Jongeren naar Jezus leiden — Eerste hulp bij het bereiken van een nieuwe generatie

Page 1

Magazine voor jeugdleiders en ouders.

N E R E G N O J S U Z E J R A NA N E D I E L IKEN E R E B T E H J I B EERSTE HULP TIE A R E N E G E W U VA N E E N N I E

WAT WEET JIJ OVER GENERATIE Z?

TIENERS LEREN JEZUS' LIEFDE TE DELEN

TIPS: HOE CONNECT IK MET TIENERS?


COLOFON

Operatie Mobilisatie is een internationale zendingsorganisatie die zich dagelijks inzet om samen met lokale kerken het Evangelie van Jezus Christus bekend te maken. Wereldwijd zijn meer dan 3400 zendelingen met 115 verschillende nationaliteiten namens OM actief in 110 landen. In en vanuit Nederland zijn rond de 200 zendingswerkers uitgezonden.

Magazine voor jeugdleiders en ouders September 2019 Eindredactie: Anne Schotanus Vormgeving: Meindert Kramer Redactie: Fedor Christiaanse, Gerco van de Kraats, Johan de Visser, Menno Griffioen Met medewerking van: Annelies Douma, Andreas Kok, Marcus Spronk Vragen of opmerkingen? redactie.nl@om.org / 0527 615 607 Geven Ons werk wordt mogelijk gemaakt door giften. Geven kan op veel verschillende manieren, bijvoorbeeld via een overboeking, een machtiging of een periodieke schenking. Meer informatie over de verschillende mogelijkheden om ons werk financieel te steunen vind je op: www.operatiemobilisatie.nl/geven Stichting Operatie Mobilisatie is door de overheid erkend als ANBI en heeft het CBF keurmerk.

marcus Aan alle ouders, tienerleiders, jeugdwerkers en anderen met een hart voor jongeren: Bij Operatie Mobilisatie zijn we enthousiast over tieners en jongeren – en we geloven dat God dat ook is! We verlangen er naar dat steeds meer jongeren in Jezus gaan geloven en Hem gaan volgen. Want daar waar jongeren Jezus volgen, brengen zij hoop in hun omgeving - waar vaak zoveel gebrokenheid is. OM organiseert, vaak in samenwerking met jeugdleiders, kerken en scholen, toffe events voor tieners waar zij Jezus kunnen leren kennen en waar we hen enthousiast willen maken om ook anderen over Hem te vertellen.

Operatie Mobilisatie Assemblageweg 9 8304 BB Emmeloord 0527 615 607 info.nl@om.org www.operatiemobilisatie.nl IBAN: NL13 RABO 0114 2329 38

In dit magazine willen we je laten zien welke visie OM heeft op het jeugdwerk en welke programma’s we jongeren en kerken of jeugdgroepen kunnen aanbieden. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt of met een van ons sparren wilt – of als je denkt dat een van onze programma’s heel goed

www.facebook.com/OperatieMobilisatie www.instagram.com/Operatie_Mobilisatie_NL

bij jouw tieners zou kunnen passen. Achterin dit magazine vind je een lijst met contactpersonen. We denken graag met je mee.

2 Alleen kun je veel, maar samen kun je meer! Gods rijke zegen op de plek waar jij van invloed bent,

Marcus Spronk Directeur Operatie Mobilisatie


d u o h In 4

4

Een plek waar tieners God ontmoeten! TeenStreet

6

Een weekend voor tieners in Nederland TeenStreet@Home

7

Wat weet jij over Generatie Z? The Facts

8

Help, er zit een tiener in mijn kerk! Tips van experts

10

Tieners leren Jezus' liefde te delen TiM: Teens in Mission

12

In geloof uit je comfortzone Short Term Missions

6

10

3

12

14

Een keer wat anders bij de tieneravond? Great Commission Experience

15

Agenda Seizoen 2019/2020


TEENSTREET

TEKST: PERSOON 1 • BEELD: PERSOON 2 •

: t e e r t S n e e T EEN PLEK WAAR TIENERS 4

GOD ONTMOETEN!

Al meer dan 25 jaar organiseert Operatie Mobilisatie een groot tienerevent: TeenStreet - waar 3000 tieners uit 23 landen worden uitgedaagd om Jezus te volgen.


TEKST: GERCO VAN DE KRAATS • BEELD: TEENSTREET •

TEENSTREET

TeenStreet is een toffe zomervakantie

Al deze NET-groups worden geleid door

voor tieners! Een week lang plezier waarin

volwassenen die de tieners ondersteunen

ze God, hun vrienden en zichzelf beter le-

en uitdagen in hun relatie met Jezus. Ook

1 augustus t/m 8 augustus 2020

ren kennen. Tijdens TeenStreet moedigen

in de ‘Main-Meetings’ wordt er ingegaan

Oldenburg, Duitsland

wij tieners aan om een relatie met Jezus

op het leven in relatie met God. Wat

aan te gaan en keuzes te maken die bij het

tieners hier leren wordt in de NET-groups

KOSTEN 2019

volgen van Jezus passen.

uitgewerkt en toegepast.

Tieners (13 t/m 17 jaar)*

€ 260,-

Vroegboekkorting tot 1 mei: €15,-.

GEZONDE RELATIES Daarnaast biedt TeenStreet natuurlijk een hoop leuke activiteiten: sport, creatieve workshops, seminars, dans, etc. Uiteraard kan de vrije tijd ook gebruikt worden om (internationale) vrienden te maken. Wij

JEZUS VOLGEN EN KEUZES LEREN MAKEN DIE HIER BIJ PASSEN

willen namelijk dat tieners niet alleen een

Coaches (20+)

€ 185,-

Vrijwilligers (18+)*

€ 185,-

Vroegboekkorting tot 1 mei: €15,-.

Kinderen (0 t/m 5 jaar)**

25,-

Kinderen (6 t/m 12 jaar)**

75,-

* Gaan twee of meer tieners uit één gezin mee?

relatie met God hebben, maar ook gezon-

Vanaf de tweede tiener geldt €20,- korting.

de relaties met andere mensen. Daarom

SAMENWERKEN

willen we voor de tieners mogelijkheden

Omdat het belangrijk is dat tieners deel

creëren waar ze hun relatie met Jezus,

uitmaken van een christelijke gemeen-

met andere tieners en met betrouwbare

schap, ook voor en na TeenStreet,

volwassenen kunnen ontwikkelen.

werken we zoveel mogelijk samen met

AANMELDEN

** Kinderen kunnen alleen mee als hun ouders op TeenStreet helpen.

kerken en jeugdgroepen. We willen graag

Profiteer tot 1 mei van onze

We werken bij TeenStreet bewust met

gezamenlijk tieners motiveren, toerusten

vroegboekkorting van €15,-!

kleine groepen, de NET-groups: maximaal

en met hen optrekken, zodat tieners een

→ WWW.TEENSTREET.NL

acht uit hetzelfde land, van hetzelfde ge-

(h)echte relatie met Jezus ontwikkelen.

slacht en van ongeveer dezelfde leeftijd.

Want dáár gaat het om. •

5


TEENSTREET@HOME

TEKST: ANNE SCHOTANUS • BEELD: TEENSTREET •

EEN WEEKEND VOOR TIENERS IN NEDERLAND

Naast het jaarlijkse, internationale event TeenStreet (zie pagina 4) organiseert OM in Nederland het tienerweekend TeenStreet@Home . Een plek waar jongeren

TEENSTREET@HOME 20 t/m 22 maart 2020 Someren

KOSTEN 2019

samen God ontmoeten.

Tieners (13 t/m 17 jaar)*

€ 85,-

Vroegboekkorting tot 1 januari: €10,-.

“Wie herinnert zich de jeugdkampen

sprekken met tieners. Daarom gaan we dit

niet? Nachtspellen, vrienden ontmoeten,

voortaan anders aanpakken.”

€ 65,-

Vrijwilligers (18+)

€ 65,-

Aanmelding start 1 oktober 2019.

samen met anderen je geloof beleven!

6

Coaches (20+)

Een jeugdkamp is voor tieners een abso-

Om jeugdleiders zoals Gerco te helpen

Profiteer tot 1 januari van onze

lute must!” Aan het woord is Gerco van

hun tienerprogramma vorm te geven,

vroegboekkorting!

de Kraats, jeugdleider in een gemeente in

organiseert Operatie Mobilisatie ieder

Nieuwegein.

jaar TeenStreet@Home. Een weekend met nachtspellen, diensten, workshops,

Gerco: “We hebben een tienergroep van

outreaches, bijbelstudies; het is er alle-

AANMELDEN

15 tieners. Na twee jaar weekenden voor

maal. Gerco: "Daarom gaan wij dit jaar

Lijkt het je ook iets voor jouw

hen georganiseerd te hebben, ontdekte

met de tieners en jeugdwerkers naar

tieners of jeugdgroep? Meer info:

ik echter dat ikzelf als jeugdleider tijdens

TeenStreet@Home. Zo kunnen we de

→ WWW.TEENSTREET.NL

zulke weekenden vooral bezig was met ‘de

organisatie volledig uit handen geven en

chips en de cola` in plaats van met gave ge-

ons focussen op de tieners zelf." •


TEKST & SAMENSTELLING: ANNE SCHOTANUS •

the facts R E V O J I J T E WAT WE * ? Z E I T A R E N GE

>70% Meer dan 70 procent van de Neder-

Geen wereld zonder internet

landse jongeren beschouwt zichzelf niet langer als lid van een kerk.

* Generatie Z: geboren tussen 1995 en 2010.

2.500.000 Er zijn op dit moment ruim 2,5 miljoen 16- tot 27-jarigen in Nederland. Dat zijn ± 200.000 jongeren per levensjaar.

Jongeren kennen geen wereld zonder internet. Een aantal weetjes:

24/7 online

SURFGEDRAG

Tieners zijn 24/7 online bereikbaar en verwachten dat ook van anderen.

Nu, nu, nu!

HELP

Generatie Z is gewend dat elke be-

85% van de tieners is online zonder

hoefte op bijna elk moment van de

Tussen 2011 en 2016 hebben 187.576

dat ouders toezien op het surfgedrag.

dag direct bevredigd kan worden:

jongeren één of meerdere vormen van

Van alle tieners heeft 74% wel eens

online kopen, verkopen, bestellen

jeugdhulp, jeugdreclassering en/of jeugd-

moeite om te stoppen met internet en

– alles kán nu en móet dus nu.

bescherming gehad. Dat is bijna 7,5%.

47% zet zijn mobiele telefoon nooit meer helemaal uit.

Multitaskers Jongeren gaan van de ene app naar de

7

andere en van het ene gesprek naar het andere. Ze zijn goede multitaskers (maar hebben wel de slechtste concentratie van alle generaties).

02:15:00

Wereldburgers Een tiener praat via een app net zo

13- tot 19-jarigen besteden gemiddeld

makkelijk met iemand aan de andere

twee uur en een kwartier per dag aan

kant van de wereld als met iemand in

communicatie via social media, app of mail.

dezelfde stad. Hun wereld is een stuk kleiner en juist daardoor een stuk groter dan die van vorige generaties.

Bronnen: www.marketingfacts.nl / www.mens-en-samenleving.infonu.nl / www.frankwatching.com

28% LEEST ELKE WEEK DE DONALD DUCK


t i z r e , p l e H n i r e n e i t n ee ! k r e k n j i m AANTAL N E E N E G E O R WIJ V GEEN PANIEK! DOEN. T N U K ÍJ J T A W EXPERT S NAAR

MPUMI:

"Stel gewoon die ene simpele vraag..." Mpumi Maweni: ‘Iederéén kan betrokken

‘Dit is zo’n grote kans! Trek met hen op,

zijn bij de jongeren in zijn of haar kerk.

word vrienden en nodig jongeren uit in je

Daar hoef je geen jongerenwerker voor

leven. Wees een mentor, wees een coach

te zijn en daar hoef je ook geen uitgekiend

voor hen! Wees niet bang om met jonge-

jongerenprogramma of event voor te heb-

ren te praten. Stel gewoon die ene simpe-

ben. Just hang out with young people!'

le vraag: “Wat houdt je bezig? Vertel het me, want ik ben geïnteresseerd in jou.”

8

‘Wat jongeren nodig hebben, waar ze

En laat hen dan zien dat je echt, echt van

allemaal naar verlangen, is dat je hen

Jezus houdt.’ •

ziet. Veel jongeren hebben namelijk het gevoel dat de volwassenen in hun kerk

Mpumi Maweni (Zuid-Afrika) heeft de afge-

alleen maar in hun bekering geïnteres-

lopen drie jaar samen met zijn vrouw Ginny

seerd zijn en verder geen belangstelling

jongeren én jeugdleiders in Lansingerland ge-

voor ze hebben. Ze gaan daarom op zoek

traind en toegerust. Inmiddels zijn ze vertrok-

naar een plek waar ze wél worden gezien.

ken naar hun volgende standplaats: Canada.

Want jongeren willen graag ergens bij ho-

Op www.missienederland.nl/podcasts vind

ren. De Nederlandse cultuur is weliswaar

je Mpumi’s 30 minuten-inspiratie om je

erg individualistisch, maar de jongeren-

visie op jongerenwerk in de kerk verder aan

cultuur is dat niet. Integendeel!’

te scherpen.


TEKST & SAMENSTELLING: ANNE SCHOTANUS • BEELD: SAM LIM & JONATHAN PELLEGROM •

MARTINE:

6 tips

JONATHAN:

"Jongeren zitten op jou te wachten!"

Martine Versteeg, relatiemanager Jeugd bij MissieNederland, geeft tips over omgaan met tieners:

1 — Rolmodel Wees een positief rolmodel, een

Jonathan Pellegrom: ‘Veel men-

in gezinnen, op scholen en in de

voorbeeld waarmee ze zich kun-

sen hebben het verlangen dat de

jeugdzorg heb ik telkens hetzelfde

nen identificeren.

jongeren in hun leven veranderen,

waargenomen: mensen die impact

maar zijn onzeker over hoe ze het

hebben op jongeren, hebben een

2 — Relaties

verschil kunnen maken. Ze worden

aantal dezelfde, kenmerkende ge-

Investeer in relaties: tieners en

overspoeld door teleurstelling of

woontes. Deze gewoontes zijn niet

jongeren maken zich los van hun

onzekerheid. Maar of je nu vader

afhankelijk van karakter, leeftijd,

ouders, en zoeken andere volwas-

of moeder bent, of als professional

omstandigheden:

senen om mee te sparren.

werkt met jongeren, of dat je ge-

deze gewoontes leren en toepas-

woon verschil wilt maken in je om-

sen.’ In zijn boek 'Impact' lees je

geving, school of kerk: ook jij kunt

meer over deze gewoontes. •

3 — Openheid

iedereen

kan

Kan de tiener bij jou terecht met

een enorme impact hebben op de

vragen en twijfels, hoe moeilijk die

jongeren in jouw leven. En dit is

Jonathan Pellegrom is jongerenwer-

misschien ook zijn?

niet alleen iets wat jij graag wilt. De

ker, schrijver en spreker bij Athletes

jongeren in jouw leven willen ten

in Action (onderdeel van Agapè). Hij

diepste ook niets liever. Jongeren

heeft meerdere jaren leiding gegeven

zitten op jou te wachten.’

aan het missionaire jongerenwerk

4 — Liefde Laat zien dat ze welkom en geliefd zijn. De puberteit is een periode

binnen Agapè en is al ruim twaalf

waarin tieners vaak onzeker zijn

‘In al mijn gesprekken met jonge-

jaar werkzaam met straatjongeren,

over zichzelf en hun omgeving.

ren, ouders, vrijwilligers en profes-

en betrokken bij kerkelijk jeugdwerk,

sionals binnen de kerk, op straat,

pleegzorg en jeugdzorg.

5 — Ruimte Stimuleer hun betrokkenheid en geef hen ruimte om te ontwikkelen, te falen en opnieuw te proberen.

6 — Interesse

NIEUW BOEK: IMPACT Eind 2019 komt het boek en online werkboek van Jonathan Pellegrom uit: ‘Impact.

Vergeet degenen die niet (meer)

Vijf gewoontes om een krachtige invloed te

komen niet. Laat merken dat de

hebben op jongeren.’ (Gideon). Een aanrader!

deur altijd voor hen open staat en blijf oprecht geïnteresseerd.

MEER INFORMATIE Veel meer tips over geloofsontwikkeling bij tieners en jongeren: → www.gemeenteinontwikkeling.nl

9


TEENS IN MISSION

Tieners leren Jezus' liefde te delen Teens in Mission (TiM) daagt 12- tot 17-jarigen uit om op avontuur te gaan met God en hun talenten in te zetten om Jezus’ liefde te delen. Zo brengen tieners blijdschap op plekken waar dat vaak ontbreekt: in verpleeghuizen en voedselbanken, achter voordeuren en op sportpleinen. Ontdek de mogelijkheden voor jou en je tieners!

TEENS IN MISSION DAG OUTREACH IN JE EIGEN WOONPLAATS

TiM GROEPSREIZEN TIENERREIS NAAR HET BUITENLAND

10

Wil je als tienergroep op reis, of heb je Laat op een unieke, praktische manier

een of meerdere tieners die mee zouden

Jezus' liefde zien aan mensen in je eigen

willen met een georganiseerde reis?

omgeving. Wij organiseren graag samen

Iedere zomervakantie biedt OM - onder

met jouw kerk of tienergroep een Teens

begeleiding - verschillende korte outrea-

in Mission Dag: toerusting, coaching,

ches naar het buitenland, zoals MoldaviĂŤ

workshops en outreaches in je eigen

of Griekenland. Speciaal voor deelnemers

woonplaats. Vraag snel meer info aan!

van 14 t/m 17 jaar! Iets voor jullie?


TEKST: FEDOR CHRISTIAANSE • BEELD: ALBERT ALLEMA •

IETS VOOR JOUW JEUGDGROEP? Interesse in een groepsreis,

COLUMN

lEt’s fAce it!

project in eigen omgeving of dag op maat voor jullie tieners?

Tieners doen iets met me, ze laten

Neem contact met ons op via

me niet koud! Het liefst zou ik hen

info@teensinmission.nl

allemaal onbevangen tegemoet tre-

→TEENSINMISSION.NL

den, zonder (voor-)oordeel over wat ik zie, maar dat lukt me zelden. Ik heb altijd een eerste indruk van hen, die ik vervolgens maar moeilijk kan uitschakelen. Zoals dat meisje met haar veel te korte naveltruitje en dikke laag make-up: zou ze niet door hebben dat dat net iets teveel van het goede is? Of die jongen die de hele tijd zit weggedoken in zijn smartphone: komt er wel wat binnen van wat ik zeg? Maar wat weet ik nou echt van dit meisje? En waarom wil ik zo krampachtig dat wat ik zeg bij die jongen binnenkomt? Ik wil daarom leren om al deze eerste

DECEMBER OUTREACH

indrukken en gevoelens bij God te brengen en erop te vertrouwen dat Hij

SAMEN ACTIEF IN NEDERLAND

mij echt contact met de tieners geeft,

HELP MEE ALS COACH!

dat dieper gaat dan eerste indrukken. Misschien zullen die smartphone en dat naveltruitje nog wel even blijven,

Heb jij een hart voor

en is het vooral nodig dat er iets bij

Ieder jaar organiseren we tussen Kerst

tieners? Als coach trek

mijzelf verandert: dat ik voorbij mijn

en Oud & Nieuw een outreach, ergens in

je gedurende een reis of

eerste indrukken kan zien hoe God in

Nederland. Vaak komen er buitenlandse

event op met een groepje

de tieners Zijn werk wil doen.

tieners om te helpen. Wil jouw tiener of

tieners. Je staat 24/7

tienergroep groeien in geloof? Andere

klaar. Iets voor jou? Neem

mensen helpen? Ontdekken wat je talen-

contact met ons op. We

Fedor Christiaanse

ten zijn en hoe je die voor een ander kunt

kunnen je goed gebruiken!

Jongerenwerker

inzetten? Dan is dit echt iets voor jullie!

info@teensinmission.nl

in Almere

11


SHORT TERM REIZEN

IN GELOOF UIT JE COMFORTZONE Het geloof delen én in de praktijk brengen. Een Bijbelse opdracht die geldt voor alle gelovigen, hoe jong of oud ook. Zet daarom een stap in geloof en ga mee met een korte zendingsreis. Operatie Mobilisatie is ooit begonnen met een

bij ons als individu opgeven, maar we organiseren ook

groepje tieners die Jezus’ opdracht serieus wilden

op maat gemaakte reizen voor (bestaande) groepen.

nemen. Ze gingen op pad om het Evangelie te ver-

12

spreiden: langs de deuren om te getuigen, met busjes

Ga bijvoorbeeld mee naar Moldavië om daar het

volgeladen met Bijbels naar Mexico én ze stuurden

Evangelie te delen door middel van sport en spel.

jonge mensen voor korte periodes naar alle delen

Zet je in voor gestrande vluchtelingen in Servië. Of

van de wereld voor evangelisatie en hulpverlening.

ga naar Transform, een jaarlijkse internationale zendingsconferentie in Zuid-Europa met aansluitend

KORTE ZENDINGSREIZEN EN GROEPSREIZEN OP MAAT

outreaches in verschillende landen.

Zestig jaar later is het nog steeds één van de kernactiviteiten van OM om jonge mensen uit te zenden.

Als je iets langer dan een of twee weken weg wilt, zijn

Naast de tienerreizen van Teens in Mission bieden we

er volop mogelijkheden bij OM. Volg bijvoorbeeld een

onder meer Short Term Missions aan: korte zendings-

van onze ‘Missions Discipleship Trainingen' of ga mee

reizen voor jongeren van 18 jaar en ouder. Misschien

op rondreis door Afrika. Ook als je bijvoorbeeld een

is dit wel iets voor jou, of voor je jeugdgroep. Je kunt je

tussenjaar wilt nemen, zijn er vele opties mogelijk. •


TEKST: MENNO GRIFFIOEN • BEELD: OM •

“Ik zag deze reis als een vervolgstap in mijn geloof. Ik wil uitkomen voor mijn geloof en mensen vertellen over God." — elise (19)

AAN HET WOORD

Tieners in de Bijbel "Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen." — 1 Kor. 1:27-28 Als ik de Bijbel lees, krijg ik de indruk dat God mensen soms een tijdje in het ongewisse laat of buiten ons verwachtingspatroon om werkt. Deze momenten zijn naar mijn idee de momenten die Hij gebruikt om ons dichter naar Zijn hart te roepen. Bijvoorbeeld bij de zalving van de jonge David (I Samu-

SHORT TERM MISSIONS

el 16). Als Samuël komt om de nieuwe koning te zalven, stelt Isaï zijn zeven zonen voor. Zelfs Samuël had in

Een greep uit de 250+ verschillende

eerste instantie een ander beeld van Gods keuze. Alle

korte reisopties (tot 6 maanden):

zeven zonen van Isaï vallen af: God kiest nummer acht, die vanachter de schapen vandaan gehaald moet wor-

GROEPSREIS MOLDAVIË VANAF 2 WEKEN

den — de jongste, de onbeduidendste. Maar niet in Gods

Na een training trek je als team naar de dorpen

ogen! Hij is pas zestien jaar, maar God zegt: ‘Dit is hem.

om mensen te bereiken met het Evangelie.

Hem heb ik bestemd tot koning over Israël.’

AFRICA TREK 3 MAANDEN

De ruimte ontbreekt om het hier te hebben over Gideon,

Versterk verschillende bedieningen tijdens

Jeremia, Esther, Maria, Timotheüs, Jozef of Josia, maar

een rondreis door Afrika en groei in geloof!

hoe zit het met die 16-jarige bij jou op de tienergroep? Wat gaat er schuil achter het schijnbaar totaal opgaan

STEP LOGOS HOPE 3 MAANDEN

in Minecraft of Enzo Knol? Wat heeft God op zijn leven

Vaar en werk drie maanden mee op het

gelegd? En die ene 14-jarige dame, die zo uitblinkt in het

zendingsschip van OM. Deel het Evangelie!

verstoren van je meidenavond: wat zegt God over haar?

13 MDT ROEMENIË 5 MAANDEN

God laat ons soms zien dat Hij anders naar mensen kijkt

Een interactieve zendingstraining waarbij je

dan wij. Ik geloof dat God ons wil leren kijken met Zijn

het geleerde meteen in de praktijk brengt.

ogen en dat Hij ons wil openbaren wat Hij van plan is. Ik wens je toe dat jij als jeugdleider of als ouder een open blik zal houden en mee zal werken om Gods roeping

MEER INFORMATIE OF VRAGEN?

over jonge mensen werkelijkheid te zien worden!

Met je jeugdgroep op korte zendingsreis? Mail naar shortterm.nl@om.org of check de website voor de vele opties. → OPERATIEMOBILISATIE.NL

Menno Griffioen

Short Term Missions Coördinator


GREAT COMMISSION EXPERIENCE

TEKST: JOHAN DE VISSER •

EEN KEER WAT ANDERS BIJ DE TIENERAVOND? Operatie Mobilisatie biedt kerken en scholen een uniek programma aan: de Great Commission Experience. Een interactief programma om de volgende generatie gelovigen toe te rusten in hun geloof. INTERACTIEF PROGRAMMA

nieuwe inzichten over wat er bij hen

Het GCE-programma daagt tieners

leeft en nieuwe gespreksstof voor het

en jongeren uit om na te denken over

verdere seizoen.

de grote opdracht van Jezus. Spelenderwijs leren ze om getuige te zijn van Jezus Christus op de plaats waar God hen brengt. Tijdens het interactieve en onvergetelijke programma worden tieners uitgedaagd om na te denken over thema’s als: ‘Waar leef ik voor? Hoe vertel

NIEUWE GESPREKSSTOF VOOR HET VERDERE SEIZOEN

ik over God? Hoe kan ik voor iemand anders bidden?’ We confronteren hen op een creatieve en interactieve, uitdagende en prikkelende manier.

SPREKER UITNODIGEN? Jongerensprekers van OM kunnen ook

14

NIEUWE INZICHTEN

spreken op een jeugdavond, catechisatie-

Door zelf met het programma mee te

avond, een (jeugd)dienst of een andere

doen kom je als jeugdleider samen met

activiteit in jouw gemeente. Gegaran-

je tieners dichter bij de kern. Dat biedt

deerd stof tot nadenken voor tieners! •

TIENERAVOND

MEER INFORMATIE OF VRAGEN?

— Great Commission Experience

Neem contact op met onze sprekers

— Programma op maat in overleg

en mobilisers: mobilisatie.nl@om.org.

— Jongerenspreker uitnodigen

→OPERATIEMOBILISATIE.NL

A


CONTACT

AGENDA SEIZOEN 2019/2020 27-30 DECEMBER 2019

Heb je vragen of wil je eens van gedachten wisselen?

Teens in Mission Decemberoutreach

Neem contact op met een van onze medewerkers.

Een stad in Nederland (n.n.b.)

We helpen je graag verder!

20-22 MAART 2020

TeenStreet@Home Someren, Nederland

TEENSTREET / TEENSTREET@HOME Gerco van de Kraats teenstreet.nl@om.org

(BIJV.) MEIVAKANTIE 2020

Short Term Groepsreis?

06 102 044 86

Ga met jouw jeugdgroep (18+) op reis!

TEENS IN MISSION JULI 2020

Andreas Kok

Teens in Mission Zomeroutreach

info@teensinmission.nl

Amsterdam, Nederland JULI 2020

Teens in Mission Groepsreis Bijvoorbeeld Griekenland

06 162 019 52

SHORT TERM MISSIONS Helma van der Voort shortterm.nl@om.org 06 220 992 00 (ma en do)

01-08 AUGUSTUS 2020

TeenStreet Oldenburg, Duitsland AUGUSTUS 2020

Teens in Mission Groepsreis Bijvoorbeeld Moldavië 27-30 DECEMBER 2020

Teens in Mission Decemberoutreach Een stad in Nederland (n.n.b.)

GREAT COMMISSION EXPERIENCE / JONGERENSPREKERS Johan de Visser mobilisatie.nl@om.org 06 133 294 91

OPERATIE MOBILISATIE www.operatiemobilisatie.nl info.nl@om.org 0527 615 607

Voor data van bestaande Short Term reizen, check www.operatiemobilisatie.nl /stm

15


BLIJF N E K K O R T EN! BEE R E R I P S N I E J T N L AA instagram.com/teenstreet.nl

facebook.com/teenstreet.nl

facebook.com/teensinmissionnederland


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.