Page 1

Bentelo, 6 september ‘13 Geachte ouders/verzorgers,

Agenda Dag

Datum

Activiteit

Dinsdag Zaterdag Maandag Woensdag Woensdag Vrijdag Maandag

10 september 14 september 23 september 25 september 2 oktober 4 oktober 7 oktober

Informatieavond groepen 3 en 4 Oud papierinzameling; Openingsviering MR-vergadering Kinderpostzegelactie Begin van kinderboekenweek Dierendag; Schoolbord 3 Ouderraadvergadering

Openingsviering Op zaterdag 14 september wordt u allen uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de openingsviering in de Onze Lieve Vrouwekerk. De viering, die om 19.00 uur begint, wordt ondersteund door het kinderkoor.

Informatieavond De jaarlijkse informatieavond voor de ouders van de groepen 3 en 4 is op dinsdag 10 september. De informatieavond, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd, begint om 20.00 uur.

Stagiaires Ook dit schooljaar begroeten we weer enkele stagiaires van verschillende hogescholen uit de regio. Judith Wassink (Hogeschool Windesheim Zwolle) komt wekelijks een ochtend in groep 1 en in groep 8 komt Mike Bekkedam (Saxion Hogeschool Deventer) op maandag en dinsdag. We wensen ze veel succes. Wellicht komen er nog enkele stagiaires van Saxion Hogeschool Enschede.

Kinderpostzegelactie Op woensdag 25 september krijgen de kinderen van de groepen 7 en 8 de envelop met de materialen voor de kinderpostzegelactie mee.

Oproep Kerstmarkt We zijn weer gestart met de voorbereidingen rondom de kerstmarkt, die wordt gehouden op zaterdag 14 december van 16.00 uur tot 19.00 uur. Per twee groepen zal er een kraampje komen met kerstspullen. Op school zullen de kinderen materialen om te verkopen voor maken. De overige te verkopen materialen zullen afkomstig zijn van ouders, grootouders, e.a. Dus, hebt u leuke ideeĂŤn en wilt u alvast iets maken? Ga gerust aan de slag! Individueel of in groepsverband, dat maakt niet uit. Eventueel kunt u ook gebruik maken van een ruimte in school om te werken. We verzoeken wel om eventuele inkoopkosten zo laag mogelijk te houden en geef even een seintje aan de leerkracht, zodat deze overzicht kan houden over hetgeen in de maak is. T.z.t. zal deze taak worden overgenomen door enkele ouders. Alvast veel creativiteit en maakplezier gewenst. In de laatste weken voor de kerstmarkt worden de bloemstukken gemaakt. Houdt u hiervoor nog een plekje vrij in uw agenda!


Werkgroep Kerstmarkt

Kinderboekenweek De jaarlijkse kinderboekenweek begint op woensdag 2 oktober en duurt tot en met zaterdag 12 oktober. Het thema van de kinderboekenweek dit jaar is ‘Sport en spel’, met het motto ‘Klaar voor de start’. Ook dit jaar zullen we natuurlijk weer de nodige aandacht schenken aan de kinderboekenweek. Daarnaast trachten we in deze week ook de officiele opening van onze vernieuwde schoolbibliotheek te realiseren. Samen met de bibliotheek van de Hof van Twente zijn we met de voorbereidingen over de inrichting van de bibliotheek bezig: er worden nieuwe kasten geplaatst; kinderen kunnen boeken voor thuis lenen; er komen nieuwe pasjes voor alle kinderen en natuurlijk komen er heel veel nieuwe boeken. We houden u hierover op de hoogte.

Dierendag Op vrijdag 4 oktober is het dierendag. Alle kinderen van de groepen 1 t/m 3 mogen die dag een dierknuffel meenemen naar school.

Jaarvergadering Ouderraad Op donderdag 17 oktober wordt de jaarvergadering van de Ouderraad gehouden. Noteert u deze datum vast in uw agenda! Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom.

Tevredenheidonderzoek Na de herfstvakantie wordt er een enquête gehouden onder alle ouders en de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 van onze school. Deze enquête is een tevredenheidpeiling die ook door het team van onze school ingevuld zal gaan worden. Ook op de andere scholen van onze stichting wordt tegelijkertijd deze enquête afgenomen. Deze tevredenheidpeiling wordt geheel digitaal afgenomen en daarvoor is het van belang dat wij uw huidige e-mailadres in ons bestand hebben. Daarom verzoeken wij u om de brief die uw kind(eren) vandaag hebben meegekregen uiterlijk vrijdag 13 september ’13 ingevuld aan ons te retourneren. Als wij niet over de juiste gegevens beschikken kunnen u en de leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 niet deelnemen aan dit onderzoek. In het schoolbord wordt u binnenkort nader geïnformeerd over de afnametijd, doelstellingen en werkwijze van deze tevredenheidpeiling.

Regel van de maand september Om de sfeer op school goed te houden krijgt één schoolregel maandelijks extra aandacht.. Ook in de groepen zal er specifieke aandacht zijn voor deze regel. De regel van de maand september luidt: Pesten….pikken we niet!. Hoe we met elkaar omgaan en dat we elkaar dienen te respecteren zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Ook is het centraal stellen van een schoolregel een remedie om pestgedrag tegen te gaan. De schoolregel hangt standaard op het nieuwe publicatiebord bij de hoofdingang.

In- en uitschrijven voor de nieuwsbrief ´het Schoolbord´ Het aanmelden voor deze nieuwsbrief kan op de website onder “schoolbord” aanmelden. Als u zich wilt uitschrijven, dan vindt u helemaal onderaan de nieuwsbrief (in uw postvak in) een link. Met deze link wordt u direct uitgeschreven.

Wijzigen van uw e-mailadres


U kunt zich zoals hierboven beschreven eerst uitschrijven en dan via aanmelden opnieuw aanmelden met het nieuwe e-mailadres. Dit geldt alleen voor de nieuwsbrief. Voor de mail van de groep moet u de wijziging ook even door mailen aan de leerkracht.

Gefeliciteerd Jarigen in september Datum

Naam

Groep

1-09

Lisa

2

3-09

Amy

2

4-09

Nathalie

8

4-09

Jesse

2

6-09

Mart

7

7-09

Bram

2

14-09

Yme

5

16-09

Wessel

5

17-09

Pascal

8

19-09

Luc

5

19-09

Lotte

2

20-09

Giel

1

22-09

Anne

8

23-09

Robert-Jan

8

26-09

Niels

8

29-09

Rinse

6

30-09 Lianne Allemaal van harte gefeliciteerd!

8

1309 september  

Schoolbord september

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you