Page 1

Bentelo, 1 maart ‘13 Geachte ouders/verzorgers,

Agenda Dag

Datum

Activiteit

Maandag Woensdag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Woensdag Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag

4 maart 6 maart 11 maart 12 maart 13 maart 14 maart 20 maart 23 maart 24 maart 25 maart 26 maart

Ouderraadvergadering Aanmelding nieuwe leerlingen Gesprekken groep 8 Gesprekken groep 8 Gesprekken groep 8 MR-vergadering Palmpaasstok versieren (8.30 uur op school) Oud ijzeractie Palmzondag Rapportgesprekken Rapportgesprekken

Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag Vrijdag

28 maart 29 maart 30 maart 31 maart 1 april 5 april

Witte Donderdagviering Goede Vrijdag; alle kinderen vrij Palmpasenviering en broodmaaltijd Eerste Paasdag Tweede Paasdag Schoolbord

Tweede rapport Op dinsdag 19 maart krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 hun (tweede) rapport mee. De gesprekken naar aanleiding van de rapporten zullen gehouden worden op maandag 25 en dinsdag 26 maart. Het tweede rapport wordt op een nieuw vel geprint. Hierop staan de rapporten 1 en 2 naast elkaar. Het vel waarop het 1e rapport is afgedrukt mag u uit de map halen. Bij het rapport ontvangt u een brief waarop u aan kunt geven of u een gesprek met de leerkracht wenst n.a.v. het tweede rapport. De gesprekken naar aanleiding van de Cito uitslagen van groep 8 zullen gehouden worden op maandag 11 maart, dinsdag 12 maart en woensdag 13 maart. Hiervoor zult u van de leerkrachten een uitnodiging ontvangen.

Continuerooster De MR is akkoord met het voorstel continuerooster zoals de werkgroep dit heeft voorgedragen. Dit houdt in dat met ingang van het nieuwe schooljaar (2013 – 2014) Onze Lieve Vrouweschool zal starten met het continuerooster. De nieuwe schooltijden zijn dan van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.15 uur, waarbij de onderbouwgroepen woensdag en/of vrijdagmiddag vrij zullen zijn. Dagelijks wordt er tussen de middag met de kinderen op school geluncht. Nadere informatie omtrent het continurooster, waarbij alles nog eens duidelijk op een rijtje wordt gezet, zult u binnenkort na de MR-vergadering van 14 maart, middels een extra uitgave van het schoolbord ontvangen.


Oud ijzerinzameling Op zaterdag 23 maart vindt de jaarlijkse oud ijzerinzameling plaats. Ouders en leerkrachten zijn die dag actief in de weer om zoveel mogelijk oud ijzer e.d. in te zamelen. Dit jaar vindt de ijzerinzameling plaats op het erf van de familie Nijland aan de Bentelosestraat 58. De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan de kinderen van onze school.

Aanmelding nieuwe leerlingen (herhaald bericht) Op woensdag 6 maart staat de aanmelding voor nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2013-2014 gepland. Tussen 12.15 uur en 13.15 uur en tussen 19.00 uur en 20.00 uur kunt u uw kind in school komen aanmelden. Aanmelden kan indien uw kind tussen nu en augustus 2014 vier jaar wordt. Bij de aanmelding ontvangt u een aanmeldingsformulier dat uit drie items bestaat: persoonlijke gegevens van het kind, een intakeformulier waarin verschillende belangrijke gegevens van net kind gevraagd wordt en een ouderverklaring. Daarnaast ontvangt u een schoolgids van de school en kunt u (als u de school nog niet kent) de school bezichtigen.

Palmpasenviering Zaterdag 23 maart is er weer een palmpasenviering in de kerk met daaraan voorafgaand om 17.30 uur een broodmaaltijd in de WOZOCO. (Hiervoor ontvangen de kinderen van de groepen 1 t/m 5 nog een aparte brief) In de week van 11 maart staat er een mand/doos in het Spinnenweb om het groen in te verzamelen. We vragen of elk kind wat groen (buxus) voor zijn/haar stok wil mee brengen en dit in de daarvoor bestemde mand wil doen. Wij vragen nog een aantal ouders die willen mee helpen om de palmpasenstokken zover klaar te willen maken zodat de kinderen deze kunnen versieren. Dit gebeurt woensdagmorgen 20 maart om 8.30 uur op school. Opgeven d.m.v. het strookje onderaan de brief die uw kind mee heeft gekregen.

Paasweekend Op vrijdag 29 maart (Goede Vrijdag) en maandag 1 april (Tweede Paasdag) zijn de kinderen vrij. Wij wensen iedereen alvast hele fijne Paasdagen.

Regel van de maand maart Om de sfeer op school goed te houden krijgt één schoolregel maandelijks extra aandacht. Bij de hoofdingang van de school hangt altijd de schoolregel van de maand. Ook in de groepen zal er specifieke aandacht zijn voor deze regel. De regel van de maand maart luidt: ‘Naar elkaar luisteren’. Hoe we met elkaar omgaan en dat we elkaar dienen te respecteren zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Ook is het centraal stellen van een schoolregel een remedie om pestgedrag tegen te gaan. De schoolregel hangt standaard op het publicatiebord bij de hoofdingang en in de lokalen.

Spinnenwebviering Op dinsdag 19 maart vindt ’s middags vanaf 14.30 uur de tweede Spinnenwebviering van dit schooljaar plaats. Deze Spinnenwebviering wordt georganiseerd door de groepen 1 en 7; de kinderen van de groepen 4 en 8 worden uitgenodigd om te komen kijken. Ook de ouders waarvan de kinderen in de groepen 1 en/of 7 zitten worden hierbij uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Presentatieviering


Zaterdagavond 2 maart ’13 om 19.00 uur bent u van harte uitgenodigd voor de presentatieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk. Tijdens deze viering worden de communicantjes gepresenteerd die dit jaar de Eerste Heilige Communie doen.

Wecycle (laatste oproep) Denkt u nog aan de inzamelingsactie ‘Wecycle’. Oude (relatief kleine) elektrische huishoudelijke apparaten, elektrisch gereedschap of elektrisch aangedreven speelgoed kan in de Wecylebakken bij de ingang van het handenarbeidlokaal worden ingeleverd. U kunt nog tot eind april uw elektrische apparaten inleveren, want daarna stopt de actie op school. PS. Geen computers en schermen!

In en uitschrijven voor de nieuwsbrief ´het Schoolbord´ Het aanmelden voor deze nieuwsbrief kan op de website onder “schoolbord” aanmelden. Als u zich wilt uitschrijven, dan vindt u helemaal onderaan de nieuwsbrief (in uw postvak in) een link. Met deze link wordt u direct uitgeschreven.

Wijzigen van uw e-mailadres U kunt zich zoals hierboven beschreven eerst uitschrijven en dan via aanmelden opnieuw aanmelden met het nieuwe e-mailadres Dit geldt alleen voor de nieuwsbrief. Voor de mail van de groep moet u de wijziging ook even door mailen aan de leerkracht.

Gefeliciteerd Jarigen in maart/april Datum Naam leerling 3-3 Evelien 5-3 Marieke 6-3 Bram 7-3 Feline 14-3 Aafke 14-3 Celeste 14-3 Stef 18-3 Jesse 20-3 Luuk 22-3 Daniël 24-3 Jerre 28-3 Sophie-Ellis 29-3 Sanne 30-3 Kim 30-3 Mette 3-4 Hieke 3-4 Lisa 3-4 Tiemen 4-4 Jurre 4-4 Rosan 6-4 Lenn 6-4 Thies Allemaal van harte gefeliciteerd!

groep 8 4 7 3 2 8 8 1 1 7 3 5 7 4 6 7 8 6 7 6 2 5


Schoolbord maart  

schoolbord

Schoolbord maart  

schoolbord

Advertisement