Page 1

News— 2019

Erin Ruby New York Böttcher & Kayser Berlin Färg & Blanche Stockholm


Parker Design – Färg & Blanche

Parker is an oval-shaped stool with a metal ring that creates the impression of a waist being cinched in. Parker är en pall i oval form med en metallring som skapar en illusion av att midjan dras åt.


Atticus Atticus Design – Erin Ruby


Atticus Design – Erin Ruby

Atticus – a timeless collection based on respect for form, craftsmanship, simplicity and elegance. Atticus – en tidlös kollektion baserad på respekt för form, hantverk, enkelhet och elegans.


Atticus – LH

Atticus – LL

Atticus – C

Atticus – A

Atticus – BS - A/C


Atticus Atticus Design – Erin Ruby


Atticus Design – Erin Ruby


Bail Design – Böttcher & Kayser


Bail Design – Böttcher & Kayser


Bail Design – Böttcher & Kayser

Bail enables you to create rooms within a room and furnish spaces to meet your specific needs Med Bail finns möjlighet att skapa rum i rummet och möblera efter givna behov.


Bail Design – Böttcher & Kayser


Robbie Family Design – Böttcher & Kayser


News—2019 Designers Atticus

Parker

Robbie


Erin Ruby Based in New York City, Erin Ruby is an American designer of interiors and products, known for her holistic approach to design. Her philosophy is rooted in designing for the human experience; always considering how we interact and respond to the objects in our everyday life, which ultimately informs her products. The chairs in the Atticus collection have an organic shape, inspired by nature and intended for comfort.

Erin Ruby verksam i New York är en amerikansk designer, känd för sitt sätt att anta designprocessen ur ett helhetsperspektiv. Hennes designfilosofi är att formge utifrån människors vanor-, att alltid ta hänsyn till hur vi interagerar med de objekt vi omger oss med i vardagen vilket slutligen leder fram till hennes egen design. Stolarna i serien Atticus har en organisk form, inspirerad av naturen avsedd, med hög komfort.

Färg & Blanche Stockholm based design studio Färg & Blanche is known for their experimental stance, where each expression informs the other, they effortlessly move between the exclusive hand made one off and the industrially produced, without ever losing their distinctive touch. We are proud to present a new collaboration, Norma— a series with a strong identity.

Den Stockholmsbaserade designstudion Färg & Blanche är kända för sin experimentella hållning, där varje uttryck influerar det andra. De rör sig mellan de exklusiva, handgjorda unikaten och de industriellt framtagna produkterna, helt utan att tappa sin distinkta stil. Vi är stolta över att presentera fortsättningen av vårt samarbete genom Norma—en serie med stark identitet.

Böttcher & Kayser Böttcher & Kayser is a Berlin-based studio founded in 2007, working in the fields of consumer product, furniture, lighting and interior design. Moritz Böttcher and Nikolaus Kayser have been rewarded with several prestigious awards such as the Interior Innovation Award, several iF Design Awards and numerous Red Dot Awards – including the award ‚Best of the Best’ in 2013. Their projects have been published in books and magazines around the world.

Böttcher & Kayser är en Berlin-baserad studio, grundad 2007 som arbetar med interior product, möbler samt armaturer för såväl privat som offentlig miljö. Moritz Böttcher och Nikolaus Kayser har erhållit Interior Innovation Award, flertalet iF Design Awards och Red Dot Awards – därav även Best of the Best’ 2013. Deras projekt har publicerats i böcker och tidningar runt om i världen.


Made in Sweden


About— Johanson

Om— Johanson

Johanson has reached an international audience with its Scandinavian design and furniture craftsmanship. For more than 60 years, our home ground has been office, commercial and public interiors. We have always highly valued our manufacturing skills and are proud to be able to offer high quality Swedish-made furniture.

Johanson har nått en internationell publik med skandinavisk design och gediget möbelhantverk. I mer än 60 år har det offentliga rummet varit vår hemmaplan. Vi har alltid värderat vår produktion högt och sätter stort pris i att kunna erbjuda högkvalitativa möbler tillverkade i Sverige.

Our flexible processes allow us to customize our collections and offer a choice of 400 RAL colours and more than a hundred fabric and leather coverings. Quality and the environment are important to us. The company is certified in accordance with the ISO 14001 environmental standard and fulfills the strict Swedish Möbelfakta standards on quality, environment and social responsibility. We also comply with the highest EU standards for testing and strength in public spaces. We collaborate with a number of Europe’s foremost designers and continually strive to challenge ourselves when it comes to product development with regard to design, materials and technology. Our designers’ ideas in combination with our local craftsmanship traditions give our products a very special style and feeling. Welcome to the world of Johanson

Genom vår flexibla tillverkning möjliggör vi skräddarsydda kollektioner där kunderna får möjlighet att välja bland 400 RAL-färger och ett hundratal textil- och läderbeklädnader. Kvalitet och miljö är viktiga ledord för oss. Därför är företaget ISO 14001-certifierat och kriterierna för Möbelfakta uppfylls. Vi uppfyller också EU-normernas högsta krav för provning och hållfasthet i offentlig miljö. Vi samarbetar med några av Europas främsta formgivare och strävar hela tiden efter att utmana oss själva vad gäller produktutveckling i såväl form som material och teknik. Formgivarnas idéer i kombination med vår småländska hantverkstradition ger produkterna en alldeles speciell stil och känsla. Välkommen till Johanson


Johanson Design AB Markaryd | Sweden Phone +46—433 725 00 info@johansondesign.se www.johansondesign.se

Profile for Olsheden

News 2019  

News 2019  

Profile for olsheden_

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded