Johanson News 2020

Page 1

News 2020


Stroll Design Bรถttcher & Kayser


Stroll Design Bรถttcher & Kayser


Stroll

Stroll stackable seating – a flexible companion.

Design Böttcher & Kayser

Stroll - Stapelbar följeslagare med stor flexibilitet.

Böttcher & Kayser is a Berlin-based studio founded in 2007, working in the fields of consumer product, furniture, lighting and interior design. Moritz Böttcher and Nikolaus Kayser have been rewarded with several prestigious awards such as the Interior Innovation Award, several iF Design Awards and numerous Red Dot Awards – including the award‚ Best of the Best’ in 2013. Their projects have been published in books and magazines around the world.

Böttcher & Kayser är en Berlin-baserad studio, grundad 2007, som arbetar med interior product, möbler samt armaturer för såväl privat som offentlig miljö. Moritz Böttcher och Nikolaus Kayser har erhållit Interior Innovation Award, flertalet iF Design Awards och Red Dot Awards – därav även Best of the Best’ 2013. Deras projekt har publicerats i böcker och tidningar runt om i världen.


Stroll

Stroll stackable seating – a flexible companion.

Design Böttcher & Kayser

Stroll - Stapelbar följeslagare med stor flexibilitet.

Böttcher & Kayser is a Berlin-based studio founded in 2007, working in the fields of consumer product, furniture, lighting and interior design. Moritz Böttcher and Nikolaus Kayser have been rewarded with several prestigious awards such as the Interior Innovation Award, several iF Design Awards and numerous Red Dot Awards – including the award‚ Best of the Best’ in 2013. Their projects have been published in books and magazines around the world.

Böttcher & Kayser är en Berlin-baserad studio, grundad 2007, som arbetar med interior product, möbler samt armaturer för såväl privat som offentlig miljö. Moritz Böttcher och Nikolaus Kayser har erhållit Interior Innovation Award, flertalet iF Design Awards och Red Dot Awards – därav även Best of the Best’ 2013. Deras projekt har publicerats i böcker och tidningar runt om i världen.


Stroll Design Bรถttcher & Kayser


Stroll Design Bรถttcher & Kayser


Stroll Design Böttcher & Kayser

Stroll reflects a positive attitude to life – adaptable, dynamic and flexible. Stroll är som en attityd till livet – smidig, dynamisk och flexibel.


Stroll Design Böttcher & Kayser

Stroll reflects a positive attitude to life – adaptable, dynamic and flexible. Stroll är som en attityd till livet – smidig, dynamisk och flexibel.


The chair’s expression differs depending on whether the customer chooses to cover Norma with one, two or three fabrics in varying materials and colours. The opportunity to create unique, personal furnishing solutions is great.

Norma Chair Design Färg & Blanche

Stockholm based design studio Färg & Blanche is known for their experimental stance, where each expression informs the other, they effortlessly move between the exclusive hand made one off and the industrially produced, without ever losing their distinctive touch. We are proud to present a new collaboration, Norma— a series with a strong identity.

Den Stockholmsbaserade designstudion Färg & Blanche är kända för sin experimentella hållning, där varje uttryck influerar det andra. De rör sig mellan de exklusiva, handgjorda unikaten och de industriellt framtagna produkterna, helt utan att tappa sin distinkta stil. Vi är stolta över att presentera fortsättningen av vårt samarbete genom Norma—en serie med stark identitet.

Norma konferensstol har en exklusiv framtoning och erbjuder högsta sittkomfort. Uttrycket skiftar beroende på om man väljer att klä Norma i en, två eller tre textiler i varierande material och färg.


The chair’s expression differs depending on whether the customer chooses to cover Norma with one, two or three fabrics in varying materials and colours. The opportunity to create unique, personal furnishing solutions is great.

Norma Chair Design Färg & Blanche

Stockholm based design studio Färg & Blanche is known for their experimental stance, where each expression informs the other, they effortlessly move between the exclusive hand made one off and the industrially produced, without ever losing their distinctive touch. We are proud to present a new collaboration, Norma— a series with a strong identity.

Den Stockholmsbaserade designstudion Färg & Blanche är kända för sin experimentella hållning, där varje uttryck influerar det andra. De rör sig mellan de exklusiva, handgjorda unikaten och de industriellt framtagna produkterna, helt utan att tappa sin distinkta stil. Vi är stolta över att presentera fortsättningen av vårt samarbete genom Norma—en serie med stark identitet.

Norma konferensstol har en exklusiv framtoning och erbjuder högsta sittkomfort. Uttrycket skiftar beroende på om man väljer att klä Norma i en, två eller tre textiler i varierande material och färg.


Norma Chair Design Färg & Blanche


Norma Chair Design Färg & Blanche


Pelican

First EU Ecolabeled chair in Sweden.

Design Johan Lindstén

Första stol i Sverige att erhålla EU Ecolabel. SE/049/001

Johan Lindstén’s products are characterised by well-thought out design and unexpected details in a creative process that optimises function. Johan wants his designs to interact with their surroundings in a way that influences the mood of the user. He draws his inspiration from the most unlikely sources, such as the lilac bush outside his home or the Ocean of Storms on the moon.

Johan Lindsténs produkter karaktäriseras av dess oväntade detaljer skapade i en genomarbetad designprocess för en optimal funktion. Johan strävar efter att hans design ska influera användarnas sinnesstämning genom möblernas samspel med omgivningen. Inspirationen kan komma från de mest oväntade platser där både syrénbusken utanför huset och stormarnas ocean på månen kan vara utgångspunkt i designprocessen.


Pelican

First EU Ecolabeled chair in Sweden.

Design Johan Lindstén

Första stol i Sverige att erhålla EU Ecolabel. SE/049/001

Johan Lindstén’s products are characterised by well-thought out design and unexpected details in a creative process that optimises function. Johan wants his designs to interact with their surroundings in a way that influences the mood of the user. He draws his inspiration from the most unlikely sources, such as the lilac bush outside his home or the Ocean of Storms on the moon.

Johan Lindsténs produkter karaktäriseras av dess oväntade detaljer skapade i en genomarbetad designprocess för en optimal funktion. Johan strävar efter att hans design ska influera användarnas sinnesstämning genom möblernas samspel med omgivningen. Inspirationen kan komma från de mest oväntade platser där både syrénbusken utanför huset och stormarnas ocean på månen kan vara utgångspunkt i designprocessen.


Pelican Design Johan Lindstén Pelican – a new, stackable, ergonomically designed chair that is also the first EU Ecolabeled chair in Sweden. En smäcker stol med mjuka linjer av 100% återvunnen plast, som dessutom är första stol i Sverige att erhålla EU Ecolabel.

SE/049/001


Pelican Design Johan Lindstén Pelican – a new, stackable, ergonomically designed chair that is also the first EU Ecolabeled chair in Sweden. En smäcker stol med mjuka linjer av 100% återvunnen plast, som dessutom är första stol i Sverige att erhålla EU Ecolabel.

SE/049/001


Peak Table Design BĂśttcher & Kayser

Thanks to a modern interpretation in metal of an archetypal wooden construction, Peak table series combines contemporary styling with a wide choice of models and sizes. Genom en modern tolkning i metall av en arketypiskt klassisk konstruktion, blir Peak en samtida bordsserie i en mängd modeller och storlekar.


Peak Table Design BĂśttcher & Kayser

Thanks to a modern interpretation in metal of an archetypal wooden construction, Peak table series combines contemporary styling with a wide choice of models and sizes. Genom en modern tolkning i metall av en arketypiskt klassisk konstruktion, blir Peak en samtida bordsserie i en mängd modeller och storlekar.


Eden Design Bรถttcher & Kayser


Eden Design Bรถttcher & Kayser


About Johanson

Om Johanson

Johanson has reached an international audience with its Scandinavian design and furniture craftsmanship. For more than 60 years, our home ground has been office, commercial and public interiors. We have always highly valued our manufacturing skills and are proud to be able to offer high quality Swedish-made furniture.

Johanson har nått en internationell publik med skandinavisk design och gediget möbel-hantverk. I mer än 60 år har det offentliga rummet varit vår hemmaplan. Vi har alltid värderat vår produktion högt och sätter stort pris i att kunna erbjuda högkvalitativa möbler tillverkade i Sverige.

Our flexible processes allow us to customize our collections and offer a choice of 400 RAL colours and more than a hundred fabric and leather coverings. Quality and the environment are important to us. The company is certified in accordance with the ISO 14001 environmental standard and fulfills the strict Swedish Möbelfakta standards on quality, environment and social responsibility. We also comply with the highest EU standards for testing and strength in public spaces.

Genom vår flexibla tillverkning möjliggör vi skräddarsydda kollektioner där kunderna får möjlighet att välja bland 400 RAL-färger och ett hundratal textil- och läderbeklädnader. Kvalitet och miljö är viktiga ledord för oss. Därför är företaget ISO 14001-certifierat och kriterierna för Möbelfakta uppfylls. Vi uppfyller också EU-normernas högsta krav för provning och hållfasthet i offentlig miljö.

We collaborate with a number of Europe’s foremost designers and continually strive to challenge ourselves when it comes to product development with regard to design, materials and technology. Our designers’ ideas in combination with our local craftsmanship traditions give our products a very special style and feeling. Welcome to the world of Johanson

Vi samarbetar med några av Europas främsta formgivare och strävar hela tiden efter att utmana oss själva vad gäller produkt-utveckling i såväl form som material och teknik. Formgivarnas idéer i kombination med vår småländska hantverkstradition ger produkterna en alldeles speciell stil och känsla. Välkommen till Johanson


About Johanson

Om Johanson

Johanson has reached an international audience with its Scandinavian design and furniture craftsmanship. For more than 60 years, our home ground has been office, commercial and public interiors. We have always highly valued our manufacturing skills and are proud to be able to offer high quality Swedish-made furniture.

Johanson har nått en internationell publik med skandinavisk design och gediget möbel-hantverk. I mer än 60 år har det offentliga rummet varit vår hemmaplan. Vi har alltid värderat vår produktion högt och sätter stort pris i att kunna erbjuda högkvalitativa möbler tillverkade i Sverige.

Our flexible processes allow us to customize our collections and offer a choice of 400 RAL colours and more than a hundred fabric and leather coverings. Quality and the environment are important to us. The company is certified in accordance with the ISO 14001 environmental standard and fulfills the strict Swedish Möbelfakta standards on quality, environment and social responsibility. We also comply with the highest EU standards for testing and strength in public spaces.

Genom vår flexibla tillverkning möjliggör vi skräddarsydda kollektioner där kunderna får möjlighet att välja bland 400 RAL-färger och ett hundratal textil- och läderbeklädnader. Kvalitet och miljö är viktiga ledord för oss. Därför är företaget ISO 14001-certifierat och kriterierna för Möbelfakta uppfylls. Vi uppfyller också EU-normernas högsta krav för provning och hållfasthet i offentlig miljö.

We collaborate with a number of Europe’s foremost designers and continually strive to challenge ourselves when it comes to product development with regard to design, materials and technology. Our designers’ ideas in combination with our local craftsmanship traditions give our products a very special style and feeling. Welcome to the world of Johanson

Vi samarbetar med några av Europas främsta formgivare och strävar hela tiden efter att utmana oss själva vad gäller produkt-utveckling i såväl form som material och teknik. Formgivarnas idéer i kombination med vår småländska hantverkstradition ger produkterna en alldeles speciell stil och känsla. Välkommen till Johanson


Johanson Design AB Markaryd | Sweden Phone +46—433 725 00 info@johansondesign.se www.johansondesign.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.