Page 1

Finanč•k a zv‚ř•tka v lese

Do lesa zav€t• Finančn€ ƒřad a mezi zv€ř•tky zavl•dne panika. Šnek i s celou rodinou ut€k• z lesa. Potk• ho č•p a pt• se: "Kam b잀š šneku?" „Ale, do lesa přijel finanč•k vyb€rat daně a teď – j• m•m bar•k, moje star• m• bar•k, všechny děti maj€ bar•k, no to bych se nedoplatil!"

Č•p se zamysl€ a začne taky ut€kat. A naraz€ na medvěda. “Kam b잀š č•pe?" „Ale, do lesa přijel finanč•k vyb€rat daně a vem si - j• si žiju na vysokŽ noze, moje star• si žije na vysokŽ noze, všechny děti si žijou na vysokŽ noze, no to bych se nedoplatil!"

Medvěd se zamysl€, začne taky ut€kat a škobrtne o krtka. "Kam se val€š medvěde?" "Ale, do lesa přijel finanč•k vyb€rat daně a teď – j• m•m kožich, moje star• m• taky kožich, naše děti maj€ všichni taky kožich, no to bych se nedoplatil." Krtek se zamysl€ a rychle se taky hrabe z lesa pryč. Vyhrabe se až ZOO př€mo v kleci pavi•nů. Starej pavi•n na něj kouk• a pt• se: "Co tady děl•š krtku?" „Ale, do lesa přijel finanč•k vyb€rat daně a teď – j• m•m nahrab•no, star• m• nahrab•no, děti ty maj€ taky nahrab•no, no to bych se nedoplatil!"

Pavi•n na to: "Krtku, co blbneš. Pod€vej se na mě - j• m•m holou prdel, star• m• holou prdel, naše děti maj€ taky holou prdel a stejně n•s všechny zavřeli!"

o zviratkach a nespravedlnosti  

malé a velké ryby :-)

o zviratkach a nespravedlnosti  

malé a velké ryby :-)

Advertisement