Page 1

Департамент культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської обласної державної адміністрації Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського

СЕРГІЙ ШЕВЧЕНКО : ІСТОРИК, ПЕДАГОГ, КРАЄЗНАВЕЦЬ Бібліографічний покажчик

Кропивницький – 2017


У бібліографічному покажчику вміщено інформацію про джерела, які висвітлюють життя та творчість відомого історика, краєзнавця Сергія Івановича Шевченка. Видання покликане задовольнити інтерес читачів до відомої особистості у культурному житті краю – історика, науковця, педагога, краєзнавця та журналіста. В покажчику представлена бібліографія праць Сергія Шевченка – окремих видань, публікацій у наукових збірниках та періодичних виданнях. Укладач: Макарова Т.П. Редактор: Козлова В.А. Відповідальна за випуск: Гаращенко О. М.

2


ПЕРЕДМОВА Даний бібліографічний покажчик допоможе глибше розкрити сторінки життя і творчості відомого історика − Сергія Івановича Шевченка. Покажчик складається з передмови, біографії С.І.Шевченка, самого бібліографічного покажчика, який в свою чергу поділяється на 6 розділів: - окремі видання, де надається перелік творів вченого; - видання, в яких розміщені матеріали про автора; - статті в книгах та збірниках − передмови до збірок, упорядкування книг; - статті автора в періодичних виданнях; - література про автора − рецензії на книги, вшанування пам`яті; - web-ресурси, в яких розміщені книги та публікації автора. Загалом бібліографічний покажчик містить 642 бібліографічних записи. В Додатках розміщені: біографічна довідка (трудова діяльність, довідка на особу); творча характеристика на Шевченка Сергія Івановича, написані директором обласного Художнього музею Т.О.Ткаченко (надані бібліотеці особисто автором); фото із заходів які проходили в ОУНБ ім. Д.І.Чижевського. До покажчика увійшли друковані матеріали: монографії, статті в збірках наукових праць, доповіді та повідомлення, публікації з періодичних видань. Для зручності користування до покажчика додається допоміжний апарат: передмова та зміст. Матеріали у бібліографічному покажчику згруповано за системою розділів, а в межах розділів − за алфавітом прізвищ авторів або назв праць. Покажчик створено в САБ “ІРБІС” на основі баз даних обласної універсальної наукової бібліотеки ім.Д.І.Чижевського та бібліографічних матеріалів, які зібрав та упорядкував студент історичного факультету Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка Олександр Пасічняк. Бібліографічний опис здійснено згідно з чинними державними стандартами України. Покажчик призначено для викладачів, аспірантів, учителів, бібліотекарів, студентів, школярі та всіх, кого цікавить історія краю.

3


ШЕВЧЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ. БІОГРАФІЯ Шевченко Сергій Іванович народився 30 вересня 1958 року в с. Водяному Добровеличківського району в родині спеціалістів сільського господарства. Невдовзі родина переїхала до Павлівки Світловодського району, де й пройшли шкільні роки Сергія. Навчався добре, а крім навчання захоплювався спортом, мав розряди та чемпіонські звання, був комсомольським активістом. Ще у шкільні роки зародився інтерес до історії, згодом він переріс у любов до цієї науки. Вона й привела Сергія Шевченка на історичний факультет Київського державного університету ім.Т. Шевченка. 1981 року він отримав кваліфікацію історика-архівіста та викладача історії і суспільствознавства і повернувся до рідного краю. Почав архівістом Світловодського держміськархіву, а за кілька місяців очолив його. Ще через 2 роки був переведений до Кіровограда на посаду директора обласного державного архіву. Головну архівну установу області він очолював до 1991 року, але вже з 1986 почав за сумісництвом викладати на історичному факультеті педагогічного інституту ім.О.С.Пушкіна. Закінчив аспірантуру Інституту української археології та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України, в 1997 році захистив кандидатську дисертацію, отримавши ступінь кандидата історичних наук. Отримав звання доцента кафедри всесвітньої історії. Є автором понад 200 наукових праць, в т.ч. з краєзнавства, архівознавства, історіографії та ін. Сергій Шевченко став членом редколегій „Книги пам`яті” та „Зводу пам`яток історії та культури”, його обрали заступником голови правління обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців та головою обласної топонімічної комісії, він керував історико-краєзнавчою секцією обласного відділення Малої академії наук України. Така різнобічна діяльність С.І.Шевченка та велика кількість публікацій з питань краєзнавства стали приводом для висунення його на здобуття премії імені В.Ястребова, і він був її удостоєний. Після 1996 року С.І.Шевченко значно примножив свої здобутки в розвитку краєзнавства в області. Він - автор цілої низки книг та брошур не лише з історії краю, а й з методики організації пошукової краєзнавчої, етнографічної роботи, музеєзнавства тощо. В останні роки вийшли значні його дослідження „На пограниччі культур: Кіровоградщина - Польща в літературних зв’язках (ХIХ - поч. ХХI ст.)”, „Історія Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (1964-1999 рр.)”, „Українська доля Нової Сербії : Історичні нариси з минулого Кіровоградщини: Кіровоградщина в українськосербських зв’язках (1752-2002)”, „Лицарі українського степу: 70-річчю Кіровоградської області присвячується: збірка статей (1983-2008 рр.)”, „Павлівка. Село в історії Наддніпрянщини: історичний нарис”, „Alma mater єлисаветградських гімназисток”, „Вершники на Інгулі”, „Старі стіни: 4


Єлисаветградська громадська жіноча гімназія 1860-1920 рр.”, „Шульгини: інгульська сторінка”, „Центральноукраїнський архів” та інші. Окрім премії ім.В.Ястребова, плідна праця Сергія Шевченка відзначена також нагородами УТОПІК, обласної державної адміністрації та обласної ради, Кіровоградської міської ради, він - лауреат Долинської районної краєзнавчої премії ім. І.Проценка. 29 вересня 2015 року після довготривалої хвороби завершилося земне життя кандидата історичних наук, доцента кафедри всесвітньої історії Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка С.І.Шевченка. Його багаторічна повсякденна науково – просвітницька діяльність була спрямована на збереження й пропаганду культурного надбання нашого краю, вивчення та пропагування української історії, популяризацію історії рідного краю й примноження національної культурної спадщини та духовності українського народу. Сергій Іванович Шевченко був активним учасником різноманітних культурно-мистецьких заходів, виставок, круглих столів, проектів, залучав студентів до екскурсійної діяльності, проведення різноманітних акцій, волонтерства. Його подвижницьке життя, його творчість, величезна наполегливість, самовіддача та самовдосконалення буде прикладом для наслідування майбутнім поколінням.

5


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК І. КНИГИ 1. Бабак Т. І., Шевченко С.І. Історичний факультет: віхи зростання / Т.І.Бабак, С.І.Шевченко ; КДПІ ім. В.К.Винниченка. - Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2001. - 21 с. - Бібліогр.: с.20-21 2. Бабак Т.І. Шевченко С.І. Посібник для пошуковців і збирачів етнографічних матеріалів по Кіровоградській області. / Т.І.Бабак, С.І.Шевченко ; КДПІ ім. В.К.Винниченка. – Кіровоград, 1999. – 32 с. 3. В ім’я України: Василь Нікітін: листи, статті, спогади / укл.: Сергій Шевченко, Тетяна Печериця. - 2-ге вид. - Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2011. - 105 с.: 3 а. фото, портр. - (Сер. "Єлисаветградське коло"). - Бібліогр.: с. 94-96 4. Золотими стежками Ексампею /Управління культури і туризму Кіровоградської облдержадміністрації, Обл. організація нац. спілки фотохудожників України. - Кіровоград. - 2008...2009 / авт. передм. Сергій Шевченко. - Кіровоград, 2009. - 31 с. 5. Кавалерія: від Єлисаветградського офіцерського кавалерійського училища до Української кіннотної військової школи ім. Будьонного (1850-і - 1930-і рр.): книга-альбом / авт. тексту Сергій Шевченко; фото, архівні, картограф. матеріали Олександр Чуднов. - Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2015. - 231 с. 6. Кіровоградщина. Історія рідного краю : навч. посіб.: [для загальноосвіт. навч. закл. Кіровогр. обл.] / Л. А. Гайда [та ін.] ; ред. І. А. Козир. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. - 303 с. 7. Козир І.А., Шевченко С.І. Історія рідного краю: (Навчальний посібник для шкіл Кіровоградщини) / І.А. Козир, С.І. Шевченко ; КДПУ ім. В. Винниченка . - Кіровоград : [б. и.], 2001. - 70 с. 8. Методичні рекомендації з написання курсових та кваліфікаційних робіт з історії населених пунктів (на прикладі Кіровоградської області) / М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. педагог. ун-т ім. В. Винниченка ; укл. Сергій Шевченко ; відп. за вип. І. А. Козир. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. - 31 с. - Бібліогр. с. 28-30 9. Шевченко Сергій Іванович. Alma mater єлисаветградських гімназисток: монографія / Сергій Шевченко; Кіровоградський державний педагогічний унт ім. В. Винниченка. - Кіровоград: ВО "Акорд", 2007. - 196 с. 10. Шевченко Сергій Іванович. Археологія Кіровоградщини. Опубліковані джерела та історіографія (1764-2014 рр.) / Сергій Шевченко. - Кіровоград: Авангард, 2015. - 252 с. 11. Шевченко Сергій Іванович. Вершники на Інгулі / Сергій Шевченко; КДПУ ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград: Авангард, 2013. - 331 с. 12. Шевченко Сергій Іванович. Етнографічне музеєзнавство: Конспект лекцій / С.І. Шевченко; кіровоградський КДПУ ім. В. Винниченка . - Кіровоград: [б. и.], 2002. - 18 с. 13. Шевченко Сергій Іванович. Історичне краєзнавство : Конспект лекцій для студентів, краєзнавців, керівників шкільних гуртків / С.І. Шевченко ; КДПУ 6


ім. В. Винниченка. - Кіровоград, 2002. - 22 с. : карти, фото. - Бібліогр.: с. 1920 14. Шевченко Сергій Іванович. Історичне краєзнавство: курс лекцій: навчальний посібник /Сергій Шевченко; М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград: [б. и.], 2015. - 132 с. - Бібліогр. с. 126-131 15. Шевченко Сергій Іванович. Історія Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (1964-1999 рр.) / Сергій Шевченко. - Кіровоград : ВО "Акорд", 2005. - 127 с. - Бібліогр.: с. 119122 16. Шевченко Сергій Іванович. Кіровоградщина - козацький край / Сергій Шевченко; Ред. О.Д.Брайченко. - Кіровоград: Кіровоград. держ. вид-во, 2001. - 33 с.: цв.іл. - с.30-31 17. Шевченко Сергій Іванович. Кіровоградщина в роки Великої Вітчизняної війни: На допомогу вчителю / Сергій Шевченко, М-во освіти і науки України, КДПУ ім. В. Винниченка. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. - 20 с. - с.30-31 18. Шевченко Сергій Іванович. Кіровоградщина в українсько-польських зв'язках: освіта і наука (1820-ті - поч. 2000-х рр.) / Сергій Шевченко; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка, Об'єд. поляків Кіровоградщ. "Полонія" ім. К. Шимановського. - Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2008. - 75 с. 19. Шевченко Сергій Іванович. Кіровоградщина в українсько-польських мистецьких зв’язках (XIX - початок XXI ст.) / Сергій Шевченко. - Кіровоград: Центр оперативної поліграфії "Авангард", 2014. - 76 с. - Бібліогр. в кінці ст. 20. Шевченко Сергій Іванович. Кобзар і Кіровоградщина / Сергій Шевченко. Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2016. - 76 с. 21. Шевченко Сергій Іванович. Лицарі українського степу: 70-річчю Кіровоградської області присвячується: збірка статей (1983 - 2008 рр.) / Сергій Шевченко. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. - 279 с. 22. Шевченко Сергій Іванович. На пограниччі культур: Кіровоградщина Польща в літературних зв’язках (ХIХ - поч. ХХI ст.) / Сергій Шевченко, ; КДПУ ім. В. Винниченка. - Кіровоград, 2004. - 56 с. - Бібліогр.: с. 47-56 23. Шевченко Сергій Іванович. Обабіч Інгулу : (до 30-річчя Кіровського району м. Кіровограда) / Сергій Шевченко. - Кіровоград, 2003. - 32 с. 24. Шевченко Сергій Іванович. Павлівка. Село в історії Наддніпрянщини: історичний нарис / Сергій Шевченко. - Кіровоград: Центр оперативної поліграфії "Авангард", 2013. - 171 с. 25. Шевченко Сергій Іванович. Старі стіни: Єлисаветградська громадська жіноча гімназія 1860-1920 рр.: біографія колективна / Сергій Шевченко ; авт.передм.: Григорій Клочек ; Кіровоградський державний педагогічний ун-т ім. В. Винниченка. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. - 179 с. 26. Шевченко Сергій Іванович. Україна в міжнародних економічних відносинах (1950-1980-і рр.): Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук / Сергій Шевченко; НАН України; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. - К., 1977. 7


- 24 с. 27. Шевченко Сергій Іванович. Україна в міжнародних економічних відносинах (1950-1980-і рр.) / Сергій Шевченко; Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград: ВО "Акорд", 2006. - 124 с. - Бібліогр. с. 106-123 28. Шевченко Сергій Іванович. Українська доля Нової Сербії: Історичні нариси з минулого Кіровоградщини: Кіровоградщина в українсько-сербських зв’язках (1752-2002) / Сергій Шевченко. - Кіровоград: ПВЦ "Мавік", 2004. 166 с. 29. Шевченко Сергій Іванович. Центральноукраїнський архів / Сергій Шевченко. - Кіровоград: ВО "Акорд", 2013. - 129 с. 30. Шевченко Сергій Іванович. Шульгини: інгульська сторінка / Сергій Шевченко. - Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. - 145 с.

ІІ. СТАТТІ В КНИГАХ ТА ЗБІРНИКАХ 31. Шевченко Сергій. Дискусійні питання з історії міста XVIII століття. // Актуальні аспекти дослідження історії міста: Матеріали обласної науковопрактичної історико-краєзнавчої конференції. Ч. 1 / Кіровоградський обл. інт післядипломної педагог. освіти ім. В. Сухомлинського ; Укл. Л. А. Гайда. Кіровоград : Б. в., 2005. – C. 11-18 32. Шевченко Сергій. Поляки – учні Єлисаветградської чоловічої гімназії. // Актуальні аспекти дослідження історії міста: Матеріали обласної науковопрактичної історико-краєзнавчої конференції. Ч. 2 / Кіровоградський обл. інт післядипломної педагог. освіти ім. В. Сухомлинського ; Укл. Л. А. Гайда. Кіровоград : Б. в., 2006. – С. 147-151 33. Шевченко С.И., Билаш Л.А. Государственный архив Кировоградской области. // Государственные архивы Украинской ССР : Справочник / [Гл. арх. упр. при Совете Министров УССР] ; Сост. А. Г. Митюков и др. - К. : Наук. думка, 1988. – С. 150-153 34. Шевченко Сергій. Система міжнародної допомоги голодуючим Єлисаветградщини у 1921-1923 рр. // Дзвони голодної смерті : збірник / Кіровоградська обл. універсальна наукова б-ка ім. Д. І. Чижевського. Кіровоград : ПОЛІМЕД-Сервіс, 2007. – С.15-18 35. Шевченко Сергій. Римо-католицьке приходське училище імені Адама і Анни Коніковських у м.Єлисаветграді. // Долі поляків на Кіровоградщині = Losy Polakjw na Ziemi Kirowogradzkiej / Об’єднання поляків Кіровоградщини "Полонія" імені Кароля Шимановського ; укл. та ред. Олександр Полячок; ред. Яцек Шиморек. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2008. – С. 197-201 36. Шевченко Сергій. Розстріляні у Самдармосі. // Екстракт 150 : у двох частинах / ред. Лариса Івшина ; упоряд. Надія Тисячна [та ін.]. - К. : Українська прес-група, 2009. - (Бібліотека газети "День"). Ч. 1. - 2009. – С. 705-711 37. Шевченко Сергій. Етнографічні дослідження Єлисаветградщини 8


В.М.Ястребовим. // Етнографія Кіровоградщини / Упр. освіти Кіровогр. обл. держ. адміністрації, Кіровогр. держ. педагог. ін-т ім. В. К. Винниченка, Обл. ін-т удосконалення вчителів, Обл. відділення Педагог. т-ва УРСР. Секція українознавства. - Кіровоград : ТРЕЛАКС ЛТД, 1995 - Вип. 2 / укл. О. П. Махно. - 1995. - Загол. обл. : Методичний вісник-95 : ч. 4. – С. 5-7 38. Шевченко Сергій. П.З.Рябков – досліднік етнографії краю. // Етнографія Кіровоградщини / Упр. освіти Кіровогр. обл. держ. адміністрації, Кіровогр. держ. педагог. ін-т ім. В. К. Винниченка, Обл. ін-т удосконалення вчителів, Обл. відділення Педагог. т-ва УРСР. Секція українознавства. - Кіровоград : ТРЕЛАКС ЛТД, 1995 - Вип. 2 / укл. О. П. Махно. - 1995. - Загол. обл. : Методичний вісник-95 : ч. 4. – С.8 – 11 39. Шевченко Сергій. Останні дні гімназії. // Єлисаветградська гімназія / Відп. ред., авт. передм., комент., хронології, програми та прим. В. Громовий. Кіровоград : Українська гімназія, 1997. - Кн.1 / автори: С. Литвин та ін.; пер. та ред. текстів Г. Ткаченко, І. Кривогуб. - 1997. – С. 53-54 40. Шевченко Сергій. Що пам’ятають степи. // Кизименко П. Пам'ять степів. Історичні нариси з минулого Кіровоградщини. – Кіровоград: Мавік, 2003. – С.8 – 15 41. Шевченко Сергій. Свідчення Василя Нікітіна. // Кіровоградський краєзнавчий вісник / Кіровоградська обласна спілка краєзнавців. - Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2007 Випуск 1 / відп. ред. : К. В. Шляховий ті ін. - 2007. – С. 86 – 90 42. Шевченко Сергій. Історіографія оборонних боїв на Кіровоградщині влітку 1941-го. (у краєзнавчих дослідженнях радянських часів та доби незалежної України). // Краєзнавчий вісник Кіровоградщини / Кіровоградська обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Кіровоградська обл. спілка краєзнавців. Кіровоград : Центрально-Українське видавництво. - Вип. 6 : Зелена Брама: героїзм - трагедія - пам’ять : спеціальний випуск з нагоди відзначення 70річчя трагічних подій в урочищі Зелена Брама : матеріали науково-практичної конференції, яка відбулася 5 серпня 2011 р. у с. Підвисоке Новоархангельського району Кіровоградської області / ред.: О. О. Бабенко, Л. А. Гайда, Т. А. Григор’єва [та ін.]. - 2011. – С. 27-34 43. Шевченко Сергій. Україніка краю у книгах Леоніда Куценка (1990-і рр..). // Краєзнавчий вісник Кіровоградщини / Кіровоградська обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Кіровоградська обл. спілка краєзнавців. - Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2008 - Вип. 3 / ред.: О. О. Бабенко, Л. А. Гайда, Т. А. Григор’єва [та ін.]. - 2009. – С. 172-176 44. Шевченко Сергій. Дитинство керівника уряду УНР в Екзині (Олександр Шульгин). // Краєзнавчий вісник Кіровоградщини / Нац. спілка краєзнавців України, Кіровоградська обл. орг., Кіровоградська обл. спілка краєзнавців. Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2008 - Вип. 5 / ред.: О. О. Бабенко, Л. А. Гайда, Т. А. Григор’єва. - 2010. – С. 202-209 45. Шевченко Сергій. Потенціал регіональних публікацій для вивчення у школі історії Кіровоградщини XX - поч. XXI ст. // Методологічні засади історичної освіти в контексті профілізації старшої школи : матеріали 9


Всеукраїнської науково-методичної конференції, 21-22 жовтня 2010 року / Унт менеджменту освіти НАПН України, Упр. освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації, Обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. Василя Сухомлинського [та ін.] ; ред. Б. О. Ачкіназі [та ін.]. - Кіровоград : Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2012. – С.214-222 46. Шевченко Сергій. Археологічна минувшина Центральної України в публікаціях місцевих авторів. // Між Бугом і Дніпром : науково-краєзнавчий вісник Центральної України / Кіровоград. обл. орг. Націонал. спілки краєзнавців України, Держ. архів Кіровогр. області; ред. О. О. Бабенко [та ін.]. - Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2014 - Вип. 1: Присвячений 75-річчю утворення Кіровоградської області. - 2014. – С. 26-32 47. Шевченко Сергій. Висвітлення періоду завершення визволення Кіровоградщини (друга декада березня 1944) в "Історії міст і сіл України" // Між Бугом і Дніпром : науково-краєзнавчий вісник Центральної України / Кіровоград. обл. орг. Націонал. спілки краєзнавців України, Держ. архів Кіровогр. області; ред. О. О. Бабенко [та ін.]. - Кіровоград : ЦентральноУкраїнське вид-во, 2014 - Вип. 2. - 2014. – С. 46-49 48. Шевченко Сергій. Микола Новицький - приятель Тараса Шевченка. // Між Бугом і Дніпром : науково-краєзнавчий вісник Центральної України / Кіровоград. обл. орг. Націонал. спілки краєзнавців України, Держ. архів Кіровогр. області; ред. О. О. Бабенко [та ін.]. - Кіровоград : ЦентральноУкраїнське вид-во, 2014 - Вип. 3 : Спеціальний випуск "Кобзар і Кіровоградщина". - 2014. – С. 58-62 49. Шевченко Сергій. Єлисаветградський період у життєпису родини Шульгиних (1894-1899 рр.). // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. - Вип.13 / редкол.: Б. О. Ачкіназі [та ін.]. 2010. - 384 с. : табл. - (Сер. "Історичні науки"). – С. 372-380 50. Шевченко Сергій. Діяльність Американської адміністрації допомоги в Одеській губернії під час першого радянського голоду. // Наукові записки / Мво освіти і науки, молоді і спорту України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. (Сер. "Історичні науки"). - Вип. 16 / ред.: Б. О. Ачкіназі, Л. Г. Дротянко, О. А. Житков, Г. Д. Казьмирчук [та ін.]. - 2012. – С.179-186 51. Шевченко Сергій. Газетний фонд Держархіву Кіровоградської області як джерело вивчення акцій солідарності із Сербією 1914-1915 рр. // Наукові записки / М-во освіти і науки, молоді і спорту України, Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. - Вип. 17 / ред.: Б. О. Ачкіназі, Л. Г. Дротянко, О. А. Житков, Г. Д. Казьмирчук [та ін.]. - 2012. – С. 186-190 52. Шевченко Сергій. Корифеї національного театру в українсько-польських мистецьких зв’язках (середина 1870-х - поч. 1990-х рр.). // Наукові записки / М-во освіти України; КДПУ ім. В.К.Винниченка. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004 - Вип. 113 / Редкол.: Г. Д. Клочек [та ін.]. - 2013. – С. 163-171 10


53. Шевченко Сергій. Благодійна діяльність Американської адміністрації допомоги у Центральній Україні на початку 1920-х років. // Наукові записки з історії України : збірник статей / КДПУ ім. В. К. Винниченка ; ред. О. О. Рафальський [та ін.]. - К. : Хрещатик . - Вип. 8. - 2001. – С. 78-82 54. Шевченко Сергій. Польський вектор у міжнародних освітянських зв’язках Кіровоградщини на рубежі ХХ-ХХI століть. // Національні культури у процесі формування української нації: Збірник доповідей науково-практичної конференції / Кіровоградський обласний краєзнавчий музей, Обласна організація Всеукраїнської спілки краєзнавців. - Кіровоград : ПоліграфТерція, 2006. – С.139-151 55. Шевченко Сергій. „Інтересна звістка” Каменяреві від артільного батька. // Нащадки корифеїв – Івану Франку. Збірник літературознавчих та краєзнавчих матеріалів на допомогу працівникам культури і мистецтва, викладачам, учителям… Упорядкування та підгот. Матеріалів Олега Бабенка. – Кіровоград: Центрально-Українське вид-во, 2006.- С. 26-27 56. Шевченко Сергій. Польські письменники на землі кіровоградській (Міхал Грабовський, Ярослав Івашкевич, Міхал Хороманський). // Поляки на Кіровоградщині = Polacy na Ziemi Kirowogradzkiej / Об’єднання поляків Кіровоградщини "Полонія" імені Кароля Шимановського ; укл. : Анджей Бобкевич, Олександр Полячок. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2006. – С.73-86 57. Шевченко Сергій. Відображення етапів історії Центральної України в пам’ятках військової та цивільної техніки. // Пам’ятки науки і техніки Кіровоградщини : матеріали 2-х обласних пам’яткознавчих студій імені Євгенії Чабаненко (19-20 вересня 2013 року, м. Кіровоград) / КЗ "КОІППО ім. Василя Сухомлинського" ; ред. Л. Гайда. - Кіровоград : [б. в.], 2014. – С.36-38 58. Шевченко Сергій. Євстафій Рудиківський - лікар, приятель родини Раєвських. // Сім’я Раєвських в історико-культурному просторі слов’янського світу [] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції 6-7 вересня 2011 року / Кіровоградська обл. держ. адм. [та ін.] ; редкол.: О. А. Семенюк [та ін.]. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С.157-164 59. Шевченко Сергій. Польські адреси на літературній карті туристичного Кіровограда. // Туристично-краєзнавчі дослідження : збірник наук. статей / Редкол.: О. О. Бейдик, В. О. Горбик, В. К. Євдокименко та ін.; Федерація профспілок України, Ін-т туризму. - К. : [б. и.], 2005 - Вип. 6.- С.278-289 60. Шевченко Сергій. Міхал Грабовський в польсько-українських літературних зв’язках. // У вимірах часу. Олександрівщина в період XVIIIXXI ст. : (збірка матеріалів за підсумками студентської етнографічної експедиції факультету історії та права Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка в Олександрійському районі). - Олександрівка : РВО "Олександрівщина", 2012. – С.132-138 61. Шевченко Сергій. Єлисаветградське земське реальне училище у зв’язках українців та поляків. // Центральна Україна – Польща в дослідженнях науковців та краєзнавців Кіровоградщини: Матеріали науково-практичної конфер., присвяченої Року Польщі в Україні. – Кіровоград: ПВЦ «Мавік», 11


2004. – С.18-23 62. Шевченко Сергій. Кіровоградщина у роки Другої світової війни. // Шляхами перемоги: (до 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні" : бібліографічний покажчик /Управління культури і туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації, Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д. І. Чижевського ; укл. Тетяна Макарова, авт. передм. Сергій Шевченко ; ред. Валентина Козлова ; відп. за вип. Олена Гаращенко. Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2010. – С.5-7 63. Шевченко Сергій. Зі слідчої справи В. О. Нікітіна. // Краєзнавчий вісник Кіровоградщини / Кіровоградська обл. організація Національної спілки краєзнавців України. - Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2008 - Вип. 2 / ред.: О. О. Бабенко, Л. А. Гайда, Т. А. Григор’єва та ін. - 2008. – С. 92-96

ІІІ. СТАТТІ В КНИГАХ ПРО АВТОРА 64. Сергій Іванович Шевченко. // Лауреати обласної краєзнавчої премії ім. В. М. Ястребова. - Кіровоград : Кіровоградська обласна рада : КОД, 2014. – С.27-28 65. Янчуков Станіслав. Сергій Іванович Шевченко. // Янчуков Станіслав Миколайович. З іменем Володимира Ястребова / Станіслав Янчуков. Кіровоград : Центрально-Українське вид-во, 2005. – С.74-75

ІV. СТАТТІ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ 66. Шевченко С. "...А що се таке театр, город чи містечко?" : Театру корифеїв 125 / С. Шевченко // Народне слово. - 2007. - 18 січня. - С. 3 Стаття про братів Тобілевичів - П.Саксаганського та М.Садовського вміщує уривки з книги спогадів "Харків, Харків..." уродженця Єлисаветграда, представника української еміграції в Америці Олександра Семененка 67. Шевченко С. "Агроджойнівець" Іткін / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2011. - 2 вересня. - С. 10 Дослідження діяльності благодійної організації американських євреїв "Агроджойнт", яка діяла і в Єлисаветграді, її допомогу у роки масового голоду 1921-1922 років, організації сільського виробництва, про активіста організації, уродженця с.Ізрайлівка Устинівського району М.Іткіна 68. Шевченко С. "Але, видно, Господь мені краще життя напророчив і до себе забрав..." / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2007. - 23 лютого . - С. 2 Про вечір пам`яті відомого науковця, педагога, письменника, краєзнавця Леоніда Куценка в Кіровоградському літературно-меморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого 69. Шевченко С. "Батька Махно смотрит в окно" и видит ...женщин / С.Шевченко // Ведомости. - 2000. - 28 апреля. - С. 5 12


70. Шевченко С. "Белая армия, черный барон" / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2012. - 6 января. - С. 6 Фото: у Ковалівському парку знаходиться пам`ятний знак 1969 року на честь 12 осіб, страчених тут за часів окупації міста Добровольчою армією 71. Шевченко С. "В молитві схиляємо коліна" / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 25 листопада. - С.1 Повідомлення про виставку в обласній науковій бібліотеці ім. Д.Чижевського, присвячену пам’яті жертв голодоморів в Україні 72. Шевченко, Сергій. "Від Крилова до Новогеоргіївська": рецензія /С.Шевченко // Народне слово. - 2015. - 24 грудня. - С. 8 Рец. на Зленко О. "Від Крилова до Новогеоргіївська" / О. Зленко. Посмертна публікація С.Шевченка 73. Шевченко С. "Ведомости" в позаминулому столітті / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2012. - 23 марта. - С. 6 Про газету, яка виходила на початку 90-х років ХІХ століття в нашому місті - офіційна газета міської влади "Ведомости Елисаветградскаго городскаго общественнаго управленія" 74. Шевченко С. "Вечорниці" крізь століття / С. Шевченко // Народне слово. 2010. - 18 лютого. - С. 10 Публікація до 135-річчя прем`єри "Вечорниць" П.Ніщинського 75. Шевченко С. "Вечорниці" на Інгулі / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2009. - 4 вересня. - С. 7 76. Шевченко С. "Володів розумами і серцями всіх" / С. Шевченко // Молодіжне перехрестя. - 2008. - 7 серпня. - С. 9 Дворянин Михайло Завадський - один з найвідоміших організаторів освітянської справи і педагогічної майстерності нашого міста другої половини 19 ст. 77. Шевченко С. "Вставайте, кайдани порвіте...": "Заповіту" - 165 років / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2011. - 25 січня. - С. 7 У статті йдеться про виконання "Заповіту" Т.Шевченка в Єлисаветграді і друк за кордоном 78. Шевченко С. "Головне зло - Інгул" / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2009. 10 липня. - С. 8 79. Шевченко С. "Да вы не служили ли в военной службе?" / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2009. - 31 липня. - С. 6 80. Шевченко С. "Два рідні брати з`єднаються знову": До 150-річчя з дня народження І. Франка / С. Шевченко // Народне слово. - 2006. - 8 серпня. С. 3 81. Шевченко С. "Двоязичність і дволикість" / С. Шевченко // Народне слово. 2006. - 5 жовтня. - С. 3 В статті доцент Кіровоградського державного педагогічного університету розповідає про особистість Івана Франка і питання української мови в житті і творчості деяких відомих людей 82. Шевченко С. "Де ти бродиш, моя доле?" / С. Шевченко // Вечірня газета. 2011. - 1 січня. - С. 7 13


83. Шевченко С. "Дивна дама" у вишиванці, ще й говорить українською / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2011. - 15 листопада. - С. 6 : фото Розповідь про подружжя активних громадських діячів Якова та Людмили Шульгиних, які деякий час жили у Єлисаветграді 84. Шевченко С. "До оборони Неньки-України" / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 9 вересня. - С. 7 Про книгу В.Лободаєва "Революційна стихія. Вільнокозацький рух в Україні 1917-1918 рр.", в якій висвітлюються вагомі фрагменти історії нашого краю, життєпису відомих осіб 85. Шевченко С. "Дорогій товаришці Зіні Ен" / С. Шевченко // Народне слово. - 2006. - 28 вересня. - С. 3 Стаття про цікаву і непересічну особистість - дружину нашого землякадраматурга Івана Микитенка - Зінаїду Григорівну Микитенко 86. Шевченко С. "Єлисавет" проти "нападу ворожого" / С. Шевченко // 21-й канал. - 2009. - 22 січня. - С. 18 87. Шевченко С. "З метою захоплення влади в Зінов’євську" / С. Шевченко // 21-й канал. - 2012. - 7 червня. - С. 18 88. Шевченко С. "З метою захоплення влади в Зінов’євську" / С. Шевченко // Народне слово. - 2013. - 10 січня. - С. 9 Про незаконно репресованого, а згодом реабілітованого уродженця нашого міста полковника О.Карпенка, який відзначився у період визвольних змагань 1918 року 89. Шевченко С. "З фіалковими очима та незрівнянним голосом" / Сергій Шевченко // Народне слово. - 2015. - 29 січня. - С. 9: портр. Л.Балановська народилася у Шполі (Черкащина), дитинство та юність пройшли у Єлисаветграді, співачка була знайома з Г.Нейгаузом, К.Шимановським, згодом навчалась у Петербурзі, жила у Москві, де брала активну участь у музично-драматичному товаристві "Кобзар", виховала чимало співаків 90. Шевченко С. "Інтересна звістка" Каменяреві від артільного батька / С. Шевченко // Народне слово. - 2006. - 1 серпня. - С. 3 Про лист єлисаветградця, ініціатора землеробських артілей російської імперії Миколи Левитського до "Літературно-наукового вісника", одним із чільників редакції якого був Іван Франко, в якому він викладає свої враження від подібності культури українців і сербів 91. Шевченко С. "Їх веде вперед завзято бригадир Гіталов" / С. Шевченко // Народне слово. - 2009. - 23 квітня. - С. 7 Біографічні відомості про видатного Героя Соціалістичної Праці, талановитого механізатора О.В.Гіталова 92. Шевченко С. "Кіровоградські вісті" несли інформацію / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2004. - 16 липня. - С. 7 Про часописи, що виходили на території краю у роки другої світової війни, та авторів публікацій, у т.ч. уродженця Єлисаветграда Володимира Крюкова 93. Шевченко С. "Колгоспники та їхні діти вмирають від голоду..." / С. 14


Шевченко // Вечірня газета. - 2007. - 23 листопада. - С. 8-9 Історична правда про геноцид 30-х років 94. Шевченко С. "Коли ж незрячії прозріють...": Театру корифеїв - 125 / С. Шевченко // Народне слово. - 2007. - 17 травня. - С. 3 Стаття присвячена пам`яткам історії, пов`язаним з іменами корифеїв українського професійного театру М.Кропивницького 95. Шевченко С. "Кращий концертний зал міста" - так було названо актовий зал Єлисаветградської громадської жіночої гімназії восени 1919 року в газеті "Голосъ Юга" / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2006. - 21 жовтня. - С. 3 96. Шевченко С. "Крок у безсмертя" / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. 29 січня. - С. 1 В обласній універсальній науковій бібліотеці ім. Д.Чижевського відкрито виставку, присвячену бою під Крутами 97. Шевченко С. "Лисенко - талант національний" / С. Шевченко // Народне слово. - 2007. - 22 березня. - С. 3 Про зв’язок видатного композитора, основоположника української класичної музики Миколи Лисенка з Кіровоградщиною 98. Шевченко С. "Людоїд Європи" проти України / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 26 січня. - С. 6 Історико-краєзнавча розвідка про діяльність уродженця Бобринеччини Л.Троцького як очільника збройних сил Ради народних комісарів 99. Шевченко С. "Майор "Вихор" в історії Кіровоградщини / С.Шевченко // Вечірня газета. - 2000. - 21 березня. - С. 4 100. Шевченко С. "Мила, кохана Наталочко" / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 14 лютого. - С. 3 Уривки листів нашого земляка, відомого вченого, лауреата Нобелівської премії, героя Соцпраці, кавалера ордена Леніна, лауреата Держпремії СРСР Ігоря Тамма до своєї коханої дружини Наталії Василівни 101. Шевченко С. "НАДЗВИЧАЙНО ТАЄМНО - Абакумову і Хрущову" / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 25 листопада. - С. 4 Історико-краєзнавчий матеріал стосовно голодомору на Кіровоградщині 1946-1947 років 102. Шевченко С. "Народу вирізали язик..." / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2013. - 19 березня. - С. 6 Спогади М. Садовського про бойові дії Російської імперії проти Османської імперії, про закон, який забороняв розмовляти і друкувати книжки українською мовою 103. Шевченко С. "Неблагонадежная" кантата / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2011. - 4 березня. - С. 8 Розуміючи особливе значення імені Тараса Шевченка для історичної пам’яті народу, наші земляки - корифеї українського театру докладали зусиль до його увічнення в дорадянський час 104. Шевченко С. "Не давав українцям забути про своє минуле, підносив їх дух і віру в майбутнє": Театру корифеїв - 125 / С. Шевченко // Народне 15


слово. - 2006. - 10 серпня. - С. 3 Розповідається про корифеїв українського театру і їх виступи на сцені Єлисаветградського театру 105. Шевченко С. "Несправжня" в`язниця на Биковій / С. Шевченко // 21-й канал. - 2008. - 22 травня. - С. 1 106. Шевченко С. "Пам`ятний ідеалістичним настроєм і чистотою свого характеру": Наш родовід / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 31 липня. - С. 3 Біографічний нарис містить також інформацію про зв`язок із краєм, а саме - перебування у Єлисаветграді на посаді контролера Єлисаветградського відділення державного банку, зв`язок із гуртком П.Михалевича та корифеями українського театру 107. Шевченко С. "Партия сказала: надо!" / С. Шевченко // Народне слово. 2013. - 28 лютого. - С. 6 Роль комуністичної партії в політичному житті країни у 30-ті рр. 20ст. (на місцевому матеріалі) 108. Шевченко С. "Педагог-ідеаліст, позбавлений світськості" / С. Шевченко // 21-й канал. - 2008. - 26 червня. - С. 18 Радикальні настрої в середніх навчальних закладах Єлисаветграда в 1905 році 109. Шевченко C. "Приміщення з прекрасною архітектурою" / Сергій Шевченко // Вечірня газета. - 2007. - 29 червня. - С. 7 Про найстарішу жіночу гімназію Півдня України і найстарішого навчального закладу Єлисаветграда - місцеву громадську жіночу гімназію 110. Шевченко С. "Рідна хата" так і не відчинила двері: Театру корифеїв 125 / С. Шевченко // Народне слово. - 2007. - 24 липня. - С. 3 Ініціатива створення українського літературно-музично-драматичного товариства "Рідна хата" у Єлисаветграді не отримала дозволу на реєстрацію у губернському Херсоні: факти та свідчення про подію на тлі суспільно-історичної обстановки початку 20 століття 111. Шевченко С. "Родина, родина - від батька й до сина" / С. Шевченко // Народне слово. - 2013. - 4 липня. - С. 5 У статті розглядаються пропозиції міської топонімічної комісії про зміну назв трьох вулиць, які дають можливість вперше в Кіровограді увічнити відомі сім'ї 112. ШевченкоС. "Скудно образована...Покровительствовала просвещению": Якою ж ти була, імператрице? / С.Шевченко // Вечірня газета. - 2000. - 30 червня. - С. 12 113. Шевченко, Сергій. "Список Сандармоху": убієнні сини ( і "пасинки"?) України. / Сергій Шевченко // Дзеркало тижня. - 2015. - № 9 (14-20 березня 2015). - С. 15 114. Шевченко С. "Українська Голгофа: голодомор 1932-1933 років" / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2007. - 30 листопада. - С. 7 Під такою назвою на факультеті історії та права Кіровоградського державного педуніверситету ім. В. Винниченка відбулася регіональна 16


студентська науково-практична конференція 115. Шевченко С. "Український театр робив своє виховне діло" : Еміграційні мемуари Олександра Шульгина / С. Шевченко // Кіровоградська правда. 2012. - 17 липня. - С. 7 Спогади про театр корифеїв та його роль у формуванні національної самосвідомості українців Олександра Шульгина, одного з членів Центральної Ради. Його спогади надруковано у паризько-мюнхенському збірнику на пошану О.Шульгина, книга є у фондах ОУНБ ім. Д.Чижевського 116. Шевченко С. "Упокорення" українського селянина: До 75-річчя Голодомору в Україні / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 22 листопада. - С. 2 Матеріал про голодні роки на Кубані і в Центральній Україні 117. Шевченко С. "Шульгин: батьки, діти, онуки" / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2012. - 10 августа. - С. 7. - Зміст: "Шульгин : батьки, діти, онуки" / О. Леонтович. Так називається книга Олени Леонтович, презентація якої відбулася в травні цього року в Києві 118. Шевченко С. 10 січня 1939 року було утворено Кіровоградську область: У переломні роки / С. Шевченко // Народне слово. - 2013. - 10 січня. - С. 6: фото 119. Шевченко С. 1920-і: українізація на наших землях / С. Шевченко // Народне слово. - 2007. - 24 травня. - С. 3 Автор - про період відродження українських етнічних традицій і культури на території нашого краю в 20-ті роки 20-го століття 120. Шевченко С. 1939-й закінчився виборами: До 70-річчя утворення Кіровоградської області / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 13 вересня. - С. 2 Історична розвідка стосовно подій і соціально-економічного розвитку у 1939 році на території Кіровоградщини 121. Шевченко С. 1948-й: на Хутір, до Андрія Юрійовича: 27 березня Міжнародний день театру / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 25 березня. - С. 11 Про публікації в газеті "Кіровоградська правда" за 1948 рік, в якій її автори розповіли про екскурсію учнів початкової школи Великовисківського району на Хутір Надію і про відремонтовані кімнати в обласному історико-краєзнавчому музеї 122. Шевченко С. 223-я дивізія між ворогом і Кіровоградом / С. Шевченко // 21-й канал. - 2012. - 2 серпня. - С. 18 123. Шевченко С. 40 юних років / Сергій Шевченко // Народне слово. - 2015. - 14 травня. - С. 6 : фото КДПУ ім. В.Винниченко вітає свій оркестр із 40-річчям. Публікація містить стислу історію народного оркестру, відомості про здобутки і нагороди, характеристику репертуару тощо 124. Шевченко С. 60 років тому на Кіровоградщині / С. Шевченко // Народне слово. - 2012. - 20 грудня. - С. 13 17


Стаття за даними 1952 року, підготовленими для "Великої Радянської Енциклопедії" 125. Шевченко С. А він залишився живим / Сергій Шевченко // Народне слово. - 2015. - 5 березня. - С. 6. Про одного з героїв книги "Павлівка. Село в історії Наддніпрянщини", який значився загиблим на війні, проте вижив і помер у рідному селі вже 1968 року 126. Шевченко С. А топонімісти - хто? Кому тисне упередженість та непослідовність / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2011. - 1 листопада. - С. 3: фото Про вивчення експертної думки з проблем ідентифікації та перспектив зміни назв області та її адмінцентру студентами природничогеографічного факультету КДПУ ім. В.Винниченка під керівництвом доцента А.Домаранського 127. Шевченко С. Автограф від президента: 11 квітня - Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 8 квітня. - С. 7 Розповідь про Героя Радянського Союзу генерал-майора І.М.Шепетова 128. Шевченко С. Автографи для Микитенків / С. Шевченко // Народне слово. - 2012. - 26 квітня. - С. 8: фото Про вихід у світ каталогу "Дарчі написи в бібліотеці Івана Микитенка", укладачем якого є син відомого українського письменника-земляка Олег Микитенко 129. Шевченко С. Академік у провінції / С. Шевченко // Народне слово. 2011. - 7 липня. - С. 5 Про експедицію від Санкт-Петербурзької академії наук до Єлисаветградської провінції навесні 1774 року з метою зробити її опис 130. Шевченко С. Акації над палацом / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2009. - 28 серпня. - С. 8 131. Шевченко С. Американці в Єлисаветграді / С.Шевченко // Вечірня газета. - 2000. - 28 квітня. - С. 12 132. Шевченко С. Англійка Анна Секкомбе: Кіровоград - рідне місто мого дідуся / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2010. - 3 вересня. - С. 7 133. Шевченко С. Артільник, поет, член Центральної Ради: До 155-річчя М.Левитського / Сергій Шевченко // Народне слово. - 2014. - 17 квітня. С. 9 134. Шевченко С. Арфа її долі / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2012. - 6 апреля. - С. 7: фото Про основоположницю сценічної гри на арфі, народну артистку СРСР Ксенію Ерделі. Спогади Ксенії Олександрівни про батька та рід Ерделі, який з 1750-х років мешкав на Єлисаветградщині 135. Шевченко С. Археологічна доба Кіровоградщини в працях місцевих авторів 1950-х - 1980-х рр. / С. Шевченко // Педагогічний вісник. - 2014. № 1-2. - С. 5-8 : портр. - Бібліогр. в кінці ст. Стаття представляє огляд друкованих джерел про археологічні 18


дослідження на території нинішньої Кіровоградської області 136. Шевченко С. Архів старої фортеці / С. Шевченко // Народне слово. 2013. - 20 червня. - С. 8: фото У статті розповідається про архів фортеці св. Єлисавети, в якому зберігалися важливі першоджерела з регіональної, української та зарубіжної минувшини, історії міжнародних відносин, але через непридатні умови їх було перевезено до Києва (закінчення) 137. Шевченко С. Архів старої фортеці / С. Шевченко // Народне слово. 2013. - 13 червня. - С. 8: фото У статті розповідається про архів фортеці св. Єлисавети, в якому зберігалися важливі першоджерела з регіональної, української та зарубіжної минувшини, історії міжнародних відносин, але через непридатні умови їх було перевезено до Києва 138. Шевченко С. Аудиторія його імені / С. Шевченко, О. Дергачов // Народне слово. - 2007. - 27 березня. - С. 3 Оповідь про видатного громадського діяча, педагога, вченого Антіна Степановича Синявського, який деякий час був завідувачем кафедри географії природничо-географічного факультету Кіровоградського педінституту 139. Шевченко С. Бандерівці: "в українців і росіян спільні вороги" / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2011. - 5 квітня. - С. 6 Про ІІ великий збір організації українських націоналістів у Кракові 70 років тому, який проголосив С.Бандеру своїм лідером 140. Шевченко С. Бандерівці: проти поневолення росіян російським тоталітаризмом / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2011. - 18 листопада. - С. 10 Про тактику, стратегію, ідеологію націоналістів під час фашистської окупації 141. Шевченко С. Батьки міста - гімназисткам: До 125-річчя педагогічної освіти в Кіровограді / С. Шевченко // Народне слово. - 2006. - 17 жовтня. С. 3 Автор статті - про історію Єлисаветградської громадської жіночої гімназії (старий корпус педуніверситету ім. В. Винниченка) 142. Шевченко С. Білогвардійці на Інгулі, або Про що не варто забувати / Сергій Шевченко // З перших уст. - 2015. - 29 січня. - С. 7 Йдеться про білогвардійську російську окупацію на території нашого краю, про тогочасну проросійську політику. Автор говорить і про топонімічну політику з початком фашистської окупації та сьогоденну 143. Шевченко С. Біля Княжих Байраків : До 360-річчя Жовтоводської битви / С. Шевченко // Народне слово. - 2009. - 28 травня. - С. 11 Про події 1648 року в урочищі Жовті Води, неподалік сучасної Олександрії, які відомі як початок національно-визвольної війни під проводом гетьмана Богдана Хмельницького з поляками 144. Шевченко С. Бобринецька сторінка майстрів сцени : Театру корифеїв 125 / С. Шевченко, К. Корж // Народне слово. - 2007. - 18 грудня. - С. 3 19


Стаття присвячена бобринецькій театральній добі в творчості видатних земляків-корифеїв Івана Тобілевича і Марка Кропивницького 145. Шевченко С. Боронили рідну природу / С. Шевченко // Вечірня газета. 2011. - 29 квітня. - С. 6 146. Шевченко С. Боротьба за Ковалівський парк / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2009. - 11 вересня. - С. 8 147. Шевченко С. Боян української Еллади / С. Шевченко // Вечірня газета. 2009. - 9 січня. - С. 8 148. Шевченко С. Бригада особливого призначення / Сергій Шевченко // Народне слово. - 2013. - 24 жовтня. - С. 13: фото Про 9-у бригаду спеціального призначення, підпорядковану безпосередньо Головному РозвідувальномуУправлінню Генштабу СРСР, а територіально Київському округу, створену 1962 року у Кіровограді і відому серед населення як кіровоградські десантники. У 1996 році 9 бригада була переформована у 50-й навчальний центр спецпідготовки 149. Шевченко С. Був заїжджий двір / С. Шевченко // Народне слово. - 2011. - 7 квітня. - С. 8 Невелика розвідка про колишній заїжджий двір у Єлисаветграді, на місці якого в наш час зведено сучасний кількаповерховий сервісний центр "Кіровоградобленерго" 150. Шевченко С. Будитель душ, або Чому бракує Леоніда Куценка / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2010. - 24 грудня. - С. 4 Стаття присвячена пам’яті науковця, літературознавця, краєзнавця Л.В.Куценка 151. Шевченко С. Будівничі укріплення / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2013. - 18 червня. - С. 6 Стаття містить інформацію про перший випуск Наукового збірника обласного краєзнавчого музею, який був відзначений премією обласної ради ім. В. Ястребова 152. Шевченко С. В оселі Марка Лукича відкрився музей / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2012. - 7 марта. - С. 6 В статті розповідається про меморіальний музей М. Л. Кропивницького, який відкрито у жовтні 1982 року на вулиці Кропивницького, 172/42 153. Шевченко С. Вдячний чуйним людям / С. Шевченко // Народне слово. 2013. - 13 червня. - С. 3 Стаття містить слова вдячності лікувальному закладу, університету ім. В. Винниченка, працівникам краєзнавчого музею та бібліотеки ім. Д. Чижевського за матеріальну та моральну підтримку в боротьбі з хворобою 154. Шевченко С. Вересень на Інгулі : До Дня міста / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2005. - 16 вересня. - С. 7 Екскурс у минуле Єлисаветграда на сторінках вересневого "Єлисаветградського вісника " 120-річної давності 155. Шевченко С. Весна української школи / С. Шевченко // Народне слово. 2007. - 5 квітня. - С. 3 156. Шевченко С. Видатний славіст / С. Шевченко // Кіровоградська правда. 20


- 2003. - 9 січня. - С. 2 157. Шевченко С. Винниченко - перший міністр внутрішніх справ України / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 16 грудня. - С. 6 Публікація стосується постаті В.Винниченка як голови Генерального секретаріату і генерального секретаря внутрішніх справ 158. Шевченко С. Вирощували і льон, і ріпак / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2012. - 7 июня. - С. 7 159. Шевченко С. Висоти і трагедії дітей Давида у Єлисаветграді / С.Шевченко // Вечірня газета. - 2000. - 21 квітня. - С. 12 160. Шевченко С. Від "золотого" вересня до сталінської зими / С. Шевченко // Народне слово. - 2007. - 13 листопада. - С. 3 Автор досліджує політику радянської влади відносно Української повстанської армії 161. Шевченко, Сергій. Від козаків до кіборгів / Сергій Шевченко // Народне слово. - 2015. - 12 листопада. - С. 9: фото Посмертна публікація С.Шевченка побудована як аналогія подій часів Переяславської Ради і сучасних подій, зокрема, обіцянка Москви захищати українську самостійність у 1654 та у 1994 (недоторканність України в обмін на ядерне роззброєння) та подальше недотримання слова. Останній абзац має назву "Уроки" 162. Шевченко, Сергій. Випускник "соловецької академії" / Сергій Шевченко // Дзеркало тижня. - 2014. - № 6 (лютий). - С. 15 Солодуб Петро Кирилович (1893, Заслав, Волинська губернія - 3 листопада 1937, Сандармох, СРСР) - політичний діяч УНР та СРСР, депутат Трудового конгресу України. Штабс-капітан Російської імператорської армії. Член ПСР, УПСР, у 1919–1933 роках - ВКП(б). 1919 роках обраний депутатом Трудового конгресу України від селян Ізяславського повіту Волинської губернії. 163. Шевченко С. Від бивня мамонта - до книги народовольця: До 70-річчя утворення Кіровоградської області / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 25 листопада. - С. 2 Стаття присвячена музейній справі на Кіровоградщині періоду 60-70-х років 164. Шевченко С. Від валів, гармат, казарм та лікарні / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2013. - 2 липня. - С. 7: фото Коротка історична інформація про фортецю св. Єлисавети 165. Шевченко С. Від Інгулу до вічності: 29 січня - День пам’яті героїв Крут / С. Шевченко // Народне слово. - 2012. - 26 січня. - С. 1, 2: фото Інформація про перепоховання у 1934 році нашого земляка, учасника бою під Крутами Володимира Шульгина разом з його другом Володимиром Наумовичем з Аскольдової могили на Лук’янівському цвинтарі у Києві. Також інформація про виставку в обласній бібліотеці імені Чижевського, присвячену 94-й річниці бою під Крутами 166. Шевченко С. Від Інгулу до Срібної землі / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2012. - 14 серпня. - С. 5 21


Стаття про видатну постать національної історії - М.Аркаса-молодшого 167. Шевченко С. Від Інгулу до Туманного Альбіону / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 23 грудня. - С. 7 Про фамільний фотоархів родини Тетяни Карпенко - внучки останнього керівника Єлисаветградського кавалерійського училища, частину якого вона привезла до Кіровограда із Англії, де вона тепер мешкає 168. Шевченко С. Від ХТЗ до МіГ-15 / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 8 липня. - С. 8 Історична розвідка стосовно встановлення в різних населених пунктах області пам’ятних знаків, які увічнюють різні епохи, розвиток техніки, трудові і бойові звершення 169. Шевченко С. Від чотирьох факультетів - до солідного університету / С.Шевченко // Вечірня газета. - 2000. - 6 жовтня. - С. 16 170. Шевченко С. Відданий українській справі / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2010. - 26 листопада. - С. 8 171. Шевченко С. Відмінний від інших літопис нашої освіти / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2013. - 30 серпня. - С. 6 Виношується ідея створення музею історії освіти Кіровограда 172. Шевченко С. Відроджена воля : 14 жовтня - День українського козацтва / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2011. - 14 жовтня. - С. 4 Історична розвідка про діяльність вільнокозацьких загонів на території Єлисаветградщини 173. Шевченко С. Відроджене козацтво / С. Шевченко // Наше місто. - 2013. 29 серпня. - С. 4: фото 1917 рік став початком відродження козацтва. Українське вільне козацтво на Єлисаветградщині проголосило створення Козацько-селянської армії і отримало статус козацького реєстрового війська 174. Шевченко С. Вільне козацтво Єлисаветграда / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2008. - 11 січня. - С. 6 175. Шевченко С. Вільне козацтво Єлисаветградщини / С. Шевченко // Народне слово. - 2007. - 11 грудня. - С. 3 Доцент Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Винниченка про організацію у 1917 році на території Єлисаветградщини свого війська "Вільне козацтво" для захисту від ворогів, забезпечення внутрішнього порядку 176. Шевченко С. Він вчив Войнич української / С.Шевченко // Вечірня газета. - 2000. - 14 липня. - С. 7 177. Шевченко С. Вінниччина, Донецьк, Кіровоградщина, Донбас, Київ, табори... / С. Шевченко // Народне слово. - 2013. - 17 січня. - С. 8: фото Портрет Василя Стуса - письменника, правозахисника, громадянина 178. Шевченко С. Вірші для внучки поручика / С.Шевченко // Кіровоградська правда. - 2013. - 11 червня. - С. 4 : фото У статті наведені історичні факти про Браїлівку 179. Шевченко С. Вогнище національної культури вразив каральний меч НКВС: До 140-річчя "Просвіти" / С. Шевченко // Слово "Просвіти". 22


2008. - 4-10 грудня. - С. 5 180. Шевченко С. Володимир Удовенко: дві дати розстрілу / Сергій Шевченко // Дзеркало тижня. - 2015. - № 1 (січень). - С. 15: фото Володимир Удовенко - професор Медичного та Художнього інститутів у Києві, співробітник УАН. Засуджений у процесі СВУ на 8 pоків позбавлення волі й засланий на північ (Соловки). Під час перебування в Соловецькій тюрмі особливого призначення вдруге "засуджений" рішенням "особливої трійки" УНКВС Ленінградської області. Вирок (найвища кара) виконано в Ленінградській області 8.12.1937. Реабілітований у 1989 (справа СВУ) і 1996 роках. 181. Шевченко С. Врач семьи Раевских / С. Шевченко // Ведомости Плюс. 2011. - 7 октября. - С. 6 Стаття про позабутого нині київського лікаря, поета, Євстафія Петровича Рудиковського, приятеля родини Раєвських, лікаря О. Пушкіна, який побував у наших краях. Два його правнуки народилися в Єлисаветграді 182. Шевченко С. Все для фронту, все для перемоги : До 70-річчя утворення Кіровоградської області / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 28 жовтня. - С. 3 Описується відбудовчий період області в післявоєнні роки 183. Шевченко С. Всеволод Голубович у Бресті: 22 грудня - День працівників дипломатичної служби / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 21 грудня. - С. 7 Історична розвідка про діяльність колишнього голови Ради Міністрів УНР, міністра закордонних справ, керівника вітчизняної делегації на мирних переговорах у Бресті В.Голубовича 184. Шевченко С. Вулиці Шевченка і Жовтневої революції могли сполучитися / С. Шевченко // 21-й канал. - 2008. - 14 лютого. - С. 18 185. Шевченко С. Вулиця імені Кобзаря в небезпеці / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 22 травня. - С. 3 Автор статті, відомий краєзнавець - про вулицю Шевченка у Кіровограді 186. Шевченко С. Газети Єлисаветграда / С. Шевченко // Народне слово. 2013. - 21 листопада. - С. 8 Про газети нашого міста з 1874 року по 1921рр. Назви російськомовних газет подано у перекладі на українську мову 187. Шевченко С. Газові традиції / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2012. 13 января. - С. 6: фото Розповідь про газові та нафтові родовища, які працювали на території України в ХХ столітті, в період, коли країна була у складі СРСР та постачала блакитне паливо за кордон 188. Шевченко С. Генеральського роду: Постаті національної історії / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 18 листопада. - С. 4 Розповідь про генерал-хорунжого, українського військовика І.Омеляновича-Павленка 189. Шевченко С. Герасим Нестеренко - повстанський орел / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2010. - 8 жовтня. - С. 8 23


190. Шевченко С. Герої "стоголової козацької гідри" / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2007. - 19 жовтня. - С. 8 Саме так - "стоголовою козацькою гідрою" - називала ватажків національно-визвольної боротьби українського народу налякана польська шляхта. Імена багатьох із них увійшли до історії Центральної України 191. Шевченко С. Голова міської думи із сережкою та гусарськими звичками / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2013. - 9 серпня. - С. 6 192. Шевченко С. Голова міської думи із сережкою та гусарськими звичками / Сергій Шевченко // Народне слово. - 2013. - 11 липня. - С. 9 За свідченнями сучасників подається портрет військового, що свого часу очолював міську Думу та Єлисаветградське офіцерське кавалерійське училище - полковника Едуарда Гайлі 193. Шевченко С. Головному будинку та майдану області - 160 / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 12 січня. - С. 5 194. Екскурс у минуле адмінбудівлі на площі Кірова у м.Кіровограді 195. Шевченко С. Голод у "Червоному прогресі" : До 75-річчя Голодомору в Україні / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 8 липня. - С. 3 Автор наводить сумну статистику голодного 1933 року серед селян по Зінов’євському району (тепер - Кіровоградський) 196. Шевченко С. Голодне літо в Лелеківці / С. Шевченко // Вечірня газета. 2008. - 7 листопада. - С. 7 197. Шевченко С. Городской голова - господин Александр / Сергей Шевченко // Ведомости. - 1999. - 24 сентября. - С. 4 198. Шевченко С. Гречане борошно за півтора карбованці / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2011. - 8 квітня. - С. 7 199. Шевченко С. Гримаси машини часу / С. Шевченко // Наше місто. - 2013. - 2 травня. - С. 4 200. Шевченко С. Гули бджоли над Інгулом / С. Шевченко // Народне слово. - 2006. - 1 листопада. - С. 5 Автор розповідає про Єлисаветградське товариство бджолярства, створене на початку ХХ століття 201. Шевченко С. Давні джерела міста на Інгулі / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2007. - 25 травня. - С. 7 Автор про археологічні розкопки, знахідки і дослідження на території Кіровоградщини в 19-20 століттях 202. Шевченко С. Данило Крижанівський - Марку Кропивницькому / Сергій Шевченко // З перших уст. - 2015. - 22 січня. - С. 6 Про Данила Крижановського, автора музики на слова "Реве та стогне Дніпр широкий" та "Чи у полі, чи у борі" та ін. 203. Шевченко С. Дві освітні гілки Єлисаветграда: жіноча громадська та чоловіча класична гімназії / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2007. - 16 березня. - С. 6 204. Шевченко С. Двоязичність і дволикість / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2012. - 10 серпня. - С. 4 Публікація містить посилання на статтю І.Франка, видану у 1905 році у 24


Львові, в якій автор полемізує з галицькими москвофілами стосовно конкретних тодішніх публікацій і персонажів 205. Шевченко С. Де вінчався Пашутін / С. Шевченко // Вечірня газета. 2009. - 28 серпня. - С. 8 206. Шевченко С. Де ж колишня слава наших пивоварів? / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 16 вересня. - С. 3 Короткий екскурс у минуле пивоварної справи у Єлисаветграді 207. Шевченко С. Де і з ким заборонялося гуляти гімназисткам? / С. Шевченко // 21-й канал. - 2008. - 21 лютого. - С. 18 208. Шевченко С. Де мешкає герой Крут? / С. Шевченко // Вечірня газета. 2010. - 23 липня. - С. 7 209. Шевченко С. Де могила Вороного? : 7 червня 1938 року відомого поета розстріляли на території фортеці, але увічнять там російського полководця М.Кутузова / С. Шевченко // Народне слово. - 2009. - 11 червня. - С. 1, 10 Стаття про вирішення питання увічнення пам`яті тісно пов`язаного з нашим краєм відомого українського письменника, розстріляного на території Фортечних валів, Миколи Вороного 210. Шевченко С. Держархів області: тяжка пора становлення / Сергій Шевченко // Народне слово. - 2015. - 21 травня. - С. 10 : фото Згідно розпорядження голови ОДА С.Кузьменка у листопаді 2015 року область відзначатиме 90-річчя від дня заснування облдержархіву 211. Шевченко С. Династія відмінників Цигульських / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 6 липня. - С. 6 Про випускника КДПУ С.Цигульського 212. Шевченко С. Дитинство дипломата / С. Шевченко // Народне слово. 2010. - 2 грудня. - С. 6 Невеликий фотоекскурс у єлисаветградське дитинство першого міністра закордонних справ УНР О.Шульгина 213. Шевченко С. Дитинство єлисаветградського футболу / С. Шевченко // Народне слово. - 2005. - 15 жовтня. - С. 2 214. Шевченко С. Дитинство Марка Кропивницького / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 7 грудня. - С. 7 Краєзнавча розвідка стосовно сторінок дитинства корифея українського театру М.Л.Кропивницького, пов’язаних із Компаіївським районом 215. Шевченко С. Дитинство фундатора української дипломатії / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 29 липня. - С. 4: фото 216. Шевченко С. Дідусева хата: Старі фотографії / Сергій Шевченко // Кіровоградська правда. - 2012. - 13 січня. - С. 9: фото Дві світлини та фото обкладинки автобіографічної книги "На днепровскоенисейских перекрестках" Олеся Грека, уродженця с. Панчевого на Новомиргородщині, нині сибірського гідробудівника, журналіста, перекладача 217. Шевченко С. До 110-річчя Пушкіна залишилося... / С. Шевченко // 21-й канал. - 2008. - 5 червня. - С. 18 Як вшановували в Єлисаветграді російського поета 25


218. Шевченко С. До обов’язкової восьмирічної освіти: До 70-річчя утворення Кіровоградської області / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 18 листопада. - С. 2 Історичні дані відносно розвитку освіти на Кіровоградщині наприкінці 50х і початку 60-х років 20 століття 219. Шевченко С. До ювілею Кобзаря / Сергій Шевченко // Народне слово. 2013. - 10 жовтня. - С. 8 Автор подає тему у цікавому розрізі - Єлисаветградське кавалерійське училище та Шевченкове коло 220. Шевченко С. Дозвілля кавалериста: карти, панчохи чи книги? / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2012. - 17 августа. - С. 6: фото У ХІХ столітті в Санкт-Петербурзі вишли спогади Костянтина Скальковського. Автор статті знайомить читачів з фрагменти минувшини нашого краю 221. Шевченко С. Документи національної історії: Архів коша Нової Запорізької Січі і Буго-Дніпровське межиріччя / Сергій Шевченко // Вежа. - 2014. - № 33. - С. 103-109: фото. - Бібліогр. в кінці ст. 222. Шевченко С. Документи Педагога / С. Шевченко // Народне слово. 2013. - 3 жовтня. - С. 12 Документи, що належали В.Сухомлинському, або стосуються В.Сухомлинського у Київському Центральному архіві: огляд 223. Шевченко С. Доля архіву фортеці св. Єлисавети / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2013. - 28 червня. - С. 6 224. Шевченко С. Донбас - козацький край / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2012. - 20 апреля. - С. 6 Автор статті розглядає історичні процеси в період козаччини на території Донеччини та Кіровоградщини 225. Шевченко С. Донбас - козацький край / С. Шевченко // Народне слово. 2012. - 14 червня. - С. 9 Історична розвідка про формування козацьких зимівників і хуторів на Донеччині 226. Шевченко С. Допомога прийшла з Балкан / С. Шевченко // Молодіжне перехрестя. - 2007. - 6 грудня. - С. 9 Якщо про голодомор 1932-1933 років пишеться й говориться зараз багато, то про голодні 1921-1923 роки інформації оприлюднено набагато менше. Між тим принцип відмінності в організації допомоги голодуючим у ці два різні десятиріччя, зокрема, полягала в участі у благодійництві міжнародної громадськості. У 30-х роках її не дозволяли, що, можливо, й стало одним з чинників більш катастрофічних наслідків 227. Шевченко С. Драматургія центральноукраїнців у діяльності "Просвіти" / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2012. - 10 августа. - С. 7 Становлення і розвиток "Просвіти" у Єлисаветграді 228. Шевченко С. Друге пісенне місце в світі / С. Шевченко // 21-й канал. 2008. - 20 листопада. - С. 14 229. Шевченко С. Дружину свою кохайте, але не давайте їй влади над собою 26


/ С. Шевченко // Вечірня газета. - 2008. - 7 березня. - С. 6 Виписки з "Домострою", укладеному 500 років тому, про підготовку дівчини до шлюбу та виконання жінкою сімейних обов’язків 230. Шевченко С. Ерделі: Народна артистка СРСР - внучка херсонського губернатора / С. Шевченко // Народне слово. - 2012. - 15 березня. - С. 9 Краєзнавча публікація про рід Ерделі, який тісно пов’язаний з нашим краєм 231. Шевченко С. Єдиний сенс життя - любов / С. Шевченко // Народне слово. - 2007. - 19 квітня. - С. 3 Автор посилається на працю відомого політика Миколу Томенка "Теорія українського кохання", в якій є дослідження, фрагменти листів, творів наших земляків, відомих людей, причетних до нашого краю в контексті їх ставлення до вічного почуття, особистого їх відчуття 232. Шевченко С. Єлисаветградська "Цариця балу" / С. Шевченко // Молодіжне перехрестя. - 2008. - 7 лютого. - С. 9 Колишній єлисаветградський гімназист Ф.Нікітін згадує молодіжні благодійні вечори в громадському міському зібранні, на яких проводилися збори коштів на користь бідних учнів і обиралася "Цариця балу" 233. Шевченко С. Єлисаветградські таксі / С. Шевченко // Чому?. - 1998. - 9 січня 234. Шевченко С. Єлисаветградцям про золото Полуботка / С. Шевченко // 21-й канал. - 2007. - 13 грудня. - С. 10 235. Шевченко С. Женщины из рода Джиотти / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2011. - 19 августа. - С. 7 : фото 236. Шевченко С. Жертви Добрармії / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2011. 28 січня. - С. 7 237. Шевченко С. Жертви Добрармії / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2011. - 20 грудня. - С. 6 Про пам’ятний знак, встановлений 1969 року у Ковалівському парку на честь 12 осіб, страчених тут за часів окупації Добровольчою армією 238. Шевченко С. Жертви і кати / С. Шевченко // Народне слово. - 2007. - 11 жовтня. - С. 4 У Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка воскових фігур, привезених до міста із Санкт-Петербурга 239. Шевченко С. Жінки кидали йому під ноги квіти / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2012. - 13 березня. - С. 6: фото Стаття-персоналія про випускника Єлисаветградського реального училища, військового отамана І.Полтавця-Остряницю 240. Шевченко С. Жовніри звільнили приміщення для української гімназії / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2007. - 19 січня. - С. 7 241. Шевченко С. Жорстока зброя Москви проти українського селянства / Сергій Шевченко // З перших уст. - 2014. - 4 грудня. - С. 6 : фото Про нове видання в. о. директора Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського Національної академії наук України доктора історичних наук Г. Папакіна "Чорні дошки" 27


антиселянські репресії", у якому використано матеріали Державного архіву Кіровоградської області 242. Шевченко С. З "Елисаветградского вестника" початку 1885 року / С. Шевченко // Молодіжне перехрестя. - 2008. - 26 червня. - С. 9 Автор наводить відомості з "Елисаветградского вестника" початку 1885 року 243. Шевченко С. З кіровоградського напрямку - на Неву: Фотофакт / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2011. - 5 липня. - С. 5 Наш земляк, нині житель Севастополя, козацького роду (його родовід сягає 18 ст.) цікавиться малою батьківщиною і вивчає її історію 244. Шевченко С. З наказом: полишити по собі славу культурного війська / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2013. - 30 липня. - С. 7 : фото У статті розповідається про перебування січових стрільців на хуторі Надія 245. Шевченко С. За рідну природу / С. Шевченко // Ведомости Плюс. 2012. - 13 января. - С. 6 : фото Про дбайливе ставлення козаків до природи рідного краю 246. Шевченко С. За спекуляцію - арешт / С. Шевченко // Вечірня газета. 2010. - 29 жовтня. - С. 8 247. Шевченко С. Заборонений Кобзар / С. Шевченко // Вечірня газета. 2009. - 26 червня. - С. 6 248. Шевченко С. Забута урядова постанова. Чи обов’язкова вона для нинішньої влади? / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 26 лютого. - С. 3 Автор про невиконану постанову виконкому міської ради 1990 року про спорудження в Кіровограді пам`ятника корифеям українського театру 249. Шевченко С. Завтра була війна...: До 70-річчя утворення Кіровоградської області / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 16 вересня. - С. 2 Автор знайомить з досягненнями території Кіровоградської області по соціально-економічних показниках у 1940-му році 250. Шевченко С. Загадка "КР" / С. Шевченко // Молодіжне перехрестя. 2008. - 13 березня. - С. 9 О Константине Романове и украинских страницах его биографии. Он воевал на Дунае, обсуждал с Николаем ІІ его поездки в Одессу и Николаев. В мае 1879 года в Крыму он сочинил свое первое стихотворение. Великий князь Константин принимал участие на празднике деревонасаждения в Елисаветграде 251. Шевченко С. Закодовані послання від Пашутіна / С. Шевченко // Наше місто. - 2012. - 6 вересня. - С. 4 Автор звертається до праці єлисаветградського міського голови О.Пашутіна "Історичний нарис м.Єлисаветграда" з метою визначити справжню дату заснування і заселення міста 252. Шевченко С. Заокеанські нащадки єлисаветградців / Сергій Шевченко // Народне слово. - 2013. - 15 серпня. - С. 9 Коротке повідомлення про книгу Олени Леонтович з роду Шульгиних 28


"Шульгини: батьки, діти, онуки", видану 2012 року у Тернополі 253. Шевченко С. Запоріжжя - Панчеве - Кривий Ріг - Київ - Сибір / Сергій Шевченко // Народне слово. - 2012. - 5 січня. - С. 9 Розповідь про нашого земляка-письменника, журналіста, родом із с. Панчеве, Олеся Григоровича Грека 254. Шевченко С. Засновник козацького роду Устимовичів / С. Шевченко // Вісті Світловодщини. - 2011. - 1 липня. - С. 6 255. Шевченко С. Зв`язок Єлисаветградщини і Кіровоградщини: (Виповнюється 215 років з часу заснування Єлисаветградської повітової поштово-телеграфної контори.) / Сергій Шевченко // Поштовий вісник. 1999. - 7 квітня. - С. 2 256. Шевченко С. Звик жити із заслуженого і хабарів не брав / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2007. - 16 листопада. - С. 8 Про корифеїв українського театру - братів Тобілевичів 257. Шевченко С. Звідки прийшли сівалки й інтернет / С. Шевченко // Наше місто. - 2014. - 9 січня. - С. 4 Автор на прикладах з історії України доводить доцільність Євроінтеграції 258. Шевченко С. Зворотний бік "града" / С. Шевченко // 21-й канал. - 2007. 27 грудня. - С. 18 Критичні оцінки, дані Єлисаветграду відомими гостями, видатними земляками 259. Шевченко С. Зв'язок часів : З історії поштових зв'язків у нашому краї / С.Шевченко // Вечірня газета. - 2000. - 17 червня. - С. 12 260. Шевченко С. Земляна фортеця на Інгулі / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2006. - 27 жовтня. - С. 8 Стаття присвячена історії заснування фортеці Св.Єлисавети і містить фотографії із зображеннями міста Єлисаветграда 261. Шевченко С. Зимові пророцтва або хіромантів - до чека / С. Шевченко // 21-й канал. - 2008. - 31 січня. - С. 18 Про те, що в Єлисаветграді особливою популярністю користувались ясновидці, хіроманти, маги, чаклуни... 262. Шевченко С. Змагання - незалежно від погоди / С. Шевченко // 21-й канал. - 2008. - 10 липня. - С. 18 263. Шевченко С. Знищені режимом / Сергій Шевченко // Народне слово. 2015. - 29 січня. - С. 9: фото Рец. на Шепель Федір. Ніхто не хотів помирати, або Репресований Єлисавет-Зінов‘євськ-Кірове-Кіровоград. Крім відгуку на книгу, анотація містить коротку біографічну довідку про Ф.Шепеля 264. Шевченко С. Истоки славянского братства: К 246-й годовщине закладки крепости святой Елисаветы / С.Шевченко // Ведомости. - 2000. - 23 июня. С. 4 265. Шевченко С. І вкрився степ музеями: До 70-річчя Кіровоградської області / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 2 вересня. - С. 3 Автор досліджує вплив на розвиток музейної справи факту утворення області та важливих історичних подій 29


266. Шевченко С. І линув "Заповіт" степом: 22 травня - День перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі / С. Шевченко // Народне слово. - 2007. - 22 травня. - С. 3 Доцент КДПУ ім.В.Винниченка на прикладах щоденникових записів відомих людей про важливу роль шевченкового "Заповіту" у відродженні національної свідомості в містах і селах Центральної України 267. Шевченко С. І постали лицарі степу / С. Шевченко // Народне слово. 2007. - 29 березня. - С. 3 Автор про наш край у ХV столітті, який слугував покордонням і ставав полем бою між землями Київщини і Криму 268. Шевченко С. Ідеологізувати і міняти назви розпочали за Романових / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2006. - 14 квітня. - С. 7 269. Шевченко С. Із генеральського роду / Сергій Шевченко // Народне слово. - 2014. - 17 квітня. - С. 9 Про участь земляків в українському визвольному русі в 1918-1920 рр. 270. Шевченко С. Із життя єлисаветградської поліції / С.Шевченко // Вечірня газета. - 2000. - 10 березня. - С. 12 271. Шевченко С. Із життя поліції / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2009. - 3 липня. - С. 7 272. Шевченко С. Із нашої "реалки" до канцелярії Гетьмана / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2012. - 7 марта. - С. 6: фото Розповідь про одного з відомих учнів Єлисаветградського реального училища Івана Полтавця - Остряницю, який у 1918 році був Генеральним писарем Власної канцелярії Гетьмана П. Скоропадського 273. Шевченко С. Із французького роду: Георгій Еріхович Лангемак / С.Шевченко // Вечірня газета. - 2000. - 24 серпня. - С. 12 274. Шевченко С. Із швейцарського роду Лангемаків / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2011. - 5 августа. - С. 7: фото Онука В. Лангемака передала автору кілька світлин ЄлисаветградськоЗінов’євського періоду із сімейного архіву 275. Шевченко С. Ілюстратор Кобзаря: до 200-річчя Тараса Шевченка / С. Шевченко // Наше місто. - 2014. - 27 лютого. - С. 4 Розповідь про єлисаветградського художника А.Ждаху (справжнє прізвище Смаглій) і його серію ілюстрацій до благодійних поштових листівок для збору коштів на пам’ятник Кобзареві в Києві 276. Шевченко С. Імена прекрасної статті - у назвах / С. Шевченко // Народне слово. - 2011. - 7 квітня. - С. 8 Автор статті звертає увагу читачів на назви поселень нашого краю, які пов’язані з жіночим іменем 277. Шевченко С. Ім'я твоє: Назви населених пунктів нашої області / С.Шевченко // Народне слово. - 2000. - 12 лютого. - С. 4 278. Шевченко С. Інгульська сотня / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2011. - 21 октября. - С. 6 У процесі збору матеріалу до книги "Послання Задніпровських місць до утворення Нової Сербії" наш земляк, кандидат наук, працівник Верховної 30


Ради України Анатолій Пивовар в документах Київської метрополії Центрального державного історичного архіву виявив запис, що осадчим новопоселеної Інгульської слободи (Лелеківки) був Яким Лелека 279. Шевченко С. Інгульська україніка у Куценковому "Бояні" / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2011. - 18 лютого. - С. 8 280. Шевченко С. Історичному корпусу винниченківців - 110 років / Сергій Шевченко // Народне слово. - 2014. - 19 червня. - С. 8: фото З історії старого приміщення педуніверситету від заснування до сьогодення 281. Шевченко С. Історія Литого скарбу : До 250-річчя розкопок Червоного кургану / С. Шевченко // Народне слово. - 2013. - 7 листопада. - С. 9: фото Цікаві факти про розкопки Литої могили, опис знахідок та внесок знайдених артефактів в археологічну скіфологію 282. Шевченко С. Історія малої батьківщини Бєдного / С. Шевченко // Народне слово. - 2007. - 18 січня. - С. 3 Рецензія на нову книгу подружжя Віктора і Антоніни Гирби про історію села Губівки Компаніївського району 283. Шевченко С. Їхав Анджейовський приінгуллям / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2009. - 18 вересня. - С. 8 Про те, що центральноукраїнський регіон свого часу досліджував ботанік, зоолог, літератор, художник і педагог, виходець із Волині 284. Шевченко С. Їхав Новицький в Україну / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2009. - 7 серпня. - С. 8 285. Шевченко С. Йоган Гільденштедт повертається / С. Шевченко // Народне слово. - 2005. - 6 жовтня. - С. 4 Лауреат краєзнавчої премії ім.В. Ястребова Анатолій Пивовар опублікував фрагмент щоденника вченого-природознавця академіка Йогана- Антона Гільденштедта, який містить унікальні за змістом спостереження про Єлисаветградську провінцію 1774 року 286. Шевченко С. Йосип, коханий Марії, або "Садок вишневий" в інтерпретації Шевченка-молодшого / Сергій Шевченко //Народне слово. 2014. - 27 лютого. - С. 9 Історія кохання Марії Тобілевич та Йосипа Шевченка 287. Шевченко С. Кавалер трьох орденів Червоної Зірки / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2009. - 24 лютого. - С. 4 Стаття про кіровоградця бойового штурмана авіації, учасника Великої Вітчизняної війни майора О.Івченка, якому виповнилося 89 років 288. Шевченко С. Как в Кировограде появились районы / С.Шевченко // Ведомости. - 1999. - 22 января. - С. 5 289. Шевченко С. Калнишевський у фортеці безпам`ятства : З історії краю / С. Шевченко // Народне слово. - 2007. - 19 липня. - С. 3 Публікація містить розповідь про заслуги кошового атамана перед Україною на тлі подій, пов`язаних з нашим краєм. Йдеться також про те, що, увічнивши руйнівників Січі у назвах вулиць обласного центру, ми й досі не спромоглися віддати належне Калнишевському. Пропонується 31


назвати на його честь вулицю та встановити пам’ятник останньому кошовому у Кіровограді 290. Шевченко С. Кіннотники, репресовані 33-м / Сергій Шевченко // Народне слово. - 2013. - 7 листопада. - С. 9 На прикладі доль випускників Української кінної школи (УКШ) ім. Будьонного в Зінов’євську показано репресії 30-х років в Україні 291. Шевченко С. Кіровоград у роки війни : прочитання традиційне і нове / С. Шевченко // Наше місто. - 2013. - 16 травня. - С. 3 Автор висловлює свою точку зору на події війни 1941-1945 років 292. Шевченко С. Кіровограду - 260? Креативно? / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2012. - 20 липня. - С. 9 Стаття історика, краєзнавця, яка порушує проблему дати заснування міста Кіровограда 293. Шевченко С. Кіровоградщина у 1917-1920 роки / С. Шевченко // Освітянське слово. - 2002. - № 10. - С. 5 294. Шевченко С. Кіровоградщина у середині 1950-х - першій половині 1960-х років / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2012. - 7 июня. - С. 7 295. Шевченко С. Кіровський район - найзаселеніший в області / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2008. - 12 грудня. - С. 7 До 35-річчя утворення районів 296. Шевченко С. Книги наших батьків / С. Шевченко // Вечірня газета. 2010. - 30 липня. - С. 7 Видання з місцевої тематики, які вийшли у минулому столітті 297. Шевченко С. Книги про козаків / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 25 листопада. - С. 1 Повідомлення про функціонування у відділі рідкісних книг обласної бібліотеки імені Чижевського виставки, присвяченої історії козацтва 298. Шевченко С. Книгозбірня розстріляного відродження / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2008. - 3 жовтня. - С. 8 299. Шевченко С. Кобзар і наш край : 22 травня - день перепоховання Тараса Шевченка на Україну / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2007. - 25 травня. С. 9 300. Шевченко С. Кобзар у Наддніпрянщині / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2012. - 14 лютого. - С. 5 Краєзнавча розвідка про маршрут Т.Г.Шевченка на південь України шляхами теперішньої Кіровоградщини 301. Шевченко С. Кобзаря увічнили на Інгулі першим: До Дня перепоховання Тараса Шевченка / С. Шевченко // Народне слово. - 2009. 26 травня. - С. 7 Краєзнавча розвідка про спорудження пам`ятників і пам`ятних знаків в Єлисаветграді 302. Шевченко С. Ковалівський парк: Коріння його історії сягає ще в позаминуле століття / С. Шевченко // Наше місто. - 2011. - 15 вересня. - С. 4 Історичний екскурс в минуле Ковалівського парку 32


303. Шевченко С. Козаки на Кальміусі / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2012. - 3 лютого. - С. 9: фото Порівнюються процеси з формування козацьких зимівників, хуторів, входження до січових паланок в історії Донеччини й Кіровоградщини 304. Шевченко С. Козацький отаман / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 23 лютого. - С. 4 Стаття-персоналія про І.Полтавця, уродженця Черкащини, палкого патріота України, активного учасника подій 1917-18 рр., генерального писаря канцелярії Скоропадського, який в еміграціїї - в Німеччині очолює організацію українського козацтва, згодом стає отаманом Українського національного козачого товариства. Відзначається звязок із нашим краєм: навчання у Єлисаветградському кавалерійському училищі та нелегальна участь у боях часів Холодноярської Республіки 305. Шевченко С. Козацький отаман Полтавець-Остряниця / С. Шевченко // Наше місто. - 2012. - 10 травня. - С. 4 Стаття-персоналія про випускника Єлисаветградського реального училища, військового отамана І.Полтавця-Остряницю 306. Шевченко С. Коли ажурні панчохи були в опалі / С. Шевченко // Народне слово. - 2007. - 26 квітня. - С. 3 Автор про формений одяг 16-19-річних учениць єлисаветградських гімназій 307. Шевченко С. Коли героїв доби повертають... спиною / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2010. - 25 червня. - С. 9 Екскурс у минуле держпедуніверситету ім. В.Винниченка, коли біля корпусу навчального закладу в різні часи встановлювали і демонтували пам’ятники Леніну і Сталіну 308. Шевченко С. Коли збудовано банк? / С. Шевченко // Народне слово. 2008. - 11 листопада. - С. 3 Матеріал про будинок Управління Національного банку України в Кіровоградській області, який представляє собою пам`ятку архітектури 309. Шевченко С. Колись вали фортецею були / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2014. - 27 червня. - С. 6 Історія виникнення фортеці святої Єлисавети 310. Шевченко С. Командувач національної авіації / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2010. - 19 лютого. - С. 7 311. Шевченко С. Кому заважала синагога? / С. Шевченко // 21-й канал. 2008. - 3 квітня. - С. 18 312. Шевченко С. Коректор-репортер / С.Шевченко // Вісник регіону. - 2000. - 26 лютого. - С. 3 313. Шевченко С. Корифеї українського національного театру в еміграційних мемуарах Олександра Шульгина / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2012. - 17 августа. - С. 6: фото 314. Шевченко С. Корифей у центрі Європи / С. Шевченко // Народне слово. - 2012. - 23 серпня. - С. 9: фото Про період у біографії М.Садовського (Тобілевича), коли він очолював 33


українські театри в Європі 315. Шевченко С. Кохання на Інгулі / С. Шевченко // 21-й канал. - 2008. - 7 лютого. - С. 18 Про уродженця Єлисаветграда, поета Євгена Маланюка та його кохання 316. Шевченко С. Край гайдамацький / С.Шевченко // Вечірня газета. - 2000. - 4 лютого. - С. 12 317. Шевченко С. Край наш княжий / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2010. 17 вересня. - С. 7 318. Шевченко С. Красуня Зінаїда / С. Шевченко // Народне слово. - 2013. 26 вересня. - С. 8: портр. Про єлисаветградський період життя Г.Нейгауза та Зінаїди Єремеєвої, майбутньої дружини музиканта 319. Шевченко С. Крилівські володіння гетьмана Апостола / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 18 вересня. - С. 3 Краєзнавча розвідка про гетьмана Данила Апостола, який увійшов до історії наддніпрянської Кіровоградщини тим, що захищав ці землі від чужинців і розвивав їх господарський потенціал 320. Шевченко С. Крим-гірей проти Ісакова / С. Шевченко // 21-й канал. 2008. - 4 грудня. - С. 14 321. Шевченко С. Куди поділися Ширинфельд і Ейгендорф? / С. Шевченко // 21-й канал. - 2008. - 17 квітня. - С. 18 Про німецьких колоністів, які економічно освоювали наш край 322. Шевченко С. Левград, Іллічівськ, Троцьк, Зінов'євськ / С. Шевченко // Честь хлібороба. - 2014. - 22 липня. - С. 3: фото У виданнях 1950-80-х років з історії Кіровограда не знайти згадки про назву Зінов'євськ, адже вона фальсифікувалася в повоєнний радянський час, через те, що Григорій Зінов'єв був оголошений ворогом народу. 23 квітня 1924 року окружна Компартійна конференція розглядала питання "Про перейменування міста Єлисаветграда". Зупинилися на Зінов'євську, адже на підтримку саме цієї назви висловилася більшість учасників конференції 323. Шевченко С. Лекарь Пушкина / С. Шевченко // Украина-Центр. - 2010. - 16 декабря. - С. 7 Статья о практически неизвестном сегодня, но упоминаемом в биографии Александра Пушкина (лечил поэта), близком друге генерала Николая Раевского, побывавшего в наших краях и ставший прадедом двух уроженцев Елисаветграда - киевском поэте, военном враче Евстафии Рудыковском 324. Шевченко С. Линула слава "Ятрані": До 70-річчя утворення Кіровоградської області / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 11 грудня. - С. 3 Про цікаві події і факти із життя Кіровоградщини у 70-80-х роках 325. Шевченко С. Лист до Кобзаря: До річниці народження Тараса Шевченка / С. Шевченко // Народне слово. - 2012. - 8 березня. - С. 10: фото 34


Стаття про дружні стосунки М.Д.Новицького з Т.Г.Шевченком 326. Шевченко С. Листи до кохання / С. Шевченко // Народне слово. - 2012. 12 січня. - С. 10: фото Історія кохання Ігоря Тамма та Наталі Шуйської, а також краєзнавчий аспект по темі: батько І.Тамма Євген Тамм - уродженець Єлисаветграда, майбутня дружина Ігоря Тамма - теж з Єлисаветграда 327. Шевченко С. Листівки Амвросія Ждахи: До 195-річчя з дня народження Тараса Шевченка / С. Шевченко // Народне слово. - 2009. - 12 березня. С. 14 328. Шевченко С. Листівки задля пожертв на пам’ятник / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2010. - 16 березня. - С. 6 Матеріал про єлисаветградського художника А.Ждаху (справжнє прізвище Смаглій) і його серію ілюстрацій до благодійних поштових листівок для збору коштів на пам’ятник Кобзареві 329. Шевченко С. Лікар Пушкіна, предок Шульгиних, поет романтизму / С. Шевченко // Народне слово. - 2012. - 2 серпня. - С. 12 Біографія Є.Рудиківського, наповнена зустрічами з видатними людьми його часу - декабристом М.Орловим, генералом Раєвським, О.Пушкіним, М.Шульгиним. Він був лікарем і літератором, писав різного плану твори, але за життя вони не друкувались 330. Шевченко С. Любовь будущей императрицы / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2012. - 6 января. - С. 6: фото Історія любовних пригод 20-літньої Єлизавети Петрівни, описаних придворним лейб-медиком 331. Шевченко С. М`яч над майданом Кірова / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2007. - 9 листопада. - С. 8 Про те, яку роль в спортивному житті Кіровограда півстоліття тому відігравав майдан Кірова 332. Шевченко С. Магнетизм цього майдану: Історія у фотографіях / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 11 листопада. - С. 7 Історична довідка стосовно майдану біля держпедуніверситету 333. Шевченко С. Мазепа в Єлисаветграді / С. Шевченко // Народне слово. 2010. - 10 червня. - С. 7 Історико-краєзнавча розвідка стосовно перебування голови уряду УНР Ісаака Мазепи на території Єлисаветградщини 334. Шевченко С. Малий Микитенко на Великій Пермській / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2009. - 27 березня. - С. 7 335. Шевченко С. Мальви на обійсті корифея / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2011. - 16 сентября. - С. 7 На початку осені виповнюється 11 років, як музей ім. М.Кропивницького, діючий на правах відділу обласного краєзнавчого музею, очолив Микола Галицький 336. Шевченко С. Мандрівка за "планом" і не без моралі / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 22 березня. - С. 2 Автор запрошує на невеличку екскурсію вулицями і провулками 35


Кіровограда, звертаючись до їхніх назв 337. Шевченко С. Марко Кропивницький і Польща / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2012. - 27 июля. - С. 7 Творчість М. Л. Кропивницького на сценах Польщі 338. Шевченко С. Меморіальна дошка батькові / С. Шевченко // Народне слово. - 2011. - 6 січня. - С. 4 Інформація про Героя Радянського Союзу, учасника оборони Кіровоградщини 1941 року І.Шепетова, меморіальна дошка якому знаходиться на приміщенні колишньої 5-ї кавалерійської школи, де він навчався у 1922-1924 роках 339. Шевченко С. Мешканців вулиці Єгорова хочуть "переселити" на Бериславську / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2008. - 8 липня. С. 5 Стаття з приводу намагання топонімічної комісії повернути вулицям обласного центру назв часів імперії Романових 340. Шевченко С. Микитенкові "Голуби миру" /С.Шевченко// Кіровоградська правда. - 2006. - 28 березня. - С. 3 Розповідь про творчість нашого письменника-земляка Івана Микитенка 341. Шевченко С. Микола Аркас, син Миколи Аркаса / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2009. - 3 квітня. - С. 6 342. Шевченко С. Микола Лисенко. Орлова Балка, Знам‘янка : до 172-річчя з дня народження основоположника української класичної музики, видатного композитора / С. Шевченко // Наше місто. - 2014. - 5 червня. С.4 : фото Микола Лисенко по праву вважається засновником українського музичного мистецтва, найбільшим інтерпретатором творів Шевченка в музиці, який протягом усього свого життя звертався до поезії Кобзаря 343. Шевченко, Сергій. Микола Нарушевич: ще одна таємниця "останньої адреси" / Сергій Шевченко // Дзеркало тижня. - 2014. - № 10 ( 22-28 березня). - С. 15 : фото 344. Шевченко С. Микола Садовський у центрі Європи / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2012. - 2 марта. - С. 6: портр 345. Шевченко С. Михайлівська, будинок Дебренанбера : Де пройшли перші роки Володимира Шульгина? / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 2 лютого. - С. 4 Результатом розвідки є пропозиція автора перейменувати вулицю Кірова на вулицю Шульгиних чи Володимира Шульгина 346. Шевченко С. Між 13 лютого і 13 питанням у міському гербі підмінили вензель / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2012. - 17 лютого. - С. 10: фото Про зміни в гербі Кіровограда доби незалежності України з поверненням в історію 20-річної давності 347. Шевченко С. Місто "із дерева, глини, землі і гною" / С. Шевченко // 21й канал. - 2009. - 15 січня. - С. 14 348. Шевченко С. Місто "начало своё имеет с 1752 года" / С. Шевченко // 36


Ведомости Плюс. - 2012. - 12 октября. - С. 7 Автор статті засвідчує, що місто Єлисаветград було засноване у 1752 році, а урочисте закладення фортеці відбулося 18 червня 1754 року 349. Шевченко С. Місто Віктора Френчка / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2012. - 23 марта. - С. 6: фото В статті мова йде про відомого кіровоградського скульптора Віктора Васильовича Френчка та його роботи 350. Шевченко С. Місто вулиць родин - оригінально, правдиво та креативно / С. Шевченко // 21-й канал. - 2013. - 4 липня. - С. 18 Пропозиції щодо увічнення пам'яті відомих городян 351. Шевченко С. Місто, якого немає / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 16 грудня. - С. 7 Короткий фото-екскурс у минуле сучасного Світловодська 352. Шевченко С. Місце Крилова у Куруківській битві: 14 жовтня - День українського козацтва / С.Шевченко // Вісті Світловодщини. - 2001. - 12 жовтня. - С. 2 353. Шевченко С. На зламі тисячоліть: До 70-річчя утворення Кіровоградської області / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 23 грудня. - С. 3 Матеріал щодо загальних політичних, соціально-економічних і культурних показників Кіровоградщини на кінець 90-х років 20-го і початок 21-го століття 354. Шевченко С. На зорі незалежності: До 70-річчя утворення Кіровоградської області / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 16 грудня. - С. 2 Матеріал з цифрами про політичні, економічні, культурні зміни на Кіровоградщині на початку 90-х років минулого століття 355. Шевченко С. На Інгул, до тезки - приятеля / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2012. - 7 марта. - С. 6: фото Російський письменник Микола Добролюбов входив до кола знайомих Тараса Шевченка, приятелював із викладачем офіцерського училища Єлисаветграда Миколою Новицьким 356. Шевченко С. На Інгул, до тезки-приятеля: До 175-річчя М.Добролюбова / С. Шевченко // Народне слово. - 2011. - 8 лютого. - С. 5 Про обставини перебування відомого російського ліиературного критика, публіциста М.О.Добролюбова в Єлисаветграді 357. Шевченко С. На Ковалівці вилучали хліб... / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2008. - 6 червня. - С. 7 Голодомор 1930 -х років в Зінов`євську 358. Шевченко С. На міському бульварі, під вежею / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2008. - 18 січня. - С. 8 Архітектура старого міста 359. Шевченко С. На міському вигоні / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2009. - 16 січня. - С. 8 360. Шевченко С. На них Бог не відпочивав / С. Шевченко // Народне слово. 37


- 2012. - 8 листопада. - С. 13: фото Про нещодавно видану у тернопільському видавництві книгу Олени Леонтович "Шульгини: батьки, діти, онуки", яка містить вісім нарисів про представників видатного роду, шість із яких наприкінці ХІХ століття мешкали в Єлисаветграді 361. Шевченко С. На початку минулого століття / С. Шевченко // Народне слово. - 2011. - 29 грудня. - С. 9: фото Краєзнавча розвідка про вулиці зимово-весняного Єлисаветграда першого десятиріччя минулого віку 362. Шевченко С. На сторожі - слово / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 22 липня. - С. 1, 3: фото.кол. Назустріч 20-річчю газети "Народне слово" - публікація про її становлення, громадянську позицію колективу, значення для суспільства 363. Шевченко С. На Центральний майдан – вершника / Сергій Шевченко // Народне слово. - 2015. - 12 березня. - С. 3 Серед пропозицій по облаштуванню центру міста, у т.ч. скверів та площ, є думка про встановлення пам'ятника П.Калнишевському на центральній площі Кіровограда. Автор публікації розповідає про постать останнього кошового у його стосунках з Новою Сербією 364. Шевченко С. Над Інгулом читали "Вісник" / С. Шевченко // 21-й канал. - 2009. - 1 січня. - С. 14 365. Шевченко С. Найвища жертва : З нагоди 90-річчя перепоховання героїв Крут / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 15 квітня. - С. 3 366. Шевченко С. Найдавніша у світі / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 20 квітня. - С. 1 Повідомлення про виставку в обласній науковій бібліотеці ім.Д.Чижевського, присвячену 300-річчю Конституції Пилипа Орлика 367. Шевченко С. Найунікальніші в світі монументи - кіровоградські / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2012. - 4 травня. - С. 9: фото Публікація про деякі пам’ятники, монументи, пам’ятні знаки і меморіальні дошки Кіровограда з іронією від автора 368. Шевченко С. Нансен, Сєдов і Мічурін - в одній особі : (Про нашого земляка вченого - Андрія Володимировича Журавського) / С.Шевченко // Вечірня газета. - 2000. - 4 серпня. - С. 12 369. Шевченко С. Напоїли коней в Інгулі / С. Шевченко // Вечірня газета. 2010. - 3 грудня. - С. 7 370. Шевченко С. Народжена демократичною міськрадою / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2010. - 23 липня. - С. 5 Спогади і побажання "Вечірній газеті" від Сергія Шевченка - доцента КДПУ ім. В. Винниченка 371. Шевченко С. Народження нового українця / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2011. - 1 лютого. - С. 7 Публікація про історіософську працю патріота-земляка Є.Маланюка, книгу "Крути. Народини нового українця", видану 1941 року в Празі 372. Шевченко С. Нарочно не придумаешь / С. Шевченко // Ведомости 38


Плюс. - 2010. - 9 июля. - С. 8 Пропонується підбірка казусів зі звітів керівників туристичних груп Кіровоградської області про поїздки в соцкраїни в 1960-70 роках 373. Шевченко С. Національний прапор - під забороною: До першого Дня незалежності України в Кіровограді заборонили символ держави / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2012. - 28 серпня. - С. 5: фото З історії відзначення першої річниці державного суверенітету України 374. Шевченко С. Національні барви - крізь віки: 23 серпня - День державного прапора / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 21 серпня. С. 2 375. Шевченко С. Наш край - запорізька вольниця, яку Єлизавета передала під Нову Сербію та вигнала корінних українців / С. Шевченко // Наше місто. - 2013. - 31 жовтня. - С. 4 Автор наводить фрагменти з історії нашого краю за документами Нової Запорізької січі, архів якої зберігався у фортеці святої Єлисавети 376. Шевченко С. Наш підкорювач Єнісею / С. Шевченко // Молодіжне перехрестя. - 2007. - 28 червня. - С. 9 Про російського літератора, журналіста, ветерана сибірського гідробудівництва, громадського діяча О.Грека, який жив в с.Панчевому Новомиргородського району 377. Шевченко С. Наші земляки в літописі Причорномор'я / С.Шевченко // Вечірня газета. - 2000. - 8 вересня. - С. 12 378. Шевченко С. Нащадок сербів, який вважав себе українцем / С. Шевченко // Народне слово. - 2005. - 27 жовтня. - С. 4 Про героя Вітчизняної війни 1812 року, вихідця із Сербії, генерала від кавалерії Георгія Емануеля, похованого в Єлисаветграді 1837 року 379. Шевченко С. Не всі згодилися з українською весною / С.Шевченко // Вечірня газета. - 2000. - 7 квітня. - С. 12 380. Шевченко С. Недоспіване кохання Марії : Театру корифеїв - 125 / С. Шевченко // Народне слово. - 2007. - 8 листопада. - С. 3 Про романтичні стосунки представниці славного роду корифеїв сцени, виконавиці всіх головних ролей та партій українського репертуару другої половини ХІХ століття Марії Тобілевич з Йосипом Шевченком - небожем Т.Г.Шевченка 381. Шевченко С. Неподільні степи: літератори у зв`язках Центральної України і Югославії / С. Шевченко // Вежа. - 2002. - № 12. - С. 196-208 382. Шевченко С. Ні шило, ні мило! або Хто крокує Новоросійською? / С. Шевченко // З перших уст. - 2015. - 19 лютого. - С. 6 Автор висловлює думку з приводу повернення центральним вулицям Кіровограда новоросійських назв, нав’язаних С.Петербургом 383. Шевченко С. Німці на Інгулі : Етнічна історія Центральної України / С. Шевченко // Народне слово. - 2013. - 12 грудня. - С. 8 Про інженерів, військових, благодійників, адміністраторів та господарників військових поселень - етнічних німців, що жили і діяли на території краю 39


384. Шевченко С. О, Натали ! / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2011. - 28 октября. - С. 7: фото 385. Шевченко С. О, Наталі! / С. Шевченко // Народне слово. - 2011. - 29 грудня. - С. 9: фото Розповідь про доньку О.Пушкіна Наталію Олександрівну, яка наприкінці 1850-х років, упродовж декількох років, жила в Єлисаветграді з сім’єю 386. Шевченко С. Обережно: інгульська весна / С. Шевченко // 21-й канал. 2008. - 27 березня. - С. 18 387. Шевченко С. Оберіг народу, його культури: 9 листопада - День української писемності і мови / С. Шевченко // Народне слово. - 2006. - 9 листопада. - С. 2 388. Шевченко С. Облпрофрада народилася: До 70-річчя утворення Кіровоградської області / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 4 грудня. - С. 2 Публікація про історію створення головного громадського органу Кіровоградщини – облпрофради 389. Шевченко С. Один із фундаторів радянського шевченкознавства / Сергій Шевченко // Народне слово. - 2015. - 1 січня. - С. 8: портр. Про внесок нашого земляка І. Айзенштока у вивчення та належну оцінку творчості Тараса Шевченка 390. Шевченко С. Озброєні інформацією: До 70-річчя утворення Кіровоградської області / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 9 грудня. - С. 2 Історичні відомості про вихід газет на території Кіровоградщині у 40-50-х роках 391. Шевченко С. Окупація: невідомі аспекти / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2009. - 30 січня. - С. 7 392. Шевченко, Сергій. Олекса Влизько: таємниця страти поета / Сергій Шевченко // Дзеркало тижня. - 2015. - № 26 (18-24 липня). - С. 15: фото 393. Шевченко С. Олександр Тарковський: два промені щастя / С. Шевченко // Народне слово. - 2007. - 13 лютого. - С. 3 Про найсвітліші почуття кохання в долі відомого нашого земляка Олександра Тарковського 394. Шевченко С. Онука Пушкіна хрестили в Успенському соборі / С. Шевченко // Народне слово. - 2012. - 11 травня. - С. 7: фото Про нащадків поета О.Пушкіна, долі яких пов’язані з Єлисаветградом 395. Шевченко С. Останній із пушкінської плеяди - поштовий чиновник / С. Шевченко // Народне слово. - 2006. - 18 липня. - С. 3 Про зв`язок із краєм письменника Андрія Подолинського та його сина Сергія, публіциста, журналіста, лікаря 396. Шевченко С. Отаман Олександрійської дивізії / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 17 липня. - С. 3 Краєзнавча розвідка про національно-визвольну діяльність повстанських військ на початку 20-х років 20 століття на території Кіровоградщини під керівництвом отамана Костя Степового-Блакитного 40


397. Шевченко С. Отамани козачого війська / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2011. - 18 жовтня. - С. 6: фото Автор статті розповідає про видану у Москві книгу Віктора Савченка про події 1917-1921 років в Росії та Україні, зокрема про наш край 398. Шевченко С. Пам’яті Леоніда Куценка / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 17 січня. - С. 1 Повідомлення про започаткування обласною організацією Спілки краєзнавців та літературно-меморіальним музеєм І.К.Карпенка-Карого щорічних літературно-краєзнавчих читаннь, присвячених пам`яті літературознавця Л.Куценка 399. Шевченко С. Пам’ятки нашої слави: 14 жовтня - День українського козацтва / С. Шевченко // Народне слово. - 2007. - 13 жовтня. - С. 1, 2 Доцент Кіровоградського державного педагогічного університету про добу козаччини на території Центральної України, зокрема на Кіровоградщині 400. Шевченко С. Пашутін помилявся? / Сергій Шевченко // Вечірня газета. 2000. - 21 січня. - С. 12 401. Шевченко С. Педагог-ідеаліст, позбавлений світськості / С. Шевченко // Народне слово. - 2012. - 16 лютого. - С. 9: фото Краєзнавчий нарис про керівника класичної чоловічої гімназії і педради П.Александровського 402. Шевченко С. Переоцінці підлягає... 72 роки потому / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2013. - 21 червня. - С. 10 Стаття, присвячена Дню скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні 403. Шевченко С. Перша весна: До 70-річчя Кіровоградської області / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 14 серпня. - С. 3 1939 рік в історії області: хронологія подій соціально-економічного, політичного та гуманітарного напрямків 404. Шевченко С. Перша красуня Єлисаветграда / С. Шевченко // Елисаветградские ведомости. - 2003. - 17 октября. - С. 4 405. Шевченко С. Перший голова міської "Просвіти" / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2008. - 25 квітня. - С. 7 406. Шевченко С. Перший пам’ятник на майдані / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2010. - 12 листопада. - С. 7 407. Шевченко С. Першими в Європі сіли за парти наддніпрянки: Історичні сторінки України / С. Шевченко // Народне слово. - 2006. - 20 квітня. - С. 3 408. Шевченко С. Першу історію міста на Інгулі написав Соколов / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2012. - 13 января. - С. 6: фото Розвідка про історію написання історії міста Єлисаветграда Григорієм Івановичем Соколовим, який проживав 1839-1845 роках у родовому маєтку Черняхівки (В. Соколівки, сьогодні - під Кіровоградом) 409. Шевченко С. Писав націоналістичні вірші... / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2007. - 20 квітня. - С. 5 Доцент КДПУ ім. В.Винниченка про літературну спадщину відомого кіровоградського поета Валерія Гончаренка, якому 23 квітня 2007 року 41


виповнилося б 65 років 410. Шевченко С. Північно-західні землі Запорозької Січі / С. Шевченко // Народне слово. - 2007. - 7 серпня. - С. 3 Кандидат історичних наук про Запорозьку Січ, запорозьких гетьманів і повстання, вирішальні битви проти потужних військ Речі Посполитої (Польщі) у перших десятиліттях ХVІІ століття 411. Шевченко С. Півострів - у складі України / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 22 липня. - С. 3 Автор знайомить з архівними даними стосовно легітимності перебування території півострову Крим у складі України 412. Шевченко С. Під проводом гетьмана: До 415-ї річниці з дня народження Б.Хмельницького / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 16 грудня. - С. 7 Сторінки життєпису гетьмана України Б.Хмельницького, пов’язані із нашим краєм 413. Шевченко С. Підземні скарби Кіровограда / С. Шевченко // Народне слово. - 2014. - 12 червня. - С. 9: фото Стаття представляє собою огляд археологічних пам'яток, знайдених у межах обласного центру, та розповідь про археологічні експедиції і вчених-дослідників 414. Шевченко С. Підземні таємниці / С. Шевченко // Наша газета. - 2005. - 1 декабря. - С. 3 Стаття про археологічні знахідки предметів вжитку древніх культур на території сучасної Кіровоградщини 415. Шевченко С. Племінник Кобзаря / С. Шевченко // Вечірня газета. 2010. - 5 березня. - С. 6 416. Шевченко С. Повоєнні сорокові: До 70-річчя утворення Кіровоградської області / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 30 жовтня. - С. 3 У статті йдеться про відновлення народного господарства і соціальноекономічних сфер діяльності на території Кіровоградської області у повоєнні роки 417. Шевченко С. Погроми починалися в Єлисаветграді / С. Шевченко // 21й канал. - 2011. - 20 жовтня. - С. 18 418. Шевченко С. Подільське дитинство корифея / С. Шевченко // Вісник Голованівщини. - 2010. - 29 травня. - С. 2 Стаття написана краєзнавцем КДПІ ім. Винниченка Шевченком Сергієм розповідає про ймовірне проведення дитячих років на території Голованівщини Марка Кропивницького 419. Шевченко С. Подобалися єлисаветградки - одружився з одеситкою / С. Шевченко // Молодіжне перехрестя. - 2008. - 21 лютого. - С. 9 420. Шевченко С. Полонив жіночі серця, гетьманської булави не здобув / Сергій Шевченко // Народне слово. - 2013. - 31 жовтня. - С. 9: портр. Сподвижник П.Скоропадського, кавалер багатьох орденів і нагород, випускник Єлисаветградського училища, нащадок славного козацького роду Остряниць, після еміграції очолив у Берліні організацію українського 42


козацтва, співробітничав із Василем Вишиваним, мав хист до слова і до малювання 421. Шевченко С. Польоти наяву / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2009. - 20 березня. - С. 7 422. Шевченко С. Помилка міської думи / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2011. - 20 вересня. - С. 6 Історична розвідка про архів ліквідованої Запорозької Січі, який зберігався у 1774-1784 роках у фортеці св.Єлисавети 423. Шевченко С. Послання пракіровоградців: на камені, кремені, глині і бронзі / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2008. - 19 вересня. - С. 7 424. Шевченко С. Потрібно навести лад у думках / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2012. - 31 січня. - С. 4 Стаття у рамках дискусійної теми щодо перейменування вулиць Кіровограда і назви самого міста 425. Шевченко С. Початок 20-х років: Україна постачала хліб Росії, Америка - Україні / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2010. - 23 листопада. С. 6 426. Шевченко С. Почесний громадянин Кіровограда / С. Шевченко // Народне слово. - 2014. - 9 січня. - С. 6: портр. Йдеться, переважно, про воєнні роки та участь Івана Самчука, уродженця Знам’янщини, у звільненні Кіровоградщини 427. Шевченко С. Почесний громадянин Кіровограда / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2010. - 15 січня. - С. 7 428. Шевченко С. Починали з будинку Остроухова: До дня працівників архівних установ / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 23 грудня. - С. 9 Про формування фондів сучасного архіву області 429. Шевченко С. Починалося з поштово-телеграфної контори / С. Шевченко // 21-й канал. - 2008. - 6 листопада. - С. 14 430. Шевченко С. Практика дійшла до музеїв та архівів / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2011. - 1 листопада. - С. 5 Про цьогорічну музейну практику другокурсників факультету історії та права КДПУ на базі обласних краєзнавчого та художнього музеїв 431. Шевченко С. Предок Володимира Шульгина - український поет / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2010. - 29 січня. - С. 7 432. Шевченко С. Приміщення для гімназисток / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2014. - 13 червня. - С. 5 433. Шевченко С. Пройдуся Театральною... / С. Шевченко // Кіровоградська правда. 2011. 6 вересня. С. 5: фото Автор пропонує прейменувати вулицю Леніна у м.Кіровограді на Театральну, пояснюючи це історико-культурною необхідністю 434. Шевченко С. Промисловість перейшла екватор століття : До 70-річчя утворення Кіровоградської області / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 13 листопада. - С. 2 Стаття містить історичні дані про розвиток промисловості 43


Кіровоградщини 435. Шевченко С. Проти дорожнечі / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2009. 16 січня. - С. 8 436. Шевченко С. Путь в академики / С.Шевченко // Ведомости. - 2000. - 16 июня. - С. 3 437. Шевченко С. Пушкінська весна - 100 / С. Шевченко // Вечірня газета. 2009. - 1 травня. - С. 8 На початку 1899 року ювілейна комісія, створена міською думою, дійшла висновку про необхідність збудувати у передмісті Пермськім двоповерхового приміщення для народного училища, яке мало називатися Пушкінським 438. Шевченко С. П'яткови і Грушківський цукрозавод / С.Шевченко // Вечірня газета. - 2000. - 7 липня. - С. 12 439. Шевченко С. Ракетна бригада оперативно-тактичного призначення / Сергій Шевченко // Народне слово. - 2013. - 19 грудня. - С. 9: фото Публікація на честь 55-річчя створення у військах 159-ї ракетної бригади, літопис якої пов’язаний з Кіровоградом і - через засекреченість офіційної інформації - відтворений за спогадами очевидців 440. Шевченко С. Рік 1939-й. Витоки: До 60-річчя літоб'єднання "Степ" / С.Шевченко // Кіровоградська правда. - 1999. - 31 серпня. - С. 3 441. Шевченко С. Родом з історичного факультету / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2011. - 5 липня. - С. 5 Червоний диплом випускника вузу С.Цигульського свідчить, що він є гідним продовжувачем династії педагогів та науковців Цигульських 442. Шевченко С. Родословная области / Сергей Шевченко // Ведомости. 1999. - 8 января. - С. 5 443. Шевченко С. Роки змін: До 80-річчя "Кіровоградської правди" / С. Шевченко // Вечірня газета. - 1998. - 6 лютого. - С. 9 444. Шевченко С. С. Давидович: Поселення Новокозачин / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2010. - 1 жовтня. - С. 7 445. Шевченко С. Садовська-Барілоті: дві спроби щастя / С. Шевченко // Молодіжне перехрестя. - 2007. - 13 грудня. - С. 4 Про життєвий і творчий шлях Садовської-Барілотті Марії Карпівни 446. Шевченко С. Садок, морозиво, кавалеристи... / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2010. - 20 квітня. - С. 3 Про минувшину Ковалівського парку 447. Шевченко С. Свято озеленення / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2008. 16 травня. - С. 6 Про те, коли були закладені традиції озеленення степової Кіровоградщини 448. Шевченко С. Священики із Сербії / С. Шевченко // Молодіжне перехрестя. - 2008. - 28 лютого. - С. 9 У роки Першої світової війни єлисаветградці стали свідками і учасниками виявів християнської солідарності з братами по православній вірі з Балкан. 14 лютого 1916 року у храмах Єлисаветграда після всенощної і літургії було проведено збірну на користь Петроградського благодійного 44


товариства для надання допомоги пораненим і хворим воїнам у Сербії та Чорногорії. У жовтні цього ж року поранені серби-військові перебували у госпіталях і лікарнях міста, у т.ч.- у лікарні св. Анни. Наприкінці місяця сюди почали прибувати балканські біженці 449. Шевченко С. Селитись не допускати / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2011. - 18 січня. - С. 7 Історико-краєзнавча розвідка стосовно грамоти (указу) імператриці Єлизавети від 1752 року про відчуження центральноукраїнців від своїх земель і переселення туди балкарців 450. Шевченко С. Сімейні фотографії : Із архіву Микитенків / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 9 вересня. - С. 7 Світлини із родинного архіву відомого письменника І.Микитенка 451. Шевченко С. Січові стрільці на Хуторі "Надія" / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2008. - 15 серпня. - С. 7 452. Шевченко С. Скальковський молодший у Центральній Україні / С. Шевченко // Народне слово. - 2011. - 10 лютого. - С. 6 Матеріал з минувшини нашого краю за мемуарами сина одеського чиновника ХІХ століття Аполлона Скальковського Костянтина, який разом з батьком перебував у краєзнавчо-пошукових поїздках з метою історичних і статистичних досліджень різних регіонів 453. Шевченко С. Скарбниця літопису нашого: До 70-річчя утворення Кіровоградської області / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 18 грудня. - С. 2 Про історію обласного державного архіву 454. Шевченко С. Скільки пили інгульчани? / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2008. - 30 травня. - С. 7 Проблема алкоголізму в Єлисаветграді 455. Шевченко С. Скільки років Лелеківці? / С. Шевченко // Вечірня газета. 2014. - 20 червня. - С. 6 456. Шевченко С. Скільки років Лелеківці? / Сергій Шевченко // Наше місто. - 2014. - 29 травня. - С. 3 Невеликий за обсягом матеріал, у якому є результати дослідження, які дають підстави вважати, що насправді Лелеківці більше років, аніж прийнято вважати - більше 1758 років 457. Шевченко С. Скільки років школі космонавта? / С. Шевченко // Народне слово. - 2011. - 22 грудня. - С. 10 Короткий екскурс у минуле Павлівської середньої школи Світловодського району, яку закінчував наш земляк, космонавт Росії Ю.Маленченко 458. Шевченко С. Скількома кріпаками володіла внучка Кутузова? / С. Шевченко // 21-й канал. - 2013. - 11 липня. - С. 18 459. Шевченко С. Скромна принадність імперії / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 15 січня. - С. 3 Кандидат історичних наук про недоцільність перейменування назви "Кіровоград" саме на назву "Єлисаветград" 460. Шевченко С. Слави інгульчан вистачить не на одну державу / С. 45


Шевченко // Вечірня газета. - 2009. - 15 травня. - С. 8 461. Шевченко С. Славістичний колоквіум / Сергій Шевченко // Народне слово. - 2015. - 14 травня. - С. 6 Про участь кіровоградських учених в міжнародному форумі славістів, присвяченому пам'яті члена-кореспондента НАН України, доктора історичних наук П.Соханя 462. Шевченко С. Служба під гарячим сонцем: 15 лютого - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2009. - 13 лютого. - С. 11 Розповідь про кіровоградця, учасника бойових операцій на території Афганістану 463. Шевченко С. Снайпер біля мосту через Інгул: До 65-річчя визволення Кіровограда / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2009. - 2 січня. - С. 3 464. Шевченко С. Сотник Власівський - предок героя Крут / С. Шевченко // Народне слово. - 2009. - 9 липня. - С. 11 Історична розвідка про родовід героя Крут Володимира Шульгина 465. Шевченко С. Спасибі всім за підтримку / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2013. - 14 червня. - С. 10 Стаття містить слова вдячності лікувальному закладу, університету ім. В. Винниченка, працівникам краєзнавчого музею та бібліотеки ім. Д. Чижевського за матеріальну та моральну підтримку в боротьбі з хворобою 466. Шевченко С. Спасибі, лікарі! Спасибі, друзі! / С. Шевченко // Наше місто. - 2013. - 13 червня. - С. 2 Свою вдячність лікарям кіровоградської міської лікарні №1, друзям та колегам висловлює доцент КДПУ С. Шевченко 467. Шевченко С. Спілка у роки перемін / С. Шевченко // Народне слово. 2009. - 17 березня. - С. 10 Інформація щодо профспілчанських заходів в області середини 80-х початку 90-х років 468. Шевченко С. Справа Данила Бандурки / С. Шевченко // Вечірня газета. 2008. - 22 серпня. - С. 7 Нинішнього року виповнюється 270 років із дня народження запорозького гайдамацького бандуриста Данила Бандурки 469. Шевченко С. Справа олександрійського гуртка / С. Шевченко // Народне слово. - 2012. - 5 квітня. - С. 8 Краєзнавча розвідка про осередок українського національного відродження на території Олександрії, матеріали справи по якому знаходяться в Центральному державному історичному архіві України 470. Шевченко С. Становлення нашої області / С.Шевченко // Честь хлібороба. - 2000. - 16 травня. - С. 2 471. Шевченко С. Старейший памятник Кировограда / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2011. - 2 декабря. - С. 7: фото Розповідь про видатного вченого - слов'янознавця, професора Віктора Івановича Григоровича, пам'ятник якому зберігся в Кіровограді і вважається найстарішим 46


472. Шевченко С. Стародавня назва / С. Шевченко // 21-й канал. - 2012. - 8 березня. - С. 18 473. Шевченко С. Статут "Вісника" затверджувала не міська дума, а поліцейське відомство / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2008. - 28 березня. - С. 7 Про "Елисаветградський вестникЪ", який виходив у ХІХ столітті у нашому місті 474. Шевченко С. Степовики на ВДНГ / С. Шевченко // Народне слово. 2013. - 28 лютого. - С. 6 Досягнення Кіровоградщини в 70-ті рр., удостоєні нагород найвищої виставки народних досягнень СРСР - ВДНГ 475. Шевченко С. Степові фарби у білокам’яній / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2011. - 21 октября. - С. 6 Автор статті розповідає про художників - вихідців із Єлисаветградщини Кіровоградщини, які жили і нині живуть у Москві 476. Шевченко С. Стіни старої гімназії : 1 жовтня - День працівників освіти / С. Шевченко // Народне слово. - 2006. - 30 вересня. - С. 2 Стаття про приміщення Єлисаветградської жіночої гімназії - теперішнього Держпедуніверситету ім. В. Винниченка 477. Шевченко С. Сторінками "Ведомостей Елисаветградского городского общественного управления" / С. Шевченко // Молодіжне перехрестя. 2008. - 24 квітня. - С. 9 Про газету "Ведомости Елисаветградского городского общественного управления", яка видавалась наприкінці позаминулого століття в друкарні Шполянських по неділях, вівторках та четвергах російською мовою. Запропоновано мателіали 1895 ріку (в перекладі українською мовою), коли газета підписувалась міським головою О.М. Пашутіним 478. Шевченко С. Стріли залізного віку / С. Шевченко // Народне слово. 2014. - 12 червня. - С. 9: фото Стаття-персоналія про діяльність українського вченого 19ст. В.Антоновича у його зв'язках з нашим краєм. Відзначається, що в ОУНБ ім. Д.І.Чижевського було відкрито ювілейну виставку на вшанування відомого науковця 479. Шевченко С. Сценічна Катерина: від Балтії до Причорномор’я / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 8 березня. - С. 2 Кіровоградський краєзнавець про написання М.Аркасом опери "Катерина", першої поставленої за сюжетом твору Т.Шевченка опери, яка була єдиною в композиторському доробку автора, і постановкою якої займався М.Кропивницький 480. Шевченко С. Таємна директива / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 24 липня. - С. 3 Стаття присвячена видатній постаті національно-визвольної революції на Україні, лідеру боротьби за незалежність України, члену Центральної Ради, генсекретарю військових справ, головному отаману армії УНР, голові Директорії УНР Симону Петлюрі 47


481. Шевченко С. Таємниці козацьких скарбів / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2010. - 19 листопада. - С. 7 482. Шевченко С. Таємниці старого палацу / С. Шевченко // Вечірня газета. 2013. - 18 жовтня. - С. 6 У кіровоградської цегляної триповерхівки на початку вулиці Дворцової нині ювілей, оскільки там вказано рік її побудови - 1848-й 483. Шевченко С. Таємниці старого палацу: Історія містобудування / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 19 січня. - С. 6 Автор розглядає історичні джерела, що містять свідчення про будівництво на Ковалівці "Царського палацу" і стосуються дискусійних питань щодо архітекторів, авторів будинку. Окремі джерела, на які посилається С.Шевченко, він вивчав у ОУНБ ім. Д.Чижевського 484. Шевченко С. Так починалась коренізація / С. Шевченко // 21-й канал. 2008. - 10 квітня. - С. 18 485. Шевченко С. Так починалось: з історії Кіровського району / С.Шевченко // Кіровоградська правда. - 1999. - 23 лютого. - С. 3 486. Шевченко С. Тарас Шевченко в Сибіру / С. Шевченко // Народне слово. - 2013. - 4 липня. - С. 10 У статті розповідається про Олеся Грека, який подарував книги з афтографами відомих українських письменників бібліотеці ім. Д. Чижевського. Нині у Хакасії (Російська Федерація) він ініціював і вже реалізує з однодумцями заходи до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка 487. Шевченко С. Тарковському сказали "так" у Покровській церкві / С. Шевченко // 21-й канал. - 2007. - 6 грудня. - С. 10 Про особисте життя батька відомого письменника і діда відомого кінорежисера єлисаветградця Олександра Тарковського 488. Шевченко С. Татари біля фортеці / С. Шевченко // Ведомости Плюс. 2012. - 10 февраля. - С. 6 Автор статті розповідає про події, що відбувалися в нашому краї у період війни 1768 року, коли Росія воювала проти Туреччини за вихід до Чорного моря 489. Шевченко С. Театр за окупації / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2009. 24 липня. - С. 8 490. Шевченко С. Театральне мистецтво Центральної України в ХІХ столітті: До 130-річчя театру корифеїв / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2012. - 26 жовтня. - С. 9 Краєзнавчий матеріал стосується створення і розвитку театрального мистецтва на території Єлисаветградщини 491. Шевченко С. Толбухінщина: погляд у соціалістичну Європу / С. Шевченко // Народне слово. - 2013. - 14 березня. - С. 6 Серед товариств дружби з народами соцтабору у радянські часи найактивнішим було товариство радянсько-болгарської дружби, Кіровоградщина дружила з Толбухінcьким округом Болгарії і обмінювалась з ним делегаціями 48


492. Шевченко С. Топоніміцид / С. Шевченко // Кіровоградська правда. 2010. - 23 квітня. - С. 2 Публікація стосовно перейменування міста Кіровограда 493. Шевченко С. Топонімічна весна на Болотяній вулиці / С. Шевченко // Молодіжне перехрестя. - 2008. - 15 травня. - С. 4 Дискусія відносно доцільності перейменування міста та вулиць 494. Шевченко С. Три Марійки майбутнього академіка / С. Шевченко // Народне слово. - 2011. - 1 грудня. - С. 9: фото Із особистого життя єлисаветградського періоду лауреата Державної премії СРСР, академіка Всесоюзної академії сілськогосподарських наук ім. В.Леніна, кавалера ордена Трудового Червоного Прапора, випускника Єлисаветградського земського реального училища М.Завадовського 495. Шевченко С. Трійка ухвалила: 24 грудня - День працівників архівних установ / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2008. - 23 грудня. - С. 4 Історичі факти про організацію і початок роботи державного архіву Кіровоградської області 496. Шевченко С. Туризму на пам'яті тирана не збудуєш / Сергій Шевченко // З перших уст. - 2014. - 11 грудня. - С. 4 Автор статті вважає незрозумілим у незалежній Україні ставити пам'ятник Леву Давидовичу Троцькому, посилаючись на конкретні дії цієї політичної постаті, які означали зраду Батьківщині 497. Шевченко С. Тут виховували Героїв / С. Шевченко // Народне слово. 2010. - 8 липня. - С. 8 Про Героїв Радянського Союзу, які навчалися у Зінов’євській кавалерійській школі ім. Будьонного 498. Шевченко С. У боротьбі з ворогом: До 70-річчя утворення Кіровоградської області / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 21 жовтня. - С. 3 Стаття присвячена подіям Великої Вітчизняної війни на території Кіровоградщини і визволенню області від німецько-фашистських загарбників 499. Шевченко С. У бронзі, граніті і бетоні / С. Шевченко // Вечірня газета. 2008. - 14 березня. - С. 3 Про перший пам`ятник Кобзареві на Кіровоградщині 500. Шевченко С. У вашому під`їзді ще немає банку? : Тоді ми їдемо до вас! / С. Шевченко // 21-й канал. - 2008. - 11 вересня. - С. 26 501. Шевченко С. У діяльності "Просвіти" активну участь брали і наші земляки / С. Шевченко // Наше місто. - 2013. - 21 березня. - С. 4 Жорсткий антиукраїнський характер влади в Єлисаветграді не сприяв становленню і розвитку в дореволюційному місті "Просвіти", але наші земляки робили помітний внесок у її діяльністьв інших містах 502. Шевченко С. У Єлисаветграді - громадяни ворожої держави? / С.Шевченко // Вечірня газета. - 2000. - 25 лютого. - С. 12 503. Шевченко С. У Єлисаветградському костьолі / С. Шевченко // Молодіжне перехрестя. - 2008. - 17 січня. - С. 4 49


У Єлисаветграді в дорадянські часи діяла досить організована польська діаспора, яка мала костьол, польський дім із бібліотекою і римокатолицьким училищем. Цим усим отримали змогу користуватися польські біженці в роки Першої світової війни. Умовами їх духовного життя цікавилося навіть керівництво Херсонщини (тоді Єлисаветград був містом, підпорядкованим Херсону) 504. Шевченко С. У конституційному порядку: До 60-ї річниці входження Криму до України / С. Шевченко // Народне слово. - 2014. - 13 березня. С. 9 : карти Грунтовна історична довідка про Крим в правовому полі із зазначенням конкретних документів є яскравим прикладом того, що в наш час не існує так званих "чистих" територій, що не зазнали протягом історії зміни свого підпорядкування. Справа лише у дотриманні відповідних законів та міжнародних угод 505. Шевченко С. У Новогеоргіївську Тарас поміняв коней / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 9 жовтня. - С. 3 Стаття містить біографічні матеріали із життя Т.Г Шевченка, пов’язані із Кіровоградщиною 506. Шевченко С. У Петра був 37-й розмір... / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2007. - 12 жовтня. - С. 2 Про виставку воскових фігур, яка відкрилася в обласному краєзнавчому музеї 507. Шевченко С. У свої дев`яносто він ще новий / С. Шевченко // 21-й канал. - 2008. - 24 січня. - С. 8 Про рахунок часу за старим і новим стилем 508. Шевченко С. Увічнена пам’ять / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. 26 червня. - С. 3 Автор розповідає про роботи відомого кіровоградського скульптора Віктора Васильовича Френчка 509. Шевченко С. Український півострів / С. Шевченко // Вечірня газета. 2014. - 14 березня. - С. 6 До 60-ї річниці передачі Криму з РРФСР до УРСР 510. Шевченко С. Українські дипломати росли в Приінгуллі й Прибужжі / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 7 лютого. - С. 3 Доцент кафедри всесвітньої історії КДПУ ім. В.Винниченка про відомих наших земляків - першого українського дипломата О.Шульгина та його наступника і другого керівника уряду УНР В.Голубовича 511. Шевченко С. Українські пісні для Ханенків у Могильному / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 19 січня. - С. 8 Відомі в Україні меценати родина Ханенків посприяли розвитку культури та освіти і на терені нашого краю. Географічно йдеться про кілька сіл Гайворонщини. В публікації є посилання на книгу В.Дерезовського "Історичні постаті. Богдан та Варвара Ханенки" 512. Шевченко С. Улицы оккупированного Кировограда / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2011. - 5 августа. - С. 7: фото 50


Подано назви вулиць Кіровограда в період фашистської окупації 19411944 років 513. Шевченко С. Унікальна фортеця: екскурсія містом / С. Шевченко // Наше місто. - 2013. - 1 серпня. - С. 4: фото Розповідь про минуле та сучасне фортеці св.Єлисавети 514. Шевченко С. Усіх єлисаветградців хотіли зробити троцькістами / С. Шевченко // 21-й канал. - 2008. - 3 січня. - С. 6 Період 1924-1934 років на Кіровоградщині 515. Шевченко С. Устим - засновник роду Устимовичів / С. Шевченко // Народне слово. - 2011. - 23 червня. - С. 9 Публікація містить факти, цікаві для дослідників Світловодщини та нашого краю взагалі 516. Шевченко С. Утворена за поданням уродженця Бобринця: До 70-річчя Кіровоградської області / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 7 серпня. - С. 3 Докладно про перередумови та історичну обстановку на час створення області, а також її формування 517. Шевченко С. Утворити нову область / Сергій Шевченко // Вечірня газета. - 1999. - 6 січня. - С. 3 518. Шевченко С. Учень Немировича-Данченка / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2010. - 16 июля. - С. 7 Рід Похитонових дав ще одну видатну постать - Олександра Загарова (творчий псевдонім), режисера і актора, який 1940 року став заслуженим діячем мистецтв Радянської Росії 519. Шевченко С. Училище племінника Кобзаря / С. Шевченко // Народне слово. - 2011. - 26 травня. - С. 9 Про роки навчання небожа Кобзаря Йосипа Шевченка в Єлисаветградському кавалерійському юнкерському училищі 520. Шевченко С. Учителька героїв Крут / С. Шевченко // Вечірня газета. 2010. - 29 жовтня. - С. 7 521. Шевченко С. Фортеця, яка не захистила наш край / С. Шевченко // Народне слово. - 2009. - 22 січня. - С. 11 Описані історичні події 1768-1769 років, пов`язані з набігами татар на наш край і захопленням фортеці св. Єлисавети 522. Шевченко С. Футбол у Ковалівському парку / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2012. - 6 июля. - С. 7 Зародження футболу в Кіровограді 523. Шевченко С. Хроніка / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2012. - 20 апреля. - С. 6 524. Шевченко С. Хто автор "Нарису історії міста Єлисаветграда" ? / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2011. - 23 сентября. - С. 7 Роздуми автора статті над тим, хто автор "Нарису історії м. Єлисаветргада" ? 525. Шевченко С. Хто запрошував Калініна й Зведеріса до Центральної України? / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2012. - 24 січня. - С. 6: 51


фото Матеріал про зв’язок політичних діячів Росії з нашим краєм і увічнення їх пам’яті у назвах вулиць Кіровограда 526. Шевченко С. Центр України - культурний центр / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2011. - 28 октября. - С. 7 Автор розмірковує, який з історико-культурних символів нашого міста може претендувати на головний сьогодні у незалежній Україні? 527. Шевченко С. Центрально-український регіон на початку ХХ століття / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2012. - 2 марта. - С. 6 Автор пропонує зробити екскурс у завершальний період дорадянської доби в Буго-Дніпровському межиріччі 528. Шевченко С. Центральноукраїнці : Конкурс "Історія "Просвіти" / С. Шевченко // Слово "Просвіти". - 2003. - 28 травня. - С. 6 529. Шевченко С. Церква у Липняжці / С. Шевченко // Сільське життя (Добровеличківський р-н). - 2002. - 23 жовтня. - С. 3 530. Шевченко С. Церкву під музей... атеїстів / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2011. - 16 грудня. - С. 4: фото Історія ідеологічної боротьби з релігійними конфесіями у радянську добу на Кіровоградщині з посиланнями на документи 531. Шевченко С. Цетральноукраїнці у Центральній Раді / С. Шевченко // Народне слово. - 2007. - 20 березня. - С. 3 532. Шевченко С. Чвертьвіковий ювілей міського голови / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2008. - 16 травня. - С. 7 Про те, як відзначалось громадськістю Єлисаветграда 25-річчя роботи міським головою О. Пашутіна 533. Шевченко С. Чекання довжиною у тридцять шість років / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2008. - 15 лютого. - С. 7 Про особисті відносини майбутнього українського письменника І. Микитенка 534. Шевченко С. Чи був "батько всіх народів" "батьком" для українців? / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2010. - 22 червня. - С. 7 Думка автора стосовно сталінської влади 535. Шевченко С. Чи був Добролюбов "малопарижанином"? / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 9 лютого. - С. 6 Краєзнавча розвідка стосується пошуку джерел, які б свідчили про перебування у Єлисаветграді М.Добролюбова 536. Шевченко С. Чи відбудеться друге свято Пашутінської? / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2011. - 25 жовтня. - С. 3 Коротка замітка про першоназви центральних вулиць Кіровограда 537. Шевченко С. Чи діждемося Пашутіна з новим і праведним законом? / С. Шевченко // 21-й канал. - 2008. - 25 вересня. - С. 26 538. Шевченко С. Чи їв Олександр Сергійович Тарасові яблука в Єлисаветграді? / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 5 серпня. - С. 7 Розглядається версія про можливу зустріч двох геніїв двох народів у нашому місті та наводяться думки краєзнавців по темі 52


539. Шевченко С. Чи пам'ятає президент Чехії? / Сергій Шевченко // Народне слово. - 2014. - № 54 (11 грудня). - С. 3: фото Приводом для публікації статті стало визнання нинішнім президентом Чехії подій в Україні громадянською війною. На противагу наводяться приклади підтримки українцями Чехословаччини 1968 року, коли всі, хто підтримував "Празьку весну" були засуджені, як вороги радянського ладу і репресовані. 540. Шевченко С. Чи повернеться пограбоване Мельгуновим золото? / С. Шевченко // Народне слово. - 2009. - 28 квітня. - С. 10 Розповідь про розкопки у 1763 році Литого кургану за 30 верст від фортеці св.Єлисавети за розпорядженням командира Новосербії генерала Мельгунова 541. Шевченко С. Чи потрібна Кіровограду Болотяна вулиця? / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2009. - 3 лютого. - С. 6 Автор статті про вихід нової книги відомого краєзнавця Ю.Матівоса "Вулицями рідного міста", в якій висвітлена історія появи і зміни назв вулиць, провулків, майданів, парків і скверів Кіровограда за 255 років 542. Шевченко С. Чи ставлять монументи канібалам? / Сергій Шевченко // Народне слово. - 2014. - № 55 (18 грудня). - С. 2: фото. кол. Про недоречність заяви мера Бобринця про відкриття пам'ятника Л.Троцькому 543. Шевченко С. Чигиринський район... Кіровоградщини: 10 січня - 72 роки від дня утворення області / С. Шевченко // Народне слово. - 2011. - 6 січня. - С. 6 Екскурс у минуле Кіровоградщини 544. Шевченко С. Чиєю мовою говорить наш чиновник? / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2012. - 24 лютого. - С. 4 Про порушення посадовцями області мовного законодавства України, яке зобов’язує їх використовувати державну мову 545. Шевченко С. Чия земля? Грека, серба, німця, угорця, татарина / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2012. - 17 февраля. - С. 7 Автор розповідає історію села Павлівка на Світловодщині 546. Шевченко С. Чому в Естонії та Польщі немає пам'ятників Леніну? / Сергій Шевченко // Нова газета. - 2014. - 15 травня. - С. 19 Про історію ставлення до пам'ятників Леніну, про історичну правду, пов'язану з цією особистістю, а також про те, що робити з цими памятниками, аби зараз допомогти українській армії 547. Шевченко С. Чому зійшов з розуму архітектор палацу? / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2009. - 19 червня. - С. 8 548. Шевченко С. Чому Лишневський залишив Єлисаветград? / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2008. - 20 червня. - С. 5 Про найвідомішого міського архітектора, який працював на цій посаді на рубежі ХІХ-ХХ століть 549. Шевченко С. Чому Пушкін не писав українською?: 9 листопада - День української писемності та мови / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 8 53


листопада. - С. 2 Автор звертається до хронології історичних подій, щоб дійти висновку про давнє коріння української мови 550. Шевченко С. Шевченко в Білокам’яній : 9-10 березня - Шевченківські дні / С. Шевченко // Народне слово. - 2011. - 3 березня. - С. 5 Про унікальну фундаментальну працю доктора історичних наук, лауреата Національної премії України ім. Т.Шевченка Володимира Мельниченка "Тарас Шевченко в Москві", яка надійшла до відділу рідкісної книги обласної бібліотеки ім. Д.Чижевського 551. Шевченко С. Шевченкове слово у Туманному Альбіоні : До 165-річчя "Заповіту" / С. Шевченко // Народне слово. - 2011. - 18 січня. - С. 5 Про народовольця, письменника, уродженця с.Нового Стародуба Петрівського району С.Степняка-Кравчинського, який, проживаючи в Англії, знайомив англійську публіку з творчістю Т.Шевченка 552. Шевченко С. Шелест до кукурудзи не дійшов, але Світловодськ увічнив / Сергей Шевченко // Вечірня газета. - 1999. - 26 жовтня. - С. 4 553. Шевченко С. Школа для вчителів / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2011. - 29 липня. - С. 4 Коротка замітка про традиції виховання вчителів - від громадської жіночої гімназії до КДПУ ім.В.Винниченка, який готується зустріти нову учительську зміну 554. Шевченко С. Школа для вчителів: вимір ХХ століття: До 90-річчя відкриття трирічних педагогічних курсів у Єлисаветграді / С. Шевченко // Народне слово. - 2011. - 10 листопада. - С. 9: фото Історико-краєзнавчий нарис про історію педагогічної освіти у Єлисаветграді-Зінов’євську-Кіровограді 555. Шевченко С. Школа для дівчат / С. Шевченко // 21-й канал. - 2008. - 18 вересня. - С. 26 Діяльність Єлисаветградського дівочого училища 556. Шевченко С. Школа кадрів для міста, області і Києва: До 70-річчя утворення Кіровоградської області / С. Шевченко // Народне слово. - 2008. - 2 грудня. - С.2 Стаття про утворення, потенціал і керівництво Кіровського району м.Кіровограда протягом 35 років існування 557. Шевченко С. Шлях до мовного розколу держави? / С. Шевченко // Кіровоградська правда. - 2012. - 28 серпня. - С. 5: фото Про мовне законодавство України і зміцнення сфери державної мови 558. Шевченко С. Шульгини: Інгульська сторінка / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2012. - 27 січня. - С. 4 559. Шевченко С. Ще один герой Крут - земляк / Сергій Шевченко // Кіровоградська правда. - 2013. - 20 серпня. - С. 7 Подається біографія М.Михайлика - уродженця села Глодоси Херсонської губернії, поручика УНР, члена повстанського штабу генерала Тютюнника. Помер у Сарнах (Польща) 560. Шевченко С. Що дав Переяслав? / С. Шевченко // Кіровоградська 54


правда. - 2012. - 27 січня. - С. 4: фото Історичний матеріал, що стосується взаємовідносин між Україною і Російською імперією у 17-18 століттях 561. Шевченко С. Що писали про оборону області : прочитання традиційне і нове / С. Шевченко // Наше місто. - 2014. - 8 травня. - С. 3 562. Шевченко С. Щороку в регіоні реєструється близько трьох десятків нових релігійних громад / С. Шевченко // Новомиргородщина. - 2013. - 27 липня. - С. 1 Про задоволення релігійних потреб жителів Кіровоградської області 563. Шевченко С. Юнкерське кавалерійське / С. Шевченко // Вечірня газета. - 2008. - 18 липня. - С. 7 564. Шевченко С. Юные всадники на древнем Ингуле / С. Шевченко // Украина-Центр. - 2013. - 26 сентября. - С. 20: фото Кировоградский краевед Сергей Шевченко рассказывает о подготовке к изданию своих новых книг "Кавалерия" и "Всадники на Ингуле", где речь идёт о Елисаветградском кавалерийском юнкерском училище, в котором с 1865 года и до советского голодомора 1933 года готовили военных всадников 565. Шевченко С. Як біля театру не з’явився пам’ятник цареві / С. Шевченко // Ведомости Плюс. - 2012. - 24 февраля. - С. 7 В Єлисаветграді побували всі царі Російської імперії. У червні 1896 року єлисаветградська дума вирішила попросити "Височайшого дозволу" на збір грошей для спорудження пам'ятника Миколі І. Цей проект не був реалізований. У 1911 році влада хотіла відкрити пам'ятник Олександру ІІ, але у вересні 1913-го року було скасовано постанову міської влади. Для спорудження пам'ятника цареві було відведено місце в театральному сквері. 566. Шевченко С. Як боролися з "кулаческо-рваческими" тенденціями / Сергій Шевченко // Народне слово. - 2014. - № 51 (20 листопада). - С. 8 Представлення монографії доктора історичних наук Георгія Папакіна про голодомор в Україні як найжорстокішу зброю проти українських селян. Книгу підписано до друку в переломний для сучасної України час - 20 січня 2014 року. Серед використаних джелел і фонди Кіровоградського державного архіву 567. Шевченко С. Як комуністи боролися з педінститутом у Зінов'євськуКіровому / Сергій Шевченко // Народне слово. - 2015. - 14 травня. - С. 6 Наведено факти утисків щодо мовної кафедри, розгляд персональних справ студентів і викладачів на предмет політичної лояльності та виявлення т.зв. класово-ворожого елементу та ін. 568. Шевченко С. Як Марія Никифорова встановила радянську владу на Інгулі / С. Шевченко // Народне слово. - 2010. - 21 січня. - С. 10 Йдеться про події 1917-1918 років у нашому краї, а також про їхню подальшу оцінку істориками 569. Шевченко С. Як починався "новий порядок" / С. Шевченко // 21-й канал. - 2011. - 27 жовтня. - С. 18 55


70 років тому розпочалася фашистська окупація 570. Шевченко С. Якби козаки пройшлися нашими вулицями... / С. Шевченко // Народне слово. - 2009. - 29 вересня. - С. 5 Автор статті, відомий краєзнавець - про книгу почесного члена Всеукраїнської спілки краєзнавців Ю.Матівоса "Вулицями рідного міста", в якій містяться відомості про походження назв вулиць, парків, майданів, скверів, мостів і набережних Кіровограда 571. Шевченко С. Ястребов - дослідник Приінгулля / С. Шевченко // Молодіжне перехрестя. - 2008. - 6 березня. - С. 9

V. СТАТТІ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ ПРО АВТОРА 572. "Кобзар і Кіровоградщина" // Народне слово. - 2016. - 2 червня. - С. 5 У конференц-залі обласного державного архіву презентовано (посмертно) одноіменну книгу краєзнавця, історика, дослідника краю С.Шевченка 573. Архипова В. "Лицарі українського степу" - нова книга нашого земляка / В. Архипова // Світловодськ вечірній. - 2008. - № 83-84: 16 жовтня. - С. 8 Шостого жовтня у міському краєзнавчому музеї Сергій Шевченко презентував нову книгу "Лицарі українського степу" 574. Босько, Володимир. Шульгини в Єлисаветграді. Наші земляки в бою під Крутами / Володимир Босько // Народне слово. - 2014. - 23 січня. - С. 8: портр. Розгорнута публікація стосується не лише родини Шульгиних, але й наших земляків - учасників бою під Крутами. Крім того, автор висловлює сумнів у доцільності називати одну з вулиць іменем родини Шульгиних, посилаючись на таку одіозну постать як Василь Шульгин і пропонує назвати вулицю іменем Володимира Шульгина, 120-річчя від дня народження якого відзначатимуть 8 квітня ц.р. 575. Вітько І. Є десята книга. Далі - буде / І. Вітько // Вечірня газета. - 2013. 6 вересня. - С. 3 Відбулась презентація книги Сергія Шевченка "Шульгини: інгульська сторінка" 576. Вольовий С. Українська революція: чи винесено уроки? / С. Вольовий // Вечірня газета. - 2007. - 30 листопада. - С. 2, 8 Про засідання Круглого столу на тему: "За свободу і незалежність: уроки Української революції 1917-1921 років", як відповідь на Указ Президента "Про заходи з відзначення 90-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам`яті її учасників" 577. Горицвіт Ю. Ми - два береги однієї ріки... / Ю. Горицвіт // Кіровоградська правда. - 2008. - 8 липня. - С. 6 В обласній науковій універсальній бібліотеці ім. Д.Чижевського відбулася презентація книжки кандидата історичних наук доцента КДПУ ім.В.Винниченка С.Шевченка "Кіровоградщина в українсько-польських зв`язках. Освіта і наука (1820-ті - поч.2000 рр.) 56


578. Долинська галактика між Новосавицьким і Василівкою // Долинські новини. - 2005. - 14 травня. - С. 1 Лауреати премії ім. І.Проценка з часу заснування, ут.ч. цьогорічні В.Фоменко, А.Корінь, С.Шевченко 579. Іщук-Пазуняк Н. Потомки Шульгиних дякують за книгу: відгук / Н. Іщук-Пазуняк, М. Іщук-Варварів // Наше місто. - 2013. - 31 жовтня. - С. 1. 580. Кіровограду - українську назву, або Загроза повернення імперськомілітаристських символів у регіоні: Відкритий лист Кіровоградській державній адміністрації Ларіну С.М.; Кіровоградській обласній раді Сухомлину М.О.; Кіровоградській міській раді Пузакову В.Т. // Народне слово. - 2010. - 20 квітня. - С. 4; Кіровоградська правда. - 2010. - 27 квітня. - С. 3 Колективний лист 581. Книга про символіку краю //Вечірня газета. - 2009. - 23 січня. - С. 4 Презентація альбому "Символіка Кіровоградщини" 582. Книга про університет // Вечірня газета. - 2005. - 16 грудня. - С. 5 Про презентацію книги Сергія Шевченка "Історія Кіровоградського державного педагогічного університету ім.В. Винниченка (1964-1999 рр.) 583. Краєзнавець, педагог, вчений, журналіст: Пам'яті Сергія Івановича Шевченка // Народне слово. - 2015. - 5 листопада. - С. 10 : фото. – Зміст: Пропагандист культурного надбання Кіровоградщини / Тетяна Ткаченко. Знаєте, яким він хлопцем був! / Віталій Постолатій. Сергій Іванович Шевченко 584. Лауреати премії 2007 року //Народне слово. - 2007. - 23 серпня. - С. 1 Обласна газета "Народне слово" до Дня незалежності України називає цьогорічних лауреатів премії імені відомого письменника і політика Володимира Винниченка 585. Леоненко М. Пам'яті Сергія Шевченка / М. Леоненко // Вісті Світловодщини. - 2016. - 7 жовтня. - С. 5: фото Павлівська сільська бібліотека провела масовий захід до річниці від дня смерті свого земляка С.І. Шевченка 586. Леоненко М. Світловодщини рідної окраси - Павлівка мила моя / М. Леоненко, О. Оксенюк // Вісті Світловодщини. - 2016. - 16 вересня. - С. 6 : фото. Біографії видатних земляків, що прославили с. Павлівка 587. Лісниченко Ю. Козацьке коріння нашого міста / Ю. Лісниченко // Вечірня газета. - 2014. - 7 березня. - С. 5 588. Лісниченко Ю. Літопис стародавнього поселення / Ю. Лісниченко // Вечірня газета. - 2014. - 28 лютого. - С. 5 589. Лісниченко Ю. Нова книга про історію села / Ю. Лісниченко // Вечірня газета. - 2013. - 21 червня. - С. 4 18 червня у відділі рідкісних та цінних видань ОУНБ ім. Д. Чижевського відбулася презентація книги кандидата історичних наук, доцента КДПУ ім. В. Винниченка краєзнавця С. Шевченка "Павлівка. Село в історії Наддніпрянщини" 57


590. Матівос Ю. Книжковий дуплет Сергія Шевченка / Ю. Матівос // Кіровоградська правда. - 2013. - 16 липня. - С. 6 Розмова з Сергієм Шевченком про нові книжки "Шульгини. Інгульська сторінка" та "Павлівка. Село в історії Наддніпрянщини". Остання нещодавно була презентована в бібліотеці ім. Д. Чижевського 591. Матівос Ю. "Старі стіни..." Історія з продовженням / Ю. Матівос // Вечірня газета. - 2008. - 4 квітня. - С. 7 Про єлисаветградську громадську жіночу гімназію, з якої взяв початок найстаріший вуз області - Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 592. Матівос Ю. Кіровоградець на сторінках сербського видання / Ю. Матівос // Вечірня газета. - 2004. - 16 липня. - С. 7 593. Матівос Ю. Книга про гімназію, яку мало знали / Ю. Матівос // Кіровоградська правда. - 2008. - 1 лютого. - С. 4 Про вихід у світ нової книги відомого кіровоградського історика-архівіста, краєзнавця, доцента кафедри всесвітньої історії КДПУ ім. В.Винниченка С.Шевченка, яка своїм змістом заповнює прогалину у вивченні історії найстарішого закладу Кіровограда 594. Матівос Ю. Складова літопису рідного краю / Ю. Матівос // Кіровоградська правда. - 2005. - 12 листопада. - С. 4 Відгук на книгу Сергія Шевченка про історію КДПУ ім. В.Виннниченка 595. Маштаков С. Традиції минувшини - у гербах і прапорах / С. Маштаков // Народне слово. - 2009. - 27 січня. - С. 2 Про презентацію третього видання альбому-каталогу "Символіка Кіровоградщини" 596. Назаров Н. До Франкової криниці / Н. Назаров // Молодіжне перехрестя. - 2006. - 14 вересня. - С. 2 У відділі краєзнавства Кіровоградської обласної універсальної бібліотеки ім. Д. Чижевського пройшов літературний вечір "До Франкової криниці", привяченний 150-річчю від дня народження Івана Франка 597. Нова книга знаного історика // Вечірня газета. - 2013. - 25 жовтня. - С. 12 Відбулась презентація книги колишнього директора Державного архіву С.Шевченка про цей заклад під назвою "Центральноукраїнський архів" 598. Нова Сербія на теренах України // Народне слово. - 2004. - 14 жовтня. С. 2 599. Нужна Н. Сергію, Сергію, кажу, як умію...: 29 вересня - роковини Сергія Шевченка / Н. Нужна // Наше місто. - 2016. - 29 вересня. - С. 1: портр. Автор згадує про зустрічі з Сергієм Шевченком, який пішов від нас рік тому. 600. Орел Г. Лицарі українського степу / Г. Орел // Сільське життя (Добровеличківський р-н). - 2008. - 9 жовтня. - С. 3 Краєзнавець Сергій Шевченко презентував у Добровеличківці свою нову книгу "Лицарі українського степу" 601. Пам'яті історика : Новини коротко // Народне слово. - 2015. - 24 грудня. 58


- С. 6: фото. Чергове засідання краєзнавчих студій в ОУНБ ім. Д.Чижевського було присвячено пам'яті історика, архівіста, музеєзнавця, педагога, краєзнавця С.Шевченка. 602. Передплата на унікальне видання // Народне слово. - 2015. - 30 квітня. С. 12 : фото.кол. Від Єлисаветградського офіцерського кавалерійського училища до Української кіннотної військової школи ім. Будьонного (1850-ї - 1930-і рр.) Відкрито передзамовлення на книгу до 29 травня ц.р., у публікації коротка характеристика видання та реквізити 603. Перші лауреати відомі // Долинські новини. - 2003. - 7 червня. - С. 1 604. Полулях С. Солідна робота! / С. Полулях // Кіровоградська правда. 2008. - 7 жовтня. - С. 6 Про презентації книг "Лицарі степового краю" С.Шевченка і "На пам`ять про рідний край" О.Чуднова 605. Презентація книги "Центральноукраїнський архів" // Наше місто. 2013. - 17 жовтня. - С. 1. Презентація книги Сергія Шевченка "Центральноукраїнський архів" пройшла у приміщенні Держархіву області 606. Презентована историческая книга "Шульгины. Ингульская страница" // Первая городская газета. - 2013. - 12 сентября. - С. 10 В статье рассказывается о презентации книги С. Шевченка "Шульгины. Ингульская страница" 607. Премії імені Винниченка вручено // Народне слово. - 2007. - 30 жовтня. - С. 1 В редакції газети "Народного слова" було вручено премії газети імені літератора і політика Володимира Винниченка її нинішньорічним лауреатам, яка присуджується за заслуги перед Україною й областю в галузі журналістики, культури, мистецтва та економіки до Дня незалежності України 608. Пташник Т. Книга про Павлівку / Т. Пташник // Наше місто. - 2013. - 18 липня. - С. 2 Село в історії Наддніпрянщини / С. Шевченко. Презентація книги відомого краєзнавця Сергія Шевченка відбулася в бібліотеці ім. Д.Чижевського 609. Пташник Т. Книга про Шульгиних / Т. Пташник // Наше місто. - 2013. 26 вересня. - С. 3. 610. Романюк Н. Польські танці в антракті / Н. Романюк // Народне слово. 2008. - 24 червня. - С. 3 В рамках п`ятого фестивалю польської культури у Кіровограді відбулася презентація книги історика С.Шевченка "Кіровоградщина в українськопольських зв`язках. Освіта і наука (1820-2000)" у науковій бібліотеці імені Д.Чижевського і концерт хореографічного колективу з Києва "Поляни з-за Дніпра" у міському дендропарку 611. Романюк Л. Сергій Шевченко: Шульгини - це українська патріотична 59


родина / Л. Романюк // Наш бізнес. - 2013. - 19 вересня. - С. 9 : фото У статті розповідається про монографію Сергія Шевченка "Шульгини. Інгульська сторінка" 612. Рыбченков Г. И ваши кудри, ваши бачки... / Г. Рыбченков // УкраинаЦентр. - 2013. - 25 июля. - С. 19 Кировоградское издательство "Имекс ЛТД" подготовило к печати шикарное издание краеведа Сергея Шевченка "Кавалерия: от Елисаветградского офицерского училища до Украинской конной военной школы имени Будённого (1850 - 1930 гг.)". Книга не только открывает читателю целый мир кавалерийского училища и его людей, но и подаёт материал в современном виде, который современному человеку близок 613. Рыбченков Г. Старые стены заговорили / Г. Рыбченков // Репортер. 2008. - 21 апреля. - С. 8 В КДПУ ім. В.Винниченка відбулася презентація нової книги кіровоградського історика, краєзнавця С.Шевченка "Старі стіни", присвячену Єлисаветградській жіночій гімназії 614. Світла пам‘ять // Нова газета. - 2015. - 8 жовтня. - С. 11 : фото. – Зміст: Дорогий для мене квиток : пам‘яті вчителя / Ю. Кулибаба. Пам‘яті краєзнавця, педагога, музеєзнавця Сергія Івановича Шевченка. 29 вересня 2015 року після довготривалої хвороби завершилося земне життя кандидата історичних наук, доцента кафедри всесвітньої історії Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка Шевченка Сергія Івановича. 615. Сідорова О. Перейменувати Кіровоград треба, але не зараз - краєзнавці / Олена Сідорова // Кіровоградська правда. - 2015. - 24 квітня. - С. 1, 3: фото.кол. Думка більшості істориків і краєзнавців збігається з думкою містян перейменування - не на часі, є справи важливіші у сенсі витрачання державних коштів 616. Сіренко С. Книга, цікава всім / Сіренко С. // Народне слово. - 2004. - 8 травня. - С. 1 Стаття про нашого земляка, етнографа, археолога, краєзнавця, організатора музейної справи в Єлисаветграді Павла Рябкова, який був слухачем українських наукових курсіву Львові і спілкувався з Іваном Франком 617. Смірнова Г. Р. Науковці нашого краю: відомі й невідомі земляки / Г. Р. Смірнова // Педагогічний вісник. - 2014. - № 1-2. - С. 24-32 : фото. Короткі інформаційні блоки про кожного науковця містять обов'язковий краєзнавчий аспект 618. Ткачук Т. Все про Центральну Україну та Нову Сербію / Т. Ткачук // Світловодськ вечірній. - 2005. - 27 січня. - С. 8 Про книгу "Українська доля Нової Сербії", написану С.Шевченком, доцентом КДПУ ім. В.Винниченка, канд. історичних наук, головою Кіровоградського обласного товариства "Україна - Сербія" 619. Томашевська С. Інгульські сторінки життя Шульгиних побачили світ / 60


С. Томашевська // Народне слово. - 2013. - 12 вересня. - С. 9 Видавництво "Імекс-ЛТД" презентувало у приміщенні Кіровоградського міськвиконкому ще одну книгу серії "Єлисаветградське коло" дослідження С.Шевченка "Шульгини: Інгульська сторінка" 620. У кожного своя правда // Вечірня газета. - 2004. - 20, 27 лютого. - С. 6 Виступи на круглому столі "Назва столиці степового краю: проблеми перейменування" продовжують започаткований "Вечіркою" заочний диспут-клуб з проблем назви міста 621. У цей день - 30 вересня // Новини Кіровоградщини. - 2013. - 26 вересня. - С. 5 622. Френчко Л. Книга о рыцарях украинской степи / Л. Френчко // Ведомости Плюс. - 2008. - 24 октября. - С. 8. – Зміст: Лицарі українського степу / С.І. Шевченко В літературномеморіальному музеї І.К.Карпенка-Карого відбулася презентація книги С.Шевченка «Лицарі українського степу» 623. Хмара С. Польські мелодії на Інгулі / С. Хмара // Справедливість. 2008. - 24 липня. - С. 8 В обласній науковій бібліотеці у рамках V Фестивалю польської культури за сприяння Об"єднання поляків Кіровоградської області "Полонія" відбулася презентація книги відомого кіровоградського краєзнавця С.Шевченка "Кіровоградщина в україно-польських зв`язках. Освіта і наука (1820-ий - поч. 2000-х рр.)" 624. Цибульський М. Видання перше, але не останнє / М. Цибульський // Народне слово. - 2005. - 8 грудня. - С. 3 Про вихід у світ книги кандидата історичних наук Сергія Шевченка, присвяченої 75-річчю Кіровоградського державного педагогічного університету ім.В. Винниченка 625. Чорнобривець Т. І все ж, наш педвуз - найкращий / Т. Чорнобривець // Молодіжне перехрестя. - 2006. - 7 грудня. - С. 3 Про зустріч в обласній бібліотеці імені Чижевського із авторами книги "Педагогічна освіта на Кіровоградщині (1865-1965рр.)" Віталієм Постолатієм та Сергієм Шевченком 626. Шепель Ф. Книга про кавалерійське училище / Ф. Шепель // Наше місто. - 2013. - 12 грудня. - С. 2. – Зміст: Вершники на Інгулі / С. Шевченко. Про презентацію книги Сергія Шевченка "Вершники на Інгулі", яка відбулася в бібліотеці Кіровоградського педуніверситету. 627. Шепель Ф. Чижевський і Шульгини / Федір Шепель // Наше місто. 2014. - 12 червня. - С. 4 : фото Про прихильні стосунки між славетними земляками Дмитром Чижевським і родиною Шульгиних. Також згадується й про книгу "Дмитрий Иванович Чижевский. Избранное в 2 томах. Том 1", в якій можна знайти цитовані спогади вченого 628. Шкабой В. "Шульгини. Інгульська сторінка": рецензія / В. Шкабой // Народне слово. - 2014. - 23 січня. - С. 8 Рец. на Шевченко С. "Шульгини. Інгульська сторінка" / С. Шевченко. 61


ІМЕКС-ЛТД 629. Шкабой В. Невідомі сторінки нашої історії / В. Шкабой //Молодіжне перехрестя. - 2008. - 24 квітня. - С. 4 : фото 630. Шульга Д. Педагогічній освіті краю - 125 / Д. Шульга //Молодіжне перехрестя. - 2006. - 26 жовтня. - С. 9 В рамках відзначення 125-річчя педагогічної освіти на Кіровоградщині в обласній науковій бібліотеці ім. Д.Чижевського відбулася зустріч із авторами книг з історії пед.освіти краю та історії Кіровоградського педуніверситету Віталієм Постолатієм та Сергієм Шевченком

VI. WEB-РЕСУРСИ 631. Пам'яті краєзнавця, педагога, музеєзнавця Сергія Івановича Шевченка http://www.0522.ua/article/980608 632 .Сергій Іванович Шевченко http://library.kr.ua/elib/shevchenkos 633. Персональна сторінка творів Шевченка Сергія Івановича http://library.kr.ua/elib/shevchenkos/ 634. Кіровоград попрощався з Сергієм Івановичем Шевченком http://zlatopil.com.ua/all-news/item/6942-kirovohrad-poproshchavsia-iz-serhiiemivanovychem-shevchenkom-foto 635. У Кіровограді презентували книгу Сергія Івановича Шевченка http://akulamedia.com/u-kirovogradi-prezentuvali-knigu-vidomogo-kraeznavtsjasergija-shevchenka-fotoreportazh 636. Пам'яті вчителя http://novagazeta.kr.ua/index.php/podii/850-pam-iativchytelia 637. Вершники на Інгулі http://library.kr.ua/elib/shevchenkos/shevchen.html 638. Сергій Шевченко презентує дві краєзнавчі новинки http://gre4ka.info/anonsy/19942-serhii-shevchenko-prezentuie-dvi-kraieznavchinovynky 639. Кіровоградці попрощалися з відомим істориком http://rk.kr.ua/kirovogradtsi-poproschalisja-z-vidomim-istorikom-sergiemshevchenkom-foto 640. Сергій Шевченко. Євген Маланюк і Польща http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Nz/2011_94/statti/48.pdf 641. Старі стіни: Єлисаветградська жіноча гімназія (1860-1920 рр.) http://library.kr.ua/elib/shevchenkos/ststiny.html 642. Центральноукраїнський архів http://library.kr.ua/elib/shevchenkos/centukrarch.html

62


ДОДАТКИ В Додатках розміщені: біографічна довідка (трудова діяльність, довідка на особу); творча характеристика на Шевченка Сергія Івановича, написані директором обласного Художнього музею Т.О.Ткаченко (надані бібліотеці особисто автором). Матеріали було підготовлено на подання обласної премії «Духовний скарб Кіровоградщини» за 2013 рік. Подано також фото із заходів, які проходили в ОУНБ ім. Д.І.Чижевського. БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА Шевченко Сергій Іванович Працює (посада, підрозділ, орган, в якому працює, з якого часу)

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка, кафедра всесвітньої історії, з ….

Громадянство

громадянин України

Число, місяць і рік народження

30 вересня 1958 р.н.

Місце народження

Україна, с. Водяне Добровеличківського району

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу, дата закінчення; спеціальність та кваліфікація)

вища (Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г.Шевченка, історичний факультет 1976-1981рр., за кваліфікацією історик – архівіст, викладач історії та суспільствознавства, звання лейтенанта Збройних Сил СРСР, аспірантура Інституту української археології та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України, 1997 р.)

Науковій ступінь, вчене звання

Кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка

Володіння мовами (якими, якою мірою)

російська, українська - вільно

Нагороди, почесні звання

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, почесна грамота управління освіти та науки облдержадміністрації, почесна грамота архівного відділу облвиконкому та облпрофради, грамотами кіровоградських обласних держадміністрацій та ради, міських ради та виконкому й ради обласної організації УТОПІК, обласна краєзнавча премією ім.. 63


Прийняття Присяги державного службовця (дата присвоєння)

В.Ястребова, знаком республіканського оргкомітету з проведення огляду пам’ятників і пам’ятних знаків, кращий науковець КДПУ ім. В. Винничека в галузі історії 2012р., 2013р. -

Загальний стаж роботи

-

Стаж державної служби

-

Депутат ради (найменування ради)

-

Стягнення (які, ким і за що накладені)

-

Трудова діяльність 1981 – 1982

архівіст І категорії,

1982 – 1983

завідувач світловодського державного міського архіву

1983 - 1991

директор Державного архіву Кіровоградської області

1991 – по теперішній час

доцент кафедри всесвітньої історії, КДПУ ім. В Винниченка

Директор Кіровоградського обласного художнього музею

Т.О. Ткаченко

64


ТВОРЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ШЕВЧЕНКА СЕРГІЯ ІВАНОВИЧА, 1958 р. н. кандидата історичних наук, доцента кафедри всесвітньої історії Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Шевченко Сергій Іванович народився 30 вересня 1958 року в с. Водяне Добровеличківського району, закінчив Павлівську середню школу Світловодського району кіровоградської області в 1976 році. По завершенні навчання на історичному факультеті Київського ордена Леніна державного університет ім. Т.Г.Шевченка, в 1976 - 1981рр., здобув кваліфікацію історик – архівіст, викладач історії та суспільствознавства, звання лейтенанта Збройних Сил СРСР. В подальші роки працював архівістом І категорії (19811982), завідувачем Світловодського державного міського архіву (1982-1983), директором Державного архіву Кіровоградської області (1983-1991). В подальшому викладач кафедри всесвітньої історії КДПУ ім. В.Винниченка, закінчив аспірантуру Інституту української археології та джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України, в 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Україна в міжнародних економічних відносинах (1950 – 1980-і рр.)», отримавши ступінь кандидат історичних новин. Теперішній час доцент кафедри всесвітньої історії. Являється автором понад 200 наукових праць, в т.ч. в Сербії, Росії, Білорусії, Польщі з проблем міжнародних відносин України, минувшини Центрально-українського регіону, військових, освітян, сільської історії, міжслов’янських зв’язків, життєпису окремих персоналій і родин краю, архівознавства, історіографії та ін. Окремими виданнями вишли у Кіровограді в ХХІ ст.: «Кіровоградщина – козацький край», «На пограниччі культур: Кіровоградщина – Польща в літературних зв’язках (ХІХ – поч. ХХ ст.)», «Українська доля Нової Сербії (Кіровоградщина в українсько – сербських зв’язках (1752 – 2002)», «Історія Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (1964 – 1999)», «Україна в міжнародних економічних відносинах (1950 – 1980-ті рр.)», «Старі стіни : Єлисаветградська громадська жіноча гімназія (1860 – 1920 рр.)», «Кіровоградщина в україно – польських зв’язках. Освіта і наука (1820-ті – поч. 2000-х рр.)», «лицарі українського степу», «В ім’я України. Василь Нікітін: листи, статті, спогади» (збірник, співупор.), «Шульгини: Інгульська сторінка», «Павлівка. Село в історії Наддніпрянщини», «Центральноукраїнський архів», «Вершники на Інгулі». За наукову, педагогічну, краєзнавчу діяльність нагороджений годинником Голови Верховної Ради України, почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, почесними грамотами управління освіти та науки облдержадміністрації, почесними грамотами архівного відділу облвиконкому та облпрофради, грамотами кіровоградських обласних держадміністрацій та ради, міських ради та виконкому й ради обласної організації УТОПІК, обласна краєзнавча премією ім. В.Ястребова, знаком республіканського оргкомітету з проведення огляду пам’ятників і пам’ятних знаків, кращий науковець КДПУ ім. В. Винничека в галузі історії 2012р., 2013р. У 2013 – 2014 рр. вийшло 4 книги, наукові статті в Кіровограді, Луцьку, Володимирі (Росія), газетні публікації в «Народному слові», «вечірній газеті», «Кіровоградській правді», «Україні – центр», «Нашому місті», «Нашому бізнесу», чисельні виступи на обласному та українському радіо з історії Кіровоградщини. Сергій Іванович являється співорганізатором міжнародної конференції «Кіровоградщина у польсько – болгарських зв’язках» Сергій Іванович - доброзичлива, стримана, врівноважена людина. Вимогливий до себе, має заслужений авторитет та повагу серед колег. Передає свій безцінний досвід 65


роботи молодому поколінню. Його творчість є прикладом величезної наполегливості, самовіддачі та самовдосконалення. Уся його багаторічна повсякденна науково – просвітницька діяльність, направлена та спрямована на збереження й пропаганду культурного надбання нашого краю, вивчення та пропагування української історії, популяризацію історії рідного краю й примноження національної культурної спадщини та духовності українського народу. Кандидатура Шевченка Сергія Івановича рекомендована зборами трудового колективу Кіровоградського обласного художнього музею від 22 лютого 2013 року протокол №2. Директор Кіровоградського обласного художнього музею

Тетяна Ткаченко

22 лютого 2013 року

66


ФОТО

Фото 1. Учасники науково-практичної конференції в ОУНБ ім. Д.Чижевського (відділ краєзнавства 2014 р.)

67


Фото 2. Виступ С.І.Шевченка на конференції в ОУНБ ім. Д.Чижевського (відділ краєзнавства 2014 р.)

68


Фото 3. Учасники Краєзнавчих студій (2013 р.)

69


ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА ..........................................................................................................3 ШЕВЧЕНКО СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ. БІОГРАФІЯ .................................................4 БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК .......................................................................6 І. КНИГИ .................................................................................................................6 ІІ. СТАТТІ В КНИГАХ ТА ЗБІРНИКАХ ..............................................................8 ІІІ. СТАТТІ В КНИГАХ ПРО АВТОРА ..............................................................12 ІV. СТАТТІ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ ....................................................12 V. СТАТТІ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ ПРО АВТОРА ............................56 VI. WEB-РЕСУРСИ ..............................................................................................62 ДОДАТКИ .............................................................................................................63 ФОТО ....................................................................................................................67

70

СЕРГІЙ ШЕВЧЕНКО: ІСТОРИК, ПЕДАГОГ, КРАЄЗНАВЕЦЬ. Бібліографічний покажчик  

У бібліографічному покажчику вміщено інформацію про джерела, які висвітлюють життя та творчість відомого історика, краєзнавця Сергія Іванови...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you