATÁRU ÜZLET BÁLINT L. TIBOR ÎF Tomcsa Sándor u. – str. Tomcsa Sándor 2A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0744-782108, 0744-782018 Adószám – CF: 18782724 Ügyvezető – Administrator: Bálint Tibor FASHION RUHA- és CIPŐBOLT BAR-ADI HOLDING SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 86. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. Adószám – CF: 15449475 Ügyvezető – Administrator: Kiss József GRÉTA DIVATÁRU - PÁL VILMA ÎI Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0743-122944 Adószám – CF: 21217240 Ügyvezető – Administrator: Pál Vilma HUMANIC ÜZLET - PÁL TIBOR ÎF Tomcsa Sándor u. – str. Tomcsa Sándor 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-088340 ......................... ptibor80@freemail.hu Adószám – CF: 18599876 Ügyvezető – Administrator: Pál Tibor

LOGO!! LOGO !!

ÁRVARÁZS RUHABOLT CHELBEZAN JULIANNA ÎI Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 11. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-581772 Adószám – CF: 21575869 Ügyvezető – Administrator: Chelbezan Juliánna

INCALTAMINTE HAJNAL SRL Berde Mózes u. – str. Berde Mózes 82/F. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ...................................... 0751-837143 Adószám – CF: 29493985

BRIGITTA ÜZLET IMPEX SZIVÁRVÁNY SRL Márton Áron tér – piaţa Márton Áron 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0733-053953 Adószám – CF: 407452 Ügyvezető – Administrator: Balázs Ibolya

OLYMPIC - CREATOR COMPANY SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 20. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218414 ...................................... 0744-483772 Adószám – CF: 9891153 Ügyvezető – Administrator: Pál János

Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

PIETA SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217717 .................................... office@pieta.ro Adószám – CF: 6582480 PIETA SRL Városháza tér – piaţa Primăriei 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214455 .................................... office@pieta.ro Adószám – CF: 6582480 Igazgató – Director: Katona Béla RIO SHOP DIVATÁRU-ÜZLET START ND. SRL Tompa László u. – str. Tompa László 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-631940 ....................... startndsrl@citromail.hu Adószám – CF: 526642 Ügyvezető – Administrator: Nagy Domokos SOCIETATE COOPERATIVĂ „SĂRGUINȚA” Csíki u. – str. Ciucului 15. 520019 Sepsiszentgyörgy – Sf. Gheorghe ..................................... 0267-315427 ...................................... 0722-211394 ...................................... 0267-315427 .......................... cmsarguinta@xnet.ro .................................www.sarguinta.ro Adószám – CF: 545580 Elnök – Președinte: Mehedinți Liviu SZIVÁRVÁNY ÜZLET - METEORFA SRL Vásártér u. – str. Târgului sz.n. - f.n. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218130 ...................................... 0745-321956 ...................................... 0266-218130 Adószám – CF: 6625394 Ügyvezető – Administrator: Fancsali Antal TEST-COM SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0722-779291, 0740-249494 ................... testcom2006@yahoo.com TOPÁNKA CIPŐÜZLET OZON CO SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 22. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212941 ...................................... 0749-280136 ....................... mathefam@yahoo.com Adószám – CF: 6625122 Ügyvezető – Administrator: Máthé Miklós


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

• CUKRÁSZÁRU • COFETĂRIE - PRODUSE ALEXANDRA CUKRÁSZDA FRIESKE PAN SRL Márton Áron tér – piaţa Márton Áron 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218300 Adószám – CF: 4757968 Ügyvezető – Administrator: Băcescu Ludovic FRIESKE PAN SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 172. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218290 ...................................... 0266-215750 Adószám – CF: 4757968 Ügyvezető – Administrator: Băcescu Ludovic IZA CUKI – IZABELLA IMPEX SRL Kossuth u. - str. Kossuth B10/12. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242172 ...................................... 0740-662403 Adószám – CF: 4892883 Ügyvezető – Administrator: Fekete Albert VIDÉKI PÉKSÉG - COUNTRY BAKERY PROD SRL Fő u. – str. Principală 17A. 537080 Oroszhegy – Dealu ..................................... 0266-225185 ...................................... 0720-353787 ...........................www.videkipekseg.ro Adószám – CF: 7812706 Igazgató – Director: Boldizsár Gábor VIDÉKI PÉKSÉG BEMUTATÓ ÜZLET - COUNTRY BAKERY PROD SRL Győzelem u. – str. Victoriei 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0720-353787 ...........................www.videkipekseg.ro Adószám – CF: 7812706 Igazgató – Director: Boldizsár Gábor

• CUKRÁSZDA • COFETĂRIE ALICOF-BORÓKA BEMUTATÓ ÜZLET - ALICOF-BORÓKA SRL Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 11. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-512726 Adószám – CF: 526375 Ügyvezető – Administrator: Bokor Béla ALICOF-BORÓKA CUKRÁSZLABOR- ALICOFBORÓKA SRL Solymossy u. – str. Solymossy 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .......................................0745-512726 Adószám – CF: 526375 Ügyvezető – Administrator: Bokor Béla ELEKES NÓRA Győzelem u. – str. Victoriei 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0729-631900 .......................... noricska@yahoo.com Adószám – CF: 31870807 Ügyvezető – Administrator: Elekes Nóra

65 HARMÓNIA CUKRÁSZDA COF-BAR HARMONIA SRL Városháza tér – piaţa Primăriei 6. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218166 ...................................... 0266-218166 Adószám – CF: 523956 Igazgató – Director: Tóth Gizella HÓLABDA - GABI COM IMPEX SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-530300 Adószám – CF: 2974057 Ügyvezető – Administrator: Boros Júlia KELY CUKY - GARAMEUSSIN SRL Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-180893 Adószám – CF: 16230219 Ügyvezető – Administrator: Bokor Károly

• CUKRÁSZLABOROK • COFETĂRIE-LABORATOARE ALICOF-BORÓKA CUKRÁSZLABOR- ALICOFBORÓKA SRL Solymossy u. – str. Solymossy 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .......................................0745-512726 Adószám – CF: 526375 Ügyvezető – Administrator: Bokor BélaTészták esküvőkre, külön rendelésre bármilyen rendezvényre. * Torták, cukrásztermékek rendelésre a helyszínen vagy telefonon. * Figurás torták készítése: 14 fajta ízesítésben, gyerekfigurákkal.La comandă pregătim prăjituri pentru nunţi și alte ocazii * Comenzi pentru torturi și produse de cofetărie la faţa locului sau prin telefon. * Torturi cu figurine pentru copii, în 14 de variante de gust. ELEKES NÓRA Győzelem u. – str. Victoriei 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0729-631900 .......................... noricska@yahoo.com Adószám – CF: 31870807 Ügyvezető – Administrator: Elekes Nóra

• CSALÁDORVOSI RENDELŐK • MEDICI DE FAMILIE ARROS MELINDA DR Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 45/6. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211080 BALÁZS MELINDA DR. CSALÁDORVOSI RENDELŐMEDIC DE FAMILIE Szabadság tér – piaţa Libertăţii 10. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242772

BÍRÓ MELINDA DR. CSALÁDORVOSI RENDELMEDIC DE FAMILIE Szabadság tér – piaţa Libertăţii 11. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242772 BÖGÖZI ORVOSI RENDELŐ CABINETUL MEDICAL MUGENI Fő u. – str. Principală 99. 537205 Bögöz – Mugeni ..................................... 0266-245402 Orvos – Medic: dr. Nagy Gizella

A B C D E

CSENDŐR ÉVA DR. CAB. MED. Gyepes bejárat – intr. Ghipeș 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-227105 Főorvos – Medic primar: dr. Csendőr Éva

F

ETÉDI ORVOSI RENDELŐ CABINETUL MEDICAL ATID Pap u. – str. Pap 254. 537005 Etéd – Atid ..................................... 0266-226208 Orvos – Medic: dr. Gálfi Czirjék Rozália

H

FARKAS RÁDULY SÁNDOR DR. CSALÁDORVOSI RENDELŐ Szabadság tér – piaţa Libertăţii 10. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-243555 FARKAS WELLMAN ANDRÁS Sziget u. – str. Insulei 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213876 FELSŐBOLDOGFALVI ORVOSI RENDELŐ – CABINETUL MEDICAL FELICENI Fő u. – str. Principală 98. 537095 Felsőboldogfalva – Feliceni ..................................... 0266-245313 Orvos – Medic: dr. Sima Melinda FENYÉDI ORVOSI RENDELŐ CABINETUL MEDICAL BRĂDEȘTI Fő u. – str. Principală 89. 537025 Fenyéd – Brădești ..................................... 0266-245114 Orvos – Medic: dr. Jánó Irén GALAMBFALVI ORVOSI RENDELŐ CABINETUL MEDICAL PORUMBENI Fő u. – str. Principală 244. 537214 Nagygalambfalva – Porumbenii Mari ..................................... 0266-244500 Orvos – Medic: dr. Hegyi Tünde HOMORÓDALMÁSI ORVOSI RENDELŐ - CABINETUL MEDICAL MEREȘTI Fő u. – str. Principală 106. 537195 Homoródalmás – Merești Orvos – Medic: dr. Józsa Irina HOMORÓDSZENTMÁRTONI ORVOSI RENDELŐ - CABINETUL MEDICAL MĂRTINIȘ Fő u. – str. Principală 83. 537175 Homoródszentmárton – Mărtiniș ..................................... 0266-223147 Orvos – Medic: dr. Sata Attila OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

G I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


66

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

KÁNYÁDI ORVOSI RENDELŐ CABINETUL MEDICAL ULIEȘ Fő u. – str. Principală 33. 537340 Kányád – Ulieș ..................................... 0266-222105 Orvos – Medic: dr. Benedek Lídia, dr. Demeter József KÁPOLNÁSFALUSI ORVOSI RENDELŐ - CABINETUL MEDICAL CĂPÂLNIŢA Fő u. – str. Principală 190. 537030 Kápolnásfalu – Căpâlniţa ..................................... 0266-247513 Orvos – Medic: dr. Deák András KORONDI ORVOSI RENDELŐ CABINETUL MEDICAL CORUND Fő u. – str. Principală 597. 537060 Korond – Corund ..................................... 0266-249136 Orvos – Medic: dr. Kozma Gábor KÖVECSI KATALIN DR. CSALÁDORVOSI RENDELŐ MEDIC DE FAMILIE Szabadság tér – piaţa Libertăţii 10. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-243666 LAKATOS FERENC DR. CSALÁDORVOSI RENDELŐ MEDIC DE FAMILIE Gyepes bejárat – intr. Ghipeș 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0723-345899 Főorvos – Medic primar: dr. Lakatos Ferencz LÖVÉTEI ORVOSI RENDELŐ CABINETUL MEDICAL LUETA Fő u. – str. Principală 1111. 537140 Lövéte – Lueta ..................................... 0266-220605 Orvos – Medic: dr. Szabó Attila, dr. Deák András MÁRÉFALVI ORVOSI RENDELŐ CABINETUL MEDICAL SATU MARE Fő u. – str. Principală 449. 537026 Máréfalva – Satu Mare ..................................... 0266-245120 Orvos – Medic: Dr. Hodor Ildikó NAGY BÉLA DR. CSALÁDORVOSI RENDELŐ - MEDIC DE FAMILIE Gyepes bejárat – intr. Ghipeș 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212414 Adószám – CF: 20427280 Orvos – Medic: dr. Nagy Béla

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014 ORBÁN KLÁRA DR Sziget u. – str. Insulei 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219790 OROSZHEGYI ORVOSI RENDELŐ CABINETUL MEDICAL DEALU Fő u. – str. Principală 652. 537080 Oroszhegy – Dealu ..................................... 0266-225116 Orvos – Medic: dr. Pál-Magos Melinda, dr. Bálint-Szentendrei Csaba ÖRDÖG IRMA DR. CSALÁDORVOSI RENDELŐ Petőfi Sándor u. – str. Petőfi Sándor 40. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-243220 REND KATALIN DR. CAB. MED. Gyepes bejárat – intr. Ghipeș 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210510 Adószám – CF: 20730484 Orvos – Medic: dr. Rend Katalin ROMÁNANDRÁSFALVI ORVOSI RENDELŐ - CABINETUL MEDICAL SĂCEL Fő u. – str. Principală 71. 537255 Románandrásfalva – Săcel ..................................... 0266-221008 Orvos – Medic: dr. Szén Csilla ROZINGER MÁRIA DR. CSALÁDORVOSI RENDELŐ Kriza János u. – str. Kriza János 34. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242043 SIMÉNFALVI ORVOSI RENDELŐ CABINETUL MEDICAL ȘIMONEȘTI Fő u. – str. Principală 39. 537310 Siménfalva – Șimonești ..................................... 0266-221626 Orvos – Medic: dr. Fazakas Sándor SZÉKELYDERZSI ORVOSI RENDELŐ - CABINETUL MEDICAL DÂRJIU Fő u. – str. Principală 386. 537075 Székelyderzs – Dârjiu ..................................... 0266-222003 Orvos – Medic: dr. Demeter József SZÉKELYSZENTERZSÉBETI ORVOSI RENDELŐ - CABINETUL MEDICAL ELISENI Fő u. – str. Principală 299. 537292 Székelyszenterzsébet – Eliseni ..................................... 0266-221152 Orvos – Medic: dr. Balázs Melinda

NAGY LEVENTE DR. Gyepes bejárat – intr. Ghipeș 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218182 ...................................... 0744-854964 ....................... nleventedr@gmail.com Főorvos – Medic primar: dr. Nagy Levente

SZÉKELYVARSÁGI ORVOSI RENDELŐ - CABINETUL MEDICAL VĂRȘAG Központ – Centru 348. 537350 Székelyvarság – Vărșag ..................................... 0266-244383 Orvos – Medic: dr. László Ilona

OKLÁNDI ORVOSI RENDELŐ CABINETUL MEDICAL OCLAND Fő u. – str. Principală 84. 537225 Oklánd – Ocland ..................................... 0266-224005 Orvos – Medic: dr. Nuszer Zoltán

SZEKERES ILDIKÓ DR. CSALÁDORVOSI RENDELŐ MEDIC DE FAMILIE Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 59. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211142

Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

SZENTÁBRAHÁMI ORVOSI RENDELŐ - CABINETUL MEDICAL AVRĂMEȘTI Fő u. – str. Principală 183. 537010 Szentábrahám – Avrămești ..................................... 0266-220023 Orvos – Medic: dr. Bordi Julianna SZENTEGYHÁZI CSALÁDORVOSI RENDELŐK MEDICI DE FAMILIE VLĂHIŢA Köztársaság u. – str. Republicii 24A. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa .............. 0266-246072, 0266-246929 Orvos – Medic: dr. Máthé Ágota, dr. Mihály Margit, dr. Szabó Zoltán SZENTLÉLEKI ORVOSI RENDELŐ CABINETUL MEDICAL BISERICANI Fő u. – str. Principală 8A. 537166 Székelyszentlélek – Bisericani ..................................... 0266-248355 Orvos – Medic: dr. Csata Katalin SZŐCS ILDIKÓ DR. CSALÁDORVOSI RENDELŐ MEDIC DE FAMILIE Kárpátok bejárat – intr. Carpaţi 1/1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212357 ...................................... 0726-695733 Adószám – CF: 20895938 Orvos – Medic: dr. Szőcs Ildikó ÚJSZÉKELYI ORVOSI RENDELŐ CABINETUL MEDICAL SECUIENI Fő u. – str. Principală 225. 537290 Újszékely – Secuieni ..................................... 0266-244753 Orvos – Medic: dr. Szén Csilla ZETELAKI I. sz. ORVOSI RENDELŐ - CABINETUL MEDICAL ZETEA I Fő u. – str. Principală 536. 537360 Zetelaka – Zetea ..................................... 0266-241299 Orvos – Medic: dr. Izsák Seres Emese ZETELAKI II sz. ORVOSI RENDELŐ - CABINETUL MEDICAL ZETEA II Fő u. – str. Principală 915. 537360 Zetelaka – Zetea ..................................... 0266-241294 Orvos – Medic: dr. Kolumbán-Antal Ilona

• CSAPÁGYAK ÉS SZIMERINGEK • RULMENŢI ȘI SIMERINGURI CASTOR FIBER SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 83. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216800 .............. 0744-564206, 0745-320903 ............................ csekei@kabelkon.ro Adószám – CF: 5293491 Ügyvezető igazgato – Director executiv: Cseke István METROLEX SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 69B/6. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210156 ...................................... 0752-243786 ...................................... 0266-210156 ........................ skfodorhei@clicknet.ro ..................................www.metrolex.ro Adószám – CF: 12789871


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 PROWARDEIN SRL 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 1/1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210112 .............. 0722-352676, 0727-334638 ............................... office@wardein.ro ...................................www.wardein.ro Adószám – CF: 16887481 Ügyvezető – Administrator: Koszta Imre TAF-IF SRL Fő u. – str. Principală 227. 537060 Korond – Corund .............. 0266-210479, 0745-174789 .............. 0740-039161, 0743-562869 ...................................... 0266-210479 ..................................... zoltan@tafif.ro Adószám – CF: 12959950 TAF-IF SRL Szabadság tér – piaţa Libertăţii 30. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-210479 ...................................... 0740-039161 ...................................... 0266-210479 ..................................... zoltan@tafif.ro Adószám – CF: 12959950 TAF-IF SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 210. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210479 .............. 0740-039161, 0745-174789 ...................................... 0266-210479 ..................................... zoltan@tafif.ro Adószám – CF: 12959950

 Traktor-, homlokrakodó (TAF, Ifron) cserealkatrészek, akkumulátorok, olajak, csapágyak, szimeringek, drótkötelek 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20-as méretben. Piese de schimb pt. tractoare și încărcătoare, acumulatoare, uleiuri, rulmenţi, lubrifianţi, simeringuri, cabluri de oţel în dimensiunile de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 mm. TORNADO SRL Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 33. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211095 ...................................... 0722-609758 ...................................... 0266-211095 ................. office_tornado@yahoo.com Adószám – CF: 7851837 Ügyvezető – Administrator: Benczédi Levente

• CSAVAROK (ANYÁK ÉS ALÁTÉTEK) • ȘURUBURI (PIULIŢE ȘI ȘAIBE) BILAMA SRL Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 22. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-213080, 0266-215935 .............. 0266-213080, 0266-215935 ............................... bilama@farago.ro Adószám – CF: 4466500 Ügyvezető – Administrator: Biró Mária

67 RULMENŢI DE CALITATE - RO SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 137. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219616 .............. 0752-294634, 0752-294631 ...................................... 0266-219616 ............... office@rulmentidecalitate.ro ................... www.rulmentidecalitate.ro Adószám – CF: 18232585 Igazgató – Director: Dáné Attila László

• CSEMPEKÁLYHA KÉSZÍTÉS • SOBE TERACOTĂ GÁBOR ÁRPÁD Î.F. Kárpátok bejárat – intr. Carpaţi 5. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa ...................................... 0745-147522 ................... gabor_arpad@yahoo.com ............................www.gabor.netam.ro Adószám – CF: 22373540 Ügyvezető – Administrator: Gábor Árpád

• CSISZOLÁSTECHNIKA • TEHNICA ȘLEFUIRII SZABEL-TOOLS SRL Kőrösi Csoma Sándor u. – str. Kőrösi Csoma Sándor 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219505 .............. 0757-106430, 0744-602730 ..................... szabel.tools@gmail.com ............................ www.szabel-tools.ro Adószám – CF: 25282233 Ügyvezető – Administrator: Szóra Szabolcs

LOGO!! LOGO !!

FERAL CONSTR SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218278 ...................................... 0744-782902 ...................................... 0266-218278 ........................ feral@odorhei.astral.ro Adószám – CF: 5213131 Ügyvezető – Administrator: Lucaci Augustin

• CSEREALKATRÉSZ-GYÁRTÁS • PIESE DE SCHIMB FABRICARE MATFORM SA Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-211900, 0266-214778 ...................................... 0266-214778 ......................... matform@kabelkon.ro ..................................www.matform.ro Adószám – CF: 13370625 Vezérigazgató – Director general: Mihály Zoltán

• CSEREPES VIRÁG • FLORI ÎN GHIVECI MESÉS VIRÁGBOLT MAROSI-MESÉS SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 80/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218975 ...................................... 0744-766731 ............................ meses@freemail.hu .....................................www.meses.ro Adószám – CF: 15049231 Ügyvezető – Administrator: Marosi Emese

B C D E F G H I

• CSEREALKATRÉSZEK • PIESE DE SCHIMB COMERŢ

A

• CSOKOLÁDÉKÜLÖNLEGESSÉGEK • SPECIALITĂŢI CIOCOLATĂ DOLCE VITA DOLCE GUSTATORE SRL Vásártér u. – str. Târgului 6. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-270986 ..................... dolcevita06@freemail.hu Adószám – CF: 24628607 Ügyvezető – Administrator: Ferencz Ildikó Gyöngyvér FRUZSI CSOKI SRL Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 10/22. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-814814 Adószám – CF: 23474224

• CSOMAGOLÓANYAGOK • AMBALAJE ABC IMPEX SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 98. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218217 ...................................... 0266-211510 ........................... office@abc-impex.ro ...............................www.abc-impex.ro Adószám – CF: 527184 Vezérigazgató – Director general: Szekeres Domokos HANDWORK P&P SRL Gát u. – str. Digului 47. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218064 ..................... handwork@handwork.ro Adószám – CF: 16763920 OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


68

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

A

• DEKORÁCIÓ ÉS DESIGN

B

• DECORĂRI ȘI DESIGN BARTOS KÉZMŰVES MŰHELY BÁN TÜNDE PFA Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 60/12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-031456 ............... banbartostunde@yahoo.com Adószám – CF: 22477508 Ügyvezető – Administrator: Bán Bartos Tünde

C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

LUTRIX SRL Patak u. - str. Patak 259. 537212 Agyagfalva – Lutiţa ..................................... 0266-245844 .............. 0266-245844, 0266-245864 .................................... lutrix@lutrix.ro ....................................... www.lutrix.ro Adószám – CF: 4075928 Ügyvezető – Administrator: Hegyi Imre SALASTAR SRL Fő u. – str. Principală 119. 537205 Bögöz – Mugeni .............. 0266-245514, 0266-245479 ...................................... 0731-378429 ...................................... 0266-245445 ............................... office@salastar.ro ................................... www.salastar.ro Adószám – CF: 5212642 Igazgató – Director: Sala Attila

LOGO!! LOGO !!

TRANSPACK SRL Budvár u. – str. Budvár 42. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210025 .............. 0752-137331, 0723-376633 ...................................... 0266-210025 ......................... transpack@clicknet.ro ................................ www.sanoshop.ro Adószám – CF: 7884648 Ügyvezető – Administrator: Tassaly Álmos

• CSOMAGOLÓ-ANYAGOK – GYÁRTÁS ÉS FORGALMAZÁS • AMBALAJE – PRODUCŢIE ȘI DISTRIBUŢIE MAXOLL SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 96. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217212 ...................................... 0266-218063 office@maxoll.ro marketing@maxoll.ro .....................................www.maxoll.ro Adószám – CF: 7015378 Marketing igazgató – Director marketing: Fecső Krisztina

 A Maxoll Kft. 1995 elején alakult, fő célja az ipari csomagolás terén Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

használatos anyagok és gépek gyártása valamint forgalmazása.Societatea Maxoll srl s-a înfiintat la începutul anului 1995 având ca obiect de activitate producerea si comercializarea materialelor si mașinilor de ambalat din domeniul ambalarii colective industriale.

LOGO!! LOGO !!

• CSONTFARAGÁS • SCULPTURĂ ÎN OS PAP LÁSZLÓ ÎI Kadicsfalvi u. – str. Cădișeni 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-216022 ....................... topartihaz@freemail.hu

• CSONTKOVÁCSOLÁS • MASAJ NIMRÓD FÉNYE EGYESÜLETEGÉSZSÉGKÖZPONT / ASOCIAŢIA NIMRÓD FÉNYE CENTRU DE SĂNĂTATE Bethlenfalvi u. – str. Beclean 30. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0753-412144 .................. nimrodfenye9@yahoo.com ................................. www.pergejuli.hu Adószám – CF: 30025021 Elnök – Președinte: Perge Julianna

• DAEWOO AUTÓALKATRÉSZEK • DAEWOO - PIESE DE SCHIMB SVELLA CSABA ÎI Bethlenfalvi u. – str. Beclean 17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216618 ...................................... 0745-174814 ...................................... 0266-216618 Adószám – CF: 21209817 Ügyvezető – Administrator: Svella Csaba

PÁL C. ISTVÁN II – FALTETOVÁLÁS - CSILLAGPLAFON WWW.TRENDMIX.RO Gát u. – str. Digului 34. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-468049 .................... infotrendmix@mailbox.hu ................................. www.trendmix.ro ........................ nightsky.ro/trendmix.ro Ügyvezető – Administrator: Pál István

• DESIGN ÉS GRAFIKA • DESIGN ȘI GRAFICĂ KISS EMŐ ÎI Szabók u. – str. Croitorilor 11/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-838290 ........................... kemoke@yahoo.com Ügyvezető – Administrator: Kiss Emő MAJOR VERES GYÖNGYVÉR ÎI 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-877227 ............................ info@mvgraphics.ro ....................... www.arculattervezes.ro ............................. www.mvgraphics.ro Adószám – CF: 24590561 Ügyvezető – Administrator: Major Veres Gyöngyvér

• DESIGN ÉS WEB-DESIGN • DESIGN ȘI WEB-DESIGN KONNERTFILM SRL Hunyadi János u. – str. Hunyadi János 26. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0756-025455 .............. 0740-283851, 0731-706295 ....... szabolcs.fazakas@konnertfilm.eu .............................www.konnertfilm.eu Adószám – CF: 19129023 Ügyvezető – Administrator: Fazakas Szabolcs

• DIABETIKUS FAGYLALT • INGHETATA PENTRU DIABETICI KERAVILL SRL Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 54. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-058764 Adószám – CF: 2974111


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

• DIGITÁLIS FOTÓ • FOTOGRAFII DIGITALE DÁVID FOTÓ STUDIÓ DÁVID ISTVÁN ÎI Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214976 .............. 0746-936818, 0742-316570 ...................................... 0266-214976 ....................... davidfoto@davidfoto.ro .................................www.davidfoto.ro Adószám – CF: 16083347 Ügyvezető – Administrator: Dávid István

LOGO!! LOGO !!

69 nuite, și tipărire de materiale cu date variabile.

LOGO!! LOGO !!

• DIGITALIZÁLÁS • DIGITALIZARE FILM STUDIO SRL Gyepes bejárat – intr. Ghipeș 1/9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-100250 ...................................... 0740-651500 ............................. office@orbanstudio .............................www.orbanstudio.ro Adószám – CF: 24976687 Ügyvezető – Administrator: Orbán János

• DÍSZÁLLATOK FARKAS FOTÓ SRL - FUJI Kisköved u. – str. Pietroasa 27. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0744-633508, 0745-517433 ..................... farkasfoto@sigmasoft.ro ................................www.farkasfoto.ro Adószám – CF: 524587 Ügyvezető – Administrator: Farkas Zoltán KOVÁTS FOTÓ STÚDIÓ - KOVÁTS ÎF Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 24. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215903 .............. 0746-358355, 0746-665797 ........................ kovatsfoto@gmail.com Adószám – CF: 6178830 Ügyvezető – Administrator: Kováts Árpád MÁRKA FOTO - MÁRKA CO SRL Városháza tér – piaţa Primăriei 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218022 ...................................... 0745-522203 ...................................... 0266-218022 ........................ markafoto@gmail.com Adószám – CF: 4242023 Cégtulajdonos – Patron: Bindea János

• DIGITÁLIS NYOMDA • TIPOGRAFIE DIGITALĂ TOP INVEST SRL Kornis Ferenc u. – str. Kornis Ferenc 24. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218107 ...................................... 0266-218107 ............................. office@topinvest.ro ................................. www.topinvest.ro Adószám – CF: 5293564 Igazgató – Director: Kozma Ernő

 Digitális nyomtatás a nyomdákban szokványos mennyiségek alatti példányszámokban, változó adatú nyomtatás. 

Tipărire digitală într-un număr de exemplare sub cantităţile obiș-

• ANIMALE MICI

• DISZKONT ÜZLET • MAGAZIN DISCONT JUNIOR COM SRL Vásártér u. – str. Târgului 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212675 ...................................... 0266-212675 ............................ office@juniorcom.ro ..............................www.juniorgroup.ro Adószám – CF: 13225242 Ügyvezető – Administrator: Ladányi Kinga

• DÍSZNÖVÉNYEK • PLANTE ORNAMENTALE BROTHADOR SRL Csalóka u. - str. Csalóka 34. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0744-426955, 0731-354142 ............................ office@geotherm.ro ................................ www.geotherm.ro Adószám – CF: 15481689 Ügyvezető – Administrator: Adorjáni Attila

SZÉKELYUDVARHELYI DÍSZGALAMBÁSZOK, KISÁLLATTENYÉSZTŐK EGYESÜLETE Kuvar u. – str. Kuvar 22/7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-537244, 0746-665799 Adószám – CF: 23475726 Elnök – Președinte: Báncs Ernő Károly

ÉDENKERT SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 318. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-515025, 0745-507318 .............................. office@edenkert.ro ................................. www.edenkert.ro Adószám – CF: 15481689 Ügyvezető – Administrator: Vajna András éReklám a színes belíven éReclamă pe coala interioară

TAPPANCS ÜZLET - MOLNÁR ÎF Céhek u. – str. Breslelor 27. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0742-398232, 0744-191560 ............................. mlajos@klicknet.ro Adószám – CF: 17158774 Ügyvezető – Administrator: Molnár Lajos

NATURAL GARDEN GROUP CONTACT SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 58. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ............ 0723-562771, 0727-7759254 ........................ info@naturalgarden.ro ..........................www.naturalgarden.ro Adószám – CF: 19064528 Ügyvezető – Administrator: Márton JózsefTappancs – hobbiállat, tápszer, takarmányüzlet * Akváriumi halak, akváriumok és felszerelés, kertitótartozékok * Egzotikus madarak, kalitkák és tartozékok * Eleség halak, rágcsálók, díszmadarak részére * Jó minőségű kutya-, macska-, csirke-, nyúl-, disznótápok * Megrendelhető különleges kisállatok. * Vállalunk akváriumtakarítást, házhoz kiszállítva.Tappancs – magazin de animale exotice, nutreţuri și concentrate * Pești de acvariu, acvarii și accesorii, instalaţii pt. lacuri de grădină. * Păsări exotice, colivii și accesorii. * Hrană pt. pești, rozătoare, păsări ornamentale. * Nutreţuri de bună calitate pt. canine, pisici, pui de pasăre, iepuri, porcine.* Animale mici la comandă. * Curăţim acvarii, transport la domiciliu.

www.omnibus.ro

VBS FLORA SRL Fő u. – str. Principală 407. 537205 Bögöz – Mugeni ..................................... 0744-593168 ...................................... 0744-593168 .......................... vbsflora@freemail.hu Adószám – CF: 25650289 Ügyvezető – Administrator: Vincellér Botond

• DISZTRIBÚCIÓ • DISTRIBUŢIE MEMO-REX SRL EN-GROS LERAKAT Sport u. – str. Sportului 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210705 ...................................... 0731-021590 ...................................... 0266-210705 ......................... memorex@clicknet.ro ............................... www.memo-rex.ro Adószám – CF: 6926478 Ügyvezető – Administrator: Szabó Imre

 Fal-, fa- és fémfestékek; lazúrok, lakkok, színezők, vakolatok, nemesvakolatok; polisztirén-, csemOMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


70

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

pe- és egyéb ragasztók; fürdőszobai bútorok és szaniterek, kézi és elektromos barkácsgépek – minden, ami a csempézéshez és hőszigeteléshez kell. Műanyag termékek, vegyi anyagok, szalagparketták, álmennyezetek, díszlécek, kül- és beltéri díszelemek, karnisok, sötétítők. Építkezési segédanyagok és sok minden más viszonteladók felé való forgalmazása. Szaktanácsadás, anyagszükséglet kiszámítása, színezés automata gépekkel, megvásárolt anyagok és termékek kiszállítása.Gamă largă de vopsele pentru perete, lemn și metal; lazuri, lacuri, coloranţi, tencuieli, tencuieli decorative,; adezivi pentru polistiren, faianţă și altele; mobilier baie, obiecte sanitare, echipamente pentru bucătărie,, scule electrice și de mână pentru bricolaj și construcţii; tot ce trebuie pentru placări cu faianţă-gresie și pentru termoizolare. Produse din plastic, chimicale; parchete laminate, tavane false din polistiren, baghete decorative, elemente decorative interioare și exterioare, galerii, mini rolete. Materiale auxiliare pentru construcţii și multe alte produse comercializate și pentru distribuitori. Consultanţă de specialitate, calcularea necesarului de materiale, nuanţare cu mașini automate, transportul la domiciliu al produselor cumpărate.

• DÍSZÜVEGEK • STICLE DE VIN DECOR SEVENART - BAJKÓ SÁNDOR ÎI Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 70/13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-197151 .................. bajko_sandor@yahoo.com ....................................sevenart@go.ro ............................. www.sevenart.go.ro Adószám – CF: RO21251633 Ügyvezető – Administrator: Bajkó Sándor

• DIVATÁRU • ARTICOLE DE MODĂ ANGÉLA DIVATBOLT DANSZÉK SRL Szentimre u. – str. Sântimbru 31. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-231339 ........... berkecziangela32@freemail.hu Adószám – CF: 7029772 Ügyvezető – Administrator: Berkeczi Angéla DIVATÁRUÜZLET - NAGY ANNA ÎI 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 04/02. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0752-201973 Adószám – CF: 21209639 Ügyvezető – Administrator: Nagy Anna Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

EXOTIC DIVATÁRU GRÁNIT IMPEX SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 44. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-245044 ...................................... 0723-692234 ...................................... 0266-245043 Adószám – CF: 6681904 Ügyvezető – Administrator: Ilyés Ferencz

RIO SHOP DIVATÁRU-ÜZLET START ND. SRL Tompa László u. – str. Tompa László 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-631940 ....................... startndsrl@citromail.hu Adószám – CF: 526642 Ügyvezető – Administrator: Nagy Domokos

LOGO!! LOGO !!

FASHION OUTLET DIVATÁRUÜZLET - RO-BIK SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-045655 ............................... robik@kabelnet.ro .................. www.fashionoutlet-shop.ro Adószám – CF: 8430321 Igazgató – Director: Balázs Kinga HUMANIC ÜZLET PÁL TIBOR ÎF Tomcsa Sándor u. – str. Tomcsa Sándor 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-088340 ......................... ptibor80@freemail.hu Adószám – CF: 18599876 Ügyvezető – Administrator: Pál Tibor LÉDA BUTIK - TÓTI ADÉL ÎI Solymossy u. – str. Solymossy 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-126624 .......................... adelano@freemail.hu Adószám – CF: 25661105 Ügyvezető – Administrator: Tóti Adél Noémi NIAGARA SRL BEMUTATÓ ÜZLET 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-245024 ...................................... 0742-224801 ............................ d.barni@yahoo.com Ügyvezető – Administrator: Demeter Barna PRIMADONNA BEMUTATÓ ÜZLET - PAKOT EDITH-MODEL SRL Csekefalvi u. – str. Cechești 2. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. .............. 0744-694850, 0745-545590 ...................... jozsaearon@freemail.hu RENÁTA ÜZLET BÍBOR-COM SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0730-938552 ........................ bb.ibolya@freemail.hu Ügyvezető – Administrator: Balázs Ibolya RIO JEANS - START ND. SRL Tompa László u. – str. Tompa László 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-631940 ....................... startndsrl@citromail.hu Adószám – CF: 526642 Ügyvezető – Administrator: Nagy Domokos

ROMARTA ÜZLET TRANSYL IMPEX SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214623 ............................. office@romarta.net ................................. www.romarta.net Adószám – CF: 5293424 Ügyvezető – Administrator: Major Sándor SOMBRERO RUHÁSÜZLET SZILVESZTER JÚLIA ÎI Tomcsa Sándor u. – str. Tomcsa Sándor 1/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-766900 Adószám – CF: 21291328 Ügyvezető – Administrator: Szilveszter Júlia

 Divatáru üzletünkben női és férfiruházatok bő választékát kínáljuk a kedves vásárlóknak: blúzok, nadrágok, kabátok, ingek, fehérnemű, szoknyák valamint cipők és táskák. În magazinului nostru de modă oferim pentru clienţii o gamă largă de îmbrăcăminte pentru femei și bărbaţi: bluze, pantaloni, sacouri, cămăși, lenjerie, fuste, respectiv încălţăminte și genţi. SUSZTI TREND DIVATÁRU (MERKÚR ÁRUHÁZ) PÁL JENŐ ATTILA ÎI 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0752-392876 ...................... susztidivat@freemail.hu ...............................www.susztidivat.ro Adószám – CF: 22587209 Ügyvezető – Administrator: Pál Jenő Attila

LOGO!! LOGO !!


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 SOMY DIVAT (MERKÚR ÁRUHÁZ) JAKAB TÜNDE ÎI 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0740-887140, 0751-210218 ...................... tundejakab@yahoo.com Adószám – CF: 22391155 SZIROMKA ÜZLET - VAS JUTKA ÎI Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 43/4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215584 ...................................... 0742-202293 Adószám – CF: 11101493 Ügyvezető – Administrator: Vas Jutka SZIVÁRVÁNY ÜZLET - METEORFA SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 105. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218130 ...................................... 0745-321956 ...................................... 0266-218130 Adószám – CF: 6625394 Ügyvezető – Administrator: Fancsali Antal

• DOBOZGYÁRTÁS • CUTII AMBALAJ CARTON PRODCOM SRL Sport u. – str. Sportului 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216343 ...................................... 0744-617510 ...................................... 0266-216343 ....................... cartonprod@gmail.com .............................. www.cartonprod.ro Adószám – CF: 23537063 Igazgató – Director: Koncz József

• DOHÁNYÁRUK

71

• DTP • DTP DTP STUDIO SRL Győzelem u. – str. Victoriei 6. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210111 ...................................... 0266-210111 ............................. office@dtpstudio.ro .................................www.dtpstudio.ro Adószám – CF: 13131717 Ügyvezető – Administrator: Fischer István Alfréd

• ÉDESSÉG – NAGYKERESKEDÉS • DULCIURI EN GROS DOLCISSIMO SRL Termés u. – str. Recoltei 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0748-915186, 0742-270986 ..................... dolcevita06@freemail.hu Adószám – CF: 20690665 Ügyvezető – Administrator: Ferencz Ildikó Gyöngyvér EKO SWEET DISTRIBUTION SRL Budvár u. – str. Budvár 40. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210209 ...................................... 0744-124214 ...................................... 0266-210209 ................. ekosweet2008@gmail.com ................................ www.ekosweet.ro Adószám – CF: 24518124 Ügyvezető – Administrator: Lukácsi Csaba

• TUTUN ȘI ŢIGĂRI IMPEX SILVY SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-795114 ........................ gabcsi29@freemail.hu Adószám – CF: 3494707 Ügyvezető – Administrator: Papp Szilvia SILVY IMPEX SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0746-351838 ...................................... 0741-795114 Adószám – CF: 3494707 Ügyvezető – Administrator: Papp Szilvia

• DOMAIN-REGISZTRÁCIÓ • ÎNREGISTRARE DOMAIN WEBHOSTING - SILIHOST SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-480584 ...................................... 0366-818846 ................................... info@silihost.ro .................................... www.silihost.ro Adószám – CF: 19064447 Ügyvezető – Administrator: Menyhárt Katalin

• EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS • ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ BIYOVIS COMPANY SRL Lejtő u. – str. Pantei 38. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214520 ...................................... 0724-596417 ................................. office@biyovis.ro .................................... www.biyovis.ro Adószám – CF: 20015774 Ügyvezető – Administrator: Barabás Sándor

• EGÉSZSÉGÜGY

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT SZENTEGYHÁZA - CENTRU SANITAR VLÂHIŢA Kórház u. - str. Spitalului 49. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa .............. 0266-246800, 0266-246516 Főasszisztens – Asistentă șefă: Sándor Ileana FOGKLINIKA - MATIX DENTAL SRL-CLINICĂ STOMATOLOGIE Iskola u. – str. Școlii 4/1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210059 ...................................... 0744-282606 ...................................... 0266-210059 ...................... fogklinika@fogklinika.ro ................................ www.fogklinika.ro Adószám – CF: 20718030 Fogorvos – Medic stomatolog: dr. Péter Tamás, dr. Benedek Adrienn, dr. Jártó Kocsis Örs HÁZI-BETEGÁPOLÓ KÖZPONTCENTRU DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213010 ...................................... 0732-830148 ...................................... 0266-213010 .............. cimas.odorhei@caritas-ab.ro ............................... www.caritas-ab.ro Ügyvezető igazgató – Director executiv: Lukács Pál KONRÁD JÁNOS PFA Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216158 ...................................... 0744-271294 Adószám – CF: 21092864 Ügyvezető – Administrator: Konrád János MENTŐSZOLGÁLAT SERVICIUL DE AMBULANŢĂ Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 72. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216100 .............................. 0266-212186/134 Vezérigazgató – Director general: dr. Ambrus József NEUROMOTORIKUS JÁRÓBETEG TÍPUSÚ REHABILITÁCIÓS KÖZPONT - CENTRUL DE REABILITARE PENTRU BOLNAVI NEUROMOTORICI Villanytelep u. – str. Uzinei 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0724-224030 Igazgató – Director : Geréb Enikő

• SĂNĂTATE DENTO FOGÁSZATI RENDELŐ – CABINET STOMATOLOGIC DENTO Kossuth Lajos negyed – cart. Kossuth Lajos C3/1. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ...................................... 0745-251573 Adószám – CF: 528678 Fogorvos – Medic stomatolog: dr. Farkas Csaba

PÁLI SZENT VINCE ÁLTALÁNOS EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENSKÉPZŐ- ȘCOALA ASISTENŢI MEDICALI Baróti Szabó Dávid u. – str. Baróti Szabó Dávid 34. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212877 ...................................... 0266-212877 ................................... tamasi@gimi.ro Igazgató – Director : Laczkó György OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


72

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PÁPAI PÁRIZ FERENC ALAPÍTVÁNY - FUNDAŢIA PÁPAI PÁRIZ FERENC Rózsa u. – str. Rozei 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211506 ...................................... 0266-211506 ............................. balladr@clicknet.ro ..................... www.papaialapitvany.org Elnöl – Președinte: Dr. Balla Árpád PELENKA ÉS BETÉT CENTER MERCHANT CENTER SRL Fő u. – str. Principală 139. 537211 Székelydobó – Dobeni ..................................... 0266-210977 ...................................... 0266-210977 ............... merchantcenter@gmail.com ....................................... www.babo.ro Adószám – CF: 23635037 Ügyvezető – Administrator: Sinka Annamária SALUS EGYESÜLET – ASOCIAŢIA SALUS Kisköved u. – str. Pietroasa 7/9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215630 ...................................... 0744-764115 ....................... csuroslaci@yahoo.com Elnök – Președinte: Csürös László SEROLAB SRL - ORVOSI LABORATÓRIUM - LABORATORUL MEDICAL Tábor u. – str. Taberei 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215977 ...................................... 0266-215977 ............................ serolab@gmail.com ....................................www.serolab.ro Adószám – CF: 16508510 Orvos – Medic: dr. Vogel Katalin SZÉKELYKERESZTÚRI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTCENTRU DE SĂNĂTATE CRISTURU SECUIESC Kriza János u. – str. Kriza János 26. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242808 Igazgató – Director: dr. Gál Csaba VÁROSI KÓRHÁZ - SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 72. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-212186, 0266-212187 ...................................... 0266-212188 ............... hospital.odorhei@gmail.com ...................... www.hospital-odorhei.ro Főigazgató – General manager: Lukács Antal VÁROSI POLIKLINIKA POLICLINICA MUNICIPALĂ ODORHEIU SECUIESC Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 72. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-212186, 0266-212188 ...................................... 0266-212186 Vezérigazgató – Director general: dr. Andrészek Csaba Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

• EGÉSZSÉGÜGY – SZAKORVOSI RENDELŐK • SĂNĂTATE – CABINETE DE SPECIALITATE OLÁH BÁNYAY IRMA DR. SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELŐ Tábor u. – str. Taberei 3B/7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218000 Adószám – CF: 20455864 Szemész főorvos – Medic primar oftalmolog: dr. Oláh-Bányay Irma

• EGÉSZSÉGÜGY – SZEMVIZSGÁLAT • SĂNĂTATE – OPTOMETRIE OLÁH BÁNYAY IRMA DR. SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELŐ Tábor u. – str. Taberei 3B/7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218000 Adószám – CF: 20455864 Szemész főorvos – Medic primar oftalmolog: dr. Oláh-Bányay Irma

• ÉGŐK ÉS IZZÓK • BECURI ȘI LĂMPI TUNGS-STAR BEMUTATÓ ÜZLET TUNGS-STAR SRL Városháza tér – piaţa Primăriei 11. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-214463, 0266-218220 .............. 0744-582289, 0743-055638 .............. 0266-214463, 0266-218220 .................... marketing@tungs-star.ro ............................... www.tungs-star.ro Adószám – CF: 6536882 Ügyvezető – Administrator: Szőcs Gazdi János TUNGS-STAR SRL Budvár u. – str. Budvár 31/A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-214463, 0266-218220 .............. 0744-582289, 0743-055638 .............. 0266-214463, 0266-218220 .................... marketing@tungs-star.ro ............................... www.tungs-star.ro Adószám – CF: 6536882 Ügyvezető – Administrator: Szőcs Gazdi János

• EGZOTIKUS HALAK ÉS MADARAK • PEȘTI ȘI PĂSĂRI EXOTICE TAPPANCS ÜZLET - MOLNÁR ÎF Céhek u. – str. Breslelor 27. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0742-398232, 0744-191560 ............................. mlajos@klicknet.ro Adószám – CF: 17158774 Ügyvezető – Administrator: Molnár Lajos

• EGYESÜLETEK ÉS ALAPÍTVÁNYOK • ASOCIAŢII ȘI FUNDAŢII ASOCIAŢIA UDVARHELYI INFO EGYESÜLET Győzelem u. – str. Victoriei 3/15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-085626 ................................. office@globus.ro .........................www.udvarhelyi.info.ro Adószám – CF: 22212527 Elnök – Președinte: Jakab Áron Csaba CENTRUL DE DIANETICĂ DIANETIKA KÖZPONT Szentimre u. – str. Sântimbru 35. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217823 ................................ dianet@xenzor.ro Adószám – CF: 7873223 Igazgató – Director: Péter Tibor NAPSUGÁRKA ÓVODAI EGYESÜLET - ASOCIAŢIA GRĂDINIŢEI NAPSUGÁRKA Kriza János u. – str. Kriza János 2. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242353 Elnök – Presedinte: Demeter Ilona NOVO HOMO EGYESÜLET Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-366578 Adószám – CF: 11697478 Elnök – Președinte: Kovács Zoltán PARAJDI ÁPRILY LAJOS KÖZMÜVELŐDÉSI EGYESÜLETASOCIAŢIA CULTURALĂ ÁPRILY LAJOS PRAID Fő u. – str. Principală 231. 537240 Parajd – Praid ..................................... 0266-240083 Elnök – Președinte: Csiki Zoltán ROMÁNIAI OTTHONOKTATÓK EGYESÜLETE - ASOCIAŢIA HOMESCHOOLING ROMANIA Szentimre u. – str. Sântimbru 55A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0726-265566 ........................ curcubetg@gmail.com ........................www.homeschooling.ro Adószám – CF: 15094054 Elnök – Presedinte: Curcubet Gábriel SZÉKELYGYÜMÖLCS - UDVARHELYSZÉKI GYÜMÖLCSTERMESZTŐK ÉS FELDOLGOZÓK EGYESÜLETE / ASOCIAŢIA POMICULTORILOR ODORHEI Solymossy u. – str. Solymossy 29. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218481 ...................................... 0735-524771 ...................................... 0266-218481 ............. szekelygyumolcs@yahoo.com .....................www.szekelygyumolcs.ro Elnök – Președinte: Már István


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 SZENT IMRE ALAPÍTVÁNY FUNDAŢIA SZENT IMRE Márton Áron tér – piaţa Márton Áron 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211309 ...................................... 0742-989881 ...................................... 0266-215865 ......................... bgy1946@yahoo.com Adószám – CF: 9611199 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Balázs György SZITAKÖTŐ ÓVODAI EGYESÜLET - ASOCIAŢIA GRĂDINIŢEI SZITAKÖTŐ Hargita u. – str. Harghitei 14. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242164 Cégképviselő – Reprezentant firmă: Salat Judit TAMÁSI ÁRON VÉNDIÁK EGYESÜLET - ASOCIAŢIA Baróti Szabó Dávid u. – str. Baróti Szabó Dávid 32. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218379 ...................................... 0740-380825 ...................................... 0266-218379 ...................... info@gimisvendiakok.ro ....................... www.gimisvendiakok.ro Adószám – CF: 7141180 Kapcsolattartó – Persoana de contact: Dénes Ildikó UDVARHELYSZÉK KULTURÁLIS EGYESÜLET- ASOCIAŢIA CULTURALĂ UDVARHELYSZÉK 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 9 (Merkur áruház hátsó bejárat). 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214440 ...................................... 0740-154554 ...................................... 0266-214441 ................ udvarhelyszek@freemail.hu Adószám – CF: 15246349 Ügyvezető – Administrator: Szöcs Endre UNIVERZUM CSILLAGÁSZATI EGYESÜLET - ASOCIAŢIA ASTRONOMICĂ UNIVERZUM Baróti Szabó Dávid u. – str. Baróti Szabó Dávid 32. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218379 ................................... tamasi@gimi.ro Elnök – Președinte: Benczi Tibor György VILLA GALAMB EGYESÜLET ASOCIAŢIA PORUMBENI Fő u. – str. Principală 244A. 537214 Nagygalambfalva – Porumbenii Mari ..................................... 0266-244689 Elnök – Președinte: Gyerkó Levente VISUS KULTURÁLIS EGYESÜLET ASOCIAŢIA CULTURALĂ VISUS Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 91. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-336290 ........................... info@legendarium.ro ............................www.legendarium.ro Adószám – CF: 13864920 Elnök – Presedinte: Fazakas Szabolcs

73 ZOO ROYAL ÁLLATTANI EGYESÜLET - ASOCIAŢIA ZOOLOGICĂ ZOO ROYAL Győzelem u. – str. Victoriei 17/19. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0731-183059 Adószám – CF: 24347989 Elnök – Președinte: dr. Patkó Ferenc

• EGYETEM • UNIVERSITATE BABEȘ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM UDVARHELYI KIHELYEZETT TAGOZAT - UBB CLUJ-NAPOCA EXTENSIA ODORHEIU SECUIESC Márton Áron tér – piaţa Márton Áron 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212666 .............................www.peda.topnet.ro Tanulmányi igazgató – Director educativ: dr. Antal Sándor

• EGYHÁZI INTÉZMÉNYEK • INSTITUŢII BISERICEȘTI AGYAGFALVI REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA REFORMATĂ LUTIŢA Fő u. – str. Principală 308. 537212 Agyagfalva – Lutiţa ..................................... 0266-245486 ........................... fosztom@gmail.com Lelkész – Pastor: Fosztó József ALSÓBOLDOGFALVI REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA REFORMATĂ BODOGOAIA Fő u. – str. Principală 200. 537291 Alsóboldogfalva – Bodogoaia ...................................... 0742-620375 Lelkész – Pastor: László Lehel ALSÓBOLDOGFALVI UNITÁRIUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA UNITARIANĂ BODOGOAIA Fő u. – str. Principală sz.n. - f.n. 537291 Alsóboldogfalva – Bodogoaia ...................................... 0747-124239 Lelkész – Pastor: Vida Rozália ALSÓSÓFALVI REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA REFORMATĂ OCNA DE JOS Fő u. – str. Principală 603. 537243 Alsósófalva – Ocna de Jos ..................................... 0266-240001 Lelkész – Paroh: Timár Zsolt BÁGYI REFORMÁTUS LEKÉSZI HIVATAL - PAROHIA REFORMATĂ BĂDENI Fő u. – str. Principală 163. 537177 Bágy – Bădeni ..................................... 0266-223036 Lelkész – Pastor: Pitó Zsolt

BELVÁROSI 1. sz. REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA REFORMATĂ ODORHEI-CENTRU 1 Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219583 ...................................... 0266-219583 Lelkész – Pastor: Gede Ildikó BELVÁROSI 1. sz. UNITÁRIUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA UNITARIANĂ ODORHEI-CENTRU 1 Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 52. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213308 Lelkész – Pastor: Kedei Mózes BETHLEN NEGYEDI 2. sz. UNITÁRIUS LELKÉSZI HIVATAL PAROHIA UNITARIANĂ ODORHEIBECLEAN 2 Dávid Ferenc tér – piaţa Dávid Ferenc 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214105 Lelkész – Pastor: Rüsz Domokos BETHLEN NEGYEDI 3. sz. REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA REFORMATĂ ODORHEI-BECLEAN 3 Cipészek u. - str. Pantofarilor 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215627 Adószám – CF: 5177305 Lelkész – Pastor: Bekő István BETHLEN NEGYEDI KIS SZENT TERÉZ RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA - PAROHIA ROMANOCATOLICĂ SF. TEREZA ODORHEI-BECLEAN Forrás u. – str. Izvorului 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218315 ...................................... 0266-218315 .................................... www.ksztplb.ro ........................... botarg@sigmasoft.ro Plébános – Paroh: Botár GáborA székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz Római Katolikus Plébániatemplom miserendje: Vasárnap: 9:30 – gyermekmise, 11:30 – ünnepi nagymise, 18:30 – ifjúsági szentmise. Hétköznap: kedd, csütörtök reggel 8:00, szerda, péntek, szombat 18:30 órakor szentmise. Szerdán és pénteken este szentmise után 30 perc szentségimádás. Hétköznapi ünnepek esetén szentmise 18:30 órakor. Adventi időben szombat kivételével mindennap reggel 6:00 órakor Roráté-szentmise. Nagyböjti időben csütörtökön 18:30 órától keresztúti ájtatosság. Minden szentmise előtt 30 perccel kezdődően templomunkban Rózsafüzér ima van.Programul celebrărilor religioase la Biserica Parohială „Sfânta Tereza a Pruncului Isus”: Duminică: 9:30 – liturghie pentru copii, 11:30 – liturghie solemnă, 18:30 – liturghie pentru tineri. În zile de lucru: marţi și joi dimineaţa la ora 8:00, miercuri, vineri și sâmbăta la ora 18:30 OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


74

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

– liturghie obișnuită. Miercuri și vineri după liturghie este o jumătate de oră de adoraţie euharistică. La sărbătorile care cad în zi de lucru sf. liturghie este la ora 18:30. În timpul Adventului, zilnic: – liturghie Rorate la ora 6:00 dimineaţa. În timpul Postului Mare, joi la ora 18:30 – Calea Sf. Cruci. Cu o jumătate de oră înaintea fiecărei liturghii, în biserica noastră se recită Rozariul. BÖGÖZI REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA REFORMATĂ MUGENI Fő u. – str. Principală 268. 537205 Bögöz – Mugeni ..................................... 0266-245427 Lelkész – Pastor: Biró Endre BÖGÖZI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA - PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ MUGENI Fő u. – str. Principală 27. 537205 Bögöz – Mugeni ...................................... 0266-245690 ........................... feripap@citromail.hu Plébános – Paroh: Pál Ferenc ETÉDI REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA REFORMATĂ ATID Pap u. – str. Pap 385. 537005 Etéd – Atid ..................................... 0266-226311 Lelkész – Pastor: Mike Miklós FARKASLAKI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA - PAROHIA ROMANOCATOLICĂ LUPENI Fő u. – str. Principală 593. 537165 Farkaslaka – Lupeni ..................................... 0266-248181 Plébános – Paroh: Balázs Károly FELSŐBOLDOGFALVI REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA REFORMATĂ FELICENI Fő u. – str. Principală 31. 537095 Felsőboldogfalva – Feliceni ..................................... 0266-245277 Lelkész – Pastor: Fülöp Gavril Alexandru FENYÉDI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA - PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ BRĂDEȘTI Fő u. – str. Principală 107. 537025 Fenyéd – Brădești ..................................... 0266-245046 Plébános – Paroh: Tubák László FERENCES NŐVÉREK (MALLERSDORF) SZÉKELYUDVARHELY - ASOC. COMUNITATEA SURORILOR FRANCISCANE ODORHEI Városháza tér – piaţa Primăriei 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212792 ........... ferencesnoverek@sigmasoft.ro ......................www.ferencesnoverek.ro Adószám – CF: 5293416 Tartományfőnöknő – Șefă provincie: Michaela Haushofer, Boros Margit nővérek Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014 FERENCRENDI ATYÁK SZÉKELYUDVARHELY MĂNĂSTIREA CĂLUGĂRILOR FRANCISCANI ODORHEI Városháza tér – piaţa Primăriei 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213016 Házfőnök – Gvardian: Böjte Mihály atya FIATFALVI REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA REFORMATĂ FILIAȘ Fiatfalvi u. - str. Filiaș 168. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242676 Lelkész – Pastor: Páll Attila Csaba FIATFALVI UNITÁRIUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA UNITARIANĂ FILIAȘ Fiatfalvi u. - str. Filiaș 167. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ...................................... 0757-402254 Lelkész – Pastor: Bartha Alpár GAGYI UNITÁRIUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA UNITARIANĂ GOAGIU Fő u. – str. Principală 185. 537014 Gagy – Goagiu ..................................... 0266-220137 Lelkész – Pastor: Gál Zoltán HARGITA KERESZTYÉN TÁBOR TABĂRA CREȘTINĂ HARGHITA DN 13A + 106 km sz.n. - f.n. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa .............. 0266-246032, 0266-247263 ...................................... 0735-502402 Igazgató – Director: Joó Zoltán HODGYAI REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA REFORMATĂ HOGHIA Fő u. – str. Principală 43. 537101 Hodgya – Hoghia ...................................... 0722-772445 ............................. egyhaz@hodgya.ro ....................................www.hodgya.ro Lelkész – Pastor: Berkeczki-Orbán Zsolt HOMORÓDALMÁSI UNITÁRIUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA UNITARIANĂ MEREȘTI Fő u. – str. Principală 106. 537195 Homoródalmás – Merești Lelkész – Pastor: Csete Árpád HOMORÓDKARÁCSONYFALVI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ CRĂCIUNEL Fő u. – str. Principală 73. 537226 Homoródkarácsonyfalva – Crăciunel ..................................... 0266-224081 Plébános – Paroh: Veress Sándor Levente HOMORÓDKARÁCSONYFALVI UNITÁRIUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA UNITARIANĂ CRĂCIUNEL Fő u. – str. Principală 49. 537226 Homoródkarácsonyfalva – Crăciunel ..................................... 0266-224029 Lelkész – Pastor: Benedek Mihály

HOMORÓDSZENTMÁRTONI REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA REFORMATĂ MĂRTINIȘ Fő u. – str. Principală 223. 537175 Homoródszentmárton – Mărtiniș ..................................... 0266-223087 Lelkipásztor – Preot: Kish Albert HOMORÓDSZENTMÁRTONI UNITÁRIUS LELKÉSZI HIVATAL PAROHIA UNITARIANĂ MĂRTINIȘ Fő u. – str. Principală 80. 537175 Homoródszentmárton – Mărtiniș ..................................... 0266-223026 Lelkész – Pastor: Szombatfalvi József HOMORÓDSZENTPÁLI REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA REFORMATĂ SÂNPAUL Fő u. – str. Principală sz.n. - f.n. 537188 Homoródszentpál – Sânpaul ..................................... 0266-223131 Lelkész – Pastor: Tódor Csaba HOMORÓDÚJFALUSI UNITÁRIUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA UNITARIANĂ SATU NOU Felszeg u. – str. Felszeg 49. 537227 Homoródújfalu – Satu Nou .............. 0266-224057, 0788-367487 Lelkész – Pastor: Ilkei Árpád KADICSFALVI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA - PAROHIA ROMANOCATOLICĂ CĂDIȘENI Fenyő u. – str. Bradului 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210715 ...................................... 0744-644856 Plébános – Paroh: Jenei János KÁNYÁDI REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL – PAROHIA REFORMATĂ ULIEȘ Fő u. – str. Principală 101. 537340 Kányád – Ulieș ..................................... 0266-222159 Lelkész – Paroh: Sógor Géza KÁPOLNÁSFALUSI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA - PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ CĂPÂLNIŢA Fő u. – str. Principală 662. 537030 Kápolnásfalu – Căpâlniţa ..................................... 0266-247592 Plébános – Paroh: Major Sándor KECSETI REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA REFORMATĂ PĂLTINIȘ Fő u. – str. Principală 17. 537171 Kecset – Păltiniș ..................................... 0266-248490 Plébános – Paroh: Gillyén Sándor KISGALAMBFALVI REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA REFORMATĂ PORUMBENII MICI Fő u. – str. Principală 164. 537216 Kisgalambfalva – Porumbenii Mici ..................................... 0266-244505 Lelkész – Pastor: Incze Attila KISSOLYMOSI UNITÁRIUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA UNITARIANĂ ȘOIMOȘU MIC Fő u. – str. Principală f.n. - sz.n.. 537257 Kissolymos – Șoimoșu Mic ..................................... 0741-659016 Lelkész – Paroh: Tőkés Lóránt


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

75

KOBÁTFALVI UNITÁRIUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA UNITARIANĂ COBĂTEȘTI Fő u. – str. Principală sz.n. - f.n. 537318 Kobátfalva – Cobătești ..................................... 0266-221687 Lelkész – Pastor: Csáki Levente

PARAJDI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA - PAROHIA ROMANOCATOLICĂ PRAID Fő u. – str. Principală 263. 537240 Parajd – Praid ..................................... 0266-240233 Plébános – Paroh: Fehér Márton

KORONDI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA - PAROHIA ROMANOCATOLICĂ CORUND Központ – Centru 66. 537060 Korond – Corund ..................................... 0266-249115 Plébános – Paroh: Pál Antal

PATAKFALVI REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA REFORMATĂ VĂLENI Fő u. – str. Principală 55. 537107 Patakfalva – Văleni ...................................... 0722-202069 ........................ essential@kabelkon.ro Adószám – CF: 5147020 Lelkész – Pastor: Geréb László

KORONDI UNITÁRIUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA UNITARIANĂ CORUND Piac u. – str. Pieţii 77. 537060 Korond – Corund ..................................... 0266-249109 .................. flaszlokorond@yahoo.com Lelkész – Pastor: Farkas László LÖVÉTEI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA - PAROHIA ROMANOCATOLICĂ LUETA Fő u. – str. Principală 430. 537140 Lövéte – Lueta ..................................... 0266-220732 Plébános – Paroh: László István MÁRÉFALVI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA - PAROHIA ROMANOCATOLICĂ SATU MARE Fő u. – str. Principală 178. 537028 Máréfalva – Satu Mare ..................................... 0266-245112 Plébános – Paroh: Egyed Gábor NAGYGALAMBFALVI REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA REFORMATĂ PORUMBENII MARI Fő u. – str. Principală 203. 537214 Nagygalambfalva – Porumbenii Mari ..................................... 0266-244205 Lelkész – Pastor: Kányádi György Attila OKLÁNDI UNITÁRIUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA UNITARIANĂ OCLAND Templom u. – str. Bisericii sz.n. - f.n. 537225 Oklánd – Ocland ..................................... 0266-224022 Lelkész – Pastor: Kelemen Lajos Levente OROSZHEGYI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA - PAROHIA ROMANOCATOLICĂ DEALU Fő u. – str. Principală 126. 537080 Oroszhegy – Dealu ..................................... 0266-225121 Plébános – Paroh: Sebestyén Domokos PARAJDI ORTODOX LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ PRAID Fő u. – str. Principală sz.n. - f.n. 537240 Parajd – Praid ..................................... 0266-240170 Pap – Preot: Simionca Ignat

REFORMÁTUS PRESBITERIÁNUS GYÜLEKEZET - BISERICA REFORMATA PREZBITERIANA Szentimre u. – str. Sântimbru 55A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0726-265566 ...................................... 0366-102080 ........................ curcubetg@gmail.com Lelkipásztor – Pastor: Curcubet Gábriel ROMÁN ORTODOX PARÓKIA SZÉKELYUDVARHELY - PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ODORHEI Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213094 RUGONFALVI REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA REFORMATĂ RUGĂNEȘTI Fő u. – str. Principală 75. 537323 Rugonfalva – Rugănești ..................................... 0266-243832 Lelkész – Pastor: Barabás Csaba SIMÉNFALVI UNITÁRIUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA UNITARIANĂ ȘIMONEȘTI Fő u. – str. Principală 45. 537310 Siménfalva – Șimonești ..................................... 0266-221735 Lelkész – Pastor: Szén Sándor SZÉKELYDERZSI UNITÁRIUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA UNITARIANĂ DÂRJIU Fő u. – str. Principală 163. 537075 Székelyderzs – Dârjiu ..................................... 0266-222183 ........................ segithetek@vipmail.hu szekelyderzs.erdely.org Lelkész – Pastor: Demeter Sándor Lóránd SZÉKELYKERESZTÚRI ORTODOX LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ CRISTURU SECUIESC Szabadság tér – piaţa Libertăţii 11. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-244330 Pap – Preot: Muntean Gheorghe SZÉKELYKERESZTÚRI REFORMÁTUS LELKÉSZI ÉS ESPERESI HIVATAL - PAROHIA REFORMATĂ CRISTURU SECUIESC Szabadság tér – piaţa Libertăţii 10. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. .............. 0266-242166, 0266-244475 Lelkész – Pastor: Antal Zoltán

SZÉKELYKERESZTÚRI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ CRISTURU SECUIESC Szabadság tér – piaţa Libertăţii 60. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242171 Plébános – Paroh: Kovács Péter SZÉKELYKERESZTÚRI UNITÁRIUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA UNITARIANĂ CRISTURU SECUIESC Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 14. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242127 Lelkész – Pastor: Szombatfalvi József SZÉKELYMUZSNAI REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA REFORMATĂ MUJNA Fő u. – str. Principală 53. 537076 Székelymuzsna – Mujna ..................................... 0266-222226 Lelkész – Pastor: Moldován Radu SZÉKELYSZENTERZSÉBETI REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA REFORMATĂ ELISENI Fő u. – str. Principală sz.n. - f.n. 537292 Székelyszenterzsébet – Eliseni ...................................... 0730-190080 Lelkész – Pastor: Kincses Kálmán SZÉKELYSZENTLÉLEKI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA - PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ BISERICANI Fő u. – str. Principală 5. 537166 Székelyszentlélek – Bisericani ..................................... 0266-248317 Plébános – Paroh: Benedek Sándor SZÉKELYSZENTMIHÁLYI UNITÁRIUS LELKÉSZI HIVATAL PAROHIA UNITARIANĂ MIHĂILENI Fő u. – str. Principală 60. 537200 Székelyszentmihály – Mihăileni ..................................... 0266-221656 Lelkész – Pastor: Kiss Gergely SZENT GYÖRGY RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA SZOMBATFALVA - PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ ODORHEISÂMBĂTEȘTI Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 31. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217660 Lelkész – Pastor: László Attila SZENT MIKLÓS-HEGYI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA ÉS FŐESPERESSÉG - PAROHIA ȘI PROTOPOPIATUL ROMANOCATOLIC ODORHEI-CENTRU Baróti Szabó Dávid u. – str. Baróti Szabó Dávid 34. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211289 ...................................... 0266-218267 .................. szt.miklospleb@clicknet.ro Főesperes-plébános – Paroh protopop: Mátyás Károly OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


76

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

SZENTÁBRAHÁMI UNITÁRIUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA UNITARIANĂ AVRĂMEȘTI Csiki u. – str. Csiki 12. 537010 Szentábrahám – Avrămești ..................................... 0266-220019 Lelkész – Pastor: Berei István

ÚJSZÉKELYI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA - PAROHIA ROMANOCATOLICĂ SECUIENI Fő u. – str. Principală 25. 537290 Újszékely – Secuieni ..................................... 0266-242171 Plébános – Paroh: Kovács Péter

SZENTEGYHÁZI BAPTISTA HITKÖZÖSSÉG - COMUNITATEA BAPTISTĂ VLĂHIŢA Csiki u. – str. Csiki 45. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa ..................................... 0266-247310

ÚJSZÉKELYI UNITÁRIUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA UNITARIANĂ SECUIENI Fő u. – str. Principală 30. 537290 Újszékely – Secuieni ...................................... 0741-045253 Lelkész – Pastor: Jakab Zsolt Mihály

SZENTEGYHÁZI REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA REFORMATĂ VLĂHIŢA Köztársaság u. – str. Republicii sz.n. - f.n. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa .............. 0266-246005, 0724-435765 Lelkész – Pastor: Nagy Sándor SZENTEGYHÁZI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA - PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ VLĂHIŢA 1 Láz u. – str. Láz 5. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa ..................................... 0266-246035 Plébános – Paroh: Szecsete László SZENTEGYHÁZI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA - PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ VLĂHIŢA 2 Május 1. u. – str. 1 Mai 26. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa ..................................... 0266-246109 Plébános – Paroh: Portik Bakai Sándor SZENTEGYHÁZI UNITÁRIUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA UNITARIANĂ VLĂHIŢA Ifjúság u. – str. Tineretului 51. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa ..................................... 0266-246085 ...................................... 0744-853655 Lelkész – Pastor: Kelemen Szabolcs SZOMBATFALVI 2. sz. REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA REFORMATĂ ODORHEI-SÂMBĂTEȘTI 2 Varga Katalin u. – str. Varga Katalin 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218055 Lelkész – Pastor: Hegyi Sándor TARCSAFALVI UNITÁRIUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA UNITARIANĂ TĂRCEȘTI Fő u. – str. Principală sz.n. - f.n. 537324 Tarcsafalva – Tărcești ..................................... 0266-221750 Lelkész – Pastor: Pitó Attila Zoltán ÚJSZÉKELYI REFORMÁTUS LELKÉSZI HIVATAL - PAROHIA REFORMATĂ SECUIENI Fő u. – str. Principală 16. 537290 Újszékely – Secuieni ..................................... 0266-244813 Lelkész – Pastor: László Lehel Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

VÁGÁSI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA - PAROHIA ROMANOCATOLICĂ TĂIETURA Fő u. – str. Principală 188. 537217 Vágás – Tăietura ..................................... 0266-245643 Plébános – Paroh: Jakab Lajos VARSÁGI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA - PAROHIA ROMANOCATOLICĂ VĂRȘAG Központ – Centru 349. 537350 Székelyvarság – Vărșag ..................................... 0266-244410 Plébános – Paroh: Jánosi Gellért ZETELAKI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA - PAROHIA ROMANOCATOLICĂ ZETEA Fő u. – str. Principală 270. 537360 Zetelaka – Zetea ..................................... 0266-241119 ZETEVÁRALJAI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA - PAROHIA ROMANOCATOLICĂ SUBCETATE Fő u. – str. Principală 96. 537364 Zeteváralja – Subcetate ...................................... 0744-629316 Plébános – Paroh: Mátyás Gábor

• ÉKSZEREK • BIJUTERII GYŐZIKE ÜZLET - TIFAN ÎF Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 90. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-329095 ................... faludilevente@yahoo.com Adószám – CF: 16307665 Ügyvezető – Administrator: Faludi Levente

• ÉKSZERJAVÍTÁS • BIJUTERII - REPARAŢII FLÓRIÁN ÉKSZERÉSZET FLORIÁN & CO SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 35. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0744-756632, 0745-261885 Adószám – CF: 12440455 Ügyvezető – Administrator: Nagy Gábor SCHMITZ ÎI Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-528311 Adószám – CF: 21048974 Ügyvezető – Administrator: Schmitz Zsolt

• ÉKSZÍJAK • CURELE TRAPEZOIDALE SZABEL-TOOLS SRL Kőrösi Csoma Sándor u. – str. Kőrösi Csoma Sándor 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219505 .............. 0757-106430, 0744-602730 ..................... szabel.tools@gmail.com ............................ www.szabel-tools.ro Adószám – CF: 25282233 Ügyvezető – Administrator: Szóra Szabolcs

• ELEKTOSZTATIKUS FESTÉS • ÉKSZER ÉS BIZSU • BIJUTERII ȘI BIBELOURI FLÓRIÁN ÉKSZERÉSZET FLORIÁN & CO SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 35. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0744-756632, 0745-261885 Adószám – CF: 12440455 Ügyvezető – Administrator: Nagy GáborSzolgáltatásaink: ékszerkészítés és javítás, gravírozás, ékszerek cseréje, aranyfelvásárlás. Nyitva tartás: hétfő– péntek 9:00–18:00, szombat 10:00–13:00 óráig.Serviciile noastre: confecţionare și reparaţii și de bijuterii, gravare, preschimbare și achiziţionare de bijuterii aur. Program de deschidere: luni–vineri orele 9:00–18:00, sâmbătă 10:00–13:00.

• VOPSIRE ELECTROSTATICĂ EURATO SA Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 124. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219977, 0266-218072 .............. 0724-646903, 0724-640240 .............. 0266-219977, 0266-218072 ................................. office@eurato.ro ..................................... www.eurato.ro Adószám – CF: 6682764 Igazgató – Director: Bencze Tivadar

LOGO!! LOGO !!


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

• ELEKTRONIKAI CIKKEK • ELECTRONICĂ PRODUSE MR. MUSIC ÜZLET REAL DOLFFY SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212613 ...................................... 0747-493494 ...................................... 0266-212613 .............................. office@mrmusic.ro ..................................www.mrmusic.ro Adószám – CF: 6876973 Vezérigazgató – Director general: Dolga Adolffy Zsolt SZŐCS ENDRE ÎI Fő u. – str. Principală 7. 535600 Felsőboldogfalva – Feliceni ...................................... 0746-243243 ...................................... 0374-094083 ............................ szocse@freemail.hu ...............................www.panouinfra.ro Adószám – CF: 21157254 Ügyvezető – Administrator: Szőcs Endre TIZO ELECTRO SRL ELEKTRONIKAI SZAKÜZLET Céhek u. – str. Breslelor 17B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0756-050628 Adószám – CF: 25087755 Ügyvezető – Administrator: László Tibor

• ÉLELMISZER – KERESKEDELEM • ALIMENTE – COMERŢ ELAN TRIO SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 90. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211166 ...................................... 0266-211166 ...................... office@merkuraruhaz.ro ..........................www.merkuraruhaz.ro Adószám – CF: 3714810 Ügyvezető – Administrator: Boros György Csaba éLogó a térképen éLogo pe hartă ELAN TRIO SRL SZUPER CSEMEGE Céhek u. – str. Breslelor 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218440, 0266-211166 ...................................... 0735-198527 ...................................... 0266-211166 ................................. office@szuper.ro ..................................... www.szuper.ro Adószám – CF: 3714810 Ügyvezető – Administrator: Boros György Csaba éLogó a térképen éLogo pe hartă

77 ELAN TRIO SRL SZUPER DISZKONT Kisköved u. – str. Pietroasa 25. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-216336, 0266-211166 ...................................... 0735-198525 ...................................... 0266-211166 ................................. office@szuper.ro ..................................... www.szuper.ro Adószám – CF: 3714810 Ügyvezető – Administrator: Boros György Csaba éLogó a térképen éLogo pe hartă ELAN TRIO SRL - SZUPER KŐKERESZT NON STOP Kőkereszt tér – piaţa Kőkereszt 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-210402, 0266-211166 ...................................... 0735-198522 ...................................... 0266-211166 ................................. office@szuper.ro ..................................... www.szuper.ro Adószám – CF: 3714810 Ügyvezető – Administrator: Boros György Csaba éLogó a térképen éLogo pe hartă ELAN TRIO SRL SZUPER MARKET Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 49. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-214296, 0266-211166 ...................................... 0735-198528 ...................................... 0266-211166 ................................. office@szuper.ro ..................................... www.szuper.ro Adószám – CF: 3714810 Ügyvezető – Administrator: Boros György Csaba éLogó a térképen éLogo pe hartă JUNIOR COM SRL Vásártér u. – str. Târgului 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212675 ...................................... 0266-212675 ............................ office@juniorcom.ro ..............................www.juniorgroup.ro Adószám – CF: 13225242 Ügyvezető – Administrator: Ladányi Kinga MERKÚR SZUPERMARKET ELAN TRIO SRL 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-210081, 0266-211166 ...................................... 0266-211166 ..........................www.merkuraruhaz.ro Adószám – CF: 3714810 Ügyvezető – Administrator: Boros György Csaba éLogó a térképen éLogo pe hartăA székelyföldi üzletláncnál törekszünk arra, hogy polcainkon minél szélesebb választékban megtalálhatóak legyenek a helyi és a magyaros élelmiszerek, a friss zöldségek, az egészséges élet-

módot választóknak az organikus részlegünkkel próbálunk kedveskedni, az ínyencek változatos igényeit pedig a prémium termékek részlegével próbáljuk kielégíteni. Nyitva: hétköznapokon és szombaton 7:00-22:00, Vasárnap: 08:0020:00.

A

 În cadrul lanţului de magazine din Ţinutul Secuiesc ne străduim ca pe rafturile noastre să se găsească o gamă cât mai diversificată a produselor locale, alimente specifice zonei, legume proaspete. Pentru cei care aleg un mod de viaţă sănătos îi așteptau cu un sector de produse organice. Ne dăm silinţa ca prin categoria de produse premium să satisfacem pretenţiile gurmanzilor. Deschis zilnic: 07,00-22,00, Duminică: 08,00-20,00.

D

LOGO!! LOGO

B C E F G H I J K

TUTTI MILK NETCOM SRL Szabók u. – str. Croitorilor 17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-853691 Adószám – CF: 27234380 Ügyvezető – Administrator: Warnusz Béla Gábor

• ÉLELMISZER – NAGYKERESKEDÉSEK • ALIMENTE – EN-GROS AMIGO & INTERCOST SRL Fások u. – str. Lemnarilor 1A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218319, 0266-210319 ...................................... 0745-345074 .............. 0266-218319, 0266-210319 .................... office@amigointercost.ro ........................odorhei.aic@gmail.com ........................ www.amigointercost.ro Adószám – CF: 13131768 Ügyvezető – Administrator: Biró József BABY BUSINESS SRL Budvár u. – str. Budvár 58. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214300 .............. 0735-549592, 0742-672229 ...................................... 0266-214300 ............. baby.business10@yahoo.com .........................www.baby-business.ro Adószám – CF: 11309568 Irodavezető – Șef birou: Péter Kinga éLogó a térképen éLogo pe hartă OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

L M N O P Q R S T U V W X Y Z


78

A B C D E F G H I J K L M

C+C RAKTÁR ÁRUHÁZ ELAN TRIO SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-217997, 0266-211166 ...................................... 0749-049403 ...................................... 0266-211166 ...................... office@merkuraruhaz.ro ..........................www.merkuraruhaz.ro Adószám – CF: 3714810 Ügyvezető – Administrator: Boros György Csaba éLogó a térképen éLogo pe hartăA székelyföldi üzletlánc nagykereskedelmi egységeinek nagy előnye, hogy az ügyfeleink kapcsolatba tudnak lépni a beszerzőkkel, lehetőségük van arra, hogy egyéni termékeket rendeljenek meg, és egyéni árakat alkudjanak ki maguknak. Egységeink kizárólag csak jogi személyeket szolgálnak ki. Nyitva: hétköznapokon 7:00-17:00, Szombaton: 07:00-14:00.Avantajul unităţilor de comercializare „EN GROS” al lanţului de magazine din Ţinutul Secuiesc, oferă posibilitatea clienţilor de a intra în contact cu cei de la aprovizionare, au posibilitatea să comande produse speciale, cât și de a negocia preţuri speciale. Unităţile noastre sunt exclusiv pentru persoane juridice. Program zilnic: 07-17, sâmbătă: 07-14.

LOGO!! LLO OGO GO!!!

N O P Q R S T U V W

CBA HARGHITA SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 90. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217943 ...................................... 0744-785090 ...................................... 0266-217943 ................................. info@intercba.ro .............................www.cbaromania.ro Adószám – CF: 15539217 Kereskedelmi igazgató – Director comercial: Lőrincz Éva KOLIBRI HÚSKÉSZÍTMÉNYEK, BAROMFI, FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK ÉS TEJTERMÉKEK NAGYKERESKEDÉS -KOLIBRI SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 49B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218031, 0266-218113 .............. 0266-218031, 0266-218113 ........................... kolibri@sigmasoft.ro ......................................www.kolibri.ro Adószám – CF: 2974197 Ügyvezető – Administrator: Andorkó János

LOGO!! LOGO !!

X Y Z Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014 ODOREST SRL Budvár u. – str. Budvár 53. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217976 ...................................... 0744-562459 ............................ odorest@gmail.com ....................................www.odorest.ro Adószám – CF: 524471 Vezérigazgató – Director General: Bordás István

• ÉLELMISZEREK • ALIMENTE AGROMIX-BRADUL SRL VEGYESÜZLET Fő u. – str. Principală 256. 537025 Fenyéd – Brădești ...................................... 0745-278695 Adószám – CF: 489552 Ügyvezető – Administrator: Gergely Gizella DERZSI ÜZLET MOLD IMPEX SRL Fő u. – str. Principală 409. 537075 Székelyderzs – Dârjiu ..................................... 0266-210220 ...................................... 0733-927560 ...................................... 0266-210220 ........ moldovancsilla@odorhei.astral.ro Adószám – CF: 527222 Ügyvezető – Administrator: Moldován János ÉGEI ÜZLET - MOLD IMPEX SRL Fő u. – str. Principală 56. 537343 Ége – Ighiu ..................................... 0266-210220 ...................................... 0733-927560 ...................................... 0266-210220 ........ moldovancsilla@odorhei.astral.ro Adószám – CF: 527222 Ügyvezető – Administrator: Moldován János FORTUNA ÜZLETHÁZ FORTUNA SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 21. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215992 ...................................... 0744-610196 Adószám – CF: 3494820 Ügyvezető – Administrator: Kovács Dénes GÁBOR ÜZLET MOLD IMPEX SRL Fő u. – str. Principală 91. 537244 Felsősófalva – Ocna de Sus ..................................... 0266-210220 ...................................... 0733-927560 ...................................... 0266-210220 ........ moldovancsilla@odorhei.astral.ro Adószám – CF: 527222 Ügyvezető – Administrator: Moldován János INTERMARKET SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 102. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214254 ...................................... 0745-276767 ...................... g.maria81@citromail.hu Adószám – CF: 3129698 Ügyvezető – Administrator: Szász Jenő

JUTKA ÜZLET - MOLD IMPEX SRL Fő u. – str. Principală 352. 537244 Felsősófalva – Ocna de Sus ..................................... 0266-210220 ...................................... 0733-927560 ...................................... 0266-210220 ........ moldovancsilla@odorhei.astral.ro Adószám – CF: 527222 Ügyvezető – Administrator: Moldován János KÉK PONT ÜZLET MOLD IMPEX SRL Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 34. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210220 ...................................... 0733-927560 ...................................... 0266-210220 ........ moldovancsilla@odorhei.astral.ro Adószám – CF: 527222 Ügyvezető – Administrator: Moldován János KELY CSEMEGE - KELY CUKI SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211994 ...................................... 0745-534063 Adószám – CF: 523921 Ügyvezető – Administrator: Kelemen Judit KÖZPONTI ÜZLET MOLD IMPEX SRL Fő u. – str. Principală 461. 537244 Felsősófalva – Ocna de Sus ..................................... 0266-210220 ...................................... 0733-927560 ...................................... 0266-210220 ........ moldovancsilla@odorhei.astral.ro Adószám – CF: 527222 Ügyvezető – Administrator: Moldován János LŐRINCZI IF Céhek u. – str. Breslelor 5A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-373472 Adószám – CF: 16416875 Ügyvezető – Administrator: Lőrinczi Árpád MAGNÓLIA VEGYESÜZLET MAGNOLIA-PUȘCAȘ ÎF Építők u. – str. Constructorilor 8/3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0749-849667 Adószám – CF: 11187533 Ügyvezető – Administrator: Pușcaș Erzsébet NAPKELET ABC VYLY CENTER SRL Győzelem u. – str. Victoriei 43. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-611719 ....................... vylycenter@yahoo.com Adószám – CF: 8621860 Ügyvezető – Administrator: Lakatos Imre NAPKELET ABC VYLY CENTER SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210700 ....................... vylycenter@yahoo.com Adószám – CF: 8621860 Ügyvezető – Administrator: Lakatos Imre


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 ÓCFALVI ÜZLET MOLD IMPEX SRL Fő u. – str. Principală 18. 537102 Ócfalva – Oţeni ..................................... 0266-210220 .............. 0733-927560, 0745-949236 ...................................... 0266-210220 ........ moldovancsilla@odorhei.astral.ro Adószám – CF: 527222 Ügyvezető – Administrator: Moldován János ORFEUM SRL NAGYBANI LERAKAT Tompa László u. – str. Tompa László 36. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213716 .............. 0744-483764, 0740-226298 .......................................0741-151750 ...................................... 0266-213716 ........................ orfeum93@yahoo.com Ügyvezető – Administrator: Jánosi Géza

79

• ÉLELMISZERIPAR – GÉPEK ÉS ALKATRÉSZEK • INDUSTRIA ALIMENTARĂ – MAȘINI ȘI PIESE EURATO SA Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 124. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219977, 0266-218072 .............. 0724-646903, 0724-640240 .............. 0266-219977, 0266-218072 ................................. office@eurato.ro ..................................... www.eurato.ro Adószám – CF: 6682764 Igazgató – Director: Bencze Tivadar

LOGO!! LOGO !!

PÁLFALVI ÜZLET MOLD IMPEX SRL Fő u. – str. Principală 19. 537172 Székelypálfalva – Păuleni ..................................... 0266-210220 ...................................... 0733-927560 ...................................... 0266-210220 ........ moldovancsilla@odorhei.astral.ro Adószám – CF: 527222 Ügyvezető – Administrator: Moldován János PIPACS ÜZLET – COUNTRY BAKERY SRL Építők u. – str. Constructorilor 4/1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-225185 ...................................... 0748-598750 ....................... office@videkipekseg.ro ...........................www.videkipekseg.ro Adószám – CF: 7812706 ZÖLD SZIGET VEGYESÜZLET ZÖLD SZIGET SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 76. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. Adószám – CF: 19597652 Ügyvezető – Administrator: Szente Gyöngyvér

• ÉLELMISZERIPAR • INDUSTRIA ALIMENTARĂ – PRODUSE IOLIMEX SRL Fő u. – str. Principală 1/C. 537027 Küküllőkeményfalva – Târnoviţa ..................................... 0266-247080 ...................................... 0266-247080 ...................... infocenter@iolimex.com .................................www.iolimex.com Adószám – CF: 3129701 Vezérigazgató – Director general: Bíró Jolán LACTIS SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 31. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216011 ...................................... 0744-559221 ...................................... 0266-213954 ............................ lactis@sigmasoft.ro .......................................www.lactis.ro Adószám – CF: 6348668 Igazgató – Director: Simon Béla

NORTECH SERVICE SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 58A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217666 .............. 0726-373500, 0728-091500 ...................................... 0266-217666 ................... office@northec-service.ro .......................www.nortech-service.ro Adószám – CF: 16949673 Igazgató – Director: Kalapács Árpád TEHNOUTILAJ SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211867 ...................................... 0266-218273 ............... kalman.fancsali@gmail.com Adószám – CF: 17701969 Vezérigazgató – Director general: Fancsali Kálmán

• ÉLELMISZERIPARI TISZTÍTÓSZEREK • INDUSTRIA ALIMENTARĂ – DEZINFECTANŢI DIEMER SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210178 ...................................... 0266-210178 ................................. office@diemer.ro .....................................www.diemer.ro Adószám – CF: 16044925 Vezérigazgató – Director general: Dr. Márton Zsolt

• ÉLELMISZERÜZLETEK • ALIMENTE – MAGAZINE BABY BUSINESS SRL Budvár u. – str. Budvár 58. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214300 .............. 0735-549592, 0742-672229 ...................................... 0266-214300 ............. baby.business10@yahoo.com .........................www.baby-business.ro Adószám – CF: 11309568 Irodavezető – Șef birou: Péter Kinga éLogó a térképen éLogo pe hartă CONSUMCOOP ULIEȘI Fő u. – str. Principală 48. 537340 Kányád – Ulieș ..................................... 0266-222163 Adószám – CF: 509200 Elnök – Președinte: Gábos Olga DEÁK HÚSÁRUHÁZ - DEÁK PROD SRL Solymossy u. – str. Solymossy 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216686 .............. 0744-583256, 0745-662760 ...................................... 0266-216686 ....................... yessandor@yahoo.com Adószám – CF: 4845288 Ügyvezető – Administrator: Deák Ibolya DEÁK HÚSBOLT ÉS HÚSFELDOLGOZÓ - DEÁK PROD SRL Solymossy u. – str. Solymossy 9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216686 .............. 0744-583256, 0745-662760 ...................................... 0266-216686 ....................... yessandor@yahoo.com Adószám – CF: 4845288 Ügyvezető – Administrator: Deák Ibolya ELAN TRIO SRL - SZUPER MARKET Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 49. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-214296, 0266-211166 ...................................... 0735-198528 ...................................... 0266-211166 ................................. office@szuper.ro ..................................... www.szuper.ro Adószám – CF: 3714810 Ügyvezető – Administrator: Boros György Csaba éLogó a térképen éLogo pe hartă

LOGO!! LOGO

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V WA Szuper üzleteket akár papucsos kisüzleteknek is nevezhetnénk, hiszen a lakónegyedek szívében, a tömbházak alatt lettek kialakítva, hogy vásárlóink akár házipapucsban is betérhessenek beszerezni a szükOMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

X Y Z


80

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

séges termékeket. Olyan önkiszolgálók ezek, amelyek az ekkora méretű üzletekre jellemző áruválasztéknál jelentősen szélesebb termékválasztékkal állnak az Ön rendelkezésére.Magazinele Szuper pot fi numite chiar „magazinele celor în papuci”, deoarece au fost amplasate în inima cartierelor de locuit, la parterul blocurilor, unde locatarii pot coborî chiar și în papuci pentru a-și cumpăra cele trebuincioase. Sunt magazine cu autoservire, care faţă de alte magazine de dimensiuni similare Vă stau la dispoziţie cu un sortiment de produse incomparabil mai larg și variat. FANCSALI T&L SRL Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 32. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213949 ...................................... 0742-202287 Adószám – CF: 9062961 Ügyvezető – Administrator: Fancsali Lenke HORIZONT ÖNKISZOLGÁLÓ ARMENIA SRL Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 20. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218180 ...................................... 0266-218180 .............. armenia.horizont@gmail.com Adószám – CF: 4466152 Igazgató – Director: Szálasy Ferenc HÚSSZIGET - DEÁK PROD SRL Sziget u. – str. Insulei 39. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216686 .............. 0744-583256, 0745-662760 ...................................... 0266-216686 Adószám – CF: 4845288 Ügyvezető – Administrator: Deák Ibolya KOLIBRI ÉLELMISZERÜZLET KOLIBRI SRL Győzelem u. – str. Victoriei 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-211622, 0266-218113 .............. 0266-211622, 0266-218113 ........................... kolibri@sigmasoft.ro ......................................www.kolibri.ro Adószám – CF: 2974197 Ügyvezető – Administrator: Andorkó János KOLIBRI ÉLELMISZERÜZLET KOLIBRI SRL Győzelem u. – str. Victoriei 43. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218113 ...................................... 0756-205757 ...................................... 0266-218113 ........................... kolibri@sigmasoft.ro ......................................www.kolibri.ro Adószám – CF: 2974197 Ügyvezető – Administrator: Andorkó János KOLIBRI ÉLELMISZERÜZLET KOLIBRI SRL Kőkereszt tér – piaţa Kőkereszt 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218097, 0266-218113 .............. 0266-218097, 0266-218113 ........................... kolibri@sigmasoft.ro ......................................www.kolibri.ro Adószám – CF: 2974197 Ügyvezető – Administrator: Andorkó János Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014 KOLIBRI ÉLELMISZERÜZLET KOLIBRI SRL Szentimre u. – str. Sântimbru 32. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-211620, 0266-218113 ...................................... 0266-218113 ........................... kolibri@sigmasoft.ro ......................................www.kolibri.ro Adószám – CF: 2974197 Ügyvezető – Administrator: Andorkó János MERKÚR SZUPERMARKET ELAN TRIO SRL 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-210081, 0266-211166 ...................................... 0266-211166 ..........................www.merkuraruhaz.ro Adószám – CF: 3714810 Ügyvezető – Administrator: Boros György Csaba éLogó a térképen éLogo pe hartă ORFEUM FAGYIZÓ - ORFEUM SRL Győzelem u. – str. Victoriei 6. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218900 ...................................... 0740-226298 ........................ orfeum93@yahoo.com Ügyvezető – Administrator: Jánosi Géza PERFEKT SRL Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 2. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa .............. 0266-215293, 0266-246240 ...................................... 0266-215293 ........................ perfektsrl@yahoo.com Adószám – CF: 15395782 PETRY ÜZLET - PRIMACOM SRL Városháza tér – piaţa Primăriei 23. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217713 ...................................... 0734-730376 ....................... petrymag6@gmail.com ....................................... www.petry.ro Adószám – CF: 1201320 Munkapontvezető – Șef punct de lucru: Dobai Margit PRESTOS SRL - ABC ÜZLET Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 33. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-072929 Adószám – CF: 526979 Ügyvezető – Administrator: Péter Anna PROD-COM-ELA SRL Szent János u. – str. Szent János 27. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-559391 Adószám – CF: 509234 Ügyvezető – Administrator: Jakab Zoltán SZENDE ABC - ZEUS SRL Győzelem u. – str. Victoriei 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-969523, 0745-823600 Adószám – CF: 7884613 Ügyvezető – Administrator: Kelemen Péter

TROPICAL ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS - FEROBUSINESS SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0722-537290 Adószám – CF: 15205560 Ügyvezető – Administrator: Hadnagy Ferenc TROPICAL ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS - FEROBUSINESS SRL Virágok sétány – aleea Florilor 02/01. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0722-537290 Adószám – CF: 15205560 Ügyvezető – Administrator: Hadnagy Ferenc

• ELEMEK • BATERII PHONEZONE SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210008 ...................................... 0745-628628 ...................................... 0266-210008 ...................... office@notebookgsm.ro ................................................... www. wayteq.ro www.notebookgsm.ro facebook. com/notebookgsm Adószám – CF: 17706842 Ügyvezető – Administrator: Nagy Csaba

• ÉLEZŐMŰHELYEK • ASCUŢIRI UNELTE FERÓ ÉLEZŐ - LUKÁCS FERENC ÎI Építők u. – str. Constructorilor 1C/7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-912895 ............................... fero@cutitefero.ro ................................ www.cutitefero.ro Adószám – CF: 21150582 Élező – Tocilar: Lukács Ferenc TAKÁCS ÁRPÁD PF Téglavető bejárat – intr. Cărămidăriei 4/6. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218763 ...................................... 0747-167003 Adószám – CF: 21172947 Ügyvezető – Administrator: Takács Árpád

• ELHUNYT ELSZÁLLÍTÁSA • TRANSPORT PERS. DECEDATE OLTALOM SRL Iskola u. – str. Școlii 11. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0744-513981, 0744-841035 ................. kisgyorgyimre@yahoo.com ....................................www.oltalom.ro Adószám – CF: 18466438 Ügyvezető – Administrator: Kisgyörgy Imre


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

• EMELŐ SZERKEZETEK • SISTEME DE RIDICARE ROMLIFT-SERV SRL Budvár u. – str. Budvár 42. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216169 ...................................... 0266-217849 ................................. office@romlift.ro ..................................... www.romlift.ro Adószám – CF: 15096691 Ügyvezető – Administrator: Gál István

81

• ÉPÍTKEZÉS • CONSTRUCŢII BABEL-PROIECT BABEL PROIECT SRL Virágok sétány – aleea Florilor 03/04. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215650 ...................................... 0742-837507 ................... mihalyiarpad@yahoo.com Adószám – CF: 24786445 Ügyvezető – Administrator: Mihályi Árpád

LÁRENO-FA SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 90. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210021 .............. 0744-786817, 0740-427316 ...................................... 0266-210021 ............................. office@lareno-fa.ro ................................. www.lareno-fa.ro Adószám – CF: 13778854 Ügyvezető – Administrator: László Szilveszter Sándor

LOGO!! LOGO !!

• ARHITECTURĂ – PROIECTARE 1 B HOUSE SRL Malom u. – str. Morii 1B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217199 ...................................... 0740-049426 ........................... 1bhouse@clicknet.ro ......................................... www.3bh.ro Adószám – CF: 7750212 Ügyvezető – Administrator: Bartha László

LOGO!! LOGO !!

BROS BAU SRL Verőfény bejárat – inr. Însorită 6/4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-110937 ...................................... 0740-009055 ...................................... 0366-814296 ............................... office@brosbau.ro ...................................www.brosbau.ro Adószám – CF: 15790161 Ügyvezető – Administrator: Kacsó István

 Építőipari munkálatok A-tól Z-ig. Műszaki tanácsadás, műszaki ellenőrzés, tervezés és felértékelés. Lucrări de construcţii de la A la Z. Consultanţă tehnică, verificări tehnice, proiectare și evaluare de construcţii civile. TOTAL PROIECT SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218447 ...................................... 0745-306220 ...................................... 0266-218447 ...................... totalproiect@gmail.com Adószám – CF: 6369423 Igazgató – Director: Kassay Gábor URBAN DESIGN SRL Lakatosok u. – str. Lăcătușilor 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219499 ...................................... 0744-583215 ........................... urb@urbandesign.ro ............................www.urbandesign.ro Adószám – CF: 8686401 Ügyvezető – Administrator: Magyari István

CONSTRUCŢIA TOFALVI SRL Farcádi u. – str. Forţeni 53. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-036233 Adószám – CF: 15318283 Tófalvi Dénes – Ügyvezető: Administrator CONSTRUCŢII - VÁRALJA SRL Tomcsa Sándor u. – str. Tomcsa Sándor 1/17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0746-566601 Adószám – CF: 3494685 Ügyvezető – Administrator: Bíró László FESTÉK ÉS BARKÁCSÜZLET FANMIS CSERE SRL Fő u. – str. Principală 649 ( DN 13, a benzinkút közelébe). 537165 Farkaslaka – Lupeni ..................................... 0374-019394 ...................................... 0743-452381 ................. fancsalimihaly@yahoo.com Adószám – CF: 17443177 Ügyvezető – Administrator: Fancsali Mihály FÉSZEKRAKÓ SRL Csekefalvi u. – str. Cechești 16. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-243003 Adószám – CF: 15214460 Ügyvezető – Administrator: Szabó Márton

B C D E F

• ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS CONSTRUCTASIST SRL Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 12/15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-102640 ................. constructasist@yahoo.com Adószám – CF: 17196182 Ügyvezető – Administrator: Simó Ferenc

A

LOYD-COM SRL Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 55A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217203 ...................................... 0745-622246 ...................................... 0266-217203 Adószám – CF: 5755477 Ügyvezető – Administrator: Geréb Levente MACOPS SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 60. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215999 ...................................... 0744-715788 ...................................... 0266-215999 ............................... office@macops.ro ...................................www.macops.ro Adószám – CF: 525264 Vezérigazgató – Director general: Bálint Antal

LOGO!! LOGO !!

G H I J K L M N O P

MEDO-CONSTR SRL Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 72. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215292 ...................................... 0744-376887 ...................................... 0266-215292 ..................... medoconstr@gmail.com Adószám – CF: 11683332 Almérnök – Subinginer: Bálint Gáspár

ILYÉS ZUGRÁV FESTÉKBARKÁCS - ILYÉS ZUGRÁV SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 22/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-649838, 0745-649837 Adószám – CF: 7786445 Ügyvezető – Administrator: Ilyés Imre

MULTIPLAND SRL Budvár u. – str. Budvár 35. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218011 ...................................... 0266-217409 ........................... office@multipland.ro Adószám – CF: 6178970 Ügyvezető – Administrator: Bartók Sándor

KASTÉLY INVEST SRL Fő u. – str. Principală 271. 537211 Székelydobó – Dobeni ...................................... 0740-687054 Adószám – CF: 1743215 Ügyvezető – Administrator: Antal László

NEBA-BAR SRL Építők u. – str. Constructorilor 15/17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-515024, 0742-600486 Adószám – CF: 6266410 Ügyvezető – Administrator: Neubauer Gyarmathy Csilla OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

Q R S T U V W X Y Z


82

A B C D E F G H I

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

OTTHON SRL Városháza tér – piaţa Primăriei 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-207837 ................................. office@otthon.ro ..................................... www.otthon.ro Adószám – CF: 18581887 Ügyvezető – Administrator: Bugarschi Milan QUALITY HOUSE SRL Fő u. – str. Principală 37. 537095 Felsőboldogfalva – Feliceni ...................................... 0742-011462 Adószám – CF: 22179030 Ügyvezető – Administrator: Kiss Dénes RIDCON SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 73. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-212932, 0266-211322 ...................................... 0724-000460 .............. 0266-212932, 0266-211322 ................................. ridcon@ridcon.ro ..................................... www.ridcon.ro Adószám – CF: 15449432 Ügyvezető – Administrator: Nagy István

JÉpítkezés A-tól Z-ig.

KConstrucţii de la A la Z.

L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ROLAND CONST SRL Fő u. – str. Principală 237. 537169 Nyikómalomfalva – Morăreni ...................................... 0744-224699 ........................ office@roland-const.ro ............................www.roland-const.ro Adószám – CF: 1752703 Ügyvezető – Administrator: László András SIGAPRESS SRL Termés u. – str. Recoltei 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-216144, 0266-217055 ...................................... 0752-194377 ...................................... 0266-216144 ............................ office@sigapress.ro ................................ www.sigapress.ro Adószám – CF: 4241826 Ügyvezető – Administrator: Kővári Levente éReklám a 3. borítón éReclamă pe coperta 3 TÁMPILLÉR SRL Gyár u. - str. Fabricii 93. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ...................................... 0743-102883 ................ lorinczi_istvan@freemail.hu Adószám – CF: 17336154 Igazgató – Director: Lőrinczi István TRIGA SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 67. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210175 .............. 0744-599286, 0744-599242 .............. 0266-210175, 0266-210137 .................................... office@triga.ro ........................................ www.triga.ro Adószám – CF: 944470 Ügyvezető – Administrator: Gál Zoltán éReklám a 2. borítón éReclamă pe coperta 2 Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

UDVARKŐ SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-210404, 0266-210405 ...................................... 0743-540561 ...................................... 0266-210405 ........................ zsigmond@udvarko.ro ...................................www.udvarko.ro Adószám – CF: 17818340 Ügyvezető – Administrator: Deák Zoltán VIADUCT SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 195/C. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218311 ...................................... 0740-256714 ...................................... 0266-218311 ................................ office@viaduct.ro ....................................www.viaduct.ro Adószám – CF: 6682608 Ügyvezető – Administrator: Péter Attila

DeDietrich, Chafotteaux și Immergas. Cazane germane da gazificare a lemnului. Panouri solare și alte tehnologii de încălzire “verzi”. SIGAPRESS SRL Termés u. – str. Recoltei 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-216144, 0266-217055 ...................................... 0752-194377 ...................................... 0266-216144 ............................ office@sigapress.ro ................................ www.sigapress.ro Adószám – CF: 4241826 Ügyvezető – Administrator: Kővári Levente éReklám a 3. borítón éReclamă pe coperta 3

• ÉPÍTKEZÉSI ÁLLVÁNYRENDSZEREK

• ÉPÍTKEZÉS – SZERELÉS • CONSTRUCŢII – INSTALAŢII INSZER SRL Győzelem u. – str. Victoriei 22. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217694 .................................. office@inszer.ro ...................................... www.inszer.ro Adószám – CF: 525167 Igazgató – Director: Jakab Dénes MEDMA SRL Iskola u. – str. Școlii 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218056 .............. 0740-070171, 0744-597004 ...................................... 0266-218056 ........................... medma@astralnet.ro Adószám – CF: 5236704 Igazgató – Director: Mátyus EnikőVíz és fűtésrendszerek forgalmazása és kivitelezése. Alphacan francia csőrendszer. DeDietrich, Chafotteaux és Immergas kazánok. Faelgázosító német fáskazánok. Napelemek és egyéb zöld fűtéstechnológiák.Comercializare și execuţie de reţele de apă și de încălzire. Sistem francez de tuburi Alphacan. Cazane

• CONSTRUCŢII SCHELE NYKO SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 229. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-210350, 0266-210440 .............. 0266-210350, 0266-210440 .................................... office@nyko.ro Adószám – CF: 526286 Ügyvezető – Administrator: Vass Áron

• ÉPÍTKEZÉSI ENGEDÉLYEK • CONSTRUCŢII – AUTORIZAŢII TOPOCAD CONSULTING SRL Tompa László u. – str. Tompa László 34/13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211222 ...................................... 0744-612482 ...................................... 0266-211222 .............................. office@foldmero.ro ................................. www.foldmero.ro Adószám – CF: 18153198 Ügyvezető – Administrator: Bencze Andy

MÜNCHEN

E-mail: office@nyko.ro


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

• ÉPÍTKEZÉSI SZAKTANÁCSADÁS • CONSTRUCŢII CONSULTANŢĂ SPEC. SEVERIMPEX SRL Lakatosok u. – str. Lăcătușilor 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217877 Mérnök – Inginer: Sebestyén János

• ÉPÍTKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK • CONSTRUCŢII – SERVICII BROS BAU SRL Verőfény bejárat – inr. Însorită 6/4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-110937 ...................................... 0740-009055 ...................................... 0366-814296 ............................... office@brosbau.ro ...................................www.brosbau.ro Adószám – CF: 15790161 Ügyvezető – Administrator: Kacsó István CAPAROL FESTÉKSZAKÜZLET A.P.J.M. SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14/a. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216226 .............. 0745-335327, 0746-174834 ...................................... 0266-216226 .................. office@caparol-harghita.ro ..................odorheiu.secuiesc@qfort.ro www.caparol-harghita.ro, www.apjm.ro Adószám – CF: 4636753 Ügyvezető – Administrator: Szabó István H.J. ZID-IMPEX SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213240 ............... 0741-115917 0741-115917 ...................................... 0266-213240 ....................... hjzidimpex@klicknet.ro Adószám – CF: 526820 Ügyvezető – Administrator: Mihály Hosszú János

LOGO!! LOGO !!

LUKÁCS ALPIN’S SRL Asztalosok u. – str. Tâmplarilor 3/16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214897 .............. 0744-612079, 0742-079057 ...................................... 0266-214897 ........................ office@lukacsalpins.ro ............................www.lukacsalpins.ro Adószám – CF: 16615002 Ügyvezető – Administrator: Lukács Pál

83 LUNA ALPIN SRL Sziget u. – str. Insulei 15/20. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-322171 ............................. office@lunaalpin.ro ...........................lunaalpin@gmail.com ................................. www.lunaalpin.ro Adószám – CF: 21852650 Ügyvezető – Administrator: Nagy Levente

• ÉPÍTŐANYAGKERESKEDELEM • CONSTRUCŢII - COMERŢ MATERIALE FITYING INSTALL SRL Fő u. – str. Principală 1207. 537360 Zetelaka – Zetea ..................................... 0266-241183 ...................................... 0266-241183 .................... fityinginstall@yahoo.com Adószám – CF: 17111224 Ügyvezető – Administrator: Sándor László ROMPAL LINE BAU SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 21. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0743-258989 Adószám – CF: 26452530 Ügyvezető – Administrator: Őszpál Ferenc SZILÁNK SRL Sas u. – str. Vulturului 2B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-216790, 0266-217729 ...................................... 0744-557959 ...................................... 0266-216790 ................................. office@szilank.ro ............................ szilank1@clicknet.ro .................................... www.szilank.ro Adószám – CF: 5396519 Ügyvezető – Administrator: Szélyes György VARALB SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 122. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218378 ...................................... 0744-593032 ...................................... 0266-211654 ............................... epitunk@varalb.ro Adószám – CF: 5023781 Ügyvezető – Administrator: Jakab Imre

• ÉPÍTŐANYAG-LERAKATOK • MATERIALE DE CONSTRUCŢII - DEPOZITE APEXIMP SRL Temető u. – str. Cimitirului 1. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-243190 ...................................... 0266-243190 .................................... apex@netter.ro Adószám – CF: 3770373 Ügyvezető – Administrator: Fodor Árus Sándor APICOM SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14x. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210380 ...................................... 0744-590772 ...................................... 0266-210380 ................................. dep3@apicom.ro ....................................www.apicom.ro Adószám – CF: 490743

COMKIM SRL Hunyadi János u. – str. Hunyadi János 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218026, 0266-210137 .............. 0742-080003, 0744-103407 .............. 0266-218026, 0266-210137 ............................... office@comkim.ro ...................................www.comkim.ro Adószám – CF: 7922369 Ügyvezető – Administrator: Katona Imre

A

SAZY MESTER SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 118. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214091 ...................................... 0266-214092 ..................... sazymester@yahoo.com ........................................ www.sazy.ro Adószám – CF: 17152291 Ügyvezető – Administrator: Sándor István

E

SAZY TRANS IMPEX SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 118. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214092 ...................................... 0746-469452 ..................... sazymester@yahoo.com ........................................ www.sazy.ro Adószám – CF: 8621652 Ügyvezető – Administrator: Sándor István TAPERKI SRL Fő u. – str. Principală 1. 537166 Székelyszentlélek – Bisericani ..................................... 0266-248077 .............. 0744-592245, 0744-877684 Adószám – CF: 15196399 Ügyvezető – Administrator: Márton Lajos

B C D F G H I J K L M N

• ÉPÍTŐIPARI FÉMSZERKEZETEK

O

• CONSTRUCŢII STRUCTURI METALICE

P

NYKO SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 229. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-210350, 0266-210440 .............. 0266-210350, 0266-210440 .................................... office@nyko.ro Adószám – CF: 526286 Ügyvezető – Administrator: Vass Áron

Q

• ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ELLENŐRZÉS • CONSTRUCŢII – VERIFICĂRI TEHNICE BROS BAU SRL Verőfény bejárat – inr. Însorită 6/4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-110937 ...................................... 0740-009055 ...................................... 0366-814296 ............................... office@brosbau.ro ...................................www.brosbau.ro Adószám – CF: 15790161 Ügyvezető – Administrator: Kacsó István OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

R S T U V W X Y Z


84

A B C D E F G H

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

• ÉPITŐIPARI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYEZÉS • CONSTRUCŢII CONSULTANŢĂ SPECIALITATE 1 B HOUSE SRL Malom u. – str. Morii 1B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217199 ...................................... 0740-049426 ........................... 1bhouse@clicknet.ro ......................................... www.3bh.ro Adószám – CF: 7750212 Ügyvezető – Administrator: Bartha László

• ÉPÜLETASZTALOSSÁG • CONSTRUCŢII - TÂMPLĂRIE

I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

F-COMODIONS SRL Tompa László u. – str. Tompa László 21. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-029916 Adószám – CF: 2974014 Ügyvezető – Administrator: Fülöp Domokos HALEMN S&Z SRL Dancsó u. – str. Dancsó 676B. 537360 Zetelaka – Zetea ..................................... 0266-241319 ...................................... 0744-395316 ........................... halemn@freemail.hu Adószám – CF: 11347316 Ügyvezető – Administrator: Hajdó Sándor

• ÉPÜLETENERGETIKAI TANÚSÍTÁS • CONSTRUCŢII CERTIFICAT ENERGETIC 1 B HOUSE SRL Malom u. – str. Morii 1B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217199 ...................................... 0740-049426 ........................... 1bhouse@clicknet.ro ......................................... www.3bh.ro Adószám – CF: 7750212 Ügyvezető – Administrator: Bartha László

• ÉPÜLET-FELÉRTÉKELÉS • CONSTRUCŢII – EVALUARE BROS BAU SRL Verőfény bejárat – inr. Însorită 6/4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-110937 ...................................... 0740-009055 ...................................... 0366-814296 ............................... office@brosbau.ro ...................................www.brosbau.ro Adószám – CF: 15790161 Ügyvezető – Administrator: Kacsó István Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

• ÉPÜLETFELÚJÍTÁS • CONSTRUCŢII - RENOVĂRI ILYÉS ZUGRÁV FESTÉKBARKÁCS - ILYÉS ZUGRÁV SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 22/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-649838, 0745-649837 Adószám – CF: 7786445 Ügyvezető – Administrator: Ilyés Imre RIDCON SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 73. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-212932, 0266-211322 ...................................... 0724-000460 .............. 0266-212932, 0266-211322 ................................. ridcon@ridcon.ro ..................................... www.ridcon.ro Adószám – CF: 15449432 Ügyvezető – Administrator: Nagy István

MELINDA-IMPEX INSTAL SA Temető u. – str. Cimitirului 5. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-244126 ............................... instal@melinda.ro ...........................www.melindainstal.ro Adószám – CF: 15936519 Vezérigazgató – Director general: András Lehel MELINDA-IMPEX INSTAL SA Bethlenfalvi u. – str. Beclean 314. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-207400 ...................................... 0740-150150 ...................................... 0266-207402 ............................... instal@melinda.ro ...........................www.melindainstal.ro Adószám – CF: 15936519 Igazgató – Director general: Andrási Lehel

LOGO!! LOGO !!

• ÉPÜLETGÉPÉSZET • CONSTRUCŢII – INSTALAŢII EURATO SA Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 124. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219977, 0266-218072 .............. 0724-646903, 0724-640240 .............. 0266-219977, 0266-218072 ................................. office@eurato.ro ..................................... www.eurato.ro Adószám – CF: 6682764 Igazgató – Director: Bencze TivadarTermékeink és szolgáltatásaink: hőszivattyúk, napkollektorok, napelemek; energetikai szaktanácsadás, tervezés és kivitelezés; hulladékhő hasznosítás.Produsele și serviciile noastre: pompe termice, panouri colectoare solare, baterii solare; consultanță de specialitate, proiectare și execuție lucrări în energetică; valorificarea energiei termice reziduale. EVISZ PROI SRL Lakatosok u. – str. Lăcătușilor 7/1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217719 ...................................... 0266-217719 ......................... eviszproi@yahoo.com ................................. www.eviszproi.ro Adószám – CF: 6369369 Ügyvezető – Administrator: Iszlay Éva MEDMA SRL Iskola u. – str. Școlii 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218056 .............. 0740-070171, 0744-597004 ...................................... 0266-218056 ........................... medma@astralnet.ro Adószám – CF: 5236704 Igazgató – Director: Mátyus Enikő

MELINDA-IMPEX INSTAL SA Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 4. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa ..................................... 0266-246525 ............................... instal@melinda.ro ...........................www.melindainstal.ro Adószám – CF: 15936519 Vezérigazgató – Director general: András Lehel SZERELŐK VÁROSA LENORA CONST SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 28. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217424 ...................................... 0755-725268 ...................................... 0266-217424 ........................... magazin2@lenora.ro Adószám – CF: 18967080 Ügyvezető – Administrator: Andrasi László

 A Szerelők Városában épületgépészeti, fűtéstechnikai, villamossági, barkács és vasazati termékek széles skálájával várjuk kedves vásárlóinkat. Az Ön különleges igényeinek kielégítése sem okoz gondot. Așteptăm clienţii noștri dragi în Orașul Instalatorilor cu o gamă largă de produse de construcţii-instalaţii, termotehnică, electricitate, bricolaj și feronerie. Nici satisfacerea exigenţelor speciale ale Dvs. nu reprezintă o problemă pentru noi. TIBZSO PREST SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 3/12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0752-166027, 0752-166025 ....................... tibzsoprest@gmail.com Adószám – CF: 16386707 Műszaki igazgató – Director tehnic: Tibódi Zsolt


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 TOTAL PROIECT SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218447 ...................................... 0745-306220 ...................................... 0266-218447 ...................... totalproiect@gmail.com Adószám – CF: 6369423 Igazgató – Director: Kassay Gábor

85 SZÉKELYUDVARHELYI MAGÁNERDÉSZET - OCOLUL SILVIC PRIVAT ODORHEIUSECUIESC Mihai Eminescu u. - str. Mihai Eminescu 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210832 ....................... ospodorhei@gmail.com Adószám – CF: 24113341 Erdészetvezető – Șef ocol: Szakács Sándor

CONTACT COMPUTERS SRL Hársfa sétány – aleea Teilor 01/01. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219687 ...................................... 0740-279702 ...................................... 0266-219687 ................... dombicontact@gmail.com Adószám – CF: 100868 Ügyvezető – Administrator: Dombi Csilla Sarolta

A B C D

• ÉPÜLETTERVEZÉS • CONSTRUCŢII PROIECTARE MEDMA SRL Iskola u. – str. Școlii 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218056 .............. 0740-070171, 0744-597004 ...................................... 0266-218056 ........................... medma@astralnet.ro Adószám – CF: 5236704 Igazgató – Director: Mátyus Enikő

• ÉPÜLETTISZTÍTÁS • CONSTRUCŢII CURĂŢIRE TIMEA CLEAN SRL Farcádi u. – str. Forţeni 29. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-826633 ..................... timeaclean@citromail.hu Adószám – CF: 20827240 Ügyvezető – Administrator: Imets Kinga

• ERDÉSZETI HIVATALOK • OCOALE SILVICE HOMOROD ERDÉSZETI HIVATAL OCOLUL SILVIC HOMOROD Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218179, 0372-702479 ...................................... 0266-218179 .................. homorod@mciuc.rosilva.ro Erdészetvezető – Șef ocol: Banucu Ioan LIBÁN MAGÁNERDÉSZET OCOLUL SILVIC PARTICULAR LIBAN ZETEA 537360 Zetelaka – Zetea 272. ..................................... 0266-241192 ...................................... 0266-241192 .......................... ospliban@yahoo.com Adószám – CF: 28213130 Erdészetvezető – Șef ocol: Ing. Sándor Alpár PARAJDI MAGÁNERDÉSZETI HIVATAL - OCOLUL SILVIC PRIVAT PRAID Fő u. – str. Principală 141. 537240 Parajd – Praid .............. 0266-240044, 0740-226346 Adószám – CF: 23609542 Erdészetvezető – Șef ocol: Kiss Dénes

• EREDETISÉGVIZSGÁLATI GÉPEK

• ESKÜVŐ FOTÓZÁS

E

• NUNŢI – FOTO

F

• MAȘINI DE AUTENTICITATE WEP ROMANIA SRL Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 55A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217203 ...................................... 0745-622246 ...................................... 0266-217203 ..................................... office@wep.ro .........................................www.wep.ro Adószám – CF: 12766070 Ügyvezető – Administrator: Geréb Levente

DÁVID FOTÓ STUDIÓ DÁVID ISTVÁN ÎI Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214976 .............. 0746-936818, 0742-316570 ...................................... 0266-214976 ....................... davidfoto@davidfoto.ro .................................www.davidfoto.ro Adószám – CF: 16083347 Ügyvezető – Administrator: Dávid István

LOGO!! LOGO !! • ERESZCSATORNA RENDSZEREK

• ÉRTÉKBECSLÉS • EVALUĂRI 1 B HOUSE SRL Malom u. – str. Morii 1B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217199 ...................................... 0740-049426 ........................... 1bhouse@clicknet.ro ......................................... www.3bh.ro Adószám – CF: 7750212 Ügyvezető – Administrator: Bartha László BÁLINT CSABA ADÓÜGYI TANÁCSADÓ IRODA- CABINET DE CONSULTANŢĂ FISCALĂ Városháza tér – piaţa Primăriei 4/14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218974 ...................................... 0745-502495 ...................................... 0266-218974 Adószám – CF: 24831619 Pénzügyi tanácsadó – Consultant fiscal: Bálint Csaba

H I J K L

• SISTEME FLUVIALE MELINDA-IMPEX STEEL SA Bethlenfalvi u. – str. Beclean 314. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218096 ...................................... 0745-378540 ...................................... 0266-215459 ................................ steel@melinda.ro ........................... www.melindasteel.ro Adószám – CF: 15936500 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Vass Zoltán

G

M FILM STUDIO SRL Gyepes bejárat – intr. Ghipeș 1/9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-100250 ...................................... 0740-651500 ............................. office@orbanstudio .............................www.orbanstudio.ro Adószám – CF: 24976687 Ügyvezető – Administrator: Orbán János L DESIGN ESKÜVŐDEKORÁCIÓ FOTÓ, VIDEÓ - LAKATOS LEHEL ÎI Móricz Zsigmond u. – str. Móricz Zsigmond 78. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0740-029290, 0740-765100 ................................ office@ldesign.ro .................................... www.ldesign.ro Ügyvezető – Administrator: Lakatos Lehel

• ESKÜVŐ FOTÓZÁSVIDEÓZÁS • NUNŢI – FOTO-VIDEO FARKAS FOTÓ SRL - FUJI Kisköved u. – str. Pietroasa 27. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0744-633508, 0745-517433 ..................... farkasfoto@sigmasoft.ro ................................www.farkasfoto.ro Adószám – CF: 524587 Ügyvezető – Administrator: Farkas Zoltán OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

N O P Q R S T U V W X Y Z


86

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

KUSZTURA GALÉRIA ÉS KÉPKERETEZŐ ART GALLERY KUSZTURA SÁNDOR ÎI Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-125369 ............... kusztura@kuszturagaleria.ro ....................... www.kuszturagaleria.ro Adószám – CF: 8134873 Ügyvezető – Administrator: Kusztura Szabolcs KUSZTURA SZABOLCS ÎI Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-125369 ............... kusztura@kuszturagaleria.ro ..........................www.kuszturavideo.ro fotós - videós – video - fotograf: Kusztura Szabolcs

• ESKÜVŐI ÉS ALKALMI RUHA • ROCHII DE MIREASĂ ȘI OCAZIE HAJNALFÉNY ESKÜVŐI ÉS PARTI SZALON Kornis Ferenc u. – str. Kornis Ferenc 28. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-693170 ............. hajnalfenyszalon@yahoo.com KLÁRA MENYASSZONYIRUHA KÖLCSÖNZŐ - KACSÓ KLÁRA ÎI Téglavető bejárat – intr. Cărămidăriei 5/4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212413 ...................................... 0743-925573 ................... www.klara-eskuvoiruha.ro Adószám – CF: 21078983 Ügyvezető – Administrator: Kacsó Klára LUXOR MENYASSZONYIRUHAKÖLCSÖNZŐ - KERCSÓ MELINDA II Ugron Gábor u. - str. Ugron Gábor 47. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0757-337181 ................ kercsomelinda@freemail.hu Adószám – CF: 25812259 Ügyvezető – Administrator: Kercsó Melinda ORSI ÜZLET - ORSI SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 19. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218461 ...................................... 0740-227188 Adószám – CF: 66447734 Ügyvezető – Administrator: Márton Erzsébet

• ESKÜVŐIRUHA – KÖLCSÖNZÉS • ROCHII DE MIREASĂ – ÎNCHIRIERI FEHÉR RÓZSA ESKÜVŐ CENTRUM - ONE MARKET SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-498721 ............... eskuvocentrum@yahoo.com ...............................www.feherrozsa.ro Adószám – CF: 12966825 Ügyvezető – Administrator: Nagy Csaba Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

LUXOR MENYASSZONYIRUHAKÖLCSÖNZŐ - KERCSÓ MELINDA II Ugron Gábor u. - str. Ugron Gábor 47. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0757-337181 ................ kercsomelinda@freemail.hu Adószám – CF: 25812259 Ügyvezető – Administrator: Kercsó Melinda PARTY SERVICE SRL 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 7 (Merkúr áruház emelete). 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0748-574462, 0742-945710 ......................... partyserv@gmail.com .................................www.partyserv.ro Adószám – CF: 17735155 Ügyvezető – Administrator: Égei Csilla SISSY MENYASSZONYI RUHAKÖLCSÖNZŐ VASS MAGDA PFA Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos sz.n. - f.n. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0722-226234 Adószám – CF: 21252086 Ügyvezető – Administrator: Vass Magda

• ESKÜVŐK • NUNȚI DAGI RENDEZVÉNYTEREM DAGI B.M. SRL Fő u. – str. Principală 1256. 537360 Zetelaka – Zetea ...................................... 0730-086811 Adószám – CF: 5147119 Ügyvezető – Administrator: Ilyés László

• ESKÜVŐSZERVEZÉS • NUNŢI – ORGANIZARE ARANYESŐ SRL MERKÚR ÁRUHÁZ 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210831 ...................................... 0745-954084 ...................................... 0266-210831 .................... aranyeso33@freemail.hu ................................. www.aranyeso.ro Adószám – CF: 15194207 Ügyvezető – Administrator: Jakab JuditRendelhet nálunk a legfrissebb virágból menyasszonyi csokrot (klasszikustól a legmodernebb esküvői csokorig), kitűzőket, kardíszt, nyakdíszt, hajdíszt, vőlegénynek nyakkendő és övdíszt, szülőköszöntő csokrot, autódíszt. Készítünk teremdíszítéshez különböző virágkompozíciókat: asztali díszek, virággömbök, gyertyás díszek, faldíszek. Bérelhetők cserepes virágok, vázák, asztalközép, széksál, autósál, pénzes házikó, gyűrűs párna és sok más dekorációs kellék nagyon kedvező

áron. Együttműködő partnereinkkel teljes körű esküvő- és rendezvényszervezést vállalunk.

 La noi puteţi comanda buchete de mireasă (de la cele clasice până la cele mai moderne) compuse din flori proaspete, ecusoane, podoabe (braţ, gât, păr), cravate și curele pentru mirele, diferite buchete, decoruri auto. Pentru decorarea sălilor festive oferim diferite ornamente florale, decoruri de masă, globuri florale, lumânări ornamentale, decoruri de perete etc. Închiriem cu taxe deosebit de favorabile flori în ghiveci, vaze, feţe de masă, huse de scaune și banchete auto, perne inelare și multe alte accesorii ornamentale. Pentru clienţii noștri asigurăm servicii complete de organizare de nunţi și alte evenimente. ARANYESŐ SRL TÁBOR NEGYED Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210831 ...................................... 0745-954084 ...................................... 0266-210831 .................... aranyeso33@freemail.hu ................................. www.aranyeso.ro Adószám – CF: 15194207 Ügyvezető – Administrator: Jakab Judit DECOR EXCLUSIVE, DEKORÁCIÓS KELLÉKTÁR BOSNYÁK TURIST SRL Rét u. - str. Poienii 24. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-310084 .............................. djamilla@xenzor.ro ...www.udvarhelyieskuvo.blogspot.com Adószám – CF: 19237041 Ügyvezető – Administrator: Sándor Nagy Csongor FEHÉR RÓZSA ESKÜVŐ CENTRUM - ONE MARKET SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-498721 ............... eskuvocentrum@yahoo.com ...............................www.feherrozsa.ro Adószám – CF: 12966825 Ügyvezető – Administrator: Nagy CsabaSzolgáltatásaink: Videózás professzionális videokamerával * Dekorációs termékek : lufik, harangok, girlandok stb. széleskörű forgalmazása * Menyasszonyi ruhák * Fényképészek, zenészek, pincérek, szószólók * Több mint 600 féle meghívó ** Tűzijátékok bármilyen méretben, csokiszökőkút.

 Serviciile noastre: Filmări video cu cameră profesională * Comercializare de produse de decoraţie: baloane, clopoţei, ghirlande etc. * Rochii și pantofi de mireasă * Fotografi, muzicanţi, chelneri, maiștri de ceremonie * Peste 600 de variante de invitaţii . Focuri de artificii în toate mărimile, fântână de ciocolată.


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 MÁTKA - FAÉK P&K SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 61/A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217523 ...................................... 0751-430691 ..................... www.matka.ro facebook/ matkaruhakolcsonzo Adószám – CF: 4466357 Ügyvezető – Administrator: Both EmeseEsküvői, koszorúslány ruhák és estélyi ruhák kölcsönzése. Templomdíszítés, teremdíszítés lufival vagy anyaggal, székselymezés, több mint 500 féle esküvői meghívó, videózásfényképezés, menyasszonyi csokrok, virágdíszítés. Bármilyen esküvővel kapcsolatos kérés teljesítése.Închiriem rochii de mireasă, de dame de onoare și costume de seară. Decorări de biserică și săli cu baloane sau materiale textile, huse de scaune, invitaţii de nuntă ţi peste 500 de modele, filmări video, fotografiere, buchete de mireasă, ornamente florale. Satisfacem orice exigente legate de nunţi.

• ESTÉLYI RUHÁK • ROCHII DE SEARĂ CSILLA MENYASSZONYIRUHAKÖLCSÖNZŐ Dózsa György u. – str. Dózsa György 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214218 ...................................... 0740-914756 ...................................... 0266-214218 ................... mihaly_csilla@yahoo.com Adószám – CF: 17078314 Ügyvezető – Administrator: Józsa Csilla LUXOR MENYASSZONYIRUHAKÖLCSÖNZŐ - KERCSÓ MELINDA II Ugron Gábor u. - str. Ugron Gábor 47. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0757-337181 ................ kercsomelinda@freemail.hu Adószám – CF: 25812259 Ügyvezető – Administrator: Kercsó Melinda

• ESZTERGA- ÉS MARÓSMUNKA • STRUNJIRI ȘI FREZĂRI KÁROLY FRANCISC ÖCSI ÎI Bethlenfalvi u. – str. Beclean 211. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-754015 ....................... karolyocsi@freemail.hu Adószám – CF: 22974604 Ügyvezető – Administrator: Károly Ferenc Öcsi

 Karbantartási munkálatok, gumiszerszámok készítése, esztergált sarkak gyártása, fékdobok és féktárcsák szabályozása és bármilyen esztergálási munka. 

Lucrări de întreţinere, confecţionare de unelte cauciuc, fabricarea

87 balamalelor strunjite, reglarea tamburilor și discurilor de frână, orice alte lucrări de strunjire. POZSONYI SÁNDOR PF Szemlér Ferenc u. – str. Szemlér Ferenc 9/4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-258427 Adószám – CF: 20349693 Fémforgácsoló – Strungar: Pozsonyi Sándor

• ESZTÉTIKAI FOGÁSZAT • STOMATOLOGIE ESTETICĂ VITALDENT FOGORVOSI RENDELŐ - CABINET DE STOMATOLOGIE VITALDENT Villanytelep u. – str. Uzinei 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211029 ...................................... 0721-344433 ................. info@udvarhelyifogaszat.ro .................. www.udvarhelyifogaszat.ro Adószám – CF: 17868402 Fogorvos – Dentist: orvos: dr. Waldhofer Viktor, dr. Dávid Zselyke

• ÉTELKISZÁLLÍTÁS • LIVRARE MÂNCARE DAGI RENDEZVÉNYTEREM DAGI B.M. SRL Fő u. – str. Principală 1256. 537360 Zetelaka – Zetea ...................................... 0730-086811 Adószám – CF: 5147119 Ügyvezető – Administrator: Ilyés László NETPINCÉR - NETCHELNER SRL Sziget u. – str. Insulei 24/13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0752-037002 .............................. office@netpizza.ro .................................. www.netpizza.ro Adószám – CF: 24288602 Ügyvezető – Administrator: Márkon Péter István

• ÉTTERMEK • RESTAURANTE BONFINI VENDÉGLŐ FOREXIMP SRL Szabadság tér – piaţa Libertăţii 51. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ...................................... 0726-244499 ................ bonfini.etterem@yahoo.com Adószám – CF: 15395782 Ügyvezető – Administrator: Cseke Botond DIABLO PIZZÉRIA KOB-PREST SRL Szabók u. – str. Croitorilor 17B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215100 .............. 0742-967255, 0733-948324 ...................................... 0266-215100 ........................ www.diablo-pizzeria.ro Adószám – CF: 14708032 Ügyvezető – Administrator: Kovács Gyula DIÓFA PANZIÓ - NOVITA SRL Sándor u. – str. Sándor 294. 537025 Fenyéd – Brădești ..................................... 0266-245134 ...................................... 0741-111892 ........................... ter_nov@yahoo.com Adószám – CF: 6178997 Ügyvezető – Administrator: Pap Jenő GIZI VENDÉGLŐ ÉS PANZIÓ CITADELLA SRL Nyirő József u. – str. Nyirő József 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218433 ...................................... 0744-563525 ...................................... 0266-218433 ....................... gizicsarda@yahoo.com ..................... gizicsarda@gizicsarda.ro ............................... www.gizicsarda.ro Adószám – CF: 525248 Ügyvezető – Administrator: Ambrus Gizella GONDŰZŐ SZÁLLODA ÉS ÉTTEREM - KLÍMA SRL Szentimre u. – str. Sântimbru 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218372 ...................................... 0747-272618 .............. 0266-218372, 0266-211247 .............................. office@gonduzo.ro .................................. www.gonduzo.ro Adószám – CF: 4075162 Ügyvezető – Administrator: Nagy György

LOGO!! LOGO !!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

• ÉTICSIGA-TENYÉSZTÉS

U

• FERMĂ DE MELCI

V W

BÍRÓ V. VENCEL ÎI 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 02/09. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-566807 ...................................... 0745-562220 ........................ birovencel@gmail.com Adószám – CF: 18456418 Ügyvezető – Administrator: Bíró Vencel

X Y Z OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013


88

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

GORDON KISVENDÉGLŐ COPRAL LUPENI SRL Fő u. – str. Principală 565. 537165 Farkaslaka – Lupeni ...................................... 0744-594823 ...................................... 0266-248537 ................... office@erdelyiszallasok.ro ........................... office@farkaslaka.eu .......................www.erdelyiszallasok.ro Adószám – CF: 499106 Ügyvezető – Administrator: Kovács SándorCégünk 1995 óta foglalkozik vendéglátással. A minőségre garancia a nagyszámú visszajáró vendégek száma és az évről évre gyarapodó új csoportok. Igényes szállást és étkezést biztosítunk, 220 személyt tudunk fogadni. Az elszállásolás panziókban és családi házaknál történik 2–3 ágyas szobákban. A Gordon kisvendéglő különféle házi specialitásokkal fogadja a kedves vendégeket, Erdély hagyományos ízeit megrendelhetik a panzió éttermében, de akár meg is tanulhatják azok elkészítését.Firma noastră activează în domeniul hotelier din anul 1995. O garanţie a calităţii serviciilor o reprezintă și numărul mare de oaspeţi care revin și de grupuri al căror număr crește de la an la an. Asigurăm cazare și masă de înaltă calitate, putem primi 220 de persoane. Oaspeţii sunt cazaţi în pensiuni și case familiale în camere cu 2–3 paturi. Clienţii noștri dragi sunt așteptaţi în restaurantul mic Gordon cu diferite specialităţi de casă. Bucatele ardelene tradiţionale pot fi comandate în restaurantul pensiunii, oaspeţii chiar pot însuși pregătirea acestora. HOTEL KÜKÜLLŐ ÉTTEREM HOTEL TÂRNAVA 2000 SRL Városháza tér – piaţa Primăriei 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213963 .............. 0742-067361, 0727-747979 ...................................... 0266-217659 ................................ office@kukullo.ro ....................................www.kukullo.ro Adószám – CF: 13640850 Igazgató – Director: Dobriţa Ildikó JUNIOR COM SRL Vásártér u. – str. Târgului 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212675 ...................................... 0266-212675 ............................ office@juniorcom.ro ..............................www.juniorgroup.ro Adószám – CF: 13225242 Ügyvezető – Administrator: Ladányi Kinga KORONA PANZIÓ - COMBO SRL Városháza tér – piaţa Primăriei 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218061, 0266-216946 ...................................... 0722-515407 ...................................... 0266-218061 ....................... office@koronapanzio.ro .......................... www.koronapanzio.ro Adószám – CF: 523972 Ügyvezető – Administrator: Szász Árpád Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014 KÖZPONT VENDÉGLŐ CONSUMCOOP ZETEA SRL Fő u. – str. Principală 1101. 537360 Zetelaka – Zetea ...................................... 0746-092572 Adószám – CF: 510255 Ügyvezető – Administrator: Jakab M. Zita LAGUNA PIZZÉRIA & RESTAURANT & CAFFE SALCOM SRL Kőrösi Csoma Sándor u. – str. Kőrösi Csoma Sándor 23. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213333 ...................................... 0748-213333 ...................................... 0266-213694 ...................... pizzalaguna@clicknet.ro .........................www.lagunapizzeria.ro Adószám – CF: 5318405 Igazgató – Director: Szász Ferenc LOBOGÓ PANZIÓ ÉS ÉTTEREM BENLUMA SRL Homorodfürdő – Harghita Băi 39/A. 535801 Szentegyháza – Vlăhiţa .............. 0266-247545, 0266-247542 ...................................... 0742-141066 ................................. office@lobogo.ro .....................................www.lobogo.ro Adószám – CF: 10757911 Igazgató – Director: Benedek Lukács MILLENNIUM ÉTTEREM ÉS PANZIÓ - MILLENNIUM FAST FOOD SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 147. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215604 .............. 0745-055978, 0740-191931 ...................................... 0266-215760 .................... joetvagyat.ro@gmail.com ............................... www.joetvagyat.ro Adószám – CF: 12373046 Vendéglőfőnök – Șef restaurant: Görgicze MáriaA Millennium Étterem és Panzió különleges és helyi ételekkel várja kedves vendégeit! Helységünkben, kellemes környezetben panzió és nyári terasz várja a kikapcsolódni vágyókat.Restaurantul și Pensiunea Millennium își așteaptă oaspeţii cu produse culinare locale și speciale. Pensiunea și grădina de vară oferă o ambianţă plăcută pentru cei care caută destindere.

LOGO!!! LOGO

PARK VENDÉGLŐ ÉS JUNGLE CLUB - JAZZ-SERV-COM SRL Kogălniceanu Mihail u. – str. Kogălniceanu Mihail 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218175 .............. 0744-782887, 0744-539448 ...................................... 0266-218175 ............................... info@junglepub.ro ................................www.junglepub.ro Adószám – CF: 4241680 Ügyvezető – Administrator: Nagy Levente

PETHŐ ÉTTEREM - LAPROLEM SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 21. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218161 ...................................... 0745-335242 ...................................... 0266-218161 ..................... pethojozsef@yahoo.com .......................www.pethorestaurant.ro Adószám – CF: 4241834 Cégtulajdonos – Patron: Pethő József PETŐFI PANZIÓ CONFEX JAKAB SRL Petőfi Sándor u. – str. Petőfi Sándor 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212262 .............. 0754-021400, 0756-093920 ........................ office@petofipanzio.ro ............................ www.petofipanzio.ro Adószám – CF: 523700 Cégtulajdonos – Patron: Jakab János PIZZA 21 - KOBRA SERV SRL Eötvös József u. – str. Eötvös József 21. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212121 .............. 0723-212121, 0735-212121 ...................................... 0266-211111 ............... pizzahuszonegy@yahoo.com .......................................... www.21.eu Adószám – CF: 5147291 Ügyvezető – Administrator: Szabó Zoltán RENAISSANCE LOUNGE & RESTAURANT Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 11. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0747-388824 .............. 0747-388824, 0755-565422 ............ info@renaissancerestaurant.ro .............www.renaissancerestaurant.ro Ügyvezető – Administrator: Zongor János


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 RESTAURANT SELECT VENDÉGLŐ - RESTAURANT SELECT VENDÉGLŐ SRL Kőkereszt tér – piaţa Kőkereszt 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217455 ...................................... 0266-213357 Adószám – CF: 526847 ROMANTIKA VENDÉGLŐ ÉS PANZIÓ AUTO M & COMPANY SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 194. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218262 ...................................... 0744-519433 ...................................... 0266-218262 ............................ office@romantika.ro ................................www.romantika.ro Adószám – CF: 5100973 Cégtulajdonos – Patron: Mózes István RUSTIK VENDÉGLŐ FOREXIMP SRL Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 2. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa ...................................... 0726-706448 Étterem vezető – Șef restaurant: Gál Kati SEPTIMIA RESORT-HOTEL*** WELLNESS & SPA - SC PRINTIMPEX SRL Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 106. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-217770, 0266-217777 .............. 0742-049160, 0747-217777 ...................................... 0266-217770 ........................ reception@septimia.ro ..................................www.septimia.ro Adószám – CF: 5875082 Gazdasági igazgató – Director comercial: Verzár Lóránt VÁNDOR ÉTTEREM FOREXIMP SRL Fő u. – str. Principală 471 ( a sportcsarnok szomszédságában). 537165 Farkaslaka – Lupeni .............. 0740-303000, 0736-626514 .............. vandoretterem3@freemail.hu Adószám – CF: 10957057 Étteremvezető – Șef restaurant: Szász Ibolya

• FA – RÉTEGELT FENYŐÁRU • LEMN – CHERESTEA RĂȘINOASE STRATIFICATĂ JUVENAL SRL Termés u. – str. Recoltei 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219425 .............. 0744-559985, 0740-081420 ...................................... 0266-219425 ........................ juvenalsrl@yahoo.com .................................... www.juvenal.ro Adószám – CF: 8772308 Ügyvezető – Administrator: Joó József

89

• FA BRIKETT • BRICHETE DIN LEMN JUVENAL SRL Termés u. – str. Recoltei 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219425 .............. 0744-559985, 0740-081420 ...................................... 0266-219425 ........................ juvenalsrl@yahoo.com .................................... www.juvenal.ro Adószám – CF: 8772308 Ügyvezető – Administrator: Joó József

• FA NYÍLÁSZÁRÓK • LEMN – BINALE BENGLASS SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 222. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218720 .............. 0745-632419, 0743-640221 ...................................... 0266-218720 ............................. office@benglass.ro ................................. www.benglass.ro Adószám – CF: 15804577 Tulajdonos – Proprietar: Benkő István KECER SRL Fő u. – str. Principală 647/P. 537165 Farkaslaka – Lupeni .............. 0748-365003, 0741-591200 ...................... kecersrl@electronnet.ro Adószám – CF: 70294540 Ügyvezető – Administrator: Miklós Dénes

• FAFARAGÁS • LEMN - SCULPTURĂ BEKE FERENC ÎF Sziget u. – str. Insulei 22/5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212527 .............. 0740-010459, 0746-798864 Adószám – CF: 15389870 TÓÁSÓ BÉLA ÎI Móricz Zsigmond u. – str. Móricz Zsigmond 61. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-348096 .................... woodcaring@freemail.hu ...........................www.nepmuveszet.ro Ügyvezető – Administrator: Tóásó Béla

• FAFELDOLGOZÁS • LEMN - PRELUCRARE AGROM IMPEX SRL Fő u. – str. Principală 32. 537103 Székelylengyelfalva – Polonița ..................................... 0266-218399 Adószám – CF: 494230 Ügyvezető – Administrator: Bartalis Ferenc

PRODIMPEX V.B. SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 56. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216178 ...................................... 0740-648008 Adószám – CF: 526340 Ügyvezető – Administrator: Veres Béla

• FAGYLALT • ÎNGHEŢATĂ ANDRETTI KÁVÉZÓ ANDRETTI BENEDETTO SRL Solymossy u. – str. Solymossy 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212288 ........................... pal_dini@yahoo.com ................................... www.andretti.ro Adószám – CF: 23635010 Ügyvezető – Administrator: Pál Róbert ATI-CREAM SA Fő u. – str. Principală 12. 537027 Küküllőkeményfalva – Târnoviţa .............. 0266-245108, 0266-218211 ...................................... 0266-245108 .............................. office@aticream.ro ................................. www.aticream.ro Adószám – CF: 4892590 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Erőss Gábor NEFELEJCS FAGYIZÓ TRANSYL IMPEX SRL Városháza tér – piaţa Primăriei 19. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214774 ............................. office@romarta.net ................................. www.romarta.net Adószám – CF: 5293424 Ügyvezető – Administrator: Major Sándor

• FAHÁZAK • CASE DIN LEMN FARAGÓ SRL Iskola u. – str. Școlii 1106/A. 537360 Zetelaka – Zetea ..................................... 0266-241250 ...................................... 0744-506925 ...................................... 0266-241250 ................................. office@farago.ro ..................................... www.farago.ro Adószám – CF: 510220 Ügyvezető – Administrator: Biró Lázár

LOGO!! LOGO !!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

LEMNZET SRL Fő u. – str. Principală 1315. 537360 Zetelaka – Zetea ..................................... 0266-241315 ...................................... 0744-644785 ........................ lemnzet@hotmail.com Adószám – CF: 510239 Ügyvezető – Administrator: Nagy Lajos

X Y Z OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013


90

A B C D E F G H I J K L M N

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

IBEK SRL Sport u. – str. Sportului 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218128 ...................................... 0266-216340 ........ ibek@ibek.ro, dkelemen@ibek.ro Adószám – CF: 5213085 Vezérigazgató – Director general: Kelemen Fehér Dénes LAZ PROD IMPEX SRL Fő u. – str. Principală 27. 537027 Küküllőkeményfalva – Târnoviţa ..................................... 0266-214381 ...................................... 0744-591170 ...................................... 0266-214381 ....................... office@lazprodimpex.ro .......................... www.lazprodimpex.ro Adószám – CF: 7029845 Igazgató – Director: Incze Kálmán MACOPS SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 60. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215999 ...................................... 0744-715788 ...................................... 0266-215999 ............................... office@macops.ro ...................................www.macops.ro Adószám – CF: 525264 Vezérigazgató – Director general: Bálint Antal ORIZONT EXPORT SRL Fő u. – str. Principală 197A. 537025 Fenyéd – Brădești ...................................... 0744-668892 Adószám – CF: 15174030 Ügyvezető – Administrator: Lőrincz László

O • FAIPARI CNC GYÁRTÁS

P Q R S T U V W X Y Z

• INDUSTRIA LEMNULUI – FABRICARE CNC-URI

• FAIPARI SZERSZÁMOK ÉS GÉPEK • INDUSTRIA LEMNULUI – MAȘINI ȘI UNELTE RO-BIK SRL 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 4/11. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213732 ...................................... 0744-261675 ...................................... 0266-213732 ............................... robik@kabelnet.ro ....................................... www.robik.ro Adószám – CF: 8430321 Tulajdonos – Patron: Balázs István ROMTOS-MUS SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217555 ...................................... 0744-595064 .............................. romtos@romtos.ro .................................... www.romtos.ro Adószám – CF: 13296260 Ügyvezető – Administrator: Grünstein Tibor

• FAJÁTÉKOK • JUCĂRII DIN LEMN BEDŐ GH ZOLTÁN ÎI Győzelem u. – str. Victoriei 1/10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0723-753287 ................... tausendkunst@gmail.com Adószám – CF: 21738699 Ügyvezető – Administrator: Bedő Zoltán PELENKA DISZKONT EKO DRONE SRL Kovácsok u. - str. Fierarilor 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-424908 Adószám – CF: 18489857 Ügyvezető – Administrator: Józsi Erika

RAPID FOREST SRL Fő u. – str. Principală 289/B. 537026 Máréfalva – Satu Mare ..................................... 0266-247115 .............. 0746-082478, 0722-747785 Adószám – CF: 24043378 Ügyvezető – Administrator: Pál Mária Magdolna VIMA TOFI SRL Fő u. – str. Principală 272. 537165 Farkaslaka – Lupeni ..................................... 0266-248035 ...................................... 0740-347437 Adószám – CF: 14579078 Ügyvezető – Administrator: Tófalvi István

• FARMERRUHA • JEANS DILEMMA ÜZLET SZÁNTÓ MARGIT ÎI Tábor u. – str. Taberei 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. Adószám – CF: 23559746 Ügyvezető – Administrator: Szántó Margit KÉK FARMER GERGELY KLÁRA ÎI Ifjúság bejárat – intr. Tineretului 1/4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-232867 Adószám – CF: 20277015 Ügyvezető – Administrator: Gergely Klára RIO JEANS - START ND. SRL Tompa László u. – str. Tompa László 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-631940 ....................... startndsrl@citromail.hu Adószám – CF: 526642 Ügyvezető – Administrator: Nagy Domokos

LOGO!! LOGO !! • FAKITERMELÉS

NOVITA SRL Kovácsok u. - str. Fierarilor 1/4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216941 ...................................... 0741-111892 ...................................... 0266-243134 ........................... ter_nov@yahoo.com Adószám – CF: 6178997 Ügyvezető – Administrator: Pap Jenő

• FAIPARI SZERSZÁMÉLEZÉS • INDUSTRIA LEMNULUI – ASCUŢIRE SCULE PÁLL ZOLKA SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-597023 .......................... pallzolka@vipmail.hu Adószám – CF: 17818331 Igazgató – Director: Páll Bernát Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

• EXPLOATARE FORESTIERĂ EXPLOCOM GK SRL Fő u. – str. Principală 571. 537165 Farkaslaka – Lupeni ...................................... 0744-644940 ................................. office@retorte.ro Adószám – CF: 3495818 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Kovács Géza FEHÉR NYIKÓ KÖZBIRTOKOSSÁG - COMPOSESORAT NICOUL ALB Fő u. – str. Principală 321. 537165 Farkaslaka – Lupeni ...................................... 0740-227189 Adószám – CF: 13835470 Elnök – Președinte: Fancsali Ernő PROCOM SRL Fő u. – str. Principală 577. 537165 Farkaslaka – Lupeni ...................................... 0744-644940 ................................. office@retorte.ro Adószám – CF: 498879 Ügyvezető – Administrator: Kovács Gellérd

• FASZÉN ELADÁS • CĂRBUNE DIN LEMNVÂNZARE ARIN SRL Fő u. – str. Principală 566/E. 537165 Farkaslaka – Lupeni ...................................... 0726-239790 ............................ arin@electronnet.ro Adószám – CF: 498976 Ügyvezető – Administrator: Albert Csaba


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 COAL DUST SRL Fő u. – str. Principală 491. 537165 Farkaslaka – Lupeni ...................................... 0745-252231 ........................ coaldust@holzkohle.ro Adószám – CF: 14587569 Ügyvezető – Administrator: Orbán Vilmos

• FASZOBRÁSZAT • LEMN – SCULPTURĂ SANDOR ATTILA ÎI Imecs László u. – str. Imecs László 21. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217887 ...................................... 0744-764295 .................... hunmag@sandorattila.hu ............................ www.sandoratiila.hu Ügyvezető – Administrator: Sandor Attila

91

• FELHASZNÁLÓI PROGRAMOK • PROGRAME DE UTILIZATORI OBC COMPUTERS OBC ELEKTRON SRL Malom u. – str. Morii 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218172 ...................................... 0740-050909 ...................................... 0266-218172 .......................................0266-211104 ........................ office@obc-elektron.ro .....................................www.obcnet.ro Adószám – CF: 524544 Igazgató – Director: Osvát Ágnes

LOGO!! LOGO !!

• FEHÉRNEMŰ • LENJERIE DE CORP

HUMAN REFORM ALAPÍTVÁNY FUNDAŢIA HUMAN REFORM Eötvös József u. – str. Eötvös József 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216015 ...................................... 0266-216015 .................................... huref@huref.ro ....................................... www.huref.ro Adószám – CF: 6178903 Elnök – Președinte: Balla Zoltán KREATIV-KONTIR SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 12/3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217136 ...................................... 0721-605266 .................... emese.koffol@gmail.com Adószám – CF: 17087550 Ügyvezető – Administrator: Koffol J. Emese MÜTF OKTATÁSI KÖZPONT Kőkereszt tér – piaţa Kőkereszt 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219760, 0266-206084 .............. 0266-219760, 0266-206084 ..................................... mutf@mutf.ro ..................................www.egyetem.ro Adószám – CF: 12549917 Igazgató – Director: Geréb László

LOGO!! LOGO ANIS LENJERIE ONITRADE SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 15/1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0721-819094 Adószám – CF: 5945811 Ügyvezető – Administrator: Lukács Rozália FEHÉRNEMŰ SZAKÜZLET LUKYM-BONO SRL Malom u. – str. Morii 1B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-066364 Adószám – CF: 25650270 Igazgató – Director: Lukács Imre GYŐZIKE ÜZLET - TIFAN ÎF Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 90. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-329095 ................... faludilevente@yahoo.com Adószám – CF: 16307665 Ügyvezető – Administrator: Faludi Levente HUMANIC ÜZLET - PÁL TIBOR ÎF Tomcsa Sándor u. – str. Tomcsa Sándor 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-088340 ......................... ptibor80@freemail.hu Adószám – CF: 18599876 Ügyvezető – Administrator: Pál Tibor RIO SHOP DIVATÁRU-ÜZLET START ND. SRL Tompa László u. – str. Tompa László 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-631940 ....................... startndsrl@citromail.hu Adószám – CF: 526642 Ügyvezető – Administrator: Nagy Domokos

A B C D E F G H I J K L

• FELNŐTTKÉPZÉS TANFOLYAMOK

M

• CURSURI PENTRU ADULŢI ARTERA ALAPÍTVÁNY FUNDAŢIA ARTERA Kornis Ferenc u. – str. Kornis Ferenc 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0366-900100, 0266-210009 ...................................... 0744-593192 ...................................... 0266-210009 .................................. office@artera.ro ......................................www.artera.ro Adószám – CF: 12858017 Elnök – Președinte: Lőrincz Zsuzsanna ESSENTIAL NYELVISKOLA ÉS FORDÍTÓ IRODA - ESSENTIAL SRL Márton Áron tér – piaţa Márton Áron 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218088 ...................................... 0722-202069 ........................ essential@kabelkon.ro ..........................www.essential.com.ro Adószám – CF: 15080890 Ügyvezető – Administrator: Geréb László

LOGO!! LOGO !!

N O RECLACOM MIXT SRL Sziget u. – str. Insulei 20/4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210083 .............. 0746-916935, 0745-356571 ...................................... 0266-210083 ............................ offoce@reclacom.ro .................................www.reclacom.ro Adószám – CF: 16953984 Ügyvezető – Administrator: Szaniszló Csaba

• FELÜLET BÉRBEADÁS • ÎNCHIRIERE SUPRAFEŢE AGROS SRL Vásártér u. – str. Târgului 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218310 .............. 0744-504653, 0743-774951 ...................................... 0266-218310 ........................ scagrossrl@gmail.com Adószám – CF: 524560 Ügyvezető – Administrator: Elekes Zsigmond OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

P Q R S T U V W X Y Z


92

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

• FÉMAJTÓK

METCHIM BALÁZS SRL Mező u. – str. Câmpului 22. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214199 ...................................... 0744-870281 ...................................... 0266-214199 .......................... office@metaldoors.ro ..............................www.metaldoors.ro Adószám – CF: 5100906 Ügyvezető – Administrator: Balázs Ákos METCHIM BALÁZS SRL Solymossy u. – str. Solymossy 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214199 ...................................... 0744-870281 ...................................... 0266-214199 .......................... office@metaldoors.ro ..............................www.metaldoors.ro Adószám – CF: 5100906 Ügyvezető – Administrator: Balázs Ákos

• FÉMBEVONATOK ÉS FÉMKEZELÉS • METALE – ACOPERIRI ȘI FINISARE BI RO PLAST SRL Fő u. – str. Principală 79. 537208 Betfalva – Betești ..................................... 0266-206260 ...................................... 0740-065661 ...................................... 0266-206261 .............................. office@biroplast.ro ..................................www.biroplast.ro Adószám – CF: 11357565 Ügyvezető – Administrator: Biró Lehel Szilárd

• FÉMIPAR

T V W X Y Z

• METALE – PRELUCRARE

• METALE – UȘI ȘI PORŢI

• METALURGIE

U

• FÉMMEGMUNKÁLÁS

ORBÁN ȘTEFAN PFA Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 47. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0751-126311 Adószám – CF: 25661083 Ügyvezető – Administrator: Orbán István TRANSCOM-METAL SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219801 .............. 0721-278884, 0728-254683 ...................................... 0266-219801 .............. transcom_metal@yahoo.com Adószám – CF: 18558345 Ügyvezető – Administrator: Forró Árpád Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

DELFIN-TAR SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 90. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0740-086860, 0741-085639 ....................... lorinczijozsef@gmail.ro ................................. www.delfin-tar.ro Adószám – CF: 5704880 Ügyvezető – Administrator: Lőrinczi József DELKAMET SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218002 ...................................... 0752-030501 ...................................... 0266-218002 ......................... delkamet@gmail.com .................................www.delkamet.ro Adószám – CF: 4795392 Ügyvezető – Administrator: Demeter Dezső FERAL CONSTR SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218278 ...................................... 0744-782902 ...................................... 0266-218278 ........................ feral@odorhei.astral.ro Adószám – CF: 5213131 Ügyvezető – Administrator: Lucaci AugustinCégünk tevékenységei: Fémmegmunkálás; kompresszor cserealkatrészek, elszívó és légkondi berendezések (OL, inox), polcrendszerek könyvtáraknak és üzleteknek, kovácsolt kerítések és kapuk, billenő garázsajtók, ipari szállítószekerek, lágytömítések (gumi, réz), hegesztés és lángvágás.Activităţile firmei noastre: prelucrarea metalelor; piese de schimb pt. compresoare, instalaţii de exhaustare și de condiţionare a aerului (OL, inox), sisteme de rafturi pt. biblioteci și magazine, garduri și porţi din fier forjat, uși de garaj basculante, cărucioare de transport industrial, etanșări moi (cauciuc, cupru), sudare și tăiere cu suflai. KÁROLY FRANCISC ÖCSI ÎI Bethlenfalvi u. – str. Beclean 211. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-754015 ....................... karolyocsi@freemail.hu Adószám – CF: 22974604 Ügyvezető – Administrator: Károly Ferenc Öcsi LÁRENO-FA SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 90. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210021 .............. 0744-786817, 0740-427316 ...................................... 0266-210021 ............................. office@lareno-fa.ro ................................. www.lareno-fa.ro Adószám – CF: 13778854 Ügyvezető – Administrator: László Szilveszter Sándor

MATPLAST SA Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216360 ...................................... 0744-761919 ...................................... 0266-218275 .............................. office@matplast.ro ..................................www.matplast.ro Adószám – CF: 6755149 Igazgató – Director: Péter Péter MATRITA SA Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218387, 0266-214272 .............. 0266-218387, 0266-214272 .............................. matrita@matrita.ro .................................... www.matrita.ro Adószám – CF: 525027 Vezérigazgató – Director general: ing. Gergely László PROCOMEL SRL Budvár u. – str. Budvár 35. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-217715, 0266-218396 ...................................... 0744-594825 ...................................... 0266-218396 ...................... procomel@sigmasoft.ro .................................www.procomel.ro Adószám – CF: 525515 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Erdély András SELECT METLEMPLAST SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-217653, 0366-730109 ...................................... 0374-051599 .............. 0366-730110, 0266-218337 ........................... office@select-mlp.ro ...............................www.select-mlp.ro Adószám – CF: 524900 Vezérigazgató – Director general: Lázár Imre TERFIN SRL Kovácsok u. - str. Fierarilor 1/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216491 ...................................... 0741-111892 ...................................... 0266-245134 ........................... ter_nov@yahoo.com .. www.terfin.uv.ro , www.businessro.ro Adószám – CF: 524846 Ügyvezető – Administrator: Pap Jenő

• FÉMSZERKEZETEK • METALE – STRUCTURI DELKAMET SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218002 ...................................... 0752-030501 ...................................... 0266-218002 ......................... delkamet@gmail.com .................................www.delkamet.ro Adószám – CF: 4795392 Ügyvezető – Administrator: Demeter Dezső


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 VULKÁN-SERV SRL Mező u. – str. Câmpului 11. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215228 ...................................... 0745-307117 ...................................... 0266-215228 .................. office@poartaprincipala.ro ...................... www.poartaprincipala.ro Adószám – CF: 6582269 Ügyvezető – Administrator: Székely György

• FÉNYFORRÁSOK • SURSE DE LUMINAT NEONEXPERT SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 69B/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0747-108813 .......................... office@neonexpert.ro ..............................www.neonexpert.ro Adószám – CF: 23464379 TUNGS-STAR SRL Budvár u. – str. Budvár 31/A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-214463, 0266-218220 .............. 0744-582289, 0743-055638 .............. 0266-214463, 0266-218220 .................... marketing@tungs-star.ro ............................... www.tungs-star.ro Adószám – CF: 6536882 Ügyvezető – Administrator: Szőcs Gazdi János

93

• FÉRFIDIVATÁRU • MODĂ BĂRBAŢI MR. BIG VARRODA GRANIT IMPEX SRL Fő u. – str. Principală 160-161. 537025 Fenyéd – Brădești ..................................... 0266-245044 ...................................... 0266-245043 .................................. office@mrbig.ro ...................................... www.mrbig.ro Adószám – CF: 6681904 Ügyvezető – Administrator: Ilyés Ferencz éLogó a borítón éLogo pe copertă SUSZTI TREND DIVATÁRU (MERKÚR ÁRUHÁZ) PÁL JENŐ ATTILA ÎI 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0752-392876 ...................... susztidivat@freemail.hu ...............................www.susztidivat.ro Adószám – CF: 22587209 Ügyvezető – Administrator: Pál Jenő Attila SZEGERO TIM SRL MERKUR ARUHÁZ 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213250 .............. 0740-275894, 0742-625627 ...................................... 0266-213250 ............................ szegero@vipmail.hu Adószám – CF: 16949657 Ügyvezető – Administrator: Jakab Zoltán

• FÉRFIFODRÁSZATOK • FÉNYKÉPKIDOLGOZÁS • FOTOGRAFII – PROCESARE BALÁZS ÖDÖN ÎI Tihadár bejárat – intr. Tihadár 1/9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215865 ...................................... 0743-126995 .................. balazsodon75@gmail.com ..............................www.phototheca.ro Adószám – CF: 20964531 Fotográfus – Fotograf: Balázs Ödön

• FÉRFI SZABÓSÁG • CROITORIE BĂRBAŢI GYŐRFI EMERIC PFA Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215195 ...................................... 0740-857360 Adószám – CF: 24059463 Ügyvezető – Administrator: Györfi Imre

• FRIZERII AVANTGARDE ANDRÁS EMŐKE PFA Győzelem u. – str. Victoriei 27/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-704500 Fodrásznő – Coafeză: András Emőke AVANTGARDE GÁBOR ZSUZSÁNNA ÁGNES ÎI Győzelem u. – str. Victoriei 27/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-644491 Adószám – CF: 20515133 Fodrásznő – Coafeză: Gábor Zsuzsanna AVANTGARDE LŐRINCZI ORSOLYA ÉVA ÎI Győzelem u. – str. Victoriei 27/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-758330 Adószám – CF: 21079172 Fodrásznő – Coafeză: Lőrinczi Orsolya Éva BÁLINT GÉZA ÎI Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 57/4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-082262 Fodrász – Frizer-coafor: Bálint Géza

FÁBIÁN IRMA ÎI Győzelem u. – str. Victoriei 36/13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0743-985951 Adószám – CF: 21209850 Fodrásznő – Coafeză: Fábián Irma JOLI FODRÁSZAT - GÁLL JOLÁN ÎI Győzelem u. – str. Victoriei 28. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0743-679491 Adószám – CF: 21252205 Férfifodrász – Frizer: Gáll Jolán KUTI A KINGA ÎF Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 21/4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0724-583235, 0741-312958 Adószám – CF: 9207639 Ügyvezető – Administrator: Kuti KingaFérfifodrászat: 0724-583235 – Kuti Kinga, 0741-312958 – Andrei Sándor.Frizerie: 0724-583235 – Kuti Kinga, 0741-312958 – Andrei Sándor. MIKLÓS CSILLA ROZÁLIA ÎI Sas u. – str. Vulturului 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0740-283462, 0740-384030 Adószám – CF: 20386802 Ügyvezető – Administrator: Miklós Csilla Rozália

A B C D E F G H I J K

STÍLUS SZALON PÁL TÜNDE CSILLA PFA Megálló u. – str. Haltei 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-661218 ..................... palextunde@freemail.hu Adószám – CF: 21824382 Ügyvezető – Administrator: Pál Tünde

L

SZILVIA FODRÁSZAT KISS-TREND SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 44. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-234915 Adószám – CF: 18344082 Ügyvezető – Administrator: Kiss Teréz

O

• FÉRFIKALAP • PĂLĂRII BĂRBAŢI VASS-KALAPOS VASS ATTILA NICOLAE PF Szarkakő u. – str. Piatra Ţărcii 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211880 ...................................... 0745-806891 Adószám – CF: 20386349 Kalaposmester – Pălărier: Vass Attila Miklós

• FÉRFIÖLTÖNYÖK • COSTUME BĂRBAŢI FEKETE-FEHÉR BOLT DÁNÉ GIZELLA IF Kisköved u. – str. Pietroasa 14/3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211033 Adószám – CF: 15653237 Ügyvezető – Administrator: Dáné Gizella OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

M N P Q R S T U V W X Y Z


94

A B C D E F G H I J K L M N

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

MEN’S SHOP - PROD COM MIXT AUTO-TRICOTEXT SRL Céhek u. – str. Breslelor 11. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. Adószám – CF: 526928 Ügyvezető – Administrator: Kozák Enikő NIAGARA SRL VARRODA - CROITORIE Fő u. – str. Principală 114A. 537025 Fenyéd – Brădești ..................................... 0266-245024 ...................................... 0742-224801 ...................................... 0266-245024 ............................ d.barni@yahoo.com Adószám – CF: 7946830 Ügyvezető – Administrator: Demeter Barna SIMÓ ÁRPÁD ÎI Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 49/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-472793 Adószám – CF: 18158526 Ügyvezető – Administrator: Simó Árpád SOLID MODA - TELEGDY LAJOS ÎF Kovácsok u. - str. Fierarilor 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-033990 Adószám – CF: 18429936 Ügyvezető – Administrator: Telegdy Lajos TIGERTEX BEMUTATÓ ÜZLET (RÁKÓCZI ÜZLETHÁZ) TIGERTEX SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 16A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0742-202305, 0741-414900 .............................. zstzita@gmail.com Adószám – CF: 22083171 Ügyvezető – Administrator: Szász János

O

• FERTŐTLENÍTÉS

P

• DEZINFECŢIE

Q R S

V W X Y ZDistribuitor exclusiv al familiei de produse CAPAROL în judeţul Harghita; comercializare de lacuri, glazuri, unelte profesionale. Primim comenzi pentru izolarea termică interioară-exterioară a clădirilor.

LOGO!! LOGO !!

• FESTÉKEK ÉS LAKKOK • VOPSELE ȘI LACURI CAPAROL FESTÉKSZAKÜZLET A.P.J.M. SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14/a. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216226 .............. 0745-335327, 0746-174834 ...................................... 0266-216226 .................. office@caparol-harghita.ro ..................odorheiu.secuiesc@qfort.ro www.caparol-harghita.ro, www.apjm.ro Adószám – CF: 4636753 Ügyvezető – Administrator: Szabó IstvánCAPAROL termékcsalád kizárólagos Hargita megyei forgalmazása; professzionális lakkok, lazúrok, szerUdvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

TIKKURILA FESTÉKHÁZ TM COLOR SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-214790, 0266-210030 ...................................... 0744-193305 .............. 0266-214790, 0266-210030 .......................... tmcolor@kabelkon.ro ....................................www.tmcolor.ro Adószám – CF: 10342450 Ügyvezető – Administrator: Tamás Nagy Zoltán

 Nyitási rend: hétfő–péntek 8–18, szombat 8–14 óráig. Program de deschidere: luni–vineri orele 8–18, sâmbătă 8–14. • FESTÉKKAVARÁS • MIXARE VOPSELE ILYÉS ZUGRÁV FESTÉKBARKÁCS - ILYÉS ZUGRÁV SRL 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 9/5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-649838, 0745-649837 Adószám – CF: 7786445 Ügyvezető – Administrator: Ilyés Imre ILYÉS ZUGRÁV FESTÉKBARKÁCS - ILYÉS ZUGRÁV SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 22/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-649838, 0745-649837 Adószám – CF: 7786445 Ügyvezető – Administrator: Ilyés Imre

KOVÁCS AUTO-MOTO SRL Gyümölcsfa u. – str. Pomilor 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219190, 0266-218146 .............. 0755-015750, 0744-353054 ...................................... 0266-219190 .............. kovacsautomoto@yahoo.com Adószám – CF: 8804361 Cégvezető – Conducător firmă: Kovács Domokos

LOGO!! LOGO !!

LOGO!! LOGO !!

3D CLEAN SERVICE SRL Virágok sétány – aleea Florilor 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-322692, 0744-785721 .................... office@3dcleanservice.ro ........................www.3dcleanservice.ro Adószám – CF: 22471980

T U

számok árusítása. Vállaljuk épületek külső-belső hőszigetelését.

• FESTÉKSZAKÜZLETEK • VOPSELE - MAGAZIN SPECIALITATE

MEMO-REX SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 50. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212314 ...................................... 0731-021588 ......................... memorex@clicknet.ro ............................... www.memo-rex.ro Adószám – CF: 6926478 Ügyvezető – Administrator: Szabó Imre MILTRADE SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 222. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219800 .............. 0730-120114, 0746-372335 ...................................... 0266-219800 ............................... odorhei@milesi.ro ......................................www.milesi.ro Adószám – CF: 13870728 Területi igazgató – Director zonal: Szaniszló Csaba

CAPAROL FESTÉKSZAKÜZLET A.P.J.M. SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14/a. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216226 .............. 0745-335327, 0746-174834 ...................................... 0266-216226 .................. office@caparol-harghita.ro ..................odorheiu.secuiesc@qfort.ro www.caparol-harghita.ro, www.apjm.ro Adószám – CF: 4636753 Ügyvezető – Administrator: Szabó István ILYÉS ZUGRÁV FESTÉKBARKÁCS - ILYÉS ZUGRÁV SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 22/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-649838, 0745-649837 Adószám – CF: 7786445 Ügyvezető – Administrator: Ilyés Imre


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 TIKKURILA FESTÉKHÁZ TM COLOR SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-214790, 0266-210030 ...................................... 0744-193305 .............. 0266-214790, 0266-210030 .......................... tmcolor@kabelkon.ro ....................................www.tmcolor.ro Adószám – CF: 10342450 Ügyvezető – Administrator: Tamás Nagy Zoltán

• FESTÉS-MÁZOLÁS • VOPSIRE-ZUGRĂVIRE LÁRENO-FA SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 90. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210021 .............. 0744-786817, 0740-427316 ...................................... 0266-210021 ............................. office@lareno-fa.ro ................................. www.lareno-fa.ro Adószám – CF: 13778854 Ügyvezető – Administrator: László Szilveszter Sándor

• FIATALOK KÉPZÉSE • CURSURI PENTRU TINEREI PRO AUTIST ALAPÍTVÁNY FUNDAŢIA PRO AUTIST Berde Mózes u. – str. Berde Mózes 40. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-533027 .............................. autist@astralnet.ro Adószám – CF: 10257720 Kapcsolati személy – Persoană de contact: Péter Edit

• FITNESZ • FITNESS GERGVAF IMPEX SRL Tábor u. – str. Taberei 64D. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217749 ...................................... 0744-154768 ...................................... 0266-217749 ........................... gergvaf@freemail.hu Adószám – CF: 3714934 Ügyvezető – Administrator: Gergely László SUPER FITNESS CENTER KANUD IMPORT-EXPORT SRL Lakatosok u. – str. Lăcătușilor 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215796 ...................................... 0745-646900 ..................... superfitness@clicknet.ro Adószám – CF: 6055455 Ügyvezető – Administrator: Bara Géza

95

• FIZIKOTERÁPIA • FIZIOTERAPIE GINART SRL FIZIKOTERÁPIÁS RENDELŐ Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 80. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211685 Adószám – CF: 8902114 Orvos – Medic: dr. Máthé Ildikó

• FODRÁSZATOK • COAFURĂ / FRIZERIE ÁDÁM ÉVA ÎI CSALÁDI FODRÁSZAT Építők u. – str. Constructorilor 1/C. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0743-858408 Adószám – CF: 22556342 AMAZON - LUKÁCS SZÍLVIA PFA Solymossy u. – str. Solymossy 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-480659, 0745-523427 Adószám – CF: 26596420 Fodrásznő – Coafeză: Lukács Szilvia AVANTGARDE ANDRÁS EMŐKE PFA Győzelem u. – str. Victoriei 27/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-704500 Fodrásznő – Coafeză: András Emőke AVANTGARDE GÁBOR ZSUZSÁNNA ÁGNES ÎI Győzelem u. – str. Victoriei 27/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-644491 Adószám – CF: 20515133 Fodrásznő – Coafeză: Gábor Zsuzsanna AVANTGARDE LŐRINCZI ORSOLYA ÉVA ÎI Győzelem u. – str. Victoriei 27/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-758330 Adószám – CF: 21079172 Fodrásznő – Coafeză: Lőrinczi Orsolya Éva BLANKA FODRÁSZATVASS BLANKA ÎI Kornis Ferenc u. – str. Kornis Ferenc 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215697 ...................................... 0752-192083 .................... emiberkeczi@yahoo.com Ügyvezető – Administrator : Vass Blanka CSIKI JULIA ÎI Kossuth Lajos negyed – cart. Kossuth Lajos E80/4. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ...................................... 0744-766692 .......................... juliacsiki@yahoo.com Adószám – CF: 20832956 Fodrásznő – Coafeză: Csíki Júlia

EMI FODRÁSZ SZALON BERKECZI EMMA ÎI Kalonda bejárat – intr. Calonda A35/6. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0746-082760 .................... emiberkeczi@yahoo.com Adószám – CF: 2243331 Fodrásznő – Coafeză: Berkeczi Emma IZSÁK JULIANNA P.F.A. Tábor u. – str. Taberei 34. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215127 Fodrásznő – Coafeză: Izsák Julianna JUTKA FODRÁSZAT BÁLINT JUDIT ÎI Győzelem u. – str. Victoriei 19. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-860917 Adószám – CF: 13131725 Fodrásznő – Coafeză: Bálint Jutka

A B C D E F G H

LUXOR SZÉPSÉGSZALON KERCSÓ MELINDA II Ugron Gábor u. - str. Ugron Gábor 47. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0757-337181 ................ kercsomelinda@freemail.hu Adószám – CF: 25812259 Tulajdonos – Proprietar: Kercsó Melinda

I

MÁRTON TERÉZIA ÎF MÁRTON T. KATALIN Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-606165 ................ martonkatalin1@gmail.com Adószám – CF: 15640717 Fodrásznő – Coafeză: Márton Katalin

L

MÁRTON TERÉZIA ÎF PÉTER ENIKŐ Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-082193 ..................... petereniko1@gmail.com Adószám – CF: 15640717 Fodrásznő – Coafeză: Péter Enikő

O

METZ GYÖNGYIKE PFA Sas u. – str. Vulturului 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-243886 Adószám – CF: 21117020 Fodrásznő – Coafeză: Metz Gyöngyike

R

MONA FODRÁSZAT ASZTALOS LÁSZLÓ ÎF Fő u. – str. Principală 63. 537095 Felsőboldogfalva – Feliceni ..................................... 0266-245278 .............. 0744-263172, 0742-830281 ...................................... 0366-814330 .......................... aszting@yahoo.co.uk Adószám – CF: 21149928 Fodrásznő – Coafeză: Asztalos Ramona NAGY KATALIN ÎI Szent János u. – str. Szent János 62. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211151 ...................................... 0740-760824 Fodrásznő – Coafeză: Nagy Katalin OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

J K M N P Q S T U V W X Y Z


96

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

URZICĂ MIRELA LAURA ÎI 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. sz.n. - f.n. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-766354 ............................. mirela@freemail.hu Adószám – CF: 21150590 Fodrásznő – Coafeză: Urzică M. Laura WO-MAN SZÉPSÉGSZALON CSÍKI IBOLYA GYÖNGYVÉR PFA Hársfa sétány – aleea Teilor 3/1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-869728 ...................... woman88@citromail.hu Adószám – CF: 21150140 Fodrásznő – Coafeză: Csíki I. Gyöngyvér YOO NŐI ÉS FÉRFISZÉPSÉGSZALON - YOO HAIR & STYLE SRL Céhek u. – str. Breslelor 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-700703 .................. yoofodraszat@indamail.hu Adószám – CF: 17443150 Fodrász – Coafor, frizer: Joó László

• FOGÁSZATI IMPLANTÁCIÓ • IMPLANTĂRI DENTARE VITALDENT FOGORVOSI RENDELŐ - CABINET DE STOMATOLOGIE VITALDENT Villanytelep u. – str. Uzinei 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211029 ...................................... 0721-344433 ................. info@udvarhelyifogaszat.ro .................. www.udvarhelyifogaszat.ro Adószám – CF: 17868402 Fogorvos – Dentist: orvos: dr. Waldhofer Viktor, dr. Dávid Zselyke

Y Z

DR. GELLÉRD ÉVA MELINDA FOGORVOSI RENDELŐ Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 47. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212378 ...................................... 0745-241276 Fogorvos – Medic stomatolog: Gellérd Éva Melinda FERENC ENIKŐ DR. FOGORVOSI RENDELŐ - CABINET DE STOMATOLOGIE Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 47. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212378 FOGKLINIKA - MATIX DENTAL SRL-CLINICĂ STOMATOLOGIE Iskola u. – str. Școlii 4/1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210059 ...................................... 0744-282606 ...................................... 0266-210059 ...................... fogklinika@fogklinika.ro ................................ www.fogklinika.ro Adószám – CF: 20718030 Fogorvos – Medic stomatolog: dr. Péter Tamás, dr. Benedek Adrienn, dr. Jártó Kocsis ÖrsRendelés: Hétfő – Péntek: 8–20, Szombat: 9–14. Dr. Péter Tamás, Dr. Benedek Adrienn, dr. Jártó Kocsis Örs.Consultaţii: Luni – vineri: orele 8–20, Sâmbătă: 9–14. Dr. Péter Tamás, Dr. Benedek Adrienn dr. Jártó Kocsis Örs.

LOGO!! LOGO !! • FOGÁSZATI RENDELŐK • STOMATOLOGIE – CABINETE DENTAL CENTRUM FOGÁSZATI RENDELŐ Virágok sétány – aleea Florilor 6/3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217420 Fogorvos – Medic stomatolog: Dr. Aszalós Emőke, Dr. Borbély Emese, Dr. Erőss Enikő, Dr. Gáll Magor,

LOGO!! LOGO !!

W X

DR. ANDÓ MELINDA FOGORVOSI RENDELŐ Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 47. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212378 ...................................... 0740-665896 Fogorvos – Medic stomatolog: Dr. Andó Melinda

DR BORDI ALPÁR FOGÁSZATI RENDELŐ - CABINET STOMATOLOGIC Eötvös József u. – str. Eötvös József 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0722-660638 Fogorvos – Dentist: Bordi Alpár Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

LÁSZLÓ SÁNDOR DR. FOGORVOSI RENDELŐ - CABINET INDIV. MED. DENTARĂ Tábor u. – str. Taberei 6. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216947 ...................................... 0745-137789 .............................. sanyil@yahoo.com Adószám – CF: 20276575 Fogorvos – Medic stomatolog: dr. László Sándor MARTHY ZSUZSA DR. FOGÁSZATI MAGÁNRENDELŐ Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 47. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212378 ............................ marthy@hr.astral.ro Adószám – CF: 21848071 Fogorvos – Medic stomatolog: dr. Marthy Zsuzsa, dr. Gellérd Melinda, dr. Hajdú Andó Melinda

 Széles körű fogászati ellátás gyerekeknek–felnőtteknek, a fogszabályozástól a műgyökér-beültetésig. Asistenţă medicală dentară completă pentru copii și adulţi, de la ortodonţie până la implanturi de rădăcini artificiale. MÁTYUS GYULA JUNIOR DR. Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 37. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-368632 .................... matyus@matyusdental.ro Fogorvos – Medic stomatolog: dr. Mátyus Gyula jr. MOSOLY FOGORVOSI RENDELŐ - CABINET DE STOMATOLOGIE Farcádi u. – str. Forţeni 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212488 ...................................... 0745-808520 ...................... gaborka79@yahoo.com Adószám – CF: 23547989 Fogorvos – Medic stomatolog: dr. Erőss Gábor András, Dr. Erőss Edina

LOGO!! LOGO !! KÁROLY FERENC DR. ID. Győzelem u. – str. Victoriei 17/3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213657 ...................................... 0741-516530 Adószám – CF: 21092775 Fogorvos – Medic stomatolog: dr. Károly Ferenc id. KÁROLY FERENC DR. IFJ. Győzelem u. – str. Victoriei 17/3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213657 ...................................... 0741-516530 Adószám – CF: 22046254 Fogorvos – Medic stomatolog: dr. Károly Ferenc ifj. KESZEG DENT SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 45. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210500 Adószám – CF: 7946988

NAGY ZOLTÁN ISTVÁN DR. FOGORVOSI RENDELŐ Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos C1/2. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ...................................... 0740-061850 .......................... nagyzoltan@netter.ro Adószám – CF: 26513425 Fogorvos – Medic stomatolog: dr. Nagy Zoltán István SÁNDOR ÁGNES DR FOGORVOSI RENDELŐ - CABINET DE STOMATOLOGIE Kisköved u. – str. Pietroasa 4/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218825 Fogorvos – Medic stomatolog: dr. Sándor Ágnes


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 V & V DENTAL SRL - FOGORVOSI RENDELŐ - CABINET DE STOMATOLOGIE Gyepes bejárat – intr. Ghipeș 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218250 ...................................... 0744-125785 Fogorvos – Medic stomatolog: dr. Vajna Zsolt Péter, dr. Vajna Bálint Péter, Dr. Henner Ágota VITALDENT FOGORVOSI RENDELŐ - CABINET DE STOMATOLOGIE VITALDENT Villanytelep u. – str. Uzinei 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211029 ...................................... 0721-344433 ................. info@udvarhelyifogaszat.ro .................. www.udvarhelyifogaszat.ro Adószám – CF: 17868402 Fogorvos – Dentist: orvos: dr. Waldhofer Viktor, dr. Dávid Zselyke

LOGO!! LOGO !!

• FOGÁSZATI RÖNTGEN • RADIOLOGIE DENTARĂ DENTIX SRL - FOGÁSZATI RADIOLÓGIAI LABORATÓRIUM - LABORATOR DE RADIOLOGIE DENTARĂ Tompa László u. – str. Tompa László 55. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0723-972402 ....................................... dentix@go.ro .................................www.dentix.go.ro Adószám – CF: 15600348 Ügyvezető – Administrator: Szabó László FOGRÖNTGEN - MATIX DENTAL SRL-RADIOLOGIE DENTARĂ Iskola u. – str. Școlii 4/1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210059 ...................................... 0744-282606 ...................................... 0266-210059 ...................... fogklinika@fogklinika.ro .www.fogrontgen.ro, www.fogklinika.ro Adószám – CF: 20718030

 

Digitális panoráma röntgen. Radiografie panoramică.

• FOGSZABÁLYZÁS • ORTODENTIST KERESZTES ILDIKÓ KATALIN ÎI Kriza János u. – str. Kriza János 34. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-244345 Adószám – CF: 20823338 Fogtechnikus – Tehnician stomatolog: Keresztes Ildikó Katalin

97

• FOGTECHNIKA • TEHNICĂ DENTARĂ DENTAL CENTRUM FOGÁSZATI RENDELŐ Virágok sétány – aleea Florilor 6/3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217420 Fogorvos – Medic stomatolog: Dr. Aszalós Emőke, Dr. Borbély Emese, Dr. Erőss Enikő, Dr. Gáll Magor, LABORATOR DENTAR MZ DENTAR SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 47. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212378 ...................................... 0745-598677 Adószám – CF: 10379166 Fogorvos – Medic stomatolog: Marthy Zoltán MARTHY ZSUZSA DR. FOGÁSZATI MAGÁNRENDELŐ Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 47. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212378 ............................ marthy@hr.astral.ro Adószám – CF: 21848071 Fogorvos – Medic stomatolog: dr. Marthy Zsuzsa, dr. Gellérd Melinda, dr. Hajdú Andó Melinda SÁNDOR AVAR HUNOR ÎI Kriza János u. – str. Kriza János 34. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-244345 Fogtechnikus – Tehnician stomatolog: Sándor Avar Hunor SIMÓ S DENTAL LIMITED SRL FOGTECHNIKAI LABORATÓRIUM Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 65/A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217170 .............. 0745-768572, 0740-081833 ...................................... 0266-217170 ................ simo_ferenc75@yahoo.com office@simosdental.ro Adószám – CF: 22532840 Cégvezető – Conducător firmă: Simó Ferenc

• FOGYASZTÓVÉDELEM • PROTECŢIA CONSUMATORULUI MARKETOP AKTÍV EGYESÜLET ASOCIAŢIA MARKETOP AKTÍV Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 4/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-778393 ............................. office@marketop.ro ................................ www.marketop.ro Adószám – CF: 26367680 Igazgató – Director: Jánosi András

• FOGYATÉKOSOK GONDOZÁSA • ÎNGRIJIRE HANDICAPAŢI ELHELYEZŐ KÖZPONT SÚLYOSABBAN FOGYATÉKOS GYEREKEK SZÁMÁRA Petőfi Sándor u. – str. Petőfi Sándor 40. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-243099 Igazgató – Director: Veres Ildikó

• FÓLIÁK

A B C D E F

• FOLII PLASTICE LEMMACO FOLIS SRL Sas u. – str. Vulturului 2A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215060 ..................... comenzi@lemmaco.com ............................. www.lemmaco.com Adószám – CF: 16364644 Ügyvezető – Administrator: Jankó Gábor LUTRIX SRL Patak u. - str. Patak 259. 537212 Agyagfalva – Lutiţa ..................................... 0266-245844 .............. 0266-245844, 0266-245864 .................................... lutrix@lutrix.ro ....................................... www.lutrix.ro Adószám – CF: 4075928 Ügyvezető – Administrator: Hegyi Imre

LOGO!! LOGO !!

G H I J K L M N

• FORDÍTÓK • TRADUCĂTORI BOTAND CONSULT SRL Kőkereszt tér – piaţa Kőkereszt 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214070 .............. 0754-939779, 0744-785970 ...................................... 0266-214070 .................. botandconsult@clicknet.ro Adószám – CF: 10851918 Ügyvezető – Administrator: Boţog Nistor ESSENTIAL NYELVISKOLA ÉS FORDÍTÓ IRODA - ESSENTIAL SRL Márton Áron tér – piaţa Márton Áron 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218088 ...................................... 0722-202069 ........................ essential@kabelkon.ro ..........................www.essential.com.ro Adószám – CF: 15080890 Ügyvezető – Administrator: Geréb László

O P Q R S T U V W

LOGO!! LOGO !!

X Y Z OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013


98

A B C D E

KAPECHE FORDÍTÓIRODA LÁSZLÓ ZOLTÁN GÁBOR ÎI Tomcsa Sándor u. – str. Tomcsa Sándor 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218430 ...................................... 0744-145205 ...................................... 0266-218430 ................................ office@forditas.ro ................................... www.forditas.ro Adószám – CF: 21049058 Fordító – Traducător: László Zoltán Gábor

H I J K L M

SZAKÁCS ENIKŐ MÁRIA ÎI Szabók u. – str. Croitorilor 13/1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-972640 ......................... szenikoo@freemail.hu Adószám – CF: 21265221 Fordító – Traducător: Szakács Enikő Mária

• FOTÓ ÉS FILMKLUB • FOTO - CLUBURI

LOGO!! LOGO !!

F G

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

KIS I-J. ZOLTÁN ÎI Győzelem u. – str. Victoriei 18/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218764 .............. 0744-399287, 0722-663211 .............................. zolikis@gmail.com Adószám – CF: 21120353 Képviselő – Reprezentant: Kis ZoltánA határidő pontos betartásával vállalom bármilyen jellegű szöveg lefordítását magyarról románra és románról magyarra. Hitelesített fordítást és tolmácsolást is végzek.Cu respectarea strictă a termenelor efectuez traduceri din și în limbiile maghiară și română. Execut și autentificarea la notariat. Ofer servicii de interpretare.

EXPOSIA ALKOTÓCSOPORT GRUPUL DE CREAŢIE EXPOSIA Tihadár bejárat – intr. Tihadár 1/9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0743-126995 ................ exposia@googlegroups.com ..................www.exposia.blogspot.com Kapcsolati személy – Persoană de contact: Balázs Ödön VÁROSI KÖNYVTÁRBIBLIOTECA MUNICIPALĂ Kőkereszt tér – piaţa Kőkereszt 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218332 ...................................... 0751-219018 ...................................... 0266-218332 ......................... biblioudv@yahoo.com ................................. www.biblioudv.ro Adószám – CF: 6876957 Igazgató – Director: Szőcs Endre

• FOTÓALBUM • ALBUM FOTO

N O P Q R S T U V W X Y Z

MIHÁLY ENIKŐ HIVATALOS FORDÍTÓ - MIHÁLY S. ISTVÁN Î.F. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-210412 ................................ meni@upcmail.ro Adószám – CF: 20276605 Fordító – Traducător: Mihály EnikőSzövegek hiteles fordítása magyar és román nyelvről, nyelvre.Traduceri autorizate din/în limbile maghiară și română.

FILM STUDIO SRL Gyepes bejárat – intr. Ghipeș 1/9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-100250 ...................................... 0740-651500 ............................. office@orbanstudio .............................www.orbanstudio.ro Adószám – CF: 24976687 Ügyvezető – Administrator: Orbán János

• FOTÓKIDOLGOZÁS MURÁNYI JÁNOS ÎI Építők u. – str. Constructorilor 19/17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-102217 ...................................... 0740-686255 ............... muranyijanos46@gmail.com Adószám – CF: 21264951 Fordító – Traducător: Murányi János SZABÓ ZSUZSA PFA Sziget u. – str. Insulei 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-764176 ................................. office@fordito.ro ..................................... www.fordito.ro Adószám – CF: 21048931 Ügyvezető – Administrator: Szabó ZsuzsaHiteles fordítás román, magyar és német nyelvről, nyelvre.Traduceri autorizate din și în limbile română, maghiară și germană. Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

• FOTO – PROCESARE FOTOGRAFII FARKAS FOTÓ SRL - FUJI Kisköved u. – str. Pietroasa 27. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0744-633508, 0745-517433 ..................... farkasfoto@sigmasoft.ro ................................www.farkasfoto.ro Adószám – CF: 524587 Ügyvezető – Administrator: Farkas Zoltán PÉTER MÓNIKA ÎI KULCSMÁSOLÓ 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 9 (Merkúr Áruház hátsó bejárata). 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-325303 .................. petermonikat@yahoo.com Adószám – CF: 26523755 Ügyvezető – Administrator: Péter Mónika

• FOTÓ-STUDIÓ • FOTO - STUDIO FARKAS FOTÓ SRL - FUJI Kisköved u. – str. Pietroasa 27. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0744-633508, 0745-517433 ..................... farkasfoto@sigmasoft.ro ................................www.farkasfoto.ro Adószám – CF: 524587 Ügyvezető – Administrator: Farkas Zoltán

 Szolgáltatásaink: digitális lézerfejes képkidolgozás 25 × 38 cmes méretig, bármilyen hordozórol; studiófotózás; esküvők és egyéb események fotózása és videózása; fotóalbumok készítése; albumok, képkeretek eladása. Serviciile noastre: procesare de fotografii cu cap laser digital până la dimensiunile de 25 × 38 cm, de pe orice suport; fotografiere în studio, foto-video la nunţi și alte evenimente; redactare albume foto; vânzare de albume și rame pentru fotografii. • FOTÓSTÚDIÓK DÁVID FOTÓ STUDIÓ DÁVID ISTVÁN ÎI Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214976 .............. 0746-936818, 0742-316570 ...................................... 0266-214976 ....................... davidfoto@davidfoto.ro .................................www.davidfoto.ro Adószám – CF: 16083347 Ügyvezető – Administrator: Dávid István FILM STUDIO SRL Gyepes bejárat – intr. Ghipeș 1/9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-100250 ...................................... 0740-651500 ............................. office@orbanstudio .............................www.orbanstudio.ro Adószám – CF: 24976687 Ügyvezető – Administrator: Orbán János

• FŐISKOLÁK • ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR MÜTF OKTATÁSI KÖZPONT Kőkereszt tér – piaţa Kőkereszt 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219760, 0266-206084 .............. 0266-219760, 0266-206084 ..................................... mutf@mutf.ro ..................................www.egyetem.ro Adószám – CF: 12549917 Igazgató – Director: Geréb László


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

• FÖLDELÉSMÉRÉS • ÎMPĂMÂNTARE VARGA ELECTRICITATE 2006 SRL Rózsa u. – str. Rozei 11. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211058 .............. 0744-395157, 0744-345819 ...................................... 0266-211058 ....................... dorika_55@yahoo.com Ügyvezető – Administrator: Varga Dorottya

• FÖLDGÉPEK • MAȘINI GRELE TRANSTRADE SRL Fő u. – str. Principală 566A. 537165 Farkaslaka – Lupeni ..................................... 0266-248263 ...................................... 0742-038595 ...................................... 0266-248263 ................... transtrade@electronnet.ro ............................... www.transtrade.ro Adószám – CF: 14565536 Eladási menedzser – Manager vânzări: Jakab Csaba

• FÖLDMÉRÉS • MĂSURĂTORI TEREN FÓRIS OSZKÁR CSABA ÎI Küküllő u. – str. Târnavei 20. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-592988 Adószám – CF: 21150019 LOCAL PLANING CENTER SRL Méhek u. - str. Albinelor 2/4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-094096, 0744-479466 ........................ gothardsz@yahoo.com Adószám – CF: 21317916 Ügyvezető – Administrator: Gothard Szilárd MOLNÁR ZOLTÁN-JÓZSEF ÎI Győzelem u. – str. Victoriei 17/13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-964179 .................... batmanzozo@yahoo.com Adószám – CF: 254645 SZALAI DÉNES TOPEX SZALAI DÉNES ÎI Kós Károly u. – str. Kós Károly 4/6. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214855 ...................................... 0740-203954 ...................................... 0266-214855 ..................... topex.szalai@gmail.com Adószám – CF: 21079466 Ügyvezető – Administrator: Szalai Dénes TOPOCAD CONSULTING SRL Tompa László u. – str. Tompa László 34/13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211222 ...................................... 0744-612482 ...................................... 0266-211222 .............................. office@foldmero.ro ................................. www.foldmero.ro Adószám – CF: 18153198 Ügyvezető – Administrator: Bencze Andy

99

• FURONFLEX TECHNOLÓGIA • TEHNOLOGIE FURONFLEX EURO FLEX 2006 SRL Győzelem u. – str. Victoriei 24/16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0747-404476 .......................... lpeter61@yahoo.com ........................www.kemenybeleles.ro Adószám – CF: 12750329 Ügyvezető – Administrator: Péter László

• FUTÁRSZOLGÁLAT • CURIERAT RAPID FAN COURIER EXPRESS Berde Mózes u. – str. Berde Mózes sz.n. - f.n. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ...................................... 0731-844566 ......................... cristuru@fancourier.ro ................................www.fancourier.ro Adószám – CF: 13838336 Ügyvezető – Administrator: Dunkler Róbert FAN COURIER EXPRESS 1918. December 1. u. – str. 1 Dec. 1918 nr. 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210558 ...................................... 0721-295817 ................... odsecuiesc@fancourier.ro ................................www.fancourier.ro Adószám – CF: 13838336 Ügyvezető – Administrator: Dunkler Róbert ROZIAN SRL GYORSFUTÁR CURIERAT RAPID Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 52. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0727-723036 Adószám – CF: 15487215 Ügyvezető – Administrator: Pap János TCE TRANSEXPRESS SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 167. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0728-818710 ................... tce.odorhei@tcelogistic.ro ............................... www.tcelogistic.ro Adószám – CF: 14355771

• FUVARSZERVEZÉS • TRANSPORT – ORGANIZARE GYŐRFI TRANS SRL Szent János u. – str. Szent János 34A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213764 .............. 0744-531243, 0740-862095 ...................................... 0266-213764 ...................... gyorfitrans@astralnet.ro ...............................www.gyorfitrans.ro Adószám – CF: 16230227 Ügyvezető – Administrator: Győrfi Csaba éReklám a színes belíven éReclamă pe coala interioară

LOGO!! LOGO !!

TODOR SPEDITION SRL Győzelem u. – str. Victoriei 17/5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213764 .............. 0744-364360, 0740-862095 ...................................... 0266-213764 ........................... tgasped@gmail.com Adószám – CF: 23671307 Ügyvezető – Administrator: Todor Attila éReklám a színes belíven éReclamă pe coala interioară

• FÜGGÖNYÖK ÉS ÁGYNEMŰK VARRÁSA RENDELÉSRE • PERDELE ȘI LENJERII DE PAT LA COMANDĂ DEMAG KAMILLA SRL Solymossy u. – str. Solymossy 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-244603 ...................................... 0744-239478 Adószám – CF: 15871940 Ügyvezető – Administrator: Miklósi Magdolna

A B C D E F G H I J

• FÜGGÖNYÖK ÉS SÖTÉTÍTŐK

K

• PERDELE ȘI DRAPERII

L

DEMAG KAMILLA SRL Solymossy u. – str. Solymossy 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-244603 ...................................... 0744-239478 Adószám – CF: 15871940 Ügyvezető – Administrator: Miklósi Magdolna GARDÉNIA FÜGGÖNYSZAKÜZLET - FIRHANG SRL Villanytelep u. – str. Uzinei 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217714 ...................................... 0745-643335 ...................................... 0266-217714 ..................... firhang_kft@freemail.hu .................................... www.firhang.ro Adószám – CF: 18798909 Ügyvezető – Administrator: Menyhárt Edit MICRO-GROS SRL Forrás u. – str. Izvorului 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218123 ...................................... 0740-086803 ...................................... 0266-218123 ............................ office@microgros.ro ................................www.microgros.ro Adószám – CF: 2973876 Cégtulajdonos – Patron: György Sándor TEXAL FANTAZIA SRL Kornis Ferenc u. – str. Kornis Ferenc 31. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218194 ...................................... 0733-674717 ...................................... 0266-218194 .................................... office@texal.ro ........................................www.texal.ro Adószám – CF: 526138 Cégtulajdonos – Patron: Benedek Ágnes, Benedek Attila OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

M N O P Q R S T U V W X Y Z


100

A

• FÜGGÖNYTARTÓK • GALERII PERDELE

B C D E F G

SZŐNYEG CENTRUM MASSZIV SRL Kadicsfalvi u. – str. Cădișeni 29/E. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210635 ...................................... 0741-133320 ...................................... 0266-210635 Adószám – CF: 9413582 Ügyvezető – Administrator: Simó József

• FÜRDŐSZOBA BERENDEZÉSEK • INSTALAŢII SANITARE

H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

ATLANTIC IMPEX SRL Sziget u. – str. Insulei 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217931 ...................................... 0740-517718 ...................................... 0266-217931 ..................... office@atlantic-impex.ro .........................www.atlantic-impex.ro Adószám – CF: 14318072 Ügyvezető – Administrator: Bokor ZoltánÜzletünkben építkezéshez, felújításhoz, korszerűsítéshez szükséges ipari termékek széles skálájával várjuk kedves vásárlóinkat.Magazinul nostru oferă clienţilor o gamă largă de produse industriale necesare pentru construcţii, renovări și modernizări. FOREVIN SHOP SRL Verőfény bejárat – inr. Însorită 6/7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-815613 ...................................... 0748-931962 ............................... forevin@forevin.ro .....................................www.forevin.ro Adószám – CF: 27251896 Ügyvezető – Administrator: András Levente MAGDOLNA IMPEX SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 119. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210778 ...................................... 0745-181454 ............................ office@magdolna.ro ................................www.magdolna.ro Adószám – CF: 7873185 Ügyvezető – Administrator: Bálint Gábor MAGDOLNA IMPEX SRL Tompa László u. – str. Tompa László 59B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211992 ...................................... 0742-135068 ............................ office@magdolna.ro ................................www.magdolna.ro Adószám – CF: 7873185 Ügyvezető – Administrator: Bálint Gábor Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

MELINDA-IMPEX INSTAL SA Bethlenfalvi u. – str. Beclean 314. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-207400 ...................................... 0740-150150 ...................................... 0266-207402 ............................... instal@melinda.ro ...........................www.melindainstal.ro Adószám – CF: 15936519 Igazgató – Director general: Andrási Lehel

LOGO!! LOGO !!

• FŰTÉS – FÁSKAZÁNOK • TERMOTEHNICĂ – CAZANE PE LEMN CAZANTECH SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210127 .............................. info@cazantech.ro ............................... www.cazantech.ro Adószám – CF: 24328979 Eladási Vezető – Manager Vânzări: Czirják Hunor

• FŰTÉS – HŐSZOLGÁLTATÁS SZILÁNK SRL Sas u. – str. Vulturului 2B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-216790, 0266-217729 ...................................... 0744-557959 ...................................... 0266-216790 ................................. office@szilank.ro ............................ szilank1@clicknet.ro .................................... www.szilank.ro Adószám – CF: 5396519 Ügyvezető – Administrator: Szélyes György

LOGO!! LOGO

• TERMOTEHNICĂ – FURNIZARE ÎNCĂLZIRE URBANA SA Haáz Rezső u. - str. Haáz Rezső 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218040 ...................................... 0753-017602 ...................................... 0266-218040 ..................... office@urbanaodorhei.ro .........................www.urbanaodorhei.ro Adószám – CF: 11086130 Vezérigazgató – Director general: Ráduly Mihály

LOGO!! LOGO !! TERRA-COM SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 39. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-206370, 0266-206371 ...................................... 0744-557964 .............. 0266-206370, 0266-206371 ............................ office@terra-com.ro ................................www.terra-com.ro Adószám – CF: 4845270 Igazgató – Director: Német István

• FÜRDŐSZOBA SZAKÜZLET • BAIE – MAGAZINE SPECIALIZATE SZILANK STILE SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 64. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-210477, 0266-212400 .............. 0745-385490, 0740-167958 .............. 0266-210477, 0266-212400 ....................... szilankstile@clicknet.ro .............................. www.szilankstile.ro Adószám – CF: 23474194 Ügyvezető – Administrator: Zajzon Ferenc SZILANK STILE SRL Kornis Ferenc u. – str. Kornis Ferenc 35. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-210477, 0266-212400 .............. 0745-385490, 0740-167958 .............. 0266-210477, 0266-212400 ....................... szilankstile@clicknet.ro .............................. www.szilankstile.ro Adószám – CF: 23474194 Ügyvezető – Administrator: Zajzon Ferenc

• FŰTÉS – KÁLYHÁK ÉS KAZÁNOK • TERMOTEHNICĂ – SOBE ȘI CAZANE CAZANTECH SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210127 .............................. info@cazantech.ro ............................... www.cazantech.ro Adószám – CF: 24328979 Eladási Vezető – Man. vânzări: Czirják Hunor

• FŰTÉSTECHNIKA • TERMOTEHNICĂ ATLANTIC IMPEX SRL Sziget u. – str. Insulei 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217931 ...................................... 0740-517718 ...................................... 0266-217931 ..................... office@atlantic-impex.ro .........................www.atlantic-impex.ro Adószám – CF: 14318072 Ügyvezető – Administrator: Bokor Zoltán

 Üzletünkben építkezéshez, felújításhoz, korszerűsítéshez szükséges ipari termékek széles skálájával várjuk kedves vásárlóinkat. Magazinul nostru oferă clienţilor o gamă largă de produse industriale


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

101

• FŰTÉSSZERELÉS • ÎNCĂLZIRE - INSTALĂRI SISTEME

www.omnibus.ro necesare pentru construcţii, renovări și modernizări. PROTHERM SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216790 ...................................... 0745-306220 ...................................... 0266-216790 ...................... totalproiect@gmail.com Adószám – CF: 3494839 Igazgató – Director: Kassay Gábor

LOGO!! LOGO !! SZILÁNK SRL Sas u. – str. Vulturului 2B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-216790, 0266-217729 ...................................... 0744-557959 ...................................... 0266-216790 ................................. office@szilank.ro ............................ szilank1@clicknet.ro .................................... www.szilank.ro Adószám – CF: 5396519 Ügyvezető – Administrator: Szélyes György SZILANK STILE SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 64. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-210477, 0266-212400 .............. 0745-385490, 0740-167958 .............. 0266-210477, 0266-212400 ....................... szilankstile@clicknet.ro .............................. www.szilankstile.ro Adószám – CF: 23474194 Ügyvezető – Administrator: Zajzon Ferenc SZILANK STILE SRL Kornis Ferenc u. – str. Kornis Ferenc 35. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-210477, 0266-212400 .............. 0745-385490, 0740-167958 .............. 0266-210477, 0266-212400 ....................... szilankstile@clicknet.ro .............................. www.szilankstile.ro Adószám – CF: 23474194 Ügyvezető – Administrator: Zajzon FerencFűtéstechnika, csempefűrdőszoba szaküzlet.TERMOLANG SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 73. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-212932, 0266-211322 .............. 0266-212932, 0266-211322 ............................ office@termolang.ro ............................... www.termolang.ro Adószám – CF: 12915163 Vezérigazgató – Director general: Pakot FerencVíz-, gáz-, fűtésszerelés; kanalizálás tervezés és kivitelezés; légtechnika és belső villamossági szerelések.Lucrări de instalare apă-gazeîncălzire; proiectare și execuţie de canalizări; tehnica aerului și instalări electrice interioare.

LOGO!! LOGO !!

• GABONAVETŐMAGOK • CEREALE - SEMINŢE INTERBRO CONSULTING SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 16/16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217550 ...................................... 0749-037550 Adószám – CF: 21060897 Ügyvezető – Administrator: Nagy István

• GARÁZSAJTÓK és

Magazin cu profil tehnică de încălzire, faianță, gresie și accesorii de baie.

LOGO!! LOGO !!

ALKA INSTAL SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 41. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214377 .............. 0748-112752, 0721-989651 ...................................... 0266-214377 ..................................... ali@hargita.eu Adószám – CF: 21663880 Ügyvezető – Administrator: Szabó Aladár

• UȘI DE GARAJ ASZTALOS LÁSZLÓ ÎF Fő u. – str. Principală 63. 537095 Felsőboldogfalva – Feliceni ..................................... 0266-245278 .............. 0744-263172, 0742-830281 ...................................... 0366-814330 ........................... office@doorforyou.ro .............................. www.doorforyou.ro Adószám – CF: 21149928 Ügyvezető – Administrator: Asztalos László

KLING GROUP SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14/8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0769-441177 ...................................... 0366-816481 ....................... klinggroup@gmail.com ........................... www.klingromania.ro Adószám – CF: 27905001 Kereskedelmi igazgató – Director comercial: Lőrincz Huba VULKÁN-SERV SRL Mező u. – str. Câmpului 11. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215228 ...................................... 0745-307117 ...................................... 0266-215228 .................. office@poartaprincipala.ro ...................... www.poartaprincipala.ro Adószám – CF: 6582269 Ügyvezető – Administrator: Székely György

A B C D E F G H

• GAZDABOLT • MAGAZINUL GOSPODARULUI AGROS SRL Vásártér u. – str. Târgului 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218310 .............. 0744-504653, 0743-774951 ...................................... 0266-218310 ........................ scagrossrl@gmail.com Adószám – CF: 524560 Ügyvezető – Administrator: Elekes Zsigmond

 Háztartási cikkek, élelmiszerféleségek, zöldség és gyümölcs. Permetezőgépek, kertészszerszámok, növényvédő szerek, műtrágyaféleségek; jó minőségű vetőmagvak, takarmány- és gabonaféleségek. Articole de menaj, alimente, legume și fructe. Stropitoare și unelte de grădinărit, produse fitosanitare, îngrășăminte chimice; seminţe de bună calitate, nutreţuri și cereale. PLANTOFARO SRL – MUSTAR MAG BOLT Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 12-14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219501 ...................................... 0740-039221 ....................... plantofaro@yahoo.com Adószám – CF: 17443223 Ügyvezető – Administrator: Jakab GyözőBoltunkban a következő termékekkel várjuk vásárlóinkat: * virág-, zöldség- és fűmagok, virághagymák * öntözési és kertápolási eszközök * növényvédelmi szerek * levéltrágyák, vízben oldható tápok zöldségnövények és virágok számára * virágföldek, talajtakarók * különböző kül- ill. beltéri virágedények.

 În magazinul nostru așteptăm cumpărătorii cu următoarele produse: * seminţe de flori, zarzavaturi și de gazon, bulbi de floare * unelte OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


102

A B C

de stropit și de întreţinere grădini * fitosanitare * concentrate nutritive hidrosolubile pentru zarzavaturi și flori * pământ și sol pentru flori * diferite ghivece de flori pentru spaţii interioare sau exterioare.

• GAZDASÁGI TANÁCSADÁS

D E F G H I

• CONSULTANŢĂ ECONOMICĂ DEVELO CONSULT SRL Móricz Zsigmond u. – str. Móricz Zsigmond 76. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212345 ...................................... 0742-137784 ...................................... 0266-212345 ...................... office@develoconsult.ro ..........................www.develoconsult.ro Adószám – CF: 15355818 Igazgató – Director: Simó Csaba

• GÁZHÁLÓZAT • GAZE - REŢELE

J K L M N

TOTAL PROIECT SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218447 ...................................... 0745-306220 ...................................... 0266-218447 ...................... totalproiect@gmail.com Adószám – CF: 6369423 Igazgató – Director: Kassay Gábor

• GÁZSZOLGÁLTATÁS • GAZE - FURNIZARE

O P Q R S T U V W X Y Z

E-ON GÁZ DISTRIBUŢIE Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 42. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217166 ...................................... 0266-217166 Irodavezető – Șef birou: Nicu Mărginian HARGAZ HARGHITA GAZ SA Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 1A/1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219899 ...................................... 0741-077030 ...................................... 0266-219899 ............................... hargaz@hargaz.ro .....................................www.hargaz.ro Adószám – CF: 13861940 Vezérigazgató – Director general: Kele János

• GENERÁTOROK • GENERATOARE FRUCTO-COM SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 21. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-215656, 0266-217956 ...................................... 0744-592230 .............. 0266-215656, 0266-217956 ............. office@bemer3000medicin.ro .....................................www.makita.ro Adószám – CF: 5961027 Ügyvezető – Administrator: Kiss Levente Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

• GOMBATERMESZTÉS • CIUPERCI - PRODUCŢIE

• GRÁNIT TERMÉKEK • GRANIT - PRODUSE

FRANKOL FUNGHI SRL Berde Mózes u. – str. Berde Mózes sz.n. - f.n. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-206640 ...................................... 0731-009313 ...................................... 0266-206640 ..................... frankol-funghi@netter.ro Adószám – CF: 16858753 Ügyvezető – Administrator: Petz Olga

• GRAFIT

LTP PRODUCTION SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 231. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0754-263305, 0728-295641 ................. ltp_production@yahoo.com ........................................... www.ltp.ro Adószám – CF: 18661382 Ügyvezető – Administrator: Péter Tibor

LOGO!! LOGO !!

• GRAFIT ROSEAL SA Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 5A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-215912, 0266-218122 ...................................... 0747-116610 ...................................... 0266-215912 ....................... office@roseal.topnet.ro ...........................www.topnet.ro/roseal Adószám – CF: 526618 Vezérigazgató – Director general: Borbáth István

• GRAVÍROZÁS • GRAVĂRI FLÓRIÁN ÉKSZERÉSZET FLORIÁN & CO SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 35. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0744-756632, 0745-261885 Adószám – CF: 12440455 Ügyvezető – Administrator: Nagy Gábor

• GRÁNIT ABLAKPÁRKÁNYOK • GRANIT - PERVAZURI LTP PRODUCTION SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 231. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0754-263305, 0728-295641 ................. ltp_production@yahoo.com ........................................... www.ltp.ro Adószám – CF: 18661382 Ügyvezető – Administrator: Péter Tibor

• GRÁNIT KAGYLÓK • GRANIT - CHIUVETE LTP PRODUCTION SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 231. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0754-263305, 0728-295641 ................. ltp_production@yahoo.com ........................................... www.ltp.ro Adószám – CF: 18661382 Ügyvezető – Administrator: Péter Tibor

• GRÁNIT MUNKALAPOK • GRANIT - BLATURI LTP PRODUCTION SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 231. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0754-263305, 0728-295641 ................. ltp_production@yahoo.com ........................................... www.ltp.ro Adószám – CF: 18661382 Ügyvezető – Administrator: Péter Tibor

HAÁZ SÁNDOR PFA 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 9 (Merkúr Áruház hátsó bejárata). 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-762145 ......................... sandor.haaz@me.com Adószám – CF: 26121081 Ügyvezető – Administrator: Haáz Sándor PÉTER CSABA IF Gyepes bejárat – intr. Ghipeș A20/9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214845 ...................................... 0744-904086 ....................... peterek55@freemail.hu Adószám – CF: 15539276 Ügyvezető – Administrator: Péter Csaba PÉTER MÓNIKA ÎI KULCSMÁSOLÓ 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 9 (Merkúr Áruház hátsó bejárata). 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-325303 .................. petermonikat@yahoo.com Adószám – CF: 26523755 Ügyvezető – Administrator: Péter Mónika SIGNO SRL Forrás u. – str. Izvorului 21. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218318 ...................................... 0728-337711 ...................................... 0266-218318 ................................... office@signo.ro .......................................www.signo.ro Adószám – CF: 6754984 Igazgató – Director: Józsa Attila


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 TOP INVEST SRL Kornis Ferenc u. – str. Kornis Ferenc 24. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218107 ...................................... 0266-218107 ............................. office@topinvest.ro ................................. www.topinvest.ro Adószám – CF: 5293564 Igazgató – Director: Kozma Ernő TÜKÖRKÉP - BENGLASS SRL Céhek u. – str. Breslelor 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211600 ...................................... 0745-624755 .......................... benglass@clicknet.ro .............................. office@benglass.ro ................................. www.benglass.ro Adószám – CF: 15804577 Üzletvezető – Șef birou: Benkő Éva

• GUMIABRONCS • CAUCIUC – ANVELOPE ANVELONET SRL Fő u. – str. Principală 181C. 537025 Fenyéd – Brădești ..................................... 0266-219155 ...................................... 0743-118358 ...................................... 0266-219159 ........................ anvelonet@yahoo.com ................................ www.anvelonet.ro Adószám – CF: 22222644 Ügyvezető – Administrator: Kénesi János BENEDEK GUMI & SERVICE SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 211. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214130 ...................................... 0740-314914 ............................. nyasi@citromail.hu Adószám – CF: 21968116 Ügyvezető – Administrator: Benedek Sándor CRISGUM SRL Csekefalvi u. – str. Cechești 20. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-243179 ...................................... 0745-627329 ...................................... 0266-243179 Adószám – CF: 9891293 Ügyvezető – Administrator: Jánosi Jenő KATVIL SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 110. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217951 .............. 0722-590492, 0724-226110 ...................................... 0266-217951 Adószám – CF: 7517536 Ügyvezető – Administrator: Szőcs Vilmos

103

• GUMIABRONCS – NAGYKERESKEDÉS • CAUCIUC – ANVELOPE EN GROS HABOS PLUSZ SRL Hunyadi János u. – str. Hunyadi János 84. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218466, 0266-217450 ...................................... 0752-227605 ...................................... 0266-218466 ...................... habosplusz@clicknet.ro Adószám – CF: 14558261 Ügyvezető – Administrator: Csomor KárolySzolgáltatásaink: gumiabroncsnagykereskedés, gumiabroncs-forgalmazás és -szerelés.

• GUMIHENGEREK • CAUCIUC – VALŢURI CAUCIUCATE BETA ROLL SRL Budvár u. – str. Budvár 41. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218125, 0266-217625 .......................... beta-roll@beta-roll.ro .................................. www.beta-roll.ro Adószám – CF: 9195976 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Balázsi Oszkár

LOGO!! LOGO !!

LOGO!! LOGO !! ®

PLUSZ

• GUMISZERVIZEK • CAUCIUC – SERVICE ANVELOPE BENEDEK GUMI & SERVICE SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 211. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214130 ...................................... 0740-314914 ............................. nyasi@citromail.hu Adószám – CF: 21968116 Ügyvezető – Administrator: Benedek Sándor

 IMPAR SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218155 ...................................... 0266-218152 ................................... office@impar.ro ...................................... www.impar.ro Adószám – CF: 524625 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Barabás Ignác

LOGO!! LOGO !!

Autógumik szerelése, centrálása, javítása és forgalmazása; tömítő garnitúrák és gumialkatrészek gyártása, gumimatricák tervezése és kivitelezése; vasesztergálási munkálatok.Montare, centrare, reparaţii și comercializare de anvelope; fabricare de garnituri de etanșare și piese din cauciuc, proiectare și execuţie de matriţe pt. cauciuc; lucrări de strunjiri metalice.

• GUMITERMÉKEK ÉS TÖMÍTÉSEK • CAUCIUC – PRODUSE ȘI GARNITURI

• GUMICSIZMA • CAUCIUC – CIZME AGRO PÁLCHIM SRL 1. sz. ÜZLET Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 84. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-155261 Adószám – CF: 7998898 Ügyvezető – Administrator: Orbán Károly GYŐZIKE ÜZLET - TIFAN ÎF Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 90. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-329095 ................... faludilevente@yahoo.com Adószám – CF: 16307665 Ügyvezető – Administrator: Faludi Levente

B C D E F GServiciile noastre: comerţ en gros de anvelope auto, comercializare și montare de anvelope.

A

BENEDEK GUMI & SERVICE SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 211. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214130 ...................................... 0740-314914 ............................. nyasi@citromail.hu Adószám – CF: 21968116 Ügyvezető – Administrator: Benedek Sándor

H I J K L M N O P Q R S T U

• GYAPJÚKERESKEDELEM

V

• COMERŢ CU LÂNĂ

W

KATVIL SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 110. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217951 .............. 0722-590492, 0724-226110 ...................................... 0266-217951 Adószám – CF: 7517536 Ügyvezető – Administrator: Szőcs Vilmos OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

X Y Z


104

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

A

• GYEREK FEHÉRNEMŰ

B

• LENJERIE COPII

C D E F G H I J K

MR. BIG VARRODA GRANIT IMPEX SRL Fő u. – str. Principală 160-161. 537025 Fenyéd – Brădești ..................................... 0266-245044 ...................................... 0266-245043 .................................. office@mrbig.ro ...................................... www.mrbig.ro Adószám – CF: 6681904 Ügyvezető – Administrator: Ilyés Ferencz éLogó a borítón éLogo pe copertă

• GYEREKCIPŐK • ÎNCĂLŢĂMINTE COPII PIRAMIS GYEREK-BÉBIBOLT SZIGET-COM SRL Tábor u. – str. Taberei 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0743-142811 Adószám – CF: 5212144 Ügyvezető – Administrator: Székely Ferenc

L • GYEREKRUHA

M N O P Q R S T U V W X Y Z

• ÎMBRĂCĂMINTE COPII MINI-MAX - PÁL ÎF Kisköved u. – str. Pietroasa 18/02. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-271861 Adószám – CF: 15796121 Ügyvezető – Administrator: Pál Imre

• GYERMEKPROGRAMOK • PROGRAME PENTRU COPII KÖLYÖKPARK - HAPPY PARK SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 31. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210139 ...................................... 0266-210139 ............................. www.kolyokpark.hu Adószám – CF: 16843566 Ügyvezető – Administrator: dr. Fekete Éva VÁROSI KÖNYVTÁRBIBLIOTECA MUNICIPALĂ Kőkereszt tér – piaţa Kőkereszt 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218332 ...................................... 0751-219018 ...................................... 0266-218332 ......................... biblioudv@yahoo.com ................................. www.biblioudv.ro Adószám – CF: 6876957 Igazgató – Director: Szőcs Endre Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

• GYERTYAKÉSZÍTÉS • LUMÂNĂRI FIGARO COMPANY SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 200C. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-517459 ........................... figarosrl@gmail.com Adószám – CF: 5961000 Ügyvezető – Administrator: Hodgyai Sándor

• GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖK • ARTICOLE MEDICALE CSIPKEBOGYÓ GYÓGYSZERTÁR - FARMACIA CSIPKEBOGYÓ FARMO COM SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 59. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217027 ...................................... 0266-217027 ...................... paldia1998@yahoo.com Adószám – CF: 7812757 Gyógyszerész – Farmacist: Pál Júlia Klaudia GALAGONYA GYÓGYSZERTÁRFARMO COM SRL Fő u. – str. Principală 85. 537025 Fenyéd – Brădești ..................................... 0266-247104 ...................................... 0266-247104 ...................... paldia1998@yahoo.com Adószám – CF: 7812757 Főgyógyszerész – Farmacist diriginte: Nemes Melinda SZENT KAMILL GYÓGYSZERTÁR - FARMACIA SZENT KAMILL FARMO COM SRL Fő u. – str. Principală 1080/A. 537360 Zetelaka – Zetea ..................................... 0266-241275 ...................................... 0266-241275 ...................... paldia1998@yahoo.com Adószám – CF: 7812757 Főgyógyszerész – Farmacist șef: Pál Júlia Klaudia

• GYÓGYÁSZATI TERMÉKEK • FARMACEUTICĂ – PRODUSE DEPOVIT GYÓGYSZERTÁR FARMACIA DEPOVIT SRL Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 56. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210495 ...................................... 0266-210495 ............................... depovit@xenzor.ro Adószám – CF: 7029837 Ügyvezető – Administrator: Nagy Kinga

OSTEOPHARM SRL Kornis Ferenc u. – str. Kornis Ferenc 39. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218680 ...................................... 0742-076410 ...................................... 0266-218680 .............................. hr@osteopharm.ro .............................www.osteopharm.ro Adószám – CF: 10367072 Igazgató – Director: Kiss P. Levente PILULA GYÓGYSZERTÁR FARMACIA PILULA - VITAMED PHARM SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 2/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214117 ...................................... 0729-044954 ...................................... 0266-214117 ................... vitamedpilula@gmail.com Adószám – CF: 16652817 Gyógyszertárvezető – Farmacist șef: Kovács Szilvia ROPHARMA 70. sz. GYÓGYSZERTÁR - ROPHARMA SA Kisköved u. – str. Pietroasa 27. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216401 ............ nemesmelinda85@yahoo.com ................................ www.ropharma.ro Adószám – CF: 1962437 Ügyvezető – Administrator: Tódor Timea VITA-LINE SRL Kossuth Lajos negyed – cart. Kossuth Lajos G1. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ...................................... 0740-705708 Adószám – CF: 17956130 Ügyvezető – Administrator: Albert Bodó Ildikó

• GYÓGYMASSZÁZS • MASAJE TERAPEUTICE ERKA SZALON SC ERKA SALON SRL Creangă Ion u. – str. Creangă Ion 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0755-354240, 0740-905528 ............................. erka94@gmail.com Adószám – CF: 29402960 Ügyvezető – Administrator: Hajdó Ernő WITTMANN ZSUZSANNA ÎI 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0746-770128 Adószám – CF: 25994754 Masszőr – Maseză: Wittmann Zsuzsanna

• GYÓGYNÖVÉNY KÉSZÍTMÉNYEK • PRODUSE PLANTE MEDICINALE PILULA PLUSZ Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214117 .............. 0729-044954, 0740-356494 Üzletvezető – Șef magazin: Lőrincz Emilia


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

• GYÓGYNÖVÉNYEK • PLANTE MEDICINALE INTER-DEKOR PLUS DEPO SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 122. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218365 .............. 0744-629265, 0744-244239 ...................................... 0266-218365 ...................... interdekor1@gmail.com ............................. www.creativdepo.ro .............................. www.inter-dekor.ro Adószám – CF: 524501 Igazgató – Director: Balla Árpád, Balla Tilda KREATIV HOBBY ÜZLET BALBIOTIL SRL Vár u. – str. Cetăţii 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218365 .............. 0740-428642, 0744-629265 ...................................... 0744-244439 ...................................... 0266-218365 ........................... balbiotil@yahoo.com Adószám – CF: 14302033 Ügyvezető – Administrator: Balla Tilda, Balla Árpád NATURA ÜZLET - BALBIOTIL SRL Gyepes bejárat – intr. Ghipeș . 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0756-240126, 0744-244239 ........................... balbiotil@yahoo.com Adószám – CF: 14302033 Ügyvezető – Administrator: Balla Tilda, Balla Árpád NATURA ÜZLET - BALBIOTIL SRL Vár u. – str. Cetăţii 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218365 .............. 0740-428642, 0744-629265 ...................................... 0744-244239 ...................................... 0266-218365 ........................... balbiotil@yahoo.com Adószám – CF: 14302033 Ügyvezető – Administrator: Balla Tilda

LOGO!! LOGO !!

105 RÉKA GYÓGYSZERTÁR FARMACIA RÉKA - KOLLA SRL Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 23. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210099 ...................................... 0740-172627 ...................................... 0266-210099 ................... farmaciakolla@gmail.com Adószám – CF: 525272 Ügyvezető gyógyszerész – Farmacist administrator: Mátyus Réka TÜNDE GYÓGYSZERTÁR FARMACIA TÜNDE SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218127 ...................................... 0266-218127 ..................... farmaciatunde@email.ro ....................... www.farmacia-tunde.ro Adószám – CF: 524781 Igazgató főgyógyszerész – Farmacist primar director: Abrán Tünde

• GYÓGYSZERIPARI KISGÉPGYÁRTÁS • FARMACEUTICĂ MAȘINI MICI TECHNOPHAR SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 223. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-101211 .......................... office@technophar.ro .............................. www.technophar.ro Igazgató – Director: Kelemen Géza

• GYÓGYSZERTÁRAK • FARMACII AESCULAP 70. sz. GYÓGYSZERTÁR - FARMACIA AESCULAP 70 / ROPHARMA SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 27. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216401 ............ nemesmelinda85@yahoo.com ................................ www.ropharma.ro Adószám – CF: 1962437 Ügyvezető – Administrator : Török Zelma AESCULAP 71. sz. GYÓGYSZERTÁR - FARMACIA AESCULAP 71/ ROPHARMA SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212960 ...................................... 0729-992247 .................................. ae_f71@roph.ro Adószám – CF: 1962437 Gyógyszerész – Farmacist: Kerekes Kinga CARITAS GYÓGYSZERTÁR -SZENT LUKÁCS EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT - FARMACIA CARITAS Tábor u. – str. Taberei 3/5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218255 Ügyvezető – Administrator:

CSIPKEBOGYÓ GYÓGYSZERTÁR - FARMACIA CSIPKEBOGYÓ FARMO COM SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 59. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217027 ...................................... 0266-217027 ...................... paldia1998@yahoo.com Adószám – CF: 7812757 Gyógyszerész – Farmacist: Pál Júlia Klaudia

A B C D E

LOGO!! LOGO !!

F G GALAGONYA GYÓGYSZERTÁRFARMO COM SRL Fő u. – str. Principală 85. 537025 Fenyéd – Brădești ..................................... 0266-247104 ...................................... 0266-247104 ...................... paldia1998@yahoo.com Adószám – CF: 7812757 Főgyógyszerész – Farmacist diriginte: Nemes Melinda

LOGO!! LOGO !! farmacia

Galagonya gyógyszertár GALENUS GYÓGYSZERTÁR FARMACIA GALENUS SRL Wesselényi Miklós u. – str. Wesselényi Miklós 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212706 ...................................... 0266-212706 ............................... farmgal@gmail.ro Adószám – CF: 10563974 Ügyvezető – Administrator: Vladu Márta GERANIUM GYÓGYSZERTÁR FARMACIA GERANIUM SRL Építők u. – str. Constructorilor 1A/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219090 Adószám – CF: 8635670 Ügyvezető – Administrator: Szőke Ildikó

H I J K L M N O P Q R S T

HELIA GYÓYGSZERTÁR FARMACIA HELIA SRL Szabadság tér – piaţa Libertăţii 55. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242724 Adószám – CF: 528562 Ügyvezető – Administrator: Marossy Csaba

U

HOMORÓDSZENTMÁRTONI GYÓGYSZERTÁR - FARMACIA MĂRTINIȘ Fő u. – str. Principală 83. 537175 Homoródszentmárton – Mărtiniș ..................................... 0266-223079 Gyógyszerész – Farmacist: Buksa Éva

X

OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

V W Y Z


106

A B C D E F G H I J K L M N

KORONDI GYÓGYSZERTÁR FARMACIA CORUND Fő u. – str. Principală 593. 537060 Korond – Corund ..................................... 0266-249106 .......................................0266-249106 Gyógyszerész – Farmacist: Sarkadi Erzsébet

SZABÓ GYÓGYSZERTÁR FARMACIA SZABO SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 47/A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214596 ...................................... 0266-214596 Adószám – CF: 9413612 Kapcsolattartó személy – Persoana de contact: Szabó Rozália

NÁRCISZ GYÓGYSZERTÁR FARMACIA NARCIS Kossuth Lajos negyed – cart. Kossuth Lajos B12. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242283 Gyógyszerész – Farmacist: Nagy Edit

SZENT KAMILL GYÓGYSZERTÁR - FARMACIA SZENT KAMILL FARMO COM SRL Fő u. – str. Principală 1080/A. 537360 Zetelaka – Zetea ..................................... 0266-241275 ...................................... 0266-241275 ...................... paldia1998@yahoo.com Adószám – CF: 7812757 Főgyógyszerész – Farmacist șef: Pál Júlia Klaudia

OROSZHEGYI GYÓGYSZERTÁR FARMACIA DEALU Fő u. – str. Principală 95. 537080 Oroszhegy – Dealu ..................................... 0266-225028 Gyógyszerész – Farmacist: Kovács Kinga PILULA GYÓGYSZERTÁR FARMACIA PILULA VITAMED PHARM SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 2/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214117 ...................................... 0729-044954 ...................................... 0266-214117 ................... vitamedpilula@gmail.com Adószám – CF: 16652817 Gyógyszertárvezető – Farmacist șef: Kovács Szilvia

LOGO!! LOGO !!

O P Q R S T U V W X Y Z

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

RÉKA GYÓGYSZERTÁR FARMACIA RÉKA - KOLLA SRL Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 23. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210099 ...................................... 0740-172627 ...................................... 0266-210099 ................... farmaciakolla@gmail.com Adószám – CF: 525272 Ügyvezető gyógyszerész – Farmacist administrator: Mátyus Réka

 Gyógyszertárunk nyitási rendje: hétfő–péntek 08:00–20:00, szombat–vasárnap 08:00–14:00 óra között, egyéb ünnepnapokon 10:00 órától 14:00 óráig. Tartunk homeopátiás és gemmoterápiás készítményeket. 

Orarul farmaciei noastre: luni– vineri orele 08:00–20:00, sâmbătă– duminică orele 08:00–14:00, în alte zile de sărbătoare orele 10:00– 14:00. Avem produse homeopatice și gemoterapice. Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

LOGO!! LOGO !!

TÜNDE GYÓGYSZERTÁR FARMACIA TÜNDE SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218127 ...................................... 0266-218127 ..................... farmaciatunde@email.ro ....................... www.farmacia-tunde.ro Adószám – CF: 524781 Igazgató főgyógyszerész – Farmacist primar director: Abrán Tünde Nyitási rend: munkanapokon 07:30–20:00 óráig; szombat, vasárnap és ünnepnap 10:00–18:00 óráig. Orar de deschidere: zilele de lucru orele 07:30–20:00, sâmbătă, duminică și zile de sărbătoare orele 10:00–18:00.

• GYORSÉTTERMEK • FAST FOOD ORIENTE PIZZÉRIA - EAST SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 40. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213041 ...................................... 0740-094440 ...................................... 0266-218028 .................................... www.oriente.ro Adószám – CF: 523786 Ügyvezető – Administrator: Lajos Sándor

• GYORSFŰZÉS • BROȘARE RAPIDĂ BA-BO REKLÁM ÉS LEVÉLKÉZBESÍTŐ Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 3/15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0741-033783, 0747-983275 ..................... szocs.klara@freemail.hu ............................babo00@freemail.hu Adószám – CF: 21569204 Ügyvezető – Administrator: Szőcs Klára

• GYÖNGYFŰZÉS • MĂRGĂRITARE GYÖNGYÖSBOLT ÉLTETŐ PROD IMPEX SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 74. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0748-199273 ................ kissmarta2002@yahoo.com Adószám – CF: 525600 Ügyvezető – Administrator: Kiss Ferenc, Kiss Márta

• GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉG • FRUCTE ȘI ZARZAVATURI ODOREST SRL Budvár u. – str. Budvár 53. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217976 ...................................... 0744-562459 ............................ odorest@gmail.com ....................................www.odorest.ro Adószám – CF: 524471 Vezérigazgató – Dir. General: Bordás István

• HAGYOMÁNYOS TERMÉKEK • PRODUSE TRADIŢIONALE GÓBÉ TERMÉKEK - ELAN TRIO SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 90. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211166 ...................................... 0266-211166 ..........................www.merkuraruhaz.ro Adószám – CF: 3714810 Ügyvezető – Administrator: Boros György Csaba éLogó a térképen éLogo pe hartă Egy ízig-vérig helyi összefogás eredményeként létrejött kezdeményezés, amely alternatívát kíván mutatni aszékelyföldi termelőknek, kereskedőknek, ugyanakkor válasz a vevők abbéli igényére, mely szerint felértékelődött bennük a természethez való visszatérés érzése. A szeretet, a gondosság, a házias és a székely összefogás valódi íze mind érezhető a Góbé termékekben. Acest produs este rezultatul unei iniţiative și colaborări locale care dorește să arate o alternativă producătorilor și comercializanţilor. Totodată este un răspuns pretenţiile cumpărătorilor care apreciază reîntoarcerea la natură. În produsele Góbé se regăsesc gustul de casă, dăruinţa, grija și dragostea și unitatea secuilor.

LOGO!! LOGO !!


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 SZÉKELYFÖLDI RÉGIÓ MAGAZIN - CHRONOS CONSULTING SRL Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210590 ...................................... 0748-291786 ...................................... 0266-210590 ...................... regio@mediaromania.ro .......................... www.regiomagazin.ro Adószám – CF: 18567262 Felelős kiadó – Editor responsabil: Lukács László éLogó a borítón éLogo pe copertă

107

• HANGOSÍTÁS • SONORIZARE L&L MUSIC PLANET SRL Szentimre u. – str. Sântimbru 26. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-879389 ..................... musicplanet@vipmail.hu ...........................www.music-planet.ro Adószám – CF: 23723414 Ügyvezető – Administrator: László László

ARTERA ALAPÍTVÁNY FUNDAŢIA ARTERA Kornis Ferenc u. – str. Kornis Ferenc 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0366-900100, 0266-210009 ...................................... 0744-593192 ...................................... 0266-210009 .................................. office@artera.ro ......................................www.artera.ro Adószám – CF: 12858017 Elnök – Președinte: Lőrincz Zsuzsanna UDVARHELYSZÉKI NÉPMŰVÉSZEK EGYESÜLETE - ASOCIAŢIA ARTIȘTILOR POPULARI ODORHEI Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-419663 ............ udv.nepmuveszek@gmail.com ..............................www.nepmuvesz.ro Adószám – CF: 17187311 Elnök – Președinte: Tifán Irén

• HAJHOSSZABBÍTÁS • PRELUNGIREA PĂRULUI BEAUTY CENTER - ILYÉS ÉVA ÎI Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 20. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-168730 .................................. viki@klicknet.ro Adószám – CF: 21079180 Fodrásznő – Coafeză: Ilyés Éva

• HAJÓPADLÓ • LEMN - DULAPI TRANSILVANIAN BUSINESS SRL Fő u. – str. Principală 198F. 537025 Fenyéd – Brădești ..................................... 0266-247014 ...................................... 0744-629318 ...................................... 0266-247014 .................... transilvanian@clicknet.ro ........................... www.transilvanian.ro Adószám – CF: 13921228 Ügyvezető – Administrator: Antal Levente

• HASZNÁLT NYOMDAI LEMEZ • TIPOGRAFIE - PLĂCI UZATE

• HANGSZEREK A-TÓL Z-IG

• HAGYOMÁNYŐRZÉS • TRADIŢII POPULARE

L&L MUSIC PLANET SRL Szentimre u. – str. Sântimbru 26. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-879389 ..................... musicplanet@vipmail.hu ...........................www.music-planet.ro Adószám – CF: 23723414 Ügyvezető – Administrator: László László

• MUZICĂ INSTRUMENTE A-Z L&L MUSIC PLANET SRL Szentimre u. – str. Sântimbru 26. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-879389 ..................... musicplanet@vipmail.hu ...........................www.music-planet.ro Adószám – CF: 23723414 Ügyvezető – Administrator: László László

• HANGSZERÜZLETEK

EKOPAPÍR SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 146. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216691 ...................................... 0266-216691 ......................... ekopapir@ekopapir.ro ..................................www.ekopapir.ro Adószám – CF: 20535432

• HASZNÁLTAUTÓKERESKEDÉS • AUTO COMERŢ SECOND HAND

• MUZICĂ - MAGAZINE L&L MUSIC PLANET SRL Szentimre u. – str. Sântimbru 26. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-879389 ..................... musicplanet@vipmail.hu ...........................www.music-planet.ro Adószám – CF: 23723414 Ügyvezető – Administrator: László LászlóÚj és használt hangszerek forgalmazása. Intézmények, templomok, iskolák hangtechnikai felszerelésének beszerzése és üzembe helyezése. Bérelhető zenekaroknak, énekeseknek teljes hangosítás.Comercializare de instrumente muzicale noi și second hand. Achiziţionare și punere în funcţiune de echipamente de sonorizare pentru biserici și școli. Închiriem echipament complet de sonorizare pentru orchestre și interpreţi.

LOGO!! LOGO !!

• HANGTECHNIKA • TEHNICĂ DE SONORIZARE HANGA ÜZLET - STYLE SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 53. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218341, 0366-100886 .............. 0744-629264, 0745-015658 .............. 0266-218341, 0366-100886 ..... office@stylekft.ro, office@hanga.ro ........... www.stylekft.ro, www.hanga.ro Adószám – CF: 526073 Ügyvezető – Administrator: Simma Zoltán

AUTOGROUP SIMÓ SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 298. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210345 .............. 0755-061477, 0745-589919 ...................................... 0266-210345 .................... office@autogroupsimo.ro ................................ www.starmotor.ro Adószám – CF: 18934776 CAR-CENTER SRL Céhek u. – str. Breslelor 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218057 ...................................... 0744-782910 ...................................... 0266-218057 Adószám – CF: 7425645 Ügyvezető – Administrator: Sólyom Jenő

• HASZNÁLTRUHAKERESKEDÉS • ÎMBRĂCĂMINTE COMERŢ SECOND HAND NUSI TURKÁLÓ ÉS JELMEZKÖLCSÖNZŐ BORBÉLY ANNA PFA Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 35. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213515 ...................................... 0740-963336 Adószám – CF: 21209922 Ügyvezető – Administrator: Borbély Anna PIROSKA TURKÁLÓ TAMÁS PIROSKA ÎF Kisköved u. – str. Pietroasa 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-624572 Ügyvezető – Administrator: Tamás Piroska OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


108

A B C D

PIROSKA TURKÁLÓ TAMÁS PIROSKA ÎF Tábor u. – str. Taberei 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-624572 Ügyvezető – Administrator: Tamás Piroska

• HÁTIZSÁKOK • RUCSACURI

E F G H

PROFI SPORT SRL Városháza tér – piaţa Primăriei 1A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216037 ...................................... 0744-574185 ............................ office@profisport.ro Adószám – CF: 5523426 Ügyvezető – Administrator: Szabó László

I

• HÁZAK

J

• CASE

K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

SIGAPRESS SRL Termés u. – str. Recoltei 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-216144, 0266-217055 ...................................... 0752-194377 ...................................... 0266-216144 ............................ office@sigapress.ro ................................ www.sigapress.ro Adószám – CF: 4241826 Ügyvezető – Administrator: Kővári Levente éReklám a 3. borítón éReclamă pe coperta 3

• HÁZIKENYÉR • PÂINE DE CASĂ BABY PAN SRL Fő u. – str. Principală 294. 535600 Székelydobó – Dobeni ..................................... 0266-245641 ...................................... 0742-015714 .............................. office@babypan.ro ..................................www.babypan.ro Adószám – CF: 15936527 Ügyvezető – Administrator: Dobai János

• HÁZTARTÁSI CIKKEK • ARTICOLE DE MENAJ JÚLIA IPARI SZAKÜZLET GÁSPÁR M. JULIANNA ÎI Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 8/01. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216325 ...................................... 0741-271830 ...................................... 0266-216325 Adószám – CF: 16369633 Ügyvezető – Administrator: Gáspár Julianna Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014 MINION ABC - IOLIMEX SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 6/1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-247080 ...................... infocenter@iolimex.com .................................www.iolimex.com Adószám – CF: 3129701 Vezérigazgató – Director general: Biró Jolán

• HÁZTARTÁSI GÉPEK • ELECTROCASNICE – COMERŢ AUTO TUNNING SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 43. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0734-773003 Adószám – CF: 22471939 Ügyvezető – Administrator: Antal István

• HÁZTARTÁSIGÉP-JAVÍTÁS • ELECTROCASNICE REPARAŢII MIRKES SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210480 ...................................... 0744-183289 ................... orbanfogado@freemail.hu ............................www.orbanfogado.ro Adószám – CF: 8430119 Ügyvezető – Administrator: Orbán János PAP N. FRANCISC ÎI 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219825 .............. 0722-495625, 0722-626495 Adószám – CF: 15281303 Ügyvezető – Administrator: Pap FerencAutomata mosógépek, hűtők forgalmazása és javítása. Vállaljuk háztartási gépek háznál való javítását is.Comercializare și reparaţii de mașini de spălat, frigidere. Primim comenzi și pentru reparaţii de electrocasnice la domiciliu. STICHEL-COM SRL Szent János u. – str. Szent János 38. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210122 .............. 0744-539487, 0744-782879 ...................................... 0266-210122 ............................ kisferi@kabelkon.ro Adószám – CF: 6179070 Ügyvezető – Administrator: Kiss Ferenc

• HELYI TELEVÍZIÓ • TELEVIZIUNE LOCALĂ DIGITAL 3 TV- DIGITAL 3 SA Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218115 ...................................... 0746-375778 ...................................... 0266-218115 ................................ marketing@d3.ro ...............www.starradio.ro, www.d3.ro Adószám – CF: 4074868 Ügyvezető – Administrator: Biró István

• HENGERGUMIZÁS • CAUCIUCARE VALŢURI BETA ROLL SRL Budvár u. – str. Budvár 41. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218125, 0266-217625 .......................... beta-roll@beta-roll.ro .................................. www.beta-roll.ro Adószám – CF: 9195976 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Balázsi Oszkár

• HENTESÁRU • MEZELURI KOLIBRI ÉLELMISZERÜZLET KOLIBRI SRL Győzelem u. – str. Victoriei 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-211622, 0266-218113 .............. 0266-211622, 0266-218113 ........................... kolibri@sigmasoft.ro ......................................www.kolibri.ro Adószám – CF: 2974197 Ügyvezető – Administrator: Andorkó János KOLIBRI ÉLELMISZERÜZLET KOLIBRI SRL Győzelem u. – str. Victoriei 43. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218113 ...................................... 0756-205757 ...................................... 0266-218113 ........................... kolibri@sigmasoft.ro ......................................www.kolibri.ro Adószám – CF: 2974197 Ügyvezető – Administrator: Andorkó János KOLIBRI ÉLELMISZERÜZLET KOLIBRI SRL Kőkereszt tér – piaţa Kőkereszt 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218097, 0266-218113 .............. 0266-218097, 0266-218113 ........................... kolibri@sigmasoft.ro ......................................www.kolibri.ro Adószám – CF: 2974197 Ügyvezető – Administrator: Andorkó János


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 KOLIBRI ÉLELMISZERÜZLET KOLIBRI SRL Szentimre u. – str. Sântimbru 32. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-211620, 0266-218113 ...................................... 0266-218113 ........................... kolibri@sigmasoft.ro ......................................www.kolibri.ro Adószám – CF: 2974197 Ügyvezető – Administrator: Andorkó János

109

• HIDAK ÉS UTAK • PODURI ȘI DRUMURI STRAVIA GROUP SRL Fő u. – str. Principală 112. 537014 Gagy – Goagiu .............. 0266-244999, 0266-243704 ...................................... 0746-209500 ........................ straviagroup@hrline.ro Adószám – CF: 17680599 Ügyvezető – Administrator: Sajó Tibor

• HENTESÁRU – LERAKAT • CARNE ȘI MEZELURI – DISTRIBUŢIE KOLIBRI HÚSKÉSZÍTMÉNYEK,BAROMFI, FAGYASZTOTT ZÖLDSÉGEK ÉS TEJTERMÉKEK NAGYKERESKEDÉS -KOLIBRI SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 49B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218031, 0266-218113 .............. 0266-218031, 0266-218113 ........................... kolibri@sigmasoft.ro ......................................www.kolibri.ro Adószám – CF: 2974197 Ügyvezető – Administrator: Andorkó János

LOGO!! LOGO !!

• HÉTVÉGI ÉS KERTI HÁZ • CASE WEEK-END JUVENAL SRL Termés u. – str. Recoltei 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219425 .............. 0744-559985, 0740-081420 ...................................... 0266-219425 ........................ juvenalsrl@yahoo.com .................................... www.juvenal.ro Adószám – CF: 8772308 Ügyvezető – Administrator: Joó József

LOGO!! LOGO !!

• HIRDETÉSSZERVEZÉS

A B C D E

• RECLAME – ORGANIZARE • HIDRAULIKA • HIDRAULICĂ RANGE-FLEX KIRENDELTSÉG RANGE-FLEX SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 222. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0748-022400, 0744-585986 ......................... rangeflex@gmail.com .................................www.rangeflex.ro Adószám – CF: 16542881 Ügyvezető – Administrator: Burus Tibor

• HIFI - AUDIÓVIDEÓJAVÍTÁS • HI - FI ȘI AUDIO - VIDEO REPARAŢII JOE RADIO-TV SERVICE ISZLAY CSABA ÎI Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 80/3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-147604 Ügyvezető – Administrator: Iszlay Csaba

TRICOREX COMPANY SRL Sport u. – str. Sportului 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218132 ...................................... 0266-218132 Adószám – CF: 527206 Ügyvezető – Administrator: Péter Anna

SZÉKELYFÖLDI REGIONÁLIS STÚDIÓ - STUDIOUL REGIONAL DE TELEVIZIUNE - INFORMARKET SRL Kőkereszt tér – piaţa Kőkereszt 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-101184 .............. 0724-583256, 0723-278660 ......................... studio@dunastudio.ro Adószám – CF: 16072771 Stúdióvezető – Șef ștudiou: Jakab Endre

• HÍMZÉS • BRODERII CROITORIE MAGYARI SRL Kornis Ferenc u. – str. Kornis Ferenc 45. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210446 ...................................... 0744-519410 ............... magyarivarroda@yahoo.com Adószám – CF: 15107251 Igazgató – Director: Magyari Márta

• HÍRANYAGOK GYÁRTÁSA • MATERIALE INFORMATIVE - PRODUCŢIE AVES MEDIA SRL Városháza tér – piaţa Primăriei 24. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218065 ...................................... 0741-088327 ...................................... 0266-218065 ........................... office@avesmedia.ro .............................. www.avesmedia.ro Adószám – CF: 18149197 Ügyvezető – Administrator: Szabó Attila

SZÉKELY CHILI EKO ONLINE MEDIA SRL Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-089902 ...................................... 0743-051313 Adószám – CF: 26076479 Menedzser – Manager: Boér Attila éReklám a hátsó borítón éReclamă pe coperta 4

• HÍRPORTÁL • PORTAL DE ȘTIRI

F G H I J K

SZÉKELYHON UDVARHELYI HÍRADÓ SRL Szentimre u. – str. Sântimbru 17/5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218361 ...................................... 0266-218340 ................. sales@udvarhelyi-hirado.ro ..............................www.szekelyhon.ro Adószám – CF: 16881810 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Székely Róbert

L

UH.RO - EKO ONLINE MEDIA SRL Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-089902 ...................................... 0740-231264 .......................... szerkesztoseg@uh.ro ........................................... www.uh.ro Adószám – CF: 26076479 Főszerkesztő – Redactor șef: Szász Attila éReklám a hátsó borítón éReclamă pe coperta 4

P

• HITELES FORDÍTÁS • TRADUCERI AUTENTICE ORION SERVICES & CONSULTING SRL Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 60/9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ............... 0751-083840 0751-174936 .......................................0757-988925 ...................................... 0266-210697 ............................. office@orionserv.ro ...............................sales@orionserv.ro ................................. www.orionserv.ro Adószám – CF: 19924495 Ügyvezető – Administrator: Vass István OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

M N O Q R S T U V W X Y Z


110

A

• HITELFOLYÓSÍTÁS • CREDITĂRI

B C D E F G H I J K L M N O P Q

CEC BANK AG. ODORHEIU SECUIESC Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 27. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218360 ...................................... 0266-218160 ..........................................www.cec.ro Adószám – CF: 18257725 Igazgató – Director: Albert Sándor LAM MIKROHITEL RT SOCIETATEA DE FINANŢARE RURALĂ LAM-IFN SA Márton Áron tér – piaţa Márton Áron 6. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212191 ...................................... 0723-236995 ...................... lamodorhei@lamilieni.ro Adószám – CF: 18238162 Igazgató – Director: Kotró AdélA LAM Mikrohitel Rt. kedvezo feltételek mellett kínálja a hitellehetoséget jogi és természetes személyeknek egyaránt, valamint frissen induló vállalkozások számára is. Bővebb információkkal szolgálunk a Márton Áron tér 6. szám alatti irodánkban, illetve a 0266-212191 telefonszámon és a www.lammikrohitel.ro honlapon.Societatea LAM Microcredite SA oferă posibilităţi de creditare pentru persoane juridice și fizice în egală măsură, precum și pentru întreprinderi recent înfiinţate. Vă stăm la dispoziţie cu informaţii suplimentare mai detaliate în biroul nostru din piaţa Márton Áron nr. 6, la telefonul 0266-212191, și pe pagina web www.microcreditlam.ro.

LOGO!! LOGO !!

R S T U V W X Y Z

MAMMUT ZÁLOG- ÉS HITELHÁZAK - VAPEDO SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 1/1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211244 ...................................... 0740-227181 ...................................... 0266-211244 Adószám – CF: 17569575 Ügyvezető – Administrator: Siklodi Barna, Dobay Huba MAMMUT ZÁLOG- ÉS HITELHÁZAK - VAPEDO SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 20 (Kossuth udvar). 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211244 .............. 0740-227181, 0727-736687 ...................................... 0266-211244 Adószám – CF: 17569575 Ügyvezető – Administrator: Siklódi Barna, Dobai Huba Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014 NYUGDÍJASOK ÖNSEGÉLYZŐ PÉNZTÁRA / NYÖP - CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211089 ............................. nyop@sigmasoft.ro Adószám – CF: 4510649 Elnök – Președinte: Nagy Éva

• HIVATALOK ÉS INTÉZMÉNYEK • INSTITUŢII SI OFICII ÁLLAMKINCSTÁR - TREZORERIA ODORHEIU SECUIESC Malom u. – str. Morii 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-217559, 0266-218050 ...................................... 0266-217559 ........................www.finanteharghita.ro Adószám – CF: 4246050 Aligazgató – Șef administraţie adjunct: Biró Éva ANTAL ISTVÁN KÉPVISELŐ IRODÁJA - BIROUL DEPUTATULUI ANTAL ISTVÁN Városháza tér – piaţa Primăriei 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216370 ...................................... 0266-216370 ...................... antal.office@yahoo.com .............................. www.antalistvan.ro BÍRÓSÁG - JUDECĂTORIA ODORHEIU SECUIESC Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213127 Elnök – Președinte: Măleieșiu Gabriela Ramona DR. VERESTÓY ATTILA SZENÁTORI IRODÁJA BIROUL SENATORULUI DR. VERESTÓY ATTILA Városháza tér – piaţa Primăriei 5 et. 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218041 ...................................... 0747-202223 ..................... biro.botond@yahoo.com Irodafőnök – Șef birou: Bíró Barna Botond HARGITA MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA / UDVARHELYI KÉPVISELET - CAMERA DE COMERŢ ȘI INDUSTRIE / ODORHEIU SECUIESC Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210024 ...................................... 0266-210024 ....................... cciodorhei@yahoo.com Adószám – CF: 2451252 JUDECĂTORIA ODORHEIU SECUIESC - BÍRÓSÁG Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213127 Elnök – Președinte: Măleieșiu Gabriela Ramona

LAKOSSÁGI TANÁCSADÓ IRODA / CIVITAS ALAPÍTVÁNY- BIROUL DE CONSILIERE PENTRU CETĂŢENI/ FUNDAŢIA CIVITAS Városháza tér – piaţa Primăriei 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217150 ...................................... 0266-217150 ................... bcc.ododrhei@yahoo.com ...................................... www.sansz.ro Irodafőnök – Șef birou: Mihály István LÖVÉTEI RENDŐRSÉG POLIŢIA LUETA Fő u. – str. Principală 1106. 537140 Lövéte – Lueta ..................................... 0266-220602 Parancsnok – Comandant: Ioniţă Ionel METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS - STAŢIA METEOROLOGICĂ ODORHEIU SEC. Éltetőkút u. - str. Éltetőkút 31. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211082 ................................ meteo@topnet.ro Ügynökségvezető – Șef agenţie: Oltean Ovidiu MUNKAERŐ ELHELYEZŐ ÜGYNÖKSÉG - AGENŢIA PT. PLASAREA FORŢEI DE MUNCĂ Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217820 ...................................... 0266-217820 ................ hr_odorhei@ajofm.anofm.ro ..................................... www.anofm.ro Adószám – CF: 11344042 Irodafőnök – Șef birou: Kerekes Mária Magdaléna MUNKAFELÜGYELŐSÉG INSPECTORATUL MUNCII Fazekasok u. - str. Olarilor 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218039 ...................................... 0266-218039 NÖVÉNYVÉDELEM - OFICIUL PT. PROTECŢIA PLANTELOR ODORHEIU SEC. Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 84. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212482 Igazgató – Director: Jakab Árpád RMDSZ UDVARHELYSZÉKI SZERVEZETE - UDMR ORGANIZAŢIA TERITORIALĂ ODORHEI Városháza tér – piaţa Primăriei 5/5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213561 ...................................... 0266-213561 ................ udvszekirmdsz@yahoo.com ...............www.udvarhelyszekirmdsz.ro Adószám – CF: 4194635 Elnök – Președinte: Verestóy Attila

LOGO!! LOGO !!


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 SZÉKELYKERSZTÚRI SZEMÉLYI NYILVÁNTARTÓ IRODA - BIROUL DE EVIDENŢA POPULAŢIEI CRISTURU SECUIESC Szabadság tér – piaţa Libertăţii 27. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-243133 Igazgató – Director: Petre Radu Laurenţiu TANÜGYI SZABAD SZAKSZERVEZET UDVARHELY KÖRZET - SINDICATELE LIBERE ÎNVĂŢĂMÂNT ZONA ODORHEI Céhek u. – str. Breslelor 10/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216185 ...................................... 0266-216185 Adószám – CF: 6314142 Elnök – Președinte: Kocs Ilona TELEKKÖNYVI HIVATAL - OFICIUL DE CADASTRU ODORHEIU SEC. Tompa László u. – str. Tompa László 32A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212063 ...................................... 0266-212063 ÚT- ÉS HÍDÜGY - DRUMURI ȘI PODURI ODORHEIU SECUIESC SA Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 203. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210434 ÜGYÉSZSÉG - PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA ODORHEI Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212770 ...................................... 0266-212770 Főügyész – Prim procuror: Oace Viorel VÁMHIVATAL SZÉKELYUDVARHELY – PUNCT VAMAL ODORHEIU SECUIESC Fások u. – str. Lemnarilor 14A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218048 ...................................... 0266-215080 ................. vama_odorhei@customs.ro Irodafőnök – Șef birou: Weinberger Pálfi István VÍZÜGY SZÉKELYUDVARHELY GOSPODĂRIREA APELOR Tompa László u. – str. Tompa László 61. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213050 ................. shtarnavamare@clicknet.ro Igazgató – Director: Ádám Mózes VÍZÜGY SZÉKELYUDVARHELY GOSPODĂRIREA APELOR Tompa László u. – str. Tompa László 61. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213050 ................. shtarnavamare@clicknet.ro Igazgató – Director: Ádám Mózes ZETEVÁRALJAI VÍZÜGYI HIVATAL HIDROLOGIA BARAJ SUBCETATE Fő u. – str. Principală sz.n. - f.n. 537364 Zeteváralja – Subcetate .............. 0266-241092, 0266-241297

111

• HOBBI- ÉS BARKÁCSBOLTOK • HOBBY ȘI BRICOLAJE PIKTOR ROMANIA SRL Lakatosok u. – str. Lăcătușilor 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211279 ...................................... 0744-621339 ...................................... 0266-211279 .................. piktorromania@clicknet.ro Adószám – CF: 16760002 Üzletvezető – Șef magazin: Biró Csaba

XENZOR SRL Sas u. – str. Vulturului 2A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213789 .............. 0745-324234, 0731-720072 ...................................... 0366-815243 .................................... info@xenzor.ro ..................................... www.xenzor.ro Adószám – CF: 13479968 Kapcsolati személy – Persoană de contact: Lőrincz Lajos

LOGO!! LOGO !!

• HONLAPKÉSZÍTÉS • WEBSITE DESIGN NEW EXPERIENCE SOFT SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 6/11. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0748-950075, 0745-607915 .................................. office@nesoft.ro ......................................www.nesoft.ro Adószám – CF: 23356253 Ügyvezető – Administrator: Zongor Attila SZABADIDŐKALAUZ O3ZONE EGYESÜLET Fások u. – str. Lemnarilor 14/8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216768 ...................................... 0788-964557 ...................................... 0266-211206 .................. office@szabadidokalauz.ro ......................www.szabadidokalauz.ro Adószám – CF: 15297962 Igazgató – Director: Bilaus Nagy András WEBMESTER - BITSIGN COMPUTERS SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 22/20. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-222082 ............................. info@webmester.ro .............................. www.webmester.ro Adószám – CF: 22408605 Ügyvezető – Administrator: Török Bálint

C D E G

• NISIP - EXTRACŢIECOMERŢ

TRANSTRADE CONSTRUCT SRL 537169 Nyikómalomfalva – Morăreni ..................................... 0266-248263 ...................................... 0744-644962 ...................................... 0266-248263 .......... transtradeconstruct@gmail.com Adószám – CF: 23681882 Bányavezető – Manager: Demény István

B

F

• HOMOKKITERMELÉSFORGALMAZÁS

BALNIȘ BRĂDEȘTI SRL Fő u. – str. Principală 197A. 537025 Fenyéd – Brădești ...................................... 0722-524068 Adószám – CF: 4076613 Ügyvezető – Administrator: Magyari István

A

H I J • HORGÁSZAT • PESCUIT SPORTIV NAGYKÜKÜLLŐ VADÁSZHORGÁSZ EGYESÜLET AVPS TÂRNAVA MARE Tábor u. – str. Taberei 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218343 .............. 0740-436600, 0746-145314 ...................................... 0266-218343 ............ avpstarnavamare@yahoo.com .................. www.vadaszaterdelyben.ro Adószám – CF: 4466551 Igazgató – Director: Mărmureanu Bíró Leonard

• HORGÁSZÜZLETEK • PESCUIT – ARTICOLE GYŐZIKE ÜZLET - TIFAN ÎF Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 90. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-329095 ................... faludilevente@yahoo.com Adószám – CF: 16307665 Ügyvezető – Administrator: Faludi Levente

 Kínálatunk a következő: horgászkellékek, női táskák, utazótáskák, kozmetikumok, órák, nadrágszíjak. Gumicsizmák forgalmazása. 

Oferta noastră: articole de pescuit, genţi și poșete, genţi de voiaj, produse cosmetice, ceasuri, curele. Comercialiyarea cizmelor de cauciuc. OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


112

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

• HŐSZIGETELÉS • IZOLAŢII TERMICE CAPAROL FESTÉKSZAKÜZLET A.P.J.M. SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14/a. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216226 .............. 0745-335327, 0746-174834 ...................................... 0266-216226 .................. office@caparol-harghita.ro ..................odorheiu.secuiesc@qfort.ro www.caparol-harghita.ro, www.apjm.ro Adószám – CF: 4636753 Ügyvezető – Administrator: Szabó István FESTÉK ÉS BARKÁCSÜZLET FANMIS CSERE SRL Fő u. – str. Principală 649 ( DN 13, a benzinkút közelébe). 537165 Farkaslaka – Lupeni ..................................... 0374-019394 ...................................... 0743-452381 ................. fancsalimihaly@yahoo.com Adószám – CF: 17443177 Ügyvezető – Administrator: Fancsali Mihály

• HŐSZIGETELŐ KŐZETGYAPOT • VATĂ MINERALĂ TERMOIZOLATOARE METSO SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213414 ...................................... 0723-545300 Adószám – CF: 4466632 Ügyvezető – Administrator: Szilágyi Tibor

• HR TANÁCSADÁS • CONSULTANŢĂ HR ACTIVE CONSULTING SRL Gyerkes Mihály u. - str. Gyerkes Mihály 9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0748-637699 Adószám – CF: 19597687 Ügyvezető – Administrator: Nagy Tünde

S

• HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

T

• MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

U V W X

AVE HARGHITA SALUBRITATE SRL Cekend tető 537026 Máréfalva – Satu Mare ..................................... 0266-217407 ...................................... 0266-217408 .............................. harghita@avero.ro .......................................www.avero.ro Adószám – CF: 6582234

LOGO!! LOGO !!

Y Z Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

GYEMANT SRL Győzelem u. – str. Victoriei 39/13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-360811 ...................... gyemant.srl@vipmail.hu Adószám – CF: 13605330 Ügyvezető – Administrator: Sándor Mátyás HULLADÉKUDVAR CENTRU DE COLECTARE SELECTIVĂ / AVE HARGHITA Termés u. – str. Recoltei 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............................. harghita@avero.ro .......................................www.avero.ro Adószám – CF: 6582234 Technikai Igazgató – Director tehnic: Nemes Ervin REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓ - DEPOZIT REGIONAL DE DEȘEURI / AVE HARGHITA Cekend tető 537026 Máréfalva – Satu Mare ..................................... 0366-560022 ......................... lorant.tokes@avero.ro .......................................www.avero.ro Adószám – CF: 6582234 Környezetvédelmi Mérnök – Inginer Ecolog: Tőkés Lóránt REMAT SA Fások u. – str. Lemnarilor 1A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-213349, 0266-212523 ...................................... 0740-387315 Kapcsolati személy – Persoană de contact: Magyari Vince SZÉKELYKERESZTÚRI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS PÉNZTÁR - BIROUL DE RELAŢII CU CLIENŢI ȘI CASIERIA CRISTURU SECUIESC / AVE HARGHITA Kossuth Lajos negyed – cart. Kossuth Lajos C2/4. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242405 ........................... ildiko.roca@avero.ro .......................................www.avero.ro Adószám – CF: 6582234 Kirendeltség vezető – Manager zonal: Roca Ildikó SZÉKELYUDVARHELYI MERKÚR PÉNZTÁR - CASIERIA MERKUR ODORHEIU SECUIESC / AVE HARGHITA 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 7 (Merkúr áruház). 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217404 .......................................www.avero.ro Adószám – CF: 6582234 SZÉKELYUDVARHELYI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS PÉNZTÁR - BIROUL DE RELAŢII CU CLIENŢI ȘI CASIERIA ODORHEIU SECUIESC / AVE HARGHITA Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 73. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217407 ...................................... 0266-217408 .............................. harghita@avero.ro .......................................www.avero.ro Adószám – CF: 6582234

SZENTEGYHÁZI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS PÉNZTÁR - BIROUL DE RELAŢII CU CLIENŢI ȘI CASIERIA VLĂHIŢA / AVE HARGHITA Eminescu Mihai u. – str. Eminescu Mihai 3/1. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa ..................................... 0266-247407 .......................................www.avero.ro Adószám – CF: 6582234

• HULLADÉKHASZNOSÍTÁS • DEȘEURI – COLECTARE ȘI PRELUCRARE AVE HARGHITA SALUBRITATE SRL Cekend tető 537026 Máréfalva – Satu Mare ..................................... 0266-217407 ...................................... 0266-217408 .............................. harghita@avero.ro .......................................www.avero.ro Adószám – CF: 6582234

• HULLATÁROLÓK • CONGELARE DECEDAŢI EURATO SA Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 124. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219977, 0266-218072 .............. 0724-646903, 0724-640240 .............. 0266-219977, 0266-218072 ................................. office@eurato.ro ..................................... www.eurato.ro Adószám – CF: 6682764 Igazgató – Director: Bencze Tivadar

LOGO!! LOGO !!

• HÚS ÉS HENTESÁRU • CARNE ȘI MEZELURI AVICOOPEX SRL Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 36. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-243258 Adószám – CF: 528821 Ügyvezető – Administrator: Bálint Csaba Tibor BARABAS ALBERT II Lejtő u. – str. Pantei 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-782562 .................... belabodor73@gmail.com Adószám – CF: 3130811 Ügyvezető – Administrator: Bodor Erzsébet


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 DEÁK HÚSÁRUHÁZ DEÁK PROD SRL Solymossy u. – str. Solymossy 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216686 .............. 0744-583256, 0745-662760 ...................................... 0266-216686 ....................... yessandor@yahoo.com Adószám – CF: 4845288 Ügyvezető – Administrator: Deák Ibolya DEÁK HÚSBOLT ÉS HÚSFELDOLGOZÓ DEÁK PROD SRL Solymossy u. – str. Solymossy 9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216686 .............. 0744-583256, 0745-662760 ...................................... 0266-216686 ....................... yessandor@yahoo.com Adószám – CF: 4845288 Ügyvezető – Administrator: Deák IbolyaJó étvágyhoz kulcs: Deák friss hús!! A Deák-Prod Kft. 1993-ban kezdte meg a hagyományosan előállított hús- és hentestermékek forgalmazását. Legfőbb célunk a vevőink igényeinek teljesítése, az ár, a minőség és a frissesség tekintetében. Termékeink: friss sertés-, marha- és növendék-tőkehús, őrölt húsok, kolbászok, csülök, oldalas, hasrész, csont, szalonnák stb. Köszönjük, hogy nálunk vásárol.

 Carnea proaspătă de la Deák – pentru pofta Dvs. Deák-Prod Srl. comercializează din anul 1993 carne și mezeluri preparate după metode tradiţionale. Dorim să satisfacem exigenţele cumpărătorilor în privinţa preţurilor, calităţii și prospeţimii produselor noastre: carne proaspătă de porc, vită și mânzat, carne tocată, cârnaţi, ciolan, costiţă, oase, slănină etc. Mulţumim că veniţi să cumpăraţi de la noi. HÚSSZIGET - DEÁK PROD SRL Sziget u. – str. Insulei 39. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216686 .............. 0744-583256, 0745-662760 ...................................... 0266-216686 Adószám – CF: 4845288 Ügyvezető – Administrator: Deák Ibolya MÓZES CSEMEGE AUTO M & COMPANY SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 194. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218262 ...................................... 0744-519433 ...................................... 0266-218262 ............................ office@romantika.ro ................................www.romantika.ro Adószám – CF: 5100973 Ügyvezető – Administrator: Mózes István

113 PETRY HÚS-NAGYKERESKEDÉS PRIMACOM SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219720 .............. 0722-846907, 0734-730374 ...................................... 0266-219720 ....................... petrymag4@gmail.com ....................................... www.petry.ro Adószám – CF: 1201320 Munkapontvezető – Șef punct de lucru: Dobai Margit

• HÚSFELDOLGOZÁS • CARNE PRELUCRARE DEÁK HÚSÁRUHÁZ DEÁK PROD SRL Solymossy u. – str. Solymossy 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216686 .............. 0744-583256, 0745-662760 ...................................... 0266-216686 ....................... yessandor@yahoo.com Adószám – CF: 4845288 Ügyvezető – Administrator: Deák Ibolya DEÁK HÚSBOLT ÉS HÚSFELDOLGOZÓ DEÁK PROD SRL Solymossy u. – str. Solymossy 9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216686 .............. 0744-583256, 0745-662760 ...................................... 0266-216686 ....................... yessandor@yahoo.com Adószám – CF: 4845288 Ügyvezető – Administrator: Deák Ibolya HÚSSZIGET - DEÁK PROD SRL Sziget u. – str. Insulei 39. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216686 .............. 0744-583256, 0745-662760 ...................................... 0266-216686 Adószám – CF: 4845288 Ügyvezető – Administrator: Deák Ibolya

• HUSQVARNA MÁRKASZERVIZ • HUSQVARNA SERVICE

www.omnibus.ro • HŰTÉSTECHNIKA • TEHNICA FRIGULUI EURATO SA Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 124. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219977, 0266-218072 .............. 0724-646903, 0724-640240 .............. 0266-219977, 0266-218072 ................................. office@eurato.ro ..................................... www.eurato.ro Adószám – CF: 6682764 Igazgató – Director: Bencze Tivadar

LOGO!! LOGO !!

A B C D E F G H I J K L

PAP N. FRANCISC ÎI 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219825 .............. 0722-495625, 0722-626495 Adószám – CF: 15281303 Ügyvezető – Administrator: Pap Ferenc

• HŰTŐHÁZAK • DEPOZITE FRIGORIFICE EURATO SA Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 124. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219977, 0266-218072 .............. 0724-646903, 0724-640240 .............. 0266-219977, 0266-218072 ................................. office@eurato.ro ..................................... www.eurato.ro Adószám – CF: 6682764 Igazgató – Director: Bencze Tivadar

LOGO!! LOGO !!

M N O P Q R S T U V W

CORAD SERV SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 52-54. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218106, 0266-218052 ...................................... 0374-005664 ............................. office@wbi-data.ro Adószám – CF: 5726065 Igazgató – Director: Orbán Sándor

X Y Z OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013


114

A B

• HŰTÖTT AUTÓFELÉPÍTMÉNYEK • CAROSERII IZOTERME

C D E F G

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

EURATO SA Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 124. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219977, 0266-218072 .............. 0724-646903, 0724-640240 .............. 0266-219977, 0266-218072 ................................. office@eurato.ro ..................................... www.eurato.ro Adószám – CF: 6682764 Igazgató – Director: Bencze Tivadar

LOGO!! LOGO !!

H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

• I.S.C.I.R.-BIZONYLAT • I.S.C.I.R. - CERTIFICARE SANDIT VER SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 1/12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-102462 ...................................... 0744-978770 ...................................... 0366-102462 Adószám – CF: 18844355 Ügyvezető – Administrator: Sánduj TiborTűzvédelmi szolgáltatások cégeknek és természetes személyeknek: kiképzés, dokumentáció, felszerelés. Berendezések, felszerelések, magas nyomású tartályok engedélyeztetése, működtetése, időszakos ellenőrzése, dokumentációja ISCIR bizonylattal.Prestări servicii către firme și persoane fizice de P.S.I.: instruire, documentaţie, înzestrare. Autorizare, funcţionare, verificare periodică și documentaţie pentru instalaţii, utilaje, recipienţi sub presiune, pe linie de ISCIR.

• IDŐSGONDOZÁS • ÎNGRIJIRE PERSOANE ÎN VÂRSTĂ REFORMÁTUS ÖREGOTTHON CÂMINUL REFORMAT DE BĂTRÂNI Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212027 Igazgató – Director: Hegyi Anna-Klára Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

SZAMARITÁNUS PAPI ÖREGOTTHON EGYESÜLET- CĂMINUL ROMANOCATOLIC DE BĂTRÂNI Rózsa u. – str. Rozei 16B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218054 ...................................... 0744-528118 .............. 0266-218054, 0266-212190 Adószám – CF: 14882615 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Nagy Gergely

• IFJÚSÁGI SZERVEZETEK • TINERET - ORGANIZAŢII BUDVÁR 2. sz. CSERKÉSZCSAPATECHIPA DE CERCETAȘI NR.2 Virágok sétány – aleea Florilor 15/15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0752-394350 .. www.budvarcserkesz.wordpress.com Cserkészvezető – Cercetaș sef: Sebestyén Katalin UDVARHELYSZÉKI IFJÚSÁGI EGYEZTETŐ TANÁCS - CONSILIUL TINERETULUI ZONA ODORHEI Városháza tér – piaţa Primăriei 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .................................... office@miet.eu ........................................www.miet.eu Elnök – Președinte : Antal Lóránt UFF / UDVARHELYI FIATAL FÓRUM - FORUL TINERETULUI ODORHEIU SECUIESC Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 20. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213371 ...................................... 0266-213371 ........................................... uff@uff.ro ...........................................www.uff.ro Adószám – CF: 4612380 Elnök – Președinte: Vass Orsolya

• IMPORT AUTÓALKATRÉSZEK • AUTO - PIESE IMPORT AUTO-GROOS SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 114. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211093 ...................................... 0744-585971 ...................................... 0266-211093 ...................... laszlogroos@yahoo.com Adószám – CF: 9116530 Ügyvezető – Administrator: Groos László KOVÁCS AUTO-MOTO SRL Fő u. – str. Principală 30. 537060 Korond – Corund .............. 0266-249097, 0266-219190 ...................................... 0744-353054 ...................................... 0266-219190 .............. kovacsautomoto@yahoo.com Adószám – CF: 8804361 Cégvezető – Conducător firmă: Kovács Domokos

KOVÁCS AUTO-MOTO SRL Fő u. – str. Principală 28. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. .............. 0266-243300, 0266-219190 ...................................... 0266-219190 .............. kovacsautomoto@yahoo.com Adószám – CF: 8804361 Cégvezető – Conducător firmă: Kovács Domokos KOVÁCS AUTO-MOTO SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 32. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219190, 0266-218146 .............. 0744-353054, 0755-015750 ...................................... 0266-219190 .............. kovacsautomoto@yahoo.com Adószám – CF: 8804361 Cégvezető – Conducător firmă: Kovács Domokos KOVÁCS AUTO-MOTO SRL Gyümölcsfa u. – str. Pomilor 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219190, 0266-218146 .............. 0755-015750, 0744-353054 ...................................... 0266-219190 .............. kovacsautomoto@yahoo.com Adószám – CF: 8804361 Cégvezető – Conducător firmă: Kovács Domokos SVELLA CSABA ÎI Bethlenfalvi u. – str. Beclean 17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216618 ...................................... 0745-174814 ...................................... 0266-216618 Adószám – CF: 21209817 Ügyvezető – Administrator: Svella Csaba TAILA AUTOSERVICE SRL Kőbánya u. – str. Carierei 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-202612 Adószám – CF: 30971374 Ügyvezető – Administrator: Barabás I. Attila

LOGO!! LOGO !!

• INFORMÁCIÓS IRODA • BIROU DE INFORMAŢII SZÉKELYUDVARHELYI AUTÓBUSZÁLLOMÁS AUTOGARA ODORHEIU SECUIESC Vásártér u. – str. Târgului 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212034 TOURINFO IRODA POLGÁRMESTERI HIVATALBIROUL DE INFORMARE TOURINFO Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 43. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217427 ...................................... 0751-126278 ...................................... 0266-217427 ............................... office@tourinfo.ro ................................... www.tourinfo.ro Adószám – CF: 17709466 Irodafőnök – Șef birou: Bálint Júlia


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

• INFORMATIKA • INFORMATICĂ ELTECH SRL Malom u. – str. Morii 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0745-069423 .................. herman_afaceri@yahoo.ro Adószám – CF: 5728030 Ügyvezető – Administrator: Herman Ildikó

• INFORMATIKAI OKTATÁS • INFORMATICĂ - CURSURI MÜTF OKTATÁSI KÖZPONT Kőkereszt tér – piaţa Kőkereszt 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219760, 0266-206084 .............. 0266-219760, 0266-206084 ..................................... mutf@mutf.ro ..................................www.egyetem.ro Adószám – CF: 12549917 Igazgató – Director: Geréb László

LOGO!! LOGO

115

• INGATLANKÖZVETÍTÉS ÉS BÉRBEADÁS • IMOBILE - INTERMEDIERI ȘI ÎNCHIRIERI ARKUM INVEST SRL Kuvar u. – str. Kuvar 28. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-213756, 0266-212774 ........................ office@arkuminvest.ro ............................ www.arkuminvest.ro EURO VIADUKT INGATLANOK 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210269 ...................................... 0746-055346 ....................... office@euroturizmus.ro ............................www.euroingatlan.ro Adószám – CF: 21721204 GROUP CONTACT SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 58. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0727-759254, 0723-562771 ..................... info@group-contact.com ......................www.group-contact.com Adószám – CF: 19064528 Ügyvezető – Administrator: György Mónika, Márton József KOVÁCS TOURS SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 51. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218889 ...................................... 0745-366578 ...................................... 0266-218889 .......................... info@erdelyitelkek.ro ........................... www.erdelyitelkek.ro Adószám – CF: 15975569 Ügyvezető – Administrator: Márton Zoltán

• INGATLANÜGYNÖKSÉGEK

A

• AGENŢII IMOBILIARE

B

GREAT GALAXY SRL Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 51. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0744-477545 ...................................... 0744-477545 Adószám – CF: 9133132 Ügyvezető – Administrator: Nagy Sándor Levente GROUP CONTACT SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 58. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0727-759254, 0723-562771 ..................... info@group-contact.com ......................www.group-contact.com Adószám – CF: 19064528 Ügyvezető – Administrator: György Mónika, Márton József

• INOX FÉLGYÁRTMÁNYOK • INOX - SEMIFABRICATE DELKAMET SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218002 ...................................... 0752-030501 ...................................... 0266-218002 ......................... delkamet@gmail.com .................................www.delkamet.ro Adószám – CF: 4795392 Ügyvezető – Administrator: Demeter Dezső

AVI COM SA Gát u. – str. Digului 45. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212955 ...................................... 0727-226100 ...................................... 0266-212955 ...................... avicomsa@hotmail.com Adószám – CF: 524170 Igazgató – Director: Széll András

D E F G H I J K L M N O

• INGATLAN – FELÜLETBÉRBEADÁS • IMOBILIARE – ÎNCHIRIERE SPAŢII

C

Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita Str. Lemnarilor nr. 14 Tel./Fax: 0266 218002; Mobil: 0740 093663 www.delkamet.ro; delkamet@delkamet.ro

P Q R S T

• INGATLANJOG-TISZTÁZÁS

U

• IMOBILE – DREPT DE PROPRIETATE

V

TOPOCAD CONSULTING SRL Tompa László u. – str. Tompa László 34/13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211222 ...................................... 0744-612482 ...................................... 0266-211222 .............................. office@foldmero.ro ................................. www.foldmero.ro Adószám – CF: 18153198 Ügyvezető – Administrator: Bencze Andy

W X Y Z OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013


116

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

A

• INOX LEMEZEK

B

• INOX - TABLE

C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

COLOR-METAL SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 69B/5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-206050 ...................................... 0266-206051 ......................... direct@color-metal.ro ..............................www.color-metal.ro Adószám – CF: 17665726 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Godra Zsolt

• INOX SZERKEZETEK • INOX - CONFECŢII METALICE DELKAMET SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218002 ...................................... 0752-030501 ...................................... 0266-218002 ......................... delkamet@gmail.com .................................www.delkamet.ro Adószám – CF: 4795392 Ügyvezető – Administrator: Demeter Dezső

• INTERNET SZOLGÁLTATÁS • INTERNET - SERVICII SIGMA SOFT SRL Forrás u. – str. Izvorului 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218435 ...................................... 0266-217980 ............................ office@sigmasoft.ro ................................ www.sigmasoft.ro Adószám – CF: 526251 Ügyvezető – Administrator: Gergely Miklós

• INTERNETES ALKAMAZÁSOK • INTERNET APLICAŢII PARKNET Fások u. – str. Lemnarilor 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-703771 ............................... office@parknet.ro ................................... www.parknet.ro Adószám – CF: 28127684 Ügyvezető – Administrator: Demény Huba REFERO GROUP SRL Fazekasok u. - str. Olarilor 5/12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0740-226687, 0745-169454 ..................................... office@refe.ro ......................................... www.refe.ro Adószám – CF: 20950048 Ügyvezető – Administrator: Benedekfi Endre Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

• IPARI ÁRUK • PRODUSE INDUSTRIALE AGROS SRL Vásártér u. – str. Târgului 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218310 .............. 0744-504653, 0743-774951 ...................................... 0266-218310 ........................ scagrossrl@gmail.com Adószám – CF: 524560 Ügyvezető – Administrator: Elekes Zsigmond BRADUL ARGINTIU EXPRES SRL Temető u. – str. Cimitirului 4. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242369 Adószám – CF: 528376 Ügyvezető – Administrator: Fodor Árus Sándor

• IPARI CSARNOKOK ÉPÍTÉSE • CONSTRUCŢII-HALI INDUSTRIALE VIADUCT SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 195/C. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218311 ...................................... 0740-256714 ...................................... 0266-218311 ................................ office@viaduct.ro ....................................www.viaduct.ro Adószám – CF: 6682608 Ügyvezető – Administrator: Péter Attila

• IPARI HŰTŐK • FRIGIDERE INDUSTRIALE FRIGOPOL SRL Béke u. – str. Păcii 1/4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212050 .............. 0744-632647, 0744-351759 Adószám – CF: 2973990 Ügyvezető – Administrator: László Menyhért

• IPARI SZAKÜZLETEK • MAGAZINE INDUSTRIALE ATLANTIC IMPEX SRL Sziget u. – str. Insulei 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217931 ...................................... 0740-517718 ...................................... 0266-217931 ..................... office@atlantic-impex.ro .........................www.atlantic-impex.ro Adószám – CF: 14318072 Ügyvezető – Administrator: Bokor ZoltánÜzletünkben építkezéshez, felújításhoz, korszerűsítéshez szüksé-

ges ipari termékek széles skálájával várjuk kedves vásárlóinkat.

 Magazinul nostru oferă clienţilor o gamă largă de produse industriale necesare pentru construcţii, renovări și modernizări. GÁSPÁR M. JULIÁNNA ÎI Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 8/1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-216325, 0266-216325 ...................................... 0741-271830 Adószám – CF: 16369633 Ügyvezető – Administrator: Gáspár Julianna VEGYES IPARI ÜZLET FEROSTAR SRL Szentimre u. – str. Sântimbru 28. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0748-112760 Adószám – CF: 13897600 Ügyvezető – Administrator: Zajzon Ferenc

• IPARI TERMÉKEK • PRODUSE INDUSTRIALE BABY BUSINESS SRL Budvár u. – str. Budvár 58. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214300 .............. 0735-549592, 0742-672229 ...................................... 0266-214300 ............. baby.business10@yahoo.com .........................www.baby-business.ro Adószám – CF: 11309568 Irodavezető – Șef birou: Péter Kinga éLogó a térképen éLogo pe hartă

• IPARITERMÉK – LERAKAT • PRODUSE INDUSTRIALE – DEPOZITE INTERMARKET SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 102. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214254 ...................................... 0745-276767 ...................... g.maria81@citromail.hu Adószám – CF: 3129698 Ügyvezető – Administrator: Szász Jenő

 Forgalmazunk: élelmiszert, tisztítószert, műanyag és porcelán terméket, konyhai kiegészítő terméket, iskolai felszerelést és ruhaneműt. Comercializăm: alimente, detergenţi, produse din mase plastice și porţelan, articole de menaj, rechizite școlare și îmbrăcăminte.


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

• IPARMŰVÉSZET ÉS NÉPMŰVÉSZET • ARTĂ POPULARĂ ȘI ARTIZANAT ARTERA ALAPÍTVÁNY FUNDAŢIA ARTERA Kornis Ferenc u. – str. Kornis Ferenc 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0366-900100, 0266-210009 ...................................... 0744-593192 ...................................... 0266-210009 .................................. office@artera.ro ......................................www.artera.ro Adószám – CF: 12858017 Elnök – Președinte: Lőrincz Zsuzsanna

 Népművészeti és hagyományőrző tevékenység, állandó kiállítás eladással és mesterség-bemutatókkal * Közművelődési és népművészeti szabadtéri rendezvényszervezés * Alkotótáborok szervezése, új tehetségek felkutatása és továbbképzése * Akkreditált szakképzések. 

Activitate de artă populară și conservarea tradiţiilor, expoziţie permanentă cu vânzare și prezentări de artizanat * organizare de manifestări culturale și folclorice în aer liber * Organizare de tabere de creaţie, promovarea tinerelor talente * Cursuri de specializare acreditate. HONTFAR SRL Sas u. – str. Vulturului 2C. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211088 ...................................... 0744-532656 ...................................... 0266-211087 ................................. office@hontfar.ro .................................... www.hontfar.ro Adószám – CF: 4075120 Ügyvezető – Administrator: Bándi Ferenc KOVÁCS V-V. ANDRÁS PFA Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 44/5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0747-868769 .............. kkovacsandras@freemail.hu, kkovacsandras@yahoo.com Adószám – CF: 21150620 Ügyvezető – Administrator: Kovács András

117

• IRATFŰZÉS • ÎNDOSARIERE (SPIRALE) BA-BO REKLÁM ÉS LEVÉLKÉZBESÍTŐ Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 3/15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0741-033783, 0747-983275 ... szocs.klara@freemail.hu ; babo00@ freemail.hu Adószám – CF: 21569204 Ügyvezető – Administrator: Szőcs Klára

• IRODASZEREK • RECHIZITE BIROU AKTAKUKAC ÜZLET KOPERTA DUO SRL Gyepes bejárat – intr. Ghipeș 5/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-356536 ...................... kopertaduo@yahoo.com Adószám – CF: 25038698 Ügyvezető – Administrator: Tóásó Zsuzsa FIRKÁSZ PAPÍRBOLT - GENIUS SRL Márton Áron tér – piaţa Márton Áron 9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218417 ...................................... 0742-042015 ...................................... 0266-218417 ............................... andrea@firkasz.ro Adószám – CF: 8356306 Ügyvezető – Administrator: Szabó Dezső ORION SERVICES & CONSULTING SRL Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 60/9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ............... 0751-083840 0751-174936 ...................................... 0757-988925 ...................................... 0266-210697 ............................. office@orionserv.ro ...............................sales@orionserv.ro ................................. www.orionserv.ro Adószám – CF: 19924495 Ügyvezető – Administrator: Vass István

REACTO SRL Berde Mózes u. – str. Berde Mózes 46. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .................................... 0266--218301 ...................................... 0744-565215 ............................ reacto@kabelkon.ro ..................................... www.reacto.ro Adószám – CF: 9040076 Ügyvezető – Administrator: Antal Tibor

LOGO!! LOGO !!

A B C D E

SERVICE AWG SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 22. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218157 ...................................... 0266-218157 Adószám – CF: 3715093 Ügyvezető – Administrator: Koszta Imola ZEBRA PAPÍRBOLT - AZUR SRL Petőfi Sándor u. – str. Petőfi Sándor 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-537628 ........................ bokorazur@gmail.com Adószám – CF: 3129418 Ügyvezető – Administrator: Bokor Csaba

• IRODATECHNIKA • BIROTICĂ COMPUTER PRINT SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218388 .............. 0744-849549, 0724-849549 ...................................... 0266-218388 ........................ info@computerprint.ro ......................... www.computerprint.ro Adószám – CF: 22136250 Ügyvezető – Administrator: Nagy Magyari Zoltán IRKA-FIRKA - SZABÓ MÁRIA ÎI Fő u. – str. Principală 289. 537360 Zetelaka – Zetea ...................................... 0745-180871 ...................... mariska58@freemail.hu Adószám – CF: 24905473 Ügyvezető – Administrator: Szabó Mária

F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

NÉPMŰVÉSZETI BOLT ARTA POPULARĂ SRL Városháza tér – piaţa Primăriei 22. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212540 .................. nepmuveszet@yahoo.com Adószám – CF: 5360108 Ügyvezető – Administrator: Vass Erzsébet

X Y Z OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013


118

A B C D E F G

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

LAMITECH SRL Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 79. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219759, 0266-217880 ...................................... 0744-695133 ...................................... 0266-217880 ....................... lamitech@upcmail.com ..................................www.lamitech.ro Adószám – CF: 10681520 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Pap Judit TIGERCOMP FULEY SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217100 ...................................... 0266-217100 ................................www.tigercomp.ro Adószám – CF: 1259354 Ügyvezető – Administrator: Füley István

H I

• ÍRÓSZER ÉS PAPÍRÁRU

J

• RECHIZITE ȘCOLARE ȘI PAPETĂRIE

K

INTERMARKET SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 102. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214254 ...................................... 0745-276767 ...................... g.maria81@citromail.hu Adószám – CF: 3129698 Ügyvezető – Administrator: Szász Jenő

L M N O P Q R S T U V W X Y Z

IRKA-FIRKA - SZABÓ MÁRIA ÎI Fő u. – str. Principală 289. 537360 Zetelaka – Zetea ...................................... 0745-180871 ...................... mariska58@freemail.hu Adószám – CF: 24905473 Ügyvezető – Administrator: Szabó Mária ORION SERVICES & CONSULTING SRL Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 60/9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0751-083840 0751-174936, 0757-988925 ...................................... 0266-210697 ............................. office@orionserv.ro ...............................sales@orionserv.ro ................................. www.orionserv.ro Adószám – CF: 19924495 Ügyvezető – Administrator: Vass István

• ISKOLÁK • ȘCOLI AGYAGFALVI BERZENCEI LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ BERZENCEI LÁSZLÓ LUTIŢA Fő u. – str. Principală 196. 537212 Agyagfalva – Lutiţa ..................................... 0266-245831 Igazgató – Director: Zongor Irma Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

ALSÓSÓFALVI SÜKÖSD FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÜKÖSD FERENC OCNA DE JOS Fő u. – str. Principală 544. 537243 Alsósófalva – Ocna de Jos ..................................... 0266-240433 Igazgató – Director: Cseresznyés Attila BACZKAMADARASI KIS GERGELY REFORMÁTUS LÍCEUM - LICEUL REFORMAT BACZKAMADARASI KISS GERGELY Márton Áron tér – piaţa Márton Áron 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219766 Igazgató – Director: Tőkés Zsolt BÁNYAI JÁNOS MŰSZAKI KOLLÉGIUM - COLEGIUL TEHNIC BÁNYAI JÁNOS Budvár u. – str. Budvár 8A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218428 ......................... office@banyaijanos.ro .............................www.banyaijanos.ro Igazgató – Director: Szakács Paál István BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ BENEDEK ELEK Fiatfalvi u. - str. Filiaș sz.n. - f.n. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242368 Igazgató – Director: Péter Ilona BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI LÍCEUM - LICEUL PEDAGOGIC BENEDEK ELEK Márton Áron tér – piaţa Márton Áron 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218282 ...................................... 0266-218282 ............................ info@peda.topnet.ro peda.topnet.ro Adószám – CF: 4245267 Igazgató – Director: Lukács István BETHLEN GÁBOR 6. sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 6 BETHLEN GÁBOR Ifjúság bejárat – intr. Tineretului 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218099 Adószám – CF: 4367531 Igazgató – Director: Lukács Barna

EÖTVÖS JÓZSEF MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA - GRUPUL ȘCOLAR EÖTVÖS JÓZSEF Tompa László u. – str. Tompa László 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218017 ................... eotvos.jozsef@yahoo.com Igazgató – Director: Ferencz Csaba ESSENTIAL NYELVISKOLA ÉS FORDÍTÓ IRODA - ESSENTIAL SRL Márton Áron tér – piaţa Márton Áron 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218088 ...................................... 0722-202069 ........................ essential@kabelkon.ro ..........................www.essential.com.ro Adószám – CF: 15080890 Ügyvezető – Administrator: Geréb László ETÉDI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ JÓSIKA MIKLÓS ATID Fő u. – str. Principală 393. 537005 Etéd – Atid Igazgató – Director: Birtalan Árpád FARCÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ȘCOALA GIMNAZIALĂ FORŢENI Fő u. – str. Principală 168. 537099 Farcád – Forțeni ..................................... 0266-217264 Igazgató – Director: Tamás Zoltán FARKASLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUPENI Fő u. – str. Principală 579. 537165 Farkaslaka – Lupeni ..................................... 0266-248112 Igazgató – Director: Major Magdalena FELSŐBOLDOGFALVI FÜLÖP ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA ȘCOALA GIMNAZIALĂ FÜLÖP ÁRON FELICENI Fő u. – str. Principală 9. 537095 Felsőboldogfalva – Feliceni ..................................... 0266-245260 Igazgató – Director: Tamás Zoltán FELSŐSÓFALVI SZÉKELY MÓZES ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ SZÉKELY MÓZES OCNA DE SUS Fő u. – str. Principală 264. 537244 Felsősófalva – Ocna de Sus ..................................... 0266-240033 Igazgató – Director: Cseresznyés Attila

BOGÁRFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ BULGĂRENI Fő u. – str. Principală 21. 537168 Bogárfalva – Bulgăreni Igazgató – Director: Bakó Csilla

FENYÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRĂDEȘTI Fő u. – str. Principală 264. 537025 Fenyéd – Brădești ..................................... 0266-245004 Igazgató – Director: Pál Zsuzsa

BÖGÖZI 1-ES SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MUGENI Fő u. – str. Principală 166. 537205 Bögöz – Mugeni ..................................... 0266-245410 .................... iskolabogozi@yahoo.com Igazgató – Director: Zongor Irma

GAGYI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ MÓRA FERENC GOAGIU Fő u. – str. Principală 88. 537014 Gagy – Goagiu ..................................... 0266-220065 Igazgató – Director: Koncz Julianna


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 HOMORÓDALMÁSI DÁVID FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ DÁVID FERENC MEREȘTI Fő u. – str. Principală 149. 537195 Homoródalmás – Merești Igazgató – Director: Pálffy Tibor HOMORODSZENTMÁRTONI ROMÁN VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLA - SCOALA GENERALA ROMAN VIKTOR MARTINIS Fő u. – str. Principală 84. 537165 Homoródszentmárton – Mărtiniș ..................................... 0266-223068 Igazgató – Director: Szász Enikő HOMORÓDSZENTPÁLI ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÂNPAUL Fő u. – str. Principală 136. 537188 Homoródszentpál – Sânpaul ..................................... 0266-223142 Igazgató – Director: Forrai Ágnes KÁNYÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ULIEȘ Fő u. – str. Principală 110. 537340 Kányád – Ulieș ..................................... 0266-222115 Igazgató – Director: Benedek Enikő KÁPOLNÁSFALUSI KRIZA JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ KRIZA JÁNOS CĂPÂLNIŢA Fő u. – str. Principală 351. 537030 Kápolnásfalu – Căpâlniţa ..................................... 0266-247511 Igazgató – Director: Bálint Irma KISGALAMBFALVI VÉKÁS DOMOKOS ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ VÉKÁS DOMOKOS PORUMBENII MICI Fő u. – str. Principală 156. 537216 Kisgalambfalva – Porumbenii Mici ..................................... 0266-244525 Igazgató – Director: Bálint Hajnal KORONDI ISKOLAKÖZPONT CENTRUL ȘCOLAR CORUND Fő u. – str. Principală 590. 537060 Korond – Corund ..................................... 0266-249105 ..... edu@scoalacorund.ro, gs.corund@ eduhr.ro www@scoalacorund.ro Igazgató – Director: Fülöp Erzsébet KÓS KÁROLY SZAKKÖZÉPISKOLA - GRUPUL ȘCOLAR KÓS KÁROLY ODORHEIU SECUIESC Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 35A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218264 ...................................... 0266-218264 .............. koskarolyiskudv@yahoo.com Adószám – CF: 4367507 Igazgató – Director: Végh Jenő

119 LICEUL TEORETIC MARIN PREDA MARIN PREDA ELMÉLETI LÍCEUM Cserehát u. - str. Cserehát sz.n. - f.n. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214735 Igazgató – Director: Mănăsoi Stana LÖVÉTEI SZÉKELY MÓZES ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ SZÉKELY MÓZES LUETA Fő u. – str. Principală 1102. 537140 Lövéte – Lueta ..................................... 0266-220726 .................... sc.gen.lueta@freemail.hu ..........................www.szekelymozes.ro Igazgató – Director: Molnár Juliánna MÁRÉFALVI NYIRŐ JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ NYIRŐ JÓZSEF SATU MARE Fő u. – str. Principală 480. 537027 Máréfalva – Satu Mare ..................................... 0266-245020 ............... marefalviiskola@freemail.hu Igazgató – Director: Bogos Rozália MARIN PREDA ELMÉLETI LÍCEUM - LICEUL TEORETIC MARIN PREDA Cserehát u. - str. Cserehát sz.n. - f.n. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214735 Igazgató – Director: Mănăsoi Stana MÓRA FERENC 7. sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 7 MÓRA FERENC Győzelem u. – str. Victoriei 16A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218359 ...................................... 0266-219388 Adószám – CF: 13378866 Igazgató – Director: Ferencz Viola MÜTF OKTATÁSI KÖZPONT Kőkereszt tér – piaţa Kőkereszt 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219760, 0266-206084 .............. 0266-219760, 0266-206084 ..................................... mutf@mutf.ro ..................................www.egyetem.ro Adószám – CF: 12549917 Igazgató – Director: Geréb László

ORBÁN BALÁZS 2. sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 2 ORBÁN BALÁZS Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 35. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218271 ............................... obos@freemail.hu Igazgató – Director: Gános Anna OROSZHEGYI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETŐFI SÁNDOR DEALU Fő u. – str. Principală 45. 537080 Oroszhegy – Dealu ..................................... 0266-225150 Igazgató – Director: Mihály Tibor PALLÓ IMRE MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA - LICEUL DE ARTE PALLÓ IMRE Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 41. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218240, 0366-102045 .............. 0266-218240, 0266-217621 ......................... palloimre@yahoo.com .................................www.palloimre.ro Adószám – CF: 4367566 Igazgató – Director: Bodurian János PALLÓ IMRE MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA - LICEUL DE ARTE PALLÓ IMRE Petőfi Sándor u. – str. Petőfi Sándor 24. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212631 ......................... palloimre@yahoo.com .................................www.palloimre.ro Adószám – CF: 4367566 Igazgató – Director: Bodurian János PARAJDI ÁPRILY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ ÁPRILY LAJOS PRAID Fő u. – str. Principală 441. 537240 Parajd – Praid ..................................... 0266-240013 Igazgató – Director: Cseresznyés Attila ROMÁNANDRÁSFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂCEL Fő u. – str. Principală 3. 537255 Románandrásfalva – Săcel ..................................... 0266-221019 Igazgató – Director: Kardos Ibolya

NAGYGALAMBFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ PORUMBENII MARI Fő u. – str. Principală 186. 537214 Nagygalambfalva – Porumbenii Mari ..................................... 0266-244525 Igazgató – Director: Bálint Hajnal

SIMÉNFALVI MAROSI GERGELY ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ MAROSI GERGELY ȘIMONEȘTI Malom u. – str. Morii 136. 537310 Siménfalva – Șimonești ..................................... 0266-221637 Igazgató – Director: Csáki Péter

OKLÁNDI KELEMEN IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ KELEMEN IMRE OCLAND Fő u. – str. Principală 222. 537225 Oklánd – Ocland ..................................... 0266-224010 ....... ocland_kelemenimre@yahoo.com Igazgató – Director: Pascal Melinda

SZÉKELYDERZSI JÁNOS ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ JÁNOS ZSIGMOND DÂRJIU Fő u. – str. Principală 408. 537075 Székelyderzs – Dârjiu ..................................... 0266-222005 ............................. jzsisk@kabelkon.ro Igazgató – Director: Ádám Zsolt OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


120

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

SZÉKELYDOBÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOBENI Fő u. – str. Principală sz.n. - f.n. 537212 Székelydobó – Dobeni ..................................... 0266-245599 Igazgató – Director: Zongor Irma

SZÉKELYSZENTLÉLEKI ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ BISERICANI Fő u. – str. Principală 165. 537166 Székelyszentlélek – Bisericani ..................................... 0266-248334 Igazgató – Director: Mihály Edit

SZÉKELYKERESZTÚRI BERDE MÓZES UNITÁRIUS TEOLÓGIAI LICEUM - LICEUL TEOLOGIC UNITARIAN BERDE MÓZES CRISTURU SECUIESC Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 1. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-244249 ...................................... 0266-243039 ................... titkarsag@berdemozes.ro ............................ www.berdemozes.ro Igazgató – Director: Varró Margit

SZÉKELYVARSÁGI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR VĂRȘAG Központ – Centru 385. 537350 Székelyvarság – Vărșag ..................................... 0266-244416 Igazgató – Director: Tifán Ervin Csaba

SZÉKELYKERESZTÚRI ORBÁN BALÁZS GIMNÁZIUM – LICEUL TEORETIC ORBÁN BALÁZS CRISTURU SECUIESC Hargita u. – str. Harghitei 14. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242752 ......................................... www.obg.ro Igazgató – Director: Szabó Miklós SZÉKELYKERESZTÚRI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETŐFI SÁNDOR CRISTURU SECUIESC Kriza János u. – str. Kriza János 27. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242728 Igazgató – Director: Simó Ildikó SZÉKELYKERESZTÚRI ZEYK DOMOKOS SZAKKÖZÉPISKOLA – LICEU PROFESIONAL ZEYK DOMOKOSCRISTURU SECUIESC Hargita u. – str. Harghitei 14. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242383 ...................................... 0266-242389 ........................................ www.zeyk.ro Igazgató – Director: Bartos László SZÉKELYMUZSNAI ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ MUJNA CL. I-IV Fő u. – str. Principală 55. 537076 Székelymuzsna – Mujna ..................................... 0266-222261 Tanítónő – Învăţătoare: Kovács Ibolya SZÉKELYSZENTERZSÉBETI PÉCHI SIMON ÁLTALÁNOS ISKOLA ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÉCHI SIMON ELISENI Fő u. – str. Principală 296. 537292 Székelyszenterzsébet – Eliseni ..................................... 0266-221013 Igazgató – Director: Péterfy Attila SZÉKELYSZENTKIRÁLYI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ SZENT ISTVÁN SÂNCRAI Fő u. – str. Principală 94. 537082 Székelyszentkirály – Sâncrai ..................................... 0266-346041 Igazgató – Director: Mihály Tibor Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

SZENTÁBRAHÁMI BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ BENEDEK ELEK AVRĂMEȘTI Fő u. – str. Principală 173. 537010 Szentábrahám – Avrămești ..................................... 0266-220096 Igazgató – Director: Szőcs Enikő SZENTEGYHÁZI GÁBOR ÁRON SZAKKÖZÉPISKOLA - LICEUL PROFESIONAL GÁBOR ÁRON VLĂHIŢA Eminescu Mihai u. – str. Eminescu Mihai 2B. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa .............. 0266-246897, 0266-246897 Igazgató – Director: Máthé István SZENTEGYHÁZI MÁRTONFFI JÁNOS 1. sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 1 MÁRTONFFI JÁNOS VLĂHIŢA Köztársaság u. – str. Republicii 24. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa ..................................... 0266-246071 Igazgató – Director: Imecs Gál Izabella SZENTEGYHÁZI TAMÁSI ÁRON 2. sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 2 TAMÁSI ÁRON VLĂHIŢA Eminescu Mihai u. – str. Eminescu Mihai 11. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa ..................................... 0266-246131 Igazgató – Director: Simó Ibolya TAMÁSI ÁRON GIMNÁZIUM LICEUL TEORETIC TAMÁSI ÁRON Baróti Szabó Dávid u. – str. Baróti Szabó Dávid 32. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218379 .................... 0266-211309 (bentlakás) ...................................... 0266-217764 ................................... tamasi@gimi.ro ........................................ www.gimi.ro Igazgató – Director: Laczkó György TOMPA LÁSZLÓ 1. sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 1 TOMPA LÁSZLÓ Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 19. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218246, 0266-214419 ...................................... 0266-218246 .................... sc.tompalaszlo@eduhr.ro Igazgató – Director: Nagy Mária Enikő

UCECOM LÍCEUM LICEUL UCECOM Budvár u. – str. Budvár 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212652 Igazgató – Director: Nagy Tőkés Ferenc ÚJSZÉKELYI BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ BEM JÓZSEF SECUIENI Fő u. – str. Principală 39. 537290 Újszékely – Secuieni ..................................... 0266-244752 Igazgató – Director: Rózsa Ibolya ZETELAKI 7. sz. ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 7 ZETEA Fő u. – str. Principală sz.n. - f.n. 537360 Zetelaka – Zetea ..................................... 0266-241271 ...................................... 0266-241122 Igazgató – Director: Sebesetyén Elemér István ZETELAKI DR. P. BOROS FORTUNÁT GIMNÁZIUM - LICEU TEORETIC DR. P. BOROS FORTUNÁT ZETEA Fő u. – str. Principală 1103. 537360 Zetelaka – Zetea ..................................... 0266-241122 .............................. zetisk@yahoo.com Igazgató – Director: Sebestyén Elemér ZETEVÁRALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA - ȘCOALA GIMNAZIALĂ SUBCETATE Fő u. – str. Principală sz.n. - f.n. 537364 Zeteváralja – Subcetate ..................................... 0266-241227 Igazgató – Director: Sánduly Lajos

• ITAL NAGYKERESKEDÉS • BĂUTURI - EN-GROS AMIGO & INTERCOST SRL Fások u. – str. Lemnarilor 1A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218319, 0266-210319 ...................................... 0745-345074 .............. 0266-218319, 0266-210319 .................... office@amigointercost.ro ........................odorhei.aic@gmail.com ........................ www.amigointercost.ro Adószám – CF: 13131768 Ügyvezető – Administrator: Biró József ORFEUM SRL NAGYBANI LERAKAT Tompa László u. – str. Tompa László 36. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213716 ..................................... 0744-483764, 0740-226298,0741-151750 ...................................... 0266-213716 ........................ orfeum93@yahoo.com Ügyvezető – Administrator: Jánosi Géza


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

• JÁTÉKGÉPEK ÉS JÁTÉKTERMEK • AUTOMATE ȘI SĂLI DE JOC BINGÓ SÖRÖZŐ ÉS JÁTÉKTEREM - TÁRNOKI SRL Tompa László u. – str. Tompa László 38. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-983671 Adószám – CF: 16220355 Ügyvezető – Administrator: Farkas Ibolya

121

• KALAPJAVÍTÁS • PĂLĂRII - REPARAŢII VASS ISTVÁN ÎF - KALAPOS Szarkakő u. – str. Piatra Ţărcii 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211362 ...................................... 0740-168262 .......................... vassihat@yahoo.com ............................... www.kalapshop.ro Adószám – CF: 14164127 Tulajdonos – Patron: Vass István

• KALAPOSOK • JÁTÉKOK ÉS JÁTÉKSZEREK • JOCURI ȘI JUCĂRII BOOKYARD COMPANY SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 22. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-286984 Adószám – CF: 13597750 Ügyvezető – Administrator: Trombitás János

• JÁTÉKTERMEK

• PĂLĂRIERI VASS ISTVÁN ÎF - KALAPOS Szarkakő u. – str. Piatra Ţărcii 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211362 ...................................... 0740-168262 .......................... vassihat@yahoo.com ............................... www.kalapshop.ro Adószám – CF: 14164127 Tulajdonos – Patron: Vass István

LOGO!! LOGO !!

• BERĂRII BINGÓ SÖRÖZŐ ÉS JÁTÉKTEREM - TÁRNOKI SRL Tompa László u. – str. Tompa László 38. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-983671 Adószám – CF: 16220355 Ügyvezető – Administrator: Farkas Ibolya

• SISTEME VIDEOCAMERE ÁGAS-BOGAS MOB SRL Fő u. – str. Principală 52. 537098 Sükő – Cireșeni .............. 0740-341341, 0745-041900 ..................... simolaszlo@citromail.hu .................................... www.abmob.ro Adószám – CF: 22814573 Ügyvezető – Administrator: Simó László

• JOGÁSZOK • JURISTI

CONSENSUS SRL Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 58/11. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218344 ...................................... 0266-218344 ........................... office@consensus.ro Adószám – CF: 5100833 Ügyvezető – Administrator: Gedő Levente

• KANALIZÁLÁS

TERMOLANG SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 73. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-212932, 0266-211322 .............. 0266-212932, 0266-211322 ............................ office@termolang.ro ............................... www.termolang.ro Adószám – CF: 12915163 Vezérigazgató – Director general: Pakot Ferenc

C D

• ȘEMINEE

F

CAZANTECH SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210127 .............................. info@cazantech.ro ............................... www.cazantech.ro Adószám – CF: 24328979 Eladási Vezető – Manager Vânzări: Czirják Hunor SZERELŐK VÁROSA – LENORA CONST SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 28. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217424 ...................................... 0755-725268 ...................................... 0266-217424 ........................... magazin2@lenora.ro Adószám – CF: 18967080 Ügyvezető – Administrator: Andrasi László

VULKÁN-SERV SRL Mező u. – str. Câmpului 11. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215228 ...................................... 0745-307117 ...................................... 0266-215228 .................. office@poartaprincipala.ro ...................... www.poartaprincipala.ro Adószám – CF: 6582269 Ügyvezető – Administrator: Székely György

• KAPUTELEFONOK • INTERFOANE

• CANALIZĂRI LUKÁCSI MÁRIA ÜGYVÉDI IRODA - CABINET DE AVOCAT Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 7/5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217037 ...................................... 0740-010634 ...................................... 0266-217037 ................... lukacsi.maria@gmail.com Adószám – CF: 20964442 Ügyvéd – Avocat: Lukácsi Mária

B

E

• PORŢI ȘI GARDURI • KAMERARENDSZEREK

A

• KANDALLÓK

• KAPUK ÉS KORLÁTOK

• JÁTSZÓTEREK • TERENURI JOACĂ

VIADUCT SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 195/C. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218311 ...................................... 0740-256714 ...................................... 0266-218311 ................................ office@viaduct.ro ....................................www.viaduct.ro Adószám – CF: 6682608 Ügyvezető – Administrator: Péter Attila

LIFT SERVICE SRL Építők u. – str. Constructorilor 11/8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216954 ...................................... 0744-592243 ...................................... 0266-216656 ............................ office@liftservice.ro ................................ www.liftservice.ro Adószám – CF: 6179151 Ügyvezető – Administrator: Lőrincz Kálmán OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


122

A

• KÁRPITOZÁS

B

• TAPIŢERIE

C D

KÁRPÍTOS - VERES CSABA ÎF Fások u. – str. Lemnarilor 4B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216988 .............. 0745-509785, 0742-913975 Adószám – CF: 15769933 Ügyvezető – Administrator: Veres Csaba

EFG H I J

Szék-, ágy-, autókárpitozást vállalunk saját és az ügyfél anyagából igény szerint. Executăm la comandă tapiţerii de scaune, paturi, banchete auto, din material propriu sau al clientului. TIBÁD V. ÎI Tihadár bejárat – intr. Tihadár 1/27. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215267 ...................................... 0741-121834 Ügyvezető – Administrator: Tibád Victor

• KÁR-SZAKÉRTŐ • EXPERT DAUNE

K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MAKLER SIG BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT - MAKLER-SIG BROKER DE ASIGURARE SRLSRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217136 .............. 0722-481857, 0723-696395 ...................................... 0366-814337 ........................ maklersig@gmail.com skype ID: maklersig Adószám – CF: 10204695 Ügyvezető – Administrator: Koffol Alfréd

• KARTOGRÁFIA • CARTOGRAFIE LOCAL PLANING CENTER SRL Méhek u. - str. Albinelor 2/4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-094096, 0744-479466 ........................ gothardsz@yahoo.com Adószám – CF: 21317916 Ügyvezető – Administrator: Gothard Szilárd

• KARTONDOBOZOK • CUTII DIN CARTON CARTON PRODCOM SRL Sport u. – str. Sportului 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216343 ...................................... 0744-617510 ...................................... 0266-216343 ....................... cartonprod@gmail.com .............................. www.cartonprod.ro Adószám – CF: 23537063 Igazgató – Director: Koncz JózsefKartondobozok gyártását vállaljuk bármilyen típusú kartonpapírból. Forgalmazunk kartonpapírt 1×2 méteres ívekben és göngyölegben. Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014 Gyártunk és forgalmazunk megrendelésre bármilyen méretű egyutas raklapot.Producem cutii de carton din orice tip de carton. Comercializăm cartoane în coli de 1×2 m și în sul. La comandă fabricăm și comercializăm paleţi de unică folosinţă, în orice dimensiuni.

• KATASZTER ÉS TOPOGRÁFIA • CADASTRU ȘI TOPOGRAFIE CONUS INC SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 3/5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219520 ...................................... 0723-245264 ...................................... 0266-219520 ................................. office@conus.ro, ......................................www.conus.ro Adószám – CF: 5213042 Ügyvezető – Administrator: Mike Levente LOCAL PLANING CENTER SRL Méhek u. - str. Albinelor 2/4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-094096, 0744-479466 ........................ gothardsz@yahoo.com Adószám – CF: 21317916 Ügyvezető – Administrator: Gothard Szilárd SZALAI DÉNES TOPEX SZALAI DÉNES ÎI Kós Károly u. – str. Kós Károly 4/6. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214855 ...................................... 0740-203954 ...................................... 0266-214855 ..................... topex.szalai@gmail.com Adószám – CF: 21079466 Ügyvezető – Administrator: Szalai Dénes TOPOCAD CONSULTING SRL Tompa László u. – str. Tompa László 34/13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211222 ...................................... 0744-612482 ...................................... 0266-211222 .............................. office@foldmero.ro ................................. www.foldmero.ro Adószám – CF: 18153198 Ügyvezető – Administrator: Bencze Andy TOPOKART SRL Tompa László u. – str. Tompa László 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210065 ...................................... 0744-859488 ...................................... 0266-210065 ........................... topokart@clicknet.ro Adószám – CF: 15049223 Igazgató – Director: Bencze József

• KAVICSKITERMELÉS • PIETRIȘ - EXTRACŢIECOMERŢ TIP-AUTOIMPEX SRL Fő u. – str. Principală 236. 537027 Küküllőkeményfalva – Târnoviţa ..................................... 0266-247087 ...................................... 0744-593026 ...................................... 0266-247087 ............................. tipauto@vipmail.hu Adószám – CF: 7565436 Ügyvezető – Administrator: Csergő Albert

• KAZÁNOK • CAZANE MEDMA SRL Iskola u. – str. Școlii 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218056 .............. 0740-070171, 0744-597004 ...................................... 0266-218056 ........................... medma@astralnet.ro Adószám – CF: 5236704 Igazgató – Director: Mátyus Enikő PROTHERM SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216790 ...................................... 0745-306220 ...................................... 0266-216790 ...................... totalproiect@gmail.com Adószám – CF: 3494839 Igazgató – Director: Kassay Gábor

• KEGYELETI KELLÉKEK • ACCESORII FUNERARE DÁMA VIRÁGÜZLET SZABÓ ANNA ÎI Bethlenfalvi u. – str. Beclean 206. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216693 ...................................... 0723-551465 Adószám – CF: 15905164 Ügyvezető – Administrator: Szabó Anna ENIKŐ VIRÁGÜZLET SZILVESZTER ÎF Ifjúság bejárat – intr. Tineretului 01/04. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-474759 Adószám – CF: 16407621 Ügyvezető – Administrator: Szilveszter Enikő GYÖNGYVIRÁG VIRÁGÜZLET PETŐ EMMA ÎI Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 22. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-212040 Adószám – CF: 19688688 Ügyvezető – Administrator: Pető Emma


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 GYÖRFFY KOSER ÎF Bethlenfalvi u. – str. Beclean 24. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210666 ...................................... 0740-055563 Adószám – CF: 12846187 Ügyvezető – Administrator: Györffy Anna OLTALOM SRL Iskola u. – str. Școlii 11. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0744-513981, 0744-841035 ................. kisgyorgyimre@yahoo.com ....................................www.oltalom.ro Adószám – CF: 18466438 Ügyvezető – Administrator: Kisgyörgy Imre ORCHIDEA SRL Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 154. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218303, 0266-218304 ...................................... 0266-218304 Adószám – CF: 2451481 Ügyvezető – Administrator: Péter Géza

• KÉMÉNYSEPRÉS • CURĂŢIRE HORNURI KENCSE LURCZA ALBERT ÎI Fások u. – str. Lemnarilor 4A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0746-656519, 0740-780630 ..................... iroda@kemenysepres.ro .........................www.kemenysepres.ro Adószám – CF: 28291732 Ügyvezető – Administrator: Kencse Lurcza Albert

• KÉPKERETEZÉS • ÎNRĂMARE TABLOURI BODA JÁNOS ÎF Tábor u. – str. Taberei 52. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212811 ...................................... 0746-936344 Adószám – CF: 21164480 Ügyvezető – Administrator: Boda János KUSZTURA GALÉRIA ÉS KÉPKERETEZŐ ART GALLERY KUSZTURA SÁNDOR ÎI Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-125369 ............... kusztura@kuszturagaleria.ro ....................... www.kuszturagaleria.ro Adószám – CF: 8134873 Ügyvezető – Administrator: Kusztura SzabolcsSzolgáltatásaink: több mint 600 típusú olasz, cseh, lengyel, német, magyar képkeretlécekkel és angol Colourmount passzpartukkal díszítheti otthonát, irodáját a legszebb minőségben. Vállaljuk: festmények, fotók, gobelinek, akvarellek, metszetek, poszterek, reklámok, tükrök

123 gyors, pontos képkeretezését. Tanácsadás, ingyenes otthoni értékfelmérés. Újdonság: plazmatévé-keretezés.Serviciile noastre: vă puteţi decora locuinţa, biroul cu înrămări de fabricaţie italiană, cehă, poloneză, germană maghiară (peste 400 de modele) și paspartuuri engleze Colourmount, de cea mai bună calitate. Comenzi pentru încadrări de picturi, fotografii, gobeline, acuarele, gravuri, postere, reclame și oglinzi – rapiditate și precizie. Consultanţă, evaluări gratuite la domiciliu. O noutate: înrămare de televizoare cu plasmă. NYÁRÁDI IF Iskola u. – str. Școlii 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-046691 Adószám – CF: 8134768 Ügyvezető – Administrator: Nyárádi Lajos TÜKÖRKÉP - BENGLASS SRL Céhek u. – str. Breslelor 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211600 ...................................... 0745-624755 .......................... benglass@clicknet.ro .............................. office@benglass.ro ................................. www.benglass.ro Adószám – CF: 15804577 Üzletvezető – Șef birou: Benkő Éva

• KÉPTÁR • GALERIE DE ARTE HAÁZ REZSŐ KÉPTÁR ÉS RESTAURÁTOR MŰHELY ATELIER DE RESTAURARE HAÁZ REZSŐ Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 42. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210019 ...............................www.hrmuzeum.ro Igazgató – Director: Miklós Zoltán

• KÉPÚJSÁG • TELETEXT PRIMATEXT / UDVARHELYSZÉK KÉPÚJSÁGA - PRIMA PRESS SRL Győzelem u. – str. Victoriei 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218112 .... 0722-523901, 0744-668898 (SMS) ...................................... 0266-218377 .................. marketing@prima-radio.ro .............................www.prima-radio.ro Adószám – CF: 12212848 Marketing manager – Manager Marketing: Csizmadia Attila

LOGO!! LOGO !!

TÜKÖRKÉP - BENGLASS SRL Céhek u. – str. Breslelor 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211600 ...................................... 0745-624755 .......................... benglass@clicknet.ro .............................. office@benglass.ro ................................. www.benglass.ro Adószám – CF: 15804577 Üzletvezető – Șef birou: Benkő Éva

C D E F G H I J K L N

• RAME TABLOURI

KUSZTURA GALÉRIA ÉS KÉPKERETEZŐ ART GALLERY KUSZTURA SÁNDOR ÎI Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-125369 ............... kusztura@kuszturagaleria.ro ....................... www.kuszturagaleria.ro Adószám – CF: 8134873 Ügyvezető – Administrator: Kusztura Szabolcs

B

M

• KÉPRÁMÁK

BENGLASS SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 222. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218720 .............. 0745-632419, 0743-640221 ...................................... 0266-218720 ............................. office@benglass.ro ................................. www.benglass.ro Adószám – CF: 15804577 Tulajdonos – Proprietar: Benkő István

A

• KERÉKPÁR – ALKATRÉSZEK • BICICLETE ȘI SCUTERE – PIESE KING BIKE - BARABAS BALAZS II Céhek u. – str. Breslelor 8/17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-702177 .............................. office@kingbike.ro .................................. www.kingbike.ro Adószám – CF: 28995533 Ügyvezető – Administrator: Balázs Barabás

• KERÉKPÁRJAVÍTÁS • BICICLETE – SERVICE BRINGA KERÉKPÁRJAVÍTÓ BRINGA-HÁZ SRL Forrás u. – str. Izvorului 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219017 ........................... bringa@sigmasoft.ro ................................www.bringahaz.ro Adószám – CF: 16144673 Beszerző – Resp. Aprovizionare: Bereczi Jenő OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

O P Q R S T U V W X Y Z


124

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

KERO BRINGA KERO BRINGA SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 19. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217430 ...................................... 0736-385881 ...................................... 0266-217430 ......................... comenzi@kerobike.ro ..................................www.kerobike.ro Adószám – CF: 10681538 Ügyvezető – Administrator: Bodó Jenő

• KERESKEDELEM • COMERŢ ACIPEX TIP-TOP VEGYESÜZLET Fő u. – str. Principală sz.n. - f.n. 537104 Bikafalva – Tăureni ..................................... 0266-217466 ...................................... 0744-625472 ...................................... 0266-217466 ....................... janos.aron@yahoo.com Adószám – CF: 526766 Ügyvezető – Administrator: János Áron DEBIT TECH SRL Timafalvi u. - str. Timafalvi 130. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242300 ...................................... 0741-115987 ...................................... 0266-244116 Adószám – CF: 17433394 Ügyvezető – Administrator: Biró József KEKHAL SRL Hársfa sétány – aleea Teilor 7/4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214044 Adószám – CF: 11845159 Ügyvezető – Administrator: Pál Lajos MARIO COM IMPEX SRL Arany János u. - str. Arany János 26. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242957 ..................... noemi_blzs@yahoo.com Adószám – CF: 2973400 Ügyvezető – Administrator: Balázs Zoltán SZÉKELYFÖLDI RÉGIÓ MAGAZIN - CHRONOS CONSULTING SRL Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210590 ...................................... 0748-291786 ...................................... 0266-210590 ...................... regio@mediaromania.ro .......................... www.regiomagazin.ro Adószám – CF: 18567262 Felelős kiadó – Editor responsabil: Lukács László éLogó a borítón éLogo pe copertă Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

• KERESKEDELMI HŰTŐK • FRIGIDERE COMERCIALE EURATO SA Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 124. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219977, 0266-218072 .............. 0724-646903, 0724-640240 .............. 0266-219977, 0266-218072 ................................. office@eurato.ro ..................................... www.eurato.ro Adószám – CF: 6682764 Igazgató – Director: Bencze Tivadar

LOGO!! LOGO !!

• KERESZTÉNY IRODALOM • LITERATURĂ CREȘTINĂ SOLA SCRIPTURA KÖNYVESBOLT ÉS KÖNYVTÁR - CASA DE EDITURĂ VIAŢA ȘI SĂNĂTATE SRL Solymossy u. – str. Solymossy 2/A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216552 ...................................... 0740-100014 .................... odorhei@solascriptura.ro ........................www.viatasisanatate.ro Adószám – CF: 6710635

www.omnibus.ro ÉDENKERT SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 318. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-515025, 0745-507318 .............................. office@edenkert.ro ................................. www.edenkert.ro Adószám – CF: 15481689 Ügyvezető – Administrator: Vajna András éReklám a színes belíven éReclamă pe coala interioară ENERGO-TECH SRL GARDENA MÁRKAKÉPVISELET Vám u. - str. Vămii 4/11. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-296561 ....................... energo-tech@xenzor.ro Adószám – CF: 15851382 Ügyvezető – Administrator: Spierer Arnold NATURAL GARDEN GROUP CONTACT SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 58. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ............ 0723-562771, 0727-7759254 ........................ info@naturalgarden.ro ..........................www.naturalgarden.ro Adószám – CF: 19064528 Ügyvezető – Administrator: Márton József

 Teljes körű kertészeti szolgáltatások: kert- és parképítés, díszkertek tervezése és fenntartása, dísznövénytermesztés; öntözőrendszer-, kerti tó- és díszburkolat építés, -kivitelezés. Gamă completă de servicii horticole: amenajare de grădini și parcuri, proiectare și îngrijire de grădini ornamentale, producţie de plante ornamentale; proiectare și execuţieconstrucţie de sisteme de irigare, lacuri de grădină și pavaje ornamentale. LOGO!! LOGO !!

• KERTÉPÍTÉS ÉS KERTÉSZET • GRĂDINI – AMENAJĂRI ȘI HORTICULTURĂ • KERTÉSZET BLUMEN GARDEN AUTO TORINO SRL Budvár u. – str. Budvár 40. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0758-224470 ..................... office@blumengarden.ro .........................www.blumengarden.ro Adószám – CF: 18055343

LOGO!! LOGO !!

Blumen Garden

• HORTICULTURĂ ÉDENKERT SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 318. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-515025, 0745-507318 .............................. office@edenkert.ro ................................. www.edenkert.ro Adószám – CF: 15481689 Ügyvezető – Administrator: Vajna András éReklám a színes belíven éReclamă pe coala interioară


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

• KERTÉSZETI SZAKÜZLET • HORTICULTURĂ – MAGAZIN SPECIALITATE DEM COMPLEX SRL MEZŐGAZDASÁGI-KERTÉSZETI ÉS ÁLLATTARTÁSI SZAKÜZLET Bethlenfalvi u. – str. Beclean 19. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216446 .............. 0744-139358, 0756-052139 ...................................... 0266-216446 ............................. office@agrodem.ro ................................. www.agrodem.ro Adószám – CF: 4466411 Ügyvezető – Administrator: Demeter Luis

LOGO!! LOGO !!

• KERTI BÚTOROK • MOBILIER DE GRĂDINĂ MATRITA SA Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218387, 0266-214272 .............. 0266-218387, 0266-214272 .............................. matrita@matrita.ro .................................... www.matrita.ro Adószám – CF: 525027 Vezérigazgató – Director general: ing. Gergely László

LOGO!! LOGO !!

125

• KÉSZRUHAGYÁRTÁS • CONFECŢII PRODUCŢIE FECSŐ COMPANY SRL KÉSZRUHAGYÁR Fő u. – str. Principală 462. 537244 Felsősófalva – Ocna de Sus ..................................... 0266-213303 .............. 0744-156300, 0745-156300 ................................... office@fecso.ro .......................................www.fecso.ro Adószám – CF: 9160994 Ügyvezető – Administrator: Fecső Attila NORADA SA Bethlenfalvi u. – str. Beclean 223. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218203 ................................. office@norada.ro Adószám – CF: 4466322 Ügyvezető – Administrator: Joseph Sawaya QUALITY CONF SA Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 77. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218289 ...................................... 0266-218289 ................................... office@qconf.ro ...................................... www.qconf.ro Adószám – CF: 14134959 Vezérigazgató – Director general: Siklódi Olga STRĂDUINŢA SOCIETATE COOPERATIVĂ Kossuth Lajos negyed – cart. Kossuth Lajos 2. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. .............. 0266-243210, 0266-242169 Adószám – CF: 528864 Ügyvezető – Administrator: Füstös István

• HANDBAL

• CASE DE GRĂDINĂ JUVENAL SRL Termés u. – str. Recoltei 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219425 .............. 0744-559985, 0740-081420 ...................................... 0266-219425 ........................ juvenalsrl@yahoo.com .................................... www.juvenal.ro Adószám – CF: 8772308 Ügyvezető – Administrator: Joó József

A

• ARTIZANAT

B

BARTOS KÉZMŰVES MŰHELY BÁN TÜNDE PFA Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 60/12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-031456 ............... banbartostunde@yahoo.com Adószám – CF: 22477508 Ügyvezető – Administrator: Bán Bartos Tünde

LOGO!! LOGO !!

D E F H I

PROFITEX SRL Mező u. – str. Câmpului 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218204 ...................................... 0745-317902 ...................................... 0266-218204 ...................... erzso@odorhei.astral.ro .......................................www.erzso.ro Adószám – CF: 9413604 Igazgató – Director: Biró Erzsébet

• KIADÓ

INFOPRINT SRL Budvár u. – str. Budvár 41. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218073, 0266-206280 ...................................... 0266-218073 .............................. office@infoprint.ro .................................. www.infoprint.ro Adószám – CF: 526197 Vezérigazgató – Director general: Vass Dénes

LOGO!! LOGO !!

J K L M N O P Q R S T

SPORTCSARNOK SALA DE SPORT Bányai János u. – str. Bányai János 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213158 Igazgató – Director: Vladu Liviu SZÉKELYUDVARHELYI KÉZILABDA CLUB - SZKC Vásártér u. – str. Târgului 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217622 ...................................... 0745-669945 .................................... office@szkc.ro ........................................ www.szkc.ro Adószám – CF: 17780598 Elnök – Președinte: dr. Verestóy Attila

C

G

• EDITURĂ

• KÉZILABDA

• KERTI HÁZAK

• KÉZMŰVESSÉG

U V INFOPRINT TRANSACTOR SRL Budvár u. – str. Budvár 41. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-206280 ...................................... 0266-206280 .......................... omnibus@infoprint.ro ..................................www.omnibus.ro Adószám – CF: 30943706 Igazgató – Director: Vass Dénes OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

W X Y Z


126

A

• KIADVÁNYSZERKESZTÉS • REDACTARE PUBLICAŢII

B C D E F G H I J K L M N O P Q

BORO-INFO SRL Forrás u. – str. Izvorului 13 A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219392, 0266-214251 ...................................... 0733-313042 .............. 0266-219392, 0266-214251 ............................... office@brutarul.ro ......................... office@gastromedia.ro ................................... www.brutarul.ro ............................www.gastromedia.ro Adószám – CF: 14050009 Igazgató – Director: Váradi Erdős IldikóA Gastromedia szaklap Románia egyetlen vendéglátó ipari és közétkeztetési szaklapja, 13.500 példányban jelenik meg, ingyen, postai úton kapják meg a szakmában dolgozó cégvezetők (éttermek, közélelmezési egységek, kantinok, szállodák, catering egységek, sukrászdák, fagylaltozók, pizzériák, kávázók, stb.) A BRUTARUL-Cofetarul (Pék-Cukrász) Románia egyetlen szakmai lapja, 8500 példányszámban jelenik, a pékek, cukrászok, malmosok és sütőiparban dolgozók és beszállítók számára.Gastromedia este o revistă de specialitate dedicată sectorului de alimentație publică și industriei ospitalității din România, editată în 13.500 de exemplare pentru specialiști și antreprenori din restaurante, hoteluri, unități de alimentație publică, cantine, catering, cofetării, gelaterii, pizzerii, cafenele, etc. Revista Brutarul-Cofetarul este o publicație de specialitate pentru sectorul de MORĂRIT, PANIFICAȚIE, PATISERIE, COFETĂRIE din România, editată în peste 8500 de exemplare, și distribuită gratuit prin poștă.

• KIÁLLÍTÁSSZERVEZÉS • EXPOZIŢII ȘI TÂRGURI ORGANIZATORI

R S T U V W X Y Z

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

BORO-INFO SRL Forrás u. – str. Izvorului 13 A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219392, 0266-214251 ...................................... 0733-313042 .............. 0266-219392, 0266-214251 ............................... info@gastropan.ro ................................www.gastropan.ro Adószám – CF: 14050009 Igazgató – Director: Váradi-Erdős IldikóA GastroPan Közép és Kelet Európa legynagyobb és Románia egyetlen és legfontosabb sütőipari, cukrászati és vendéglátóipari nemzetközi szakkiállítása. Bővebb információkért látogassák meg a www.gastropan.ro weboldalunkat.GastroPan este cea mai mare expoziție de panificație, cofetărie și Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

alimentație publică din Europa de Est și totodată singurul și cel mai important eveniment dedicat afacerilor de profil din România. Pentru mai multe informații accesați pagina www.gastropan.ro. PRIMA RÁDIÓ 87,9 MHZ PRIMA PRESS SRL Győzelem u. – str. Victoriei 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218112 .... 0722-523901, 0744-668898 (SMS) ...................................... 0266-218377 .................. marketing@prima-radio.ro .............................www.prima-radio.ro Adószám – CF: 12212848 Marketing manager – Manager Marketing: Csizmadia Attila éLogó a borítón éLogo pe copertă

LOGO!! LOGO !! 87,9 VÁROSI KÖNYVTÁRBIBLIOTECA MUNICIPALĂ Kőkereszt tér – piaţa Kőkereszt 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218332 ...................................... 0751-219018 ...................................... 0266-218332 ......................... biblioudv@yahoo.com ................................. www.biblioudv.ro Adószám – CF: 6876957 Igazgató – Director: Szőcs Endre

• KISÁLLAT-ELEDEL • NUTREŢURI ANIMALE MICI SZÉKELYUDVARHELYI KISÁLLATTENYÉSZTŐK EGYESÜLETE - ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE MICI Céhek u. – str. Breslelor 16/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-398232 Adószám – CF: 17158774 Elnök – Președinte: Molnár Lajos

• KLÍMABERENDEZÉSEK • SISTEME DE CLIMATIZARE EURATO SA Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 124. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219977, 0266-218072 .............. 0724-646903, 0724-640240 .............. 0266-219977, 0266-218072 ................................. office@eurato.ro ..................................... www.eurato.ro Adószám – CF: 6682764 Igazgató – Director: Bencze Tivadar

LOGO!! LOGO !!

PROTHERM SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216790 ...................................... 0745-306220 ...................................... 0266-216790 ...................... totalproiect@gmail.com Adószám – CF: 3494839 Igazgató – Director: Kassay Gábor

• KLUBOK • CLUBURI PARK VENDÉGLŐ ÉS JUNGLE CLUB - JAZZ-SERV-COM SRL Kogălniceanu Mihail u. – str. Kogălniceanu Mihail 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218175 .............. 0744-782887, 0744-539448 ...................................... 0266-218175 ............................... info@junglepub.ro ................................www.junglepub.ro Adószám – CF: 4241680 Ügyvezető – Administrator: Nagy Levente THUNDER ROCK CLUB Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 20. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0751-867868

• KONFEKCIÓIPAR • CONFECŢII - INDUSTRIE CONFEX JAKAB SRL Vár u. – str. Cetăţii 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213622 ...................................... 0266-218158 ......................... office@confexjakab.ro .............................www.confexjakab.ro Adószám – CF: 523700 Cégtulajdonos – Patron: Jakab János

LOGO!! LOGO !!

CONFEX JAKAB SRL Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 20. 535805 Szentegyháza – Vlăhiţa ..................................... 0266-246395 ...................................... 0744-593038 ...................................... 0266-246191 ......................... office@confexjakab.ro .............................www.confexjakab.ro Adószám – CF: 523700 Cégtulajdonos – Patron: Jakab János IKOS CONF SA Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 40. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218371, 0266-218349 ...................................... 0266-218349 ..................................... office@ikos.ro .........................................www.ikos.ro Adószám – CF: 526790 Vezérigazgató – Dir. general: Gyöngyösi Judit


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 INTERLOCH SRL Lejtő u. – str. Pantei 38. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210067 ...................................... 0266-211160 .......................... interloch@yahoo.com Adószám – CF: 9083018 PROFITEX SRL Mező u. – str. Câmpului 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218204 ...................................... 0745-317902 ...................................... 0266-218204 ...................... erzso@odorhei.astral.ro .......................................www.erzso.ro Adószám – CF: 9413604 Igazgató – Director: Biró Erzsébet

• KONZERVÁLÓ FOGÁSZAT • CONZERVARE STOMATOLOGICĂ VITALDENT FOGORVOSI RENDELŐ - CABINET DE STOMATOLOGIE VITALDENT Villanytelep u. – str. Uzinei 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211029 ...................................... 0721-344433 ................. info@udvarhelyifogaszat.ro .................. www.udvarhelyifogaszat.ro Adószám – CF: 17868402 Fogorvos – Dentist: orvos: dr. Waldhofer Viktor, dr. Dávid Zselyke

• KOSZORÚ ÉS CSOKOR • COROANE ȘI BUCHETE ARANYESŐ SRL MERKÚR ÁRUHÁZ 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210831 ...................................... 0745-954084 ...................................... 0266-210831 .................... aranyeso33@freemail.hu ................................. www.aranyeso.ro Adószám – CF: 15194207 Ügyvezető – Administrator: Jakab Judit BOGLÁRKA VIRÁGÜZLET GÁBOR CSABA ÎI Megálló u. – str. Haltei 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210010 ............. 0740-451220, 0727-388239, 0749-219904 ...................................... 0266-210010 Adószám – CF: 17351286 Ügyvezető – Administrator: Gábor Csaba CSILLAGVIRÁG VIRÁGBOLT ZS&GY DECOR SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 141. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0743-937753 Adószám – CF: 25365681 Ügyvezető – Administrator: Bálint Erzsébet

127

• KOVÁCSOLTVASKAPUK • PORŢI DIN FIER FORJAT DELFIN-TAR SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 90. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0740-086860, 0741-085639 ....................... lorinczijozsef@gmail.ro ................................. www.delfin-tar.ro Adószám – CF: 5704880 Ügyvezető – Administrator: Lőrinczi József

• KOZMETIKA • COSMETICĂ AESTETHIC SZÉPSÉGSZALON GYÖRGY EMESE ÎI Kisköved u. – str. Pietroasa 16/04. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-213367 Adószám – CF: 20964590 Kozmetikus – Cosmeticiană: György Emese AVANTGARDE FÁBIÁN KATALIN PFA Győzelem u. – str. Victoriei 27/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-863672 Kozmetikus – Cosmetician: Fábián Katalin AVANTGARDE - IONESCU ÉVA PFA Győzelem u. – str. Victoriei 27/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-946095 ...................... ionescueva@gmail.com Adószám – CF: 20308804 Kozmetikus – Cosmeticiană: Ionescu Éva GERGEN KOZMETIKA GERGEN ILDIKÓ PFA Tábor u. – str. Taberei 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213722 ...................................... 0749-946124 Adószám – CF: 20350096 Kozmetikus – Cosmeticiană: Gergen Ildikó Berta SÓLYOM MARGIT ÎI Céhek u. – str. Breslelor 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214139 ...................................... 0755-047392 Adószám – CF: 20276175 Kozmetikus – Cosmeticiană: Sólyom Margit VÉNUSZ SZÉPSÉGSZALON B.B. INVEST GROUP SRL Győzelem u. – str. Victoriei 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216068 Adószám – CF: 18666010 Ügyvezető – Administrator: Péter Ildikó VÉNUSZ SZÉPSÉGSZALON PÉTER ILDIKÓ ÎI Győzelem u. – str. Victoriei 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216068 ...................................... 0740-845924 Kozmetikus – Cosmeticiană: Péter Ildikó

• KOZMETIKUMOK • ARTICOLE COSMETICE GYŐZIKE - TIFÁN ÎF 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 5/1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-329095 ................... faludilevente@yahoo.com Adószám – CF: 16307665 Ügyvezető – Administrator: Faludi Levente GYŐZIKE ÜZLET - TIFAN ÎF Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 90. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-329095 ................... faludilevente@yahoo.com Adószám – CF: 16307665 Ügyvezető – Administrator: Faludi Levente

A B C D E F G

INTER-DEKOR PLUS DEPO SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 122. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218365 .............. 0744-629265, 0744-244239 ...................................... 0266-218365 ...................... interdekor1@gmail.com ............................. www.creativdepo.ro .............................. www.inter-dekor.ro Adószám – CF: 524501 Igazgató – Director: Balla Árpád, Balla Tilda

H

KREATIV HOBBY ÜZLET BALBIOTIL SRL Vár u. – str. Cetăţii 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218365 .............. 0740-428642, 0744-629265 .......................................0744-244439 ...................................... 0266-218365 ........................... balbiotil@yahoo.com Adószám – CF: 14302033 Ügyvezető – Administrator: Balla Tilda, Balla Árpád

L

NATURA ÜZLET - BALBIOTIL SRL Gyepes bejárat – intr. Ghipeș . 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0756-240126, 0744-244239 ........................... balbiotil@yahoo.com Adószám – CF: 14302033 Ügyvezető – Administrator: Balla Tilda, Balla Árpád NATURA ÜZLET - BALBIOTIL SRL Vár u. – str. Cetăţii 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218365 .............. 0740-428642, 0744-629265 .......................................0744-244239 ...................................... 0266-218365 ........................... balbiotil@yahoo.com Adószám – CF: 14302033 Ügyvezető – Administrator: Balla Tilda RÉKA GYÓGYSZERTÁR FARMACIA RÉKA - KOLLA SRL Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 23. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210099 ...................................... 0740-172627 ...................................... 0266-210099 ................... farmaciakolla@gmail.com Adószám – CF: 525272 Ügyvezető gyógyszerész – Farmacist administrator: Mátyus Réka OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

I J K M N O P Q R S T U V W X Y Z


128

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TÜNDE GYÓGYSZERTÁR FARMACIA TÜNDE SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218127 ...................................... 0266-218127 ..................... farmaciatunde@email.ro ....................... www.farmacia-tunde.ro Adószám – CF: 524781 Igazgató főgyógyszerész – Farmacist primar director: Abrán Tünde

• KŐFARAGÓK • CIOPLITORI DE PIATRĂ ANDRÁSI GÁSPÁR ÎF Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 129. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214599 ...................................... 0742-887790 Adószám – CF: 11522344 Ügyvezető – Administrator: Andrási Gáspár CSONT LEVENTE ÎI – KŐFARAGÓ Budvár u. – str. Budvár 21. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212520 ...................................... 0740-471786 Adószám – CF: 21209647 Kőfaragó – Meșter cioplitor: Csont Levente GÁLFI DEZSŐ ÎI Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 28. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215678 ...................................... 0742-709805 Adószám – CF: 521238 Ügyvezető – Administrator: Gálfi Dezső SOMOLYÁK CSABA II Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 48. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0744-393629, 0743-885542 Adószám – CF: 28521424 Kőfaragó – Meșter cioplitor: Somolyák Csaba

• KÖNYVELÉS • CONTABILITATE ALLSERVICE CENTER SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 47. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214284 .............. 0744-610167, 0749-119015 ...................................... 0266-212533 ................................. office@allserv.ro Adószám – CF: 4698756 Igazgató – Director: Puskás István BÁLINT CSABA ADÓÜGYI TANÁCSADÓ IRODA- CABINET DE CONSULTANŢĂ FISCALĂ Városháza tér – piaţa Primăriei 4/14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218974 ...................................... 0745-502495 ...................................... 0266-218974 Adószám – CF: 24831619 Pénzügyi tanácsadó – Consultant fiscal: Bálint Csaba Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014 CONFIDENCE-CONTS SRL Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217463 ...................................... 0744-632702 ...................................... 0266-217463 Adószám – CF: 15363756 Ügyvezető – Administrator: Nagy Rozália DERZSI JUDIT KÖZGAZDÁSZ KÖNYVELŐ IRODÁJA - OPDIT SERVICE SRL Eötvös József u. – str. Eötvös József 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218658 ...................................... 0745-806103 ...................................... 0266-218658 .................... kreative.cont@gmail.com Adószám – CF: 24564384 Közgazdász – Economist: Derzsi JuditKönyvelési nyilvántartást vezetünk bármilyen típusú cégek számára, jogi formától függetlenül: Kft., egyesület, alapítvány, magán- és családi vállalkozás, Rt. Személyzeti bérezési kérdésekkel is foglalkozunk.Ţinem evidenţă contabilă pentru toate tipurile de firme, indiferent de formă de organizare: srl, asociaţii, fundaţii, îi, îf, sa. Ne ocupăm și cu problemele date de salarizare personal. EXACONT CONSULTING SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 3/3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-049425 ............................... office@exacont.ro ................................... www.exacont.ro Adószám – CF: 22841152 Ügyvezető – Administrator: Téglás Olga

LOGO!! LOGO !!

PRESCONT LNM SRL József Attila u. - str. József Attila 23. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-216200, 0266-214843 ...................................... 0740-045214 ...................................... 0266-216200 .......................... prescont@gmail.com Adószám – CF: 15080911 Ügyvezető – Administrator: Lajos Nagy Mária SZAKÁCS ERZSÉBET ÎI Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 28. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-599057 ...................... szecontabil@gmail.com Ügyvezető – Administrator: Szakács Erzsébet SZÉKELYUDVARHELYI MIKROVÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 43. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0748-384593 ................................ office@szmvsz.ro ....................................www.szmvsz.ro Adószám – CF: 25991065 Elnök – Președinte: Jakab Áron-Csaba VERES MÁRTA ÉVA ÎI Cipészek u. - str. Pantofarilor 7/12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0724-559526 Adószám – CF: 21209930 Közgazdász – Economist: Veres Márta Éva

• KÖNYVELÉS – SZAKÉRTŐK • CONTABILITATE – EXPERŢI

KOFFOL J. EMESE CABINET EXPERT CONTABIL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 12/03. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217136 ...................................... 0721-605266 ...................................... 0266-217136 .................... emese.koffol@gmail.com Adószám – CF: 20718103 Ügyvezető – Administrator: Koffol J. Emese KREATIV-KONTIR SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 12/3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217136 ...................................... 0721-605266 .................... emese.koffol@gmail.com Adószám – CF: 17087550 Ügyvezető – Administrator: Koffol J. Emese OVERTIME CONT SRL Győzelem u. – str. Victoriei 18/01. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217046 ........................... idealc@sigmasoft.ro Adószám – CF: 17120427 Ügyvezető – Administrator: Lurcza Éva

EXACONT CONSULTING SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 3/3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-049425 ............................... office@exacont.ro ................................... www.exacont.ro Adószám – CF: 22841152 Ügyvezető – Administrator: Téglás Olga

LOGO!! LOGO !!

KREATIV-KONTIR SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 12/3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217136 ...................................... 0721-605266 .................... emese.koffol@gmail.com Adószám – CF: 17087550 Ügyvezető – Administrator: Koffol J. Emese


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

• KÖNYVELÉSOKTATÁS • CURSURI PENTRU ADULŢI KREATIV-KONTIR SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 12/3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217136 ...................................... 0721-605266 .................... emese.koffol@gmail.com Adószám – CF: 17087550 Ügyvezető – Administrator: Koffol J. EmeseFőbb tevékenységek: * Könyvelés oktatása akkreditált tanfolyam keretében, a Hamor és Sysgest könyvelési programok alkalmazásával * Könyvelés oktatása szakosítva a cégek jogi formájától függően * Kft-k könyvelése * Egyéni és családi vállalkozások könyvelése * Nonprofit szervezetek (alapítványok, egyesületek) könyvelése

 Activităţile noastre principale: * Cursuri de contabilitate acreditate, cu utilizarea programelor Hamor și Sysgest; * Cursuri de contabilitate specializate în funcţie de forma juridică a firmelor * Contabilizarea de SRL-uri * Contabilizarea întreprinzătorilor individuali și întreprinderilor familiale * Contabilizarea organizaţiilor non-profit (fundaţii, asociaţii). • KÖNYVESBOLTOK • LIBRĂRII ÁRNIKA-LIBRI SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210046 .............. 0751-103915, 0745-092796 ........................ arnikalibri@gmail.com Adószám – CF: 17580050 Cégtulajdonos – Patron: Miklós Levente CLEAR WORD SRL Sadoveanu Mihail u. – str. Sadoveanu Mihail 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-531085 ............................ office@clearword.ro ................................www.clearword.ro Adószám – CF: 20015740 Ügyvezető – Administrator: Bencze Ildikó ELIXÍR-ROVENA SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211077 ...................................... 0741-033794 ............................. azoli21@gmail.com Adószám – CF: 14708024 Ügyvezető – Administrator: András Veronika

129 VARÁZSGÖMB KÖNYVESÜZLET VARÁZSGÖMB SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0746-102848 ............................www.konyvkereso.ro Adószám – CF: 24968641 Ügyvezető – Administrator: Csürős Gyöngyvér

• KÖNYVKIADÁS • CARTE – EDITARE ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 87. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212703 ...................................... 0266-212703 Adószám – CF: 525795 Ügyvezető – Administrator: Beke Sándor ERDÉLYI PEGAZUS KÖNYVKIADÓ Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 87. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212703 ...................................... 0266-212703 ............... erdelyipegazus@freemail.hu ....................... www.erdelyigondolat.ro Adószám – CF: 525795 Ügyvezető – Administrator: Beke Sándor HARGITA MEGYEI HAGYOMÁNYŐRZÉSI FORRÁSKÖZPONT CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214440 ...................................... 0744-600928 ...................................... 0266-214441 .......................... office@hagyomany.ro ............................. www.hagyomany.ro Adószám – CF: 19217400 SZÉKELY KAPU KÖNYVKIADÓ Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 87. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212703 ...................................... 0266-212703 Adószám – CF: 525795 Ügyvezető – Administrator: Beke Sándor TOP INVEST SRL Kornis Ferenc u. – str. Kornis Ferenc 24. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218107 ...................................... 0266-218107 ............................. office@topinvest.ro ................................. www.topinvest.ro Adószám – CF: 5293564 Igazgató – Director: Kozma ErnőKönyvkiadás kis és nagy példányszámban egyaránt.Editare de cărţi în tiraj mic și mare în aceleași condiţii.

• KÖNYVTÁR • CARTE - BIBLIOTECI VÁROSI KÖNYVTÁRBIBLIOTECA MUNICIPALĂ Kőkereszt tér – piaţa Kőkereszt 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218332 ...................................... 0751-219018 ...................................... 0266-218332 ......................... biblioudv@yahoo.com ................................. www.biblioudv.ro Adószám – CF: 6876957 Igazgató – Director: Szőcs Endre

LOGO!! LOGO !!

A B C D E F G H I J

• KÖRNYEZETBARÁT TISZTÍTÓSZEREK • DETERGENŢI BIODET - BAJKÓ SÁNDOR ÎI Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 70/13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-197151 .................. bajko_sandor@yahoo.com ....................................... biodet@go.ro .................................www.biodet.go.ro Adószám – CF: RO21251633 Ügyvezető – Administrator: Bajkó Sándor

• KÖRNYEZETVÉDELEM

K L M N O P Q

• PROTECŢIA MEDIULUI ECOLOGIS CONSULTING SRL 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0740-174762, 0746-248953 ............................. office@ecologisc.ro Adószám – CF: 25483458 Ügyvezető – Administrator: Szabó JózsefTeljes körű környezetvédelmi ügyintézés.Servicii complete în protecția mediului. ERDÉLYI KÁRPÁT EGYESÜLET - SZÉKELYUDVARHELYI OSZTÁLY - ASOCIAŢIA TURISTICĂ ARDELEANĂ CARPAŢI / UEKE Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0743-982061, 0744-345954 ............................... ueke@freemail.hu ........................................www.ueke.ro Adószám – CF: 17977990 Elnök – Președinte: Kovács Kendi Lehel OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

R S T U V W X Y Z


130

A B C D E F G H I

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

HALIT ÖKO KLUB Fő u. – str. Principală 421. 537240 Parajd – Praid ..................................... 0266-240318 ........................................ halit@pzs.ro Elnök – Președinte: Serényi Éva

• KÖSZÖRŰKÖVEK ÉS CSISZOLÓANYAGOK • POLIZOARE ȘI MATERIALE ABRAZIVE SZABEL-TOOLS SRL Kőrösi Csoma Sándor u. – str. Kőrösi Csoma Sándor 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219505 .............. 0757-106430, 0744-602730 ..................... szabel.tools@gmail.com ............................ www.szabel-tools.ro Adószám – CF: 25282233 Ügyvezető – Administrator: Szóra Szabolcs

J K L M N O

• KÖTŐELEMEK ÉS CSAVAROK • ELEMENTE LEGĂTURĂ ȘI ȘURUBURI BILAMA SRL Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 22. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-213080, 0266-215935 .............. 0266-213080, 0266-215935 ............................... bilama@farago.ro Adószám – CF: 4466500 Ügyvezető – Administrator: Biró Mária

P Q R S T U V W X Y Z

• KÖZBIRTOKOSSÁGOK • COMPOSESORATE

GALAMBFALVI KÖZBIRTOKOSSÁG - COMPOSESORATUL PORUMBENI Fő u. – str. Principală 244A. 537214 Nagygalambfalva – Porumbenii Mari ..................................... 0266-244689 Elnök – Președinte: Szígyártó Mihály HOMORÓDALMÁSI KÖZBIRTOKOSSÁG COMPOSESORATUL MEREȘTI Fő u. – str. Principală 501. 537195 Homoródalmás – Merești Elnök – Președinte: Sándor Kálmán HOMORÓDKARÁCSONYFALVI KÖZBIRTOKOSSÁG COMPOSESORATUL CRĂCIUNEL Fő u. – str. Principală 76. 537226 Homoródkarácsonyfalva – Crăciunel ..................................... 0266-224034 Elnök – Președinte: Orbán Csaba HOMORÓDSZENTMÁRTONI KÖZBIRTOKOSSÁG COMPOSESORATUL MĂRTINIȘ Fő u. – str. Principală 39. 537175 Homoródszentmárton – Mărtiniș ..................................... 0266-223066 Elnök – Președinte: Soós Barna HOMORÓDÚJFALUSI VÁRBÜKK KÖZBIRTOKOSSÁG COMPOSESORATUL VÁRBÜKK SATU NOU Fő u. – str. Principală 30. 537227 Homoródújfalu – Satu Nou ..................................... 0751-289766 Elnök – Președinte: Benedek Dénes KORONDI KÖZBIRTOKOSSÁG COMPOSESORATUL CORUND Fő u. – str. Principală 589. 537060 Korond – Corund ..................................... 0266-249421 Elnök – Președinte: Lőrincz Levente

ALSÓBOLDOGFALVI KÖZBIRTOKOSSÁG COMPOSESORATUL BODOGOAIA Fő u. – str. Principală 173. 537291 Alsóboldogfalva – Bodogoaia ..................................... 0266-244792 Elnök – Președinte: Gagyi Vencel

LÖVÉTEI KÖZBIRTOKOSSÁG COMPOSESORATUL LUETA Fő u. – str. Principală 826. 537140 Lövéte – Lueta ..................................... 0266-220728 Elnök – Președinte: Tódor László

FARKASLAKI KÖZBIRTOKOSSÁG COMPOSESORATUL LUPENI Fő u. – str. Principală 321. 537165 Farkaslaka – Lupeni ...................................... 0740-227189 Elnök – Președinte: Fancsali Ernő

MÁRÉFALVI KÖZBIRTOKOSSÁG COMPOSESORATUL SATU MARE Fő u. – str. Principală 448. 537027 Máréfalva – Satu Mare ..................................... 0742-053782 Elnök – Președinte: Papp Zsolt

FELSŐBOLDOGFALVI KÖZBIRTOKOSSÁG COMPOSESORATUL FELICENI Fő u. – str. Principală 490. 537095 Felsőboldogfalva – Feliceni ..................................... 0266-245213 Elnök – Președinte: Biró Gábor

OKLÁNDI KISHOMORÓD KÖZBIRTOKOSSÁG COMPOSESORATUL OCLAND Fő u. – str. Principală 138. 537225 Oklánd – Ocland ..................................... 0266-224040 Elnök – Președinte: Egyed Győző

Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

PARAJDI KÖZBIRTOKOSSÁG COMPOSESORATUL PRAID Fő u. – str. Principală sz.n. - f.n. 537240 Parajd – Praid ..................................... 0266-240453 Elnök – Președinte: Györfi Ferenc SZÉKELYDERZSI KÖZBIRTOKOSSÁG COMPOSESORATUL DÂRJIU Fő u. – str. Principală 393. 537075 Székelyderzs – Dârjiu ..................................... 0266-222066 Elnök – Președinte: Pál Tibor SZÉKELYSZENTERZSÉBETI KÖZBIRTOKOSSÁG COMPOSESORATUL ELISENI Fő u. – str. Principală sz.n. - f.n. 537292 Székelyszenterzsébet – Eliseni ..................................... 0266-211089 Elnök – Președinte: Tordai Vencel SZÉKELYSZENTKIRÁLYI BÜKKSZÉL KÖZBIRTOKOSSÁG COMPOSESORATUL SÂNCRAI Fő u. – str. Principală 298. 537082 Székelyszentkirály – Sâncrai ..................................... 0266-225019 Elnök – Președinte: László Ignác SZÉKELYVARSÁGI KÖZBIRTOKOSSÁG COMPOSESORATUL VĂRȘAG Központ – Centru 345A. 537350 Székelyvarság – Vărșag .............. 0266-244377, 0742-202301 Elnök – Președinte: Pál Elemér ÚJSZÉKELYI KÖZBIRTOKOSSÁG COMPOSESORATUL SECUIENI Fő u. – str. Principală 60. 537290 Újszékely – Secuieni ..................................... 0266-244826 Elnök – Președinte: Máté László ZETELAKI KÖZBIRTOKOSSÁG COMPOSESORATUL ZETEA Fő u. – str. Principală 1313. 537360 Zetelaka – Zetea ..................................... 0266-241310 ....................... info@kozbirtokossag.ro ........................www.kozbirtokossag.ro Elnök – Președinte: Jakab Ferenc

• KÖZJEGYZŐ • NOTAR PUBLIC DOBREAN ANCA KÖZJEGYZŐ NOTAR PUBLIC Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 20. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210441 ...................................... 0266-210441 ....................... anca.tifrea@gmail.com Adószám – CF: 23237732 Közjegyző – Notar public: Dobrean Anca


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 FERENCZ KÖZJEGYZŐI IRODA - BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAŢI FERENCZ Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214793 .............. 0744-617505, 0740-491965 ...................................... 0266-214793 ............... bnp.ferencziosif@clicknet.ro Adószám – CF: 23773838 HANDRA-CĂLUGĂR DIANA BIROU NOTARIAL PUBLIC Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 44/4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212117 .............. 0744-428942, 0746-105765 ...................................... 0266-212117 ...... diana_handracalugar@yahoo.com Adószám – CF: 23219833 Közjegyző – Notar public: Handra-Călugăr Diana LAJOS ÁGNES KÖZJEGYZŐ - B.N.P. Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218390 ...................................... 0744-644692 ...................................... 0266-218390 Adószám – CF: 20456371 Közjegyző – Notar public: Lajos Ágnes LŐRINCZ ILDIKÓ ILONA KÖZJEGYZŐ - NOTAR PUBLIC Eötvös József u. – str. Eötvös József 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215800 .............. 0745-418277, 0755-527507 ...................................... 0266-215800 ................. lorinczildiko70@yahoo.com Adószám – CF: 20718049 Közjegyző – Notar public: Lőrincz Ildikó LŐRINCZI-MÁTÉFI TÜNDE KÖZJEGYZŐ - NOTAR PUBLIC Fő u. – str. Principală 1. 537025 Fenyéd – Brădești ..................................... 0266-247067 ...................................... 0757-951645 ....................... bnp.tunde@yahoo.com Adószám – CF: 25191143 Közjegyző – Notar public: Lőrinczi Mátéfi Tünde

• KREATÍV HOBBY • HOBBY CREATIV INTER-DEKOR PLUS DEPO SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 122. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218365 .............. 0744-629265, 0744-244239 ...................................... 0266-218365 ...................... interdekor1@gmail.com ............................ www.creativdepo.ro, www.inter-dekor.ro Adószám – CF: 524501 Igazgató – Director: Balla Árpád, Balla Tilda

LOGO!! LOGO !!

131 KREATIV HOBBY ÜZLET BALBIOTIL SRL Gyepes bejárat – intr. Ghipeș . 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0744-629265, 0756-240126 ........................... balbiotil@yahoo.com Adószám – CF: 14302033 Ügyvezető – Administrator: Balla Tilda, Balla Árpád KREATIV HOBBY ÜZLET BALBIOTIL SRL Vár u. – str. Cetăţii 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218365 ...................................... 0740-428642 ................ 0744-629265,0744-244439 ...................................... 0266-218365 ........................... balbiotil@yahoo.com Adószám – CF: 14302033 Ügyvezető – Administrator: Balla Tilda, Balla Árpád NATURA ÜZLET - BALBIOTIL SRL Gyepes bejárat – intr. Ghipeș . 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0756-240126, 0744-244239 ........................... balbiotil@yahoo.com Adószám – CF: 14302033 Ügyvezető – Administrator: Balla Tilda, Balla Árpád

• KTM MOTORALKATRÉSZEK • KTM - PIESE DE SCHIMB KTM KÉPVISELET GO-B MOTOR SRL Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 154. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0721-320461 ....................... office@go-b-ktmotor.ro ...........................www.go-b-ktmotor.ro Adószám – CF: 17920535 Ügyvezető – Administrator: Mózes István

• KULCSMÁSOLÁS • COPIERE CHEI KUSZTURA GALÉRIA ÉS KÉPKERETEZŐ ART GALLERY KUSZTURA SÁNDOR ÎI Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-125369 ............... kusztura@kuszturagaleria.ro ....................... www.kuszturagaleria.ro Adószám – CF: 8134873 Ügyvezető – Administrator: Kusztura Szabolcs PÉTER CSABA IF Gyepes bejárat – intr. Ghipeș A20/9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214845 ...................................... 0744-904086 ....................... peterek55@freemail.hu Adószám – CF: 15539276 Ügyvezető – Administrator: Péter Csaba

Lucrări de gravare plăcuţe pt. uși de intrare. PÉTER MÓNIKA ÎI KULCSMÁSOLÓ 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 9 (Merkúr Áruház hátsó bejárata). 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-325303 .................. petermonikat@yahoo.com Adószám – CF: 26523755 Ügyvezető – Administrator: Péter Mónika

• KULCSOSHÁZAK

A B C D E F

• CASE - CU CHEI MARIKA VENDÉGHÁZ CREŢU D. MÁRIA PFA Fő u. – str. Principală 68D. 537364 Zeteváralja – Subcetate ...................................... 0742-880503 ...................................... 0366-815408 ..................... vhaz.marika@gmail.com .........................www.erdelyiutazas.hu/ marika-vendeghaz Adószám – CF: 21496579 Ügyvezető – Administrator: Ing.Creţu Mária MÁRIA PANZIÓ - MARKILLA SRL Fő u. – str. Principală sz.n. - f.n. 537212 Agyagfalva – Lutiţa .............. 0266-211643, 0266-245828 ...................................... 0741-271879 ...................................... 0266-211643 .......................... markilla@freemail.hu Adószám – CF: 15600330 Ügyvezető – Administrator: Csomor Mária

• KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK • MANIFESTĂRI CULTURALE HARGITA MEGYEI HAGYOMÁNYŐRZÉSI FORRÁSKÖZPONT - CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214440 ...................................... 0744-600928 ...................................... 0266-214441 .......................... office@hagyomany.ro ............................. www.hagyomany.ro Adószám – CF: 19217400

LOGO!! LOGO !!

G H I J K L M N O P Q R S T U V W XVállalunk lakás-, autó- és chipes kulcsmásolást, valamint ajtónévjegy gravírozást.

YExecutăm copieri de chei pentru locuinţe și auto, chei cu chip-uri.

Z OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013


132

A B C D E F G H I J K L

MŰVELŐDÉSI HÁZCASA DE CULTURĂ Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218147 ................ muvelodesihaz@yahoo.com Igazgató – Director: Elekes Gyula PIPACSOK NÉPTÁNCCSOPORTANSAMBLUL FOLCLORIC „PIPACSOK” Szabadság tér – piaţa Libertăţii 23. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242927 ...................................... 0744-632669 ...................................... 0266-242927 ....................... laszlo.csa@freemail.hu ......................csaba.laszlo@gmail.com ................................. www.pipacsok.ro Koreográfus – Coreograf: László Csaba ZICCER EGYESÜLET ASOCIAŢIA ZICCER Tihadár bejárat – intr. Tihadár 1/14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-092796 ....................... leventemik@gmail.com Adószám – CF: 27049839 Elnök – Președinte: Miklós Levente

• KUPÁK ÉS ÉRMÉK • CUPE ȘI MEDALII

M N O P Q R S T U V W X Y Z

PÉTER MÓNIKA ÎI KULCSMÁSOLÓ 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 9 (Merkúr Áruház hátsó bejárata). 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-325303 .................. petermonikat@yahoo.com Adószám – CF: 26523755 Ügyvezető – Administrator: Péter MónikaÉrmék, kupák, különdíjak forgalmazása és feliratozásaComercializare și inscripţionare prin gravare de medalii, cupe și trofee.

• KÚTÁSÁS • FÂNTÂNI - FORARE LAJOS MÓZES PFA Fő u. – str. Principală 312. 537205 Bögöz – Mugeni ...................................... 0747-676333 Adószám – CF: 22587217 Ügyvezető – Administrator: Lajos Mózes MIKLÓS LEVENTE PFA Fő u. – str. Principală 113. 537212 Agyagfalva – Lutiţa ...................................... 0741-390351 Ügyvezető – Administrator: Miklós Levente Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

• KÜL- ÉS BELFÖLDI ÁRUSZÁLLÍTÁS • TRANSPORT MARFĂ EXTERN-INTERN FAÉK P&K SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 61A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217523 .............. 0756-318661, 0751-430691 ..................................... www.matka.ro Adószám – CF: 4466357 Ügyvezető – Administrator: Both Jenő Szilveszter JAKABFFY COMP SA Timafalvi u. - str. Timafalvi 130/8. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-243200 Adószám – CF: 11068630 Ügyvezető – Administrator: Jakabffy Csaba NORDICA SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210425 ...................................... 0744-530693 ...................................... 0266-210424 ........................ office@nordicatrans.ro ............................www.nordicatrans.ro Adószám – CF: 14674576 Ügyvezető – Administrator: Varga Zsolt NOVIS TRANS IMPEX SRL Fő u. – str. Principală 253. 537025 Fenyéd – Brădești ..................................... 0266-245102 ...................................... 0722-459129 Adószám – CF: 3576785 Ügyvezető – Administrator: Jánosi Ferenc TRANS ORIENT SRL Kós Károly u. – str. Kós Károly 3/5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210612 ...................................... 0740-911090 Adószám – CF: 4466446 Ügyvezető – Administrator: Csender János

• KÜLSZÍNI FEJTÉS • EXPLOATARE LA SUPRAFAŢĂ TRANSCOM-METAL SRL Győzelem u. – str. Victoriei 19/8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219801 .............. 0721-278884, 0728-254683 ...................................... 0266-219801 .............. transcom_metal@yahoo.com Adószám – CF: 18558345 Ügyvezető – Administrator: Forró Árpád

• KÜRTŐSKALÁCS ÉS LÁNGOS • COZONAC ȘI PLĂCINTĂ ÍZLIKE - VIANOVA-INTERNET SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 38. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219639 ...................................... 0720-115957 Adószám – CF: 18820712 Ügyvezető – Administrator: Pál Kálmán

• KÜZDŐSPORTOK • ARTE MARŢIALE SZÉKELYSZENTKIRÁLYI HIÚZKÖLYKÖK KARATE- ÉS NÉPTÁNCCSOPORT - ECHIPA DE KARATE ȘI DANSURI SÂNCRAI Kiss Gergely u. – str. Kiss Gergely 27/13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-102746 .. www.szentkiralyikarate.blogspot.com Oktatómester – Maestru instructor: Murányi Sándor Olivér 3 Dan SZÉKELYUDVARHELYI CHUSHINKAN AIKIDO KLUB-CLUBUL SPORTIV CHUSHINKAN AIKIDO Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 106. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-846204 ........................ masandor@gmail.com .............................. www.budoiskola.ro Elnök – Președinte: Nagy Sándor SZÉKELYUDVARHELYI KARATE KLUB Téglavető bejárat – intr. Cărămidăriei 01/17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0757-041206 Oktatómester – Maestru instructor: Jakacs János 4 Dan

• LÁBAZATI KÖVEK • DALE-SOCLU K & B DECOR STONES SRL BEMUTATÓ KERT Wesselényi Miklós u. – str. Wesselényi Miklós 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0744-505411, 0740-231395 ................ kbdecorstones@yahoo.com .........................www.kbdecorstones.ro Adószám – CF: 24564406 Ügyvezető – Administrator: Bugja István, Kővári Gabriella

• LABORATÓRIUMI ÜVEGFELSZERELÉSEK • STICLĂRIE DE LABORATOR ENERGO-METR SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 51. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218200 ...................................... 0266-212130 ........................ office@energo-metr.ro ............................ www.energo-metr.ro Adószám – CF: 7029764 Ügyvezető – Administrator: Balog János és Kovács Géza


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

• LAKÁSGAZDÁLKODÁS • GOSPODĂRIRE COMUNALĂ URBANA SA Haáz Rezső u. - str. Haáz Rezső 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218040 ...................................... 0753-017602 ...................................... 0266-218040 ..................... office@urbanaodorhei.ro .........................www.urbanaodorhei.ro Adószám – CF: 11086130 Vezérigazgató – Dir. general: Ráduly Mihály

• LAKÁSKÖZVETÍTÉS • INTERMEDIERI LOCUINŢE GROUP CONTACT SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 58. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0727-759254, 0723-562771 ..................... info@group-contact.com ......................www.group-contact.com Adószám – CF: 19064528 Ügyvezető – Administrator: György Mónika, Márton József

• LAKÁSTEXTIL

133 hon legyen, igényelje szolgáltatásainkat, vásárolja kézműves termékeinket. Lakberendezés és tanácsadás, teremdíszítés, kirakatrendezés. Kézművesség, kézi bútorfestés, üvegfestés, virágkötészet, textilmunkák, gyöngyfűzés – egyediség.… pentru ca anturajul Dvs. să devină un loc cu adevărat plăcut, ca locuinţa Dvs. să fie un cămin adevărat, beneficiaţi de serviciile noastre, cumpăraţi produsele noastre artizanale. Amenajări interioare și consultanţă de specialitate, decorări de săli și de vitrine. Articole de artizanat, mobilier și obiecte de sticlă pictate manual, ornamente florale, lucrări textile, șiraguri de perle – unicate. TREND MOZAIK SRL Farcádi u. – str. Forţeni 26. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0726-082352 ..................... trendmozaik@gmail.com Adószám – CF: 23537071 Ügyvezető – Administrator: Jakab Ildikó

• LAKKOK ÉS FESTÉKEK • LACURI ȘI VOPSELE

• LAMBÉRIA • LAMBRIU IPA COMPANY SRL Fő u. – str. Principală 13. 537086 Ülke – Ulcani .............. 0266-218284, 0372-876521 ...................................... 0724-599030 ...................................... 0372-876521 Adószám – CF: 8049760 Ügyvezető – Administrator: Geréb István

• LÁMPATESTEK • CORPURI DE ILUMINAT TUNGS-STAR SRL Budvár u. – str. Budvár 31/A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-214463, 0266-218220 .............. 0744-582289, 0743-055638 .............. 0266-214463, 0266-218220 .................... marketing@tungs-star.ro ............................... www.tungs-star.ro Adószám – CF: 6536882 Ügyvezető – Administrator: Szőcs Gazdi János

LOGO!! LOGO !!

• TEXTILE LOCUINŢE DIEGO HARGHITA SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 222. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216051 ...................................... 0266-216051 .. odorheiusecuiesc@diego-romania.ro .........................www.diego-romania.ro Adószám – CF: 25365711 Áruházvezető – Șef magazin: Sípos Boglárka

• LAKATOSMUNKÁK • LĂCĂTUȘĂRIE EZEREGYMESTER SRL Győzelem u. – str. Victoriei 27/3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-903000 ..................... majosjanos@yahoo.com Adószám – CF: 18325196 Ügyvezető – Administrator: Majos János

• LAKBERENDEZÉS • AMENAJĂRI LOCUNIŢE BARTOS KÉZMŰVES MŰHELY BÁN TÜNDE PFA Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 60/12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-031456 ............... banbartostunde@yahoo.com Adószám – CF: 22477508 Ügyvezető – Administrator: Bán Bartos Tünde... hogy környezete hangulatos hellyé váljon, hogy lakása igazi ott-

TIKKURILA FESTÉKHÁZ TM COLOR SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-214790, 0266-210030 ...................................... 0744-193305 .............. 0266-214790, 0266-210030 .......................... tmcolor@kabelkon.ro ....................................www.tmcolor.ro Adószám – CF: 10342450 Ügyvezető – Administrator: Tamás Nagy Zoltán

• LAKÓSZÖVETSÉGEK • ASOCIAŢII LOCATARI BETHLEN I. LAKÁSTULAJDONOSI TÁRSULÁS Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 61. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217725 Adószám – CF: 6179216 Elnök – Președinte: Ülkei Zoltán BETHLEN IV. GYEPES LAKÁSTULAJDONOSI TÁRSULÁS Ifjúság bejárat – intr. Tineretului 05/04. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-589913 Adószám – CF: 11776156 Elnök – Președinte: Biró József BETHLEN V. LAKÁSTULAJDONOSI TÁRSULÁS Győzelem u. – str. Victoriei 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211447 Adószám – CF: 6217948 Elnök – Președinte: Szolga Tibor

• LÁNCFŰRÉSZEK • MOTOFERĂSTRAIE EXA-TRADE SRL Vár u. – str. Cetăţii 9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218080 ...................................... 0741-085632 ...................................... 0266-218091 ....................... exatrade@sigmasoft.ro Adószám – CF: 7029853 Igazgató – Director: Kolumbán-Antal József

LOGO!! LOGO !!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

• LAPKIADÁS • EDITARE ZIARE

V W

HOL&MI REKLÁMÚJSÁG ABLAK SRL Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-168621 ........................... holmi33@gmail.com Adószám – CF: 523794 Ügyvezető – Administrator: Majla Sándor OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

X Y Z


134

A B C D E F G H I J K L M N

SZÉKELYFÖLDI RÉGIÓ MAGAZIN - CHRONOS CONSULTING SRL Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210590 ...................................... 0748-291786 ...................................... 0266-210590 ...................... regio@mediaromania.ro .......................... www.regiomagazin.ro Adószám – CF: 18567262 Felelős kiadó – Editor responsabil: Lukács László éLogó a borítón éLogo pe copertă UDVARHELYI HÍRADÓ UDVARHELYI HÍRADÓ SRL Szentimre u. – str. Sântimbru 17/5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218361 ...................................... 0266-218340 ................... foto@udvarhelyi-hirado.ro ..............................www.szekelyhon.ro Adószám – CF: 16881810 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Székely Róbert

• LAPTERJESZTÉS • DIFUZAREA PRESEI KANDÓ PRESS SRL Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 28. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212139 Adószám – CF: 15714253

• LÁTSZERÉSZEK • OPTICĂ

O P Q R S T U V W X Y Z

BARTA OPTIKA SRL Eötvös József u. – str. Eötvös József 22. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212818 .............. 0744-109521, 0725-524890 ...................................... 0266-212818 ...................... bartaoptika@clicknet.ro Adószám – CF: 15223531 Ügyvezető – Administrator: Barta Zsolt KRYSTI OPTIKA ADY COMPROD SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-215422 ........................ krystian@sigmasoft.ro Adószám – CF: 2974243 Üzletvezető – Șef magazin: Veres Krystián

• LÉGKONDICIONÁLÁS • AER CONDIŢIONAT ALKA INSTAL SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 41. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214377 .............. 0748-112752, 0721-989651 ...................................... 0266-214377 ..................................... ali@hargita.eu Adószám – CF: 21663880 Ügyvezető – Administrator: Szabó Aladár Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014 EURATO SA Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 124. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219977, 0266-218072 .............. 0724-646903, 0724-640240 .............. 0266-219977, 0266-218072 ................................. office@eurato.ro ..................................... www.eurato.ro Adószám – CF: 6682764 Igazgató – Director: Bencze Tivadar

LOGO!! LOGO !!

PREMAIR TRADE Fások u. – str. Lemnarilor 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217514 ...................................... 0723-213660 ...................................... 0266-217514 ....................... office@premairtrade.ro ........................... www.premairtrade.ro Adószám – CF: 14621121 Ügyvezető – Administrator: Aszalós László

• LÉGTECHNIKA • TEHNICA AERULUI TERMOLANG SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 73. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-212932, 0266-211322 .............. 0266-212932, 0266-211322 ............................ office@termolang.ro ............................... www.termolang.ro Adószám – CF: 12915163 Vezérigazgató – Director general: Pakot Ferenc

• LÉGZSÁKGYÁRTÁS • PERNE DE AER FABRICARE ALT TECHNOLOGIES TRANSYLVANYA SRL 537165 Farkaslaka – Lupeni 648. DN 13A .............. 0266-221792, 0266-221796 ...................................... 0266-221792 ....... hajdocsaba@alttechnologies.com Adószám – CF: 16464546 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Hajdó Csaba

• LÉPCSŐFELJÁRÓK ÉS KORLÁTOK • SCĂRI ȘI BALUSTRADE DELFIN-TAR SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 90. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0740-086860, 0741-085639 ....................... lorinczijozsef@gmail.ro ................................. www.delfin-tar.ro Adószám – CF: 5704880 Ügyvezető – Administrator: Lőrinczi József

• LÉPCSŐK • SCĂRI ELEKES MOBIMPEX SRL Építők u. – str. Constructorilor 03/03. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216515 .............. 0745-378466, 0740-895275 ...................................... 0266-216515 .................... elekesemilia@yahoo.com Adószám – CF: 14912023 Ügyvezető – Administrator: Elekes Levente F-COMODIONS SRL Tompa László u. – str. Tompa László 21. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-029916 Adószám – CF: 2974014 Ügyvezető – Administrator: Fülöp Domokos

• LEVÉLKÉZBESÍTÉS • REMITERE SCRISORI 2. sz. POSTAHIVATAL OFICIUL POȘTAL nr. 2 Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 19. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-212998, 0266-218102 ...................................... 0266-212998 Igazgató – Director: András József 3. sz. POSTAHIVATAL OFICIUL POȘTAL nr. 3 Győzelem u. – str. Victoriei 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216565 ...................................... 0756-115642 Igazgató – Director: Kálmán Angella BA-BO REKLÁM ÉS LEVÉLKÉZBESÍTŐ Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 3/15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0741-033783, 0747-983275 ... szocs.klara@freemail.hu ; babo00@ freemail.hu Adószám – CF: 21569204 Ügyvezető – Administrator: Szőcs Klára

• LOGISZTIKA • LOGISTICĂ TANGRAM CO SRL Hunyadi János u. – str. Hunyadi János 4/a. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-210120, 0266-210460 .............. 0744-531312, 0745-271293 .............. 0266-210120, 0266-210460 ........................... office@tangramco.ro ...............................www.tangramco.ro Adószám – CF: 10175387 Ügyvezető – Administrator: Pál Rozália


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

135

A B C D E F • LOTTÓSÜZLET

• LÚDTALPBETÉT • BRANŢ PENTRU PLATFUS

• LOTERIE LOTERIA ROMÂNĂ C.P. HARGHITA Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 9/1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215606 ...................................... 0747-829145 Adószám – CF: 12397185 Üzletvezető – Șef magazin: Pál András LOTO-PRONO LUJZA & IBOLYA SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219915 Adószám – CF: 17531481 Ügyvezető – Administrator: Gergely Ibolya

• LOVAGLÁS • HIPISM – GENERAL SEPTIMIA RESORTHOTEL*** WELLNESS & SPA SC PRINT-IMPEX SRL Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 106. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-217770, 0266-217777 .............. 0742-049160, 0747-217777 ...................................... 0266-217770 ........................ reception@septimia.ro ..................................www.septimia.ro Adószám – CF: 5875082 Gazdasági igazgató – Director comercial: Verzár Lóránt ZETEVÁR-TOURS SRL Fő u. – str. Principală 22A. 537364 Zeteváralja – Subcetate ...................................... 0755-061555 ................................ office@zetevar.ro .................................... www.zetevar.ro Adószám – CF: 17495419 Ügyvezető – Administrator: Ballok Agnes Emese

OSTEOPHARM SRL Kornis Ferenc u. – str. Kornis Ferenc 39. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218680 ...................................... 0742-076410 ...................................... 0266-218680 .............................. hr@osteopharm.ro .............................www.osteopharm.ro Adószám – CF: 10367072 Igazgató – Director: Kiss P. Levente

• LÚGOS IVÓVÍZ • APĂ PLATĂ ALCALINIA ALCALINIA DISTRIBUTION SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 51. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-206773 .............. 0745-366578, 0744-766741 ...................................... 0266-206773 . office@alcalinia.ro sales@alcalinia.ro .................................. www.alcalinia.ro Adószám – CF: 27989401 Tanácsadó – Consultant: Kovács Zoltán

• MAGÁNORVOSI RENDELŐK • CABINETE MEDICALE INDIVIDUALE BALLA ÁRPÁD DR. GYERMEKGYÓGYÁSZ-PEDIATRIE Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 72. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211506 ...................................... 0744-860188 LŐRINCZI CSABA DR. BELGYÓGYÁSZATI ÉS DIABETOLÓGIAI RENDELŐ Gyepes bejárat – intr. Ghipeș 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-350420 ............ csaba.lorinczi.udv@gmail.com Adószám – CF: 20276770 Belgyógyász főorvos – Medic prim. Interne: dr. Lőrinczi CsabaA belgyógyászati és diabetológiai szakrendelő rendelési programja:

hétfőn és csütörtökön 16:00–19:00 óra között.Programul consultaţiilor la cabinetul de medicină internă și de diabetologie: luni și joi între orele 16:00–19:00.

G H I J

• MAKITA SZERSZÁMGÉPEK • MAKITA - UNELTE SZABEL-TOOLS SRL Kőrösi Csoma Sándor u. – str. Kőrösi Csoma Sándor 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219505 .............. 0757-106430, 0744-602730 ..................... szabel.tools@gmail.com ............................ www.szabel-tools.ro Adószám – CF: 25282233 Ügyvezető – Administrator: Szóra Szabolcs

• MANIKŰR-PEDIKŰR ÉS MŰKÖRÖM • MANICHIURĂ-PEDICHIURĂ SI UNGHII FALSE AESTETHIC SZÉPSÉGSZALON LACZKÓ ÎF Kisköved u. – str. Pietroasa 16/04. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-685531 Adószám – CF: 18795457 Manikűrös – Manichiuristă: Laczkó Zita AVANTGARDE SEBŐK MELÁNIA PFA Győzelem u. – str. Victoriei 27/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0746-143310 Manikűrös – Manichiurist: Sebők Melánia IZSÁK OTILIA PFA Tábor u. – str. Taberei 34. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-271831 .......................... izsak.otilia@xenzor.ro Manikűrös – Manichiuristă: Izsák Ottília OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


136

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MIKLÓS ANNA ÎI Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 106 Septimia. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0752-201973 Adószám – CF: 21209639 Ügyvezető – Administrator: Miklós Anna VÉNUSZ SZÉPSÉGSZALON DARADICS BABÓ ÎI Győzelem u. – str. Victoriei 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216068 ...................................... 0742-490490 Manikűrös – Manichiuristă: Daradics Babo VÉNUSZ SZÉPSÉGSZALON PÉTER ILDIKÓ ÎI Győzelem u. – str. Victoriei 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216068 ...................................... 0740-845924 Kozmetikus – Cosmeticiană: Péter Ildikó

• MASSZÁZS • MASAJE AVANTGARDE BARTALIS ERZSÉBET PFA Győzelem u. – str. Victoriei 27/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-216201 Masszőr – Maseza: Bartalis Erzsébet HARCSA CSABA II Tábor u. – str. Taberei 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0746-594403 .............. harcsacsabeszki@gmail.com ............ www.hcsabamasszazs.5mp.eu Adószám – CF: 27463768 Ügyvezető – Administrator: Harcsa Csaba MIKLÓS ZSUZSANNA PFA Győzelem u. – str. Victoriei 18/7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0746-588193 ....................... kicsimizsu@yahoo.com Adószám – CF: 28567685 Masszőr – Maseză: Miklós Zsuzsanna VÉNUSZ SZÉPSÉGSZALON KUSZTOS MÁRIA ZSÓFIA ÎF Szűcs udvar – curtea Cojocarilor 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0740-617807 .............. 0744-611775, 0742-404286 Adószám – CF: 17301830 Ügyvezető – Administrator: Kusztos Mária

• MATRAC ÉS ÁGYBETÉT • SALTELE DREAMLAND ALVÁSSTÚDIÓ ÉS BÚTORÜZLET - SLEEP CARE SRL Budvár u. – str. Budvár 41 (Beta Roll Udvarán) 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-100666 ...................................... 0751-052686 ...................................... 0366-100666 .................... info@dreamlandstudio.ro ..................... www.dreamlandstudio.ro Adószám – CF: 23464395 Ügyvezető – Administrator: Petre Zoltán Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

• MATRICAGYÁRTÁS • MATRIŢE PRODUCŢIE MATRITA SA Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218387, 0266-214272 .............. 0266-218387, 0266-214272 .............................. matrita@matrita.ro .................................... www.matrita.ro Adószám – CF: 525027 Vezérigazgató – Director general: ing. Gergely László PROSPERO TECHNIK SRL Sas u. – str. Vulturului 2A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219952, 0266-218033 ...................................... 0266-219952 .. prosperotechnik@prosperotechnik.ro ...................... www.prosperotechnik.ro Adószám – CF: 13516101 Igazgató – Director: Tókos József

• MEDENCEBEFÖDÉS • PISCINE - ACOPERIRE POOLSERVICEHR AQUATECH SRL Kárpátok bejárat – intr. Carpaţi 9/12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0751-126290 ..............................www.poolservice.ro Adószám – CF: 5594354 Ügyvezető – Administrator: Sándor Antal

• MÉDIA • MASS-MEDIA HETI HIRDETŐ DEMACO PRESS SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219001 ......................... demaco@kabelkon.ro Adószám – CF: 21783380 PRIMA RÁDIÓ 87,9 MHZ PRIMA PRESS SRL Győzelem u. – str. Victoriei 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218112 .... 0722-523901, 0744-668898 (SMS) ...................................... 0266-218377 .................. marketing@prima-radio.ro .............................www.prima-radio.ro Adószám – CF: 12212848 Marketing manager – Manager Marketing: Csizmadia Attila éLogó a borítón éLogo pe copertă

LOGO!! LOGO !!

87,9

SZABADIDŐKALAUZ O3ZONE EGYESÜLET Fások u. – str. Lemnarilor 14/8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216768 ...................................... 0788-964557 ...................................... 0266-211206 .................. office@szabadidokalauz.ro ......................www.szabadidokalauz.ro Adószám – CF: 15297962 Igazgató – Director: Bilaus Nagy András VOX RÁDIÓ - HARGITA LINE SRL Szabadság tér – piaţa Libertăţii 55. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242610 .... 0749-236654, 0749-236655 (SMS) ...................................... 0266-242610 .................................. office@voxfm.ro ......................................www.voxfm.ro Adószám – CF: 528392 Műsorvezető – Redactor emisiune: Fülöp Edit

• MEGHÍVÓ ÉS NÉVJEGY • INVITAŢII ȘI CĂRŢI DE VIZITĂ TOP INVEST SRL Kornis Ferenc u. – str. Kornis Ferenc 24. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218107 ...................................... 0266-218107 ............................. office@topinvest.ro ................................. www.topinvest.ro Adószám – CF: 5293564 Igazgató – Director: Kozma Ernő

• MÉHÉSZETI TERMÉKEK • APICULUTURĂ PRODUSE TIFÁN RAJMOND PFA Tompa László u. – str. Tompa László 39. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-230430 .................... tifanrajmond@gmail.com ......................................www.nektar.ro Adószám – CF: 26860017 Ügyvezető – Administrator: Tifán Rajmond

• MENEDZSMENT TANÁCSADÁS • CONSULTANȚĂ MANAGEMENT EVOL CONSULT SRL Vízigótok u. - str. Vizigoților 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219100 ...................................... 0744-766739 .......................... office@evolconsult.ro ..............................www.evolconsult.ro Adószám – CF: 19237076 Ügyvezető – Administrator: Szőke Erika


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

• MENYASSZONYI CSOKROK • BUCHETE DE MIREASĂ ARANYESŐ SRL MERKÚR ÁRUHÁZ 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210831 ...................................... 0745-954084 ...................................... 0266-210831 .................... aranyeso33@freemail.hu ................................. www.aranyeso.ro Adószám – CF: 15194207 Ügyvezető – Administrator: Jakab Judit BOGLÁRKA VIRÁGÜZLET GÁBOR CSABA ÎI Megálló u. – str. Haltei 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210010 .............. 0740-451220, 0727-388239 .......................................0749-219904 ...................................... 0266-210010 Adószám – CF: 17351286 Ügyvezető – Administrator: Gábor Csaba CSILLAGVIRÁG VIRÁGBOLT ZS&GY DECOR SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 141. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0743-937753 Adószám – CF: 25365681 Ügyvezető – Administrator: Bálint Erzsébet DÁMA VIRÁGÜZLET SZABÓ ANNA ÎI Bethlenfalvi u. – str. Beclean 206. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216693 ...................................... 0723-551465 Adószám – CF: 15905164 Ügyvezető – Administrator: Szabó AnnaVágott és cserepes virágok, alkalmi és menyasszonyi csokrok, virágkosarak, esküvői és autó-virágdíszek, virágtálak, egyéb élő- és búzavirág-kompozíciók, kegyeleti tárgyak és koporsók. Minden koporsó mellé ajándék 1 drb. koszorú.

 Vă oferim: flori proaspete și în ghiveci, buchete de ocazie și de mireasă, coșuri cu flori, ornamente florale de nuntă și de autoturisme, platouri cu flori, compoziţii din alte flori vii sau albăstrele, obiecte funerare și sicrie. Cadou pentru fiecare sicriu: o coroană funerară. ERZSÉBET VIRÁGSZALON SEVERIMPEX SRL Lakatosok u. – str. Lăcătușilor 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211233 ...................................... 0722-657668 Ügyvezető – Administrator: Sebestyén Erzsébet

137 NAPRAFORGÓ VIRÁGÜZLET DECOR HOUSE SRL Győzelem u. – str. Victoriei 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0758-879244 Adószám – CF: 15922815 Ügyvezető – Administrator: Vătămăniuc Klára

• MENYASSZONYI FRIZURA • COAFURĂ MIRESE VÉNUSZ SZÉPSÉGSZALON PETRES ENIKŐ ÎI Győzelem u. – str. Victoriei 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216068 .............. 0733-961069, 0722-845338 Adószám – CF: 21048982 Fodrásznő – Coafeză: Petres Enikő VÉNUSZ SZÉPSÉGSZALON TANKÓ LÍVIA ÎI Győzelem u. – str. Victoriei 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216068 ...................................... 0740-325703 Fodrász – Coafeză: Tankó Lívia

• MENYASSZONYIRUHAKÖLCSÖNZÉS • ROCHII DE MIREASĂ – ÎNCHIRIERI LUXOR MENYASSZONYIRUHAKÖLCSÖNZŐ KERCSÓ MELINDA II Ugron Gábor u. - str. Ugron Gábor 47. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0757-337181 ................ kercsomelinda@freemail.hu Adószám – CF: 25812259 Ügyvezető – Administrator: Kercsó Melinda MÁTKA - FAÉK P&K SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 61/A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217523 ...................................... 0751-430691 ..................................... www.matka.ro .............facebook/matkaruhakolcsonzo Adószám – CF: 4466357 Ügyvezető – Administrator: Both Emese

• MÉSZÁRSZÉK

DEÁK HÚSBOLT ÉS HÚSFELDOLGOZÓ DEÁK PROD SRL Solymossy u. – str. Solymossy 9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216686 .............. 0744-583256, 0745-662760 ...................................... 0266-216686 ....................... yessandor@yahoo.com Adószám – CF: 4845288 Ügyvezető – Administrator: Deák Ibolya HÚSSZIGET - DEÁK PROD SRL Sziget u. – str. Insulei 39. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216686 .............. 0744-583256, 0745-662760 ...................................... 0266-216686 Adószám – CF: 4845288 Ügyvezető – Administrator: Deák Ibolya

B C D E F G H

• MÉTERÁRU ÉS RÖVIDÁRU

I

• METRAJE ȘI TEXTILE

J

DEMAG KAMILLA SRL Solymossy u. – str. Solymossy 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-244603 .......................................0744-239478 Adószám – CF: 15871940 Ügyvezető – Administrator: Miklósi MagdolnaÁgyneművarrást és függönyvarrást vállalunk rendelésre.

 La comandă confecţionăm lenjerie de pat și perdele. • MÉZ ÉS POLLEN • MIERE ȘI POLEN SZÁSZ ILYÉS ÎI Fő u. – str. Principală 1291/A. 537060 Korond – Corund ..................................... 0266-249143 .............. 0741-196490, 0744-162287 ............................. opzme@yahoo.com ..............................www.havasimez.ro, ........................ www.mierecarpatica.ro Adószám – CF: 20773523 Ügyvezető – Administrator: Szász Ilyés

• ABATOR • MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK DEÁK HÚSÁRUHÁZ DEÁK PROD SRL Solymossy u. – str. Solymossy 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216686 .............. 0744-583256, 0745-662760 ...................................... 0266-216686 ....................... yessandor@yahoo.com Adószám – CF: 4845288 Ügyvezető – Administrator: Deák Ibolya

A

• MAȘINI AGRICOLE AGRO PÁLCHIM SRL - 1. sz. ÜZLET Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 84. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-155261 Adószám – CF: 7998898 Ügyvezető – Administrator: Orbán Károly OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


138

A B C D E F G H I J K L

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

• MEZŐGÉP-ALKATRÉSZEK • AGRICULTURĂ PIESE MAȘINI HABOS PLUSZ SRL Hunyadi János u. – str. Hunyadi János 84. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218466, 0266-217450 ...................................... 0752-227605 ...................................... 0266-218466 ...................... habosplusz@clicknet.ro Adószám – CF: 14558261 Ügyvezető – Administrator: Csomor Károly

O P Q R S T U V W X Y Z

• TELEFOANE MOBILE

• WC-URI MOBILE EURO ECOLOGIC SRL Strand u. – str. Ștrandului 25. 535807 Szentegyháza – Vlăhiţa ..................................... 0266-246466 ...................................... 0742-029410 ...................................... 0266-246466 ................................... info@eurowc.ro ....................................www.eurowc.ro Adószám – CF: 21311085 Ügyvezető – Administrator: György József

LOGO!! LOGO !!

• MOBILTELEFONCSERE ÉS BIZOMÁNYI • TELEFOANE MOBILE SCHIMB ȘI CONSIGNAŢIE MOBILVILÁG GSM PÁL A. ZOLTÁN ÎF Vásártér u. – str. Târgului 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-352695 ......................... ferencpal@yahoo.com Adószám – CF: 26355740 Ügyvezető – Administrator: Pál Zoltán

LOGO!! LOGO !!

CSERMOBIL GSM - LUKÁCS ELECTRICITATE COM SRL Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 2. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa ..................................... 0745-313033 ................. csermobilgsm@yahoo.com ................................ www.csermobil.ro Adószám – CF: 3129612 Ügyvezető – Administrator: Szabó Ernő CSERMOBIL GSM LUKÁCS ELECTRICITATE COMERCIALĂ SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 44. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-674816, 0740-520766 ................. csermobilgsm@yahoo.com ................................ www.csermobil.ro Adószám – CF: 3129612 Ügyvezető – Administrator: Balázs Zsolt

GSM ABC - ORBÁN CSABA ÎI Szarkakő u. – str. Piatra Ţărcii 35. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0747-470724, 0755-500202 ........... orban_csaba2002@yahoo.com Adószám – CF: 24725618 Ügyvezető – Administrator: Orbán Csaba

 Új és használt mobiltelefonok és tartozékok bőséges választékát találja nálunk. Adás-vétel, bizományi. Vállaljuk telefonok szervízelését, számítógépek, laptopok, GPS-ek valamint digitális fényképezőgépek javítását. La noi găsiţi un sortoment bogat de telefoane mobile și accesorii noi și second hand. Vânzare-cumpărare, consignaţie. Asigurăm și service pentru telefoane mobile. LOGO!! LOGO !!

Cégünk szolgáltatásai: telefonok és tartozékok forgalmazása – szervizelése.Serviciile firmei noastre: comercializare de telefoane mobile și accesorii.

LOGO!! LOGO !!

EURO GSM - FREE SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 31. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212497 ........................... odorhei@eurogsm.ro Adószám – CF: 18941536

TRIO GSM Céhek u. – str. Breslelor 14/3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0740-282928, 0745-797778 ........................... triogsm@yahoo.com ................................... www.triogsm.ro Ügyvezető – Administrator: Szakál Csaba

EURO GSM - ROCOMP 2000 SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-356999 .......... odorheiu.secuiesc@eurogsm.ro Adószám – CF: 3132910 Ügyvezető – Administrator: Sárig Endre

Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

LOGO!! LOGO !!TÉRERŐ GSM - PÁL A. FERENC ÎI Solymossy u. – str. Solymossy 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0749-556542 ......................... ferencpal@yahoo.com Adószám – CF: 26104641 Ügyvezető – Administrator: Pál A. Ferenc

TRIO GSM Kisköved u. – str. Pietroasa 16/1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0741-360696, 0740-282928 ........................... triogsm@yahoo.com ................................... www.triogsm.ro Ügyvezető – Administrator: Szakál Csaba

mercializare de telefoane mobile și accesorii.

BIBOFONE - BARTHA CSABA ÎI Kisköved u. – str. Pietroasa 8/3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0755-664646 ............ bartha_csaba_22@yahoo.com Adószám – CF: 21079350 Ügyvezető – Administrator: Bartha Csaba

• MOBIL WC

M N

• MOBILTELEFONOKCégünk szolgáltatásai: szerződés, thank you pontok levásárlása, telefonok és tartozékok forgalmazása.Serviciile firmei noastre: contracte, bonificaţii thank you, co-

MOBILVILÁG GSM PÁL A. ZOLTÁN ÎF Vásártér u. – str. Târgului 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-352695 ......................... ferencpal@yahoo.com Adószám – CF: 26355740 Ügyvezető – Administrator: Pál Zoltán

 Mobiltelefonok és tartozékok adása, vétele, cseréje és szervizelése. Vânzare-cumpărare, schimbare și service de telefoane mobile. PHONEZONE SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210008 ...................................... 0745-628628 ...................................... 0266-210008 ...................... office@notebookgsm.ro ....................................www.wayteq.ro .......................... www.notebookgsm.ro ................ facebook.com/notebookgsm Adószám – CF: 17706842 Ügyvezető – Administrator: Nagy Csaba

LOGO!! LOGO !!


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 TÉRERŐ GSM - PÁL A. FERENC ÎI Solymossy u. – str. Solymossy 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0749-556542 ......................... ferencpal@yahoo.com Adószám – CF: 26104641 Ügyvezető – Administrator: Pál A. Ferenc

 Mobiltelefonok és tartozékok adása, vétele, cseréje és szervizelése. Vânzare-cumpărare, schimbare și service de telefoane mobile. VODAFONE ÜZLET Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 20. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0372-022255 ................................. www.vodafone.ro

139 TRIO GSM Céhek u. – str. Breslelor 14/3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0740-282928, 0745-797778 ........................... triogsm@yahoo.com ................................... www.triogsm.ro Ügyvezető – Administrator: Szakál Csaba TRIO GSM Kisköved u. – str. Pietroasa 16/1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0741-360696, 0740-282928 ........................... triogsm@yahoo.com ................................... www.triogsm.ro Ügyvezető – Administrator: Szakál Csaba

• MOBILTELEFONTARTOZÉKOK • TELEFOANE MOBILE ACCESORII

• MOBILTELEFON-SZERVIZ • TELEFOANE MOBILE SERVICE BIBOFONE - BARTHA CSABA ÎI Kisköved u. – str. Pietroasa 8/3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0755-664646 ............ bartha_csaba_22@yahoo.com Adószám – CF: 21079350 Ügyvezető – Administrator: Bartha Csaba CSERMOBIL GSM LUKÁCS ELECTRICITATE COMERCIALĂ SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 44. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-674816, 0740-520766 ................. csermobilgsm@yahoo.com ................................ www.csermobil.ro Adószám – CF: 3129612 Ügyvezető – Administrator: Balázs Zsolt MOBILVILÁG GSM PÁL A. ZOLTÁN ÎF Vásártér u. – str. Târgului 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-352695 ......................... ferencpal@yahoo.com Adószám – CF: 26355740 Ügyvezető – Administrator: Pál Zoltán SZIGET GSM SZERVIZ Sziget u. – str. Insulei 24A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-104268 ...................................... 0765-480783 ....................... gsmcenter@hr.astral.ro Adószám – CF: 23440728 Meghatalmazott – Împuternicit: László Zsolt TÉRERŐ GSM - PÁL A. FERENC ÎI Solymossy u. – str. Solymossy 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0749-556542 ......................... ferencpal@yahoo.com Adószám – CF: 26104641 Ügyvezető – Administrator: Pál A. Ferenc

BIBOFONE - BARTHA CSABA ÎI Kisköved u. – str. Pietroasa 8/3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0755-664646 ............ bartha_csaba_22@yahoo.com Adószám – CF: 21079350 Ügyvezető – Administrator: Bartha Csaba CSERMOBIL GSM LUKÁCS ELECTRICITATE COMERCIALĂ SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 44. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-674816, 0740-520766 ................. csermobilgsm@yahoo.com ................................ www.csermobil.ro Adószám – CF: 3129612 Ügyvezető – Administrator: Balázs Zsolt EURO GSM - ROCOMP 2000 SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-356999 .......... odorheiu.secuiesc@eurogsm.ro Adószám – CF: 3132910 Ügyvezető – Administrator: Sárig Endre GSM ABC - ORBÁN CSABA ÎI Szarkakő u. – str. Piatra Ţărcii 35. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0747-470724, 0755-500202 ........... orban_csaba2002@yahoo.com Adószám – CF: 24725618 Ügyvezető – Administrator: Orbán Csaba MOBILVILÁG GSM PÁL A. ZOLTÁN ÎF Vásártér u. – str. Târgului 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-352695 ......................... ferencpal@yahoo.com Adószám – CF: 26355740 Ügyvezető – Administrator: Pál Zoltán

• MOSODA • SPĂLĂTORIE SILK MOSODA – EVOL CONSULT SRL Vízigótok u. - str. Vizigoților 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219100 ...................................... 0745-063724 .............................. office@silkclean.ro ..................................www.silkclean.ro Adószám – CF: 19237076 Ügyvezető – Administrator: Szőke Albert éLogó a borítón éLogo pe copertă

 Textil mosoda és vegytisztító. Vállaljuk bőrkabátok, öltönyök, népviseletek, ágynemük, függönyök, paplanok, ruházatok tisztításás és mosását. Igény szerint vállalunk kizárólag vasalási szolgáltatást is. Spălătorie și curăţătorie textile. Ne ocupăm cu spălarea și curăţarea chimică a hainelor de piele, costumelor, porturilor populare, lenjeriilor de pat, perdelelor, plapumelor și îmbrăcămintelor. La cerere prestăm și exclusiv servicii de călcat. LOGO!! LOGO !!

A B C D E F G H I J K L M N O

• MOSÓDA - VEGYTISZTÍTÁS - TEXTILSZERVÍZ • SPĂLĂTORIE CURĂŢĂTORIE TEXTIL SERVICE MASHA`S MOSÓDA TEXTIL SERVICE 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. Merkur Áruház földszintjén. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0755-048035 ............... washclean.center@yahoo.de Adószám – CF: 1802522 Ügyvezető – Administrator: Kovács Marzena éLogó a térképen éLogo pe hartă

LOGO!! LOGO !!

P Q R S T U V W

TÉRERŐ GSM - PÁL A. FERENC ÎI Solymossy u. – str. Solymossy 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0749-556542 ......................... ferencpal@yahoo.com Adószám – CF: 26104641 Ügyvezető – Administrator: Pál A. Ferenc

X Y Z OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013


140

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

MASHA`S MOSÓDA TEXTIL SERVICE Átjáró u. - str. Trecătoarei 11 (letérni a Millennium étterem után). 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0755-048035 ............... washclean.center@yahoo.de Adószám – CF: 18072522 Ügyvezető – Administrator: Kovács Marzena éLogó a térképen éLogo pe hartăCégünk 2008-ban alakult tisztító és mosási szolgáltatásokra, mind lakossági, mind céges fogyasztók kiszolgálására. Vállaljuk panziók, szállodák, éttermek, fitnesz és szabadidő központok, szépségszalonok, egészségügyi intézmények, cégek és magánszemélyek részére a teljes körű vegytisztítást, mosást, vasalást, szőrme- és bőrtisztítást, foltok eltávolítását, szőnyeg- és szallagfüggönyök mosását. Ezen kívül vállaljuk az öltönyök, kabátok, menyasszonyi ruha, ágynemű, abroszok, törölközők, kézimunka és más lakástextília tisztítását. A tisztítást és mosást varrodai háttér is segíti (zipzárcsere, felhajtás, béléscsere), így adott esetben vevőinknek komplex szolgáltatást is tudunk nyújtani.Firma noastră datează din 2008, este perfecţionată pe servicii de spălare și curăţare pentru firme cât și pentru populaţie. Oferim serviciile noastre pentru pensiuni, hoteluri, săli de fitness, saloane de înfrumuseţare, restaurante, spitale cât și pentru locuinţe personale. Executăm: spălare, curăţare chimică, călcare, curăţare a costumelor, hainelor de piele, a covoarelor, a rochiilor de mireasă, a paltoanelor, lenjeriilor și altor materiale. Totodată efectuăm și lucrări de raparaţii (schimbat fermoar, cusut, etc.)

U

Y Z

Termopán üvegek gyártása minden változatban, síküveg és mintásüveg leszabása, tükörleszabás. Automata mosógépek forgalmazása és javítása.Fabricare de geamuri termopan în toate variantele, tăiere de plăci de sticlă plane și ornamentale. Comercializare și reparaţii de mașini de spălat automate.

• MOTORALKATRÉSZEK • MOTOARE - PIESE DE SCHIMB AUNER MOTOROS SZAKÜZLET MOLNOS ÎF Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 112. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-210895, 0266-210910 .............. 0744-829714, 0740-605138 ......................... www.molnosmotors.ro Adószám – CF: 22013443 Ügyvezető – Administrator: Molnos Simon

• MOSÓGÉPJAVÍTÁS • MAȘINI DE SPĂLAT REPARAŢII BRATU GYÖRGY IF Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 41. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0722-782521, 0721-846322 Adószám – CF: 14514745 Ügyvezető – Administrator: Bratu György Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

• MOTOROLAJAK • ULEIURI DE MOTOR IMPAR SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218155 ...................................... 0266-218152 ................................... office@impar.ro ...................................... www.impar.ro Adószám – CF: 524625 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Barabás Ignác

LOGO!! LOGO !!

KOVÁCS AUTO-MOTO SRL Gyümölcsfa u. – str. Pomilor 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219190, 0266-218146 .............. 0755-015750, 0744-353054 ...................................... 0266-219190 .............. kovacsautomoto@yahoo.com Adószám – CF: 8804361 Cégvezető – Conducător firmă: Kovács Domokos

• MOTOROS ISKOLA • MOTOCICLETE - ȘCOALĂ HEIPEL AUTÓSISKOLAHEIPEL AUTO SRL 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216967 ...................................... 0745-649834 ...................................... 0266-216967 ........................ firmaheipel@yahoo.de ........................heipelauto@yahoo.com .................... www.heipelautosiskola.ro Adószám – CF: 525302 Igazgató – Director: Czerják Izabella

• MOZGÁSMŰVÉSZET

• MOTOCICLETE – PIESE

T

X• MOTORKERÉKPÁR – ALKATRÉSZEK

S

W

STICHEL-COM SRL Szent János u. – str. Szent János 38. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210122 .............. 0744-539487, 0744-782879 ...................................... 0266-210122 ............................ kisferi@kabelkon.ro Adószám – CF: 6179070 Ügyvezető – Administrator: Kiss Ferenc

LOGO!! LOGO !!

R

V

PAP N. FRANCISC ÎI 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219825 .............. 0722-495625, 0722-626495 Adószám – CF: 15281303 Ügyvezető – Administrator: Pap Ferenc

MOLNOS A. EDIT Î.F. Kadicsfalvi u. – str. Cădișeni 26/a. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210910 .............. 0744-829714, 0740-605138 ...................................... 0266-210910 ....www.molnosmotor.mindenkilapja.hu Adószám – CF: 22013443 Ügyvezető – Administrator: Molnos Simon TOZOTRANS SRL Tompa László u. – str. Tompa László 34B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218888 ...................................... 0744-508850 .......................... tozotrans@clicknet.ro Adószám – CF: 5023790 Ügyvezető – Administrator: Barabás József

• ARTA MIȘCĂRII ASOCIAŢIA FORTUNA DANCE Cipészek u. - str. Pantofarilor 13/12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0758-496457, 0744-860906 ........................... csimeli@freemail.hu Adószám – CF: 28315009 Ügyvezető – Administrator: Csiszár Melinda

• MOZGÓ WC • TOALETE MOBILE EURO ECOLOGIC SRL Strand u. – str. Ștrandului 25. 535807 Szentegyháza – Vlăhiţa ..................................... 0266-246466 ...................................... 0742-029410 ...................................... 0266-246466 ................................... info@eurowc.ro ....................................www.eurowc.ro Adószám – CF: 21311085 Ügyvezető – Administrator: György József


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

• MUNKAERŐ-TOBORZÁS • RECRUTAREA FORŢEI DE MUNCĂ MUNKAERŐELHELYEZŐ ÜGYNÖKSÉG SZÉKELYUDVARHELY Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217820 ...................................... 0266-217820 ................ hr_odorhei@ajofm.anofm.ro ..................................... www.anofm.ro Adószám – CF: 11344042 Irodafőnök – Șef birou: Kerekes Mária Magdaléna

• MUNKARUHA ÉS SALAPÉTÁK • ÎMBRĂCĂMINTE DE MUNCĂ CROITORIE MAGYARI SRL Kornis Ferenc u. – str. Kornis Ferenc 45. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210446 ...................................... 0744-519410 ............... magyarivarroda@yahoo.com Adószám – CF: 15107251 Igazgató – Director: Magyari Márta CROITORIE MAGYARI SRL Sport u. – str. Sportului sz.n. - f.n. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210446 ...................................... 0744-519410 ............... magyarivarroda@yahoo.com Adószám – CF: 15107251 Igazgató – Director: Magyari Márta

 A 448/2006-os törvény kedvezményezettje gyárt és forgalmaz munkaruhákat, ezenkívül forgalmaz munkavédelmi felszereléseket. Üzletünkben megtalálhatóak varrodánk termékei ágyneműk és paplanok.

141 ORBÁN-BAKK PÉTER ÎI Bethlenfalvi u. – str. Beclean 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0751-854013 Adószám – CF: 21569239 Ügyvezető – Administrator: Orbán-Bakk Péter REACTO SRL Berde Mózes u. – str. Berde Mózes 46. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .................................... 0266--218301 ...................................... 0744-565215 ............................ reacto@kabelkon.ro ..................................... www.reacto.ro Adószám – CF: 9040076 Ügyvezető – Administrator: Antal Tibor

LOGO!! LOGO !!

DIANA ÉS ÁBEL ÜZLETPRODCOM BLOTÁR SRL Fő u. – str. Principală 213A. 537025 Fenyéd – Brădești ..................................... 0266-245128 ...................................... 0749-925243 ...................................... 0266-245128 ................... dianahunter@citromail.hu Adószám – CF: 3495877 Ügyvezető – Administrator : Blotár Ibolya

SZALMAKALAP MÚZEUM MUZEUL ÎMPLETITURILOR DIN PAIE Gergely u. - str. Gergely 229. 537006 Kőrispatak – Crișeni ..................................... 0266-226016 Múzeumfelelős – Responsabil: Szőcs Lajos

• MŰANYAG LEMEZEK • TABLE DIN MATERIALE PLASTICE

TOMICRO SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 16A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211793 ...................................... 0744-559440 ...................................... 0266-211793 Adószám – CF: 4241923 Ügyvezető – Administrator: Benkő Csilla

• MUNKAVÉDELEM ÉS FELSZERELÉSEK • PROTECŢIA MUNCII – ECHIPAMENTE CROITORIE MAGYARI SRL Sport u. – str. Sportului sz.n. - f.n. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210446 ...................................... 0744-519410 ............... magyarivarroda@yahoo.com Adószám – CF: 15107251 Igazgató – Director: Magyari Márta

• MÚZEUMOK • MUZEEAutorizaţi de Legea 448/2006 producem și comercializăm îmbrăcăminte de lucru, precum și echipamente de protecţia muncii. În magazinul nostru mai pot fi găsite alte produse ale croitoriei noastre: lenjerie de pat și plăpumi.

MOLNÁR ISTVÁN MÚZEUM Szabadság tér – piaţa Libertăţii 45. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242580 ..............................www.mimuzeum.ro Igazgató – Director: Fülöp Lajos

HAÁZ REZSŐ MÚZEUM ÉS KÉPTÁR - MUZEUL ȘI GALERIA DE ARTE HAÁZ REZSŐ Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 29. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218375 ....................................... 0266-218,75 ............................. info@hrmuzeum.ro ...............................www.hrmuzeum.ro Igazgató – Director: Miklós Zoltán

LOGO!! LOGO !!

COLOR-METAL SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 69B/5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-206050 ...................................... 0266-206051 ......................... direct@color-metal.ro ..............................www.color-metal.ro Adószám – CF: 17665726 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Godra Zsolt

A B C D E F G H I J K L

• MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK

M

• PLASTICE - BINALE

N

FENSTHERM ABLAKCSALÁD LŐRINCZ ZOLTÁN SZABOLCS ÎI Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 43. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-501314 ........ fensthermudvarhely@yahoo.com .......................................www.ablak.ro Adószám – CF: 21402418 Ügyvezető – Administrator: Lőrincz Szabolcs MACOPS SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 60. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215999 ...................................... 0744-715788 ...................................... 0266-215999 ............................... office@macops.ro ...................................www.macops.ro Adószám – CF: 525264 Vezérigazgató – Director general: Bálint Antal WAPPAL SA Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218090, 0266-217077 ...................................... 0266-217088 ................................ office@wappal.ro ....................................www.wappal.ro Adószám – CF: 6014110 Ügyvezető – Administrator: Nagy Galaczi András OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

O P Q R S T U V W X Y Z


142

A B C D E F G H I J K L M N O P

• MŰANYAG TERMÉKEK • PLASTICE - PRODUSE INTERMARKET SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 102. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214254 ...................................... 0745-276767 ...................... g.maria81@citromail.hu Adószám – CF: 3129698 Ügyvezető – Administrator: Szász Jenő KARSAI HARGITA PLAST SRL Köztársaság u. – str. Republicii 47. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa ..................................... 0266-246744 ...................................... 0266-246903 ................................ hrplast@karsai.ro ......................................www.karsai.ro Adószám – CF: 10196223 Ügyvezető – Administrator: Benedek Mária

• MŰANYAG-FELDOLGOZÁS • PLASTICE - PRELUCRARE DUKPLAST SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 196. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211718 ...................................... 0744-629304 Adószám – CF: 2973760 Ügyvezető – Administrator: Duka János LUTRIX SRL Patak u. - str. Patak 259. 537212 Agyagfalva – Lutiţa ..................................... 0266-245844 .............. 0266-245844, 0266-245864 .................................... lutrix@lutrix.ro ....................................... www.lutrix.ro Adószám – CF: 4075928 Ügyvezető – Administrator: Hegyi Imre

LOGO!! LOGO !!

Q R S T U V W X Y

PERIPLAST PRODUCTION SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 69C/5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-391439 ...................................... 0266-215069 ................................. www.periplast.de Adószám – CF: 21452050 Termelési igazgató – Dir.prod.: Farkas Imre SALASTAR SRL Fő u. – str. Principală 119. 537205 Bögöz – Mugeni .............. 0266-245514, 0266-245479 ...................................... 0731-378429 ...................................... 0266-245445 ............................... office@salastar.ro ................................... www.salastar.ro Adószám – CF: 5212642 Igazgató – Director: Sala Attila

LOGO!! LOGO !!

Z Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014 TURUL FORPLAST SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 280. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0749-219909 Adószám – CF: 4466110 Ügyvezető – Administrator: Fórika Zoltán

• MŰKÖRÖMÉPÍTÉS • UNGHII FALSE NARANCS SZALON - MOLNÁR GABRIELLA ÎI Gábor Áron u. – str. Gábor Áron sz.n. - f.n. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0722-640346 Ügyvezető – Administrator: Molnár Gabriella

• MŰSZAKI FOTÓ • FOTOGRAFII TEHNICE DÁVID FOTÓ STUDIÓ DÁVID ISTVÁN ÎI Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214976 .............. 0746-936818, 0742-316570 ...................................... 0266-214976 ....................... davidfoto@davidfoto.ro .................................www.davidfoto.ro Adószám – CF: 16083347 Ügyvezető – Administrator: Dávid István

• MŰVELŐDÉS • CULTURĂ ALLA BREVE KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNY - FUNDAŢIA CULTURALĂ Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218147 ...................................... 0744-593028 Elnök – Președinte: Kovács László ARTERA ALAPÍTVÁNY FUNDAŢIA ARTERA Kornis Ferenc u. – str. Kornis Ferenc 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0366-900100, 0266-210009 ...................................... 0744-593192 ...................................... 0266-210009 .................................. office@artera.ro ......................................www.artera.ro Adószám – CF: 12858017 Elnök – Președinte: Lőrincz Zsuzsanna CIMBORA TANULÓK HÁZA CASA ELEVILOR CIMBORA Solymossy u. – str. Solymossy 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212268 ...................................... 0735-233377 ...................................... 0266-212268 ...................... cimborahaz@gmail.com ...................................www.cimbora.ro Intézményvezető – Conducător instituţie: Pál Csaba

HAÁZ REZSŐ MÚZEUM ÉS KÉPTÁR - MUZEUL ȘI GALERIA DE ARTE HAÁZ REZSŐ Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 29. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218375 ....................................... 0266-218,75 ............................. info@hrmuzeum.ro ...............................www.hrmuzeum.ro Igazgató – Director: Miklós Zoltán SZÉKELY DALEGYLET FÉRFIKÓRUSA EGYESÜLET ASOCIAŢIA CORIȘTILOR SECUI Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218147, 0266-213059 Adószám – CF: 7029802 Elnök – Președinte: Varga István TOMCSA SÁNDOR SZÍNHÁZ TEATRUL TOMCSA SANDOR Tomcsa Sándor u. – str. Tomcsa Sándor 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212131 ...................................... 0266-212131 ................................ office@szinhaz.ro ....................................www.szinhaz.ro Igazgató – Director: Nagy Pál UDVARHELYI TÁNCMŰHELY TRUPA DE DANS UDVARHELY Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217538 ...................................... 0266-217538 ...................... tancmuhely@gmail.com ............................. www.tancmuhely.ro Adószám – CF: 16397994 VÁROSI KÖNYVTÁRBIBLIOTECA MUNICIPALĂ Kőkereszt tér – piaţa Kőkereszt 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218332 ...................................... 0751-219018 ...................................... 0266-218332 ......................... biblioudv@yahoo.com ................................. www.biblioudv.ro Adószám – CF: 6876957 Igazgató – Director: Szőcs Endre

• MŰVÉSZETI GALÉRIÁK • GALERII DE ARTĂ HAÁZ REZSŐ MÚZEUM ÉS KÉPTÁR - MUZEUL ȘI GALERIA DE ARTE HAÁZ REZSŐ Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 29. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218375 ....................................... 0266-218,75 ............................. info@hrmuzeum.ro ...............................www.hrmuzeum.ro Igazgató – Director: Miklós Zoltán


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 KUSZTURA GALÉRIA ÉS KÉPKERETEZŐ ART GALLERY KUSZTURA SÁNDOR ÎI Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-125369 ............... kusztura@kuszturagaleria.ro ....................... www.kuszturagaleria.ro Adószám – CF: 8134873 Ügyvezető – Administrator: Kusztura Szabolcs

• NAGYBANI KERESKEDELEM • COMERŢ EN-GROS C+C RAKTÁR ÁRUHÁZ ELAN TRIO SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-217997, 0266-211166 ...................................... 0749-049403 ...................................... 0266-211166 ...................... office@merkuraruhaz.ro ..........................www.merkuraruhaz.ro Adószám – CF: 3714810 Ügyvezető – Administrator: Boros György Csaba éLogó a térképen éLogo pe hartă ODOREST SRL Budvár u. – str. Budvár 53. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217976 ...................................... 0744-562459 ............................ odorest@gmail.com ....................................www.odorest.ro Adószám – CF: 524471 Vezérigazgató – Director General: Bordás István

LOGO!! LOGO !!

143 CONSUMCOOP FEDERALCOOP HARGHITA - ODORHEI Sport u. – str. Sportului 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218165 ...................................... 0745-157875 ...................................... 0266-218165 ............................. uniohr@yahoo.com Adószám – CF: 512957 Menedzser – Manager: Csiky AndrásA PLASTOR (Nagyvárad, műanyaf termékek), STIROM (Bukarest, háztartási üvegáru) hivatalos forgalmazója. Nagybani ipari kereskedelem: zománcedény, inox termékek.Dealer oficial al fiemelor PLASTOR (Oradea, produse plastice), STIROM (București, sticlărie de menaj). Comerţ industrial en gros: vase emailate, produse inox. HONTFAR SRL Sas u. – str. Vulturului 2C. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211088 ...................................... 0744-532656 ...................................... 0266-211087 ................................. office@hontfar.ro .................................... www.hontfar.ro Adószám – CF: 4075120 Ügyvezető – Administrator: Bándi Ferenc ORFEUM SRL NAGYBANI LERAKAT Tompa László u. – str. Tompa László 36. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213716 ...................................... 0744-483764 ............... 0740-226298,0741-151750 ...................................... 0266-213716 ........................ orfeum93@yahoo.com Ügyvezető – Administrator: Jánosi GézaOrfeum Kft. angró, diszkont ABC: élelmiszerek, italok, cigaretták, édességek, kozmetikumok, mosószerek bő választékát kínálja elérhető áron.Orfeum Srl., magazinul en gros, discount oferă la preţuri accesibile o gamă largă de alimente, băuturi, ţigări, dulciuri, cosmetice, detergenţi.

• NAGYBANI LERAKAT • DEPOZIT EN GROS C+C RAKTÁR ÁRUHÁZ ELAN TRIO SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-217997, 0266-211166 ...................................... 0749-049403 ...................................... 0266-211166 ...................... office@merkuraruhaz.ro ..........................www.merkuraruhaz.ro Adószám – CF: 3714810 Ügyvezető – Administrator: Boros György Csaba éLogó a térképen éLogo pe hartă

SERVO PROD NEGO SRL Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213106 .............. 0744-506924, 0745-599750 ............... servoprodnego@freemail.hu Adószám – CF: 523883 Ügyvezető – Administrator: Ilyés Lehel

• NAPENERGIÁS RENDSZEREK • SISTEME ENERGIE SOLARĂ AS SOLAR ER SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216272 ...................................... 0744-148979 ...................................... 0266-216272 .......................... info@as-solar-er.com ...........................www.as-solar-er.com Adószám – CF: 23400901 Ügyvezető – Administrator: Német László

LOGO!! LOGO !!

MOLETT FASHION DÁNÉ GIZELLA IF Kisköved u. – str. Pietroasa 14/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211033 Adószám – CF: 15653237 Ügyvezető – Administrator: Dáné Gizella

B C D E F G H

• NAPSZEMÜVEGEK • OCHELARI DE SOARE BARTA OPTIKA SRL Eötvös József u. – str. Eötvös József 22. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212818 .............. 0744-109521, 0725-524890 ...................................... 0266-212818 ...................... bartaoptika@clicknet.ro Adószám – CF: 15223531 Ügyvezető – Administrator: Barta Zsolt KOLUMBÁN OPTIKA KOLUMBAN OPTICA SRL - D 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-102436 ...................................... 0742-169627 ...................................... 0366-102436 ............. kolumban.optika@yahoo.com ...................... www.kolumbanoptika.ro Adószám – CF: 28157510 Ügyvezető – Administrator: Kolumbán Lóránt

LOGO!! LOGO !!

I J K L M N O P Q R S T U V

• NAGYMÉRETŰ RUHANEMŰ • ÎMBRĂCĂMINTE - XXL

A

OPTIKA 88- REWER 2002 SRL Városháza tér – piaţa Primăriei 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-215422 .............................. office@optika88.ro ..................................www.optika88.ro Adószám – CF: 14809223 Ügyvezető – Administrator: Veres Krisztián OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

W X Y Z


144

A B C D E F

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

• NAPTÁRSPIRÁLOZÁS • BROȘARE (SPIRALE) CALENDARE BA-BO REKLÁM ÉS LEVÉLKÉZBESÍTŐ Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 3/15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0741-033783, 0747-983275 ... szocs.klara@freemail.hu ; babo00@ freemail.hu Adószám – CF: 21569204 Ügyvezető – Administrator: Szőcs Klára

LOGO!! LOGO !!

G H J L M N O P Q R

• NAVIGÁCIÓS KÉSZÜLÉKEK ÉS TÉRKÉPEK • APARATEHĂRŢI DE NAVIGARE PHONEZONE SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210008 ...................................... 0745-628628 ...................................... 0266-210008 ...................... office@notebookgsm.ro www.wayteq.ro, www.notebookgsm.ro ................ facebook.com/notebookgsm Adószám – CF: 17706842 Ügyvezető – Administrator: Nagy Csaba

LOGO!! LOGO !!

S T U

• NAVIGÁCIÓS SZOFTVEREK • SOFTWARE DE NAVIGARE

V W X Y Z

• MAȘINI GRELE - PIESE TAF-IF SRL Fő u. – str. Principală 227. 537060 Korond – Corund .............. 0266-210479, 0745-174789 .............. 0740-039161, 0743-562869 ...................................... 0266-210479 ..................................... zoltan@tafif.ro Adószám – CF: 12959950 TAF-IF SRL Szabadság tér – piaţa Libertăţii 30. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-210479 ...................................... 0740-039161 ...................................... 0266-210479 ..................................... zoltan@tafif.ro Adószám – CF: 12959950 TAF-IF SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 210. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210479 .............. 0740-039161, 0745-174789 ...................................... 0266-210479 ..................................... zoltan@tafif.ro Adószám – CF: 12959950

I K

• NEHÉZGÉP-ALKATRÉSZEK

PHONEZONE SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210008 ...................................... 0745-628628 ...................................... 0266-210008 ...................... office@notebookgsm.ro www.wayteq.ro, www.notebookgsm.ro ................ facebook.com/notebookgsm Adószám – CF: 17706842 Ügyvezető – Administrator: Nagy Csaba Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013Traktor-, homlokrakodó (TAF, Ifron) cserealkatrészek, akkumulátorok, olajak, csapágyak, szimeringek, drótkötelek 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20-as méretben.Piese de schimb pt. tractoare și încărcătoare, acumulatoare, uleiuri, rulmenţi, lubrifianţi, simeringuri, cabluri de oţel în dimensiunile de 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 mm.

• NEMZETKÖZI ÁRUSZÁLLÍTÁS • TRANSPORT MARFĂ INTERNAŢIONAL ANILCON SRL Téglavető bejárat – intr. Cărămidăriei 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212860 .............. 0745-589940, 0730-084390 ..................... anilcon2008@gmail.com Adószám – CF: 6055404 Ügyvezető – Administrator: Lörincz Imre ELKA INTERNATIONAL SRL Hargita u. – str. Harghitei 6. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-206351 ...................................... 0266-206340 ....... spedition@elka-international.com ................ www.elka-international.com Adószám – CF: 12679127 Ügyvezető – Administrator: Szabó Klára EMY PROD CO SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210448 .............. 0744-563442, 0740-655886 ...................................... 0266-210448 .............................. emy@sigmasoft.ro Adószám – CF: 523832 Ügyvezető – Administrator: Orbán Bakk Csaba

FAMILY TRANS SRL Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 87. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213111 ...................................... 0728-444381 ............................. yzy21@freemail.hu Adószám – CF: 18897430 Ügyvezető – Administrator: András József GLORY PROD SRL Kossuth Lajos negyed – cart. Kossuth Lajos B5/20. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-243132 Adószám – CF: 3536971 Ügyvezető – Administrator: Szakács Zoltán VÁRI TRANS - IMFEREX SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 83. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215427 ...................................... 0744-583237 ...................................... 0266-218030 .............................. office@varitrans.ro Adószám – CF: 523832 Ügyvezető – Administrator: Vári Ferenc

• NEMZETKÖZI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS • TRANSPORT PERSOANE INTERNAŢIONAL TRANSP TUR INTERNATIONAL SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .......... 0266-217979 autóbusz állomás .............. 0744-644814, 0744-644819 ...................................... 0266-214150 ...... transpturinternational@yahoo.com ................................. www.transptur.ro Adószám – CF: 499289 Ügyvezető – Administrator: Demény Magdolna

LOGO!! LOGO !!

• NÉPMŰVÉSZET ÉS IPARMŰVÉSZET • ARTĂ POPULARĂ ȘI ARTIZANAT HELVIEN INARA SRL RUSZTIKUS RUHA Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-766322 ........................... helvien@freemail.hu .................................... www.helvien.ro Adószám – CF: 24316800 Ügyvezető – Administrator: Pál Mária Magdolna


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

• NÉPTÁNC ÉS NÉPZENE • DANS ȘI MUZICĂ POPULARĂ KÉKIRINGÓ ALAPÍTVÁNY Győzelem u. – str. Victoriei 34/16. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210934 ...................................... 0740-226409 ............................ kekiringo@xenzor.ro .................................www.kekiringo.ro Adószám – CF: 13116199 Csoportvezető – Conducător formaţie: Both Aranka

• NÉPVISELETEK • PORT POPULAR PROFITEX SRL Mező u. – str. Câmpului 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218204 ...................................... 0745-317902 ...................................... 0266-218204 ...................... erzso@odorhei.astral.ro .......................................www.erzso.ro Adószám – CF: 9413604 Igazgató – Director: Biró Erzsébet

• NŐGYÓGYÁSZATI TERMÉKEK • GINECOLOGIE – PRODUSE CARE PLUS MEDICAL SRL Szentimre u. – str. Sântimbru 99A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215661 ...................................... 0744-632646 .............................. office@careplus.ro ..................................www.careplus.ro Adószám – CF: 18646595

• NŐGYÓGYÁSZATISZÜLÉSZETI RENDELŐK • GINECOLOGIE – OBSTETRICĂ

145

• NŐI DIVATÁRU • MODĂ DAME MARTHA MAY DIVAT SIGNORA CLASSIC SRL Vásártér u. – str. Târgului 6. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-026923 Adószám – CF: 18840906 Ügyvezető – Administrator: Csiki Mária SIGNORA MOLETT DIVATÁRU SIGNORA CLASSIC SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 80/1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-026923 Adószám – CF: 18840906 Ügyvezető – Administrator: Csiki Mária TRADE MARK - KONEKT COM SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 32. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-630018, 0744-614222 Adószám – CF: 5360116 Ügyvezető – Administrator: Czintos Sándor

• NŐI FEHÉRNEMŰ • LENJERIE DAMA MR. BIG VARRODA GRANIT IMPEX SRL Fő u. – str. Principală 160-161. 537025 Fenyéd – Brădești ..................................... 0266-245044 ...................................... 0266-245043 .................................. office@mrbig.ro ...................................... www.mrbig.ro Adószám – CF: 6681904 Ügyvezető – Administrator: Ilyés Ferencz éLogó a borítón éLogo pe copertă

• NŐI FODRÁSZAT • COAFURĂ ARI FODRÁSZAT BACZÓ ZSUZSANNA ÎI Győzelem u. – str. Victoriei 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-988648 Adószám – CF: 20349707 Fodrásznő – Coafeză: Baczó Zsuzsanna

ARROS LEVENTE DR. Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 45/6. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218230

ARI FODRÁSZAT GERÉB ARANKA PFA Győzelem u. – str. Victoriei 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0749-925445 Adószám – CF: 3130957 Fodrásznő – Coafeză: Geréb Aranka

GINART SRL Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 80. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211685 Adószám – CF: 8902114 Orvos – Medic: dr. Máthé Márton

ARI FODRÁSZAT - KISS ÉVA ÎI Győzelem u. – str. Victoriei 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-575915 Adószám – CF: 21075910 Fodrásznő – Coafeză: Kiss Éva

AVANTGARDE ANDRÁS EMŐKE PFA Győzelem u. – str. Victoriei 27/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-704500 Fodrásznő – Coafeză: András Emőke AVANTGARDE - GÁBOR ZSUZSÁNNA ÁGNES ÎI Győzelem u. – str. Victoriei 27/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-644491 Adószám – CF: 20515133 Fodrásznő – Coafeză: Gábor Zsuzsanna AVANTGARDE LŐRINCZI ORSOLYA ÉVA ÎI Győzelem u. – str. Victoriei 27/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-758330 Adószám – CF: 21079172 Fodrásznő – Coafeză: Lőrinczi Orsolya Éva BAKOS KATALIN ÎI TÁBORI FODRÁSZAT Ady Endre u. – str. Ady Endre 11A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0744-631144, 0741-324090 KUTI A KINGA ÎF-LUKÁCS TERÉZIA Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 21/4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0747-117380 Adószám – CF: 9207639 Fodrásznő – Coafor: Lukács Terézia NAGY ENIKŐ ÎI Berek sétány – al. Dumbravei 5/3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217312 ...................................... 0724-049968 Adószám – CF: 20308960 Ügyvezető – Administrator: Nagy Enikő PRIMADONNA MELCOM CENTER SRL Sadoveanu Mihail u. – str. Sadoveanu Mihail 42. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-954864 Adószám – CF: 17349758 Fodrásznő – Coafeză: Székely Melinda VÉNUSZ SZÉPSÉGSZALON JANKÓ LÍVIA II Győzelem u. – str. Victoriei 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216068 ...................................... 0740-325703 Fodrásznő – Coafeză: Jankó Lívia VÉNUSZ SZÉPSÉGSZALON PETRES ENIKŐ ÎI Győzelem u. – str. Victoriei 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216068 .............. 0733-961069, 0722-845338 Adószám – CF: 21048982 Fodrásznő – Coafeză: Petres Enikő OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


146

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

• NŐI KONFEKCIÓ • CONFECŢII DAME MAGYARI ÎI Homoród u. - str. Homorodului 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0751-035265 ......................... magyi81@yahoo.com Adószám – CF: 10568378 Ügyvezető – Administrator: Magyari Mária

RETRO PUB DREAM WORLD SRL Petőfi Sándor u. – str. Petőfi Sándor 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0785-222860, 0747-010578 Adószám – CF: 25373781 Ügyvezető – Administrator: Györfi Zsuzsa

• NYELVISKOLÁK

MÜTF OKTATÁSI KÖZPONT Kőkereszt tér – piaţa Kőkereszt 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219760, 0266-206084 .............. 0266-219760, 0266-206084 ..................................... mutf@mutf.ro ..................................www.egyetem.ro Adószám – CF: 12549917 Igazgató – Director: Geréb László

LOGO!! LOGO

• CURSURI DE LIMBI

• NÖVÉNYTERMESZTÉS • CULTURA PLANTELOR NATURAL GARDEN GROUP CONTACT SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 58. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ............ 0723-562771, 0727-7759254 ........................ info@naturalgarden.ro ..........................www.naturalgarden.ro Adószám – CF: 19064528 Ügyvezető – Administrator: Márton József

• NÖVÉNYVÉDŐ SZEREK • FITOSANITARE AGRO-KER KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI SZAKÜZLET VAR-KER SRL Vásártér u. – str. Târgului 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0746-831584 ............ cseresnyescsaba@yahoo.com Adószám – CF: 4636699 Ügyvezető – Administrator: Cseresnyés Csaba PLANTOFARO SRL – MUSTAR MAG BOLT Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 12-14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219501 ...................................... 0740-039221 ....................... plantofaro@yahoo.com Adószám – CF: 17443223 Ügyvezető – Administrator: Jakab Gyöző

ESSENTIAL NYELVISKOLA ÉS FORDÍTÓ IRODA - ESSENTIAL SRL Márton Áron tér – piaţa Márton Áron 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218088 ...................................... 0722-202069 ........................ essential@kabelkon.ro ..........................www.essential.com.ro Adószám – CF: 15080890 Ügyvezető – Administrator: Geréb LászlóNyelviskolánk 14 éves szakmai tapasztalattal angol, német, román tanfolyamokat szervez (EU-s programmal 3–12 fős kiscsoportokban). Évente 3 tanfolyam, tanfolyamonként több mint 25 különböző időpontú csoport (250–300 hallgató). Nemzetközi, akkreditált ECL nyelvvizsgákat is szervezünk. Fordítóirodánk 10 oldal feletti, főleg technikai szaknyelvi fordításokat vállal.Școala noastră de limbi, având o experienţă profesională de 14 ani, organizează cursuri de engleză, germană, română (cu program UE, pentru grupuri de 7–12 persoane). Organizăm anual 3 cursuri, cu câte 25–30 de grupe (250–300 de cursanţi), precum și examene de limbi ECL acreditate internaţional. Biroul de traduceri efectuează mai ales traduceri de specialitate, de peste 10 pagini.

LOGO!! LOGO !!

• NYÁRI KERTEK • GRĂDINI DE VARĂ K.T.S. STONE SRL - NYÁRIKERT Csekefalvi u. – str. Cechești 6. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-243098 ...................................... 0745-924688 ....................... nyarikert@hotmail.com Adószám – CF: 6582579 Ügyvezető – Administrator: Tiboldi József Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

LEGOCONS NYELVISKOLA ECL VIZSGAKÖZPONT LEGOCONS SRL Malom u. – str. Morii 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0730-190100 .............................. paljul@freemail.hu ................................. www.legocons.ro Adószám – CF: 18338684 Ügyvezető – Administrator: Pál Júlia

• NYÍLÁSZÁRÓK • BINALE EURO-MARK SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 127. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213116 ...................................... 0744-764130 Adószám – CF: 9380930 Vezérigazgató – Director general: Simó István MACOPS SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 60. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215999 ...................................... 0744-715788 ...................................... 0266-215999 ............................... office@macops.ro ...................................www.macops.ro Adószám – CF: 525264 Vezérigazgató – Director general: Bálint Antal QFORT - APJM SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14/a. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216226 .............. 0745-335327, 0746-174834 ...................................... 0266-216226 ................. odorheiu.secuiesc@qfort.ro ................. www.apjm.ro, www.qfort.ro Adószám – CF: 4636753 Ügyvezető – Administrator: Szabó István éLogó a térképen éLogo pe hartă WAPPAL SA Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218090, 0266-217077 ...................................... 0266-217088 ................................ office@wappal.ro ....................................www.wappal.ro Adószám – CF: 6014110 Ügyvezető – Administrator: Nagy Galaczi András


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

• NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS • TIPOGRAFIE - LUCRĂRI PREPRESS SPEEDMASTER NYOMDA SPEEDMASTER SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 89. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-575570 ....................... office@speedmaster.ro ......................gabor.denes@gmail.com ........................... www.speedmaster.ro Adószám – CF: 17124003 Ügyvezető – Administrator: Dénes Gábor

• NYOMDAIKÉS-ÉLEZÉS • ASCUŢIRE GHILOTINE TIPOGRAFICE HARDMETAL SRL Budvár u. – str. Budvár 41. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218276 ...................................... 0744-763531 ...................................... 0266-218276 .................... hardmetal@hardmetal.eu ...............................www.hardmetal.eu Adószám – CF: 10026571 Ügyvezető – Administrator: Gál Erzsébet

• NYOMDAIPAR • TIPOGRAFIE IND. POLIGRAFICĂ EDS ROMANIA SRL Szentimre u. – str. Sântimbru 17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0740-108907 .............. 0740-108907, 0750-231800 ......................... office@edsromania.ro ............................. www.edsromania.ro Adószám – CF: 23846743 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Albert András

• NYOMDAIPARI FOGYÓANYAGOK • CONSUMABILE TIPOGRAFICE INFOPRINT SRL Budvár u. – str. Budvár 41. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218073, 0266-206280 ...................................... 0266-218073 .............................. office@infoprint.ro .................................. www.infoprint.ro Adószám – CF: 526197 Vezérigazgató – Director general: Vass Dénes

LOGO!! LOGO !!

147

• NYOMDAIPARI KARBANTARTÁS • TIPOGRAFIE ÎNTREŢINERE IPG TECHNIC SRL Gát u. – str. Digului 45. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214252 ...................................... 0743-609162 Adószám – CF: 8951567

• NYOMDÁK • TIPOGRAFII BAP AGENCY SRL Szentimre u. – str. Sântimbru 17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211024 ...................................... 0266-211024 ....................... bemese@bapagency.ro Adószám – CF: 6755190 EXPERT PRINT SRL Budvár u. – str. Budvár 40. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216309 ...................................... 0740-997354 ...................................... 0266-216309 ......................... office@expert-print.ro .............................www.expert-print.ro Adószám – CF: 21897740 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Sólyom Attila INFOPRESS GROUP SA Gutenberg tér – p.-ța Gutenberg 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218064 ...................................... 0266-218291 ............................. office@infopress.ro .................................www.infopress.ro Adószám – CF: 526170 KABDEBO-TIP SRL Vár u. – str. Cetăţii 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218006 ...................................... 0744-644918 ...................................... 0266-218006 .............................. office@kabdebo.ro ..................................www.kabdebo.ro Adószám – CF: 6055420 Ügyvezető – Administrator: András Zoltán ROTAPRINT SRL Szabadság tér – piaţa Libertăţii 17/A. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa ..................................... 0266-247836 ...................................... 0740-577788 ...................................... 0266-247836 ......................... rotaprint@rotaprint.ro ..................................www.rotaprint.ro Adószám – CF: 13800579 Vezérigazgató – Director general: Kósa Ioan TOP INVEST SRL Kornis Ferenc u. – str. Kornis Ferenc 24. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218107 ...................................... 0266-218107 ............................. office@topinvest.ro ................................. www.topinvest.ro Adószám – CF: 5293564 Igazgató – Director: Kozma Ernő

TYPOKER EXIM SRL Haáz Rezső u. - str. Haáz Rezső 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218488 ...................................... 0744-690960 ...................................... 0266-218488 Adószám – CF: 312968 Ügyvezető – Administrator: Szász György

• NYOMTATÓKELLÉKEK • ACCESORII IMPRIMANTE OSVÁT ÁGNES KATALIN ÎI Malom u. – str. Morii 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218172, 0266-211104 ...................................... 0740-050909 .............. 0266-218172, 0266-211104 Adószám – CF: 23769676 Ügyvezető – Administrator: Osvát Ágnes Katalin

• NYOMTATOTT FÓLIA • FOLII IMPRIMATE LUTRIX SRL Patak u. - str. Patak 259. 537212 Agyagfalva – Lutiţa ..................................... 0266-245844 .............. 0266-245844, 0266-245864 .................................... lutrix@lutrix.ro ....................................... www.lutrix.ro Adószám – CF: 4075928 Ügyvezető – Administrator: Hegyi Imre

LOGO!! LOGO !!

SALASTAR SRL Fő u. – str. Principală 119. 537205 Bögöz – Mugeni .............. 0266-245514, 0266-245479 ...................................... 0731-378429 ...................................... 0266-245445 ............................... office@salastar.ro ................................... www.salastar.ro Adószám – CF: 5212642 Igazgató – Director: Sala Attila

LOGO!! LOGO !!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

• OKTATÁS • ÎNVĂŢĂMÂNT CSEMETÉK ÓVODA GRĂDINIŢA CSEMETÉK Fő u. – str. Principală 106. 537025 Fenyéd – Brădești ..................................... 0266-247019 Adószám – CF: 5370025 Igazgató – Director: Pál Zsuzsa OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

V W X Y Z


148

A B C D E F G

GEMMA EGYESÜLET ASOCIATIA GEMMA Lejtő u. – str. Pantei 63D. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0723-337171 .............. 0723-337171, 0740-704943 ..................... turoscsusza@yahoo.com Adószám – CF: 28630960 Elnök – Președinte: Lőrincz Réka-Ilma GRĂDINIŢA nr. 2 2. sz. NAPKÖZI OTTHON Wesselényi Miklós u. – str. Wesselényi Miklós 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212344 ...................................... 0266-213637 Igazgató – Director: Sztojka Veronika

• OKTATÁS ÉS NEVELÉS

H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

• ÎNVĂŢĂMÂNT ȘI EDUCAŢIE ESSENTIAL NYELVISKOLA ÉS FORDÍTÓ IRODA - ESSENTIAL SRL Márton Áron tér – piaţa Márton Áron 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218088 ...................................... 0722-202069 ........................ essential@kabelkon.ro ..........................www.essential.com.ro Adószám – CF: 15080890 Ügyvezető – Administrator: Geréb László MÜTF OKTATÁSI KÖZPONT Kőkereszt tér – piaţa Kőkereszt 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219760, 0266-206084 .............. 0266-219760, 0266-206084 ..................................... mutf@mutf.ro ..................................www.egyetem.ro Adószám – CF: 12549917 Igazgató – Director: Geréb László

• ÓLOMÜVEG • STICLĂ DE FLINT ARTGLASS / TIFFANY ÓLOMÜVEG - MÁTHÉ ATTILA ÎI Fő u. – str. Principală 133. 537165 Farkaslaka – Lupeni ...................................... 0745-855221 ............................... office@artglass.ro ...................................www.artglass.ro Adószám – CF: 20099575 Ügyvezető – Administrator: Máthé Attila

• ONLINE REKLÁM

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

• OPTIKUSOK • OPTICIENI BARTA OPTIKA SRL Eötvös József u. – str. Eötvös József 22. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212818 .............. 0744-109521, 0725-524890 ...................................... 0266-212818 ...................... bartaoptika@clicknet.ro Adószám – CF: 15223531 Ügyvezető – Administrator: Barta Zsolt

LOGO!! LOGO !!

KOLUMBÁN OPTIKA ÎF KOLUMBÁN JULIANNA Kossuth Lajos negyed – cart. Kossuth Lajos I - 80/11. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242699 ...................................... 0747-837109 ...................... www.kolumbanoptika.ro Adószám – CF: 15956389 Ügyvezető – Administrator: Kolumbán Julianna KOLUMBÁN OPTIKA KOLUMBAN OPTICA SRL - D 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-102436 ...................................... 0742-169627 ...................................... 0366-102436 ............. kolumban.optika@yahoo.com ...................... www.kolumbanoptika.ro Adószám – CF: 28157510 Ügyvezető – Administrator: Kolumbán LórántSzemészeti szakrendelés * Ingyenes számítógépes látásvizsgálat minden nap * Szemüvegkészítés helyben, akár 20 perc alatt * Napszemüvegek, kontaktlencsék, tartozékok.Consultanţă de specialitate de oftalmologie. Optometrie computerizată gratuită în fiecare zi. * Executăm ochelari la faţa locului în chiar 20 minute. * Ochelari de soare. lentile contact, accesorii.

LOGO!! LOGO !!

Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

• INTERNET – SERVICII ORANGE OBC COMPUTERS OBC ELEKTRON SRL Malom u. – str. Morii 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218172 ...................................... 0740-050909 .............. 0266-218172, 0266-211104 ........................ office@obc-elektron.ro .....................................www.obcnet.ro Adószám – CF: 524544 Igazgató – Director: Osvát Ágnes

• ORANGE SZERZŐDÉSEK • ORANGE – CONTRACTE OBC COMPUTERS OBC ELEKTRON SRL Malom u. – str. Morii 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218172 ...................................... 0740-050909 .............. 0266-218172, 0266-211104 ........................ office@obc-elektron.ro .....................................www.obcnet.ro Adószám – CF: 524544 Igazgató – Director: Osvát Ágnes

• ORGONAÉPÍTÉS • ORGI CONSTRUCŢIE PAP L-E. ZOLTÁN ÎF Mikes Kelemen u. – str. Mikes Kelemen 46. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219991 .............. 0720-539070, 0722-793530 ................. papzoli.orgona@vipmail.hu orgona.ro Ügyvezető – Administrator: Pap Zoltán

• ÓRIÁSPLAKÁTOK • AFIȘE GIGANT

• PUBLICITATE ONLINE UH.RO - EKO ONLINE MEDIA SRL Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-089902 ...................................... 0740-231264 .......................... szerkesztoseg@uh.ro ........................................... www.uh.ro Adószám – CF: 26076479 Főszerkesztő – Redactor șef: Szász Attila éReklám a hátsó borítón éReclamă pe coperta 4

• ORANGE INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK

VAJNA IMRE DR. SZEMÉSZFŐORVOS Kőkereszt tér – piaţa Kőkereszt 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211991 Adószám – CF: 20718111 Orvos – Medic: dr. Vajna Imre

SIGNO SRL Forrás u. – str. Izvorului 21. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218318 ...................................... 0728-337711 ...................................... 0266-218318 ................................... office@signo.ro .......................................www.signo.ro Adószám – CF: 6754984 Igazgató – Director: Józsa Attila


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 TOP INVEST SRL Kornis Ferenc u. – str. Kornis Ferenc 24. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218107 ...................................... 0266-218107 ............................. office@topinvest.ro ................................. www.topinvest.ro Adószám – CF: 5293564 Igazgató – Director: Kozma Ernő

LOGO!! LOGO !!

• ORTOPÉD TECHNIKA • ORTOPEDIE ECHIPAMENTE

149 CSICSERGŐ ÓVODA GRĂDINIŢA CSICSERGŐ Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213637 ...................................... 0266-213637 Igazgató – Director: Bunta Gyöngyvér

SZÉKELYKERESZTÚRI NAPSUGÁR NAPKÖZIOTTHON - GRĂDINIŢA NAPSUGAR CRISTURU SECUIESC Kriza János u. – str. Kriza János 2. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242353 Igazgató – Director: Simó Ildikó

CSICSERGŐ ÓVODA GRĂDINIŢA CSICSERGŐ Wesselényi Miklós u. – str. Wesselényi Miklós 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212344 ...................................... 0266-213637 Igazgató – Director: Bunta Gyöngyvér

SZENTEGYHÁZI HÓFEHÉRKE NAPKOZIOTTHON - GRĂDINIŢA HOFEHERKE VLĂHIŢA Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 6A. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa ..................................... 0266-246172 Igazgató – Director: Józsa Kinga

CSILLAGVÁR NAPKÖZI OTTHON GRĂDINIŢA CSILLAGVÁR Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 37. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213626 Igazgató – Director: Barabás Zsuzsánna

OSTEOPHARM SRL Kornis Ferenc u. – str. Kornis Ferenc 39. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218680 ...................................... 0742-076410 ...................................... 0266-218680 .............................. hr@osteopharm.ro .............................www.osteopharm.ro Adószám – CF: 10367072 Igazgató – Director: Kiss P. Levente

ESZTERLÁNC NAPKÖZI OTTHON GRĂDINIŢA ESZTERLÁNC Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214482 ...................................... 0266-214482 ................... eszterlanc15@yahoo.com Adószám – CF: 4367485 Igazgató – Director: Koncz MelindaFICÁNKA NAPKÖZI OTTHON SZÉKELYUDVARHELY GRĂDINIŢA FICANKA ODORHEIU SECUIESC Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 40. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211587 Igazgató – Director: Antal Csilla

Végtag protézisek, talpbetétek, ortopédcipők, térd-, boka és könyökvédők, sérvkötők, ortopéd fűzők gyártása és forgalmazása. Mankók, támbotok, járókeretek, tolókocsik, sztomazsákok, sztomaterápiás kozmetikumok, gyógyzoknik, kompressziós harisnyák forgalmazása. A termékeket részben vagy teljesen megtérítik az egészségügyi biztosítók.Fabricăm și comercializăm proteze pentru membru inferior și superior, susţinători plantari, încălţăminte ortopedice, orteze de genunchi, -gleznă, -cot, bandaje herniale, corsete ortopedice. La noi găsiţi cârje, bastoane, cadre de mers, fotolii rulante, sisteme pentru protezarea stomii, cosmetice compresivi. Produsele sunt decontate parţial sau integral de către casele de asigurări de sănătate.

• ÓVODÁK ÉS NAPKÖZIK • ÎNVĂŢĂMÂNT – GRĂDINIŢE 2. sz. NAPKÖZI OTTHON GRĂDINIŢA nr. 2 Wesselényi Miklós u. – str. Wesselényi Miklós 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212344 ...................................... 0266-213637 Igazgató – Director: Sztojka Veronika

KIPI-KOPI NAPKÖZI OTTHON GRĂDINIŢA KIPI-KOPI Termés u. – str. Recoltei 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217850 Igazgató – Director: Fancsali Éva NAPSUGÁR NAPKÖZI OTTHON GRĂDINIŢA NAPSUGÁR Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212383 ...................................... 0266-212383 ........... gradinitanapsugar@yahoo.com Adószám – CF: 4367469 Igazgató – Director: Bunta Gyöngyi NARDINI NAPKÖZI OTTHON GRĂDINIŢA NARDINI Petőfi Sándor u. – str. Petőfi Sándor 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212792 ........... ferencesnoverek@sigmasoft.ro ......................www.ferencesnoverek.ro Adószám – CF: 5293416 Óvodavezető – Cond. Grădinţă: Kriszta nővér SZÉKELYKERESZTÚRI MESEVÁR NAPKÖZIOTTHON - GRĂDINIŢA MESEVÁR CRISTURU SECUIESC Kertek u. – str. Grădinilor 1. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-242529 Igazgató – Director: Takács Ilona Zita

SZENTEGYHÁZI NÁRCISZ NAPKÖZIOTTHON GRĂDINIŢA NARCISZ VLĂHIŢA Köztársaság u. – str. Republicii 24A. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa ..................................... 0266-246777 Igazgató – Director: Fekete Bartos Kinga UGRI-BUGRI NAPKÖZI OTTHON GRĂDINIŢA UGRI-BUGRI Fiatfalvi u. - str. Filiaș 131. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-243644 Igazgató – Director: Sipos Mária VILLANYTELEPI NAPKÖZIOTTHON SZÉKELYUDVARHELY GRĂDINIŢA VILLANYTELEPI ODORHEIU SECUIESC Villanytelep u. – str. Uzinei 17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213937 Igazgató – Director: Péter Edit ZSIBONGÓ 3. sz. NAPKÖZI OTTHON - GRĂDINIŢA ZSIBONGÓ Malom u. – str. Morii 33. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214014 Igazgató – Director: Tóth Harsányi Éva

• ÖNSEGÉLYZŐ PÉNZTÁR • CASE DE AJUTOR RECIPROC CASA DE AJUTOR RECIPROC SPERANŢA Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 50-52. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0366-101398, 0266-371116 ...................................... 0746-236023 ...................................... 0366-101398 ..................... odorhei@car-speranta.ro ........................... www.car-speranta.ro Adószám – CF: 8552221 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Șchiopu Petru

• ÖNTAPADÓS CÍMKÉK

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

• ETICHETE AUTOCOLANTE

W

TOTAL ACTIV COMPUTERS SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 52. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0740-194047, 0740-236023 .......................... totalactiv@easynet.ro Adószám – CF: 20744625 Ügyvezető – Administrator: Kerekes Attila Örs

X

OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

Y Z


150

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

A

• ÖNTŐMINTÁK

B

• COCHILII

C D E F G H

MATRITA SA Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218387, 0266-214272 .............. 0266-218387, 0266-214272 .............................. matrita@matrita.ro .................................... www.matrita.ro Adószám – CF: 525027 Vezérigazgató – Director general: ing. Gergely László

• ÖNTÖZŐRENDSZEREK • SISTEME DE IRIGARE

I J K L M N O P Q R S T

ÉDENKERT SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 318. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-515025, 0745-507318 .............................. office@edenkert.ro ................................. www.edenkert.ro Adószám – CF: 15481689 Ügyvezető – Administrator: Vajna András éReklám a színes belíven éReclamă pe coala interioară

• ŐRZŐ-VÉDŐ SZOLGÁLTATÁSOK

www.omnibus.ro • PADLÓSZŐNYEG • MOCHETE SZŐNYEG CENTRUM MASSZIV SRL Kadicsfalvi u. – str. Cădișeni 29/E. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210635 ...................................... 0741-133320 ...................................... 0266-210635 Adószám – CF: 9413582 Ügyvezető – Administrator: Simó József

• PÁLYÁZATI SZAKTANÁCSADÁS • PROIECTE CONSULTANŢĂ EVOL CONSULT SRL Vízigótok u. - str. Vizigoților 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219100 ...................................... 0744-766739 .......................... office@evolconsult.ro ..............................www.evolconsult.ro Adószám – CF: 19237076 Ügyvezető – Administrator: Szőke Erika

LOGO!! LOGO !!

• PROTECŢIE ȘI PAZĂ SERVICII ARAMIS-RO SRL Ifjúság bejárat – intr. Tineretului 1/3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-212200, 0266-212200 .. 0742-038585 - diszpécser szolgálat, 0741-216371 .......................... aramis@sigmasoft.ro ....................... www.aramis-security.ro Adószám – CF: 10827065 Ügyvezető igazgató – Director general: Csata Miklós

LOGO!! LOGO !!

U

KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJAIT ÉS PÁLYÁZATAIT LEBONYOLÍTÓ ÜGYNÖKSÉG HARGITA MEGYEI INFORMÁCIÓS IRODÁJA - AGENŢIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ȘI PROGRAMELOR PENTRU IMMURI Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 4A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0758-029414 .............. kalman.fancsali@aippimm.ro ..................................www.aippimm.ro Szaktanácsadó – Consultant specialist: Fancsali Kálmán UKKSZ UDVARHELYSZÉKI KISÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE - ASOCIAŢIA IMM-URILOR DIN ZONA ODORHEI Szentimre u. – str. Sântimbru 18-20. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0744-528475, 0755-048043 .................................. ukksz@ukksz.ro ...................................... www.ukksz.ro Adószám – CF: 7084297 Elnök / Irodavezető – Președinte / Șef de birou: Kelemen Fehér Dénes / Szilveszter Enikő

V W X Y Z Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

• PÁLYÁZATÍRÁS • PROIECTE - REDACTARE ALTAGRA SRL Szent János u. – str. Szent János 84. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212673 .............. 0745-809422, 0745-283105 ...................................... 0266-212673 ................................. altagra@email.ro ............... www.arpadhaz.blogspot.com Adószám – CF: 15219000 Igazgató – Director: Sebestyén Csaba EVOL CONSULT SRL Vízigótok u. - str. Vizigoților 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219100 ...................................... 0744-766739 .......................... office@evolconsult.ro ..............................www.evolconsult.ro Adószám – CF: 19237076 Ügyvezető – Administrator: Szőke Erika

• PANZIÓK • PENSIUNI ÁRPÁD-HÁZ PANZIÓ ALTAGRA SRL Szent János u. – str. Szent János 84. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212673 ...................................... 0745-809422 ...................................... 0266-212673 ............................. altagra@clicknet.ro ............... www.arpadhaz.blogspot.com Adószám – CF: 15219000 Igazgató – Director: Sebestyén Csaba BAKNYA PANZIÓ EURO VIADUKT SRL Fő u. – str. Principală 23A. 537167 Bogárfalva – Bulgăreni .............. 0266-248551, 0266-210269 ...................................... 0746-057346 ...................................... 0266-210269 ....................... office@euroturizmus.ro ...........................www.euroturizmus.ro Adószám – CF: 21721204 Kapcsolattartó – Persoana de contact: Madaras Levente BALÁZS PANZIÓ EGERFA TOURS SRL Fő u. – str. Principală 60. 537300 Zeteváralja – Subcetate ..................................... 0266-241391 ...................................... 0744-644812 ....................... office@balazspanzio.ro ........................... www.balazspanzio.ro Adószám – CF: 18009665 Tulajdonos – Proprietar: Balázs Matild BÁNCS ÎI Máréfalvi patak 626. 537026 Máréfalva – Satu Mare ...................................... 0745-537244 ..................www.erdelyifaluturizmus.ro ...................... www.turismmontan.com Ügyvezető – Administrator: Báncs Ernő Károly


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 BÉLUCI PANZIÓ HIOB ROUMANIE SRL Solymossy u. – str. Solymossy 19-20. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0745-938455, 0747-357948 ........................ belucipanzio@email.ro ............................www.belucipanzio.ro Adószám – CF: 527362 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Borbáth Béla BORÓKA PANZIÓ PENSIUNEA BORÓKA Bethlenfalvi u. – str. Beclean 113. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216054 ...................................... 0745-495737 ....................... office@borokapanzio.ro .......................... www.borokapanzio.ro Ügyvezető – Administrator: Nyisztor Mária BOSNYÁK PANZIÓ BOSNYÁK TURIST SRL Rét u. - str. Poienii 24. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210892 ...................................... 0742-655841 .................. office@szekelyturizmus.ro ...................... www.szekelyturizmus.ro Adószám – CF: 19237041 Ügyvezető – Administrator: Sándor Nagy Katalin DAGI KISVENDÉGLŐ DAGI B.M. SRL Fő u. – str. Principală 1256. 537360 Zetelaka – Zetea ..................................... 0266-241117 ...................................... 0744-564185 Adószám – CF: 5147119 Ügyvezető – Administrator: Ilyés László DESÁG VILLA PANZIÓLEATHER WORD SRL Fő u. – str. Principală 15. 537361 Deság – Deșag .............. 0756-021400, 0756-093925 ............................ office@desagvilla.ro ................................www.desagvilla.ro Adószám – CF: 14084583 Cégtulajdonos – Patron: Jakab János

LOGO!! LOGO !!

EURO PANZIÓ ASZTALOS LÁSZLÓ ÎF Fő u. – str. Principală 63. 537095 Felsőboldogfalva – Feliceni ..................................... 0266-245278 .............. 0744-263172, 0742-830281 ...................................... 0366-814330 .......................... aszting@yahoo.co.uk .............................. www.europanzio.ro Adószám – CF: 21149928 Ügyvezető – Administrator: Asztalos László

151 EURO PANZIO - EURO VIADUCT SRL Víz u. - str. Apei 696. 537240 Parajd – Praid ..................................... 0266-210269 ...................................... 0266-210269 ....................... office@euroturizmus.ro ...........................www.euroturizmus.ro Adószám – CF: 21721204 Kapcsolattartó személy – Persoana de contact: Görgicze Mária FAMILY PANZIÓ - FAURTOPO SRL Fő u. – str. Principală 117. 537240 Parajd – Praid ..................................... 0266-240518 ...................................... 0744-778516 .............. pensiuneafamily@gmail.com ...................... www.pensiuneafamily.ro Adószám – CF: 25240750 Ügyvezető – Administrator: Faur Ilona FENYŐ PANZIÓ Fő u. – str. Principală 1033. 537360 Zetelaka – Zetea ..................................... 0266-241245 ...................................... 0744-766741 ...................................... 0266-241245 Cégtulajdonos – Patron: Kovács Judit FENYŐKE PANZIÓ – CSONT LEVENTE ÎI Fő u. – str. Principală sz.n. - f.n. 537361 Deság – Deșag ..................................... 0266-212520 ...................................... 0744-211820 Adószám – CF: 21209647 Ügyvezető – Administrator: Csont Levente12–15 férőhelyes panzió, 2–3 ágyas szobák, fürdőmedencével és szaunával. Csendes erdei környezet.Pensiune cu 12–15 locuri, camere cu 2–3 paturi, piscină și saună. Anturaj montan liniștitor. FILIÓ PANZIÓ EURO VIADUKT SRL Fő u. – str. Principală sz.n. - f.n. 537362 Ivó – Izvoare ..................................... 0266-210269 ...................................... 0746-057346 ...................................... 0266-210269 ....................... office@euroturizmus.ro ...........................www.euroturizmus.ro Adószám – CF: 21721204 Kapcsolattartó – Persoana de contact: Madaras Levente FORRÁS PANZIÓ PENSIUNEA FORRÁS Fő u. – str. Principală 2B. 537060 Korond – Corund ..................................... 0266-249270 .............. 0745-381672, 0744-345496 ...................................... 0266-249270 .................... forraspanzio@yahoo.com ......................... www.erdelyivakacio.ro Adószám – CF: 16953992 Ügyvezető – Administrator: Ambrus Erzsébet

GIZI VENDÉGLŐ ÉS PANZIÓ CITADELLA SRL Nyirő József u. – str. Nyirő József 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218433 ...................................... 0744-563525 ...................................... 0266-218433 ....................... gizicsarda@yahoo.com ..................... gizicsarda@gizicsarda.ro ............................... www.gizicsarda.ro Adószám – CF: 525248 Ügyvezető – Administrator: Ambrus Gizella GONDŰZŐ SZÁLLODA ÉS ÉTTEREM - KLÍMA SRL Szentimre u. – str. Sântimbru 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218372 ...................................... 0747-272618 .............. 0266-218372, 0266-211247 .............................. office@gonduzo.ro .................................. www.gonduzo.ro Adószám – CF: 4075162 Ügyvezető – Administrator: Nagy György HAJDU PANZIÓ ROMAUS HAJDU SRL Szentimre u. – str. Sântimbru 32. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218468 ...................................... 0740-512215 ...................................... 0266-218468 .................... hajdu.csaba@yahoo.com Adószám – CF: 5800420 Ügyvezető – Administrator: Hajdu Csaba HATÁRPATAK PANZIÓ INSZER SRL Fő u. – str. Principală 352. 537025 Fenyéd – Brădești .............. 0746-811700, 0752-133366 ...................... hatarpatak@yahoo.com .............................. www.hatarpatak.ro Adószám – CF: 525167 Ügyvezető – Administrator: Jakab Enikő HÉTVEZÉR PANZIÓ LŐRINCZ CSILLA ÎF Fő u. – str. Principală 73/B. 537364 Zeteváralja – Subcetate ..................................... 0266-217688 .............. 0744-263165, 0745-494614 ............................ szallas@hetvezer.ro .................................. www.hetvezer.ro Adószám – CF: 18956367 Ügyvezető – Administrator: Lőrincz Csilla HINTÓ PANZIÓ - HOSTEL SRL Kadicsfalvi u. – str. Cădișeni 77. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217723 .............. 0744-409494, 0740-216179 ...................... office@hintopanzio.com ................www.pensiuneatrasura.com, www.hintopanzio.com Ügyvezető – Administrator: Ágoston Albert

LOGO!! LOGO LO GO O!!!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013


152

A B C D E F G H I J K L M N

HOMORÓD MOTEL ELEKES COMIMPEX SRL Fő u. – str. Principală 43/B. 535801 Homoródfürdő – Băile Homorod .............. 0266-247540, 0266-220778 ...................................... 0742-590601 ...................................... 0266-247540 ..................... office@motelhomorod.ro .........................www.motelhomorod.ro Adószám – CF: 7029446 Tulajdonos – Proprietar: Elekes József HORIZONT PANZIÓ OCTOGON INVEST SRL Szeles János u. - str. Szeles János 6. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218027 ...................................... 0740-354012 ...................................... 0266-218027 ........................ office@horizontweb.ro ............................ www.horizontweb.ro Adószám – CF: 16584763 Ügyvezető – Administrator: Streza Anna Mária HOTEL TRANZIT UNICOM COM SRL Tompa László u. – str. Tompa László 36. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217798 ...................................... 0744-361869 ...................................... 0266-217798 ...................... hoteltranzit@yahoo.com ............................ www.hotel-tranzit.ro Adószám – CF: 4070787 Ügyvezető – Administrator: Pál Attila

LOGO!! LOGO !!

O P Q R S T U V W X Y Z

IRGÓ KULCSOSHÁZAK ÉS ÉTTEREM - MARKET TUR SRL Fő u. – str. Principală 24B. 537362 Ivó – Izvoare .............. 0757-025852, 0748-027640 ........................................ irgo@irgo.ro ......................................... www.irgo.ro Adószám – CF: 15951292 Kapcsolattartó – Persoana de contact: Kovács Pál KALÓZOK HÁZA PANZIÓ CASA PIRAŢILOR SRL Sóbánya u. – str. Salinei 96. 537240 Parajd – Praid ..................................... 0266-240558 ...................................... 0747-486636 ...................................... 0266-240558 ........................ office@casapiratilor.ro .....................casapiratilor@yahoo.com ............................ www.casapiratilor.ro Adószám – CF: 17942207 Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014 KORONA PANZIÓ - COMBO SRL Városháza tér – piaţa Primăriei 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218061, 0266-216946 ...................................... 0722-515407 ...................................... 0266-218061 ....................... office@koronapanzio.ro .......................... www.koronapanzio.ro Adószám – CF: 523972 Ügyvezető – Administrator: Szász Árpád

LOGO!! LOGO !!

KORONA TÁJHÁZ - SZÉKELY JELLEGŰ TÁJHÁZ - COMBO SRL 537300 Zeteváralja – Subcetate 135 ..................................... 0266-218061 ...................................... 0722-515407 ....................... office@koronapanzio.ro KÜKÜLLŐ PANZIÓ SC KUKULLO-TOUR SRL Fő u. – str. Principală 1C. 537360 Zetelaka – Zetea .............. 0748-205095, 0745-873572 .................. monika.sebok@gmail.com ................... www.kukullo-panzio.fw.hu Adószám – CF: 15936500 Tulajdonos – Proprietar: Sebők Győző LAGUNA PANZIÓ LAGUNA KADIMPEX SRL Rét u. - str. Poienii 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213643 ...................................... 0742-067372 .................. lagunapanzio@freemail.hu ...........................www.lagunapanzio.ro Adószám – CF: 16068231 Ügyvezető – Administrator: Vasas Mária LILLA PANZIÓ PROD NYAKAS SRL Tompa László u. – str. Tompa László 23. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212531 ...................................... 0744-666788 ...................................... 0266-212532 ........................ lillapanzio@yahoo.com ................................www.lillapanzio.ro Adószám – CF: 13533684 Igazgató – Director: Tófalvi Márton LUKY IMPEX SRL Fő u. – str. Principală sz.n. - f.n. 537165 Farkaslaka – Lupeni ...................................... 0745-642187 Adószám – CF: 5360078 Cégtárs – Asociat: Lukács Albert MALIMPEX SRL Fő u. – str. Principală 568. 537165 Farkaslaka – Lupeni ..................................... 0266-248248 ...................................... 0745-030135 ...................................... 0266-248248 Adószám – CF: 499033 Ügyvezető – Administrator: Magyari Lajos

MARGARÉTA VENDÉGHÁZ JAKAB TÜNDE ÎI Rét u. - str. Poienii 22. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210906 ...................................... 0744-872127 .......................... margareta@panzio.ro .................... www.margareta.panzio.ro Adószám – CF: 22062764 MILLENNIUM ÉTTEREM ÉS PANZIÓ - MILLENNIUM FAST FOOD SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 147. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215604 .............. 0745-055978, 0740-191931 ...................................... 0266-215760 .................... joetvagyat.ro@gmail.com ............................... www.joetvagyat.ro Adószám – CF: 12373046 Vendéglőfőnök – Șef restaurant: Görgicze Mária MULTIPLE SRL-HARGITA PANZIÓ Szabadság tér – piaţa Libertăţii 3/A. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa ..................................... 0266-246335 ...................................... 0745-828659 .................. hargitapanzio@yahoo.com .......................... www.hargitapanzio.ro Adószám – CF: 13727052 Ügyvezető – Administrator: Tamas Vilmos NAPRAFORGÓ PANZIÓ FÜLÖP FERENC ÎI 537240 Parajd – Praid 55. ...................................... 0744-439523 ...................... office@parajdiszallas.ro .......................... www.parajdiszallas.ro Adószám – CF: 21092945 Kapcsolattartó – Persoana de contact: Fülöp Csilla OLIMPIA PANZIÓ LÁSZLÓ CSILLA IF Fő u. – str. Principală 1/B. 537084 Tibód – Tibod ...................................... 0745-765487 ................. szabolcs@olimpiapanzio.ro ..........................www.olimpiapanzio.ro Adószám – CF: 21824358 Ügyvezető – Administrator: László Szabolcs ORSI PANZIÓ - LUKY IMPEX SRL Kriza János u. – str. Kriza János 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-369672 Adószám – CF: 5360078 Ügyvezető – Administrator: Moldován Izabella PALACE PANZIÓ QUESTOR REQUEST SRL Bükkfa u. - str. Fagului sz.n. - f.n. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217117 ...................................... 0748-978671 ...................................... 0266-217117 .... palacepanzio1.bethlen@yahoo.com ...........................www.palacepanzio.ro Ügyvezető – Administrator: Zári Levente


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

153

PALACE PANZIÓ II. TURISTIC POLARIS SRL Templom u. – str. Bisericii sz.n. - f.n. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217117 ...................................... 0751-881756 ...................................... 0266-217117 ....................... office@palacepanzio.ro ...........................www.palacepanzio.ro Ügyvezető – Administrator: Zári Levente

ROMANTIKA VENDÉGLŐ ÉS PANZIÓAUTO M & COMPANY SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 194. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218262 ...................................... 0744-519433 ...................................... 0266-218262 ............................ office@romantika.ro ................................www.romantika.ro Adószám – CF: 5100973 Cégtulajdonos – Patron: Mózes István

PANORÁMA PANZIÓ DEVELO CONSULT SRL Móricz Zsigmond u. – str. Móricz Zsigmond 76. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212345 ...................................... 0755-123455 ...................................... 0266-212345 ............ marketing@panorampanzio.ro ..................... www.panoramapanzio.ro Adószám – CF: 15355818 Menedzser – Manager: Fleisz Zoltán

SÁNDOR PANZIÓ SC BRUTĂRIA SANDOR SRL Sóbánya u. – str. Salinei 54/B. 537240 Parajd – Praid ...................................... 0744-965699 ....................... office@sandorpanzio.ro Adószám – CF: 8021777 Ügyvezető – Administrator: Kopacz Sándor

PARAJD PATAKA VENDÉGHÁZ - CASA DE OASPEŢI PARAJD PATAKA Fő u. – str. Principală 218. 537240 Parajd – Praid ...................................... 0745-970063 ...................... ambrus.ibi@freemail.hu ...........................www.parajdpataka.ro Ügyvezető – Administrator: Ambrus Ibolya PENSIUNEA SUGO SRL Madarasi Hargita – Harghita Mădăraș Filió + 9,7 km, sz.n. - f.n. ..................................... 0371-396090 ...................................... 0726-702445 .......................... office@sugopanzio.ro ..............................www.sugopanzio.ro Adószám – CF: 16788836 Kapcsolati személy – Persoană de contact: Kenyeres Emőke PETHŐ PANZIÓ Madarasi Hargita – Harghita Mădăraș sz.n. - f.n. ...................................... 0745-242358 PETŐFI PANZIÓ CONFEX JAKAB SRL Petőfi Sándor u. – str. Petőfi Sándor 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212262 .............. 0754-021400, 0756-093920 ........................ office@petofipanzio.ro ............................ www.petofipanzio.ro Adószám – CF: 523700 Cégtulajdonos – Patron: Jakab János

LOGO!! LOGO !!

SZIKLAKERT FOGADÓ ÉS ÉTTEREM-MERENO FA SRL Bálint u – str. Balint 166. 537082 Székelyszentkirály – Sâncrai ..................................... 0266-346123 .............. 0769-696243, 0744-786817 ............................ office@sziklakert.ro ................................ www.sziklakert.ro Adószám – CF: 25722490 Ügyvezető – Administrator: László Melinda VADRÓZSA PANZIÓ PÁL IBOLYA IF Fő u. – str. Principală 148. 537104 Bikafalva – Tăureni ..................................... 0266-245290 .............. 0744-559895, 0744-863558 ...................................... 0266-245290 ............................. office@vadrozsa.ro ................................. www.vadrozsa.ro Adószám – CF: 17443185 Ügyvezető – Administrator: Pál Ibolya ZETAVÁR PANZIÓ - FAIR TOURS SRL Fő u. – str. Principală 200B. 537364 Zeteváralja – Subcetate ..................................... 0266-218866 .............. 0744-644926, 0743-786628 ...................... office@zetavarpanzio.ro ..........................www.zetavarpanzio.ro Adószám – CF: 16338297 Ügyvezető – Administrator: Szőke Domokos ZETEVÁR-TOURS SRL Fő u. – str. Principală 22A. 537364 Zeteváralja – Subcetate ...................................... 0755-061555 ................................ office@zetevar.ro .................................... www.zetevar.ro Adószám – CF: 17495419 Ügyvezető – Adm.: Ballok Agnes Emese

LOGO!! LOGO !!

• PAPÍRÁRU ÉS IRODASZER • PAPETĂRIE ȘI RECHIZITE DE BIROU HARGITA HOLDING IMPORTEXPORT SRL Csekefalvi u. – str. Cechești 41. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-244617 ...................................... 0744-643694 ...................................... 0266-244617 ................ office@hargita-holding.com .................... www.hargita-holding.com Adószám – CF: 2881330 Ügyvezető – Administrator: Szabó Dezső INTER-DEKOR PLUS DEPO SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 122. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218365 .............. 0744-629265, 0744-244239 ...................................... 0266-218365 ...................... interdekor1@gmail.com ............................. www.creativdepo.ro .............................. www.inter-dekor.ro Adószám – CF: 524501 Igazgató – Director: Balla Árpád, Balla Tilda KORALL - KORALL SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 25. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210360 ...................................... 0744-537619 ...................................... 0266-210360 ................................... office@korall.ro Adószám – CF: 525159 Ügyvezető – Administrator: Dáné Béla KREATIV HOBBY ÜZLET BALBIOTIL SRL Gyepes bejárat – intr. Ghipeș . 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0744-629265, 0756-240126 ........................... balbiotil@yahoo.com Adószám – CF: 14302033 Ügyvezető – Administrator: Balla Tilda, Balla Árpád KREATIV HOBBY ÜZLET BALBIOTIL SRL Vár u. – str. Cetăţii 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218365 ...................................... 0740-428642 ............... 0744-629265,0744-244439 ...................................... 0266-218365 ........................... balbiotil@yahoo.com Adószám – CF: 14302033 Ügyvezető – Administrator: Balla Tilda, Balla Árpád MICRO TREND SRL Győzelem u. – str. Victoriei 20/01. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218249 .............. 0722-534042, 0744-660170 .......................... office@microtrend.ro .............................. www.microtrend.ro Adószám – CF: 8050012 Ügyvezető – Administrator: Schram-Deák Melinda OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


154

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

NATURA ÜZLET - BALBIOTIL SRL Gyepes bejárat – intr. Ghipeș . 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0756-240126, 0744-244239 ........................... balbiotil@yahoo.com Adószám – CF: 14302033 Ügyvezető – Administrator: Balla Tilda, Balla Árpád NATURA ÜZLET - BALBIOTIL SRL Vár u. – str. Cetăţii 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218365 .............. 0740-428642, 0744-629265 ..................................... 0744-244239 ...................................... 0266-218365 ........................... balbiotil@yahoo.com Adószám – CF: 14302033 Ügyvezető – Administrator: Balla Tilda NOTESZ SZAKÜZLET MICRO TREND SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0722-534042, 0744-660170 ................... microtrend@upcmail.com .............................. www.microtrend.ro Ügyvezető – Administrator: Schram-Deák Melinda

• PAPÍRTASAK ÉS REKLÁMSZATYOR • RECLAME - PUNGI ȘI SACOȘE IDEAS GRAPH SRL Fő u. – str. Principală 41/4. 537025 Fenyéd – Brădești ..................................... 0266-245012 ...................................... 0740-093638 .......................... office@ideasgraph.ro ..............................www.ideasgraph.ro Adószám – CF: 299179 Ügyvezető – Administrator: Both Imre Zsolt

• PARFÜMÖK ÉS ILLATSZEREK • PARFUMURI MAGYARI CSABA ÎF Tomcsa Sándor u. – str. Tomcsa Sándor 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0740-297311, 0732-008099 ....................... fmgroup.ro@gmail.com ................................www.parfumfm.ro Adószám – CF: 21175757 Ügyvezető – Administrator: Magyari Csaba

• PARTIKELLÉKEK NAGYKERESKEDELME • ACCESORII PARTIDE EN GROS PARTY SERVICE SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 3/3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0748-574462 ...................................... 0748-574462 ......................... partyserv@gmail.com .................................www.partyserv.ro Adószám – CF: 17735155 Ügyvezető – Administrator: Égei Csilla Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

• PARTISÁTRAK • CORTURI ȘI PRELATE CETATE PRODUCTION SRL Fő u. – str. Principală 201A. 537364 Zeteváralja – Subcetate ..................................... 0266-241256 ...................................... 0266-241001 ............................. info@easytent.com .............................. www.easytent.com Adószám – CF: 15561729 Cégirányító – Coordonator firmă: Demeter Annamária éReklám a színes belíven éReclamă pe coala interioară

• PÁSZKA • SĂRĂŢELE ELEKES-PÉKSÉG SRL Rövid u. - str. Scurtă 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-009597 Adószám – CF: 2973868 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Elekes István

• PÉKÁRU • PRODUSE DE BRUTĂRIE BACHUS BRUTĂRIA SRL Fő u. – str. Principală 422. 537214 Nagygalambfalva – Porumbenii Mari ..................................... 0266-244729 ...................................... 0731-318384 ...................................... 0266-244729 Adószám – CF: 5396853 Ügyvezető – Administrator: Bakos Károly BEMUTATÓ ÜZLET DIÓSZEGI PÉKSÉG - MADEXPORT SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0267-318284 ...................................... 0784-260730 .................. madexport94@yahoo.com ...............................www.madexport.ro Adószám – CF: 7699080 Ügyvezető – Administrator: Diószegi László BERKECZI LENKE ÎF Petőfi Sándor u. – str. Petőfi Sándor 21A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216936 Adószám – CF: 4729461 HARMOPAN SA - PANIFICAŢIA ODORHEIU SECUIESC Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 35. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212769 Adószám – CF: 512620 RIP-ROP SRL Sósfürdő – str. Băii Sărate 3 B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212361 ...................................... 0266-212361 .................................. office@riprop.ro ...................................... www.riprop.ro Adószám – CF: 5755469 Ügyvezető – Administrator: Raffai László

• PÉNZINTÉZETEK • INSTITUŢII FINANCIARE CEC BANK AG. ODORHEIU SECUIESC Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 27. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218360 ...................................... 0266-218160 ..........................................www.cec.ro Adószám – CF: 18257725 Igazgató – Director: Albert Sándor NYUGDÍJASOK ÖNSEGÉLYZŐ PÉNZTÁRA / NYÖP - CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211089 ............................. nyop@sigmasoft.ro Adószám – CF: 4510649 Elnök – Președinte: Nagy Éva OVB ALLFINANZ SRL Malom u. – str. Morii 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217325 ...................................... 0726-100187 .......................... istvan.ulkei@ovbro.ro ..........................................www.ovb.ro Adószám – CF: 14918697

• PÉNZTÁRGÉPEK • CASE DE MARCAT OBC COMPUTERS OBC ELEKTRON SRL Malom u. – str. Morii 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218172 ...................................... 0740-050909 .............. 0266-218172, 0266-211104 ........................ office@obc-elektron.ro .....................................www.obcnet.ro Adószám – CF: 524544 Igazgató – Director: Osvát Ágnes

• PÉNZÜGYI SZAKTANÁCSADÁS • CONSULTANŢĂ FINANCIARĂ CONT EVAL GALFI SRL Homoród u. - str. Homorodului 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0724-000456, 0745-395788 ............................ g_galfi@yahoo.com Adószám – CF: 20211363 Ügyvezető – Administrator: Gálfi Géza

• PÉNZVÁLTÓK • CASE DE SCHIMB EXCHANGE GERÉB SRL RUBIN VALUTAVÁLTÓ Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212845 ...................................... 0745-313016 ...................................... 0266-212845 Adószám – CF: 13082312 Cégtulajdonos – Patron: Geréb Lajos


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 LILLA EURO SRL - VALUTAVÁLTÓ Tompa László u. – str. Tompa László 23. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212532 .............. 0744-666788, 0744-553388 ...................................... 0266-212532 ........................ lillapanzio@yahoo.com Adószám – CF: 13533684 Ügyvezető – Administrator: Tófalvi Márton LILLA EXCHANGE SRL Tompa László u. – str. Tompa László 23. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212532 ...................................... 0744-553388 ...................................... 0266-212532 ........................ lillapanzio@yahoo.com Adószám – CF: 13533684 Igazgató – Director: Orbán Karolina MARIUS MOLD VALUTAVÁLTÓ MARIUS MOLD 2005 SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212424 ...................................... 0747-497644 ............. mariusmold2005@yahoo.com Adószám – CF: 17963455 Ügyvezető – Administrator: Mold-Marius Zoltán MULTI PARTNER VALUTAVÁLTÓ MULTI PARTNER SRL Fő u. – str. Principală 122. 537240 Parajd – Praid ...................................... 0747-945857 Adószám – CF: 13529748 Ügyvezető – Administrator: Bakk Sándor MULTI PARTNER VALUTAVÁLTÓ MULTI PARTNER SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-800800 Adószám – CF: 13529748 Ügyvezető – Administrator: Bakk Sándor MULTI PARTNER VALUTAVÁLTÓ MULTI PARTNER SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219921 ...................................... 0740-219921 ...................................... 0266-219921 Adószám – CF: 13529748 Ügyvezető – Administrator: Bakk Sándor MULTIPARTNER VALUTAVÁLTÓ MULTIPARTNER SRL Fő u. – str. Principală 122. 525600 Parajd – Praid ...................................... 0747-945857 Adószám – CF: 13529748 Ügyvezető – Administrator: Bakk Sándor MULTIPARTNER VALUTAVÁLTÓ MULTIPARTNER SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-800800 Adószám – CF: 13529748 Ügyvezető – Administrator: Bakk Sándor

155 MULTIPARTNER VALUTAVÁLTÓ MULTIPARTNER SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219921 ...................................... 0740-219921 ...................................... 0266-219921 Adószám – CF: 13529748 Ügyvezető – Administrator: Bakk Sándor MULTIPARTNER VALUTAVÁLTÓ MULTIPARTNER SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0754-703124 Adószám – CF: 13529748 Ügyvezető – Administrator: Bakk Sándor MULTIPARTNER VALUTAVÁLTÓ MULTIPARTNER SRL Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 2. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa ...................................... 0754-041451 Adószám – CF: 13529748 Ügyvezető – Administrator: Bakk Sándor RUBIN VALUTAVÁLTÓ EXCHANGE GERÉB SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 73 (Kaufland üzletben). 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212845 ...................................... 0745-313016 ...................................... 0266-212845 Adószám – CF: 13082312 Cégtulajdonos – Patron: Geréb Lajos

• PIZZÁZÓK • PIZZERII GUSTO PIZZA - SÁNDOR BARNA II Győzelem u. – str. Victoriei 34. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219266 ...................................... 0747-266266 ........................... office@pizzagusto.ro ...............................www.pizzagusto.ro Adószám – CF: 26568250 Ügyvezető – Administrator: Sándor Barna LAGUNA PIZZÉRIA & RESTAURANT & CAFFE SALCOM SRL Kőrösi Csoma Sándor u. – str. Kőrösi Csoma Sándor 23. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213333 ...................................... 0748-213333 ...................................... 0266-213694 ...................... pizzalaguna@clicknet.ro .........................www.lagunapizzeria.ro Adószám – CF: 5318405 Igazgató – Director: Szász Ferenc

• POLGÁRMESTERI HIVATALOK • PRIMĂRII BÖGÖZ KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA PRIMĂRIA COMUNEI MUGENI Fő u. – str. Principală 150. 537205 Bögöz – Mugeni ..................................... 0266-245490 ........................ primmug@kabelkon.ro Polgármester – Primar: Farkas Mózes ETÉD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA PRIMĂRIA COMUNEI ATID Fő u. – str. Principală 469. 537005 Etéd – Atid .............. 0266-226201, 0266-226259 ...................................... 0266-226259 ................... primariaatid@citromail.hu ...............................szkhe@yahoo.com ......................................... www.atid.ro Polgármester – Primar: Szőcs László FARKASLAKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA PRIMĂRIA COMUNEI LUPENI Fő u. – str. Principală 566. 537165 Farkaslaka – Lupeni .............. 0266-248104, 0266-248212 ...................................... 0266-248212 ......................... luprim@electronnet.ro ...................... www.primarialupenihr.ro Polgármester – Primar: Kovács Lehel FELSŐBOLDOGFALVA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA PRIMĂRIA COMUNEI FELICENI Fő u. – str. Principală 208. 537095 Felsőboldogfalva – Feliceni .............. 0266-245311, 0266-245327 ...................................... 0266-245327 ............... conslocfeliceni@kabelkon.ro Polgármester – Primar: Sándor József FENYÉD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA PRIMĂRIA COMUNEI BRĂDEȘTI Fő u. – str. Principală 89. 537025 Fenyéd – Brădești .............. 0266-245001, 0266-245172 ........................... bradesti@gmail.com Polgármester – Primar: Bokor Botond GALAMBFALVA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA PRIMĂRIA COMUNEI PORUMBENI Fő u. – str. Principală 244A. 537214 Nagygalambfalva – Porumbenii Mari ..................................... 0266-244689 ............... consporumbeni@freemail.hu Polgármester – Primar: Gyerkó Levente

LOGO!! LOGO !! HOMORÓDALMÁS KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA PRIMĂRIA COMUNEI MEREȘTI Fő u. – str. Principală 144. 537195 Homoródalmás – Merești .............. 0266-220820, 0266-220688 ...................................... 0266-220688 ............................. rimis1@yahoo.com Polgármester – Primar: Rigó Mihály OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


156

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

HOMORÓDSZENTMÁRTON POLGÁRMESTERI HIVATALA PRIMĂRIA COMUNEI MĂRTINIȘ Fő u. – str. Principală 258. 537175 Homoródszentmárton – Mărtiniș .............. 0266-223046, 0266-223110 ...... secretar@homorodszentmarton.ro .............. www.homorodszentmarton.ro Polgármester – Primar: Kerekes Péter Tivadar KÁNYÁD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA PRIMĂRIA COMUNEI ULIEȘ Fő u. – str. Principală 30. 537340 Kányád – Ulieș .............. 0266-222001, 0266-222111 ................... comunaulies@yahoo.com Polgármester – Primar: György Sándor KÁPOLNÁSFALU KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA PRIMĂRIA COMUNEI CĂPÂLNIŢA Fő u. – str. Principală 352. 537030 Kápolnásfalu – Căpâlniţa .............. 0266-247601, 0266-247524 ........................... primca@kabelkon.ro .........................office@kapolnasfalu.ro ........................... www.kapolnasfalu.ro Polgármester – Primar: Benedek László KOROND KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA PRIMĂRIA COMUNEI CORUND Fő u. – str. Principală 589. 537060 Korond – Corund ..................................... 0266-249101 ...................................... 0266-249344 ............... primariacorund@yahoo.com ........................www.primariacorund.ro Polgármester – Primar: Katona Mihály LÖVÉTE KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA PRIMĂRIA COMUNEI LUETA Fő u. – str. Principală 397. 537140 Lövéte – Lueta ..................................... 0266-220729 ...................................... 0266-220534 ......................... loveteiph@yahoo.com ......................................www.lovete.ro Polgármester – Primar: Lázár F. Zoltán MÁRÉFALVA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA PRIMĂRIA COMUNEI SATU MARE Fő u. – str. Principală 450. 537027 Máréfalva – Satu Mare ..................................... 0266-245140 ...................................... 0266-245140 ..................... satumarehr@freemail.hu ................................www.marefalva.ro Polgármester – Primar: Dávid Lajos OKLÁND KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA PRIMĂRIA COMUNEI OCLAND Fő u. – str. Principală 174. 537225 Oklánd – Ocland .............. 0266-224002, 0266-224023 ................... primarocland@yahoo.com .....................................www.okland.ro Polgármester – Primar: Cseke Miklós Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014 OROSZHEGY KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA PRIMĂRIA COMUNEI DEALU Fő u. – str. Principală 601. 537080 Oroszhegy – Dealu ..................................... 0266-225106 ...................................... 0266-225106 .............................. pho@oroszhegy.ro Polgármester – Primar: Bálint Elemér Imre

SZÉKELYVARSÁG KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA PRIMĂRIA COMUNEI VĂRȘAG Központ – Centru 351. 537350 Székelyvarság – Vărșag .............. 0266-244395, 0266-244451 ...................................... 0266-244451 ..................... primvarsag@freemail.hu Polgármester – Primar: Tamás Ernő

PARAJD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA PRIMĂRIA COMUNEI PRAID Fő u. – str. Principală 394. 537240 Parajd – Praid ..................................... 0266-240175 .................. primariapraid@yahoo.com ............... www.primariapraid-parajd.ro Polgármester – Primar: Bokor Sándor

SZENTÁBRAHÁM KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA PRIMĂRIA COMUNEI AVRĂMEȘTI Fő u. – str. Principală 126. 537010 Szentábrahám – Avrămești .............. 0266-220010, 0266-220024 ............................ avramesti@netter.ro ......................... www.szentabraham.ro Polgármester – Primar: Simó Dezső Szabolcs

ROMÁNANDRÁSFALVA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA PRIMĂRIA COMUNEI SĂCEL Fő u. – str. Principală 70. 537255 Románandrásfalva – Săcel .............. 0266-221001, 0266-221033 ...................................... 0266-221001 .................. primariasacel@yahoo.com Polgármester – Primar: Nagy Lajos

SZENTEGYHÁZA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PRIMĂRIA ORAȘULUI VLĂHIŢA Öntők u. - str. Turnătorilor 20. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa .............. 0266-246634, 0266-244635 ...................................... 0266-244635 ........................ www.primariavlahita.ro Polgármester – Primar: Rus Sándor

SIMÉNFALVA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA PRIMĂRIA COMUNEI ȘIMONEȘTI Malom u. – str. Morii 249. 537310 Siménfalva – Șimonești .............. 0266-221603, 0266-221730 ...................................... 0266-221824 .......................... clsimonesti@netter.ro Polgármester – Primar: Péter Zoltán SZÉKELYDERZS KÖZSÉG POLGÁMESTERI HIVATALA PRIMĂRIA COMUNEI DÂRJIU Fő u. – str. Principală 26. 537075 Székelyderzs – Dârjiu ..................................... 0266-222002 ...................................... 0266-222050 ......................... info@comunadarjiu.ro Polgármester – Primar: Zoltáni Csaba SZÉKELYKERESZTÚR VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PRIMĂRIA ORAȘULUI CRISTURU SECUIESC Szabadság tér – piaţa Libertăţii 27. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. .............. 0266-242190, 0266-206012 ...................................... 0266-206012 ............................. office@keresztur.ro ................................. www.keresztur.ro Polgármester – Primar: Rafai Emil SZÉKELYUDVARHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA - PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC Városháza tér – piaţa Primăriei 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218382, 0266-218145 ...................................... 0266-218032 .................... varoshaza@varoshaza.ro ............................... www.varoshaza.ro Polgármester – Primar: Bunta Levente éReklám a 2. borítón éReclamă pe coperta 2

ÚJSZÉKELY KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA PRIMĂRIA COMUNEI SECUIENI Fő u. – str. Principală 224. 537290 Újszékely – Secuieni .............. 0266-244750, 0266-244755 ...................................... 0266-244755 .......................... clssecuieni@hrline.ro Polgármester – Primar: Balló Zoltán ZETELAKA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA PRIMĂRIA COMUNEI ZETEA Fő u. – str. Principală 272. 537360 Zetelaka – Zetea ..................................... 0266-241112 .................. primariazetea@yahoo.com ................................ www.zetelaka.net Polgármester – Primar: Nagy Attila

• POLIKARBONÁT LEMEZEK • PLĂCI POLICARBONAT COLOR-METAL SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 69B/5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-206050 ...................................... 0266-206051 ......................... direct@color-metal.ro ..............................www.color-metal.ro Adószám – CF: 17665726 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Godra Zsolt

• POLITIKAI SZERVEZET • ORGANIZAŢIE POLTICĂ CSEKEFALVI MAGYAR POLGÁRI PÁRT - PARTIDUL CIVIC MAGHIAR CECHEȘTI Fő u. – str. Principală sz.n. - f.n. 537012 Csekefalva – Cechești ...................................... 0751-418467 Elnök – Președinte: Nagy Mihály


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 RMDSZ UDVARHELYSZÉKI SZERVEZETE - UDMR ORGANIZAŢIA TERITORIALĂ ODORHEI Városháza tér – piaţa Primăriei 5/5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213561 ...................................... 0266-213561 ................ udvszekirmdsz@yahoo.com ...............www.udvarhelyszekirmdsz.ro Adószám – CF: 4194635 Elnök – Președinte: Verestóy Attila SZÉKELYUDVARHELYI VÁROSI RMDSZ - UDMR MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC Városháza tér – piaţa Primăriei 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218425 ...................................... 0741-161071 ...................................... 0266-218425 .................. office@udvarhelyirmdsz.ro ......................www.udvarhelyirmdsz.ro Adószám – CF: 4194635 Elnök – Președinte: Bunta Levente-Zoltán

• PÓLÓFELIRATOZÁS • ÎNSCRIPŢIONĂRI TRICOURI IDEAS GRAPH SRL Fő u. – str. Principală 41/4. 537025 Fenyéd – Brădești ..................................... 0266-245012 ...................................... 0740-093638 .......................... office@ideasgraph.ro ..............................www.ideasgraph.ro Adószám – CF: 299179 Ügyvezető – Administrator: Both Imre Zsolt

• POSTAHIVATALOK • OFICII POȘTALE ETÉDI POSTAHIVATAL OFICIUL POȘTAL ATID Fő u. – str. Principală 22. 537005 Etéd – Atid ..................................... 0266-226233 Postafőnök – Diriginte: Tibóldi Alexa FARKASLAKI POSTAHIVATAL – OFICIUL POȘTAL LUPENI Fő u. – str. Principală 442. 537165 Farkaslaka – Lupeni ..................................... 0266-248207 Postafőnök – Diriginte: Fancsali Judit

157 KÁNYÁDI POSTAHIVATAL OFICIUL POȘTAL ULIEȘ Fő u. – str. Principală 30. 537340 Kányád – Ulieș ..................................... 0266-222112 Kapcsolattartó személy – Persoane de contact: Toró Edit

SZÉKELYVARSÁGI POSTAHIVATAL - OFICIUL POȘTAL VĂRȘAG Központ – Centru 380. 537350 Székelyvarság – Vărșag ..................................... 0266-244411 Kapcsolattartó személy – Persoana de contact: Berkeczi Enikő

A

KÁPOLNÁSFALUSI POSTAHIVATAL - OFICIUL POȘTAL CĂPÂLNIŢA Fő u. – str. Principală 190. 537030 Kápolnásfalu – Căpâlniţa ..................................... 0266-247550 Postafőnök – Diriginte: Lőrincz Gyula

SZENTÁBRAHÁMI POSTAHIVATAL - OFICIUL POȘTAL AVRĂMEȘTI Fő u. – str. Principală 124. 537010 Szentábrahám – Avrămești ..................................... 0266-220070 Postafőnök – Diriginte: Keresztes Klára

D

LÖVÉTEI POSTAHIVATAL OFICIUL POȘTAL LUETA Fő u. – str. Principală 397. 537140 Lövéte – Lueta ..................................... 0266-220621 Kapcsolattartó személy – Persoana de contact: András Mária

ZETELAKI POSTAHIVATAL OFICIUL POȘTAL ZETEA Fő u. – str. Principală 1101. 537360 Zetelaka – Zetea ..................................... 0266-241150 Kapcsolattartó személy – Persoana de contact: Szőcs Emese

MÁRÉFALVI POSTAHIVATAL – OFICIUL POȘTAL SATU MARE Fő u. – str. Principală 449. 537027 Máréfalva – Satu Mare ...................................... 0725-902154 Postafőnök – Diriginte: Csíki Judit Mária OKLÁNDI POSTAHIVATAL OFICIU POȘTAL OCLAND Fő u. – str. Principală 81. 537229 Oklánd – Ocland ..................................... 0266-244025 Postafőnök – Diriginte: Butunoi Irén OROSZHEGYI POSTAHIVATAL OFICIUL POȘTAL DEALU Fő u. – str. Principală 653. 537080 Oroszhegy – Dealu ..................................... 0266-225112 Kapcsolattartó személy – Persoana de contact: Vass Mária PARAJDI POSTAHIVATAL OFICIUL POȘTAL PRAID Fő u. – str. Principală 130. 537240 Parajd – Praid ..................................... 0266-240311 Kapcsolattartó személy – Persoana de contact: Oláh Margit SIMÉNFALVI POSTAHIVATAL OFICIUL POȘTAL ȘIMONEȘTI Fő u. – str. Principală 128. 537310 Siménfalva – Șimonești ..................................... 0266-221609

HOMORÓDALMÁSI POSTAHIVATAL - OFICIUL POȘTAL MEREȘTI Fő u. – str. Principală 106. 537195 Homoródalmás – Merești ...................................... 0756-115821 Postafőnök – Diriginte: Bodor Rozália

SZÉKELYDERZSI POSTAHIVATAL OFICIUL POȘTAL DÂRJIU Fő u. – str. Principală 409. 537075 Székelyderzs – Dârjiu ..................................... 0266-222029 Ügyvezető – Administrator: István Mária

HOMORÓDSZENTMÁRTONI POSTAHIVATAL – OFICIUL POȘTAL MĂRTINIȘ Fő u. – str. Principală 225. 537175 Homoródszentmárton – Mărtiniș ..................................... 0266-223013 Postafőnök – Diriginte: Dáné Judit Enikő

SZÉKELYKERESZTÚRI POSTAHIVATAL - OFICIUL POȘTAL CRISTURU SECUIESC Szabadság tér – piaţa Libertăţii 55. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. .............. 0266-242701, 0266-242117 Postafőnök – Diriginte: Rafai Suzana

• POSTALÁDÁK • CUTII POȘTALE OPTIM SRL Sadoveanu Mihail u. – str. Sadoveanu Mihail 7B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211191 ...................................... 0744-633285 ............................. www.optimgroup.ro ........................... optimsrl@gmail.com Adószám – CF: 5985832 Ügyvezető – Administrator: Forró László

 Az OPTIM Kft postaládák gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. Vállaljuk tömbházak teljes felszerelését. Webáruházunkat megtalálja a www.optimgroup.ro oldalon. 

Firma Optim se ocupă cu fabricarea și comercializarea cutiilor poștale. Efectuăm echiparea completă cu cutii poștale a scărilor. Găsiţi wep-shop-ul nostru pe siteul www.optimgroup.ro.

B C E F G H I J K L M N O P Q R

• PÓZNÁK • CATARGE STEAGURI

S

MONT PLAST SRL Berde Mózes u. – str. Berde Mózes 82/H. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-244266 ...................................... 0724-000463 ........................ office@montplastsrl.ro ............................www.montplastsrl.ro Adószám – CF: 16566392

T

ROBINEX SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 23. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218228 ...................................... 0722-459121 ...................................... 0266-218228 ......................... office@europahotel.ro ................................... www.robinex.se Adószám – CF: 4366650 Cégtulajdonos – Patron: Nagy Károly

W

OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

U V X Y Z


158

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

• PROGRAMOZÁS • PROGRAMARE INFORMATICĂ FOCUS PRINT SRL Móricz Zsigmond u. – str. Móricz Zsigmond 24. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0740-272800, 0740-152277 Ügyvezető – Administrator: Dobay Pataky Zsuzsa KISS KEY PRO SRL Agyagdomb u. - str. Lutului 6. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216647 ...................................... 0745-147598 ....................... kisskeypro@clicknet.ro ...............................www.kisskeypro.ro Adószám – CF: 11697419 Cégvezető – Conducător firmă: Kiss Tibor PARKNET Fások u. – str. Lemnarilor 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-703771 ............................... office@parknet.ro ................................... www.parknet.ro Adószám – CF: 28127684 Ügyvezető – Administrator: Demény Huba

• PROGRAMSZERVEZÉS • ORGANIZARE PROGRAME MILLENNIUM ÉTTEREM ÉS PANZIÓ - MILLENNIUM FAST FOOD SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 147. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215604 .............. 0745-055978, 0740-191931 ...................................... 0266-215760 .................... joetvagyat.ro@gmail.com ............................... www.joetvagyat.ro Adószám – CF: 12373046 Vendéglőfőnök – Șef restaurant: Görgicze Mária

• PROJEKT MENEDZSMENT • MANAGEMENTUL PROIECTELOR EVOL CONSULT SRL Vízigótok u. - str. Vizigoților 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-219100 ...................................... 0744-766739 .......................... office@evolconsult.ro ..............................www.evolconsult.ro Adószám – CF: 19237076 Ügyvezető – Administrator: Szőke Erika Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

• PSZICHOLÓGIAI LABORATÓRIUM • LABORATOR DE PSIHOLOGIE HEIPEL AUTÓSISKOLAHEIPEL AUTO SRL 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216967 ...................................... 0745-649834 ...................................... 0266-216967 ........................ firmaheipel@yahoo.de ........................heipelauto@yahoo.com .................... www.heipelautosiskola.ro Adószám – CF: 525302 Igazgató – Director: Czerják Izabella

• PVC NYÍLÁSZÁRÓK • TÂMPLĂRIE PVC MAGNOLIA SRL Építők u. – str. Constructorilor 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-677003 Adószám – CF: 5625833 Ügyvezető – Administrator: Pușcaș Constantin OPTAL CENTER SRL Tompa László u. – str. Tompa László 34B. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0752-156240 .......................... optalcenter@netter.ro Adószám – CF: 18812108 Ügyvezető – Administrator: Biró Mihály Attila QFORT - APJM SRL Fások u. – str. Lemnarilor 14/a. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216226 .............. 0745-335327, 0746-174834 ...................................... 0266-216226 ................. odorheiu.secuiesc@qfort.ro ................. www.apjm.ro, www.qfort.ro Adószám – CF: 4636753 Ügyvezető – Administrator: Szabó István éLogó a térképen éLogo pe hartăPVC nyílászárók, ajtó-ablakok, teraszbeépítés és bárminemű PVC térelválasztók. Ingyenes házhozszállítás, régi ablakok eltávolítása, új beszerelése ingyen. Szerelési határidő max. 14 nap a megrendelés dátumától.Montăm uși și ferestre PVC, amenajăm mansarde și orice gen de despărţitori interiori din PVC. Transport gratuit la domiciliu, demontăm ferstre vechi și montăm cele noi de asemenea gratuit. Termene de execuţie: maximum 14 zile de la data depunerii comenzii.

WAPPAL SA Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218090, 0266-217077 ...................................... 0266-217088 ................................ office@wappal.ro ....................................www.wappal.ro Adószám – CF: 6014110 Ügyvezető – Administrator: Nagy Galaczi András

• RÁDIÓ • RADIO MÁS RÁDIÓ Kőkereszt tér – piaţa Kőkereszt 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-171171 ....................... masradio@masradio.ro .................................www.masradio.ro Kapcsolati személy – Persoana de contact: Szabó Attila PRIMA RÁDIÓ 87,9 MHZ PRIMA PRESS SRL Győzelem u. – str. Victoriei 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218112 .... 0722-523901, 0744-668898 (SMS) ...................................... 0266-218377 .................. marketing@prima-radio.ro .............................www.prima-radio.ro Adószám – CF: 12212848 Marketing manager – Manager Marketing: Csizmadia Attila éLogó a borítón éLogo pe copertă

LOGO!! LOGO !! 87,9 STAR RÁDIÓ 100.8 FM DIGITAL 3 TV SA Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218115, 0266-215167 ...................................... 0746-375778 .............. 0266-218115, 0266-215167 ................................ marketing@d3.ro ........................................... www.d3.ro Adószám – CF: 40774868 Ügyvezető – Administrator: Biró István

• RÁGCSÁLÓIRTÓSZEREK • DERATIZARE CHIMICALE AGRO-KER KERTÉSZETI ÉS NÖVÉNYVÉDELMI SZAKÜZLET VAR-KER SRL Vásártér u. – str. Târgului 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0746-831584 ............ cseresnyescsaba@yahoo.com Adószám – CF: 4636699 Ügyvezető – Administrator: Cseresnyés Csaba


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

• RAKLAPGYÁRTÁS • PALEŢI FABRICARE CARTON PRODCOM SRL Sport u. – str. Sportului 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216343 ...................................... 0744-617510 ...................................... 0266-216343 ....................... cartonprod@gmail.com .............................. www.cartonprod.ro Adószám – CF: 23537063 Igazgató – Director: Koncz József

• RAKTÁR-ÁRUHÁZ • DEPOZITE MAGAZIN C+C RAKTÁR ÁRUHÁZ ELAN TRIO SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-217997, 0266-211166 ...................................... 0749-049403 ...................................... 0266-211166 ...................... office@merkuraruhaz.ro ..........................www.merkuraruhaz.ro Adószám – CF: 3714810 Ügyvezető – Administrator: Boros György Csaba éLogó a térképen éLogo pe hartă

159

• REDŐNYÖK • JALUZELE DÉNESI MIHÁLY ÎI - REDŐNYÖS Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 53/11. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-455989 Adószám – CF: 21439662 Ügyvezető – Administrator: Dénesi Mihály MICRO-GROS SRL Forrás u. – str. Izvorului 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218123 ...................................... 0740-086803 ...................................... 0266-218123 ............................ office@microgros.ro ................................www.microgros.ro Adószám – CF: 2973876 Cégtulajdonos – Patron: György Sándor

• REKLÁM – BÉRELHETŐ FELÜLETEK • RECLAME – SUPRAFEŢE ÎNCHIRIATE CITYREKLÁM - FUN AESTETICS SRL Vásártér u. – str. Târgului 12 (et. II). 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216026 .............. 0745-488388, 0744-300663 ...................................... 0266-216026 ........................... office@cityreklam.ro ............................... www.cityreklam.ro Adószám – CF: 18105409 Ügyvezető – Administrator: András Ervin

PIXI - COM SRL Nárciszrét u. - str. Narciselor 6. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-027227 ............................... office@pixicom.ro ................................... www.pixicom.ro Adószám – CF: 7813019 Ügyvezető – Administrator: Vajda László István

• REKLÁM – FELIRATOZÁSOK • RECLAME – INSCIPŢIONĂRI HOL&MI REKLÁMÚJSÁG ABLAK SRL Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-168621 ........................... holmi33@gmail.com Adószám – CF: 523794 Ügyvezető – Administrator: Majla Sándor

• REKLÁM – FILM ÉS FOTÓ • RECLAME – FILM ȘI FOTO ASOCIAŢIA VARIO EGYESÜLET Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 43. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-007465 .......................... office@variomedia.ro Adószám – CF: 18579011 Ügyvezető – Administrator: Sebestyén Kinga

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013


160

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

• REKLÁM – HIRDETÉSEK • RECLAME – ANUNŢURI HOL&MI REKLÁMÚJSÁG ABLAK SRL Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-168621 ........................... holmi33@gmail.com Adószám – CF: 523794 Ügyvezető – Administrator: Majla Sándor

• REKLÁM – LAPTERJESZTÉS • RECLAME – DIFUZARE PUBLICAŢII BA-BO REKLÁM ÉS LEVÉLKÉZBESÍTŐ Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 3/15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0741-033783, 0747-983275 ..................... szocs.klara@freemail.hu ............................babo00@freemail.hu Adószám – CF: 21569204 Ügyvezető – Administrator: Szőcs Klára Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

• REKLÁM – SZERKESZTÉS • RECLAME – REDACTARE HOL&MI REKLÁMÚJSÁG ABLAK SRL Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-168621 ........................... holmi33@gmail.com Adószám – CF: 523794 Ügyvezető – Administrator: Majla Sándor MAJOR VERES GYÖNGYVÉR ÎI 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-877227 ............................ info@mvgraphics.ro ....................... www.arculattervezes.ro ............................. www.mvgraphics.ro Adószám – CF: 24590561 Ügyvezető – Administrator: Major Veres GyöngyvérArculattervezés, portálok, kirakatok, bannerek, óriásplakátok, autódekorációk, termékkatalógusok, csomagolásgrafikák tervezése * Nyomdai előkészítés, web-design. * Szakmai tanácsadás.Proiectăm: image-uri firme, vitrine, banere, afișe gigant, decorări auto, cataloage de produse, grafică de ambalaje. * Pregătire pentru tipar, web-design. * Consultanţă de specialitate.

• REKLÁM – TEVÉKENYSÉGEK • RECLAME – ACTIVITATE PUBLICITARĂ BORO INFO SRL Forrás u. – str. Izvorului 13A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-219392, 0266-214251 ...................................... 0733-313042 .............. 0266-219392, 0266-214251 ................................. info@boroinfo.ro .................................. www.boroinfo.ro Adószám – CF: 14050009 Igazgató – Director: Váradi-Erdős Ildikó

 Vállalunk arculattervezést a sütőipar, cukrászat és vendéglátóipar vállalkozóinak (koncepció, logó, szlogen megtervezése, kivitelezése, egyedi dizájn), szakmai fordítást, reklámok, szórólapok, katalógusok, plakátok, névjegykártyák elkészítését, egyedi honlapok tervezését, kivitelezését, PR cikkek és bemutatkozó szövegek szerkesztését stb. Oferim servicii de identitate vizuală pentru brutării, cofetării și restaurante (concepție și proiectare grafică siglă, slogan, elemente de design perconalizat), traduceri tehnice, grafică publicitară, editare grafică machete, pliante, cataloage, afișe, cărți de vizită, realizare pagini web, editare texte de prezentare și PR etc.


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 PRIMA RÁDIÓ 87,9 MHZ PRIMA PRESS SRL Győzelem u. – str. Victoriei 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218112 .... 0722-523901, 0744-668898 (SMS) ...................................... 0266-218377 .................. marketing@prima-radio.ro .............................www.prima-radio.ro Adószám – CF: 12212848 Marketing manager – Manager Marketing: Csizmadia Attila éLogó a borítón éLogo pe copertă

LOGO!! LOGO !! 87,9 SZÉKELY CHILI EKO ONLINE MEDIA SRL Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-089902 ...................................... 0743-051313 Adószám – CF: 26076479 Menedzser – Manager: Boér Attila éReklám a hátsó borítón éReclamă pe coperta 4 UH.RO EKO ONLINE MEDIA SRL Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-089902 ...................................... 0740-231264 .......................... szerkesztoseg@uh.ro ........................................... www.uh.ro Adószám – CF: 26076479 Főszerkesztő – Redactor șef: Szász Attila éReklám a hátsó borítón éReclamă pe coperta 4

161

• REKLÁMFILM ÉS FOTÓ

www.omnibus.ro • REKLÁM ÉS DEKORÁCIÓ • RECLAME ȘI DECORĂRI SIGNO SRL Forrás u. – str. Izvorului 21. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218318 ...................................... 0728-337711 ...................................... 0266-218318 ................................... office@signo.ro .......................................www.signo.ro Adószám – CF: 6754984 Igazgató – Director: Józsa AttilaReklámgyártás: cégtábla, fényreklám, jármű dekoráció, óriásplakát, banner, reklámzászló, hirdető- és megállító tábla, kirakat- és portálfeliratozás. *Névjegykártya, szórólap, katalógus, plakát, naptár, jelvény. *Lézergravírozás *Bélyegzők*ReklámgrafikaProducţie publicitară: panouri, casete luminoase, insripţionare autovehicule, postere gigant, decoraţii vitrine, imprimare digitală. *Cărţi de vizită, pliante, cataloage, afișe, calendare, insigne.*Gravare cu laser*Ștampile*Grafică publicitară

LOGO!! LOGO !!

• RECLAME – FILM ȘI FOTO PUBLICITAR DÁVID FOTÓ STUDIÓ DÁVID ISTVÁN ÎI Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214976 .............. 0746-936818, 0742-316570 ...................................... 0266-214976 ....................... davidfoto@davidfoto.ro .................................www.davidfoto.ro Adószám – CF: 16083347 Ügyvezető – Administrator: Dávid István

• REKLÁMSTÚDIÓK • RECLAME – STUDIOURI RED LINE STÚDIÓ - LUKY IMPEX SRL Vár u. – str. Cetăţii 10. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216136 .............. 0745-642187, 0740-381483 ...................................... 0266-216136 Adószám – CF: 5360078 Cégképviselő – Reprezentant firmă: Lukács Albert TOTÁL REKLÁM - NIRVANA SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 43. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217755 .............. 0745-598667, 0740-194050 ..................... nirvana_kft@yahoo.com Adószám – CF: 6682713 Ügyvezető – Administrator: Lőrincz Zoltán

LOGO!! LOGO !!

C D E F G H I J K L M N O Q R

• RECLAME – REVISTE

SZÉKELY CHILI EKO ONLINE MEDIA SRL Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-089902 ...................................... 0743-051313 Adószám – CF: 26076479 Menedzser – Manager: Boér Attila éReklám a hátsó borítón éReclamă pe coperta 4

B

P

• REKLÁM – ÚJSÁGOK

HOL&MI REKLÁMÚJSÁG ABLAK SRL Tamási Áron u. – str. Tamási Áron 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-168621 ........................... holmi33@gmail.com Adószám – CF: 523794 Ügyvezető – Administrator: Majla Sándor

A

TOTÁL REKLÁM - NIRVANA SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 43. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217755 .............. 0745-598667, 0740-194050 ..................... nirvana_kft@yahoo.com Adószám – CF: 6682713 Ügyvezető – Administrator: Lőrincz ZoltánCégtábla, reklámtábla, fényreklám, munkavédelmi táblák, járműdíszítés, termékdekoráció. Öntapadó címkék, szórólapok, színes nyomtatás, szitanyomás stb.Panouri de firmă și publicitare, reclame luminoase, panouri de protecţia muncii, decorări auto și produse. Etichete autocolante, pliante, imprimate policromă, serigrafie etc.

• REKLÁMSZATYOR ÉS TASAK • RECLAME – SACOȘE ȘI PUNGI LUTRIX SRL Patak u. - str. Patak 259. 537212 Agyagfalva – Lutiţa ..................................... 0266-245844 .............. 0266-245844, 0266-245864 .................................... lutrix@lutrix.ro ....................................... www.lutrix.ro Adószám – CF: 4075928 Ügyvezető – Administrator: Hegyi Imre

LOGO!! LOGO !!

S T U V W X Y Z

OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013


162

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

A

• REKLÁMSZOLGÁLTATÁSOK

B

• PUBLICITATE – SERVICII

C D E F G H I J K L M N O

CITYREKLÁM FUN AESTETICS SRL Vásártér u. – str. Târgului 12 (et. II). 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216026 .............. 0745-488388, 0744-300663 ...................................... 0266-216026 ........................... office@cityreklam.ro ............................... www.cityreklam.ro Adószám – CF: 18105409 Ügyvezető – Administrator: András Ervin

• REKLÁMTÁRGYFELIRATOZÁS • RECLAME INSCRIPŢIONARE OBIECTE IDEAS GRAPH SRL Fő u. – str. Principală 41/4. 537025 Fenyéd – Brădești ..................................... 0266-245012 ...................................... 0740-093638 .......................... office@ideasgraph.ro ..............................www.ideasgraph.ro Adószám – CF: 299179 Ügyvezető – Administrator: Both Imre Zsolt TOTÁL REKLÁM - NIRVANA SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 43. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217755 .............. 0745-598667, 0740-194050 ..................... nirvana_kft@yahoo.com Adószám – CF: 6682713 Ügyvezető – Administrator: Lőrincz Zoltán

• REKLÁMÜGYNÖKSÉG

P Q R S T U V W X Y Z

• RECLAME- AGENŢIE PUBLICITARĂ CITYREKLÁM FUN AESTETICS SRL Vásártér u. – str. Târgului 12 (et. II). 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216026 .............. 0745-488388, 0744-300663 ...................................... 0266-216026 ........................... office@cityreklam.ro ............................... www.cityreklam.ro Adószám – CF: 18105409 Ügyvezető – Administrator: András Ervin SZÉKELYFÖLDI RÉGIÓ MAGAZIN - CHRONOS CONSULTING SRL Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210590 ...................................... 0748-291786 ...................................... 0266-210590 ...................... regio@mediaromania.ro .......................... www.regiomagazin.ro Adószám – CF: 18567262 Felelős kiadó – Editor responsabil: Lukács László éLogó a borítón éLogo pe copertă Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

• RENDEZVÉNYSZERVEZÉS • ORGANIZARE EVENIMENTE DAGI RENDEZVÉNYTEREM DAGI B.M. SRL Fő u. – str. Principală 1256. 537360 Zetelaka – Zetea ...................................... 0730-086811 Adószám – CF: 5147119 Ügyvezető – Administrator: Ilyés LászlóEsküvők, keresztelők, céges rendezvények szervezését vállaljuk, rendezvénytermünkben és kiszálással 100 km-es kőrzetben. Elérhetőség: Ilyés László: 0730086811, Ilyés Tünde: 0724-822338.În sala noastră de evenimente organizăm nunți, botezuri, întruniri pentru firme, etc. Oferim servicii catering în zonă de 100 km. Date de contact: Ilyés László: 0730-086811, Ilyés Tünde: 0724-822338. DIVATSZALON JAKOBS COMPANY SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 28. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213834 .............. 0746-832398, 0766-354750 .................... ibolyajakab4@gmail.com Adószám – CF: 4915162 Cégtulajdonos – Patron: Jakab Ibolya GORDON KISVENDÉGLŐ COPRAL LUPENI SRL Fő u. – str. Principală 565. 537165 Farkaslaka – Lupeni ...................................... 0744-594823 ...................................... 0266-248537 ................... office@erdelyiszallasok.ro ........................... office@farkaslaka.eu .......................www.erdelyiszallasok.ro Adószám – CF: 499106 Ügyvezető – Administrator: Kovács Sándor HARGITA MEGYEI HAGYOMÁNYŐRZÉSI FORRÁSKÖZPONT - CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214440 ...................................... 0744-600928 ...................................... 0266-214441 .......................... office@hagyomany.ro ............................. www.hagyomany.ro Adószám – CF: 19217400 MÁTKA - FAÉK P&K SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 61/A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217523 ...................................... 0751-430691 ..................................... www.matka.ro .............facebook/matkaruhakolcsonzo Adószám – CF: 4466357 Ügyvezető – Administrator: Both Emese

MAXPACK-GROUP SRL Szabadság tér – piaţa Libertăţii 311. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa .............. 0374-027570, 0266-246114 ...................................... 0754-205991 .............. 0374-027570, 0266-246114 ............................. office@maxpack.ro ................................. www.maxpack.ro Adószám – CF: 23179887 Ügyvezető – Administrator: Tóth Hunor PARK VENDÉGLŐ ÉS JUNGLE CLUB - JAZZ-SERV-COM SRL Kogălniceanu Mihail u. – str. Kogălniceanu Mihail 1. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218175 .............. 0744-782887, 0744-539448 ...................................... 0266-218175 ............................... info@junglepub.ro ................................www.junglepub.ro Adószám – CF: 4241680 Ügyvezető – Administrator: Nagy Levente SZÉKELYFÖLDI RÉGIÓ MAGAZIN - CHRONOS CONSULTING SRL Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-210590 ...................................... 0748-291786 ...................................... 0266-210590 ...................... regio@mediaromania.ro .......................... www.regiomagazin.ro Adószám – CF: 18567262 Felelős kiadó – Editor responsabil: Lukács László éLogó a borítón éLogo pe copertă SZIKLAKERT FOGADÓ ÉS ÉTTEREM-MERENO FA SRL Bálint u – str. Balint 166. 537082 Székelyszentkirály – Sâncrai ..................................... 0266-346123 .............. 0769-696243, 0744-786817 ............................ office@sziklakert.ro ................................ www.sziklakert.ro Adószám – CF: 25722490 Ügyvezető – Administrator: László Melinda URUSOS VENDÉGLŐ MERENO-FA SRL Fő u. – str. Principală 287. 537080 Oroszhegy – Dealu .............. 0764-976759, 0745-312157 ............................ office@sziklakert.ro Adószám – CF: 25722490 Ügyvezető – Administrator: László Melinda

• RENDŐRSÉG • POLIŢIA BÖGÖZI RENDŐRSÉG POLIŢIA MUGENI Fő u. – str. Principală 96. 537205 Bögöz – Mugeni ..................................... 0266-245441 Parancsnok – Comandant: Moldovan Ioan ETÉDI RENDŐRSÉG - POLIŢIA ATID Alszeg u. – str. Alszeg 496. 537005 Etéd – Atid ..................................... 0266-226205 Parancsnok – Comandant: Anghel Constantin


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014

163

FARKASLAKI RENDŐRSÉG POLIŢIA LUPENI Fő u. – str. Principală 641. 537165 Farkaslaka – Lupeni ..................................... 0266-248102 Parancsnok – Comandant: Bărgăoanu Florin

OKLÁNDI RENDŐRSÉG POLIŢIA OCLAND Fő u. – str. Principală 219. 537225 Oklánd – Ocland ..................................... 0266-224001 Parancsnok – Comandant: Jilavu Ioan

ÚJSZÉKELYI RENDŐRSÉG POLIŢIA SECUIENI Fő u. – str. Principală 226. 537290 Újszékely – Secuieni ..................................... 0266-244751 Parancsnok – Comandant: Buliga Dănuţ

FELSŐBOLDOGFALVI RENDŐRSÉG - POLIŢIA FELICENI Fő u. – str. Principală 232. 537095 Felsőboldogfalva – Feliceni ..................................... 0266-245312 Parancsnok – Comandant: Gogu Radu Constantin

OROSZHEGYI RENDŐRSÉG POLIŢIA DEALU Fő u. – str. Principală 651. 537080 Oroszhegy – Dealu ..................................... 0266-225115 Parancsnok – Comandant: Cujbă Florentin

VARSÁGI RENDŐRSÉG POLIŢIA VĂRȘAG Központ – Centru 349. 537350 Székelyvarság – Vărșag ..................................... 0266-244451 Parancsnok – Comandant: Florescu Nicolae

PARAJDI RENDŐRSÉG POLIŢIA PRAJD Fő u. – str. Principală 384. 537240 Parajd – Praid ..................................... 0266-240140 Parancsnok – Comandant: Popa Ioan

ZETELAKI RENDŐRSÉG POLIŢIA ZETEA Fő u. – str. Principală 62. 537360 Zetelaka – Zetea ..................................... 0266-241116 Parancsnok – Comandant: Roșu Gabriel

FENYÉDI RENDŐRSÉG POLIŢIA BRĂDEȘTI Fő u. – str. Principală 23. 537025 Fenyéd – Brădești ..................................... 0266-245002 Parancsnok – Comandant: Căpraru Eusebiu GALAMBFALVI RENDŐRSÉG POLIŢIA PORUMBENI Fő u. – str. Principală 110. 537214 Nagygalambfalva – Porumbenii Mari ..................................... 0266-244718 HOMORÓDALMÁSI RENDŐRSÉG POLIŢIA MEREȘTI Fő u. – str. Principală sz.n. - f.n. 537195 Homoródalmás – Merești ..................................... 0266-220830 Parancsnok – Comandant: Frunzea Viorel HOMORÓDSZENTMÁRTONI RENDŐRSÉG - POLIŢIA MĂRTINIȘ Fő u. – str. Principală 258. 537175 Homoródszentmárton – Mărtiniș ..................................... 0266-223010 Parancsnok – Comandant: Isbăsoiu Gheorghe KÁNYÁDI RENDŐRSÉG POLIŢIA ULIEȘ Fő u. – str. Principală 58. 537340 Kányád – Ulieș ..................................... 0266-222110 Parancsnok – Comandant: Ţăran Ilie KÁPOLNÁSFALUSI RENDŐRSÉG POLIŢIA CĂPÂLNIŢA Fő u. – str. Principală 354. 537030 Kápolnásfalu – Căpâlniţa ..................................... 0266-247602 Parancsnok – Comandant: Burghelea Costinel KORONDI RENDŐRSÉG POLIŢIA CORUND Fő u. – str. Principală 594. 537060 Korond – Corund ..................................... 0266-249103 Parancsnok – Comandant: Rohozneanu Rodică MÁRÉFALVI RENDŐRSÉG POLIŢIA SATU MARE Fő u. – str. Principală 449. 537027 Máréfalva – Satu Mare ..................................... 0266-247172 Parancsnok – Comandant: Engi Martin

ROMÁNANDRÁSFALVI RENDŐRSÉG - POLIŢIA SĂCEL Fő u. – str. Principală 71. 537255 Románandrásfalva – Săcel ..................................... 0266-221102 Parancsnok – Comandant: Apostolescu Constantin SIMÉNFALVI RENDŐRSÉG POLIŢIA ȘIMONEȘTI Fő u. – str. Principală 129. 537310 Siménfalva – Șimonești ..................................... 0266-221608 Parancsnok – Comandant: Vartolomei Vasile SZÉKELYDERZSI RENDŐRSÉG POLIŢIA DÂRJIU Fő u. – str. Principală 26A. 537075 Székelyderzs – Dârjiu ..................................... 0266-222095 Parancsnok – Comandant: Roșca Dumitru SZÉKELYKERESZTÚRI RENDŐRSÉG - POLIŢIA CRISTURU SECUIESC Kriza János u. – str. Kriza János 20. 535400 Székelykeresztúr – Cristuru S. ..................................... 0266-243133 Parancsnok – Comandant: Guraliuc Ion SZÉKELYUDVARHELYI RENDŐRSÉG - POLIŢIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 53. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-211125 SZENTÁBRAHÁMI RENDŐRSÉG POLIŢIA AVRĂMEȘTI Fő u. – str. Principală 63. 537010 Szentábrahám – Avrămești ..................................... 0266-220021 Parancsnok – Comandant: Arsintea Marin SZENTEGYHÁZI RENDŐRSÉG POLIŢIA VLĂHIŢA Mihai Eminescu u. - str. Mihai Eminescu 1. 535800 Szentegyháza – Vlăhiţa .............. 0266-246078, 0266-246600 Parancsnok – Comandant: Kedves Endre

A B C D E F G H

• RÉZ ÉS SÁRGARÉZ • CUPRU ȘI ALAMĂ

I

COLOR-METAL SRL Bălcescu, Nicolae u. – str. Bălcescu, Nicolae 69B/5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-206050 ...................................... 0266-206051 ......................... direct@color-metal.ro ..............................www.color-metal.ro Adószám – CF: 17665726 Ügyvezető igazgató – Director executiv: Godra Zsolt

J

 Vörös és sárgaréz félgyártmányok: lemezek, szalagok, csövek, kör- és lapos rudak.

NSemifabricate din cupru și alamă: table, benzi, tuburi și ţevi, bare late și pătrate.

• RIASZTÓ BERENDEZÉSEK • SISTEME DE ALARMĂ ARAMIS-RO SRL Ifjúság bejárat – intr. Tineretului 1/3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-212200, 0266-212200 ... 0742-038585 - diszpécser szolgálat .......................................0741-216371 .......................... aramis@sigmasoft.ro ....................... www.aramis-security.ro Adószám – CF: 10827065 Ügyvezető igazgató – Director general: Csata Miklós HANGA ÜZLET - STYLE SRL Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 53. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218341, 0366-100886 .............. 0744-629264, 0745-015658 .............. 0266-218341, 0366-100886 ..... office@stylekft.ro, office@hanga.ro ........... www.stylekft.ro, www.hanga.ro Adószám – CF: 526073 Ügyvezető – Administrator: Simma Zoltán OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

K L M O P Q R S T U V W X Y Z


164

A B C D

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

TELEGLOB SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216000 ...................................... 0744-682590 ...................................... 0266-216000 ........................ teleglob@tigercomp.ro Adószám – CF: 525256 Ügyvezető – Administrator: Füley András

• ROBOGÓALKATRÉSZEK

E F G H I

• SCUTERE - PIESE MOLNOS SIMON ÎF Kadicsfalvi u. – str. Cădișeni 26A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-210910, 0266-210895 .............. 0744-829714, 0740-605138 .............. 0266-210910, 0266-210895 Adószám – CF: 22013443

• RÖGZÍTÉSTECHNIKAI TERMÉKEK

J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

• PRODUSE DE TEHNICĂ DE FIXARE GÁLFI SERVCO SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 73. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218095 .............. 0744-559893, 0755-046761 .............. 0266-218095, 0266-218190 .......................... office@galfiservco.ro .............................. www.galfiservco.ro Adószám – CF: 6682497 Ügyvezető – Administrator: Gálfi Árpád

• RÖVIDÁRU ÉS MÉTERÁRU • MERCERIE ȘI TEXTILE TEXAL FANTAZIA SRL Győzelem u. – str. Victoriei 2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216831 ...................................... 0733-674720 .................................... office@texal.ro ........................................www.texal.ro Adószám – CF: 526138 Ügyvezető – Administrator: Benedek Ágnes, Benedek Attila TEXAL FANTAZIA SRL Kornis Ferenc u. – str. Kornis Ferenc 31. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218194 ...................................... 0733-674717 ...................................... 0266-218194 .................................... office@texal.ro ........................................www.texal.ro Adószám – CF: 526138 Cégtulajdonos – Patron: Benedek Ágnes, Benedek AttilaForgalmazás: szőnyeg, függöny, szövet, selyem, rövidáru. Nagybani eladás is.Produsele comercializate: covoare, perdele, stofe, mătăsuri, merUdvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

cerie. Vânzări și en gros. Am deschis un nou punct de muncă – unitatea din magazinul Merkúr.

• RUHAJAVÍTÁS • ÎMBRĂCĂMINTE REPARAŢII PAP ÎF Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 52. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0749-245709 Adószám – CF: 21783444 Ügyvezető – Administrator: Pap Rozália PAP ROZÁLIA ÎI Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 52. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0749-245709 Adószám – CF: 15487215 Ügyvezető – Administrator: Pap Rozália

• RUHANEMŰ • ÎMBRĂCĂMINTE DYNAMIC SPORT KERO BRINGA SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-217430 ...................................... 0740-216342 ...................................... 0266-217430 ....................... kerobike@upcmail.com ..................................www.kerobike.ro Adószám – CF: 10681538 Ügyvezető – Administrator: Bodó Jenő

OPÁL - OPÁL HELÉN SRL Kisköved u. – str. Pietroasa 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-776801 Adószám – CF: 23626152 Ügyvezető – Administrator: Salamon Helén RAINBOW SRL Rákóczi Ferenc u. – str. Rákóczi Ferenc 12. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-530628 ....................... barthazita@freemail.hu Adószám – CF: 3715336 Ügyvezető – Administrator: Bartha-Simon Zita SOMBRERO RUHÁSÜZLET SZILVESZTER JÚLIA ÎI Tomcsa Sándor u. – str. Tomcsa Sándor 1/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-766900 Adószám – CF: 21291328 Ügyvezető – Administrator: Szilveszter Júlia

• RUSZTIKUS RUHÁK • COSTUME RUSTICE HELVIEN INARA SRL RUSZTIKUS RUHA Kossuth Lajos u. – str. Kossuth Lajos 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-766322 ........................... helvien@freemail.hu .................................... www.helvien.ro Adószám – CF: 24316800 Ügyvezető – Administrator: Pál Mária Magdolna

LOGO!! LOGO !! ELEGANT RUHABOLT AMBRUS VIOLA ÎI Szentimre u. – str. Sântimbru 33. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-384095 Ügyvezető – Administrator: Ambrus Viola FAVORIT RUHÁSÜZLET ALI COMPANY SRL Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 41. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-214377 ...................................... 0723-637920 ...................................... 0266-214377 Adószám – CF: 7915990 Ügyvezető – Administrator: Szabó Irma ILIUDICRIS SRL Fazekasok u. - str. Olarilor 1/4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216145 .............. 0745-646940, 0744-697869 Adószám – CF: 21090600 Ügyvezető – Administrator: Chenger Ilie ONIX FÉRFI-, NŐI ÉS GYEREKDIVATÁRU - ONIXCOM STAR SRL Függetlenség sgt. – bul. Independenţei 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-067347 Adószám – CF: 20015731 Ügyvezető – Administrator: Dáné Gyöngyike

KANDÓ ÉVA Cipészek u. - str. Pantofarilor 6/15. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0740-926696 Adószám – CF: 21172971 Ügyvezető – Administrator: Kandó Éva SZAKÁCS TIBOR ÎI Győzelem u. – str. Victoriei 28/11. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-215392 .............. 0742-039703, 0740-453788 ...................... tibiszakacs@yahoo.com Adószám – CF: 24914099 Ügyvezető – Administrator: Szakács Tibor

• SAJTGYÁRTÁS • BRÂNZETURI GORDON PROD SRL Fő u. – str. Principală 2A. 537172 Székelyszentlélek – Bisericani .............. 0266-248447, 0266-248448 ...................................... 0266-248446 ......................... office@gordonprod.ro ............................. www.gordonprod.ro Adószám – CF: 4367213


Udvarhelyszéki OMNIBUS – 2013/2014 PAULACT SA Fő u. – str. Principală 28. 537188 Homoródszentpál – Sânpaul ..................................... 0266-223153 ...................................... 0744-506921 ...................................... 0266-223139 ................................ office@paulact.ro ....................................www.paulact.ro Adószám – CF: 6926516 Ügyvezető – Administrator: Mátyás András

• SAJTÓ • PRESĂ UH.RO - EKO ONLINE MEDIA SRL Gábor Áron u. – str. Gábor Áron 18. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0366-089902 ...................................... 0740-231264 .......................... szerkesztoseg@uh.ro ........................................... www.uh.ro Adószám – CF: 26076479 Főszerkesztő – Redactor șef: Szász Attila éReklám a hátsó borítón éReclamă pe coperta 4

• SÍRÁSÁS • MORMINTE - SĂPARE OLTALOM SRL Iskola u. – str. Școlii 11. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0744-513981, 0744-841035 ................. kisgyorgyimre@yahoo.com ....................................www.oltalom.ro Adószám – CF: 18466438 Ügyvezető – Administrator: Kisgyörgy Imre

• SÍRKÖVEK ÉS SÍRKERETEK • MONUMENTE FUNERARE CSONT LEVENTE ÎI – KŐFARAGÓ Budvár u. – str. Budvár 21. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212520 ...................................... 0740-471786 Adószám – CF: 21209647 Kőfaragó – Meșter cioplitor: Csont Levente

 Síremlékek készítése: szolgáltatás A-tól Z-ig Construcţii de monumente funerare: servicii de la A la Z. LTP PRODUCTION SRL Bethlenfalvi u. – str. Beclean 231. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0754-263305, 0728-295641 ................. ltp_production@yahoo.com ........................................... www.ltp.ro Adószám – CF: 18661382 Ügyvezető – Administrator: Péter Tibor

165 SOMOLYÁK CSABA II Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 48. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0744-393629, 0743-885542 Adószám – CF: 28521424 Kőfaragó – Meșter cioplitor: Somolyák CsabaSírkövek és sírkeretek készítését vállalom egyszerű és művészi kivitelezésben. Somolyák Csaba épületdíszítő-, szobrász- és kőfaragómester.Primesc comenzi pentru monumente funerare (pietre, cadre) de o execuţie simplă și artistică. Somolyák Csaba, maistru decorator clădiri, sculptor și cioplitor în piatră.

• SMINK • MACHIAJE AVANTGARDE FÁBIÁN KATALIN PFA Győzelem u. – str. Victoriei 27/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-863672 Kozmetikus – Cosmetician: Fábián Katalin AVANTGARDE IONESCU ÉVA PFA Győzelem u. – str. Victoriei 27/2. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0742-946095 ...................... ionescueva@gmail.com Adószám – CF: 20308804 Kozmetikus – Cosmeticiană: Ionescu Éva VÉNUSZ SZÉPSÉGSZALON PÉTER ILDIKÓ ÎI Győzelem u. – str. Victoriei 14. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216068 ...................................... 0740-845924 Kozmetikus – Cosmeticiană: Péter Ildikó

• SOFŐRISKOLÁK • ȘCOLI DE ȘOFERI HEIPEL AUTÓSISKOLA HEIPEL AUTO SRL 1918. December 1. u. – str. 1 Decembrie 1918 nr. 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216967 ...................................... 0745-649834 ...................................... 0266-216967 ........................ firmaheipel@yahoo.de ........................heipelauto@yahoo.com .................... www.heipelautosiskola.ro Adószám – CF: 525302 Igazgató – Director: Czerják Izabella

• SÖRGARNITÚRÁK • BERĂRII GARNITURI MOBILĂ CETATE PRODUCTION SRL Fő u. – str. Principală 201A. 537364 Zeteváralja – Subcetate ..................................... 0266-241256 ...................................... 0266-241001 ............................. info@easytent.com .............................. www.easytent.com Adószám – CF: 15561729 Cégirányító – Coord. firmă: Demeter Annamária éReklám a színes belíven éReclamă pe coala interioară

• SÖR-NAGYKERESKEDÉS • BERE - EN-GROS AMIGO & INTERCOST SRL Fások u. – str. Lemnarilor 1A. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-218319, 0266-210319 ...................................... 0745-345074 .............. 0266-218319, 0266-210319 .................... office@amigointercost.ro ........................odorhei.aic@gmail.com ........................ www.amigointercost.ro Adószám – CF: 13131768 Ügyvezető – Administrator: Biró József

• SÖRÖZŐK • SĂLI DE JOC BINGÓ SÖRÖZŐ ÉS JÁTÉKTEREM - TÁRNOKI SRL Tompa László u. – str. Tompa László 38. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-983671 Adószám – CF: 16220355 Ügyvezető – Administrator: Farkas Ibolya

 A Bingó Söröző és Játékterem non-stop nyitva tartással várja vendégeit. A játékteremben nyerő és szórakoztató játékautomaták állnak a vendégek rendelkezésére. Minden szerdán nosztalgia est élő zenével. 

Braseria și Sala de jocuri Bingo își așteaptă clienţii cu un program non stop. În sala de jocuri oaspeţii au la dispoziţie jocuri mecanice distractive și cu câștiguri. În fiecare miercuri seri cu program muzical retro, cântă orchestra noastră.

• SÖRSÁTOR-BÉRLÉS • BERĂRII - ÎNCHIRIERI CORTURI CETATE PRODUCTION SRL Fő u. – str. Principală 201A. 537364 Zeteváralja – Subcetate ..................................... 0266-241256 ...................................... 0266-241001 ............................. info@easytent.com .............................. www.easytent.com Adószám – CF: 15561729 Cégirányító – Coord. firmă: Demeter Annamária éReklám a színes belíven éReclamă pe coala interioară OMNIBUS – Zona Odorhei 2012/2013

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


166

A

• SPORT – FELSZERELÉSEK

B

• SPORT – ECHIPAMENTE

C D E F G H I J K L M N O P Q R S

GYŐZIKE ÜZLET - TIFAN ÎF Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 90. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-329095 ................... faludilevente@yahoo.com Adószám – CF: 16307665 Ügyvezető – Administrator: Faludi Levente

• SPORTCIPŐK • SPORT - ÎNCĂLŢĂMINTE RIO JEANS - START ND. SRL Tompa László u. – str. Tompa László 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-631940 ....................... startndsrl@citromail.hu Adószám – CF: 526642 Ügyvezető – Administrator: Nagy Domokos SPORTLAND OUTLET Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 73. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0725-515825 ................... office@sportland.outlet.ro .......................www.sportland-outlet.ro Üzletvezető – Șef magazin: Deák Szilvia TEST-COM SRL WORLD OF SPORT Bethlen Gábor u. – str. Bethlen Gábor 54. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0746-435178 ......................... shop@worldofsport.ro ............................www.worldofsport.ro Adószám – CF: 8021947

• SPORTRUHÁZAT • ÎMBRĂCĂMINTE DE SPORT CONFEX JAKAB SRL Vár u. – str. Cetăţii 5. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-213622 ...................................... 0266-218158 ......................... office@confexjakab.ro .............................www.confexjakab.ro Adószám – CF: 523700 Cégtulajdonos – Patron: Jakab János

U W X

RIO JEANS - START ND. SRL Tompa László u. – str. Tompa László 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0744-631940 ....................... startndsrl@citromail.hu Adószám – CF: 526642 Ügyvezető – Administrator: Nagy Domokos

• STIHL MÁRKASZERVIZ • STIHL - SERVICE DE MARCĂ EXA-TRADE SRL Vár u. – str. Cetăţii 9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218080 ...................................... 0741-085632 ...................................... 0266-218091 ....................... exatrade@sigmasoft.ro Adószám – CF: 7029853 Igazgató – Director: Kolumbán-Antal József

• STIHL MÁRKAÜZLET • STIHL - MAGAZIN DE MARCĂ EXA-TRADE SRL Vár u. – str. Cetăţii 9. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218080 ...................................... 0741-085632 ...................................... 0266-218091 ....................... exatrade@sigmasoft.ro Adószám – CF: 7029853 Igazgató – Director: Kolumbán-Antal József

• SŰRGŐSSÉGI HÍVÁS • APEL DE URGENȚĂ AQUA NOVA HARGITA SRL Haáz Rezső u. - str. Haáz Rezső 4. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-212202 ......................... office@aquanovahr.ro Adószám – CF: 18246807 Ügyvezető – Administrator: Majoros Zoltán

• SÜTEMÉNYEK ÉS TORTÁK • PRĂJITURI ȘI TORTURI

LOGO!! LOGO !!

T V

OMNIBUS – Zona Odorhei 2013/2014

HUMANIC ÜZLET - PÁL TIBOR ÎF Tomcsa Sándor u. – str. Tomcsa Sándor 3. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0741-088340 ......................... ptibor80@freemail.hu Adószám – CF: 18599876 Ügyvezető – Administrator: Pál Tibor

LOGO!! LOGO !!

Y

ALICOF-BORÓKA CUKRÁSZLABORALICOF-BORÓKA SRL Solymossy u. – str. Solymossy 13. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0745-512726 Adószám – CF: 526375 Ügyvezető – Administrator: Bokor Béla ELEKES NÓRA Győzelem u. – str. Victoriei 8. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ...................................... 0729-631900 .......................... noricska@yahoo.com Adószám – CF: 31870807 Ügyvezető – Administrator: Elekes Nóra

LOGO!! LOGO !!

Z Udvarhelyszéki OMNIBUS 2012/2013

PANOS SA Kriza János u. – str. Kriza János 22. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-218150 Adószám – CF: 527133 Ügyvezető – Administrator: Bíró András

• SÜTŐIPARI TERMÉKEK • PRODUSE DE PANIFICAŢIE HARMOPAN SA - KENYÉRÜZLET Szabók u. – str. Croitorilor 17. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. ..................................... 0266-216575 Adószám – CF: 512620 Részlegvezető – Șef secţie: Sata Ibolya

• SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK • ACTIVITĂŢI DE AGREMENT SEPTIMIA RESORT-HOTEL*** WELLNESS & SPA - SC PRINTIMPEX SRL Orbán Balázs u. – str. Orbán Balázs 106. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .............. 0266-217770, 0266-217777 .............. 0742-049160, 0747-217777 ...................................... 0266-217770 ........................ reception@septimia.ro ..................................www.septimia.ro Adószám – CF: 5875082 Gazdasági igazgató – Director comercial: Verzár Lóránt

• SZAKORVOSI RENDELŐK • CABINETE MEDICALE DE SPECIALITATE ANDRÉSZEK CSABA DR. FÜL-ORR-GÉGE - SAMED ORVOSI KÖZPONT Templom u. – str. Bisericii 7. 535600 Székelyudvarhely – Odorheiu S. .........................