Page 1

nr.

311

rg 2 er

l.

.n w

b

8

m

e ov

w

n

w

be

o kt

levensveranderend

o

ng

a rg

er

aa

b

e j

TeenStreet,

na 18 jaar, nog steeds

r

10

20

32

0

01

.o

om

voor veel jongeren

em

t ep

s

4

Is de missie volbracht?

6

Rebecca terug na jaar training in Zuid-Afrika

14

12

“Echt alles

is hier anders” LOGOS HOPE bezoekt Afrika

Gladiolenknollen op het Soesterkwartier

Zending van Zuid naar Noord


Persoonlijk

Directeur Robert-Jan Sterk

Hoe denk jij over jezelf? Ben je een goed mens? Geloof je dat er een hemel is? Denk je dat je daar naar toe gaat als je sterft? Waar kom je terecht als je niet naar de hemel gaat?

D

it zijn niet zomaar een paar vragen, dit gaat over leven en dood! Op 6 augustus stelden tieners uit verschillende Europese landen deze

vragen aan bezoekers van de zomermarkt in Emmeloord. Aan de hand van de tien geboden legden ze de mensen uit dat het evangelie geen optie is maar noodzaak! Die middag en avond zijn er veel mensen aangesproken. Een migrantengezin was zo aangeraakt nadat Mike hun het hele evangelie had uitgelegd dat ze later terug kwam met moeder, oma en andere gezinsleden en vroegen Mike om het evangelie nogmaals uit te leggen! Christenen in Europa nemen het woord ‘hel’ niet zo vaak meer in de mond omdat dit woord op weer-

“Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over Hem horen als Hij niet verkondigd wordt?” Rom. 10:14

stand stuit. Die bewuste middag zijn er tientallen mensen geconfronteerd met de gevolgen van zonde en het verlossende evangelie van Christus. Niet één persoon werd boos of agressief, de meesten gingen weg met een vraag in hun hoofd: “Wat gebeurt er met mij als ik sterf?” Migranten komen niet alleen om economische redenen of omdat ze gevlucht zijn naar Europa! Op TeenStreet kwam een Nigeriaanse vrouw naar me toe met de vraag: “Kan OM ons helpen om Nigeriaanse zendelingen naar Europa uit te zenden?” Ze kent er honderden die willen gaan! In dit OM-Nieuws besteden we extra aandacht aan deze ontwikkeling. Zijn wij in Nederland en Europa klaar om honderden misschien wel duizenden zendelingen te ontvangen vanuit het zuidelijk halfrond? Laten we niet alleen op hen wachten, maar er zelf ook op uit gaan om mensen de noodzaak van het evangelie bekend te maken! Heel hartelijk dank voor jullie steun aan en gebeden voor het werk dat Operatie Mobilisatie samen met de lokale kerken mag doen.

Na TeenStreet deden diverse jongeren mee aan Teens in Mission (TiM). Peter uit Engeland ging naar Emmeloord. “Vanochtend tijdens de stille tijd heb ik God gevraagd om mij te helpen vandaag met het evangeliseren op de zomermarkt. Aan het einde van de dag was ik zo enthousiast! Ik heb hele goede gesprekken gehad met mensen zomaar op straat. De illustraties die ik heb geleerd tijdens de training van Mike Mullins (Ierland), wil ik thuis ook gaan inzetten in Engeland!”

Onze visie en doelstelling Mensen mobiliseren om met alle mogelijke middelen wereldwijd Jezus Christus bekend te maken.

2

Uitgave: Operatie Mobilisatie Assemblageweg 9, 8304 BB Emmeloord Telefoon (0527) 615607 Fax (0527) 617159 E-mail: info@nl.om.org Internet: www.nl.om.org Bank: 11.42.32.938

Dit doet OM-Nederland door: :: stimuleren van zendingsvisie; :: ondersteunen van het wereldwijde OM-werk; :: ondersteunen van kerken en organisaties in Nederland bij

hun werk onder minderheden en jongeren. Momenteel zijn meer dan 5.600 mensen actief met OM, waaronder circa 130 Nederlanders, in 110 landen en op de LOGOS HOPE. Onze speerpunten Zendingsvisie overbrengen door: :: 1. mensen te mobiliseren voor wereldzending :: 2. geloof van de volgende

generatie aan te moedigen :: 3. nieuwe werkers uit niet-westerse landen te motiveren en toerusten ... met middelen als: :: 1. pioniersinitiatieven om het evangelie bekend te maken :: 2. kennis, hulp en hoop brengen via de OM-schepen :: 3. praktische hulp te geven aan hen die lijden

In Hem verbonden,

Robert-Jan Sterk Directeur OM-Nederland

... met als doelstelling: :: 1. vrede brengen aan andere religies :: 2. transformatie van binnen uit teweeg brengen in India :: 3. herstellen van hoop in Europa Onze waarden :: het kennen en verheerlijken van God :: leven in gehoorzaamheid aan Gods Woord

:: genadige en integere mensen zijn :: offervaardig dienen :: liefde en respect betonen :: getuigen van Christus :: de verscheidenheid in het lichaam van Christus weerspiegelen :: bidden voor de wereld :: de gemeente hoogachten Stelt u geen prijs op het ontvangen van de OM-post? Wilt u liever één of twee keer per jaar het nieuws van Operatie Mobilisatie ontvangen? Stuur dan een mailtje naar info@nl.om.org of bel ons om dit door te geven. Bedankt voor uw betrokkenheid.


Overdenking

EO-Metterdaad was in juni aan boord van de LOGOS HOPE in Sierra Leone. Vier uitzendingen voor het programma ‘Nederland helpt’ zijn gemaakt. Kijk op www.nl.om.org om de uitzendingen te zien.

Gastschrijver Tom Marfo over ‘waarom zending’

“Ga… leer… en doop” In deze moderne tijd, waarin via de informatiesnelweg mensen met het evangelie bereikt kunnen worden door satelliet, televisie en andere elektronische media, dreigt er steeds minder plaats te komen voor de traditionele manier van werken: “Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest…”.

woordig minder traditionele zendelingen uitgezonden dan honderd jaar geleden. Zendingswerk moet zich richten op de hele persoon: lichaam, ziel en geest. Dit kan alleen worden bereikt door persoonlijk contact. Je moet naar de ongelovige toegaan. Dat is zending. Een onlangs gepubliceerd onderzoek, dat werd uitgevoerd door het ‘PewResearchCenter on Islam and Christianity’, meldt het volgende: “In minder dan honderd jaar is het religieuze landschap in Afrika ten zuiden van de Sahara dramatisch veranderd. Rond het jaar 1900 waren zowel de moslims als de christenen relatief kleine minderheden in deze regio. Volgens schattingen van de ‘World Religion Database’ hing de grote meerderheid van de bevolking traditionele Afrikaanse religies aan. De aanhang van de moslims en de christenen vormde in die tijd samen minder dan een kwart van de bevolking.”

Niemand zal ontkennen dat in de laatste jaren evangelisatie via radio, televisie en ander moderne middelen positief hebben bijgedragen aan de groei van de kerk. Het intensieve gebruik en de afhankeIn deze regio is de moslimbevolking in de afgelopen lijkheid van deze methode kan echter gemakkelijk eeuw ruim twintig keer zo groot geworden. Deze een averechts effect hebben op de groeide van 11 miljoen in het jaar 1900 tot ongeveer resultaten van zendingswerk 234 miljoen in het jaar 2010. en de kwaliteit van het leven van nieuwe Het aantal christenen groeide nog sneller! gelovigen. Er Dat is in die periode meer dan zeventig keer “Zendingswerk worden groter geworden. Het nam toe van ongeveer tegen7 miljoen naar 470 miljoen. Het gebied ten zet echt zoden zuiden van de Sahara is nu het ‘thuis’ voor aan de dijk” één op de vijf christenen in de hele wereld (dat is 21%) en voor meer dan één op de zeven moslims (15%). Daarmee behoort deze regio tot één van de meest religieuze

gebieden in de wereld. In veel Afrikaanse landen geven negen op de tien mensen nu aan dat religie een belangrijk onderdeel is van hun leven. Dat cijfer is veel hoger dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, terwijl dat land zich tot de meest religieuze en industrieel ontwikkelde landen ter wereld rekent. Meer dan de helft van de christenen in de Afrikaanse landen die werden onderzocht, gelooft dat Jezus nog tijdens hun leven terugkeert naar de aarde. Deze groei van het aantal christenen was het directe gevolg van de conferentie die in 1910 in Edinburgh plaats vond. De westerse kerk zond werkers uit naar Afrika, Azië en andere delen van de wereld om daar het evangelie te brengen aan mensen die dit nog niet eerder hadden gehoord. Het werk van hen die op pad zijn gegaan heeft veel vrucht gedragen. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat zendingswerk echt zoden aan de dijk zet. Daarom beveel ik het werk van OM van harte bij u aan: het brengen van het evangelie naar de volken! 3

Predikant Dr. Tom Marfo Afkomstig uit Ghana en werkzaam als voorganger van een kerk in Amsterdam, directeur van www.womentrafficking.eu


Wereld

Het bekende 10/40 raamwerk waar de meeste onbereikte bevolkingsgroepen wonen, Percentage niet-bereikte volken: 0 tot 10% 10 tot 30% 30 tot 65% 65 tot 100% geen gegevens

Is de missie volbracht? Westen is niet langer het zwaartepunt van het christendom Gedurende de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw zagen we een ware opleving onder zendingsorganisaties en kerkgenootschappen om vóór het jaar 2000 de ‘onbereikten’ te bereiken met het evangelie. We stonden op de drempel van een nieuw millennium. De ‘grote opdracht’ moest voor die tijd volvoerd zijn. Dat is niet gelukt, maar er is wel veel bereikt.

4

Het doel is: “een kerk in elke bevolkingsgroep en het evangelie voor elke persoon”.

Luis Bush was de oprichter van de ‘AD 2000 & beyond’ beweging. Hij was de man achter deze visie en verspreidde deze wereldwijd met kerkelijke leiders en zendingsorganisaties. Tijdens grote conferenties in onder anderen Manilla, Singapore en Zuid Korea werden er door vertegenwoordigers van organisaties en kerken uit tal van landen strategische plannen gemaakt. Deze werden vastgelegd in manifesten. Inmiddels is het nu het jaar 2010. We weten nu dat manifesten de kerk niet kunnen veranderen om gehoor te geven aan de opdracht om op weg te gaan en het evangelie te verkondigen aan alle volkeren. Hoe staan we er nu voor? Het uiteindelijke doel is: “een kerk in elke bevolkingsgroep en het evangelie voor elke persoon”. Vóór het jaar 2000 is dit dus niet gelukt. Er zijn zo’n 16.300 verschillende bevolkingsgroepen in de wereld. Daarvan zijn er nog ongeveer 6.600 niet bereikt met het evangelie. De meeste van deze groepen vinden we in India, China, Pakistan, Bangladesh en Nepal. Tweederde van hen bestaan uit moslims en hindoes. Ze vertegenwoordigen ongeveer 1,6 miljard mensen die op dit moment niets weten van Gods liefde voor hen. Wij kennen deze cijfers nu, maar wie gaat deze

mensen het evangelie vertellen? Tegen alle verwachtingen in is het niet de kerk in het westen die als vanouds deze taak op zich neemt. Halverwege de jaren ’90 is ‘Jozua 2000 Project’ ontstaan. Deze beweging heeft tot doel om duidelijkheid te scheppen over wat er nog gedaan moet worden, wie de onbereikten zijn en hoe ze bereikt kunnen worden met de boodschap van het evangelie. Want, “het goede nieuws is pas goed nieuws als het de ander bereikt”. Een aardverschuiving in de zendingswereld Tot het jaar 1990 kwamen de meeste zendingswerkers uit Noord-Amerika en Europa. De afgelopen twintig jaar zien we grote verschuivingen. Kerken in niet-westerse landen spelen een steeds grotere rol in het bereiken van de onbereikte volken. Uit onderzoek van het ‘Jozua 2000 Project’ blijkt onder andere dat de kerk in Latijns Amerika 21.000 werkers wil toerusten om deze uit te zenden naar westerse landen. Ook OM is betrokken bij het toerusten van deze nieuwe generatie van zendingswerkers. 10.000 Filippijnen maken gebruik van hun beroep om in het Midden-Oosten te kunnen werken. Door hun getuigenis worden veel individuele mensen en hele gezinnen bereikt met de warme liefde van Christus. De kerk in China heeft al sinds de jaren ’20 van de vorige eeuw het groeiende verlangen om zendingswerkers uit te zenden naar het Midden Oosten. De ‘Back to Jerusalem’ beweging heeft deze visie nieuw leven ingeblazen. Zij willen honderd-


Wist je dat… Europa

…. De kerk van Jezus Christus enorm groeit? Dat er de laatste tien jaar meer dan 300 miljoen mensen tot geloof zijn gekomen?

Latijns Amerika

…. Dat van deze mensen er slechts 10 miljoen in Noord-Amerika en Europa wonen en dat de overige 290 miljoen wonen in landen zoals Nigeria, Brazilië, India en China?

Pacifisch Gebied Afrika Noord Amerika

… Dat er 16.300 bevolkingsgroepen in de wereld zijn, waarvan er nog 6.600 niet bereikt zijn met het evangelie?

Azië 0%

10%

20%

30%

40%

Bijbelgetrouwe christenen wereldwijd

duizend zendingswerkers naar Israël laten reizen en ze onderweg op de ‘zijde-route’ in Centraal Azië het evangelie laten verkondigen aan hindoes, boeddhisten en moslims. (Back to Jerusalem. 2003, door P. Hattaway). Uiteraard bemoeilijkt het huidige Chinese regime de uitvoering van deze visie. 15.000 Afrikaanse zendingswerkers worden toegerust om naar Europa te gaan om daar de boodschap van hoop door Jezus te verkondigen. Een kerk voor elke bevolkingsgroep en het evangelie voor elk persoon vóór het jaar 2000 is niet gerealiseerd, maar God gaat door met het volvoeren van Zijn plan voor de volken van deze wereld. Er is nog steeds werk in uitvoering. Hierbij wordt zonder onderscheid de hele wereldwijde kerk van Christus ingezet. Laten ook wij ons hiervoor blijven inzetten, zodat het Koninkrijk van God meer en meer gestalte zal krijgen in deze wereld. Totdat Hij komt! In Spreuken 24 vers 11 en 12 staat: “Bevrijd hen die ter dood veroordeeld zijn, doe alles om hun leven te redden. Zeg niet: ‘Ik wist het niet‘.” Wij kennen de feiten!

Meer informatie: www.joshuaproject.net

Trends in de wereld: • Groei van islam en christendom. • Meer groei, maar ook radicalisering en vervolging. • Er is wel ‘christendom’, maar het is slechts oppervlakkig. • Meer ontspoorde jeugd. • Toenemende risico’s voor vrouwen en kinderen. • Onder evangelische christenen is er meer aandacht voor sociale noden. • Technologische mogelijkheden die het evangelie overal toegankelijk maken, ook bij onderdrukkende regimes. • Mensen uit allerlei culturen ontmoeten elkaar nu meer dan ooit. • Groei van het aantal mensen dat niet meer leest.

5


Trainingsprogramma’s

Rebecca terug met OM uit Zuid-Afrika Rebecca v.d. Sluis uit Bleiswijk ging na haar VWO-diploma in september van het jaar 2009 voor één jaar naar Zuid-Afrika. Daar heeft ze in Pretoria samen met 65 jongeren uit zestien verschillende landen meegedaan aan een trainingsprogramma van OM.

Rebecca met kinderen in Gazankulu

6

“Ik ontdekte dat mijn levensstijl pas echt ging veranderen toen ik de informatie in m’n hart ging geloven.”

Welke vijf woorden kenmerkten jouw leven in Zuid-Afrika het meest? Flexibiliteit, niet ‘ik’ maar ‘wij’, multicultureel, primitieve leefomstandigheden en altijd mooi weer. Wat is je mooiste ervaring geweest? Ik heb er zoveel gehad. De mooiste is het feit dat ik God van heel dichtbij heb meegemaakt. Hij heeft in mijn hart gewerkt en mij veranderd. Hij heeft mij ook gebruikt om aan anderen Zijn liefde en hoop door te geven. Ditzelfde is ook bij m’n teamgenoten gebeurd. Het is gaaf om te zien hoe mensen meer op Jezus gaan lijken en een steeds grotere passie voor onze Heer krijgen! Wat heb je geleerd in het afgelopen jaar? We zaten niet alleen in de ‘schoolbanken’. Drie keer gingen we op ‘outreach’, waarbij ik ook erg veel heb geleerd. Ik heb gezien hoe theorie met praktijk samen veel meer effect heeft.

Voordat ik naar de training kwam, zat er al aardig wat informatie van de bijbel in m’n hoofd. Ik ben namelijk christelijk opgevoed. Ik ontdekte dat mijn levensstijl pas echt ging veranderen toen ik de informatie in m’n hart ging geloven. Vooral tijdens de outreaches heeft God me door een aantal verschillende en lastige situaties heen genomen. Daardoor belandde de informatie die in m’n hoofd zat ook in m’n hart. Een voorbeeld? Ik heb mijn hele leven al gehoord: ‘Vertrouw op God dat Hij zal voorzien in de dingen die je nodig hebt’. Dat probeerde ik ook wel te doen, maar omdat we in Nederland nogal rijk zijn en we vaak in luxe leven, was het moeilijk om dat in de praktijk toe te passen. Ik had alles al. Hier in Zuid-Afrika heb ik deze les pas echt geleerd. Soms hadden we nog niet eens een bed om in te slapen. We moesten echt op Hem vertrouwen. Wat vond je moeilijk? Het leven in een grote groep is niet altijd even gemakkelijk! Als je op elk moment met vijfenzestig anderen samen bent, dan is er altijd wel iemand waar jij je aan ergert. Je kunt die persoon niet ontlopen omdat je elkaar sowieso vier keer per dag ziet, bij het ontbijt, de lunch, het avondeten en minimaal één keer bij het toilet. Het is waar dat God je echt vormt door anderen. Ook al was het moeilijk om met sommige mensen samen te leven en te werken, toch heb ik er ontzettend veel van geleerd! De meeste tijd vond ik het trouwens erg gezellig om met zoveel mensen uit zoveel verschillende culturen samen te zijn. Je verveelt je nooit en je kunt altijd wel een praatje met iemand maken. Daar heb ik nooit iets op tegen.


Gelukkig had ik niet veel last van heimwee. Soms miste ik m’n ouders, broer en vrienden natuurlijk wel. Dat was niet altijd gemakkelijk, vooral niet met de kerstdagen. Toen had ik het er ff moeilijk mee. Wat miste je, naast familie, uit Nederland het meest? Mijn fiets, de veiligheid in Nederland, kaas en drop. Wat ga je nu doen? M’n toekomstplannen zijn nog niet helemaal definitief. Ik ga waarschijnlijk psychologie studeren, in Leiden. Wat ik daarna ga doen, dat weet ik nog helemaal niet. Misschien wel naar een bijbelschool of … de zending in! Wat heeft OM gedaan tijdens de wereldkampioenschappen voetbal? Tijdens het WK heeft OM een grote outreach van vijf weken georganiseerd. Naast ons team van vijfenzestig mensen kwamen er ook deelnemers van buitenaf, om mee te doen. In totaal waren we met ongeveer honderd personen. We werden over tien teams verdeeld. Deze gingen naar verschillende plaatsen in Zuid-Afrika. Veel teams gingen naar plattelandsgebieden, waar geen stromend water of elektriciteit was. Daar hielpen ze de lokale bevolking, zowel geestelijk als praktisch. Elk team werkte samen met een plaatselijke kerk die ons op de hoogte stelde van hetgeen er nodig was. Wij probeerden dan tijdens de outreach daarin te helpen. Een aantal teams was ook bezig om te evangeliseren rondom de voetbalstadions. Het WK was echt een geweldige mogelijkheid om letterlijk de hele wereld te bereiken, zonder zelf weg te hoeven gaan naar een ander land. De naties kwamen namelijk naar Zuid-Afrika toe! Wat hebben deze acties betekend? Omdat elk team weer andere dingen deed, is de uitwerking een lange lijst van zaken. Teveel om op te noemen! Het doel van elk team was om de liefde en de hoop van onze Heer te verspreiden. Dat is zeker gelukt. We deden dit niet alleen met woorden, maar ook met daden, zoals bijvoorbeeld door het opknappen van een kerk of een school. Natuurlijk heeft God ons ook gebruikt om mensen aan te raken in hun hart. We hebben ontzettend veel mensen hun leven aan Jezus zien geven. Dit is denk ik één van de mooiste resultaten. Het was super om daar deel van uit te maken! Deze mega outreach heeft niet alleen een heel belangrijke rol gespeeld in het bemoedigen van christenen, maar heeft God ons ook gebruikt om kerken bij elkaar te brengen. Dit laatste heeft in mijn team bijvoorbeeld een grote rol gespeeld. Wij werkten voor een blanke Gereformeerde Kerk. Met deze kerk en met alle vrijwilligers die uit die kerk kwamen, gingen we naar de krottenwijken toe om daar een ‘vakantie kinderclub’ te houden. In deze krottenwijken wonen alleen zwarte mensen. De plaatselijke kerk uit deze krottenwijk werkte ook mee. Het was zo geweldig mooi om te zien hoe de Gereformeerde Kerk en de kerk uit de krottenwijk samenwerkten.

Er ontstonden vriendschappen tussen de gemeenteleden en de voorgangers. Vanaf het jaar 1948 tot aan 1990 heerste er in Zuid-Afrika de apartheid, de onderdrukking van de ‘zwarte’ mensen. De effecten daarvan zijn nog steeds te merken. Het was echt geweldig te zien dat ‘zwart’ en ‘blank’ tijdens deze outreach hand in hand met elkaar samen werkten.

WK in Zuid-Afrika 248 mensen, verdeeld over 31 teams, zwermden in juni en juli uit naar plaatsen in heel Zuid-Afrika. Zie het kaartje. Met als naam ‘The ultimate Goal’ organiseerden teams vakantie Bijbelclubs voor kinderen. Ze voerden op straat gesprekken, vertoonden de Jezus film op grote schermen, evangeliseerden bij de voetbalstadions en verspreidden folders. Een groep medewerkers ging elke twee dagen naar het hotel waar het nationale elftal uit Noord-Korea verbleef, om daar te bidden voor dit team en voor hun land. Een ander team werkte onder gemarginaliseerde vrouwen en hun kinderen, in de straten van Pretoria.

Trainingsonderwerpen De training in Zuid-Afrika behandelde de volgende onderwerpen: • Leven met mensen van andere culturen • De grondbeginselen van het christelijk geloof • ‘Inside-out’ waarbij jongeren zich verdiepen in de eigen relatie met God. Vragen die aan bod komen: Wat geloof je echt met heel je hart over God en de bijbel? Staat er iets tussen jou en de Heer? Is er iemand in je leven die je nog niet hebt vergeven? Wie is God voor jou? • AIDS en HIV • ‘Missions Mobilising’. Over de noden in de wereld en wat wij daar als christenen aan kunnen doen. • Leiderschap • Discipelschap • Kinderwerk • Sport en evangelisatie • Jeugdwerk • Geestelijke strijd

Iets voor jou een (half) jaar naar Zuid-Afrika? Bel ons en maak een afspraak voor een oriënterend gesprek: (0527) 615607.

Het verhaal van de 8-jarige Chris Hij kwam naar de kerk waar een OM-team een kinderprogramma verzorgde. Hij was vol verwachting. Hij keek vooral uit naar... snoep en speelgoed. Hij kon niet wachten tot de OM’ers waren uitgepraat over God, om maar in het bezit te komen van een sapje of snoepje. Op een dag vertoonde het team de film ‘De Godman’ op een groot scherm. Het werd een indrukwekkende ervaring voor de kleine Chris. Hij was erg enthousiast over het goede nieuws dat hij hoorde. “Weet u dat Jezus stierf, maar na enkele dagen weer opstond uit de dood?” riep Chris daarna tegen de mensen om hem heen. “Ik wil deze film weer zien!” De volgende dag zag hij de film wel vier keer; en nog eens vier keer de dag daarop. Het verhaal van Jezus had zo’n grote impact op hem, dat hij het niet na kon laten er over te praten. De Nederlandse Joanne (op de foto) van het team in Johannesburg vertelt: “Chris is nu zo hongerig om te leren over de Heer Jezus. De dagen daarna kon ik Chris meer vertellen over Jezus en enkele eenvoudige waarheden uit Zijn woord leren. Chris’ houding veranderde enorm. Hij is daarnaast elke keer ook heel dankbaar als hij weer iets lekkers krijgt.” Voor meer verhalen over de acties rond het WK in Zuid-Afrika: www.omsa.org.za

7


Deze zomer: TeenStreet en TeenStreet is hét Europese evenement van het jaar voor christen tieners. Het vond van 28 juli tot 4 augustus 2010 voor de achttiende keer plaats in Duitsland. Naast heel veel lol, vrije tijd en gezelligheid stond Psalm 23 centraal.

The Art Zone waar de tieners hun talenten met verf en klei kunnen uitleven.

In de voorafgaande opbouwweek doet TeenStreet er alles aan om een mooie presentatie en een goede organisatie neer te zetten. De ruim driehonderd Nederlandse tieners meldden zich bij de registratie

PS. XXIII (Psalm 23) is waarschijnlijk de meest bekende psalm. Nog steeds weet dit woord van God onze harten te raken; ook dat van tieners. Josh (Ier) en Debs (Amerikaan) Walker verzorgden hierover de meeste studies.

8

Vertalers zorgden ervoor dat 2.060 tieners uit 19 landen de boodschap meekregen in hun eigen taal.

De Throne Room, het avondprogramma waar God aanbeden wordt, is voor veruit de meeste tieners het hoogtepunt van TeenStreet.

Onder de 23 nationaliteiten die aanwezig waren op TeenStreet, was ook 1% van de bevolking van de Faeröer eilanden present. Het internationale karakter maakt TeenStreet heel gezellig en bijzonder. Een cruciaal onderdeel van de TeenStreetstructuur zijn de leiders. Er is één coach voor elke zes tieners en er is een ‘Ministry & Management persoon’ (M&M) voor elke zeven coaches.

Er worden heel wat maaltijden geserveerd op TeenStreet. Het legertje van de Service Crew zorgt voor de uitvoering.

Op dag vijf kunnen tieners de stad in om het gesprek over Jezus met het winkelende publiek aan te gaan. De vraag was: “Wat of wie is volgens u Golgotha?”

Teenstreet is ook volop sport en spektakel.

Gedurende zeventien jaar speelden de Nederlandse Zimmers en Krijgsmannen op TeenStreet. Dit jaar was het debuut van de OUTBREAKBAND. Deze is te horen en te zien op www.nl.om.org/teenstreet Het audio/visuele team van OM leverde een belangrijk aandeel aan het welslagen van TeenStreet door soms heel spectaculair geluid, licht en andere speciale effecten te leveren. Henrik, cameraman en videoeditor, gaf een workshop: “Videocamera’s zijn net pennen en potloden. Het zijn instrumenten die we kunnen gebruiken om daarmee verhalen te vertellen.”

Veel tieners leven in moeilijke thuis situaties. Bid voor de tieners van Europa dat zij ook thuis mensen hebben die om hen heen staan, naar hen luisteren en troosten en verder helpen.

Van de hoofdprogramma’s zijn videoopnamen gemaakt. Deze staan op de video website van OM: www.omnitube.org


Transform 2010

Veranderd leven Bendelid leert Jezus kennen

H

et doel van Transform2010, de zomeractie rond het Middellandse zeegebied, is dat mensen Jezus leren kennen. Ruth is een voorbidster uit Finland. Ze ging met een gebedsteam langs verschillende plaatsen in Italië. Catherine is een Amerikaanse die woont en werkt in Schotland. Zij ging met een team dvd’s in Turkije uitdelen. Darran en Daniel komen uit Groot Brittannië en Jonathan uit Duitsland; zij maakten samen deel uit van een team dat naar Israël ging. Meer dan driehonderd mensen vormden samen veertig teams: boodschappers van hoop in het gebied rondom de Middellandse Zee. De kennismaking met Jezus is veelal een heel proces in het leven van een mens. Het is een tijd van zowel zaaien als oogsten. De verhalen druppelen nu bij ons binnen. Zo is OM in de hele wereld bezig, via de LOGOS HOPE, in India en in de landen rondom de Middellandse Zee. Overal gebeuren bijzondere dingen. Het verhaal van John uit de Verenigde Staten is daarvan een voorbeeld. Hij vertelt: Twee jaar geleden werd ik voorgesteld aan Luis Miguel, de leider van de MS-13 in de stad Sacapulas. MS-13 wordt door de autoriteiten beschreven als één van de meest gewelddadige en beruchte straatbendes in de wereld. Luis had de bende op zijn vlucht vanuit Guatemala City naar Sacapulas gebracht. Daar had hij deelgenomen aan schietpartijen, overvallen, berovingen en andere criminele activiteiten. Toen ik Luis ontmoette was hij koud, hard, bitter en... nou ja, kwaad. De donkere blik in zijn ogen verraadden zijn ware hart. Hij luisterde naar wat we over de liefde van Jezus te zeggen hadden. Hij was transparant over zijn leven; maar niet op een bescheiden manier. Hij was erg trots. Hij stond ons wel toe om voor hem te bidden, maar hij

was onbewogen. Ik nam me voor om het komende jaar zo vaak mogelijk voor Luis te blijven bidden. Hij wil gered worden In de zomer van 2009, toen we Sacapulas voor de tweede keer bezochten, merkte ik Luis weer op. Hij stond achteraan in de kerk tijdens een genezingsen evangelisatiedienst. Hij bleef daar de hele tijd maar staan, terwijl hij voor zich uit staarde. Na afloop ging ik naar hem toe. Hij omhelsde mij. Hij zag er anders uit... heel anders. Hij was niet meer die harde, donkere, bittere en uitdagende kerel. Integendeel. Hij leek tot tranen toe te zijn geraakt. Luis was nog steeds betrokken bij de bende, maar hij wilde daar uit. Hij wilde een verandering. Nogmaals deelde ik de grote liefde van Jezus voor hem. Hij trilde, maar kon de woorden om Jezus aan te nemen niet uitspreken. Ook een teamgenoot mengde zich in het gesprek en deed een directe oproep om Jezus in zijn hart te laten komen en zich af te keren van het vernietigende pad dat hij bewandelde. De woorden waren nog maar nauwelijks uit zijn mond gekomen toen Luis op de vloer neerviel en onbedaarlijk begon te huilen. Hij beleed allerlei dingen aan God en vroeg aan Jezus om hem te redden. Hij dacht op dat moment niet na over de hemel of de eeuwigheid. Hij wilde alleen maar gered worden... weg uit de straatbende waar hij in zat en vrij van geweld, haat, angst, woede, leugens, leegte en de afwezigheid van hoop. Die avond was ik getuige van een wedergeboorte. Vol vreugde en liefde Vorige week ben ik voor de derde keer teruggekomen uit Sacapulas. Weer ontmoette ik daar Luis. Dit keer stond hij niet nerveus achterin de kerk. In plaats daarvan stond hij in het midden van de gemeente Jezus te aanbidden. Ten minste één

Linksboven: Juan en Luis (rode shirt) Boven: Tekenen van de aanwezigheid van de MS-13 bende in de stad Sacapulas Onder: Luis (rode shirt), Cesar (in het witte shirt) is ook een voormalig bendelid en John (in het midden)

Heb je interesse in een studieprogramma of wil je weten wat we nog meer doen in Latijns Amerika. Vraag de folder aan of kijk op www.nl.om.org.

ander lid van de MS-13 is Luis gevolgd en heeft de straatbende verlaten. Luis ging met ons team mee voor een tweedaagse ‘mini-mission trip’ naar de stad San Juan Cotzal, een stad die tijdens de burgeroorlog zesduizend van haar inwoners heeft zien afslachten. De eens zo gewelddadige Luis ging nu in de naam van de Vredevorst en verkondigde het evangelie van de vrede aan andere mensen in Guatemala die lijden onder hun eigen vorm van gevangenschap, onderdrukking en wanhoop. Luis predikte het goede nieuws aan de armen, hij bad voor de zieken, gaf de hongerigen te eten en hij omhelsde alcoholverslaafden. Hij is vol van de vreugde van de Geest en gevuld met de liefde van Jezus. Ik dank God voor Luis’ redding. Door John Moyle die met een team van zijn gemeente de afgelopen drie jaar drie keer de stad Sacapulas in Guatemala bezocht.

9


Wereld

Zendelingen in Nederland? De hele kerk met de hele boodschap naar de hele wereld

D

e hele kerk moet helpen om de hele boodschap aan de hele wereld te brengen.

In Nederland is de kerkgang sinds de tweede wereldoorlog met bijna 1% per jaar achteruit gehold. De groei van de kerk elders in de wereld is echter enorm groot. Een collega in Indonesië vertelde me enkele jaren geleden: “Vorig jaar zijn er in Indonesië tachtig kerken in brand gestoken, maar er zijn er veel meer gesticht, dus we zijn aan de winnende hand.” De kerk in het niet-westerse deel van de wereld is nu groter dan die in het westen. Neem de Filippijnen als voorbeeld. Daar telt de Christian and Missionary Alliance (Parousia gemeenten in Nederland) bijna drieduizend kerken. In 1947 waren dit er nog maar dertien. Hun doel om daar elk jaar honderd nieuwe kerken te stichten wordt meestal overschreden. Zij hebben nu zelf zendingswerkers uitgezonden naar Hong Kong,

10

“In 1910 waren er in de wereld voor elke christen ongeveer 20 ongelovigen. Nu 1 voor elke 7.”

Thailand, Bolivia, Paraguay, Cambodja, Palau, Hawaii, Australië, Singapore, India, Papua Nieuw Guinea, Japan en Nepal. In India telt de Evangelische Zendings Alliantie ruim tweehonderd aangesloten organisaties, die samen meer dan veertigduizend medewerkers tellen. In Azië, Afrika en Zuid-Amerika; overal is het verhaal hetzelfde! De kerk in Korea heeft maar liefst 23.000 zendingswerkers uitgezonden. Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat er in Edinburgh een groot en historisch zendingscongres

gehouden werd, met vertegenwoordigers van tal van kerken en organisaties. Op dat moment waren er in de wereld voor elke christen ongeveer twintig ongelovigen. Nu is die verhouding één op zeven! In de vorige eeuw zijn er meer mensen tot geloof in Jezus Christus gekomen dan in alle eeuwen daarvoor bij elkaar. Is onze tijd in Nederland dan voorbij? Welnee! De hele kerk moet helpen om de hele boodschap aan de hele wereld te brengen. Dat geldt ook voor ons als christenen in Nederland. Elders in de wereld hebben

Project Starthulp Ondersteuning voor nieuwe OM’ers uit kansarme landen Elke Nederlander die met OM meegaat, zorgt voor zijn eigen financiële ondersteuning. In een rijk land als Nederland komt dat meestal wel voor elkaar. Hoe gaat dit als iemand uit Oezbekistan, Algerije of Nigeria komt? Voor hen is het veel moeilijker om genoeg ondersteuning bij elkaar te krijgen, terwijl het juist voor hen zoveel kan betekenen. OM-Nederland heeft speciaal voor zulke mensen het fonds ‘Starthulp’ opgezet. Van daaruit worden nieuwe werkers uit kansarme landen op weg geholpen, zodat zij toch de zending in kunnen gaan. Tot nu toe hebben we hiermee al enkele honderden mensen een start kunnen laten maken! Met behulp van uw gift zullen nog meer christenen uit minder bedeelde landen op pad kunnen om het evangelie te verspreiden. Helpt u mee? Namens hen alvast hartelijk bedankt! Een financieel steuntje in de rug, zodat wij voor één jaar een niet-Westerse medewerker bij OM kunnen helpen. Uw bijdrage is welkom op: 11.42.32.938 – OM-Nederland. Vermeld bij uw gift: ‘Starthulp’.


Ruel Yi uit Taiwan Binnen Operatie Mobilisatie hebben we al diverse mensen vanuit andere delen van de wereld, die nu in Europa helpen bij evangelisatie. Ruel Yi uit Taiwan is er één van. Ze spreekt Mandarijn en werkt onder Chinese studenten in Engeland. De woorden in Psalm 127 vers 1 gaven bij haar de doorslag. Daar staat: “Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers.” Ze was nog maar een paar jaar christen en dacht aanvankelijk dat zendelingen mensen waren die het evangelie ‘verkochten’. Ze besefte bij het lezen van deze woorden dat God Zijn huis aan het bouwen is en dat Hij haar uitgenodigde om mee te doen.

Straatwerk in Birmingham

Ze meldde zich aan bij OM en vertrok naar de DOULOS. Toen dat schip een half jaar geleden uit de vaart werd genomen, was de vraag: Wat nu? Ze hoorde dat OM Lifehope in Engeland op zoek was naar iemand die Mandarijn sprak, om met Chinese studenten te werken. Ze heeft daar inmiddels helemaal haar stek gevonden, begeleidt jonge gelovigen en vertelt het evangelie aan Chinezen. Ruei Yi is een Taiwanese zendelinge in Europa. De rollen zijn inderdaad omgedraaid. Het team van OM in Engeland: LifeHope, heeft nog plaats voor jongeren die een traningsprogramma vanaf 4 maanden willen volgen. Kijk op www.lifehope.om.org voor meer informatie. Ruel Yi met een Chinese vriendin waarmee ze de bijbelstudie doet

Bid God dat Zijn Geest in Europa mensen mag blijven raken en dat Zijn gemeente gehoorzaam mag zijn aan het bevel om discipelen te zijn en te maken. Ontvang de wekelijkse gebedspunten in uw e-mail box. Mail info@nl.om.org en vraag deze aan!

ze ons nog steeds hard nodig: onze expertise, onze technische en financiële hulpmiddelen, onze opleidingsmogelijkheden en zeker ook onze gebeden en bemoedigingen. Maar… wij hebben hen ook heel hard nodig; hun onbevangen geloof, hun toewijding en hun bereidheid om te lijden voor de naam van Jezus. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de predikant die ik in Nepal ontmoette: Joyti Sunawar. Hij ging terug naar het dorp waar zijn familie eerder was weggepest, ver weg in de bergen, om daar huis aan huis het evangelie te brengen. Hij werd vergiftigd, maar overleefde door een wonder. Nu is 70% van het dorp christen en zijn vader is er de predikant in de kerk. Wij hebben het nodig om oog in oog te blijven leven met de nood waar honderden miljoenen elders in de wereld dagelijks in moeten leven. Ik denk bijvoorbeeld aan die Chinese arts in China die vertelde over haar werk in Tibet, waar ze medische hulp biedt aan mensen die de meest essentiële zorg ontberen. Ze

liet een foto zien van een gigantische en onnodige doorligwond, zo groot als een pannenkoek. De helft van alle kinderen in de wereld groeit volgens Compassion op in armoede. Toen de DOULOS in Cebu lag, woonde er een arm gezin onder karton op de kade. Op een nacht had het zo hard geregend dat alles in elkaar was gezakt. De bemanning bouwde een nieuw en steviger onderdak. De jongeren aan boord waren aangegrepen door dit voorval. Enkelen van hen zijn daarna in Cebu gebleven om een werk onder de straatkinderen te beginnen. Het bestaat nog steeds! Dat contrast met onze welvaart maakt ons dankbaar en laat ons zien wat we kunnen doen met de middelen die ons zijn toevertrouwd. Een voorbeeld? Voor tweehonderd euro per maand onderhoud je een predikant in de Filippijnen of een onderwijzeres in India. Elders in de wereld maakt men zich grote zorgen om de situatie bij ons in Europa. Men heeft gehoord van de geestelijke achteruitgang en komt hierheen

om bij ons het evangelie te verkondigen. Dat kan en mag ons niet verbazen! De grootste kerk in België is nu een Afrikaanse. In Amsterdam zijn al meer dan tweehonderd immigrantenkerken. Maar ’t is voor hen niet gemakkelijk. De cultuuromslag is enorm groot en het leven is hier voor hen erg duur. Bovendien groeit het anti-buitenlanders sentiment. God gaat door. De hele kerk moet helpen om de hele boodschap aan de hele wereld te brengen. Jezus zei het tweeduizend jaar geleden al: “Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God” (Lucas 13:29). Zendelingen bij ons in Nederland? Ja, graag! Joop Strietman Oprichter OM-Nederland Directeur www.leadershipmatters.ws

11


LOGOS HOPE

“Alles is hier anders” LOGOS HOPE bezoekt Afrika

12

In Monrovia (Liberia) ontvangt de LOGOS HOPE haar miljoenste bezoeker. De student Francis Mulbaha ontvangt een kado uit handen van kapitein Dirk Colenbrander. Links directeur Gian Walser.


Van het Caribische gebied naar Afrika. Een indrukwekkende cultuurschok voor de meest van de vierhonderd opvarenden van de LOGOS HOPE afkomstig uit 50 verschillende landen. Een aantal Nederlanders aan het woord.

Steven (30) uit Geesbrug Belevenissen in Takoradi Vandaag was het de laatste dag dat de LOGOS HOPE in Sierra Leone open was voor het publiek. Gisteren waren er meer dan zesduizend bezoekers gekomen, wat lange rijen van wachtende mensen opleverde. Er gingen meer dan veertig teams op pad toen de LOGOS HOPE hier was, om praktische hulp en hoop te bieden aan de plaatselijke bevolking. Daarnaast was er een vol schema met programma’s die we aan boord organiseerden in het ‘Hope theater’ en in de ‘Logos Lounge’. Van locale mensen hoorden we dat ze via de radio al wisten van de komst van het schip. Het waren drukke weken met stress en ook plezier. Volg Steven: www.stevenkregel.shareyourstory.nl

Marten (22) uit Ureterp “Dit heb ik nog nooit gezien” Zodra we in Freetown in Sierra Leone hebben aangelegd en we als dek-crew aan de slag gaan met de loopplanken en het lossen van de auto’s, komen we er achter waarom er zoveel mensen op de kade staan. Allemaal zoeken ze werk. En een aantal begint dan ook flink mee te helpen, in de hoop dat ze na afloop geld krijgen. Helaas moeten we hen teleurstellen. Ook beginnen we met het lossen van ons afval dat we met vierhonderd man geproduceerd hebben. We konden dit niet overboord gooien tijdens de overtocht, omdat er bijvoorbeeld plastic in zat. Meteen stormen er tientallen mensen op het afval af om het mee te nemen. Ook deze mensen moeten we teleurstellen. De vuilniswagen is aangekomen om het afval op te halen en meteen ontstaat er een flinke ruzie tussen de vuilnismannen en de locale mensen. Allemaal willen ze het afval meenemen. Ik zie het nog precies voor me hoe een vuilnisman en een andere man beide om een zak afval vechten. Alle twee trekken ze aan een kant van de zak. Ik weet even niet wat ik moet denken. Dit heb ik nog nooit gezien. Later in de week zie ik de vuilnismannen opnieuw vuilnis ophalen. Snel dumpen ze de containers in een open truck waarna ze tussen het afval gaan zitten en gierig om zich heen graaien. Alles wat maar een beetje waarde heeft verdwijnt in een van hun zakken. Ik dacht dat ik al armoede gezien had in het Caribische gebied, maar dit is toch wel heel anders. Hier komen geen cruise schepen, hier zijn geen souvenirwinkeltjes en goed verharde straatjes. Hier is het echt anders. Volg Marten: www.martenhiemstra.nl

Yvonne (23) uit Leeuwarden Armoede en mishandeling Afgelopen maandag ging ik erop uit met een groep vrienden. We liepen in de kleurrijke drukte als de ‘whities’. Onderweg werd ons menigmaal een baby aangeboden om die mee te nemen. Op onze weg terug naar het schip liep een meisje van een jaar of zes, gekleed in een grijs shirt/ vod, drie kwartier met ons mee. Op een gegeven moment stootte iemand haar aan en verloor ze haar evenwicht. Haar paars-en-wit-gestreepte wasteil viel en de waterzakjes spatten kapot op de grond. Huilen! Ik bedoel… HUILEN. Hartverscheurend, zo zielig. Wetende dat dit haar inkomen is, probeerde ik haar te troosten Nu was ze alles kwijt. Veel kun je dan niet doen. Geld geven is geen optie. Toen kwam iemand met het briljante idee om nieuwe waterzakjes voor haar te kopen. Op de weg terug vertelde het meisje dat ze wordt geslagen als ze aan het eind van de dag het bepaalde bedrag niet heeft. Ik vertelde haar in de korte tijd over Jezus, dat Hij van haar houdt en dat ze altijd bij Hem terecht kan. Veel tijd om het hele evangelie uit te leggen had ik niet. Bij het afscheid gaven we haar de zakjes met water. Ik bad voor haar, gaf haar een knuffel en zei haar dat ze niet moest vergeten wat ik haar had verteld. Dankbaar, maar ook met verdriet en angst in haar ogen liep ze verder. Wat is de wereld toch scheef. Volg Yvonne: www.yvonnefijnvandraat.nl

Jaap (20) uit Renswoude Les in de keuken Vandaag werkte ik in de kombuis. We hebben een speciale maaltijd opgediend: droge rijst met witte bonen en een glas water. Dat was alles! Iedereen zat ervan te kijken. Na tien minuten kwamen er een paar mensen de keuken uitlopen en bedienden slechts enkele mensen met heerlijke kip. Aan iedere tafel was er slechts één persoon die deze heerlijke maaltijd kreeg. De rest at gewoon droge rijst met witte bonen… Dit deden we om te laten zien hoe de mensen in Afrika naar ons kijken. Ze vinden het niet eerlijk dat wij een mooi schip hebben met goed eten en schoon water. Ik vond het best goed om hier even bij te worden bepaald. Kunnen jullie je dit voorstellen? Een tafel vol mensen met één persoon die een prima maaltijd heeft. De rest zit gewoon aan de droge rijst! Na dit alles heb ik de afwas gedaan. Die was natuurlijk snel klaar! Volg Jaap: www.boerjaap.waarbenjij.nl

13

25 november 2010 LOGOS HOPE event met diner Noteer alvast in uw agenda: donderdag 25 november 2010 in De Koningshof op Urk. Kijk op www.nl.om.org voor meer informatie en aanmelding.

Kijk op www.omships.org voor filmpjes, het actuele vaarschema, webcams en meer. EO-Metterdaad was aan boord van de LOGOS HOPE in Sierra Leone. Vier uitzendingen voor het programma ‘Nederland helpt’, zijn gemaakt. Kijk op www.nl.om.org om de uitzendingen te zien.


Nederland

Missionaire levensstijl in Nederland… hoe doe je dat?

Gladiolenknollen op het Soesterkwartier E

rna Vedder (41) uit Bunschoten, getrouwd met Willem, doet invalwerk op een basisschool. Erna houdt van skeeleren en fietsen. Erna is vooral een mensenmens en doet aan straatevangelisatie.

14

Erna, hoe is je relatie met OM ontstaan? Mijn man Willem is net voor ons trouwen in het jaar 2002, twee maanden op de DOULOS geweest. Hij kwam helemaal ‘vol’ terug. Ik had zelf niet zoveel op met de schepen van OM. Dat veranderde toen wij, tijdens de renovatie van de LOGOS HOPE in Kiel, gewoon een weekje gingen meehelpen. Roest bikken, oude verfresten verwijderen, maar vooral het stofzuigen in de eetzaal … het was geweldig. Ik kwam met heel veel mensen in gesprek. In het jaar 2008 wilde de LOGOS HOPE een paar teams naar Nederland sturen. Ik zorgde ervoor dat er drie teams op diverse locaties programma’s konden verzorgen op scholen, acties konden doen met kerken en praktische werkzaamheden konden verrichten. Hoe geef jij invulling aan de Grote Opdracht? ’s Morgens word ik wakker en dan heb ik m’n stille tijd. Ik verlang er echt naar om Hem dan te zoeken en

om Zijn wil te doen. Zo verloopt de dag dan meer verwachtingsvol. Tijd nemen voor God werkt ook bewogenheid uit, vooral als je bidt voor andere mensen en situaties. Ik ervaar ook dat ik meer door Hem wordt gedragen als er iets moeilijks is. Wat doe je in je gemeente? Met mensen uit de gemeente gaan we maandelijks naar de varkensmarkt in Amersfoort om daar met mensen over Jezus te praten. Meestal geven we dan iets weg. Onlangs deelden we met Pasen gladiolenknollen uit op het Soesterkwartier, met een uitnodiging om het Paasfeest te vieren. Een knol moet eerst sterven, voordat er een prachtige bloem uit kan ontstaan. Met dit gegeven konden we op een leuke en makkelijke manier een bruggetje slaan en uitleggen wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis. Het was gaaf om te zien dat mensen daarna op zondag naar de dienst kwamen. Bijna elke zondag wordt het evangelie duidelijk verkondigd en wordt er een oproep gedaan. Daar reageren elke zondag weer mensen op. Waarom de straat op? Is dat wel de goede manier om mensen te bereiken? Ik ben gelovig opgevoed, maar ik

begreep eigenlijk niets van God. Een half jaar lang heb ik gebeden: ‘God als u echt bestaat, laat me dat dan zien!’ Ik las boeken van Floyd Mc Clung en Corrie ten Boom, die beiden God zo echt beleefden. God liet zich toen ook aan mij zien. Ik kan er nu wel een boek over schrijven. Toen ik net christen was, voelde ik mij enorm vrijmoedig. Op school vroegen ze zelfs of ik verliefd was. Ik straalde van top tot teen. God houdt van mij. Voor Hem ben ik bijzonder. Toch dacht ik ook: Waarom heeft niemand mij dat ooit eerder verteld? Het is toch geweldig dat je nu al weten mag dat je later bij Hem in de hemel zal komen? Daar komt de bewogenheid voor mijn medemensen vandaan. Waar droom je van? In oktober willen Willem en ik graag

twee projecten in Peru bezoeken. We houden van kinderen. We doen ook graag mee aan evangelisatiewerk. Het lijkt ons heel gaaf om mee te doen met het runnen van een kinderrestaurant. Ik ben heel benieuwd hoe God ons zal leiden voor de lange termijn, maar vooral naar wat God me geven zal… gewoon van dag tot dag. Wat adviseer jij lezers van het OM-Nieuws die evangelisatie op straat maar eng vinden? Het is echt heel eenvoudig. Begin oprecht te bidden voor de mensen bij jou in je straat. Doe daarna iets wat bij je past. Ga bijvoorbeeld met kinderen in je buurt wat knutselen of maak met mensen uit het verzorgingstehuis een wandeling. Vraag God om mensen op je pad te brengen.

Het volgen van Jezus is een leven dat vierentwintig uur per dag en zeven dagen in de week omvat, ongeacht waar we zijn of welk werk we doen. Het leven vanuit deze werkelijkheid is per definitie een ‘missionaire levensstijl’. Jezus gaf Zijn volgelingen de opdracht om de wereld in te gaan en om discipelen te maken van alle volken. Zending is in de praktijk meestal een taak voor experts geworden of voor mensen die meenden daarvoor een aparte roeping te hebben ontvangen. De grote opdracht van Jezus is echter voor al Zijn volgelingen bedoeld.


Uit de OM Book Shop Ian Randall

Geestelijke revolutie

NIEUW Geestelijke revolutie

Gary Witherall

met Elizabeth Cody Newenhuyse

Totale overgave

Ian Randall

Z

ijn ze er nog? Mannen en vrouwen die doelgericht en met tomeloze energie op een doel afgaan? Het verhaal in dit boek gaat over zulke mannen en vrouwen die, gegrepen door Gods bovennatuurlijke en onvoorwaardelijke liefde, hun tijd, geld en energie investeren in het doorvertellen van dat bijzondere verhaal. Sommigen betaalden een hoge prijs! Aangespoord door Gods Geest reizen ze naar de uithoeken van de aarde, op zoek naar mensen die bewust, en vaker onbewust, ook op zoek zijn. Het verhaal over Operatie Mobilisatie zal je aangrijpen en aansporen om jezelf over te geven aan Zijn leiding en, net als de levens van hen die in dit boek staan beschreven, dingen voor Hem op te pakken.

NIEUW Totale overgave

NIEUW Hoe weet ik wat God wil?

Gary Witherall

Joop Strietman

I

J

Revolutie begint niet bij volmaakte mensen maar bij bereidwillige mensen. Dit boek zal die bereidwilligheid aanwakkeren!

s waarvoor je leeft, het waard om voor te sterven? In volkomen overgave aan de roeping van God hadden Bonnie en Gary Witherall het comfort en de veiligheid van het leven in de Verenigde Staten ingewisseld voor gevaar en onzekerheid in de door oorlog verscheurde stad Sidon in Libanon. Ze dienden de Palestijnse mensen; ze hielden van hen en vertelden hun het evangelie van Christus. Maar Bonnie betaalde een hoge prijs voor deze roeping: haar eigen leven, afgenomen door een terroristische schutter bij de deur van de kliniek waar ze werkte. Bonnies leven van liefdevolle opoffering laat je zien welke invloed het gehoorzaam volgen van Christus kan hebben in een wereld die in vreselijke nood bevindt. En Gary’s eigen verhaal maakt duidelijk dat wanneer je Gods roeping aanvaardt, ongeacht de omstandigheden, zijn goddelijke liefde werkelijk de haat kan overwinnen.

Paperback, 288 blz - incl. full colour fotokatern van 16 blz - Prijs € 14,90

Paperback, 160 blz - incl. full colour fotokatern van 8 blz - Prijs € 9,90

De geschiedenis van Operatie Mobilisatie

Het waargebeurde verhaal van een leven radicaal toegewijd aan God

aarlijks komen circa 80 jongeren bij OM-Nederland op bezoek voor een gesprek over hun toekomst. Een belangrijke vraag die telkens naar voren komt is: ‘Hoe weet ik wat God wil?’ Als jij met God leeft en je vraagt jezelf af wat je zou moeten doen, dan is dit boekje met principes uit de bijbel plus veel voorbeelden beslist een must-read voor jou. Het boekje is geschreven door Joop Strietman, oprichter van OM-Nederland. 46 blz - Prijs € 2,00

Bel (0527) 615607 of kijk op www.nl.om.org om de boeken te bestellen.

Schoenendoosactie 2010 Jaarlijks worden tienduizenden kinderen, die leven in moeilijke omstandigheden, blij gemaakt met een mooi versierde en goed gevulde schoenendoos.

Doe mee

met uw kerk, gemeente, school, groep of als individu en vul een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. In landen waar dat mogelijk is, wordt ook een boekje met bijbelverhalen uitgedeeld.

Spelen met een pop Gooien met een bal Schrijven in een schrift Kleuren in een boek Een droom komt uit… Iedereen, jong en oud, kan meedoen met Actie4Kids. www.Actie4Kids.org

Bel, mail of schrijf ons voor materialen of informatie: Actie4Kids, Schoolpad 1-B, 3851 JE Ermelo – NL Tel. +31 (0)341-418061 E-mail: info@actie4kids.org

15


Vacatures 1.

Journalist – OM Life Hope, Engeland Beleef jij plezier aan het schrijven van verhalen? Dan is de rol van journalist op ons trainingscentrum wellicht iets voor jou!

2.

Administratief medewerker – Australië Versterk het OM-team met jouw ervaring in administratief werk.

EH-Traject

3.

Opleiding van 5 maanden

Leraar – Cambodja Na drie maanden taalstudie, Engelse les geven.

Gestopt met je studie? Terug van het zendingsveld? Doorstart nodig? WWW.EH.NL | (033) 460 4000

Orienteer krijg visie oje en leven, op G p het je toekomstod, en .

4.

Met tenminste twee jaar ervaring als boekhouder kun jij het team ondersteunen.

5.

EH WORDEN WIE JE BENT Evangelische Hogeschool Amersfoort

Zendingswerker – Ecuador Je houdt van mensen en vertelt ze graag het evangelie.

6.

Trainer – Moldavië Wil jij anderen verder helpen in hun christenleven? Kom ons team de komende drie jaar versterken.

Ken de christelijke markt! Of in één van onze andere tijdschriften

Ook adverteren in OM-Nieuws?

ORIENTEREN=KIEZEN

Boekhouder – Zuid-Afrika

7.

Werving – Noorwegen Heb je altijd al een Bijbelschool willen volgen? Combineer dit dan met een functie binnen OM-Noorwegen als een ‘OM promotor’ binnen de Noorse kerken.

8.

Gemeentestichter – Jordanië Eerst de taal leren en je daarna samen met een team richten op het stichten van een nieuwe gemeente.

9.

1e machinist – LOGOS HOPE Je bent (eerste) machinist en je wilt je wilt direct betrokken zijn bij wat God in de wereld doet.

10.

Neem contact op met Anne Berghegen

P & O adviseur – Nederland Houd jij mensen en ben je niet vies van papierwerk? Je vindt beleid uitstippelen en anderen daarbij adviseren leuk werk? Dan zoeken wij jou voor ons Nederlandse kantoor.

bel (088) 326 33 03 of kijk op www.mediaresult.nl

Belangrijk: Alle OM’ers zijn voor hun persoonlijk onderhoud afhankelijk van een vriendenkring. Dat geldt ook voor bovenstaande vacatures.

OM-Nieuws 311 - sept.-nov. 2010  

Magazine Operatie Mobilisatie Nederland

Advertisement