Page 1

Toernooiboek

nk veldkorfbal D-jeugd

@NK_D2014 #NK_D2014 NK-D 2014

1


Korfbalvereniging S.C. Olympia Kantine, veld en sporthal: Sportpark De Brug Atletiekpad 5 3202 LM Spijkenisse 0181-620961

olympia.spijkenisse@knkv.nl www.olympia-spijkenisse.nl

Voorwoord Olympia

Het bestuur van Korfbalvereniging S.C. Olympia heet u allen hartelijk welkom in het mooie Spijkenisse, de groeistad in het Rijnmondgebied aan de oevers van Oude Maas en Spui. Allereerst natuurlijk een welgemeend welkom voor de belangrijkste gasten van vandaag: de meisjes en jongens van de D-teams die de eerste of tweede positie in de hoofdklassen hebben bereikt, want zij zullen vandaag gaan strijden om de fel begeerde titel: KAMPIOEN VAN NEDERLAND. Maar ook de leiding en begeleiding van de teams, scheidsrechters, beoordelaars, genodigden en natuurlijk ook de meegekomen ouders en andere belangstellenden, allen heel hartelijk welkom. Wij zijn trots om u te mogen ontvangen op het mooie nieuwe sportcomplex waarvan wij nu voor het tweede seizoen gebruik van mogen maken, samen met de vrienden van Handbalvereniging H.V.O.S. Dat wij hier zowel de veld- als de zaalwedstrijden en de trainingen op hetzelfde complex kunnen spelen en een eigen kantine mogen exploiteren, ervaren wij als bijzonder positief voor het verenigingsleven met een sterk groeiend ledental als resultaat.

Lid van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV)

Een enthousiaste werkgroep van onze vereniging heeft dit toernooi met alle daarbij behorende zaken in vrij korte tijd op kundige wijze georganiseerd en een grote groep vrijwilligers staat klaar om alles goed te kunnen laten verlopen. De voorbereidingen zijn gedaan, de uitvoering is aan jullie: de deelnemers. Alle teams zullen uiteraard met heel veel inzet spelen. Wij hopen dat daarbij het plezier in het spel duidelijk aanwezig zal zijn en de Fair Playgedachte tot uiting zal komen in het respect voor de tegenstanders en de leiding. Wij wensen ieder een goed en sportief toernooi. Het Bestuur van S.C. Olympia.


Voorwoord KNKV

Volg het NK op Facebook en Twitter

NK-D 2014 @NK_D2014 #NK_D2014

Namens het KNKV heet ik u van harte welkom op de sportaccommodatie van Olympia In Spijkenisse. Vandaag gaat u het toernooi om het kampioenschap van Nederland voor de D-jeugd meemaken. Ongetwijfeld zal dit een prachtig toernooi worden met veel strijd tussen alle talentvolle jonge korfballers die we vandaag aan het werk zien. Een hoogtepunt voor de speelsters en spelers zelf, maar ook een hoogtepunt voor de betrokken trainers, coaches en teambegeleiders. Maar ook een heel spannende dag voor de mama’s, de papa’s en de oma’s en opa’s, die vandaag als toeschouwers aanwezig zijn. Het spelniveau zal, gezien de kwaliteit van alle deelnemende teams, ongetwijfeld heel hoog zijn. Hopelijk blijft het sportieve respect voor tegenstanders en arbitrage ook van hoog niveau. Het moet een toernooi zijn waarin het woord “genieten” centraal staat. Voor de spelers is dit een toernooi om te genieten van het spelen van wedstrijden tegen ook heel sterke tegenstanders en tegenstanders die van elders uit Nederland vandaan komen en in de normale competitie niet ontmoet worden. Uiteindelijk kan er vandaag maar één ploeg kampioen van Nederland worden, maar hopelijk zullen alle teams zich realiseren dat het een topprestatie het is om aan dit toernooi mee te doen. Het district Zuid-West van het KNKV heeft vandaag de organisatie van het toernooi toegewezen aan de vereniging Olympia. Olympia heeft dit energiek en enthousiast opgepakt en deze inzet gekoppeld aan de prachtige accommodatie waar Olympia tegenwoordig over beschikt. Dit alles staat garant voor een prachtig sportevenement. Hopelijk zullen ook de weergoden hieraan meewerken. Ik wens alle deelnemers, arbitrage en organisatie veel succes toe op deze mooie sportdag, waarbij ook het respect voor alle betrokkenen op een correcte wijze aanwezig zal zijn. René Mulder, Voorzitter KNKV district Zuidwest.

3


Parkeren

De capaciteit op de Olympiaparkeerplaats is beperkt. Indien u verder rijdt op het sportpark, vindt u meer parkeerplaatsen. Vanaf de parkeerplaats bij voetbalvereniging SC Botlek kunt u via het voetbalcomplex Olympia bereiken. Deze doorgang is geopend voorafgaand aan en na afloop van het toernooi. Bussen dienen te parkeren bij SC Botlek.

4

Adres De velden van Olympia zijn gelegen aan het Atletiekpad 5 te Spijkenisse.


Indeling terrein

P

kantine

Crew

1

+

i

3

2

Inschieten

i Organisatie

Wedstrijdleiding 1e etage

P

Hekken Alleen spelers en begeleiding van de wedstrijden die op dat moment gespeeld worden, zijn welkom binnen de hekken van de velden. Het is bovendien niet toegestaan consumpties te nuttigen op de velden.

5


Programma 9.00 - 10.00 10.30

Ontvangst teams Opening NK

De prijsuitreiking zal direct na afloop van de finale plaatsvinden op veld 1.

In de tweede pouleronde speelt de hoogstgeklasseerde ploeg in de poule tegen de laagstgeklasseerde ploeg waar de eerstgenoemde ploeg nog niet tegen gespeeld heeft. In de derde pouleronde wordt gespeeld tegen de nog niet-ontmoete tegenstander.

Poule A

Poule b

KVZ ONDO KZ/Hiltex KCR*

Oranje Wit DVO Fortuna/MHIR Die Haghe

Veld 1

wedstr. aanvang

uitslag

A1 B1 A3 B3 A5 B5

11.00 11.35 12.10 12.45 13.20 13.55

KVZ Oranje Wit

ONDO DVO

-

F1 F3

14.50 15.40

nr. 2 poule A nr. 1 poule A

nr. 2 poule B nr. 1 poule B

-

Veld 2

wedstr. aanvang

6

uitslag

A2 B2 A4 B4 A6 B6

11.00 11.35 12.10 12.45 13.20 13.55

KZ/Hiltex Fortuna/MHIR

KCR* Die Haghe

-

F2 F4

14.50 15.25

nr. 3 poule A nr. 4 poule A

nr. 3 poule B nr. 4 poule B

-


Gedragscode bij kampioenschappen 1. De regelingscommissie benoemt een “veiligheidscoördinator”. 2. Er vindt ingangscontrole plaats op alcoholhoudende drank en vuurwerk. De eventueel meegenomen alcoholische drank en vuurwerk wordt ingenomen bij de ingang. 3. Er wordt overleg gepleegd met de kantinebeheerder om alcoholhoudende drank pas te schenken na afloop van de poulewedstrijden. 4. De deelnemende verenigingen worden middels deze gedragscode gewezen op hun verantwoordelijkheid m.b.t. hun supporters. Zij benoemen één steward per 25 meegereisde supporters. Deze steward dient duidelijk herkenbaar te zijn. De stewards dienen te fungeren als intermediair tussen de organisatie en de supporters.

5. De besturen van de deelnemende verenigingen zijn aanwezig, of tenminste vertegenwoordigd, en melden zich bij de organisatie. Op deze wijze worden niet alleen de verenigingsstewards aangesproken op het gedrag van de hen toegewezen supporters, maar zijn ook de verenigingsbesturen direct ter verantwoording te roepen. 6. Bij wangedrag wordt eerst contact opgenomen met een bestuurslid of vertegenwoordiger van het bestuur van de betreffende vereniging om een oplossing te vinden. Als de situatie niet verbeterd kan de organisatie in samenwerking met de KNKV-commissaris aangifte doen bij de tuchtcommissie. Bij ernstig wangedrag kan (kunnen) de betreffende persoon (personen) van het terrein worden verwijderd.

7


Wedstrijdregelement

artikel 1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële reglementen van het KNKV en de officiële spelregels van de IKF, zoals deze in Nederland voor de betrokken categorie worden toegepast, tenzij hieronder anders is bepaald.

artikel 2. De acht deelnemende ploegen zijn door de competitieleider ingedeeld in twee poules van vier ploegen, A en B. Deze indeling is zodanig dat twee ploegen uit eenzelfde klassenafdeling niet bij elkaar zijn ingedeeld. In beide poules zijn twee kampioenen van de vier hoofdklasse-afdelingen ingedeeld. In de eerste ronde spelen de nummers 2 tegen een nummer 1. In de poules wordt volgens het z.g. halvecompetitie-systeem gespeeld, d.w.z. alle ploegen ontmoeten elkaar één keer. D-jeugd Hoofdklasse

Poule A

Poule B

a nr. 1 DHKA

e nr. 1 DHKB

b nr. 2 DHKC

f nr. 2 DHKA

c nr. 1 DHKD

g nr. 1 DHKC

d nr. 2 DHKB h nr. 2 DHKD artikel 3. De wedstrijdduur bedraagt 2x 15 minuten met een pauze van één minuut, waarbij de scheidsrechter 45 seconden na afloop van de eerste speelhelft door middel van een fluitsignaal aangeeft dat beide ploegen zich weer dienen op te stellen. Er wordt van vak en functie gewisseld om de twee doelpunten en na de eerste speelhelft wordt er van korf (= speelrichting) gewisseld.

8

artikel 4. Bij alle wedstrijden ontvangt de scheidsrechter vijf minuten vóór aanvang van de wedstrijd het wedstrijdformulier waarop de beginopstelling

van de ploeg is aangegeven door vermelding van de letter A (= aanval) respectievelijk de letter V (= verdediging) vóór de dames – bij de heren achter – de kolom met namen. Voor de invulling van het wedstrijdformulier en bij gebruik van een scorebord wordt de ploeg die in het wedstrijdschema als eerste wordt genoemd als thuisploeg aangemerkt. De scheidsrechter stelt door loting vast welke ploeg de vakkeuze heeft en de beginworp neemt. artikel 5. De spelers en speelsters van beide ploegen en de scheidsrechter dienen één minuut voor het aanvangstijdstip van de wedstrijd opgesteld te staan. artikel 6. De eindrangschikking in de poules wordt vastgesteld volgens het bepaalde in ‘Rangordebepaling’ artikel 7. Van iedere wedstrijd worden wedstrijdformulieren ingevuld, ondertekend, geruild en door de scheidsrechter na afloop van de wedstrijd bij de wedstrijdleiding ingeleverd. De regelingscommissie verstuurt deze formulieren na afloop van het toernooi naar het bondsbureau in Zeist. De deelnemende spelers en speelsters moeten over een geldige spelerskaart beschikken. De spelerskaarten worden door de scheidsrechters voor aanvang van de wedstrijd gecontroleerd, voor invallende spelers vindt deze controle plaats onmiddellijk na de wedstrijd. artikel 8. Indien een ploeg vijf minuten na de officiële aanvangstijd niet speelklaar in het veld staat opgesteld wordt de wedstrijd als een reglementaire 3-0 nederlaag genoteerd. Slechts in zeer bijzondere omstandigheden kan hiervan door de door het Bondsbestuur


aangewezen afgeweken.

KNKV-commissaris

worden

artikel 9. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de door het Bondsbestuur aangewezen KNKV- commissaris na overleg met de wedstrijdleiding. RANGORDEBEPALING 1. De rangorde van de ploegen na de poulewedstrijden wordt bepaald aan de hand van het aantal behaalde wedstrijdpunten. De ploeg met het grootste aantal wedstrijdpunten geldt als hoogst geklasseerde. 2. a. Indien twee ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen is het resultaat van de onderlinge wedstrijd bepalend voor de rangorde. b. Indien 2a niet tot een beslissing leidt wordt de rangorde bepaald middels het doelsaldo over alle poulewedstrijden. De ploeg met het grootste doelsaldo over de poulewedstrijden geldt als hoogst geklasseerde. c. Indien er na toepassing van 2b nog geen verschil is ontstaan geldt de ploeg met het grootste aantal gescoorde doelpunten in de poulewedstrijden als hoogst geklasseerde. d. Indien er na toepassing van 2c nog geen verschil is ontstaan wordt de rangorde bepaald middels het nemen van strafworpen zoals omschreven in 5. 3. a. Indien drie ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen is het aantal behaalde wedstrijdpunten van hun onderlinge wedstrijden bepalend voor de rangorde. De ploeg met het grootste aantal in de onderlinge wedstrijden behaalde wedstrijdpunten geldt als hoogst geklasseerde. b. Indien na toepassing van 3a de drie ploegen nog gelijk eindigen wordt de rangorde bepaald middels het doelsaldo over hun onderlinge wedstrijden. De ploeg met het grootste doelsaldo over de onderlinge wedstrijden

geldt als hoogst geklasseerde. c. Indien er na toepassing van 3b nog drie ploegen gelijk eindigen geldt de ploeg met grootste aantal gescoorde doelpunten in de onderlinge wedstrijden als hoogst geklasseerde. d. Indien ook na toepassing van 3c de drie ploegen gelijk eindigen wordt de rangorde bepaald middels het doelsaldo over alle poulewedstrijden. De ploeg met het grootste doelsaldo over de poulewedstrijden geldt als hoogst geklasseerde. e. Indien er na toepassing van 3d nog drie ploegen gelijk eindigen geldt de ploeg met het grootste aantal gescoorde doelpunten in de poulewedstrijden als hoogst geklasseerde. f. Indien er tussen de drie ploegen ook na toepassing van 3e nog geen verschil is ontstaan wordt de rangorde bepaald middels het nemen van strafworpen zoals omschreven in 5. g. Indien er na toepassing van achtereenvolgens 3a t/m 3e in enig geval nog twee ploegen met een gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door artikel 2 toe te passen. 4. a. Indien vier ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen wordt de rangorde bepaald middels het doelsaldo. De ploeg met het grootste doelsaldo over de poulewedstrijden geldt als hoogst geklasseerde. b. Indien er na toepassing van 4a nog vier ploegen gelijk eindigen geldt de ploeg met het grootste aantal gescoorde doelpunten in de poulewedstrijden als hoogst geklasseerde. c. Indien er tussen de vier ploegen ook na toepassing van 4b nog geen verschil is ontstaan wordt de rangorde bepaald middels het nemen van strafworpen zoals omschreven in 5. d. Indien er na toepassing van achtereenvolgens 4a en 4b in enig geval nog drie ploegen met een gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door artikel 3 opnieuw toe te passen.

9


e. Indien na toepassing van achtereenvolgens 4a en 4b in enig geval nog twee ploegen met een gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door artikel 2 opnieuw toe te passen. 5. a. De scheidsrechter bepaalt welke korf voor het nemen van strafworpen wordt gebruikt. b. De scheidsrechter stelt door loting vast in welke volgorde de ploegen beginnen met het nemen van de strafworpen. c. De strafworpen worden genomen door acht spelers van elke ploeg. Bij beslissingswedstrijden zijn dit de acht spelers die aan het eind van de verlenging in het veld stonden. Vervangingen van spelers, volgens de spelregels, zijn dan nog steeds toegestaan. d. Alleen de nemer van de strafworp, de scheidsrechter (en de assistentscheidsrechter) mogen zich in het vak bevinden waar de strafworpen worden genomen. De overige spelers stellen zich in het andere vak op. Alle acht spelers van beide (alle) ploegen nemen om en om een strafworp. e. Indien beide (alle) ploegen evenveel strafworpen hebben benut, neemt daarna steeds één speler van elke ploeg een strafworp. Deze speler moet behoren tot de groep van acht spelers, die eerder een strafworp heeft genomen. Als deze spelers van beide (alle) ploegen scoren of deze spelers van beide (alle) ploegen de strafworp missen, neemt een volgende speler van elke ploeg een strafworp, en wordt dit herhaald tot een beslissing is verkregen f. Een speler komt pas in aanmerking voor het nemen van een derde strafworp als alle spelers van zijn ploeg twee strafworpen hebben genomen. Een speler komt pas in aanmerking voor het nemen van een vierde strafworp als alle spelers van zijn ploeg drie strafworpen hebben genomen. Etc.

10

VERLENGING 1. Eindigt een finalewedstrijd na het verstrijken van de speeltijd van 2 x 15 minuten in een gelijk spel, dan wordt de wedstrijd verlengd met 2x 5 minuten met een pauze van maximaal één minuut, waarbij de scheidsrechter 45 seconden na afloop van de eerste speelhelft van de verlenging door middel van een fluitsignaal aangeeft dat beide ploegen zich weer dienen op te stellen. Mocht het hierna nog gelijk zijn dan worden strafworpen genomen (Zie hiervoor ‘Rangordebepaling’ punt 5.) 2. De verlenging begint zo snel mogelijk na een pauze van maximaal drie minuten na de beëindiging van de normale speeltijd. De ploegen dienen in deze tijd op het speelveld te blijven. De scheidsrechter bepaalt door loting welk team de uitworp heeft. 3. Met inachtneming van de spelersvervangingen, die in de normale speeltijd of in de pauze na de beëindiging van de normale speeltijd hebben plaatsgevonden, wordt de verlenging begonnen in de beginopstelling van beide ploegen. 4. De verlenging wordt begonnen in dezelfde richting als de eerste helft van de normale speeltijd van de wedstrijd. Na 5 minuten wordt er van korf en functie gewisseld, zodat de spelers en speelsters gedurende de gehele verlenging in hetzelfde vak blijven spelen.


BEPALINGEN 1. Voor deelneming aan de wedstrijden om het kampioenschap van Nederland voor D-jeugd komen in aanmerking de nrs. 1 en 2 van de vier hoofdklasse afdelingen. Indien één of meer ploegen afzien van deelname vindt aanvulling plaats middels de (volgende) beste nummer(s) 3 van de vier hoofdklasse afdelingen. De poule-indeling (zie artikel 2) wordt hiervoor niet aangepast. 2. Aan het toernooi mogen slechts spelers en speelsters deelnemen die in de competitie eveneens gerechtigd waren voor de ploeg uit te komen. 3. De reiskosten van de deelnemende ploegen worden omgeslagen. De noodzakelijke reiskosten worden berekend door het, op basis van het postcodesysteem, vanaf de vestigingslocatie van de deelnemende vereniging naar de speellocatie vastgestelde aantal kilometers te vermenigvuldigen met de voor bondsofficials geldende kilometervergoeding voor drie auto’s per ploeg. Hieruit komt een gemiddeld reisbedrag per ploeg. Het verschil tussen het eigen reisbedrag en het gemiddelde bedrag ontvangt de vereniging van of betaalt de vereniging aan het KNKV. De afrekening vindt plaats in de weken na het toernooi. 4. Voor deelneming aan het toernooi is geen inschrijfgeld verschuldigd.

7. Indien bij een wedstrijd gebruik wordt gemaakt van een zichtbare klok, die secondengewijs de nog te spelen tijd aangeeft, en die door de organisatie wordt bediend, • wordt deze in werking gesteld wanneer de scheidsrechter door een fluitsignaal het begin aangeeft van de eerste en tweede speelhelft van de wedstrijd en de eerste en tweede speelhelft van een eventuele verlenging; • wordt deze stilgezet nadat de scheidsrechter het spel door een fluitsignaal heeft onderbroken voor vervanging van een speler; • wordt deze op aangeven van de scheidsrechter stilgezet indien er naar zijn mening sprake is van ophouden van het spel; • wordt deze weer in werking gesteld wanneer de scheidsrechter bij bovengenoemde situaties door een fluitsignaal het spel hervat; • wordt deze één minuut voor het einde van beide speelhelften van de wedstrijd stilgezet; • wordt deze één minuut voor het einde van beide speelhelften van een eventuele verlenging stilgezet. 8. Iedere ploeg moet er voor zorgdragen dat zij op deze dag reserveshirts bij zich heeft. De uitspelende vereniging is verplicht haar clubkostuum in voldoende mate te wijzigen indien beide clubs een gelijk of nagenoeg gelijk clubkostuum hebben.

5. Het bondsbureau wijst 6 scheidsrechters aan. 6. Bij aankomst op de toernooidag meldt de leider van iedere ploeg zijn ploeg bij de wedstrijdleiding.

11


KVZ

@KVZ2000

Poule A

Zutphen - DHKA #1

Korfbalvereniging KVZ (Korfbal Vereniging Zutphen) is in het jaar 2000 opgericht door een fusie van ZKC’16 en Rapiditas. KVZ is met ruim 550 leden een grote vereniging in district Oost. De huidige D1 is een talentengroep welke grotendeels de laatste 4 jaar al samenspelen. Na een zeer goede tweede plaats tijdens het NK in de zaal zal KVZ D1 er alles aan doen weer de finale te halen en deze keer te winnen. Mayla Berendsen Myra v/d Broek Lauryn Derks Sophie Milius Marlou Mulder Yi Fu Smits

dames

Kelvin Derks Quinten Derks Jeroen de Haas Ian Mollema Luuk Montagne Jochem Nijland

Begeleiding Henk Jan Milius, Remco de Haas, Arjan Montagne en Theo Smits Tenue Shirt: groen/wit; broek: zwart Reservetenue: zwart shirt

12

heren


ONDO

@ckvONDO

‘s-Gravenzande - DHKC #2

Poule A ONDO D1, 3e geworden in de zaal, nu op het veld 2e en dus geplaatst voor de hoofdklassefinale. Heel leuk team, met veel talent! Naast goed korfballen ook alltijd aanwezig bij de vereniging. Kijken bij het eerste of gewoon de hele dag schieten als er ergens een paal vrij is. Kim de Jong Lieke Heijstek Nynke Riem Nienke Wessteijn

dames

Daan Daenen Maarten de Berg Wesco van Weert Wouter Wildschut

heren

Begeleiding Matthijs Verbaan en Bart Bongaards Tenue Shirt: geel/blauw; broek: blauw Reservetenue: blauw/wit shirt

13


KZ/Hiltex

@KZ_Hiltex

Poule A

Koog aan de zaan - DHKD #1

Op 20 mei 1910 werd Koog Zaandijk opgericht onder de naam Tavenu. Deze naam werd op aandrang van de toenmalige leden spoedig omgezet in de naam van Koog Zaandijk, later veranderd in het huidige KZ/Hiltex. Hoogtepunt in de vooroorlogse jaren was het landskampioenschap in 1934. Vanaf de jaren ‘20 van de vorige eeuw werd er tot de eind jaren ‘50 op het hoogste niveau gekorfbald. Hierna volgde een periode van ups en downs. Een goed opgezette jeugdafdeling leidde uiteindelijk tot het resultaat, dat het eerste team van KZ/Hiltex een felbegeerde plaats in de Korfballeague wist te veroveren. Na een moeizaam eerste jaar, waar uiteindelijk ter handhaving een zinderende beslissingswedstrijd nodig was, volgde een hoogtepunt in de geschiedenis en wist men het seizoen daarna het landskampioenschap te veroveren. De kracht werd dat jaar nog eens bevestigd door ook Europees kampioen te worden. Afgelopen zaalseizoen deden we met zowel de B1 als de D1 mee aan het Nederlands kampioenschap. Onze B1 behaalde een 5e plaats en onze D1 haalde na een fantastische dag de nationale titel. We zijn heel blij dat we op het veld ook weer mogen meedoen aan het NK.

dames

Nikki Boerhout Sanne Maaike Nieuwenhuizen Jennifer Roos Cheryl Lazara Quinty Willems Jessica Laan Anouk Eijben

Jari Luijckx Jelle Ekkes Noah v/d Let Chris Bergsma Darren Krook Olivier Goutbeek

heren

Begeleiding Ramon Roos, Thijs Nieuwenhuizen, Jelle Nieuwenhuizen en Edwin Boerhout

14

Tenue Shirt: blauw met gele en zwarte bies; broek: zwart Reservetenue: geel shirt


KCR*

@KCRKorfbal

Ridderkerk - DHKB #2

Poule A KCR is een fusieclub van verenigingen Sagitta en Bolnes. De selectieteams gaan qua prestaties en niveau steeds verder omhoog en het ledenaantal van de club blijft ook maar groeien. KCR D1 speelt voor het eerst in haar bestaan in de hoofdklasse en het is voor de club het allereerste team dat ooit een NK haalt in de hoofdklasse. Het is een prachtige prestatie en de ploeg heeft niks te verliezen. De eerste veldcompetitie werden wij op de laatste speeldag derde, waardoor wij een plek in de kampioenspoule afdwongen. In de zaal hadden wij het erg moeilijk en zijn wij helaas niet in de hoofdklasse gebleven. Het scheelde 1 punt. Nu mag het op het veld op het NK spelen. Een leuke, gezellige, leergierige ploeg die dit NK verdiend heeft.

dames

Naomi Deunhouwer Michelle Vlasblom Britt de Jong Britt Boer

Jouke Sloof Floris-Jan Bos Bas Kooijman Olaf van der Padt

heren

Begeleiding Panรกgos Iliadis en Jeroen Put Tenue Shirt: donkerblauw/rood; broek: donkerblauw Reservetenue: rood shirt

* Indien de Commissie van Beroep de uitspraak van de Tuchtcommissie vernietigt, kan DSC zich nog plaatsen voor deelname in plaats van KCR.

15


Oranje Wit

@Oranjewitsv

Poule B

Dordrecht - DHKB #1

Oranje Wit is een van de grootste korfbalverenigingen van Zuid-West. Een fraaie accommodatie met twee eigen hallen en teams met veel zeer ervaren trainers staat elk jaar weer borg voor goede prestaties in de jeugdcompetities op het allerhoogste niveau. Onze D1 is dan ook al jaren een vaste deelnemer aan de Nederlandse kampioenschappen. Bij het NK zaal afgelopen maart werd het team fraai 3e van Nederland. Snel, gevarieerd aanvalsspel gekoppeld aan gedegen verdedigen is de kracht van het team. We wensen Milou, Djuna, Mirte, Nynke, Mees, Niels, Tim, Robin en de twee coaches Monique en Kees-Jan weer een heel succesvol NK. Jullie kunnen rekenen op de luidruchtige steun van Oranje Wit-supporters uit Dordrecht. 1 2 3 4

dames

Milou Oppe Djuna Seevinck Mirte Rijsdijk Nynke Brouwer Lara Schram Femke Auerbach

Begeleiding Kees-Jan Oppe en Monique Oppe Tenue Shirt: oranje; broek: wit Reservetenue: blauw shirt

16

6 7 8 9

heren

Robin Versluis Niels Bras Tim Groeneweg Mees Oppe Ruben Dubbeld Otte van Hooijdonk Alex Elwuar


DVO

@DVOkorfbal

Bennekom - DHKA #2

Poule B Korfbalvereniging DVO (Door Vriendschap Omhoog) uit Bennekom is opgericht in 1946 en is nu qua grootte de nummer 2 van Nederland. Dit komt mede door de sterke groei in de afgelopen jaren. 5 jaar geleden telde DVO ‘slechts’ 560 leden. Op dit moment heeft DVO bijna 800 leden! DVO D1 is een jong team, waarvan veel kinderen voor het eerste jaar in de D-jeugd spelen. Het eerste veldseizoen werd er verrassend leuk gespeeld en plaatste DVO D1 zich met een mooie 2e plaats voor de kampioenspoule. In de zaal ontwikkelde DVO D1 zich verder en werd het in een zeer aan elkaar gewaagde poule opnieuw 2e. 1 3 5 7 9

dames

Danique Smit Danique van der Garde Kirsten van den Bergh Linda van der Wal Romy Seunninga

2 4 6 8

heren

Joost van den Hul Victor Veenendaal Marc van den Breemen Jesse Schootstra

Begeleiding Loes van Arendonk, Jasper Herikhuisen en Hester Heitink Tenue Shirt: groen/wit; broek: wit Reservetenue: rood/wit shirt

17


Fortuna/MHIR

@Fortuna_Delft

Poule B

Delft - DHKC #1

De D1 van Fortuna draait meestal mee in de top van de hoofdklasse van district Noord-West. De ploeg is dit jaar in een gedeeltelijk nieuwe samenstelling gestart en had tijd nodig om als ploeg te groeien. De verwachtingen waren niet al te hoog gespannen, maar in de loop van het zaalseizoen werd duidelijk dat er met goed spel wel eens voor een verrassing kon worden gezorgd. De 2e helft van het veldseizoen werd er dan ook wat hoger ingezet en met 2 goede eerste wedstrijden en een onnodige verliespartij was er een mooi begin gemaakt. Na een rustperiode van 3 weken werd in 1 week het NK en het kampioenschap in de poule binnen gehaald. Een mooie prestatie voor deze gretige ploeg. We gaan er in Spijkernisse een fantastische dag van maken en hopen natuurlijk op een goed resultaat. Het belangrijkste blijft dat we dit zo succesvol verlopen seizoen op een hele leuke manier kunnen afsluiten. We wensen de organisatie en de andere deelnemende teams veel succes, maar bovenal heel veel plezier toe!! DaniĂŤlle Buis Naomi Dijksman Amy Peper Nika Verheezen Marlies van der Lee Yona Peper

dames

Begeleiding Anouk Brandt, Kelly Deelen en Amber Dupon

18

Tenue Shirt: rood/wit; broek: zwart Reservetenue: zwart shirt

Sem Breider Tim van Oosten Thomas Rodenburg Kay van Vliet Jens de Vos Merijn Mensink

heren


Die Haghe

‘s-Gravenhage - DHKD #2

@KV_DieHaghe

Poule B De D1 van Die Haghe is dit jaar een mix van 4 tweedejaars D1-spelers en 4 eerstejaars spelers. Deze mix werkt erg goed. Er wordt hard getraind en dat zie je terug in de wedstrijden. Ook qua sfeer is het een leuke ploeg. In de zaalcompetitie heeft de D1 niet 1 keer verloren en behaalde een mooie 5 plaats op het zaal NK. Nu staat het NK op het veld op het programma. Die Haghe is trots op deze ploeg en wenst de D1 een leuke en sportieve dag. Yrsa Kooijmans ZoĂŤ van Delden Femke Streekstra Romy van Vianen

dames

Mike Abbenhuis Ryan van der Laan Quint Rompa Sander Snaphaan

heren

Begeleiding Jolanda Snaphaan en Esli de Kok Tenue Shirt: geel; broek: zwart Reservetenue: zwart shirt

19


Toernooiboek nk veldkorfbal D-jeugd 2014

14/1

Toernooiboek los  
Toernooiboek los  

Op 14 juni 2014 strijden de 8 beste D-teams van Nederland om het Nederlands kampioenschap veldkorfbal bij Korfbalvereniging SC Olympia te Sp...

Advertisement