Page 1

Bentelo, 1 november ‘13 Geachte ouders/verzorgers,

Agenda Dag

Datum

Activiteit

Maandag Donderdag Maandag Vrijdag Zaterdag Maandag Dinsdag Donderdag Zondag Zaterdag Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag

4 november 7 november 11 november 15 november 16 november 18 november 19 november 21 november 24 november 30 november 2 december 3 december 5 december 6 december

Startdatum Tevredenheidsonderzoek Spinnenwebviering Schrijversbezoek groep 5/Talentenkijker groep 8 Sluitingsdatum Tevredenheidsonderzoek/doe-ochtend groep 1 Intocht Sinterklaas in Nederland Rapportavond Rapportavond Rapport Intocht Sinterklaas in Bentelo Gezinsviering Ouderraadvergadering MR-vergadering Sinterklaas op school (alle kinderen ‘s middags vrij!) Schoolbord 5

Spinnenwebviering Op donderdag 7 november vindt ’s middags vanaf 13.30 uur de eerste Spinnenwebviering van dit schooljaar plaats. Deze eerste Spinnenwebviering wordt georganiseerd door de groepen 2 en 8; de kinderen van de groepen 3 en 6 worden uitgenodigd om te komen kijken. Ook de ouders waarvan de kinderen in de groepen 2 en/of 8 zitten worden hierbij uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Tevredenheidsonderzoek Aanstaande maandag start de Oudertevredenheidspeiling en Leerlingtevredenheidspeiling (voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8). Vanaf maandag 4 november t/m vrijdag 15 november kunt u (en uw kinderen in de genoemde groepen zitten) deze vragenlijsten invullen. We hopen op veel respons zodat we een goed beeld krijgen. Later dit schooljaar wordt u nader geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek. De leerkrachten hebben inmiddels hun vragenlijsten reeds ingevuld. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Rapporten Aan het einde van de maand vinden de rapportgesprekken plaats n.a.v. het eerste rapport van dit schooljaar. De rapportavonden zijn maandag 18 en dinsdag 19 november; u krijgt hierover nog nader bericht. De rapporten worden op donderdag 21 november meegegeven aan de kinderen.

Regel van de maand november Om de sfeer op school goed te houden krijgt één schoolregel maandelijks extra aandacht.. Ook in de groepen zal er specifieke aandacht zijn voor deze regel. De regel van de maand oktober luidt: Van elkaar afblijven!.


Hoe we met elkaar omgaan en dat we elkaar dienen te respecteren zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Ook is het centraal stellen van een schoolregel een remedie om pestgedrag tegen te gaan. De schoolregel hangt standaard op het publicatiebord bij de hoofdingang en in de lokalen. voorgelezen uit zijn werk. De bijeenkomst is van 14.00 uur tot 15.00 uur. We verwachten rond 15.15 uur weer terug op school te zijn.

Sinterklaasfestiviteiten Op 16 november komt Sinterklaas weer in Nederland. Groot feest voor de kinderen. Een week later, zondag 24 november, wordt hij met zijn Pieten ook in Bentelo feestelijk ingehaald. Natuurlijk laten we op school de festiviteiten ook niet voorbij gaan. We verwachten dat Sint en zijn Pieten op donderdag 5 december ’s morgens ook onze school zal bezoeken. De groepen 1 t/m 4 zijn ook nog uitgenodigd voor het Sinterklaastheater in Borne. De exacte datum is hiervan nog niet bekend. U krijgt natuurlijk nog nadere informatie omtrent de activiteiten rondom het sinterklaasfeest. Belangrijk: op 5 december zijn alle kinderen ’s middags vrij. (Zie voor extra vrije dagen ook onze kalender op onze internetsite: www.olvrouwebentelo.nl)

Gezinsviering Op zaterdag 30 november vindt om 19.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk een gezinsviering plaats. Deze viering die mede georganiseerd wordt door groep 6 staat in het teken van de eerste advent.

Talentenkijker groep 8 In groep 8 worden een serie lessen gegeven over wetenschap en techniek. In het kader van deze lessen komt op maandag 11 november van 9.00 tot 10.00 uur mevrouw Sandra de Boer iets vertellen over haar werk als project- manager.

Schrijversbezoek Groep 5 gaat maandag 11 november op bezoek naar de bibliotheek in Goor. Daar ontmoeten ze kinderboekenschrijfster Corien Oranje. Het bezoek vindt onder schooltijd plaats. Ouders zijn inmiddels gevraagd om mee te rijden.

MR-vergadering De eerste MR-vergadering van dit schooljaar heeft op 10 oktober inmiddels plaatsgevonden. Onderwerpen die besproken zijn:

-

Jaarverslag MR Besturenfusie (inmiddels afgewezen door Raad van Toezicht Stichting KOMT) Kwaliteitsmeting (Tevredenheidsonderzoek) Continurooster Samenstelling MR (twee leden treden reglementair af)

Leerlingenraad De eerste leerlingenraadvergadering heeft inmiddels plaatsgevonden. De leerlingenraad kent een nieuwe samenstelling: Jonne Raanhuis en Stef Waanders uit groep 6; Rosan ter Huurne en Mart Vehof uit groep 7 en Meike Grefte en Sjoerd Nijland uit groep 8. Tijdens de eerste vergadering is er o.a. gesproken over spelmogelijkheden op het schoolplein en het instellen van een ideeënbus in de groep. De notulen van de leerlingenraad hangen op het blauwe informatiebord bij de hoofdingang van school.


Activiteiten in groep 1 De komende weken (tot de Kerstvakantie) werken we o.a. aan de volgende thema’s/onderwerpen: Speelgoed/een politieauto voor Boy (kinderen mogen een speelgoedauto, voorzien van naam, meenemen naar school), Sinterklaas en Kerst. Vrijdagochtend 15 november, direct om 8.30 uur, willen we samen met de kinderen en 8 ouders wat gaan maken voor de kerstmarkt om het op de kerstmarkt te gaan verkopen. Kunt u deze hele ochtend helpen, geef het dan door aan juf Jolanda en juf Saskia.

In- en uitschrijven voor de nieuwsbrief ´het Schoolbord´ Het aanmelden voor deze nieuwsbrief kan op de website onder “schoolbord” aanmelden. Als u zich wilt uitschrijven, dan vindt u helemaal onderaan de nieuwsbrief (in uw postvak in) een link. Met deze link wordt u direct uitgeschreven.

Wijzigen van uw e-mailadres U kunt zich zoals hierboven beschreven eerst uitschrijven en dan via aanmelden opnieuw aanmelden met het nieuwe e-mailadres. Dit geldt alleen voor de nieuwsbrief. Voor de mail van de groep moet u de wijziging ook even door mailen aan de leerkracht.

Gefeliciteerd Jarigen in november Datum Naam 02-11 Britte 03-11 Cas 03-11 Rens 03-11 Tom 06-11 Kasper 06-11 Lotte 06-11 Sjoerd 09-11 Elke 09-11 Tygo 12-11 Mike 14-11 Mende 17-11 Jurian 17-11 Rosan 18-11 Jarne 19-11 Mirthe 22-11 Famke 23-11 Jet 26-11 Gijs Hoff 28-11 Edith 30-11 Ruben 03-12 Thoby Allemaal van harte gefeliciteerd!

Groep 5 1 1 1 8 1 8 6 5 7 4 8 4 1 8 3 8 7 1 8 5

1311 november  
1311 november  

Schoolbord november

Advertisement