__MAIN_TEXT__

Page 1

News—2018 Selected Products

Norma Ester Rob Mind Reform Family

Family Lounge


Made in Sweden


About— Johanson

Om— Johanson

Johanson has reached an international audience with its Scandinavian design and sound furniture craftsmanship. For more than 60 years, our home ground has been office, commercial and public interiors. We have always highly valued our manufacturing skills and are proud to be able to offer high quality Swedish-made furniture.

Johanson har nått en internationell publik med skandinavisk design och gediget möbelhantverk. I mer än 60 år har det offentliga rummet varit vår hemmaplan. Vi har alltid värderat vår produktion högt och sätter stort pris i att kunna erbjuda högkvalitativa möbler tillverkade i Sverige.

Our flexible processes allow us to customize our collections and offer a choice of 400 RAL colours and more than a hundred fabric and leather coverings. Quality and the environment are important to us. The company is certified in accordance with the ISO 14001 environmental standard and fulfills the strict Swedish Möbelfakta standards on quality, environment and social responsibility. We also comply with the highest EU standards for testing and strength in public spaces. We collaborate with a number of Europe’s foremost designers and continually strive to challenge ourselves when it comes to product development with regard to design, materials and technology. Our designers’ ideas in combination with our local craftsmanship traditions give our products a very special style and feeling. Welcome to the world of Johanson

Genom vår flexibla tillverkning möjliggör vi skräddarsydda kollektioner där kunderna får möjlighet att välja bland 400 RAL-färger och ett hundratal textil- och läderbeklädnader. Kvalitet och miljö är viktiga ledord för oss. Därför är företaget ISO 14001-certifierat och kriterierna för Möbelfakta uppfylls. Vi uppfyller också EU-normernas högsta krav för provning och hållfasthet i offentlig miljö. Vi samarbetar med några av Europas främsta formgivare och strävar hela tiden efter att utmana oss själva vad gäller produktutveckling i såväl form som material och teknik. Formgivarnas idéer i kombination med vår småländska hantverkstradition ger produkterna en alldeles speciell stil och känsla. Välkommen till Johanson


Norma Design— Färg & Blanche

The look of each piece can vary greatly, depending on whether, for example, only one fabric is used or whether two or three different colours and textures are thrown into the mix creating contrasts or complementary shades. To us, the Norma series has a feminine feel with a strong voice – it can be simple yet extravagant at the same time. We are looking forward to seeing how people will dress Norma.

Normas uttryck kan skifta, beroende på om man väljer att arbeta med en, två eller tre olika textiler i varierande material och färger. Emma och Fredrik säger: För oss har serien en feminin karaktär med starkt uttryck. Norma kan uppfattas som extravagant eller sparsmakad, helt beroende på hur man väljer att klä den. Vi ser fram emot att se vilka olika varianter vi får möta Norma i.


Ester Design— Alexander Lervik


Ester is based on a chair that was part of the range during the 1970s. “I found an old armchair from the 1970s in Johanson’s warehouse that was so wonderfully comfortable to sit in that we decided to update the design while retaining the dimensions,” says Alexander. The result was Ester, a slender conference chair that is very comfortable.

Ester grundar sig på en stol som fanns i sortimentet under 1970-talet. Jag hittade en gammal 70-tals fåtölj på Johansons lager som hade en sådan underbar sittkomfort, att vi bestämde oss för att jag skulle förnya designen och bibehålla måtten, säger Alexander. Resultatet blev Ester, en smäcker konferensfåtölj med härlig sittkomfort.


Rob Family Design— Böttcher Henssler Kayser


Mind Family Design— Alexander Lervik


Reform Lounge Design— Alexander Lervik


News—2018 Designers Ester

Norma

Rob


Alexander Lervik Alexander Lervik is one of Sweden’s best known designers and has worked with a number of national and international brands, including Moroso, ADEA, Zero, Designhouse Stockholm and Johanson. The main focus of his work is lighting, furniture and product design, but he has also designed lifts for Aritco and created interior design solutions for several hotels, night clubs and restaurants.

Alexander Lervik är en av Sveriges mest kända formgivare och han samarbetar med ett antal nationella och internationella producenter, däribland Moroso, ADEA, Zero, Designhouse Stockholm och Johanson. Trots att hans huvudinriktning är belysnings-, möbel- och produktdesign har han även formgivit hissar åt Aritco och skapat inredningen till flera hotell, nattklubbar och barer.

Färg & Blanche Stockholm based design studio Färg & Blanche is known for their experimental stance, where each expression informs the other, they effortlessly move between the exclusive hand made one off and the industrially produced, without ever losing their distinctive touch. We are proud to present a new collaboration, Norma— a series with a strong identity.

Den Stockholmsbaserade designstudion Färg & Blanche är kända för sin experimentella hållning, där varje uttryck influerar det andra. De rör sig mellan de exklusiva, handgjorda unikaten och de industriellt framtagna produkterna, helt utan att tappa sin distinkta stil. Vi är stolta över att presentera fortsättningen av vårt samarbete genom Norma—en serie med stark identitet.

Böttcher Henssler Kayser The Berlin based studio was founded in 2007 but already in their studies they received their first iF and red dot product design award. Today they are honoured with no less than four red dot awards, a nomination for the German Design Award 2014 and the Interieur Innovation Award 2015. This spring Johanson is launching Rob, a hybrid piece of furniture with a stylish and functional design. Now Rob is expanding with more products.

Den Berlinbaserade designstudion startades 2007, men redan under studietiden erhöll de sin första iF- och red dot-utmärkelse. Idag är de förärade med inte mindre än fyra red dot-utmärkelser, en nominering till German Design Award 2014 samt Interieur Innovation Award 2015. År 2015 lanserade Johanson Rob, en hybridmöbel med stilren och funktionell design. Nu utökas Rob-familjen med flera produkter.


Johanson Design AB 285 35 Markaryd | Sweden Phone +46—433 725 00 info@johansondesign.se www.johansondesign.se

Profile for Olsheden

Johanson News 2018  

Johanson News 2018  

Profile for olsheden_