Page 1

Schoolbord Nieuwsbrief: 7 februari 2014 Burg. Buyvoetsplein 70 7497 LD Bentelo 0457-292492 www.olvrouwebentelo.nl

Agenda Datum 08-03 11-03

12-03

13.03 14.03 15.03 17.03 18.03 19.03 20.03 27.03 03.04 04.04 06.04

Tijden 19.30 – 20.30 10.30 – 12.00 14.15 19.00 – 21.00 09.00 – 10.00 10.30 – 11.30 10.00 – 12.00 19.00 – 21.00 19.00 – 21.00 14.15 – 16.30 08.00 – 16.00 19.00 – 21.00 19.00 – 21.00 10.00 – 12.00 13.30 – 14.15 14.15 – 14.45 12.15 10.00 – 11.15

Activiteit Presentatieviering 1e Communie Blaasinstrumenten in groep 6 Tweede Rapport Ouderavond groep 8 i.v.m. Voortgezet Onderwijs Bezoek bakker groep 4 Toneelvoorstelling groepen 3 en 4 Boomfeestdag groepen 7 en 8 Ouderavond groep 8 i.v.m. Voortgezet Onderwijs Ouderavond groep 8 i.v.m. Voortgezet Onderwijs Fancy Fair Oud-ijzeractie Rapportavond groepen 3 t/m 7 Rapportavond groepen 3 t/m 7 Broodmaaltijd groep 4 i.v.m. 1e Communie Bezoek klooster Denekamp groep 8 Spinnenwebviering groepen 3 en 6 Inloopmiddag Schoolbord 9 Eerste Communieviering

MR-verkiezingen Onlangs hebt u in het schoolbord gelezen dat er kandidaten worden gezocht voor de MR van de Onze Lieve Vrouweschool. Wij zijn erg blij dat zich 3 kandidaten hebben aangemeld voor de MR. Er zal dus binnenkort een MR-verkiezing plaats vinden. De drie kandidaten is gevraagd een profielschets van zichzelf te schrijven om zich zo voor te stellen aan de ouders. Zodra deze profielschetsen bij het secretariaat van de MR zijn ontvangen kan de verkiezing plaatsvinden. Alle ouders hebben dan de mogelijkheid om hun stem uit te brengen op één van de kandidaten en in de stembus op school in te leveren. De uitslag van deze verkiezing zal in eerste instantie persoonlijk en later middels het Schoolbord bekend gemaakt worden door de MR. Deze werkwijze is geheel conform het wettelijke MR-reglement. Wij houden u op de hoogte.


Oud-ijzeractie De jaarlijkse ‘Oud-ijzeractie’ komt er weer aan. Op zaterdag 15 maart zijn weer vele vaders actief om op verschillende locaties oud ijzer en ander metaal te verzamelen. De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan de school. We hopen natuurlijk weer op een mooie opbrengst.

Rapport Het tweede rapport wordt dinsdag 11 maart uitgereikt. De gesprekken met de ouders/verzorgers voor de groepen 3 t/m 7 vinden op 17 en 18 maart plaats. U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging.

Oudergesprekken groep 8 In week 11 zullen de uitslagen bekend worden. Ouders en kinderen worden dan nader geïnformeerd over de uitslag en er zal een gesprek plaatsvinden met juf Monique en juf Kim in verband met de schoolkeuze voor voortgezet onderwijs en het niveau dat aansluit bij de mogelijkheden van het kind. De gesprekken zullen ook plaatsvinden in week 11 op dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 maart. De aanmelding voor de VO scholen is op 18 en 19 maart. De uitslag van de Cito-eindtoets is daarbij niet alleen bepalend voor de schoolkeuze. De leerkrachten zullen hier de ouders duidelijk over informeren en adviseren. Ouders ontvangen hiervoor een schriftelijke uitnodiging.

Boomplantdag De kinderen van de groepen 7 en 8 zijn dit jaar uitgenodigd deel te nemen aan de festiviteiten rondom Boomfeestdag ’14. Op woensdagmorgen 12 maart worden de kinderen met een bus opgehaald om richting Markelo af te reizen om aan de Hochtweg een perceel bomen te planten, samen met kinderen van twee andere scholen. Alle kinderen ontvangen een officieel groen T-shirt met opschrift en diverse andere materialen (ook voor in de klas). Het programma ter plaatse wordt georganiseerd door de plaatselijke boswachterij. Naar alle waarschijnlijkheid zal ook de burgemeester van de Hof van Twente en de Commissaris van de Koning aanwezig zijn. Dit geeft nogmaals het officiele karakter van deze dag aan. Nadere informatie voor de leerlingen volgt via de leerkracht (kledingadvies, schoeisel, e.d.)

Eerste Communie/Vormsel De voorbereidingen voor de Eerste Communie en Vormselviering zijn in volle gang. De communicantjes presenteren zich op zaterdag 8 maart tijdens de Presentatieviering. Deze viering begint om 19.30 uur. Op woensdag 12 maart vindt het bezoek aan de bakker plaats en op woensdag 19 maart wordt de broodmaaltijd georganiseerd. De Eerste Communieviering vindt plaats op zondag 6 april. Op donderdag 20 maart brengen de kinderen van groep 8 een bezoek aan het klooster in Denekamp in het kader van de voorbereidingen voor het Heilig Vormsel. De Vormselviering is op zaterdag 29 maart om 19.00 uur. U bent voor alle vieringen natuurlijk van harte uitgenodigd.


Vrijdagmiddag 14 maart Fancy Fair voor de Stichting Ekiko (1e Communieproject) Ook dit jaar doen de communicantjes van groep 4 van de Onze Lieve Vrouweschool in Bentelo en OBS Wiene iets voor het goede doel. Gekozen is voor de Stichting Ekiko. Ekiko staat voor ‘Elk Kind een Koffer’. Deze stichting probeert er voor te zorgen dat elk kind dat niet thuis kan slapen, een eigen koffer krijgt met spullen. Een tandenborstel, een pyjama, een knuffel, een speeltje, muziek, een setje kleding etc. Dit is hard nodig want er zijn helaas veel ouders die de zorg voor hun kinderen niet meer aan kunnen of niet overzien. Alleen al in Twente worden er jaarlijks 250 (!) kinderen uit huis geplaatst en ondergebracht bij een pleeggezin. Deze kinderen worden in een crisissituatie uit huis gehaald en bij een pleeggezin ondergebracht. Er is geen tijd om spullen te pakken, ze gaan met lege handen weg... De stichting Ekiko kan ze dan een koffer aanbieden, het enige wat dan voor hen zelf is. Alle kinderen uit groep 4 hebben de inhoud van een koffer zelf bij elkaar gebracht door goede bruikbare spullen af te staan en nieuwe dingen te kopen. De inhoud hebben we dus al. Nu moeten er alleen nog koffers aangeschaft worden. Wij hopen door het organiseren van een Fancy Fair een leuk bedrag binnen te halen voor de aanschaf van deze koffers. Voor meer informatie, kijk op www.ekiko.nl. Dus..... kom allemaal naar deze Fancy Fair!! Er is een rommelmarkt, er zijn leuke activiteiten zoals een loterij, spelletjes, cup-cakes versieren, een grabbelton en er worden koffie, ranja, taart en andere lekkernijen verkocht. De Fancy-Fair zal plaatsvinden van 14.15 uur tot ca. 16.30 uur in het Spinnenweb. Graag tot dan!

Doktersbezoek e.d. Het bezoek naar een huisarts, medisch specialist, tandarts of orthodontist laat zich niet altijd plannen. Deze beroepsgroep houdt doorgaans geen rekening met werktijden en/of schooltijden. Dat kan en hoeft ook niet altijd, alhoewel wij wel wil promoten om zo’n bezoek zoveel mogelijk buiten de schooltijden te plannen. Indien het doktersbezoek e.d. toch onder schooltijd is gepland, dan verzoeken wij ouders om hun kind van school op te halen. Wij vinden het onverantwoord om de kinderen zelfstandig naar huis te laten gaan, temeer ook omdat de school tijdens de schooltijden verantwoordelijk is.

Leerlingenraad Gisteren (donderdag 6 maart) heeft de leerlingenraad weer vergaderd. Onderstaande punten zijn hierbij besproken: - Evaluatie carnaval - Materiaal voetbalkooi/buitenspelen - Huishoudelijke zaken De eerstvolgende leerlingenraad vindt plaats op donderdag 15 mei.

Inloopmiddag 3 april Op donderdag 3 april is wederom de mogelijkheid om in de groepen van uw kind(eren) het werk van uw kind(eren) te komen bekijken. Vanaf 14.15 uur bent u van harte welkom.


Culturele activiteiten In het kader van de culturele vorming wordt er voor de kinderen van de groepen 3 en 4 op woensdag 12 maart een toneelvoorstelling gepresenteerd. De voorstelling met als titel ‘Cavia’ vindt direct na de pauze plaats in het Spinnenweb. Groep 6 gaat vanaf dinsdag 11 maart deelnemen aan een instrumentencarrousel. Dit wordt geregeld vanuit de CuBaHof. Wij zijn ingedeeld bij de koperblazers. Er zullen twee vakdocenten vanuit de muziekschool 12 keer les komen geven. Het belangrijkste doel voor het project is kinderen te laten ontdekken hoe het is om een instrument te leren bespelen.

Koningsspelen, De koningsspelen vinden dit jaar plaats op vrijdag 25 april (daags voor de meivakantie). De groepen 1 t/m 8 zullen hier aan deelnemen. Voor de groepen 5 t/m 8 zal het in de vorm zijn van een sportdag, samen met de scholen uit Azelo, Hengevelde en Wiene. Deze sportdag zal in Bentelo plaats vinden. Deze dag kunnen we alle hulp gebruiken! Dus schrijf de datum alvast in uw agenda! Nadere informatie volgt.

Stagiaire groep 1 Met ingang van donderdag 3 april start Amber Siemerink als stagiaire van de Hogeschool Saxion (Pabo) in groep 1. Zij zal op donderdag en vrijdag aanwezig zijn.

Spinnenwebviering Op donderdag 27 maart vindt ’s middags vanaf 13.30 uur een Spinnenwebviering plaats voor en door de kinderen van de groepen 3 en 6. De kinderen van de groepen 2 en 8 worden uitgenodigd om te komen kijken. Ook de ouders waarvan de kinderen in de groepen 3 en/of 6 zitten worden hierbij uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Regel van de maand maart Om de sfeer op school goed te houden krijgt één schoolregel maandelijks extra aandacht. Ook in de groepen zal er specifieke aandacht zijn voor deze regel. De regel van de maand maart luidt: Naar elkaar luisteren! Hoe we met elkaar omgaan en dat we elkaar dienen te respecteren zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Ook is het centraal stellen van een schoolregel een remedie om pestgedrag tegen te gaan. De schoolregel hangt standaard op het publicatiebord bij de hoofdingang en in de lokalen.

Teamcursus ‘Zo doen we dat’ Het team van Onze Lieve Vrouweschool is vorige maand gestart met een cursus getiteld ‘Zo doen we dat’. Het doel van deze cursus is om de kennisontwikkeling en de attitudeverandering van de leerkrachten rond het gedrag en gedragscorrecties van basisschoolkinderen beter te kunnen begeleiden. Deze cursus, die uit vijf sessies bestaat, is ontwikkeld in het kader van Passend Onderwijs, in samenwerking met Attendiz en het Lectoraat gedrag- en leerproblemen van Saxion Hogeschool (voorheen Hogeschool Edith Stein). Medewerkers van Attendiz zullen de cursus aanbieden. Waarschijnlijk aan het begin


van het nieuwe schooljaar wordt er ook een ouderavond rondom deze materie gepland. Hierover krijgt u uiteraard nader bericht.

Week van zorg en welzijn; zo werkt zorg In het kader van de week van zorg en welzijn wordt er woensdagmiddag 12 maart een inloopmiddag voor jong en oud georganiseerd. Alle kinderen hebben vandaag een kleurplaat ontvangen die ze die middag tussen 14.00 uur en 16.30 uur kunnen inleveren. (Meer informatie leest u in ‘Kontakt’)

Gefeliciteerd Verjaardagen in de periode van 8 maart t/m 4 april 2014. Datum Naam Groep 14-03 Aafke 3 18-03 Jesse ter 2 20-03 Luuk 2 22-03 Daniël 8 24-03 Jerre 4 24-03 Mike 1 28-03 Sophie-Ellis 6 29-03 Sanne 8 30-03 Kim 5 30-03 Mette 8 8 03-04 Hieke 03-04 Thiemen 7 04-04 Jurre 8 04-04 Rosan 7 Allemaal van harte gefeliciteerd!

1403 maart  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you