Page 1

QüESTIONARI 1. Què és la CPU o processador d’un ordinador? CPU (central Processing Unit) o processador és el cervell de l’ordinador i controla el flux de dades del mateix. 2. Parts d’un processador? Les parts més importants del processador són tres: l’ample de bus, la freqüència de rellotge i la memòria catxé. 3. Què és el que permet comunicar la CPU amb la resta d’elements? Quina mesura és la més adient? El bus de dades, bus de control o bus d’adreces permet comunicar la CPU amb la resta d’elements com més gran sigui l’ample més ràpid funcionarà. La seva capacitat es mesura en bits i normalment és de 64 bits. 4. Què és la freqüència de rellotge? Quins són els valors acceptables? La freqüència de rellotge és la velocitat a la qual l’ordinador realitza les seves operacions més bàsiques i es mesura en Magaherts o Gigaherts. Els valors de la freqüència de rellotge acceptables per a un bon funcionament de l’ordinador van més o menys de 1.5 GHz fins 3.5 GHz. 5. Què és la memòria catxé? Entre quins valors oscil.la una bona memòria catxé? La memòria catxé és una mena de magatzem en la qual es guarden les dades usades en la sessió per tal d’accedir-hi més ràpidament si es volen tornar, a utilitzar sense necessitat d’accedir a la memòria RAM. Hi ha tres tipus: L1 64 a 256 kbytes, L2 que oscil.la entre 256 kilobytes fins a 4 Megabytes i la L3 que és com la L2 però integrada entre el microprocessador i la memòria principal. 6. Què és la memòria RAM? Tipus de memòria RAM? De quants Gb és recomanable? La memòria RAM (Random Access Memory) és una memòria volàtil d’accés aleatori. Es poden distingir dos tipus de memòria RAM: les dinàmiques (DRAM) la informació que contenen es degrada amb el temps. I les estètiques (SDRAM) la informació es manté intacta i no es degrada amb el temps si no es desconnecta l’ordinador del corrent elèctric. El més recomanable és comprar-se una memòria d’alta capacitat. Els ordinadors que es venen actualment acostumen a portar memòries RAM de 4 GB.

7. Què és la memòria ROM?


La memòria ROM (Read Only Memory) és una memòria de només lectura; és a dir s’hi pot escriure: una vegada gravades les dades ja no es poden eliminar i encara que l’ordinador es desconnecti del corrent elèctric les dades ni s’esborren. 8. Què és el disc dur? Entre quins valors oscil.la? Quan ocupa una pel·lícula aproximadament en el disc dur en format divx? El disc dur o hard disk és el dispositiu que s’encarrega d’emmagatzemar dades en l’ordinador de forma permanent, podent-les esborrar en qualsevol moment. Els seus valors per l’ús domèstic oscil·len entre 40 Gb i els 500 Gb. Una pel·lícula ocupa aproximadament en divx de 4 GB. 9. Què és la targeta gràfica? Quins dos components importants té? A quina velocitat funcionen? La targeta gràfica és l’encarregada de comunicar l’ordinador amb el monitor, és a dir, de transferir-li les dades que l’ordinador genera de manera que els transforma en una gamma de colors que es visualitzen en la pantalla. Els dos components més importants a tenir en compte quan volem comprar una targeta gràfica són: el processador que controla tots els intercanvis d’informació entre la targeta i el monitor i la memòria que ens proporciona la quantitat, la qualitat i la velocitat. Funcionen a una velocitat que es mesura en bits. A més de 500 MHz. 10. Què és la targeta de so? És un dispositiu que, connectat o integrat a la placa base, proporciona la sortida o l’entrada d’àudio. S’encarrega de reproduir i llegir alhora (fullduplex) música, veu o qualsevol arxiu d’àudio en general. 11. Què són els perifèrics? Anomena 6 perifèrics. Els perifèrics són dispositius connectats a l’ordinador que realitzen accions solament quan l’ordinador els ho demana. No formen part d’ell, són externs i es connecten normalment a l’ordinador mitjançant cables, tot i que actualment la tecnologia sense fils (wireless) es cada cop més comú. Hi ha sis perifèrics el teclat, ratolí, monitor, gravadores, mòdems i altaveus. 12. Què són els sistemes operatius? Quins són els 3 més coneguts? Els sistemes operatius com Windows, Linux o Mac OS són programes que permeten que l’ordinador funcioni. Les diferències entre els diferents sistemes operatius són bàsicament tres: estructural que cadascun presenta a la seva manera l’organització dels components de l’ordinador. Computacional, la possibilitat de modificar la programació del sistema operatiu. De pagament o gratuït, alguns només es poden adquirir pegant, com Windows i Mac OS mentre que alguns versions de Linux són gratuïtes.

FITXES DEL MEU ORDINADOR


Anar a cercar/sistema/informaciรณ del pc i omplir les dades referents del teu PC: 1. Processador, velocitat: Intel(R) Celeron(R) CPU 1007U @ 1.50GHz 1.50GHz. 2. RAM: 2,00 GB (1,89 GB utilitzable). 3. Bus de dades: 64 bits. 4. Sistema operatiu: Windows 8 Pro.

MI PC  
MI PC  
Advertisement