Page 1

RAZVLAŽEVANJE

Tehniþni podatki Razvlaževanje


         

  

 ZASTOPA,PRODAJAinSERVISIRA

OmegaAird.o.o.Ljubljana CestaDolomitskegaodreda10 1000Ljubljana,Slovenija,EU 

Tel.:00386(1)2006800 Fax:00386(1)2006850 EͲmail:info@omegaͲair.si

www.omegaͲair.si


RAZVLAŽEVANJE 1

CD

CD 400

Mobilni razvlaževalec Delovno obmoþje: 12-32 °C pri 30-95 % RV

2

CDF

CDF 10 CDF 35 CDF 45

Stacionarni razvlaževalci - talna ali stenska montaža Delovno obmoþje: 3-30 °C pri 40-100 % RV

CDF (T)

CDF 35T CDF 45T

Stacionarni razvlaževalci - stenski-kanalski Delovno obmoþje: 3-25 °C pri 40-100 % RV

3

CDP

CDP 35 CDP 45 CDP 65

Stacionarni razvlaževalci - talna ali stenska montaža Delovno obmoþje: 10-36 °C pri 40-100 % RV

CDP (T)

CDP 35T CDP 45T CDP 65T

Stacionarni razvlaževalci - stenski-kanalski Delovno obmoþje: 10-36 °C pri 40-100 % RV

CDP

CDP 75 CDP 125 CDP 165

Stacionarni razvlaževalci - s kanalskim prikljuþkom Delovno obmoþje: 20-38 °C pri 40-100 % RV

4

CDS

CDS 80 CDS 100 CDS 200

Stacionarni razvlaževalci - s kanalskim prikljuþkom ali prosto izpihajoþi Delovno obmoþje: 5-32 °C pri 30-100 % RV

5

CDT

Mobilni razvlaževalci Delovno obmoþje: 3-30 °C pri 40-100 % RV

CDT 20 CDT 30 CDT 30S CDT 40 CDT 40S CDT 60 CDT 90


RAZVLAŽEVANJE

UýINKOVITO RAZVLAŽEVANJE ZA DOMOVE IN VIKENDE

Majhni prenosni razvlaževalniki

Serija CD 400


RAZVLAŽEVANJE

CD 400-18 FUNKCIJA CD 400-18 deluje na principu kondenzacije. Ventilator vsesava vlažen zrak v razvlaževalec ter preko uparjalnega izmenjevalnika. Med prehodom skozi uparjalnik, se zrak ohladi pod njegovo toþko rosišþa, vsebnost vodne pare se kondenzira v vodo, ki pade v posodico, iz katere je speljana v odvodni kanal ali pa je zbrana v rezervoarju za vodo. Hladen, suh zrak je nato speljan preko kondenzatorja, kjer se ponovno segreje, preden zapusti enoto pri temperaturi, ki je približno 4 ºC višja kot na vhodni strani.

ZNAýILNOSTI x x x x x x

Avtomatsko varovalo polnega rezervoarja Kondenzacijski odtok za prikljuþitev na cev za vodo Opremljen z roþko za prenos Nastavljiva krilca za usmerjanje zraka gor, dol ýasovno izbirna funkcija: 2, 4 ali 8 urno delovanje Kapaciteta razvlaževanja do 18 litrov/24 ur

KONTROLNA PLOŠýA ON/OFF: TIMER: HUMIDITY INDICATOR:

MODE:

1.01

Vklop/izklop enote ýasovnik lahko nastavimo na 2, 4 ali 8 urno delovanje Ta luþ zasveti, ko je rezervoar poln. Prikazuje tudi realno vlažnost v prostoru Pritisni to stikalo za izbiro ustreznega naþina delovanja: Naþin Avtomatic: Postopek razvlaževanja se ustavi avtomatiþno, ko relativna vlažnost pade pod približno 60 % RV. Naþin Contiunous: V stalnem naþinu pritisnete na stikalo Timer za 2, 4 in 8 urno delovanje. Naþin Air clean: Tu filter za þisti zrak filtrira prašne delce iz zraka. Kompresor ne deluje in operacija razvlaževanja je ustavljena.

1


RAZVLAŽEVANJE

ODTAJEVANJE Samodejno, pasivno odtajevanje je vkljuþeno v upravljanje. Odtajevanje aktivira temperaturni senzor, ko temperatura okolice pade pod 15 °C. Funkcija odmrzovanja izklopi kompresor v intervalih po 30 minut in ventilator piha prostorski zrak skozi uparjalnik za nekatere minut, s þimer tali ledu na uparjalniku. Ko je odtajevanje konþano, se kompresor znova vklopi samodejno.

TEHNIýNI PODATKI

Obmoþje delovanja – vlaga Obmoþje delovanja – temperatura Pretok zraka Napajanje Max. poraba toka Max. poraba moþi Hladilno sredstvo Koliþina hladilnega sredstva Jakost zvoka (pri 1 metru) Teža Kapaciteta rezervoarja za vodo Zašþitni razred Višina Širina Globina

% RV

CD 400-10 40 – 100

°C

5 – 35*

m³/h V/Hz A kW

180 1x230/50 1,8 0,340 R134a 0,145 48 13 4,5 20 575 380 225

kg dB(A) kg L IP mm mm mm

* Optimalen obseg delovanja CD 400-18 je med 16 in 35 ºC

KAPACITETA RAZVLAŽEVANJA 18 litrov/24 ur pri 30 °C/80 % RV 7 litrov/24 ur pri 20 °C/60 % RV

1.02

1


RAZVLAŽEVANJE ZA OHRANJANJE IN ZAŠýITO VAŠIH VREDNOSTI

Serija CDF 1.01


RAZVLAŽEVANJE 2

CDF 10/35/45 CDF 35/45T 1

CDF 10

1.01 – 1.03

2

CDF 35

2.01 – 2.03

3

CDF 45

3.01 – 3.03

4

CDF 35T

4.01 – 4.03

5

CDF 45T

5.01 – 5.03


RAZVLAŽEVANJE

CDF 10 FUNKCIJA CDF 10 deluje na principu kondenzacije. Ventilator vsesava vlažen zrak v razvlaževalec ter preko uparjalnega izmenjevalnika. Med prehodom skozi uparjalnik, se zrak ohladi pod njegovo toþko rosišþa, vsebnost vodne pare se kondenzira v vodo, ki pade v posodico iz katere je speljana v odvodni kanal. Hladen, suh zrak je nato speljan preko kondenzatorja, kjer se ponovno segreje, predno zapusti enoto pri temperaturi, ki je približno 5 ºC višja kot na vhodni strani.

SESTAVA x x x x x x x x x

CDF 10 je vgrajen v ohišje iz pocinkanih kovinskih plošþ Vsi zunanji deli ohišja so prašno lakirani. CDF 10 je na steno pritrjen s pomoþjo stenske konzole, ki je dobavljena z enoto Kondenzacijski odtok je namešþen na dnu CDF 10, na katerega se lahko prikljuþi 1/2" cev za vodo Dovod zraka preko filtra, ki je namešþen za þelno plošþo Razvlažen zrak je izpihan ob straneh CDF 10 enote Reciproþni hermetiþni batni kompresor Osni ventilator CDF 10 se lahko uporablja z rezervoarjem za vodo, kapacitete 5,5 l (opcijski dodatek)

ELEKTRONSKA KONTROLA CDF 10 ima vgrajen vlagomer in deluje popolnoma avtomatsko z elektronsko kontrolo. Vlagomer je namešþen za þelno plošþo in želeno relativno vlažnost se lahko nastavi s premikanjem gumba za nastavitev. Ob dostavi je CDF 10 nastavljen na približno 60 % RV. CDF 10 se vklopi in izklopi s stikalom ob strani enote. Ko kompresor deluje, gori na þelni plošþi zelena LED dioda. ýe je v CDF 10 vkljuþen tudi rezervoar za vodo, se enota avtomatsko izklopi, ko je le ta poln. Na þelni plošþi sveti rdeþa LED dioda, ko je potrebno rezervoar izprazniti. Aktivna, nadzorovana zahteva odmrzovanja je vkljuþena v elektronski kontroli. Senzor na uparjalniku zagotavlja, da je ta odmrznjen le, ko je to potrebno. Uparjalnik je odmrznjen s pomoþjo vroþega hladilnega sredstva, ki obide kondenzator in je speljan preko uparjalnika. CDF 10 se avtomatsko izklopi, ko temperatura preseže delovno obmoþje 3-10 ºC. Ko pa je sobna temperatura znotraj delovnega obmoþja, se enota resetira.

1.01

2


RAZVLAŽEVANJE

2

TEHNIýNI PODATKI

Obmoþje delovanja – vlaga Obmoþje delovanja – temperatura Pretok zraka Napajanje Max. poraba toka Max. poraba moþi Hladilno sredstvo Koliþina hladilnega sredstva Jakost zvoka (pri 1 metru) Teža Barva Zašþitni razred

% RV

CDF 10 40 – 100

°C

3 – 30

m³/h V/Hz A kW

220 1x230/50 2,1 0,39 R134a 0,190 46 28 7024 / 9006 IPX2

kg dB(A) kg RAL

ZMOGLJIVOSTNE KRIVULJE °C

40 % RV

35

CDF 10

60 % RV

80 % RV

30 25 20 15 10 5 0

1.02

l/h 0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5


RAZVLAŽEVANJE DIMENZIJE 160

485

600

580

535 240

Položaj izpusta kondenza 252

62

DODATKI Rezervoar za vodo

CDF 10 z rezervoarjem za vodo 160

485

600 833 580 815

535 240

Vse dimenzije so v mm

1.03

2


RAZVLAŽEVANJE

CDF 35 FUNKCIJA CDF 35 deluje na principu kondenzacije. Ventilator vsesava vlažen zrak v razvlaževalec ter preko uparjalnega izmenjevalnika. Med prehodom skozi uparjalnik, se zrak ohladi pod njegovo toþko rosišþa, vsebnost vodne pare se kondenzira v vodo, ki pade v posodico iz katere je speljana v odvodni kanal. Hladen, suh zrak je nato speljan preko kondenzatorja, kjer se ponovno segreje, predno zapusti enoto pri temperaturi, ki je približno 5 ºC višja kot na vhodni strani.

SESTAVA x x x x x x x x

CDF 35 je vgrajen v ohišje iz pocinkanih kovinskih plošþ Vsi zunanji in notranji deli ohišja so prašno lakirani. CDF 35 je na steno pritrjen s pomoþjo stenske konzole, ki je dobavljena z enoto Kondenzacijski odtok je namešþen na dnu CDF 35, na katerega se lahko prikljuþi 1/2" cev za vodo. Dovod zraka preko filtra, ki je namešþen za þelno plošþo Rotacijski kompresor Radialni ventilator CDF 35 je lahko montiran v tla s pomoþjo konzole za talno montažo (opcijski dodatek)

ELEKTRONSKA KONTROLA CDF 35 ima vgrajen vlagomer in deluje popolnoma avtomatsko z elektronsko kontrolo. Vlagomer je tovarniško nastavljen na približno 60 % RV. Lahko berljiv prikazovalnik prikazuje trenutni status delovanja. 1. 2. 3.

4. 5.

Vklop Napaka hladilnega tokokroga - razvlaževalec je izklopljen Temperatura prostora pod 3 ºC – razvlaževalec je izklopljen. Razvlaževalec se ponovno avtomatsko vklopi, ko temperatura prostora naraste nad 3 ºC Odmrzovalni naþin – uparjalnik se odtaja Uparjalnik zamrzuje. Funkcija odmrzovanja dovoljuje zamrzovanje 30 minut predno se aktivira odmrzovanje.

Aktivna, nadzorovana zahteva odmrzovanja je vkljuþena v elektronski kontroli. Senzor na uparjalniku zagotavlja, da je ta odmrznjen le, ko je to potrebno. Uparjalnik je odmrznjen s pomoþjo vroþega hladilnega sredstva, ki obide kondenzator in je speljan preko uparjalnika. ýe mora biti relativna vlažnost pogosto uravnavana, se lahko na CDF 35 prikljuþi daljinski sobni vlagomer.

2.01

2


RAZVLAŽEVANJE

2

TEHNIýNI PODATKI

Obmoþje delovanja – vlaga Obmoþje delovanja – temperatura Pretok zraka Napajanje Max. poraba toka Max. poraba moþi Hladilno sredstvo Koliþina hladilnega sredstva Jakost zvoka (pri 1 metru) Teža Barva Zašþitni razred

% RV

CDF 35 40 – 100

°C

3 – 25*

m³/h V/Hz A kW

250 1x230/50 3,0 0,70 R407C 0,600 47 60 7024 / 9006 IPX4

kg dB(A) kg RAL

* 25 ºC je max. temperatura pri 80 % RV. Pri nižjih % RV lahko temperatura zraka preseže 25 ºC.

ZMOGLJIVOSTNE KRIVULJE °C

40 % RV

35

CDF 35

60 % RV

80 % RV

30 25 20 15 10 5 0

2.02

l/h 0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4


RAZVLAŽEVANJE

2

DIMENZIJE

800

680

A

315

B

CDF 35

A 950

B 890

Položaj izpusta kondenza

105 318

Priporoþljiva namestitev CDF 35 * 400

Min. 225

DODATKI Sobni vlagomer Konzola za talno montažo

Oprema za talno montažo

* 800 Min. 225

A

*Dimenzije prikazujejo namestitev konzol

*

250

250 396

10

A

*

406

190 290 30 190

CDF 35 Vse dimenzije so v mm

2.03

A 645

*Za talno ali stensko montažo


RAZVLAŽEVANJE

CDF 45 FUNKCIJA CDF 45 deluje na principu kondenzacije. Dva ventilatorja vsesavata vlažen zrak v razvlaževalec ter preko uparjalnega izmenjevalnika. Med prehodom skozi uparjalnik, se zrak ohladi pod njegovo toþko rosišþa, vsebnost vodne pare se kondenzira v vodo, ki pade v posodico iz katere je speljana v odvodni kanal. Hladen, suh zrak je nato speljan preko kondenzatorja, kjer se ponovno segreje, predno zapusti enoto pri temperaturi, ki je približno 5 ºC višja kot na vhodni strani.

SESTAVA x x x x x x x x

CDF 45 je vgrajen v ohišje iz pocinkanih kovinskih plošþ Vsi zunanji in notranji deli ohišja so prašno lakirani. CDF 45 je na steno pritrjen s pomoþjo stenske konzole, ki je dobavljena z enoto Kondenzacijski odtok je namešþen na dnu CDF 45, na katerega se lahko prikljuþi 1/2" cev za vodo. Dovod zraka preko filtra, ki je namešþen za þelno plošþo Rotacijski kompresor Radialna ventilatorja CDF 45 je lahko montiran v tla s pomoþjo konzole za talno montažo (opcijski dodatek)

ELEKTRONSKA KONTROLA CDF 45 ima vgrajen vlagomer in deluje popolnoma avtomatsko z elektronsko kontrolo. Vlagomer je tovarniško nastavljen na približno 60 % RV. Lahko berljiv prikazovalnik prikazuje trenutni status delovanja. 1. 2. 3.

4. 5.

Vklop Napaka hladilnega tokokroga - razvlaževalec je izklopljen Temperatura prostora pod 3 ºC – razvlaževalec je izklopljen. Razvlaževalec se ponovno avtomatsko vklopi, ko temperatura prostora naraste nad 3 ºC Odmrzovalni naþin – uparjalnik se odtaja Uparjalnik zamrzuje. Funkcija odmrzovanja dovoljuje zamrzovanje 30 minut predno se aktivira odmrzovanje.

Aktivna, nadzorovana zahteva odmrzovanja je vkljuþena v elektronski kontroli. Senzor na uparjalniku zagotavlja, da je ta odmrznjen le, ko je to potrebno. Uparjalnik je odmrznjen s pomoþjo vroþega hladilnega sredstva, ki obide kondenzator in je speljan preko uparjalnika. ýe mora biti relativna vlažnost pogosto uravnavana, se lahko na CDF 45 prikljuþi daljinski sobni vlagomer.

3.01

2


RAZVLAŽEVANJE

2

TEHNIýNI PODATKI

Obmoþje delovanja – vlaga Obmoþje delovanja – temperatura Pretok zraka Napajanje Max. poraba toka Max. poraba moþi Hladilno sredstvo Koliþina hladilnega sredstva Jakost zvoka (pri 1 metru) Teža Barva Zašþitni razred

% RV

CDF 45 40 – 100

°C

3 – 30

m³/h V/Hz A kW

500 1x230/50 5,3 1,2 R407C 0,950 49 74 7024 / 9006 IPX4

kg dB(A) kg RAL

ZMOGLJIVOSTNE KRIVULJE °C

40 % RV

35

CDF 45

60 % RV

80 % RV

30 25 20 15 10 5 0

0

3.02

0,5

1

1,5

2

2,5

3

l/h


RAZVLAŽEVANJE

2

DIMENZIJE

800

680

A

315

B

CDF 45

A B 1260 1200

Položaj izpusta kondenza

105 318

Priporoþljiva namestitev CDF 45 * 400

Min. 225

DODATKI Sobni vlagomer Konzola za talno montažo

Oprema za talno montažo

* 800 Min. 225

A

*Dimenzije prikazujejo namestitev konzol

250

* 250

396

10

A

*

406

190 290 30

CDF 45 Vse dimenzije so v mm

3.03

A 950

190

*Za talno ali stensko montažo


RAZVLAŽEVANJE

CDF 35T FUNKCIJA CDF 35T deluje na principu kondenzacije. Ventilator vsesava vlažen zrak v razvlaževalec ter preko uparjalnega izmenjevalnika. Med prehodom skozi uparjalnik, se zrak ohladi pod njegovo toþko rosišþa, vsebnost vodne pare se kondenzira v vodo, ki pade v nato speljan preko kondenzatorja, kjer se ponovno segreje, predno zapusti enoto pri temperaturi, ki je približno 5 ºC višja kot na vhodni strani.

SESTAVA x x x x x x x

CDF 35T je vgrajen v ohišje iz pocinkanih kovinskih plošþ Vsi zunanji in notranji deli ohišja so prašno lakirani. CDF 35T je na steno pritrjen s pomoþjo stenske konzole, ki je dobavljena z enoto Kondenzacijski odtok je namešþen na dnu CDF 45, na katerega se lahko prikljuþi 1/2" cev za vodo. Rotacijski kompresor Radialni ventilator Kanalski kit vkljuþuje aluminijaste rešetke, filter in skozistenski kanal, ki ustreza debelini zidu od 70 do 350 mm. (opcijski dodatek)

ELEKTRONSKA KONTROLA CDF 35T ima vgrajen vlagomer in deluje popolnoma avtomatsko z elektronsko kontrolo. Vlagomer je tovarniško nastavljen na približno 60 % RV. Lahko berljiv prikazovalnikprikazuje trenutni status delovanja. 1. 2. 3.

4. 5.

Vklop Napaka hladilnega tokokroga - razvlaževalec je izklopljen Temperatura prostora pod 3 ºC – razvlaževalec je izklopljen. Razvlaževalec se ponovno avtomatsko vklopi, ko temperatura prostora naraste nad 3 ºC Odmrzovalni naþin – uparjalnik se taja Uparjalnik zamrzuje. Funkcija odmrzovanja dovoljuje zamrzovanje 30 minut predno se aktivira odmrzovanje.

Aktivna, nadzorovana zahteva odmrzovanja je vkljuþena v elektronski kontroli. Senzor na uparjalniku zagotavlja, da je ta odmrznjen le, ko je to potrebno. Uparjalnik je odmrznjen s pomoþjo vroþega hladilnega sredstva, ki obide kondenzator in je speljan preko uparjalnika. ýe mora biti relativna vlažnost pogosto uravnavana, se lahko na CDF 35T prikljuþi daljinski sobni vlagomer.

4.01

2


RAZVLAŽEVANJE

2

TEHNIýNI PODATKI

Obmoþje delovanja – vlaga Obmoþje delovanja – temperatura Pretok zraka Napajanje Max. poraba toka Max. poraba moþi Hladilno sredstvo Koliþina hladilnega sredstva Jakost zvoka (pri 1 metru) Teža Barva Zašþitni razred

% RV

CDF 35T 40 – 100

°C

3 – 25*

m³/h V/Hz A kW

250 1x230/50 3,0 0,70 R407C 0,600 44 57 7024 IPX4

kg dB(A) kg RAL

* 25 ºC je max. temperatura pri 80 % RV. Pri nižjih % RV lahko temperatura zraka preseže 25 ºC

ZMOGLJIVOSTNE KRIVULJE °C

40 % RV

35

CDF 35T

60 % RV

80 % RV

30 25 20 15 10 5 0

4.02

l/h 0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4


RAZVLAŽEVANJE

2

DIMENZIJE

51 Min. 530 116 250

343

116

116

A

384

677

Min. 600

51

280

B

CDF 35T

A 387

B 887

Stenska odprtina za kanal 130×410

Položaj izpusta kondenza

105

318

Priporoþljiva namestitev CDF 35T

Min. 225

Min. 530

* 257

130

677

329

* 600

130

268

Min. 225

*Dimenzije prikazujejo namestitev konzol

DODATKI

Skozistenski kanalski kit

Sobni vlagomer Skozistenski kanalski kit

85

235

70 C

126

160

CDF 35T

Vse dimenzije so v mm

4.03

C 434


RAZVLAŽEVANJE

CDF 45T FUNKCIJA CDF 45T deluje na principu kondenzacije. Dva ventilatorja vsesavata vlažen zrak v razvlaževalec ter preko uparjalnega izmenjevalnika. Med prehodom skozi uparjalnik, se zrak ohladi pod njegovo toþko rosišþa, vsebnost vodne pare se kondenzira v vodo, ki pade v nato speljan preko kondenzatorja, kjer se ponovno segreje, predno zapusti enoto pri temperaturi, ki je približno 5 ºC višja kot na vhodni strani.

SESTAVA x x x x x x x

CDF 45T je vgrajen v ohišje iz pocinkanih kovinskih plošþ Vsi zunanji in notranji deli ohišja so prašno lakirani. CDF 45T je na steno pritrjen s pomoþjo stenske konzole, ki je dobavljena z enoto Kondenzacijski odtok je namešþen na dnu CDF 45, na katerega se lahko prikljuþi 1/2" cev za vodo. Rotacijski kompresor Radialna ventilatorja Kanalski kit vkljuþuje aluminijaste rešetke, filter in skozistenski kanal, ki ustreza debelini zidu od 70 do 350 mm. (opcijski dodatek)

ELEKTRONSKA KONTROLA CDF 45T ima vgrajen vlagomer in deluje popolnoma avtomatsko z elektronsko kontrolo. Vlagomer je tovarniško nastavljen na približno 60 % RV. Lahko berljiv prikazovalnik prikazuje trenutni status delovanja. 1. 2. 3.

4. 5.

Vklop Napaka hladilnega tokokroga - razvlaževalec je izklopljen Temperatura prostora pod 3 ºC – razvlaževalec je izklopljen. Razvlaževalec se ponovno avtomatsko vklopi, ko temperatura prostora naraste nad 3 ºC Odmrzovalni naþin – uparjalnik se taja Uparjalnik zamrzuje. Funkcija odmrzovanja dovoljuje zamrzovanje 30 minut predno se aktivira odmrzovanje.

Aktivna, nadzorovana zahteva odmrzovanja je vkljuþena v elektronski kontroli. Senzor na uparjalniku zagotavlja, da je ta odmrznjen le, ko je to potrebno. Uparjalnik je odmrznjen s pomoþjo vroþega hladilnega sredstva, ki obide kondenzator in je speljan preko uparjalnika. ýe mora biti relativna vlažnost pogosto uravnavana, se lahko na CDF 45T prikljuþi daljinski sobni vlagomer.

5.01

2


RAZVLAŽEVANJE

2

TEHNIýNI PODATKI

Obmoþje delovanja – vlaga Obmoþje delovanja – temperatura Pretok zraka Napajanje Max. poraba toka Max. poraba moþi Hladilno sredstvo Koliþina hladilnega sredstva Jakost zvoka (pri 1 metru) Teža Barva Zašþitni razred

% RV

CDF 45T 40 – 100

°C

3 – 30

m³/h V/Hz A kW

500 1x230/50 5,3 1,2 R407C 0,950 46 68 7024 IPX4

kg dB(A) kg RAL

ZMOGLJIVOSTNE KRIVULJE °C

40 % RV

35

CDF 45T

60 % RV

80 % RV

30 25 20 15 10 5 0

5.02

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

l/h


RAZVLAŽEVANJE

2

DIMENZIJE

51 Min. 530 116 250

343

116

116

A

384

677

Min. 600

51

280

B

CDF 45T

A 692

B 1192

Stenska odprtina za kanal 130×720

Položaj izpusta kondenza

105

318

Priporoþljiva namestitev CDF 45T

Min. 225

Min. 530

* 257

130

677

329

* 600

130

268

Min. 225

*Dimenzije prikazujejo namestitev konzol

DODATKI

Skozistenski kanalski kit

Sobni vlagomer Skozistenski kanalski kit

85

235

126

70 C

160

CDF 45T

Vse dimenzije so v mm

5.03

C 743


BAZENESKI RAZVLAŽEVALNIKI ZA UDOBJE IN DOBRO POýUTJE

Bazenski razvlaževalniki

Serija CDP 1.02


RAZVLAŽEVANJE

CDP 35 FUNKCIJA CDP 35 deluje na principu kondenzacije. Ventilator vsesava vlažen zrak v razvlaževalec ter preko uparjalnega izmenjevalnika. Med prehodom skozi uparjalnik, se zrak ohladi pod njegovo toþko rosišþa, vsebnost vodne pare se kondenzira v vodo, ki pade v posodico iz katere je speljana v odvodni kanal. Hladen, suh zrak je nato speljan preko kondenzatorja, kjer se ponovno segreje, predno zapusti enoto pri temperaturi, ki je približno 5ºC višja kot na vhodni strani.

SESTAVA x x x x x x x x

CDP 35 je vgrajen v ohišje iz pocinkanih kovinskih plošþ Vsi zunanji in notranji deli ohišja so prašno lakirani. CDP 35 je na steno pritrjen s pomoþjo stenske konzole, ki je dobavljena z enoto Kondenzacijski odtok je namešþen na dnu CDP 35, na katerega se lahko prikljuþi 1/2" cev za vodo. Dovod zraka preko filtra, ki je namešþen za þelno plošþo Rotacijski kompresor Radialni ventilator CDP 35 je lahko montiran v tla s pomoþjo konzole za talno montažo (opcijski dodatek)

ELEKTRONSKA KONTROLA

1

2

3

4

CDP 35 ima vgrajen vlagomer in deluje popolnoma avtomatsko z elektronsko kontrolo.Vlagomer je tovarniško nastavljen na približno 60 % RH. Lahko berljiv prikazovalnik prikazuje trenutni status delovanja. 1. 2. 3. 4.

Vklop Razvlaževanje – kompresor je vklopljen Napaka hladilnega tokokroga – razvlaževalec je izklopljen Naknadni grelec je vklopljen. (Dantherm ne ponuja naknadnih grelcev za CDP 35)

Pasivna, nadzorovana zahteva odmrzovanja je vkljuþena v elektronski kontroli. Senzor na uparjalniku zagotavlja, da je ta odmrznjen le, ko je to potrebno. Med odmrzovanjem je kompresor izklopljen, ventilatorji pa pihajo sobni zrak skozi izmenjevalnik, ter na ta naþin topijo led na izmenjevalniku. ýe mora biti relativna vlažnost pogosto uravnavana, se lahko na CDP 35 prikljuþi daljinski sobni vlagomer.

1.01

3


RAZVLAŽEVANJE

3

TEHNIýNI PODATKI

Obmoþje delovanja – vlaga Obmoþje delovanja – temperatura Pretok zraka Napajanje Max. poraba toka Max. poraba moþi Hladilno sredstvo Koliþina hladilnega sredstva Jakost zvoka (pri 1 metru) Teža Barva Zašþitni razred

% RV

CDP 35 40 – 100

°C

10 – 36

m³/h V/Hz A kW

250 1x230/50 2,8 0,72 R407c 0,600 47 60 7044 / 9016 IPX4

kg dB(A) kg RAL

ZMOGLJIVOSTNE KRIVULJE °C 40

CDP 35

40 % RV

60 % RV

80 % RV

35 30 25 20 15 10 5 0

l/h 0

1.02

0,5

1

1,5

2

2,5


RAZVLAŽEVANJE

3

DIMENZIJE

800

680

315

B A

CDP 35

A 950

B 890

Položaj izpusta kondenza

105

318

Priporoþljiva namestitev CDP 35

Min. 225

* 400

* 800 Min. 225

DODATKI Sobni vlagomer Konzola za talno montažo Zunanji nadzor napak

*Dimenzije prikazujejo namestitev konzol

Oprema za talno montažo * 250

396

250

*

406

10

190

190 290 30

Vse dimenzije so v mm

CDP 35

1.03

A 645

*Za talno ali stensko montažo


RAZVLAŽEVANJE

CDP 45 FUNKCIJA CDP 45 deluje na principu kondenzacije. Dva ventilatorja vsesavata vlažen zrak v razvlaževalec ter preko uparjalnega izmenjevalnika. Med prehodom skozi uparjalnik, se zrak ohladi pod njegovo toþko rosišþa, vsebnost vodne pare se kondenzira v vodo, ki pade v posodico iz katere je speljana v odvodni kanal. Hladen, suh zrak je nato speljan preko kondenzatorja, kjer se ponovno segreje, predno zapusti enoto pri temperaturi, ki je približno 5ºC višja kot na vhodni strani.

SESTAVA x x x x x x x x

CDP 45 je vgrajen v ohišje iz pocinkanih kovinskih plošþ Vsi zunanji in notranji deli ohišja so prašno lakirani. CDP 45 je na steno pritrjen s pomoþjo stenske konzole, ki je dobavljena z enoto Kondenzacijski odtok je namešþen na dnu CDP 45, na katerega se lahko prikljuþi 1/2" cev za vodo. Dovod zraka preko filtra, ki je namešþen za þelno plošþo Rotacijski kompresor Radialna ventilatorja CDP 45 je lahko montiran v tla s pomoþjo konzole za talno montažo (opcijski dodatek)

ELEKTRONSKA KONTROLA

1

2

3

4

CDP 45 ima vgrajen vlagomer in deluje popolnoma avtomatsko z elektronsko kontrolo.Vlagomer je tovarniško nastavljen na približno 60% RH. Lahko berljiv prikazovalnik prikazuje trenutni status delovanja. 1. 2. 3. 4.

Vklop Razvlaževanje – kompresor je vklopljen Napaka hladilnega tokokroga – razvlaževalec je izklopljen Naknadni grelec je vklopljen. (Dantherm ne ponuja naknadnih grelcev za CDP 35)

Pasivna, nadzorovana zahteva odmrzovanja je vkljuþena v elektronski kontroli. Senzor na uparjalniku zagotavlja, da je ta odmrznjen le, ko je to potrebno. Med odmrzovanjem je kompresor izklopljen, ventilatorja pa pihata sobni zrak skozi izmenjevalnik, ter na ta naþin topita led na izmenjevalniku. ýe mora biti relativna vlažnost pogosto uravnavana, se lahko na CDP 45 prikljuþi daljinski sobni vlagomer.

2.01

3


RAZVLAŽEVANJE

3

TEHNIýNI PODATKI

Obmoþje delovanja – vlaga Obmoþje delovanja – temperatura Pretok zraka Napajanje Max. poraba toka Max. poraba moþi Hladilno sredstvo Koliþina hladilnega sredstva Jakost zvoka (pri 1 metru) Teža Barva Zašþitni razred

% RV

CDP 45 40 – 100

°C

10 – 36

m³/h V/Hz A kW

500 1x230/50 4,3 1,05 R407C 0,950 49 74 7044 / 9016 X4

kg dB(A) kg RAL IP

ZMOGLJIVOSTNE KRIVULJE °C 40

40 % RV

CDP 45

60 % RV

80 % RV

35 30 25 20 15 10 5 0

l/h 0

2.02

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5


RAZVLAŽEVANJE

3

DIMENZIJE

800

680

315

B A

CDP 45

A B 1260 1200

Položaj izpusta kondenza

105

318

Priporoþljiva namestitev CDP 45 * 400

Min. 225

* 800 Min. 225

DODATKI Sobni vlagomer Konzola za talno montažo Zunanji nadzor napak

*Dimenzije prikazujejo namestitev konzol

Oprema za talno montažo 250

*

250

396

10

*

406

190 290 30

190

CDP 45 Vse dimenzije so v mm

2.03

A 950

*Za talno ali stensko montažo


RAZVLAŽEVANJE

CDP 65 FUNKCIJA CDP 65 deluje na principu kondenzacije. Trije ventilatorji vsesavajo vlažen zrak v razvlaževalec ter preko uparjalnega izmenjevalnika. Med prehodom skozi uparjalnik, se zrak ohladi pod njegovo toþko rosišþa, vsebnost vodne pare se kondenzira v vodo, ki pade v posodico iz katere je speljana v odvodni kanal. Hladen, suh zrak je nato speljan preko kondenzatorja, kjer se ponovno segreje, predno zapusti enoto pri temperaturi, ki je približno 5 ºC višja kot na vhodni strani.

SESTAVA x x x x x x x x

CDP 65 je vgrajen v ohišje iz pocinkanih kovinskih plošþ Vsi zunanji in notranji deli ohišja so prašno lakirani. CDP 65 je na steno pritrjen s pomoþjo stenske konzole, ki je dobavljena z enoto Kondenzacijski odtok je namešþen na dnu CDP 65, na katerega se lahko prikljuþi 1/2" cev za vodo. Dovod zraka preko filtra, ki je namešþen za þelno plošþo Rotacijski kompresor Radialni ventilatoji CDP 65 je lahko montiran v tla s pomoþjo konzole za talno montažo (opcijski dodatek)

ELEKTRONSKA KONTROLA CDP 65 ima vgrajen vlagomer in deluje popolnoma avtomatsko z elektronsko kontrolo.Vlagomer je tovarniško nastavljen na približno 60 % RH. Lahko berljiv prikazovalnik prikazuje trenutni status delovanja. 1

2

3

4

1. 2. 3. 4.

Vklop Razvlaževanje – kompresor je vklopljen Napaka hladilnega tokokroga – razvlaževalec je izklopljen Naknadni grelec je vklopljen. (Dantherm ne ponuja naknadnih grelcev za CDP 65)

Pasivna, nadzorovana zahteva odmrzovanja je vkljuþena v elektronski kontroli. Senzor na uparjalniku zagotavlja, da je ta odmrznjen le, ko je to potrebno. Med odmrzovanjem je kompresor izklopljen, ventilatorji pa pihajo sobni zrak skozi izmenjevalnik, ter na ta naþin topijo led na izmenjevalniku. ýe mora biti relativna vlažnost pogosto uravnavana, se lahko na CDP 65 prikljuþi daljinski sobni vlagomer.

3.01

3


RAZVLAŽEVANJE

3

TEHNIýNI PODATKI

Obmoþje delovanja – vlaga Obmoþje delovanja – temperatura Pretok zraka Napajanje Max. poraba toka Max. poraba moþi Hladilno sredstvo Koliþina hladilnega sredstva Jakost zvoka (pri 1 metru) Teža Barva Zašþitni razred

% RV

CDP 65 40 – 100

°C

10 – 36

m³/h V/Hz A kW

750 1x230/50 7,2 1,65 R407C 1,600 51 101 7044 / 9016 X4

kg dB(A) kg RAL IP

ZMOGLJIVOSTNE KRIVULJE °C 40

CDP 65

40 % RV

60 % RV

80 % RV

35 30 25 20 15 10

DODATKI Sobni vlagomer Konzola za talno montažo Zunanji nadzor napak

5 0

l/h 0

3.02

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5


3

RAZVLAŽEVANJE DIMENZIJE

800

680

315

B A

CDP 65

A B 1800 1735

Položaj izpusta kondenza

105

318

Priporoþljiva namestitev CDP 65 * 400

Min. 225

* 800

Oprema za talno montažo

Min. 225

DODATKI Sobni vlagomer Konzola za talno montažo

*Dimenzije prikazujejo namestitev konzol

250

* 396

250 10

190 290 30

*

CDP 65

3.03

A 745

406

190

*Za talno ali stensko montažo


RAZVLAŽEVANJE

CDP 35T FUNKCIJA CDP 35T deluje na principu kondenzacije. Ventilator vsesava vlažen zrak v razvlaževalec ter preko uparjalnega izmenjevalnika. Med prehodom skozi uparjalnik, se zrak ohladi pod njegovo toþko rosišþa, vsebnost vodne pare se kondenzira v vodo, ki pade v posodico iz katere je speljana v odvodni kanal. Hladen, suh zrak je nato speljan preko kondenzatorja, kjer se ponovno segreje, predno zapusti enoto pri temperaturi, ki je približno 5 ºC višja kot na vhodni strani.

SESTAVA x x x x x x x

CDP 35T je vgrajen v ohišje iz pocinkanih kovinskih plošþ Vsi zunanji in notranji deli ohišja so prašno lakirani. CDP 35T je na steno pritrjen s pomoþjo stenske konzole, ki je dobavljena z enoto Kondenzacijski odtok je namešþen na dnu CDP 35T, na katerega se lahko prikljuþi 1/2" cev za vodo. Rotacijski kompresor Radialni ventilator Kanalski kit vkljuþuje aluminijaste rešetke, filter in skozistenski kanal, ki ustreza debelini zidu od 70 do 350 mm. (opcijski dodatek)

ELEKTRONSKA KONTROLA CDP 35T ima vgrajen vlagomer in deluje popolnoma avtomatsko z elektronsko kontrolo.Vlagomer je tovarniško nastavljen na približno 60 % RV. Lahko berljiv prikazovalnik prikazuje trenutni status delovanja. 1. 2. 3. 4. 1

2

3

4

Vklop Razvlaževanje – kompresor je vklopljen Napaka hladilnega tokokroga – razvlaževalec je izklopljen Naknadni grelec je vklopljen. (Dantherm ne ponuja naknadnih grelcev za CDP 35T)

Pasivna, nadzorovana zahteva odmrzovanja je vkljuþena v elektronski kontroli. Senzor na uparjalniku zagotavlja, da je ta odmrznjen le, ko je to potrebno. Med odmrzovanjem je kompresor izklopljen, ventilator pa piha sobni zrak skozi izmenjevalnik, ter na ta naþin topi led na izmenjevalniku. ýe mora biti relativna vlažnost pogosto uravnavana, se lahko na CDP 35T prikljuþi daljinski sobni vlagomer.

4.01

3


RAZVLAŽEVANJE

3

TEHNIýNI PODATKI

Obmoþje delovanja – vlaga Obmoþje delovanja – temperatura Pretok zraka Napajanje Max. poraba toka Max. poraba moþi Hladilno sredstvo Koliþina hladilnega sredstva Jakost zvoka (pri 1 metru) Teža Barva Zašþitni razred

% RV

CDP 35T 40 – 100

°C

10 – 36

m³/h V/Hz A kW

250 1x230/50 2,8 0,72 R407c 0,600 44 57 7044 IPX4

kg dB(A) kg RAL

ZMOGLJIVOSTNE KRIVULJE °C 40

CDP 35T

40 % RV

60 % RV

80 % RV

35 30 25 20 15 10 5 0

l/h 0

4.02

0,5

1

1,5

2

2,5


RAZVLAŽEVANJE DIMENZIJE

51 Min. 530 116 250

343

677

116

116

A

384

Min. 600

51

280

B

CDP 35T

A 387

B 887

Stenska odprtina za kanal 130×410

Položaj izpusta kondenza

105

318

Priporoþljiva namestitev CDP 35T Min. 225

Min. 530

* 257

130

677

329

* 600

130

268

Min. 225

*Dimenzije prikazujejo namestitev konzol

Skozistenski kanalski kit

DODATKI Sobni vlagomer Skozistenski kanalski kit Adapter Zunanji nadzor napak

85

235

126

70 C

160

CDP 35T Vse dimenzije so v mm

4.03

C 434

3


RAZVLAŽEVANJE

CDP 45T FUNKCIJA CDP 45T deluje na principu kondenzacije. Dva ventilatorja vsesavata vlažen zrak v razvlaževalec ter preko uparjalnega izmenjevalnika. Med prehodom skozi uparjalnik, se zrak ohladi pod njegovo toþko rosišþa, vsebnost vodne pare se kondenzira v vodo, ki pade v posodico iz katere je speljana v odvodni kanal. Hladen, suh zrak je nato speljan preko kondenzatorja, kjer se ponovno segreje, predno zapusti enoto pri temperaturi, ki je približno 5 ºC višja kot na vhodni strani.

SESTAVA x x x x x x x

CDP 45T je vgrajen v ohišje iz pocinkanih kovinskih plošþ Vsi zunanji in notranji deli ohišja so prašno lakirani. CDP 45T je na steno pritrjen s pomoþjo stenske konzole, ki je dobavljena z enoto Kondenzacijski odtok je namešþen na dnu CDP 45T, na katerega se lahko prikljuþi 1/2" cev za vodo. Rotacijski kompresor Radialna ventilatorja Kanalski kit vkljuþuje aluminijaste rešetke, filter in skozistenski kanal, ki ustreza debelini zidu od 70 do 350 mm. (opcijski dodatek)

ELEKTRONSKA KONTROLA CDP 45T ima vgrajen vlagomer in deluje popolnoma avtomatsko z elektronsko kontrolo.Vlagomer je tovarniško nastavljen na približno 60 % RH. Lahko berljiv prikazovalnik prikazuje trenutni status delovanja.

1

2

3

4

1. 2. 3. 4.

Vklop Razvlaževanje – kompresor je vklopljen Napaka hladilnega tokokroga – razvlaževalec je izklopljen Naknadni grelec je vklopljen. (Dantherm ne ponuja naknadnih grelcev za CDP 45T)

Pasivna, nadzorovana zahteva odmrzovanja je vkljuþena v elektronski kontroli. Senzor na uparjalniku zagotavlja, da je ta odmrznjen le, ko je to potrebno. Med odmrzovanjem je kompresor izklopljen, ventilatorja pa pihata sobni zrak skozi izmenjevalnik, ter na ta naþin topita led na izmenjevalniku. ýe mora biti relativna vlažnost pogosto uravnavana, se lahko na CDP 45T prikljuþi daljinski sobni vlagomer.

5.01

3


RAZVLAŽEVANJE

3

TEHNIýNI PODATKI

Obmoþje delovanja – vlaga Obmoþje delovanja – temperatura Pretok zraka Napajanje Max. poraba toka Max. poraba moþi Hladilno sredstvo Koliþina hladilnega sredstva Jakost zvoka (pri 1 metru) Teža Barva Zašþitni razred

% RV

CDP 45T 40 – 100

°C

10 – 36

m³/h V/Hz A kW

500 1x230/50 4,3 1,05 R407c 0,950 46 68 7044 IPX4

kg dB(A) kg RAL

ZMOGLJIVOSTNE KRIVULJE °C

40 % RV

40

CDP 45T

60 % RV

80 % RV

35 30 25 20 15 10 5 0

l/h 0

5.02

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5


RAZVLAŽEVANJE DIMENZIJE

51 Min. 530 116 250

343

116

116

A

384

677

Min. 600

51

280

B

CDP 45T

A 692

B 1192

Stenska odprtina za kanal 130×720

Položaj izpusta kondenza

105

318

Priporoþljiva namestitev CDP 45T Min. 225

Min. 530

* 257

130

677

329

* 600

130

268

Min. 225

*Dimenzije prikazujejo namestitev konzol

DODATKI

Skozistenski kanalski kit

Sobni vlagomer Skozistenski kanalski kit

85

235

70 C

126

160

CDP 45T

Vse dimenzije so v mm

5.03

C 743

3


RAZVLAŽEVANJE

CDP 65T FUNKCIJA CDP 65T deluje na principu kondenzacije. Trije ventilatorji vsesavajo vlažen zrak v razvlaževalec ter preko uparjalnega izmenjevalnika. Med prehodom skozi uparjalnik, se zrak ohladi pod njegovo toþko rosišþa, vsebnost vodne pare se kondenzira v vodo, ki pade v posodico iz katere je speljana v odvodni kanal. Hladen, suh zrak je nato speljan preko kondenzatorja, kjer se ponovno segreje, predno zapusti enoto pri temperaturi, ki je približno 5 ºC višja kot na vhodni strani.

SESTAVA x x x x x x x

CDP 65T je vgrajen v ohišje iz pocinkanih kovinskih plošþ Vsi zunanji in notranji deli ohišja so prašno lakirani. CDP 65T je na steno pritrjen s pomoþjo stenske konzole, ki je dobavljena z enoto Kondenzacijski odtok je namešþen na dnu CDP 65T, na katerega se lahko prikljuþi 1/2" cev za vodo. Rotacijski kompresor Radialni ventilatorji Kanalski kit vkljuþuje aluminijaste rešetke, filter in skozistenski kanal, ki ustreza debelini zidu od 70 do 350 mm. (opcijski dodatek)

ELEKTRONSKA KONTROLA

1

2

3

4

CDP 65T ima vgrajen vlagomer in deluje popolnoma avtomatsko z elektronsko kontrolo.Vlagomer je tovarniško nastavljen na približno 60 % RH. Lahko berljiv prikazovalnik prikazuje trenutni status delovanja. 1. 2. 3. 4.

Vklop Razvlaževanje – kompresor je vklopljen Napaka hladilnega tokokroga – razvlaževalec je izklopljen Naknadni grelec je vklopljen. (Dantherm ne ponuja naknadnih grelcev za CDP 65T)

Pasivna, nadzorovana zahteva odmrzovanja je vkljuþena v elektronski kontroli. Senzor na uparjalniku zagotavlja, da je ta odmrznjen le, ko je to potrebno. Med odmrzovanjem je kompresor izklopljen, ventilatorji pa pihajo sobni zrak skozi izmenjevalnik, ter na ta naþin topijo led na izmenjevalniku. ýe mora biti relativna vlažnost pogosto uravnavana, se lahko na CDP 65T prikljuþi daljinski sobni vlagomer.

6.01

3


RAZVLAŽEVANJE

3

TEHNIýNI PODATKI

Obmoþje delovanja – vlaga Obmoþje delovanja – temperatura Pretok zraka Napajanje Max. poraba toka Max. poraba moþi Hladilno sredstvo Koliþina hladilnega sredstva Jakost zvoka (pri 1 metru) Teža Barva Zašþitni razred

% RV

CDP 65T 40 – 100

°C

10 – 36

m³/h V/Hz A kW

750 1x230/50 7,2 1,65 R407c 1,600 48 95 7044 IPX4

kg dB(A) kg RAL

ZMOGLJIVOSTNE KRIVULJE CDP 65T

°C 40

40 % RV

60 % RV

80 % RV

35 30 25 20 15 10 5 0

l/h 0

6.02

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5


RAZVLAŽEVANJE

3

DIMENZIJE

51 Min. 530 116 250

343

116

116

A

384

677

Min. 600

51

280

B

CDP 65T

A B 1232 1732

Stenska odprtina za kanal 130×1260

Položaj izpusta kondenza

105

318

Priporoþljiva namestitev CDP 65T

Min. 225

Min. 530

* 257

130

677

329

* 600

130

268

*Dimenzije prikazujejo namestitev konzol

DODATKI Sobni vlagomer Skozistenski kanalski komplet Adapter Zunanji nadzor napak

Min. 225

Skozistenski kanalski komplet 85

235

126

70 C

160

CDP 65T Vse dimenzije so v mm

6.03

C 1284


RAZVLAŽEVANJE

CDP 75 FUNKCIJA CDP 75 deluje na principu kondenzacije. Ventilator vsesava vlažen zrak v razvlaževalec ter preko uparjalnega izmenjevalnika. Med prehodom skozi uparjalnik, se zrak ohladi pod njegovo toþko rosišþa, vsebnost vodne pare se kondenzira v vodo, ki pade v posodico iz katere je speljana v odvodni kanal. Hladen, suh zrak je nato speljan preko kondenzatorja, kjer se ponovno segreje, predno zapusti enoto pri temperaturi, ki je približno 5ºC višja kot na vhodni strani.

SESTAVA x x x

x x

Kapaciteta vodno hlajenega kondenzatorja

x

CDP 75 Prikljuþitev Max pretok vode Max. kapaciteta* Padec pritiska

x

ĭ15

mm l/h kW kPa

600 4,0 10

x

x x x

* Delovni pogoji : LP 10 ºC, HP 40 ºC, temperatura vode 28 ºC.

x

CDP 75 je vgrajen v ohišje iz pocinkanih dvoplastnih plošþ z 50 mm izolacijo Vsi zunanji in notranji deli ohišja so prašno lakirani Kondenzacijski odtok je v CDP 75 namešþen na vhodni strani zraka, na katerega se lahko prikljuþi 3/4" cev za vodo Ø400 mm dovod zraka preko filtra, ki je namešþen v odstranljivem okvirju Ø400 mm odvod suhega zraka, namešþen ali horizontalno ali vertikalno skozi zgornjo stran enote Dostop za nadziranje in pregled je lahko premaknjen na nasprotno stran Dovod svežega zraka možen skozi Ø160 mm kanal za svež zrak CDP 75 je lahko dobavljen z opcijskim vodno hlajenim kondenzatorjem. Ø15 mm spojne cevi vodno hlajenega kondenzatorja so bakrene Rotacijski kompresor Radialni ventilator CDP 75 je lahko montiran na steno z uporabo konzole za stensko montažo ali pa je namešþen na tla z uporabo blažilne konzole za talno montažo (opcijski dodatek) Vodni grelec je lahko montiran v kanal odvodnega zraka za dodatno gretje suhega zraka (opcijski dodatek)

ELEKTRONSKA KONTROLA CDP 75 deluje popolnoma avtomatsko z elektronsko kontrolo. Lahko berljiv prikazovalnik prikazuje trenutni status delovanja. 1. 2. 3. 4. 1

2

3

Vklop Razvlaževanje – kompresor je vklopljen Napaka hladilnega tokokroga – razvlaževalec je izklopljen Vodni grelec je vklopljen.

4

Gumbi omogoþajo vklapljanje in izklapljanje razvlaževanja, grelca in neprekinjene ventilacije. ýe je potreba po nadzorovani ter konstantni relativni vlažnosti, se na CDP 75 lahko prikljuþijo sobni ali kanalski vlagomeri. ýe se CDP 75 uporablja z vodnim grelcem, je kontrola pripravljena za priklop sobnega termostata. ýe se CDP 75 uporablja v temperaturnem obmoþju med 15 in 20 °C se lahko izvrši pasivna, nadzorovana zahteva odmrzovanja z montažo senzorja odmrzovanja v uparjalnik.

7.01

3


RAZVLAŽEVANJE

3

TEHNIýNI PODATKI

Obmoþje delovanja – vlaga Obmoþje delovanja – temperatura Pretok zraka Max. zunanji pritisk Max. dovod svežega zraka Napajanje Max. poraba toka Max. poraba moþi Hladilno sredstvo Koliþina hladilnega sredstva Jakost zvoka (pri 1 metru) Teža Filter Barva Zašþitni razred

% RV

CDP 75 40 – 100

°C

20 – 38

m³/h Pa m3/h V/Hz A kW

1500 170 225 1x230/50 9,5 1,85 R407c 2,100 58 130 EU 3 9016 IPX4

kg dB(A) kg RAL

ZMOGLJIVOSTNE KRIVULJE °C 40

40 % RV

CDP 75

60 % RV

80 % RV

38 36 34 32 30 28 26 24 22 20

0,00

1,00

DIMENZIJE

2,00

3,00

Vertikalni izpust zraka

Smer toka zraka

7.02

4,00

5,00

l/h 6,00


RAZVLAŽEVANJE

3

Konzola za stensko montažo

DODATKI Konzola za stensko montažo Blažilna konzola za talno montažo Vodni grelec Sobni vlagomer Kanalski vlagomer Sobni termostat Senzor odmrzovanja

A 365

CDP 75

B 270

C 1092

D 932

C

100

A D

B

Konzola (nosilec) je pritrjena s pomoþjo vijaka

Blažilna konzola za talno montažo

CDP 75

B

A 745±2

B 650

A

Konzola za talno montažo je pritrjena s pomoþjo M5 kovinskega vijaka.

Vodni grelec 160

C

D E

H

Ø400

140 300 A

A 410

F G

25

B

B 55

C 240

D 430

E 580

F 650

G 695

H 400

Kg 28

Kapaciteta vodnega grelca CDP 75 Prikljuþitev Prikljuþek kanala Temperatura vode Pretok zraka Temperatura izhodnega zraka Kapaciteta Pretok vode Padec pritiska, voda Padec pritiska, zrak

mm °C m3/h °C kW l/h KPa Pa

2RR 1/2˝ Ø400 82/71 1500 56,78 15,15 1152 5,68 11,10

2RR 1/2˝ Ø400 80/60 1500 51,67 12,54 504 1,40 11,01

2RR 1/2˝ Ø400 70/35 1500 36,56 4,86 108 0,09 10,75

Tehniþna specifikacija vodnih grelcev temelji na sobni temperaturi 27 ºC. Vse dimenzije so v mm

7.03


RAZVLAŽEVANJE

CDP 125 FUNKCIJA CDP 125 deluje na principu kondenzacije. Ventilator vsesava vlažen zrak v razvlaževalec ter preko uparjalnega izmenjevalnika. Med prehodom skozi uparjalnik, se zrak ohladi pod njegovo toþko rosišþa, vsebnost vodne pare se kondenzira v vodo, ki pade v posodico iz katere je speljana v odvodni kanal. Hladen, suh zrak je nato speljan preko kondenzatorja, kjer se ponovno segreje, predno zapusti enoto pri temperaturi, ki je približno 5 ºC višja kot na vhodni strani.

SESTAVA x x x

x x

Kapaciteta vodno hlajenega kondenzatorja

x

CDP 125 Prikljuþitev Max pretok vode Max. kapaciteta* Padec pritiska

x

ĭ15

mm l/h kW kPa

700 4,5 13

x

x x x

* Delovni pogoji : LP 10 ºC, HP 40 ºC, temperatura vode 28 ºC.

x

CDP 125 je vgrajen v ohišje iz pocinkanih dvoplastnih plošþ z 50 mm izolacijo Vsi zunanji in notranji deli ohišja so prašno lakirani Kondenzacijski odtok je v CDP 125 namešþen na vhodni strani zraka, na katerega se lahko prikljuþi 3/4" cev za vodo Ø400 mm dovod zraka preko filtra, ki je namešþen v odstranljivem okvirju Ø400 mm odvod suhega zraka, namešþen ali horizontalno ali vertikalno skozi zgornjo stran enote Dostop za nadziranje in pregled je lahko premaknjen na nasprotno stran Dovod svežega zraka možen skozi Ø160 mm kanal za svež zrak CDP 125 je lahko dobavljen z opcijskim vodno hlajenim kondenzatorjem. Ø15 mm spojne cevi vodno hlajenega kondenzatorja so bakrene Reciproþni hermetiþni batni kompresor Radialni ventilator CDP 125 je lahko montiran na steno z uporabo konzole za stensko montažo ali pa je namešþen na tla z uporabo blažilne konzole za talno montažo (opcijski dodatek) Vodni grelec je lahko montiran v kanal odvodnega zraka za dodatno gretje suhega zraka (opcijski dodatek)

ELEKTRONSKA KONTROLA CDP 125 deluje popolnoma avtomatsko z elektronsko kontrolo. Lahko berljiv prikazovalnik prikazuje trenutni status delovanja. 1. 2. 3. 4.

1

2

3

4

Vklop Razvlaževanje – kompresor je vklopljen Napaka hladilnega tokokroga – razvlaževalec je izklopljen Vodni grelec je vklopljen.

Gumbi omogoþajo vklapljanje in izklapljanje razvlaževanja, grelca in neprekinjene ventilacije. ýe je potreba po nadzorovani ter konstantni relativni vlažnosti, se na CDP 125 lahko prikljuþijo sobni ali kanalski vlagomeri. ýe se CDP 125 uporablja z vodnim grelcem, je kontrola pripravljena za priklop sobnega termostata. ýe se CDP 125 uporablja v temperaturnem obmoþju med 15 in 20°C se lahko izvrši pasivna, nadzorovana zahteva odmrzovanja z montažo senzorja odmrzovanja v uparjalnik.

8.01

3


RAZVLAŽEVANJE

3

TEHNIýNI PODATKI

Obmoþje delovanja – vlaga Obmoþje delovanja – temperatura Pretok zraka Max. zunanji pritisk Max. dovod svežega zraka Napajanje Max. poraba toka Max. poraba moþi Hladilno sredstvo Koliþina hladilnega sredstva Jakost zvoka (pri 1 metru) Teža Filter Barva Zašþitni razred

% RV

CDP 125 40 – 100

°C

20 – 38

m³/h Pa m3/h V/Hz A kW

2500 230 375 1x230/50 / 3x400/50 14,0 / 7,6 3,2 R407c 5,200 60 160 EU 3 9016 IPX4

kg dB(A) kg RAL

ZMOGLJIVOSTNE KRIVULJE °C 40

40 % RV

CDP 125

80 % RV

60 % RV

38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 0,00

2,00

DIMENZIJE

4,00

Vertikalni izpust zraka

Smer toka zraka

8.02

6,00

8,00

l/h 10,00


RAZVLAŽEVANJE

3

Konzola za stensko montažo

DODATKI Konzola za stensko montažo Blažilna konzola za talno montažo Vodni grelec Sobni vlagomer Kanalski vlagomer Sobni termostat Senzor odmrzovanja

CDP 125

A 465

B 370

C D 1237 1180

C

100

A D

B

Konzola (nosilec) je pritrjena s pomoþjo vijaka

Blažilna konzola za talno montažo A CDP 125 942±2

B

B 850

A

Konzola za talno montažo je pritrjena s pomoþjo M5 kovinskim vijakom

Vodni grelec 160

C

D E

H

Ø400

140 300 A

A 410

F G

25

B

B 55

C 240

D 430

E 580

F 650

G 695

H 400

Kg 28

Kapaciteta vodnega grelca CDP 125 Prikljuþitev Prikljuþek kanala Temperatura vode Pretok zraka Temperatura izhodnega zraka Kapaciteta Pretok vode Padec pritiska, voda Padec pritiska, zrak

mm °C m3/h °C kW l/h KPa Pa

2RR 1/2˝ Ø400 82/71 2500 51,58 20,84 1620 10,09 28,63

2RR 1/2˝ Ø400 80/60 2500 47,11 17,05 720 2,44 28,42

2RR 1/2˝ Ø400 70/35 2500 34,42 6,29 144 0,15 27,84

Tehniþna specifikacija vodnih grelcev temelji na sobni temperaturi 27 ºC Vse dimenzije so v mm

8.03


RAZVLAŽEVANJE

CDP 165 FUNKCIJA CDP 165 deluje na principu kondenzacije. Ventilator vsesava vlažen zrak v razvlaževalec ter preko uparjalnega izmenjevalnika. Med prehodom skozi uparjalnik, se zrak ohladi pod njegovo toþko rosišþa, vsebnost vodne pare se kondenzira v vodo, ki pade v posodico iz katere je speljana v odvodni kanal. Hladen, suh zrak je nato speljan preko kondenzatorja, kjer se ponovno segreje, predno zapusti enoto pri temperaturi, ki je približno 5 ºC višja kot na vhodni strani.

SESTAVA x x x

x x

Kapaciteta vodno hlajenega kondenzatorja

x

CDP 165 Prikljuþitev Max pretok vode Max. kapaciteta* Padec pritiska

x

ĭ15

mm l/h kW kPa

800 5,5 16

x

x x x

* Delovni pogoji : LP 10 ºC, HP 40 ºC, temperatura vode 28 ºC

x

CDP 165 je vgrajen v ohišje iz pocinkanih dvoplastnih plošþ z 50 mm izolacijo Vsi zunanji in notranji deli ohišja so prašno lakirani Kondenzacijski odtok je v CDP 165 namešþen na vhodni strani zraka, na katerega se lahko prikljuþi 3/4" cev za vodo Ø500 mm dovod zraka preko filtra, ki je namešþen v odstranljivem okvirju Ø500 mm odvod suhega zraka, namešþen ali horizontalno ali vertikalno skozi zgornjo stran enote Dostop za nadziranje in pregled je lahko premaknjen na nasprotno stran Dovod svežega zraka možen skozi Ø160 mm kanal za svež zrak CDP 165 je lahko dobavljen z opcijskim vodno hlajenim kondenzatorjem. Ø15 mm spojne cevi vodno hlajenega kondenzatorja so bakrene Reciproþni hermetiþni batni kompresor Radialni ventilator CDP 165 je lahko namešþen na tla z uporabo blažilne konzole za talno montažo (opcijski dodatek) Vodni grelec je lahko montiran v kanal odvodnega zraka za dodatno gretje suhega zraka (opcijski dodatek)

ELEKTRONSKA KONTROLA CDP 165 deluje popolnoma avtomatsko z elektronsko kontrolo. Lahko berljiv prikazovalnik prikazuje trenutni status delovanja. 1. 2. 3. 4.

Vklop Razvlaževanje – kompresor je vklopljen Napaka hladilnega tokokroga – razvlaževalec je izklopljen Vodni grelec je vklopljen.

Gumbi omogoþajo vklapljanje in izklapljanje razvlaževanja, grelca in neprekinjene ventilacije. 1

2

3

4

ýe je potreba po nadzorovani ter konstantni relativni vlažnosti, se na CDP 165 lahko prikljuþijo sobni ali kanalski vlagomeri. ýe se CDP 165 uporablja z vodnim grelcem, je kontrola pripravljena za priklop sobnega termostata. ýe se CDP 165 uporablja v temperaturnem obmoþju med 15 in 20 °C se lahko izvrši pasivna, nadzorovana zahteva odmrzovanja z montažo senzorja odmrzovanja v uparjalnik.

9.01

3


RAZVLAŽEVANJE

3

TEHNIýNI PODATKI

Obmoþje delovanja – vlaga Obmoþje delovanja – temperatura Pretok zraka Max. zunanji pritisk Max. dovod svežega zraka Napajanje Max. poraba toka Max. poraba moþi Hladilno sredstvo Koliþina hladilnega sredstva Jakost zvoka (pri 1 metru) Teža Filter Barva Zašþitni razred

% RV

CDP 165 40 – 100

°C

20 – 38

m³/h Pa m3/h V/Hz A kW

3600 240 540 3x230/50 / 3x400/50 20,2 / 11,5 4,3 R407c 6,800 63 190 EU 3 9016 IPX4

kg dB(A) kg RAL

ZMOGLJIVOSTNE KRIVULJE °C

40 % RV

40

CDP 165

60 % RV

80 % RV

38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 0,00

2,00

DIMENZIJE

4,00

6,00

Vertikalni izpust zraka

Smer toka zraka

9.02

8,00

10,00

l/h 12,00


RAZVLAŽEVANJE

3

Blažilna konzola za talno montažo

DODATKI Blažilna konzola za talno montažo Vodni grelec Sobni vlagomer Kanalski vlagomer Sobni termostat Senzor odmrzovanja Zunanji nadzor napak

CDP 165 B

A 1067±2

B 975

A

Konzola za talno montažo je pritrjena s pomoþjo M5 kovinskim vijakom

Vodni grelec 160

34

C

D E

H

Ø500

140 300 A

A 410

F G

25

B

B 55

C 352

D 655

E 705

F 775

G 820

H 500

Kg 34

Kapaciteta vodnega grelca CDP 165 Prikljuþitev Prikljuþek kanala Temperatura vode Pretok zraka Temperatura izhodnega zraka Kapaciteta Pretok vode Padec pritiska, voda Padec pritiska, zrak

mm °C m3/h °C kW l/h KPa Pa

2RR 3/4˝ Ø500 82/71 3600 52,29 30,87 2376 13,17 25,92

2RR 3/4˝ Ø500 80/60 3600 47,86 25,47 1080 3,24 25,74

2RR 3/4˝ Ø500 70/35 3600 35,09 9,87 216 0,22 25,21

Tehniþna specifikacija vodnih grelcev temelji na sobni temperaturi 27 ºC.

Vse dimenzije so v mm

9.03


RAZVLAŽEVANJE ZA PROCESNO SUŠENJE IN SUHO SHRANJEVANJE

Serija CDS 1.01


RAZVLAŽEVANJE

CDS 80 FUNKCIJA CDS 80 deluje na principu kondenzacije. Ventilator vsesava vlažen zrak v razvlaževalec ter preko uparjalnega izmenjevalnika. Med prehodom skozi uparjalnik, se zrak ohladi pod njegovo toþko rosišþa, vsebnost vodne pare se kondenzira v vodo, ki pade v posodico iz katere je speljana v odvodni kanal. Hladen, suh zrak je nato speljan preko kondenzatorja, kjer se ponovno segreje, predno zapusti enoto pri temperaturi, ki je približno 5 ºC višja kot na vhodni strani.

SESTAVA x x x

x

x x x x x x x

CDS 80 je vgrajen v ohišje iz pocinkanih kovinskih plošþ Vsi zunanji deli ohišja so prašno lakirani Kondenzacijski odtok je namešþen na desno spodnjo stran CDS 80 enote. Izpustni prikljuþek se lahko prikljuþi na Ø 32 na stalni cevni prikljuþek CDS 80 se upravlja s pomoþjo nadzorne plošþe, namešþene na prednji strani enote. Prikljuþek za napajanje se nahaja na zadnji ali na zgornji strani enote. Dovod zraka je preko odstranljivih filtrov, na treh straneh enote Odvod suhega zraka je izveden preko rešetk na vrhu enote ali preko pritrjenih kanalov Reciproþni hermetiþni batni kompresor Batni kompresor Radialni ventilator Izhodne kanale se lahko pritrdi na vrh enote Lahko se montira dodatni 7.2 kW grelec za dodatno ogrevanje izhodnega zraka (opcijski dodatek)

ELEKTRONSKA KONTROLA CDS 80 je popolnoma avtomatsko krmiljen. ýe je potreba po nadzorovani ter konstantni relativni vlažnosti, se lahko CDS 80 opremi s sobnim vlagomerom. ýe se CDS 80 uporablja v kompletu z vgrajenim grelcem, je kontrola pripravljena za prikljuþitev sobnega termostata. Na nadzorni plošþi enote je lahko izbran tudi naþin neprestane ventilacije brez razvlaževanja. Aktivna, nadzorovana zahteva odmrzovanja je vkljuþena v elektronski kontroli. Senzor na uparjalniku zagotavlja, da je ta odmrznjen le, ko je to potrebno. Med odmrzovanjem je hladilni tokokrog obrnjen s pomoþjo štiri-smernega ventila, kar pomeni, da se bo uparjalnik obnašal kot kondenzator tako dolgo, dokler bo funkcija odmrzovanja aktivna. CDS 80 se avtomatsko izklopi, ko temperatura preseže delovno obmoþje 5-32 ºC. Ko pa je sobna temperatura znotraj delovnega obmoþja, se enota resetira

1.01

4


RAZVLAŽEVANJE

4

TEHNIýNI PODATKI

Obmoþje delovanja – vlaga Obmoþje delovanja – temperatura Pretok zraka Napajanje Max. poraba toka brez grelca Max. poraba moþi brez grelca Max. poraba toka z grelcem Max. poraba moþi z grelcem Hladilno sredstvo Koliþina hladilnega sredstva Jakost zvoka (pri 1 metru) Teža Zašþitni razred

% RV

CDS 80 30 – 100

°C

5 – 32

m³/h V/Hz A kW A kW

1600 3x400/50 5,8 2,5 16,2 9,7 R407C 2,250 61 196 X2

kg dB(A) Kg IP

ZMOGLJIVOSTNE KRIVULJE CDS 80 °C 35

40 % RV

60 % RV

80 % RV

30 25 20 15 10 5 0

l/h

DIMENZIJE

DODATKI Sobni vlagomer Sobni termostat 7.2 kW grelec (Po odstranitvi zgornje plošþe)

Vse dimenzije so v mm

1.02


RAZVLAŽEVANJE

CDS 100 FUNKCIJA CDS 100 deluje na principu kondenzacije. Ventilator vsesava vlažen zrak v razvlaževalec ter preko uparjalnega izmenjevalnika. Med prehodom skozi uparjalnik, se zrak ohladi pod njegovo toþko rosišþa, vsebnost vodne pare se kondenzira v vodo, ki pade v posodico iz katere je speljana v odvodni kanal. Hladen, suh zrak je nato speljan preko kondenzatorja, kjer se ponovno segreje, predno zapusti enoto pri temperaturi, ki je približno 5 ºC višja kot na vhodni strani.

SESTAVA x x x

x

x x x x x x

CDS 100 je vgrajen v ohišje iz pocinkanih kovinskih plošþ Vsi zunanji deli ohišja so prašno lakirani Kondenzacijski odtok je namešþen na desno spodnjo stran CDS 100 enote, na katerega se lahko prikljuþi Ø32 mm fiksna inštalacija za vodo CDS 100 se upravlja s pomoþjo nadzorne plošþe, namešþene na prednji strani enote. Prikljuþek za napajanje se nahaja ali na zadnji strani enote ali na vrhu enote. Dovod zraka preko odstranljivih filtrov, ki so namešþeni na treh straneh enote. Odvod suhega zraka je preko rešetke na zgornji strani enote Batni kompresor Radialni ventilator Izhodne kanale se lahko pritrdi na vrh enote Lahko se montira dodatni 7.2 kW grelec za dodatno ogrevanje izhodnega zraka (opcijski dodatek)

ELEKTRONSKA KONTROLA CDS 100 deluje popolnoma avtomatsko z elektronsko kontrolo. ýe je potreba po nadzorovani ter konstantni relativni vlažnosti, se lahko CDS 100 opremi s sobnim vlagomerom. ýe se CDS 100 uporablja v kompletu z vgrajenim grelcem, je kontrola pripravljena za prikljuþitev sobnega termostata. Na nadzorni plošþi enote je lahko izbran tudi naþin neprestane ventilacije brez razvlaževanja. Aktivna, nadzorovana zahteva odmrzovanja je vkljuþena v elektronski kontroli. Senzor na uparjalniku zagotavlja, da je ta odmrznjen le, ko je to potrebno. Med odmrzovanjem je hladilni tokokrog obrnjen s pomoþjo štiri-smernega ventila, kar pomeni, da se bo uparjalnik obnašal kot kondenzator tako dolgo, dokler bo funkcija odmrzovanja aktivna. CDS 100 se avtomatsko izklopi, ko temperatura preseže delovno obmoþje 5-32 ºC. Ko pa je sobna temperatura znotraj delovnega obmoþja, se enota resetira

2.01

4


RAZVLAŽEVANJE

4

TEHNIýNI PODATKI

Obmoþje delovanja – vlaga Obmoþje delovanja – temperatura Pretok zraka Napajanje Max. poraba toka brez grelca Max. poraba moþi brez grelca Max. poraba toka z grelcem Max. poraba moþi z grelcem Hladilno sredstvo Koliþina hladilnega sredstva Jakost zvoka (pri 1 metru) Teža Zašþitni razred

% RV

CDS 100 30 – 100

°C

5 – 32

m³/h V/Hz A kW A kW

2800 3x400/50 9,1 3,8 19,5 11,0 R407C 4,300 63 254 X2

kg dB(A) Kg IP

ZMOGLJIVOSTNE KRIVULJE °C 35

40 % RV

CDS 100

60 % RV

80 % RV

30 25 20 15 10 5 0

l/h

DIMENZIJE

DODATKI Sobni vlagomer Sobni termostat 7.2 kW grelec

(Po odstranitvi zgornje plošþe)

Vse dimenzije so v mm

2.02


RAZVLAŽEVANJE

CDS 200 FUNKCIJA CDS 200 deluje na principu kondenzacije. Ventilator vsesava vlažen zrak v razvlaževalec ter preko uparjalnega izmenjevalnika. Med prehodom skozi uparjalnik, se zrak ohladi pod njegovo toþko rosišþa, vsebnost vodne pare se kondenzira v vodo, ki pade v posodico iz katere je speljana v odvodni kanal. Hladen, suh zrak je nato speljan preko kondenzatorja, kjer se ponovno segreje, predno zapusti enoto pri temperaturi, ki je približno 5 ºC višja kot na vhodni strani.

SESTAVA x x x

x

x x x x x x

CDS 200 je vgrajen v ohišje iz pocinkanih kovinskih plošþ Vsi zunanji deli ohišja so prašno lakirani Kondenzacijski odtok je namešþen na desno spodnjo stran CDS 200 enote, na katerega se lahko prikljuþi Ø 32 mm fiksna inštalacija za vodo CDS 200 se upravlja s pomoþjo nadzorne plošþe, namešþene na prednji strani enote. Prikljuþek za napajanje se nahaja na zadnji ali zgornji strani enote. Dovod zraka preko odstranljivih filtrov, ki so namešþeni na treh straneh enote Odvod suhega zraka je izveden preko rešetk na vrhu enote Batni kompresor Radialni ventilator Izhodne kanale se lahko pritrdi na vrh enote Lahko se montira dodatni 7.2 kW grelec za dodatno ogrevanje izhodnega zraka (opcijski dodatek)

ELEKTRONSKA KONTROLA CDS 200 deluje popolnoma avtomatsko z elektronsko kontrolo. ýe je potreba po nadzorovani ter konstantni relativni vlažnosti, se lahko CDS 200 opremi s sobnim vlagomerom. ýe se CDS 200 uporablja v kompletu z vgrajenim grelcem, je kontrola pripravljena za prikljuþitev sobnega termostata. Na nadzorni plošþi enote je lahko izbran tudi naþin neprestane ventilacije brez razvlaževanja. Aktivna, nadzorovana zahteva odmrzovanja je vkljuþena v elektronski kontroli. Senzor na uparjalniku zagotavlja, da je ta odmrznjen le, ko je to potrebno. Med odmrzovanjem je hladilni tokokrog obrnjen s pomoþjo štiri-smernega ventila, kar pomeni, da se bo uparjalnik obnašal kot kondenzator tako dolgo, dokler bo funkcija odmrzovanja aktivna. CDS 200 se avtomatsko izklopi, ko temperatura preseže delovno obmoþje 5-32 ºC. Ko pa je sobna temperatura znotraj delovnega obmoþja, se enota resetira

3.01

4


RAZVLAŽEVANJE

4

TEHNIýNI PODATKI

Obmoþje delovanja – vlaga Obmoþje delovanja – temperatura Pretok zraka Napajanje Max. poraba toka brez grelca Max. poraba moþi brez grelca Max. poraba toka z grelcem Max. poraba moþi z grelcem Hladilno sredstvo Koliþina hladilnega sredstva Jakost zvoka (pri 1 metru) Teža Zašþitni razred

% RV

CDS 200 30 – 100

°C

5 – 32

m³/h V/Hz A kW A kW

3000 3x400/50 13,7 6,4 24,1 13,6 R407C 7,000 62 352 X2

kg dB(A) Kg IP

ZMOGLJIVOSTNE KRIVULJE CDS 200 °C 35

40 % RV

60 % RV

80 % RV

30 25 20 15 10 5 0

l/h

DIMENZIJE

(Po odstranitvi zgornje plošþe)

Vse dimenzije so v mm

1.01 3.02

RAZVLAŽEVALCI


RAZVLAŽEVALCI MOBILNI RAZVLAŽEVALNIKI

Mobilni razvlaževalniki

Serija CDT 1.01


RAZVLAŽEVANJE

CDT 20 DELOVANJE CDT 20 deluje na principu kondenzacije. Ventilator vsesava vlažen zrak v razvlaževalec ter preko uparjalnega izmenjevalnika. Med prehodom skozi uparjalnik, se zrak ohladi pod njegovo toþko rosišþa, vsebnost vodne pare se kondenzira v vodo, ki pade v posodico iz katere je speljana v odvodni kanal, oziroma je zbrana v rezervoar za vodo. Hladen, suh zrak je nato speljan preko kondenzatorja, kjer se ponovno segreje, preden zapusti enoto pri temperaturi, ki je približno 5 ºC višja kot na vhodni strani.

ZNAýILNOSTI x x

Lahek, mobilen razvlaževalnik z dobro porazdelitvijo teže Ohišje narejeno iz galvaniziranega prašno barvanega jekla

SERVIS/RAVNANJE Rezervoar za vodo x Tri roþke za enostavno odstranjevanje in praznjenje x Avtomatsko praznjenje rezervoarja x Z vgrajenim podstavkom za odtekanje x Razvlaževalnik se ustavi avtomatiþno, ko je rezervoar za vodo odstranjen x Lahko ga opremimo z odvajalcem kondenzata (dodatna oprema) za priklope 1/2" vodovodnih cevi Filter x Enostavno odstranjevanje in vzdrževanje z odstranitvijo prednje rešetke,

KONTROLNA PLOŠýA 1. Stikalo VKLOP/IZKOL 2. Števec delovnih ur 3. Indikator za normalno delovanje (zelena luþ) 4. Indikator za poln rezervoar vode (rumena luþ) 5. Indikator za napako (rdeþa luþ).

ODTAJEVANJE Aktivna, nadzorovana zahteva odmrzovanja je vkljuþena v elektronski kontroli. Senzor na uparjalniku zagotavlja, da je ta odmrznjen le, ko je to potrebno. Uparjalnik je odmrznjen s pomoþjo vroþega hladilnega sredstva, ki obide kondenzator in je speljan preko uparjalnika. Kontrolna plošþa

1.01

5


RAZVLAŽEVANJE

5

TEHNIýNI PODATKI Obmoþje delovanja – vlaga Obmoþje delovanja – temperatura Pretok zraka Napajanje Max. poraba toka Max. poraba moþi Hladilno sredstvo Jakost zvoka (pri 1 metru) Teža Kapaciteta rezervoarja za vodo Barva – vodni rezervoar in pokrov koles Barva – prednja rešetka Barva – kontrolna plošþa in blažilniki Zašþitni razred Velikost koles Filter MATERIAL Kolesa Pokrovi koles Rezervoar za vodo Blažilci Kontrolna plošþa

CDT 20 40 – 100 3 – 30 250 1x230/50 1,5 0,325 R134a 55 28 7 7015 7044 9005 IPX4 Ø 250 PPl 15

% RV °C m³/h V/Hz A kW dB(A) Kg l RAL RAL RAL mm

PP PP PP PP ABS

ZMOGLJIVOSTNE KRIVULJE ˚C 30

40 % RV

60 % RV

80 % RV

25

20

15

10

5

0 0

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

l/h

Specifiþna poraba energije 0,39 kWh/l pri 30 °C & 80 % RV 0,93 kWh/l pri 20 °C & 60 % RV

DIMENZIJE DODATKI 1

505

740

Komplet dvojne napetosti Kondenzatna þrpalka (glejte loþene tehniþne podatke za dodatke)

650

/2" odvajalec kondenzata Vlagomer Stenska konzola

Vse dimenzije so v mm

412

1.02


RAZVLAŽEVANJE

CDT 30 FUNKCIJA CDT 30 deluje na principu kondenzacije. Ventilator vsesava vlažen zrak v razvlaževalec ter preko uparjalnega izmenjevalnika. Med prehodom skozi uparjalnik, se zrak ohladi pod njegovo toþko rosišþa, vsebnost vodne pare se kondenzira v vodo, ki pade v posodico iz katere je speljana v odvodni kanal, oziroma je zbrana v rezervoar za vodo. Hladen, suh zrak je nato speljan preko kondenzatorja, kjer se ponovno segreje, predno zapusti enoto pri temperaturi, ki je približno 5 ºC višja kot na vhodni strani.

ZNAýILNOSTI x x

Lahek, mobilen razvlaževalnik z dobro porazdelitvijo teže, ohišje narejeno iz galvaniziranega prašno barvanega jekla,

x

Ø250 mm kolesa zagotavljajo enostavni transport gor in dol po stopnicah

x x x x x

lahko skladišþenje, višina roþaja je nastavljiva, dva roþaja za enostavni transport in dvigovanje, vlagomer se lahko pritrdi k razvlaževalniku (dodatek), plastiþni »odbijaþi« šþitijo vrata in plošþe pred nepotrebnimi trki, vijaþni kompresor.

x

SERVIS/RAVNANJE Vodni rezervoar x x x

x x

Tri roþke za enostavno odstranjevanje in odvajanje, avtomatiþni izklop ob polnem rezervoarju, z vgrajenim kapalnim pladnjem, razvlaževalnik se avtomatiþno ustavi, ko je enkrat vodni rezervoar odstranjen, ga lahko opremimo z izpustom kondenzata (dodatek) za priklop ½ ” vodovodnih cevi.

Filter x Enostavno odstranjevanje in vzdrževanje z odstranitvijo prednje rešetke, KONTROLNA PLOŠýA x Stikalo za vklop/izklop, x števec ur delovanja, x indikator za normalno delovanje (zelena luþ), x indikator za poln rezervoar (rumena luþ), x indikator za napako (rdeþa luþ). ODTAJEVANJE Kontrolna plošþa

Aktivno, upravljanje po potrebi je aktivirano preko temperaturnega tipala na uparjalniku. Odtajevanje se odvija z vroþim hladilom, ki teþe skozi uparjalnik.

2.01

5


RAZVLAŽEVANJE

5

TEHNIýNI PODATKI Obmoþje delovanja – vlaga Obmoþje delovanja – temperatura Pretok zraka Napajanje Max. poraba toka Max. poraba moþi Hladilno sredstvo Jakost zvoka (pri 1 metru) Teža Kapaciteta rezervoarja za vodo Barva – vodni rezervoar in pokrov koles Barva – prednja rešetka Barva – kontrolna plošþa in blažilniki Zašþitni razred Velikost koles Filter MATERIAL Kolesa Pokrovi koles Rezervoar za vodo Blažilci Kontrolna plošþa

CDT 30 40 – 100 3 – 30 250 1x230/50 2,7 0,590 R134a 56 32 7 7015 7044 9005 IPX4 Ø 250 PPl 15

% RV °C m³/h V/Hz A kW dB(A) Kg l RAL RAL RAL mm

PP PP PP PP ABS

ZMOGLJIVOSTNE KRIVULJE

˚C 30

40 % RV

60 % RV

80 % RV

25

20

15

10

5

0 0

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

l/h

Specifiþna poraba energije 0,47 kWh/l pri 30 °C & 80 % RV 0,85 kWh/l pri 20 °C & 60 % RV

DIMENZIJE DODATKI 1

505

740

Komplet dvojne napetosti Kondenzatna þrpalka (glejte loþene tehniþne podatke za dodatke)

650

/2" odvajalec kondenzata Vlagomer Stenska konzola

Vse dimenzije so v mm

412

2.02


RAZVLAŽEVANJE

CDT 30 S FUNKCIJA CDT 30 S deluje na principu kondenzacije. Ventilator vsesava vlažen zrak v razvlaževalec ter preko uparjalnega izmenjevalnika. Med prehodom skozi uparjalnik, se zrak ohladi pod njegovo toþko rosišþa, vsebnost vodne pare se kondenzira v vodo, ki pade v posodico iz katere je speljana v odvodni kanal, oziroma je zbrana v rezervoar za vodo. Hladen, suh zrak je nato speljan preko kondenzatorja, kjer se ponovno segreje, predno zapusti enoto pri temperaturi, ki je približno 5 ºC višja kot na vhodni strani.

ZNAýILNOSTI x x x x x x x x x x x x

Lahek, mobilen razvlaževalnik z dobro porazdelitvijo teže, ohišje narejeno iz galvaniziranega prašno barvanega jekla, na sprednji strani dva Ø100 mm fleksibilne cevi se lahko priklopi (maksimalna dolžina 5 m) (dodatek) vgrajen 1 kW grelni element, vgrajen visokotla þni ventilator, Ø250 mm kolesa zagotavljajo enostavni transport gor in dol po stopnicah, lahko skladišþenje, višina roþaja je nastavljiva, dva roþaja za enostavni transport in dvigovanje, vlagomer se lahko pritrdi k razvlaževalniku (dodatek), plastiþni »odbijaþi« šþitijo vrata in plošþe pred nepotrebnimi trki, vijaþni kompresor.

SERVIS/RAVNANJE Vodni rezervoar x x x

x x

Tri roþke za enostavno odstranjevanje in odvajanje, avtomatiþni izklop ob polnem rezervoarju, z vgrajenim kapalnim pladnjem, razvlaževalnik se avtomatiþno ustavi, ko je enkrat vodni rezervoar odstranjen, ga lahko opremimo z izpustom kondenzata (dodatek) za priklop ½ ” vodovodnih cevi.

Filter x Enostavno odstranjevanje in vzdrževanje z odstranitvijo prednje rešetke, KONTROLNA PLOŠýA x Stikalo za vklop/izklop, x števec ur delovanja, x indikator za normalno delovanje (zelena luþ), x indikator za poln rezervoar (rumena luþ), x indikator za napako (rdeþa luþ). ODTAJEVANJE Aktivno, upravljanje po potrebi je aktivirano preko temperaturnega tipala na uparjalniku. Odtajevanje se odvija z vroþim hladilom, ki teþe skozi uparjalnik. Kontrolna plošþa

3.01

5


RAZVLAŽEVANJE

5

TEHNIýNI PODATKI

Kolesa Pokrovi koles Rezervoar za vodo Blažilci Kontrolna plošþa

% RV °C m³/h V/Hz A kW dB(A) Kg l RAL RAL RAL mm

CDT 30 S 40 – 100 3 – 30 350* 1x230/50 2,6 1,560 R134a 60** 34 7 7015 7044 9005 IPX4 Ø 250 PPl 15

*Izmirjeno brez montirane cevi **Izmerjeno z montirano cevjo

Obmoþje delovanja – vlaga Obmoþje delovanja – temperatura Pretok zraka Napajanje Max. poraba toka Max. poraba moþi Hladilno sredstvo Jakost zvoka (pri 1 metru) Teža Kapaciteta rezervoarja za vodo Barva – vodni rezervoar in pokrov koles Barva – prednja rešetka Barva – kontrolna plošþa in blažilniki Zašþitni razred Velikost koles Filter MATERIAL PP PP PP PP ABS

ZMOGLJIVOSTNE KRIVULJE

˚C 30

40 % RV

60 % RV

80 % RV

25

20

15

10

5

0 0

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

l/h

Specifiþna poraba energije 0,43 kWh/l pri 30 °C & 80 % RV 0,86 kWh/l pri 20 °C & 60 % RV

505

740

1/2" odvajalec kondenzata Vlagomer Stenska konzola Komplet dvojne napetosti Kondenzatna þrpalka Fleksibilna cev – Ø100 mm (glejte loþene tehniþne podatke za dodatke)

650

DIMENZIJE

DODATKI

Vse dimenzije so v mm

412

3.02


RAZVLAŽEVANJE

CDT 40 FUNKCIJA CDT 40 deluje na principu kondenzacije. Ventilator vsesava vlažen zrak v razvlaževalec ter preko uparjalnega izmenjevalnika. Med prehodom skozi uparjalnik, se zrak ohladi pod njegovo toþko rosišþa, vsebnost vodne pare se kondenzira v vodo, ki pade v posodico iz katere je speljana v odvodni kanal, oziroma je zbrana v rezervoar za vodo. Hladen, suh zrak je nato speljan preko kondenzatorja, kjer se ponovno segreje, predno zapusti enoto pri temperaturi, ki je približno 5 ºC višja kot na vhodni strani.

ZNAýILNOSTI x x x x x x x x x

Lahek, mobilen razvlaževalnik z dobro porazdelitvijo teže, ohišje narejeno iz galvaniziranega prašno barvanega jekla, Ø250 mm kolesa zagotavljajo enostavni transport gor in dol po stopnicah, lahko skladišþenje, višina roþaja je nastavljiva, dva roþaja za enostavni transport in dvigovanje, vlagomer se lahko pritrdi k razvlaževalniku (dodatek), plastiþni »odbijaþi« šþitijo vrata in plošþe pred nepotrebnimi trki, vijaþni kompresor.

SERVIS/RAVNANJE Vodni rezervoar x Tri roþke za enostavno odstranjevanje in odvajanje, x avtomatiþni izklop ob polnem rezervoarju, x z vgrajenim kapalnim pladnjem, x razvlaževalnik se avtomatiþno ustavi, ko je enkrat vodni rezervoar odstranjen, x ga lahko opremimo z izpustom kondenzata (dodatek) za priklop ½ ” vodovodnih cevi. Filter x Enostavno odstranjevanje in vzdrževanje z odstranitvijo prednje rešetke, KONTROLNA PLOŠýA x Stikalo za vklop/izklop, x števec ur delovanja, x indikator za normalno delovanje (zelena luþ), x indikator za poln rezervoar (rumena luþ), x indikator za napako (rdeþa luþ). ODTAJEVANJE Aktivno, upravljanje po potrebi je aktivirano preko temperaturnega tipala na uparjalniku. Odtajevanje se odvija z vroþim hladilom, ki teþe skozi uparjalnik. Kontrolna plošþa

4.01

5


RAZVLAŽEVANJE

5

TEHNIýNI PODATKI Obmoþje delovanja – vlaga Obmoþje delovanja – temperatura Pretok zraka Napajanje Max. poraba toka Max. poraba moþi Hladilno sredstvo Jakost zvoka (pri 1 metru) Teža Kapaciteta rezervoarja za vodo Barva – vodni rezervoar in pokrov koles Barva – prednja rešetka Barva – kontrolna plošþa in blažilniki Zašþitni razred Velikost koles Filter MATERIAL Kolesa Pokrovi koles Rezervoar za vodo Blažilci Kontrolna plošþa

% RV °C m³/h V/Hz A kW dB(A) Kg l RAL RAL RAL mm

CDT 40 40 – 100 3 – 30 350 1x230/50 3,6 0,810 R407c 59 4340 14 7015 7044 9005 IPX4 Ø 250 PPl 15

PP PP PP PP ABS

ZMOGLJIVOSTNE KRIVULJE ˚C 30

40 % RV

60 % RV

80 % RV

25

20

15

10

5

0 0

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

Specifi na poraba energije

1,20

1,40

1,60

1,80

l/h

0,50 kWh/l pri 30 °C & 80 % RV 0,66 kWh/l pri 20 °C & 60 % RV

505

740

1/2" odvajalec kondenzata Vlagomer Stenska konzola Komplet dvojne napetosti Kondenzatna þrpalka (glejte loþene tehniþne podatke za dodatke)

650

DIMENZIJE

DODATKI

Vse dimenzije so v mm

412

4.02


RAZVLAŽEVANJE

CDT 4 0 S FUNKCIJA CDT 40 S deluje na principu kondenzacije. Ventilator vsesava vlažen zrak v razvlaževalec ter preko uparjalnega izmenjevalnika. Med prehodom skozi uparjalnik, se zrak ohladi pod njegovo toþko rosišþa, vsebnost vodne pare se kondenzira v vodo, ki pade v posodico iz katere je speljana v odvodni kanal, oziroma je zbrana v rezervoar za vodo. Hladen, suh zrak je nato speljan preko kondenzatorja, kjer se ponovno segreje, predno zapusti enoto pri temperaturi, ki je približno 5 ºC višja kot na vhodni strani (brez priklopljenega grelnega elementa).

ZNAýILNOSTI x x x x x x x x x x x x

Lahek, mobilen razvlaževalnik z dobro porazdelitvijo teže, ohišje narejeno iz galvaniziranega prašno barvanega jekla, na sprednji strani dva Ø100 mm fleksibilne cevi se lahko priklopi (maksimalna dolžina 5 m) (dodatek) vgrajen 1 kW grelni element, vgrajen visokotla þni ventilator, Ø250 mm kolesa zagotavljajo enostavni transport gor in dol po stopnicah, lahko skladišþenje, višina roþaja je nastavljiva, dva roþaja za enostavni transport in dvigovanje, vlagomer se lahko pritrdi k razvlaževalniku (dodatek), plastiþni »odbijaþi« šþitijo vrata in plošþe pred nepotrebnimi trki, vijaþni kompresor.

SERVIS/RAVNANJE Vodni rezervoar x x x

x x

Tri roþke za enostavno odstranjevanje in odvajanje, avtomatiþni izklop ob polnem rezervoarju, z vgrajenim kapalnim pladnjem, razvlaževalnik se avtomatiþno ustavi, ko je enkrat vodni rezervoar odstranjen, ga lahko opremimo z izpustom kondenzata (dodatek) za priklop ½ ” vodovodnih cevi.

Filter x Enostavno odstranjevanje in vzdrževanje z odstranitvijo prednje rešetke, KONTROLNA PLOŠýA 1. Stikalo za vklop/izklop, 2. števec ur delovanja, 3. indikator za normalno delovanje (zelena luþ), 4. indikator za poln rezervoar (rumena luþ), 5. indikator za napako (rdeþa luþ). ODTAJEVANJE Aktivno, upravljanje po potrebi je aktivirano preko temperaturnega tipala na uparjalniku. Odtajevanje se odvija z vroþim hladilom, ki teþe skozi uparjalnik. Kontrolna plošþa

5.01

5


RAZVLAŽEVANJE

5

TEHNIýNI PODATKI

Kolesa Pokrovi koles Rezervoar za vodo Blažilci Kontrolna plošþa

CDT 40 S 40 – 100 3 – 30 360* 1x230/50 3,7 1,840 R407c 62** 46 14 7015 7044 9005 IPX4 Ø 250 PPl 15

% RV °C m³/h V/Hz A kW dB(A) Kg l RAL RAL RAL mm

*Izmirjeno brez montirane cevi **Izmerjeno z montirano cevjo

Obmoþje delovanja – vlaga Obmoþje delovanja – temperatura Pretok zraka Napajanje Max. poraba toka Max. poraba moþi Hladilno sredstvo Jakost zvoka (pri 1 metru) Teža Kapaciteta rezervoarja za vodo Barva – vodni rezervoar in pokrov koles Barva – prednja rešetka Barva – kontrolna plošþa in blažilniki Zašþitni razred Velikost koles Filter MATERIAL PP PP PP PP ABS

ZMOGLJIVOSTNE KRIVULJE ˚C 30

40 % RV

80 % RV

60 % RV

25

20

15

10

5

0 0

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

l/h

Specifiþna poraba energije 0,47 kWh/l pri 30 °C & 80 % RV 0,83 kWh/l pri 20 °C & 60 % RV

535

825

1/2" odvajalec kondenzata Vlagomer Stenska konzola Komplet dvojne napetosti Kondenzatna þrpalka Fleksibilna cev – Ø100 mm (glejte loþene tehniþne podatke za dodatke)

740

DIMENZIJE

DODATKI

535

Vse dimenzije so v mm

5.02


RAZVLAŽEVANJE

CDT 60 FUNKCIJA CDT 60 deluje na principu kondenzacije. Ventilator vsesava vlažen zrak v razvlaževalec ter preko uparjalnega izmenjevalnika. Med prehodom skozi uparjalnik, se zrak ohladi pod njegovo toþko rosišþa, vsebnost vodne pare se kondenzira v vodo, ki pade v posodico iz katere je speljana v odvodni kanal, oziroma je zbrana v rezervoar za vodo. Hladen, suh zrak je nato speljan preko kondenzatorja, kjer se ponovno segreje, predno zapusti enoto pri temperaturi, ki je približno 5 ºC višja kot na vhodni strani.

ZNAýILNOSTI x x x x x x x x x

Lahek, mobilen razvlaževalnik z dobro porazdelitvijo teže, ohišje narejeno iz galvaniziranega prašno barvanega jekla, Ø250 mm kolesa zagotavljajo enostavni transport gor in dol po stopnicah, lahko skladišþenje, višina roþaja je nastavljiva, dva roþaja za enostavni transport in dvigovanje, vlagomer se lahko pritrdi k razvlaževalniku (dodatek), plastiþni »odbijaþi« šþitijo vrata in plošþe pred nepotrebnimi trki, vijaþni kompresor.

SERVIS/RAVNANJE Vodni rezervoar x Tri roþke za enostavno odstranjevanje in odvajanje, x avtomatiþni izklop ob polnem rezervoarju, x z vgrajenim kapalnim pladnjem, x razvlaževalnik se avtomatiþno ustavi, ko je enkrat vodni rezervoar odstranjen, x ga lahko opremimo z izpustom kondenzata (dodatek) za priklop ½ ” vodovodnih cevi. Filter x Enostavno odstranjevanje in vzdrževanje z odstranitvijo prednje rešetke, KONTROLNA PLOŠýA x Stikalo za vklop/izklop, x števec ur delovanja, x indikator za normalno delovanje (zelena luþ), x indikator za poln rezervoar (rumena luþ), x indikator za napako (rdeþa luþ). ODTAJEVANJE

Kontrolna plošþa

Aktivno, upravljanje po potrebi je aktivirano preko temperaturnega tipala na uparjalniku. Odtajevanje se odvija z vroþim hladilom, ki teþe skozi uparjalnik.

6.01

5


RAZVLAŽEVANJE

5

TEHNIýNI PODATKI Obmoþje delovanja – vlaga Obmoþje delovanja – temperatura Pretok zraka Napajanje Max. poraba toka Max. poraba moþi Hladilno sredstvo Jakost zvoka (pri 1 metru) Teža Kapaciteta rezervoarja za vodo Barva – vodni rezervoar in pokrov koles Barva – prednja rešetka Barva – kontrolna plošþa in blažilniki Zašþitni razred Velikost koles Filter MATERIAL Kolesa Pokrovi koles Rezervoar za vodo Blažilci Kontrolna plošþa

CDT 60 40 – 100 3 – 30 725 1x230/50 4,9 1,12 R407c 62 47 14 7015 7044 9005 IPX4 Ø 250 PPl 15

% RV °C m³/h V/Hz A kW dB(A) Kg l RAL RAL RAL mm

PP PP PP PP ABS

ZMOGLJIVOSTNE KRIVULJE ˚C 30

40 % RV

60 % RV

80 % RV

25

20

15

10

5

0 0

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

l/h

Specifi na poraba energije 0,43 kWh/l pri 30 °C & 80 % RV 0,67 kWh/l pri 20 °C & 60 % RV

535

905

1/2" odvajalec kondenzata Vlagomer Stenska konzola Komplet dvojne napetosti Kondenzatna þrpalka (glejte loþene tehniþne podatke za dodatke)

820

DIMENZIJE

DODATKI

535

Vse dimenzije so v mm

6.02


RAZVLAŽEVANJE

CDT 90 FUNKCIJA CDT 90 deluje na principu kondenzacije. Ventilator vsesava vlažen zrak v razvlaževalec ter preko uparjalnega izmenjevalnika. Med prehodom skozi uparjalnik, se zrak ohladi pod njegovo toþko rosišþa, vsebnost vodne pare se kondenzira v vodo, ki pade v posodico iz katere je speljana v odvodni kanal, oziroma je zbrana v rezervoar za vodo. Hladen, suh zrak je nato speljan preko kondenzatorja, kjer se ponovno segreje, predno zapusti enoto pri temperaturi, ki je približno 5 ºC višja kot na vhodni strani.

ZNAýILNOSTI x x x x x x x x x

Lahek, mobilen razvlaževalnik z dobro porazdelitvijo teže, ohišje narejeno iz galvaniziranega prašno barvanega jekla, Ø250 mm kolesa zagotavljajo enostavni transport gor in dol po stopnicah, lahko skladišþenje, višina roþaja je nastavljiva, dva roþaja za enostavni transport in dvigovanje, vlagomer se lahko pritrdi k razvlaževalniku (dodatek), plastiþni »odbijaþi« šþitijo vrata in plošþe pred nepotrebnimi trki, vijaþni kompresor.

SERVIS/RAVNANJE Vodni rezervoar x Tri roþke za enostavno odstranjevanje in odvajanje, x avtomatiþni izklop ob polnem rezervoarju, x z vgrajenim kapalnim pladnjem, x razvlaževalnik se avtomatiþno ustavi, ko je enkrat vodni rezervoar odstranjen, x ga lahko opremimo z izpustom kondenzata (dodatek) za priklop ½ ” vodovodnih cevi. Filter x Enostavno odstranjevanje in vzdrževanje z odstranitvijo prednje rešetke, KONTROLNA PLOŠýA x Stikalo za vklop/izklop, x števec ur delovanja, x indikator za normalno delovanje (zelena luþ), x indikator za poln rezervoar (rumena luþ), x indikator za napako (rdeþa luþ). ODTAJEVANJE

Kontrolna plošþa

Aktivno, upravljanje po potrebi je aktivirano preko temperaturnega tipala na uparjalniku. Odtajevanje se odvija z vroþim hladilom, ki teþe skozi uparjalnik.

7.01

5


RAZVLAŽEVANJE

5

TEHNIýNI PODATKI Obmoþje delovanja – vlaga Obmoþje delovanja – temperatura Pretok zraka Napajanje Max. poraba toka Max. poraba moþi Hladilno sredstvo Jakost zvoka (pri 1 metru) Teža Barva – vodni rezervoar in pokrov koles Barva – prednja rešetka Barva – kontrolna plošþa in blažilniki Zašþitni razred Velikost koles Filter

% RV °C m³/h V/Hz A kW dB(A) Kg RAL RAL RAL mm

CDT 90 40 – 100 3 – 30 1000 1x230/50 7,2 1,65 R407c 62 62 7015 7044 9005 IPX4 Ø 250 PPl 15

MATERIAL Kolesa Pokrovi koles Rezervoar za vodo Blažilci Kontrolna plošþa

PP PP PP PP ABS

ZMOGLJIVOSTNE KRIVULJE

˚C 30

40 % RV

60 % RV

80 % RV

25

20

15

10

5

0 0

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

l/h

Specifi na poraba energije 0,42 kWh/l pri 30 °C & 80 % RV 0,71 kWh/l pri 20 °C & 60 % RV

DIMENZIJE

DODATKI

610

900

984

Vlagomer Komplet dvojne napetosti (glejte loþene tehniþne podatke za dodatke)

Vse dimenzije so v mm

650

7.02


Za vse dodatne informacije se obrnite na zastopnika podjetja Dantherm v Sloveniji:

OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana Cesta Dolomitskega odreda 10 1000 Ljubljana Tel.: 01-200-68-00 Faks: 01-200-68-50 E-mail: info@omega-air.si

www.omega-air.si

Dantherm razvlazevalci  

Dantherm razvlazevalci

Dantherm razvlazevalci  

Dantherm razvlazevalci