Page 1

Poraba

VA 420 Cenovno dostopen merilnik porabe za stisnjen zrak in pline

R ½” (DN 15)

R ¾” (DN 20)

R 1” (DN 25)

R 1½” (DN 40)

R 2” (DN 50)

Inteligentna rešitev za natančno merjenje porabe stisnjenega zraka in plinov Novi cenovno ugodni merilniki porabe VA 420 delujejo po odobrenem principu kalorimetričnega merjenja. V tem procesu je segreto tipalo ohlajeno s plinom, ki ga obdaja. Kot merilni princip se uporablja od pretoka odvisno ohlajanje, pri katerem je ohlajanje neposredno odvisno od mase zraka ali plina, ki teče mimo tipala. Zato dodatna kompenzacija tlaka in temperature ni potrebna. Zaradi kompaktne oblike je z novim, cenovno

ugodnim merilnikom porabe VA 420 možno spremljati vse sisteme s stisnjenim zrakom, od kompresorja do najmanjšega orodja na stisnjen zrak (1/2” do 2”). Za velike premere cevi od DN50 do DN300, je na voljo tipalo porabe VA 400. Poleg stisnjenega zraka, lahko merimo tudi pretok plinov, kot so dušik, kisik in CO2. Tipala stisnjenega zraka VA 420 lahko enostavno in hitro vgradimo. Posebna prednost je, da jih lahko ob umerjanju in čiščenju hitro in enostavno odstranimo, brez ostranjevanja celotne merilne sekcije.

www.omega-air.si


Poraba

VA 420 - Prednosti Vrtljiv zaslon 180° Zaslon prikazuje 2 vrednosti: Trenutno porabo v m3/h, l/min ... Skupno porabo (prikaz meritev) v m3, l

4...20 mA izhod za dejansko porabo Pulzni izhod za skupno porabo (števec)

Demontažna merilna naprava: Ni potrebno razstaviti celotne merilne sekcije, ni potrebe za obhodni vod.

Visoka natančnost meritve zaradi določene merilne sekcije (dovodna in odvodna sekcija). Navojni priključek: Enostavna vgradnja na obstoječi cevovod, zaradi integrirane merilne sekcije (primerno za 1/2”, 3/4”, 1”, 6/4”, ali 2”).

Pritisk na gumb omogoča: - ponastavitev števca, - izbiro enot.

Tehnične lastnosti merilnikov porabe VA 420:

Območje uporabe VA 420:

enostavna in poceni vgradnja,

uravnoteženje sistema s stisnjenim zrakom, meritev porabe stisnjenega zraka,

prosto izbiranje enot preko tipkovnice m3/h, m3/min, l/min, l/s, kg/h, kg/min, kg/s, cfm,

puščanje zraka/določitev netesnosti,

števec porabe stisnjenega zraka do 1.999.999.999 m3. Možnost nastavitve na ničelno vrednost s pomočjo tipkovnice,

mobilne meritve stisnjenega zraka na posameznih strojih/sistemih,

analogni izhod 4...20 mA, pulzni izhod (galvansko ločen),

meritve pretokov procesnih plinov, kot so CO2, kisik, argon, dušikov oksid,

velika natančnost merjenja tudi pri nižjem merilnem območju (idealno za meritve puščanja), zanemarljivo nizka izguba tlaka, kalorimetrični princip merjenja, brez potrebe po dodatnem merjenju temperature in tlaka, brez premikanja mehanskih delcev, tip plina nastavljiv s programom (dušik, kisik, CO2, dušikov oksid, argon). Omega Air d.o.o. Ljubljana, Cesta Dolomitskega odreda 10, Ljubljana

merjenje pretoka na generatorjih dušika.


Poraba

Demontaža merilne naprave, brez razstavljanja merilnega dela

1

Vgradnja

Odstranitev

Čiščenje

Poravnalni zatič

V večini primerov stisnjen zrak vsebuje olja, kondenzat, umazanijo in trdne delce. Sčasoma temu sledi zamazanje števcev stisnjenega zraka, kar lahko povzroči napako v

meritvah ali celo popolno odpoved. Trenutno na trgu prisotnih merilnikov stisnjenega zraka na splošno ni možno očistiti, zato jih je v primeru onesnaženja potrebno zamenjati.

Pri merilnikih stisnjenega zraka z vgrajeno merilno sekcijo, merilne naprave ne moremo ostraniti. Zato je potrebna vgradnja dragega obhodnega voda.

Novo. Konstrukcija VA 420 omogoča odstranitev in čiščenje merilne naprave z milnico brez kakršnegakoli odstranjevanja merilne sekcije. Zaporni čep omogoča neprekinjeno delovanje linije med čiščenjem. Obhodni vod pri tem ni potreben. Poravnalni zatič zagotavlja natančno namestitev merilne naprave.

Stacionarna uporaba

2

Za stacionarno uporabo so za prenos podatkov do centralnega nadzornega sistema ali PLC na voljo naslednji izhodi: - 4...20 mA za trenutno porabo. - pulzni izhod (galvansko ločen) za skupno porabo.

Mobilna uporaba

3 Rešitev za velike premere cevi

4

Merilnik stisnjenega zraka lahko na dovodno cev naprave priklopimo hitro s pomočjo hitrih spojk. Med izklopom naprave, je mogoče izmeriti stopnjo puščanja, samo porabo pa lahko izmerimo, ko naprava obratuje. Napajanje je preko vtičnice, ki se preko napajalne enote priklopi na električno omrežje. Za snemanje podatkov preko daljšega časovnega obdobja, priporočamo uporabo mobilnega analizatorja DS 300. Odobreno tipalo za merjenje VA 400 je na voljo za cevi premera 2” do DN 300. Njegova sofisticirana oblika omogoča vgradnjo v cevi z nazivnim premerom do DN 300 tudi pod tlakom. Vgradnja se izvrši s klasičnim 1/2” krogličnim ventilom. www.omega-air.si


Poraba

Merilno območje - pretok VA 420 Priklop R 1/2”

Zunanji premer cevi mm

Notranji premer cevi mm

od

21,3

16,1

0,2

Merilno območje L

L1

H

H1

A

300

210

146,4

165,7

20

do 90 m3/h 3

R 3/4”

26,9

21,7

0,3

170 m /h

475

275

179,2

165,7

20

R 1”

33,7

27,3

0,5

290 m3/h

475

275

182,6

165,7

25

R 6/4”

48,3

41,8

1,0

550 m3/h

475*

275

189,9

165,7

25

R 2”

60,3

53,1

2,0

3

900 m /h

475*

275

195,9

165,7

30

Tehnični podatki VA 420 Parametri

m3/h, l/min to DIN 1945, ISO 1217 20 °C, 1000 mbar

Nastavljivo preko tipkovnice

m3/h, m3/min, l/min, l/s, ft/min, cfm, m/s, kg/h, kg/min

* Opomba: Skrajšana vstopna sekcija! Prosimo da upoštevate priporočeno minimalno dolžino vstopne sekcije (dolžina = 10 x notranji premer).

Opis

Koda

VA 420 z integrirano 1/2” merilno sekcijo

0695 0421

Način meritve

kalorimetrična meritev

VA 420 z integrirano 3/4” merilno sekcijo

0695 0422

Tipalo

silicijev čip 2x

VA 420 z integrirano 1” merilno sekcijo

0695 0423

Merjeni medij

zrak, plini

VA 420 z integrirano 6/4” merilno sekcijo

0695 0424

VA 420 z integrirano 2” merilno sekcijo

0695 0425

Tipi plinov nastavljivi preko programa

zrak, dušik, argon, helij, CO2, kisik

Obseg merjenja

glejte tabelo na levi

Točnost

± 1,5 % m. v., ± 0,05 m. o. ± 2 % m. v. preko 5 točk. ISO natančne kalibracije

Priključni kabli Priključni kabel, 5 m (napajanje, analogni izhod)

0553 0104

Priključni kabel, 10 m (napajanje, analogni izhod)

0553 0105

Pulzni kabel za tipalo porabe z M12 vtičem, dolžine 5 m

0553 0106

Del. temperatura

-30...80 °C

Pulzni kabel za tipalo porabe z M12 vtičem, dolžine 10 m

0553 0107

Del. talk

do 16 bar

Analogni izhod

4...20 mA za m3/h oz. l/min

Pulzni izhod

1 pulz za m3, oz. na liter

PC priklop

SDI vmesnik

Dodatna oprema CS Service program za FA/VA 400 tipala z vključenim PC priključnim setom, USB vmesnik in adapter do tipala, ter program CS Soft Professional za beleženje podatkov

0554 2005

Napajalna enota v zidnem ohišju 100-240 V, 10 VA, 50-60 Hz/24 VDC, 0,35A

0554 0108

Napajanje

24 VDC zglajen ±15 %

Napajanje 100-240 VAC/24 VDC, 0,35 A za serije VA/FA 400, 2 m kabla

0554 0107

Obremenitev

< 500 Ohm

5 točkovna natančna kalibracija z ISO certifikatom

3200 0001

Ohišje

polikarbonat

Merilna sekcija

nerjaveče jeklo, 1,4301

Navojni priključek merilne sekcije

R 1/2”, R 3/4” , R 1”, R 6/4”, R 2” zunanji navoj

Zastopa in prodaja

Omega Air d.o.o. Ljubljana Cesta Dolomitskega odreda 10 1000 Ljubljana, Slovenija, EU Tel.: +386 (0)1 200 68 00 Fax: +386 (0)1 200 68 50 email: info@omega-air.si

www.omega-air.si

VA 420 - Cenovno dostopen merilnik porabe za stisnjen zrak in pline  

Cenovno dostopen merilnik porabe za stisnjen zrak in pline