Decibel broschyr 2020 swe

Page 1

Silence through design


Vi omges dagligen av ljud i alla möjliga former. Fläktar som susar, kollegor som samtalar, telefoner som ringer eller en radio som står på i bakgrunden. Oönskade ljud kan påverka människan negativt, försämra koncentrationsförmågan och öka stressnivån. Decibel by Johanson arbetar för en bättre miljö för alla att vistas och verka i. Vi utvecklar ljudabsorbenter och diffuserande designpaneler som gör skillnad. Våra produkter är ett resultat av vår långa designerfarenhet, nära samarbete med ljudexperter och noggranna analyser av miljöer och tester genomförda enligt godkända standarder. Människan utvecklade tidigt våra fem sinnen; lukt, hörsel, smak, känsel och syn. Av dessa är tre extra nödvändiga för vår överlevnad - lukt, hörsel och syn. Vi på Decibel har valt att fokusera på hörseln genom vårt arbete med ljud och absorption. När hörseln utvecklades var den främst till för att upptäcka faror och att lokalisera vart ljudet kom ifrån för att sedan bedöma bästa flyktväg. I dagsläget står vi inför en helt annan utmaning. Vi lever i ett informationssamhälle där det är helt nödvändigt att uppfatta talet för att kunna ta till sig och sortera information. För att inte distraheras av störande ljud har vi utvecklat ljudabsorbenter som underlättar ökad koncentration. Vi vill ta förutsättningarna från utomhusmiljön in i våra inomhusmiljöer och återskapa utomhusmiljön inomhus genom att ta hänsyn till hela vårt sinnesspann, ögat, örat och själen!KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE AV LJUD

Ljud består av energi. Ljud behöver luft för att

är just luft som pressas mot oss. Basljudet kan

kunna transportera sig från punkt A till punkt B.

alltså transportera sig långt tack vare sin höga

Det behöver även något som ”slår an”, exempel-

energinivå och kan upplevas som störande. Dis-

vis en hammare som slår an mot en spik eller en

kantljud innehåller mindre energi och kortare

gitarrsträng som sätts i vibration.

våglängd, och mattas därför av snabbare på avstånd. Detta kan vi sätta i relation till en kon-

En tredje väsentlig faktor som spelar in är örat

versation som äger rum i kontorsrummet bred-

och dess egenskaper att uppfatta det ljud vi

vid. Vi har svårt att uppfatta vad som sägs där

hör. Energierna som uppstår av olika ljud beror

eftersom diskantljudet inte kan transportera sig

på våglängders varierande täthet. Ett basljud

genom väggen på samma sätt som basljudet.

har mer energi och längre våglängder. Därför

Finns det dessutom en stark basröst i rummet

kan vi uppleva ett tryck i bröstet vid exempelvis

upplevs ljudet extra störande eftersom vi heller

en konsert där basen slår an mot bröstet. Detta

inte kan urskilja konsonanterna som finns i talet


0 dB

bd g p tk ng mn r v l o å a ö u ä e i y

50 dB

tj f sj

s

100 dB

125

250

500

1 000

2 000

4 000

8 000 Hertz

Människan hör från början frekvenser mellan 20 och 20 000 Hertz. Talbanan däremot ligger på runt 125-8 000 Hertz. Vokaler såsom A, E, O, Y och Ö är starkast i ljudvolym. Vi kan lägga dessa vokaler i det lägre frekvensbandet. B, M, R och V är tonade konsonanter och ligger i den mellersta delen av bandet. Konsonanterna J, F, P, S och T ligger i det mer högfrekventa registret. Just F, T och S uppfattas sämre.

utan bara ”mullret”. Vi har alla en inbyggd hörsel-

Vår hörsel förändras också med åldern. Det är

tröskel som påverkas på olika sätt. Utsätts vi för

ganska vanligt att vi när vi blir äldre får en ”snä-

starka ljudtryck (över 120 dB) upplever vi smärta.

vare” kurva. Vi får då svårt att höra om ordet som

Här går vår smärttröskel igång. Våra öron är inte

uttalas är sund, fund eller rund. Vi tolkar istället

lika förlåtande som exempelvis vår syn – utsätts

sammanhanget och eventuell läpprörelse. Knuf-

vår syn för extremt starkt ljus blundar vi. Vi kan

fas däremot ljudnivån upp kan vi höra vad som

eventuellt få en ljus fläck i vårt synfält som suc-

sägs.

cessivt försvinner. Våra öron däremot tar skada på riktigt. Vi kan få tinnitus och andra typer av hörselnedsättningar som inte läker av sig själv. Vi lever hellre med dåligt ljus än en jobbig ljudnivå.


ABSORBENTENS FUNKTION I OLIKA MILJÖER

KONTOR I ett obehandlat rum, det vill säga ett rum utan ljudabsorbenter, får vi en genomförsel av oönskade ljud, såsom ord som inte går att tyda. Då upplevs ljudet som störande. Lösning: I det behandlade rummet applicerar vi absorbenter på vardera sida väggen, vilket dämpar ljudgenomförseln. Vi placerar även absorbenter på en icke parallell yta för att göra kontoren behagligare. Vi ökar på detta vis också koncentrationsgraden och taluppfattbarheten.


KLASSRUM Ett stort problemområde är exempelvis klassrum där det i normala fall finns en ljudkälla i en del av rummet (läraren som talar). Närmast sitter den första raden elever som tar emot direktljudet. De som sitter längre bak i rummet får förutom direktljudet även ta emot ljudreflektionerna som studsar i tak och väggar. Lösning: Detta exempel beskriver funktionen bildligt. När ljudvågen från läraren träffar panelen absorberas energin. Energin stannar i materialet utan att reflektera vidare, vilket medför att alla i klassrummet får direktljudet och taluppfattbarheten ökar.


UNIKT SAMARBETE Med märkningen Ecophon Inside™ garanteras att produkterna som bär märket har utvecklats tillsammans med Ecophon. Ljudabsorbenterna är designade och tillverkade för att erbjuda högsta tekniska prestanda och en visuellt tilltalande design. Materialvalen i både kärnan såväl som ytskiktet håller därför allra högsta kvalitet. Vi använder miljövänliga och klassificerade material som tillsammans med väl genomtänkt design utmanar en värld av ljud. Alla våra produkter testas omsorgsfullt på ackrediterade laboratorier och enligt de senaste standarder som gäller för respektive marknad. Produktionsprocesserna för de olika komponenterna är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och all tillverkning sker på de svenska orterna Hyllinge och Markaryd. Märket Ecophon Inside™ är ett registrerat varumärke och får på inget sätt kopieras eller användas utan godkännande av Saint-Gobain Ecophon AB.


DECIBEL ACOUSTIC PANELS


FREQUENCY

Med sitt mjuka intryck och med många varianter i format och dimensioner, ger Frequency dig oändliga valmöjligheter. Frequency finns i totalt 15 storlekar och djup.
HERTZ

Genom sitt stilrena och sobra uttryck är den enkel att applicera i alla typer av miljöer. Hertz är en serie ljudabsorbenter med mycket god ljudabsorption. Produkten finns i fem storlekar, som lätt går att kombinera för att skapa mönstervariationer. Alla storlekar har djupet 50 mm.

THE FRAME SERIES CHESTERFIELD LOOP ROMB


CHESTERFIELD DESIGN - JOHAN LINDSTÉN

Likt namnet kommer inspirationen från den anrika och ikoniska Chesterfieldsoffan och dess tidlösa design som blivit synonym med djuphäftning. Sinuskurvans höjddifferenser ger både ljudabsorbenten dess karakteristiska form, samtidigt som akustiken och dess absorberande egenskaper förstärks.LOOP DESIGN - JOHAN LINDSTÉN

Loop är byggd av fyra identiska bågar/radier som tillsammans skapar en geometrisk förutsättning för expansion. Beroende på hur Loop placeras kan exteriören anpassas och med en förskjutning skapas en lekfull, böljande form längs väggen.ROMB DESIGN - JOHAN LINDSTÉN

Med Romb var målet och intentionen att skapa en grafisk, intrikat silhuett som i sin helhet, innehållande romber, trianglar och hexagoner, ger ett visuellt vackert mönster. Utifrån betraktarens val av fokus i strukturen kan flera parallella karaktärer uppfattas.
ILLUSION 120 / 60 DESIGN - CORY GROSSER

Illusion, med sin väl genomtänkta design, har genom sin konstruktion resulterat i en effektiv ljudabsorbent. Vecken skapar en större exponerad yta, samtidigt som hålrummet bakom ger absorbenten det luftutrymme den behöver för att jobba effektivt i mellanfrekvensområdet. Finns i två storlekar.

POST DESIGN - CORY GROSSER

Inspirerad av ett enkelt kuvert, med sina rena linjer, skapas symmetri på ett lekfullt sätt. Genom att montera Post i olika vinklar genereras spänning, vackra skuggor och mönster.CLAMP DESIGN - ANDREA WEITZ JENS WENDLAND Clamp består av en serie absorbenter för väggar, tak och golv. Clamp har fått sitt namn av den ”klämma” som håller ljudabsorbenten på plats. Möjligheterna att skapa unika miljöer utifrån färger och tyger är många. Välj mellan 400 olika RAL-färger i olika ytskikt. Absorbenterna finns i en mängd storlekar och former.CUBIC CUBIC DESIGN - T JOHANSON

CUBICS EFFEKTEN

Cubic, den mångsidiga absorbenten. Clamp består av en serie absorbenter för

Verkningsgrad

I mångatakmiljöer begränsas möjligheten till väggar, och golv. Clamp har fått sitt namn

Reducerar efterklangstiden

effektiv ljudreducering av arkitektoniska orav den ”klämma” som håller ljudabsorbenten

Reducerar bakgrundsljud

saker. DärMöjligheterna är Cubic ett mångsidigt alternativ. på plats. att skapa unika mil-

Bättre miljö för öra och själ

Genom att placera på olika sätt kan Välj olijöer utifrån färger Cubic och tyger är många.

Förstärker taluppfattbarheten

ka effekter Placera deni i olika ett hörn och mellan 400uppnås. olika RAL-färger ytskikt. använd den somfinns en ”basfälla”, eller centralt Absorbenterna i en mängd storlekari

Fördelar

rummet, vilket ger en ökad talbarhetsuppoch former.

Direktabsorberande förmåga

fattning.

Fungerar som ”basfälla” Lätt att förflytta mellan lokaliteter

Med hjälp av de små hjulen undertill och me-

Uppnår N10 3.4

tallskivan ovanpå, är Cubic utmärkt utformad att användas som talarstol eller barbord.


UNIK TIDLÖS DESIGN Vägghängd ljuddiffuserande designpanel som reducerar ljud såsom brus och röster. Enkel att montera på vägg med hjälp av magneter. Finns i svart, mörkgrå, offwhite filt samt utvalda tyger.


DECIBEL DESIGN PANELS


L E AV E S DESIGN - JOHAN LINDSTร N

Designpanel inspirerad av naturens skรถnhet och uppbyggnad, med bladverkens ymniga glans.
B E E H I V E R E C TA N G U L A R & B E E H I V E DESIGN - JOHAN LINDSTÉN

Inspirerad av naturens snillrika och starka form, hexagonen. Bin bygger sina bikupor med detta mönster just för att den starka konstruktionen kräver minimalt med material.


R AC E WA L L DESIGN - CORY GROSSER

Inspirerad av drรถmmen att designa sin egen racerbana.MOON DESIGN - JOHAN LINDSTÉN

Ljuddiffuserande designpanel med mönster hämtat från månens yta, som formats av kollisioner med meteoroider, asteroider och kometer under miljontals år.PEBBLE DESIGN - JOHAN LINDSTÉN

Designpanelen Pebble har inspirerats till både namn och utseende från stensträndernas evigt vackra variation.


CROPFIELD DESIGN - JOHAN LINDSTÉN

De till synes oändliga slätterna och åkrarna i södra Sverige, som breder ut sig likt ett gigantiskt lapptäcke, blev utgångspunkt för Cropfield. Fältens oregelbundna former och olika struktur bildade mönstret som gav produkten dess namn.R I B WA L L

Ljuddiffuserande designpanel som skapar en fin fond i rummet.


DECIBEL FAKTA DETALJER MONTERING


FREQUENCY

HÖJD 80 CM BREDD 80 CM TOTALDJUP 4/8/12 CM VIKT 5,6/6,5/8,2 KG

80 CM 40 CM 4/8/12 CM 2,6/3,2/3,6 KG

60 CM 60 CM 4/8/12 CM 3,2/4,2/6,2 KG

MATERIAL

Ecophon Inside / Glasull - mer än 70 procent återvunnet returglas Bakstycke i MDF-board Valbart tyg Listuppfästning Vägglist är standard vid montering

60 CM 30 CM 4/8/12 CM 1,6/2/2,2 KG

40 CM 40 CM 4/8/12 CM 1,4/1,6/1,8 KG

MONTERING List med fyra möjligheter

BAKSIDA

Tillval

Magnet vid montering, neodym 4 x ø20 x 6 mm 200 cm list vid montering av flera paneler i bredd (ej i kombination med magneter) Vägglist 1st

AKUSTISKA EGENSKAPER Frekvens i Hz

63

125 250 500 1000 2000 4000 Aw

0,02 0,17 0,62 1,16 1,16 1,09 1,01 0,95

Magnetuppfästning 4 st

Absorptionsklass A Testad enl ISO 354 och ISO 11654 BAKSIDA

BRANDTEST

Frequency är testad av RISE enligt EN ISO 11925-2

MATERIALVAL

Nedanstående tyger som vi använder till våra ljudabsorbenter är noga utvalda och testade enligt gällande standard av alla tillverkarna. För andra tyger begär offert. PG0 Camira Cara Camira Carlow Camira Fiji Gabriel Event Screen Gabriel Hush

PG1 Gabriel Soul Gabriel Soul Solange Gabriel Thrill Gabriel Twist Gabriel Twist Melange Gabriel Xpress (2,0) Kvadrat Floyd Screen


HERTZ

HÖJD 80 CM BREDD 80 CM TOTALDJUP 5 CM VIKT 5,2 KG

80 CM 40 CM 5 CM 2,7 KG

60 CM 60 CM 5 CM 3 KG

MATERIAL

Ecophon Inside / Glasull - mer än 70 procent återvunnet returglas Bakstycke i MDF-board Valbart tyg Listuppfästning Vägglist är standard vid montering

60 CM 30 CM 5 CM 1,2 KG

40 CM 40 CM 5 CM 1,2 KG

MONTERING List med fyra möjligheter

BAKSIDA

Tillval

Magnet vid montering, neodym 4 x ø20 x 6 mm 200 cm trälist vid montering av flera paneler i bredd (ej i kombination med magneter) Vägglist 1st

AKUSTISKA EGENSKAPER Frekvens i Hz

63

125 250 500 1000 2000 4000 Aw

0,02 0,17 0,62 1,16 1,16 1,09 1,01 0,95 Absorptionsklass A

Magnetuppfästning 4 st

Testad enl ISO 354 och ISO 11654

BRANDTEST

Hertz är testad av RISE enligt SS-EN ISO 11925-2

MATERIALVAL

Nedanstående tyger som vi använder till våra ljudabsorbenter är noga utvalda och testade enligt gällande standard av alla tillverkarna. För andra tyger begär offert. PG0 Camira Cara Camira Carlow Camira Fiji Gabriel Event Screen Gabriel Hush

PG1 Gabriel Soul Gabriel Soul Solange Gabriel Thrill Gabriel Twist Gabriel Twist Melange Gabriel Xpress (2,0) Kvadrat Floyd Screen

BAKSIDA


CHESTERFIELD / LOOP/ ROMB

FRAME FAMILY

HÖJD BREDD DJUP VIKT

60,5 CM 60,5 CM 6 CM 7 KG

MONTERING List med fyra möjligheter

MATERIAL

Ecophon Inside / Glasull - mer än 70 procent återvunnet returglas Metallram Trådraster Bakstycke i MDF-board Valbart tyg Listuppfästning Vägglist är standard vid montering

BAKSIDA

Vägglist 1st

TILLVAL

Magnetuppfästning, neodym gummiklädd 4 x ø45 x 6 mm. 200 cm list vid montering av flera paneler i bredd (ej i kombination med magneter)

Magnetuppfästning 4 st

AKUSTISKA EGENSKAPER Frekvens i Hz

63

125 250 500 1000 2000 4000 Aw

0,03 0,19 0,62 1,11 1,19 1,13 1,1 1 Absorptionsklass A Testad enl ISO 354 och ISO 11654

BRANDTEST

Chesterfield / Loop / Romb är testad av RISE enligt SS-EN ISO 11925-2

MATERIALVAL

Alla metalldelar finns i valfri RAL-kulör samt svart och vit finish. Nedanstående tyger som vi använder till våra ljudabsorbenter är noga utvalda och testade enligt gällande standard av alla tillverkarna. För andra tyger begär offert. PG0 Camira Cara Camira Carlow Camira Fiji Gabriel Event Screen Gabriel Hush

PG1 Gabriel Soul Gabriel Soul Solange Gabriel Thrill Gabriel Twist Gabriel Twist Melange Gabriel Xpress (2,0) Kvadrat Floyd Screen

BAKSIDA


ILLUSION 60 / 120

HÖJD BREDD DJUP VIKT

60 CM 60 CM 12 CM 2,7 KG

HÖJD BREDD DJUP VIKT

120 CM 30 CM 12 CM 2,7 KG

MONTERING List med fyra möjligheter

MATERIAL

Ecophon Inside / Glasull - mer än 70 procent återvunnet returglas Bakstycke i MDF-board Valbart tyg Listuppfästning Vägglist är standard vid montering

BAKSIDA

Tillval

Vägglist 1st

AKUSTISKA EGENSKAPER

Magnetuppfästning 4 st

Magnet vid montering, neodym 4 x ø20 x 6 mm 200 cm list vid montering av flera paneler i bredd (ej i kombination med magneter)

Frekvens i Hz

63

125 250 500 1000 2000 4000 Aw

0,03 0,19 0,61 1,02 1,02 1,12 1,16 1 BAKSIDA

Absorptionsklass A Testad enl ISO 354 och ISO 11654

BRANDTEST

Illusion är testad av RISE enligt SS-EN ISO 11925-2

MATERIALVAL

Nedanstående tyger som vi använder till våra ljudabsorbenter är noga utvalda och testade enligt gällande standard av alla tillverkarna. För andra tyger begär offert. PG0 Camira Cara Camira Carlow Camira Fiji Gabriel Event Screen Gabriel Hush

PG1 Gabriel Soul Gabriel Soul Solange Gabriel Thrill Gabriel Twist Gabriel Twist Melange Gabriel Xpress (2,0) Kvadrat Floyd Screen


POST

HÖJD BREDD DJUP VIKT

59,5 CM 59,5 CM 6 CM 3,8 KG

MONTERING List med fyra möjligheter

MATERIAL

Ecophon Inside / Glasull - mer än 70 procent återvunnet returglas Bakstycke i MDF-board Valbart tyg Listuppfästning Vägglist är standard vid montering

Tillval

BAKSIDA

Vägglist 1st

Magnet vid montering, neodym 4 x ø20 x 6 mm 200 cm list vid montering av flera paneler i bredd (ej i kombination med magneter) Magnetuppfästning 4 st

AKUSTISKA EGENSKAPER Frekvens i Hz

63

125 250 500 1000 2000 4000 Aw

0,02 0,17 0,62 1,16 1,16 1,09 1,01 0,95 Absorptionsklass A Testad enl ISO 354 och ISO 11654

BRANDTEST

Post är testad av RISE enligt SS-EN ISO 11925-2

MATERIALVAL

Nedanstående tyger som vi använder till våra ljudabsorbenter är noga utvalda och testade enligt gällande standard av alla tillverkarna. För andra tyger begär offert. PG0 Camira Cara Camira Carlow Camira Fiji Gabriel Event Screen Gabriel Hush

PG1 Gabriel Soul Gabriel Soul Solange Gabriel Thrill Gabriel Twist Gabriel Twist Melange Gabriel Xpress (2,0) Kvadrat Floyd Screen

BAKSIDA


CLAMP WALL SQUARE / ROUND

HÖJD 59,5/79,5 CM BREDD 59,5/79,5 CM DJUP 4 CM TOTALDJUP 6 CM TOTALVIKT 2,6/5,2 KG

DIAMETER DJUP TOTALDJUP TOTALVIKT

MATERIAL

Ecophon Inside / Glasull - mer än 70 procent återvunnet returglas Valbart tyg Metallkonsol för vägg i valbar RAL-kulör

AKUSTISKA EGENSKAPER Frekvens i Hz

63

125 250 500 1000 2000 4000 Aw

0,02 0,17 0,62 1,16 1,16 1,09 1,01 0,95 Absorptionsklass A Testad enl ISO 354 och ISO 11654

BRANDTEST

Clamp är testad av RISE enligt SS-EN ISO 11925-2

MATERIALVAL

Alla metalldelar finns i valfri RAL-kulör samt svart och vit finish. Nedanstående tyger som vi använder till våra ljudabsorbenter är noga utvalda och testade enligt gällande standard av alla tillverkarna. För andra tyger begär offert. PG0 Camira Cara Camira Carlow Camira Fiji Gabriel Event Screen Gabriel Hush

PG1 Gabriel Soul Gabriel Soul Solange Gabriel Thrill Gabriel Twist Gabriel Twist Melange Gabriel Xpress (2,0) Kvadrat Floyd Screen

ø60/80 CM 4 CM 6 CM 2,8/3,6 KG MONTERING Appliceras på vägg i de fyra fästhålen


CLAMP FLOOR

HÖJD BREDD DJUP TOTALDJUP VIKT VIKT STATIV

170 CM 120 CM 4,8 CM 45 CM 7,4 KG 4,6 KG

MATERIAL

Ecophon Inside / Glasull - mer än 70 procent återvunnet returglas Valbart tyg Metallstativ i valbar RAL-kulör

AKUSTISKA EGENSKAPER Frekvens i Hz

63

125 250 500 1000 2000 4000 N10

0,07 0,63 1,43 2,61 2,87 2,46 2,19 4,5 Absorptionsklass A Testad enl ISO 354 och SS 25269

BRANDTEST

Clamp är testad av RISE enligt SS-EN ISO 11925-2

MATERIALVAL

Alla metalldelar finns i valfri RAL-kulör samt svart och vit finish. Nedanstående tyger som vi använder till våra ljudabsorbenter är noga utvalda och testade enligt gällande standard av alla tillverkarna. För andra tyger begär offert. PG0 Camira Cara Camira Carlow Camira Fiji Gabriel Event Screen Gabriel Hush

PG1 Gabriel Soul Gabriel Soul Solange Gabriel Thrill Gabriel Twist Gabriel Twist Melange Gabriel Xpress (2,0) Kvadrat Floyd Screen


Connect Solo Justerbart Fäste

50-70

76

.

Connect Vinkelfäste 0,5 mm galvaniserat stål med hål för Connect Skruvankare 4000/3,2 mm popnit. För koppling Flexiformprofil/Huvudprofil.

25

25

.

Connect Väggfäste Distansprofi Galv. stål. För fixering av Connect Distansprofil eller annat bärverk mot vägg.

700

55

.

Connect Väggfäste T-profil Galv. stål. För fixering av Connect T-profil mot vägg.

45

35

Connect Wirekrok Justerbar Wirelås med en krok för Connect Justerbar Wireupphängning.

38

12

.

Connect Wireupphängning HÖJD 79,5 CM Justerbart Wireupphängningskit som består av en wire och ett BREDD 79,5 CM wirelås med krok. Wire L=2000 mm.

193

120

.

193

120

.

193

120

.

CLAMP CEILING

HÖJD BREDD DJUP TOTALDJUP VIKT

59,5 CM 59,5 CM 4,5 CM 6,5 CM 3,6 KG

DJUP TOTALDJUP VIKT

4,5 CM 6,5 CM 6,6 KG

MATERIAL

Connect Wireupphängning

AKUSTISKA EGENSKAPER

Connect Wireupphängning Justerbart Wireupphängningskit som består av en wire och ett wirelås med krok. Wire L=5000 mm.

MONTERING

Justerbart Wireupphängningskit som består av en wire och ett Ecophon Inside / Glasull - mer än 70 procent återvunnet glas Metallkonsol 1 st wirelås med krok. Wire L=2000 mm. Valbart tyg Metallkonsol för tak i valbar RAL-kulör 1st Vajer 3 st 80 cm / 150 cm Ställbara vajerlås med krok 3st Takfäste i valbar RAL-kulör 1st

Frekvens i Hz

63

125 250 500 1000 2000 4000 Aw

0,02 0,17 0,62 1,16 1,16 1,09 1,01 0,95 Absorptionsklass A

Vajer 3 st 80 cm / 150 cm Ställbara vajerlås med krok 3 st

Connect Wireupphängning kit Justerbart wireupphängningskit som består av 1,5 mm galvaniserad wire, justerbart låsbart wirelås med krok och en kromad takinfästning. För C1-miljöer.

Testad enl ISO 354 och ISO 11654

193

120

.

193

120

.

43,5

BRANDTEST

Clamp är testad av RISE enligt SS-EN ISO 11925-2 Connect Wireupphängning kit Takfäste 1 st Justerbart wireupphängningskit som består av 1,5 mm Alla metalldelar finns i valfri RAL-kulör samt svart och vit finish. wire, justerbart låsbart wirelås med krok och en galvaniserad kromad takinfästning. C1-miljöer. Nedanstående tyger som vi använder till våra ljudabsorbenter är nogaFör utvalda och testade enligt gällande standard av alla tillverkarna. För andra tyger begär offert.

MATERIALVAL

PG0 Camira Cara Camira Carlow Camira Fiji Gabriel Event Screen Gabriel Hush

PG1 Gabriel Soul Gabriel Soul Solange Gabriel Thrill Gabriel Twist Gabriel Twist Melange Gabriel Xpress (2,0) Kvadrat Floyd Screen

43,5


CUBIC 16/32 HÖJD BREDD DJUP VIKT

100 CM 40 CM 40 CM 17 kg

200 CM 40 CM 40 CM 23 kg

MATERIAL

Ecophon Inside / Glasull - mer än 70 procent återvunnet returglas Trästomme Tyg Gabriel Xpress färgskala Hjulförsedd för enkel placering Botten/topp i metall i valfri RAL-kulör samt svart och vit finish

BRANDTEST

Provas inom kort

Report number:

20-702-M1

N AREA ACCORDING TO ISO 354 AND SS 25269

Date

2020-01-16

d absorption area in a reverberation room

nd absorption area 2

m Sabine]

AKUSTISKA EGENSKAPER Absorbenten placerad mitt i rummet

Client:

Johanson Design

Reverberation room volume:

Manufacturer:

Johanson Design

Temperature:

Product identification:

Cubic

Frekvens i Hz

3

0

0.4

63

Description of test specimen:

7

2

4

Air pressure: Number of specimens:

40 %

(empty: 17.7 °C) (empty:

40 %)

97.2 kPa (empty: 97.2 kPa) 3

125 250 500 1000 2000 4000 N10 Sound absorbing pillar 400 x 400 x 2000 mm. Wooden frame with sides and top of 40 mm glass fibre slabs (Ecophon Master A). Covered with foam laminated fabric.

Measurement date:

2020-01-14

Measured by: Carl Nyqvist 0,4 1,34 2,0 2,59 3,18 3,24 3,22 3,8

1.2

6

7

Test sample Test sample (octave)

8

0

Air humidity:

200 m3

17.3 °C

2.0 5

7

4 2.6

Absorption area (m2 Sabine)

9

7

4

3

8

3.2

6

3

5

4

3.2

1

2

5

2

3.1

8

1

0

63

125

250

500

Frequency band (Hz)

1k

2k

4k

position

Report number:

20-702-M3

ON AREA ACCORDING TO ISO 354 AND SS 25269

Date

2020-01-16

nd absorption area in a reverberation room

nd absorption area 2

m Sabine]

Absorbenten placerad i hörna (basfälla)

Client:

Manufacturer:

0.6

63

Description of test specimen:

78 1.5

76

Temperature:

Air humidity: Air pressure:

200 m3

17.0 °C 40 %

Sound absorbing pillar 400 x 400 x 2000 mm. Wooden frame with sides and top of 40 mm glass fibre slabs (Ecophon Master A). Covered with foam laminated fabric. Corner position deviates from ISO 354.

Number of specimens:

Carl Nyqvist

Measured by:

5

4

12 2.0

93

3

93 1.9

77

2

83

75

74

Absorption area (m2 Sabine)

2.1

18

86

40 %)

3

89

04

(empty:

125 250 500 1000 2000 4000 N10

Test sample Test sample (octave)

2.1

93

10

(empty: 17.7 °C)

97.2 kPa (empty: 97.2 kPa)

6

37

97

Johanson Design

0,49 2,09 1,97 2,10 2,04 1,86 1,75 5,6 2020-01-14 Measurement date:

65

09

Reverberation room volume:

Frekvens Cubic i Hz

Product identification:

53

49

Johanson Design

1.8 1

0

63

125

250

500

Frequency band (Hz)

1k

2k

4k


LEAVES

HÖJD BREDD DJUP VIKT AREA VOLYM

60,5 CM 60,5 CM 6,6 CM 0,9 KG 0,36 M2 0,038 M3

MATERIAL

Pressad polyesterfilt (återvunnen av PET-flaskor) Filt i svart / mörkgrå / ljusgrå / offwhite Tyger Blazer / Europost Magnet vid montering, 4 x ø30 x 6 mm

AKUSTISKA EGENSKAPER Frekvens i Hz

63

125 250 500 1000 2000 4000 Aw

0,0 0,1 0,5 1,0 0,9 0,9 1,0 0,6 Absorptionsklass C Testade enl ISO 354:2003, ISO 25269:2013, ISO 11654:1997

BRANDTEST

Testad av SP enligt EN ISO 11925-2

MONTERING Magnetuppfästning 4 st

BAKSIDA


BEEHIVE RECTANGULAR

HÖJD BREDD DJUP VIKT AREA VOLYM

55 CM 47,5 CM 7,5 CM 0,8 KG 0,26 M2 0,032 M3

MATERIAL

Pressad polyesterfilt (återvunnen av PET-flaskor) Filt i svart / mörkgrå / ljusgrå / offwhite Tyger Blazer / Europost Magnet vid montering, 4 x ø30 x 6 mm

AKUSTISKA EGENSKAPER Frekvens i Hz

63

125 250 500 1000 2000 4000 Aw

0,0 0,1 0,5 1,0 0,9 0,9 1,0 0,6 Absorptionsklass C Testade enl ISO 354:2003, ISO 25269:2013, ISO 11654:1997

BRANDTEST

Testad av SP enligt EN ISO 11925-2

MONTERING Magnetuppfästning 4 st

BAKSIDA


BEEHIVE

HÖJD BREDD DJUP VIKT AREA VOLYM

55 CM 47,5 CM 7,5 CM 0,5 KG 0,26 M2 0,027 M3

MATERIAL

Pressad polyesterfilt (återvunnen av PET-flaskor) Filt i svart / mörkgrå / ljusgrå / offwhite Tyger Blazer / Europost Magnet vid montering, 2 x ø30 x 6 mm

AKUSTISKA EGENSKAPER Frekvens i Hz

63

125 250 500 1000 2000 4000 Aw

0,0 0,1 0,5 1,0 0,9 0,9 1,0 0,6 Absorptionsklass C Testade enl ISO 354:2003, ISO 25269:2013, ISO 11654:1997

BRANDTEST

Testad av SP enligt EN ISO 11925-2

MONTERING Magnetuppfästning 2 st

BAKSIDA


RACE

STRAIGHT

HÖJD BREDD DJUP VIKT AREA VOLYM

CROSS

60,5 CM 60,5 CM 7,5 CM 0,9 KG 0,36 M2 0,038 M3

MATERIAL

Pressad polyesterfilt (återvunnen av PET-flaskor) Filt i svart / mörkgrå / ljusgrå / offwhite Tyger Blazer / Europost Magnet vid montering, 4 x ø30 x 6 mm

AKUSTISKA EGENSKAPER Frekvens i Hz

63

125 250 500 1000 2000 4000 Aw

0,0 0,1 0,5 1,0 0,9 0,9 1,0 0,6 Absorptionsklass C Testade enl ISO 354:2003, ISO 25269:2013, ISO 11654:1997

BRANDTEST

Testad av SP enligt EN ISO 11925-2

CURVE

MONTERING Magnetuppfästning 4 st

BAKSIDA


MOON

HÖJD BREDD DJUP VIKT AREA VOLYM

90 CM 55 CM 9 CM 0,9 KG 0,36 M2 0,064 M3

MONTERING Magnetuppfästning 3 st

BAKSIDA

MATERIAL

Pressad polyesterfilt (återvunnen av PET-flaskor) Filt i svart / mörkgrå / ljusgrå / offwhite Tyger Blazer / Europost Magnet vid montering, 3 x ø30 x 6 mm

AKUSTISKA EGENSKAPER Frekvens i Hz

63

125 250 500 1000 2000 4000 Aw

0,0 0,1 0,5 1,0 0,9 0,9 1,0 0,6 Absorptionsklass C Testade enl ISO 354:2003, ISO 25269:2013, ISO 11654:1997

BRANDTEST

Testad av SP enligt EN ISO 11925-2


PEBBLE

HÖJD BREDD DJUP VIKT AREA VOLYM

60,5 CM 60,5 CM 7,5 CM 0,9 KG 0,36 M2 0,038 M3

MATERIAL

Pressad polyesterfilt (återvunnen av PET-flaskor) Filt i svart / mörkgrå / ljusgrå / offwhite Tyger Blazer / Europost Magnet vid montering, 4 x ø30 x 6 mm

AKUSTISKA EGENSKAPER Frekvens i Hz

63

125 250 500 1000 2000 4000 Aw

0,0 0,1 0,5 1,0 0,9 0,9 1,0 0,6 Absorptionsklass C Testade enl ISO 354:2003, ISO 25269:2013, ISO 11654:1997

BRANDTEST

Testad av SP enligt EN ISO 11925-2

MONTERING Magnetuppfästning 4 st

BAKSIDA


CROPFIELD

HÖJD BREDD DJUP VIKT AREA VOLYM

60,5 CM 60,5 CM 5,5 CM 0,9 KG 0,36 M2 0,038 M3

MATERIAL

Pressad polyesterfilt (återvunnen av PET-flaskor) Filt i svart / mörkgrå / ljusgrå / offwhite Tyger Blazer / Europost Magnet vid montering, 4 x ø30 x 6 mm

AKUSTISKA EGENSKAPER Frekvens i Hz

63

125 250 500 1000 2000 4000 Aw

0,0 0,1 0,5 1,0 0,9 0,9 1,0 0,6 Absorptionsklass C Testade enl ISO 354:2003, ISO 25269:2013, ISO 11654:1997

BRANDTEST

Testad av SP enligt EN ISO 11925-2

MONTERING Magnetuppfästning 4 st

BAKSIDA


RIB WALL

HÖJD BREDD DJUP VIKT AREA VOLYM

60 CM 100 CM 1,5 CM 2,5 KG 0,6 M2 0,06 M3

MATERIAL

Pressad polyesterfilt (återvunnen av PET-flaskor) Filt i svart / mörkgrå / ljusgrå / offwhite Tyger Blazer / Europost Magnet vid montering, 6 x ø30 x 6 mm

AKUSTISKA EGENSKAPER Frekvens i Hz

63

125 250 500 1000 2000 4000 Aw

0,0 0,1 0,5 1,0 0,9 0,9 1,0 0,6 Absorptionsklass C Testade enl ISO 354:2003, ISO 25269:2013, ISO 11654:1997

BRANDTEST

Testad av SP enligt EN ISO 11925-2

MONTERING Magnetuppfästning 6 st

BAKSIDA


CAD/BIM Flertalet av våra produkter finns tillgängliga som färdiga CAD/BIM-objekt i formaten 3ds Max, Archicad, AutoCad 2D, DWG, AutoCad 3D, Material & Textures, Revit, SketchUp och pCon Planner. pCon Det perfekta verktyget för allt ifrån enkla ritningar till de mest komplexa 3D-renderingarna. Du kan med enkelhet få fram skräddarsydda lösningar till ditt projekt. Med kraftfull OFMLdata får du fram allt från mått till pris. Decibel by Johanson har i flera år arbetat fram kompletta underlag för våra produkter. Saknar du filer som underlättar för din designplanering, vänligen kontakta oss på Decibel.


HÅLLBARHET - EN VIKTIG DEL I KONCEPTET Decibel by Johanson strävar ständigt efter att

100 % förnybar el används.

skapa nya möjligheter och att förbättra våra

Alla våra designpaneler är tillverkade av pressad

produkters egenskaper ur ett hållbarhetsper-

polyesterfilt, återvunnen av PET-flaskor.

spektiv. Vi lägger stor vikt vid att produktionen sker på ett hållbart och arbetsmiljömässigt bra

KLÄDSELMATERIAL

sätt, både hos oss och hos våra leverantörer.

De tyger som används till våra ljudabsorbenter är noga utvalda och testade enligt gällande

MED FOKUS PÅ IN- OCH UTSIDA

standard av tillverkarna.

För alla produkter märkta med Ecophon Inside har vi en samarbetspartner och leverantör

Decibels strävan är att på inget sätt förändra

Ecophon som tar dessa frågor på största allvar,

eller försämra grundegenskaperna i respektive

och kan redovisa vilken miljöpåverkan materi-

komponent.

alet har. Den ljudabsorberande glasullen består av mer än 70 procent återvunnet returglas.

MÖBELFAKTA

(Glasflaskor mm som samlas in via återvinnings-

Flertalet av våra produkter uppfyller de stränga

stationer i Sverige återvinns till ljudabsorbenter)

krav som Möbelfakta står för. Det innebär ett

– världsunikt.

komplett och uppdaterat referens- och märk-

Ecophon var först på marknaden med att erbju-

ningssystem, vilket ger professionalitet och kva-

da sitt produktsortiment med ett växtbaserat

litet genom hela värdekedjan fram till slutanvän-

bindemedel och uteslöt därmed behovet av

daren. Systemet baseras på tre kravområden:

24 000 fat råolja per år i sin produktion. Dess-

- Kvalitet (tekniska krav)

utom har Ecophons produkter ett antal tred-

- Miljö

jepart- certifieringar för att säkerhetsställa en

- Socialt ansvar

sund inomhusmiljö för människan. Företagets produktion ligger i skånska Hyllinge där


DECIBEL BY JOHANSON LEVERERAR LJUDABSORBENTER SOM GÖR SKILLNAD. När vi utvecklar våra produkter utformar vi dem för att vara till glädje för både våra ögon och öron. Våra ljudabsorbenter ska vara attraktiva att se på samtidigt som de ger en behaglig ljudbild åt rummet. Tillsammans skapar design och akustisk miljö en harmonisk upplevelse. På så sätt hjälper vi till att öka välbefinnandet såväl som produktiviteten.

www.decibelab.se