Omalähiö 18.11.2022

Page 1

Vuokrataan

RIVITALOUUDISKOHDE

Pennala, Orimattila

Uotilanrinteen uusi pientaloalue valmistuu 1.1.2023

Koulu, päiväkoti sekä Pennalan vetovoimainen yrityspuisto ovat aivan lähellä. Kohteemme kaikki asunnot ovat yhdessä tasossa. Vuokraan sisältyy internet-yhteys. Kohde lämpiää maalämmöllä. Kaikille huoneistoille on autopaikka talojen edessä varustettuna lämpöpisteellä.

Asunnot:

1 h + tupakeittiö, 33,0 m2 vuokra 558,00 €/kk + vesi 3 h + k, 55,0 m2 vuokra 825,00 €/kk + vesi 3 h + k + s, 65,0 m2 vuokra 875,00 €/kk + vesi 4 h + k + s, 82,0 m2 vuokra 1107,00 €/kk + vesi Muuttamaan pääsee 1.1.2023

Lisätietoja kohteesta: www.orimattilanasunnot.fi

Orimattilan Asunnot Oy, puh. 03-882 8711

Peltikatot & Kattoremontit

N:o 42 – 2022 44. vsk Perjantaina 18. marraskuuta 03 410 94912 Norm. puhelumaksu www.lahentaksi.fi SAKSALA-KERINKALLIO-LIIPOLA-NIKKILÄ-RENKOMÄKI-ALAOKEROINEN-HENNALA-ALIJUHAKKALA-LAUNE-KEIJUPUISTO-ASEMANTAUSTA-ANTTILANMÄKI-VENETSIA-PATOSEUTU
Jukka
Valtuutetusta asennusliikkeestä www.kattokuntoon.fi
Rämö 0400 494 832
KATTO KUNTOON

VIIKKOPÄIVYRI

Kun kaikki muutkin korottavat

Sähkön hinnannousu kauhistuttaa nyt kaikkialla. Avasin viime viikolla toimituksemme postiluuukusta tipahtaneen sähkölaskun vapisevin käsin. Kyseessä oli lokakuun lasku. Ja eihän ne kädet turhaan vapisseet, sillä vii me vuoden lokakuuhun verrattuna lasku oli kuusinkertainen ja kulutus oli kuitenkin hyvin samankaltainen kuin vuosi sitten. Hinta on yksinker taisesti vain kuusinkertaistunut! Monella kuluttajalla onkin nyt herännyt kysymys, ovatko korotukset aiheellisia ja todelliseen hintaan perustuvia. Onko niin, että poikkeuksellista tilannetta on ehkä käytetty hyödyksi? Onko hintoja korotettu, koska kaikki muutkin korottavat? Monet kulut tajat kokevat, että tilanne ei ole kohtuullinen eikä oikeudenmukainen.

Kolme sähköyhtiötä on joutunut Kilpailu- ja kuluttajaviraston syyniin kovien hinnankorotusten vuoksi. Tutkinnassa ovat Vaasan Sähkö, Oomi Energia ja GNP Energy, joista kaikista KKV on saanut syksyn aikana usei ta yhteydenottoja kuluttajilta. Sähköyhtiöt ovat perustelleet hinnanko rotuksiaan sähkön hankintakustannusten nousulla. Virasto selvittää nyt, pitääkö perustelu paikkansa. Sähkömarkkinalaki nimittäin edellyttää, että sopimusten muuttamiselle on olemassa todellinen peruste. Ovatko sähkön hankintakustannukset nousseet vastaavasti kuin kuluttajahintoja on koro tettu? Esimerkiksi viimeisen kuukauden aikana sähköpörssin keskihinta ei ole ollut kovin korkealla, noin 15 senttiä kilowattitunnilta. Siihen nähden nämä 30 - 40 sentin tai ylikin nousseet hinnat tuntuvat todella suurilta.

Sähkön hinta on noussut, koska siitä on yksinkertaisesti sanottuna pula. Taustalla on tietenkin Venäjän hyökkäyssota ja se, että suuri osa Keski-Eu roopan sähköstä tehtiin venäläisellä maakaasulla ja nyt pakotteet estävät kaupankäynnin Venäjän kanssa. Maakaasu on kallista, mutta se on ongel ma niille sähköyhtiöille, jotka sitä tarvitsevat. Suomalaiset sähkövoimalat käyttävät pääosin ydinvoimaa, vesivoimaa, tuulta ja muita energianlähtei tä, joiden hinnat eivät ole nousseet vastaavalla tavoin. Siksi suomalaiset sähköyhtiöt takovat nyt suurempia tuloksia kuin koskaan.

Voidaankin hyvällä syyllä kysyä, kuinka eettistä on rahastaa sodan varjol la ja rokottaa tavallisia kuluttajia voiton maksimoinnin kiiluessa silmistä? Myös elinkeinoministeri Lintilä nosti asian esiin jo pari viikkkoa sitten, kun hän haastattelussa sanoi, että sähköyhtiöiden pitäisi luopua kovim mista tulostavoitteistaan ja palkkion maksuista pariksi vuodeksi. Yhtiön maineen kannalta ei varmasti ole kaikkein paras tilanne, mikäli välittyy kuva, että joku tienaa sodan varjolla?

On selvä, että Venäjän hyökkäyssota aiheuttaa isojakin muutoksia yh teiskunnassamme, mutta rahan tekeminen ihmisten hädällä on mielestäni alhaista liiketoimintaa, eikä ansaitse olalle taputuksia, vaikka firma kuinka tahkoisikin huipputuloksia. Ei näin, arvon sähköyhtiöt!

Jumalanpalveluksia voi seurata myös Launeen seurakunnan You Tube-kanavalta (linkki myös Lau neen seurakunnan Facebook-sivul ta).

Launeen kirkko: Messu su 20.11. klo 10 Riitta Särkiö, Janne Suomala, Pekka Lumio, kirkko kahvit. Aamurukous joka ke klo 9. Avainmessu ke 23.11. klo 19 Janne Konttinen, Tilda Strandén.

Seurakuntavaalien äänestys alkaa Launeen kirkossa klo 11. Kastettu: Liam Lauri Sakari Har jula, Joose Oiva Engel Salomaa, Je mina Helmi Sharlotte Mynttinen  Kuollut: Ahti Antero Ceder 72 v, Terho Olavi Kupiainen 74 v, Ai li Sinikka Repo 85 v, Esko Ilmari Leppänen 72 v, Hillevi Inga-Liisa Tapionsalo 94 v

VIIKKO 47

18.11. PE Max, Tenho, Jousia 19.11. LA Liisa, Elisa, Elise 20.11. SU Jari, Jalmar Lapsen oikeuksien päivä 21.11. MA Hilma 22.11. TI Silja, Seela, Cecilia 23.11. KE Ismo 24.11. TO Lempi, Sivi, Lemmikki 25.11. PE Katja, Kaija, Kaisa

Vaisu ennakkoäänestystulos:

Lahdessa annettiin seurakunta vaalien ennakkoäänestysviikolla kaikkiaan 3 095 ääntä. Vuoden 2022 seurakuntavaalien ennakko äänestys järjestettiin 8.–12. mar raskuuta. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 20. marraskuuta.

Äänioikeutettuja on Keski-Lah den, Launeen, Joutjärven, Salpaus selän ja Nastolan seurakunnissa kaikkiaan 63 104, joten ennak koon äänensä antoi 4,9 prosenttia lahtelaisista.

4,9 %

Vilkkain äänestyspäivä oli en simmäinen ennakkoäänestyspäivä eli tiistai, jolloin uurnilla kävi 720 lahtelaista. Ennakkoäänestyspai koista suosituin oli Vapaudenka dulla sijaitseva Marian Kammari, jossa kävi 876 äänestäjää. Ostos keskuksista suosituin oli Kauppa keskus Valo, jossa äänesti 704 lah telaista.

Vaalipäivänä 20.11. äänestämi nen tapahtuu omassa seurakun nassa klo 11–20.

Turvaa tuomiolla

Kirkkovuosi yllättää. Se loppuu tänä vuonna jo yli kuukauden en nen kuin kalenterivuosi. Tuleva sunnuntai 27.11. on Kristuksen kuninkuuden sunnuntai eli tuo miosunnuntai. Tuomioon päättyy kirkkovuosi ja se on myös ihmiselä män ja ikuisuuden raja.

Mutta millainen on Jumalan tuo mio? Sunnuntain nimihän on va kava ja pelottavakin. Ei ole helppoa tulla tuomiolle, olla arvioitavana. Jokainen joutuu siinä katsomaan nöyränä alas ja polvistumaan. Omilla saavutuksilla ei voi Jumalan edessä pröystäillä kukaan.

Tuomion luonne kirkastuu, kun katsomme pyhäpäivän toista ni meä. Tuomiosunnuntai on nimit täin myös Kristuksen kuninkuu den sunnuntai. Jos Kristus on ku ninkaamme ja pelastajamme, sydä memme turva, meillä ei ole mitään hätää viimeisellä tuomiolla. Silloin olemme etsineet armoa joka päi vä. Silloin Jumala armahtaa meidät

Kristuksen tähden. Meitä arvioi daan armahtajan silmin.

Tärkeää on nähdä ajan ja ihmis elämän arvaamattomuus. Elämän loppu ja tuomio eivät tule kalente rin tai kirkkovuoden mukaan. Ne ovat varjona elämässämme koko ajan. Meidän oma maailmanlop pumme voi kohdata meidät äkki arvaamatta ilman ennakkomerkke jä. Siksi on hyvä olla valmiina. On tärkeää pitää suhde Jumalaan ja lä himmäisiin kunnossa.

Elämä on syvää, kun saa elää Kris tuksen kanssa jo tässä ajassa. Silloin tuomio ja ikuinen elämä merkit sevät oikeuden ja hyvän lopullista voittoa.

Herra, anna meille uskoa, niin että elämme sinun armosi varassa elämässä ja kuole massa. Aamen.

TYÖRUKKASET

Apua arjen haasteisiin

Kiinteistöjen huolto, pienet kuljetukset, puutarhatyöt, kodin ylläpito ja hoito, ikäihmisten arjen haasteet, lumityöt, polttopuiden noudot...

Mikä tahansa pulmasi onkaan, ratkaistaan se yhdessä!

TYÖRUKKASET JANNE MUSTONEN

/Tmi Jannen Palvelut 045 671 6642

työrukkaset@gmail.com www.tyorukkaset.fi

ETELÄ-LAHDEN PIKKUJÄTTILÄINEN - OMALÄHIÖ 2 Perjantaina 18. marraskuuta
PÄÄKIRJOITUS Marja-Leena Vuorinen 044 5440 366 Tuomas Isotalo 050 5511 444 päätoimittaja Petri Salomaa petri.salomaa@omalahio.fi Riitta Särkiö Perunkirjoitukset, testamentit ja edunvalvontavaltakirjat ammattitaidolla Perunkirjoitus Varpu Välimaa Oy Puh. 045 343 1888 Rauhankatu 17 B, 15110 Lahti varpu.valimaa@perunkirjoitukset.fi
PAPIN PALSTA
Sisko Kekkonen monivuotinen seurakunnan vapaaehtoistyöntekijä 28 valtuustoon Kaikki olemme Luojan luomia sukupuoleen katsomatta 44 neuvostoon Kutsun sinua kotikirkkoosi Toivoa, turvaa, tekoja Kirkko keskellämme Marja-Leena Vierumäki lähihoitaja 61 seurakuntaneuvosto 26 kirkkovaltuusto

Päivän ylin ed.yön alin

Päivän ylin ed.yön alin

Päivän ylin ed.yön alin

La 19.11.8:3115:34

Su 20.11.8:3415:31

Ma 21.11. 8:3715:29

Ti 22.11.8:3915:27 Ke 23.11.8:4215:25

Auringon nousu ja lasku: sumua selkeääpuolipilvistäsadekuuroja pilvistäsadettalunta ukkosta

Kristillisyhteiskunnallinen sos.dem. vaaliliitto

Dokumenttiohjaaja Keijo Skippari: Olavi Lanu on Suomen merkittävin ympäristötaiteilija

Lahtelainen dokumenttiohjaaja Keijo Skippari viimeistelee par haillaan dokumenttia kuva- ja veis tostaitelija Olavi Lanusta Skipparin mielestä Lanu on mer kittävin suomalainen ympäristö taiteilija. Hän toimi kuvataide opettajana Launeen yhteislyseos sa 1959–1975. Sen jälkeen Lanu opetti nuoria opiskelijoita Lahden kuvataideinstituutissa.

– Suunnittelimme ympäristöviik koa varten vuosi sitten, että näy tämme Pikku-Vesijärven rannalla isolta screeniltä vanhoja ympäris töelokuvia. Samassa yhteydessä oli tarkoitus tehdä lyhytelokuva taitei lija Olavi Lanusta.

Tapahtuma peruuntui kuitenkin koronan vuoksi.

– Sen jälkeen huomasimme, että Lanusta ei ole koskaan tehty henki lödokumenttia.

Skipparin mukaan silloin syntyi ajatus laajemmasta dokumentista.

– Yllätyimme, että Lanusta ei ole koskaan tehty henkilödokumenttia. Siksi teimme dokumentin veistos puistosta ja taiteilijasta.

Dokumenttielokuva valmistuu tammikuussa ja sitä esitetään silloin

Uutta materiaalia löytyi

– Sain ystävältäni Jukka Musto selta kaksi haastattelua uutta do kumenttia varten. Ensimmäinen niistä oli kuvattu veistospuistossa vuonna 1991. Toinen oli haastatte lu taiteilijan kotona vuonna 2000.

Skippari on erittäin tyytyväinen, että hän sai nämä ainutlaatuiset haastattelut käyttöönsä uutta do kumenttia varten.

– Dokumenttia varten Lanun tyt täret antoivat myös perhealbumin työryhmän käyttöön.

Ateneumissa on yli 12000 taiteli jan ottamaa valokuvaa.

– Se oli löytöretki Lanun ympä ristötaiteen maailmaan.

Taiteilija Lanu oli Skipparin mu kaan orientoitunut vahvasti tulevai suuteen kuvanveistäjänä.

– Hän loi ympäristötaidetta muu tenkin kuin veistosten muodossa. Lumesta ja jäästä tehtyä taidetta Lanu dokumentoi itse kuviksi.

Lanun perusidea oli se, että luon nosta löytyy paljon käyttökelpoista materiaalia taidetta varten.

– Kukaan muu suomalainen tai teilija ei ole tehnyt yhtä paljon ym päristötaidetta. Siksi hän on mer kittävin ympäristötaiteilija Suo messa.

Patoniittyyn ensimmäinen ateljee

Olavi Lanu muutti perhei neen Etelä-Lahteen Patoniittyyn 1970-luvun alussa. Siellä alkoi uu si vaihe hänen taiteilijaelämässään. Uudessa talossa oli mahdollisuus tehdä isoja taideteoksia.

– Ensimmäiset ideat Venetsian bi ennalea varten syntyivät Patoniitys sä jo varhain. Venetsiassa tapahtui myös Lanun kansainvälinen läpi murto vuonna 1978.

Lahden kaupunginteatterin edes sä oleva kivitaideteos syntyi vuonna 1983.

– Kaksi Lanu-puiston veistosta on valettu Patoniityssä ja loput Renko mäen sorakuopalla.

Hänen teoksiaan on myyty ympä ri maailman. Niitä voi löytää muse oista ja yksityiskodeista. Petri Görman

ETELÄ-LAHDEN PIKKUJÄTTILÄINEN
3 Perjantaina 18. marraskuuta
- OMALÄHIÖ
Päivän ylin ed.yön alin Päivän ylin ed.yön alin räntää Lahden sää? Näppäile tekstiviesti SÄÄ LAHTI ja lähetä se numeroon 16161 (0,84 e)
Lauantaina -2 -4 Sunnuntaina -3 -4 Maanantaina -2 -5 Tiistaina -3 -3 Keskiviikkona -2 -3
Kinoiiriksessä Lahdessa. Dokumenttiohjaaja Keijo Skipparilla on kuvamateriaalia Lahden kaupunginteatterin edessä olevan ki vitaideteoksen syntyprosessista. Se valmistui vuonna 1983.
su 20.11. klo 11-15 Lahden Steinerkoulun LASTENJUHLA & MYYJÄISET FB/IG: @lahdensteiner #lahdensteiner www.lahdensteiner.fi Eeronkatu 2a, Jalkaranta TERVETULOA!
pukinkonttiin, leivonnaisia sesonkiin, mm.: ongintaa, leikkihuone, arpajaiset, nukketeatteri,
& elävää musiikkia) PIKKUJOULUT & SAUNAILLAT 2–200 hengelle upeissa tiloissa aivan keskustan sykkeessä! Kysy tarjoustamme! JOULULOUNAAT 7.–9.12. JA 14.–16.12. Hinta 32 € • menu: www.kunkku.com Kellari Bar: Pe 18.11. Duo Hannu & Kupe La 19.11. Jussi & Ansku Duo Pe 25.11. Piipop Duo La 26.11. Trubaduuri Tommi Nurmi Pe 2.12. Bolero Duo La 3.12. Taikurimestari Mikuelito Ma 5.12. Yllätysesiintyjä Pe 9.12. Duo Hannu & Kupe La 10.12. Trubaduuri Tommi Nurmi Pe 16.12. Bolero Duo Showtime 21.00–Harjuk. 46, Lahti P. 050 344 7211 www.opistonkunkku.com
Käsitöitä
piparipaja, talvikirppis, tonttukylä, oppilastyönäyttely, alakerran kahvio & wieniläiskahvio (pöytiintarjoilu

Valtion velan tarkastelua: Suomi maksaa kovaa hintaa strategiastaan

Turvallinen lapsuus on monen tekijän summa

tanneista lapsista 69 % oli kokenut kiusaamista tai väkivaltaa koulussa.

Tosiasia on se, että Suomen valtion velka itsessään ei rasita talouttamme, koska velkaa ei ole tarkoitet tukaan maksaa kokonaan pois. Nyt kuitenkin in flaation laukatessa ja korkojen noustessa iso velka kasvattaa korkokuluja nopeasti. Vuodelle 2023 arvioitu 1,8 miljardia euroa korkoihin ei riitä, vaan korkomenot nousevat reilusti yli 3 miljardiin. Suomen valtion velka ylittää 150 miljardin rajan ensi vuonna. Velkaa otetaan lisää 8 miljardia.

Kaikki uusi laina, jota Suomi ottaa, on kuitenkin selvästi kalliimpaa kuin viimeiseen 10 vuoteen. Maallikon on vaikea hahmottaa summaa, mutta se on todellakin suuri. Pienet esimerkit ehkä auttavat. Korkokulu on kuusi kertaa suurempi kuin Fortumista vuosittain valtion tuloihin saadut osin kotulot. Se on peräti 60 prosenttia 5 miljardin euron yhteisöverosta, joka on budjetoitu vuoden 2023 tuloihin. Kulupuolella se on suurin piirtein saman verran kuin kunnille maksettava valtionavustus peruspalveluiden järjestämiseen. Etsikää tästä huumoria!

Äkillinen korkojen nousu kääntää Suomen talouden kokonaan toiseen asentoon ja selvääkin selvempää on, että pitkä vakaa kausi taloudessamme päättyy.

Suomen valtio on alijäämiensä kattamiseksi ottanut paljon lisää velkaa vuosien saatossa. Vuonna 2008 valtion velka oli 54,4 miljardia euroa ja 28 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mutta ensi vuonna velka on yli 150 miljardia ja jo 55 prosenttia bruttokansantuotteestamme.

Suomen valtion velkaa hallinnoiva Valtionkonttori on laskenut tänä vuonna kolme viitelainaa ja järjestänyt useita huutokauppoja, joissa mark kinoille myydään lisäeriä olemassa oleviin lainoihin.

Näin tehdään, kun hankitaan lyhyttä lainaa. Markkinat määräävät sen hintatason, jolla Suomi saa velkaa.

Suomen velkojen uudelleenhinnoittelu tapahtuu muihin euromaihin verrattuna nopeasti. Keskimäärin Suomen valtion velkojen uusiutuminen on noin viisi vuotta, kun monella muulla euromaalla aika on noin 7–8 vuotta tai jopa kymmenen.

Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että korkojen nousu kolahtaa mei hin paljon nopeammin kuin muihin euromaihin. Nyt tämä Suomen ve lanhoitostrategia on osoittautunut taas kerran erittäin ongelmalliseksi. Suomi valitsi tämän strategin 2000-luvun alussa pyrkiessään riskitasolla velanhoitokustannusten minimointiin. Suomen valtio on ottanut eu romaiden keskiarvoon verrattuna lyhyempiä velkoja, joissa on korkeam pi korko. Lisäksi johdannaisilla on entisestään painettu valtion lainojen uudelleenhinnoitteluaikaa lyhyemmäksi. Kiistämätön tosiasia on, että tä mä toimi hyvin pari vuosikymmentä, koska korkomenoja säästyi ja rahaa kyettiin osoittamaan muihin valtion tärkeisiin investointikohteisiin. Riski hyväksyttiin yhteisesti ja nyt sitten taas ihmetellään yhdessä, miten tässä näin oikein kävi.

Tärkeitä kysymyksiä voidaan toki aina esittää Suomen rahoista vastaaval le Valtiokonttorille, mutta se on jälkiviisautta. Tärkein on se, miksei nol lakorkojen tai jopa negatiivisten korkojen aikana otettu enemmän pitkäai kaisia ja kiinteäkorkoisia lainoja. Tiedämme, että osa euromaista ymmärsi pidentää halpoja lainoja ja nollakokoja ja edullisista lainoista kauemmin.

Valtionvarainministeriössä olisi korkea aika ryhtyä muovaamaan muutos ta entisiin strategioihin, sillä tuntuu tyhmyydeltä, että edes nollakorkojen aikana ei ymmärretty ottaa 20 vuoden kiinteäkorkoisia ja pitkäaikaisia vel koja, vaikka monet euromaat niin tekivät. Tästä syytä Suomi maksaa nyt korkeita korkokustannuksia liikaa suhteessa muihin euromaihin.

Ongelmia Suomen taloudessa riittää: energiakriisi, ilmastokriisi, lajikato, korkea inflaatio jne.

Todennäköisiä voittajamaitaovat tulevaisuudessa kuitenkin sellaiset maat, jotka uudistavat toimintansa siten, että ne satsaavat kestävään kehitykseen perustuvaan uuteen ympäristöteknologiaan ja pyrkivät rakentamaan eko logisesti yhteiskunnan. Suomi päättää tulevaisuudestaan

Tällä viikolla on lapsen oikeuk sien viikko. Tämän vuoden teema on turvallinen tulevaisuus.

Turvallinen elämä on lapsen oi keus ja lapsia on kaikissa olosuh teissa suojeltava ensisijaisesti. Las ten ja nuorten turvallisuus muo dostuu turvallisesta ympäristöstä, turvallisista ihmissuhteista ja omas ta turvallisuuden kokemuksesta.

Kaikkiin näihin voidaan vaikut taa: turvallisuutta voidaan edistää esimerkiksi lainsäädännöllä, liiken nesuunnittelulla, perheitä tuke malla ja syrjinnän vastaisella työllä. UNICEFin teettämän kyselyn mu kaan lähes joka kolmas Suomessa asuva nuori kokee, ettei hyvästä tu levaisuudesta ole helppo unelmoi da. Korona on myös tehnyt tässä osansa.

Moni lapsi pelkää kiusatuksi tu lemista ja yksin jäämistä. Turvalli nen koulupäivä on jokaisen lapsen oikeus.

Aikuisen tulee aina puuttua kiu saamiseen. UNICEFin kysely ker too karua faktaa; haastatteluun vas

Valmentajista

Pari viikkoa sitten oli juttua Tal vion Ilposta. Hän puhui paljon myös valmentajistaan kuten Matti Ansaksesta, joka oli minullekin hy vin tuttu. Matti valmensi Reippaas sa nappuloista miesten SM-sarjaan saakka. Sympaattinen asiansa osaa va mies oli, Reipas-ikoni numero kolme. Mietin vaan, tuliko Matille koskaan suoraan sanottua, että olet hyvä mies ja enemmänkin. Nyt on myöhäistä.

Ilpo mainitsi myös Turo Flinkin, joka pelasi Reippaassa nousten maajoukkueeseen asti. Valmensi Reipasta ja Ilvestä. Turo oli myös valmentajien kouluttaja ja Lyseossa tuuraillut liikunnan opettaja. Pi detty savolainen.

Valmentajat ovat syksyllä olleet esillä, kun kiekkoliigassa on jaet tu eropapereita. Tampereella eivät kaikki ymmärrä Jouko Myrrän potkuja. Minä en ymmärrä, miksi Antti Pennanen otti heti homman vastaan. Olisi odottanut alamäkeä. Nyt se tuli Pennasen alaisuudessa, eikä se nostanut miehen arvostusta. Toki se taas nousee, mutta se vaatii kultaa tai hopeaa.

Kouluväkivallasta kärsivät erityi sesti haavoittuvassa asemassa olevat lapset. Esimerkiksi ulkomaalais taustaiset, toimintarajoitteiset ja lastensuojelun sijoittamat lapset tu levat muita useammin kiusatuiksi.

Lasten epätasa-arvoinen kohtelu ja hyväksikäyttö rikkovat lapsen oi keuksia. Lapset kohtaavat yhä ste reotypioita ja syrjintää sukupuolen, ihonvärin tai vamman takia. Esi merkiksi tytöt ja vammaiset lapset jäävät todennäköisemmin koulu tuksen ulkopuolelle.

Lapset kohtaavat jokaisessa maas sa myös väkivaltaa, riistoa ja hyväk sikäyttöä – usein paikoissa, joissa lasten pitäisi olla eniten suojassa, kuten kotona ja koulussa.

Lapsi ei voi oppia, jos kasvuym päristö ei ole turvallinen. Heikoim massa asemassa olevien lasten kou lunkäynti on ilman väkivallan uh kaakin usein haastavaa.

Meidän vanhempien rooli on kes

RAINEN SANANEN

aina ollenkaan valmentajasta vika löydy. Pelaajien on syytä Helsingis sä tuijotella peiliin. Ja pitkään.

Liigavalmentajat saavat paljon palkkaa. Mainittu Peltonen yli 200 000 ja Tommi Niemeläkin yli sata tonaa. Pidin sitä suurena määränä, kunnes aloin funtsia. Onhan siinä paineet. Onhan siihen pitänyt kou luttautua. Pitää siinä osata. Tulin siihen tulokseen, että jos vaikka Niemelälle lasketaan tuntipalkka, päädytään aika sopivaan summaan. Ei yhtään liikaa!

Jalkapallossa Mikko Mannila tuli FC Lahteen kesken kaiken. Ei oi kein onnistunut. Jälkikäteen voisi ajatella, että Mannilan olisi kannat tanut aloittaa uuden kauden alus ta. Nyt riittää epäilijöitä. Lahti olisi säilynyt, olisipa ruorissa ollut Zene li, Kampman, Kautonen tai vaikka Mika Halmetniemi.

Milloin on valmentajan syytä väistyä? Tuli vaan mieleeni, kun katselin salibandyä. Petteri Nykky on ollut kauan, liian kauan? Hän on varmasti huippuosaaja ja näyt töjä riittää. Mutta aikansa kutakin. Jukka Jalonen on kaikkien arvos tama Mestari. Mutta ei hänkään

keinen, mutta joskus hyväkin van hempi on voimaton, jos lapsen tai nuoren mieli järkkyy. Siksi tukiver koston ja palveluiden pitää toimia, oikea-aikaisesti ja nopeastikin.

Lahdessa järki voitti ja koulu tuksesta ei leikattu, kuten suunni teltiin. Saan paljon huolestuttavia viestejä opettajilta jaksamisesta, mutta myös siitä että alan vaihto on käynyt mielessä, kun ei jaksa enää.

Sosiaali- ja terveydenhuollon am mattilaiset ja heidän jaksaminen on varoittava esimerkki myös sivistys toimeen. Siksi henkilöstön hyvin vointi ja jaksaminen pitää tarkoit taa muutakin kuin valtuustostrate gian kauniisti kirjoitettua otsikkoa.

Ja siksi hallitus tuki kaupunke ja miljardeilla koronan aikana että koulutuksesta ei tingitä. n

nervaan. Menikö parasta ennen päiväys jo? Olisiko kannattanut et siä uusi homma, kun kisoihin pääs tiin? Aika näytttää.

Olen miettinyt paljon apuval mentajia. Kai ne pääkoutsi valita saa? Kiekossa mukana pyörii vuo desta toiseen Aatu Selin. Hän tie tää, miltä potkut tuntuvat. Sama ten futismaajoukkueeessa Riveä jelppii Kari Martonen. Hänestä kerrotaan, että ollessaan Hakan valmentajana hetken, harjoituksissa Martonen juoksi keilojensa perässä enemmän kuin pelaajat konsanaan.

Eniten on viime aikoina ollut jul kisuudessa aikanaan Lahdessakin vaikuttanut Pasi Mustonen. Hän pisti naiskiekon uuteen uskoon. Sitten tuli Noora Räty ja hänen kaverinsa. En ota kantaa muuhun kuin siihen, että loistavasti Räty hankki kirjalleen julkisuutta. Mikä kikka! En ole kirjaan koskenut, en kä koske!

Muuten, SM-vakiokisa päättyi. Lahden kolmen kärki oli Pasi Poi kolainen (kokonaiskisan 14.), Jari Kurjonen ja Tapani Ilomäki. Itse oli sijalla 7107, ei huono.

Lauantaina on kansainvälinen Miestenpäivä. Isot, ansaitut onnit telut meille kurkoille.

Raine Järvinen

SUORA YHTEYS EDUSKUNTAAN MELASTELUA
Perjantaina 18. marraskuuta ETELÄ-LAHDEN PIKKUJÄTTILÄINEN - OMALÄHIÖ 4
n Faunatar Lahti Launeen Prisma 2. krs Puh. 040-1630 630 Ark. 10-19, la 10-17 www.faunatar.fi Rakkaudesta eläimiin! Rakkaudesta eläimiin! RANTAHUVILA ja/tai MÖKKI rantaoikeudella n. 150 km säteellä H:gistä. Miel. tie ja sähköt.
Luottamukselliset
Vihdintie 4,
Helsinki (09) 241 8498 www.tuomontupa.fi
itse.
Sopivasta kauppa heti.
tarj.
00350
B18 ETELÄ-SUOMEN SANOMAT SUNNUNTAINA 1 6.8.2020 Sää Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu! 010 201 0870 lampojokeri.fi

Hannele Talja:

Kullankukkulanmäen pitää olla luonnontilassa myös tulevaisuudessa

Kullankukkulanmäki on etelälah telaiselle Hannele Taljalle henki reikä ja sinne on hänen mielestään mukava mennä rauhoittumaan kii reisen arjen keskellä.

– Kullankukkula on aivan ainut laatuinen paikka keskellä kaupun kia. Tämä alue tulee säilyttää luon nontilassa myös tulevaisuudessa.

Syyssateiden jälkeen senioreil la saattaa olla vaikeuksia liikkua alueella, koska siellä on paljon maan päällä olevia juurakoita.

– Jos oikein tarkasti katsoo sen alueen luontoa, niin voi havaita, että se on ihmisten aktiivisessa käy tössä. Kuluneita polkuja ja katkais tua oksia on mahdollisuus havaita.

Taljan mielestä puuportaat eivät kuulu tälle alueelle.

– Yksi tuttavani pääkaupunkiseu dulta ihmetteli, miten Lahdessa voi olla vielä näin luonnontilassa oleva paikka keskellä kaupunkia.

Kullankukkula on myös Länsihar jun koulun lähimetsä, jossa oppi laat tarkkailevat usein luontoa.

Suojelua alue kaipaisi

– Tällä hetkellä Kullankukkula on todella suosittu ulkoilupaikka. Se johtuu myös siitä, että alueelle on muuttanut paljon uusia asukkaita.

Vahva-Jussin alueen rakentami nen on vasta alussa, mutta sinne muuttaa paljon lapsiperheitä, joille lähiluonnolla on iso merkitys.

– Olen varma, että Kullankukku lan merkitys on myös alueen uusil le asukkaille tärkeä.

Talja muistaa, kuinka uutta asui naluetta ja kevyenliikenteenväylää rakennettaessa historiallisia jouk kohautoja tuhottiin.

– Moni ei tiedä, että tällä alueella käytiin sisällissotamme viimeisim mät taistelut.

Kullankukkulan ainutlaatuis ta aluetta tulee myös tämän asian vuoksi säilyttää tulevia sukupolvia

varten luonnontilassa.

– Uuden asuntoalueen suunnitte lutyössä tehtiin muutamia virheitä. Tontteja olisi voinut kaventaa hie man, koska nyt kevyenliikenteen väylä on aivan kiinni Kullankukku lan juuressa.

Keidas keskellä kaupunkia

– Asemantaustaan ja Keijupuis toon on muuttanut paljon lapsiper heitä, koska alueella on vielä paljon vihreää luontoa. Kullankukkula on keidas keskellä kaupunkia.

Lahdessa Kullankukkulanmäellä käytiin sisällissodan viimeisimpiä taisteluja punaisten ja saksalaisten

välillä huhtikuussa 1918.

– Olisi hyvä, jos alueelle saatai siin opastauluja tästä asiasta. Moni ei tiedä, kuinka merkittävä paikka tämä on suomalaisen yhteiskunnan historian näkökulmasta.

Alueella on myös kahden vanhan talon rauniot.

– Ehkä olisi hyvä asia, että ne oli sivat siistimmässä kunnossa, mutta toisaalta ne kuuluvat jo kiinteästi tähän kokonaisuuteen.

Kullankukkulanmäki on täynnä mäntyjä ja siellä voi nauttia raik kaasta kaupunki-ilmasta.

– Siitä voi olla ylpeä, että meillä Lahdessa on säilynyt vielä lähiluon toa, jossa voi nauttia happirikasta ilmaa turvallisessa ympäristössä. Petri Görman

Pii Poon LEGO-tapahtumakiertue saapuu Lahteen

Pii Poo Oy järjestää kaksipäiväi sen LEGO-aiheisen perhetapah tuman Lahden Messukeskuksessa 19.–20.11. Tapahtuma on vuoden 2022 suurin LEGO-tapahtuma Suomessa. Paikalla on yli 30 näyt teilleasettajaa LEGO-taideteoksi neen.

LEGO-tapahtuma palaa Lahteen kahden ja puolen vuoden tauon jälkeen. Paikalle odotetaan vii konlopun aikana yli 3 000 kävijää. Vuoden 2020 keväällä Pii Poon LEGO-tapahtumassa Lahden Mes sukeskuksessa vieraili noin 2 500 kävijää.

Tapahtumassa on esillä muun muassa suuria yksityisten LE

GO-harrastajien paikalle tuomia näyttelyitä, erilaisia LEGO-raken telupisteitä sekä LEGO-myymälä. Tapahtumassa voi tavata ja kuvaut taa itsensä elävän LEGO-hahmon kanssa. Tavattavissa ovat myös TV:stä tutut LEGO-mestarit Onni ja Velmeri. Tapahtumaan on pääsy maksu.

Pii Poo Oy on järjestänyt LE GO-rakennustapahtumia vuodesta 2009 lähtien. Pii Poo Oy on LE GO-palveluiden tuottamiseen, LE GO-tapahtumien järjestämiseen ja LEGO-tuotteiden myyntiin eri koistunut yritys. Pii Poolla on ki vijalkamyymälä Helsingissä sekä verkkokauppa Ilmajoella.

Konehuolto Oy:n koneet ja varasto myydään kuolinpesän selvityksen johdosta. Myytävänä nyt mm. -Tuhti hiekoitusperävaunu

20 (piikkilangankiristäjä) -Fiat Ducato Van 2.8 JTD-MAXI vm.2003 (katsastamaton) -polttomoottorikäyttöinen lumilinko -paljon erilaisia työkoneita (ks. kuvat) -useita hitsauskoneita -kompressori -ajettava ruohonleikkuri -paljon työkaluja -paljon traktorin ja työkoneitten varaosia -paljon traktorin ja työkoneitten huolto-osia -paljon erilaisia käsityökaluja -työpöytiä -sähkökojeiden korjauspöytä -Paljon paljon muuta ks. kuvat

ETELÄ-LAHDEN PIKKUJÄTTILÄINEN - OMALÄHIÖ Perjantaina 18. marraskuuta 5
KATSO TARKEMMIN www.finnspeed.fi TIEDUSTELUT/ENNAKKOTARJOUKSET info@finnspeed.fi Keijo Lehtonen 040 767 7888 Olli Niemelä 0400 480 310
LIVE LIVE OSOITE: RATASKATU 1, 15700 L AHTI H U U T O K AU P PA HUUTOKAUPPA I L L I N KO N E H U O LTO OY: N ILLIN KONEHUOLTO OY:N K o n e e t j a v a r a s t o o s a 3 . Koneet ja varasto osa 3. L A 19.11. K LO 12 LA 19.11. KLO 12 (Näyttö k lo 10 alk.) klo 10 alk.)
Kullankukkulanmäki on Hannele Taljalle paikka, jossa hän ulkoilee joka päivä. – Tämä on niin ainutlaa tuinen paikka, että tämä tulee säilyttää luonnontilassa tuleville sukupolville.
Illin
-Valmet
Mustamäenkatu 95, 15700 Lahti Puh: 044 2442 378 • hennalankirpputori.fi Suhteellisen asiallinen mesta
Tunnelmia.

Lahden Joulukauden avauksen esiintyjäkaartiin tullut muutoksia

Joulupukin oma poro Petteri on sairastunut ja tartuttanut poropö pönsä Mikael Saareen, joka ei nyt pääsekään esiintymään. Mikaelin tilalle Miikka Kallion ja Mikko Pel toniemen bändin artistiksi saadaan lahtelaistunut rokkikukko Dimitri Keiski.

Dimitri on voittanut Ruotsin True Talentin. Muutettuaan Suo meen keikkaili Dimitri Dannyn ja Remun kanssa. Vuonna 2018 Re mu luovutti kruununsa Dimitrille Helsingin Jäähallissa Hurriganes Last Call -rundilla.

Lahden joulunavausta vietetään valtakunnallisena joulunavauspäi vänä 19.11. Lauantaina klo 10.30 alkavassa tapahtumassa joulupukin lisäksi nähdään lavalla tänä vuonna kaksikin kuoroa, Filianna-kuoro ja noin 30-lapsinen Musiikkileik kikoulu Musiikkimarakatit sekä Miikka Kallio Band solistinaan Mikael Saari. Tapahtuman juontaa toimittaja, yrittäjä ja median moni tekijä, Kaisa Korkeamäki. Ohjelma lavalla päättyy klo n. klo 11.30. Ta pahtuman tuottaa Lahti City ry.

Joulukauden avaa 100 vuotta täyttävä Filianna-kuoro

Filianna-kuoro täyttää lavan 23-henkisellä kokoonpanollaan ja laulaa jouluisesta ohjelmastaan useita kaikille tuttuja joululauluja. Filiannan, Lahden Naislaulajien 100-vuotisjuhlakonsertti on huhti kuussa 29.4. Sibeliustalossa.

”Haluamme tuottaa elämyksiä ja iloa sekä laulajille että kuulijoille. Olemme jäsenillemme ja yleisöil lemme merkityksellinen yhteisö ja osa kotikaupunkimme elävää kulttuuria”, kertoo joulunavausta pahtumasta vastaava kuorolainen Marjo Mäki. Kuoroon kuuluu tällä hetkellä 47 laulajaa ja sitä on johta

nut vuodesta 2015 alkaen musiikin maisteri Sabrina Ljungberg.

Kisamaskotti Hopsu tulee tuo maan terveiset Salppurin kisoista, joka täyttää myös 100 vuotta ensi vuonna.

Lahen torilla on myös paljon muita toimijoita lavaohjelmien lisäksi. Salppurin kisojen Hop su-maskotin lisäksi Lahden VPK tuo kalustoaan kaikkien tutustutta vaksi. Lahden Vapaaehtoisten Palo kunta ry on Lahden vanhin yhdis tys. Se on perustettu v. 1879.

Lahden seurakunnan pisteellä on tarjolla lämmintä glögiä ja Lahden ensi- ja turvakodilta piparia ja ”tik kuilmapallloja”. Torilla on mahdol lisuus myös ostaa Suomen Mootto ripyörämuseon 2023 kalentereita.

”Jäätorin poisjääminen keskus tasta on harmittanut monia, mutta uusia ajatuksia, mitä sen tilalle, on jo heitetty ilmaan. Tämän vuoden osalta haasteena ja mahdollisena es teenä uusien toimien toteuttamisel le on mm. sähkön hinnan nousu”, toteaa Pipsa Wirtanen.

Joulunavaus tunnin lavaohjelmana

Joulunavauspäivän ohjelma on tänä vuonna kasattu tiiviimpään pakettiin, ja joulupukkia pääsee ta paamaan Lahen torilla vielä 11.30 jälkeenkin. Myös joulukuusen va lot sytytetään yhteisesti lausutulla loitsulla aamupäivän ohjelman yh teydessä.

Joulunavajaispäivänä voi taas käy dä tiputtamassa itse kirjoittaman sa kirjeen joulupukille. Kirjeeseen kannattaa muistaa laittaa myös oma osoite, jotta joulupukki osaa lähettää vastauskirjeensä oikeaan osoitteeseen. Kirjelaatikko on to rilla kuusen luona n. klo 9.30–15 välisen ajan.

Jätelautakunta päättää uusista jätehuoltomääräyksistä

Uusien määräysten mukaan jät teen erilliskeräysvelvoitteet tiu kentuvat. Lautakunnalle esitetään myös energiajätteen erilliskeräyk sestä luopumista. Jätelautakunta päättää Lahden seudun jätehuol tomääräyksistä kokouksessaan 22.11.2022.

Jätehuoltomääräyksien päivittä miselle on tullut tarve jätelain ja -asetuksen uudistuksen ja tiuken tuneiden erilliskeräysvelvoitteiden vuoksi.

Lahden seudun jätelautakunnan alueella tämä tarkoittaa pakollis ta biojätteen, kartonki-, muovi- ja lasipakkauksien sekä metallijätteen erilliskeräystä taajama-alueilla yli viiden huoneiston kiinteistöillä ja

pakollista biojätteen erilliskeräystä kaikilla kiinteistöillä Lahden, Hol lolan ja Heinolan keskustaajaman alueilla. Lisäksi jätelain mukaisesti biojätteen, muovi-, kartonki- ja la sipakkauksien sekä metallinjätteen pakollinen keräys siirtyy Salpakiero Oy:n kilpailuttamaksi.

Jätehuoltomääräyksissä on esitet ty energiajätteen erilliskeräyksestä luopumista, sillä se tukee muutosta jätteen energiahyötykäytöstä mate riaalihyötykäyttöön.

Jätehuoltomääräykset tulevat voimaan 1.1.2023

Kokouksessa päätetään jätetaksan

muutoksista Lahden, Padasjoen ja Orimattilan jätevedenpuhdistamo jen saostus- ja umpisäiliölietteen vastaanottohintojen korotuksien osalta. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2023 alkaen. Salpakierto Oy:n jätteenkäsittely- tai kuljetushintoi hin ei esitetä korotuksia.

Lisäksi kokouksessa käsitellään jätetaksan kokonaisuudistamisen tilannetta, sillä jätelain ja jätehuol tomääräysten muutoksen seurauk sena myös jätetaksa on uudistettava kokonaan.

6 Perjantaina 18. marraskuuta ETELÄ-LAHDEN PIKKUJÄTTILÄINEN - OMALÄHIÖ Täyden palvelun AD-autokorjaamo LAHJAVINKKI! LAHJAKORTTI HUOLTOIHIN JOULULAHJAKSI! Rengasvaihtotyöt sekä renkaiden kausisäilytys! ad-autokorjaamo.fi Tervetuloa! t:Jani ja Sami JASA AUTOHUOLT0 OY Topintie 2 B, 16300 ORIMATTILA 044 989 6682 orimattila@ad-autokorjaamo.fi aukioloajat ma–pe 7.30–17.00, la sopimuksen mukaan Kysy tarjouksemme TUULILASEISTA ja TUULILASIVAIHDOISTA! MEILTÄ MYÖS RAHOITUKSET ad-laskulla tai ad-erämaksulla! Täyden palvelun AD-autokorjaamo

Lahden kansanopiston näyt tämölinja ei todellakaan pelkää haasteita. Nyt se lataa lauteille vi sionäärisen ja kiihkoilemattoman tarinan yhteisöllisyyden voimasta, yhteistyöstä javälittämisestä. ”Lau luja harmaan meren laidalta” on es teettinen herkkupala, jota katsoessa pakostakin miettii: Tulevan tuskan ja pelon sijaan kuolemanvakavan asian voi kertoa ilmastokriittisesti lämpimällä ja välittävällä otteella toteavasti, jopa armahtaen.

Pipsa Longan teksti tarjoaa mah dollisuuden tarkkailla kyläyhteisön reaktioita silloin, kun sen viiteke hys rakoilee, murtuu ja sosiaaliset suhteet muuttuvat. Hän tarkkailee, kuinka pienyhteisö reagoi alkaes saan kipuilla omalla hitaalla myö tätuntoisella sordiinollaan. Longan tekstissä empatia korvaa kiihkon ja keskeisiksi teemoiksi nousevat asioiden hyväksyntä ja yhteisöllinen selviäminen. Hänen tekstinään on eräänlaista outoa predestinaatio-op pia (ennalta määräämistä).

Meidän on toisaalta helppo ha vaita ne metaforat, joita hän teks

tiinsä sirottelee, mutta vaikeampi hahmottaa sitä, että ihmiskunta on jo ilmastopolitiikassaan tilanteessa, josta ei ole paluuta.

Näitä lähtökohdista ohjaaja Mik ko Korsulainen on lähtenyt liik keelle ennakkoluulottomasti. Hän on patistanut, ehkä pakottanutkin nuoret toisen kurssin ravihevosensa ajatuskuolaimilla miettimään näy telmän sisäisiä latauksia ja sfäärejä. Tässä hän on todellakin onnistunut oivasti, sillä johtoajatus pysyy ko ko ajan nuorten mielessä ja syket täkin hän on saanut napattua sopi vasti mukaan Katri Helenan Äläkä tuo takaisin -ääniraidalla ja sieluk kaalla ja energisellä New York New York -tanssivedätyksellä.

Erityisesti oivaltavasti Korsulai nen on osannut kasta kaikille näyt telijöilleen fragmenteista omanlai sensa paketin, johon hän on sitout tanut kunkin nuorensa. Harkiten ja älykkäästi hän piirtää vahvasti näyttämölle niin yhteisöllisyyden hiljaisen viestin kuin yksilöllisen ilmastopakolaisen tajunnanvirran Via dolorosan kärsivät, mutta silti

kaiken hyväksyvät kasvot. Hänen ilmaisussaan on outoa eteeristä voimaa ja uusia lähesty mistapoja, jotka haastavat katsojaa. Tämä oli ohjaaja Korsulaisen ko mea debyytti Lahteen, toivottavasti ei viimeinen. Istuessani katsomossa minulle jostain syystä välähti ajatus: Näin kaikki voisi Suomessa juuri tapah tua ilmastonmuutoksen kiihtyessä. Vesi nousee, tiukka virkamies nau laa kyltin, muuttoautot keräävät ihmiset Onni-keskukseen norkoi lemaan ja viihtymään, koska sillä on kaikki, mitä kansa tarvitsee eli leipää ja sirkushuveja. Dystopiahan vaikuttaakin mukavalta vai? Elämä onkin veteen piirretty haiku, joka häviää. Lohdullista ja inhimillistä. Tämä näytelmä ainakin pistää ajat telemaan, vaikka se olisikin monille varsin kiusallista. Näinkö helposti hyväksymme silti vääjäämättömän ilmastomuutoksen? Eikö kukaan pistä yhtään vastaan? Missä viipyy nuorten kapinointi ja isänmurha? Hyväksymmekö kaikki käsikirjoit taja Longan vilpittömän ja kirka sotsaisen antaa mennä -ajattelun? Ellemme, tarvitsemme myös tule vaisuudessa muita arvioita ja näy telmiä aiheesta. Onko kotikylän harmonia tärkeintä elämässä? Kiitokset taas koko vahvalle työ yhteisölle. Katri Liikola hoiti upe asti tanssit, Virva Immonen piti huolen älykkäästä musiikista ja Heini Nikader hioi puheet selkeäk si. Tasokkaasta äänisuunnittelus ta huolehtivat Joonas Kanto Julia Nurmi ja Olli Tulkki. Erityinen kiitos kuitenkin Lahden kansanopiston toisen vuosikurssin kaikille oppilaille. Te olette uskalta neet lähteä mukaan seikkailuun, jo ka jatkuu koko elämänne avoimin silmin, itsenne luottaen ja rohkeasti hyppäämällä ilman turvaverkkoa. Ottakaa oppia Linda Maneliuksen Pasista. Tätä ihmette lyä tarvitsette aina, muuta ette. Elä mä lyhyt – taide pitkä. Juhani Melanen

Joulumyyjäiset Steinerkoululla

Parin vuoden korona-tauon jäl keen suositut ja kovasti odotetut joulumyyjäiset järjestetään sunnun taina 20.11.2022 klo 11–15 Lah den Rudolf Steiner -koululla Jalka rannassa osoitteessa Eeronkatu 2a.

Tarjolla jouluista tunnelmaa ja paljon erilaisia lahjaideoita sekä kaikenlaista puuhaa lapsille ja lap senmielisille, mm. leivonnaisia, käsitöitä, ongintaa, nukketeatteri, Wieniläiskahvio sekä talvikirppis.

7 Perjantaina 18. marraskuuta ETELÄ-LAHDEN PIKKUJÄTTILÄINEN - OMALÄHIÖ SAUMATON RÄYSTÄSKOURU KES TÄÄ! KOURUTUOTE OY P. 0400 498 184 / Volotinen 040 756 5266 / Joona LAHTI, Ahtiala • www.kattovaruste.fi • kattosillat • lumiesteet • tikkaat • peltilistat • piipunpellit • asennuspalvelu takuutyönä Saumattomat sadevesikourut, kantikas ja puolipyöreä. Tuotteissa useita värivaihtoehtoja. NESCO -tuotteet Tilaa kattopellit suoraan uudelta kattopeltitehtaaltamme kestopelti.fi Porras-, pysty- ja tuolihissejä senioreille Hissilaakso Oy Puh. 0400 832 487 timo.laakso@hissilaakso.fi Pienen kylän kertomus kasvaa lohdun sinfoniaksi ja hiljaiseksi yleismaailmalliseksi ilmastomanifestiksi
TEATTERISSA
New York, New York -tanssi. Kuvaaja Jari Enqvist. Petterit (Roosa Kari ja Eetu Nieminen), Pasi (Linda Manelius) ja Jarkka (Alberto Rama). Kuvaaja Jani Enqvist.

LOPUKSI

Rahkatorttu

Taikina:

200 g voita

2 dl sokeria

2 munaa

1 tl leivinjauhetta

4 - 4,5 dl vehnäjauhoja

Päälle:

2 tölkkiä rahkaa

1 dl kermaa

1 dl kermaviiliä

1,5 dl sokeria

2 munaa

1 dl rusinoita

2 tl vanilliinisokeria

1 sitruunan raastettu kuori

2–3 tl sitruunamehua Ripaus suolaa

Voi ja sokeri vaahdotetaan. Lisä tään munat yksitellen. Vehnäjauhot ja leivinjauhe sekoitetaan ja lisätään taikinaan.

Taikina levitetään uunipellille lei vinpaperin päälle. Taputetaan jau hoisella kädellä tasaiseksi.

Täyteaineet sekoitetaan ja levite tään torttupohjalle. Paistetaan 200

asteen lämmössä puolisen tuntia.

Saa jäähtyä pellillä ja leikatan jäähtyneenä sieviksi neliöiksi. Tar jotaan kahvin tai teen kanssa.

Sopii myös pakastettavaksi, mutta silloin on kätevintä leipoa erityiseen pakastefoliovuokaan tai torttuvuo kaan, josta se sulaneena myös tar jotaan.

Tällä samalla täytteellä voi teh dä myös perinteisen rahkapiirakan pullan leipomisen yhteydessä taval liseen pullataikinaan.

Sirpalle kahvia

Viime numeron kuvavisan kasvot olivat Heikki Hiilamon Veikattiin myös Arno Forsiusta, Toivo Mäkelää, Tuomas Pöystiä ja Tomi Tuomista.

Arpa suosi Sirpa Tammivirtaa Heikki Tuomas Hiilamo (s. 4.12.1964 Lahdessa) on suoma lainen valtiotieteiden ja filosofian tohtori sekä tietokirjailija. Hän on työskennellyt Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professorina elo kuusta 2013. Tätä ennen hän työs kenteli Kansaneläkelaitoksessa tut

kimusprofessorina.

Heikki Hiilamo on aiemmin toi minut muun muassa diakonia- ja yhteiskuntatyön johtajana kirkko hallituksessa sekä Diakonia-am mattikorkeakoulun Diak Etelän -yksikön johtajana Helsingissä.

Hän on harjoittanut tutkivaa journalismia sekä julkaissut doku mentti- ja tietokirjallisuutta.

Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa Hiilamo oli vihreiden ehdokkaana Uudellamaalla ja sai 1596 ääntä.

TUNNISTATKO KASVOT VANHOISTA VALOKUVISTA?

Vastaus ke 23.11. klo 15 mennessä osoitteeseen: Omalähiö-lehti, Patomäentie 10, 15610 Lahti, sähköpostitse: omalahio@omalahio.fi tai www.omalahio.fi Oikein vastanneiden kesken arvomme kilon kahvia.

Kuvassa:

Lähettäjän tiedot:

Puh.

Kortteliliigan tyhjäkäynti

seis Uutta matoa koukkuun jaostoilloilla

Kuluneet koronavuodet tuottivat pientä tyhjäkäyntiä myös lahtelais ten suosimaan Kortteliliigaan. Pele jä ei pelattu ja oli liian helppo jäädä kotisohvalle, myös eri lajijaostojen toiminta hiljeni. Yhteisiä asioita käsiteltiin netissä ja live-tapaamiset vähenivät.

Yhdistyksen johtokunta päätti puuttua tähän tyhjäkäyntiin ja jär jestää keskeisille korttelitoimijoille – lajijaostoille uusia ajatuksia he rättävät jaostoillat.

Ensimmäisessä jaostoillassa aja tuksia yhteisöllisestä toiminnasta esitti legendaarisen Urpon Pallon

tähtipelaaja, aito monitoimimies Mato Valtonen.

Mainiota esitelmää oli kuulemas sa jalkapallo-, curling-, squash-, tennis- ja lentisjaostojen jäseniä, johtokunnan jäseniä, sekä Kortteli liiganeuvoksia.

Mato kiteytti kortteliliigahenkeä oivasti mm. Pave Maijasen Pieta rinkadun Oilersin jääkiekkojouk kueessa tunnetuksi tekemän mo ton paskoillekin passataan kautta.

Mato suositteli käyttämään luovaa hulluutta toimintojen suunnitte lussa, eikä kieltänyt myöskään haa veilemasta suuria. Ajatus maailman

parhaasta Kortteliliigasta ei madon lukujen jälkeen kuulostanut yhtään hassummalta.

Esitelmän jälkeen laitettiin vielä uutta matoa koukkuun jaostotyö tä ajatellen liigan puheenjohtajan Tomppa Sairomaan ja uuden toi minnanjohtajan Tipi Tuomolan johdolla ryhmätyön merkeissä.

Toinen osa jaostoista kehittää toi mintaansa sitten 5.12. jolloin yh teisöllisiä ajatuksia herättelee jää kiekon SM-liigan myyntijohtaja Vili Nurmi.

Launeen Oky:n ja kirjaston muisteluilta

vuosikymmenten jälkeen!

ETELÄ-LAHDEN PIKKUJÄTTILÄINEN - OMALÄHIÖ Perjantaina 18. marraskuuta 8 VIIKON
Launeen omakotiyhdistyksen ja Launeen kirjaston järjestämään muisteluiltaan 24.10.22 osallistui reilu parikymmentä henkilöä. Keskustelu Launeen historiasta oli vilkasta ja nähtiinpä yksi ekaluokkalaisten luokkatovereiden kohtaaminen Kuva: Suvi Lehtinen. Tipi Tuomola, Mato Valtonen ja Tomppa Sairomaa pumppasivat yhteisöllistä henkeä Kortteliliigan jaos toillassa.

LUKIJAT KIRJOITTAVAT

Koulutusjärjestelmämme valuviat on korjattava pikimmiten

Suomi sai vuosituhannen alussa Pisa-tutkimusten vertailussa ihai lua oppilaiden korkeasta taitota sosta ja hyvistä oppimistuloksista. Tutkimustulokset yllättivät meidät suomalaiset täysin. Ja sitten alkoi tapahtua. Tehtiin paljon vääriä päätöksiä, mitkä näkyivät vuoden 2018 Pisa-tuloksissa, kun Suomesta tuli koulutuksen alisuorittaja. Koulutuksen korkeaa tasoa pi dettiin itsestäänselvyytenä. Sipilän hallituskaudella leikattiin koulu tuksesta lähes 700 miljoonaa. Tästä pahiten kärsi ammatillinen koulu tus. On naivia ajattelua, että resurs seja vähentämällä hyvät oppimistu lokset säilyisivät. Pisa-menestyksen huumassa kouluihin tunkeutui eri laisia konsultteja ja yritysmaailman kauppamiehiä. Heillä oli omasta mielestään taikasauva mitä opet tajien pitäisi koulussa tehdä, jotta saisimme upean järjestelmämme tuotteistettua, sekä oikeanlaista op pilasainesta ulos kouluista.

Ammattilaisten panosta kehitys työhön vähennettiin. Ihmiset, jot ka eivät ole päivääkään opettaneet, alkoivat säätämään koulun arjessa. Tästä kaikesta seurasi se, että ope tus pirstaloitui ja asenteet koulua, sekä oppimista kohtaan laskivat. Lapsia jätettiin selviämään ilman opetusta, koska itseohjaavuuteen tuli kannustaa.

Samaan aikaan yhteiskunnassa erot perheiden tilanteissa kasvoivat ja digitaalinen maailma alkoi syr

jäyttämään lukuharrastusta, sekä nakertamaan pitkäjänteisyyttä ja keskittymiskykyä. Monet kokeneet opettajat kokivat vuonna 2014 uu den opetussuunnitelman äärellä, etteivät taida osata opettaa enää ol lenkaan ja ovat tehneet kaiken aina väärin. Yhä enemmän opetukselta aikaa alkoi viemään oppilashuollol liset asiat, lomakkeiden täyttämiset ja tunne, ettei pystytä tarjoamaan riittävää tukea oppilaille.

Olemme tahtomattamme kärvis telleet koronapandemian kourissa ja maailman huolien puristuksessa kohta kolme vuotta. Inflaatio jyl lää, julkinen raha vähenee, hyvin vointialueiden muhkeat himmelit käynnistävät rahaimurinsa vuoden vaihteessa.

Ensi vuonna useissa kunnissa lei kataan sivistyksestä. Kaiken järjen mukaan nyt pitäisi lisätä kasvatuk sen ja opetuksen määrärahoja, kos ka jo otsaluullakin näkee, että tarve elvyttämiselle ja lisäresursseille on todellinen. Saamme median kautta jatkuvasti viestiä, että lasten yksi näisyys on lisääntynyt, syrjäytyneitä nuoria on enemmän kuin koskaan ja mielenterveysongelmat ovat rä jähtäneet käsiin.

Yhteiskunnan osaamistaso on pu donnut. Osalla peruskoululaisista ei ole valmiuksia jatkaa edes toi selle asteelle. Koulutusjärjestelmän kehittämisen pysähtyminen uhkaa jo tutkimus-, tuotekehitys- ja inno vaatiotasoa.

TIEDEUUTISIA

Vihreä energiavallankumous mahdollistuu syvältä maan alta

Selvitäksemme tulevaisuuden energiapulasta meidän on tuuli- ja aurinkovoimaloiden rinnalle kehit tävä muita puhtaita energialähteitä. Eräs tällainen mahdollisuus on geoterminen energia maan alta. Suomessakin tätä on yrittänyt mm. ST1:n omistaja Mika Anttonen, mutta hanke kaatui, koska poraus tekniikka ei riittänyt tarpeeksi sy välle tunkeutumiseen.

YK:n asettamaa ilmastotavoitetta eli 1,5 asteen pysäyttämistä ei saa vuteta ilman uutta tekniikkaa.

Tiedämme, että 20 kilometrin syvyydessä lämpötila on 400–500 astetta.

Nyt yksityinen Quaise-yritys on kehittänyt täysin uuden porausme netelmän, jolla on mahdollista tun keutua niin syvälle, että geotermi nen lämpö saattaa olla mahdollista saada talteen.

Aiemmat perinteiset porausmene telmät joutuivat vaikeuksiin jo 3–5 kilometrin kohdalla, kun kohtasi vat lujan kallioperän.

Nyt Quaisen insinöörit ovat kui tenkin keksineet ratkaisun tähän ongelmaan. He vaihtavat poraus päähän erikoisen putken, joka näyttää päättyvän lautasantenniin.

Hetken kuluttua lautasantenni alkaa lähettää voimakasta sähkö magneetista säteilyä. Sen vaiku tuksesta reiän kivipohja höyrystyy ja kirjaimellisesti häviää ja vieläpä nopeasti. Vertailun vuoksi kannat taa muistaa, että kun tavalliselta

poralta kuluu kilometrin matkaan kuukausia, lautasantenni etenee ki lometrin viikossa ja jättää jälkeensä pystysuoran kaivon, jonka läpimit ta on 20 senttiä.

Täytyy toki muistaa, että tämä mullistavan porausmenetelmän ke hittämä yhdysvaltalainen Quaisen tekniikka on vielä piirustuslaudalla, mutta jo nyt monet pääomasijoit tajat ovat valmiita sijoittamaan sen kehittämään tekniikkaan.

Jos tämä onnistuu, olemme uu den energiavallankumouksen ovel la. Tällöin vihreä vallankumous ei vaikutakaan utopialta. Jo nyt tätä geotermistä energiaa hyödyntävät Islanti, Japani ja Uusi-Seelanti.

”Koeporaukset alkavat vuoden 2023 alussa ja siirrymme metrin koeporauksista kymmeneen met riin. Sen jälkeen on aika aloittaa todella syvät poraukset”, kertoo Quaisen toimitusjohtaja

Carlos Araque. ”Superkriittisen veden saaminen pyörittämään tur biineja ratkaisee paljon!”

Quaisen yritysidea perustuu sii hen, että jo olemassa olevat voima laitokset siirtyvät käyttämään geo termistä energiaa. Ei kuitenkaan tukehduta intoon, vaan odotetaan, miten hanke etenee, ettei petytä taas kerran.

Lähde: New Science numero 2/ 2022 sekä Tieteen kuvalehti nro 14.

On asia erikseen, jos päätetään, ettei Suomessa enää panosteta kou lutuksen laatuun ja tekeminen so peutetaan vajavaisiin resursseihin. Silloin rima lasketaan luvan kanssa alemmas. Tämä on voitava sanoa myös rehellisesti ääneen. Valehtele minen uuvuttaa opettajat. Opettajat lupaavat oppimisen tuen suunnitelmapalavereissa huol tajille ja oppilaalle, että opetusta eriytetään ja tukea lapsille anne taan. Perheet ja lapset uskovat ja luottavat kouluun. Varsinkin ai neenopettajat tajuavat, että tukea ei pysty antamaan, vaikka on luvattu. Eikä edes opettajan oma koulutus välttämättä riitä opettamaan erityi sen tuen oppilasta. Hyvällä moraa lilla varustettua opettajaa tällainen älyllinen epärehellisyys uuvuttaa ja moni on jo vaihtanut tuskastunee na alaa.

Minun mielestäni nyt on koulu tuksen kunnian palauttamisen aika. Laadukas koulutus ja osaaminen ovat tie yksilölle ja kansakunnalle selvitä hengissä ja menestyä. Emme voi suostua oikeiston väläyttämiin vaatimuksiin, että ensin odotellaan talouskasvua ja vasta sitten panoste taan koulutukseen. Talouskasvua ei nimittäin tule, jos meiltä loppuvat osaavat työntekijät.

Meidän kasvatus- ja opetusalan ammattilaisten on otettava johta juus ja ohjat takaisin omiin käsiim me. Meidän tulee määritellä, miten esimerkiksi inkluusio toteutuu par haiten ja millaisesta tuesta oppilaat hyötyvät missäkin vaiheessa. Mei dän on kerrottava, miten koulutus järjestelmää tulee kehittää ja miten tämän hetken valuviat korjataan. Antakaa meille mandaatti, tämä asia hoidetaan kuntoon! Marju Markkanen KT, luokanopettaja, englannin aineenopettaja, montessoriohjaaja, Lahden kaupunginvaltuutettu, Lahden sivistyslautakunnan puheenjohtaja, kansanedustajaehdokas (sd. Häme)

Astetta

paremmin varauduttu Tavoite: oppia ymmärtämään sähköpulaan johtavia syitä ja varautua mahdollisiin sähkökatkoihin

Sähkön jakelukeskeytykset ovat mahdollisia, kun kulutus ylittää säh kön tuotannon ja tuonnin. Näin voi käydä pitkien ja tuulettomien pakkasjaksojen aikana tai tuotannon ja jakelun häiriötilanteissa.

• Pienennä sähköpulan riskiä omilla sähkönkäyttötavoillasi etenkin huippukulutustuntien aikana sekä aina, kun viranomaiset tai energia yhtiö tiedottaa uhkaavasta sähköpulasta.Yleiset huippukulutustunnit ovat arkisin klo 8–10 ja 16–20 (usein suurin kuulutus 16–17 ja 19–20 välillä).

• Siirrä kulutusta toiseen ajankohtaan. Käynnistä ja käytä myös huip pukulutustuntien jälkeen suuritehoisia laitteita vuorotellen.

• Lataa puhelimeesi FingridinTuntihinta-appi ja seuraa sähkön hin taa, joka reagoi sähkön tarjonnan ja kysynnän tilanteeseen.

• Varmista, että energiayhtiölle ilmoittamasi yhteystiedot ovat ajan tasalla. Näin saat nopeasti tiedon uhkaavasta sähköpulasta tai jakelu keskeytyksestä.

• Tutustu 72tuntia.fi-varautumissivuston ohjeisiin ja toimi ohjeiden mukaisesti.

9 ETELÄ-LAHDEN PIKKUJÄTTILÄINEN - OMALÄHIÖ Perjantaina 18. marraskuuta
Meiltä renkaat autoon kuin autoon kilpailukykyisillä hinnoilla AINA Renkaiden kausisäilytys alkaen 40,-

Ostoskatu 7, AUKIOLO AIasukastupavietseurustelemaan Tuvalla käytössä! OMPELUPA13.00-

maanantain muKeskiviikkoisin klo Laune/parla. €, lapRuokailu

Bussiretki Tallinnaan Martin Markkinoille pe-la 8.-9.11.2019

Ilmoittautuminen 1.10.2019 mennessä tai niin kauan kuin paikkoja riittää.

Monitoimikeskus Takatasku, Huovilankatu 4. Takatasku avoinna (ma - pe) klo 8.30 - 14.30. www.takatasku.net.

Takataskun tapahtumia:

soitinta

nen 9.9. mennessä toimistolle p. 044 7303302 ma-to klo 9-15. Renkomäen Rehdin naisten voimistelu tiistaisin klo 16-17 alkaen 27.8.2019 Renkomäen koulun liikuntasalilla. Vetäjänä Sirpa Lindberg. Tervetuloa!

Apteekki Apteekki 7155

781 7155 launeenapteekki@apteekit.net www.launeenapteekki.fi

YKKÖSAPTEEKKI

SEURATOIMINTA

Mukaan mahtuu 40 osallistujaa. Osallistujia min. 30, jotta reissu toteutuu.

Matkan hinta 159 eur/hlö, 2 hlön huoneessa. Sisältää bussikuljetukset, lautat, aamiaisbuffen menomatkalla ja majoituksen aamiaisella Tallink City -hotellissa.

Retki Suomen Kädentaidot -tapahtumaan lauantaina 16.11.2019 Tampereelle.

Ilmoittautuminen 20.9.2019 mennessä.

Retken hinta 30 € / hlö, sisältää bussikuljetuksen ja sisäänpääsylipun.

Lähdemme myös ”We Will Rock You” -musikaalia katsomaan la 2.5.2020 klo14, Helsingin Messukeskuksen Amfi-teatteriin.

Käsikirjoituksesta, sävellyksestä ja sanoituksesta vastaavat Queen ja Ben Elton.

Ilmoittautuminen 1.9.2019 mennessä. Niin kauan kuin paikkoja riittää.

Asukastuvan viikon 47 ohjelma: Ma–ke suljettu

To avoinna: 10.00–13.00. Bingo 11.00–12.45

Pe avoinna: 10.00–13.00. Harju lan tuolijumppa / 3.50 € 11.00–11.50

AUTOKOULU

Liipolan asukastupa ostoskatu 7, Srk-keskus alakerta

• Maanantai 26.8.

• Tiistai 27.8. Pöytätennis klo 12.1514.15.

• Keskiviikko 28.8.

Launeen asukas- ja omakotiyh distys ry: Syyskokous Muta & Kakku -kah vilassa torstaina 1.12. klo 18. Kah vitarjoilu.

Mölkky Kesä/heinä/elokuu 5.6.-28.8. klo 11.00. Launeen keskuspuiston kentällä. Pöytätennis klo 12.15-14.15.

• Torstaina 29.8.

Etelä-Lahden Sosialidemokraa tit ry

Tuppi-korttipeli klo 9.00 – 13.00. Englanti klo 10.00-11.30.

Lahden seudun varhaiseläkeläiset LASVEL 7.9. Iloinen matka Hartolan markkinoille. Käymme markkinoilla sekä ruokailemme Sahti Krouvissa. Lähtö Marolank. klo 9.00. Pikaiset ilm. Annelille 0500 717979 tai Pirjolle 044 9734547. H. 40€ sis. kuljetukset, ruokailun ja tutustumisen Rouvin olutpanimoon. 17.9. Ruskan lumoissa muikkuristeily Elbattarella. h.50€ Lahdesta,

Lounas broileripasta, porkkana kuutio, rapea-kukkakaali-tomaatti salaatti, maito, leipä

TAKATASKU

• Perjantai 30.8.

• Tulevat ATK-kurssit (ilmoittautuminen infoon puh. 03 781 9919)

Sääntömääräinen syyskokous pi detään tiistaina 22.11. klo 18 Kah vila Muta & Kakku, Launeenkatu 82, Lahti.

Lounasruokala Makuhetki Avoinna ma–pe klo 11.00–13.00

KOULURUOKA

Kattojen

Kasvislounas linssipasta Torstai 24.11.

Tietokoneen käytön peruskurssi 26.8. – 28.8.

Kurssilla käydään läpi tietokoneen perustoimintoja sekä yleisten internet-palveluiden käyttöä. Takataskun 3. kerroksen tietokoneluokassa, klo 9.00 –14.00. Hinta 18€.

- vuoden 2023 toimintasuunnitel ma ja talousarvio - henkilövalinnat vuodelle 2023 - eduskuntavaalitajankohtaiset asiat. Kahvitarjoilu Ilmoittaudu viimeistään lauantai hin 19.11 mennessä olavi.paakku nainen@phnet.fi tai 0500 666 12

Muut tapahtumat

Café Eila

Avoinna ma, ke–pe klo 8.30–13.00 ja ti klo 9.00–13.00

Lounasruokala Makuhetki Avoinna ma–pe klo 11.00–13.00.

VIIKKO 47 21.–25.11.

Lounas pinaattikeitto, kanan munarouhelma, riisipiirakka, mai to, leipä

Kasvislounas pinaattikeitto perjantai 25.11.

Lounas kapteenin kalapuikko, kermaviilikastike, peruna, vihreäsa laatti, maito, leipä

Aikamatka Riihimäen Museoihin to 12.9. klo 8.45 – 15.00. Hinta 35€ (sisältää lounaan). Opastettu kierros Suomen metsästysmuseossa ja tutus-

Johtokunta

Lahden Seudun Varhaiseläkeläi set ry

LOUNAS 21.–25.11.

Maanantai: Pyttipannu + kanan muna, kiinankaali-kurkku-kurpit sapikkelsi-persiljasalaatti

PALVELU- JA OSOITEHAKEMISTO

Tiistai: Jauhelihakeitto, mango rahka

Henkilöauto-, moottoripyörä-, mopoauto- ja mopokurssit

P: 044 235 7950 / Sisko aukiolo aikana

Paasikivenkatu 2 P. 0500-717 605 • 0400-717 605 www.askonautokoulu.com

Kaikille avoin ompelupaja ja kor jausompelu parittoman viikon la, seuraavan kerran 26.11.Huom! Ai ka klo 13.00–16.00. Tervetuloa!

Keskiviikkolounas srk-keskus ylä kerta, klo 12.00–13.00. Työtön, eläkel., kotiäiti-isä 5 €, työssä käy vä 6,50 €, lapset 4–12 v. 2 €.

Hammashoito Oy S. Alatupa • Särkypotilaat nopeasti • Ilta- ja viikonloppuaikoja Yrjönkatu 1, katutaso puh. 044-051 0805

HIERONTAA

TUOMON HIERONTAPALVELU • Urheiluhieronta • Klassinen hieronta • Kuumakivihieronta P. 050 435 8370 Vuoripojank. 18 • www.hierojalahti.com

03-876

KAIHTIMIA SÄLE-SUOJA

Vuorikatu 24 • 15110 Lahti & 782 7783 salesuoja@saunalahti.fi

LVI-ASENNUSTA

3.12. Riihimäen teatteri peruu tuspaikkoja, Lea. 7.–8.12. Pik kujoulumatka Tallinnaan, Jaana. 14.12. Lähimatka herkuin ja pis toin; Hollolan kirkko, lounas, kak kukahvit, Hämeenkosken kirkolla tapaamme tekstiilitaiteilija Helena Vaarin, lopuksi Kinnarin tilalle. Marketta. 20.12. Mariza, peruu tuspaikkoja, Lea. 23.–26.12. Ikaa listen kylpylä, peruutuspaikkoja, 1 miespaikka, Lea. 14.2. Helsingin kaupunginteatteri, Fanny ja Alek senter,Marketta. 10.–18.4. Hiihto matka Äkäslompoloon, Lea. 28.5.–2.6. Solaris-lomien tuettu loma Imatran Kylpylä, Lea. Joulukuussa toimisto auki 5.12. ja tammikuussa 9.1.2023 alkaen.

Päivystys 24h • 044 9752 382 www.lahdenputkipalvelut.fi

Kaikki kodin putkityöt!

LÄÄKÄRIPALVELUJA

OSTETAAN

Keskiviikko: Aamupala 8.30–9.30: Puuro + lisuke (voi, sokeri, hil lo), maito / appelsiinimehu, kahvi/tee Suikalepossupata, perunat, kaa li-kurpitsakuutio-persiljasalaatti

MUUTTO- ja KUOLINPESIÄ, MYÖS KOKO KODIN TYHJENNYKSET. Kirpputori Kisälli Mestarinkatu 12, Lahti 0400 715 123

Torstai: Kana-kasviskiusaus, mus taherukkahillo, tomaatti-maissi-jää vuorisalaatti

Perjantai: Sitruunaiset kalaleik keet, tillikastike, perunat, porkka na-herne-lantturaaste

PIHAPUUN KAATOA

- pihapuun kaadot - kantojyrsinnät - metsänhoitotyöt Metsäpalvelu SavottaSudet Puh. 050 3483580 www.savottasudet.fi

SIIVOUSPALVELUA

NYT ON IKKUNANPESUN AIKA, myös siivoukset MoppiMuijalta puh. 045 331 7827 Ilahduta läheistäsi lahjakortillamme www.moppimuija.fi

Asiaa toimitukselle?

mielipidekirjoitus...

TILITOIMISTO

• Kirjanpito- ja palkanlaskenta

• Yritysten perustamiset

• Yhtiömuodon muutokset • Verotusneuvontaa MIRA HÄMÄLÄINEN P. 040-5010 582 • www.mirtax.fi

Lähetä palautteesi meille: sähköposti omalahio@omalahio.fi, internet: www.omalahio.fi, Facebook: www.facebook.com/omalahio • Puh. 03-735 2016

Puolueisiin sitoutumaton lähiölehti vuodesta 1978. Päätoimittaja Petri Salomaa Toimitus ja ilmoitukset Marja Salomaa p. (03) 735 2016, 050-404 1398 Jouni Rasimäki p. 040-546 1134 Vaihde p. (03) 735 3016 Sähköpostiosoite omalahio@omalahio.fi Osoite Patomäentie 10, 15610 Lahti nettisivut www.omalahio.fi Julkaisija ja sivutaitto Salomaan Kirjapaino Oy, Lahti. Lehden vastuu virheellisestä ilmoituk sesta rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan. Lehti ei vastaa virheistä puhe limitse otetuissa ilmoituksissa. Painopaikka Lehtisepät Oy 2022 PARKETINHIONTAA Soita 0400 635 023 www.widgrenoy.fi • Parketti- ja puulattioiden hionnat, sävytykset, pintakäsittelyt ja asennukset • Matto- ja laattatyöt • Citymarket Laune • K-Market Hyppyri • K-Market Saksala • S-Market Hennala • Takatasku • Prisma Laune • Kauppahalli, tori

NOUTOTELINEET:

ETELÄ-LAHDEN PIKKUJÄTTILÄINEN - OMALÄHIÖ Perjantaina 18. marraskuuta 10 AVOINNA ma–pe 9–19 la 9–16 Ajokatu 53, 15500 Lahti. Puh. 03 781 7155 launeenapteekki@apteekit.net www.launeenapteekki.fi Launeen Apteekki
Särmääjänkatu 4 P. 03 751 3111, 0400 842 303 Pakettiauto alk. 35,- • Präkärry alk. 10,www.vuokrauspalvelu.fi TILITOIMISTO PIHAPUUN KAATOA VERHOOMOJA
pun ja
AUTOVUOKRAAMOJA
AUTOKORJAAMOJA
bussikuljetuksen
PAPERINKERÄYSTÄ Puh. 0400-491 486 KERÄYSPAPERI LAAKSONEN OY PARKETINHIONTAA HH Parkettityöt HARRI HIETALA 0400 556 063 • www.parkettihietala.fi • asennus • hionta
Pitkämäki HUOLLOT/NEUVOT
• lakkaus • sävytys
Ajanvaraus: 0207 345 678 Aleksanterinkatu 9, Lahti www.arte-laakarit.fi
220 8.30-16 HAMMASLÄÄKÄREITÄ
MOPOKORJAAMO LAHDEN MOPOPAJA Mustapuronkatu 7, Lahti 040 369 2585 www.mopopaja.fi VERHOOMOJA Huonekaluverhoilu ja -korjaus, pintakäsittely, rottinkityöt, vintagemyymälä Vesijärvenkatu 14 D, sisäpiha, 15110 LAHTI p. 0500 499 049, saida@saidanverhoomo.fi SAIDAN verhoomo & vintage HORMISANEERAUSTA HORMIMASSAUS JA PUTKITUS JH-Uuniasennus 050 346 8159 PARTURI-KAMPAAMOJA Ajanvaraus: 0400 460 786 Asemakatu 2, 15100 LAHTI Hyvä luottokelpoisuus ©Bisnode 2017 www.katonmaalauslahti.fi
maalaukset/pesut
ei tarvitse olla. Ilmoittautumi-
Prisma-Keskus • puh.
220 Av.:
TILITOIMISTO SALEJÄRVI OY Puotikatu 7,
Lahti
KAIKKI KODIN REMONTIT Rakennuspalvelu Rasimus 040 668 8112 RAKENNUSPALVELUA HIERONTAA
Kaup.sai17.15-18.15, MäJalmari 9.9. Hollolan Otamulkopuolisia (ei tiedust. www. sekä jäELÄINTUHKAAMOJA
ark. 8.30-19, la 8.30-16, su 12-16 www.apilaapteekki.fi
15700
050 599 3283 www.salejarvi.fi
OSTETAAN
Renkomäen martat Keskiviikkona 23.11 klo 18 Ren komäen seurakuntakodissa on myyjäiset. Martat myyvät perintei siä joululaatikoita, jotka voi pakas taa ja paistaa valmiiksi sitten kun haluaa. Lisäksi leivonnaisia, villa sukkia ja muita käsitöitä sekä läm mintä glögiä. Käteismaksu. Terve tuloa!
Maanantai 21.11. Lounas mangobroileri, peruna, hedelmäinen kaalisalaatti, maito, leipä Kasvislounas kikherne-kasvispata Tiistai 22.11.
Lounas bolognesekastike, pasta, kesäkurpitsasalaatti, maito, leipä Kasvislounas härkäpapubologne se Keskiviikko 23.11.
Ruusuja tai risuja, jakelumuistutus,
TULE JAKAMAAN OMALÄHIÖTÄ Saksala 210 kpl SOITA OMALÄHIÖ 050 404 1398 Saksala 285 kpl Anttilanmäki 260 kpl Liipola 255 kpl
Kasvislounas kasvispihvi

Varaudu liukkauteen kunnon turvavälillä ja sopivalla tilannenopeudella

Alkutalven vaihtelevat keliolosuh teet haastavat kuljettajia ja lisäävät onnettomuusriskiä. Liikenneturva muistuttaa, että ennakointi, oikea tilannenopeus ja riittävä turvaväli muihin tiellä liikkujiin mahdollis tavat turvallisen matkanteon myös liukkaalla tiellä.

Liukkaat kelit voivat haastaa kul jettajaa, vaikka alla olisikin jo tal virenkaat. Kuurainen asfaltti luistaa myös polkupyörän alla. Huonoissa ajo-olosuhteissa kelivaraa saa pitä mällä kunnollista turvaväliä ja sää telemällä nopeutta järkevästi.

Kylmenevä sää tuo tullessaan myös mustan jään, jota saattaa syntyä, vaikka lämpötila olisi plus san puolella. Usein se muodostuu samoihin paikkoihin, esimerkiksi notkelmiin, silloille ja vesistöjen rantoihin.

– Musta jää on siitä kinkkinen, että sitä on vaikea havaita. Kannat taakin painaa ne paikat mieleen, joissa joskus on huomannut olevan mustaa jäätä ja varautua siihen, että ne saattavat olla liukkaita tänäkin vuonna, Liikenneturvan yhteys päällikkö Eini Karvonen muistut taa.

Ennakointi alkaa ennen ajoon lähtöä

Eini Karvonen muistuttaa jokais ta kuljettajaa ennakoinnin tärke ydestä. Se on paras tapa varautua haastaviin ajo-olosuhteisiin. Enna kointi sisältää tarvittavat toimenpi teet ajon aikana, mutta se alkaa jo ennen ajoa:

• Seuraa sääennusteita. Mieti myös, onko liikkeelle välttämättä lähdettävä heti aamusta tai myö hään illalla, jolloin lämpötila on usein päiväaikaa viileämpi.

• Varaa matkantekoa varten tar peeksi aikaa. Näin kiire ei pääse yllättämään, vaikka matka taittuisi tavallista rauhallisemmin.

• Erityisesti pidempiä ajomatko ja ajatellen on myös syytä pohtia,

millaisilla renkailla reissuun on läh dössä.

– Kuiva tie voi vaihtua matkan aikana nopeastikin talviseen keliin, varsinkin jos suuntaa pohjoiseen. Kun valitset renkaita reissun päälle, ota sääennusteen lisäksi myös reitti huomioon, Karvonen vinkkaa.

Kevennä kaasujalkaa ja jätä enemmän turvaväliä

Huonoja ajo-olosuhteita voi kom pensoida alentamalla nopeutta. Al haisempi nopeus tuo kuljettajalle lisää havainnointiaikaa sekä lyhen tää pysähtymismatkaa. Oikea ti lannenopeus myös ehkäisee pidon menetystä.

– Vinkki liukkauden selättämi seen on hyvin yksinkertainen. Jos matkan aikana huomaat tien ole van liukas, pudota nopeutta. Se on kaikista paras keino, Eini Karvonen toteaa.

Liukkaalla myös riittävän turva välin pitäminen on entistäkin tär keämpää, koska hyvätkään talviren kaat eivät takaa kesäkelin pitoa.

– Tarpeeksi suuret turvavälit te kevät liikenteestä turvallisempaa ja sujuvampaa. Liian lyhyt väli voi johtaa peräänajoon tai jopa ketju kolariin. Onneksi jokainen meistä voi ehkäistä onnettomuuden riskiä omalla toiminnallaan, Karvonen tarkentaa.

Jäinen tie luistaa polkupyöränkin alla

Liukas tie haastaa myös pyöräili jän matkantekoa. Jään lisäksi maa han pudonneet lehdet voivat luistaa renkaan alla, vaikka sää olisi leuto.

– Samat neuvot pätevät autoilijan lisäksi pyöräilijän kohdalla. Jos on liukasta, aja hitaammin, Karvonen kertaa ja jatkaa:

– Pyörässä on oltava etu- ja taka valo pimeällä tai näkyvyyden olles sa muuten huono. Kannattaa valita sellainen etuvalo, joka valaisee tien

pintaa. Näin liukkaat lehdet ja jäi nen tie on helpompi havaita.

Vinkit vaihteleviin keleihin:

• Ennakoi seuraamalla säätiedo tuksia.

• Mieti etukäteen millaisilla ren kailla ajat turvallisimmin. Ota huo mioon sääennusteet ja reitti.

• Varaa matkaan kunnolla aikaa.

• Kahden T:n taktiikka auttaa liukkaalla tiellä: tilannenopeus so pivaksi ja turvaväliä pidemmäksi.

• Vältä voimakkaita ohjausliikkei tä liukkaalla.

11 ETELÄ-LAHDEN PIKKUJÄTTILÄINEN - OMALÄHIÖ Perjantaina 18. marraskuuta NOUTOTELINEET:
Autoilija pysähtyneenä suojatien eteen. Kahden T:n taktiikka auttaa liukkaalla tiellä: tilannenopeus so pivaksi ja turvaväliä pidemmäksi. Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen.
»Huollot »Korjaukset »Ilmastointilaitehuollot »Pakokaasumittaukset –OBD + Diesel-savu »Ohjauskulmien suuntaukset »Ajovalojen kiillotukset »Vikakoodin luku Bosch / Autocom LT-AUTOKORJAAMO KY Kärrytie 17, Orimattila, puh. (03) 777 4498, 044 700 4498 ltautokorjaamo@gmail.com | www.ltautokorjaamo.fi MONIMERKKIKORJAAMO Huollamme kaikki merkit! Salpausselkä Autosi tehdastakuu säilyy Varaosille 3 vuoden takuu Kausihuolto Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto Raitisilmansuodattimen Kattava kuntotarkastus Sisältää ympäristömaksut 169 € Kausihuolto henkilöautolle sisältää: Tarjous voimassa 31.12.2022 asti. Lahti, Salpausselän Autohuolto Saksalankatu 28 040 0842 447 salpausselka@jyvascar.fi
Tehtaiden varastoeriä, malleja ja uutuuksia -60-80% -60-80% PALJON PALJON alk. 100 € SÄNKYJÄ alk. 100 € SÄNKYJÄ alk. 100 € SÄNKYJÄ 16 € alk. PETAUSPATJAT Seinäjoki Puh. 0400 666 226 KOTIMAAN SUORAAN TEHTAALTA Useita eri kokoja ja värejä! MYYNTI LOPPUUNHUOM! VAIN MAANANTAINA 21.11. klo 10–15 · HUOM! VAIN MAANANTAINA 21.11. klo 10–15 199€ alk. VUODESOHVAT -60-80% -60-80% JENKKISÄNKYJÄ -60-80% -60-80% MOOTTORISÄNKYJÄ -60-80% -60-80% RUNKOSÄNKYJÄ -60-80% -60-80% PETAUSPATJOJA alk. MOOTTORISÄNKYJÄ 199€ alk. MOOTTORISÄNKYJÄ 199€ alk. 199€ SENIORI-SOHVIA SÄNKYJÄ & PETAUSPATJOJA YM. Tule kokeilemaan kotimaisia Seniori moottorisänkyjä! alk. 199€ KANGAS- JA NAHKASOHVIA SENIORISOHVIA HYVÄLLÄ HINNALLA! HYVITÄMME VAIHDOSSA vanhat sohvakalustot ja sängyt MAKSUAIKAA! Meillä voit maksaa osissa! KOROTONTA ENSIMMÄINEN ERÄ TAMMIKUUSSA 2023 KOTIINKULJETUS MEILTÄ ILMAINEN Puh. 0400 666 226 Seniori-patjat alk. 99 € Seniori-sängyt nousutuella alk. 199 € -60-80% -60-80% KULMASOHVIA alk. 199€ KANGAS- JA NAHKASOHVIA VOIT VALITA · istuinkorkeuden · istuinsyvyyden · istuinkovuuden KOTIMAISET SENIORI-SÄNGYT KOTIMAAN LAADUKKAAT SÄNGYT JA SOFFAT HUOM! VAIN MAANANTAINA 21.11. klo 10–15 Hennalan vanhassa sotilaskodissa/ Sotilaskodinkatu 7 LAHDESSA Puh. 0400 666 226 klo 10–15 VAIN MAANANTAINA 21.11. Sotilaskodinkatu 7 LAHDESSA Hennalan vanhassa sotilaskodissa RAJU Lopetamme! Jäämme eläkkeelle!
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.