Page 1

Η

ο ΔΩΔΕΚΑΝΗςΙΟς ΛΑΪΚΌς ΚΑΛΛΙΤΈΧΝΗς

Scanned: G.V. Giorgakis


ο ΔΩΔΕΚΑΝΗςΙΟς ΛΑΪΚΌς ΚΑΛΛΙΤΈΧΝΗς

Βασίλης

Ν.

Χατζηβασίλης

(1918 - 2005)

Ε Κ Δ Ο Σ Η ΤΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ Ν Η Σ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ Α Θ Η Ν Α 2007 Scanned: G.V. Giorgakis


Ο Δ ΩΔΕΚΑ ΝΗΣΙΟΣ ΛΑΪΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ISBN: 978-960-7859-54-9 © ΚΕΙΜΕΝΑ:

Γιώργος Ν. Τσαμπανάκης, Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Δημήτρης Α. Φιλιππίδης © ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Μανόλης Β. Χατζηβασίλης © ΕΚΔΟΣΗ: Υπουργείο Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής Ε Π Ι Μ Ε Λ Ε Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Σ : Γιώργος Ν. Τσαμπανάκης ΕΚΤΥΠΩΣΗ:

Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΩΝ

16

Scanned: G.V. Giorgakis


ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΧΑ ΤΖΙ[ΒΑΣΙΛΗΣ

Πρόλογος

Τ

ον Ολυμπίτη "λαϊκό" ζ ω γ ρ ά φ ο Βασίλη Χατζηβασίλη συνάντησα εδώ και χ ρ ό ν ι α στην Ρόδο. Ό μ ω ς , τότε δεν γ ν ώ ρ ι ζ α το έργο του. Αφορμή για να π ρ ο σ ε γ γ ί σ ω την τέχνη και την τεχνική Χατζηβασίλη μου έδωσε η αν α φ ο ρ ά σ' αυτόν α π ό την Δ η μ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο Ρένα Βενιανάκη κατά μια συζήτηση σε τηλεοπτική εκπομπή της. Με "παρέσυρε" όμως στην α π ό φ α σ η να συμβάλλω, δια του Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ μας, στην προβολή των έργων του Χατζηβασίλη, το "πάθος" του Γιάννη - υιοΰ του ζ ω γ ρ ά φ ο υ που συνάντησα την επομένη της συζητήσεως με τη Βενιανάκη. Έ τ σ ι , με συμπατριώτες μας πήραμε την απ ό φ α σ η να οργανώσουμε την έκθεση πινάκων του Χατζηβασίλη στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, το οποίο ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα δ ι α θ έ σ ε ω ς του εκθεσιακού χώρου του.

Αρχίζουμε, λοιπόν, α π ό την Α θ ή ν α να παρουσιάζουμε την δημιουργία του απλού και αγνού αυτοδίδακτου ζ ω γ ρ ά φ ο υ α π ό την Ό λ υ μ π ο της Κ α ρ π ά θ ο υ Βασίλη Χατζηβασίλη - του Θεόφιλου του Νότου - και την εντάσσουμε στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια α π ό "Ενσωματώσεως" της Δ ω δ ε κ α ν ή σ ο υ .

* |

ΑΡΙςΤΟΤΕΛΗς

Α.

ΠΑΥΛΙΔΗς

Υπουργος Αιγαίον & Νησιωτικής Πολιτικής

Scanned: G.V. Giorgakis


ο δωδεκανηςιος λαϊκός Καλλιτέχνης

ΒΑ2

ΑΠΟΦΑΣ I

Ο Βασίλης Ν. Χατζηβααίλης σε ώρα εργασίας. (Φωτογραφία: Δημήτρης Φιλιππίδης)

Όλνμπος Καρπάθου

1971.

4 Scanned: G.V. Giorgakis

Ο

Βασίλης Ν. > γεννήθηκε το ι χωριό Όλυμπο -too, ε'να τόπο με έντον ιόιοπροσωπία. ςε/ιορ ττο θαυμαστό συμπλεγι •.ηνικου λαϊκού πολπ • ιος του λαϊκού ζωγράί τέχνη αμμοκονιαστη > τζη βασίλη, γνωστού κι νου. που εργάστηκε σ την Κάσο. την Αλεξά Σμύρνη στα τε'λη του της αρχές του 20ου. Ί τευσει δίπλα σε Συρ joi'C. που βρέθηκαν την εποχή εκείνη στη lVuoe την τέχνη του σι


ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΧΑ ΤΖΗ ΒΑΣΙΛΗΣ

α

ΚΕΙΜΕΝΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ ΝΑ ΟΜΟΡΦΥΝΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο

Βασίλης Ν. Χατζήβασίλης γεννήθηκε το έτος 1918 στο χωριό Όλυμπος της ΚαρπάΗου, ένα τόπο με έντονη πολιτισμική ιόιοπροσωπία, ξεχωριστό πετράδι στο θαυμαστό σύμπλεγμα του Νεοελληνικού λαϊκού πολιτισμού. Ή τ α ν γιος του λαϊκού ζωγράφου και καλλιτέχνη αμμοκονιαστή Νικολή Β. Χατζηβασίλη, γνωστού και ως Μορφινού, που εργάστηκε στην Κάρπαθο, την Κάσο, την Αλεξάνδρεια και τη Σμύρνη στα τέλη του 19ου αι. και στις αρχές του 20ου. Έχοντας μαθητεύσει δίπλα σε Συριανούς μαστόρους, που βρέθηκαν να δουλεύουν την εποχή εκείνη στην Κάσο, εμπέδωσε την τέχνη του στο πλαίσιο ενός

λαϊκότροπου κλασικισμού κι αργότερα μετέδωσε τις γνώσεις και την εμπειρία του και στο γιο του. Ο Βασίλης Ν. Χατζηβασίλης, αφού πέρασε τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου στον γενέθλιο τόπο του, ολοκλήρωσε τη στοιχειώδη εκπαίδευση στην Κάσο. Η πατριωτική σχολική παιδεία, η βαθιά οικογενειακή Χριστιανική πίστη και η Ολυμπίτικη λαϊκή παράδοση άφησαν έντονο το αποτύπωμα τους στον καλλιτέχνη και στο μετέπειτα έργο του. Πρωταρχικό μέλημα του πατέρα του υπήρξε, ταυτόχρονα με την εκμάθηση της τέχνης του, να κάνει το γιο του όχι έναν τυπικό λαϊκό τεχνίτη αλλά έναν εμπνευσμένο λαϊκό καλλιτέχνη. 5

Scanned: G.V. Giorgakis


Ο Δ ΩΛΕΚΛΝΗΣΙΟΣ ΛΛΪΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Το 1938 η οικογένεια του, που είχε πάντα σημείο αναφοράς την Όλυμπο, γυρνά στα πάτρια, όπου κι αρχίζει να εργάζεται αυτόνομα ο Βασίλης, παράλληλα με τη συμμετοχή του στις οικογενειακές γεωργικές ασχολίες. Εκεί θα ζήσει τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο και τις δραματικές συνέπειές του. Το 1948 παντρεύεται τη Μαρούκλα Α. Σοφίλλας με την οποία θ' αποκτήσει πέντε παιδιά, που αργότερα θα πάρουν κι αυτά το δικό του δρόμο. Ή δ η γνωστός στην Κάτω Κάρπαθο μεταπολεμικά, εγκαθίσταται το 1950 στο χωριό Βολάδα όπου και εργάζεται συστηματικά, όπως και στα περισσότερα γύρω χωριά Απέρι, Όθος, Πηγάδια και Σπόα. Η Όλυμπος λόγω της παραδοσιακά λιτής αισθητικής της και της οικονομικής στενότητας των κατοίκων της δεν αφήνει τότε μεγάλα περιθώρια στην καλλιτεχνική του δημιουργία. Στη Βολάδα το έργο του θα μπολιαστεί με το ρομαντισμό του Αντώνη Φαναράκη, ενός λαϊκού επίσης αρχιτέκτονα της Ολυμπίτικης διασποράς, που εκτιμούσε ιδιαίτερα. Το 1969 γύρισε για μόνιμη πια εγκατάσταση στην Όλυμπο όπου θα εργαστεί μέχρι το 1981, οπότε και μετακόμισε οικογενειακώς στη Ρόδο. Τα θέματά του είναι παρμένα από την ιστορία του Ελληνισμού, στο πλαίσιο μιας διαχρονικής θεώρησης της, από την Ορθοδοξία αλλά και την

Ολυμπίτικη καθημερινή ζωή και λαϊκή παράδοση σ' ένα συνταίριασμα μοναδικό. Ανάμεσα στα έργα του ξεχωρίζουν οι καλλιτεχνικές δημιουργίες του σε εκκλησίες και ξοοκλήσια της Καρπάθου, που δεν είναι και λίγες. Η Κυρά Παναγιά, ο Άγιος Νικήτας, η Αγία Παρασκευή και ο Άγιος Κωνσταντίνος στη Βολάδα, ο Άγιος Ευστάθιος, ο Άγιος Ιωάννης στους Λώρους και η Παναγία η Μερτωνίτισσα στο Απέρι, ο Άης Γιάννης ο Βρουκουντίτης, ο Άγιος Μηνάς στο Φίλιος, ο Ευαγγελισμός (Πέρα Παναγία), ο Άγιος Νικόλαος στο Κοριακόνι, ο Άγιος Νικόλαος στις Φύσες, ο Άγιος Φιλήμονας, ο Άγιος Βασίλειος, και ο Σταυρός στην Όλυμπο. Από το 1981 και μετά ο καλλιτέχνης θα επιδοθεί με ζέση στη ζωγραφική. Μέχρι τότε ασχολήθηκε μ' αυτήν στα περιθώρια που του επέτρεπε η επαγγελματική ενασχόλησή του. Αν και μια τυχαία πυρκαγιά στον αποθηκευτικό χιόρο των έργων του κατέστρεψε ένα τμήμα τους το 1997, τα περισσότερα διασώζονται, συναπαρτίζοντας σήμερα ένα σπουδαίο θησαυρό για τον λαϊκό πολιτισμό της Δωδεκανήσου. Στις 17 Φεβρουαρίου 2005 ο άνθρωπος που έζησε αποφασισμένος να ομορφύνει τον κόσμο, απεβίωσε πλήρης ημεριόν, στη Ρόδο. ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ Ιστορικός ερευνητής

Scanned: G.V. Giorgakis


ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ

η καθημερινή ζωή και λαϊοση σ' ε'να συνταίριασμα στα έργα του ξεχωρίζουν Λ'ΐκές δημιουργίες του σε και ξωκλήσια της Καρπάev είναι και λίγες. Η Κυρά ο Αγιος Νικήτας, η Αγία ή και ο Άγιος Κωνσταντίλάδα. ο Άγιος Ευστάθιος, άννης στους Λώρους και η Μερτοονίτισσα στο Απέρι, ννης ο Βρουκουντίτης, ο άς στο Φίλιος, ο Ευαγγερα Παναγία), ο Άγιος Νι> Κοριακόνι, ο Άγιος Νι: Φύσες, ο Άγιος Φιλήμο)ς Βασίλειος, και ο Σταυ•λυμπο. S1 και μετά ο καλλιτέχνης ί με ζέση στη ζωγραφική, ασχολήθηκε μ' αυτήν στα του του επέτρεπε η επαγενασχόλησή του. Αν και πυρκαγιά στον αποθηρο των έργων του κατέτμήμα τους το 1997, τα α διασώζονται, συναπαρμιερα ένα σπουδαίο θητον λαϊκό πολιτισμό της ου. ρουαρίου 2005 ο άνθρωίσε αποφασισμένος να ο)\· κόσμο, απεβίωσε πλή. στη Ρόδο. ΓΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ:

Ενας λαϊκός ζωγράφος της Καρπάθου

Α

πό τον κύκλο των γνωστών και φημισμένων μαστόρων της Καρπάθου αναδύεται η Ξ /ιοριστή μορφή του Βασίλη Ν. Χατΐηβασίλη (1918-2005), λαϊκού ζώο :ίφου, με πρωτότυπο και εξαιρετικ · ενδιαφέρον καλλιτεχνικό έργο. Ο Χατζηβασίλης γεννήθηκε στην Ολυμπο, αλλά μεγάλωσε στη γειτονι- Κάσο, όπου εργαζόταν τότε ο πα- ; χις του Νικολής, φημισμένος επίτης σοβατζής και πλαστουργός, που εδίδαξε την καλλιτεχνία των οικ δομικών κατασκευών και του μετέS σε την αγάπη για τη ζωγραφική. Στην τέχνη αυτή και τα δημιουργήμα- του αναφέρομαι, επιγραμματικά, οτη συνέχεια, για να σημειώσω ότι το συνολικό έργο του (60 πίνακες με θέιιατα από τη Μυθολογία, την Ιστορία, τη Λαογραφία και την καθημερινή Ι ή της Ολύμπου - και πάμπολλες άλ.ε ς καλλιτεχνικές κατασκευές σε σπίτια και εκκλησίες της Καρπάθου και "ης Κάσου) αναδεικνύει την αυθεντική λαϊκή ψυχοσύνθεση και τον σεβατιιό του στην Παράδοση και στην Ορθοδοξία.

Σε αναγνώριση του έργου αυτού οργανώθηκε ειδική εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Παιδαγωγικό Τμήμα Δ. Ε.), στις 14 Νοεμβρίου 2006, στα πλαίσια του μαθήματος της Λαογραφίας, όπου παρουσιάστηκαν ζωγραφικοί πίνακες και έγινε προβολή διαφανειών και σχετικής κινηματογραφικής ταινίας. Ομιλητές ήσαν ο ιστορικός ερευνητής Γιώργος Ν. Τσαμπανάκης, ο γιος του Γιάννης Χατζηβασίλης (ζωγράφος επίσης) και ο υπογραφόμενος, σε μια κατάμεστη από φοιτητές (και άλλους ακροατές) αίθουσα διδασκαλίας[1]. Συμπερασματικά θα έλεγα ότι ο λαϊκός ζωγράφος Βασίλης Ν. Χατζηβασίλης, μπορεί να θεωρηθεί ο Καρπάθιος Θεόφιλος, αφού, χοορίς να γνωρίζει τον πασίγνωστο λαϊκό καλλιτέχνη του Πηλίου και της Λέσβου[2], όπως με διαβεβαίωσαν τα παιδιά και ορισμένοι συγχωριανοί του, τον θυμίζει στα περισσότερα έργα του (π.χ. ανορθόγραφες καθαρευουσιάνικες λεζάντες σε ορισμένους πίνακες). ΜΗΝΑΣ ΑΛ.

ΑΑΕΞΙΑΑΗΣ

Καθηγητής Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών

I Σημειώνω εόώ ότι σκοπεύω μελλοντικά να αξιοποιήσω το έργο του στα πλαίσια του ΜεταπτυχιαΠρογράμματος "Λαογραφίας και Πολιτισμού" του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ. Ε. του Πανεπιστηuiov Αθηνών. 1 -5πό την πλούσια βιβλιογραφία για τον λαϊκό ζωγράφο Θεόφιλο Χατζημιχαήλ (1870; - 1934) βλ. ενδεικτι• Κ τσο: Μακρής, Ο ζωγράφος Θεόφιλος στο Πήλιο, Βόλος 1939. -Οδυσσέας Ελύτης. Ο ζωγράφος Θεόφιc Εκδόσεις Ερμείας. Αθήνα 19782 (α' έκδοση 1973). -Κίτοος Α. Μακρής - Αγάπη Καρακατσάνη (κείμεθΐόφϋχκ. Πινακοθήκη Νέον Ελληνισμού - ΤΑ ΝΕΑ, Εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα 2006. 7 Scanned: G.V. Giorgakis


ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΧΑ ΤΖΗΒΑΣΙΑ ΗΣ

νιώσε μέσα του αυτό το μεγαλείο και το μεταμόρφωσε σε ύμνους. Δούλευε με απόλυτη αφοσίωση με ό,τι έβρισκε και όπου μπορούσε, σαν ταγμένος. Αυτό το πάθος τον έκανε να ξεχωρίζει από άλλους τεχνίτες, που επίσης αναλάμβαναν αντίστοιχα έργα, παλιότερους ή συνομήλικούς του. Γιατί έβαζε την ψυχή του χωρίς όρια σε ό,τι έκανε, με ασυνήθιστη ένταση, ξεπερνοίντας τις ανθρώπινες ανάγκες, χαμένος λες σε κάποιο άλλο κόσμο. Αυτό έγινε άμεσα αισθητό στην πελατεία του, που τον σεβόταν όπως σέβεται ακόμα τα έργα του σαν κάτι ξεχωριστό. Ωριμάζοντας, ο Χατζηβασίλης εκτελούσε σκόρπια δημόσια και ιδιωτικά έργα, ανάγλυφα και ζωγραφικά, σε διάφορους οικισμούς του τόπου του. Ήταν ο καλύτερος και για αυτό, περιζήτητος. Δεν θα εκμεταλλευτεί όμως ποτέ αλόγιστα τη φήμη του- θα μείνει πάντα ένας αυτοδημιούργητος χειροτέχνης, που μοχθεί να χτίσει και να διακοσμήσει με τα ίδια τα χέρια του, όπως ένας κοινός εργάτης. Η διαφορά διακρίνεται όμως στην ποιότητα της τέχνης του, όπως φαίνεται και στα τροπάρια που έψελνε καθώς δούλευε. Έτσι ιστορούσαν άλλοτε τα έργα της πίστης, όπως είναι τα εικονίσματα. Αυτή η τέχνη, ενώ εξυπηρετεί την έμφυτη ανάγκη για τη χαρά της διακόσμησης, που διακρίνεται τόσο καθαρά στην τοπική παράδοση, με το πέρασμα του χρόνου θα ξεπεράσει αυτή την άμεση απαίτηση και θα γίνει κάτι διαφορετικό, κάτι που αγγίζει βαθύτερες χορδές συγκίνησης στο συλλογικό ασυνείδητο των συΔΗΜΗΤΡΗΣ

ντοπιτών του. Έτσι η αγάπη για στόλισμα και ζωντανό χρώμα σταδιακά εμπλουτίζεται με την αναγνώριση και εικαστική έκφραση των μεγάλων συμβόλων του Ελληνισμού. Μια τέτοια "τέχνη", τελείως έξω από τις τρέχουσες συνήθειες μιας Ελλάδας που κυνηγά την πρόοδο και τον εκσυγχρονισμό, ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες ενός νησιώτικου πληθυσμού που είναι αναγκασμένος, για βιοτικούς λόγους, να ξενιτεύεται εδώ και πολλές γενιές και μοχθεί να μην χάσει τις ρίζες του. Ο καημός της ιδιαίτερης πατρίδας πέρασε έτσι μέσα από το καλλιτεχνικό φίλτρο του Χατζή βασίλη και έδωσε πνοή στα έργα του. Είναι κάτι σαν κιβωτός του Ελληνισμού, ιδωμένη με τα μάτια ενός παθιασμένου, γεμάτου αγωνία καλλιτέχνη, που θέλει να διατηρήσει όλα εκείνα τα πολύτιμα που βλέπει γύρω του να ξεφτίζουν από ώρα σε ώρα. Δύσκολο να βρεθεί έτσι άλλος στα μέσα του περασμένου αιώνα στην Ελλάδα, που να κρατά μέσα του άσβηστη μια τόσο φλογερή αίσθηση "πατριωτισμού", με όλη τη σημασία της λέξης. Υπέργηρος πια, ανήμπορος να εργαστεί στη σκαλωσιά, συνέχισε να ζωγραφίζει ασταμάτητα, παράγοντας έργα που εξυμνούν όλα τα αγαπημένα του θέματα, χωρίς να έχει αλλάξει κατεύθυνση και τρόπο έκφρασης. Έτσι, μέσα από μια τέτοια αφοσίωση, θα εξακολουθήσει να καταγράφει τα εικαστικά οράματα που πάντα τον συγκινούσαν, γεμάτα πυκνά συμπλέγματα από σύμβολα του τόπου. Ως το τέλος, φανατικά Έλληνας.

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας και Χωροταξίας του Εθνικού Μετσοβίον Πολυτεχνείου. 9

Scanned: G.V. Giorgakis


Ο Δ ΩΛΕΚΛΝΗΣΙΟΣ ΛΛΪΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Scanned: G.V. Giorgakis


ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΧΑ ΤΖΗ ΒΑΣΙΛΗΣ

β

ΖΩΓΡΑΦΙΚΑ

ΕΡΓΑ

I - ΠΙΝΑΚΕΣ

«Η Γοργόνα», ακρυλικό σε μουσαμά, 50 Χ 60 εκ., Ρόδος 2004 Scanned: G.V. Giorgakis 11


Ο Α ΩΑΕΚΑΝΗΣΙΟΣ ΛΑΪΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

«Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος 1453», ακρυλικό σε μουσαμά, 50 Χ 70 εκ., Ρόδος 2003 12 Scanned: G.V. Giorgakis


ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΧΑ ΤΖΗ ΒΑΣΙΛΗΣ

«Αθανάσιος Διάκος», σκόνη αγιογραφίας σε ύφασμα, 33 Χ 45 εκ., Όλνμπος Καρπάθου δεκαετία 1950

13 Scanned: G.V. Giorgakis


Ο Α ΩΑΕΚΑΝΗΣΙΟΣ ΛΑΪΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

tmim

mm fmmsmm

«Φθινόπωρο», ακρυλικό σε μουσαμά, 30 Χ 60 εκ., Ρόδος 2005

14 Scanned: G.V. Giorgakis


ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΧΑ ΤΖΗ ΒΑΣΙΛΗΣ

«Θέρος», ακρυλικό σε μουσαμά, 30 Χ 60 εκ., Ρόδος 2005

15 Scanned: G.V. Giorgakis


Ο Α ΩΑΕΚΑΝΗΣΙΟΣ ΛΑΪΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

«Τρύγος - Μούστος - Κρασί», ακρυλικό σε μουσαμά, 50 X 65 εκ. , Ρόδος 1999. (Αντίγραφο του πίνακα σε πλακάκι βρίσκεται τοποθετημένο στο σιντριβάνι του Λιαφανιού) 16 Scanned: G.V. Giorgakis


ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΧΑ ΤΖΗ ΒΑΣΙΛΗΣ

U3 tMouosu§b^bi^" Ιων Ύ .ί Φ ν α α. »s Jj§| iffwUVfifai siflejiJ^Q -^eust ixvdpfj j^pciu;

«Εργοϋφαντήριον - Τούφα», ακρυλικό σε μουσαμά, 50 Χ 65 εκ., Ρόδος. (Αντίγραφο του πίνακα σε πλακάκι βρίσκεται τοποθετημένο στο σιντριβάνι του Διαφανιού) 17 Scanned: G.V. Giorgakis


Ο Α ΩΑΕΚΑΝΗΣΙΟΣ ΛΑΪΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

«Το Πανηγύρι», ακρυλικό σε μουσαμά, 50 Χ 65 εκ., Ρόδος 2000. (Αντίγραφο του πίνακα σε πλακάκι βρίσκεται τοποθετημένο στο σιντριβάνι του Διαφανιού) 18 Scanned: G.V. Giorgakis


ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΧΑ ΤΖΙ[ΒΑΣΙΛΗΣ

b tWkjp, 3 «' AXoys^pdvt.OU\mm$wma h | wiyMugs tu Iri iijtpct Us jwonm V» ϋtfouii&Wr<KFFILF% ST. aFC+io^RFFF UFUU IUAIIVM* S\j η' *ί»Λ£α ut mfcptfcBVt j ι t1 Jspfit , Ang Iot Iw^y^i U ήΐένβ y Η^αοι^οίωρίνα «ι£<<«ο0Α uai p.feTts lap^W γαλψθνQ^A!» Jws a JU wTS i^iva.^ »{. a -iisa -gnAa utf £ «UaptK* ^ a v a k h ? c 4 W^a/taa'a »β el Γ I«, amentia μ? iafiua^tmMa I ^ w^lJ^^lay \%atm ilcup 4 ΐΑΐί-μ^:· ί; vUv^p μ λ κ, s

!

αν ι ^t^ovei ^ Ut να Jc,vap Uv6t"&>vj ΰ&ριρ£ να ήΟ.Αν ulosfcwfvp να α-

•ι τον Διαφανιού)

«Ο Μώλος στο Διαφάνι», ακρυλικό σε μουσαμά, 50 Χ 65 εκ., Ρόδος 2000. (Αντίγραφο τον πίνακα σε πλακάκι βρίσκεται τοποθετημένο στο σιντριβάνι τον Διαφανιού) 21

Scanned: G.V. Giorgakis


Ο Δ ΩΛΕΚΛΝΗΣΙΟΣ ΛΛΪΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

22

Scanned: G.V. Giorgakis


ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΧΑ ΤΖΙ[ΒΑΣΙΛΗΣ

ΙΙ - Τ Ο Ι Χ Ο Γ Ρ Α Φ Ί Ε ς ^LAALZAtWiiL K^M^^jZ Υ nH

Η?*

«Μέγας Αλέξανδρος και Κοσμοκρατορία αυτού», σκόνη αγιογραφίας σε ασβεστοκονίαμα, οικία Ευδοκίας Νικολάντη, Αρβανιτοχώρι Κάσου 1939

«Μη μου τους κύκλους τάραττε», επιζωγραφισμένο ανάγλυφο, τσιμεντοκονίαμα, 80 Χ120 εκ. (κατασκευάστηκε σε συνεργασία με τους γιους του), Ρόδος 1995. Βρίσκεται τοποθετημένο στο Δημοτικό Σχολείο Διαφανίου Καρπάθου.

23 Scanned: G.V. Giorgakis


Ο Δ ΩΔ ΕΚΑ Ν ΗΣΙΟΣ ΛΑΪΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

I I I - Σ Τ ΥΛΙΟ Μ ΑΝ Τ Η Λ Ε Σ

Πάνω: «Ιφιγένεια εν Λνλίδι», ακρυλικό σε μουσαμά, 90 X 235 εκ., Ρόδος 2005 Δεξιά: «Ολυμπίτικος Γάμος», ακρυλικό σε μουσαμά, 60X220 εκ., Ρόδος 2004 ίηλοκληηφθτιηε από το νιο του Γιάννη),,

Scanned: G.V. Giorgakis


ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΧΑ ΤΖΗ ΒΑΣΙΛΗΣ

Πάνω: «Λάλημα» (λεπτομέρεια από τη οτνλιομαντήλα «Ολυμπίτικος Γάμος») Κάτω: «Χορός» (λεπτομέρεια από τη οτνλιομαντήλα «Ολνμπίτικος Γάμος»)

ifac " - w m k

mmtr^mmmmL·^

mwtmw^

-r y^em**

Η.*/

25 Scanned: G.V. Giorgakis


Ο Δ ΩΛΕΚΛΝΗΣΙΟΣ ΛΛΪΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΙΝ - Α Γ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ί Ε ς

Πάνω: «Ο Παντοκο€

«Η Αγια Μαρίνα», σκόνη αγιογραφίας σε ξύλο, 20X25 εκ., Όλνμπος Καρπάθου 1941. Προσκυνηματική εικόνα του ξωκκλησιού της Αμ Μαρίνας στην περιοχή Πει. 26 Scanned: G.V. Giorgakis


ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΧΑ ΤΖΙ[ΒΑΣΙΛΗΣ

Πάνω: «Ο Παντοκράτορας και οι τέσσερεις Ευαγγελιστές, σκόνη αγιογραφίας σε ασβεστοκονίαμα, μοναστηράκι τ'Άή Φιλήμονα, Όλυμπος Καρπάθου 1975 Κάτω: «Ο Παντοκράτορας» (λεπτομέρεια από τον τρούλο τ'Αή Φιλήμονα)

1941. 28 Scanned: G.V. Giorgakis


Ο Δ ΩΛΕΚΛΝΗΣΙΟΣ ΛΛΪΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

V - ΣΧΕΔΙΑΣΜΑΤΑ *W

Α

* \. / Κ* Μ

«Διομήδης και Αινείας», μολύβι και ακρυλικό σε μουσαμά, 50X70 εκ., Ρόδος 1998

« Ο Διόνυσος και οι Νύμφες», μολύβι και ακρυλικό σε μουσαμά, 30 Χ 42 εκ., Ρόδος 1998 29 Scanned: G.V. Giorgakis


ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΧΑ ΤΖΙ[ΒΑΣΙΛΗΣ

| | * Ο Διόνυσος και οι Νύμφες», αολύβί και ακρυλικό fc- σε μουσαμά, ί 30 Χ 42 εκ., 1 Ρόδος 1998

« Ο Μεγάλος μας πολιτικός ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 1912-1913», μολύβι και ξυλομπογιά σε χαρτί, 30 Χ 40 εκ., Ρόδος 2002 30 Scanned: G.V. Giorgakis


Ο Δ ΩΛΕΚΛΝΗΣΙΟΣ ΛΛΪΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Ο καλλιτέχνης στη διάρκεια της κατασκευής των κοφτών κάγκελων του σπιτιού του. Όλυμπος Καρπάθου 1971. (Φωτογραφία: Δημήτρης Φιλιππίδης)

Scanned: G.V. Giorgakis

Προσόψεις


ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΧΑ ΤΖΗΒΑΣΙΑ IΙΣ

γ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΗΜΑΤΑ

I - ΣΠΙΤΙΑ

Προσόψεις με επιζωγραφισμένα ανάγλυφα, τσιμεντοκονίαμα, οικία Ιωάννου Κ Χαψή, συνοικία Πλατύ, Όλυμπος Καρπάθου 1939

Scanned: G.V. Giorgakis


Ο Α ΩΑΕΚΑΝΗΣΙΟΣ ΛΑΪΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Προσόψεις με επιζωγραφισμένα ανάγλυφα, τσιμεντοκονίαμα, οικία Βασιλείου Ν. Χατζηβασίλη, συνοικία Σκεπαστό, Όλυμπος Καρπάθου 1969 - 1972 30 Scanned: G.V. Giorgakis


ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΧΑ ΤΖΗ ΒΑΣΙΛΗΣ

Λ . Χατζηβασίλη,

Κίονας σε πελεκημένο γώνιασμα, τσιμεντοκονίαμα, οικία Ευδοξίας Περδικολόγου, Βολάδα Καρπάθου 1968 31 Scanned: G.V. Giorgakis


Ο Α ΩΑΕΚΑΝΗΣΙΟΣ ΛΑΪΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

II - Κ Α Γ Κ Ε Λ Α

Παραστάόα και κοφτό κάγκελο σε σκάλα, τσιμεντοκονίαμα, οικία Ιωάννου Ν. Παπακώστα, Όθος Καρπάθου 1956 32 Scanned: G.V. Giorgakis


ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΧΑ ΤΖΗ ΒΑΣΙΛΗΣ

ϋΜΜΙ mm

-

•HPIpHSll

Κοφτό κάγκελο σε δώμα, τσιμεντοκονίαμα, οικία Ιωάννου Ν. Παπακώστα, Όθος Καρπάθου 1956 33 Scanned: G.V. Giorgakis


Ο Α ΩΑΕΚΑΝΗΣΙΟΣ ΛΑΪΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

" Διγενής - Μαξιμώ " Κοφτό κάγκελο με επιζωγραφισμένο ανάγλυφο, τσιμεντοκονίαμα, οικία Βασιλείου Ν. Χατζηβασίλη, συνοικία Σκεπαστό, Όλυμπος Καρπάθου 1971

" Ο Γόρδιος Δεσμός " Κοφτό κάγκελο με επιζωγραφισμένο ανάγλυφο, τσιμεντοκονίαμα, οικία Μαρίας Χατζηβασίλη - Ζουλουφού, συνοικία Λης Βασίλης, Όλυμπος Καρπάθου 1976 34 Scanned: G.V. Giorgakis


ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΧΑ ΤΖΙ[ΒΑΣΙΛΗΣ

Κοφτό κάγκελο, τσιμεντοκονίαμα, νεκροταφείο Βολάδας Καρπάθου 1968

Κοφτό κάγκελο, τσιμεντοκονίαμα, Απέρι Καρπάθου, δεκαετία 1960

Scanned: G.V. Giorgakis


Ο Α ΩΑΕΚΑΝΗΣΙΟΣ ΛΑΪΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

III - Ο Ι Κ Ο Σ Η Μ Α

Επιζωγραφισμένο ανάγλυφο, τσιμεντοκονίαμα, οικία Μαρίνας Κανάκη - Παραγιού, συνοικία Αποπαντή, Όλυμπος Καρπάθου 1989

Επιζωγραφισμένο ανάγλυφο, τσιμεντοκονίαμα, οικία Νικολάου Ε. Διακομανώλη, συνοικία Γιτσιλλέα, Όλυμπος Καρπάθου δεκαετία 1950 36 Scanned: G.V. Giorgakis


ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΧΑ ΤΖΗ ΒΑΣΙΛΗΣ

IV - Κ Ο Ρ Ν Ι Ζ Ε Σ

"Καλώς Κύριοι Ήλθατε Ευχαρίστως Περάστε " επιζωγραφισμένο ανάγλυφο, γυψοκονίαμα, οικία Ευδοκίας Νικολάντη, Αρβανιτοχώρι Κάσου 1939

" Δικέφαλος Αετός ", ανάγλυφο, γυψοκονίαμα, οικία Βασιλείου Ν. Χατζηβασίλη, συνοικία Σκεπαστό, Όλυμπος Καρπάθου 1970 37 Scanned: G.V. Giorgakis


Ο Α ΩΑΕΚΑΝΗΣΙΟΣ ΛΑΪΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

V - ΤΕΜΠΛΑ

Πυραμίδα τέμπλου, επιζωγραφισμένο ανάγλυφο, γυψοκονίαμα, ξωκλήσι του Αγίου Νικήτα, Βολάδα Καρπάθου 1967

Τέμπλο με ανάγλυφα, γυψοκονίαμα και τσιμεντοκονίαμα, ξωκλήσι Παναγίας Μερτωνίτισσας, Απέρι Καρπάθου 1965 38 Scanned: G.V. Giorgakis


ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΧΑ ΤΖΗ ΒΑΣΙΛΗΣ

VI - Σ Ι Ν Τ Ρ Ι Β Α Ν Ι

Πυραμίδα τέμπλου, επιζωγραφισμένο I ανάγλυφο, γυψοκονίαμα, ξωκλήσι τον Γ Αγίου Νικήτα, Βο/Λδα Καρπάθου 1967

.τ Μερτωνίτι σσα ς,

Σιντριβάνι, σκυράδεμα-βοτσαλωτά-πλακάκια-μπρούντζος, Πλατεία Γιάννη Αύρα, Αιαφάνι Καρπάθου 2000. (Κατασκευάστηκε σε συνεργασία με τους γιους του). 39 Scanned: G.V. Giorgakis


Ο Α ΩΑΕΚΑΝΗΣΙΟΣ ΛΑΪΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

40

Scanned: G.V. Giorgakis


ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΧΑ ΤΖΗΒΑΣΙΑΗΣ

δ

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΗ Β. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ (Μορφινοΰ) I - ΣΠΙΤΙΑ

Πρόσοψη, ασβεστοκονίαμα, οικία Μαρίας Παπαδοπούλου ( Μπουρέκας ), Αγία Μαρίνα Κάσου, περί το 1910

Scanned: G.V. Giorgakis


Ο Α ΩΑΕΚΑΝΗΣΙΟΣ ΛΑΪΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Ζωγραφισμένη οροφή, σκόνη αγιογραφίας σε ξύλο, οικία Ευδοκίας Νικολάντη, Αρβανιτοχώρι Κάσου 1939 42 Scanned: G.V. Giorgakis


ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ

Ο τρούλος της εκκλησίας τον Στανρού, πορσελάνη και ασβεστοκονίαμα, Αγία Μαρίνα Κάσον, τέλη τον 19ον αιώνα 43 Scanned: G.V. Giorgakis


Ο Α ΩΑΕΚΑΝΗΣΙΟΣ ΛΑΪΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Κίονας, γυψοκονίαμα, εκκλησία του Σταυρού, Αγία Μαρίνα Κάσου, τέλη 19ου αιώνα. (Ο καλλιτέχνης εργάστηκε ως μαθητευόμενος στο συνεργείο κατασκευής του συγκεκριμένου ναού) 44 Scanned: G.V. Giorgakis

Προσόψεις, πορσελά\ καμπαναριό Αγίου Δ\ Αρβανιτοχώρι Κάσοι


ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΧΑ ΤΖΗ ΒΑΣΙΛΗΣ

αιώνα.

κριμένου ναού)

Προσόψεις, πορσελάνη και ασβεστοκονίαμα, καμπαναριό Αγίου Δημητρίου, Αρβανιτοχώρι Κάσου δεκαετία 1930

Προσόψεις, πορσελάνη και ασβεστοκονίαμα, καμπαναριό Αγίας Μαρίνας, Αγία Μαρίνα Κάσου, αρχές του 20ου αιώνα 45 Scanned: G.V. Giorgakis


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αριστοτέλης Παυλίδης, Υπουργός Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Πρόλογος α) ΚΕΙΜΕΝΑ σελ. 5

Γιώργος Ν. Τσαμπανάκης Βασίλης Ν. Χατζήβασίλης: Αποφασισμένος να ομορφύνει τον κόσμο

σελ. 7

Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης Βασίλης Ν. Χατζηβασίλης: Έ ν α ς λαϊκός ζωγράφος της Καρπάθου

σελ. 8

Δημήτρης Α. Φιλιππίδης Τα " εικονίσματα " του Χατζηβασίλη

β) ΖΩΓΡΑΦΙΚΑ ΕΡΓΑ σελ. σελ. σελ. σελ. σελ.

11 21 22 24 26

I) Πίνακες II) Τοιχογραφίες III) Στυλιομαντήλες IV) Αγιογραφίες V) Σχεδιάσματα

γ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΗΜΑΤΑ σελ. σελ. σελ. σελ. σελ. σελ.

29 32 36 37 38 39

I) Σπίτια II) Κάγκελα III) Οικόσημα IV) Κορνίζες V) Τέμπλα VI) Σιντριβάνι

δ) ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΗ Β. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ (Μορφινοΰ) σελ. 41 σελ. 43

I) Σπίτια II) Εκκλησίες

46 Scanned: G.V. Giorgakis


ΒΑΣΙΛΗΣ Ν. ΧΑ ΤΖΗ ΒΑΣΙΛΗΣ

Νησιωτικής Πολιτικής,

ιορφύνει τον κόσμο

φ ο ς της Κ α ρ π ά θ ο υ

Η παρούσα έκδοση πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της αναδρομικής έκθεσης εικαστικών έργων του Δωδεκανήσιου λαϊκού καλλιτέχνη Βασίλη Ν. Χατζηβασίλη, που συνδιοργανώθηκε από τα πατριωτικά παροικιακά σωματεία: α) το Σύλλογο των απανταχού Καρπαθίων, β) το Σύλλογο των εν Ελλάδι Κασίων και γ) την Αδελφότητα των απανταχού Ολυμπιτών Καρπάθου Ή ΔΗΜΗΤΡΑ" από 2 έως 31 Μαρτίου του 2007 στο Κέντρο Τεχνών του Πάρκου Ελευθερίας στην Αθήνα, με τη χορηγία του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και την υποστήριξη του Πολιτισμικού Οργανισμού του Δήμου Αθηναίων.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Επιμέλεια Εκθεσης: Γιώργος Ν. Τσαμπανάκης και Γιάννης Β. Χατζηβασίλης. Σημείωση: Οι επιμέρους πληροφορίες για τα έργα των καλλιτεχνών Βασίλη και Νικολή Χατζηβασίλη προέρχονται από την καταγραφή, που πραγματοποίησαν σε προηγούμενα χρόνια οι Γιάννης Β. Χατζηβασίλης και Μανόλης Β. Χατζηβασίλης. Copynght κείμενα:

Η -

Γιώργος Ν. Τσαμπανάκης, Μηνάς Λλ. Λλεξιάδης, Δημήτρης Λ. Φιλιππίδης. Copynght φωτογραφίες: Μανόλης Β. Χατζηβασίλης. Copynght έκδοση: Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 47

Scanned: G.V. Giorgakis


Ο Α ΩΑΕΚΑΝΗΣΙΟΣ ΛΑΪΚΟΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ Ν Η Σ Ι Ω Τ Ι Κ Η Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Σ

Α Ν Τ Ι Τ Υ Π Α 1500

Α Θ Η Ν Α 2007

48

Scanned: G.V. Giorgakis


Scanned: G.V. Giorgakis


I

Χμτλ TtVOwTopjiptO.O/tai &v8pwtfoi η eptpcvov ν&βρΐ^ξΐ ^ iw νά.'^, fitfcuveju Jtt'ftAie*. Οι <η ανίρε b με τά ι3ριονΐ&,τον.5 και fittis GHo^f^avefoitYov^Q^ov.jc^ ^ot^i α ν α τα |Λ«ίού navw βτί* rrayyisot Trov etvoti koltuuQi vtuxcpes τά καλάθια στνΐ p€<?r\ rwv κ«'ι μ€ τα μεGot 6X0 κοιλάθι

CjiMvov xot

Th

<jev^Du,va αλ€δθον yie τήν cap&ruv

Ρ 'ΟΝύί %%ύηνα Μ Τΐ^ηϋα πο^ράνια £ oXpicTTO μαί tfwXoyΰναζή}

2«κουρ«ώ3* CijH6io> ύί juavf^ia rro watu 2Lovt ^t v<?po novo at. t\m ifrjy ν a c wuap?W Κ4 p ^ c % Scanned: G.V. Giorgakis


ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΥ ΑΑΪΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ

ΒΑΣΙΛΗ Ν. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ (1918 - 2005) Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων - Πάρκο Ελευθερίας Αθήνα 2 - 31 Μαρτίου 2007

« ΕΛΛΙΟΜΑΖΕΜΛ », ζωγραφικός πίνακας τον καλλιτέχνη, ακρυλικό σε μουσαμά, 50 X 65 εκ., Ρόδος 1999. (Αντίγραφο του έργον σε πλακάκι βρίσκεται τοποθετημένο στο σιντριβάνι της πλατείας Γιάννη Λύρα στο Διαφάνι της Καρπάθου ) Αναμνηστική έκδοση του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Αθήνα 2007 Scanned: G.V. Giorgakis


Scanned: G.V. Giorgakis


ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΒΑΣΙΛΗ Ν. ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΗ (1918 - 2005) Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων Πάρκο Ελευθερίας Αθήνα 2 - 31 Μαρτίου 2007 « ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ », ζωγραφικός πίνακας του Γιάννη Β. Χατζηβασίλη, ακρυλικό σε μουσαμά , 178 εκ. Χ 238 εκ. ,Ρόδος 1998 Η οικογενειακή παράδοση συνεχίζεται... Αναμνηστική έκδοση της οικογένειας του καλλιτέχνη, Ρόδος 2007

oc^fiCVT jf-P/cltya^Scanned: G.V. Giorgakis


Scanned: G.V. Giorgakis


ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΒΑΣΙΛΗ Ν. ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΗ (1918 - 2005) Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων Πάρκο Ελευθερίας Αθήνα 2 - 31 Μαρτίου 2007 « Σιντριβάνι », σκυρόδεμα - βοτσαλωτό - πλακάκια - μπρούντζος, πλατεία Ιωάννου Λύρα, Διαφάνι Καρπάθου 2000έργο του Βασίλη Ν. Χατζηβασίλη και των γιων του. Αναμνηστική έκδοση της οικογένειας του καλλιτέχνη, Ρόδος 2007

Scanned: G.V. Giorgakis


Scanned: G.V. Giorgakis


ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΒΑΣΙΛΗ Ν. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ (1918 2005) Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, Πάρκο Ελευθερίας Αθήνα 2, 31 Μαρτίου 2007 « ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΕΠΟΧΕΣ », ζωγραφικοί πίνακες του Βασίλη Ν. Χατζηβασίλη, ακρυλικό σε μουσαμά, 30εκ. Χ 70εκ. και 30 Χ 60εκ., Ρόδος 2005 Αναμνηστική έκδοση της οικογένειας του καλλιτέχνη, Ρόδος 2007

Scanned: G.V. Giorgakis

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ο ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΣ ΛΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ  

Βιβλιάριο συνοδευτικό της έκθεσης έργων του Βασιλείου Χατζηβασίλη στην Αθήνα, το 2007.