Page 1

2017 Ã…RSREDOVISNING


2 BACK AHILL Ã…RSREDOVISNING 2017


BACKAHILL Ã…RSREDOVISNING 2017


INNEHÅLL

34 6 INLEDNING 8 VD HAR ORDET 10 I KORTHET 12 VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN 32 VÅRT AFFÄRSNAV 34 VISION 38 HÅLLBARHET

18

42 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

43 FLERÅRSÖVERSIKT

KONCERNEN 45 RESULTATRÄKNING 46 BALANSRÄKNING 48 KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET 49 RESULTATRÄKNING 50 BALANSRÄKNING 52 KASSAFLÖDESANALYS

24

53 NOTER 72 REVISIONSBERÄTTELSE 74 STYRELSEN


12

12 Backahill Fastigheter 18 Backahill Bjäre 24 Backahill Innehav

28

34

32

28 Backahill Utveckling 32 Backastad & Hansan 34 Backahill Vision


INLEDNING

Backahill Fastigheter

Våra fastigheter och utvecklings­projekt i Ängelholm.

Backahill Bjäre

Våra bolag och utvecklings­projekt i destinationen Båstad.

Backahill Innehav

Vårt strategiska innehav i börsnoterade bolag.

Backahill Utveckling

Våra investeringar i mindre bolag med stor utvecklingspotential.

Backastad & Hansan

Vårt affärsnav i centrala Stockholm.

Aktivitetsanläggningar Fastigheter och övriga Investeringar Logistikfastigheter


Fastigheter för framtiden Backahill är ett familjebolag med rötter i nordvästra Skåne. Grunden i vår verksamhet är att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Bolagets huvudkontor ligger i Ängelholm och vårt affärsnav Backastad & Hansan finns i centrala Stockholm. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden som alla har fastigheter och utvecklingsprojekt som gemensamma nämnare. Vi drivs av en stark entreprenörsanda och är i dag verksamma över hela landet – både med egna företag och genom våra ägarintressen i några av Sveriges ledande fastighetsbolag. Vår ambition är att vara en långsiktig partner i projekt som skapar lönsamhet och tillväxt till glädje för många människor. Vi drivs också av viljan att bidra till ett mer hållbart samhälle. Våra fastigheter och projekt utvecklas alltid med omtanke om människan, miljön och tillväxten. Vårt engagemang sträcker sig långt utanför våra fastigheters väggar, med ambitionen att vara en aktiv partner i samhällsutvecklingen. Vi värnar om vårt ursprung samtidigt som vi är med och skapar visioner för framtiden.

BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 7


VD HAR ORDET

Anders Nelson, vd Erik Paulsson, ordfรถrande Annette Bergenhem, Ekonomi & finans

8 BACK AHILL ร…RSREDOVISNING 2017


Vi står väl rustade för att bygga vidare För Backahill har 2017 varit ytterligare ett i en följd av år med positiv utveckling och starka siffror. Vid årsskiftet kunde koncernen redovisa ett resultat före skatt på 584 miljoner kronor, balansomslutningen låg på 8,8 miljarder och soliditeten hade tagit ytterligare ett kliv uppåt till drygt 75 procent. Med trygga nyckeltal och ett starkt kassaflöde ser jag framtiden an med stor tillförsikt. En stark ryggrad Backahills strategiska värdepappersinnehav utgör en stor och viktig del av koncernens verksamhet. En välbalanserad aktieportfölj har varit grunden i att ge Backahill den starka ekonomiska ryggrad vi har i dag. Det gångna året har ytterligare stärkt den bilden, med en allmänt god utveckling för bolagen i vårt innehav. Under året sålde Backahill sina aktier i det Göteborgsbaserade fastighetsbolaget Platzer, men vi kvarstår som en viktig aktör i branschen genom ett brett innehav bland de svenska fastighetsbolagen. Nya förvärv på hemmafronten År 2017 såg Backahill göra ett antal fastighetsförvärv i Ängelholm. Bland förvärven finns Norregården 1, med drygt tjugotalet lägenheter. En fastighet har övertagits från koncernbolaget Cernelle AB, två andra fastigheter invid Arenan har fogats till innehavet och genom ett köp av bolaget Fastighets AB Förmannen har även fastigheten Förmannen 3, med BilMånsson som hyresgäst, förvärvats. Under året fortskred ombyggnaden av HUS 57, det gamla Hotel Paletten, i centrala Ängelholm. I mars 2018 slog den nya träffpunkten upp portarna och erbjuder nu ängelholmarna och besökande gäster 112 rum, restaurang, spa och gym. Utöver detta har åtskilligt arbete lagts på att stödja handeln i Ängelholms centrum, ansträngningar som har belönats med att Ängelholm numera är topp tre i landet när det gäller cityhandelns utveckling.

Ökat engagemang i Bjäreturismen Backahill Bjäre AB blev under 2017 delägare i det nybildade bolaget Destination Bjäre Holding AB. Det innebär att vi nu är hälftenägare gällande driften av Hotel Skansen, Riviera Strand och Hamnplats 3, samtliga i Båstad, och Torekov Hotell. Vidare har Backahill Bjäre AB sålt aktierna i Lilla Båstad AB till Båstadtennis & Hotell AB. Från Båstadtennis & Hotell AB har Backahill Bjäre AB i sin tur förvärvat verksamheten i Norrvikens trädgårdar, och tar under det nybildade bolaget Norrviken Utveckling AB hand om drift, förvaltning och utveckling där. Vi är också delägare i fastighetssidan av anläggningen. På förvärvsfronten kan nämnas införskaffandet av bostadsfastigheten Båtsmannen 6, belägen i centrala Båstad. Arbetsintensivt och produktivt I Stockholm, där Backahills affärsnav Backastad & Hansan är beläget, fortskred under verksamhetsåret de två stora projekten på Gustavsberg och Graninge Strand. I Gustavsberg bygger vi om den klassiska gamla sanitetsporslinsfabriken till 240 attraktiva lägenheter och Graningeprojektet innefattar byggnation av både flerbostadshus och ett livsstilsinriktat äldreboende. Sammantaget har 2017 varit ett arbetsintensivt och produktivt år, där vi emellanåt har vandrat bortom vår kärnverksamhet. Ett exempel är förvärvet av Findusanläggningen i Bjuv. Där vill vi bidra till en stark destinationsutveckling genom att erbjuda förutsättningar för en innovativ och hållbar livsmedelsproduktion, kombinerad med ett stort antal arbetstillfällen. Projektet är ett gott exempel på Backahills filosofi att skapa en tillväxt och lönsamhet som kommer alla i närområdet till del. Det är en filosofi och en ambition vi står mycket väl rustade att bygga vidare på under 2018. Ängelholm i april 2018 Anders Nelson, vd BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 9


I KORTHET Examens-­ arbete om miljö

Scandinavian Mountains Airport: ETA 2019

Inom projektet Miljöbron Skåne har ett antal studenter från Lunds universitet engagerat sig i två av Backahills hållbarhets­ projekt. De undersöker bland annat vilka åtgärder som krävs för att få miljöcertifieringen Miljö­byggnad Silver för fastigheten Vråken 28 vid Stortorget i Ängelholm. Ytterligare en studentgrupp arbetar med att ta fram en miljöpolicy för Backahill.

Sälenfjällen är Sveriges fjärde största turistdestination, med över två miljoner besökare varje år. Trysil på andra sidan gränsen är Norges främsta vinterdestination med en miljon besökare. Numera samarbetar man från svensk och norsk sida under namnet Scandinavian Mountains för att skapa en destination för hela världen att besöka året om. Backahill, som genom Skistar funnits på plats i fjällvärlden sedan 1975 är med som ett av många engagerade företag. Bland annat byggs en ny flygplats för närmare 700 miljoner kronor, med en 2,5 kilometer lång landningsbana där första flygplanet beräknas landa under 2019. Läs mer på sidan 31

Platzeraktier avyttrades

Erik Paulsson, ordförande Backahill

Rekord på Kapitalmarknadsdagarna 2017 års upplaga av Kapitalmarknadsdagarna, den tionde i ordningen, slog rekord i både antal deltagare och företag. Kapitalmarknadsdagarna har blivit en sommartradition i Båstad i juli, då representanter för Sveriges stora fastighetsbolag utbyter nyheter, kunskap och erfarenheter under två dagar. Backahill står som värd för evenemanget. 10 BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017

I höstas stod det klart att Backahill säljer hela sitt aktieinnehav i Platzer Fastigheter Holding AB till Länsförsäkringar Skaraborg. Både ägandet och allt samarbete som Backahill och Platzer haft i nästan tio år har varit såväl givande som en god investering. Platzer är ett välskött och spännande bolag med stor potential, men när möjligheten att sälja dök upp såg Backahill det som ett tillfälle att i stället öka fokus på det övriga långsiktiga fastighetsinnehavet och på Skistar. Läs mer på sidan 25

Gröna obligationer En av de hetaste trenderna på kapitalmarknaden, inte minst vad gäller bygg- och fastighetsbranschen, är så kallade gröna obligationer. De är bundna till olika slags projekt med tydlig miljö- och hållbarhetsprofil, som till exempel miljöcertifierade byggnader. Finansbolaget SFF, som Backahills bolag Hansan är serviceagent för, har sett en ökad efterfrågan på gröna obligationer och har i år för första gången fått kreditvärderingsinstitutet Moody’s högsta betyg för sina, GB1 eller »Excellent«. Läs mer om SFF på sidan 33


7,6

Så många procent ökade handeln i centrala Ängelholm under 2017 jämfört med tidigare år. Det gör Ängelholm till landets tredje främsta kommun vad gäller utveckling och tillväxt av handeln i stadskärnan. Det visar Fastighetsägarnas årliga statistik.

BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 11


BACKAHILL FASTIGHETER


På Storgatan i Ängelholm blandas butiker, bostäder, service, restauranger och kontor.

Vi är ett av de ledande fastighetsbolagen i Ängelholm. Vår ambition är att med tradition och långsiktighet bidra till stadens hållbara utveckling och ett levande centrum.

Ä

ngelholm är en kuststad med goda kommunikationer, vackra omgivningar och ett varierat näringsliv. Här har Backahill sedan länge utvecklat sin kärnverksamhet i nära samarbete med kommunen och med stor lyhördhet för ängelholmarnas behov. Vår affärsidé är att skapa god lönsamhet och värdetillväxt genom en marknadsorienterad fastighetsförvaltning. Det betyder att vi strävar efter att ha välskötta fastigheter med hög standard så att våra hyresgäster trivs – och att vi är öppna för nya idéer som kan skapa affärsmöjligheter för de företag som hyr i våra kommersiella fastigheter. FASTIGHETER I CENTRUM I vårt affärsområde Backahill Fastigheter har vi i dag totalt 96 000 kvadratmeter yta i Ängelholm, fördelat på 465 lägenheter och 160 lokaler för

butiker, kontor, skolor, hotell och lättare industri. Många av våra fastigheter ligger på Storgatan, stadens shoppingstråk och en populär mötesplats för ängelholmarna. Här finns en bra blandning av bostäder, butiker, service, restauranger och kontor – grunden för trivsel och ett levande centrum dygnet runt. I en tid då e-handel och köpcenter utanför stadskärnorna påverkar den centrala handeln och folklivet, kan vi med glädje konstatera att Ängelholms cityhandel fortsätter att öka; enligt Fastighetsägarnas undersökning med hela 7,6 procent, vilket gör Ängelholm till tredje bästa stadskärna i Sverige. Väletablerade aktörer bland våra hyresgäster, som till exempel Åhléns, har under året valt att förnya sina kontrakt, något som bidrar till ett levande, utvecklande centrum. FLER OCH BÄTTRE LÄGENHETER Vi fortsätter också våra planer att förtäta och komplettera för att bidra till en mer levande BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 13


Nyöppnade HUS 57 är inte bara ett hotell utan också en populär mötesplats för såväl ängelholmare som besökare från andra ställen.

14 BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017


FASTIGHETER

 Restaurang Sikrot vid Rönne brygga är en naturlig mötesplats för invånarna i Ängelholm.

 Fågelsången 3 i Ängelholm skapar nya bostadsmöjligheter för stadens befolkning.

 Nybyggnationen av Motor Village är strategiskt belägen intill E6:an.

stadskärna med fler lägenheter. Vi har bland annat skrivit planavtal med kommunen för Fågelsången 3, där 65 nya, centrala lägenheter byggs ovanpå det befintliga parkeringshuset. Under 2017 påbörjade vi etapp 1 i installationen av fiber i våra lägenheter. Ungefär 100 lägenheter har redan fått en efterlängtad förhöjd standard vad gäller internet, med högre hastighet och IP-telefoni. Totalt installeras fiber i 500 lägenheter – ett arbete som kommer att vara klart under 2019.

MODERNT STADSHOTELL Trots väderutmaningar stod HUS 57, gamla Hotel Paletten på Östergatan, klart i slutet av året. Hotellet har nu mer än dubbelt så många hotellrum (från 42 till 112) – ett lyft inte bara för turism och besöksnäring utan framför allt för Ängelholms näringsliv. HUS 57 har utformats som ett modernt stadshotell och en naturlig mötesplats med restaurang och konferensmöjligheter. Hotellet, som är ett Best Western Plus, invigdes i mars 2018. BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 15


IDROTT Den lokala idrotten ligger oss varmt om hjärtat. Dels gillar vi sport och hejar på våra hemmalag, dels ser vi hur mycket ett aktivt liv betyder för ungdomar, både vad gäller hälsa och engagemang. Det vill vi vara med och stötta.

Rögle BK har verksamhet på såväl ungdomsnivå som seniornivå. Klubbens seniorer inspirerar både utövare och åskådare genom sitt spel i Svenska Hockeyligan. Ängelholms fotbollsförening aktiverar många glada barn och ungdomar men även äldre spelare på seniornivå. Innebandyklubben FBC Engelholm är en organisation med stort engagemang.

16 BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017


BACK AHILL Ã…RSREDOVISNING 2017 17


BACKAHILL BJÄRE


Backahill är del­ägare i Riviera Strand som är en viktig del i utvecklingen av Bjäre­halvön som besöksdestination.

Bjärehalvön är hemma för oss – en plats med historia och potential. I detta affärsområde har vi samlat bolag och projekt som vi driver för att utveckla Båstad med omnejd som destination.

B

järehalvön är ett välbekant semester­mål men också en bygd med vacker natur och stark entreprenörsanda. Vi är numera hälften­ägare i driftsbolaget Destination Bjäre, som har hand om bland annat Hotel Skansen med den berömda tennisarenan, Riviera Strand, Hamnplats 3 och Torekov Hotell. Tillsammans bildar dessa navet i den växande besöksnäringen. De flesta av fastigheterna ägs av Båstadtennis & Hotell AB, som i sin tur är delägt av Backahill. TRADITION OCH FÖRNYELSE Vi är delägare i Riviera Strand som ligger vid stranden intill Malens havsbad, strax utanför Båstads centrum. Hotellet erbjuder ett modernt semesterboende med 148 sviter, varav en tredje-­ del är ägarsviter. Genom Båstadtennis & Hotell AB förvärvades

Båstad Krog och Spa AB, vilket innefattar arrendeavtalet till verksamheten Badkrukan i hamnområdet, som en del i vår vision att komplettera området kring Hotel Skansen med fler möjligheter till rekreation och upplevelser. ATTRAKTIVT HANDELSOMRÅDE På vägen in mot Båstad från motorvägen ligger vårt handelsområde Entré Båstad som har ett tiotal butiker med bra variation och attraktions­ kraft. Det strategiska läget gör att Entré Båstad med stor sannolikhet kommer att locka till sig ännu fler verksamheter i framtiden. Vi ser också positivt på området Tuvelyckan som växer fram mellan havet och den nya järn­ vägsstationen vid Hallandsåstunneln. Här har vi nyligen fått klartecken att bygga en förskola för cirka 100 barn i åldern 0–5 år – ett sätt att tillgodose behovet av service och omsorg i det nya området. BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 19


20 BACK AHILL Ã…RSREDOVISNING 2017


Området kring Hotel Skansen i Båstad är den naturliga mittpunkten på Bjärehalvön. Hela bygden sjuder av entreprenörsanda och vilja att utveckla området till en destination med stor attraktionskraft.

BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 21


BJÄRE

De nybyggda hyresrätterna i Agardhsgården blev inflyttningsklara vid årsskiftet.

»Vår ambition är att utveckla Båstad som destination. Det innebär också att skapa mötesplatser som i sin tur skapar möjligheter och idéer för näringslivet.« Vi vill utveckla ett Båstad för alla. Därför har vi under året kompletterat den centrala bostadsfastigheten Båtsmannen 6 genom avtalat förvärv av grannfastigheterna Båtsmannen 4 och 5, två stora tomter där vi planerar för ett attraktivt, centralt seniorboende samt lokaler. Vid årsskiftet flyt­tade också de första hyresgästerna in i den kulturhistoriska Agardhsgården, som renoverats och nu består av 20 hyresrätter i klassisk skåne­ gårds­miljö. År 2017 fick vi bygglov för vårt nya livsstilsboende Båstad Greenside, intill Båstad Golfklubb i Boarp. Ett antal radhus i New England-stil uppförs med start 2018. Här kommer det att finnas pool och padelbana för ett bekvämt och aktivt liv, och medlemskap i golfklubben ingår. DESTINATIONSUTVECKLING På andra sidan Båstad driver vi ett projekt för att utveckla Norrviken som anrikt besöksmål med restaurang och historiska stilträdgårdar, där hälsa och hantverk står i centrum. Huvudbyggnaden 22 BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017

Villa Abelin har återfått sin forna glans och vi planerar för fler hantverkslokaler. Under året har en stor tomt förvärvats, med målet att bli plats för internatet Apelrydsskolans nya elevhem, som också kommer att fungera som säsongsboende för anställda inom besöksnäringen. För oss är det ett sätt att bidra till att lösa behovet av bostäder, samtidigt som vi är med och gör bygden mer levande året om. Vår ambition är att utveckla Båstad som destination. Det innebär också att skapa mötes­ platser som i sin tur skapar möjligheter och idéer för näringslivet. År 2017 höll vi för tionde året i rad Kapitalmarknadsdagarna, med ett nytt rekord för antalet deltagare. Evenemanget samlar fastighetsägare och investerare från hela Sverige. En annan mötesplats där idéer kan födas ur samverkan är Båstads företagsby, ett växande nav som stärker och utvecklar det lokala entre­ prenörskapet. I företagsbyn, belägen i ombyggda lokaler i Dala, finns i dag ett femtiotal företag i olika storlekar och branscher.


 Norrviken med vackra Villa Abelin som varsamt renoverats.  Bjärehalvön lockar turister och är en given plats för utomhusaktiviteter… ... men också för upplevelser inomhus i vackra miljöer som Pensionat Hjorten.  Entré Båstad – en handelsplats med potential.

BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 23


BACKAHILL IN NEHAV

24 BACK AHILL Ã…RSREDOVISNING 2017


Wihlborgs. Kvarteret Sirius är under uppbyggnad i ett av Malmös mest spännande områden - Nyhamnen, strax intill Malmö centralstation.

 Brinova. I fastigheten på Borgmästargatan i Landskrona finns det kommersiella ytor och lägenheter.  Catena. Norra Varalöv 31:11 är en del av E-City Engelholm, belägen längs med E6:an där Boozt.com hyr 43 500 kvadratmeter.

Backahill har ett strategiskt aktieinnehav i fem börsnoterade fastighetsbolag med representation över stora delar av Sverige. Dessutom intressen i Skandinaviens största skidanläggningar.

B­­

ackahill är en aktiv och långsiktig ägare i fem fastighetsbolag. Wihlborgs är det ledande kommer­siella fastighetsbolaget i Öresundsregionen med kontor och fastighetsbestånd i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. Fabege har ett fastighetsbestånd som är koncentrerat till fyra tillväxtområden i huvudstadsregionen: Stockholms innerstad, Arenastaden, Solna Business Park och Hammarby Sjöstad. Diös är norra Sveriges största privata fastighetsbolag med verksamhet från Borlänge i söder till Luleå i norr. Catena är specialiserat på logistikfastigheter i Sverige, och Brinova Fastigheter med säte i Helsingborg är ett nybild­at fastighetsbolag med

inriktning på samhällsfastigheter och hyresbostäder i södra Sverige. Backahill är storägare tillsammans med Fastighets AB Balder. Året har präglats av en förändring i investeringar, engagemang och resurser. För att ytterligare kunna fokusera på pågående och kommande investeringar på Bjärehalvön och i Skistar, valde Backahill att sälja sitt innehav om 5 miljoner A-­aktier i Platzer Fastigheter Holding AB till Länsförsäkringar Skaraborg. I Diös gjordes en nyemission i januari 2017. Det befäster bolagets position som norra Sveriges största fastighetsbolag. Brinova börsintroducerades 2016 och har haft en fortsatt expansion 2017 genom förvärv av flera nya fastigheter i södra Sverige. Backahill har sedan bröderna Paulsson bildade BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 25


Backahill har ett stort engagemang i den skandinaviska fjällvärlden.

26 BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017


INNEHAV

Fabege.  Fastigheten Orgeln 7 är en del av kvarteret Grand Central Sundbyberg vars syfte är att främja näringslivet i Sveriges mest snabbväxande och tätbefolkade stad.  Pelaren är ett landmärke med stjärnglans i den nya stadsdelen Söderstaden, Stockholm.

Skistar 1975 engagerat sig i den skandinaviska fjäll­världens utveckling till en destination med internationell attraktion. I dag driver man skid­ anläggningar i Sälen, Åre, Vemdalen, Hemsedal, Trysil och Hammarbybacken. Skistar är också stor­ägare i den österrikiska skidanläggningen St Johann in Tirol, där två nya liftar invigdes 2017.

Planer på att bygga ett nytt hotell finns också. Som ett led i att ytterligare öka valfrihet, service, tillgänglighet och bekvämlighet i de skandinaviska fjällen, har det nybildade bolaget Scandinavian Mountains fått uppdraget att bygga en flygplats (läs mer på sid 31). 

BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 27


BACKAHILL UT VECKLING

28 BACK AHILL Ã…RSREDOVISNING 2017


 Klädmärket SIR of Sweden expanderar.

 Läkemedelsföretaget Cernelle, som utvecklar plantbaserade läkemedel, är ett av flera intressanta bolag i Backahill Utvecklings portfölj.

Vi investerar i entreprenörsdrivna verksamheter med stor utvecklingspotential. Allt från semester­boende och idrott till mode och läkemedel.

lla företag har varit små och behövt stöd i sin utveckling med kapital och erfarenhet. Backahill väljer att genom Backa­hill Utveckling gå in med olika former av investeringar i bolag som vi bedömer har stor utvecklingspotential, stark vilja, spännande affärsidéer och utmärkta produkter. Vår idé är att hjälpa dessa företag till nästa nivå genom att erbjuda affärskompetens, finansiella resurser och ett stort nätverk. OLIKA BRANSCHER I dag har vi en utvecklingsportfölj som består av utvecklingsprojekt, börsinnehav och kommande börsprojekt – ofta i verksamheter kopplade till bygg- och fastighetsbranschen. Men vi har också intressen i läkemedelsbranschen genom Cernelle som utvecklar växtbaserade läkemedel mot prostataproblem. Tack vare en ökad

efterfrågan på produkten Cernitol har betydande investeringar behövts i anläggningen i Vegeholm under 2017. Nytt laboratorium och nya kontorslokaler kommer att stå klara under nästa år. Vi har också ett aktivt ägande i det anrika klädföretaget SIR of Sweden som befinner sig i en intressant expansionsfas. FOODHILLS Backahill har alltid haft en stark vilja att skapa nytt ur det gamla, och kopplingen till lantbruk, matproduktion och bygdens väl är stark. När Findusfabriken i Bjuv lades ned 2017 försvann både jobb och en stor livsmedelsproducent. Det gav fantastiska möjligheter till nya idéer. Där vill Backahill som stabil partner vara med och skapa destinationen Foodhills – en plats för cirkulär, hållbar matproduktion med flera olika grödor och energismart drift och produktion. Samtidigt som ett viktigt kapitel i bygdens historia får en fortsättning, inte ett avslut. BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 29


UTVECKLING

 Hållbart boende i kvarteret MariaHof i Helsingborg.  Gustavslund är ett av de områden där Backahill planerar för en upprustning som inkluderar nya bostäder och bättre service.

FOKUS PÅ HELSINGBORG Vad gäller utveckling inom bygg och fastighet har vi fortsatt vår satsning på Helsingborg, framför allt i Mariastaden. Under året påbörjades bygget av 77 hyresrätter i trevåningshus i kvarteret MariaHof som kommer att stå klara under 2019. Här lägger vi stor vikt vid ett hållbart boende med människan i centrum – bilfritt, parkering under jord som ger plats för liv och umgänge på trevliga gårdar mellan husen. 30 BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017

I populära Gustavslund, i sydöstra delen av Helsingborg, har ett nytt planavtal blivit godkänt gällande Aron 27. Ett projekt som innebär upp­ rustning av stadsdelscentrumet som leder till såväl bostäder som ny livsmedelsaffär.


FJÄLLEN SOM VÄRLDSDESTINATION Ett annat av våra utvecklingsprojekt fokuserar på potentialen i den skandinaviska fjällvärlden, något som vi sett i över 40 år. Här samverkar två länder, flera kommuner och destinationsbolag samt hundratals lokala och regionala företag inom besöksnäringen med det gemensamma målet att välkomna fler och mer långväga gäster till området och se till att här finns service som tillgodoser alla behov. Under namnet Scandinavian Mountains håller Sälen- och Trysilfjällen på att utvecklas till

en världsdestination. Backahill är delägare i bolaget med samma namn vars huvudsakliga syften är två: dels att bygga en ny, internationell flygplats som öppnar 2019, dels att på sikt förverkliga planerna på ett nytt handelscentrum vid norska gränsen på vägen mellan Sälen och Trysil. Samtidigt tar en strategisk plan för Skistars olika anläggningar form. Verksamheten i Scandinavian Mountains AB finansieras till stor del av lokala näringsidkare genom en nyligen genomförd nyemission.

BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 31


Fabege, foto Jeanette Hägglund.

BACKASTAD & HANSAN

32 BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017


Graninge Strand, ett projekt som bland annat består av ett seniorboende med 54 lägenheter, hade byggstart under året.

Vi har kunskap, erfarenhet och ett stort nätverk inom fastigheter och finans. Vår roll är att generera affärer – som aktiv partner eller rådgivare.

V

år närvaro i Stockholm fungerar som ett affärsnav där våra gedigna meriter och omfattande nätverk inom fastighets- och finanssektorn tillsammans utgör en bas för affärer. Vi agerar som allt från rådgivare till aktiv partner i projekt som kräver en stark resurs i form av kompetens, ledning och finansiellt nätverk. AKTUELLA BOSTADSPROJEKT Vårt bolag Backastad, en vidareutveckling av affärsnavet Hansan, utgör en plattform och bas för samhällsbyggande och projektutveckling av bostäder. Backastad fokuserar bland annat på seniorbostäder, trygghetsboende och bostäder för vård och omsorg och driver i nuläget två Stockholmsbaserade bostadsprojekt, varav ett är Graninge Strand. Det har fått en efterlängtad byggstart

Anrika fabriksområdet Gustavsberg får nytt liv.

under året. Vi har upphandlat, genomfört och avslutat allt sprängningsarbete för ett seniorboende med 54 lägenheter. Huvudbyggnaden på området, tidigare Graninge Stiftsgård, byggs också om. Där finns dessutom möjlighet till nyproduktion av 130 bostäder. Det andra projektet är Fabrikshuset i Gustavs­­berg. Där, i hamnen, har den gamla sanitetsporslinsfabrikens anrika och karakteris­tiska miljö fått nytt liv. Här bygger vi 240 moderna lägenheter med tydliga arkitektoniska spår av fabrikshistoria i det som blir den nya stadsdelens flaggskepp. Under året har bygget gått in i slutfas med beräknad inflyttning 2018. Totalt kommer det i området att byggas 1 400 nya bostäder på 20 minuters pendlingsavstånd från Stockholms innerstad. FRAMGÅNGSRIK FASTIGHETSFINANSIERING På vårt Stockholmskontor drivs också, via Hansan, serviceagenten SFF, Svensk Fastig­hets Finansiering. Det emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden via ett MTN-program på tolv miljarder kronor. Obligationerna är säkerställda med pantbrev i fastigheter och noteras på NASDAQ Stockholm. SFF ägs till lika delar av de noterade fastighetsbolagen Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB och Wihlborgs Fastigheter AB. I Hansans uppdrag ingår att sköta bolagets kapitalförvaltning, administration, redovisning och finansiella rapporter. Bolaget har under 2017 kunnat se en fortsatt god efterfrågan på företagsobligationer i allmänhet och så kallade gröna obligationer i synnerhet. SFF fick också under året högsta möjliga betyg av Moody’s för just dessa. BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 33


BACKAHILL VISION

34 BACK AHILL Ã…RSREDOVISNING 2017


GAMLEGÅRDEN Mitt i Båstad vill vi skapa inte bara efter­längtade centrala bostäder utan också en plats för social samvaro och centrumhandel.

ERIKSHUS Norrviken utvecklas vidare och nästa projekt är ett andra växthus.

Vi utvecklar ständigt nya idéer om bostäder, mötesplatser och verksamheter. Här är några visioner från ritbordet. PARKSKOLAN En av Ängelholms sista kulturbyggnader är Park­skolan, den över 100 år gamla Q1-märkta nationalromantiska byggnaden vid Stadsparken. Den har fungerat som allt från läroverk och musik­skola till vandrarhem och kafé. Här vill vi skapa Ängelholms första entreprenörshus – en mötesplats för innovationer och företagande. Tanken är att ge plats för små företag med stora idéer och i huset sammanföra människor och idéer från olika näringar, skapa förutsättningar för korsbefruktning, mentorskap och utveckling. På så sätt kan Ängelholms entreprenörer hitta det de söker på hemmaplan och tillsammans verka för att utveckla stadens näringsliv. BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 35


VISION

NYA TORG  Nya torg är tänkt att få nytt liv genom ett inspirerande centrum för matupplevelser från världens alla hörn. Vi skissar på en fastighet med 78 lägenheter och en välkomnande saluhall på gatuplan. KV BÅTSMANNEN  Båstad har många äldre medborgare som inte vill ge avkall på sin boendekvalitet. Därför bygger vi ett attraktivt seniorboende med hög standard i centrala Båstad.

36 BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017

»Vi vill utveckla en sjudande mötesplats i idrottsstaden Ängelholm för ut­ övare och aktiva på alla nivåer. Här ska finnas plats för allt från knatteträning i fotboll, löprundor och gympass till stora event och matcher.«


ARENASTADEN  För oss är Arenastaden en vision om en organiskt växande idrottsanläggning med gemensam kärna och logistik. Vi vill utveckla en sjudande mötesplats i idrottsstaden Ängelholm för utövare och aktiva på alla nivåer. Här ska finnas plats för allt från knatteträning i fotboll, löprundor och gympass till stora event och matcher med nationell status.

KVADRATEN  Mitt i Bjuv har vi fått klartecken för en grupp LSS-lägenheter samt sammanlagt 28 lägenheter i två nya fyravåningshus. Marken är en gammal industritomt med närhet till handel, service och kommunikationer.

BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 37


Hållbarhet för framtiden På Backahill arbetar vi för att hitta hållbarhet i allt vi sysslar med, i den egna koncernen likväl som i bolag där vi har ett betydande inflytande. Detta kommer till olika uttryck på olika nivåer. I ett makroperspektiv strävar vi efter en hållbar samhällsutveckling där människor trivs i sin miljö och kan sysselsätta sig. På mikronivå byter vi ut ineffektiva armaturer på våra fastigheter och återvinner papper på det egna kontoret. En hållbar helhetssyn bygger på en medvetenhet om vikten av social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet i agerandet. Backahill kommer under 2018 att fastställa en policy för ett strukturerat arbete med såväl miljöpåverkan som en vidare syn på hållbarhet. SOCIAL HÅLLBARHET Det är viktigt att vårt samhälle är tryggt, tillåtande och inkluderande för att individen ska trivas och kunna bidra till utveckling på bästa sätt. Människor som får växa upp med utbildning, rättvisa, jämlikhet, trygghet och sysselsättningsmöjligheter mår bättre och är mer produktiva. Backahill tillämpar en helhetssyn på samhällets utveckling. Vi arbetar lokalt och regionalt med att stötta föreningar och projekt som arbetar med att barn och ungdomar ska finna sysselsättning på olika sätt. Detta kan vara i form av idrottsutövande eller på annat sätt se till att dessa barn och ungdomar hittar en givande aktivitet som passar just dem. Vi arbetar genom vårt ägande i Arenabolaget i Ängelholm AB för att få till ett samlat arenaområde där många olika fritidsaktiviteter kan samordnas, vilket ger främst ungdomar sysselsättning och bättre hälsa samtidigt som det minimerar transportbehoven. På en annan nivå ger det en attraktion åt samhället och ett förstärkt underlag för staden att växa i form av bostäder, verksamheter och skolor. I ett annat projekt strävar vi efter att skapa en mötesplats för unga entreprenörer. I direkt anslutning till Ängelholms gymnasieskola föreslår vi ett entreprenörshus i den gamla Parkskolan som ska inrymma stödjande verksamhet och flexibla och tilltalande lokaler för små företag att växa i. Här finns också plats för högskoleutbildningar, något som orten saknar i dag. I Båstad saknar 38 BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017

»Vårt samhälle måste lära sig hushålla med resurser – vare sig det gäller energi, vatten eller naturtillgångar.« Apelrydsskolan resurser att utvidga sitt utbud inom gymnasieutbildningar. Backahill har därför förvärvat mark av skolan och uppför en ny elevhemsbyggnad som ger skolan ny potential och fler elever möjlighet att studera. EKOLOGISK HÅLLBARHET Vårt samhälle måste lära sig hushålla med resurser, vare sig det gäller energi, vatten eller våra naturtillgångar. Vi verkar främst i fastighetsbranschen och där är det viktigt att vi ser till resursutnyttjande i anläggningarnas hela livscykler. Det handlar om klimatreglering, energihushållning och val av material och system. Vi har inte heller oändligt med plats. Mark som tas i anspråk bör därför nyttjas maximalt. Backahill jobbar med ett förtätningsprojekt på ett parkeringsdäck i Kvarteret Fågelsången 3 i Ängelholm. Planen är att bygga närmare 70 nya bostäder ovanpå anläggningen utan att ta ny mark i anspråk. I projektet med Parkskolan planerar vi att renovera och komplettera den gamla byggnaden och fylla den med nytt liv så att livslängden på byggnaden förlängs avsevärt. I Båstads centrum har vi en tom gammal livs­ medelsbutik med ett stort platsanspråk. Denna planerar vi att riva och ersätta en enplansbyggnad och markparkering med underjordiskt garage och en handelsgård med två våningar bostäder ovanpå i attraktiv form. Under hösten 2017 inledde Backahill ett samarbete med organisationen Miljöbron som ger högskoleelever uppdrag inom miljöområdet. För Backahill har två elevuppdrag formulerats som arbetas fram under våren 2018. I det mindre uppdraget formuleras ett förslag till en miljöpolicy för


koncernen, och i det större uppdraget studerar man konsekvenserna av en miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad Silver. Efter dessa uppdrag avser Backahill att fastställa riktlinjer för ett strukturerat hållbarhetsarbete. EKONOMISK HÅLLBARHET Våra städer behöver ett utbud av varor, tjänster och service för att fungera tillfredsställande och inte generera transporter i onödan. I praktiken innebär detta att Backahill vid uthyrning av handelslokaler analyserar vad orten saknar i sitt utbud och försöker fylla det behovet. Hotellet HUS 57 är ett sådant exempel. Ängelholm saknade ett centralt hotell av klass. Backahill köpte det gamla Hotel Paletten, utgick från befintlig stomme och byggde ett nytt, större hotell som nu fungerar som mötesplats även för ortsbefolkningen. Mindre orter behöver ofta några starka verksamheter som många verksamheter kan fungera runt om, vilket i sin tur genererar underlag för annan

service. I bolaget Båstadtennis & Hotell AB driver vi Skansenanläggningen där Båstadtennisen har sin hemvist samt Båstad Hamn. Hotellet med sina restauranger, events, spa, konferenser med mera utgör en motor i Båstads näringsliv som ger ortens andra verksamheter möjlighet att utvecklas. I Båstad Företagsby AB tillhandahåller vi möjligheter för verksamheter i Båstad att utvecklas och en samlingsplats för erfarenhetsutbyte och samarbete. I Bjuv lades den stora arbetsgivaren Findus ned produktionen. Där har Backahill tillsammans med andra delägare i det nystartade Foodhills AB tagit över både anläggning och verksamhet. Foodhills satsar på att bedriva en ekologiskt cirkulär livsmedelsproduktion som bidrar till en hållbar global utveckling. Satsningen räddar sysselsättningen åt individer, ger Bjuv en möjlighet att fortsätta utvecklas, återanvänder byggnader och anläggningar och utvecklar nya hållbara sätt att odla. Hållbarhet ur flera aspekter och på många nivåer. BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 39


BACKAHILL I SIFFROR 2017

40 BACK AHILL Ã…RSREDOVISNING 2017


BACK AHILL Ã…RSREDOVISNING 2017 41


Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Backahill AB, org nr 556590-8547, avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning. Styrelsens säte är Ängelholm. Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (Tkr). Till följd av detta kan avrundningsdifferenser förekomma. INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten består av konsulttjänster inom ekonomi och management samt förvaltning av fastigheter och värdepapper. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Förvaltningen av de strategiska värdepappersinnehaven har även under 2017 genererat ett bra rörelseresultat och ett starkt kassaflöde. Koncernen har under 2017 avyttrat sitt innehav i Platzer Fastigheter AB med en positiv resultateffekt. Backahillkoncernen är fortsatt ägare till mer än 10% av aktierna i Skistar AB (publ), Diös Fastigheter AB (publ), Fabege AB (publ), Catena AB (publ), Wihlborgs Fastigheter AB (publ) och Brinova Fastigheter AB (publ). Koncernens innehav i SBB Norden AB (publ) noterades i början av 2017 på Nasdaq First North. Backahill Fastigheter AB har under året förvärvat fastigheten Norregården 1 i Ängelholm, genom köp av bolaget Backahill Norregården AB. Bolaget har via nybildade bolaget Backahill Vegeholm AB förvärvat fastigheterna Vegeholm 1:5 och 1:6 i Ängelholm från koncernbolaget Cernelle AB. Backahill Fastigheter har även via helägda dotterbolaget Backahill Vilhelmsfält AB förvärvat fastigheterna Ängelholm 5:63 och 5:51 i Ängelholm. Tillika har bolaget förvärvat fastigheten Förmannen 3 i Ängelholm, där bland annat Bilmånsson är hyresgäst, genom köp av bolaget Fastighets AB Förmannen. Bolaget har vidare bildat bolaget Backahill Gamlegården AB som via en intern avyttring från Fastighets HB Aron förvärvat fastigheten Banken 1 i Båstad. Om- och tillbyggnaden i dotterbolaget Backahill Hotellfastigheter AB har framskridit väl och hotellet, HUS 57, öppnade och hade invigning i mars 2018. Dotterbolaget Backahill Båstad AB har under året bildat bolaget Backahill Båtsmannen 6 AB och förvärvade fastigheten Båtsmannen 6 i Båstad. Vidare bildades bolagen Backahill Studenthem AB och Backahill Elestorp AB, ingen verksamhet är igång i dessa bolag vid skrivandet av 2017 års förvaltningsberättelse. I de dotterbolag som innehar fastighetsbestånd är samtliga fastigheter fullt uthyrda, endast i ett fåtal fastigheter har det skett omflyttningar under året. Backahill Holding AB har avyttrat bolagen Backastad Omsorg Vellinge AB, Fina Fågeln i Vellinge AB, Norregårds Fastighets AB med positiv resultateffekt. Bolaget har internt avyttrat Backastad Projekt AB till Backastad AB. Bolaget Backastad Silvergården AB har bildat 3 st dotterbolag som i sin tur bildat vardera 4 st dotterbolag. Därefter har fastigheten Kil 1:5 i Nacka kommun genom klyvning delats upp i tolv nyfastställda fastigheter som internt sålts till de nybildade dotterbolagen.

42 BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017

Backahill Utveckling AB har under 2017 blivit delägare i bolagen Foodhills AB och Foodhills Fastigheter AB. Följande bolag har under året avyttrats: Hornbrytaren 1 AB, Ski Lodge Skalspasset AB, LL Restaurang Fastigheter AB samt Storebro Herrgård AB och Storebro Herrgård KB. Dotterbolaget Cernelle visar positiv tillväxt i Sverige och Japan. Processen för att erhålla registrering av Cernitol i prioriterade länder inom EU och Asien pågår. Under året har byggnation av nytt laboratorium och kontor startat och i samband med detta har bolagets fastigheter avyttrats inom koncernen till Backahill Vegeholm AB. Backahill Bjäre AB har under 2017 blivit delägare i nybildade bolaget Destination Bjäre Holding AB, vilket innefattar driften av Hotel Skansen i Båstad, Riviera Strand, Torekov Hotell och Hamnplats 3 i Båstad via en omstrukturering av Scandinavian Resort. Vidare har bolaget sålt aktierna i Lilla Båstad AB via en apportemission till Båstadtennis & Hotell AB. Backahill Bjäre AB har även bildat bolaget Norrviken Utveckling AB som förvärvat verksamheten i Norrviken trädgårdar av Båstadtennis & Hotell AB. Vidare har Båstad Financing AB förvärvat resterande aktier i Hamnbacken i Båstad AB. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT Den omfattande och minutiösa ombyggnad av Backahill Båstad ABs fastighet Agardsgården 1 & 2 i Båstad, till hyreslägenheter, har blivit färdigställd och hyresgäster flyttade in under januari månad. Backahill Båtsmannen AB har förvärvat fastigheterna Båtsmannen 4 & 5 och Malen 1:42 i Båstad. Intressebolaget Foodhills Fastighet AB har förvärvat och tillträtt fastigheterna Bjuv 23:1, del av Selleberga 17:1 och Lunnahus 4:2 i Bjuv, fd. Findusanläggningen i Bjuv. FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Backahill kommer att fortsätta vara aktiva och delaktiga i utvecklingen i Nordvästra Skåne. En stark balansräkning och stabilt kassaflöde gör att koncernen är rustad för kommande intressanta projekt. Lönsam tillväxt med ett hanterbart risktagande är den grundläggande affärsprincipen inom koncernen. De definierade riskområdena omvärldsrisker, operativa risker samt finansiella risker hanteras löpande som en integrerad del av verksamheten och med en tydlig strategi för varje riskområde. De operationella och finansiella riskerna bedöms ha minskat och inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer bedöms ha tillkommit under 2017. ANVÄNDANDE AV FINANSIELLA INSTRUMENT Backahill AB tillämpar säkringsredovisning (kassaflödessäkring av ränterisk på bankkrediter och hypotekslån) i enlighet med K3 kapitel 11 punkt 39 och punkt 40. Säkringsinstrumenten utgörs av ränteswapar.


FINANSIELL RISKHANTERING Ränterisk Bolagets enskilt största kostnadspost är räntor. Bolaget har långfristiga kreditramar med fastställda villkor samt bunden ränta via ränteswapavtal. Räntebindningen omfattar 19 procent av den totala kreditvolymen.

Likviditetsrisk Bolaget har under de senaste åren redovisat positiva kassaflöden i den löpande verksamheten. Under kommande år kommer bolaget att fokusera på att minska koncernens räntebärande skulder avseende aktiefinansiering samt använda rörelsekapital till investeringar i fastigheter och projekt.

Kreditrisk I befintliga kreditramar är kreditlöftet 2 360 mkr varav 2 105 mkr var utnyttjat per 31 december 2017. Tillgång till kapital via kreditavtalen omfattas av villkor vilka bolaget ligger väl inom ramen för.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN Bolaget ägs till 100% av familjen Erik Paulsson.

Flerårsöversikt Tkr

2017

2016

2015

2014

KONCERNEN Nettoomsättning

208 197

199 434

216 342

242 429

Resultat efter finansiella poster

584 587

544 638

495 111

839 037

8 752 451

8 139 777

7 798 694

7 631 210

75,40

74,13

70,61

65,96

56

52

49

48

Balansomslutning Soliditet (%) Antal anställda MODERBOLAGET Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Antal anställda

4 878

4 291

3 342

3 606

302 098

385 915

32 008

474 421

4 305 932

4 056 087

4 119 130

4 140 141

87,74

85,96

74,98

74,74

6

5

4

4

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 43


Förändring av eget kapital KONCERNEN Belopp vid årets ingång

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet kapital

Annat eget kapital inkl. årets resultat

Minoritetsintresse

Totalt

500 000

2 662

5 456 540

74 781

6 033 983

Utdelning Förvärvad minoritet Förändring minoritet Omklassificering

-2 662

Justering omräkning K3 Årets resultat Belopp vid årets utgång

-15 000

-15 000 -1 465

-1 285

-2 750

-37 073

37 073

0

2 662

0

-500

-500

577 795

5 528

583 323

500 000

0

5 982 959

116 097

6 599 056

Aktiekapital

Uppskrivningsfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt

500 000

125 019

2 448 984

412 651

3 486 654

Disposition enligt beslut av årets årsstämma:

412 651

-412 651

0

Utdelning

-15 000

MODERBOLAGET Belopp vid årets ingång

Årets resultat Belopp vid årets utgång

500 000

125 019

2 846 635

-15 000 306 349

306 349

306 349

3 778 003

Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så att till aktieägare utdelas (33 kronor per aktie) i ny räkning överföres

44 BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017

2 846 635 373 306 349 017 3 152 984 390 16 500 000 3 136 484 390 3 152 984 390


Koncernens Resultaträkning Tkr Nettoomsättning

Not

2017-01-01

2, 3

208 197

2016-01-01

1 -2017-12-31 -2016-12-31

Övriga rörelseintäkter

199 434

1 638

5 907

209 835

205 341

-59 275

-48 789

4, 5

-70 500

-54 138

6

-49 891

-48 209

Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Resultat från andelar i koncernföretag

-57 922

-35 352

7

897

54 545

8

242 327

182 626

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat

-969

-236

4 667

50 447

214 502

255 788

397 444

314 144

Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

9

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

10

9 986

14 773

Räntekostnader och liknande resultatposter

11

-37 345

-40 067

370 085

288 850

Resultat efter finansiella poster

584 587

544 638

Resultat före skatt

584 587

544 638

Skatt på årets resultat

-1 264

-2 669

Årets resultat

583 323

541 969

Moderbolagets andel av årets resultat

577 795

513 189

5 528

28 780

Minoritetens andel av årets resultat

12

BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 45


Koncernens Balansräkning Tkr

Not

1

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten

13

4 605

4 865

Goodwill

14

1 260

1 680

5 865

6 545

15, 16

1 509 105

1 357 080

Inventarier, verktyg och installationer

17

30 268

25 958

Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

18

Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

367 704

172 618

1 907 077

1 555 656

19, 20, 21

1 961 107

1 819 374

22

134 982

198 188

Andra långfristiga värdepappersinnehav

23, 24

3 767 078

3 679 533

Uppskjuten skattefordran

25, 26

43 174

43 181

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

Andra långfristiga fordringar

27

Summa anläggningstillgångar

65 303

77 040

5 971 644

5 817 316

7 884 586

7 379 517

7 111

14 658

10 204

2 459

Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Förskott till leverantörer

938

855

18 253

17 972

Kortfristiga fordringar Kundfordringar

5 373

3 932

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

3 299

26 380

201 043

298 614

5 581

4 735

215 296

333 661

11 501

6 501

Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

28

Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

46 BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017

29

622 815

402 126

867 865

760 260

8 752 451

8 139 777


Tkr

Not 1

2017-12-31

2016-12-31

500 000

500 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

30

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital

0

2 662

Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat

5 982 959

5 456 540

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

6 482 959

5 959 202

116 097

74 781

6 599 056

6 033 983

Minoritetsintresse Minoritetsintresse Summa eget kapital Avsättningar

31

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

1 190

1 205

Avsättningar för uppskjuten skatt

31 236

26 735

Summa avsättningar

32 426

27 940

13 655

6 860

Långfristiga skulder

32

Checkräkningskredit

29

Byggnadskreditiv

33

Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder

151 675

0

1 769 474

1 733 851

932

932

1 935 736

1 741 642

3 332

83 364

25 783

21 553

Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

34

6 915

0

384

1 508

51 906

32 623

96 913

197 163

185 233

336 211

8 752 451

8 139 777

BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 47


Koncernens Kassaflödesanalys Tkr

Not

2017-01-01

2016-01-01

1 -2017-12-31 -2016-12-31

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster

35

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet

584 587

544 638

-321 422

-273 642

-3 675

-1 470

259 490

269 526

-281

1 966

-1 440

3 673

115 058

-296 787

4 230

10 501

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder

-74 571

29 419

Kassaflöde från den löpande verksamheten

302 486

18 298

-10 676

-894

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-242 996

-109 823

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

7 584

43 245

-402 502

-252 234

Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterbolag

36

Försäljning av dotterbolag

576 603

251 140

-108 640

-133 591

8 207

33 585

-172 420

-168 572

Förändring av långfristiga fordringar

50 485

286 182

Förändring av långfristiga skulder

57 888

-175 381

Förändring av minoritet

-2 750

0

-15 000

-14 500

90 623

96 301

220 689

-53 974

Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten

Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

48 BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017

37

402 126

456 100

622 815

402 126


Moderbolagets Resultaträkning Tkr

Not

2017-01-01

2016-01-01

1 -2017-12-31 -2016-12-31

Nettoomsättning

4 878

4 291

4 878

4 291

4, 5

-37 471

-26 798

6

-10 817

-10 222

Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-255

-273

-48 543

-37 293

38

-43 665

-33 002

Resultat från andelar i koncernföretag

7

261 359

195 604

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

8

0

44 076

9

81 052

171 773

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

10

24 215

29 786

Räntekostnader och liknande resultatposter

11

Rörelseresultat Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner

39

Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

12

-20 863

-22 322

345 763

418 917

302 098

385 915

4 251

26 736

306 349

412 651

0

0

306 349

412 651

BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 49


Moderbolagets Balansräkning Tkr

Not 1

2017-12-31

2016-12-31

TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer

17

1 060

1 315

1 060

1 315

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag

40, 41

1 161 536

1 143 686

42

1 400 052

1 387 151

19, 20, 21

286 501

286 501

22

2 000

53 600

Andra långfristiga värdepappersinnehav

23, 24

738 146

646 382

Uppskjuten skattefordran

25, 26

4 918

4 918

Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

Andra långfristiga fordringar

27

Summa anläggningstillgångar

1 000

23 250

3 594 153

3 545 488

3 595 213

3 546 803

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag

0

5

135 539

148 093

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

134

0

Övriga fordringar

635

480

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

50 BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017

28

29

139

794

136 447

149 372

574 272

359 912

710 719

509 284

4 305 932

4 056 087


Tkr

Not 1

2017-12-31

2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

30, 43

Bundet eget kapital Aktiekapital Uppskrivningsfond

44

500 000

500 000

125 019

125 019

625 019

625 019

2 846 635

2 448 984

Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder

306 349

412 651

3 152 984

2 861 635

3 778 003

3 486 654

0

50 000

32

Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag

512 652

467 167

Summa långfristiga skulder

512 652

517 167

0

40 000

2 917

1 951

56

82

Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

34

807

724

11 497

9 509

15 277

52 266

4 305 932

4 056 087

BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 51


Moderbolagets Kassaflödesanalys Tkr

Not

2017-01-01

2016-01-01

35

302 098

385 915

-35 030

230 039

-26

38

267 042

615 992

5

-5

12 919

-140 417

966

1 513

1 -2017-12-31 -2016-12-31

Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder

2 072

4 171

283 004

481 254

Förvärv av intressebolag

0

-286 501

Förvärv av koncernbolag

0

-50

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-172 879

-110 376

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

126 450

240 600

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-46 429

-156 327

Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten 60 949

70 877

Lämnade aktieägartillskott

Förändring av långfristiga fordringar

-27 900

-15 400

Förändring av långfristiga skulder

-44 515

-466 916

Utbetald utdelning

-15 000

-14 500

4 251

26 736

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-22 215

-399 203

Årets kassaflöde

214 360

-74 276

359 912

434 188

574 272

359 912

Koncernbidrag

Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

52 BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017

37


Noter Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan. OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. INTÄKTSREDOVISNING Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Hyresintäkter redovisas i den period hyran avser. Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. Ersättning i form av ränta eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utdelning redovisas som intäkt när företagets rätt till betalning är säkerställd. KONCERNREDOVISNING Redovisningsprinciper Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4. Dotterföretagens resultat ingår i koncernens resultat från och med förvärvstidpunkten fram till och med då det avyttras. Konsolideringsmetod Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill eller byggnad och mark. Som intresseföretag räknas sådana företag där företaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Ett betydande inflytande anses normalt föreligga när företaget äger minst 20% men inte mer än 50% av rösterna i ett annat företag. Förändring av koncernens sammansättning I Backahill Fastigheter AB har under året Backahill Vegeholm AB, Backahill Förmannen 3 AB, Backahill Gamlegården AB, Backahill Vilhelmsfält AB och Backahill Norregården AB tillkommit i koncernen.

Backahill Vilhelmsfält AB hette tidigare In Båstad AB och ägdes av Backahill Bjäre AB. Backahill Båstad AB har under året förvärvat Backahill Båtsmannen 6 AB, Backahill Studenthem AB och Backahill Elestorp AB. Backahill Kyrkan 2 AB har förvärvats från Backahill AB. Bolaget Backastad Silvergården AB har under året förvärvat följande bolag: Backastad Graninge Holding 1 AB, Backastad Graninge 1 AB, Backastad Graninge 2 AB, Backastad Graninge 3 AB, Backastad Graninge 4 AB, Backastad Graninge Holding 2 AB, Backastad Graninge 5 AB, Backastad Graninge 6 AB, Backastad Graninge 7 AB, Backastad Graninge 8 AB, Backastad Graninge Holding 3 AB, Backastad Graninge 9 AB, Backastad Graninge 10 AB, Backastad Graninge 11 AB samt Backastad Graninge 12 AB. Bolaget Backastad AB har under året förvärvat Backastad Projekt AB från Backahill Holding AB. Backahill Bjäre AB har förvärvat Norrviken Utveckling AB samt utökat sitt innehav i Fastighetsutveckling i Båstad AB och Tomtbolaget i Båstad AB. Backahill Bjäre AB har dessutom ökat sitt innehav i Hamnbacken i Båstad AB till 80%. Backahill Utveckling AB har under året avyttrat Storebro Herrgård AB samt Storebro Herrgård KB. Dotterföretag Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt har mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över dotterföretaget. Minoritetsintresse är den del av dotterföretagets resultat och nettotillgångar i koncernredovisningen hänförliga till egetkapitalinstrument som inte, direkt eller indirekt genom dotterföretag, ägs av moderföretaget. Minoritetsintresse redovisas i koncernens balansräkning som en särskild post inom koncernens egna kapital. Redovisningen tar sin utgångpunkt i koncernen som en enhet enligt den så kallade enhetsteorin. Samtliga tillgångar som koncernen har bestämmande inflytande över inkluderas i koncernens balansräkning, även de som delvis har andra ägare. Minoritetens andel av resultatet efter skatt redovisas separat som minoritetsandel. Förvärv och avyttring av minoritetsandelar redovisas inom eget kapital. Redovisning av intresseföretag Innehav i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Det innebär att en förvärvsanalys upprättas och eventuella över- eller undervärden identifieras. Det koncernmässiga värdet på andelen påverkas under innehavstiden genom avskrivningar på övervärden eller återföring av undervärden. Andelsvärdet påverkas även av resultatandelen i intresseföretaget under innehavstiden, justerat för internvinster och övriga koncernmässiga justeringar. Erhållna utdelningar reducerar det koncernmässiga värdet. Andel i intresseföretagets resultat efter skatt redovisas på egen rad och påverkar koncernens rörelseresultat. BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 53


Transaktioner mellan koncernföretag Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov. Förändring av internvinst under räkenskapsåret elimineras i koncernresultaträkningen. REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR ENSKILDA BALANSPOSTER IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Goodwill

5 år 5 år

Avskrivningsperiod för goodwill är beräknad utifrån den period som posten bedöms generera ekonomiska fördelar. Materiella anläggningstillgångar Byggnader Hyresgästanpassningar Markanläggningar Inventarier, verktyg och installationer

13-200 år 5-15 år 20 år 3-20 år

Förvaltningsfastigheter Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller värdestegring. I begreppet förvaltningsfastigheter ingår byggnader, mark och markanläggningar. Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till belopp som motsvarar utgifterna för fastighetens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet) med hänsyn även taget till av-, ned- och uppskrivningar efter anskaffningen. Komponentindelning Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader. Koncernen redovisar större hyresgästanpassningar enligt det utvidgade reparationsbegreppet. Hyresgästanpassningarnas anskaffningsvärde fördelas och kostnadsförs på 5-15 år. Ej kostnadsfört värde redovisas under rubriken Byggnader och mark i balansräkningen, under året kostnadsfört belopp redovisas som avskrivning i resultaträkningen. LÅNEUTGIFTER De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kost-

54 BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017

nadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår. FINANSIELLA INSTRUMENT Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. Andelar i dotterföretag Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Andra långfristiga värdepappersinnehav Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov. Kundfordringar/kortfristiga fordringar Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Låneskulder och leverantörsskulder Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske. Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt. Likvida medel Likvida medel omfattar kassa och tillgodohavanden hos bank samt kortfristiga placeringar med en ursprunglig löptid på högst tre månader. SÄKRINGSREDOVISNING Backahill AB tillämpar säkringsredovisning (kassaflödessäkring av ränterisk på bankkrediter och hypotekslån) i enlighet med K3 kapitel 11 punkt 39 och punkt 40 enligt följande: Övergripande mål och strategi för riskhantering Målsättningen med denna säkringsstrategi är att reducera osäkerheten beträffande koncernens framtida räntebetalningar avseende fastighetslån. Osäkerheten är hänförlig till marknadsförändringar i de rörliga räntorna. Kassaflödesrisk finns i de rörliga hypotekslånen men ej i de fasta hypotekslånen. Riskhantering är avsedd att ske genom affärsmässiga beslut om räntesäkring direkt kopplade till underliggande krediter tecknade med banker för att säkerställa kassaflödet. Säkringsinstrumenten utgörs av ränteswapar. Verkligt värde på balansdagen uppgår till -8 761 tkr.


LEASINGAVTAL Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till leasetagaren klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som företaget är leasegivare av redovisas som anläggningstillgång. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över leasingperioden. Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. VARULAGER Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip och först in först ut (FIFO) metoden. Detta innebär att varulagret tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt FIFO-metoden och verkligt värde. Råvaror, köpta hel- och halvfabrikat samt handelsvaror värderas till anskaffningsvärdet. Egentillverkade hel- och halvfabrikat har värderats till varornas tillverkningskostnader med tillägg för skälig andel av indirekta kostnader. Individuellt inkuransavdrag har gjorts på hela lagret. I inget fall har värderingen skett över verkligt värde. INKOMSTSKATTER Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital. Aktuell skatt Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. AVSÄTTNINGAR Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA EFTER AVSLUTAD ANSTÄLLNING I företaget finns förmånsbestämda pensionsplaner. Redovisning sker enligt förenklingsreglerna. Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklingsregeln i BFNAR 2012:1 (K3). Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som finansieras via Alecta, vilka redovisas som avgiftsbestämda planer då det inte finns tillräcklig information för att redovisa planen som förmånsbestämd. Företaget har pensionsförpliktelser vilka uteslutande är beroende av värdet på de av företaget och koncernen ägda kapitalförsäkringar. Kapitalförsäkringarna redovisas till anskaffningsvärde som finansiell anläggningstillgång. Pensionsförpliktelsen redovisas som en avsättning till samma värde som kapitalförsäkringens redovisade värde. KONCERNBIDRAG Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. KASSAFLÖDESANALYS Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten. NYCKELTALSDEFINITIONER Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret.

BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 55


UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper samt källor till osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till bedömd nyttjandeperiod för de olika komponenterna i posten Byggnad och mark.

Not 3 Leasing, leasinggivaren

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

Not 4 Leasingavtal, leasetagaren

2017 2016

KONCERNEN Nettoomsättningen per rörelsegren Fastighetsförvaltning

137 566

129 908

Varuförsäljning

60 519

56 367

Konsultverksamhet

10 112

13 079

Intäkter värdepappershandel

0

673

Kostnader värdepappershandel

0

-593

208 197

199 434

Rörelseresultat per rörelsegren Fastighetsförvaltning

KONCERNEN Årets leasingintäkter avseende leasingavtal, uppgår till 125 524 tkr (fg år 121 910 tkr). Fordran avseende framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: Inom ett år Senare än ett år men inom fem år Senare än fem år

2017 2016 80 689

63 493

177 211

121 819

16 381

37 513

274 281

222 825

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasing- avtal, avser hyresavtal för lokaler med indexklausul. Beloppen anges i nominella värden.

KONCERNEN Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 3 195 tkr (fg år 2 162 tkr). Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasing- avtal, förfaller till betalning enligt följande: Inom ett år

2017 2016 -3 461

-1 117

Senare än ett år men inom fem år

-12 252

-1 473

-15 713

-2 590

Avser leasing av bilar och kontorsmaskiner. Beloppen anges i nominella värden.

-33 126

11 908

4 824

8 090

-420

-1 281

Värdepappershandel

0

80

Nedskrivning goodwill/ Upplösning negativ goodwill

0

-179

Resultat från andelar i koncernföretag

897

54 545

Resultat från andelar i intresseföretag

242 327

182 625

Inom ett år

-1 686

-498

255 788

Senare än ett år men inom fem år

-3 044

-761

-4 730

-1 259

Varuförsäljning Konsultverksamhet

214 502

MODERBOLAGET Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 1 839 tkr (fg år 1 593 tkr). Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasing- avtal, förfaller till betalning enligt följande:

2017 2016

Avser hyreskontrakt för lokaler samt leasing av bilar och kontorsmaskiner. Beloppen anges i nominella värden.

56 BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017


Not 5 Arvode till revisorer

Not 6 forts.

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

2017 2016

KONCERNEN Ernst & Young AB Revisionsuppdrag Skatterådgivning

-3 082

-2 145

-603

-420

Övriga tjänster

-2 503

-1 742

-6 188

-4 307

MODERBOLAGET

Skatterådgivning

Andel kvinnor i styrelsen

9 %

4%

91 %

96 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

5 %

4%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare

95 %

96 %

Andel män i styrelsen

MODERBOLAGET

Medelantalet anställda Kvinnor

3

2

Män

3

3

6 5

Löner och andra ersättningar

Ernst & Young AB Revisionsuppdrag

2017 2016

-2 344

-1 360

-459

-420

Övriga tjänster

-1 903

-1 708

-4 706

-3 488

En del av revisionen faktureras moderbolaget och avser flertalet koncernbolag.

Styrelse och verkställande direktör

-3 088

-2 900

Övriga anställda

-3 151

-2 881

-6 239

-5 781

Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör

-902

-869

Pensionskostnader för övriga anställda

-636

-619

Not 6 Anställda och personalkostnader

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

-2 617

-2 493

-4 155

-3 981

-10 394

-9 762

2017 2016

KONCERNEN Medelantalet anställda

Kvinnor

28

24

Män

28

28

56 52

Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör

-5 048

-5 703

Övriga anställda

-26 874

-24 384

-31 922

-30 087

Sociala kostnader

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen

20 %

20 %

Andel män i styrelsen

80 %

80 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

20 %

20 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare

80 %

80 %

Avtal om avgångsvederlag

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör

-1 811

-2 369

Pensionskostnader för övriga anställda

-3 715

-4 364

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

-10 803

-9 635

-16 329

-16 368

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

-48 251

-46 455

VD har vid uppsägning från bolagets sida 6 månaders uppsägningstid. Han är även berättigad till avgångsvederlag motsvarande 12 månadslöner.

BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 57


Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag

Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2017 2016

KONCERNEN

KONCERNEN Resultat vid avyttringar MODERBOLAGET Erhållna utdelningar Resultat vid avyttringar

897 897

54 545

Erhållna utdelningar

45

39

54 545

Övriga ränteintäkter

9 941

14 734

9 986

14 773

271 359

600 000

0

4

Nedskrivningar

-10 000

-404 400

261 359

195 604

Not 8 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

MODERBOLAGET Ränteintäkter från koncernföretag Övriga ränteintäkter

2017 2016

KONCERNEN 39 269

37 403

Resultat vid avyttringar

62 936

43 348

Nedskrivningar

-39 766

-2 256

Resultatandel

179 888

104 131

242 327

182 626

Övriga finansiella kostnader

Resultat vid avyttringar

0

44 076

0

44 076

Not 9 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 2017 2016

KONCERNEN Erhållna utdelningar

221 205

202 748

Resultat vid avyttringar

202 114

130 557

Nedskrivningar

-25 958

-19 161

83

0

397 444

314 144

Återbetalning kapitalförsäkring MODERBOLAGET

Erhållna utdelningar

40 767

41 220

Resultat vid avyttringar

46 785

130 553

Nedskrivningar

-6 500

0

81 052

171 773

58 BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017

23 617

1 811

6 169

24 215

29 786

2017 2016 -37 152

-39 879

-193

-188

-37 345

-40 067

-20 675

-22 134

-188

-188

-20 863

-22 322

MODERBOLAGET Övriga räntekostnader Övriga finansiella kostnader

22 404

KONCERNEN Övriga räntekostnader

Erhållna utdelningar

MODERBOLAGET

Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter

2017 2016


Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt

2017 2016

KONCERNEN Skatt på årets resultat Aktuell skatt

-821

Justering avseende tidigare år Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Totalt redovisad skatt

-1 302

0

-13

-443

-1 354

-1 264

-2 669

Avstämning av effektiv skatt Redovisat resultat före skatt

Procent Belopp Procent Belopp

584 587

544 638

22,0

-128 609

22,0

-119 820

Ej avdragsgilla kostnader

-22 646

-11 402

Ej skattepliktiga intäkter

114 356

103 439

Justering avseende skatter för föregående år

0

-13

Förändring skattemässigt underskott

-3 992

2 139

Skatt enligt gällande skattesats

Justering uppskjuten skatt temporära skillnader

52

80

Resultatandelar

39 575

22 909

0,2

-1 264

0,5

-2 669

Redovisad effektiv skatt MODERBOLAGET Skatt på årets resultat Aktuell skatt

0

0

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader

0

0

Totalt redovisad skatt

0

0

Avstämning av effektiv skatt Redovisat resultat före skatt

Procent Belopp Procent Belopp

306 349

412 651

22,0

-67 397

22,0

-90 783

Ej avdragsgilla kostnader

-7 334

-90 830

Ej skattepliktiga intäkter

78 960

179 488

Förändring skattemässigt underskott

-4 230

2 125

0,0

0

Skatt enligt gällande skattesats

Redovisad effektiv skatt

0,0

0

BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 59


Not 13 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Not 15 Byggnader och mark

2017-12-31 2016-12-31

KONCERNEN

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärden

10 072

9 178

231

894

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

10 303

10 072

Ingående avskrivningar

-5 207

-4 716

-491

-491

-5 698

-5 207

Inköp

Inköp Försäljningar/utrangeringar

Utgående ackumulerade avskrivningar

4 605

4 865

1 393 671

114 159

22 976

-6 021

-39 964

14 616

1 978

Förvärvade anskaffningsvärden

88 311

133 601

-10 005

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 713 322

1 512 262

Ingående avskrivningar

-189 267

-169 196

555

668

Försäljningar/utrangeringar Utgående redovisat värde

1 512 262

Omklassificeringar Avyttrade anskaffningsvärden

Årets avskrivningar

2017-12-31 2016-12-31

Avyttrade avskrivningar/ Omklassificeringar

1 754

225

Årets avskrivningar

-22 642

-20 702

Not 14 Goodwill

Förvärvade avskrivningar

-16 799

-262

Utgående ackumulerade avskrivningar

-226 399

-189 267

Ingående uppskrivningar

1 109

1 166

-24

-57

1 085

1 109

2017-12-31 2016-12-31

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden

2 100

0

Inköp

10 445

2 100

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Årets avskrivningar på uppskrivet belopp

12 545

2 100

Utgående ackumulerade uppskrivningar

Ingående avskrivningar

-420

0

Årets avskrivningar

-10 865

-420

Årets nedskrivningar

-7 103

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

Förvärvade nedskrivningar

-1 187

0

-11 285

-420

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-8 290

0

1 260

1 680

1 479 718

1 324 104

Redovisat värde

1 509 105

1 357 080

Verkligt värde

2 367 795

2 069 869

Taxeringsvärden byggnader

725 796

677 347

Taxeringsvärden mark

207 662

186 962

933 458

864 309

Utgående redovisat värde

Utgående redovisat värde Uppgifter om förvaltningsfastigheter

I fastighetsinnehavet finns även fastigheter vilka saknar taxeringsvärden. Värdering har gjorts externt av en oberoende värderingsman. Värdet har bedömts med stöd av dels en ortsprismetod och dels en nuvärdesmetod. Nuvärdesmetoden, som också kallas avkastningsmetoden, kan ses som samlingsnamnet för de metoder där man genom simulering av de beräknade framtida intäkterna och kostnaderna analyserar marknadens förväntningar på värderingsobjektet.

60 BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017


Not 16 Hyresgästanpassningar

2017-12-31 2016-12-31

KONCERNEN Ingående restvärde Årets aktivering Årets avskrivning Omklassificeringar Utgående redovisat värde

Not 18 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

32 976

33 516

0

197

-10 303

-9 621

6 714

8 884

29 387

32 976

2017-12-31 2016-12-31

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden

172 618

Inköp

208 096

85 436

Omklassificeringar

-22 450

-11 883

Förvärvade anskaffningsvärden Avyttrade anskaffningsvärden Försäljningar/utrangeringar

134 980

16 871

0

0

-33 125

0

-2 680

Not 17 Inventarier, verktyg och installationer

Kostnadsfört

-6 393

-110

Nedskrivning

-1 038

0

367 704

172 618

2017-12-31 2016-12-31

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar

84 738

82 701

6 872

1 214

-462

-180

Omklassificeringar

1 120

795

Förvärvade anskaffningsvärden

9 328

208

-2 742

0

Avyttrade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Not 19 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

2017-12-31 2016-12-31

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden

98 854

84 738

Inköp Försäljningar/utrangeringar

Ingående avskrivningar

-58 780

-54 545

Försäljningar/utrangeringar

372

35

Avyttrade avskrivningar

737

0

Årets avskrivningar

-5 456

-4 062

Förvärvade avskrivningar

-5 459

-208

-68 586

-58 780

Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde MODERBOLAGET

30 268

25 958

Omklassificeringar

72 526 -15 047 -3 040 104 131

10 975

9 900

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 009 848

1 830 605

Ingående nedskrivningar

-11 231

-8 975

Återförda nedskrivningar

2 256

0

Årets nedskrivningar

-39 766

-2 256

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-48 741

-11 231

1 961 107

1 819 374

Aktieägartillskott

2 240

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 240

2 240

Ingående avskrivningar

-925

-652

Ingående anskaffningsvärden

Årets avskrivningar

-255

-273

-1 180

-925

Utgående redovisat värde MODERBOLAGET

1 060

8 425 -62 705 42 660

2 240

Utgående redovisat värde

1 662 135

179 888

Resultatandel

Ingående anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade avskrivningar

1 830 605

286 501

4 000

Inköp

0

286 501

Försäljningar/utrangeringar

0

-4 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

286 501

286 501

Utgående redovisat värde

286 501

286 501

1 315

BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 61


Not 20 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag KONCERNEN Namn Brinova Fastigheter AB (publ) * Catena AB (publ) * Sälen Centrum HB Bulltofta Aviation AB Bulltofta Aviation KB Sir of Sweden AB - Fashionisland Sverige AB - Skrädderiet på Väla AB CrHe Invest AB Böske Backe Invest AB Lima Timmerhus AB Foodhills AB Foodhills Fastighet AB Ekerum Golf & Resort AB Arenabolaget i Ängelholm AB Olero Lodge AB - Björnrikegården Nya AB Competensum Skåne Nordväst AB PMSA Aktiesparklubb AB Backerhof Holding AB - Er-Ho Huset 10 AB - Backerhof 1 AB - Backerhof 2 AB - Backerhof 3 AB - Backerhof 4 AB Backerhof Holding 2 AB - Backerhof 6 AB - Backerhof Sunnanå AB - Backerhof Stanstorp AB Er-Ho Huset 9 AB Pepe’s Bodega AB JOPA Fastighets AB - Vedbark Restaurang AB i likvidation Tennis Lodge i Båstad AB - AB Himmeslövs Havsbad - Tennis Lodge Hus 1 AB - Tennis Lodge Hus 2 AB MMBA Projekt AB Bjärerondellen AB - Båstad Företagsby AB - Båstad Barret 12 AB - Fastighets AB Båstad Lyckebacken 2 - Båstad Hemmeslöv Fastighets AB Båstadtennis & Hotell AB - Lilla Båstad AB - Bengtsson & Nobel & Olofsson Fastighets AB - Båstad Krog & Spa AB Destination Bjäre Holding AB - Huset vid Stranden AB - Bjäre Holding AB - Hamnplats 3 AB - Restaurang & Hotell Skansen i Båstad AB - Torekov Hotell Resort AB - Hotell Riviera Strand AB

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar

Bokfört värde

31,16% 29,99% 50% 50% 50% 37,5% 100% 100% 49% 49% 50% 20% 47% 25% 47,9% 50% 100% 20% 25% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 50% 33,3% 50% 100% 30% 100% 100% 100% 50% 21% 100% 100% 100% 100% 20,8% 100% 100% 100% 50% 51% 100% 100% 100% 100% 100%

43,71% 29,99% 50% 50% 50% 37,5% 100% 100% 49% 49% 50% 20% 47% 25% 47,9% 50% 100% 20% 25% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 50% 33,3% 50% 100% 30% 100% 100% 100% 50% 21% 100% 100% 100% 100% 20,8% 100% 100% 100% 50% 51% 100% 100% 100% 100% 100%

22 533 013 11 219 599 1 500 1 22 500 1 625 500 245 245 500 20 000 470 250 433 974 500 500 325 250 25 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 25 000 50 000 1 000 50 000 25 000 333 500 1 000 30 000 1 000 50 000 50 000 250 210 1 000 500 50 000 500 124 935 500 1 000 500 250 1 000 500 500 1 000 1 000 1 000

342 670 1 492 834 10 854 25 1 383 0 0 0 6 606 686 0 9 094 40 5 256 44 725 718 0 281 9 1 187 0 0 0 0 0 70 0 0 0 202 88 2 132 0 4 070 0 0 0 19 1 663 0 0 0 0 36 470 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0

MODERBOLAGET Namn Brinova Fastigheter AB (publ)*

62 BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017

1 961 107 Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar

Bokfört värde

29,83%

43,31%

21 570 513

286 501

286 501


KONCERNEN Namn Brinova Fastigheter AB (publ) * Catena AB (publ) * Sälen Centrum HB Bulltofta Aviation AB Bulltofta Aviation KB Sir of Sweden AB - Fashionisland Sverige AB - Skrädderiet på Väla AB CrHe Invest AB Böske Backe Invest AB Lima Timmerhus AB Foodhills AB Foodhills Fastighet AB Ekerum Golf & Resort AB Arenabolaget i Ängelholm AB Olero Lodge AB - Björnrikegården Nya AB Competensum Skåne Nordväst AB PMSA Aktiesparklubb AB Backerhof Holding AB - Er-Ho Huset 10 AB - Backerhof 1 AB - Backerhof 2 AB - Backerhof 3 AB - Backerhof 4 AB Backerhof Holding 2 AB - Backerhof 6 AB - Backerhof Sunnanå AB - Backerhof Stanstorp AB Er-Ho Huset 9 AB Pepe’s Bodega AB JOPA Fastighets AB - Vedbark Restaurang AB i likvidation Tennis Lodge i Båstad AB - AB Himmeslövs Havsbad - Tennis Lodge Hus 1 AB - Tennis Lodge Hus 2 AB MMBA Projekt AB Bjärerondellen AB - Båstad Företagsby AB - Båstad Barret 12 AB - Fastighets AB Båstad Lyckebacken 2 - Båstad Hemmeslöv Fastighets AB Båstadtennis & Hotell AB - Lilla Båstad AB - Bengtsson & Nobel & Olofsson Fastighets AB - Båstad Krog & Spa AB Destination Bjäre Holding AB - Huset vid Stranden AB - Bjäre Holding AB - Hamnplats 3 AB - Restaurang & Hotell Skansen i Båstad AB - Torekov Hotell Resort AB - Hotell Riviera Strand AB

MODERBOLAGET Namn Brinova Fastigheter AB (publ)*

Org.nr

Säte

Eget kapital

Resultat

556840-3918 556294-1715 916581-9906 556667-9113 969704-9402 556864-2416 556746-2295 556943-2916 556862-2558 556858-4568 556730-8449 559097-6501 559122-6617 556559-4032 556667-9022 556786-4128 556914-1467 556753-0141 559076-0905 559010-5408 556982-0524 559010-5424 559023-4455 559008-1633 559030-6204 559033-5450 559033-5443 556536-4717 559057-8356 556969-3129 556531-5404 556605-8268 556608-1104 556733-0997 556029-8274 556939-9719 556939-9750 559073-6483 556594-3080 556725-4189 559018-9048 559094-9201 559124-2432 556594-3288 556820-7913 556552-3379 559133-9873 559118-3073 556795-5868 559120-1495 556977-5454 556599-3515 556801-9763 556977-5603

Helsingborg Solna Malung Ängelholm Ängelholm Båstad Båstad Båstad Ängelholm Ängelholm Malung Bjuv Bjuv Norrköping Ängelholm Ängelholm Stockholm Ängelholm Ängelholm Kävlinge Kävlinge Kävlinge Kävlinge Kävlinge Kävlinge Kävlinge Kävlinge Kävlinge Kävlinge Kävlinge Båstad Båstad Malmö Båstad Båstad Ängelholm Ängelholm Båstad Båstad Båstad Båstad Båstad Båstad Båstad Ängelholm Båstad Båstad Båstad Båstad Båstad Båstad Båstad Båstad Båstad

1 219 900 4 596 500 21 704 62 3 248 100 162 50 13 479 1 397 284 13 536 90 18 665 93 234 1 697 347 1 533 39 1 349 314 116 469 273 85 105 311 485 41 399 422 2 843 1 436 88 18 825 2 900 2 824 37 2 761 7 074 391 621 50 252 618 1 016 8 713 50 50 2 702 50 46 10 382 1 748 947

98 300 638 900 3 853 0 -2 633 -1 865 -1 789 -3 934 12 675 672 -1 491 -4 528 -10 15 113 1 272 271 89 -222 -260 -1 584 -450 -226 -1 042 -74 -38 -162 -90 -121 0 -70 145 668 -2 0 -1 101 1 275 1 242 -13 0 208 -48 71 0 8 427 -4 295 86 0 0 675 0 -573 5 120 691 776

Org.nr

Säte

Eget kapital

Resultat

556840-3918

Helsingborg

1 219 900

98 300

* Eget kapital och Resultat avser koncernens eget kapital och resultat.

Angivet eget kapital och resultat är respektive bolags totala eget kapital och resultat. BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 63


Not 21 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Not 23 Andra långfristiga värdepappersinnehav

KONCERNEN

KONCERNEN

Bokfört Marknadsvärde värde

Namn Catena AB (publ)

1 492 834

1 744 648

342 670

270 396

1 835 504

2 015 044

Brinova Fastigheter AB (publ)

Marknadsvärdet vid avlämnande av årsredovisningen på ovanstående innehav är 2 265 438 tkr.

Inköp

Namn

Bokfört Marknadsvärde värde

Brinova Fastigheteter AB (publ)

286 501

258 846

286 501

258 846

Marknadsvärdet vid avlämnande av årsredovisningen på ovanstående innehav är 304 144 tkr.

Not 22 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag 2017-12-31 2016-12-31

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden

198 188

195 664

54 147

66 020

Avgående fordringar

-94 353

-52 593

Omklassificeringar

-23 000

-10 903

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

134 982

198 188

Utgående redovisat värde

134 982

198 188

Tillkommande fordringar

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Avgående fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde

92 143

400

6 050

-52 000

-44 593

2 000 2 000

3 606 431

383 102

169 808 -63 159

-42 962

7 290

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 809 415

3 720 370

Ingående nedskrivningar

-40 837

-15 039

Omklassificeringar

Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde MODERBOLAGET

0

-7 500

-1 500

-18 298

-42 337

-40 837

3 767 078

3 679 533

Ingående anskaffningsvärden

646 382

597 964

Inköp

172 880

110 377

Försäljningar/utrangeringar

-79 616

-61 959

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

739 646

646 382

Årets nedskrivningar

-1 500

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-1 500

0

738 146

646 382

Utgående redovisat värde

Not 24 Aktier och andelar KONCERNEN

53 600

3 720 370 -251 095

Försäljningar/utrangeringar

Omklassificeringar

MODERBOLAGET

Ingående anskaffningsvärden

2017-12-31 2016-12-31

53 600 53 600

Namn

Bokfört Marknadsvärde värde

Skistar AB (publ)

543 510

Fabege AB (publ)

1 678 885

4 388 432

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

800 359

1 536 524

Diös Fastigheter AB (publ)

476 983

790 749

Övrigt innehav

267 341

279 353

3 767 078

8 154 696

1 159 638

Marknadsvärdet vid avlämnande av årsredovisningen på ovanstående innehav är 8 666 848 tkr. MODERBOLAGET Namn

Bokfört Marknadsvärde värde

Skistar AB (publ)

543 510

1 159 638

Övrigt innehav

194 636

206 648

738 146

1 366 286

Marknadsvärdet vid avlämnande av årsredovisningen på ovanstående innehav är 1 570 208 tkr. 64 BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017


Not 25 Uppskjuten skattefordran

Not 27 forts.

MODERBOLAGET

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden

43 181

43 337

0

3

Avgående fordringar

-7

-127

Avyttrade fordringar

0

-32

43 174

43 181

Ingående anskaffningsvärden

4 918

4 918

4 918

4 918

Tillkommande fordringar

MODERBOLAGET

Tillkommande fordringar

23 250

20 700

6 800

4 900

-24 050

-2 350

6 000

23 250

Årets nedskrivningar

-5 000

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-5 000

0

1 000

23 250

Avgående fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

Not 26 Uppskjuten skattefordran

Not 28 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2017-12-31 2016-12-31

KONCERNEN

2017-12-31 2016-12-31

KONCERNEN

Specifikation uppskjuten skattefordran

Övriga upplupna intäkter

Underskottsavdrag

42 849

42 852

Pensionsavsättning

325

329

43 174

43 181

MODERBOLAGET

Upplupna hyresintäkter Förutbetalda fastighetskostnader

760 635

Övriga förutbetalda kostnader

1 876

1 612

5 581

4 735

4 918

Övriga förutbetalda kostnader

4 918

4 918

Övriga upplupna intäkter

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden

83 310

378 654

Tillkommande fordringar

44 030

51 280

-31 309

-43 050

-862

-303 574

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående nedskrivningar

95 169

83 310 -12 908

862

7 500

Årets nedskrivningar

-24 458

-862

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-29 866

-6 270

65 303

77 040

Utgående redovisat värde

299

109

495

7

0

139 794

2017-12-31 2016-12-31

KONCERNEN Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Utnyttjad kredit uppgår till MODERBOLAGET

-6 270

Omklassificeringar

23

Not 29 Checkräkningskredit

KONCERNEN

Omklassificeringar

1 016

1 373

4 918

Avgående fordringar

1 241

Upplupna ränteintäkter

Underskottsavdrag

712

684

MODERBOLAGET Specifikation uppskjuten Upplupna ränteintäkter skattefordran

Not 27 Andra långfristiga fordringar

407

205 000

183 000

13 655

6 860

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Utnyttjad kredit uppgår till

175 000

175 000

0

0

BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 65


Not 30 Antal aktier och kvotvärde

Not 33 Byggnadskreditiv

Antal aktier

Kvotvärde

Antal A-Aktier

50 000

1 000

Antal B-Aktier

450 000

1 000

500 000

MODERBOLAGET

Beviljat belopp på byggnads- kreditiv uppgår till

300 000

0

Utnyttjad kredit uppgår till

151 675

0

Not 34 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Antal aktier

Kvotvärde

Antal A-Aktier

50 000

1 000

Antal B-Aktier

450 000

1 000

KONCERNEN

500 000

Förutbetalda hyror Upplupna personalkostnader Upplupen räntekostnad

Not 31 Avsättningar

Upplupna fastighetskostnader 2017-12-31 2016-12-31

KONCERNEN

Övriga upplupna kostnader Övriga förutbetalda intäkter

Pensioner och liknande förpliktelser MODERBOLAGET Belopp vid årets ingång 1 205 1 194 Upplupna personalkostnader Årets avsättningar 0 11 Övriga upplupna kostnader Under året återförda belopp -15 0 Upplupen räntekostnad 1 190 1 205 Övriga förutbetalda intäkter

Uppskjuten skatteskuld Belopp vid årets ingång

26 735

Årets avsättningar Under året återförda belopp Förvärvad avsättning Justering övergång till K3

2 769

-2 466

-1 548

3 293

62

639

0

31 236

26 735

Uppskjuten skatteskuld avseende temporär skillnad byggnad

27 406

23 807

Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver

3 541

2 636

Uppskjuten skatt avseende löneskatt

289

292

31 236

26 735

Not 32 Långfristiga skulder 2017-12-31 2016-12-31

KONCERNEN Förfaller senare än fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut

1 596 146

1 423 210

155

0

1 596 301

1 423 210

Övriga skulder MODERBOLAGET

Skulder till koncernföretag saknar formell avbetalningsplan. 66 BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017

2017-12-31 2016-12-31 16 000

16 970

9 570

7 508

442

1 388

2 033

2 694

68 851

10 546

17

158 057

96 913

197 163

1 385

1 334

9 953

7 510

142

648

17

17

11 497

9 509

25 452

3 035

Specifikation uppskjuten skatteskuld

2017-12-31 2016-12-31

KONCERNEN

KONCERNEN

Not 35 Räntor och utdelningar

2017-12-31 2016-12-31

KONCERNEN Erhållen ränta

9 203

16 117

Erhållen utdelning

260 519

240 190

Erlagd ränta

-38 290

-39 275

231 432

217 032

MODERBOLAGET Erhållen ränta

24 491

29 764

Erhållen utdelning

312 126

641 220

Erlagd ränta

-20 073

-22 233

316 544

648 751


Not 36 Förvärv av dotterföretag

Not 38 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Under året förvärvades företagen Backahill Vegeholm AB, Backahill Förmannen 3 AB, Backahill Gamlegården AB, Backahill Norregården AB, Backahill Båtsmannen 6 AB, Backahill Studenthem AB, Backahill Elestorp AB, Hamnbacken i Båstad AB, Norrviken Utveckling AB, Backastad Graninge Holding 1 AB med dotterbolag, Backastad Graninge Holding 2 AB med dotterbolag samt Backastad Graninge Holding 3 AB med dotterbolag. (fg år Backahill Sandvångsgatan AB, Backahill Hjorten AB, Fastighets AB Bajonetten 3, Fastighets AB Bajonetten 6, Backahill Taktäckaren AB, Backahill Norrviken AB, Backastad Årsta AB, In Båstad AB, Backahill Kyrkan 2 AB, Backahill DABS AB samt Hantverksmässan i Skandinavien AB).

MODERBOLAGET

2017-12-31 2016-12-31

Värdet av förvärvade tillgångar och skulder var enligt förvärvs- analyser Materiella anläggningstillgångar

92 551

40 071

Övervärde byggnad och mark

78 243

93 352

0

2 279

587

455

2 919

841

-4 008

0

-76 174

-37 421

Övriga kortfristiga skulder

-2 559

-2 566

Utbetald köpeskilling

91 559

97 011

Likvida medel i de förvärvade företagen

17 081

36 580

108 640

133 591

Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Uppskjuten skatt Långfristiga skulder

Påverkan på koncernens likvida medel

Av årets försäljning avser 2 644 tkr (fg år 2 884 tkr) försäljning till andra koncernföretag.

Not 39 Bokslutsdispositioner

2017 2016

MODERBOLAGET Lämnade koncernbidrag

-36 649

-36 483

Erhållna koncernbidrag

40 900

63 219

4 251

26 736

KONCERNEN

Goodwill

Av årets inköp avser 1 119 tkr (fg år 1 064 tkr) inköp från koncernföretag.

Vid förvärvstillfället löstes samtliga långfristiga lån varför likvida medel i de förvärvade bolagen anges med negativ likviditetspåverkan.

Not 40 Andelar i koncernföretag

2017-12-31 2016-12-31

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar

1 548 086

1 532 644

0

50

-50

-8

27 900

15 400

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 575 936

1 548 086

Ingående nedskrivningar

-404 400

0

-10 000

-404 400

-414 400

-404 400

1 161 536

1 143 686

Aktieägartillskott

Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde

Not 37 Likvida medel

2017-12-31 2016-12-31

KONCERNEN Likvida medel Banktillgodohavanden

622 815

402 126

622 815

402 126

MODERBOLAGET

Likvida medel Banktillgodohavanden

574 272

359 912

574 272

359 912

BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 67


Not 41 Specifikation andelar i koncernföretag MODERBOLAGET Kapital-

Antal

Bokfört

Namn

andel

andelar

värde

Org.nr

Säte

Backahill Bjäre AB

100%

500

4 050

556866-5920

Ängelholm

- Båstad Financing AB

80%

8 000

0

556684-3149

Båstad

- Båstad Erikstorp Fastighet AB

100%

100 000

0

556791-1051

Ängelholm

- Fastighetsutveckling i Båstad AB

100%

50 000

0

556849-6318

Ängelholm

- Tomtbolaget i Båstad AB

100%

1 000

0

556901-1546

Båstad

88%

88 000

0

556710-3469

Båstad

- Hamnbacken i Båstad AB

- Claerence Village AB

100%

1 000

0

556720-9241

Malmö

- Norrviken Event AB

100%

100

0

556948-2390

Båstad

- Hantverksmässan i Skandinavien AB

100%

100

0

556578-1373

Ängelholm

- Norrviken Utveckling AB

100%

500

0

559127-8311

Båstad

Backahill Förvaltning AB

100%

40 000

11 100

556216-9077

Ängelholm

- Backahill Invest AB

100%

1 000

0

556325-6238

Ängelholm

50%

1

0

969676-9430

Ängelholm

- HB Midgården 2 Backahill Fastigheter AB

100%

100 000

57 965

556452-1861

Ängelholm

- Fastighets AB De-Ba

100%

50 000

0

556594-4542

Ängelholm

- Backahill Posthuset KB

100%

1

0

969692-9091

Ängelholm

- Fastighets AB Förmannen 6

100%

500

0

559000-0492

Ängelholm

- Backahill Båstad AB

100%

1 000

0

556637-7031

Ängelholm

- H.U.S Fastigheter i Båstad AB

100%

1 000

0

556668-0467

Båstad

- Backahill Norrviken AB

100%

50 000

0

559064-1501

Ängelholm

- Backahill Hjorten AB

100%

500

0

559073-8851

Båstad

- Backahill Kyrkan 2 AB

100%

50 000

0

559056-3754

Ängelholm

- Backahill Studenthem AB

100%

50 000

0

559096-6114

Ängelholm

- Backahill Båtsmannen 6 AB

100%

50 000

0

559118-8536

Båstad

- Backahill Elestorp AB

100%

500

0

559127-8303

Båstad

- Backahill Öresund AB

100%

2 000

0

556351-8595

Ängelholm

- Backahill Taktäckaren AB

100%

50 000

0

559075-2514

Ängelholm

- Fastighets AB Bajonetten 3

100%

500

0

559030-6352

Ängelholm

- Fastighets AB Bajonetten 6

100%

500

0

559030-6345

Ängelholm

- Backahill Sandvångsgatan AB

100%

1 000

0

556202-3183

Ängelholm

- Backahill Steglitsen i Ängelholm KB

100%

1

0

969630-2638

Ängelholm

- Backahill Tingstorget KB

100%

1

0

969630-5367

Ängelholm

- Backahill Bostäder AB

100%

1 000

0

556664-2376

Ängelholm

- Backahill Östergatan AB

100%

500

0

556853-9976

Ängelholm

- Fastighetshandelsbolaget Aron

100%

1

0

969695-4255

Malmö

- Backahill Cityfastigheter AB

100%

10 000

0

556725-0476

Ängelholm

- Backahill Påfågeln AB

100%

100

0

556606-2757

Ängelholm

- Backahill Lärkan AB

100%

1 000

0

556601-8577

Ängelholm

- Backahill Hotellfastigheter AB

100%

500

0

556965-7223

Ängelholm

- Backahill Vilhelmsfält AB

100%

100 000

0

556810-6164

Ängelholm

- Backahill Norregården AB

100%

900

0

556527-9766

Ängelholm

- Backahill Vegeholm AB

100%

50 000

0

559093-4518

Ängelholm

68 BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017


Kapital-

Antal

Bokfört

Namn

andel

andelar

värde

Org.nr

Säte

- Backahill Förmannen 3 AB

100%

1 000

0

556714-1568

Ängelholm

- Backahill Gamlegården AB

100%

500

0

559124-2382

Båstad

Backahill Projektutveckling AB

100%

50 000

50

556923-9477

Ängelholm

Backahill Kil AB

91%

45 500

910

556923-9469

Ängelholm

100%

50 000

100

556891-0524

Ängelholm

95%

950

0

556922-7514

Ängelholm

- Backastad Silvergården AB

100%

1 000

0

556922-7324

Ängelholm

- Backastad Graninge Holding 1 AB

100%

500

0

559113-8507

Ängelholm

- Backastad Graninge 1 AB

100%

500

0

559113-8549

Ängelholm

- Backastad Graninge 2 AB

100%

500

0

559113-8531

Ängelholm

- Backastad Graninge 3 AB

100%

500

0

559113-8523

Ängelholm

- Backastad Graninge 4 AB

100%

500

0

559113-8515

Ängelholm

- Backastad Graninge Holding 2 AB

100%

500

0

559113-8499

Ängelholm

- Backastad Graninge 5 AB

100%

500

0

559113-8572

Ängelholm

- Backastad Graninge 6 AB

100%

500

0

559113-8580

Ängelholm

- Backastad Graninge 7 AB

100%

500

0

559113-8556

Ängelholm

- Backastad Graninge 8 AB

100%

500

0

559113-8564

Ängelholm

- Backastad Graninge Holding 3 AB

100%

500

0

559113-8481

Ängelholm

- Backastad Graninge 9 AB

100%

500

0

559113-8614

Ängelholm

- Backastad Graninge 10 AB

100%

500

0

559113-8622

Ängelholm

- Backastad Graninge 11 AB

100%

500

0

559113-8598

Ängelholm

- Backastad Graninge 12 AB

100%

500

0

559113-8606

Ängelholm

- Backahill Nova 183 AB

100%

1 000

0

556713-8564

Ängelholm

Backahill Holding AB - Backastad Omsorg AB

- Backahill Invest Key AB

100%

100 000

0

556753-3392

Ängelholm

- Fastighets AB Fosema

99,6%

3 403 198

0

556498-3996

Ängelholm

- Operosa AB

100%

1 000

0

556735-3593

Ängelholm

Backahill Inter AB

100%

1 000

1 028 720

556592-5913

Ängelholm

91%

910

491

556639-5579

Ängelholm

- Backastad Årsta AB

Backastad AB

100%

50 000

0

559059-2597

Uppsala

- Backastad Projekt AB

100%

1 000

0

556922-7506

Ängelholm

Backahill Skåne AB

100%

50 000

50

556953-0081

Ängelholm

Backahill Utveckling AB

100%

1 000

58 100

556688-6791

Ängelholm

- AB Cernelle

100%

125 000

0

556035-5926

Ängelholm

- Hansan AB

100%

1 000

0

556233-6304

Stockholm

- Böske Backe AB

100%

10 000

0

556617-3554

Båstad

- AnJa Invest AB

100%

50 000

0

556939-9610

Ängelholm

55%

611

0

556928-0125

Stockholm

- Gråhuset Gustavsberg AB

100%

500

0

556928-0117

Stockholm

- BR i Gustavsberg AB

100%

500

0

556928-0141

Stockholm

- INIS Sweden AB

100%

8 056

0

556696-8318

Helsingborg

51%

51

0

559076-0939

Ängelholm

- Projekt Gustavsberg AB

- Backahill DABS AB

1 161 536

BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 69


Not 42 Fordringar hos koncernföretag

Not 45 Eventualförpliktelser

2017-12-31 2016-12-31 1 387 151

Tillkommande fordringar Avgående fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde

2017-12-31 2016-12-31

KONCERNEN

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden

1 422 035

338 221

144 931

-325 320

-179 815

1 400 052

1 387 151

1 400 052

1 387 151

Eventualförpliktelser Ansvar som bolagsman i handels-/ kommanditbolag Borgensförbindelser för intresseföretag

72 849

70 948

545 800

525 563

Borgensförbindelser övriga

46 309

301 250

Övriga ansvarsförbindelser

119

117

665 077

897 878

MODERBOLAGET

Not 43 Disposition av vinst eller förlust

Eventualförpliktelser

2017-12-31

Borgensförbindelser för dotterbolag

2 100 606

1 955 620

Borgensförbindelser för intresseföretag

544 671

525 563

46 309

301 250

2 691 586

2 782 433

MODERBOLAGET Förslag till vinstdisposition

Borgensförbindelser övriga

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

balanserad vinst

2 846 635

årets vinst

306 349

Not 46

3 152 984

disponeras så att till aktieägare utdelas

2017-12-31 2016-12-31

KONCERNEN

(33 kronor per aktie)

16 500

i ny räkning överföres

3 136 484

3 152 984

För skulder till kreditinstitut: Andra långfristiga värdepappers- innehav/kortfristiga placeringar 1 235 452

Not 44 Uppskrivningsfond

Ställda säkerheter

2017-12-31 2016-12-31

MODERBOLAGET Belopp vid årets ingång

125 019

125 019

Belopp vid årets utgång

125 019

125 019

1 232 452

Fastighetsinteckningar

1 219 983

981 716

2 455 435

2 214 168

Övriga ställda panter och säkerheter Andra långfristiga värdepappers- innehav/kortfristiga placeringar

969

969 969

969

MODERBOLAGET För skulder till kreditinstitut:

70 BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017

Andra långfristiga värdepappers- innehav/kortfristiga placeringar

339 997

339 997

339 997

339 997


Not 47 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut KONCERNEN Den omfattande och minutiösa ombyggnad av Backahill Båstad ABs fastighet Agardsgården 1 & 2 i Båstad, till hyreslägenheter, har blivit färdigställd och hyresgäster flyttade in under januari månad.

Backahill Båtsmannen AB har förvärvat fastigheterna Båtsmannen 4 & 5 och Malen 1:42 i Båstad. Intressebolaget Foodhills Fastighet AB har förvärvat och tillträtt fastigheterna Bjuv 23:1, del av Selleberga 17:1 och Lunnahus 4:2 i Bjuv, fd. Findusanläggningen i Bjuv.

Ängelholm den 24 april 2018

Erik Paulsson Bo Forsén Ordförande

Svante Paulsson

Sara Karlsson

Anders Nelson Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 24 april 2018 Ernst & Young AB

Per Karlsson Auktoriserad revisor

BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 71


Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Backahill AB, org.nr 556590-8547

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Backahill AB för räkenskapsåret 2017-01-01 2017-12-31. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 42-71 i detta dokument. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dessas finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. Revisorns ansvar Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av

72 BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017

säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: • identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. • skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. • utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. • utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däri-


bland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. • inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR Uttalanden Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Backahill AB för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den

verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Ängelholm den 24 april 2018 Ernst & Young AB

Per Karlsson Auktoriserad revisor

BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017 73


STYRELSEN

Erik Paulsson Ordförande

Sara Karlsson Ledamot

Bo Forsén Ledamot

74 BACK AHILL ÅRSREDOVISNING 2017

Svante Paulsson Ledamot

Anders Nelson Verkställande direktör


BACK AHILL Ã…RSREDOVISNING 2017 75


Backahill AB Svenskehรถgsgatan 11 262 33 ร„ngelholm Telefon 0431-41 51 00 www.backahill.se

Profile for Olsheden

Backahill Årsredovisning 2017  

Svensk version

Backahill Årsredovisning 2017  

Svensk version

Profile for olsheden_