Page 1

S DA RIO E IST OM

COLECCIÓN

CANISTREL

I OM

L EN AS D RIO STE

DA

S

S DA EN L S DA RIO E IST OM

O MISTERIO DAS LENDAS

Celanova é terra de lendas, de historias que van pasando de boca en boca, de xeración tras xeración para configurar un mundo máxico cheo de trasnos, de mouros, de celtas, de feitizos, de tesouros escondidos. Os protagonistas desta historia: catro rapaces: Breixo, Lupe, Marquiños e María, e un can chamado Traste, vivirán emocionantes aventuras que os levaran a descubrir cousas de enorme valor para as súas vidas.

O ERI IST M O

S DA EN L S DA IST OM

DA LEN S A OD ERI

RIO TE S I OM

S

S DA EN L S DA

S DA EN L AS OD I R E I ST OM

O MISTERIO DAS LENDAS

Utilizamos as novas tecnoloxías para a redacción, as ilustracións e o deseño, para que ademais de estar impreso en papel a nosa obra sexa un libro dixital. Seguimos todo o proceso de edición: escritura, corrección, maquetación, impresión, presentación, publicidade, comercialización. Foi un traballo creativo, participativo, colaborativo e sobre todo moi, moi divertido.

S DA LEN

S DA EN L S DA RIO E IST OM

NDAS NDAS IO DAS LE IO DAS LE O MISTER O MISTER

COLECCIÓN

CANISTREL

Este libro é o resultado dun proxecto didáctico desenvolvido polos alumnos de Terceiro Ciclo de Educación Primaria do CEIP Curros Enríquez de Celanova, en Ourense. Enmárcase no contratoprograma que lle foi concedido ó centro pola Consellería de Educación.

Portada libro lendas