Page 1

Schoolbord Nieuwsbrief: 10 januari 2014 Burg. Buyvoetsplein 70 7497 LD Bentelo 0457-292492 www.olvrouwebentelo.nl

Agenda Datum

Tijden

Activiteit

14-01 17-01 18-01 23-01 23-01 30-01 03-02 03-02 04-02 06/07-02 07-02

14.15 – 14.45 12.45 – 13.30 08.30 – 12.00 19.00 – 20.00 20.00 – 22.00 13.30 – 14.15 08.45 – 11.15 20.00 – 22.00 08.45 – 11.15 -

Inloopmiddag Dode hoek preventie groep 7 Oud papier Bestedingscommissie MR-vergadering Spinnenwebviering groepen 4 en 7 Culturele workshop groep 7 OR-vergadering Culturele workshop groep 8 Meester Fred afwezig i.v.m. management tweedaagse Schoolbord 7

Het team van Onze Lieve Vrouweschool wenst iedereen een gelukkig, leerzaam en bovenal een gezond 2014! Bedankt! Langs deze weg willen we iedereen die ons in december geholpen heeft tijdens de kerstmarkt en kerstviering heel hartelijk danken voor de fantastische medewerking. Zonder uw hulp zouden beide evenementen niet zo’n geweldig succes zijn geworden. Ouders, bedankt!

Nieuwe lay-out Schoolbord Met ingang van dit nieuwe kalenderjaar is het schoolbord qua lay-out enigszins gewijzigd. Dit heeft onder andere te maken met de wijziging die ook gaat plaatsvinden met de website van de school. Binnenkort gaat onze website over naar een andere beheerder, waardoor ook deze geheel wordt aangepast en gemoderniseerd. U ontvangt voortaan het ‘Schoolbord’ via ons administratieprogramma ParnasSys. Uw emailadres hebben wij hierin ook opgenomen. Indien er wijzigingen in uw emailadres plaatsvinden verzoeken wij u dit spoedig aan ons door te geven, anders ontvangt u het ‘Schoolbord’ niet meer.

Opbrengst kerstmarkt


De kerstmarkt was ook dit keer weer een enorm succes. Door de vernieuwde locatie in de Onze Lieve Vrouwestraat kreeg de kerstmarkt nog meer het gevoel van een ‘markt’. Vele uren van voorbereiding hebben er uiteindelijk toe geleid dat de kerstmarkt 2013 een zeer gezellige uitstraling kreeg. De vele kerstartikelen en bloemstukken die gezamenlijk door ouders, leerlingen en leerkrachten zijn vervaardigd werden prachtig uitgestald op de sfeervol ingerichte marktkramen. Het was gedurende de kerstmarkt gezellig druk en de kerstartikelen werden goed verkocht. Ook de eetstandjes en ‘goede doelen’-kraampjes werden goed bezocht. Al met al was het een zeer geslaagde middag die mede door de werkgroep en vrijwilligers goed georganiseerd was. Uiteindelijk heeft de kerstmarkt netto ruim € 7.000,- opgebracht. Een geweldig bedrag waar we als school een passende bestemming voor hebben; namelijk het schoolplein verder verfraaien. Voor de exacte invulling van de opbrengst houden we u natuurlijk op de hoogte. Bedankt allemaal voor dit geweldige resultaat.

Inloopmiddag Op dinsdag 14 januari is wederom de mogelijkheid om in de groepen van uw kind(eren) het werk van uw kind(eren) te komen bekijken. Vanaf 14.15 uur bent u van harte welkom.

Spinnenwebviering Op donderdag 30 januari vindt ’s middags vanaf 13.30 uur een Spinnenwebviering plaats voor en door de kinderen van de groepen 4 en 7. De kinderen van de groepen 1 en 5 worden uitgenodigd om te komen kijken. Ook de ouders waarvan de kinderen in de groepen 4 en/of 7 zitten worden hierbij uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Januari toetsmaand Verspreid over de maand januari worden er in de meeste groepen verschillende toetsen afgenomen voor de primaire vakken rekenen, lezen en taal (spelling). Deze niet methodegebonden toetsen (de Cito-toetsen) geven een globaal beeld wat het individuele niveau van een kind is én geeft tevens aan hoe de totale groep scoort ten opzichte van alle leeftijdsgenootjes in Nederland. De uitslagen van deze toetsen worden altijd bekend gemaakt op het eerstvolgende rapport in maart. Indien u hierover eerder informatie wenst, kunt u altijd contact opnemen met de groepsleerkracht. Doet u dit dan medio februari, omdat de leerkracht de toetsgegevens ook nog moet verwerken in ons leerlingvolgsysteem.

Eindtoets Cito groep 8 In de tweede week van februari vindt de eindtoets plaats voor de kinderen van groep 8. Op dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 februari krijgen de kinderen verschillende toetsen voor taal, rekenen en informatieverwerking. De toetsen worden in de ochtenduren afgenomen. In week 11 zullen de uitslagen bekend worden. Ouders en kinderen worden dan nader geïnformeerd over de uitslag en er zal een gesprek plaatsvinden met juf Monique en juf Kim in verband met de schoolkeuze voor voortgezet onderwijs en het niveau dat aansluit bij de mogelijkheden van het kind. De gesprekken zullen ook plaatsvinden in week 11 op dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 maart. De aanmelding voor de VO scholen is op 18 en 19


maart. De uitslag van de Cito-eindtoets is daarbij niet alleen bepalend voor de schoolkeuze. De leerkrachten zullen hier de ouders duidelijk over informeren en adviseren. Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Regel van de maand januari Om de sfeer op school goed te houden krijgt één schoolregel maandelijks extra aandacht. Ook in de groepen zal er specifieke aandacht zijn voor deze regel. De regel van de maand januari luidt: Na werken, opruimen! Hoe we met elkaar omgaan en dat we elkaar dienen te respecteren zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Ook is het centraal stellen van een schoolregel een remedie om pestgedrag tegen te gaan. De schoolregel hangt standaard op het publicatiebord bij de hoofdingang en in de lokalen.

Management tweedaagse Op donderdag 6 februari en vrijdag 7 februari is meester Fred afwezig i.v.m. een management tweedaagse in Duitsland. Op de agenda staat o.a. beleid maken naar aanleiding van de opbrengsten van de tevredenheidspeiling van november en het strategisch beleidsplan van Stichting KOMT voor de komende jaren. Voor bijzonderheden gedurende deze dagen kunt u zich wenden tot de leerkrachten.

Leerlingenraad De leerlingenraad is donderdag 9 januari weer bij elkaar geweest. Besproken zijn o.a. de volgende onderwerpen: - Inrichting schoolplein - Verbeterpunten en sfeer schoolplein - Huishoudelijke mededelingen De volgende leerlingenraad staat gepland voor donderdag 6 maart ’14.

Evaluatie continurooster De werkgroep continurooster heeft gisteren (donderdag 9 januari ’14) het eerste halfjaar van het continurooster geëvalueerd. De werkgroep heeft alle facetten nogmaals kritisch bekeken en is tot de conclusie gekomen dat het continurooster momenteel goed functioneert.

Culturele workshops groepen 7 en 8 De groepen 7 en 8 worden op respectievelijk maandag 3 februari en dinsdag 4 februari van 8.45 uur t/m 11.15 uur uitgenodigd in Diepenheim voor een tentoonstelling in het Drawing Centre Diepenheim. Behalve het bezoeken van een tentoonstelling van kunstenares Bettina Krieg, die bijzondere muurtekeningen en andere werken exposeert, worden de leerlingen uitgenodigd om ook zelf een muurtekening te creëren met als werktitel ‘Een andere wereld’ in het naastgelegen Ottenhuis. De werkstukken die de leerlingen maken worden uiteindelijk ook geëxposeerd en zijn voor iedereen toegankelijk. Voor het vervoer van en naar Diepenheim wordt u nader benaderd.


Dode hoek preventie Vrachtwagens en bussen hebben een grote draaicirkel en de chauffeurs zien niet altijd wat er naast hen gebeurt, omdat dit gebied de zogenaamde dode hoek betreft. Om ook kinderen hiervan te doordringen komt vrijdag 17 januari dhr. Roor van busmaatschappij Syntus om 12.45 uur op school om de leerlingen van groep 7 hierover te vertellen en te laten ervaren.

Gevonden voorwerpen In de gevonden voorwerpenbak liggen nog diverse tassen, handschoenen, sjaals, e.a. Bent u thuis nog iets kwijt kijk dan even of het wellicht hier op school ligt. Materialen die er over twee weken nog liggen worden verwijderd. Tijdens het bloemschikken voor de kerstmarkt is er een zwarte col blijven liggen. Deze kan de eigenaar afhalen bij balie van de conciĂŤrge op school.

Gefeliciteerd Verjaardagen in de periode van 1 januari t/m 7 februari 2014. Datum Naam Groep 02-01 Juf Dymphie 5 04-01 Anne-Fleur 8 04-01 Meike 8 08-01 Luna 5 08-01 Juf Trudy 7 09-01 Joris 6 10-01 Lars 3 12-01 Eva l 1 12-01 Mitchel 7 15-01 Jannik 3 15-01 Lente 5 18-01 Milan 4 19-01 Laura 5 20-01 Mees 3 25-01 Bleike 1 29-01 Nanda 7 31-01 Juf Marion 2 01-02 Hielke 1 06-02 Aike 1 06-02 Juf Leonie 07-02 Jelle 5 07-02 Rik 5 07-02 Sep 6 Allemaal van harte gefeliciteerd!

1301 januari 1