Page 1

Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.

1


2

Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.


Llaç për mure Llaç Llaç Llaç Llaç Llaç

muri me bazë çimento/gëlqe................................................................................................................................................................................... 5 termoizoluse ........................................................................................................................................................................................................... 5 për mure dekoruese ............................................................................................................................................................................................... 5 për mure me fuge të hollë ..................................................................................................................................................................................... 5 për mure ................................................................................................................................................................................................................. 6

Betone

Ristrukturim betoni me trashësi të madhe ..................................................................................................................................................................... 6 Ristrukturim për betone me trashësi të madhe .............................................................................................................................................................. 7 Veshje mbrojtëse ........................................................................................................................................................................................................... 7 Ristrukturimi i betoneve me trashësi të ulët ................................................................................................................................................................... 7 Ristrukturim i betoneve me spesor të ulët ...................................................................................................................................................................... 8 Llaç për kapje ................................................................................................................................................................................................................. 8 Llaç me injeksion / Llaç për mbushje ............................................................................................................................................................................. 9 Llaç për pllaka betoni parafabrikat ................................................................................................................................................................................. 9 Llaç për gur natyror .........................................................................................................................................................................................................9

Llaç mbushës / Rrafshues

Urë lidhese ................................................................................................................................................................................................................... 10 Llaç për mure me bazë çimento/gëlqere ...................................................................................................................................................................... 10 Llaç mbushës me bazë allçi/gëlqere ............................................................................................................................................................................ 10 Llaç termoizolues ......................................................................................................................................................................................................... 11 Llaç për blloqe penobetoni ........................................................................................................................................................................................... 11 Ngjitës / rafshues / urë lidhëse ..................................................................................................................................................................................... 11

Fino

Astar / Paratrajtues ...................................................................................................................................................................................................... 12 Fino minerale ............................................................................................................................................................................................................... 12 Fino silikat i lëngshëm .................................................................................................................................................................................................. 13 Fino akrilike i lëngshëm ............................................................................................................................................................................................... 13 Llaç për mure me bazë çimento/gëlqere ...................................................................................................................................................................... 14 Fino me efekt reflektues ............................................................................................................................................................................................... 14 Fino me bazë çimento/gëlqere ..................................................................................................................................................................................... 14

Bojra për ndërtim

Fino Rrafshuese ........................................................................................................................................................................................................... 15 Para trajtues / Urë lidhëse ........................................................................................................................................................................................... 15 Llaç për mure me bazë çimento/gëlqere ................................................................................................................................................................. 16/17

Pregatitje e dyshemeve për shtrimin e pllakave

Veshje / Izolues / Astar ................................................................................................................................................................................................. 17

Sisteme për shtrimin e pllakave

Përgatitja e dyshemeve ............................................................................................................................................................................................... 18 Kollë për pllaka ............................................................................................................................................................................................................ 18

Sisteme të izolimit termik

Ngjitës dhe Rrafshues .................................................................................................................................................................................................. 19 Hidroizolues elastik ...................................................................................................................................................................................................... 19 ROFIX W50 - Sistem termoizolimi me EPS (Polysterol) .............................................................................................................................................. 20 ROFIX FIRESTOP - Sistemi i izolimit termik me lesh guri ........................................................................................................................................... 20 ROFIX CORKTHERM - Sistem termoizolimi me tapë vere ......................................................................................................................................... 21

Simbole

Legjenda e simboleve .................................................................................................................................................................................................. 22

Kushte

Kushtet për sillosin ....................................................................................................................................................................................................... 22

Kodet dhe klasa e çmimeve

Kodet e toneve - Klasa e çmimeve ( Paleta e ngjyrave 2007 ) .................................................................................................................................... 23

Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.

3


Indeks A

ROFIX Astar LH ................................................................................. 15 ROFIX Astar me Hydrosol ................................................................. 15 ROFIX Astar me silikat ...................................................................... 15 ROFIX Astar me silikon ..................................................................... 15 ROFIX Astar fleksibel ........................................................................ 18 ROFIX Astar hidroizolues me një përbërës ....................................... 18 RÖFIX Astar UNI ............................................................................... 12

T

B

RÖFIX W50 Ngjitës dhe Rrafshues për termoizolim me polisterol ... 19

RÖFIX BAS Llaç i shpejtë për ristrukturim të betonit ........................... 7 RÖFIX BHB Mrojtje kundra ndryshkut ................................................. 7 RÖFIX BLS Fino për betone ................................................................ 8 ROFIX Bojra akrilike (plastike) për jashtë .......................................... 16 ROFIX Bojra me silikat për jashtë ..................................................... 16 ROFIX Bojra me silikon për jashtë .................................................... 16 RÖFIX BRS i shpejtë Beton për riparime të shpejta ............................ 8 RÖFIX BRS ultra i shpejtë Beton për riparime ultra të shpejta ............ 8 RÖFIX BSC Masë mbrojtëse për betone ............................................ 7 RÖFIX BSF Boje mbrojtëse për betone .............................................. 7

D

ROFIX DBM Flex ............................................................................... 18 ROFIX DBM Innen ............................................................................. 18 ROFIX DBM Standart ........................................................................ 18

E

ROFIX EHK Rrëshirë epokside me injektim ...................................... 17 ROFIX EPB Veshje/izolues me bazë rrëshirë epokside .................... 17 ROFIX EPG Astar/izolues me bazë rrëshirë epokside ...................... 17

F

RÖFIX Fino Akrilike KN ..................................................................... 13 RÖFIX Fino Akrilike ........................................................................... 13 RÖFIX Fino Antike Anticofino ............................................................ 13 RÖFIX Fino me bazë silikati .............................................................. 13 RÖFIX Fino SiSi Fino me bazë silikat silikoni .................................... 13

U

ROFIX UNIFILL Rafshues për izolim fugash ..................................... 15 RÖFIX Unistar Basic Ngjitës dhe Rrafshues ..................................... 19

W 1

RÖFIX 10 Praimer/Urë lidhëse paratrajtus ....................................... 10 RÖFIX 12 Praimer/Urë lidhëse me bazë çimentoje .......................... 10 RÖFIX 150 Llaç mbushës me bazë allçi/gëlqere për brenda ............ 11 RÖFIX 190 Llaç mbushës me bazë allçi/gëlqere për brenda ............ 11

2

RÖFIX 225 Fino e bardhë me bazë allçije ........................................ 11

3

RÖFIX 320 Suva fino me bazë Çimento-Gëlqere ............................. 14 RÖFIX 325 Suva fino me bazë Çimento të Bardhë-Gëlqere ............ 14 RÖFIX 360 Suva fino e bardhë ( graffiato ) ....................................... 14 RÖFIX 370 Suva fino e bardhë ( graffiato ) ....................................... 14 4 RÖFIX 420 Suva për blloqe penobetoni, ytong ................................. 11

5

RÖFIX 510 Suva mbushëse me bazë cimento/gëlqere .................... 10 RÖFIX 520 Suva mbushëse me bazë cimento/gëlqere .................... 10 RÖFIX 55 Ngjitës / rafshues / urë lidhese ......................................... 19 RÖFIX 57 Ngjitës dhe rafshues i bardhë ........................................... 11

6

H

RÖFIX HSF Beton për trashësi të lartë ............................................... 8 RÖFIX HSG Beton për trashësi të lartë ............................................... 8

RÖFIX 610 Suva mbushëse me bazë cimento/gëlqere .................... 10 RÖFIX 620 Suva mbushëse me bazë cimento/gëlqere .................... 10 RÖFIX 632 Llaç për pllaka betoni ....................................................... 9 RÖFIX 633 Llaç për kanalizime me bazë çimento portland ................ 9 RÖFIX 672 Urë lidhëse/Praimer ....................................................... 10

L

7

ROFIX LF-Isolgrund .......................................................................... 15 ROFIX LH-Isolgrund .......................................................................... 15 RÖFIX LH-Izololgrund GRIP ............................................................. 12

M

RÖFIX Metallic-Chips Fino me efekte reflektuese 400/600 ............... 14 ROFIX Manteka ................................................................................. 15

O

RÖFIX OPTIFLEX ............................................................................. 19 ROFIX Optilastic ................................................................................ 18

P

RÖFIX Praimer/Urë lidhëse paratrajtus ............................................. 10 RÖFIX 10 Praimer/Urë lidhëse paratrajtus ........................................ 10 RÖFIX 12 Praimer/Urë lidhëse me bazë çimentoje ........................... 10

R

RÖFIX RG4 K Spritzbeton Beton sprucues ......................................... 6 RÖFIX RG4 M Spritzbeton Beton sprucues ........................................ 6 RÖFIX RG4 S Spritzbeton Beton sprucues ........................................ 6 RÖFIX RG4 SM Spritzbeton Beton sprucues ..................................... 6 RÖFIX RG4 Spritzbeton Beton sprucues ............................................ 6 RÖFIX RG8 M Spritzbeton Beton sprucues ........................................ 7 RÖFIX RG8 S Spritzbeton Beton sprucues ........................................ 7 RÖFIX RG8 SM Spritzbeton Beton sprucues ..................................... 7 RÖFIX RG8 Spritzbeton Beton sprucues ............................................ 6

S

RÖFIX SMF Fino për betone .............................................................. 8 RÖFIX SMG M Llaç me fibra për ristrukturimin e betoneve ................ 8 RÖFIX Starlitebead Fino me efekte reflektuese .................................. 8 4

ROFIX Thinner Diluent ...................................................................... 15

RÖFIX 700 Fino minerale me bazë gëlqere, çimento të bardhë dhe rërë mermeri .................................................................. 12 RÖFIX 715 Veshje minerale .............................................................. 12 RÖFIX 740 Fino minerale e ngjyrosur ............................................... 12 RÖFIX 775 Fino minerale e vrazhdë (rustikale) me bazë gëlqere/çimento e bardhë ................................................................. 12

8

RÖFIX 800 Llaç kundra ujit për mur dekorativ .................................... 5 RÖFIX 810 Llaç për mur termoizolues ................................................ 5 RÖFIX 812 Llaç për mur termoizolues ................................................ 5 RÖFIX 888 Suva minerale termoizoluese ......................................... 11

9

RÖFIX 920 Llaç muri me bazë çimento .............................................. 5 RÖFIX 940 Llaç ngjitës shtresëhollë për bllok penobetoni ................. 5 RÖFIX 945 Llaç/kollë për bllok penobeton .......................................... 6 RÖFIX 946 Llaç/kollë për bllok penobetoni ......................................... 6 RÖFIX 947 Llaç për muraturë me spesor të mesem dhe të lartë ....... 6 RÖFIX 950 Llaç muri me bazë çimento/gëlqere ................................. 5 RÖFIX 955 Llaç i imët për mur me bazë çimento/gëlqere .................. 5 RÖFIX 990 - B20 Beton i thatë C 16/20 .............................................. 9 RÖFIX 990 - B30 Beton i thatë C 25/30 .............................................. 9 RÖFIX 992 Llaç për izolimin e fugave ................................................. 9 RÖFIX 994 Beton për mbushje C 20/25 ............................................. 9 RÖFIX 995 HS Llaçra për çengela betoni dhe element gize .............. 8 RÖFIX 995 Llaçra për çengela betoni dhe element gize .................... 8 RÖFIX 995 S Llaçra për çengela betoni dhe element gize ................. 8 RÖFIX 996 Llac per fugat e plakave te betonit ................................... 9 RÖFIX 997 Llaç për mbushje me bazë çimento ................................. 9 RÖFIX 999 Brez Betoni ....................................................................... 9

Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.


Llaç për mure Llaç muri me bazë çimento/gëlqere

Kodi

Thes/Pal.

Kg/Thes

Granulometria

Rendimenti

RÖFIX 950 Llaç muri me bazë çimento/gëlqere. Për nevoja me vlera statike normale. M5 sipas UNI EN 998-2.

10919

35

40

0 - 3 mm

rreth 25 Lt./thes

1000

0 - 3 mm

rreth 625 Lt./t.

RÖFIX 920 Llaç muri me bazë çimento. Për mur mbajtës. M10 sipas UNI EN 998-2.

10877

40

0 - 3 mm

rreth 25 Lt./thes

1000

0 - 3 mm

rreth 625 Lt./t.

RÖFIX 955 Llaç i imët për mur me bazë çimento/gëlqere. Për nevoja me vlera statike normale. M5 sipas UNI EN 998-2.

13798

40

0 - 1,4 mm

rreth 25 Lt./thes

1000

0 - 1,4 mm

rreth 625 Lt./t.

Kg/Thes

Granulometria

Rendimenti

Llaç termoizoluese

10915

35

20716

35

13797

Kodi

Thes/Pal.

RÖFIX 810 Llaç për mur termoizolues. Me perlit. Për nevoja të larta statike. Përcjellshmëria termike λ: rreth 0,34 W/mK. M5 sipas UNI EN 998-2.

10676

40

RÖFIX 812 Llaç për mur termoizolues. Me perlit. Përcjellshmëria termike λ: rreth 0,34 W/mK. M5 sipas UNI EN 998-2.

13792

RÖFIX 800 Llaç kundra ujit për mur dekorativ. Me granolumetri të imët. Me bazë çimento/gëlqere. M5 sipas UNI EN 998-2.

13790

Llaç për mure dekoruese

10668

40

10685

40

13791

35

0 - 3 mm

rreth 40 Lt./thes

1000

0 - 3 mm

rreth 1000 Lt./t.

35

0 - 3 mm

rreth 28 Lt./thes

1000

0 - 3 mm

rreth 800 Lt./t.

35

0 - 3 mm

rreth 38 Lt./t.

1000

0 - 3 mm

rreth 965 Lt./t.

Kodi

Thes/Pal.

Kg/Thes

Granulometria

Rendimenti

RÖFIX 955 S Llaç kundra ujit për mur dekorativ. Me granolumetri të imët. Me bazë çimento/gëlqere. M5 sipas UNI EN 998-2.

13800

35

40

0 - 1,4 mm

rreth 26 Lt./thes

1000

0 - 1,4 mm

rreth 650 Lt./t.

RÖFIX 980 Llaç specifik për mure dekorative. Me granolumetri të imët. Me bazë çimento. M5 sipas UNI EN 998-2.

10960

40

0 - 3 mm

rreth 25 Lt./thes

1000

0 - 3 mm

rreth 625 Lt./t.

Llaç për mure me fuge të hollë RÖFIX 940 Llaç ngjitës shtresëhollë për bllok penobetoni. E bardhë. M10 sipas UNI EN 998-2.

Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.

13799

35

10943

Kodi

Thes/Pal.

Kg/Thes

Granulometria

Rendimenti

13704

56

25

0 - 0,8 mm

rreth 22 Lt./thes

1000

0 - 0,8 mm

rreth 550 Lt./t.

22301

Çmimi/thes

Çmimi/Ton

380

9.500 9.000

600

15.000 14.000

340

8500 7500

Çmimi/thes

750

Çmimi/Ton

18750 18.000

910

26.000 25.000

1.100

27.500 27.000

Çmimi/thes

Çmimi/Ton

1.100

27.500 27.000

360

9.000 8500

Çmimi/thes

Çmimi/Ton

275

11.000 10.000

5


Llaç për mure Llaç për mure

Kodi

Thes/Pal.

Kg/Thes

Granulometria

Rendimenti

Çmimi/Kg

Çmimi/Ton

RÖFIX 945 Llaç/kollë për bllok penobetoni. Llaç ngjites për ngjitje tullash penobetoni me zhytje. M10 sipas UNI EN 998-2.

10814

56

25

0 - 0,8 mm

rreth 22 Lt./thes

700

28.000

RÖFIX 946 Llaç/kollë për bllok penobetoni. M10 sipas UNI EN 998-2.

17356

56

25

0 - 1,2 mm

rreth 21 Lt./thes

420

16.200

RÖFIX 947 Llaç për murature me spesor të mesem dhe të lartë. Llaç për murature me spesor të mesem dhe të lartë për ngjitjen e tullave penobetoni. M10 sipas UNI EN 998-2.

17932

56

25

0 - 3 mm

rreth 28 Lt./thes

570

22.800

Kodi

Thes/Pal.

Kg/Thes

Granulometria

Aditivet

RÖFIX RG4 Spritzbeton Beton sprucues Për aplikim me pompë nëpërmjet teknikës me të thatë.

11045

36

40

0 - 4 mm

standart

1000

0 - 4 mm

standart

RÖFIX RG4 K Spritzbeton Beton sprucues Për aplikim me pompë nëpërmjet teknikës me të thatë.

19060

40

0 - 4 mm

rrëshirë akrilike

1000

0 - 4 mm

rrëshirë akrilike

RÖFIX RG4 S Spritzbeton Beton sprucues. Për aplikim me pompë nëpërmjet teknikës me të thatë.

11050

40

0 - 4 mm

përshpejtues

1000

0 - 4 mm

përshpejtues

RÖFIX RG4 M Spritzbeton Beton sprucues. Për aplikim me pompë nëpërmjet teknikës me të thatë.

11047

RÖFIX RG4 SM Spritzbeton Beton sprucues. Për aplikim me pompë nëpërmjet teknikës me të thatë.

11052

RÖFIX RG8 Spritzbeton Beton sprucues. Për aplikim me pompë nëpërmjet teknikës me të thatë.

11046

Betone Ristrukturim betoni me trashësi të madhe

6

11012

36

11023

36

11017

36

11014

36

11019

11013

36

40

0 - 4 mm

mikrosilikate

1000

0 - 4 mm

mikrosilikate

40

0 - 4 mm

përshpejtues/ mikrosilikate

1000

0 - 4 mm

përshpejtues/ mikrosilikate

40

0 - 8 mm

standart

1000

0 - 8 mm

standart

Çmimi/Kg

340

Çmimi/Ton

8.500 8.000

840

21.000 20.000

750

18.750 18.250

740

18.500 18.000

640

16.000 15.000

460

11.500 11.000

Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.


Betone Ristrukturim për betone me trashësi të madhe

Kodi

Thes/Pal.

Kg/Thes

Granulometria

Aditivet

RÖFIX RG8 S Spritzbeton Beton sprucues Për aplikim me pompë nëpërmjet teknikës me të thatë.

11051

36

40

0 - 8 mm

përshpejtues

1000

0 - 8 mm

përshpejtues

RÖFIX RG8 M Spritzbeton Beton sprucues Për aplikim me pompë nëpërmjet teknikës me të thatë.

11048

40

0 - 8 mm

mikrosilikate

1000

0 - 8 mm

mikrosilikate

RÖFIX RG8 SM Spritzbeton Beton sprucues Për aplikim me pompë nëpërmjet teknikës me të thatë.

11053

40

0 - 8 mm

përshpejtues/ mikrosilikate

1000

0 - 8 mm

përshpejtues/ mikrosilikate

Veshje mbrojtëse

11018

36

11015

36

11020

Çmimi/thes

Çmimi/Ton

460

11.500 11.000

660

16.500 16.000

660

16.500 16.000

Kodi

Kova/Pal.

Kg/Kovë

Ngjyra

Granulometria

23096

24

15

e bardhë

0,3 - 0,6 Lt./m²

1400

21.000

23085

24

15

e pigmentuar (KÇ I)

0,3 - 0,6 Lt./m²

1450

21.750

23086

24

15

e pigmentuar (KÇ II)

0,3 - 0,6 Lt./m²

1500

22.500

23087

24

15

e pigmentuar (KÇ III)

0,3 - 0,6 Lt./m²

1550

23.250

23088

24

15

e pigmentuar (KÇ IV)

0,3 - 0,6 Lt./m²

1600

24.000

23089

24

15

e pigmentuar (KÇ V)

0,3 - 0,6 Lt./m²

1650

24.750

Kodi

Kova/Pal.

Kg/Kovë

Rendimenti

14670

24

15

0,2 - 0,4 kg/m2

2200

33.000

22520

60

5

0,2 - 0,4 kg/m2

2300

11.500

Kodi

Thes/Pal.

Kg/Thes

Granulometria

Rendimenti

Çmimi/thes

Çmimi/Ton

RÖFIX BHB Mrojtje kundra ndryshkut Urë lidhese për betone dhe hekurin armature të betonit

11898

42

15

0 - 0,5 mm

rreth 10 Lt./thes

825

55.000

RÖFIX BAS Llaç i shpejtë për ristrukturim të betonit Llaç me fibra për ristrukturimin e betonit

22908

42

30

0 - 0,8 mm

rreth 17 Lt./thes

810

27000

RÖFIX BSF Bojë mbrojtëse për betone. Kundër karbonatizimit, mbyll poret , me bazë rrëshire akrilike Pesha specifike rreth 1,34 kg/Lt.

Veshje mbrojtëse RÖFIX BSC Masë mbrojtëse për betone. Masë depertuese në beton, jetëgjatë për hidrofobizimin të betonit ekzistues.

Ristrukturimi i betoneve me trashësi të ulët

Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.

Çmimi/Kg

Çmimi/Kg

Çmimi/Kovë

Çmimi/Kovë

7


Betone Ristrukturim i betoneve me spesor të ulët

Kodi

Thes/Pal.

Kg/Thes

Granulometria

Rendimenti

RÖFIX SMG M Llaç me fibra për ristrukturimin e betoneve. E përshtatshme për veshjen e mureve prej betoni me mikrosilikate.

22932

42

30

0 - 3 mm

rreth 15 Lt./thes

480

16.000

RÖFIX SMF Fino për betone Llaç me granolumetri të kontrolluar për shtresën perfundimtare me fino në rinstrukturime e betoneve me trashësi deri në 10 mm.

22931

42

30

0 - 0,8 mm

rreth 17 Lt./thes

480

16.000

RÖFIX BLS Fino për betone. Beton i imët për riparimet me trashësi deri në 1 mm.

13706

42

15

0 - 0,2 mm

rreth 11 Lt./thes

270

18.000

RÖFIX HSG Beton për trashësi të lartë Me ngjitshmëri të shpejtë, rezistues ndaj sulfateve.

11061

42

25

0 - 3 mm

rreth 14 Lt./thes

500

20.000

RÖFIX HSF Beton për trashesi të lartë Me ngjitshmëri të shpejtë, rezistues ndaj sulfateve.

11060

42

25

0 - 0,5 mm

rreth 14 Lt./thes

600

24.000

RÖFIX BRS i shpejtë Beton për riparime të shpejta Llaç për riparime të shpejta.

16958

42

25

0 - 0,5 mm

rreth 14 Lt./thes

920

36.800

RÖFIX BRS ultra i shpejtë Beton për riparime ultra të shpejta Llaç për riparime ultra të shpejta.

18664

42

25

0 - 0,5 mm

rreth 14 Lt./thes

940

37.600

Kodi

Thes/Pal

Kg/Thes

Granulometria

Rendimenti

RÖFIX 995 Llaçra për çengela betoni dhe element gize. Llaç për fiksime standarte. Rezistenca në shtytje ≥40 N/mm².

20491

42

25

0 - 0,5 mm

rreth 15 Lt./thes

740

29.600

RÖFIX 995 S Llaçra për çengela betoni dhe element gize. Llaç për fiksime standarte. Rezistenca në shtytje ≥55 N/mm²

21273

42

25

0 - 0,5 mm

rreth 14 Lt./thes

1.150

46.000

RÖFIX 995 HS Llaçra për çengela betoni dhe element gize. Llaç për fiksim, rezistent ndaj sulfatit. Rezistenca në shtytje ≥40 N/mm²

21514

42

25

0 - 0,5 mm

rreth 14 Lt./thes

1.000

40.000

Llaç për kapje

8

Çmimi/Kg

Çmimi/Kg

Çmimi/Ton

Çmimi/Ton

Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.


Betone Llaç me injeksion / Llaç për mbushje RÖFIX 997 Llaç për mbushje me bazë çimento. Llaç për injeksion. Rezistenca në shtytje ≥40 N/mm²

Beton i thatë

Kodi

Thes/Pal.

Kg/Thes

Granulometria

Rendimenti

Çmimi/thes

Çmimi/Ton

11083

42

30

0 - 0,5 mm

rreth 17 Lt./thes

630

21.000

11081

42

30

0 - 1 mm

rreth 17 Lt./thes

615

20.500

11082

42

30

0 - 2,5 mm

rreth 17 Lt./thes

600

20.000

Çmimi/thes

Çmimi/Ton

Kodi

Thes/Pal.

Kg/Thes

Granulometria

Rendimenti

RÖFIX 990 - B20 Beton i thatë C 16/20. Beton me rezistencë C 16/20 Sipas UNI EN 206-1 Rezistenca në shtytje ≥20 N/mm²

10004

36

40

0 - 8 mm

rreth 20 Lt./thes

600

15.000

RÖFIX 990 - B30 Beton i thatë C 25/30. Beton me rezistencë C 25/30 Sipas UNI EN 206-1 Rezistenca në shtytje ≥30 N/mm²

10999

36

40

0 - 8 mm

rreth 20 Lt./thes

620

15.500

RÖFIX 994 Beton për mbushje C 20/25. Beton për mbushje - Klasifikim i rezistencës C 20/25 Sipas UNI EN 206-1 Rezistenca në shtytje ≥25 N/mm²

13707

36

40

0 - 4mm

rreth 20 Lt./thes

500

12.500

RÖFIX 999 Brez Betoni. C 20/25 - CT C25 - F4 Beton: B25/brez betoni ZE 20.

18646

42

30

0 - 4 mm

rreth 20 Lt./thes

420

14.000

Çmimi/thes

Çmimi/Ton

Llaç për pllaka betoni parafabrikat

Kodi

Thes/Pal.

Kg/Thes

Granulometria

Rendimenti

RÖFIX 632 Llaç për pllaka betoni. Me bazë trass/çimento. Për gur natyror, pllaka, etj.

10436

36

40

0 - 4 mm

rreth 21 Lt./thes

480

12.000

RÖFIX 633 Llaç për kanalizime me bazë çimento portland. Për vendosjen e gureve.

17564

36

40

2 - 8 mm

rreth 20 Lt./thes

480

12.000

RÖFIX 996 Llaç për fugat e plakave të betonit. E qëndrueshme ndaj të ftohtit dhe ndaj kripërave që përdoren për shkrirjen e dëbores.

11084

36

40

0 - 4 mm

rreth 26 Lt./thes

580

14500

Kodi

Thes/Pal.

Kg/Thes

Granulometria

Rendimenti

Çmimi/thes

Çmimi/Ton

11063

36

40

0 - 0,8 mm

rreth 26 Lt./thes

800

20.000

Llaç për gur natyror RÖFIX 992 Llaç për izolimin e fugave. E aplikushme me pompë, e qëndrueshme ndaj të ftohtit. Për mure me gur natyror.

Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.

9


Llaç mbushës / Rrafshues Urë lidhëse RÖFIX 672 Urë lidhëse/Praimer me bazë çimentoje. Urë lidhëse për betonet të lëmuara, mure me tulla të natyrave të ndryshme, tulla penobetoni. Sipas UNI EN 998-1

Urë lidhëse

Thes/Pal.

Kg/Thes

Granulometria

Rendimenti

17546

35

40

0 - 1,4 mm

rreth 4 kg/m²

1000

0 - 1,4 mm

rreth 250 m²/t.

18799

Çmimi/Kg

800

Çmimi/Ton

20.000 19.000

Kodi

Kova/Pal.

Kg/Kovë

Granulometria

Rendimenti

RÖFIX 10 Praimer/Urë lidhëse paratrajtus. Urë lidhëse për suva me bazë allçije mbi sipërfaqe betoni.

10002

24

25

0 - 1,2 mm

rreth 0,3 kg/m²

120

3.000

RÖFIX 12 Praimer/Urë lidhëse me bazë çimentoje. Urë lidhëse në pluhur për suva me bazë allçije, gëlqere ose çimentoje.

17895

24

15

0 - 0,8 mm

rreth 0,3 kg/m²

130

1.950

RÖFIX Praimer/Urë lidhëse paratrajtus. Urë lidhëse i lëngshëm për suva me bazë gëlqere dhe çimentoje. Praimer vonues pa ngjyrë.

11097

24

15

rreth 0,2 kg/m²

110

1.650

Kodi

Thes/Pal.

Kg/Thes

Granulometria

Rendimenti

RÖFIX 510 Suva mbushëse me bazë cimento/gëlqere. Mbi të gjitha sipërfaqet, përfshirë mure betoni të vrazhdë. Sipas UNI EN 998-1.

13769

35

40

0 - 1,4 mm

rreth 14 kg/m²/cm

1000

0 - 1,4 mm

65 - 85 m²/t.

RÖFIX 520 Suva mbushëse me bazë cimento/gëlqere. Suva mbushëse e pasuruar me perlit. REI 120. Sipas UNI EN 998-1.

10274

40

0 - 1,4 mm

rreth 15 kg/m²/cm

1000

0 - 1,4 mm

45 - 65 m²/t.

RÖFIX 610 Suva mbushëse me bazë cimento/gëlqere. Suva mbushëse kundra ujit për jashtë. Sipas UNI EN 998-1.

10380

40

0 - 1,4 mm

rreth 14 kg/m²/cm

1000

0 - 1,4 mm

65 - 85 m²/t.

RÖFIX 620 Suva mbushëse me bazë cimento/gëlqere. Suva Kundra ujit për xoklaturë. Sipas UNI EN 998-1.

10402

40

0 - 1,4 mm

rreth 15 kg/m²/cm

1000

0 - 1,4 mm

45 - 65 m²/t.

Llaç për mure me bazë çimento/gëlqere

10

Kodi

10258

35

10272

35

10373

10393

35

Çmimi/Kg

Çmimi/Kg

400

Çmimi/Kovë

Çmimi/Ton

10.000 9.500

480

16.000 15.500

510

12.750 12.500

800

20.000 19.000

Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.


Llaç mbushës / Rrafshues Llaç mbushës me bazë allçi/gëlqere

Kodi

Thes/Pal.

Kg/Thes

Granulometria

Rendimenti

RÖFIX 150 Llaç mbushës me bazë allçi/gëlqere për brenda. Llaç mbushës dhe finiture për suvatime njëdorësh.

10070

50

30

0 - 0,6 mm

RÖFIX 190 Llaç mbushës me bazë allçi/gëlqere për brenda. Suva mbushëse për objekte banimi me perlit.

16783

50

30

RÖFIX 225 Fino e bardhë me bazë allçije dhe gëlqere për ambjente të brendëshme. Suva fino e bardhë për sipërfaqe të suvatuar me material me bazë allçije ose çimento/gëlqere.

10120

50

Kodi

Llaç termoizolues RÖFIX 888 Suva minerale termoizoluese. Me termoizolim të lartë. Me perlit/inerte të lehta, EPS. E aplikueshme me dorë ose me pompe. Për sistemet e izolimit termik. Përcjellshmeria termike λ: rreth 0,077 W/mK Konsumi: 4 m2/thes/cm Sipas UNI EN 998-1.

Llaç për blloqe penobetoni RÖFIX 420 Suva për blloqe penobetoni, ytong, siporex dhe të ngjashme. Sipas UNI EN 998-1.

Ngjitës / rafshues / urë lidhese RÖFIX 57 Ngjitës dhe rafshues i bardhë Për sipërfaqe të lëmuara dhe të vrazhda. I këshillueshëm për panele kartongips. Sipas UNI EN 998-1.

Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.

Çmimi/thes

Çmimi/Ton

11 kg/m /cm

510

17.000

0 - 1,2 mm

12 kg/m2/cm

540

18.000

25

< 0.1 mm

1 kg/m2/mm

1550

62.000

Thes/Pal.

Kg/Thes

Granulometria

Rendimenti

Çmimi/thes

Çmimi/Ton

10797

50

50

0 - 2 mm

rreth 50 Lt./thes

800

16.000

Kodi

Thes/Pal.

Kg/Thes

Granulometria

Rendimenti

Çmimi/thes

Çmimi/Ton

13714

42

25

0 - 1,2 mm

1,5 kg/m2/mm

275

11.000

1000

0 - 1,2 mm

1,5 kg/m2/mm

21780

2

10.000

Kodi

Thes/Pal.

Kg/Thes

Granulometria

Rendimenti

Çmimi/thes

Çmimi/Ton

10036

36

35

0 - 0,8 mm

2 - 8 kg/m2

1.120

32.000

11


Fino Astar / Paratrajtues

Kodi

Kova/Pal.

Kg/Kovë

Ngjyra

Rendimenti

RÖFIX Astar UNI Astar për veshje të mureve me fino të lëngshme mbi suva mbushëse apo finiturave. Në rastet kur finoja është e ngjyrosur duhet përdorur astar i pigmentuar me të njëjtën ngjyrë.

17537

24

20

e bardhë

0,2 - 0,25 kg/m

200

4.000

17720

24

20

e pigmentuar

0,2 - 0,25 kg/m

250

5.000

17574

64

5

e bardhë

0,2 - 0,25 kg/m

17719

64

5

RÖFIX LH-Izololgrund GRIP Astar hidroizolues. Astar hidroizolues me bazë tretësash (pa arome) për tu aplikuar në panele kartongipsi përpara aplikimit të finove minerale.

23093

24

Kodi

Fino minerale RÖFIX 700 Fino minerale me bazë gelqere, cimento të bardhë dhe rërë mermeri. Përdoret mbi suva mbushëse apo suva fino. Në granolumetri të ndryshme. Sipas UNI EN 998-1.

RÖFIX 715 Veshje minerale. Veshje speciale për sisteme termoizolimi. Në granulometri të ndryshme, i bardhë ose i ngjyrosur (Kod. Art. 10503 tregtohet vetëm i bardhë) Sipas UNI EN 998-1.

RÖFIX 740 Fino minerale e ngjyrosur. Fino e ngjyrosur për tu përdorur mbi suva mbushëse apo suva fino. Sipas UNI EN 998-1.

RÖFIX 775 Fino minerale e vrazhdë (rustikale) me bazë gëlqere/çimento e bardhë Veshje për fasada dhe mure të brendëshme dhe tavane. Mund të përdoret mbi suva bazë çimento/ gëlqere apo allçije. Sipas UNI EN 998-1.

12

Çmimi/Kg 2 2

Çmimi/Kovë

300

1.500

e pigmentuar

2

0,2 - 0,25 kg/m

400

2.000

20

e bardhë

0,15 - 0,25 kg/m

1.000

20.000

Thes/Pal.

Kg/Thes

Granul./Ngjyra

Rendimenti

10496

42

25

0,5 e bardhë

0,14 - 1,6 kg/m

1.500

60.000

17575

42

25

0,7 V e bardhë

3 - 3,2 kg/m2

1.500

60.000

10505

42

25

1 V e bardhë

1,8 - 2 kg/m2

1.500

60.000

10512

42

25

1,5 V e bardhë

2,2 - 2,5 kg/m2

1.500

60.000

10517

42

25

2 V e bardhë

2,9 - 3,3 kg/m

1.500

60.000

10522

42

25

3 V e bardhë

3,9 - 4,2 kg/m

1.500

60.000

10527

42

25

4 V e bardhë

5 - 5,3 kg/m

1.500

60.000

10503

42

25

0,7 V e bardhë

2

3 - 3,2 kg/m

1.600

64.000

10536

42

25

1 V e bardhë

1,8 - 2 kg/m2

1.600

64.000

10541

42

25

1,5 V e bardhë

2,2 - 2,5 kg/m2

1.600

64.000

10546

42

25

2 V e bardhë

2,9 - 3,3 kg/m

1.600

64.000

10551

42

25

3 V e bardhë

3,9 - 4,2 kg/m

1. 600

64.000

10556

42

25

4 V e bardhë

5 - 5,3 kg/m

1.600

64.000

42

25

e pigm. (KÇ I)

1.850

74.000

42

25

e pigm. (KÇ II)

1.900

76.000

42

25

e pigm. (KÇ III)

1950

78.000

42

25

e pigm. (KÇ IV)

2000

80.000

42

25

e pigm. (KÇ V)

2050

82.000

10569

42

25

1.600

64.000

10586

42

10573 10578 10582

2

2

Çmimi/thes 2

2 2

2

2 2

2

Çmimi/Ton

1 V e pigm. (KÇ I)

1,8 - 2 kg/m

25

1,5 V e pigm. (KÇ I)

2,2 - 2,5 kg/m

1.600

64.000

42

25

2 V e pigm. (KÇ I)

2

2,9 - 3,3 kg/m

1.600

64.000

42

25

3 V e pigm. (KÇ I)

3,9 - 4,2 kg/m2

1.600

64.000

42

25

4 V e pigm. (KÇ I)

5 - 5,3 kg/m2

1. 600

64.000

42

25

e pigm. (KÇ II)

1.700

68.000

42

25

e pigm. (KÇ III)

1.850

74.000

42

25

e pigm. (KÇ IV)

1.900

76.000

42

25

e pigm. (KÇ V)

2.050

82.000

13715

42

25

2 e bardhë

2

6 - 10 kg/m

1.600

64.000

13717

42

25

3 e bardhë

6 - 10 kg/m2

1.600

64.000

42

25

e pigm. (KÇ I)

1.700

68.000

42

25

e pigm. (KÇ II)

1.750

70.000

42

25

e pigm. (KÇ III)

1.800

72.000

42

25

e pigm. (KÇ IV)

1.850

74.000

42

25

e pigm. (KÇ V)

1.900

76.000

2 2

Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.


Fino Fino silikat i lëngshëm RÖFIX Fino SiSi Fino me bazë silikat silikoni i lëngshëm, gati për përdorim, për objekte të reja apo të vjetra. Në versionin “I plotë (V)” apo “I vijëzuar (R)”. Trajtojeni përpara me astarin Rofix UNI.

RÖFIX Fino Antike Anticofino Fino e lëngshme me granulometri të imët për fasada të ndërtesave të reja apo të vjetra, në vecanti për restaurimin e ndërtesave të vjetra. Rezistent ndaj agjenteve atmosferike, e përshtatshme për sistemet e izolimit termik. Për sipërfaqe jo të qëndrueshme paratrajtojeni me Rofix Astar silikoni.

Fino akrilike i lëngshëm RÖFIX Fino Akrilike. Fino e lëngshme gati për përdorim, për objekte të reja apo të vjetra. Në versionin “I plotë (V)” apo “I vijezuar (R)”. Trajtojeni përpara me astarin Rofix UNI.

RÖFIX Fino Akrilike KN Fino e lëngshme (organike) rezistent ndaj kushteve atmosferike, elastik, për fasadat me sisteme të izolimit termik apo të suvatuara, i këshillueshëm për përdorimin e tij në stinët e ftohta dhe me lagështi.

Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.

Kodi

Kova/Pal.

Kg/Kovë

Granul./Ngjyra

Rendimenti

Çmimi/Kg

18803

24

25

0,7 V e bardhë

1.7 kg/m²/dora

190

4.750

10670

24

25

1 V e bardhë

rreth 2 kg/m²

190

4.750

10690

24

25

1,5 V e bardhë

rreth 2.4 kg/m²

190

4.750

10710

24

25

2 V e bardhë

rreth 3 kg/m²

190

4.750

10709

24

25

2 R e bardhë

rreth 2.7 kg/m²

190

4.750

10754

24

25

3 V e bardhë

rreth 3.3 kg/m²

190

4.750

10753

24

25

3 R e bardhë

rreth 3.5 kg/m²

190

4.750

24

25

e pigm. (KÇ I)

190

4.750

24

25

e pigm. (KÇ II)

200

5.000

24

25

e pigm. (KÇ III)

210

5.250

24

25

e pigm. (KÇ IV)

250

6.250

24

25

e pigm. (KÇ V)

270

6.750

17512

24

25

0.7 e pigm. (F01)

rreth 2.4 kg/m²

280

7.000

17513

24

25

0.7 e pigm. (F02)

rreth 2.4 kg/m²

280

7.000

17514

24

25

0.7 e pigm. (F03)

rreth 2.4 kg/m²

280

7.000

17515

24

25

0.7 e pigm. (F04)

rreth 2.4 kg/m²

280

7.000

17438

24

25

0.7 e pigm. (F05)

rreth 2.4 kg/m²

280

7.000

17516

24

25

0.7 e pigm. (F06)

rreth 2.4 kg/m²

280

7.000

17517

24

25

0.7 e pigm. (F07)

rreth 2.4 kg/m²

280

7.000

17518

24

25

0.7 e pigm. (F08)

rreth 2.4 kg/m²

280

7.000

Kodi

Kova/Pal.

Kg/Kovë

Granul./Ngjyra

Rendimenti

18809

24

25

0.7 V e pigm.

rreth 1,7 kg/m²

150

3.750

10832

24

25

1 V e pigm.

rreth 2 kg/m²

150

3.750

10843

24

25

1.5 V e pigm.

rreth 2,4 kg/m²

150

3.750

10864

24

25

2 V e pigm.

rreth 3 kg/m²

150

3.750

10863

24

25

2 R e pigm.

rreth 2,7 kg/m²

150

3.750

10897

24

25

3 V e pigm.

rreth 3.,8 kg/m²

150

3.750

10896

24

25

3 R e pigm.

rreth 3,5 kg/m²

150

3.750

24

25

e pigm. (KÇ I)

150

3.750

24

25

e pigm. (KÇ II)

155

3.850

24

25

e pigm. (KÇ III)

160

4.000

24

25

e pigm. (KÇ IV)

165

4.125

24

25

e pigm. (KÇ V)

170

4.250

15421

24

25

1.5 V e pigm.

rreth 2.4 kg/m²

200

5.000

15422

24

25

2 V e pigm.

rreth 3 kg/m²

200

5.000

15423

24

25

3 V e pigm.

rreth 3.8 kg/m²

200

5.000

24

25

e pigm. (KÇ I)

200

5.000

24

25

e pigm. (KÇ II)

210

5.250

24

25

e pigm. (KÇ III)

220

5.500

24

25

e pigm. (KÇ IV)

230

5.750

24

25

e pigm. (KÇ V)

240

6.000

Çmimi/Kg

Çmimi/Ton

Çmimi/Ton

13


Fino Fino me efekt reflektues RÖFIX Starlitebead

Fino me efekte reflektuese. Fino me efekte reflektuese për veshje të abjenteve të ndryshme ( me perla qelqi reflektuese të cilësisë së lartë) Aplikimi me pistoletë sprucuese (me kompresor 4-5 bar). Aplikim sipas ISO 9002 ( EN 1423 )

RÖFIX Metallic-Chips

Fino me efekte reflektuese 400/600 Pigmentimi me efekt metalik me përmbajtje hekuri ≤ 85 % ( sipas ISO 1248). Fino për fasada të brendëshme dhe të jashtme

Fino me bazë çimento/gëlqere

14

Kodi

Thes/Pal

Kg/Thes

Granul./Ngjyra

Rendimenti

Çmimi/Kg

21160

25

1,4 - 0,8

0,5 - 1 kg/m

500

12.500

21161

25

0,85 - 1,4

0,5 - 1 kg/m

1000

25.000

22594

10

0,4 - 0,6

15 -0,2 kg/m2/mm

500

12.500

Çmimi/thes

Çmimi/Ton

2 2

Çmimi/Kovë

Kodi

Thes/Pal

Kg/Thes

Granul./Ngjyra

Rendimenti

RÖFIX 320 Suva fino me bazë Çimento-Gëlqere Suva fino për fasada dhe ambjente të brendëshme dhe të jashtme Sipas UNI EN 998-1.

10138

56

25

0,6 gri

3.5 - 4 kg/m2

325

13.000

10139

35

40

0,6 gri

3.5 - 4 kg/m

500

12.500

1000

0,6 gri

3.5 - 4 kg/m

RÖFIX 325 Suva fino me bazë Çimento të Bardhë-Gëlqere Suva fino për fasada dhe ambjente të brendëshme dhe të jashtme Sipas UNI EN 998-1.

13761

56

25

0,6 gri

3.5 - 4 kg/m2

350

14.000

18851

35

40

0,6 gri

3.5 - 4 kg/m2

540

13.500

1000

0,6 gri

3.5 - 4 kg/m

RÖFIX 360 Suva fino e bardhë (graffiato) Suva fino e bardhë me efekte të vijëzuara, me bazë gëlqere për sipërfaqe në ambjente të brendëshme Sipas UNI EN 998-1.

10149

42

25

1 V e bardhë

1,7 - 1,9 kg/m2

600

24.000

11134

42

25

2 V e bardhë

2

2,8 - 3,2 kg/m

600

24.000

RÖFIX 370 Suva fino e bardhë (graffiato) Suva fino e bardhë me efekte të vijëzuara, me bazë gëlqere për fasda dhe sipërfaqe në ambjente të brendëshme. Sipas UNI EN 998-1.

13761

42

25

1V

1,7 - 1,9 kg/m2

600

24.000

18851

42

25

1,5 V

2 - 2,3 kg/m

600

24.000

18852

42

25

2V

2,8 - 3,2 kg/m

600

24.000

10141

18852

2

12.000

2

13.000

2

2 2

Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.


Bojra për ndërtim Fino Rrafshuese

Kodi

Thes/Pal

Kg/Thes

Ngjyra

Rendimenti

ROFIX

10633

24

25

e bardhë

rreth 1 kg/m²

400

10.000

ROFIX UNIFILL

11893

25

e bardhë

1 kg/m²/mm

600

15.000

Manteka Fino universale me bazë gelqere të hidratuar për veshjen e betoneve dhe për sipërfaqet me kartongips apo të ngjashme.

Rafshues për izolim fugash Rrafshues për mure e izolim fugash me bazë allçije.

Para trajtues / Urë lidhëse

Çmimi/Kg

Kodi

Thes/Pal.

Kg/Thes

Ngjyra

Rendimenti

ROFIX Astar me silikon Për të stabilizuar, konsoliduar dhe hidroizoluar sipërfaqe të paqëndrueshme. Pesha specifike 1.0 kg/lt

10304

60

10

trasparent

0,2 - 0,6 Lt/m2

500

5.000

ROFIX Astar me silikat Për të stabilizuar, konsoliduar dhe hidroizoluar sipërfaqe të paqëndrueshme. Pesha specifike 1.0 kg/lt.

10305

60

10

e bardhë

0,15 - 0,3 Lt/m2

400

4.000

ROFIX Astar me Hydrosol Me bazë polimeresh akrilike. Për konsolidimin e suvave të vjetra përpara përdorimit të bëra me bazë akrilike. Pesha specifike 1.0 kg/lt.

10339

60

10

trasparent

0,1 - 0,6 Lt/m2

400

4.000

ROFIX LH-Isolgrund Astar izolues. Astar izolues i papërshkueshëm nga uji, me përmbajtje tretësash. Mbulon njollat e ujit, algat, myqet dhe njollat e nikotinës. Pesha specifike 1.21 kg/lt.

23009

24

10

e bardhë

0,15 - 0,25 Lt/m2

700

7.000

ROFIX LF-Isolgrund Astar izolues. Astar izolues i papërshkueshëm nga uji. Mbulon njollat e ujit, algat, myqet dhe njollat e nikotinës. Pa tretësa. Me bazë akrilike. Pesha specifike 1.38 kg/lt.

23008

24

10

e bardhë

0,15 - 0,2 Lt/m2

750

7.500

ROFIX Astar LH Astar akrilik për stabilizimin dhe konsolidimin e fasadave të dëmtuara apo mureve dhe sipërfaqeve të ambjenteve të brendeshme. Pesha specifike 1.0 kg/lt.

10332

36

10

trasparent

0,15 - 0,25 Lt/m2

600

6.000

ROFIX Thinner Diluent Për hollimin e produkteve me tretesa

10271

24

10

trasparent

500

5.000

Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.

Çmimi/Kg

Çmimi/Kovë

Çmimi/Njesi

15


Bojra për ndërtim Llaç për mure me bazë çimento/gëlqere ROFIX

Bojra me silikon për jashtë. Bojë hidroizoluese me cilësi të lartë për fasadat dhe sistemet e izolimt termik Pesha specifike rreth 1.56 kg/Lt

ROFIX

Bojra me silikat për jashtë. Bojë me cilësi të lartë me veti të larta transpiruese (me silakat potas). Pesha specifike rreth 1.41 kg/Lt.

ROFIX

Bojra akrilike (plastike) për jashtë Bojë hidroizoluese për ambjente të jashtme me bazë polimeresh akrilike. Pesha specifike rreth 1.55 kg/Lt.

16

Kodi

Thes/Pal

Kg/Thes

Ngjyra

Rendimenti

23045

24

15

e bardhë

0,15 - 0,25 L/m / dora

550

8.250

23039

24

15

(KÇ I)

0,15 - 0,25 L/m / dora

570

8.550

23040

24

15

(KÇ II)

0,15 - 0,25 L/m2/ dora

590

8.850

23041

24

15

(KÇ III)

0,15 - 0,25 L/m2/ dora

610

9.150

23042

24

15

(KÇ IV)

0,15 - 0,25 L/m2/ dora

730

10.950

23043

24

15

(KÇ V)

0,15 - 0,25 L/m2/ dora

1.000

15.000

23044

24

15

(KÇ S)

0,15 - 0,25 L/m / dora

730

10.950

23052

60

5

e bardhë

0,15 - 0,25 L/m / dora

570

2.850

23046

60

5

(KÇ I)

0,15 - 0,25 L/m / dora

590

2.950

23047

60

5

(KÇ II)

0,15 - 0,25 L/m2/ dora

610

3.050

23048

60

5

(KÇ III)

0,15 - 0,25 L/m2/ dora

630

3.150

23049

60

5

(KÇ IV)

0,15 - 0,25 L/m2/ dora

750

3.750

23050

60

5

(KÇ V)

0,15 - 0,25 L/m / dora

1.020

5.100

23051

60

5

(KÇ S)

0,15 - 0,25 L/m / dora

750

3.750

23028

24

15

e bardhë

0,15 - 0,25 L/m / dora

300

4.500

23022

24

15

(KÇ I)

0,15 - 0,25 L/m / dora

320

4.800

23023

24

15

(KÇ II)

0,15 - 0,25 L/m2/ dora

350

5.250

23024

24

15

(KÇ III)

0,15 - 0,25 L/m2/ dora

400

6.000

23025

24

15

(KÇ IV)

0,15 - 0,25 L/m2/ dora

500

7.500

23026

24

15

(KÇ V)

0,15 - 0,25 L/m / dora

780

11.700

23027

24

15

(KÇ S)

0,15 - 0,25 L/m / dora

880

13.200

23035

60

5

e bardhë

0,15 - 0,25 L/m / dora

320

1.600

23031

60

5

(KÇ I)

0,15 - 0,25 L/m2/ dora

340

1.700

23032

60

5

(KÇ II)

0,15 - 0,25 L/m2/ dora

370

1.850

23033

60

5

(KÇ III)

0,15 - 0,25 L/m2/ dora

420

2.100

23034

60

5

(KÇ IV)

0,15 - 0,25 L/m / dora

520

2.600

23035

60

5

(KÇ V)

0,15 - 0,25 L/m / dora

800

4.000

23036

60

5

(KÇ S)

0,15 - 0,25 L/m / dora

820

4.100

22959

24

15

e bardhë

0,2 - 0,25 L/m2/ dora

620

9.300

22952

24

15

(KÇ I)

0,2 - 0,25 L/m2/ dora

630

9.450

22953

24

15

(KÇ II)

0,2 - 0,25 L/m2/ dora

640

9.600

22953

24

15

(KÇ III)

0,2 - 0,25 L/m2/ dora

650

9.750

22954

24

15

(KÇ IV)

0,2 - 0,25 L/m / dora

680

10.200

22955

24

15

(KÇ V)

0,2 - 0,25 L/m / dora

710

10.650

22957

24

15

(KÇ S)

0,2 - 0,25 L/m / dora

680

10.200

22956

60

5

e bardhë

0,2 - 0,25 L/m2/ dora

630

3.150

22945

60

5

(KÇ I)

0,2 - 0,25 L/m2/ dora

640

3.200

22946

60

5

(KÇ II)

0,2 - 0,25 L/m2/ dora

650

3.250

22947

60

5

(KÇ III)

0,2 - 0,25 L/m2/ dora

660

3.300

22948

60

5

(KÇ IV)

0,2 - 0,25 L/m / dora

690

3.450

22949

60

5

(KÇ V)

0,2 - 0,25 L/m / dora

720

3.600

22950

60

5

(KÇ S)

0,2 - 0,25 L/m / dora

690

3.450

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Çmimi/Kg

Çmimi/Ton

Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.


Bojra për ndërtim Llaç për mure me bazë çimento/gëlqere ROFIX

Bojra akrilike (plastike) për jashtë Bojë për ambjente të jashtme me bazë rrëshire akrilike. Pesha specifike rreth 1.5 kg/lt.

Kodi

Thes/Pal

Kg/Thes

Ngjyra

Rendimenti

Çmimi/Kg

22975

24

15

e bardhë

0,2 - 0,25 L/m / dora

330

4.950

22970

24

15

(KÇ I)

0,2 - 0,25 L/m / dora

340

5.100

22971

24

15

(KÇ II)

0,2 - 0,25 L/m2/ dora

350

5.250

22972

24

15

(KÇ III)

0,2 - 0,25 L/m2/ dora

360

5.400

22973

24

15

(KÇ IV)

0,2 - 0,25 L/m2/ dora

400

6.000

22974

24

15

(KÇ V)

0,2 - 0,25 L/m2/ dora

430

6.450

22975

24

15

(KÇ S)

0,2 - 0,25 L/m2/ dora

440

6.600

Kg/Kovë

Ngjyra

Rendimenti

22164

10

blu

0,25 - 0,5 kg/m2

1.950

19.500

22165

25

blu

0,25 - 0,5 kg/m2

1.850

46.250

22162

10

gri

0,25 - 0,5 kg/m

1.950

19.500

22163

25

gri

0,25 - 0,5 kg/m

1.850

46.250

22170

10

e hirtë

0,25 - 0,5 kg/m

22171

25

22166

10

22167

2

2

Çmimi/Ton

Pregatitje e dyshemeve për shtrimin e pllakave Veshje / Izolues / Astar ROFIX EPB

Veshje/izolues me bazë rrëshire epokside Astar dhe izolues. Rrëshire epokside me dy përbërës.

ROFIX EPG

Astar/izolues me bazë rrëshirë epokside Astar dhe izolues. Me dy përbërës, pa ngjyrë

ROFIX EHK

Rrshirë epokside me injektim. Për injeksione me ngjitje të lartë, në riparime të plasaritjeve apo çarjeve të brezave të betonit.

Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.

Kodi

Kova/Pal.

Çmimi/Kg

2 2

Çmimi/Ton

1.950

19.500

e hirtë

2

0,25 - 0,5 kg/m

1.850

46.250

e verdhë

0,25 - 0,5 kg/m2

1.950

19.500

25

e verdhë

0,25 - 0,5 kg/m2

1.850

46.250

22168

10

jeshile

0,25 - 0,5 kg/m

1.950

19.500

22169

25

jeshile

0,25 - 0,5 kg/m

1.850

46.250

22172

10

e kuqe-okside

0,25 - 0,5 kg/m

1.950

19.500

22173

25

e kuqe-okside

2

0,25 - 0,5 kg/m

1.850

46.250

22150

6

trasparente

0,1 - 0,25 kg/m2

1.750

10.500

22151

20

trasparente

0,1 - 0,25 kg/m2

1.500

30.000

1

trasparente

3.000

3.000

15109

12

2

2 2 2

17


Sisteme për shtrimin e pllakave Përgatitja e dyshemeve

Kodi

Kova/Pal.

Kg/Kovë

Rendimenti

21123

60

4,5

0,45 - 0,7 kg/m

2.100

9.450

19231

24

18

0,45 - 0,7 kg/m

2.000

36.000

ROFIX Hidroizolues i lëngshëm. Hidroizolues i lagështisë i përdorshem për veshjet me qeramike.

10822

24

15

1,5 kg/m2/mm

700

10.500

ROFIX Optilastic Hidroizolues elastik me dy përbërës (bikopenent) Ngjitës me dy përbërës me lidhës çimentor, inerte të seleksionuar dhe polimere në solucion të holluara

21116

24

35

3 - 5 kg/m2/mm

650

22750

ROFIX Astar Fleksibel Aditiv për ngjitës, përmirson vetitë ngjitëse të kollerave

10817

4

600

2.400

10818

16

550

8.800

ROFIX Astar hidroizolues me një përbërës. Për hidroizolimin e dyshemeve apo mureve në ambjente me lagështi ose nënveshjeve qeramike.

Kollë për pllaka

2

Çmimi/thes

Çmimi/Kovë

Kodi

Kova/Pal.

Kg/Kovë

Rendimenti

ROFIX DBM Innen Kollë për ambjente të brendshme. Për shtrimin e pllakave qeramike në dysheme dhe mure

19837

56

25

rreth 4 kg/m²

275

11.000

ROFIX DBM Standart Kollë për ambjente të brendshme. Për shtrimin e pllakave qeramike dhe gresit në dysheme dhe mure.

10179

56

25

rreth 4 kg/m²

350

14.000

ROFIX DBM Flex Kollë për ambjente të jashtme. Për shtrimin e pllakave qeramike dhe veshjeve dekorative, në dysheme dhe mure në ambjente të jashtme.

10183

56

25

rreth 4 kg/m²

750

30.000

Kodi

Kova/Pal.

Kg/Kovë

Ngjyra

Rendimenti

Çmimi/Kg

Çmimi/Thes

17933

200

5

E bardhe

0,5 - 0,8 kg/m2

110

550

18455

200

5

Karbon

0,5 - 0,8 kg/m2

110

550

11767

200

5

Manhatten

0,5 - 0,8 kg/m2

110

550

11772

200

5

Bezhe e hapur

0,5 - 0,8 kg/m

110

550

11769

200

5

Gri Argjënd

0,5 - 0,8 kg/m

110

550

11765

200

5

Gri

0,5 - 0,8 kg/m

110

550

2

Bojak për fuga ROFIX Bojak Bojak për fuga pllakash.

18

Çmimi/Kg 2

2 2 2

Çmimi/Ton

11763

200

5

Bezhë

0,5 - 0,8 kg/m

110

550

18875

200

5

Bojqielli

0,5 - 0,8 kg/m2

110

550

18876

200

5

Mente

0,5 - 0,8 kg/m2

110

550

11774

200

5

Karamel

0,5 - 0,8 kg/m

110

550

2

Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.


Sisteme të izolimit termik Ngjitës dhe Rrafshues

Kodi

Thes/Pal

Kg/Thes

Granul./Ngjyra

Rendimenti

RÖFIX Unistar Basic

19557

42

30

1,2 gri

RÖFIX W50

10022

40

35

RÖFIX 55

10026

40

Kodi

18349

Ngjitës dhe Rrafshues Ngjitës dhe rrafshues për një sistem të kolauduar të cilësisë së lartë. Për sisteme termoizolimi me tapë dhe lesh guri. Trashësia minimale e rrafshimit : ≥ 5 mm. Konsumi rreth 710 Lt.

Ngjitës dhe Rrafshues për termoizolim me polisterol. Ngjitës dhe rrafshues me bazë çimento gri për sisteme termoizolimi të kolauduar. Për sisteme termizolimi me EPS ( polisterol ). Trashësia minimale e rrafshimit ≥3 mm. Konsumi rreth 720 Lt

Ngjitës dhe Rrafshues për termoizolim me polisterol Ngjitës dhe rrafshues me bazë çimento gri për sisteme termoizolimi të kolauduar. Për sisteme termizolimi me EPS ( polisterol ). Trashësia minimale e rrafshimit ≥3 mm. Konsumi rreth 720 Lt.

Hidroizolues elastik RÖFIX OPTIFLEX

Hidroizolues elastik me dy përbërës ( Bikomponent ) Fino hidroizoluese me dy përbërës me bazë çimento, punueshmëri e lehtë me mbushës mineral. Për ngjitje, fino hidroizoluese për sistemet e izolimit termik në zonat e xoklaturës.

Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.

Çmimi/thes

Çmimi/Ton

9,8 - 12.6 kg/m

1.500

50.000

0,8 gri

7 - 9,8 kg/m2

1.400

40.000

35

0 - 0,8 mm

2 - 7 kg/m2

1050

30.000

Kova/Pal.

Kg/Kovë

Ngjyra

Rendimenti

Çmimi/Kg

Çmimi/Ton

21

20

gri

3 - 5 kg/m

240

60.000

2

2

19


Sisteme të izolimit termik ROFIX W50 - Sistem termoizolimi me EPS (Polysterol) Të izolosh me polysterolin (EPS) bashkon karakteristika të shkëlqyera të izolimit me një çmim të leverdisshëm dhe me një punueshmëri te lehtë. Polysteroli është i lehtë, nuk degjeneron në përbërjen e tij pasi është një produkt joorganik, me djegje të veshtirë, apsolutisht rezistus ndaj agjenteve klimaterik të jashtëm. • Vriant i lirë termoizolimi • Punueshmëri e lehtë dhe racional • Izolim termik optimal • Sistem termoizolimi me peshe të lehte

Struktura e sistemit Përshkrimi

Këshilla

Rofix W50 - Ngjitës dhe rrafshues gri me bazë çimento

Ngjitje me shirita ( 40% ) - trashësi 10 mm

Rofix EPS - 100 Panel izolues për fasada

Trashësia - 50 mm

Rofix NDK-8 - Flutur me goshdë plastike 95 mm

Konsumi m2

Çmimi/NjM

Çmimi/m2

rreth 5.5 kg

40

220

1 m2

350

350

Trashësi e izolimit 50 mm

6 cope

40

240

Rofix P50 - Rrjetë armimi

Me 10 cm mbivendosje

1.1 m2

180

198

Rofix W50 - Ngjitës dhe rrafshues gri me bazë çimento

Rafshues me trashësi minimale 3 mm

rreth 4.2 kg

40

168

Rofix Astar UNI - I bardhë

rreth 0,2 kg

200

40

Rofix Fino Akrilike - 1,5 mm e bardhë

rreth 2.4 kg

190

456

Çmimi / m2

1.672

Aksesorë për sistemin e izolimit termik Rofix Optiflex - Hidroizolues elastik me dy përbërës Rofix EPS-P 035 - Steinodur SPL - Panel për xoklaturë

Trashësia - 50 mm

Rofix Profil U - 50 mm per xoklaturë Rofix Profil për nyje - 2,5 ml. Rofix Kënde me rrjetë në PVC - 2,5 ml. Rofix Profil bashkues W - 1,4 ml

ROFIX FIRESTOP - Sistemi i izolimit termik me lesh guri Të izolosh me lesh guri do të thotë të kombinosh veti sigurie me karakteristika ekologjike dhe izolimit termik. Leshi i gurit është termoizolues, me një përshkueshmeri të lartë nga avujt, jo i djegshëm dmth vecanërisht për ndërtesa të larta. • Jo i djegshëm • Rezistence e lartë e sipërfaqes • Përshkueshmëri të lartë nga avujt • Sistem termoizolimi optimal

S truktura e sistemit Përshkrimi

Këshilla

Rofix Unistar basic Ngjitës dhe Rrafshues

Ngjitës ( 40 % ) - trashësia 10 mm

Rofix FIRESTOP 035 - Panel izolues Lesh guri ( MW )

Trashësia 50 mm

Rofix NDT - 8 Z Medium - Flutur me gozhdim

Trashësia e izolimit 60 mm

Rofix P50 Rrjetë armimi

me 10 cm mbivendosje

Konsumi m2

Çmimi/sasi

çmimi/m2

rreth 5.6 kg

50

280

1m

670

670

6 cope

40

240

1,1 m2

180

198

rreth 7 kg

50

350

Rofix Astar UNI - I bardhë

rreth 0.2 kg

200

40

Rofix SISI - Fino e Bardhë 1.5 mm

rreth 2.4 kg

190

456

Rofix Unistar basic Ngjitës dhe Rrafshues

Çmimi / m2

2

2234 2.234

Aksesorë për sistemin e izolimit termik Rofix Optiflex - Hidroizolues elestik me dy përbërës Rofix EPS-P 035 - Steinodur SPL - Panel për xoklaturë

Trashësia - 50 mm

Rofix Profil U - 50 mm për xoklaturë Rofix Profil për nyje - 2,5 ml. Rofix Kënde me rrjetë në PVC - 2,5 ml. Rofix Profil bashkues W - 1,4 ml

20

Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.


Sisteme të izolimit termik ROFIX CORKTHERM - Sistem termoizolimi me tapë vere Të izolosh me tapë vere do të thotë të izolosh në mënyrë natyrale. Në fakt tapa është një material i gjallë dhe i pa përzier me substanca të huaja. Ai përfaqëson dmth zgjidhjen ideale për ata duan të ndertojnë në mënyrë ekologjike, duke kursyer energji, pa hequr dorë nga një ambjent i rehatshëm. • Ekologjikisht i këshillueshëm • Përshkueshmëri e lartë nga avujt • Rezistence e lartë e sipërfaqes • Izolim termik optimal

Struktura e sistemit Përshkrimi

Këshilla

Rofix Unistar basic Ngjitës dhe Rrafshues

Ngjitje me shirita ( 40% ) - trashësi 10 mm

Rofix CORKTHERM 040 - Panel izolues me tapë ( ICB)

Trashësia - 50 mm

Rofix NDT - 8 Z Medium - Flutur me gozhdim

Trashësi e izolimit 50 mm

6 cope

Rofix P50 Rrjetë armimi

Me 10 cm mbivendosje

Rofix Unistar basic Ngjitës dhe Rrafshues

Rafshues me trashësi minimale 3 mm

Rofix Astar UNI - I bardhë

Konsumi m2

çmimi/sasi 50

280

2.200

2.200

40

240

1.1 m2

180

198

rreth 7 kg

50

350

rreth 0,2 kg

200

40 4.960

rreth 5.6 kg 1m

2

Rofix 715 - Fino e Bardhë 2 mm

2 mm V e bardhë

rreth 3,1 kg

1.600

Rofix Bojë me Silikon për Jashtë

e bardhë

rreth 0.2 Lt

300

Çmimi / m2

çmimi/m2

60 8.328

Aksesorë për sistemin e izolimit termik Rofix Optiflex - Hidroizolues elestik me dy përbërës Rofix EPS-P 035 - Steinodur SPL - Panel për xoklaturë

Trashësia - 50 mm

Rofix Profil U - 50 mm për xoklaturë Rofix Profil për nyje - 2,5 ml. Rofix Kënde me rrjetë në PVC - 2,5 ml. Rofix Profil bashkues W - 1,4 ml.

Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.

21


Simbole Legjenda e simboleve

Thesi

Kova

Bidon

Kuti kartoni

Sillos me presion

Sillos me rënie të lirë

Për jashtë

Për brënda

Për dyshme

Për tavan

Jashtë dhe brënda

Dysheme dhe brënda

Tavan dhe brënda

Jashtë, brënda dhe dysheme

Art. cm e pigm. Granul. KÇ kg Kod. Lt. m² ml.

= Artikulli = Centimetra = E pigmentuar = Granulometria = klasa e çmimeve = Kilogram = Kodi = Litra = Metra katror = Metra linear

mm N NjM pal. R t. TVSH UNI EN V λ

Rulon

= Milimetra = Njuton = Njësi matëse = Paleta = I vijëzuar = Ton = Tatim mbi vlerën e shtuar = Normat europiane = E plotë = Koefiçenti i përcjellshmërisë termike

Kushte Kushtet për sillosin Shoqëria RÖFIX pajise klientin me sillos pa pagese (transportin dhe vendosjen ne objekt). Klienti duhet te krijoje kushte te pershtateshme per vendin ku do te vendoset sillosi dhe te mirembaje ne kushte te mira ate. Klienti nuk duhet te mbuloje apo te ngjise etiketa te cdo lloji pa autorizimin e shoqerise RÖFIX. Klienti nuk duhet te lidhe skela apo te ngjashme me to ne sillos. Ne raste demtimi te sillosit lajmerohet me nje here shoqeria rofix. Per demet e shkaktuara ne sillos klienti eshte i detyruar te demshperbleje shoqerine RÖFIX per riparimin ose zevendesimin e tij.

22

Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.


Kodet e toneve - Klasa e çmimeve ( Paleta e ngjyrave 2007 ) sole Nr. bojë 20002 20006 20010 20014 20018 20077 20081 20085 20089 20093 20152 20156 20160 20164 20168 20227 20231 20235 20239 20243 20302 20306 20310 20314 20318 20377 20381 20385 20389 20393 20452 20456 20460 20464 20468 20527 20531 20535 20539 20543 20602 20606 20610 20614 20618

Klasa KÇ V KÇ V KÇ V KÇ IV KÇ III KÇ V KÇ IV KÇ IV KÇ III KÇ I KÇ V KÇ IV KÇ III KÇ I KÇ I KÇ V KÇ IV KÇ II KÇ II KÇ I KÇ V KÇ IV KÇ III KÇ II KÇ I KÇ V KÇ IV KÇ IV KÇ II KÇ I KÇ V KÇ IV KÇ III KÇ II KÇ I KÇ V KÇ III KÇ III KÇ I KÇ I KÇ IV KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I

arancione

Nr. bojë 21027 21031 21035 21039 21043 21102 21106 21110 21114 21118 21177 21181 21185 21189 21193 21252 21256

Klasa KÇ III KÇ II KÇ I KÇ I KÇ I KÇ III KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ IV KÇ I KÇ II KÇ I KÇ I KÇ IV KÇ IV

21260 21264 21268 21327 21331 21339 21343 21402 21406 21410 21214 21414 21418 21477 21481 21485 21489 21493 21552 21556 21560 21564 21568

KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ

II II I V IV III I I IV V V III II V IV IV III I S V IV III I

rosso

Nr. bojë 22053 22057 22061 22065 22069 22128 22132 22136 22140 22144 22203 22207 22211 22215 22219 22278 22282 22286 22290 22294 22353 22357 22361 22365 22369 22428 22432 22436 22440 22444 22503 22507 22511 22515 22519 22578 22582 22586 22590 22594 22653

Klasa KÇ V KÇ IV KÇ III KÇ I KÇ I KÇ S KÇ V KÇ V KÇ IV KÇ II KÇ S KÇ S KÇ V KÇ III KÇ I KÇ S KÇ V KÇ IV KÇ III KÇ I KÇ I KÇ V KÇ IV KÇ III KÇ II KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ S

22657 22661 22665 22669

KÇ KÇ KÇ KÇ

V V V III

viola

Nr. bojë 23003 23007 23011 23015 23019 23078 23082 23086 23090 23094 23153 23157 23161 23165 23169 23228 23232 23236 23240 23244 23303 23307 23311 23315 23319 23378 23382 23386 23390 23394 23453 23457 23461 23465 23469 23528 23532 23536 23540 23544

Klasa KÇ V KÇ IV KÇ IV KÇ II KÇ I KÇ V KÇ IV KÇ I KÇ II KÇ I KÇ V KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ V KÇ III KÇ II KÇ I KÇ I KÇ IV KÇ IV KÇ II KÇ I KÇ I KÇ IV KÇ II KÇ I KÇ I KÇ I KÇ V KÇ IV KÇ II KÇ II KÇ I KÇ V KÇ III KÇ I KÇ I KÇ I

acqua

Nr. bojë 24028 24032 24036 24040 24044 24103 24107 24111 24115 24119 24178 24182 24186 24190 24194 24253 24257

Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.

Klasa KÇ V KÇ V KÇ IV KÇ III KÇ I KÇ IV KÇ III KÇ II KÇ II KÇ I KÇ V KÇ IV KÇ IV KÇ III KÇ I KÇ V KÇ V

24261 24265 24269 24328 24332 24336 24340 24403 24407 24411 24415 24419 24478 24482 24486 24490 24494 24553 24557 24561 24565 24569 24628 24632 24636 24640 24644 24703 24707 24711 24715 24719 24778 24782 24786 24790 24794

KÇ IV KÇ III KÇ I KÇ V KÇ V KÇ V KÇ IV KÇ S KÇ V KÇ IV KÇ IV KÇ II KÇ IV KÇ IV KÇ II KÇ II KÇ I KÇ V KÇ V KÇ IV KÇ II KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KvÇ V KÇ IV KÇ IV KÇ II KÇ I KÇ V KÇ V KÇ IV KÇ III KÇ I

natura

Nr. bojë 25054 25058 25062 25066 25070 25129 25133 25137 25141 25145 25204 25208 25212 25216 25220 25279 25283 25287 25291 25295 25354 25358 25362 25366 25370 25429

Klasa KÇ V KÇ IV KÇ IV KÇ II KÇ I KÇ III KÇ III KÇ IV KÇ I KÇ I KÇ I KÇ II KÇ I KÇ I KÇ I KÇ V KÇ IV KÇ III KÇ II KÇ I KÇ V KÇ IV KÇ II KÇ II KÇ I KÇ V

25433 25437 25441 25445 25504 25508 25512 25516 25520 25579 25583 25587 25591 25595 25654 25658 25662 25666 25670 25729 25733 25737 25741 25745 25804 25808 25812 25816 25820

KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ

V III I I V IV IV II I V V V V IV IV III II I I IV II III II I I I I I I

terra

Nr. bojë 26004 26008 26012 26016 26020 26079 26083 26087 26091 26095 26154 26158 26162 26166 26170 26229 26233 26237 26241 26245 26304 26308 26312 26316 26320 26379 26383 26387 26391 26395 26454 26458 26462 26266 26470

Klasa KÇ II KÇ IV KÇ III KÇ II KÇ I KÇ III KÇ III KÇ I KÇ I KÇ I KÇ IV KÇ III KÇ I KÇ II KÇ I KÇ IV KÇ III KÇ II KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ IV KÇ IV KÇ III KÇ I KÇ I

26529 26533 26537 26541 26545 26604 26608 26612 26616 26620

KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ KÇ

IV III I I I V IV III II I

pura

Nr. bojë 27029 27039 27037 27041 27045 27104 27108 27112 27116 27120 27179 27183 27187 27191 27195 27254 27258 27262 27266 27270 27329 27333 27337 27341 27345 27404 27408 27412 27416 27420 27479 27483 27487 27491 27495 27554 27558 27562 27566 27570

Klasa KÇ IV KÇ II KÇ II KÇ I KÇ I KÇ IV KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ II KÇ III KÇ III KÇ II KÇ I KÇ I KÇ II KÇ II KÇ I KÇ I KÇ III KÇ III KÇ III KÇ II KÇ I KÇ II KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ III KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ II KÇ II KÇ I KÇ I KÇ I

bianco

Nr. bojë 29980 29981 29982 29983 29984 29985 29986 29987 29988 29989

Klasa KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ I KÇ IV KÇ I KÇ I KÇ IV KÇ I 23


Shënime

24

Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.


Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.

25


26

Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.


Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.

27


RÖFIX AG Prodhim materiale ndërtimi A-6832 Röthis Tel. +43(0)5522/41646-0 Fax +43(0)5522/41646-106 zentrale@roefix.com www.roefix.com RÖFIX AG A-6170 Zirl Tel. +43(0)5238/510 Fax +43(0)5238/510-18 office.zirl@roefix.com

RÖFIX d.o.o. BiH-78430 Prnjavor Tel. +387(0)51/860589 Fax +387(0)51/860587 office.prnjavor@roefix.com

RÖFIX d.o.o. HR-21220 Trogir Tel. +385(0)21/896295 Fax +385(0)21/796247 office.trogir@roefix.com

Bullgari

Poloni

RÖFIX o.o.d. BG-4490 Septemvri Tel. +359(0)34/405900 Fax +359(0)34/405901 office.septemvri@roefix.com

Serbi - Mali i Zi

Itali

RÖFIX AG A-6372 Oberndorf Tel. +43(0)5356/71291 Fax +43(0)5356/71977 office.oberndorf@roefix.com

RÖFIX AG I-39020 Partschines Tel. +39/0473/966100 Fax +39/0473/966150 office.partschines@roefix.com

RÖFIX AG A-9500 Villach Tel. +43(0)4242/29472 Fax +43(0)4242/29319 office.villach@roefix.com

RÖFIX AG I-33074 Fontanafredda Tel. +39/0434/599100 Fax +39/0434/599150 office.fontanafredda@roefix.com

RÖFIX AG A-8401 Kalsdorf Tel. +43(0)3135/56160 Fax +43(0)3135/56160-8 office.kalsdorf@roefix.com RÖFIX AG A-4591 Molln Tel. +43(0)7584/3930 Fax +43(0)7584/3930-30 office.molln@roefix.com Bosnje - Hercegovina RÖFIX d.o.o. BiH-88320 Ljubuski Tel. +387(0)39/830100 Fax +387(0)39/831154 office.ljubuski@roefix.com RÖFIX d.o.o. BiH-71210 Ilidza Tel. +387(0)33/768150 Fax +387(0)33/545120 office.ilidza@roefix.com

RÖFIX Sp. z.o.o. PL-32-065 Krzeszowice Tel. +48(0)12/2822800 Fax +48(0)12/2822800 office.krzeszowice@roefix.com

RÖFIX AG I-25080 Prevalle Tel. +39/030/68041 Fax +39/030/6801052 office.prevalle@roefix.com

RÖFIX Sh.p.k. KS-32000 Klina-Volljak Tel. +377(0)44/502691 office.klina@roefix.com

Shqipëri RÖFIX Sh.p.k. AL-1030 Kamëz-Tiranë Tel. +355(0)47/200166 Fax +355(0)47/200166 office.tirana@roefix.com Sllovenia

RÖFIX AG I-21020 Comabbio Tel. +39/0332/961430 Fax +39/0332/961056 office.comabbio@roefix.com Kosova

RÖFIX d.o.o. SCG-35254 Novi Popovac Tel. +381(0)35/572550 Fax +381(0)35/572583 office.popovac@roefix.com

RÖFIX d.o.o. SLO-1290 Grosuplje Tel. +386(0)1/7818480 Fax +386(0)1/7818498 office.grosulje@roefix.com Zvicër RÖFIX AG CH-9466 Sennwald Tel. +41(0)81/7581122 Fax +41(0)81/7581199 office.sennwald@roefix.com

Kroacia

RÖFIX AG CH-8953 Dietikon Tel. +41(0)44/7434040 Fax +41(0)81/7434046 office.dietikon@roefix.com

RÖFIX d.o.o. HR-10294 Pojatno Tel. +385(0)1/3340300 Fax +385(0)1/3340330 office.pojatno@roefix.com

RÖFIX AG CH-2540 Grenchen Tel. +41(0)32/6528352 Fax +41(0)32/6528355 office.grenchen@roefix.com

Sisteme Ndërtimi 28

Çmimet RÖFIX 2007 në lek janë + TVSH dhe pa transport.

design: OMEGA STUDIO tel: 248 803

Austria

ROFIX  

Catalog

ROFIX  

Catalog

Advertisement