Page 1

Schoolbord december Agenda Dag donderdag maandag zaterdag Zondag maandag woensdag Vrijdag/zaterdag donderdag maandag

Datum 1 dec. 5 dec 10 dec. 11 dec. 12 dec. 14 dec. 16/ 17 dec. 22 dec. 9 januari

Activiteit Rapport mee Sinterklaasfeest, „s middags alle kinderen vrij! Kerstmarkt van 17.00 tot 20.00 u. Gezinsviering groep 6 om 10.00 u. 1e adventviering, OR vergadering Bestedingscommissie, MR vergadering Oud papier Kerstviering 17.25 u, „s middags alle kinderen vrij Eerste schooldag 2012; inloopochtend

Meester Fred Het gaat inmiddels elke dag een beetje beter met meester Fred. De komende tijd zal meester Fred de tijd gebruiken om weer aan te sterken.

Oude rapporten Gisteren is het nieuwe rapport meegegaan. De kinderen hebben de oude rapporten ook meegekregen naar huis. Deze hoeven niet meer te worden ingeleverd. Oude rapporten die nog thuis liggen hoeven dus niet ingeleverd te worden. De nieuwe rapporten willen we graag ondertekend voor de kerstvakantie terug.

Sinterklaasfeest 5 December is het groot feest, want Sinterklaas heeft aangekondigd dat hij ook dit jaar weer een bezoekje aan onze school gaat brengen. De school begint „s morgens op de normale lestijd. De kinderen van de groepen 6 t/m 8 mogen eerder naar binnen om hun surprise in de eigen groep neer te leggen. In verband met de aankomst van Sinterklaas is de ingang bij groep 3 tijdelijk gesloten. Als om 8.25 uur de bel luidt verzamelen alle kinderen zich buiten op het plein voor de school en de kleuters op het kleuterplein. Er zal buiten gezellige sfeervolle muziek spelen. We willen de ouders vragen om op het voetpad voor de school te kijken zodat de kinderen de aankomst goed kunnen zien. Als de Sint is gearriveerd gaan we gezamenlijk naar binnen verzamelen we ons in het Spinnenweb. Als u het leuk vindt mag u gerust even aan de zijkant blijven kijken. Hier zal Sinterklaas officieel welkom worden geheten. Daarna gaat iedere groep naar het eigen lokaal en zal de Sint enkele groepen bezoeken. We maken er samen een gezellige ochtend van. ‟s Middags zijn alle kinderen vrij!

Uitnodiging voor de Kerstmarkt 2011 Zaterdag 10 december 2011 is de kerstmarkt van 17.00 tot 20.00 uur op het kerkplein! Hierbij nodigen wij iedereen heel hartelijk uit voor een bezoek aan de kerstmarkt.


De kinderen hebben hun best gedaan om iets moois te maken voor de verkoop en heel veel ouders en andere vrijwilligers hebben ons gigantisch geholpen, om een mooie en sfeervolle kerstmarkt te kunnen realiseren. Ook tijdens en na de kerstmarkt mogen we gelukkig een beroep doen op heel veel vrijwilligers. Dat vinden we super en daarvoor zijn we iedereen ook erg dankbaar! De opbrengst van de kerstmarkt komt ten goede aan de kinderen van de Onze Lieve Vrouweschool We gaan de opbrengst dit jaar besteden aan.rubber tegels onder het speeltoestel op de grote speelplaats en bankjes op de kleuterspeelplaats en we willen graag het buitenspelmateriaal aanvullen. Dankzij deze extra gelden kunnen we wensen realiseren die anders „onbetaalbaar‟ zouden zijn voor onze school of waar we lang op zouden moeten wachten. Daarnaast gaan we een kraam speciaal inrichten voor Bibi Boers, een 7-jarig meisje met een ernstige vorm van kanker. Zij heeft heel veel geld nodig voor gentherapie in de Verenigde Staten. Ook gaan we collectebussen plaatsen voor haar. U bepaalt zelf of u en hoeveel u geeft voor Bibi. We hopen uiteraard op een grote opkomst, evenals voorgaande jaren, zodat het echt gezellig kan worden! We zouden het erg fijn vinden jullie allemaal te mogen begroeten!

Oproep hulp bij het maken van kerststukken en graftakken Kerstmarkt Is het voor u nog mogelijk ons een ochtend(deel?) of avond te komen helpen? De komende dagen worden de graftakken en de kersstukken gemaakt o.l.v. de groencommissie. Dit jaar zitten we bij Patrick en Lilian J in hun schuur. (adres op school bekend) Je kan gewoon aanschuiven en meedoen, ook zonder opgave. Neem wel a.u.b. je eigen snoeischaar mee. In de schuur is het lekker warm, smaakt de koffie heerlijk en is het echt gezellig! Kom je ook? We hopen dat we meer mensen kunnen begroeten; hulp is van harte welkom!!! We komen volgende week elke ochtend bij elkaar van 09.00 tot 12.00 uur (ma. t/m vr.!). En elke avond van 20.00 tot 22.00 uur (m.u.v. vrijdag 9 dec.). HEEL GRAAG TOT DAN!

Vraag om tweede hands spullen voor de Kerstmarkt Een tijdje geleden is een oproep gedaan voor mooie kerstspullen, die u niet meer gebruikt maar wel geschikt zijn voor verkoop op de kerstmarkt. Misschien was de oproep aan de vroege kant? Nu kerst in aantocht is en iedereen wellicht de kerstspullen tevoorschijn haalt, zitten er misschien wel spullen tussen die u niet meer gebruikt. Wij verkopen ze graag op de kerstmarkt. U kunt uw spullen brengen bij: Sabine M Op elke woensdag en vrijdag tussen 11.30 uur en 1200/12.15 u. Denk bv. aan kerstballen, kerstversieringen, tafeldecoraties, kandelaars, kaarsen en waxine houders, kersttextiel zoals tafellopers, placemats, kerstservies, kest-dvd”s, schone knuffels, verlichting, e.d. Twijfelt u of uw spullen geschikt zijn voor verkoop, overleg dan vooraf even met Sabine M. Zij zal de verkoop van onze “ tweede hands spullen” regelen. Bij voorbaat onze hartelijke dank. De kerstcommissie. Adres is op school bekend.

Kerstfeest De laatste week van dit schooljaar staat geheel in het teken van Kerstmis. Op donderdag 22 december start het kerstfeest om 17.25 uur met een gezellig Kerstbuffet. Om 19.30 eindigt het kerstfeest en kunt u uw kind(eren) bij de eigen klas ophalen. We verwachten dat het een sfeervol kerstfeest wordt. Volgende week ontvangt u nog een aparte uitnodiging over het


kerstfeest. Daarna sluiten we de kerstavond af met een kerstvoorstelling van het theaterbureau Jo de Rijck: "Schaapjes tellen". Een kerstvoorstelling die het christelijke kerstverhaal bekijkt vanuit het oogpunt van een lammetje.

Kerstvakantie Vrijdag 23 december is de laatste schooldag van 2011. Van zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari is het Kerstvakantie. Op maandag 9 januari ‟11 begint de school weer.

Inloopochtend eerste schooldag 2011 Op de eerste schooldag in het nieuwe jaar (maandag 9 januari 2011) wordt u uitgenodigd om gezamenlijk met kinderen en leerkrachten een kopje koffie/thee te komen drinken in het Spinnenweb. Om 8.30 uur verzamelen we allemaal in het Spinnenweb, waar na een korte nieuwjaarstoespraak de koffie/thee geserveerd zal worden. Noteert u deze datum alvast in uw agenda.

Vervanging Juf Maloes Het zwangerschapsverlof van juf Marloes loopt na de kerstvakantie ten einde. Zij zal eerst nog ouderschapsverlof op gaan nemen in de maand januari en de eerste week van februari. Daarna zal zij terugkomen op de maandagen en de dinsdagen. De rest van de week zal juf Dymphie les gaan geven in groep 8b. Juf Marloes zal weer gaan beginnen op maandag 13 februari.

Vervanging juf Lisette Juf Lisette zal na de kerstvakantie beginnen met haar nieuwe baan. In groep 4 zal voorlopig niets veranderen. Juf Monique blijft op de maandag en woensdag werken en juf Marieke op dinsdag, donderdag en vrijdag. In het nieuwe jaar zullen wij als school afscheid nemen van juf Lisette. De exacte datum hiervan is nog niet bekend.

Regel van de maand december Om de sfeer op school goed te houden krijgt één schoolregel maandelijks extra aandacht. Bij de hoofdingang van de school hangt altijd de schoolregel van de maand. Ook in de groepen zal er specifieke aandacht zijn voor deze regel. De regel van de maand november luidt: ‘Niemand uitschelden’. Hoe we met elkaar omgaan en dat we elkaar dienen te respecteren zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Ook is het centraal stellen van een schoolregel een remedie om pestgedrag tegen te gaan.

Mededelingen medezeggenschapsraad De medezeggenschapsraad vergadert op 14 december, in januari zullen de besproken punten vermeld worden in het schoolbord.

Hoofdluiscontrole Iedere eerste woensdag na een vakantie vindt de periodieke hoofdluiscontrole plaats. Op discrete wijze worden alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Wij verzoeken u om uw kind(eren) deze ochtend geen vlechten, haargel e.a. in het haar te doen, omdat dit het controleren enorm belemmert. Indien er hoofdluis bij uw kind(eren) wordt geconstateerd, wordt u door de leerkracht ingelicht. De hoofdluiscontrole vindt plaats op woensdag 11 januari. Zie ook 4.12 in onze schoolgids.


Kledinginzameling Evenals voorgaande jaren wordt ook dit eer kleding ingezameld. De container waarin u uw oude kleding, schoenen, knuffels, beddengoed e.d.. kunt inleveren in gesloten vuilniszakken staat op maandag 5 december tot 09.00 uur op het kerkplein. De opbrengst komt geheel ten goede aan de kinderen van onze school. Denkt u nog aan de inzamelingsactie „Wecycleâ€&#x;. Oude (relatief kleine) elektrische huishoudelijke apparaten, elektrisch gereedschap of elektrisch aangedreven speelgoed kan in de Wecylebakken bij de ingang van het handenarbeidlokaal worden ingeleverd.

Gezinsviering groep 6 Zondag 11 december om 10.30 uur is er een adventsviering in de kerk met medewerking van de kinderen van groep 6.

Gevonden Er is een sleutel gevonden met een groen label met nummer 5 er op geschreven. Wie mist deze sleutel? Hij is op te halen op school.

Bibliobus Met ingang van 1 januari zal de bibliobus op andere tijden onder schooltijd staan in Bentelo. Ook is de tijd per groep aanzienlijk korter dan we gewend waren. De bus komt nog wel op maandagavond op de reguliere tijden. Het nieuwe rooster van de bibliobus m.i.v 1 januari 2012

Dinsdag Even weken Groep 1 Groep 2

10.00-10.15 10.15-10.30

Groep 4 Groep 3

10.00-10.15 10.15-10.30

Groep 6 Groep 5

13.00-13.15 13.15-13.30

Groep 8a/8b Groep 7

13.00-13.15 13.15-13.30

Onevenweken

Vrijdag Even weken

Onevenweken


Gefeliciteerd Jarigen tussen 2 december „11 en januari „12 Datum Naam leerling 3-12 Thoby 7-12 Noor 9-12 Bernd-Jan 11-12 Daan H 11-12 Dienke 13-12 Teun 17-12 Daniek 23-12 Emy 28-12 Femke 30-12 Esri 2-1 Koen 2-1 Lynn 4-1 Anne-Fleur 4-1 Meike 8-1 Hijke 8-1 Luna 9-1 Joris 10-1 Lars 12-1 Mitchel 14-1 Damon 15-1 Jannik 15-1 Lente 18-1 Milan

groep 3 4 8 7 7 2 5 7 3 3 7 7 6 6 7 3 4 1 5 8A 1 3 2

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Het team van Onze Lieve Vrouweschool wenst u hele prettige Kerstdagen, een voorspoedig 2012 en een hele fijne Kerstvakantie.

Schoolbord december  

schoolbord december

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you