__MAIN_TEXT__

Page 1

GRUNDSUNDA tidning magasin

GI D EÄ LV DA L BJÖRNA

om.

LÅNGVIKSMON

TREHÖRNINGSJÖ

GIDEÅ

tidning

ÅRETS HÖJDPUNKT FÖR MÅNGA: SURSTRÖMMINGSPREMIÄREN STURE LUNDGREN MINNS MÖTET MED ”NACKA” SKOGLUND KONST FÖR FOLKET I TVÄTTSTUGAN PÅ KÖPMANHOLMEN UPPTÄCK HÖGA KUSTEN NORD UNDER FEM DAGAR GOTT OM SOMMAROASER I GIDEÄLVDAL

RECEPT KORSORD PYSSEL

BÄSTA TIPSEN FÖR DIN

sommarhemester

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN

PARADISETORNSKOLDSVIK.SE


om.

GRUNDSUNDA tidning

magasin

G I D EÄ LV DA L

tidning

BJÖRNA

LÅNGVIKSMON

TREHÖRNINGSJÖ

GIDEÅ

Landsbygdens kraft. Det du håller i din hand är den andra upplagan av Runt om. Magasinet med läsning om Örnsköldsviks landsbygd och den sydligaste delen av Kramfors kommun. Ett halvt kilo inspiration till hemesterutflykter men framför allt ett mastigt bevis för kraften och styrkan som finns på landsbygden. Här ser företag, föreningar och eldsjälar till att behålla servicen för invånarna, bidra till utveckling och verka för att de små samhällena, de små orterna har en framtid. Runt om är ett gemensamt sommarnummer för de fyra landsbygdstidningar som Ågrenshuset gör tillsammans med Bygdsam i vart och ett av områdena: Collage Nätra/Höga Kusten (Nätradalen och Vibyggerå), Anundsjö–Aktuellt, Magasin Gideälvdal och Grundsunda Tidning. Var för sig utkommer dessa tidningar med fem till nio nummer om året, plus Runt om–numret. Magasin Gideälvdal och Grundsunda Tidning står helt och hållet för sitt redaktionella material via byaskribenter och Bygdsam–anställda. För de andra två tidningarna ansvarar Ågrenshuset för texter och bilder. Att vara redaktör och redaktionell projektledare för dessa tidningar är lika lärorikt som inspirerande och jag kan notera att intresset för att annonsera i dem generellt ökar från år till år. De är varje bygds egen tidning. De speglar vardagen utanför staden och visar på det stora engagemanget och handlingskraften hos människorna som bor där. Det är väldigt viktigt och något att vara stolt över. OLOF WIGREN

Redaktör/Projektledare olof.wigren@agrenshuset.se

ANSVARIG UTGIVARE Roger Vedin, Ågrenshuset Produktion AB REDAKTÖR/PROJEKTLEDARE Olof Wigren, 070-657 50 85, olof.wigren@agrenshuset.se Ågrenshuset Produktion, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa ANNONSMATERIAL & -FÖRSÄLJNING Fredrik Forsberg, 0660-29 99 63, fredrik.forsberg@agrenshuset.se, Tomas Grundström, 0660-29 99 60, tomas.grundstrom@agrenshuset.se, Leif Dylicki, 0660-29 99 58, leif.dylicki@agrenshuset.se. LAYOUT, GRAFISK PRODUKTION & TRYCK Ågrenshuset Produktion AB, Bjästa. OMSLAGSBILD Badlycka. Foto: Pelle Nordlander. NÄSTA NUMMER Anundsjö Aktuellt utkommer 2 september 2019. Manusstopp 12 augusti 201. Magasin Gideälvdal utkommer 9 september 2019. Manusstopp 19 augusti 2019. Collage Nätra/Höga Kusten utkommer 26 augusti 2019. Manusstopp 5 augusti 2019. Grundsunda Tidning utkommer 16 september 2019. Manusstopp 26 augusti 2019.

www.facebook.com/anundsjoaktuellt • www.facebook.com/anundsjoaktuellt • www.facebook.com/bltbladet • www.facebook.com/grundsundatidning

TRYCK

I

DIGITALTRYCK

I

TIDNINGAR

I

SKYLTAR

I

BILDEKORER

I

KAMPANJER

I

MEDIASERVICE

I

IT

I

MED MERA

Vi hjälper dig nå ut runtom. Och även till alla i Örnsköldsvik. Och i Höga Kusten. Och resten av Sverige. Med norrländskt lugn. Kontakta oss så berättar vi mer! 0660 – 29 99 00, agrenshuset.se

2

RUNTOM.


För ett behagligare liv sommar som vinter investera i en värmepump från NKI KYL

Örnsköldsvik 0660-823 05

RUNTOM.

Kramfors 0612-71 10 00

En del av TESAB-kedjan

3


Bygdsam + Ågrenshuset = Landsbygdsutveckling Bygdsam är en samarbetsmodell för områdena utanför stadskärnan i Örnsköldsviks kommun, som ska leda till att trivsel och tillväxt på landsbygden. Tillsammans med Bygdsam ger Ågrenshuset ut sina fyra landsbygdstidningar – Collage Nätra/Höga Kusten, Anundsjö–Aktuellt, Magasin Gideälvdal och Grundsunda Tidning – som var för sig är sin bygds egen tidning. De är i högsta grad en kanal för att visa på goda exempel och engagemang och att verka för fortsatt utveckling. TEXT OCH FOTO: OLOF WIGREN

F

ör att ge en bild av hur Bygdsam– föreningarna jobbar i de olika områdena, har vi intervjuat de fyra verksamhetsledarna: Sofie Holmgren (S H), Nätradalen, Ann–Catrin Zackrisson (A–C Z), Anundsjö, Mia Bylund Edstrand (M BE), Grundsunda, och Therese Edin (T E), Gideälvdal.

HUR JOBBAR NI I ERT OMRÅDE? A–C Z: Bygdsam Anundsjö jobbar för utveckling av hela området ur ett underifrånperspektiv och med marknadsföring genom vår hemsida och olika kampanjer. Olika arbetsgrupper jobbar med att bilda en grupp för turism & närproducerat som ska öka samarbetet och turismen. Handla lokalt–kampanjer för den lokala servicen är också

mycket viktig. Vi behöver påminna alla om att använda företagen som finns på orten idag om man vill de ska finnas kvar även i morgon. Vi har några delar som vi brinner extra mycket för och det är arbetet med Bo & Leva i Anundsjö, Turism och Service. Stora frågor och viktiga. S H: – Vår vision är en bygd i samverkan för ett blomstrande Nätradalen. Vi drömmer alltså om en dalgång där alla ser styrkan i att samarbeta med varandra, utan rädsla för konkurrens och avundsjuka. Växer du så växer jag och tillsammans hjälps vi åt att stärka Nätradalen som en mer attraktiv plats att bo på och att besöka. Vi vill att fler ska våga starta företag och drömma lite större. Vi vill utveckla besöksnäringen och få fler turister att hitta hit och förstå storheten i vår lilla plats på jorden. Därför driver vi just nu ett Leader-projekt med inriktning mot besöksnäring och företagande där kulturen och naturen har en viktig del. M BE: – Vi jobbar för att utveckla för boende, företagande, föreningar och besöksnäringen i Grundsunda. Målen är att fler ska välja att bo, leva och verka i Grundsunda och att fler ska upptäcka vår fantastiska bygd. T E: – Föreningens syfte är att skapa en samverkansform mellan företag,

föreningar, Örnsköldsviks kommun och individer som arbetar med utveckling av Gideälvdal. Målet är att vi ska ha en levande landsbygd.

HUR SER DU PÅ SAMVERKAN MELLAN BYGDSAM-FÖRENINGARNA? T E: – Vår samverkan mellan Bygdsam-områdena är jätteviktig. Det är både ett sätt för oss att ta inspiration av och det är skönt att ha några oberoende kollegor att bolla idéer med. S H: – Tillsammans med de andra Bygdsam-områdena har vi möjligheten att påverka kommunen i stort när det kommer till landsbygdsfrågor. Vi kan samlas kring de gemensamma beröringspunkter fullgod service, bra och framtidssäkrade skolor och ett gott förenings- och företagarklimat. Tillsammans blir våra röster starkare och det är lättare för oss att få gensvar för de frågor vi önskar lyfta. Från och med det här året träffas vi verksamhetsledare en gång i kvartalet, men tidigare har vi haft två träffar årligen genom kommunen (som också kommer att kvarstå och eventuellt utökas). För mig som verksamhetsledare är det otroligt viktigt med mina Bygdsamkollegor då jag får chans att bolla mina tankar och idéer med likasinnade. Vi kan också inspireras och

Bygdsams verksamhetsledare i Nolaskogs. Fr v Therese Edin, Gideälvdal, Mia Bylund Edstrand, Grundsunda Framtidsgrupp, Ann–Catrin Zackrisson, Anundsjö, och Sofie Holmgren, Nätradalen.

4

RUNTOM.


BREDBYN GOTTNE MELLANS EL MOLIDEN SKORPED SOLBERG MYCKELG ENSJÖ

NR 4 2019

SNART DAGS FÖR BREDBYDAGEN TILMA SUNDELIN

RONNY ERIKSSON ROADE PÅ RÖDAN

motiveras av varandras arbete oavsett om vi brinner för olika frågor M BE:– Jag tror att samverkan är en förutsättning för att vi ska bli starka och utvecklas. Det är också ett sätt att kunna dela med oss till varandra så att vi inte behöver uppfinna hjulet fler gånger. A–C Z: – Det är viktigt att vi samarbetar mellan områden och kan ge varandra tips och idéer från våra respektive arbeten. Sen blir vi ju starkare tillsammans i frågor som gäller hela området, som till exempel skrivelsen om landsbygdsskolorna som vi gjorde i fjol.

VAD DU TROR BYGDSAM BETYDER FÖR ERT OMRÅDE? M BE: – Jag tror på sikt att Bygdsam blir större och större. I Grundsunda har GFG (Grundsunda Framtidsgrupp) funnits sedan 1995 och Bygdsam blev vi 2017. Så vi fortsätter på något redan påbörjat. Vi jobbare med Höga Kusten Nord med fokus på besöksnäringen i området. Det har varit mycket positivt. Vi har blivit mer sammansvetsade i Grundsunda jämfört hur det var förut. Vi jobbar för att stärka h e l a Grundsunda. T E: – Jag tror och hoppas att Bygdsam bidrar med lite energi och driv. Just

nu är vårt fokus turism. Vi har tagit fram en jättefin turismhemsida, det planeras för guidade turer och det är flera företag i bygden som satsar på turismen. A–C Z: – Bygdsam är viktig men det har tagit tid att fått ut information till alla och fått dem att förstå nyttan av Bygdsam. Det finns mycket kvar att göra på den fronten fortfarande. Vi har påbörjat arbetet med ny hemsida, ordnat föreningsträffar, har en Handla Lokalt–dag och startat Örnkortet i Anundsjö. S H: – Jag tror att det är NU som Bygdsam börjar landa i Nätradalen! Det har varit en lång process av implementering och informationsspridning om vad vi gör och vad vi kan göra. Nu börjar det roliga med att släppa loss allt det vi hittills har byggt upp. Vi är ödmjuka inför framtiden och vet att vi alltid kommer att behöva invånarna med oss för att det vi genomför ska vara lyckat. Samverkan är återigen ett ledord och något vi faller platt utan.

VILKEN ROLL TROR NI ATT ER EGEN TIDNING SPELAR? T E: – Vi skriver alla artiklar själva och vi känner att det är uppskattat med den lokala prägeln och att allt som skrivs är positivt. Vi skulle gärna bli

fler skribenter så att vi verkligen kan täcka hela vårt område med intressanta inslag. A–C Z: – Anundsjö–Aktuellt är den viktigaste tidningen i det här området. Vill man få ut information till alla ska man annonsera där. Det är kul att så många annonserar och stöttar tidningen. S H: – Vårt arbete med tidningen begränsas egentligen till att komma med förslag till reportage. Vi är bortskämda med Ågrenshusets kompetens. Jag vet att tidningen betyder otroligt mycket för stoltheten i bygden och för att lyfta det lokala engagemanget. Den blir en anslagstavla utåt och en möjlighet för föreningar och företagare att synas med det som de gör bra för bygden. M BE: – Grundsunda Tidning är en mycket omtyckt tidning, den lyfter lokala intressen och fungerar även som kanal för Grundsunda Församling och Metsä Board. Vi är en mindre grupp som jobbar för att få fram tidningen och önskemålet är att vi ska bli fler som är intresserade av att vara med och utveckla innehållet.

VILKA PROJEKT KÄNNS EXTRA VIKTIGA FÖR ER JUST NU? M BE: – Just nu är det besöksnäringen där vi har en förstudie som heter Utveckling Skagsudde, service och events. Vi har kontakt med Höga Kusten Turism och jobbar med att bli en del av Höga Kusten att räkna med. A–C Z: – Det är fantastiskt kul att bo och jobba i ett område där det är sådan stark företagsamhet och driv i lokalbefolkningen och det är alltid något på gång i Anundsjö! S H: – Tillsammans skapar vi ökad stolthet och framtidstro för landsbygden i Örnsköldsviks kommun. T E: – Instämmer!

FAKTA OM BYGDSAM

Syftet med Bygdsam är att via samverkan kraftsamla och utveckla bygden. Utveckla samarbets- och samverkansformer som leder till effektivare och smartare lösningar och öka trivsel och tillväxt i bygden. Bygdsam står för Bygden i samverkan och är en ny samverkansplattform på landsbygden. Förebilden är Cesam, Centrum i samverkan som finns i staden. Det finns sedan våren 2017 fyra Bygdsam i kommunen, knuten till respektives serviceort med omland (Nätradalen, Anundsjö, Gideälvdal och Grundsunda). Varje Bygdsam är en ekonomisk förening och står på tre ben: företagen, ideell sektor och kommunen. Exempel på frågor och arbetsgrupper man kommer att kunna jobba med i Bygdsam är exempelvis: • En expansiv, vacker, trygg och trivsam bygd • Behålla och utveckla service • Arrangemang och aktiviteter • Turism/Höga Kusten • Föreningsutveckling • Inflyttning/nya arbetstillfällen/ nya företag • En levande landsbygd/gröna näringar • Nya bostäder och nya företag • Infrastruktur exempelvis fiberutbyggnad Källa: Örnsköldsviks kommun.

RUNTOM.

5


6

RUNTOM.


BREDBYN GOTTNE MELLANSEL MOLIDEN SKORPED SOLBERG MYCKELGENSJÖ

ANUNDSJÖ AKTUELLT.

 REFLEKTION

Klimatet och klassfrågan. 2019 verkar gå till historien som året när vegtrenden och flygskammen på allvar slog igenom i media. Reklamblad som förra året lockade med soliga Kanarieholmar och världsstäder har nu ett större fokus på destinationer inom Norden. Vi har länge vetat att flygresor och hög köttkonsumtion är dåligt för klimatet, men i år är det ingen ände på reportagen, recepten och krönikorna. Man talar om att det är panik, men det har varit panik i årtionden. Ändå är det inte särskilt länge sedan den som pratade miljöfrågor sågs som en töntig trädkramare. Med ett förflutet som töntig trädkramare är det märkligt att se opinionen skifta så radikalt. Riktigt illa blir det när människor basunerar ut sitt engagemang med udden riktad mot dem som inte hakat på trenden än – som fortfarande gör fel. De välbeställda har kunnat äta mycket kött och flyga på semester och jobbkonferenser länge, men nu när vindarna vänder brinner det plötsligt i knutarna och vi måste offra oss för klimatet, eller åtminstone dela ett Facebookinlägg. Och visst, det brinner verkligen i knutarna. Dessutom är det så att ju fler som ägnar sig åt ett miljöfarligt beteende desto större blir effekterna. När fler människor har råd med kött till varenda måltid blir koldioxidavtrycket mång-

Annika Fransson

R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT

dubbelt större. Men att kritisera dem som äntligen fått tillgång till vanor som de högre klasserna alltid ägnat sig åt känns inte helt rättvist. Ändå är det ett fenomen som upprepas om och om igen. Varje gång den breda massan får råd att bete sig som eliten blir beteendet plötsligt problematiskt och ska beläggas med skam – en skam som kanske alltid borde ha funnits där. Ta exemplet socker: från början var det så exklusivt att enbart adeln kunde få tag på det, och det troddes rentav kunna bota sjukdomar. Några hundra år senare är det bland det billigaste man kan äta, och i samma veva har det blivit vulgärt och livsfarligt. Man är inte en sämre människa för att man flyger 2019 än för att man flög 1983, bara otrendigare. Men ur planetens synvinkel är förstås sådana moralfrågor helt ointressanta. Det är på allvar, och det har alltid varit på allvar. Det är bättre att agera i elfte timmen än inte alls. Att däremot se ned på grannen för att hen beter sig som man själv har gjort i hela sitt liv – det vittnar bara om historielöshet. INGELA BOHM

Glad sommar!

Anna d Englun

VI HAR SEMESTERSTÄNGT V 29-31. VI HÄNVISAR DÅ TILL KONTORET I ÖRNSKÖLDSVIK.

Bredbyn 0661-619 50 dygnet runt 0771-77 88 99 www.handelsbanken.se/bredbyn

7


BILDTEXTER: Mats Falck.

”Vi vill både vinna fotbollsmatcher och bidra till ett bra samhälle” Ett av Ångermanlands bästa fotbollslag har sin verksamhet på en ort i en bygd med cirka 200 invånare. För att nå framgång med det befolkningsunderlaget krävs att du är lite eljest och mycket målmedveten. Det är Gottne IF. Föreningen Annorlunda. TEXT OCH FOTO: OLOF WIGREN

M

ats Falck är ordförande i föreningen, assisterande tränare till Roger Dannberg, visionär och eldsjäl. Han har varit med på hela den fantastiska resa som tagit Gottne från division V till division II. – Vi har framstått som udda och säkert också lite obekväma för somliga, men vi har valt vår egen väg och vi har fått många supportrar som gillar det vi gör, säger Mats. Supportrar även bland företagare, som valt att sponsra den lilla föreningen med det stora hjärtat och som

bidragit till att Gottne IF kunnat höja sin sportsliga nivå steg för steg. – Det går inte att nå division II genom att bara samla spelare från närområdet. Vi har valt att skapa en mix av spelare från trakten och nyanlända, spetsat med duktiga killar som kommit hit för att utvecklas som både spelare och människor. Gottne IF har genom sitt ställningstagande för inkludering och mångfald och mot rasism, åstadkommit en spännande mosaik av olika kulturer. – Vi vill både vinna matcher och bidra till ett bra samhälle, hjälpa människor in i samhället och stå upp mot mörka krafter. Vi har visat att det här går att förena, säger Mats Falck. Det har inneburit en hel del diskussioner mot oliktänkande och skarpa ställningstaganden i medierna, men det har varit värt det. Alla gånger. – Jag är lika stolt över vad vi presterat på fotbollsplanerna som det vi gjort för olika individer, genom vårt integrationsprojekt, våra sociala

projekt och att jobba med HBTQ–frågor. – Vi har både sett till att skapa arbetstillfällen och fått nyanlända att hitta en trygg bas i Örnsköldsviks kommun, vilket i sin tur sparat åtskilliga miljoner kronor till kommunkassan, säger Mats Falck.•

Följ oss: www.alskaanundsjo.se

8

R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT


ÖRNSKÖLDSVIK

HEJ OCH VÄLKOMNA TILL

EDMARKS FINBAGERI Vem är jag? Tänkte att jag skulle berätta lite kort om mig och min vision med Edmarks finbageri. Jag är en 40-åring som snart är 4-barnspappa och är nyligen tillsatt som bagerichef på Edmarks Finbageri. Min vision är att som tidigare vara bred i kommunen och låta så många som möjligt få avnjuta alla våra produkter och skapa ett stark varumärke, med kraft från en stor organisation i form av Coop Nord bakom oss, där alla är lika viktiga. 2012 flyttade bageriet från sina lokaler i Gullänget in till Stora Coop på Hästmarksvägen 6, och då startade en ny resa för bageriet som varit Coopägt sedan 1986 som få känner till. Hoppas vi ses! Allt gott! Med vänliga hälsningar! Peder med personal.

179kS SOMMARTÅRTA 8 BITAR. Edmarks.

Facebook “f ” Logo

Vi har snabbkassa!

R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

ALLA DAGAR

7-23 9


 STAFETTPINNEN

Anna-Karin m ö r t s n Hen – Jag brukar säga att jag tillhör den privilegierade gruppen, inleder Anna-Karin Hennström med. Hon har fyra barn och fem barnbarn som ingen bor längre bort än kommungränsen. Hon har varit jordbrukare hela sitt liv och sysslat med bland annat kor, hästar och hundar. Sedan tio år tillbaka har hon dessutom börjat undervisa i djurvård på en gymnasieskola. TEXT: SANNA SÖDERLUND

FOTO: JULIA ISAKSSON

Anna-Karin Hennström tillhör en privilegierad grupp

-J

ag är otroligt lyckligt lottad som har fått göra det jag trivs med hela livet. För mig är det knappt någon skillnad på arbete och fritid! Anna-Karins intresse för jordbruk växte fram redan som liten. Hon är uppväxt på ett jordbruk i Ullånger där det fanns både kalvar och hästar. Drömmen som liten var att skaffa hund, men det var inte först några år senare då hon flyttade norrut som den drömmen gick i uppfyllelse – Jag träffade min man Ulf då vi båda gick på Nordvik Naturbruksgymnasium, berättar Anna-Karin. – År 1975 flyttade vi tillsammans till hans föräldragård här i Kubbe. Vi delade intresset för lantbruk och hade till en början mjölkkor, men föder sedan 20 år tillbaka upp kvigor åt Lövsjö gård. Jakt och fiske är också ett intresse vi har gemensamt, vi har alltid haft jakthundar. Efter ett år på gymnasiet tog Anna-Karin ett sabbatsår. Några fler år som elev blev det dock inte utan hon hamnade på andra spår. Hon har svetsat åt Hägglunds, jobbat som avbytare åt bönder och arbetat hos Länsstyrelsen. Det var i samband med svetsjobbet som hon tillsammans med

ANNA-KARIN HENNSTRÖM ÅLDER: 62 år. BOR: Kubbe. FAMILJ: Make, fyra barn och fem barnbarn. YRKE: Lärare och jordbrukare. INTRESSEN: Hästar, jakt och fiske.

10

sin man började arbeta på hemmaplan med jordbruket, som sedan blev hennes yrke genom livet. En ny vändning kom dock för snart elva år sedan. En person ringde och frågade om inte Anna-Karin ville börja jobba som lärare, inom ett område som hon minst sagt kan! – Det är helt fantastiskt att få jobba med ungdomar i åldrarna 16-19 år, tycker Anna-Karin. Örnsköldsviks Praktiska Gymnasium är en liten skola med en fantastisk chef och kollegor. Jag trivs väldigt bra, speciellt då jag lär ut om djurvård som är ett område jag gillar. Anna-Karin jobbar inte heltid som lärare. På hennes lediga tid arbetar hon med jordbruket där de bland annat föder upp kvigor. – Vi brukar ha mellan 50 och 100 ungdjur, säger Anna-Karin. Även om det är mycket jobb, allra helst under sommarhalvåret, är det stor skillnad från att ha mjölkkor. Jag är otroligt glad över att det är så många som orkar hålla på med det. Det är tråkigt att se hur mycket som växer igen när man åker genom byarna uppöver när man tänker på allt arbete som lagts ned för att få fram åkermarken. Så all heder åt dem som törs satsa på jordbruk, för det går ju inte bara att starta och ha full drift med en gång. Förutom kvigorna finns det islandshästar, jakthundar och sedan någon månad tillbaka gutefår på gården. – I januari skaffade vi fem gutefår så att de kan växelbeta med hästarna och på så sätt hålla nere parasittrycket, berättar Anna-Karin. Jag är så glad över att min man har ställt upp på alla mina projekt. Om det så är att skaffa växthus, islandshästar eller som nu senast har jag provat på biodling och köpt en Västergötlandsspets. Tanken

är att träna han till viltspårhund, det är alltid bra att ha tillgång till om hösten då det är jaktsäsong. Trädgårdsodling är också något som tar upp lite tid. Men det är svårt att vara jordbrukare och ha trädgård samtidigt, allt ska ju göras samtidigt. Med ett jordbruk och en hel del djur att sköta om blir det inte många resor för Anna-Karin. Men Island är

ett resmål som ligger henne varmt om hjärtat. – Jag har varit där några gånger tidigare och fastnade för islandshästarna, säger Anna-Karin. Tillsammans med en kompis i Skorped går tankarna om Island, så blir det någon resa i framtiden finns det stor risk att det bär iväg åt det hållet.•

R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT


PREMIÄR FÖR NYA ŠKODA SCALA. Nu kan du äntligen förbeställa SCALA.

Självklar, kompakt styrka.

Nya ŠKODA SCALA Style TSI 115 Audi Q3 quattro® 2.0 TDI Kampanjpris 204Edition 900 kr (Ord. pris 215 400 kr) 150 hk Sports

Adaptiv farthållare Klimatanläggning Full LED-strålkastare 17” lättmetallhjul LED-ljus bak med animerade blinkers Infotainmentsystem med 8” touchskärm

Privatleasing fr. 2 795 kr / mån* Bränsleförbrukning blandad körning från 5,7/100 km, CO2-utsläpp 130 g/km (NEDC 113 Audi

324.80

Leasing f Förmånsvärde f

ŠKODA CONNECT

APPLE Exemp CARPLAY» Sportstolar » Alcan

» Multifunktionsratt » F

»

system med färgdisp » Alu

SERVICEMiljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskiljd leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. ŠKODA Serviceavtal Parkeringshjälp 100 bak AVTAL* kr/mån, 36 mån eller 3 000 mil. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta apr 2019. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. **Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. 100 kr/månkan inte kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Erbjudandet

Bränsleförbr. bl. körning 4,4 l/100 km. CO₂ 116 g/km. Miljökl. EU6. Audi Leasing Audi Leasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (dec 2015). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Förmånsvärde netto/mån vid 50% margina Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller ett begränsat antal bilar. Med serviceavtal betalar du endast 100 kr i månaden för dina servicekostnader på Audiverkstaden under tre år eller 6.000 mil.

Nordemans Nordemans Bil Bil AB Ångermanlandsgatan21, 21,ÖRNSKÖLDSVIK, ÖRNSKÖLDSVIK, 0660-875 00. Emil Hägglöf 0660-875 11. Ångermanlandsgatan 0660 -579 00 Öppet: mån-tor 8-18, fre 8-17, lör 10-14. www.nordemansbil.se www.nordemansbil.se,

R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT

11


Erik O. Sjödin tränar för veteran–VM i friidrott 2022.

Erik från Myckelgensjö tränar för veteran-VM i friidrott 2022 Om tre år arrangeras veteran–VM i friidrott i Göteborg. En av dem som tränar för att vara med då – och siktar på guld i tiokamp – är Erik O. Sjödin, 73, från Myckelgensjö men numera boende i Kramfors. – Är bara kroppen snäll mot mig ska det vara möjligt, säger han.

– Jag hade en kusin, Sören, i en grannby som jag ofta åkte till och han hade samma idrottsintresse som jag. Vi ordnade små ”olympiader” när det var sportlov. Både sommar och vinter. Sören var den store administratören och organisatören, men vi tävlade båda två. En grannpojke i Skalmsjö, Ingmar, deltog även plikttroget i våra arrangemang trots att han var ett par år yngre. – Vi ordnade en idrottsstadion, snickrade ihop häckar, grävde längdhoppsgropar, förfärdigade höjd- och stavhoppsställningar. Efter en tid köpte vi även ett riktigt stoppur, en kula, ett spjut och en diskus. Efter tävlingarnas slut föll det på min lott att ge ut ett välfyllt häfte, ”OS-boken”, med alla resultat noggrant angivna, kommentarer och referat från tävlingarna och med teckningar som illustrerade allt. Alla häften från den tiden har Erik kvar. – Jag är en samlare. Idrottstidningar, böcker, skivor och annat har gett mig mycket glädje och gör det än.

TEXT OCH FOTO: OLOF WIGREN

H

ans intresse för friidrott startade på allvar som tioåring. Då bodde han i Myckelgensjö och hade nyss bytt skola. – Jag blev mobbad av mina nya klasskamrater och mådde ganska dåligt. Men en dag hittade jag en tidning, All Sport, som handlade om EM i friidrott i Bern. Jag blev djupt fascinerad och började träna olika friidrottsgrenar. – När jag fyllt 13 år och det var gymnastik var det nästan ingen som slog mig. Då fick Erik kompisar i skolan som var snälla mot honom.

BYGGVAROR • VIRKE • LISTER • PANELER • FÖNSTER

Fasadfärg Classic

999kr

Hikoki Skruvdragare 18V

1190kr

ÖPPETTIDER Mån-fre 7-17 Lördag 10-13

ord. pris1990kr

ord. pris 1390kr Gäller Rött, Vitt & Svart

SOMMARTIDER

Under veckorna 27-30 Mån-fre 8-17 Lördag 10-13

Ska du måla om huset, bygga trall eller tapetsera om? Hos oss hittar ni det mesta till sommarens projekt Kom ni till oss så hjälper vi dig

• VITVAROR • DÖRRAR 12

Erik är med i Västernorrlands Idrottshistoriska Sällskap och skriver regelbundet i deras tidning. – Idrotten har haft en viktig roll i mitt liv, även om den varit mindre central under vissa perioder. Sedan jag blev pensionär återupptog jag mitt tränande på allvar. Redan 2015 var Erik med i veteran– VM i Lyon, Frankrike, och de senaste åren har han tagit flera SM–medaljer i bland annat höjdhopp och längdhopp. – Om fyra år, 2022, går veteran–VM i Göteborg och jag har som mål att vara med där. Jag har som ambition att ställa upp i tiokamp och jag tror att jag har en skaplig chans att ta guld, säger han. Detta när han jämför sina egna personbästa just nu med segrarens i senaste VM. – Jag ska försöka bibehålla resultaten i de flesta grenarna och förbättra mig i till exempel stavhopp. Jag har lite artros i händerna så det är inte alldeles enkelt att hålla i staven, men det ska gå.•

Tel. 0661-440 50

@nordemansjernhandelbredbyn •

FÄRG

TAPETER

VITVAROR

VERKTYG

BYGGVAROR

FISKEGREJOR M.M R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT


DE VIKTIGASTE TRÄDGÅRDSREDSKAPEN Vilket hantverk eller fritidsintresse du än ägnar dig åt går det så mycket bättre och är så mycket roligare om du har bra grejer. Trädgårdsarbete till exempel, blir både enklare och mer lustfyllt om du har rätt uppsättning redskap av bra kvalitet.

D

Grunda rätt och måla lätt Grundarbetet är A och O när du ska måla huset. Gör du det ordentligt, är det enkelt att måla sedan och du får ett bra resultat med lång livslängd. Slarvar du med grunden kan det bli dyrbart. TEXT: OLOF WIGREN

S

ommaren är en bra tid att måla om husfasaden. Det ska nämligen vara torrt, annars kan du få mögelproblem på sikt. Man kan måla alla typer av fasader. Är det ett helt nytt hus finns det dock vissa saker att tänka på. När virket är sågat ska du måla så fort som möjligt. Efter 60 timmar börjar nämligen UV-strålning bryta ner virket. Då blir det grått och skorvigt. Något som kallas träkritning uppstår. Träkritning måste skrapas bort, annars fäster färgen sämre. En ny fasad målas alltid tre varv. Först en oljegrund och sedan två varv av den färg du valt. Vid första målningen av en ny fasad kan du med fördel måla två av de tre varven när virket inte är uppsatt. Här målar du då tre sidor, inte baksidan. Då sparar du både tid och pengar. Dessutom kommer du åt överallt. Om du målar första varvet när virket är uppsatt kan du få problem. Virket krymper och det blir trärena ytor. Det är viktigt att du lägger grundolja på ändar och i skarvar. Använd inte träolja som inte går att måla på. R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT

Sista varvet målas på plats när fasaden är uppsatt. Det tredje varvet är som ett slitskikt och bör målas på inom ett par år. Steg ett när du ska måla o m huset är att ta reda på vilken färg som använts tidigare. Du kan använda akrylfärg på vilket underlag som helst, men ska du måla med oljefärg vill det till att huset är målat med oljefärg tidigare. Och du kan inte måla med oljefärg på Faluröd. Är du osäker på färgsort? Skrapa då loss en färgflaga från fasaden och gå till en färgbutik. De kan testa den åt dig. Innan du går till verket med själva målningen är det viktigt att avlägsna all lös färg med skrapa eller stålborste och sedan tvätta fasaden noggrant. Detta ska helst göras två veckor innan själva målningen, så att fasaden är riktigt torr. Använd fasadtvätt eller mögeltvätt om du har mögel på fasaden. Men tvätta inte för tvättandets skull. Och försök inte tvätta bort färgflagor. Glöm inte att grunda ytor som blivit trärena efter underbehandlingen. Vid ommålning räcker det ofta med ett varv täckfärg efter grundmålningen. Fråga om du är osäker Det k a n hända att du måste ta bort all färg innan du målar om. Det är nödvändigt när det är många lager färg eller om färgen börjat krackelera. Då kanske du måste bränna bort färgen

eller använda ett kemiskt (miljövänligt) färgborttagningsmedel. Slamfärg ska inte tvättas utan borstas bort. Som med allting annat är det viktigt att du vet vad du gör. Gör du fel när du målar kostar det både tid och pengar.•

GODA RÅD FASADMÅLNING

• Täck över alla ytor som inte ska målas noga. Då slipper du onödigt efterarbete. • Använd helst färg av samma märke till både grundmålning och täckmålning. • Har du sprickor i träet? Då kan du fylla i dem med latex sedan du grundmålat. • Köp hellre en dyr pensel än en billig. Det finns en anledning till varför den är dyrare, och det är ofta för att den är lättare att jobba med och att strån inte lossnar från den.

et kanske viktigaste är: En spade. Inte för tung och otymplig. Välj en spade med rak egg om jorden är lätt och sandig. I tung jord passar en spetsig spade bäst. Lättmetallspadar är lättast att arbeta med. Framför allt blir bladet aldrig rostigt utan håller sig slätt och blankt. Du bör också ha en bra grep som du använder till att gräva och luckra jorden med, vända kompost, ta upp potatis m.m. Sedan ska du ha en rejäl kratta, helst av smidesjärn, när jorden ska jämnas till före sådd och plantering. En räfsa krävs för att räfsa upp löv och annat skräp. Välj helst en räfsa med platta pinnar. I den fastnar inte löven så lätt. För att ta bort ogräs rekommenderas en bethacka eller ett skyffeljärn eller varför inte både och? Med en kultivator luckrar du upp jorden och med en planteringsspade kan du både just plantera och även rensa ogräs. Det är bra med en speciell trädgårdskniv med infällt blad och givetvis allroundredskapet sekatören. Här är det särskilt viktigt att välja bra kvalitet. Billiga sekatörer har ofta dåligt stål, vilket gör att de fort blir slöa. En sekatör av dålig kvalitet brukar också bli glapp i skäret, vilket gör det tungt att klippa. Dessutom kan snittet i växten bli dåligt och »fult«. Basic trädgårdsredskap i övrigt är en vattenkanna, en korg, en bra skottkärra, en grensåg, maskrosjärn, häcksax och kanske även en gräskantsax.•

TEXT: OLOF WIGREN

• Måla när det är torrt men inte i direkt solljus. • För att inte skada miljön, använd vattenlöslig färg. • Färg eller lösningsmedel som blir över ska lämnas till närmaste miljöstation. Häll absolut inte ut i avloppet!

13


Dans- och spelstämma i Anundsjö i juli Jag vill tacka livet…. Precis så avslutades scenprogrammet, som pågått i flera timmar på stämman. Flinka spelmän och glada dansare hade visat upp sig. En av landets yngsta riksspelmän hade bjudit på spel på hardangerfela och ungdomar från Mittfolk hade levererat låtar hemifrån och långt bortifrån. Sprittande valser, vemodiga polskor och en och annan trall hade smugit sig ut över grönskan vid hembygdsgården och över sjön. TEXT: MAJA ERIKSSON

J

ag vill tacka livet, som gett mig så mycket, tänkte nog fler än jag. Det fina vädret, människor som umgås genom musiken, ung och gammal, den fantastiska hembygdsgården, alla vackra låtar, vänner, naturen, promenadpolonäs, buskspel, kolbullar och palt, låtar – husen - livsöden från förr, historiens vingslag… I år bjuder Anundsjö hembygdsförening, Örnsköldsviks folkmusikförening, Anundsjöringen, Nolagillet och studieförbundet Bilda in till dans– och

spelstämma igen. Åter igen får vi mötas och njuta av musik, sång och dans. Det blir fjärde året som stämman hålls och vi tar för givet att vädrets makter står oss bi även i år. Har du inte upplevt hur en låt kan förflytta dig till en annan tid och rum kommer din chans i år. Stolta kan vi presentera en berättare av rang: Thomas Andersson, Burträsk/Umeå. Thomas har i årtionden trollbundit sin publik med sin fiol och fantastiska förmåga att leverera en berättelse.

Han har uppträtt på scener över hela Sverige, gjort TV-produktioner och är numera även hedersdoktor vid Umeå Universitet. Alla, jag lovar, alla kommer att dras med i hans berättande i ord och ton. Som grädde på moset har Thomas med sig en spelman, tillika berättare och god vän: Markus Falck, Gällivare/Umeå. Markus är känd som tramporgelorganist i bandet JP Nyströms, skicklig spelman och även berättare! Tillsammans bjuder de på berättelser om legender och låtar som passar utmärkt till stämningen de skapar. Hurra, vi har i fyra års tid försökt boka dem och nu händer det! Missa inte detta tillfälle! Magiskt! Jag vill tacka livet… Än en gång får vi uppleva ungdomars spelglädje och kraft! Årets upplaga av Mittfolk kommer till stämman. De är lovande ungdomar från Västernorrland, som spelar folkmusik på många olika instrument och har under konstnärlig ledning skaffat sig en helt ny repertoar. Musik i Väster-

norrland, tillsammans med Christian Cuadra och Marcus Räsinen, har gjort det igen: ett nytt fräscht spelgäng med otroligt sväng! Nu tänker ni att jag glömt en annan stor höjdpunkt, avslutningen på stämman i Grundtjärnsladan: logdans till sprittande toner! Ljuvligt att få dela dansens fröjder med en annan människa. Om du inte kan spelar ingen roll. Du dras med av glädjen i musiken och fötterna styrs av ett taktfast golvgung! En strof från Evert Taubes ”Så länge skutan kan gå” passar här: ”Men inget hindrar dig alls, att du är glad och ger hals, så kläm nu i med en verkligt sju sjungande vals.” Den kommer vi att sjunga på stämman! Men avslutningsvis vill jag citera Åke Nilsson. Hur fint och stämningsfullt var det inte att efter en dag fylld med glädje, kraft och tacksamhet få lyssna till honom: Jag vill tacka livet!•

Hydrauliska redskap

VI FINNS PÅ

Tel: 0661-14 08 85 • www.exero.se Skorped, Sweden 14

Norrländsk kvalitetsprodukt

FL AKVIBRATOR

SÅL L AR’ N X L

Sortering & spridning R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT


R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT

15


Kulturutbyte mellan Moälvens skolor Kultur, kultur, kultur! För och av barn och ungdom. Så kanske man kan sammanfatta den miniturné som Kulturskolan genomförde under två heldagar i mitten av maj. TEXT OCH FOTO: MAGNUS EDHOLM

D

spännande att höra elever från andra skolor ta ton och visa upp sig, är inte att ta miste på att döma av publikreaktionerna. Andra dagen var två konserter förlagda till Själevadskolan, där Själevads- och Mycklingelever fick ta del av såväl duktiga slagverksungdomar och

rockband, som solosång, balkanstråk och barockpiano. Sammanlagt skapade och musicerade ett 60-tal barn och ungdomar tillsammans med Kulturskolans lärare dessa två dagar för en publik bestående av några hundra elever och skolpersonal både i närområdet

Gympasalar kan användas till mycket, inte minst kulturellt utbyte mellan skolor. Så här glada var Kulturskolans lärare i Moälvens arbetslag efter två dagars lyckad turné med sina duktiga elever.

och från andra sidan älvdalen. Ett nöjt lärarlag packade efteråt ihop trummor, pianon och ljudanläggning med ett léende på läpparna. Med så duktiga och självgående elever går jobbet som en dans.•

et var Moälvens arbetslag som bjöd in till kulturhappening där de elever som deltar i Kulturskolans verksamhet fick besöka och uppträda för varann. Första dagen besökte elever från Moliden, Mellansel och Själevad skolorna i Bredbyn och Norrflärke och bjöd på både rockband och stråkensemble, såväl som trumpetcountry och balladsång. Konstverk trollades också fram av några elever som under föreställningens gång målade tavlor inspirerade av musiken i ögonblicket. Många är de stilar och uttryck som mötte den entusiastiska publiken i utbytet mellan skolorna, och att det är

16

R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT


Tillbehör för upp till 15.000 ingår!

PREMIÄR FÖR SUZUKI I ÖRNSKÖLDSVIK! SWIFT 1.2 FRÅN

S-CROSS 1.0T BOOSTERJET 4X4 FRÅN

INKL. 7” PEKSKÄRM MED SMARTPHONE LINKAGE, ADAPTIV FARTHÅLLARE, AUTOBROMS, BACKKAMERA M. M.

INKL. 7” PEKSKÄRM MED SMARTPHONE LINKAGE, NYCKELFRITT STARTSYSTEM, BACKKAMERA M. M.

149.900:-

216.900:-

Valfria tillbehör för upp till 10.000:-*

NYA VITARA BOOSTERJET 4X4 FRÅN

Valfria tillbehör för upp till 15.000:-**

IGNIS 1.2 4x4 FRÅN

159.900:-

214.900:-

INKL. 7” PEKSKÄRM MED SMARTPHONE LINKAGE, ALUFÄLGAR 16”, BLUETOOTH, MÖRKTONADE RUTOR, SILVERLACKERAD TAKRELING M. M.

INKL. 7” PEKSKÄRM MED SMARTPHONE LINKAGE, ADAPTIV FARTHÅLLARE, AUTOBROMS, BACKKAMERA M. M.

Valfria tillbehör för upp till 15.000:-**

Valfria tillbehör för upp till 10.000:-*

Skortsedsvägen 5, Örnsköldsvik, 0660-186 60. Måndag – fredag 9 –18, nylandersbil.se Bränsleförbr. bl. körning NEDC-korr: 4,1-6,3 l/100 km. CO2 94-143 g/km. WLTP: 5,0-7,8 l/100 km. CO2 113-177 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års garanti mot genomrostning. *Gäller vid köp av ny Suzuki Ignis eller Swift. **Gäller vid köp av ny Suzuki S-CROSS eller nya Vitara 4x4. Erbjudandena gäller t. o. m. 31/7 2019 och kan ej kombineras med andra rabatter eller erbjudanden. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.

R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT

17


SUNDWAL

L MÖTER

Eldsjälen Tommy är centralfiguren för Skorpeds fotboll Han har huvudansvaret för två fotbollslag på seniornivå, han är hjälptränare i ett tredje och pendlar dagligen 14 mil till och från jobbet. Alla ledig tid (om det nu finns någon) tillbringar han i skogen med sina fyra älghundar. I serien Sundwall möter är turen kommen till fotbollsprofilen Tommy Karlsson!

H

an är född och uppväxt i lilla Byvattnet nära Skorped och säger sig själv ha haft två kompisar som liten pojke, där all tid (nästan) gick till att leka med fotbollen. – Jag hade en bra uppväxt här i Byvattnet, säger Tommy Karlsson. – Vi tre höll ihop och hade väldigt roligt tillsammans. Sedan väntade tre år i Bredbyn innan det blev skogsbruksstudier vid Skedom i Sollefteå. – Jag blev tidigt intresserad av skog och mark. Efter Skedom fick han jobb som huggare av gamla Modo.

18

I takt med att maskinerna kom in och övertog jobben i skogen, sadlade Tommy om. – Bilhandlaren Paavo Törnefeldt har en stuga här i Byvattnet och han såg till att jag fick jobb i stan. Törnefeldts gick upp i Nordemans och där har Tommy Karlsson trivs så bra att han fortfarande är kvar. – Det kan bli lite jobbigt att pendla under vintern. Och dyrt blir det ju med tanke på bensinpriserna. – Men jag gillar att åka bil. Då finns det tid att fundera över saker och ting! Oftast handlar det om fotbollstankar.

Tommy Karlsson har mer eller mindre vikt sig liv åt fotbollen. Så här ser hans arbetsschema ut under säsongen: Huvudtränare för Skorpeds damlag i tvåan. Ansvarig för Skorpeds herrlag i sexan. Andretränare i Gottnes A-lag i fotbollstvåan. – Jag har inte en enda ledig kväll under veckorna. Och på helgerna är det ju matcher för alla lagen.

Hur orkar du och vad säger frun i huset? – Mariana spelar ju själv i Skorped och har godkänt det här. Att föra upp lilla Skorped till damtvåan får mer eller mindre betraktas som en smärre skräll. Fjolårsfacit: 15 segrar, två oavgjorda, en förlust och målskillnaden 60-8. Detta av ett lag som efter 33 års uppehåll tog upp verksamheten igen 2014. – Jag vill väl också betrakta detta som en bragd, säger Tommy Karlsson. – Tjejerna gjorde en otrolig prestation. Inför spelet i tvåan gick man in med en trupp på cirka 22 spelare.

Tre, fyra spelare bor hemma i Skorped, merparten hör hemma i Örnsköldsvik och så hämtar man hem målvakten Elin Näsström från Uppsala. – Elin är vår absoluta nyckelspelare, säger Tommy. – Ytterst laglojal när hon trots sina resor knappt missar en match under säsongen. I ny omgivning blir förstås målsättningen att hänga kvar i en serie där det förekommer resor till bland annat Luleå och Skellefteå. Tommy Karlsson har själv en grundkurs som fotbollstränare. – Mitt mål är hela tiden att utveckla tjejerna till att bli ännu bättre fotbollsspelare. Alla är egentligen nyckelspelare i min trupp. Tommy har också sett till att klubbens herrlag vaknat till liv igen. Efter ett par framgångsrika säsonger blev man dock tvingad att självmant börja om i sexan denna säsong. – Det var kris ett tag under vintern, berättar Tommy Karlsson. – Till slut lyckades vi få ihop tillräckligt med killar för att fortsätta. Fotbollsverksamheten i Skorped är förlagd till underbara Bränna. Hela bygden stöttar sina två fotbollslag och damlaget hade under fjolåret,  R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT


Vi är samarbetspartnern för ett aktivt och hållbart privat skogsbruk i en växande bioekonomi. norra.se

R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT

19


 den tredje bästa publiksiffran bland damfotbollslagen i Ångermanland. – Föreningens styrka är, trots svårigheten med att få ihop herrlaget, att vi har spelare från Skorped. Detta faktum ger en unik sammanhållning, säger Tommy Karlsson. Som om det här jobbet inte vore nog så har också Tommy Karlsson en plats i Gottnes verksamhet. Inför den här säsongen kom erbjudandet att bli andretränare. Uppgiften var att hjälpa Roger Dannberg.

– Klart jag funderade ett tag men att få den här chansen i så pass höga sammanhang, är en utmaning, säger Tommy Karlsson. – Jag har alltid beundrat Roger Dannbergs fotbollsfilosofi. Roger och Mats Falck har gjort mycket gott med Gottne och jag är tacksam att få finnas med på ett hörn! Därmed förstår ni att det inte finns så mycket utrymme under en arbetsvecka för Tommy Karlsson. – Jodå, jag har tid med mina fyra älghundar också, säger Karlsson.

– Att få vistas ute i skog och mark är ett måste ibland. Då skingras tankarna vilket kan behövas ibland. Att skjuta en älg är därmed inte det primära för Tommy Karlsson. Det är livet och sällskapet med hundarna som ger avkopplingen. Skulle det mot förmodan bli någon timme över befinner sig Tommy Karlsson vid en fiskesjö: – Näst fotboll och jakt så är fiske högprioriterat! Jag träffar Tommy Karlsson en fredagkväll på Skyttis konstgräs. Dagen efter är det en lång resa till Skellefteå. Det är så veckorna ser ut sommaren och hösten 2019 för Tommy Karlsson. Plus en och annan lite kortare resa med herrlaget. Och så en buss varannan helg med Gottnes herrlag.

Hur länge ska han orka? – Så länge hon jag delar brevlåda med tycker att det är ok så fortsätter jag, avslutar Tommy Karlsson.•

RT TO : LE N N A TE XT & FO

20

FAKTA OM RLSSON TOMMY KA NAMN: Tommy Karlsson. ÅLDER: 44 år. YRKE: Jobbar på bilverkstad. FAMILJ: Hustru Mariana. BOR: Byvattnet. LYSSNAR HELST PÅ: P4. SER HELST PÅ TV: Sporten. GILLAR MEST I MATVÄG: Älgkött. OGILLAR MEST I MATVÄG: Suströmming. OM DU VANN EN MILJON: Då skulle jag fixa konstgräs i Skorped. FAVORITLAG ALLA KATEGORIER: Gottne. FAVORITSTAD: Örnsköldsvik. SMULTRONSTÄLLET NUMMER ETT: Älgskogen. FOTBOLLSFÖREBILD: Roger Dannberg.

SU N D W A LL

R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT


Privatleasing. Det enklaste sättet att köra en Volkswagen.

Golf TSI 115. Golf är bilen som gett namn åt en hel klass. Och med privatleasing är det enkelt att njuta av alla dess egenskaper. Du betalar ingen kontantinsats. Service ingår och du får allt på en månadsfaktura. Enklare kan det inte bli.

Golf Sportscombi TSI 115. Kampanjpris från 221 400 kr. Privatleasing från 3 095 kr/mån inkl. service.

Kampanjpris från 213 900 kr. Privatleasing från 2 895 kr/mån inkl. service.

Golf TDI 115. Kampanjpris från 224 900 kr. Privatleasing från 2 995 kr/mån inkl. service.

Golf Sportsvan TDI 115. Kampanjpris från 238 900 kr. Privatleasing från 3 195 kr/mån inkl. service.

Bränsleförbrukning blandad körning från 4,8 – 8,9 l/100 km. CO2-utsläpp från 126 – 202 g/km. Skattegrundande CO2- utsläpp från 109 – 162 g/km. Miljöklass Euro 6. Erbjudandet gäller tom 2019-08-31. (För Tiguan gäller erbjudandet t.o.m. 2019-06-30). Volkswagen Privatleasing 36 mån, 4 500 mil, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2019). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.

Nordemans Bil AB Ångermanlandsgatan 21, ÖRNSKÖLDSVIK, 0660-579 90 www.nordemansbil.se,

R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT

21


VI HAR GJORT EN FANTASTISK RESA OCH FÅTT FINT GENSVAR. RESTAURANG PUBLIC BERÄTTAR ATT DE SÄLJER JÄTTEBRA JUST NU OCH VI HAR FÅTT OTROLIGT FINA OMDÖMEN PÅ VÅR ÖL FRÅN KUNDER. // JOHN

Hädanbergs eget ölbryggeri Det är möjligt att driva företag på glesbygden. Inte helt enkelt, men fullt möjligt. Det är Hädanbergs Bryggeri ett bevis på. 2017 testade fyra grabbar på hantverket bakom ölbryggning, i hopp om att ta fram en produkt som kan säljas på marknaden. Två år senare har ölen den kvalité de strävade efter, och eftersom den härstammar från Hädanberg blev det självklara namnet Hädanbärs! TEXT: SANNA SÖDERLUND FOTO: PRIVAT

I

den ålderstigna byn Hädanberg finns ett 20-tal hushåll och ett jordbruk. Historiskt sett har byn varit relativt stor, men likt andra byar i Anundsjö brottas den med att få folk att bo kvar. Sedan två år tillbaka har dock en ny verksamhet tagit plats i byn. Ett microbryggeri har startat och sedan i mars finns ölen tillgänglig att köpa. Bakom bryggeriet står två par fäder och söner, Jörgen och Per Tellström och John och Andreas Heffsten. Ingen av dem bor i Hädanberg men har sina rötter i byn. – Vi äldre är födda i byn och alla har ju sina rötter därifrån, så att brygga ölen just där kändes viktigt, säger en av grundarna John Heffsten. Förutom ett gediget intresse för öl hade de fyra skaparna noterat att det inte fanns någon lokalproducerad öl i Örnsköldsvik som många andra kommuner har, åtminstone inte öl som ges ut på marknaden.

22

– Ett tidigt mål var att göra en mer kommersiell produkt, berättar John. Vi trodde att det skulle ta oss ett år att få ut ölen på marknaden, men det var svårare än vi förväntat oss. – Till en början använde vi väldigt enkel utrustning. Ganska snart insåg vi dock att vi ville ta detta ett steg längre och köpte då in bryggverk och automatiserade bryggeriet. Den stora utmaningen har varit att få fram en god kvalitet i recepten så att vi kan återskapa varje öl så att den smakar likadant nästa gång vi brygger. Efter två och ett halvt år av prövande utav olika recept och bryggtekniker är de äntligen nöjda med kvaliteten på sin öl. I mars fick de tillstånden godkända från Systembolaget och alla tillståndsmyndigheter som behövs. Idag levereras ölen till krogar i Örnsköldsvik, till exempel Public. Eftersom produktionen är liten har de

begränsat sig ganska kraftigt till vissa restauranger och kan de i dagsläget inte leverera den mängden som krävs för att sälja ölen fritt på Systembolaget. Men kontaktar man bryggeriet först finns möjlighet att köpa Hädanbärs även på bolaget. Deras logga är starkt inspirerad av gamla loggor från idrottsföreningen i Hädanberg och de flesta av namnen på ölsorterna kommer från platser runt om byn. ”Hädanbärs Lia” och ”Hädanbärs Rödtjärn” är två av namnen, ena hämtat från en brant backe utanför byn och andra från en tjärn i närheten där fisken är röd. – Vi har gjort en fantastisk resa och fått fint gensvar, säger John. Public berättar att de säljer jättebra just nu och vi har fått otroligt fina omdömen på vår öl från kunder. Många utifrån vill gärna testa lokalproducerad öl och för vissa är det en trend att prova sådan öl på de platser där lokalproducerat erbjuds. Stödet från byn beskriver John som fantastiskt. De har fått bra hjälp med lokaler och många tycker det är roligt att det händer något i Hädanberg. – Just nu går det lite för bra, säger John och skrattar. Tillsammans skulle jag tro att vi lägger ned en heltidstjänst på detta, men med tanke på efterfrågan som är idag har vi varken resurser eller kapaciteten att möta det.

Så nu gäller det att få till produktionen så att vi kan leverera tillräckligt. Trots att en av grundtankarna med microbryggeriet var att driva det ute på landsbygden, har avståndet från centrum medfört stora utmaningar. – Vi kör på dåliga vägar och det är stora svårigheter med frakterna, menar John. Det är många faktorer som hade förenklats genom att driva företaget mer centralt. Detta är ett problem som kommunerna måste jobba mer med om de vill ha företag på landsbygden. Istället för att ta avgifter måste de stötta företag här ute och se problemen vi har, inte bara de som finns inne i stan. Ett populärt inslag som bryggeriet erbjuder är olika företagsevent. Ett av dessa är en bryggarkurs där man som gäst får besöka bryggeriet i Hädanberg och delta i hela processen, från malning utav malten till själva bryggningen. – Det har varit mycket populärt att få komma ut hit och se hur det går till när man brygger öl, berättar John. Tanken att ha företagsevent har funnits hela tiden. Vi vill ju kunna visa upp byn och visa att man inte behöver vara i stan för att hålla på med projekt som detta.•

R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT


Midsommar i Anundsjö Skorped

MIDSOMMARDAGEN LÖRDAG 22 JUNI Kl. 14.00 Friluftsgudstjänst

Kyrkparken Bredbyn. Kl. 18.00 Friluftsgudstjänst vid Skorpeds kyrka. Vid otjänligt väder i kyrkorna.

SÖNDAG 23 JUNI Kl. 11.00 Friluftsgudstjänst

vid Lägergården Solberg. Inomhus vid otjänligt väder.

Mässa i Anundsjö kyrka SÖNDAG 7 JULI KL. 11.00

Jubileum för 1969 års konfirmander Välkommen!

Musik i Sommarkväll LÖRDAG 20 JULI KL. 18.00

i Anundsjö kyrka

Anneli Vigren Band Välkommen!

ANUNDSJÖ SKORPED PASTORAT

Sommarkyrkan Sjunger och spelar på olika platser mellan 24 juni och 21 juli Se affischer och annonsering

Friluftsgudstjänster i Anundsjö skorped

Söndag 14 juli Kl. 11.00 Vid Solbergs kyrka. Sommarkyrkan medv. Kl. 11.00 Lännäs Hembygdsgård. Hembygdens dag Kl. 15.00 Myckelgensjö Gammelgård. Sommarkyrkan

Helgmålsandakter 2019 LÖRDAGAR KL. 18.00

i Kyrkparken Bredbyn

Söndag 21 juli Kl. 11.00 Vid Lägergården Solberg. Sommarkyrkan Kl. 13.00 Byvattnet, Skorped

29/6 - 6/7 - 13/7 - 27/7 - 3/8 Vid otjänligt väder i kyrkan Välkommen!

VIP- & Höstfester för alla i Anundsjö Skorped (VIP = viktig ideell person)

29/9 kl. 11.00 Mässa i Skorpeds kyrka. Fest i Församlingshemmet 6/10 kl. 11.00 Mässa i Solbergs kyrka. Fest i Solstrålen 13/10 kl. 11.00 Mässa i Anundsjö kyrka. Fest i Församlingsgården

Pickekakefest SÖNDAG 4/8 KL. 12.OO

Måndagsträffen

i Församlingsgården Bredbyn

EFS Önskan

Sång Gråsparvarna Välkommen!

START HÖSTEN 2019 MÅNDAG 2/9 KL 13OO

Välkommen!

FASTEINSAMLINGEN 2019

Trevlig sommar!

71 013 kr samlades in i Anundsjö och Skorped till Svenska kyrkans fasteinsamling ”Samma himmel. Samma rättigheter. Verkligheten ser olika ut” Till detta tillkommer gåvor insatta direkt på 90-kontot. TACK ALLA som på olika sätt bidragit till detta!

VI SAMARBETAR MED:

STUDIEFÖRBUND

R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT

23


 IDROTTSMINNET

Fotbollsprofilen Sture Lundgren glömmer aldrig mötet med ”Nacka” 3 500 åskådare på Olympia i Bredbyn och självaste Malmö FF på besök i cupen. 0-8 i siffror i övrigt och ett hällande regn över området kunde inte förta stämningen. Idrottsminnet hämtar vi denna gång från Sture Lundgren, legendar inom fotbollsfamiljen i Örnsköldsvik.

– En väldigt fin förening där Bruno Nilsson redan då gjorde ett bra jobb. Det var bara spelare från området under den här tiden vilket gjorde att vi fick till en väldigt bra sammanhållning.

TEXT OCH FOTO: LENNART SUNDWALL

– Agne Runsson, avgjort. Han var en slitstark spelare, aldrig skadad. Hade Agne själv velat hade han spelat allsvensk fotboll.

S

ture Lundgren gjorde totalt nio säsonger som tränare i Anundsjö. När vi ber om Lundgrens bästa minnen från den här tiden, kommer svaren direkt: cupmatchen mot Malmö och Anundsjös serieseger i fyran 1980. – Friska Viljor var stora favoriter att vinna serien det året, säger Sture Lundgren. – Men vi hade också ett bra lag och Sven Lindström öste in mål. Det var en otroligt rolig säsong. Så till det stora cupäventyret 1981 som slutade med tidernas fotbollsfest på Olympia. Anundsjö hade en fight med Östersund i serien och behövde också slå Jämtlandslaget för att få möjligheten till en stor match mot ett allsvenskt lag. Anundsjö slog Östersund med 2-1 och lottningen efteråt blev alltså lyckosam. Det skulle bli Malmö FF med Thomas Sjöberg i spetsen i nästa match. – Hela området gick i rus, alla skulle på den här matchen, minns Sture Lundgren.

24

– Vi gjorde en bra säsong i trean och hade ett bra lag. När matchdagen kom visade sig vädergudarna från sin sämsta sida. Det regnade oavbrutet hela dagen men det kom ändå 3 500 personer till Olympia. – Ett oförglömligt minne för både mig som tränare och för spelarna, säger Sture. – Vi fick oss en bra lektion i konsten att spela boll och vi hade kanske också lite för stor respekt för Malmö. Passande nog firade Anundsjö IF sina första 60 år som förening.

Fotbollsminnen i övrigt? – Oj, det har blivit hur många som helst. Jag har fått spela i landskapslaget ett flertal gånger och jag fick möta ”Nacka” Skoglund vid ett tillfälle, berättar Sture Lundgren. Det var i en uppvisningsmatch i Åsele. Om sina år i Anundsjö sammanfattar Sture Lundgren så här:

Vilka spelare gjorde de största intrycken på dig?

Andra namn? – Börje Nilsson, den perfekte lagspelaren. Stig Edholm som aldrig gnällde, kom alltid igen. Själevad, KB 65 och Anundsjö är de tre föreningar där Sture Lundgren tjänstgjort som tränare. Han förde upp KB till trean 1987. Striden om seriesegern stod mellan KB och Västra och det hela avgjordes i den allra sista omgången när Västra tog emot Lundgrens KB. Västralaget tränades då av Lars-Göran ”Lillen” Forslund. – ”Lillen” var ju också domare och vi hade en kamp mellan oss dagarna innan när Forslund försökte få en domare från Kramfors. Då sade jag till ”Lillen” att då kommer vi inte upp och spelar, säger Sture Lundgren. Förbundet plockade upp en annan domare och KB vann fighten med 3-1. Vistelsen i trean blev sedan bara ettårig för KB som 1988 drabbades av

stor sorg när spelaren Björn Holmström omkom i en trafikolycka. I olycksbilen som var på väg till träning i Köpmanholmen, satt också Sture Lundgren. – Min högra höft trasades sönder liksom kroppen i stort. Jag meddelade KB sedan att jag nog inte skulle fortsätta som tränare men KB ville absolut att jag skulle fortsätta. Det blev också mitt sista år som tränare. Som aktiv spelare har Sture Lundgren representerat Solberg, Friska Viljor, Själevad och Anundsjö. – Är det något jag ångrar är det väl att jag inte försökte i nån av de större klubbarna om jag fick anbud ifrån, säger Sture Lundgren. Idag är Sture Lundgren på väg att fylla 81 år. Han kämpar envist mot cancer i tjocktarmen som upptäcktes för några år sedan. I två års tid har han genomgått olika cellgiftskurer. Han följer sitt gamla AIF på håll och säger att han beundrar Friska Viljor som plockar fram många talanger. – Jag gillar deras sätt att jobba, avslutar Sture Lundgren.•

R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT


Kontakta os så berät arvi mer! Nor lands största återförsäljarnät med 12 anläg ningar från Kiruna i nor til Sundsval i söder. Vi är en stor och tryg partner med många års erfarenhet av Volkswagen Transportbilar. Välkommen in!

Utrustad med: Fyrhjulsdrift, 8-stegs automatlåda, fjär styrd dieselvärmare, bi-xenonstrålkastare med LED-varsel jus, dragkrok, back amera, radio ”Composit on Media”.

nds

Norrla

EDITION

Norrland Edition. Rustad för svenska vägar!

Visste ni att Norrland utgör 59% av Sveriges yta? I Norrland hittar du gruvindustri, stora vattenkraftverk och Höga Kusten med sina berg och dalgångar. Kort och gott, i Norrland har vi långa sträckor väg, varierande topografi men också en vacker omgivning! Det här är vår vardag och därför kan vi på Volkswagen Team Transportbilar kalla oss för experter på Transportbilar. Vad har vi då gjort för att göra det enklare för dig som kund? Jo, vi skapade inte en utan tre stycken Norrland Edition-bilar, en färdig lösning anpassad för Sveriges vägar och klimat!

Caddy skåp 2.0 TDI 4Motion Norrland Edition 224.900 kr exkl. moms.* Ord. pris 248.420 kr exkl. moms.

Al a priser gäl er för företag och är angivna exkl. moms. Begränsad up laga, gäl er så långt lagret räcker. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

Utrustad med: Fyrhjulsdrift, fjärrstyrd dieselvärmare, bi-xenonstrålkastare med LED-varselljus, komfortpaket, dragpaket, pluspaket, radio ”Composition Media”, backkamera. *Inklusive 4.500 mil och fri service i 36 månader.

Transporter TwinCabin 198 hk DSG 4Motion Norrland Edition 499.900 kr exkl. moms. Ord. pris 553.545 kr exkl. moms.

Utrustad med: Fyrhjulsdrift, svensk högkvalitétsbyggnation av mellanvägg, säten från SN-fordonsinredning, dragkrok, LED-strålkastare, navigation, komfortpaket, pluspaket.

Amarok Highline 258 hk Automat Norrland Edition 326.900 kr exkl. moms. Kontakta oss så berättar vi mer! Norrlands största återförsäljarnät med 12 anläggningar från Kiruna i norr till Sundsvall i söder. Vi är en stor och trygg partner med många års erfarenhet av Volkswagen Transportbilar. Välkommen in!

Ord. pris 362.100 kr exkl. moms. Går att uppgradera till Aviator II eller Aventura.

Nordemans bil, Örnsköldsvik, Lycksele

Utrustad med: Fyrhjulsdrift, 8-stegs automatlåda, fjärrstyrd dieselvärmare, bi-xenonstrålkastare med LED-varselljus, dragkrok, backkamera, radio ”Composition Media”.

Alla priser gäller för företag och är angivna exkl. moms. Begränsad upplaga, gäller så långt lagret räcker. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

Nordemans bil, Örnsköldsvik, Lycksele

R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT

25


LÖRDAG

VÄLKOMMEN TILL

13 JULI Fäbolunken i Myckelgensjö 11.00 Fäbolunken

motionslopp 6.2 och 11.2 km, även cykelklass!

12.15 Minilunken

600 m skogsstig. Två klasser, en lättare och en tuffare bana! Anmälan vid start för alla lunkare! Ev. tillkommer aktivitet som annonseras senare! SERVERING, LOTTERI, HOPPBORG M.M. HELA DAGEN BAKLUCKELOPPIS – kom med bil eller släp och sälj dina gamla grejer.

VÄLKOMNA! /Myckelgensjö IF För info ring 070-6036895 Se även Myckelgensjoif.se eller facebook

Söker du boende eller lokal – kontakta oss. 0660-103 00 www.nordek.nu

BEHÖVER DU SNICKARHJÄLP? UTFÖR ALLA BYGGNADSARBETEN

Mats Webiörn 0661-220 75, 070-603 68 95

Glöm inte ROT-avdraget!

gilla oss!

ANUNDSJÖ AKTUELLT FINNS PÅ FACEBOOK! facebook.com/anundsjoaktuellt

26

R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT


DET SKA VARA LÄTT ATT ÄGA SKOG!

SER DU INTE SKOGEN FÖR ALLA TRÄD? Kontakta våra virkesköpare – det lönar sig! Vänd dig till oss för att få hjälp med skogsvård, rådgivning och skogsbruksplaner. AXEL RÖDSTRÖM

KARIN HÄGGLUND

SVANTE LINDSTRÖM

LARS KARLSSON

JÖRGEN WESTBERG

LISBETH RANTANIEMI

Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

Kramfors/Härnösand

070-609 04 01 070-679 72 00 070-655 47 89 070-377 97 79 070-690 00 94

070-279 96 85

ROGER GJERSVOLD

LEIF ENGSTRÖM

Kramfors/Härnösand Sollefteå/Strömsund

070-265 87 87

070-666 45 06

ROBERT MOSTRÖM Sollefteå/Åsele

070-410 00 23

AB Höglands Såg & Hyvleri. Gamla Riksvägen 52, SE-891 51 Örnsköldsvik, www.hoglandssagen.se

R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT

27


Molidenvägen 26

MoDo Museum & Café i bruksmiljö

 FOTOSIDAN

28

VILL DU VISA DINA FOTON FRÅN OMRÅDET? Maila olof.wigren@agrenshuset.se Foto: INGELA BOHM

M

o

M arkna

2019

d

Sönd, 1 Sept. Molidens dansbana 10 -16

ÖPPET DAGLIGEN 23 juni - 4 aug. 12-17

•Utställningar Museum•Konst• Hantverk

•Loppis på logen

R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT


nu

! D A T S A R R VACK

Å V L L I T N KOMME

UM R T N E C I VET A H . T L VÄL L A TILL A R ER Ä K R N A R P Ä A R K HÄ STIS A T N A F H OC uranger

ch resta der. caféer o r, e som hän k ti d u a b v v å a p ix ig m u med er en härl hänger d å nat s m Vi erbjud ra tag ycket an s m in h h c c o o r ok ettide å facebo r du öpp ta it h Följ oss p u .n På cesam

Ladda ned Öviksappen! ANDROID

IOS

www.cesam.nu cesamornskoldsvik

cesamovik

www.cesam.nu

cesamornskoldsvik

cesamornskoldsvik

cesamovik

cesamovik

Erbjudande på ett begränsat antal

Volvo V90 D4 AWD Advanced Edition

Tillfälle för dig som gillar en riktigt välutrustad bil med fyrhjulsdrift (AWD) så att du enkelt hanterar även de sämsta vägarna. Nu kan du skaffa dig en Volvo V90 D4 AWD med automatlåda till ett mycket attraktivt pris, bilar finns för snabb leverans. Välkomna för en titt och provtur! Kampanjbil Nu pris Billån* Privatleasing** Business Lease*** V90 D4 AWD Advanced Edition 369 900:- 4 296:-/mån 5 690:-/mån 4 265:-/mån Välutrustade med bl.a: 12,3” förardisplay, automatlåda, elmanövrerad baklucka, nyckellöst system, Volvo On Call och klimatpaket så du kan starta värmaren med mobilen. Teknikpaket med navigation, parkeringskamera bak, smartphone integration och strålkastare dynamisk LED.

VINTERHJUL FÖR ENDAST 4 900:Vinterdäck monterade på Volvo Original aluminiumfälg.

SERVICEAVTAL INKL. FÖRSÄKRING FÖR ENDAST 249:-/MÅN Gäller Volvo V90 vid finansiering med Inclusive Billån eller Privatleasing t.o.m. 30 juni 2019.

Förbr. l/100 km bl. körn. WLTP: 2,4-9,5. NEDC korr: 2,0-7,8. CO2, g/km. WLTP: 54-216. NEDC korr: 46-181. (T8 aut–T6 AWD aut). Miljöklass Euro 6D-Temp. WLTP-värden avser EU-marknader. Marknadsspecifika avvikelser kan förekomma beroende på bilens specifikation. Bilen på bild kan vara extrautrustad. *Billån: 20% kontant/inbyte, 36 mån, 50% restvärde, ränta 4,55% (effektiv 4,64%). Inga uppläggnings- eller aviseringsavgifter. **Privatleasing: Volvia försäkring, 36 mån leasing via Volvofinans Bank, Volvo Serviceavtal och Volvokort med drivmedelsrabatt. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Prisexempel beräknat på körsträcka 1 500 mil/år. ***Business Lease: 1:a förhöjd hyra 10%, restvärde 50%, förmånsvärde netto vid 55% marginalskatt. Volvo Business Lease omfattar leasing via Volvofinans Bank, är exkl moms och beräknad på 36 månader och totalt 6 000 mil. Lokalt prissatt Volvo Serviceavtal tillkommer. Går att teckna för företag med 1-20 bilar. Priset avser de tre första åren. Transportstyrelsens avgifter tillkommer. Originalservice ingår i 36 månader (max 1500 mil/år).

Allt för ett smidigt bilägande. Bilbolaget Örnsköldsvik, Ångermanlandsgatan 28, 0660-867 00.

R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT

29


 SVEAS TANKAR

Voorn

A

ttesöm april va sä oherransch värm sä vorrd man söm lura å tro att voorn å sömmarn va pa intågande, tur då att maj börje kall å eländi sä mann kömme nä pa jorla ijen. Mann längte ju sä oherransch ätte grönska å ljuse´ sä de e´väl int könstet att man leäs ätte voorn. Ättesöm ja tyck öm blommern´ å tregårn´sä e´ harne bäste ti´n pa åre´. Nu höre ja hur mang å jä protestera å tyck de e´ ännu roligare då de börj å blomme´ å vesst e´de´fiint a´men ja bli söm löcklig utta å si att nanting ha överlevvd vintern´. I år ha ja prove å hadd n´kruke vä hortensia utte pa altan. Klädd in a bå vä bubbelplastn´ å yllefilta å tro jä int pa klåen den ha överlevd. Ja hadd visserligen söm jedd opp hoppe´men tydligen sä varä göbben söm skull schöt öm n´för då hann börje vattne kruka då kömme grönblana söm ä tecken pa nytt ä liv. Mest varn marran gå ja förbi rabattern´ , ba för å si öm de ha bröste fram na´n littn´ grön hella rö knöpp söm ä bevis pa att planta ha överlevd. Vesse e´mer tjär än anneren å då mann då si att damm ha överlevd sä bli mann söm farli nöjd. Blomintresse kömme sent å ha ännerse över ti´n. No menns ja att mamma hadd söm ä blommlann årnä grönsakslann hävva böckestugern men na större intress mer än då man vorrd sätte ti å rense där kann ja int påstå att ja hade. Men no menns ja hur gött moröttern´ smaka då man drog opp damm borti lanne törke bort jorla pa gräse å åt opp damm direkt. Menns sä väl ä darn förschte försöka å så blomfröern, sådde alldeles för tidit å hadd alldeles för dålet ä ljus så plantern vorrd lang å jängelet men stolt va mann söm ända att man hadd fott opp na. No att göbben starnnt kvar ä darn åra!!! Tjöksborle å verandan va full utta smoplantern söm iblann sku bäras fram å tellbaka allt ätte tjyla pa nettern. Iblann hadd frukostn´inslaga utta blomjorla då de va na´n plantbricke söm hadd vicke. Vesse fröer sku ju ditti tjylskåpe n´sväng a´inna damm grodde!! Ha lugna nä mä nu vä å så fröern men iställe ha ja nu kömme in i na stimm utta dahliern o gladiolusalöka!! Vet int vörrt de e´na bätter men krukern e´betydligt större . Ja upplev samma glädje då ja si att de kömma na grönt borti kruka där ja ha stöppe nä na bruna körve söm inte vise na liv överhuvvetage´, söm då ja gå rönt däri rabattern´. Vä ha n´härligen ti framför ass, bara å njuute utta återväxtn´ å n´ harn korte´ ti´n vä kalle voorn´. Önschke jä allihopen n´ härligen ti framöver å nu för ti´n tjöpe ja blomplantn´ utta damm söm begrip sä pa hur man ska plantera å schöte damm. Kramen pa jä

/Svea

Välkommen till Gårdsbutiken i Sörflärke Standardspån och Mixströ

42 bal/ pall Fri utkörning inom Ö-viks kommun vid köp av minst en pall

Slangverkstad med Clean Cut System Vi pressar när du behöver

sortiment hittar ni hos oss Smörjmedel och Alkylatbränsle Westernutrustning för dig och din häst 30

Vi har flexibla öppettider

Kent • 070-625 84 09 Cecilia • 070-625 42 96 www.kentskogmaskin.se

R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT


Tidlösa

ting

KÖPMANGATAN 41 • BREDBYN • 070-534 44 99

MIDSOMMAR ERBJUDANDEN BLOMMOR ~ PRESENTER ~ SMYCKEN ~ INREDNING

PELARGONER 3 FÖR 125:-, 59:- ST MARGUERITER 3 FÖR 115:-, 49:- ST GÄLLER HELA VECKA 25

Annelie´s Blommor KLINTAS NATURPRODUKTER

15%

GÄLLER HELA VECKAN

VALÅHÖJDENSBÄR, SYLT, MARMELAD, SIRAP, CHUTNEY, DRYCK. TAG 3 BETALA FÖR 2.

GÄLLER MÅNDAG, TISDAG OCH ONSDAG.

Café

ANNELIESBLOMMOR

ÖPPET: MÅN-FRE 10-17 (EJ LUNCHSTÄNGT), LÖR 10-13 TEL. 0730-360353

med smörgåsar, sallader, pajer, gobitar och kulglass!

Besök vår nya hemsida: www.naab.nu

Presenter, inredning, vaxduk, blommor och mycket mer! Ätbara varor från Chili Klaus, Sverigeskafferiet, Nicolas Vahè, Alterheden m.fl. Anundsjösouvenirer bland annat lyktor, kaffekopp, kökshandduk med Anundsjö dialektord

e n i l n o a l d n Ha Få varorna hemskickade, hämta i butik eller

utlämningsställe i Ö-vik. www.tidlosating.se

R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT

Vi hjälper dig med det som rör VVS. ~ Jord- och bergvärme ~ Luftvärmepumpar ~ Solvärme ~ Konvertering av värmesystem ~ Kök och badrum ~ Nybyggnation ~ Avloppsrensning Kontakt: Johan 070 - 296 99 21 Lars-Erik - 070-328 51 03 allservice@telia.com

31


 RECEPT

,,

JAG HAR NOG NÄSTAN PROVAT LIKA MÅNGA SÄTT SOM ANTALET GÅNGER JAG HAR LAGAT TILL LAXTACO

Laxtaco Lax

Avocadosalsa

lax i portionsbitar

1 avocado

salt

1 tomat

spiskummin

1 vitlöksklyfta

anchochili

lime (eller citron)

garam masala

salt, chiliflakes eller svartpeppar

Salta laxen lätt på båda sidor. Krydda ena sidan med anchochili och spiskummin och den andra med garam masala. Garam masala går att utesluta, då använder man enbart anchochili och spiskummin istället.

Skär avocadon i små kuber, pressa lite lime över.

Stek laxen i en blandning av smör och rapsolja på låg värme. Det går förstås att steka laxen i ugnen eller lägga den på grillen också nu när det är säsong för det.

Mangosås 1 färsk mango (eller fryst) 1-2 tsk sambal oelek 2-3 tsk färsk riven ingefära 2 msk majonnäs 1 1/2 dl crème fraiche eller turkisk yoghurt Mixa ingredienserna till en slät sås.

32

Kärna ur en tomat och hacka den i små bitar. Riv vitlöken fint. Blanda avocado, tomat och vitlök. Krydda med salt, chiliflakes eller svartpeppar. Smaka av med mer pressad lime om det behövs.

Övriga tillbehör

Laxtaco är en av våra favoriträtter. Enkelt fixas en middag med fantastiska smaker till och med olika tillbehör äter alla av det man gillar bäst. Jag tycker om att experimentera med själva tacokonceptet. Till exempel vad laxen kryddas med, vilka tillbehör och såser som serveras. Jag har nog nästan provat lika många sätt som antalet gånger jag har lagat till laxtaco. En sak som dock inte ändras numera är den kryddblandning jag använder till laxen. Den har kommit för att stanna, i alla fall i vårt hem. Laxen tillsammans med avocadosalsa, mangosås, stekt halloumi och valfria grönsaker gör vem som helst mätt och glad. Hårt eller mjukt bröd till, det är en smaksak.

Stek skivad halloumi i smör, ringla över lite honung och lime precis innan den är färdigstekt.

NAMN: Katarina Strömberg

Gurka, tomater, paprika, rödlök, majs, färsk spenat och riven ost är tillbehör vi gillar.

FAMILJ: Min son Anton 20 år och förstås mamma och andra nära släktingar.

Rostade och hackade jordnötter är också gott till och jordgubbar, färsk mango, vindruvor, rostad kokos…..listan kan göras lång. Hitta de egna favoriterna helt enkelt!

BOR: Bredbyn

BLOGG.MITTMEDIA.SE/ KATARINASSPIS

R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT


ALLT SOM RÖR RÖR

TREVLIG SOMMAR!

Reparationer Servicearbeten Nybyggen Pannor Badrumsrenoveringar Installation av värmepumpar

SEMEST ER STÄ N GT vecka 29, 30, 31 & 32

vlig e r Tmar som

FRANSSONS VVS

BREDBYN

ÖNSKAR IRENE, AMANDA, STINA, ULRIKA, SUSANNE,

Tel. 070-341 70 02 11fransson@telia.com

Gräsklippare S�ga m�l�clip 4� SEQ

Elstart Självgående 45cm klippbredd

4495:-

ord.pris 4990:-

www.klippverkstan.com

Perenner

Gräsklippare S�ga m�l�clip 50 S�E

4 149:-

Elstart Självgående 48cm klippbredd

för

ord.pris 49:-/st

6495:ord.pris 6990:-

Äppelträd Plommonträd Päronträd Svartvinbär Rödvinbär Amerikanska blåbär Hallon Havtorn & mycket mer (Med reserva�on för sl��örsäljning)

Åkgräsklippare 26.995:Park 120 inkl 85cm aggregat

ord.pris 28.990:-

Köpmangatan 3, Bredbyn R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT

lantboa

0661-10900 Mån-Fre 9-18 Lör 10-14 33


KULTURKVARNEN

Kulturvurmaren Magnus Edholm botaniserar bland guldkornen i sin mancave och tar tempen på högt och lågt, nytt och gammalt inom kultursfären.

. Skallgang .. .. efter dod kompositor Paralyserade och med en viss skräckblandad förvåning, betraktade de kompositören i sin grav. Förstämning och oro spred sig bland männen som stod lutade över Haydns murkna, öppna kista.

T

anken var att kontrollera kvarlevorna innan de flyttades från Wien till en slutlig viloplats i Eisenstadt, men aldrig hade man väntat sig detta. Synen som mötte männen denna disiga oktobermorgon 1820 var så klart en halvt förmultnad kompositör, men något saknades i graven. Under den vita, vältalkade peruken fanns ingenting! Joseph Haydn var vid sin död 1809 hela Europas musikaliska nestor och ålderman. Hans musikaliska arv har säkerställt en plats på parnassen bredvid vännen Mozart, och de båda har efter sin död blivit synonyma med 1700-talets Wienklassicistiska musik. Haydns musik har kallats lättsinnig och förutsägbar, och för många framstår den nog mest som bakgrundssorl med 1700-talsförtecken när t.ex. hans stråkkvartetter spelas vid bröllop och mingel. Men Haydns musik är full av bus och esoteriska kvaliteter även om han oftast skrev efter tidens gängse form. Många musikvetare enas idag om att han var före sin tid både ifråga

34

om melodik och harmoni, något som märks i hans sena symfonier och grandiosa oratorier där han lägger grunden för den kommande romantiska epoken. Hur var det då med Haydns huvud? Jo, det var stulet av gravskändare, av spåren att döma ganska direkt efter gravsättningen. Wienpolisen gjorde ett styvt jobb med kalla ledtrådar, Haydn hade ju legat i graven i 11 år. Snart nog fann man förövarna, och en hel del skallar – men inte Haydns. Verksam i Wien var vid den här tiden en läkare vid namn Franz Joseph Gall. Vid sidan av läkaryrket var Gall känd som forskare med en mycket udda inriktning, han var nämligen frenolog, tillika instiftare av det – i våra

ögon rätt obskyra – Wienska frenologsällskapet. Frenologin är den lära som tror sig kunna utläsa av en människas skallform var i hjärnan de olika intelligenserna huserar. Detta har gett oss det i dagligt tal förekommande uttrycket ”geniknölar”. Gall och hans kollegor klämde såväl levande som döda på huvudet, samlade information och katalogiserade, något som på 1900-talet skulle mynna ut i oerhört kränkande rasbiologiska studier av olika etniciteter. Ett erkänt geni som Haydn var så klart högvilt för frenologerna. En man med så utvecklat sinne för musik måste naturligtvis ha en alldeles egen och mycket intressant skallform. I lönn grävde man alltså upp den stackars

kompositören och sågade i vetenskapens namn av hans huvud. Skallen fick sedan utstå diverse irrfärder under det kommande seklet innan den först på 1950-talet återförenades med Haydns kropp, men då i en grav i Rohrau, Österrike, nära stenarna där barn han lekt. Frenologin spred sig över världen, bl.a. till Sverige, men fick förutom stickspåret rasbiologi aldrig något riktigt genomslag. Dock fick den stor betydelse för hjärnforskningen tack vare alla opponenter till läran som startade seriösa hjärnstudier. Hur gick det då för Joseph Gall som drog igång frenologiläran? Kanske kan man säga att det vilar ett stråk av poetisk rättvisa över läkarens eget öde. Efter hans död fraktades hans stora samling kranier till muséet Jardin des Plantes i Paris. Där vilar de alltjämt, tillsammans med hans eget huvud. Så kan det gå.•

R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT


INGLASNINGAR - RÄCKEN - DUSCHVÄGGAR - SOLFILM

Din lokala glasmästare

Vi glasar in ditt uterum och solfilmar din bil

Skortsedsvägen 1, 891 51 Örnsköldsvik • Tel: 0660 - 29 56 60 • www.arnas-glas.se

SKORSTENSRENOVERING?

Är din gamla murade skorsten otät så renoverar vi den med rostfritt insatsrör så den blir godkänd av sotaren. Ring Mats Webiörn 070-603 68 95 för mer info.

Visst är det skönt att prata med någon som kan? Vi vill med omtanke och engagemang hjälpa dig i frågor som rör begravning och familjejuridik, mitt i livet och efter dödsfall.

Jan

Linda

Edward

Jenny

Begravning 0660-131 07, 0661-441 85

R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT

BREDBYNS BEGRAVNINGSBYRÅ

Storgatan 32B (Pingstkyrkans fd Second Hand)

Stefan

Tage

Inger

Filip

Familjejuridik 0660-843 00

35


 FOTOSIDAN

VILL DU VISA DINA FOTON FRÅN OMRÅDET? Maila olof.wigren@agrenshuset.se Foto: INGELA BOHM

 EVENEMANGSRUTAN

TALA OM VAD SOM HÄNDER I DIN BY! – Se till att synas under evenemangsrutan. Kontakta Olof Wigren, olof.wigren@agrenshuset.se, senast 12 augusti för införande i nästa nummer som utkommer 2 september.

DATUM

TID

PLATS

AKTIVITET

lör-sön 6-7 juli sön 14 juli

12-17

Skalmsjö Bygdegård Bygdegården Långsele

Kamsfest. Välkommen! /Styrelsen Kak- och tårtfrossa, loppis

Asylmottagningen

– Läget för asylfrågor i Anundsjöområdet

Fritidsenhetens integrationsstödjare finns på plats dagligen över sommaren i Mellansel för hjälp med översättning och för stöd vid aktiviteter. I samverkan med civilsamhället ordnas denna sommar kostnadsfria aktiviteter för alla åldrar, bland annat:

För datum och tid för aktiviteterna läs på facebook: ’Medmänniskor Mellansel’, ’Mellansels anslagstavla’ samt ’Bredbyns anslagstavla’. Aktuell information finns även på fysiska anslagstavlor vid Coop i Mellansel och vid Swedbank i Bredbyn.

• • • •

Migrationsverkets reception i Mellansel har öppet som vanligt hela sommaren; på onsdagar mellan kl 11 och 14 i gamla järnvägsstationen.

Cykelkurs för kvinnor Gymnastik på centrumplan Volleyboll Picknick-kvällar

• • • •

Kubb Spelkvällar Fotboll Utflykter

juli

Kontaktuppgifter: Hanna Flemström Coleman (Arbetsledare) Hanna.flemstrom.coleman@ornskoldsvik.se 070-361 17 74 Anneli Andersson (Integrationsstödjare) Anneli.andersson@ornskoldsvik.se 073-271 37 10 Khalil Othman (Integrationsstödjare) Khalil.othman@ornskoldsvik.se 073-270 98 08

MELLANSEL | BJÖRNA | LÅNGVIKSMON | TREHÖRNINGSJÖ | GIDEÅ Välkommen in!

36

R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT


r a m m o S

MJUKGLASS . STYCKEGLASS FRAN GB &TRIUMF BEN & JERRY .. LOSVIKTSGODIS 150 SORTER

Telefon 0661-105Telefon 80 • 0661-105 Junselevägen 9 • Bredbyn 80

Dans & spelstämma i Anundsjö

Lördag juli kl. 13.00 Dans & 27 Spelstämma Anundsjö hembygdsgård Anundsjö Hembygdsgård Många uppträdanden,den aktiviteter hantverk under dagen. Allt gratis! Lördagen 29 och juli kl 12.00 Dansare, spelmän, allspel och alldans, logdans, låtkurser, viskurser Många uppträdanden, aktiviteter och hantverk samlas under dagen. ochDansare, danskurser. Kom va´ me´!! spelmän, allspeloch och alldans, barnteater, logdans, låtkurser, viskurser och danskurser. Kom och va´ me´!!

Välkommen

Ulrika Bodén - foto Martin von Schmalensee

Kl. 18.00 Thomas Andersson, Burträsk/Umeå, vår stora folkliga berättare 18.00 uppträdande ochKl. spelman. Med sig av harUlrika hanBodén, Markus Falck, Gällivare/Umeå. Tillsammans UNDER DAGEN SERVERAS DET BLA KOLBULvissångerskan från Ångermanland LAR, HAMBURGARE, PALT´N, TUNNBRÖD medKl.Thomas bjuder deavpå sina från historier om legender och låtar som talar 19.30 uppträdande Tulipalo Tornedalen, OCH KAFFE MED DOPPA kända från ”Bastubaletten” för sig själv. Biljetter till båda konserterna kostar 200 kr och köps Kl. 19.30 Mittfolk, succébandet ifjol återvänder. Den här gången är det via förköp på ticster.se eller Östmansfrån Musik. . en helt ny upplaga av skickliga unga musikanter, som bjuder på svängig Lilla Trollet Skrutt folkmusik från när och fjärran! https://musikvasternorrland.se/skapanVÄLKOMNA de-verksamhet/mittfolk/ till en toppendag! Kl 21.00 Logdans i Grundtjärnsladan till spännande konstellationer med skickliga spelmän. Spel och dans natten lång! Arrangörer: Örnsköldsviks Folkmusikförening

Anundsjö Hembygdsförening Tulipalo Biljetter till båda konserterna endast 200 kr och köps via förköp Anundsjöringen och Nolagillet på ticster.se eller i entrén.

Hembygdsgården.

Thomas Andersson

Följ oss på

och

!

ÖPPETTIDER MÅN-FRE 10-17 • LÖR 10-13 Lunchöppet!

Dans & Spelstämma Anundsjö Hembygdsgård Lördagen den 29 juli kl 12.00 Många uppträdanden, aktiviteter och hantverk samlas under dagen.

Dansare, logdans, låtkurser, Låtkurs med Renaspelmän, Rama.allspel och alldans, Mittfolk.barnteater, musikvasternorrland.se viskurser och danskurser. Kom och va´ me´!!

Välkomna till en toppendag!

Kl. 18.00 uppträdande av Ulrika Bodén, UNDER DAGEN SERVERAS DET BLA KOLBULvissångerskan från Ångermanland LAR, HAMBURGARE, PALT´N, TUNNBRÖD Kl. 19.30 uppträdande av Tulipalo från Tornedalen, OCH KAFFE MED DOPPA kända från ”Bastubaletten” Biljetter till båda konserterna kostar 200 kr och köps via förköp på ticster.se eller Östmans Musik. | Anundsjö Hembygdsförening | Anundsjöringen | Nolagillet | Bilda . Örnsköldsviks Folkmusikförening

Mer info på Facebook ”Dans och spelstämma i Anundsjö”

KÖPMANGATAN 36, BREDBYN • TEL 0661-100 15 Arrangörer:

R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT

Viskurs med Ulrika Boden. Foto: Leif Wikberg

Ulrika Bodén - foto Martin von Schmalensee

Lilla Trollet Skrutt

VÄLKOMNA till en toppendag! Arrangörer: Örnsköldsviks Folkmusikförening Anundsjö Hembygdsförening Anundsjöringen och Nolagillet

37 Tulipalo


KONTAKTA OSS VILL DU SYNAS HÄR?

Telefon 0661-65 47 70

Kontakta fredrik.forsberg@agrenshuset.se, 0660-29 99 63 Bilservice

HS Nilsson Bygg AB

Detaljhandel & Livsmedel

0660-730 48 • 0660-732 21 • 070-55 28 272

BREDBYNS

BILLSTA

DÄCKSERVICE

TrädAS

Telefon 0661-105 80

telefon 0661-106 50

HELLSTRÖM BIL & MASKINVERKSTAD

Gotee Productions AB Allt inom bygg Joakim Hahlin, 070-340 70 43 och ERIK PERS LOPPIS

DIN ANNONS HÄR?

telefon 0661-302 39

Elinstallationer

0661-444 55

Sörflärke södra Tel 0661-200 01, 20001 44, 201 14 0661-200

Gotee Productions AB Allt inom bygg

Joakim Hahlin, 070-340 70 43

ANUNDSJÖ ELEKTRISKA AB JOHNNY OHLSSON

STÖD BYGDEN – ANLITA LOKALT

Tel: 0661-109 91 Mobil: 070-303 41 98

Kent 070-625 84 09 Cecilia 070-625 42 96

Flärke Kojservice 070 - 254 28 63

MEKOPARTNER BILVERKSTAD • WWW.MEKOPARTNER.SE

Junselevägen 9 • 89530 Bredbyn • Tel 0661-10440

Telefon 070-229 20 56

Service och reparationer på alla bilmärken – även på mindre och större fordon

NÄSTA NUMMER

Entreprenad, service, uthyrning, maskintjänster, m.m.

WJ Skogstjänst AB 070 - 601 42 21

20 maj

BOKA ANNONS SENAST 29 APRIL

0661-108 36 • 070-572 39 46 Telefon 070-211 06 60

Patrik Sundelin 070-391 88 26 073-838 40 54

Anundsjö Allservice AB

DIN ANNONS

HÄR?

Lars-Erik Nordlander 070 - 328 51 03 www.naab.nu

38

B. WESTMANS SKOGSVÅRD

070-531 02 73, 070 571 58 80

R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT


Målare

ÖSTANSJÖ

SKOGSAVVERKNINGAR AB

Åkerier

Bröderna Sjölanders Åkeri Bredbyn • 070-664 48 54

Även lackering av luckor, dörrar m.m.

Åke • 070-667 00 79 Bosse • 070-667 00 78

0730-423423

DIN ANNONS

HÄR?

Redovisningsservice

Skolor

Christer 076 - 829 29 91 Roger 070 - 393 92 92 Holger 070 - 370 29 91

ÖSTMANS ÅKERI BREDBYN

0660-133 30

www.brperssons.com

Reklam

www.mellansel.fhsk.se Transporter

Vi älskar print. Ytbehandlingsteknik AB ETT GLÄNSANDE FÖRETAG telefon 0661-449 90 • www.ytech.se

Det ger dig ett landskap av möjligheter.

Kontakta oss så berättar vi mer! 0660 – 29 99 00, agrenshuset.se

070-342 92 08 www.betransport.se

Frisörer

Tidsbokning www.klippverkstan.com Drop in i mån av tid Mellansel 076-76 105 03

g Tone t lon 107 70

te

Sa

Bredbyn 0661-105 03

› LJUDINSTALLATIONER › RADIOREKLAM › MUSIKPRODUKTION

info@samsound.se eller 070-373 01 10

Tommy 070-342 92 01 Anders 070- 342 92 02

MOSJÖ BUSS telefon 0661-300 30

VI FINNS HÄR FÖR DIG

DAM & HERR

Hairdar.se • 070-384 76 60

Massage & Sjukgymnastik

Toppform fysioterapi 070-314 62 79

R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT

er) m m u n 9 ( r å lt 1 he 0:för endast 180 :1 nummer 300

NÄSTA NUMMER

2

VILL DU SYNAS HÄR?

september

KONTAKTA FREDRIK! fredrik.forsberg@agrenshuset.se 0660-29 99 63

BOKA ANNONS INNAN 12 AUGUSTI

och på så vis stödja en fortsatt utdelning av Anundsjö Aktuellt

39


Priserna gäller 29/5–4/6 2017.

Veckans Veckans erbjudanden Veckans Sommarens erbjudanden Vi har det du behöver!

Vi har det du behöver!

89 k 89 Veckans erbjudanden 10 k erbjudanden erbjudanden 89 k 89 k 10k Veckans 15k 10 k erbjudanden 15k 8 10kk15k 1510k15kk 10 15k

Priserna gäller 29/5–4/6 2017

Priserna gäller 29/5–4/6 2017.

/kg Vi har det du behöver! Grillspjut ICA. Ursprung Sverige.

/

/st

Vi har det du behöver!

Vi har det du behöver!

/kg

ICA. 3-pack. Jfr pris 3:33/st. /kgMicropopcorn Grillspjut

Festis ICA. Ursprung Sverige. Grillspjut

ICA cl Sverige. ICA.3X20 Ursprung

/st

Micropopcorn ICA. 3-pack. Jfr pris 3:33/st. Wienerbröd bakeoff 4 st

9/st90

/st

Potatisräfflor ICA. 600 g. Jfr pris 25:00/kg. Potatisräffl Micropopcorn Kalla ICA. 3-pack. Jfr pris 3:33/st. såser /st 200–225 ml. ver! behö det duRydbergs. harPinnar ViSalta Olika sorter. Jfr pris 66:67–75:00/kg.

20:-

ICA 250 g

/st /st

10:-/st

/st Bredby-dagserbju /st

Dryck av Gäller endast 3/6 /st + pant kl 10–15 Rydbergs. 200–225 ml. ciderkaraktär Dryck av Potatisräfflor ICA. Micropopcorn 3-pack. pris 3:33/st. Potatisräfflor ICA. 600 g. Jfr pris600 25:00/kg. Micropopcorn ICA. ICA. 3-pack. Jfr prisJfr 3:33/st. KallaICA.såser /stg. Jfr pris 25:00/kg. 1,5 liter. Jfr pris 6:67/liter +pant. Olika sorter. Jfr pris 66:67–75:00/kg. Rydbergs. 200–225 ml. ciderkarak Kalla såser

/st

10 k 25k 10k

Bredby-dagserbjudande Gäller endast 3/6 kl 10–15 Bredby-dagserbjudande /st Olika sorter. Jfr pris 66:67–75:00/kg.

1515kk

Kalla såser

/st

2

10 k 300k 100k 100k 25k 25k

Kalla såser /stför Bjud på Norrländsk Gene tunnbröd Olika sorter. Jfr pris 66:67–75:00/kg. Bju d på Norrlä Polarbröd. g. Jfr pris 37:89/kg. n d s k i330sommar grillbgrillbricka ricka i som ma Rydbergs. 200–225 ml. Olika sorter. Jfr pris 66:67–75:00/kg. Rydbergs. 200–225 ml.

ICA. 1,5 liter. Jfr pri

2

för

Gäller endast 3/6 klGene 10–15tunnbröd

Polarbröd. 330 g. Jfr pris 37:89/kg.

12

DryckMicropopcorn av /st + för pant Pota ICA. 3-pack. Jfr pris 3:33/st. Dryck av /st + pant ciderkaraktär /kasse Varmt välk

2 ciderkaraktär VI FIXARför ICA. 1,5 liter. Jfr pris 6:67/liter +pant. SOMMARKorvkasse Olika sorter. Gene tunnbröd MATEN! Polarbröd. 330 g. Jfr pris 37:89/kg. BESTÄLL

ICA. 1,5 liter. Jfr pris 6:67/liter +pant.

Krister me önskar/kasse

Hel karta kaffe

15k

Bredby-dagserbjudande

Öppet a

ICA. 500 g. 12 paket.

Alla dagar 9-20 Bredby-dagserbjudande Varmt välkommen till oss!

Bjud på Norrländsk grillbricka i sommar

r

Gäller endast 3/6 kl 10–15

Korvkasse Olika so

Exotiska plankor Kallskuret al son per d me r ste Kri Sallader kar öns Dryc Kalla såser /st Bredbyn Nygrillat al son önskar Krister med per cide Rydbergs. 200–225 ml. Smörgåstårtor ICA. 1,5 OlikaFölj sorter. Jfr pris 66:67–75:00/kg. för oss på Insta gram Tårtor på

Varmt välkommen t 12 Öppet alla dagar 9–20 2 dagar 9-20 facebook Alla alla dagar Följ oss på Öppet 12 Bredbyn /kasse Följ oss på för facebook Alla dagar 9-20 för facebook Följ oss p 2

300k 100k 25k 100k 300k Bredby-dagserbjudand 25k Varmt välkommen till oss! 10 Varmt välkommen 25k Öppet alla dagar 9–20till oss!

Gäller endast 3/6 kl 10–15 Bjud på No grillbrick rrländsk a i somm ar

Följ oss Instagram

Sök: icanarabredbyn

Insta g

Sök: icanarabredbyn

PRISERNA GÄLLER T.O.M. 2019.08.31

Gene tunnbröd

för Polarbröd. 330 g. Jfr pris 37:89/kg.

Hel karta kaffe

/kasse

facebook

KorvkasseGäller Olika sorter. ICA. 500 g. 12 paket. endast 3/6 kl 10–15

Gene tunnbröd

Hel karta kaffe

Korvkasse Olika sorter.

Polarbröd. 330 g. Jfr pris 37:89/kg.

ICA. 500 g. 12 paket.

2

önskar Krister med personal

för

nal tunnbröd på perso medoss Gene skar Krister Följ Alla dagar ön 9-20 facebook Följ oss på Insta gram

Följ oss på

Sök: icanarabredbyn Polarbröd. 330Insta g. Jfr pris 37:89/kg. gram

Öppet allaFöljdagar 9–20 oss på facebook

Alla dagar 9-20 40

Sök: ica

Sök: icanarabredbyn

Inst agra m

Bredbyn

/kas

Bredbyn Korvkass

Bredbyn

Varmt välkomm

oss på facebook Sök: icanarabredbyn Följ oss på Följ Instagram Bredbyn facebook Sök: icanarabredbyn önskar Krister med personal R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT


BJÄSTA

KÖPMANHOLMEN

SIDENSJÖ

BERGOM

NÄSKE

SKULNÄS

ÖVERHÖRNÄS

DOCKSTA

COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN.

 REFLEKTION

Gott om pärlor på hemmaplan. Nätradalen med Ulvön, och området söderut som omfattar Skuleskogen, Skuleberget och Vibyggerå, är ett av Höga Kustens vackraste och mest intressanta. En av pärlorna i den här delen av Ångermanland är Brynge kraftverk. 1924 byggdes det första kraftverket i tegel och när det togs i bruk skedde det under stor uppståndelse. Faktum är att gamla Forss bruk i Köpmanholmen blev landets första helt eldrivna exportsågverk, när el från vattenkraft i Brynge ersatte kraften från de gamla ångpannorna. På den tiden ansågs det smått sensationellt. När Brynge kraftverk började användas hade det en effekt av 2 500 kilowatt. Ända fram till 1993 användes det. Då uppfördes ett nytt, modernare kraftverk strax nedanför det gamla. Det gamla kraftverket är dock välbevarat och har bland annat använts som konstgalleri. Några hundra meter ovanför kraftverken finns en annan sevärdhet, nämligen lärftmangeln från 1700-talets mitt som är en rest ifrån en tid då linnetillverkningen i Nätra var både omfattande och mycket väl ansedd.

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN

Under både 1700- och 1800-talen var linnet som tillverkades i Nätra socken i absolut världsklass, både sett till styrka och kvalitet. Många av de spinnerskor som sysselsattes i produktionen fick utmärkelser, bland annat fick ett antal en kunglig guldmedalj 1751. Allra högst rankad var bondhustrun Catharina Andersson från Östersel som fick medaljen Illis Quorum av 8:e storleken, för sina linnevävnader av högsta klass. 1827 lär det ha sålts 170 000 alnar linneväv till ett värde av på den tiden imponerande 100 000 riksdaler. Bland en hel del annat värt att se i Brynge, kan även nämnas den mycket välbevarade, finbladiga vattensågen vid Nätraån som byggdes av Erik Bergvik 1764 och som är landets äldsta. Sågen lade grunden till det som skulle bli Forss AB. OLOF WIGREN

FOTNOT: Omslagsbilden tog jag i Sidensjö förra sommaren.

41


Konst för folket Bill Olsson, född och uppvuxen i Köpmanholmen men med Umeå som hemort sedan många år, återvänder alltid till sin hembygd. Särskilt på somrarna. Åtskilliga är hans utställningar i Nätradalen genom åren. I sommar blir det ännu en, tillsammans med Eva Skåreus, på Tvättstugan i det gamla fabriksområdet på Köpmanholmen. TEXT: OLOF WIGREN

-F

FOTO: OLOF WIGREN, EVA SKÅREUS

ör mig är Holmen först och främst folket och allt som folket skapat här. Utan folket, ingenting. Min konst är folkets konst, säger Bill. Han och konstnärskollegan kallar sin gemensamma utställning Eva & Bill – svart på vitt å vilken färg? Den pågår från 20 juli till 4 augusti på övervåningen av den gamla Tvättstugan intill fabriksbyggnaderna, på det område som numera är sanerat och blivit platsen för många konstnärliga utsmyckningar och kulturella händelser. – Det blir fjärde gången för mig i de här lokalerna, säger Bill. Snett till vänster om Tvättstugan och i riktning mot kajen, finns bland annat Piren, även kallas Havets sal. Ett konstverk med en dykdalb i centrum. Dykdalber var bottenfasta konstruktioner av trä som var vanliga under sågverksperioden för att förtöja fartyg vid. Piren är en del av Köpmanholmens fabriksträdgård som både är en förening och en permanent konstinstallation. För fyra år sedan var Eva Skåreus med om att färdigställa den första delen av det, där just Piren ingår, och i augusti är det invigning av nästa alldeles intill: Arkivsalen. Eva, som kommer från Stockholm men numera är bofast i Köpmanholmen, säger att datum för invigningen är satt till den 10 augusti. – Skissarbetet har pågått i flera år och det vi är inne i nu

är slutet av en kreativ arbetsprocess, förklarar hon. I utställningen på Tvättstugan kommer Eva att bidra med akvareller. Bill kommer att hänga svartvita teckningar och oljor. – Tvättstugan är en väldigt passande utställningslokal, som vi hoppas ska kunna göras ännu mer tillgänglig för alla i framtiden och kunna användas mycket mer och av fler. Vi har en bra dialog med fastighetsägaren om det här. Bland annat vill vi undersöka möjligheterna att skapa en hiss eller liknande, för att även rörelsehindrade ska kunna ta sig upp på övervåningen utan problem, säger Bill. Tvättstugan var, när den användes för sitt ursprungliga syfte, både en

Arkivsalen som snart är klar och invigs i augusti.

tvättstuga för kläder och människor. Verksamheten pågick på två olika plan. – Jag minns att jag fick följa med hit som barn. Arbetare fick tvätta sig gratis men alla andra fick betala en avgift. Tvättstugan har en intressant historia, precis som hela det gama brukssamhället har det. Eva Skåreus och Bill Olsson menar att utvecklingen för Köpmanholmen, efter den smärtsamma fabriksnedlägg-

ningen på 80–talet, gått från att ha varit dyster till mycket hoppfull. – Inflyttning, föryngring, optimism och företagsamhet sticker ut idag och så då ett rikt kulturliv. Konsten bidrar med sin del och vi som är verksamma känner starkt för den här platsen, fabriksområdet som var hjärtat i samhället och som nu har en ny roll i en ny skepnad, säger Eva Skåreus.•

-

42

Eva Skåreus och Bill Olsson ställer ut i Tvättstugan i juli–augusti.

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN


PASSA PÃ…!


Jonas Nätterlund föddes 1924 i skogsbyn Rössjö och skulle förmodligen varit glömd av de flesta idag, om det inte var för ett enkelt men betydelsefullt testamente han skrev när han var 37 år. Ett testamente som idag gjort Nätra och Sidensjö välkänt för sin konst och som medfört att hans namn och omtanke om hembygden, ska ihågkommas i evärdlig tid. 

N

t s on

k s nd

re lu

tä t

att

nju

ta a

v

TE

XT O

CH

FO TO :

TO M

MY T

HE

På gräsmattan intill Sidensjö Sparbank kan Mats Caldeborgs uppseendeväckande konstverk ”Himmelsförsök och hund” beses och fantiseras om.

VÄLKOMNA IN TILL OSS PÅ TRÄDGÅRN’!

Midsommar t af ton öppe 10.00-13.00

Fixa inför midsommar Vi har färdiga planteringar, buketter Fin sommarplant från egen odling

ÖPPETTIDER V25 17/6-20/6 09.00-17.00 V26 MÅN-FRE 09.00-17.30 LUNCH 13.00-14.00 LÖRDAG 10.00-13.00 FRÅN V27 SOMMARTIDER 09.00-17.00 LUNCH 13.00-14.00 LÖRDAG 10.00-13.00 VI FINNS PÅ FACEBOOK & INSTAGRAM

44

JULENS ÖPPETTIDER

V51 MÅNDAG-TORSDAG 9-19, FREDAG 9-17.30, LÖRDAG 10-15R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN JULAFTON-ANNANDAG JUL STÄNGT V52 ONSDAG-FREDAG 9-17.30, LUNCH 13-14, LÖRDAG 10-15

LIN


T S S I V

u Vill d on, s r e p g rivat förenin p m so e och lja dina r a g ä ta före upp och s r! ukte visa d o r p

31/8 2019 kl. 11-16 För information och prislista kontakta :

070 2297978

sofie@bygdsam natradalen.se

VÄLKOMMEN

UPPLEV& HANDLA LOKALT i bjästa

Vi vill fylla besökarnas kassar med lokalodlat, lokal producerad mat, bröd, kakor, blommor, design, konst och hantverk! Dagen toppas med

:

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN

45


I Näske intill båthamnen finns Iréne Westmans konstverk ”Näskom”, där den Köpmanholmensbördiga konstnären hämtat inspiration från Slåttdalsskrevan.

,,

S

tiftelsen Sigrid, Johan och Jonas Nätterlunds minnesfond” bildades enligt Jonas önskemål och förvaltas av Örnsköldsviks kommun. Samordnare för den är Anders Thorsén och han är lyrisk över de möjligheter som Nätterlunds testamente på 24 miljoner medfört. – Nätterlundskonsten har blivit en besöksdragare i Nätradalen och det är en otrolig konstskatt som växer fram, säger Anders. Hjärtat i konstdalen är Herrgårdsparken i Köpmanholmen, fortsätter Anders och där finns idag sex av konstverken och möjlighet att på ett begränsat område uppleva både, konst, natur och historia. Längst ute på udden finns konstverket ”Libjiesbåaloe”, som minner om

”Skräddaren en vän i viken av” av Johan Viking finns vid Siden- Numera finns solen alltid närvarande i Herrgårdsparken, sedan sjöskolan och är en populär figur bland barnen i skolan. ”SUN-SET” av Köpmanholmensbördiga Karin Ögren invigdes 2018.

samernas historia i trakten. Påminner om Hedbergsfamiljens värv på orten gör ”Arkeologiskt fynd 13 och 14” och senaste konstverket ”SUN-SET” skapar evigt solsken i parken. ”Hare”,

”Dinosaur juice” och ”Lilla elefanten drömmer” är det tre övriga och under en timme i Herrgårdsparken så får du som besökare en fantastisk konstupplevelse. I Köpmanholmen kan man även uppleva det majestätiska konstverket ”Vågor” vid kajen och på vägen dit ta en titt på ”Kalejdoskop”, som gör sig allra bäst när lamporna lyser och det skymmer över den gamla bruksorten. Ortens egen son, den världsberömde keramikern Hans Hed-

berg, finns också representerad med ”Plommonet” vid Örtagården. För den som har mer tid finns fler konstverk såväl i Näske som i Bjästa och den som bara swishar förbi Nätrabygden efter E4, kan också stilla sitt konstintresse en aning. Stenbågarna ”Arch” på lägdan vid Bjästa och det regnbågsfärgade glasmonumentet ”Med näsan mot iskanten” på Skuleskogen ingår också i Nätterlundskonsten. För den som vill uppleva Nätterlunds hemtrakter är en runda i vackra Sidensjöbygden ett måste och där en avstickare till hembyn Rössjö, förstås också ska ingå. Där har Rössjö By- och Kulturförening rustat upp gårdshuset där Jonas mamma bodde under hennes sista år i livet och på gårdstunet finns bysten av Jonas Nätterlund. Men första 

Nu 1 år i de nya lokalerna, välkommen! Telefon 073 047 92 70 NÄTRAGATAN 31

BJÄSTA

46

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN


ÖPPET HELA SOMMAREN VI HAR DÄCKEN FÖR SOMMARENS ALLA MASKINER & FORDON

 0660-104 21

facebook.com/Dackladanbjasta Instagram: Vianorbjasta

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN

47


Nästan på gränsen mellan Nätra och Vibyggerå församlingar, står Catrin Anderssons färgsprakande konstverk ”Med näsan mot iskanten”. Kan ses från E4 för den som kör söderut, men är verkligen värd en kort avstickare för att beskådas närmare. I lämpligt vinterljus kan du få uppleva fantastiska färgskiftningar i snön.

 stoppet på resan är lämpligen Brynge Kulturområde, kulturminnesmärke med riksintresse med ett av de äldsta bevarade såghusen, lärftmangel och utställning om linet i linlogen. Sågverkshistorian lyfts också där fram med Nätterlundskonstverket ”Tjurplankan”. Turen fortsätter mot Sidensjö, där ”Klackspark med skruv” vid idrottsplatsen, ”Skräddaren en vän i viken” vid skolan och ”Himmelförsök och hund” intill Sidensjö Sparbank, även kan upplevas från bilen, för den som

Helena Byströms sameinspirerade konstverk ”Libjiesbåaloe” längst ut på udden i Herrgårdsparken, där smycket ska påminna om samernas historia på platsen.

har svårt att gå. Sedan tas vägen mot Sollefteå, med ett stopp vid rastplatsen i Näs, för att såväl uppleva den vackra utsikten över Drömmebygden, som de två konstverken. ”Två bryggor, skatten finns där det två möts” ger utrymme för fria fantasier och ”Skidåkerskan” får manifestera svenska skidframgångar genom åren. Förebilden för statyn av Jörgen Nilsson är Märta Norberg och hennes hemställe syns rakt över sjön. Färden fortsätter sedan förbi just Kläppen och Drömme, för att komma

Som en hågkomst från sågverksepoken i gamla tider, står ”Tjurplankan” av Arne Falang, på Brynge Kulturområde.

till Rössjö, där stugan alltid står öppen och där du med lite tur kan träffa någon av medlemmarna i föreningen som kan berätta mera. Tillbaka i Orrvik svänger du höger och i Sunnansjö gör du en kort avstickare till Västanå Friskola, där mysiga ”Kottkor” kan beskådas och klappas om. Ett par km därifrån vid samlingslokalen Edenborg kommer Knutte Westers konstverk ”Hembygd” att invigas under sommaren 2019. Det blir det 30:e konstverket i samlingen och får bli sista stoppet.•

! Välkommen

”Lilla elefanten drömmer” av Torsten Renqvist fint placerad i Herrgårdsparken i Köpmanholmen. Ett konstverk med inspiration från konstnärens tecknade skiss till dottern i unga år, där elefantens bakdel helt enkelt inte fick plats på skissarket.

TILL EN RIKTIG

Mjälagårds

GARDINER MODETYGER BARNTYGER MÖBELTYGER MARKISVÄV VAXDUKAR STUVAR "FÅRTYG" M.M. GALON

Mjäla 124 i Bjästa

LOPPIS

TYGAFFÄR

Öppet: Mån, tis, fre 10-17 [Lunch 13-14] Lör 10-13 Eventuella ändringar se facebook

@bjastaboden

Massor av loppisprylar, möbler m.m. på hela 800 kvm!

Nu i ombyggda lokaler

Kaffe, dryck, glass och korv

ÖPPET ALLA DAGAR 10.00-17.00 Även Swish & kortbetalning Köper hela eller delar av dödsbon. Även maskiner, mopeder, båtar & gamla möbler.

Telefon: 073-032 68 82

Kvarnvägen 1 • 893 30 Bjästa • 070-350 53 62 48

Allt inom BYGG 45 års erfarenhet även grävarbeten stora som små. R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN


Upplev Höga Kusten och skärgårdsöarna med

M/F Ulvön & M/F Minerva

K Ö P MANHOLME N – T RY S UN DA, S TR ÄN GÖAR N A OC H ULVÖN Biljettkontoret 0660-22 38 55 • www.mfulvon.se

m/f Minerva TU R LI S TA N D IR EK T I D IN M O B IL , S E W W W .M FU LV O N .S E

m/f Ulvön S O MMAR 17 juni – 18 augusti 2019 Måndag – Söndag

Avgång från Ulvöhamn

M/F Minerva

M/F Ulvön

M/F Minerva

M/F Minerva

M/F Ulvön

M/F Minerva

M/F Ulvön

M/F Ulvön

Ulvöhamn

06.20

09.45

11.30

15.00

15.30

20.15

Fjären

06.45

10.05

11.55

15.55

20.40

12.30

21.15

Trysunda

07.30

11.25

16.40

Köpmanholmen

08.20

10.30

11.50

13.00

15.45

17.30

21.45

08.45

09.00

11.00

12.15

13.30

17.45

22.00

13.50

22.20

Strängöarna

Avgång från Köpmanholmen Köpmanholmen Strängöarna Trysunda

09.35

11.25

18.20

Fjären

09.10

10.20

12.40

14.25

19.05

22.55

Ulvöhamn

09.30

11.00

13.00

15.00

19.45

23.30

HELA TURLIS TAN OCH RES ERVAT I O N FÖ R Ä N D R I N G A R S E H E MS I D A N : W WW.MFU LV O N. S E BIL TILL BÅTEN Avgiftsbelagd parkering finns på kajen i Köpmanholmen. BUSS TILL BÅTEN Sök bussresa på www.dintur.se eller ring till DinTur kundservice 0771-100 110.

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN

49


Magnus & Fredrik

– HÅRDROCKARNA FRÅN NÄTRADALEN De är två herrar i sina bästa år som har en hel del gemensamt: Båda bor i Bjästa, födda i Bonäset, och båda har hårdrocken som hobby. Båda är trummisar och med varsin hårdrockgrupp är det dags för en Europalansering. Möt Magnus Larsson och Fredrik Forsberg, medlemmar i banden Days of Jupiter och Perfect Plan.

M

agnus Larsson är butiksföreståndare i Köpmanholmen till vardags. All ledig tid ägnas åt hårdrock med bandet Days of Jupiter. Det som en gång började med att han satt hemma i Bonäset och slog på burkar har lett till att han nu är frontfigur i ett hårdrockband, som på allvar börjat etablera sig ute i Europa – Vi satt hemma i pannrummet och dunkade, säger Magnus. Det lät inte så bra men det var en början till mitt stora musikintresse. Via ett punkband som hette Skrupplers blev det 2010 en konstellation som döptes till Days of Jupiter. Förutom Magnus ingår Janne Karlsson, Marcus Lindman, Jonny Grenwald och Janne Hilli i bandet. Janne och dennes bror Robert står för det mesta av materialet. – Vi är ett hårdrockband som via ett tyskt skivbolag nu blivit rätt kända, säger Magnus Larsson. 2017 var det dags för en liten Europaturné till Italien, Belgien och Tyskland. Men det är i år, 2019, som hårdlanseringen börjat på allvar. Days of Jupiter var i början av juni i år i Estland. Som förband till stora Disturbed. 9 000 människor i publiken bör betyda en hel del inför framtiden.

FAKTA OM N MAGNUS LARSSO ÅLDER: 40 år.

Bästa/Roligaste spelminnet? – Det som berört oss mest är en hälsning från en äldre farbror borta i USA, berättar Magnus. Han hade just upplevt att hans hustru gått bort i sjukdom. Han berättade att han ofta lyssnade på vår låt Still feel your breath och på så vis kom vidare i livet. Det känns stort för oss!

Hur stora är ni ute i Europa? -–Ett mått är ju att notera antalet nedladdningar på Spotify, säger Magnus Larsson. Vi ligger nu på runt 10 miljoner nedladdningar! Magnus Larsson har jobbat med handel under hela sitt yrkesverksamma liv. Systembolaget, Lidl, Granngården och nu Coop i Köpmanholmen sedan sju år. – Jag och familjen trivs i området, säger Magnus. Jag upplever att vi har köptrogna kunder i Köpmanholmen och efter några tunga år ser det bra ut med räkenskaperna! Fredrik Forsberg föddes mer eller mindre in i showbranschen. Pappa Benka Forsberg är ju känd som en stor

Magnus Larsson (t v) och Fredrik Forsberg. Två rockers från Nätradalen.

– Det har gått som hejsan, som Fredrik Forsberg uttrycker utvecklingen. Men vi har så här långt valt att ligga lågt med turnerandet. Vi är på väg med en ny skiva så får vi ta det därifrån. Till vardags är Fredrik Forsberg säljare på Ågrenshuset.

Roligaste spelminnet? – Oj, svårt efter så många år och minnen. Men i mellandagarna 1993 arrangerades en gala till förmån för cancersjuka barn på Folkets Park i stan. Någon ringde och berättade att trummisen i The Pretenders, Martin Chambers, blivit sjuk. – Kan du tänka dig att ersätta var frågan, säger Fredrik. – När jag kom till Parken för att repa fanns några av världens bästa musiker på plats: Danny Federici, keybordist i Bruce Springsteens band, Robin Lemisurier, gitarrist i Rod Steward band, Jason Sheff, gitarrist i Chicago, Robert Lamm, keybordist i samma band, Micke Rickfors och självaste Percy Sledge med låten When a man loves a woman.

Hur gick det? – Hann nog inte ens bli nervös, säger Fredrik Forsberg, jag var endast 17 år gammal men onekligen är det ett minne för livet!•

RT TO : LE N N A TE XT & FO

SU N D W A LL

FAKTA OM FREDRIK FORSBERG ÅLDER: 43 år.

YRKE: Butikschef.

YRKE: Säljare.

FAMILJ, Fru och två barn. BOR: Bjästa.

FAMILJ: Sambo, fyra barn och ett bonusbarn.

LYSSNAR HELST PÅ: Hårdrock.

BOR: Bjästa.

SER HELST PÅ TV: Dokumentärer, serier.

LYSSNAR HELST PÅ: Tystnaden.

GILLAR MEST I MATVÄG: Kött, gärna grillat. OGILLAR MEST I MATVÄG: Fisk. OM DU VANN EN MILJON: Skulle jag besöka ett gäng bra festivaler.

SER HELST PÅ TV: Musikdokumentärer. Gillar mest i matväg: Svår fråga, men det mesta som är vällagat. OGILLAR MEST I MATVÄG: Hel och halvfabrikat. OM DU VANN EN MILJON: Göra mig skuldfri.

FAVORITLAG ALLA KATEGORIER: Modo hockey.

FAVORITLAG ALLA KATEGORIER: Modo hockey.

FAVORITSTAD: Passar.

FAVORITSTAD: Prag, helt fantastisk stad.

SMULTRONSTÄLLET NUMMER ETT: Där familjen är.

50

– Vi siktar på en turné under hösten till bland annat Tyskland, berättar Magnus Larsson.

humorskapare i bland annat i Nolatoksrevyn. Benka var också musiker i bandet Mats Tommys. Trummis precis som sonen Fredrik. – Jag var med och spelade i grupper på fritidsgården i Bonäset, säger Fredrik. Vi hade en grupp som hette Cenotaph som spelade hårdare än hårdrock. Sedan blev det Between the sheets med bland andra Ann Ödling. Lite västkustpop. Fredrik hamnade på musikgymnasiet i Härnösand och tillsammans bildade elever och lärare bandet Dean Hardgroove. Lite åt funkhållet och bandet hann med en turné till Belgien innan det upplöstes. Fredrik Forsberg tillbringade militärtjänstgöringen som musiksoldat i Strängnäs innan han var med och bildade dansbandet Vagabond. Pop och rock i första hand och en tredje plats i dansbands-SM. Vi nolaskogsare känner till Fredriks tid i Mammas salonger och Pink Hink där han fortfarande är förste trummis. Hoppar in vid behov men ägnar annars sin musikaliska tid åt hårdrockbandet Perfect Plan. I bandet ingår förutom Fredrik följande personer: Rolf Nordström, Leif Ehlin, Kent Hilli och Mats Byström. – Vi hittade ett skivbolag i Italien som hjälpt oss med en skiva och en lansering, säger Fredrik Forsberg. Hårdrock är som störst i Tyskland och Sydeuropa och bolaget har hjälps oss mycket med lanseringen. Perfect Plan var nere i Italien i april ifjol och gjorde succé.

SUNDWALL MÖ TER

SMULTRONSTÄLLE NUMMER ETT: Ulvön.

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN


NO F CKUP! SISTA CHANSEN! ISUZU DOUBLE CAB

fr.

1.995:-

/mån*

OCH DESSUTOM

5 ÅRS

EXKL. MOMS

FRI SERVICE

ISUZU PICKUPER Fyrhjulsdrift med hög-/lågväxel, 164 hk 3,5 ton dragvikt och 1 ton lastvikt. Fr. 209.900:– exkl. moms. ISUZU ÖRNSKÖLDSVIK ULF NYLANDERS BILAR AB Skortsedsvägen 5, 0660 - 186 60 www.nylandersbil.se, mån-fre 09-18

BASE S/C

BASE E/C

BASE D/C

VIKING D/C

WORKMAN E/C

PROMAN D/C

ACTIVE E/C

CRAFTSMAN D/C

SELECT D/C

HUNTSMAN D/C

EXPERT D/C

AT35 D/C

Erbjudandet avser nybilsgaranti, fri service och vägassistans upp till 10.000 mil eller max 5 år, vilket som inträffar först. Fri service gäller 5 år eller vid 2.000, 4.000, 6.000 och 8.000 mil. Kampanjen gäller t.o.m. 30/6 2019. *Rabatten gäller vid köp av Ren nyT Isuzu auktoriserad återförsäljare UN O M . hos COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTENinnan 30/6 2019. Leasing från Isuzu Finans: 30% första förhöjd hyra, 48 mån, 6000 mil, 40% restvärde. Kostnaden är vägledande, individuell beräkning lämnas av din återförsäljare. Leasingpriser är exkl. moms, uppläggnings- och aviavgifter tillkommer. Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad. Bränsleförbrukning blandad körning 7,0–7,8 l/100 km, CO2 183–205 g/km

51


 FOTOSIDAN

VILL DU VISA DINA FOTON FRÅN OMRÅDET? Maila olof.wigren@agrenshuset.se Bilder från Ulvön. Foto: OLOF WIGREN

VAKNA MED HAVET SOM GRANNE

Bor du hos oss, får du pengar över till annat. Avnjut en god middag inne eller ute. Vi har restaurang med fullständiga rättigheter, bastu, gör det själv kök och uthyrning av båtplatser. Välkommen /Håkan & Annika med personal

52

ÖPPET MÅNDAG - SÖNDAG 08.00 - så långe vädret tillåter och viljan finns Köket öppet 11.00 - 22.00 Telefon: 0660- 22 33 44

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN


Kul tur

i Nätradalen

FYLLD AV SPÄNNANDE KULTUR, KONST, NATUR OCH HISTORIA.

bygdsgård, B m e H tra ommaren 2019 jästa ä S N Öppet alla dagar 24/6-11/8, kl 12-16

6 juni

Nationaldagsfirande i Nätradalen Se annonser/affischer för tider m.m.

21 juni

Midsommarfirande kl. 11.00 Nätragillet dansar, sång, musik och danslekar med

29 juni

Linn Bodin, Agneta Westerlund och Karl-Ivan Bergström Sommarschack med SK Örnen, Schack & Musik

27 - 30 juni & 4 – 7 juli Höga Kusten Teaterförening spelar ”De kom från havet - Skulerövarnas sista färd” 10 juli 14 juli 24 juli

Allt från ett par timmar i Herrgårdsparken till en heldagstur i Nätradalen, med Nätterlundskonsten, Brynge Kulturområde, Sidensjö kyrka och annat trevligt att besöka och se. BOKNINGAR OCH FRÅGOR tel 0660-22 30 97 bokning@natrahembygd.se

Kontakta oss så skräddarsyr vi en i Nätradalen.

Kul tur

Nya

Alice Babs –Mamma & Idol

Nostalgikväll Rock’n’roll med The Cadillac Band, Janne Lucas, Ove Pilebo,

Little Gerhard, Tommy Karlsson, Ulf Nilsson och Börje Hallberg m. fl. Agneta & Peter underhåller */ ”Nya Alice Babs–mamma och idol” med Titti & Ehrling Hönsbytardag/Familjedag -

25-28 juli Sommarlovscirkus för barn/ungdom 6 – 15 år. Föranmälan krävs! 28 juli

Barnens Dag med Cirkus och många andra trevligheter

4 aug

Hoppets Stjärna-konsert med Gunnar Johansson Country Band

22 sept

Äpplets Dag med Höstmarknad */

Titti Sjöblom & Ehrling Eliasson

Se våra annonser, affischer, Facebook-sida och hemsida för tider, ev ändringar och övrig information. För Höga Kusten Teaterförenings och Hoppets Stjärnas arrangemang – se deras resp hemsida och annonser. Rödmarkerade är entrébelagda arrangemang. Biljetter kan köpas via hembygdsföreningens tel och mejl enligt nedan, Second Hand i Bjästa, ICA Supermarket Bjästa, www.tickster.se och ticksters ombud inom Höga Kusten. */ Boka marknadsplats på tel 0660-22 30 97 eller via mejl till bokning@natrahembygd.se Vi erbjuder guidade turer i Köpmanholmen med Herrgårdsparken, Bruksmuseet och Café Svea, liksom i Nätra och Sidensjö med Nätterlunds konst och många andra sevärdheter. Kontakta oss på tel och mejl enligt ovan, för bokningar och förfrågningar. Hembygdsgården, Bruksmuseet och Café Svea öppet alla dagar 24/6 - 11/8, kl 12-16.

O

Utställningar: Kornsjöstrands festplats 50- 60- & 70-talskläder Folkskolan Gamla leksaker Brudutställning

O

O

www.natrahembygd.se

Vi finns på Facebook! Gilla oss idag!

ONSDAG 10 JULI

Nätra Hembygdsgård, Bjästa I HÄNDELSE AV OTJÄNLIG VÄDERLEK I NÄTRA KYRKA

NOSTALGIKVÄLL The Cadillac Band

En personlig berättelse om våra minnen tillsammans – av och med

Rock’n’roll-show startar kl. 19.00 med The Cadillac Band med Janne Lucas, Little Gerhard, Ove Pilebo, Ulf Nilsson, Tommy Karlsson och Börje Hallberg m.fl.

ONSDAG 24 JULI KL 18.00 NÄTRA HEMBYGDSGÅRD

Entré 16 0 kr

I händelse av regn i Nätra kyrka. Biljetter via tickster.se och deras ombud inom Höga Kusten. Även i Bjästa hos ICA Supermarket och Second Hand. Tel 0660-22 30 97 eller bokning@natrahembygd.se

HEMBYGDSFÖRENINGENS SECOND HAND NÄTRAGATAN 37, BJÄSTA Öppettider TIS-ONS-TOR-FRE 11-17, LÖR 11-14 25/6 - 10/8 gäller TIS-ONS-TOR-FRE 12-16, LÖR 11-14

Café hörna

Utökat med stort rum för möbler och fritidsartiklar. Massor med kläder, gardiner, husgeråd, porslin, böcker, skivor, möbler och annat smått och gott.

HAR DU SAKER ATT SKÄNKA SÅ TAR VI TACKSAMT EMOT DETTA.

www.natrahembygd.se

070-217 95 70 • 0660-22 30 97

VETERANBILAR KOMMER OCH STÄLLER UPP PÅ TUNET Little Gerhard

Hembygdsgården öppen från kl 12.00 med Servering, Loppis på logen och Utställningar (bl a 50- & 60-tal).

ENTRÉ 300 KR Biljetter via tickster.se och ticksters ombud i Höga Kusten. I Bjästa hos ICA Supermarket och Second Hand och även per telefon 0660-22 30 97 eller bokning@natrahembygd.se.

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN

FÖR DIG MELLAN 6 - 15 ÅR 25 - 28 JULI PÅ NÄTRA HEMBYGDSGÅRD Vill du vara med? Hör av dig på tel 0660-22 30 97 eller mejla bokning@natrahembygd.se. Begränsat antal platser, så ”först till kvarn” gäller.

Se www.natrahembygd.se för mer info.

53


 FOTOSIDAN

VILL DU VISA DINA FOTON FRÅN OMRÅDET? Maila olof.wigren@agrenshuset.se Foto: OLOF WIGREN

Soluppgång i Åmynnesfjärden.

Vägen från Skulebergets pensionat i Dal.

Skuleskogens nationalpark.

Gammalt hus i närheten av Risnäs.

Affärslokal uthyres

Centrala Bjästa. 115 kvadratmeter. Lokalen ligger i samma hus som Sibylla.

Ledig fr.o.m juni 54

Kontakta Roger 070 316 7165

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN


Värdeskapande

Gallring När gallring utförs väl och i rätt tid ökar din skog både i ekonomiskt värde och i kvalitet. Under 2019 satsar Norra Skogsägarna på framtiden genom att erbjuda personlig rådgivning om gallring. Kontakta skogsinspektor i: Bredbyn eller Örnsköldsvik. Telefon 090-15 67 00.

norra.se

Tillsammans lyfter vi ditt skogsägande

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN

55


PROJEKT:

Tågstation i Nätradalen Diskussionen om en tågstation i Nätradalen är inte ny. Då Botniabanan byggdes föll tyvärr Bjästa bort, vilket var och är till stor nackdel för de bosatta som arbetspendlar. De cirka 8 000 personer som bor i upptagningsområdet är idag hänvisade till bil eller buss. TEXT: CAROLINA NYLÉN FOTO: SOFIE HOLMGREN

A

tt bygga en tågstation i Bjästaområdet skulle inte bara innebära en vinst för de redan boende i området utan det skulle också hjälpa till att locka nyinflyttningar till bygden. Bygget skulle innebära en kostnad men beräkningar visar att det går utmärkt att utgå från det befintliga dubbelspåret i Kornsjö. Bjästaområdets Samhällsförening har under många år drivit frågan, mestadels utanför rampljuset. De har tagit fram kostnadsförslag, haft möten med politiker och tjänstemän och de har byggt en skalenlig modell av hur tågstationen skulle se ut.

Sofie Holmgren, Bygdsams samordnare, understryker att det är samhällsföreningen som utför allt arbete med tågstationen. – De är lite blygsamma, men de gör ett otroligt bra jobb. De har gjort så mycket förarbete genom att bland annat ta fram kostnadsförslag, och de har haft namninsamlingar och de har tryckt på de styrande. Det de gör gagnar så många och jag tror att det finns fler där ute som skulle vilja bidra

till det här arbetet så det är bra att informationen kommer ut. Växtplats Nätradalen höll i våras en visning för allmänheten av modellen för tågstationen. Stationsmodellen kommer även att visas upp under Höstmarknaden 31 augusti.•

Är du intresserad av att stötta arbetet med en tågstation i Nätradalen så ta kontakt med Bjästaområdets Samhällsförening.

LEV DITT LIV

FRISKARE!

Med kunskaper från den kinesiska medicinen hjälper jag dig att må bättre i din vardag! • Akupunktur • Massage/lymf/chi • Friskare Företag presterar mera

• • • •

TDP-lampa Kinesiska örter Kost & Livsstil Utbildningar

Det är vår livskonst och djupa visdom som gör att vi vet hur vi ska leva våra liv! För mera information samt boka tider: hälsaochharmoni.se

1:a besök e Anamnes t kostnadsf är ritt!

Välkommen! /Marina

Kornsjö 151, 893 91 Bjästa • 070-525 54 25

56

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN


PREMIÄR FÖR NYA ŠKODA SCALA. Nu kan du äntligen förbeställa SCALA.

Självklar, kompakt styrka.

Nya ŠKODA SCALA Style TSI 115 Audi Q3 quattro® 2.0 TDI Kampanjpris 204Edition 900 kr (Ord. pris 215 400 kr) 150 hk Sports

Adaptiv farthållare Klimatanläggning Full LED-strålkastare 17” lättmetallhjul LED-ljus bak med animerade blinkers Infotainmentsystem med 8” touchskärm

Privatleasing fr. 2 795 kr / mån* Bränsleförbrukning blandad körning från 5,7/100 km, CO2-utsläpp 130 g/km (NEDC 113 Audi

324.80

Leasing f Förmånsvärde f

ŠKODA CONNECT

APPLE Exemp CARPLAY» Sportstolar » Alcan

» Multifunktionsratt » F

»

system med färgdisp » Alu

SERVICEMiljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskiljd leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. ŠKODA Serviceavtal Parkeringshjälp 100 bak AVTAL* kr/mån, 36 mån eller 3 000 mil. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta apr 2019. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. **Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. 100 kr/månkan inte kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Erbjudandet

Bränsleförbr. bl. körning 4,4 l/100 km. CO₂ 116 g/km. Miljökl. EU6. Audi Leasing Audi Leasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (dec 2015). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Förmånsvärde netto/mån vid 50% margina Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller ett begränsat antal bilar. Med serviceavtal betalar du endast 100 kr i månaden för dina servicekostnader på Audiverkstaden under tre år eller 6.000 mil.

Nordemans Nordemans Bil Bil AB Ångermanlandsgatan21, 21,ÖRNSKÖLDSVIK, ÖRNSKÖLDSVIK, 0660-875 00. Emil Hägglöf 0660-875 11. Ångermanlandsgatan 0660 -579 00 Öppet: mån-tor 8-18, fre 8-17, lör 10-14. www.nordemansbil.se www.nordemansbil.se,

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN

57


 IDROTTSMINNET

Fredrik Andersson minns kvalförlusterna i KB65 som ledde till kontrakt med Modo Fredrik Anderssons hockeykarriär började redan som femåring. I en svinkall islada hemma i Bjästa motade ”Freddan” puckar så att KB vann knattematchen mot Heffners. Idrottsminnet som den här gången bär Anderssons signatur, härrör sig dock från två kvalförluster mot Malå! TEXT OCH FOTO: LENNART SUNDWALL

B

jästabon Fredrik Andersson har en spännande spelar- och ledarkarriär så här långt. VM-silver med Tre Kronor 1990 toppar den aktiva tiden, SM-guldet med Modo 2007 är så här långt toppnoteringen som ledare/tränare. Det stod klart väldigt tidigt att Fredrik Andersson skulle bli målvakt. Redan som femåring gjorde han matchdebut för sitt KB 65. – Ville jag vara med de större killarna med brorsan Richard i spetsen, fick jag hoppa in i målet, berättar Fredrik Andersson. Ingen annan ville stå. Matchdebuten skedde redan det år han fyllde fem år. Mot Sundsvallsklubben Heffners. – Jag minns inte siffrorna men kommer ihåg att vi vann och att det var svinkallt inne i ladan här hemma, säger Fredrik. Karriären fortsatte och Fredrik vandrade från pojk- till juniorlaget.

58

Innan flytten till Modo som 17-åring, hann han bland annat med ett kvalspel i seniorlaget. Mot Malå från Västerbotten. Målet var division ett. – Det var det största som hände mig som ungdoms- och juniorspelare, säger Fredrik Andersson. Hemmamatchen gick till förlängning där Malå till slut drog det längsta strået. – Vi hade naturligtvis behövt vinna hemma för att klara av det här, säger Fredrik Andersson. Borta var dom inte lätta att tas med. Malå vann hemma med klara 4-0. – För mig var det här viktiga matcher, minns ”Freddan”. Det fungerade bra för mig i målet och säsongen efter hamnade jag i Modo. Vi traskar runt i omklädningsbyggnaden och det ser ut ungefär som på 80-talet. – Vi hade ett väldigt bra lag på den tiden, säger Freddan. Tomas Holmström var nog bäst, en lugn typ. Janne Sjölund gjorde väldigt mycket mål och här fanns också Tomas Stenberg, Håkan Hjelm med flera.

Hur var tiden i KB? – Rolig, vi var i hallen hur mycket som helst, säger Andersson. Fredrik Andersson bodde i Köpmanholmen och föräldrarna ställde upp och skjutsade sina två söner till hockeyhallen i Bjästa. -–Jag har förstås mamma och pappa att tacka för mycket, säger Fredrik. Då var det rätt naturligt att skjutsa, tyvärr är det sämre med den varan idag.

Vem tycker du är den bäste spelaren som KB fostrat? – Svårt men det handlar ju om Tommy Själin och Ulf Norberg. Jag lägger min röst på ”Nubben” som ju hade en väldig kvalitet i sina fruktade skott. Som 17-åring hamnade Fredrik Andersson i Modo. Det blev några säsonger i Tyskland/Österrike innan ”Freddan” avslutade sin aktiva karriär som målvakt i Timrå IK. Som rätt nybliven tränare förde Andersson, tillsammans med Harald Lückner, Modo till klubbens andra SM-guld. 2009-2011 fungerade han som general manager i Modo och efter några säsonger som talangscout för NHL-laget Buffalo Sabres, var han tillbaka igen i Timrå. Nu som tränare. Efter en säsong i Allsvenskan bar det iväg till SHL och resten har ni förstås i klart minne. SHL-sejouren blev bara ettårig. Timrå åkte ur i den sjunde och avgörande matchen mot Oskarshamn. – Väldigt, väldigt jobbigt, säger Fredrik Andersson månaderna efter det bittra slutet. Det blev till slut ett mentalt spel där vi förlorade. Att vi förlorade så pass mycket under den andra halvan av serien blev indirekt det som fällde oss. Vi orkade inte med mentalt! Framtiden för Andersson var oviss under ett kort tag. Det spekulerades om att ”Freddan” skulle komma hem till Modo igen. Nu som sportchef. Så blev det inte, även om parterna möttes ett antal gånger. – Jag erkänner att det lät kittlande, säger Andersson. Modo är ju fortfaran-

de en förening som jag känner väldigt mycket för.

Orsaken till att du till slut sa nej till Modo den här gången? – Det var längden på kontraktet som var avgörande, säger Fredrik Andersson. Jag ville ha ett längre avtal än vad Modo gick med på! Efter några veckors funderande kom så beslutet: Fredrik Andersson fortsätter som tränare i två år till. I Timrå IK! – Jag och alla i föreningen är väldigt sugna på en revansch. Vi kanske inte tar oss tillbaka redan nästa säsong men på sikt ska vi etablera oss i SHL. Pendlingen mellan Bjästa och Timrå fortsätter alltså under några år till. Under sommarmånaderna njuter Freddan av en välförtjänt ledighet: - Jag åker ned ett par gånger i veckan och pratar med spelare och ledare och ser till att det fungerar.

Vad gör du helst under sommaren? – Spelar golf och åker på trav och fotboll. Jag håller väldigt bra koll på mina två grabbar som spelar fotboll i Sidensjö. I golf har Freddan 15 i handicap för tillfället.

Vad tror du om Modo:s möjligheter nästa säsong? – Modo har gjort bort den svåra tiden nu. Nu pekar allt uppåt och Modo kommer att få ett kanonlag med allsvenska mått mätt!•

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN


Nya flexibla T-Cross.

Ommöbleringsbar och med öppen planlösning – det är lätt att anpassa nya flexibla T-Cross till det du vill göra. Dessutom har den gott om säkerhetsfunktioner som standard. Till exempel bromsar den för fotgängare, hjälper dig att hålla filen och varnar dig när du blir trött. Välkommen att upptäcka storheten i en kompakt SUV.

Pris från 199 900 kr. Privatleasing från 2 595 kr/mån inkl. service. Bränsleförbrukning blandad körning från 5,9–6,3 l/100 km. CO₂-utsläpp från 131–142g/km. Skattegrundande CO₂-utsläpp från 112g/km. Miljöklass Euro 6. Volkswagen Privatleasing 36 mån, 4 500 mil, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (april 2019). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Erbjudandet gäller till och med 2019-08-31. Bilen på bilden är extrautrustad. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.

Nordemans Bil AB Ångermanlandsgatan 21, Örnsköldsvik Telefon 0660-579 90 | www.nordemansbil.se

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN

59


Frestande praliner i Docksta Jeltsjes Chokladpraliner är en älskad företeelse i Höga Kusten, där många svängt in till Villa Orrbacken i Docksta, för att införskaffa sina favoritpraliner. Efter snart tio år har dock Jeltsje valt att pensionera sig från pralinerna och med nya ägare finns nu tillverkning och butik mitt i Docksta. TEXT OCH FOTO: TOMMY THELIN

P

assande nog finns lokalerna på Dockstavägen 31, där kondiset i Docksta fanns på 50- och 60-talet och där då andra typer av godbitar kunde inmundigas. Efter att ha praktiserat hos Jeltsje under hösten, är det nu Saryeke de Greef som står för pralintillverkningen med hjälp av sin man Evert de Jong. Lokalerna har de fräschat upp rejält och även inrett en caféhörna, där potatisbakelserna från gamla kondiset nu är utbytta mot smarriga chokladpraliner till kaffekoppen. – Här på kondiset samlades vi ofta när vi tränade på planen mitt emot, berättar Jacke Näslund. I bland hade vi tävling om vem som kunde äta flest potatisbakelser och den som vann blev bjuden av de övriga.

Liksom tidigare ägarna kommer Saryeke och Evert från Nederländerna och de växte båda upp i byn Knegsel. Att det blev chokladpraliner var lite av en slump och efter att ha rest i norra Sverige under flera år, började en flytt hit upp att bli allt mer aktuellt.

Helene Söderlind njuter av chokladpralinerna, tillsammans med barnen Alva och Alice. -Vi har sett fram emot det här och bra att det är så lättillgängligt mitt i byn, uttrycker Helene, medan barnen inflikar att chokladklubborna är bäst.

– Så vi började kolla runt ordentligt och hittade ett hus på Prästbacken i Docksta som vi köpte, berättar Evert. Jeltsjes Chokladpraliner hittade vi på nätet när vi googlade inför flytten

Jacke Näslund var med på den tiden när det tävlingsåt potatisbakelser i gamla kondiset i Docksta. Här njuter han tillsammans med frun Marianne av chokladpraliner i nya caféet.

i höstas, säger Saryeke och vi fick fin kontakt och god hjälp av dem på många sätt. Med min bakgrund med utbildning inom livsmedel, så kändes det sedan helt rätt när jag fick frågan om att ta över verksamheten. Paret har även köpt fastigheten efter Dockstavägen, vars ägarens moster drev det gamla kondiset och de ska förutom caféhörnan även ha provsmakning och workshops i lokalerna. – Vi trivs jättebra i Docksta och människorna är så vänliga här, uttrycker Evert.•

Evert de Jong och Saryeke de Graaf vid den inbjudande disken i Jeltsjes Chokladpraliners nya butik.

Hälsocentralen Bjästa samarbetar med Hälsocentralen Själevad fr.o.m. 1 juli t.o.m. 2 augusti. Telefonnummer till Hälsocentralen för Bjästapatienter är 0660- 899 53. Besöksadress HC Självevad Sjukhemsvägen 2B. Telefonnummer 0660-575 60.

HC Bjästa öppnar åter 5 augusti.

mar! Trevlig som

60

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN


Nyhet i butik fr

6.599 kr

GRILL • MYBRASA • PIZZAUGN • RÖK • TERRASSVÄRMARE

ÖRNSKÖLDSVIK Framnäsgatan 2 Telefon: 0660-29 34 60 Vardagar 09.30 – 18.00 Lördag 10.00 – 14.00 Sommaröppettider V.26 -31. Måndag - fredag 09:30 - 17:00 Lördag stängt. RU O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN ViN Treserverar oss för eventuella

tryckfel.

61


 STAFETTPINNEN Konst och trädgårdsutsmyckning är livet för

Brittie lund Näs

I Köpmanholmen finns Örtagården och skulpturen ”Vind i seglen/Vårdkasen”. Designern bakom detta heter Brittie Näslund och för henne har konst och trädgårdsutsmyckning varit en viktig del av livet. TEXT OCH FOTO: PELLE ANDERSSON

B

rittie föddes 1943 i Ås. Som barn var hon förtjust i att läsa, rita och måla men i skolan trivdes hon inget vidare så hon tog jobb som barnflicka vid 15-års ålder. – Jag arbetade hos en granne som hade en liten son, säger hon. Hon träffade också livskamraten Roland när hon var 15 år. Efter en tid började Brittie på husmodersskola.

– Samma dag som jag tog examen köpte vi också förlovningsringar. Sen blev det ett halvår som husa hos disponent Hedberg i Köpmanholmen och därefter en plats som husa hos en familj i stan innan hon bestämde sig för ytterligare utbildning. – Jag gick en tvåårig utbildning till hemsyster i Vårsta. Under praktiktiden gifte vi oss. Sen jobbade Brittie som hemsyster i Köpmanholmen till att barnen kom.

Idag har de tre barn, två flickor och en pojke. – Dessutom har vi fem barnbarn. Efter cirka tio år som hemmafru gick hon tillbaka till yrkeslivet. – Jag har jobbat natt som undersköterska i 30 år. Vid villan på Ginvägen finns skulpturer designad av henne och det finns en tanke i hur trädgården är uppbyggd.

VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ

NÄTRA TANDVÅRD BJÄSTA

Tandsmycke plus fastsättning

500kr

Tandblekning

(pris ink. tandsmycke i guld eller silver)

800kr per käke

(ord. pris 1600kr)

Priset gäller 1/6 – 31/8 2019 Nya som gamla kunder är välkomna

Ring oss på 0660-220411 - VI FINNS I BJÄSTA! - Välkomna! 62

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN


Hyreslägenheter i hjärtat av Höga Kusten

36

hyreslägenheter 1- 4 rum och kök med balkong

För dig som uppskattar det enkla och trygga, med havet, skogen och bergen som närmsta grannar. Välkommen till Docksta.

1:a 47m² Från

3 354 kr/månad

2:a 56m²

Från

3 800 kr/månad

parhuslägenheter 2 rum och kök med egen uteplats

3:a 78m²

4:a 94m²

5 547 kr/månad

5 991 kr/månad

Från

Från

Söker du bostad? Kontakta oss Vardagar 08.00 – 12.00 • Telefon 070-567 27 37

E-post info@dockstabo.se

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN

63


Även i huset ser man hennes konstnärlighet. Det vackra kaklet i köket och mycket annat i huset har hon målat eller designat. Trädgårdsintresset har hon också delat med sig av. – Redan i tidigt engagerade jag mig i trädgårdsodlarförening i Köpmanholmen. I över 30 år var hon ordförande och maken var aktiv som sekreterare. Här ordnade de bussresor, kurser och mycket annat. Dessutom har hon varit viktig i skapandet av fin utsmyckning av Köpmanholmen. Ett exempel är de två örtagårdar som hon skapat och som de ansvarat för skötseln av. – Den första skapades när barnen inte längre fick använda bassängen på Solgården och den sandfylldes. – Jag föreslog att vi skulle bygga en Örtagård. Vi köpte plant och frön, skapade kullar och anlade gångar. Efter två år fick vi pris för vackraste Örtagården i Västernorrland.. Dock såldes huset efter cirka tio år och Örtagården skulle bort. Men detta löste de. Kommunen upplät en plats vid brukskyrkan. – Vi tog reda på alla växter vi kunde och flyttade dit.

Nu har dock paret Näsklund avgått från styrelsen i föreningen. – Vi har lagt ner många timmar där men nu orkar inte kroppen med längre. Vid båthamnen står en skulptur som Brittie skapat. Det var när kungen skulle besöka industriområdet och se på saneringsarbetet som man ville man ha en utsmyckning. Hemma hos familjen Näslund fanns en modell i papp som Brittie skapat. – Den tog jag med mig till Anders Lindström, miljökontoret, som gillade den, säger Roland. Då började arbetet med skulpturen. – Min bror gjorde först en cad-ritning som Outokumpu använde för att göra skulpturen i rostfritt stål. Företaget bjöd på arbetskostnaden så det var bara materialet som kostade. Arbetet löpte på bra och skulpturen var på plats i tid till kungens besök. – Den heter ”Vind i seglen eller Vårdkasen”, säger Brittie. – Meningen är att den ska stå riktad över vattnet mot Balesudden där det funnits vårdkasar.•

Vi hjälper er med fönster och dörrbyten, fasad och takbyten, tillbyggnader och renoveringar

TRYGGHET

NÄRHET

OMTANKE

P K Byggservice s` 070-352 20 52

Välkommen till våra kontor! GULLÄNGET 0660-10210 BJÄSTA 0660-220608 ULLÅNGER 0613-10706 Gunilla Söderberg, Lars Perbo, Ann-Sofie Jonsson, Lars Söderberg www.hogakustenbegravningsbyra.se

64

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN


Församlingsblad

ANNONS

Svenska kyrkan i Nätra Sidensjö pastorat 17 juni - 25 augusti

Händer i våra kyrkor 17 juni - 25 augusti

För mer information om medverkande och eventuella ändringar, se hemsida eller Tidningen 7.

N

ätra

kyrka om inte annat anges Lör 22/6 kl 18 Musik i sommarkväll, Marianne Skoglund. Sön 23/6 kl 11 Gudstjänst i Nätra kyrka. Ons 26/6 kl 13:30 Andakt vid Bjästagården. Ons 3/7 kl 19 Musik i sommarkväll, Karin, Jonas och Matilda Öberg. Sön 7/7 kl 11 Gudstjänst vid Hummelviks fäbodar. Sön 14/7 kl 17 Gudstjänst i Nätra kyrka. Ons 17/7 kl 19 Musik i sommarkväll. Sön 28/7 kl 17 Kvällsmässa. Ons 31/7 kl 19 Musik i sommarkväll, Lars-Erik Öberg, Caroline och Robert Sedin, Ida Linné. Sön 11/8 kl 18 Musik i sommarkväll i Nätra kyrka. Sön 25/8 kl 11 Mässa i Nätra kyrka.

Öppettider pastorsexpedtionen i Bjästa Mån 12-15 Tis 10-12, 13-15 To 10-12, 13-15 (stängt ons & fre)

Välkommen!

Obs! Ändrade tider v. 28-34 Tis 9-12 Tor 9-12

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN

S

idensjö

kyrka, om inte annat anges

Sön 23/6 kl 14 Gudstjänst vid Åbodarna. Tis 25/6 kl 19 Musik i sommarkväll, Lisbeth Fors Malm, Iris Ridder och Michael Linné. Tor 4/7 kl 19 Musik i sommarkväll, Gunilla Magnusson, Anna Albertsson Winek,Tobias, Christer och Kerstin Pelz Wikman. Sön 7/7 kl 14 Gudstjänst i Brynge. Sön 21/7 kl 17 Gudstjänst i Sidensjö kyrka. Sön 28/7 kl 11 Gudstjänst vid Nybodarna. Sön 4/8 kl 11 Gudstjänst, Överåberget. Tor 15/8 kl 18 Musik i sommarkväll, Carolina och Thomas Sondell. Sön 18/8 kl 10 Gudstjänst i Sidensjö kyrka. Sön 25/8 kl 11 Mässa i Sidensjö kyrka.

K

öpmanholmen Brukskyrkan

Sön 30/6 kl 17 Gudstjänst. Sön 14/7 kl 10 Gudstjänst i Örtagården.

U

lvö

kyrka

Lör 20/7 kl 18 Musik i sommarkväll, Caroline och Robert Sedin, Ida Linné. Lör 17/8 kl 18 Musik i sommarkväll, Ida Linné.

T

rysunda kapell

Sön 30/6 kl 10 Gudstjänst. Sön 21/7 kl 10 Gudstjänst.

65


ANNONS

Kontakta oss eller besök oss assistent tf. kyrkoherde präst, Nätra präst, Sidensjö diakon diakoniassistent kyrkomusiker, Nätra kyrkomusiker, Brukskyrkan kyrkomusiker, Sidensjö församlingspedagog församlingspedagog församlingspedagog barnledare värdinna, Nätra värdinna, Sidensjö kyrkogårds och fastighetschef vaktmästare vaktmästare vaktmästare gudstjänster, förrättningar och kyrkogården i Sidensjö

Susanne Olsson Ingrid Skagersten Marta Berggren Jenz Grensjö Carina Anderson Kerstin Pelz Wikman Marianne Skoglund Ida Linné Michael Linné Maria Kempe Ullsten Maria Borgehammar Linda Bergström Christina Pettersson Sara Nordgren Maria Edin Åsa Nilsson Erik Söderberg Peter Gyllenflykt Katarina Thorsell

29 97 40 070-5843890 29 97 42 26 00 25 29 97 43 26 03 48 29 97 47 29 97 45 29 97 57 29 97 46 29 97 44 29 97 59 29 97 56 29 97 48 26 05 75 29 97 53 29 97 54 22 01 14 22 01 15

Roger Westin

26 02 32

Mer information hittar du på: www.svenskakyrkan.se/natra-sidensjo epost: natra-sidensjo.pastorat@svenskakyrkan.se Pastorsexp. och Nätra församling, 29 97 40 Kyrkvägen 9, 893 30 BJÄSTA Öppettider: Måndag kl 12-15 Tisdag kl 10-12, 13-15 Torsdag kl 10-12, 13-15 Sidensjö församling, 26 05 75 Prästbordet 202, 89395 SIDENSJÖ

GLAD SOMMAR! Önskar ledarna i barn- och ungdomsgrupperna.

Vecka 36 startar vi igen! För mer information se kommande annonsering på hemsida och tidningen 7.

Vi vill rikta ett stort tack till alla fantastiska körsångare för fin sång och engagemang i pastoratet. Samt önska er en riktigt trevlig sommar! Vi hälsar samtidigt nya som gamla körsångare hjärtligt välkomna till körstart i höst! //Ida, Michael och Marianne

TREVLIG SOMMAR önskar

Svenska kyrkan i Nätra Sidensjö 66

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN


Mark&isol

ENTREPRENAD Boka i tid, börja planera – dags att dränera! DRÄNERING ENSKILDA AVLOPP MARK ARBETEN ISOLERING FUKTSKYDD

STENSÄTTNING PLÅT SNICKERI

Leverans med fullständig dokumentation

Stefan 073-207 21 10

info@markoisol.se I www.markoisol.se

AR IX V II F R V F I X ALV GO G O LV

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN

OM IN LT AL OM A L LT I N G ÄG &V & VÄG G

Anders 070-695 88 03

Pirrås Plattsättning AB Pirrås 9Plattsättning AB Drillvägen 89330 Bjästa Drillvägen 89330 Bjästa Tel:9070-632 00 17 Tel: 070-632 00 17

67


 EN BILD BERÄTTAR

Werner Wångströms bild från 1908 visar den ståtliga herrgård som en gång fanns vid Nätraälven i närheten av Fors kraftstation. Platsen kallades ”Jeanettenborg”.

CARPELANS I FORS

E

gentligen är det fel att säga Fors, marken hör egentligen till Fröstdals by, men det var betydligt närmare till Fors som låg inom synhåll. Här vid älven etablerades ett sågverk samt en smälthytta för nickel- och kopparhaltig malm som bröts i Förnätraberget. I juli 1856 var ”Fröstdals nickelverk” till salu enligt en annons i Aftonbladet. Efter gruvbolagets tid ägdes och beboddes gården av kaptenlöjtnanten Axel Wilhelm Zakarias Carpelan

(1825–1892) med familj. Ett jordbruk och mycket tjänstefolk hörde naturligtvis till. Han var kompanichef för båtsmännen (flottans soldater) i norra Ångermanland. Det ska enligt uppgift ha funnits en arrestlokal på gården för manskap som inte skött sig. Kapten Carpelan sägs ha varit en stor djurvän, förutom hästar och kor fanns det ankor, gäss och många katter och hundar på gården. Efter hans bortgång fick Jeanettenborg en

ny ägare vid namn Johan Edblad som dock inom kort sålde hemmanet till Näske Ångsågs AB. Johan Edblad var gift med Maria Margreta Näslund från Hagaris som var syster till handlaren J. O. Näslund, vilken kom att gifta sig med Carpelans dotter Emma. År 1899 köpte Forss AB i Köpmanholmen egendomen och ett antal arrendatorer och kraftstationsföreståndare bebodde stället under de kommande decennierna.

På 1950-talet var gården tom och förfallen och 1960 revs huset, idag finns endast grundrester kvar och en ruin av ladugården. Skogen har sedan länge återtagit åkermarken. Mera om Carpelan och mycket annat finns att läsa på Alf Lindströms innehållsrika hemsida ”Hembyn” (hembyn.kaoos.se).• MAGNUS NÄSLUND

Nätra Hembygdsförening

VI HAR MAT FÖR SOMMARENS

ÄVENTYR OCH BESTYR Sommaröppettider 10/6–18/8 Mån-fre 9–20 • Lör-sön 9–18 KÖPMANHOLMEN

68

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN


Nor lands törsta återförsäljarnät med 12 anläg ningarfrån Kiruna i nor til Sundsval i söder. Vi är en storoch tryg partner med många års erfarenhet avVolkswagenTransportbilar. Välkommen in!

Utrustad med: Fyrhjulsdrift, 8-stegs automatlåda, fjär styrd dieselvärmare, bi-xenonstrålkastare med LED-varsel jus, dragkrok, back amera, radio ”Composit on Media”.

nds

Norrla

EDITION

Norrland Edition. Rustad för svenska vägar!

Visste ni att Norrland utgör 59% av Sveriges yta? I Norrland hittar du gruvindustri, stora vattenkraftverk och Höga Kusten med sina berg och dalgångar. Kort och gott, i Norrland har vi långa sträckor väg, varierande topografi men också en vacker omgivning! Det här är vår vardag och därför kan vi på Volkswagen Team Transportbilar kalla oss för experter på Transportbilar. Vad har vi då gjort för att göra det enklare för dig som kund? Jo, vi skapade inte en utan tre stycken Norrland Edition-bilar, en färdig lösning anpassad för Sveriges vägar och klimat!

Al a priser gäl erförföretag och är angivna exkl. moms. Begränsad up laga, gäl er så långt lagret räcker. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

Caddy skåp 2.0 TDI 4Motion Norrland Edition 224.900 kr exkl. moms.* Ord. pris 248.420 kr exkl. moms.

Utrustad med: Fyrhjulsdrift, fjärrstyrd dieselvärmare, bi-xenonstrålkastare med LED-varselljus, komfortpaket, dragpaket, pluspaket, radio ”Composition Media”, backkamera. *Inklusive 4.500 mil och fri service i 36 månader.

Transporter TwinCabin 198 hk DSG 4Motion Norrland Edition 499.900 kr exkl. moms. Ord. pris 553.545 kr exkl. moms.

Utrustad med: Fyrhjulsdrift, svensk högkvalitétsbyggnation av mellanvägg, säten från SN-fordonsinredning, dragkrok, LED-strålkastare, navigation, komfortpaket, pluspaket.

Amarok Highline 258 hk Automat Norrland Edition 326.900 kr exkl. moms.

Kontakta oss så berättar vi mer! Norrlands största återförsäljarnät med 12 anläggningar från Kiruna i norr till Sundsvall i söder. Vi är en stor och trygg partner med många års erfarenhet av Volkswagen Transportbilar. Välkommen in!

Nordemans bil, Örnsköldsvik, Lycksele

Ord. pris 362.100 kr exkl. moms. Går att uppgradera till Aviator II eller Aventura.

Utrustad med: Fyrhjulsdrift, 8-stegs automatlåda, fjärrstyrd dieselvärmare, bi-xenonstrålkastare med LED-varselljus, dragkrok, backkamera, radio ”Composition Media”.

Alla priser gäller för företag och är angivna exkl. moms. Begränsad upplaga, gäller så långt lagret räcker. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

Nordemans bil, Örnsköldsvik, Lycksele

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN

69


NÄSTA NUMMER

26 aug BOKA ANNONS SENAST 5 AUGUSTI

EVENEMANGSRUTAN

TALA OM VAD SOM HÄNDER I DIN BY! – Se till att synas under evenemangsrutan. Kontakta Olof Wigren, olof.wigren@agrenshuset.se, senast 5 augusti för införande i nästa nummer som utkommer 26 augusti.

DATUM

TID

PLATS

AKTIVITET

DATUM

ons 19 juni tis 26 juni mån 1 juli ons 10 juli ons 17 juli

18-21 18-21 12-20 18-21 18-21

Sidensjö Bygdegård Sidensjö Bygdegård Sidensjö Bygdegård Sidensjö Bygdegård Sidensjö Bygdegård

MC café. Kom och se många snygga hojjar. Traktorcafé. STORA KAKFROSSAN Fika det Ni orkar för 60 kr. Veteransbilscafé. Utse snyggaste bilen. Hundcafé. Alla hundar får en liten godispåse.

ons 24 juli 18-21 ons 31 juli 18- 21 ons 7 aug 18-21 ons 14 aug 18-21

TID

juni

aug

juli

PLATS

AKTIVITET

Sidensjö Bygdegård Sidensjö Bygdegård Sidensjö Bygdegård Sidensjö Bygdegård

Fruntimmerscafé med gofika. Kvällscafé. Kvällscafé. Sommarens sista café. Dragning av sommarlotteriet.

Vi hjälper dig med ljussättning och design,

inomhus & utomhusbelysning, Elinstallationer och presentartiklar. Öppettider mån-fre 10.00-18.00, lör 10.00-15.00 – Nygatan 10, Örnsköldsvik • 0660-211 677

COUNTRY

I NÄTRA HEMBYGDSGÅRD Söndag den 4 augusti kl. 16.00 (Fri entré)

COUNTRY I NÄTRA H EMB SÖNDAG DEN 4/8 K YGDSGÅRD L. 16.00 (Fri Entre

Välkommen till Nätra Hembygdsgård och country med ”Gunnar Johansson med Countryband”

´)

VÄLKOMME N TILL NÄ TRA HEMB MED "Gun YGDS

nar Johans

GÅ son med Co RD OCH COUNTRY

Söndag de Övriga mu n 4/8 kl. 16 untryBand ” siker. Roge r Höglin Ke .00 Johansson ybord, Chris sologitarr, toffer "Crip Kjell Nybe pe" rg Bas,Göra n Johansso n trummor.

Övriga musiker: Roger Höglin keybord, Christoffer ”Crippe” Johansson sologitarr, Kjell Nyberg bas, Göran Johansson trummor.

Hoppets stjärna berättar om det arbete man bedriver bl.a. i Filippinerna för att hjälpa utsatta flickor. Servering, hamburgare, korv, kaffe och fika. Vid regn hålls countrysamlingen i Nätra kyrka

VARMT VÄLKOMNA!

Gunnar Joha

nsson

HOPPETS STJÄRNA berättar om man bedri ver bl a i Fil ippinerna för det arbete utsatta flic kor. att hjälpa Servering VID REGN

, hamburg

are, korv, ka

HÅLLS CO

ffe och fika.

UNTRYSAM

VARMT V

LINGEN I

ÄLKOMNA

70

!

NÄTRA KY

RKA

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN


Topplån för tillväxt Prata företagsfinansiering med Daniel Moberg

www.norrlandsfonden.se

Vi hjälper dig med

Nyckeltillverkning • Lås till balkongdörrar & ytterdörrar • Larm Kameraövervakning • Handtag och låstillbehör Varmt

välkommen in!

Öppettider mån-fre 10.00-18.00, lör 10.00-15.00 – Nygatan 10, Örnsköldsvik • 0660-211 677

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN

71


 HOLMEN SOM DET VAR FÖRR

. Batklubben När jag var liten hade vår familj båt nere vid ”Sunne”, vi var medlemmar i Köpmanholmens Båtklubb. Den första båt vi hade, som jag kan minnas, var en så kallad HT ”HardTop”. Ni vet en öppen båt som fått ett litet skyddat utrymme framtill. Ofta for pappa och jag ut och fiskade med denna båt tillsammans med hans brorsa, min farbror. Vi la ut nät på lite olika ställen i skärgården, men ofta mellan Älgön och Strängöarna.

N

edanstående starka fiskehistoria kommer jag ihåg från då jag var tretton år. Den gången, efter att vi lagt ut våra nät, drog en stormby fram och förhindrade oss från att ta upp näten kommande dag. I två dagar blåste stormbyar. På den tredje dagen hade stormen mojnat så pass att vi kunde ge oss ut och försöka ta upp näten, som då var fulla av skorv. Vet ni vad en skorv är? Det är ett litet vattenlevande djur på cirka sju cm, som påminner om insekten gråsugga. Den äter bland annat döda fiskar som fångats i nät. Den fyller säkert sin funktion i näringskedjan men det kändes väldigt äckligt att dra upp näten med den halvätna fisken. På väg hem hade stormen tilltagit igen. Båten gick upp på de vita höga vågorna och slog ner med tunga, ljudliga dunsar som fick båten att skälva. Vatten stänkte in och vi var tvungen att som pappa sa: ”Söka nödhamn”.

72

Det vill säga, vi stävade in i Stråsundsviken. Jag fick därefter lubba grusvägen till Köpmanholmen och berätta för mamma vad som hänt. Hon tog då bilen och körde ut till Stråsundsviken och hämtade de våta, frusna ”nödställda”, farsan och hans brorsa. När vi kom hem åt vi, kanske den godaste måltiden någonsin, morsans hemgjorda köttsoppa med klimp. En annan gång då vi var ute med båten hördes, när vi passerade berglundskajen, plötsligt en kraftig smäll akterut. Vi hade kört på en stock som slagit upp vår Volvo Penta motor från sina fästen. Hastigt inför våra ögon försvann motorn bubblande ner i djupet. Svärande fick vi ro in till kajen. Senare gick pappa upp till fabrikens kontor och klagade. Han hävdade att det var deras fel, då stocken kom från massaindustrihanteringen. Och… fick rätt! Vi tilldelades en summa pengar

för att inhandla en ny utombordare. En Evinrude! Vi hade lite senare en så kallad snipa med ruff. Den hade en Albin O21-motor som farsan var tvungen att dra igång på det sättet att han med händerna snurrade svänghjulet så att motorn stånkande kom igång. Båtens poetiska och tillitsfulla namn löd: ”Hoppet”. Ofta, vid lediga stunder, tog vi ”Hoppet” ut i skärgården. Ibland hände det att vi låg över ute på någon ö, ibland i tält men ofta i båten. En sommar tältade vi en hel vecka på en ö i arkipelagen, Kråkskär. Det måste ha varit 1980 för vi hade med oss en liten svartvit tv som visade OS från Moskva. Vi tog ström från ett batteri i båten. Ofta kom en kompis till pappa ut med sin båt för att hälsa på. Vi såg på utsändningarna från OS tillsammans, i synnerhet boxningsmatcherna. På denna lilla svartvita tv-apparat med grynig bild, då

näskemasten låg i så kallad radioskugga, tittades på Teofilo Stevenson när han vann sitt tredje OS-guld. Han var enligt pappas kompis en ”hårtslående kubanes” och diskussionerna rörde sig alltid om huruvida han skulle ha någon chans i en match mot Muhammed Ali. Maten tillagades hela veckan över öppen eld och jag tänkte avsluta med att delge er ett recept på halstrad nyfångad sik à la Kråkskär 1980. Rensa och snitta skinnet på fisken. Salta rikligt i snitten och bukhålan, Peppra och fyll med dill, persilja och smör. Halstra över glödande alved. Servera med potatismos, crèmefraiche och löjrom. För finsmakaren vill jag nämna att vi Ibland även hade harsyra som sallad till denna gourmetmåltid.• TEXT: PATRIK VESTIN R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN


Hos mig köper du

MATJORD

för sommarens alla projekt!

GÅRDSGRUS av alla slag

Både avhämtning och utkörning!

Elias Westin 070-560 37 73

SOMMARENS

SNYGGASTE TRÖJA & KEPS!

BESTÄLL NU! VIA BYGDSAMNATRADALEN.SE KEPS 200 KR (MEDLEM 150 KR) T-SHIRT 200 KR (MEDLEM 150 KR)

www.bygdsamnatradalen.se R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN

Följ oss på Bygdsam Nätradalen 73


KONTAKTA OSS VILL DU SYNAS HÄR?

Kontakta fredrik.forsberg@agrenshuset.se, 0660-29 99 63 Barnomsorg/skola

DIN ANNONS

:

Valkommen till . Vastanaskolan! :

Mark&isol

Bibliotek

Webbplats: bibliotek.ornskoldsvik.se E-post: bjastabibliotek@ornskoldsvik.se Webbplats: bibliotek.ornskoldsvik.se

ENTREPRENAD DR ÄNERING

I

0660-22 02 25

Frisörer

ENSKILDA AVLOPP

info@markoisol.se I www.markoisol.se Stefan 073-207 21 10 I Anders 070-695 88 03

Elinstallationer

Bilar

Ring Janne, 070-321 16 68 eller John-Erik, 070-525 16 68

Entreprenad maskinarbeten

Vi finns på bokadirekt.se

STÖD BYGDEN – ANLITA LOKALT Fönsterputs & Städ

COLLÈNs

Bygg & Entreprenad

070-350 46 64 Tfn. 0660 - 22 26 00 www.byggelement.se

Friskvård

www.1life.se/Bjasta • bjasta@1life.se

0660-22 51 31 • www.vastanaskolan.se

1-31/7 öppet bara måndagar 9-17 Meröppet: må-fr 17-21, lö-sö 9-17 Lunchstängt 12-13 Bemannat: må 9-19, Meröppet: må-fr 7-21on-to lö-sö9-16 9-17 Lunch: 12-13 tfn: 0660-26 E-post: bjastabibliotek@ornskoldsvik.se50 23

r en ö f r 1å

HÄR?

Förskola för barn 1-5 år och grundskola åk F-6

SOMMARTIDER BJÄSTA BIBLIOTEK 1-30/6 och 1-31/8 må-fr 9-17 on 9-15 BJÄSTA BIBLIOTEK

:0 0 8 1 dast

Fönsterputs & Städ

Tel 070-221 96 25 070-221 96 25 (PMWWÌSEt'MZUUTUÊEOJOHt#ZHHTUÊEOJOH

Fotvård

Glas & Bilrutor

Nätragatan 31, Bjästa 070-228 00 05

74

073-047 92 70

0660-22 04 44

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN


Hundpensionat Hundpensionat

Målare Målare

Bettans Hundpensionat Bettans Hundpensionat Även Även lackering lackering av luckor, av luckor, dörrardörrar m.m. m.m.

w wett w.ba e tt.s a nes .s e www.b ns 0728 3 -093 2BJÄSTA 8 74 9BJÄSTA 3 74 0 7 3 -0

0660-22 03 50 0660-22 03 50

& Spel KioskKiosk & Spel

Plastprodukter Plastprodukter

Bjästa Bjästa

Transporter Transporter

ANDELSANDELSKUNGEN KUNGEN

0660-22 03 50 0660-22 03 50 Livsmedel & Café Livsmedel & Café

SideSnisdjeönsjö

0660-22 02 10 0660-22 02 10 Redovisningsservice Redovisningsservice

0660-26 0660-26 0101 8383 Taxi

HanHdaenlsdbeoldsbod 0660-260000 0660-260000 Sidensjö Handelsbod Sidensjö Handelsbod Massage & friskvård Massage & friskvård Behandling avkroppen hela kroppen Behandling av hela Massage • Djupvåg Massage • Djupvåg • MID • MID • Manipulation • Detox Laser Laser • Manipulation • Detox Fotbad Häst-hundoch hundFotbad • Häst-• och massage massage Välkomna till Nätragatan 33, Bjästa Välkomna till Nätragatan 33, Bjästa Marlene Näslund • 0707-88 Marlene Näslund • 0707-88 38 61 38 61

• SIDENSJÖ • ÖRNSKÖLDSVIK • SIDENSJÖ • ÖRNSKÖLDSVIK BJÄSTA BJÄSTA • 070-664 07 070-307 070-664 04 07 •04 070-307 72 30 72 30 • info@ tvaekonomer.se www.tvaekonomer.se • info@ tvaekonomer.se www.tvaekonomer.se

Reklam Reklam

reklamtryck.nu reklamtryck.nu

Mekaniska verkstäder Mekaniska verkstäder Mekaniska Mekaniska arbetenarbeten Tillverkning & reparation av hydralcylindrar Tillverkning & reparation av hydralcylindrar

Vi älskar print. Vi älskar print. gerlandskap dig ett landskap av möjligheter. Det ger Det dig ett av möjligheter.

oss så berättar KontaktaKontakta oss så berättar vi mer! vi mer! 29 99 00, agrenshuset.se 0660 – 0660 29 99– 00, agrenshuset.se

0660-22 47 • 070-590 0660-22 03 4703 • 070-590 51 16 51 16

R U N T O M . COLLAGE NÄTRA/HÖGA KUSTEN

75


BJÄSTA 0660-22 16 00

Vi fixar din picknick! Vid beställning av minst åtta påsar kör vi ut till Ulvöbåten

59:e

per pås

Picknickpase Skuren frukt Dryckyoghurt Juice Fralla med ost och skinka

Bu brodtvikasrbjeadkaatg !

Beställ på vår hemsida www.ica.se/bjasta. Där hittar ni även vårt cateringsortiment.

Vi kör även ut matkassar. Maila då er handlingslista till catering.bjasta@supermarket.ica.se Utkörning kostar 100 kr. Hämta i butik kostar 50 kr

Välkommen till vår butik! Hälsar Toni & Alexandra med personal

ÖPPET 8-22 – alla dagar Se även vår hemsida www.ica.se/bjasta


GRUNDSUNDA tidning SKADEMARK

G R U N D S U N DAVA L L E N

HUSUM

BA N A FJÄ L

SKEPPSMALEN

I D BY N

TÄ F T EÅ

G I D EÅ

GRUNDSUNDA TIDNING.

 REFLEKTION

Ett magiskt område. Jordgubbar, båtturer, trädgårdsjobb och sena kvällar. Det är bara några av de ord som belyser den magiska tid vi närmar oss. Sommaren bjuder kanske inte på en lika varm temperatur som förr, men vad gör det, när det finns så mycket roligt att göra? Vi här i Höga Kusten Nord bor och verkar i ett magiskt område. Vi kan i praktiken kliva rakt ut genom dörren och ta en kvällspromenad i skogen, bada längs med en strand eller njuta av en god kopp kaffe på ett pittoreskt café. På något vis kan jag känna att jag själv blir hemmablind över hur fint till jag bor. Både jag och min sambo var helt överens om att vi inte ville bo inne i en stad. Vi ville bo ute på landet, med vad vi anser är närheten till allt. Jag vill trycka på en lokalstolthet till vårt område. Vi är en del av det stora Höga Kusten. Vi är Höga Kusten Nord. Tänk att alla de nordliga turisterna som färdas längs med kustens E4 passerar genom vårt hjärtebarn; vårt hem. Jag

skulle aldrig välja bort det här magiska området med sin otroliga natur, för något annat. Nu för sommaren vill jag uppmuntra er alla som bor här i området, passerar området eller vill berätta någon om Höga Kusten Nord att testa på konceptet ”hashtaggs”. Ni vet den här fyrkanten [ # ]. Det är en form av kategorisering som möjliggör det för oss, oavsett vart vi är, hålla kontakt om gemensamma ämnen på sociala medier (facebook, instagram osv.). Testa i sommar, när ni besöker någon av våra smultronställen – att hashtagga orden #tyckt och #högakustennord. Tänk vilket galleri av stolthet för vår bygd!

ÖPPET MÅNDAG TILL FR mellan 10:00-13:00 ROBIN HÖRNKVIST Övriga tider bokas på tel 066 FOTNOT: Omslagsbilden är tagen på Skagsudde av Olof Wigren.

På raden längst ner vill vi oc 0771- 778899. Om det behöv där nere och behåll det bara

ÖPPET MÅNDAG TILL FREDAG MELLAN 10-13 Övriga tider bokas på tel 0663-66 31 80 Välkommen!

Husum 0663-66 31 80, dygnet runt 0771-77 88 99, husum@handelsbanken.se, www.handelsbanken.se/husum

R U N T O M . GRUNDSUNDA TIDNING

77


 FRÅGAN Vilket är ditt bästa smultronställe i Höga Kusten Nord? TEXT OCH FOTO: SUSS SVENSSON Fikahörnan är en populär plats för alla åldrar.

Ett 20-tal personer är engagerade i Second Hand-verksamheten.

ANDREAS EDLUND: Tällvattnet är mitt favoritställe!

ANNA ULANDER: Mitt absolut finaste smultronställe är vår stuga i Himmelsundet. Sedan är Bruksgodset i Banafjäl värt flera besök under sommaren!

ANNA-LENA LEVANDER NORDGREN: Svårt att välja för vi har fantastiskt många fina ställen att välja på. Jag gillar närheten till alla våra fina stränder!

ANNA STRANDBERG: En solig dag tillbringar jag helst i långgrunda fina Sandvika. Sedan åker jag till Lakamarkssjön och tar ett kvällsdopp!

CECILIA STRÖMBERG: Lakamarkssjön är min idyll!

LINA MALMSTRÖM: Helt klart Granön! Där är det otroligt rofyllt, en liten ö med få stugor.

SARA STRÖMSTEDT: En varm solig sommardag på Salusand är svårslaget!

78

Centrumkyrkans Second Hand i Husum flyttar till nya lokaler I augusti flyttas verksamheten till nya lokaler med adress Bruksvägen 90 vid ”Torget” i Husum. Tidigare fanns där restaurang och bageriverksamhet. Efter viss ombyggnad blir det nu butikslokaler och caféhörna för Centrumkyrkans Second Hand Shop och Mötesplats. TEXT OCH FOTO: ERIC KLINT

Det finns gott om prylar i affären.

erksamheten är inne på sitt fjärde år och har utökats efter hand. Konceptet shop och café/mötesplats har uppskattats av många kunder. Ett trevligt lördagsnöje för många i alla åldrar. – Det ska bli roligt att flytta till de nya lokalerna som ligger lite mer centralt, säger Marita Aronsson från ledningsgruppen. Det är mycket arbete med flytten men fördelen är att allt ligger i ett plan i de nya lokalerna, vi slipper trapporna. Och så hoppas vi att Second Hand ska fortsätta att växa och att idén med mötesplats ska utvecklas. Vi räknar också med att kunna utöka tiderna för öppethållande. Marita märker att Second Hand-verksamheten är aktuell genom ökad medvetenhet när det gäller miljö och återvinning. Och Husumborna är duktiga på att både skänka saker och att handla. En av kunderna jag pratar med uppskattar att det är snyggt, trevligt och bra ordning i butiken, plus att pengarna går till bra ändamål. – Personalen är trevlig och så träffar man lite folk att snacka med. Martin Nordkvist är den som sköter ekonomin i verksamheten. Han står vid kassan och

räknar in dagens resultat när jag träffar honom. Vad är det som gör dig glad i den här verksamheten? – Det är att vi kan vara med och låta vårt överflöd komma till hjälp för människor i världen som har det sämre. Trots våra låga priser på kläder och prylar som säljs här blir det ett förhållandevis bra resultat. Allt arbete som görs är oavlönat. Vi har kunnat ge vidare ungefär 100 000 k per år till olika sociala projekt. Pengarna fördelas lika till de samfund som Centrumkyrkan samverkar med: Pingströrelsen, Evangeliska Frikyrkan och EFS. Fram till den 27 juli kommer verksamheten vara kvar i Korskyrkans lokaler på Dombäcksön. Det blir också stopp för inlämning under juli månad och veckorna 31 och 32 avsätts för flyttningen. - De nya lokalerna är något mindre än nuvarande men vi tror att gamla och nya kunder ska trivas där, säger Ulla Nordkvist och Barbro Gunnarsson som håller på att diskutera disponeringen av lokalerna och utformningen av nya skyltar som ska beställas.•

V

R U N T O M . GRUNDSUNDA TIDNING


NKM

WWW.MASKINHANDEL.COM BACKKAMEROR

FORDONSBELYSNING

FASTIGHETSBELYSNING

BÄRBAR BELYSNING

VERKTYG & MASKINER

INDUSTRI & VERKSTAD

KLÄDER / TRYCK

ELEKTRONIK

DIN PROFFSBUTIK I HUSUM NKM är ett etablerat företag med ca. 2000 kvadratmeter lager och butik i Husum. Vi säljer främst över internet, via postorder. Backkameror, LED-Fordonsbelysning, LED-Fastighetsbelysning, Verktyg, Tillbehör, Maskiner och förbrukningsmaterial, till lantbruk, skogsentreprenad, entreprenad, industri och åkeriföretag men även privatpersoner. Vi är mån om bygden och är väldigt öppna för förslag på ytterligare produkter ni tycker att vi ska ha i vårt sortiment. Prata med oss så ordnar sig det mesta. Med över 30 års erfarenhet i Entreprenadbranschen vet vi vad som krävs av de produkter vi säljer. Vi tillhandahåller även kläder i olika former, men främst då arbetskläder. Vi kan även trycka på era kläder. Kom in och prata med oss så visar vi prover och ger ett prisförslag. Hos oss står Du som kund i fokus, ambitionen hos oss är att kunna erbjuda produkter av hög kvalité med god produktkännedom och att kunna erbjuda kunnande och professionalism till våra kunder - oavsett om det gäller särskilda funktioner på en produkt du önskar eller speciella kundanpassningar som du inte kan hitta någon annanstans. Prova gärna oss, vi lovar dig att vi gör allt vi kan för att du inte ska bli besviken! Vid frågor och funderingar, tveka inte att ringa oss på: 0663 - 240 780, maila oss på: info@ maskinhandel.com eller besök oss i våran butik i Husum. BUSSVÄGEN 2, 89631, HUSUM | 0663-240 780 | INFO@MASKINHANDEL.COM

R U N T O M . GRUNDSUNDA TIDNING

79


Välkommen att besöka

Höga Kusten Nord under fem dagar! TEXT: ÅSA RINGLÖV, MIA BYLUND EDSTRAND FOTO: ÅSA RINGLÖV, SUSANNE SVENSSON

Dag 1

Börja dagen med besök i Skeppmalen vid Skagsudde. Här finns unika klippor som formats av inlandsisen. De inbjuder till balansgång. Ta med picknick eller att ligga och sola på. För den aktiva finns möjligheten att vandra på den historiska Lotsstigen, de nio kilometrarna i lotsarnas spår. Surströmmingens historia härstammar från området, så besök Fiskevistet med det anslutande Surströmmingsmuseet. Charmigt krukmakeri med café hittar ni i Banafjäl på Bruksgodset. Ett givet ställe att fylla sina smaksinnen med möjlighet till hantverksshopping. På vägen vidare mot E4:an så passerar du Myragård som har ekologiska ägg till försäljning i sin äggbod. Nästa äventyr består av Bouldring vid Mosjön. Klättring kring, på och under stenblock som bildades i samband med landhöjning efter senaste istiden. Avsluta dagen med ett härligt bad vid Mosjö camping, Det finns även möjlighet till trampbåt och fiske, och varför inte ära en bit mat här?

Fortsättning på sid 82

NORDBERGS SÅG SÅGADE OCH HYVLADE TRÄVAROR ❚ TRYCKIMPREGNERAT GRUNDSUNDAVALLEN 135 ❚ TEL 070-302 42 88 80

R U N T O M . GRUNDSUNDA TIDNING


METSÄ BOARD HUSUM

Fabriken firar 100 år! Lördagen 18 maj så var det en stor familjefest vid Metsä Board Husum. Fabriken firar nämligen 100 år i år och cirka 2420 besökare visade sitt intresse när de anställda bjöd familj och vänner. Grönområdet framför fabriken hade gjorts om till en festplats med ett fullspäckat schema där David Lindgren både underhöll och var konferencier och Pink Hink stod för härlig musik. I tälten var det full aktivitet, hos Technicus kunde man prova på programmering, Nattduell, VR utrustning med mera. KomTek såg till att roa både små som stora barn med röststyrd robot, kartongvikning, slime och mycket annat. Husumskolan och Gideå plantskola bidrog med en rad av olika aktiviteter. I Metsä Boards tält visades produkter, informerades om miljöarbetet och vilka yrken som finns i fabriken. En utmaning för de som uppsökte tältet var Lukt- och smaklab. Där fick de prova på att urskilja vilket vatten som varit i kontakt med kartong eller inte. En fordonspark med ett axplock av fordon som rullar inne på området stod uppställda från packmoped till truckar och en stor hamnkran, som även erbjöd besökarna en åktur upp för att betrakta området ovanifrån. Ett stort intresse var guideturerna som gick till Massabruket, Hamnen, Ved eller Kartongbruket. Det vackra vädret bidrog till att dagen blev en lyckad tillställning.

METSÄ BOARD HUSUM TACKAR ALLA SOM BIDROG TILL ATT DETTA BLEV EN HÄRLIG DAG!


Dag 2

Ladda fikaväskan och ta på oömma kläder, bra skor och en pannlampa för nu ska du upptäcka Skallbergsgrottorna i Gideå. Efter ett spännande och lite krävande äventyr passar det perfekt med ett uppfriskande bad på badplatsen Granto, som ligger vid foten av Skallberget. (Se på flygplan på Flygplatsen och passa på att äta och fika) Varför inte äta på restaurang, proviantera på ICA Supermarket i Husum och passa på att göra andra ärenden? Hyr discar på Husums Servicestation och ta en runda på Örnsköldsviks enda discgolfbana. En bana med 18 hål, som även ingår i Norrlandstouren för discgolftävlingar.

Dag 3

HELDAG: Höga kusten Nords Riviera är Salusands havbad med den kilometerlånga sandstranden, med anslutande sanddynor som är unika i sitt slag. Här kan du äta, bada, sola, spela beachball och minigolf samtidigt som du får uppleva havssurfarnas favoritställe. Ta även möjligheten att besöka Stavarhall som är en geologstig söder om stranden.

Dag 4

Fortsättning på sid 112

Börja dagen med att besöka smedjan i Gideåbackas kraftstation. En fantastisk plats med vingslag från svunnen tid. Åk sedan norrut efter E4:an och ta en historisk tur på Grundsunda hembygdsgård. Här finns även möjlighet att äta en våffla i en trivsam miljö och besöka boden för shopping. I nära anslutning finns även Grundsunda kyrka som har anor från 1300 talet. Åk söderut till Husums gäst– och båthamn med möjlighet att fiska på bryggan och grilla en korv på grillplatsen. Samtidigt en härlig plats med en fantastisk kvällssol. Om intresse finns kan man även fiska i Gideälven (fiskekort finns att köpa på Husums Servicestation) eller varför inte ta en golfrunda på Puttoms Golfbana och samtidigt få en bit mat på restaurangen.

HUSUM 82

Måndag–lördag 9–20 • Söndag 11–20 R U N T O M . GRUNDSUNDA TIDNING


Privatleasing. Det enklaste sättet att köra en Volkswagen.

Golf Alltrack TDI 184 DSG 4MOTION. En smart mix mellan SUV och personbil som lätt klarar alla miljöer, med 4MOTION fyrhjulsdrift, gott om säkerhet och mycket utrymme för dina upplevelser. Just nu ingår både Drag- och Pluspaket med bland annat backkamera, dragkrok, LED-strålkastare och parkeringssensorer fram och bak.

Golf Sportscombi TSI 115. Kampanjpris från 221 400 kr. Privatleasing från 3 095 kr/mån inkl. service.

Kampanjpris från 283 900 kr inkl. Pluspaket och Dragpaket. Privatleasing från 3 195 kr/mån inkl. service.

Golf TDI 115. Kampanjpris från 224 900 kr. Privatleasing från 2 995 kr/mån inkl. service.

Golf Sportsvan TDI 115. Kampanjpris från 238 900 kr. Privatleasing från 3 195 kr/mån inkl. service.

Bränsleförbrukning blandad körning från 4,8 – 8,9 l/100 km. CO2-utsläpp från 126 – 202 g/km. Skattegrundande CO2- utsläpp från 109 – 162 g/km. Miljöklass Euro 6. Erbjudandet gäller tom 2019-08-31. (För Tiguan gäller erbjudandet t.o.m. 2019-06-30). Volkswagen Privatleasing 36 mån, 4 500 mil, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2019). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.

Nordemans Bil AB Ångermanlandsgatan 21, ÖRNSKÖLDSVIK, 0660-579 90 www.nordemansbil.se,

R U N T O M . GRUNDSUNDA TIDNING

83


Dag 5

Börja dagen med ett aktivitets– och träningspass på Husums utegym och generationsmötesplats. Därefter går färden till Sandvikas havsbad som ligger i Husums samhälle och är en mycket långgrund sandstrand som inbjuder till härliga vattenlekar. Varför inte packa picknickkorgen och eventuellt även grilla lite? Middagen tar du bekvämt på en lokal restaurang i Husum och passa samtidigt på att proviantera och handla i de lokala butikerna.

Boenden i Höga Kusten Nord * Naturnära campingar * Mosjö camping * Salusand vid havet * Bo på lantgård och känna närheten till djur och natur.

190:-* (ord. pris 250:-)

nyhet!

22 pärlor i Höga Kusten

E N FOTO BO K S O M TAR ER MED PÅ EN R ESA BL AND SALT S TÄ NK TA RÖ DM Å L A DE S JÖ BO DA R MED DO F T AV F I SK , TÅ N G O C H SU R S T RÖ MMIN G . Fotograf Petra Gilliusson

· 216 sidor · Inbunden · 297x210 · Utgivningsdatum 2019-06-10

Beställ via pren@agrenshuset.se eller ring 0660-29 99 52 *inkl. moms. Frakt tillkommer. Erbjudandet gäller t.o.m. 30/6 2019

84

R U N T O M . GRUNDSUNDA TIDNING


Att äga skog ska vara enkelt Genom tjänsten Ägarskifte får du som skogsägare professionell hjälp med hänsyn till både ekonomiska och känslomässiga värden. Tillsammans med din familj finner vi bra lösningar för framtiden. Vi finns på kontor i Umeå, Luleå och i Örnsköldsvik Kontakta oss så berättar vi mer: 090-15 67 00

www.norraskogsbyran.se

R U N T O M . GRUNDSUNDA TIDNING

85


 SOFI'S PYSSEL

SOFI NORDIN Ålder: 30 Bor: I Husum Familj: Min underbara son Oliver, 13 år, min underbara sambo Peder och våra två busiga katter, Tussi och Skrollan Skönlitteratur

Faktaböcker

Skogspromenad

Joggingtur

Hemmamiddag

Restaurang

Dokusåpor

TV-serier

Vatten

Läsk

Avskalat

Ombonat

Sportbil

Familjebil

Instagram

Snapchat

Sommar

Vinter

DU BEHÖVER: Hönsnät

E R A G N S H O LG Ä LA S H ÖG C O N O S KEP Sommaren är snart här, och i detta nummer tänkte jag berätta hur man gör en snygg och cool solglasögonhängare, som man även kan hänga upp sina kepsar på. Oftast så lägger man sina solglasögon lite här och där, men nu kan du hålla reda på dina solglasögon, upp med dom på väggen vettja, de är snyggt!

Ram Krokar Limpistol Tång

GÖR SÅHÄR: Ta bort ramens bakstycke och ta bort glaset. Du skall bara ha själva träramen kvar. Klipp ut en bit av hönsnätet som passar just din ram, använd gärna en bra tång eller en gammal nagelsax funkar även bra! Men fråga dina föräldrar först. Är försiktiga då hönsnätet får vassa kanter. Då du klippt ut hönsnätet som passar din ram så ska du sedan limma fast det på baksidan av din träram. Jag använde limpistol och det funkade super bra. Limma i hörnen först och sedan runt om hela ramen. Nu är din tavla klar,och nu kan du hänga upp dina favorit solglasögon!

KIKA GÄRNA IN MIN FACEBOOKGRUPP PYSSEL OCH ÅTERBRUK!

Man kan även skruva dit ett par skruvar, och vips så har du en kepshängare också. Blir så mycket snyggare då dem hänger på väggen!

HA EN UNDERBAR SOMMAR!

INSTAGRAM: SOFISPYSSEL

PYSSEL: SOFI NORDIN

FOTO: JONAS FORSBERG ( WWW.JFP.SE )

Vi hyr ut personbilssläp med kåpa Vi kör bort ris, träd och buskar Utför grävjobb och transporter Säljer matjord

Olle 070-525 48 91 86

Rickard 070-211 39 30

Kontor 0663-210 87 R U N T O M . GRUNDSUNDA TIDNING


Kontakta os så berät ar vi mer! Nor lands största återförsäljarnät med 12 anläg ningar från Kiruna i nor til Sundsval i söder. Vi är en stor och tryg partner med många års erfarenhet av Volkswagen Transportbilar. Välkommen in!

Ord. pris 362.100 kr exkl. moms. Går at up gradera til Aviator I el er Aventura. nds

Norrla

EDITION

Norrland Edition. Rustad för svenska vägar!

Visste ni att Norrland utgör 59% av Sveriges yta? I Norrland hittar du gruvindustri, stora vattenkraftverk och Höga Kusten med sina berg och dalgångar. Kort och gott, i Norrland har vi långa sträckor väg, varierande topografi men också en vacker omgivning! Det här är vår vardag och därför kan vi på Volkswagen Team Transportbilar kalla oss för experter på Transportbilar.

Utrustad med: Fyrhjulsdrift, 8-stegs automatlåda, fjär styrd dieselvärmare, bi-xenonstrålkastare med LED-varsel jus, dragkrok, back amera, radio ”Composit on Media”.

Vad har vi då gjort för att göra det enklare för dig som kund? Jo, vi skapade inte en utan tre stycken Norrland Edition-bilar, en färdig lösning anpassad för Sveriges vägar och klimat!

Caddy skåp 2.0 TDI 4Motion Norrland Edition 224.900 kr exkl. moms.* Ord. pris 248.420 kr exkl. moms.

Utrustad med: Fyrhjulsdrift, fjärrstyrd dieselvärmare, bi-xenonstrålkastare med LED-varselljus, komfortpaket, dragpaket, pluspaket, radio ”Composition Media”, backkamera. *Inklusive 4.500 mil och fri service i 36 månader.

Alla priser gäl er för företag och är angivna exkl. moms. Begränsad up laga, gäl er så långt lagret räcker. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

Transporter TwinCabin 198 hk DSG 4Motion Norrland Edition 499.900 kr exkl. moms. Ord. pris 553.545 kr exkl. moms.

Utrustad med: Fyrhjulsdrift, svensk högkvalitétsbyggnation av mellanvägg, säten från SN-fordonsinredning, dragkrok, LED-strålkastare, navigation, komfortpaket, pluspaket.

Amarok Highline 258 hk Automat Norrland Edition 326.900 kr exkl. moms. Kontakta oss så berättar vi mer! Norrlands största återförsäljarnät med 12 anläggningar från Kiruna i norr till Sundsvall i söder. Vi är en stor och trygg partner med många års erfarenhet av Volkswagen Transportbilar. Välkommen in!

Ord. pris 362.100 kr exkl. moms. Går att uppgradera till Aviator II eller Aventura.

Nordemans bil, Örnsköldsvik, Lycksele

Utrustad med: Fyrhjulsdrift, 8-stegs automatlåda, fjärrstyrd dieselvärmare, bi-xenonstrålkastare med LED-varselljus, dragkrok, backkamera, radio ”Composition Media”.

Alla priser gäller för företag och är angivna exkl. moms. Begränsad upplaga, gäller så långt lagret räcker. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

Nordemans bil, Örnsköldsvik, Lycksele

R U N T O M . GRUNDSUNDA TIDNING

87


Sommarkyrka 16/6 - 18/8 Sommarandakt Söndagar 18.00 i Centrumkyrkan Husum, Movägen 9

med undantag för: 7/7 12.00 Sommarmöte Aggösundet, medtag eget fika och stol 21/7 12.00 Sommarmöte Fillingen arr. Sv kyrkan 4/8 12.00 Sommarmöte hos Asta Ihme, Banafjäl

Välkomna

Event sommaren 2019 i Höga Kusten Nord Skag/Skeppsmaln

Midsommarfirande i Skagshamn Allsång på Skagsudde Dans i Skeppsmaln till Skags Roberts Surströmmingsskiva Skagshamn Skeppsmalnsdagen Håll utkik på våra hemsidor! Fiskevistet.se • info.skagshamn.se

88

R U N T O M . GRUNDSUNDA TIDNING


Kyrkbladet

ANNONS

Nr 3, 2019

Ulf Norgren avtackad

Sommarprogram, sidan 2 Medarbetarnytt, sidan 3 Avslutning fรถr orgel- och pianoelever, sidan 3 Sommar pรฅ Grundsundavallen, sidan 4 Drop in-vigsel, sidan 4 Sommarloppis, sidan 4 Kyrkoherdens tankar, sidan 4

R U N T O M . GRUNDSUNDA TIDNING

89


ANNONS

Händer i församlingen i sommar 21 juni - 25 augusti 2019 JUNI Fre 21 juni Midsommarafton 16.00 Grundsunda kyrka. Konsert. Sara Karlsson sång och Stefan Sjölander gitarr. Präst: Markus Östlund.

Lör 13 juli 18.00 Grundsunda kyrka. Sommarkvällsmusik. Jazzgruppen ”Visa på annorlunda vis.” Hans Åkesson, klarinett/saxofon, Fredrik Olsson, gitarr, Anders Löfgren, bas. Präst: Markus Östlund. Se artikel här intill. Sön 14 juli 11.00 Grundsunda kyrka. Mässa. Markus Östlund. Lör 20 juli 18.00 Grundsunda kyrka. Sommarkvällsmusik. Åke Sjöqvist, sång. Göran Lundberg, orgel och piano. Präst: Mayne Åström.

Lör 22 juni Midsommardagen 11.00 Kyrkans Hus. Gudstjänst. Markus Östlund. Servering. Sön 23 juni 12.00 Skeppsmalns kapell. Gudstjänst. Kurt Enberg. Kören Sångglädje. Servering. Ons 26 juni 18.00 Bruksgodset Banafjäl. Sommarkvällsmusik. Ronnie Sahlén och Per-Åke Stockberg. Caféet öppet. Präst: Markus Östlund

Sön 21 juli 12.00 Fillingen. Gudstjänst. Mayne Åström. Servering. Vid regn i Nordlunds stuga. Ring 070-699 62 17 för vägbeskrivning. Lör 27 juli 18.00 Grundsunda kyrka. Sommarkvällsmusik. Kenneth Nordwalls Swing Band med Maria Bervelius. Gästsolist trumpetaren Lukas Johansson. Präst: Mayne Åström. Sön 28 juli 12.00 Grundsunda Hembygdsgård. Gudstjänst. Mayne Åström. Servering. Vid regn i församlingshemmet.

AUGUSTI Sön 4 aug 11.00 Skeppsmalns kapell. Gudstjänst. Kurt Enberg. Skeppsmalnsdagen med marknad och servering. Sön 11 aug 12.00 IOGT-NTO Banafjäl. Gudstjänst. Mayne Åström. Servering. Tor 15 aug Hemliga resan. Se info-ruta på nästa sida.

Sön 30 juni 11.00 Skags kapell. Gudstjänst. Kurt Enberg. Servering.

JULI Sön 7 juli 12.00 Degersjön. Gudstjänst. Kurt Enberg. Servering. Vid regn i Kyrkans Hus. Ons 10 juli 18.00 Skeppsmaln. Sommarkvällsmusik. Trubadur Andreas Nilsson. ”Dan Andersson i Hjärtats Djup”. Präst: Markus Östlund. Servering.

Lör 17 aug 18.00 Grundsunda kyrka. Orgelkonsert, Lisa Oscarsson. Präst: Kurt Enberg. Sön 18 aug 11.00 Grundsunda kyrka. Gudstjänst. Kurt Enberg. Välkomnande av nya medarbetare. Servering. Sön 25 aug 11.00 Grundsunda kyrka. Mässa. Markus Östlund, Erika Albertsdotter.

Boka kyrktaxi Till alla gudstjänster, konserter och Grundsundakvällar i Grundsunda församling, kan du som kyrkotillhörig i Grundsunda boka kyrktaxi till en kostnad av 20 kr enkel väg. Ring 070-555 24 50 och boka senast kl 18, två dagar innan. Avboka senast en timme före upphämtning.

Reservation för ev. ändringar. För aktuell information se Tidningen 7 eller www.svenskakyrkan.se/grundsunda

Jazzgruppen Visa på annorlunda vis Hans Åkesson tillhör eliten av Sveriges jazzsaxofonister och har som sådan samarbetat med artister som bl.a. Alice Babs, Jan Allan, Arne Domnérus, Bengt Hallberg, Georg Riedel, Lill Lindfors, Putte Wickman och Nils Landgren. Som klarinettist deltar han i Stockholms musikliv som i första hand kammar- och orkestermusiker, men har också varit solist i bl.a. Mozarts klarinettkonsert vid ett flertal tillfällen. Hans var länge anställd i Stockholms läns blåsarsymfoniker, och verkar nu både som instrumentalist och dirigent i Östgötamusiken Fredrik Olsson har under de senaste åren alltmer etablerat sig i svenskt musikliv, främst inom jazzgenren. Han har verkat tillsammans med musiker som Bernt Rosengren, Jan Allan, Amanda Sedgwick och Hector Bingert, samt varit musikansvarig vid ett antal teateruppsättningar. 2011 medverkade han på Sean Nowells skiva Stockholm swingin’ som valdes till ett av det årets 50 bästa jazzinspelningar. Anders Löfgren har en bred bakgrund inom både klassisk musik och jazz, pop och rock. I den förstnämnda genren har han spelat med Kungliga Filharmonikerna och Stockholms läns blåsarsymfoniker. I de senare har han spelat med artister som Peter Jöback, Svante Thuresson och Jan Allan, samt med Anders Berglunds orkester. Anders har även medverkat som musiker vid många teateruppsättningar. Tillsammans bjuder denna trio på lyriska tolkningar av den svenska visskatten, sedd i ett annorlunda ljus. Gruppen har genomfört ett 200-tal konserter sedan 2003, främst i kyrkor. En skivinspelning är planerad inför 2019. Välkommen till Grundsunda kyrka lördag 13 juli kl 18!

Vi samverkar med

Foto: Claes Rosenqvist

90

R U N T O M . GRUNDSUNDA TIDNING


ANNONS

Vill du konfirmera dig läsåret 2019-2020? Läs då informationen på www. svenskakyrkan.se/grundsunda. Där kan du även anmäla dig.

Markus Östlund extra präst i församlingen 16 juni prästvigdes Markus Östlund i Härnösands domkyrka. Nu har han precis börjat sin tjänst som pastorsadjunkt i församlingen under ett års tid. Han tjänstgör fullt ut med det en präst gör. Dvs gudstjänster, dop, vigsel, begravningar och konfirmandundervisning. Markus bor för närvarande med sin familj i Gullänget. Han har sina rötter i Nordingrå. Gick gymnasiet i Örnsköldsvik. Har sedan jobbat ett par år som församlingsassistent och varit föräldraledig ett år. Markus läste teologi i Umeå och den avslutande prästutbildningen i Uppsala. I Umeå träffade han sin fru Evelina. Tillsammans har de två barn, Helmer som nyss fyllt fyra och nyfödda Hedvig, ett par månader ung. Förutom deltagandet i församlingslivet, uppskattar Markus alltid en bra fotbolls- eller ishockeymatch. Han spelar gärna fotboll själv och har alltid mått bra av att springa.

Ulf Norgen blir pensionär i sommar efter 20 år i församlingen 1999 började Ulf Norgren att arbeta i församlingen. Till att börja med på kyrkogården. Han har efter hand fått fler uppgifter som kyrkvaktmästare. Genom åren har han blivit ett känt ansikte både för kyrkobesökare, begravningsgäster, dop- och vigselfolk och de som haft ärende till kyrkogården. Som hjälpledare i barngrupper och lokalvårdare har han visat sin mångsidighet. Hans erfarenheter som maskinentreprenör har kommit väl till pass på kyrkogården med dess olika maskiner som Ulf både kört på ett säkert sätt och bidragit att underhålla. Vi har också noterat hans goda blick för hur grönytorna ska skötas på en kyrkogård. Han är en viktig part när det gäller att vi har en av de bäst skötta kyrkogårdar jag stött på i min tjänst som präst. Nu önskar vi Ulf en behaglig pensionärstillvaro, där han får gott om tid för både älgjakt och vedhantering.

Gert-Ove Pettterson efterträder Ulf 15 maj började vår nye vaktmästare Gert-Ove Pettersson. Han bor i Örnsköldsvik men är väl förtrogen med bygden. Han har en sommarstuga i Lakamark som han gärna vistas i. Den upptar en stor del av hans fritid. Han äger också en grävmaskin för att utföra vissa arbeten på sin fritid. Under senare år har han i sin tjänst i Miva, servat anläggningarna i Husumområdet. Nu lämnar han den anställningen för att tjänstgöra i Grundsunda församling, både på vår kyrkogård och som kyrkvaktmästare. Gert-Ove är en mångsysslare som tycker om att hålla på med många olika arbetsuppgifter. Det är en god ingång i hans kommande arbete som vaktmästare där arbetsuppgifterna är väldigt skiftande.

Hemliga resan

Torsdag 15 augusti 2019 kan du åka med på en bussresa mot hemligt mål. 8.30 avfärd från RIO 8.35 från Torget 8.40 från Pizzeria Tre kronor Åter ca kl 17.00 Pris 300 kr för kyrkotillhöriga, övriga 400 kr. I priset ingår för- och eftermiddagsfika plus lunch. Anmälan senast 7 augusti kl 15 på tel 0663-101 80. Ange ev. allergier. Betalning i förskott till bankgiro 273-8912 eller Swish 123 579 08 45 Ange hemlig resa.

R U N T O M . GRUNDSUNDA TIDNING

Våravslutning för orgel- och pianoelever Grundsunda församling har nio spelglada ungdomar som får undervisning av vår kantor Göran Lundberg. 40 personer var samlade till konsert 3 maj. På bilden ovan ses sju av dessa tillsam-

mans med Göran Lundberg. Han har skrivit ett fint reportage i Kyrkomusikernas tidning. En tidning som ungdomarna fick med sig. Konserten avslutades med ett gott kyrkfika.

91


ANNONS

Sommar på Grundsundavallen

Arrangemang på Hembygdsgården vi vill puffa för: Midsommarafton 21 juni kl 13.00 16.00. Traditionellt firande med dans kring midsommarstången under ledning av Lars Wikberg. Stövelkastning, fiskdamm och servering av fika och varmkorv . Boa och smedjan håller öppet. Efter firandet på hembygdsgården passar det bra att gå till Grundsunda kyrka med den konsert kl 16.00 vi annonserar här i Kyrkbladet. Se programmet på sidan 2. Hembygdsfesten på Hembygdsgården 14 juli kl 13 -16. Underhåller gör Real Stompers, en sjumannaorkester som spelar gladjazz. Festtalare är Husumsonen Ingvar Sjöblom, militärhistoriker och forskare vid försvarshögskolan i Stockholm. Passa på att först besöka mässsan i Grundsunda kyrka kl 11.00. Se programmet på sidan 2 i Kyrkbladet.

Foto: Joakim Carlström/Ikon

Drop in - vigsel Lite enklare - lika stort. Det enda ni behöver är att komma till pastorsexpeditionen i Grundsunda 6 juli med en giltig hindersprövning och legitimation, ring/ringar. Minst en av er måste vara medlem i Svenska kyrkan. Störst av allt är kärleken! GRUNDSUNDA KYRKA LÖRDAG 6 JULI 12.00 - 16.00

För info, ring 0663-101 80 eller se www.svenskakyrkan.se/grundsunda Text och bild: För text och vissa bilder i kyrkbladet svarar Kurt Enberg om inte annat anges. 92

Kyrkoherdens tankar När du har denna tidning i din hand är det förhoppningsvis sommar. När jag skriver dessa tankar i början av maj har kylan slagit till efter i det närmaste försommardagar i april. Som alltid den här årstiden har jag stora planer för sommaren. Hus som ska målas, gräsmattor som ska anläggas och alla möjliga utflykter och bad jag vill avnjuta. Och inte minst tillfälle att få umgås med anhöriga och vänner. Våra barn-barn fyller ju dessutom år på sommaren. Varje vår behöver jag intala mig att jag också behöver tagga ner. Det behövs ju tid för eftertanke och fördjupning så jag inte bara rusar på. Inte minst när jag nu nått en ålder då jag börjar närma mig pension. Innan jag går i pension ska vi också som församling vara med i bildandet av nytt pastorat. Hur stort det blir och vilka församlingar vi ska samverka med, är fortfarande på utredningsstadiet. Viktigt också där att jag inte rusar på med mina åsikter utan ger tid för lyssnande och eftertanke. Jag är tacksam för att arbetslaget verkar trygga med att det blir vissa förändringar. Kyrkorådet har också samtalat om detta på ett öppet och klokt sätt. Förhoppningsvis ska förändringen knappt märkas i vår verksamhet. Vi kan fortsätta fira gudstjänst som vanligt. Erbjuda bra med tider för dop, vigsel och begravningar. Fortsätta ha omfattande verksamhet i Kyrkans Hus för barn, ungdomar, konfirmander och daglediga. Ha caféet öppet och bedriva en omfattande diakonal verksamhet med både grupper och hembesök. Kanske ses vi på gudstjänst eller konsert i sommar. Möten med Gud och medmänskliga möten på djupet är ju det som jag allra mest behöver för att leva ett liv som bär också på sommaren.

Sommarloppis

Även i år kommer det att vara sommarloppis vid församlingshemmet på Grundsundavallen. Mer info om tider och dagar kommer att finnas i tidningen 7. Vi försöker ha öppet så mycket som möjligt samtidigt som hembygdsgården har öppet. Eftersom sommarloppis bygger på ideella insatser vet vi inte i nuläget exakt vilka dagar vi har öppet. Café Duvan har stängt 1/6 - 25/8

Vi är till för dig! Hör gärna av dig! Expedtionstid, Maria Lundberg, kyrkoskrivare. OBS andra öppettider under juni - augusti! Ons 13.00 - 15.00, Fre 09.30 - 12.00 i pastorsexp. Tel. 0663-101 80 Telefontid under expeditionstid samt måndag och torsdag 10.00 - 12.00.

E-post: grundsunda.forsamling@svenskakyrkan.se Postadress: Grundsundavallen 108, 896 91HUSUM Bankgiro: 273-8912 Swish minnesgåvor/insamlingar: 123 579 0845 Swish kollekter: 123 148 1936 Find us on Facebook Badge

CMYK / .eps

www.svenskakyrkan.se/grundsunda

Hitta oss på Kontaktuppgifter: Kurt Enberg, kyrkoherde 0663-108 60 Direktnummer och mobil Bostad 0660-583 88 sms 076-814 28 85 E-post: kurt.enberg@svenskakyrkan.se Mayne Åström, komminister Direktnummer och mobil 0663-108 65 sms 070-551 86 02 E-post: mayne.astrom@svenskakyrkan.se Erika Albertsdotter, diakon Direktnummer och mobil 0663-108 67 sms 070-261 99 18 E-post: erika.albertsdotter@svenskakyrkan.se Göran Lundberg, kantor Direktnummer och mobil 0663-108 62 sms 070-247 36 76 E-post: goran.lundberg@svenskakyrkan.se Linda Nydahl, församlingsassistent Direktnummer och mobil 0663-108 69 sms 072-534 70 36 E-post: linda.nydahl@svenskakyrkan.se Margaretha Johansson, cafévärd, barn- och konfirmandledare Direktnummer och mobil. 0663-103 00 sms 072-217 22 32 E-post: margaretha.johansson@svenskakyrkan.se Eeva-Liisa Åhlén, församlingsvärdinna Direktnummer och mobil 0663-108 63 sms 073-063 56 10 E-post: eeva-liisa.ahlen@svenskakyrkan.se KYRKOGÅRDSEXPEDITION Exp.tid må, to, fre 11.30 - 12.00 Göran Melin, vaktm. exp 0663-616 02 Direktnummer och mobil 0663-616 03 sms 070-304 86 80 E-post: goran.melin@svenskakyrkan.se Gert-Ove Pettersson, vaktmästare Direktnummer och mobil 0663-108 61 sms 073-063 50 44 E-post: gert-ove.pettersson@svenskakyrkan.se R U N T O M . GRUNDSUNDA TIDNING


PREMIÄR FÖR NYA ŠKODA SCALA. Nu kan du äntligen förbeställa SCALA.

Självklar, kompakt styrka.

Nya ŠKODA SCALA Style TSI 115 Audi Q3 quattro® 2.0 TDI Kampanjpris 204Edition 900 kr (Ord. pris 215 400 kr) 150 hk Sports

Adaptiv farthållare Klimatanläggning Full LED-strålkastare 17” lättmetallhjul LED-ljus bak med animerade blinkers Infotainmentsystem med 8” touchskärm

Privatleasing fr. 2 795 kr / mån* Bränsleförbrukning blandad körning från 5,7/100 km, CO2-utsläpp 130 g/km (NEDC 113 Audi

324.80

Leasing f Förmånsvärde f

ŠKODA CONNECT

APPLE Exemp CARPLAY» Sportstolar » Alcan

» Multifunktionsratt » F

»

system med färgdisp » Alu

SERVICEMiljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskiljd leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. ŠKODA Serviceavtal Parkeringshjälp 100 bak AVTAL* kr/mån, 36 mån eller 3 000 mil. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta apr 2019. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. **Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. 100 kr/månkan inte kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Erbjudandet

Bränsleförbr. bl. körning 4,4 l/100 km. CO₂ 116 g/km. Miljökl. EU6. Audi Leasing Audi Leasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (dec 2015). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Förmånsvärde netto/mån vid 50% margina Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller ett begränsat antal bilar. Med serviceavtal betalar du endast 100 kr i månaden för dina servicekostnader på Audiverkstaden under tre år eller 6.000 mil.

Nordemans Nordemans Bil Bil AB Ångermanlandsgatan21, 21,ÖRNSKÖLDSVIK, ÖRNSKÖLDSVIK, 0660-875 00. Emil Hägglöf 0660-875 11. Ångermanlandsgatan 0660 -579 00 Öppet: mån-tor 8-18, fre 8-17, lör 10-14. www.nordemansbil.se www.nordemansbil.se,

R U N T O M . GRUNDSUNDA TIDNING

93


Har du upptäckt Skagshamn ännu? Midsommarfirandet i Skagshamn, är uppskattat av stora och små. Men det finns mer att göra och upptäcka i det gamla gemytliga fiskeläget. TEXT OCH FOTO: VANJA STRAND

S

kagshamn ligger vid norra utposten av Höga kusten. I byn finns en av världens största surströmmingsfabriker och mycket kretsar kring hav och båtar. Mitt i byns blickfång står det gamla fiskekapellet som sköts av Skags kapellag. Det var Gävlefiskarna som byggde kapellet. Kapellaget är en samhällsförening som fixar med det mesta som händer i byn, från pulka-race till luciafirande. Gökottan i Skagskapell brukar vara det första arrangemanget för året. Uppskattade musikkvällar där det lokala bandet Skags-Robertz uppträtt har varit ett annat inslag på somrarna liksom surströmmingsmiddag i samband med Ljusfesten i slutet av augusti. Ett servicehus för båtgäster byggdes för några år sedan. Servicehuset ligger strax bredvid surströmmingssalteriet där bland annat Röda Ulven läggs in. Under inläggningsperioden sommartid undgår ingen gäst den karaktäristiska doften. Midsommarfirandet, som under många år letts av Irene Lundmark,

börjar klockan 11.00 på midsommaraftonen. När stången är klädd, bjuds det på allsång och dans och så äter man medhavd fika och umgås. Vi har fått en pratstund med Irene.

Hur kom det sig att du började ordna med gemensamt midsommarfirande? – Det var på midsommaraftonen 1983 som vänner och bekanta samlades hemma hos mig. Det var så trevligt, att bestämde oss för att ha ett gemensamt firande nästkommande år. Vilket vi startade 1984 vid kapellet. Så i år är det 35–årsjubileum!

Vilket är ditt roligaste midsommarminne? – Jag har så många! Men när Thea och Alselms-Märta överröstade ljudanläggningen, det skrattade vi gott åt. Ett österrikiskt par seglade hit fem år i följd bara för midsommarfirandet, det minns jag som speciellt. Ett annat trevligt minne var en tioårig pojke som kom och tackade mig efteråt, för att det var så roliga danslekar.

Irene Lundmark i Västerbottensdräkt är Irene Lundmark.

INGLASNINGAR - RÄCKEN - DUSCHVÄGGAR - SOLFILM

Vi glasar in ditt uterum och solfilmar din bil

Din lokala glasmästare

Skortsedsvägen 1, 891 51 Örnsköldsvik • Tel: 0660 - 29 56 60 • www.arnas-glas.se 94

R U N T O M . GRUNDSUNDA TIDNING


Premiär för Suzuki i Örnsköldsvik!

PRIVATLEASING – DET KRÅNGELFRIA ALTERNATIVET Privatleasing är ett lika enkelt som bekvämt sätt att köra en ny Suzuki. Välj nya Suzuki Vitara 4x4 för en driftsäker SUV med intelligent fyrhjulsdrift, bra utrymmen och klassledande säkerhet. Med Swift får du marknadens körgladaste småbil. Allt ingår i privatleasing, förutom drivmedel, vägtrafikskatt och försäkring.

PRIVATLEASA SWIFT 1.2 FRÅN

1.995:-

NYA SUZUKI VITARA 4X4 OCH SWIFT ÄR BÄGGE LADDADE MED UTRUSTNING SOM AUTOBROMS, ADAPTIV FARTHÅLLARE, APPLE CARPLAY, BACKKAMERA OCH MYCKET MER!

PER MÅNAD* INKL. SERVICE

VÄLKOMMEN IN PÅ EN PROVTUR OCH PRATA PRIVATLEASING MED OSS! PRIVATLEASA NYA VITARA 4X4 FRÅN

2.595:PER MÅNAD* INKL. SERVICE

Skortsedsvägen 5, Örnsköldsvik, 0660-186 60. Måndag – fredag 9 –18, nylandersbil.se Bränsleförbr. bl. körning NEDC-korr: 4,1-6,3 l/100 km. CO2 94-143 g/km. WLTP: 5,0-7,8 l/100 km. CO2 113-176 g/km. 3 års nybilsgaranti, 3 års vagnskadegaranti, 3 års assistans och 12 års garanti mot genomrostning. *Priser och villkor är giltiga fr. o. m. 1/4 2019. 0 kr kontant, månadskostnad utifrån modell, 36 månader, 4500 mil under leasingperioden, övermil debiteras enligt avtal. Kostnader för ev. tillval tillkommer. Vid avtalstidens slut återlämnas bilen till din återförsäljare. Ord. uppläggnings- och aviavgift tillkommer. Hyresgivare och garant för restvärdet är DNB Bank ASA. Med reservation för sedvanlig kreditprövning. I hyran ingår serviceavtal av bilen enligt Suzuki Sveriges serviceschema. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.

R U N T O M . GRUNDSUNDA TIDNING

95


Högsäsong för Mosjö Camping Intill E4:an hittar vi en av Höga Kusten Nords populära destinationer, för likväl ortsbor som turister, nämligen Mosjöns Camping. På campingen träffar vi Urban och Charlotte som båda ser fram emot den kommande sommarsäsongen. TEXT OCH FOTO: ÅSA RINGLÖV

E

n tydlig sak har både Urban och Charlotte gemensamt: de älskar service. Charlotte har tidigare varit verksam inom olika hotell- och restaurangverksamheter i Storbritannien, Frankrike och USA. Urban har arbetat med allt ifrån ljusteknik till museum, men även en hel del inom elektronik, data och inom byggbranschen. Varför det just Mosjöns Camping hamnade i siktet, hörde ihop med letandet efter ett sommarställe. – Vi letade efter en sommarstuga och säg att campingen var till salu. Då funderade vi lite fram och tillbaka och tänkte, varför inte? Tänk, vil-

ken möjlighet att få syssla med det man brinner för, berättar Charlotte. God service, härlig miljö och avkoppling – det är några av de viktiga ord som Mosjöns Camping vill stå för. – Vi driver en camping och stugby med service året runt. Charlotte tar hand om bokningarna och servicen kring stugorna, medan jag tar hand om det dagliga underhållet och förvaltningen av fastigheterna, förklarar Urban. – Hos oss skall gästerna känna ett lugn där man kan äta god mat, bada, spela minigolf, ta sköna naturpromenader och bara njuta, säger Charlotte. För framtiden finns planer på att rusta upp för mer aktiviteter för

barnen. Pingisbord, biljardbord och ett bygge av en boulebana är bara några av de aktiviteter som står på bordet. Men badet står såklart också i centrum för upprustning. – Vårt besöksantal varierar såklart under året. På sommaren är det semesterfolk från omkring 30 olika länder, resterande tiden är det boende för olika resande företag som önskas, berättar Urban.

Som camping i nordligaste delen av Höga Kusten finns såklart ett stort intresse för den ökande turismen i hela Höga Kusten. – Vi behöver jobba ännu hårdare här i Höga Kusten Nord. Vi är första anhalten till Höga Kusten för många och vi har väldigt många turister som kommer norrifrån. Tänk ändå, att vi får vara verksamma i denna fantastiska natur och detta fantastiska världsarv, avslutar Charlotte.

FAKTA OM MOSJÖNS CAMPING AB

ÄGARE: Charlotte Barr och Urban Löfgren, Själevad.

Välkommen till Skeppsmaln!

RESTAURANG • MUSEUM • SERVICEHUS • STÄLLPLATSER • VANDRINGSLEDER Besök Fiskevistet med restaurang och museum med bl.a surströmmingsutställning. Servicehus och elstolpar finns att hyra. Fyrstigen, Lotsstigen och Landhöjningsstigen är populära vandringsleder.

Salt & Peppar driver resturanger – Finns även på storgatan i Övik. 96

www.fiskevistet.se

ARBETAR MED: Båda två med campingen och Urban är också ansvarig för snickeriet och lagret på Lättelement AB.

Fiskevistets restaurang har öppet juni – juli – augusti För meny, bokningar och öppettider se:

www.fiskevistet.se SKEPPSMALNS KAPELLAG

R U N T O M . GRUNDSUNDA TIDNING


CALDO XR

Världsledande luft/luft värmepumpa

Optimised Heating 4+

CALDO XRH

Världsledande luft/luft värmepumpar 24 juni till 11 augusti Sommar Cafét Öppet 11.00-16.00 och förutom det händer det här….. 26/6

18.00 Grundsunda musikkväll Ronny Sahlen & PerÅke Stockberg

29/6

18.00-24.00 Quiz (boka) Obs Lördag

5/7

18.00-01.00 Rockpub med Hans Kasslers (förköps biljett)

6/7

11.00-16.00 Byggnadsvårdsdag

12/7

18.00-24.00 Quiz (boka)

13/7

Tri-Challenge (se Hemsida, Anmälan)

17/7

14.00-19.00 Familjedag plus bakluckeloppis

19/7

18.00-24.00 Musik Quiz Live med Alex och Peter (boka)

2/8

Värmepumpar för alla hus! Daikin’s senaste generation luftvärmepumpar för kalla klimat

Bergvärmepump

18.00-24.00 Quiz (boka)

11/8

Caféet stänger för sommaren Följ oss på instagram @bruksgodset872

Luft/vatten värmepump Optimised Heating 4+

CALDO XR

Återförsäljare Glöm inte att nyttja ROT-avdraget!

Världsledande luft/luft värmepumpa

Tel: 0663-617 20 info@suve.se

Daikin’s senaste generation luftvärmepumpar för kalla klimat

w R U N T O M . GRUNDSUNDA TIDNING

.s ww

a

e lt

ri

.s et

e

97


Örnsköldsvik norra

Det här står GFG-Bygdsam för! Vårt syfte är att finnas som en länk mellan föreningar, företag och boende och jobba för samverkan för att utveckla vår bygd till en ännu bättre plats att leva på. Vår målsättning i föreningen är att utveckla Grundsunda för alla som bor och verkar i bygden men också för de som vill bosätta sig eller besöka oss. Vi har valt att kalla oss Höga Kusten Nord i Grundsunda eftersom vi är den nordligaste delen i Höga Kusten. Vi är entrén in från norr och för att det passar bra in i vårt arbete och att Höga Kusten Destination och Turism är mycket positiva till vårt arbete. Nu till vad vi gör i GFG-Bygdsam. Vi har på senvintern fått en förstudie som är sprungen ur vår tidigare förstu-

die Höga Kusten Nord och den heter Utveckling Skagsudde, service och events. Vi har haft vårt första möte där vi kommit fram till flera trevliga inslag i sommar i Skagshamn och i Skeppsmaln. Redan två veckor senare hade vi ett möte till då vi gick vidare med de vi sa på första mötet. Jätteroligt! Vi har också en kampanj med medlemsvärvning där vi har i första skedet delat ut en presentation av GFG-Bygdsam i Husums samhälle och att vi gärna vill att ni alla vill bli medlem i föreningen så att vi skapar kraft att fortsätta utveckla Grundsunda. Vi kommer även att dela i byarna runt om eftersom. Naturligtvis är Husumdagen mycket viktig för oss, där får vi synas och möta er där får vi samverka med många föreningar, samfund och före-

 EVENEMANGSRUTAN

tag för att få till en trevlig dag för alla som vill och kan vara med. Vi har även samverkan med Grundsunda Hembygdsförening där vi samverkar runt Sjödins gården som vi har för avsikt att göra till ett industrimuseum lämpligt till att både Pappers av 143 och Metsä fyller 100 år. Bidrags ansökan har gått iväg och nu håller vi tummarna för att de blir verklighet. I det projektet har vi Pappers avd 143, Metsä, Örnsköldsviks museum och Länsmuseet som är alla positiva till projektet. Grundsunda Hembygdsförening har sökt pengar för att renovera hembygdsgården, stipendier stugan och åttkantslogen också. Det är hembygdsföreningen som står för ansökan men vi i GFG-Bygdsam känner oss delaktiga eftersom vi är med

Leif Strandberg

på nåt sätt i bakgrunden och kommer naturligtvis att glädjas oerhört om de får bidraget. leif.strandberg@norra.se Till alla som går och tänker att vi norra skulleÖrnsköldsvik ha gjort något i klubbstugan, för föreningen eller har idéer om något som skulle behövas pengar till för att förverkliga utvecklingen av föreningen, tveka inte hör av er, vi kanske kan vara behjälplig i vart ni ska söka för det är en djungel med bidrag som finns och vi kan också säga hur man ska tänka. Vi jobbar för samverkan. Ha en trevlig sommar så hörs vi igen till hösten.•

Mobil 070-687 10 17

Emil Andersson

Mobil 070-305 98 56

MIA BYLUND EDSTRAND

Verksamhetskoordinator info@gfgbygdsam.se 076 798 63 09

TALA OM VAD SOM HÄNDER I DIN BY! – Se till att synas under evenemangsrutan. Kontakta Olof Wigren, olof.wigren@agrenshuset.se för införande i tidningen och info@gfg.se för att lägga upp det på www.gfghusum.se..

DATUM

TID

PLATS

AKTIVITET

lör 6 - sön 7 juli

10-15

Vattentornet, Husum

Trialtävling

jul

Pelle HolmströmNORDGRENS fastigheter BUSS Lägenheter & lokaler i Husum - Övik Tel 0663-101 16 Tel 070-305 67 70 / www.phfast.se

För säkra transporter i tre generationer!

Telefon 0663-105 50

GÖRAN 070-604 38 61

Österlunds Åkeri 070-527 44 14, 070-370 63 85

www.osterlundsakeri.se 98

3

R U N T O M . GRUNDSUNDA TIDNING


ett förutsättningslöst möte.

Sommar på Second hand

Hunter Premium trail camera Bevaka din sommarstuga och se det i din mobil. Med mms-funktion.

from 25/5 endast lördagsöppet

ENDAST

2195:-

på Korskyrkan Dombäcksövägen 8

inlämningsstopp 15/6 - 1/9 29/7 - 16/8 STÄNGT då går det stora flyttlasset 17/8 kl.10-14 Nyöppning på torget J A K T S H O P. N U

0660-811 74

Proffs på

Själevadsgatan 60 • 89130 Örnsköldsvik

TILL DIN TJÄNST

Industri- & Tunnelinredningar

HUSUM

öppettider

mån-ons 10-15, Proffs på tors 10-17, fre 10-15

NORDGRENS BUSS

Behovsanalys Projektering Produktion Leverans Montage Dokumentation

Tel 0663-193 70 • www.lolab.se

Tel 0663-101 16

Guns Frisering  Drop in alla dagar utom onsdag Mån-fre 8.30-17.00 Lunch 12.30-13.30 Tel: 0663 - 103 98 Telefon 0663-105 50

Österlunds Åkeri 070-527 44 14, 070-370 63 85 Bruksvägen 90, Husum

Mån-Fre 9:00-17:00 Tel: 0663-10093 www.osterlundsakeri.se

3R U N T O M .

GRUNDSUNDA TIDNING

tel 0663-66 31 80 Industri& Tunnelinredningar

www.hndelsbanken.se/husum DIN ANNONS HÄR?

Helår 1700:-, 300:-/nummer

Proffs på

Industri- & Tunnelinredningar HUSUM öppettider

mån-ons 10-15, tors 10-17, fre 10-15 tel 0663-66 31 80 TRYCKUTSKRIFTERSKYLTARDEKORER Behovsanalys Projektering Produktion Leverans Montage Dokumentation Behovsanalys Projektering Produktion Leverans Montage Dokumentation www.hndelsbanken.se/husum Tel 0663-193 70 • www.lolab.se

RING LEIF 070-653 65 26

Tel 0663-197 70 • www.lolab.se

Guns Guns Frisering Frisering   Drop Drop in in alla alla dagar dagar utom utom onsdag onsdag Mån-fre Mån-fre 8.30-17.00 8.30-17.00 Lunch 12.30-13.30 Lunch 12.30-13.30 0660-29 99 00 Tel: Tel: 0663 0663 -- 103 103 98 98

TRYCKUTSKRIFTERSKYLTARDEKORER

0660-29 99 00

FotvårdHÄR?Vi älskar print. DIN insANNONS r a DIN ANNONS HÄR? C TORGET, HUSUM Det ger dig ett landskap av möjligheter.

Kontakta Kontakta oss så berättar vi mer! Kontakta Carin Sedin 0660 – 29 99 00, agrenshuset.se leif.dylicki@agrenshuset.se, leif.dylicki@agrenshuset.se, Tel: 0663-10038 0660-29 99 58 0660-29 99 58

99


Församlingsblad

Svenska kyrkan i Nätra Sidensjö pastorat 17 juni - 25 augusti

S IN TILL Sön 23/6 kl 14 För mer information om medverkande och eventuella Händer i våra kyrkor

idensjö

17 juni - 25 augusti VÄLKOMMEN

kyrka, om inte annat anges

Gudstjänst vid Åbodarna. Tis 25/6 kl 19 Musik i sommarkväll, Lisbeth Fors Malm, Iris Ridder och Michael Linné. Tor 4/7 kl 19 Musik i sommarkväll, Gunilla Magnusson, Anna Albertsson Winek,Tobias, Christer och Kerstin Pelz Wikman. Sön 7/7 kl 14 Gudstjänst i Brynge. Sön 21/7 kl 17 Gudstjänst i Sidensjö kyrka. Sön 28/7 kl 11 Gudstjänst vid Nybodarna. Sön 4/8 kl 11 Gudstjänst, Överåberget. Tor 15/8 kl 18 Musik i sommarkväll, Carolina och Thomas Sondell. Sön 18/8 kl 10 Gudstjänst i Sidensjö kyrka. Sön 25/8 kl 11 Mässa i Sidensjö kyrka.

ändringar, se hemsida eller Tidningen 7.

N

ätra

FRÖKEN GRÖN

kyrka om inte annat anges Lör 22/6 kl 18 Musik i sommarkväll, Marianne Skoglund. Sön 23/6 kl 11 Gudstjänst i Nätra kyrka. Ons 26/6 kl 13:30 Andakt vid Bjästagården. Ons 3/7 kl 19 Musik i sommarkväll, Karin, Jonas och Matilda Öberg. Sön 7/7 kl 11 Gudstjänst vid Hummelviks fäbodar. Sön 14/7 kl 17 Gudstjänst i Nätra kyrka. Ons 17/7 kl 19 Musik i sommarkväll. Sön 28/7 kl 17 Kvällsmässa. Ons 31/7 kl 19 Musik i sommarkväll, Lars-Erik Öberg, Caroline och Robert Sedin, Ida Linné. Sön 11/8 kl 18 Musik i sommarkväll i Nätra kyrka. Sön 25/8 kl 11 Mässa i Nätra kyrka.

K

Pia öpmanholmen Persson

Öppettider pastorsexpedtionen i Bjästa Mån 12-15 Tis 10-12, 13-15 To 10-12, 13-15 (stängt ons & fre)

Sön 30/6 kl 17 Gudstjänst. Sön 14/7 kl 10 Gudstjänst i Örtagården.

U

lvö

kyrka

Lör 20/7 kl 18 Musik i sommarkväll, Caroline och Robert Sedin, Ida Linné. Lör 17/8 kl 18 Musik i sommarkväll, Ida Linné.

T

Välkommen!

Brukskyrkan

rysunda

kapell Fröken Grön Frokengronblommor Obs! Ändrade tider v. 28-34 Sön 30/6 kl 10 Tis 9-12 BRUKSVÄGEN 122, HUSUM 0663-10199 Gudstjänst. Sön 21/7 kl 10 Tor 9-12 JUNI MÅN - FRE 10-16.30 LÖRGudstjänst. 10-14

SEMESTERSTÄNGT 1/7-4/8


magasin

G ID EÄ LVDA L BJÖRNA

LÅNGVIKSMON

TREHÖRNINGSJÖ

GIDEÅ

MAGASIN GIDEÄLVAL

 REFLEKTION

Semestertider. Då var vi äntligen där i den ljuva sommartid, med återträffar och ledighet. Förhoppningsvis också sol. Tänk vad mycket vi planerat under vintern vad vi ska hinna med när sommaren kommer. Och hur mycket hinner vi? Jo, men i sommar klarar vi av all planering, eller hur? Vår bygd har mycket att erbjuda hemvändare och turister med grottor och naturreservat, camping och fiske, evenemang och marknader med mera. Besökare måste också bo någonstans och nu är, som vi kan läsa i separat artikel i detta nummer, även Kerstins Udde i Trehörningsjö öppet. I skrivande stund har Björna camping ingen arrendator men förhoppningsvis är det problemet fixat lagom till turistsäsongen börjar.

Vi firar um ile 10-Eålirsasbetjhuobch Maria /

Nu passar det inte alla med blöta skor urhoppade cykelkedjor och mygg. Då blir Gym Club Line i Gideå ett bra alternativ. Eller varför inte bara lägga något smakligt på grillen och slappa med familj och vänner, en lagom ansträngande sommaraktivitet? MATS HÄGGLUND

FOTNOT: Omslagsbilden är från Batteribacken. Reportage inne i tidningen.

VI ÄR OMBUD FÖR

Detta firar vi i samband med Hemlingsdagen den 20 juli, och hälsar alla hjärtligt välkomna!

ÖPPETTIDER MÅN-ONS 10–18 • TORS-FRE 10-19 • LÖR 10–13 R U N T O M . ANUNDSJÖ AKTUELLT

Vår vackra natur inbjuder till aktiviteter och varför inte börja i juni med Urskogsloppet i Björna. Dagen därpå lockar Långviksmon med Tolvtjärnsloppet och i slutet av månaden går Tresjölunken i Trehörningsjö av stapeln.

VI KÖR UT DINA VAROR!

0662-310 06 VI ÖNSKAR ALLA EN TREVLIG SOMMAR 101


Nya ägare till Björnforsen Det var flera av våra anläggningar i området som användes som asylboende under den stora flyktingkrisen 2015-2016, däribland Björnforsen. Det har precis som andra stått tomt ett tag men nu har det blivit sålt till en lokal entreprenör.

-J

TEXT: THERESE EDIN

FOTO: ALBERT BYSTRÖM

ag bor i Västergissjö och driver sedan tidigare ett företag i Husum och nu utökade jag med Björnforsens Turist– och Konferenshotell, berättar Albert Byström som är i full färd med att gå igenom hela anläggningen. Till sin hjälp har Albert fått Ulf Eliasson, som själv drev det innan de förra ägarna. – Mina föräldrar drev det först och sedan tog jag och min fru över. Jag var med och drev det i nästan 50 år

från 1967 fram till 2016 när jag sålde det, berättar Ulf. – Det är väldigt tacksamt att ha med Ulf som hustomte, han kan allt om hela huset. Bara att ha någon som vet vart alla centraler och ledningar går är väldigt skönt så kan jag fokusera på alla inköp som måste göras, säger Albert. Björnforsen inrymmer 32 rum och ca 70 bäddar och under de senaste åren har det bott mer än en person per rum, men det är sällan konfe-

rensgäster vill bo i något annat än enkelrum. – Nu har det ju inte varit konferensverksamhet här under några år, men när vi drev det brukade de flesta konferenserna vara på 10-25 personer och 1½-dagspaket och målet är att komma igång med det, berättar Ulf. Vidare berättar han att deras stora konferenslokal som rymmer 80-90 personer brukade vara flitigt uppbokad av bygdens olika föreningar och jaktlag.

– Det är tacksamt för föreningar att kunna boka lokal med enkel förtäring som kaffe och macka i stället för att vara i någon klubblokal där det inte finns, säger Ulf. – Realistiskt tror vi väl att vi ska ha fått igång allt till augusti-september för vi är redan fullbokade från slutet på augusti-oktober, så det är riktigt roligt, berättar Albert.•

Urskogsleden – rik på historia och naturupplevelser

Urskogsleden hette tidigare Ödemarksleden. Christer Westerdahl var en initiativtagare till den. 1988 blev startskottet och intresserade Björnabor bestämde ledens sträckning. Under 2011 och 2012 blev leden upprustad och den är idag betydligt kortare än det var tänkt i den ursprungliga sträckningen. Den är dock hela 45 km lång från Björna camping till Vändåtbergets naturreservat. TEXT OCH FOTO: EVERTH NILSSON

L

eden startar vid gamla Brofästet vid Björna Camping. Efter några hundra meter kommer du till ett fångstgropsystem och det användes till att fånga älg men var så effektivt att det förbjöds på 1800 talet för att älgen höll på utrotas. Flottarstigen lämnas och vi följer en gammal väg upp till kyrkplatsen. Det första vi möter på där är en Gammskola byggd på tidig 1900 tal och tagit ur bruk på 1950 talet. Den blev renoverad av ett Byalag och används till uthyrning för fester och sammankomster. Det sägs att det spökar där. Bredvid ligger Björna kyrka och kyrkogård från 1795 och kyrka blev byggd på 1850 talet efter att den tidigare brunnit ned. Vi lämnar kyrkan och fortsätter några hundra meter så står en skylt på ett stenfundament, kallad Milstolpe. Den markerade hur långt kvar det var till Gästgiveri eller där man kunde byta hästar. Nu är det någon kilometer genom Björnabyn med odlad mark och betande kossor i inslaget med utspridda gårdar, en typisk lantbruksbygd. Vi lämnar Björnabyn och kommer in på stigen som tar oss upp på Kravvattsliden.

102

Kravvattsliden med topplatå på 450 meters höjd har fjällskogskaraktär med mycket gles långsamtväxande granskog och inslag av korta, grova tallar och torrakor. Från toppen är utsikten vidsträckt och storslagen. På östra delen ligger en smedja som användes under 1800 talet vid brytning av järnmalm. Från Urskogsleden går en avstickare på 1 km upp till smedjan. Nu bär det av neråt igen och vi passerar grundlämningar efter Björnafäbodar och Västerhus gamla fäbodar man kan se att jorden brukats med växter och gräs som inte hör hemma i skog. Vi hamnar i Kålhuvudets naturreservat där kan du uppleva John Bauer-skogen i verklighet. I slutet av leden passeras byarna Backe och Locksta, där spår av gamla kulturer och avtryck av samiskabosättningen, som fortfarande existerar, finns kvar med en nyrenoverad kåta som höjdpunkt. Därefter länets högsta Berg Bågaliden, 430 möh, och Vändåtbergets naturreservat.•

R U N T O M . Magasin Gideälvdal


GALLRA MED SCA

Finare skog & pengar i handen

S V E N S K A C E L L U LO S A A K T I E B O L A G E T

S V E N S K A C E L L U LO S A A K T I E B O L A G E T

Boka gratis rådgivning

Vid gallring tar vi bort de träd som är sjuka eller håller sämre kvalitet, vilket skapar bättre förutsättningar för de stammar som lämnas kvar. Det ger dig en finare skog och ett högre virkesvärde vid slutavverkning. Dessutom får du betalt direkt för det virke som avverkas. Kontakta din lokala virkesköpare för en kostnadsfri rådgivning. Läs mer på sca.com/gallring

R U N T O M . Magasin Gideälvdal

103


Batteribacken i Björna – ett Fornminne från vår stormaktstid

Batteribacken ligger vackert belägen på Gideälvens västra bank, några minuter från Gidebron i Björna. När den byggdes var den ett försvar mot den ryska armé som hotade att invadera Ångermanland den 13 juni 1809. TEXT OCH FOTO: EWERTH NILSSON

D

et kanske lät så här i Björna nybyggda kyrka 1809 söndagen 18 juni med komminister Abraham Själander i predikstolen: ”Gud hjälpe oss i denna svåra tid och var nådig med våra soldater och ge dem styrka att försvara vårt fädersland så att den ryska hären stoppas från att bränna och skövla.” Rädslan var stor i den lilla kapellförsamlingen med cirka 550 invånare. Det berättas i byn Hemsjön att en bonde från Kärrsjö grävde ned en kista full av silver på galtberget i Hemsjön

1808-1809 men hittade aldrig kistan mer på grund av grannpojken tog hem den avbrutna lien som märkte ut platsen. Svenska armén – med 100 man starka Hälsinge 2 fältbataljon, placerad i Björna – byggde försvarsanläggningen Batteribacken. Det byggdes flera liknande längs Gideälven från Björna till Husum. Björna var strategiskt viktigt på grund av den enda riktiga vägen som gick till Själevad och Anundsjö. Mellan Björna och Husum gällde älven på långa sträckor.

Många försvarsverk revs när flottningen började men Batteribacken blev kvar och 30 meter lång vittnar den om mörka tider i Sverige. 2012 renoverade Björna ekonomiska förening den med hjälp av Länsstyrelsen. Renoveringen gjordes efter skildringar i Uno Johanssons bok ”Björna genom tiderna”. Enligt Armémuseet är Batteribacken det enda fältvärnet i Sverige som renoverats unikt. Renoveringen är begränsad till cirka fyra meter timring med skottgluggar och en kanon på

sidan och det kanske såg ut på detta sätt våren 1809. Det är en speciell plats med urskogsmiljö som man tar sig till via flottarleden, start bakom hembygdsgården eller från Gidebron. När man står där och insuper miljön kan man fantisera lite om hur verkligheten var för dessa soldater och människor. Gör ett besök, du kommer inte ångra dig.•

TRESJÖLUNKEN Lördag 29/6, start kl.12.00 Ett traillopp, motionslopp för hela familjen. Välj mellan 14 km, 7 km eller 3 km. Se anslag. För info (och anmälan) maila till trehorningsjo.if@telia.com

TRESJÖHELGEN Lördag 13/7 Invigning av vårt renoverade omklädningsrum med Gåfotbollsmatch och 3 mot 3-spel för de yngsta. Söndag 14/7 Tresjötrattarna ger ”Nyheter & Bullentiner” vid Skrivarstugan. Sång, musik, aktiviteter och servering mm. Se anslag.

104

R U N T O M . Magasin Gideälvdal


Skaffa en lantbruksförsäkring idag. Ring oss eller läs mer på dina.se

Arne Sundberg Fältsäljare Lantbruk 0660-216 962 arne.sundberg@dina.se R U N T O M . Magasin Gideälvdal

Jan Nordin Innesäljare Lantbruk 0620-251 40 jan.nordin@dina.se 105


Gott om äventyr och sommaroaser i Gideå Gideå bygdegårdsförening har skapat ytterligare ställplatser för husbilar och vagnar invid den nya allaktivitetsrinken vid Gideågården. Här finns nu tolv platser med el och en fin utsikt över Gissjön centralt i Gideå, 100 meter till affär och service, 50 meter till gym, 150 meter till den upprustade badplatsen och bastuflotten. Ett utmärkt läge för äventyra några dagar i Gideå. Under sommaren skall även en boulebana iordningställas vid campingen. TEXT OCH FOTO: BENGT RÖNNQVIST

S

kallberget reser sig 260 meter över havet och erbjuder en storslagen utsikt för den som följer stigen upp på berget. Här finns dessutom ett unikt grottsystem och djupa skrevor för den som vill och vågar. Stegar och plattformar underlättar för dig som vill besöka det 230 meter långa grottsystemet. Reservatet bildades 2012 och är 59 hektar stort. Syftet med naturreservatet är att långsiktigt bevara en geologiskt värdefull naturmiljö och att bevara och tillgängliggöra ett för friluftsliv värdefullt område. Skallbergsgrottan är en av landets längsta och mest lättillgängliga urbergsgrottor. Grottorna och skrevorna bildades för 7 000 – 8 000 år sedan då havets vågor slog in mot Skallberget, troligen genom vittring av diabasgångar. Landhöjningen lyfte med tiden grottorna långt ovanför kustlinjen. Att gå ned i grottorna förutsätter god fysik och att man inte har anlag för cellskräck. Fick- eller pannlampa är ett måste och helst också oömma kläder, handskar och

106

hjälm. Det finns att hyra på Gideå livs där du också kan fixa fikat. Den så kallade nedgångsskrevan är 70 meter lång, som mest cirka 24 meter djup och bitvis smal och trång. Det tar cirka en halvtimme att ta sig genom grottan om du gör det i maklig takt. Det är endast huvudgrottan som är iordningställd för besökare. Övriga delar är inte lämpliga att besöka om man inte är kunnig grottforskare och klättrare. Glöm inte att gå ned till fantastiskt vackra Granto badplats efter äventyret, här har Gideå bygdegårdsförening också fixat till en bastu för alla! Har du krafter kvar är det ok att klyva veden själv till grillplatsen och bastubadet. Du får också gärna ta med dig soporna ned/upp till behållaren vid parkeringen.•

R U N T O M . Magasin Gideälvdal


PREMIÄR FÖR NYA ŠKODA SCALA. Nu kan du äntligen förbeställa SCALA.

Självklar, kompakt styrka.

Nya ŠKODA SCALA Style TSI 115 Audi Q3 quattro® 2.0 TDI Kampanjpris 204Edition 900 kr (Ord. pris 215 400 kr) 150 hk Sports

Adaptiv farthållare Klimatanläggning Full LED-strålkastare 17” lättmetallhjul LED-ljus bak med animerade blinkers Infotainmentsystem med 8” touchskärm

Privatleasing fr. 2 795 kr / mån* Bränsleförbrukning blandad körning från 5,7/100 km, CO2-utsläpp 130 g/km (NEDC 113 Audi

324.80

Leasing f Förmånsvärde f

ŠKODA CONNECT

APPLE Exemp CARPLAY» Sportstolar » Alcan

» Multifunktionsratt » F

»

system med färgdisp » Alu

SERVICEMiljöklass EU6. *ŠKODA Privatleasing 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskiljd leasingavgift, garanterat restvärde. Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. ŠKODA Serviceavtal Parkeringshjälp 100 bak AVTAL* kr/mån, 36 mån eller 3 000 mil. Rörlig ränta baserad på VWFS basränta apr 2019. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. **Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. 100 kr/månkan inte kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Erbjudandet

Bränsleförbr. bl. körning 4,4 l/100 km. CO₂ 116 g/km. Miljökl. EU6. Audi Leasing Audi Leasing 36 mån (exkl moms), 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (dec 2015). Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Förmånsvärde netto/mån vid 50% margina Vi reserverar oss för eventuella ändringar och avvikelser. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller ett begränsat antal bilar. Med serviceavtal betalar du endast 100 kr i månaden för dina servicekostnader på Audiverkstaden under tre år eller 6.000 mil.

Nordemans Nordemans Bil Bil AB Ångermanlandsgatan21, 21,ÖRNSKÖLDSVIK, ÖRNSKÖLDSVIK, 0660-875 00. Emil Hägglöf 0660-875 11. Ångermanlandsgatan 0660 -579 00 Öppet: mån-tor 8-18, fre 8-17, lör 10-14. www.nordemansbil.se www.nordemansbil.se,

R U N T O M . Magasin Gideälvdal

107


Att man kan påverka sin framtid är de tre vännerna säkra på. Från vänster: Catarina, Erica och Sara.

Nya ägare till Kerstins Udde För ett år sedan köpte systrarna Catarina och Sara Lindkvist campingen och stugbyn i Trehörningsjö. Nu har de också förvärvat Kerstins Udde konferensanläggning, tillsammans med svägerskan Erica Hansdotter. TEXT: MATS HÄGGLUND

V

FOTO: BENGT SÖDERSTRÖM, MATS HÄGGLUND

alborg firades i år vid Kerstins Udde och när glöden från majbrasan sakta tynade bort brann den vidare med full styrka hos ägartrion. På frågan om de visste vad de gett sig in på svarar Erica: – Ingen kommer ihåg en fegis! Det sätter fingret på beslutsamheten och viljan att lyckas driva Kerstins Udde, Trehörningsjö Camping & Stugby framgångsrikt in i framtiden. Catarina berättar att redan i april var de flesta stugorna bokade inför midsommar och även ett 15-tal campingplatser. Ägarna har hela tiden fått god hjälp av sin mentor Anders Johansson och av deras hjältar Anne-Marie och Sören Lindkvist, föräldrar och svärföräldrar till tjejerna. Familj och vänner har också kontinuerligt ställt upp och när de i fjol flaggade för en arbetsdag på camping-

en kom förutom släkt och goda vänner också stora delar av byn, där många fortsatt hjälpa till även efter den dagen. Egentligen började de tre vännerna redan för två år sedan spåna i ett köp när de var tillsammans på en campingutflykt till Västerbotten. Men då var prislappen för Kerstins Udde i högsta laget och de pausade planerna tills vidare. Efter köpet av camping och stugby i fjol från Trehörningsjö Fritid kom de i år överens med konkursförvaltaren och kunde tillföra konferensanläggningen i företaget. Helt eniga är de om att konferens– och restaurangbyggnaden liksom dansbanan blir ett bra komplement till övriga rörelsen. De kommer att locka till bland annat temahelger som attraherar både företag, föreningar och privatpersoner. Tre dagar i juli under

fotbollsskolan är till exempel många familjer inbokade. Det blir också någon dans i sommar avslöjar de och till midsommarafton kommer de arrangera tradiotionsenligt midsommarfirande med barnvänliga aktiviteter dagtid för juniorerna. På kvällen däremot viker de underhållningen mer till de vuxna. Förutom temaevent inom natur, hälsa, hobbys och specialintressen

som till exempel hund, svamp, fiske, yoga och skoter blir det troligen även ett tema med rubriken katastrofberedskap. – Min syster är intresserad av detta, berättar Erica, och överlevnadskurser för ”om katastrofen kommer”, har blivit något som intresserat fler och fler människor. Konceptet/rörelsen kommer från USA.•

På hemsida och sociala medier kan man få information om planer och evenemang. Hemsida: https://trehorningsjocamping.se Följ dem på Facebook och Instagram

WestbergsMaskinRep.se 070-5150294

Hyr en 16m skylift som kan dras med en vanlig bil.

Fräsch och modern skylift med hydrauliska stödben, knäckbom för att komma in över tex altaner. Vridbar korg för bästa arbetsställning. Hydraulisk hjälpdrivning, för förflyttning där bil ej kan användas. Perfekt till tex: Målning, lampbyte, vinskivebyte Hämtas i Movattnet, Björna. Utkörning görs mot ersätttning.

Bokning på : 070-5150294 eller info@westbergsmaskinrep.se

108

R U N T O M . Magasin Gideälvdal


Tillsammans uppfinner vi framtiden norra.se

R U N T O M . Magasin Gideälvdal

109


Secondhandbutiken Ankaret firar 20 år Det är i år 20 år sedan Missionsförsamlingen i Långviksmon öppnade sin butik för handel med överskottsprylar. Inledningsvis var det många som ställde sig frågande inför verksamheten. Kan det verkligen vara någon som ger bort sina gamla kläder och andra saker? Finns det någon marknad för dessa i Långviksmon, frågade man sig? TEXT: JÖRAN LUNDBERG FOTO: THERESE EDIN

A

lla tvivlare kom ordentligt på skam. I dag 20 år senare är det en blomstrande affär och en del av aktiviteterna i Jollenhuset. Redan från allra första stund fick verksamheten namnet ANKARET vilket står som en symbol för hoppet. En god del av affärsidén var att allt överskott från försäljningen skulle gå till olika hjälpbehov världen över. Det har också infriats så till vida att avsända medel nu närmar sig tre miljonerkronorsstrecket. Pengar som blivit till hjälp och räddning för många utsatta över hela världen. Nämnas kan också att de hela och rena kläder som

eventuellt inte säljs i butiken packas ner och skickas ut till skriande behov i underekiperade områden. Detta sker i samarbete med andra hjälporganisationer. Butiken har även genom åren visat sig bli en viktig del av det sociala nätverket i bygden. Butiken i Jollenhuset har blivit en uppskattad träffpunkt där man vid bordets gemenskap och med en kopp kaffe finner en stimulerande stund. Men inte bara bygdens folk besöker ANKARET utan även tillresande från stora delar av vårt land älskar att botanisera bland butikens utbud. Särskilt under sommarens semestertider märks det att ett secondhandbesök i Långviksmon är ett fullt tillfredsställande event. Ibland kommer det hela busslaster med nyfikna och köpsugna. Butiken är organiserad så att affärsledningen sköts av professionell personal. Men verksamheten hade inte bedrivits så expressivt om man inte kunnat förlita sig på hängivna ideella insatser. Glädjande nog är det många som frivilligt ställer upp för att stötta verksamheten, vilket innebär att öppettiderna kan hållas på en acceptabel nivå. Inte bara medlemmar i missionsförsamlingen, utan också många andra

av bygdens folk spenderar mycken av sin tid i butiken och med mottagning av varor. Ett stort TACK till alla dessa. Vid ett jubileum kan det även vara angeläget nämna att Johan och Adina Englund under de första decennierna bakade och levererade ett antal kilo tunnbröd varje vecka till försäljning vilket gjorde att det den dagen alltid var sådana som stod i kö vid öppningstillfället. Att secondhandbutiken ANKARET har blivit en bygdens angelägenhet är alldeles uppenbart.

Första lördagen efter midsommar kommer ett festligt jubileumsfirande att anordnas. Med anledning av att många i bygden ställt upp och bakat godsaker till kaffeserveringen har deras recept samlats i en särskild bok som är under tryckning. En unik samling i en unik bok som alla ”kakbakmonster” kan bli ägare av för en subtil summa pengar. En riktig brakfest blir det i alla fall den 29 juni med deltagare från när och fjärran.•

Välkommen till

Storsjöbygdens jaktskytteklubb!

ÄLLA R SKJU T K V – To rs d ag

Mån d ag 19:30 k l. 18:00 – 35 f rom v. 30- k a f rån v. 23.

Sk ju tb a n a n

går äve n at t

bo

PÅ VÅRAN ANLÄGGNING KAN VI ERBJUDA

älgbana • björnbana • hagelbana • utbildning • prov för jägarexamen KONTAKTA OSS! Göran Sahlén 070-647 78 37 för mer information och bokning, Jägarexamen Sten-Erik Edlund 070-652 89 26 110

R U N T O M . Magasin Gideälvdal


SUBARU

MED FYRHJULSDRIFT SOM STANDARD

SUBARU FORESTER fr. 309.900:-

SUBARU OUTBACK fr. 329.900:-

SUBARU XV fr. 244.900:-

SVERIGES MEST NÖJDA BILÄGARE 2018

3 ÅRS FRI SERVICE*

SUBARU LEVORG fr. 279.900:-

SUBARU IMPREZA fr. 224.900:-

ÖRNSKÖLDSVIK, Skortsedsvägen 5, 0660-186 60 www.nylandersbil.se, Mån–Fre 9–18 SOMMARÖPPET Juni – Augusti: Mån–Fre 9–17

Bränsleförbrukning bl. körn. 6,4–7,3 l/100 km. CO2-utsläpp: 145–166 g/km.

Bilarna på extrautrustade. *Vår sportbil Subaru BRZ finns endast med bakhjulsdrift. RUNTOM . bilden Magasin är Gideälvdal

**Eller vid 1500, 3000 och 4500 mil.

111


 EVENEMANGSRUTAN

TALA OM VAD SOM HÄNDER I DIN BY! – Se till att synas under evenemangsrutan. Kontakta Tomas Grundström, 0660-29 99 60, tomas.grundstrom@agrenshuset.se. Priset är endast 40:-/rad och pengarna bidrar till en fortsatt utgivning av Magasin Gideälvdal.

juli

DATUM

TID

PLATS

AKTIVITET

tors 20 juni fre 21 juni mån 1 juli - sön 4 aug lör 6- sön 7 juli lör 6 juli tors 11 juli ons 17 juli ons 24 juli sönd 4 aug ons 7 aug tors 8 aug ons 14 aug lör 26 okt

18.00 13.00 12.00 - 16.00 10.00-15.00 11-15 18.00-21.00 18.30 18.30

Gideå Hembygdsgård Gideå Hembygdsgård Gideå Hembygdsgård

Lövning av midsommarstången o uppsättning av tält, fika. Midsommarfirande, Melodiös jazz o midsommarstämning med "Together", sång o dans, godisregn, servering. Öppethållande och café med hembakat kaffebröd Trialtävling vid vattentornet Husum Kvarnfest, Arr. Björna Hembygdsförening & Gubbröran Veteranfordonsträff, servering o grill Rundvandring/medlemsmöte på Hembygdsgården Berättarkväll med Jöran Lundberg Hembygdsgårdens Dag Cafekväll med Andreas Nilsson som tolkar Dan Andersson Veteranfordonsträff, servering o grill Cafekväll med Agneta o Peter, inträde 125 kr inkl fika Höstmässa

18.30 18.00-21.00 18.30 12-15

Lockstatorp Gideå Hembygdsgård Björna hembygdsgård Björna hembygdsgård Björna hembygdsgård Björna hembygdsgård Gideå Hembygdsgård Björna hembygdsgård Björna hembygdsgård

aug

sep

gilla oss! MAGASIN GIDEÄLVDAL FINNS PÅ FACEBOOK!

facebook.com/magasingidealvdal

Välkommen till Gideälvdal! På hemsidan visitgidealvdal.nu hittar du information om sevärdheter, boende, fiskevatten och annan turistinformation. Helt enkelt allt du behöver för din vistelse i Gideälvdal på ett ställe!

visitgidealvdal.nu

112

R U N T O M . Magasin Gideälvdal


0662-10008

076-8241827

0662-512100

0662-30265

0662-512200

070-3630197

076-8241827

070-5150294

070-3754555

PF Engineering, Näset

070-3630197

Balansering vevaxlar, kardanaxlar, svänghjul, fläktar

Magdas Mek, Långviksmon

VERKSTADSARBETEN

WestbergsMaskinRep.se, Movattnet www.westbergsmaskinrep.se

070-6363525

Skylift, markvibrator, laser, släpvagn med kåpa

070-2618185

Trehörningsjö Camping & Stugby Kerstins Udde

Roddbåtar, kanoter samt cyklar

Skogsjonas, Kärrsjö

7 tons grävare, annan utrustning för markarbeten

PF Engineering, Näset

Byggnadsställning aluminium

AB Strumpfabriken i Björna

Varmförråd uthyres

UTHYRNING

Ulanders Busstrafik AB, Torsbacken www.ulandersbuss.nu Lindströms Bussresor, Långviksmon 070-2242741, 070-6654639 Långviksmon Cement AB 070-3489922 Öviks express, Hemling 0662-31035

TRANSPORTER

SWG, Långviksmon

Vikväggar, Blockväggar

Strängbetong, Långviksmon

Prefabricerad Betong

Långviksmon Cement AB, Långviksmon 070-3489922

0662-30330

0662-202 07

Fabriksbetong, brunnsringar, fundament m.m.

Industri prefab smide i Ö-vik AB, Långviksmon

Metallegoarbeten

Glasfiberprodukter AB, Trehörningsjö

Kompositprodukter såsom blomlådor, sandlådor, räddningspulkor, HAJK skoterpulkor, trappor, handikappramper mm

Björnavagnar, Björna

Tillverkning av karosserier för motorfordon, tillverkn av släpfordon

AB Strumpfabriken i Björna

Strumpor

Alab Aluminiumsystem AB Trehörningsjö

Tillverkning av dörrar & fönster av metall

TILLVERKANDE FÖRETAG

 KLIPP UT & SPARA!

076-8305948

0662-30121

070-6752929 0662-20119

0662-46100

0663-40153

070-2656037 070-6543800 070-3996911 070-2242741

070-566 02 68 070-5105208

0662-42030 0662-513530 070-6580065 0662-30145 0662-20030 0662-46100

Björngården Bibliotek och Fritidsgård 0660-26 54 40 Gideågården www.gideagarden.se Folkets Hus Långviksmon 070-131 78 66 Kerstins Udde Trehörningsjö 070-6363525 Ledings Bygdegård 10434, 070-5110434 Lemesjö Bygdegård 073-1809519 Medborgarhuset Trehörningsjö 070-2107950, 070-6677292 Movattnets Bygdegård 070-2667437 Nylidengården 070-6744252 Remmargården 070-6946727

SAMLINGSLOKALER

Aspsele Missionsförsamling Björna Kyrka Hemlings Missionsförsamling Långviksmons Missionsförsamling Trehörningsjö kyrka Tältmissionen, Kärrsjö

KRISTNA FÖRSAMLINGAR - MISSION

Svevia, Långviksmon

Vägbyggen & vägunderhåll

JR Loading AB, Långviksmon Posten Långviksmon

Övrig godshantering

Hoppets Stjärna, Kärrsjö

Insamlingsstiftelse

Gideå Skog & Färg

ÖVRIGA FÖRETAG

Anders Persson Åkeri AB, Björna Domeij Åkeri AB, Remmarn Perssons Åkeri AB, Långviksmon R. Lindströms Åkeri AB, Långviksmon

ÅKERI

Lundbergs Värme, Björna Nilssons VVS i Björna AB

VVS

WestbergsMaskinRep.se, 070-5150294 Movattnet www.westbergsmaskinrep.se

Svetsning, svarvning, järnbearbetning

Romoda, Björna

Svetsning även aluminium, hydralslangar mm

VIK HÄR VIK HÄR

070-5432500 0663-50047

070-2654232

0662-31035 0663-50010 0730-522 970 0662-20175

070-2494126 070-2413899

070-5251002 070-5532035, 070-5531860 070-3825704 070-3946749 0660-258000

Liselott Söderlind, Nyliden Birgitta Edström, Kärrsjö

FOTVÅRD

Bengt Rönnqvist Björna Industrier William Nilsson Frank Wernflo ModoBo AB

FASTIGHETSBOLAG

Strömgren El, Byviken

ELEKTRIKER

Bilisten, Hemling Flärke Gideå Tresjö Macken

DRIVMEDEL

Johans stugor, Hemling 070-6311820 Kvarnforsen, Studsviken 32077, 070-2315346 Kärrsjögårdens stugby 0662-46100 Trehörningsjö Camping och Stugby 070-6363525 Björna camping info@bjorna.eu Björnforsen Turist- och konferenshotell info@bjornforsen.se Jonersgården, Flärke 070 647 13 55

CAMPING, STUGOR, ÖVR. BOENDE

Träkompositprodukter i Norrland AB Flärke Såg/hyvleri

BYGGMATERIAL

Tillverkning & Försäljning Rapobrännaren

Långviksmon Cement AB

070-5150294 070-6311921 073-0352488 070-6531147

0662-512750

070-3388450

070-2243101

070-6440105

073-0326809

070-6991082

070-3621043

Skor, rengöringsmedel, friskvårdsbehandlingar Eva Petterson Skor, Näset 070-1307094 Kläder (främst barn), textil, heminredning Kristinekulle gård, Karlsviken www.kristinekullegard.se Kaffemaskiner Be-Ing-You HB, Lemensjö 073-1810707 Second Hand Butik - Kläder, prylar, loppis Ankaret Långviksmon 0662-300 36, 070-368 89 77

HANDEL

Gården i Långsjön

Egen korvtillverkning

Gide Get, Djuptjärn

Getostar, självbetjäning i kylskåpet dygnet runt.

Maria Gimbergsson, Nyliden

Gurka, jordgubbar, ägg mm

Kallmyra Mohair

Mohairprodukter från egna djur

Byhäxan Gårdsbutik, Björnsjö

Tunnbröd, hemägg, hantverk mm

GÅRDSBUTIK

Björna Gym bjornagym@gmail.com, Jollen, Långviksmon facebook: Skrotverksta’n Kerstins Udde, Trehörningsjö* 070-6363525 *Öppnar senare under året

GYM, VATTENGYMPA

Westbergsmaskinrep.se, Movattnet Håkan Persson Maskin, Långviksmon Flygsjö Maskintjänst Björna Gräv & Schakt

GRÄVNING

Örnsömnad, Långviksmon

GARDINTILLVERKNING

Robert Andersson, Bränna Långviksmon

FRILUFTSARTIKLAR

BETONG 070-3489922

FÖRETAG I GIDEÄLVDAL. BJÖRNA, LÅNGVIKSMON, TREHÖRNINGSJÖ OCH GIDEÅ MED OMNEJD.

 HJÄLPREDAN


Nödmat, pumpar,elverk mm

Cross Lake Innovation, Movattnet Loppis TIF Loppis, Trehörningsjö

HUMANITÄRA INSATSER Hoppets Stjärna, Kärrsjö

070-2666770 www.nödmat.nu Instagram: tifloppis

0662-46100

073-1809519

HUNDVERKSAMHET Ingelas hundskola, Lemesjö

070-876 03 87

076-8181239 070-2173729

0662-10478 073-820 40 22

070-6893268 070-210 79 50, 0662-20028

Hunddagis Övik, Hundpensionat Movattnet

Horse, Hound & Human i Rörelse, Movattnet HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER Hjälpande händer, Trehörningsjö Brunos Servicecentral, Kärrsjö HÅRVÅRD Lissans Frisering, Björna Salong M, Långviksmon HÄSTVERKSAMHET Emmas hovvård, Kantsjö Gideå Basjkirhästar 073-0281810

Barfotaverkning, bootsutprovning o kurser

Made by Maria Egnor, Hemling 072-7060913

070-6630270, 512140

Kör häst och vagn/släde på uppdrag

Ridskola, showkläder, hovslagare, hästsmycken mm

Torgny Klavevik, Långvattnet INREDNING Hotellinredning

Perfect Match Interior AB, Långviksmon Heminredning/Styling

070-3468650

073-8151283

Lena M Design- for a balanced lifestyle, Långviken 070-9225956 IT Sundown IT, Hundsjö JAKTARRANGEMANG Slir Deer Hunting, Kärrsjö

JORDBRUK 070-6022530 070-5142781 0663-41033 073-0548062 0662-10137 070-2116948 070-363 22 74 070-6528926 070-6991082 070-3621043 070-334 48 62 073-8101917

Bosse Näslund, Lemesjö 070-3165660 Brånaform, Märta Lindqvist, Kärrsjö 070-2521437 Smidig, Esmee de Vries, Långviksmon 070-2445630 Horse, Hound & Human i Rörelse, Movattnet 070-876 03 87

MASSAGE

SKOGSMASKINTJÄNSTER

MAT & CAFE Mat, tårtor, catering

0662-30300 0662-20175

073-0548062 073-077 70 31 073-077 70 30 0662-10500

0663-50137 070-3926687 070-2618185

070-6487832 070-6496898 076-8455948 0663-40221

Tommys Gallringstjänst WF Ren & Skog, Studsviken Skogsjonas, Kärrsjö

072-7060913

Blomströms Timmer och Finsnickeri, Lemesjö BoochBygg i Långviksmon AB Bråna Timmer, Johan Giek, Kärrsjö Byggnadsservice HB i Långviksmon Ivan Forsman, Trehörningsjö Jonny Sahlen Bygg i Hemling AB

070-6832799 070-522 88 16

073-0781307 070-2110662 073-828 87 66 070-317 59 83 070-2342746 070-6557842

SNÖRÖJNING

Rolf Lindströms Åkeri AB, Långviksmon Långviksmon Cement AB, Långviksmon André Karlsson, Kantsjö Skogsjonas, Kärrsjö

SPRÄNGNING

Andre Karlsson, Kantsjö Torgny Klavevik, Långvattnet

0662-21084 072-7060913

070-2242741 070-3489922 0662-21084 070-2618185

Panel o listhyvling, finsnickerier, fönsterrenovering

Mia´s Alltjänst, Näset Svennes bygg & alltjänst, Lemesjö

SNICKARE

Uppdrag med häst i ömtålig terräng

Torgny Klavevik, Långvattnet

SKOGSRÖJNING

Torsbackens Traktortjänst AB NK Trä & Traktor, Hemling Kvista skog AB, Hemling Skog & maskin i norr AB, Björna Forsbergs Bygg o Anläggningar AB, Önskanäset Kantsjö skogstjänst AB Dahlbergs Björna AB NN Skogstjänst AB Millas Mat o Cafe AB, Långviksmon Trapper Inn, Trehörningsjö

0662-20175 0662-43006

Hemlagade matlådor 7 dagar i veckan

Tresjö Macken Björna Pizzeria o Restaurang

MUSIK

Näsbacka Gård, Näset Ulf Noren, Näset Bergvattnets farm Mikael Salomonsson, Torsbacken Erikssons Lantbruk, Björnabyn Kjell-Ove Molin, Trehörningsjö Magnus Samuelsson, Björna Movattnets DMD HB Gården i Långsjön Gide Get, Djuptjärn Kerstin Grundström, Björna Edlunds Lantbruk, Trehörningsjö KONST/ILLUSTRATIONER

070-376 99 39

076-7996574

070-6116292 070-6355524

076-8241827 070-3621043

0662-10341 070-6125311 0662-10602 070-659 57 90 076-8305948 0731-810707 0662-30123 0663-40363

Försäkringskador, Service, Reservdelar, Tillbehör WestbergsMaskinRep.se, Movattnet 070-5150294 www.westbergsmaskinrep.se

REP AV SKOTRAR, ATV, TRIAL , RESERVDELAR

Björna Motor & Grävservice HB Björna Bil & Motor D.Dahlberg, Björna Tords el & dieselteknik, Lemesjö Romoda, Björna Bennys Garage, Lemesjö Långviksmons Bilservice, Bo Sahlen Svesses Mek, Gideå

REP AV MOTORER & FORDON

Helens Administration, Björna Strandbergs Konsultbyrå, Bergvattnet Irenes Ekonomi & Admin. Teknik, Movattnet Sören Östman, Djuptjärn

REDOVISNING

Vin, whisky, öl, Cognac, choklad mm. Strandbergs Dryckeskonsult, Långviksmon

PROVNINGAR

Peter Grundström & Agneta Olzzon, Leding

070-5294233

070-5142769 070-5810659 070-2248555 070-4972622

Brånaform, Märta Lindqvist, Kärrsjö 070-2521437 Trädgårdskonst i Hundsjö 0738391002, 0706664479 KONSULTER Contrea, Trehörningsjö Sjöings aktiebolag, Björna Sondells IBC kontroll, Långviksmon S Englund Consulting, Långviksmon. LEASING Sama AB, Långviksmon LIVSMEDEL ICA Nära Flärke 0663-50010 Coop Nära, Björna 0662-10030 Coop Nära, Trehörningsjö 0662-20027 Storsjöbygdens Lanthandel. Långviksmon0662-30315 ICA Nära Hemlings lanthandel 0662-31006 Gideå Livs 0663-40050 LIVSSTIL Hälsa och personlig utveckling

Lena M Design- for a balanced lifestyle, Långviken 070-9225956 Förebyggande hälsa

Be-Ing-You HB, Lemesjö

073-1810707, 073-1809519


R U N T O M . Magasin Gideälvdal

115


 STAFETTPINNEN

Catarinadkvist n i L . n e r u t a n i a r a v älskar att

Lockstatorpskvarnen – en sevärdhet i Gideälvdal

Den gamla kvarnen i Lockstatorp är en kulturskatt väl värd ett besök. TEXT OCH FOTO: ”STRÖM”

D

en timrades upp 1850 för att betjäna fyra fastigheter. Den har vid flera tillfällen genom året genomgått nödvändiga reparationer vilket gör att det än idag är möjligt att mala mjöl i kvarnen. Den senaste renoveringen gjordes 2011-2012 av Björna Hembygdsförening i samarbete med Murberget Länsmuseet Västernorrland och många ideella arbetstimmar. Lördag den 7 juli arrangerar Björna Hembygdsförening tillsammans ”Gubbröran” den årliga kvarnfesten. Då blir det malning av mjöl i den gamla kvarnen, underhållning av Skogsfalke, försäljning av hamburgare och fika. Det blir en trevlig dag att umgås ute i naturen vid den fina Lockstatorpskvarnen.•

Vi träffades en av alla dessa fantastiska vårkvällar på Kerstins Udde och pratade om livet i stort och smått för att knåpa ihop stafettpinnen. – De säger att det ska bli kallare nu igen och jag som vant mig vid att gå med kortbyxor, säger Catarina Lindkbvist och skrattar lite. TEXT OCH FOTO: THERESE EDIN

F

ör en campingägare är vädret något som har stor betydelse och vi konstaterar båda två att det inte går att veta hur vädret kommer bli. –Vi har just bytt ut soffan här i samlingsrummet. Det känns roligt för alla campinggäster att ha ett hemtrevligt rum att umgås i och allra helst för de som bor i tält som är lite väderoskyddade, säger Catarina. Sommarnumrets stafettpinne är en av ägarna till Trehörningsjö Camping och Stugby. Bara för några veckor sen blev det klart att hon även köpt Kerstins Udde tillsammans med sin syster Sara Lindquist och svägerska Erica Hansdotter (mer om det i ett annat reportage i tidningen, red. anm.). Catarina är till vardags även förskollärare i F-3 på Trehörningsjö skola där hon har huvudansvaret för förskoleklassen och jobbar även på fritids. – Jag flyttade till Umeå och pluggade till förskollärare direkt efter gymnasiet och fick efter examen ett vikariat på Trehörningsjö skola. Från 1998 jobbade jag sen på förskolan Smultronet i Långviken till dess det lades ner och då började jag jobba på Anders Erikssons jordbruk i Näset.

Innan det blev Trehörningsjö skola igen så hann jag även med att jobba en sväng i Nyåker, men sedan 2010 har jag varit på skolan här i byn, berättar Catarina. Hemma hos Catarina och André är alla barnen stora och det är också en av anledningarna till att de kunde göra satsningen med att först köpa campingen och sedan Kerstins Udde. – Jag och André träffades redan 1996 så våra barn är ju 14, 17 samt 20 år och klarar sig själva men de får även hjälpa till på campingen. De är väldigt duktiga på att ställa upp! Själv är Catarina från sex års ålder uppväxt på ett jordbruk i Kärrsjö som den äldsta av fyra syskon. – Där fick man lära sig att arbeta och hjälpa till tidigt på gården. Med dagens mått mätt var det inget stort jordbruk, cirka 12-13 mjölkkor, men det var lagom stort för du lärde känna varje ko. Idag kan det lätt bli lite opersonligt då du ofta måste ha så många kor för att driva ett lönsamt jordbruk, berättar Catarina. Just det faktum att föräldrarna drev jordbruk och alltid var hemma är något som Catarina minns som väldigt fint. – Det allra bästa var de fina sommarkvällar när mamma och pappa gjort klart ladugården och vi tog en cykeltur hela familjen för att grilla, säger Catarina och minns tillbaka. Just att vara ute i naturen och fiska är något som hon gillar mycket och allra helst i stugan uppe i Marsliden, där de även kör skoter för att ta sig ut och njuta av naturen till fullo. – Men förutom att vara i naturen gillar jag även att läsa, helst läser jag kriminalromaner, säger Catarina.•

CATARINA LINDKVIST

NÄSTA NUMMER

FAMILJ: Sambon André Karlsson, sönerna Gustav, 14 år, Edvin, 17 år, och Alfred, 20 år. BÄSTA EGENSKAP: Glad och positiv.

9 sep BOKA ANNONS SENAST 19 AUG

116

SÄMSTA EGENSKAP: Dålig på att slutföra projekt innan jag börjar med något nytt. MOTTO: Om du kan inte säga något snällt så säg ingenting alls. BÄSTA MED GIDEÄLVDAL: Naturen, lugn och ro. LÄMNAR ÖVER TILL: Pernilla Berglund.

R U N T O M . Magasin Gideälvdal


Kontakta os så berät arvi mer! Nor lands största återförsäljarnät med 12 anläg ningar från Kiruna i nor til Sundsval i söder. Vi är en stor och tryg partner med många års erfarenhet av Volkswagen Transportbilar. Välkommen in!

nds

Utrustad med: Fyrhjulsdrift, 8-stegs automatlåda, fjär styrd dieselvärmare, bi-xenonstrålkastare med LED-varsel jus, dragkrok, back amera, radio ”Composit on Media”.

Norrla

EDITION

Norrland Edition. Rustad för svenska vägar!

Visste ni att Norrland utgör 59% av Sveriges yta? I Norrland hittar du gruvindustri, stora vattenkraftverk och Höga Kusten med sina berg och dalgångar. Kort och gott, i Norrland har vi långa sträckor väg, varierande topografi men också en vacker omgivning! Det här är vår vardag och därför kan vi på Volkswagen Team Transportbilar kalla oss för experter på Transportbilar. Vad har vi då gjort för att göra det enklare för dig som kund? Jo, vi skapade inte en utan tre stycken Norrland Edition-bilar, en färdig lösning anpassad för Sveriges vägar och klimat!

Caddy skåp 2.0 TDI 4Motion Norrland Edition 224.900 kr exkl. moms.* Ord. pris 248.420 kr exkl. moms.

Al a priser gäl er för företag och är angivna exkl. moms. Begränsad up laga, gäl er så långt lagret räcker. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

Utrustad med: Fyrhjulsdrift, fjärrstyrd dieselvärmare, bi-xenonstrålkastare med LED-varselljus, komfortpaket, dragpaket, pluspaket, radio ”Composition Media”, backkamera. *Inklusive 4.500 mil och fri service i 36 månader.

Transporter TwinCabin 198 hk DSG 4Motion Norrland Edition 499.900 kr exkl. moms. Ord. pris 553.545 kr exkl. moms.

Utrustad med: Fyrhjulsdrift, svensk högkvalitétsbyggnation av mellanvägg, säten från SN-fordonsinredning, dragkrok, LED-strålkastare, navigation, komfortpaket, pluspaket.

Amarok Highline 258 hk Automat Norrland Edition 326.900 kr exkl. moms. Kontakta oss så berättar vi mer! Norrlands största återförsäljarnät med 12 anläggningar från Kiruna i norr till Sundsvall i söder. Vi är en stor och trygg partner med många års erfarenhet av Volkswagen Transportbilar. Välkommen in!

Ord. pris 362.100 kr exkl. moms. Går att uppgradera till Aviator II eller Aventura.

Nordemans bil, Örnsköldsvik, Lycksele

Utrustad med: Fyrhjulsdrift, 8-stegs automatlåda, fjärrstyrd dieselvärmare, bi-xenonstrålkastare med LED-varselljus, dragkrok, backkamera, radio ”Composition Media”.

Alla priser gäller för företag och är angivna exkl. moms. Begränsad upplaga, gäller så långt lagret räcker. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.

Nordemans bil, Örnsköldsvik, Lycksele

R U N T O M . Magasin Gideälvdal

117


Upptäck vackra Gideälvdal! Nu är äntligen sommaren här. Vi har i detta nummer lagt fokus på turism och det vackra som finns att se och upptäcka i vår bygd. Du kan läsa om Batteribacken, Urskogsleden, Lockstatorpskvarnen, den gamla Aspselebron, Skallbergsgrottorna och badplatser i Gideåtrakten. Det bästa sättet att hitta ännu mer information och platser att upptäcka är genom att kika in på vår hemsida: visitgidealvdal.nu. Här finner du all information du kan tänkas behöva om boende, sevärdheter, upplevelser, service, turistinfo och fiske. Via vår hemsida kan du hitta åt alla Fiskevårdsområden och hur du löser fiskekort för just den plats du vill fiska på likväl som du kan se på vilka platser det finns hjärtstartare utplacerade. Innehållet på vår sida är brett och vi vill gärna att du hjälper oss göra det ännu bredare! Om du kommer på något som borde finnas med får du gärna skicka ett mail till info@bygdsamgidealvdal.se.

Hos oss kan du: • Ta ut pengar • Göra kontoinsättningar • Sätta in dagskassor • Lösa in värdeavier • Betala räkningar • Beställa resevaluta

Välkommen till Gideälvdal!

I sommar när du lägger ut bilder på sociala medier får du väldigt gärna tagga dina bilder med något av följande: gideälvdal, gideälven, björna, långviksmon, trehörningsjö och gideå. Då kanske din bild hamnar i vårt flöde på vår hemsida.

emsidan visitgidealvdal.nu hittar ormation om sevärdheter, boende, du har en smartphone kan du tten ochOm annan enkelt scannaturistinformation. vår QR-kod, som finns i både vår annons och här nedan, för

enkelt allt behöver för din att ta du dig direkt till vår hemsida. TEXT: THERESE på EDINett ställe! else i Gideälvdal Vardagar: Lördag: visitgidealvdal.nu visitgidealvdal.nu

10-18 10-13

Telefon: 0662-30315

STUDIEBESÖK, BORTAMATCH ELLER SÄLLSKAPSRESA? VI HAR LÖSNINGEN FÖR ER!

Telefon 0662-104 15, 070-314 10 58 • info@ulandersbuss.nu • www.ulandersbuss.nu

118

R U N T O M . Magasin Gideälvdal


NÄRARBETSPLATS

ALLT UNDER ETT OCH SAMMA TAK! NÄRARBETSPLATS

TACK FÖR  VAD   ANKARET DU   GJORT

FIRAR 20 ÅR

under det  gångna  året  för  att   hjälpa   människor   behov!   Lördag 29i  juni KLÄDER   kl.DINA   10.00-15.00 OCH   PRYLAR   BEHÖVS!   60kr kassen • Tårtfika 20 kr till stora rabatter Vi  oChans mvandlar   dem  till   b istånd.

Godisregn • m.m. Vi tar  tacksamt  emot  alla   ÖPPETTIDER slags   saker   ill  försäljning. Tis, ons, fre t11-17 • Lör 10-13

1 dag i veckan finns Frida på plats i Långviksmon. Lomvägen 2, Långviksmon.

Drop In – Välkomna!

Boka tid: www.smidig.info

SECOND HAND - LÅNGVIKSMON Tel. 0662-300 36, 070-368 89 77 Tel 0662-300 36

Öppettider: Tis-fre 11:00-18:00, lör 10:00-13:00

eller 070-244 56 30

Den gamla Aspselebron 100 år

Dipl. Massageterapeut Esmee de Vries Långviksmon

www.salongm.se

– en sevärdhet i Gideälvdal TEL 0662-303 00

Dagens rätt

MÅN-FRE 10-18  LÖR 10-13 Tel 0662-303 15

måndag–fredag 10–13.30

Seniorlunch 65kr Första onsdagen varje månad. (ord. pris 85kr)

Pubkvällar • Catering & matlådor • Sallad & pajer • Smörgåstårtor & smörgåsar

Vi har Rölunda • Plantjord • Täckbark • Kogödsel • Toppdress

Ca 7,5 mil norr om Örnsköldsvik utanför Aspsele, på gränsen mellan Västernorrland och Västerbotten, ligger den gamla stenvalvsbron som byggdes över Gideälven och var klar 1919. Det är i år 100 år sedan bron stod klar för att användas, ett fantastiskt byggnadsverk som verkligen är värt ett besök. TEXT OCH FOTO: ”STRÖM”

SEMESTERSTÄNGT VECKA 28-31 Övriga öppettider och arrangemang se www.langviksmon.nu Restaurang Milla´s på facebook Fullständiga rättigheter

Öppettider drop in: Lör-Sön 12.00-18.00 v.27-31 öppet 12.00-18.00 varje dag! Caroli Hammerhead med Honda 270cc motorer.

DUBBELKART

 vargkartracing@gmail.com | www.vkrc.se R U N T O M . Magasin Gideälvdal

VKRC har även en anpassad till handikappade och för att skjutsa barn. Välkomna in och prova!

119


 JÖRANS BLOGG

Örnsköldsviks omland en ovärderlig tillgång T E X T:

Jag har i en tidigare blogg beskrivit den underbara natur som omger tätorten. Särskilt har N jag hyllat naturen i LU N DBERG och omkring Gide älvdal. Den är alldeles unik och fullt i klass med många andra attraktiva turistområden. Det land som efter den senaste istiden som en ren och obesmittad jungfru steg ur havet för att så småningom visa sin underbara skönhet har allt man kan önska sig. För den som turist reser för att bibringa sig oförglömliga naturupplevelser är området alldeles perfekt. En vandring genom de milsvida tallmoarna med barrströdda stigar genom den öppna stamskogen är en upplevelse man sent glömmer. En stunds rast vid den porlande bäcken med en kaffepanna över lägerelden kan bli ett minne som styrker inför långa gråa arbetsdagar. En huggvillig fisk som för en stund rör upp den lilla skogstjärnens spegelblanka yta. Vilket motstånd den ger innan den slutligen rensad och insaltad ligger och fräser i den medhavda sotiga stekpannan. Listan över attraktiva turistmål kan

RA

göras lång och inbjuder till städse nya upptäckter. Men i det här inlägget vill jag hylla människorna i vår bygd. Sedan urminnes tider har de varit kända för en lång rad goda egenskaper. De första nybyggarna som så småningom kunde finna näring ur de små tegarna de brutit ur den karga jorden var hänvisade till ett strävsamt liv som av och till var fyllt av svårigheter. De var alltid kända för sin ärlighet och hjälpsamhet. Den goda sammanhållning de hade blev den styrka som bidrog till att de kunde fortleva släktled efter släktled. Jag tänker också på alla de som slet för sin magra utkomst med skogsarbete, timmerkörning och flottning. Under vidriga förhållanden i dragiga jordkulor och med yxa och timmersvans i meterdjup snö tog de fram miljontals timmerstockar. De ofta barnrika familjerna i de små röjningarna och boställena hankade sig fram med vattvälling, potatis och saltlake. Under en lång tid betecknade man området som överbefolkat viket inte gjorde livet lättare. I dag har urbaniseringen gjort det allt glesare på landsbygden. Ja, en del talar till och med om glesbygd, ett ord

jag inte gillar alls. Men det är i stort sett samma människor som i stor utsträckning har sina rötter i den gamla bonde och brukarkulturen. De har i grunden samma ärliga och framsynta strävan att finna arbete och utkomst för sig och sin familj. Som bofasta har de en, som jag tycker, hedervärd strävan att bevara och även utveckla den bygd de så innerligt älskar. Dessvärre är det så att många som lever i stora samhällen och stadsbildningar inte har kunnande nog för att rätt begripa det värde som en levande landsbygd har. Men den senaste tiden är det också många unga familjer som insett rikedomen i en lugn och trivsam livsmiljö. Och därför inrättat sina liv i förut nästan döda byar. I det sammanhanget vore det en god gärning om många hus och fastigheter ute på landsbygden som inte bebos eller brukas kunde ställas till förfogande för de många som egentligen vill bosätta sig i vårt område. Man skulle nog förnya en sådan inventering. Nu är det också trendigt att många människor i överbefolkade städer i Mellaneuropa har upptäckt det enorma värde som ligger i en livsmiljö nära naturen. De drivs på flykt när de blir varse den

oerhörda miljöförstöring som råder omkring dem. De har nämligen insett de möjligheter som en naturnära tillvaro ger dem. Tyvärr är det så att många som tar del av utvecklingen på landsbygden tycker att det bara är eländes elände. Jag har i viss mån reagerat mot detta och tycker vi skall vara stolta över vår bygd och i alla sammanhang visa på alla de goda krafter som på sikt kommer att förändra synen på den. Vi skall tala om att inom vårt område Gide älvdal finns alla goda förutsättningar för en god tillvaro och ett rikt liv. Inklusive arbetstillfällen vid alla de små företag som finns. Vi behöver till exempel inte bygga något kulturhus, det har vi Gideå. Vad man kanske kan reagera på är den njugghet som stat och kommun visar gent emot landsbygden. Ofta sker det i form av uddlösa projekt som i förlängningen inte får någon varaktig effekt. Utan en levande livskraftig landsbygd dör även tätorten. Jag har myntat ett begrepp som vi tillsammans skall ta till vårt hjärta: SATSA PÅ LANDSBYGDEN, DET LÖNAR SIG!•

GLASBÄRANDE BYGGSYSTEM aluminium och stål www.alab.com

WWW.SWG.NU 120

R U N T O M . Magasin Gideälvdal


-Vet du var ditt barn är eller  vad ditt barn gör?

KÄRLEK ÄR ATT BRY SIG

Du är den viktigaste personen i ditt barns liv. Var intresserad och våga fråga. Trevlig sommar! Tips för föräldrar och vuxna: www.iq.se/tonarsparloren

ÖRNSK ÖLDSVI K

www.ornskoldsvik.se/bra

R U N T O M . Magasin Gideälvdal

121


Två veteranfordonsträffar i Gideå i sommar F

Somrarna 2017 och 2018 har fyra veteranfordonsträffar hållits på Hembygdsområdet i Gideå. Nu satsas det på ytterligare två fordonsträffar under sommaren 2019. TEXT OCH FOTO: ELENOR GIDLUND

rank Wernflo, som är koordinator för detta med många goda fordonsintresserade kamrater vid sin sida, poängterar särskilt att det är veteranfordon i alla dess former som är intressanta och hoppas på 90 fordon vid varje träff. Det kommer att bli en röstning om träffarnas finaste fordon. Fika och hamburgare kommer att finnas att köpa, och

det behövs många serveringsfixare, då cirka 200 personer är fikasugna. Vi har hittills fått njuta av veteranbilar, -mopeder, -motorcyklar, -minibussar, -husvagnar, -traktorer, -lastbilar. Roligt är det också med 50och 60-talsklädda bilförare/kartläsare, campingväskor och tillhörande bil/ mc–hundar.

Torsdagskvällarna den 11 juli och 8 augusti är det bara att komma, med eller utan veteranfordon. Ingen föranmälan krävs. Arrangör och inbjudare är Gideå Hembygdsförening.•

Gideåpistol laddar för VM Under maj månad har Nordiska mästerskapen i skytte anordnats i Gideå. Just Nordiska mästerskapen är som ett genrep inför det VM som klubben Gideåpistol kommer anordna nästa år under samma period. TEXT: THERESE EDIN FOTO: TOM JONSSON

D

et finns vissa skillnader mellan årets och nästa års tävlingar men de är inte så stora utan rör sig om att under Nordiska mästerskapen tävlas det i 16 grenar och under VM tävlas det i 14. I maj var det fyra grenar för gevär och tolv grenar för enhandsvapen och oftast är det pistoler. Endast två grenar är för revolver. Det som skiljer en pistol från revolver är det roterande magasinet som många kanske känner igen från gamla filmer. Gideåpistol är en klubb som är flitig på att anordna mästerskap. I juni anordnar man även SM i Magnum precision och då finns det sju olika grenar att delta i men du väljer själv hur många du ställer upp i. På likadant vis är det med metallsilhuett som det först tävlas i under

122

Nordiska Mästerskapen i maj för att sedan tävlas i SM under juli/augusti. Det här innebär att det finns stora chanser till fina förberedelser inför VM 2020 för alla tävlande som deltar i Gideå under våren och sommaren. Under VM nästa år kommer även klubben att behöva hjälp av fler föreningar för att ha tillräckligt med funktionärer. Det behövs cirja 20-25 personer per dag under tolv dagar, vilket innebär en stor organisation. – Här har andra föreningar chansen att tjäna en slant till sitt arbete genom att hjälpa oss med att exempelvis resa upp metallfigurerna, säger Tom Jonsson, ordförande i Gideåpistol. Just metallsilhuett är den mest publikvänliga tävlingsformen. Då skjuts det på utskurna metallsilhuetter som föreställer kyckling, gris, kalkon och bock som faller vid träff. Avstånden för enhandsvapen är 25-200 meter och för gevär är det 200-500 meter. – Det är lätt för publiken att se om de tävlande träffar i Metallsilhuett jämfört med Magnum Precision där du måste titta i kikare. Om du kommer som publik på tävlingar måste du ta med dig hörselskydd och skyddsglasögon (solglasögon brukar också fung-

era) men självklart finns det kaffe och kaka att köpa på plats, berättar Tom. Skytte är en av de sporter som har störst åldersspridning på sina deltagare. Du kan delta även om du inte är myndig så länge du har målsman med dig. – Åldersspridningen i vår klubb ligger någonstans från tio år upp till runt 80 år, berättar Tom. Om man är intresserad av att börja kan man ta kontakt med klubben för även om

vårens kurser är fullbokade så kan man anmäla sitt intresse. För att bli godkänd får man räkna med att det tar hela sommaren innan man skjutit godkänt och när du varit aktiv i ett år och är godkänd kan du söka för eget vapen. Till dess har föreningen vapen som du kan låna vid de träningstillfällen som ges.•

R U N T O M . Magasin Gideälvdal


Flygplatsrestaurangen En hållbar restaurang där menyn ständigt utvecklas

Lunchservering

Seniormåndag

Söker du boende eller lokal – kontakta oss.

för endast 65:-

0660-103 00 www.nordek.nu

kl. 11.00-13.00

Pris 85:-

Varje måndag äter seniorer lunch

Se vår meny på lunchguiden.nu Tel. 073-092 14 42 Följ oss på facebook @flygplatsrestaurangen

R U N T O M . Magasin Gideälvdal

123


Kvinnofrukost i Trehörningsjö lockade 34 till Pingstkyrkan En lördagsmorgon i april bjöd vårvintervädret på sin allra bästa sida med strålande sol. Det passade utmärkt för just denna morgon hade vi, några tjejer från församlingen Missionskyrkan Långviksmon/Pingstkyrkan i Trehörningsjö, en kvinnofrukost inplanerad i Pingstkyrkans lokaler i Trehörningsjö. TEXT: LINA STAV

FOTO: THERESE EDIN

Vi siktade på att det skulle komma runt 30 personer och det var inte en så tokig gissning, för 34 stycken satt till bords när vi räknade efter. Det sorlades friskt och det var kvinnor från 25 år till 88 år från lite olika ställen runt om i bygden. När alla hade tagit en och två gånger av frukostbuffén dukade vi av och det serverades ”efterrätt”; en smarrig tosca på kladdkakebotten i muffinsform. Sedan var det dags för morgonens gäst Eva-Lotta Norberg att börja dela med sig av sitt liv. Eva-Lotta, som till och med tonåren är uppvuxen i Långviksmon och igenkänd av flera i byn, inleder med att säga hur hon alltid uppfattats som glad och utåtriktad och full av energi. Många nickar och så bryter hon med att säga att det inte alltid varit så. Hur det har funnits en period i hennes liv där tyngden från allt jobbigt som varit, samlats på hög och dränerat henne på viljan att leva. Hela rummet sitter knäpptyst och lyssnar på hur hon förklarar vad det är som gjort att själen blivit så nedtyngd. Hennes berättelse, där det skaver, känns som allas vår berättelse. Olika händelser som gjorts och saker som sagts till oss medvetet eller omedvetet kan ge oss sår som värker djupt i själen genom livet om de inte tas itu med. Tiden läker inte alla sår. Nyckeln till hennes helande, både psykiskt och fysiskt (ledvärk), kom av att hon uppfattade att Gud bad henne ringa upp och be någon som gjort henne illa om att förlåta henne för det dåliga hon hade bidragit med i relationen. Hon löd den rösten och all fysisk värk försvann efter det telefonsamtalet och på den vägen började också de inre knutar lösa upp sig. Vi gick alla från denna kvinnofrukost med en rejäl ”boost” av ”vår” om definitionen är att nytt friskt liv kommer upp ur det gamla frusna när ljuset och värmen får lov att skina in. Denna morgon gav mersmak och vi tänker absolut att det får bli fler sådana här framöver.•

124

Elin och Magnus lämnade Stockholm för Långviken I vintras var det många som blev nyfikna i Trehörningsjötrakten när en gård i Långviken blev såld till ett ungt par från Stockholm. Helt plötsligt var det inte bara hemvändande ungdomar som börjat skaffa sig hus och gårdar i bygden utan nu var det fler som upptäckt vilken fin bygd vi har. TEXT OCH FOTO: THERESE EDIN

T

ill Långviken har Elin Nilsson och Magnus Sandell, 28 respektive 29 år gamla, flyttat från Stockholm. Ingen av dem har någon koppling till området eller än mindre hade de varit så här långt norrut när de köpte huset. – Jag är uppvuxen i Aspåsnäset utanför Krokom i Jämtland, och bodde i Östersund från tolv års ålder till dess jag tagit studenten. Därefter flyttade jag till Stockholm och sökte både jobb och bostad och blev kvar i cirka åtta år, berättar Elin. I Stockholm hittade hon inte bara jobb utan även kärleken på jobbet. – Vi träffades när vi båda två jobbade i köket på Fridays, en restaurang på Stureplan, berättar Magnus som är född och uppvuxen i Danderyd. Just i köket trivdes Magnus och han fortsatte att jobba sig upp och lära sig genom att få jobba som kock på flera restauranger. Han har bland annat jobbat på Erik Lallerstedts restaurang Gondolen. – Där stod jag vid fiskbänken i tre år och det jobbet var väl min restaurangskola, där fick jag verkligen lära mig allt och jag stank fisk varje dag jag kom hem, skrattar han. Sen har jag även jobbat på restaurang Djuret, som ligger i Gamla Stan, och där tog vi tillvara på hela djur och gjorde avsmakningsmenyer som sedan byttes ut en-två gånger i månaden. Det var väldigt inspirerande och utvecklande eftersom du behövde lära dig ny meny väldigt ofta.

När de köpte huset i Långviken och flyttade upp i januari var det ingen av dem som hade ett jobb. – Jag har under ett och ett halvt års tid läst Food & Beveragemanagement vid sidan av jobbet och det slutförde jag nu i mars. Jag ville bredda min kunskap till mer än att bara laga god mat och allra helst när vi visste att vi ville flytta uppåt i landet, säger Magnus. – Ja det är något som vi har känt under en längre tid, att vi ville flytta norrut för att få mer livskvalitet. I Stockholm kan du bo i samma trappuppgång som någon utan att veta vilka de är och vi ville få möjlighet till mer betydelsefulla relationer och naturen inpå knuten, berättar Elin. Vi har dessutom velat ha hund så vi skaffade två schäfervalpar tre dagar efter att vi flyttat in, skrattar Elin. Elin jobbade under sin tid i Stockholm på ICA och har även gått deras interna ledarutbildningar och nu jobbar hon extra på ICA i Örnsköldsvik. – De flesta som gick ledarutbildningarna ville driva stora butiker som MAXI men jag tycker om de små lanthandlarna. Bland det bästa på veckan är när vi åker och veckohandlar i Flärke, berättar Elin lyriskt. Just jobb löste sig väldigt fint för dem båda, Magnus har fått jobb som kock på Linnea & Peter och Elin kommer, förutom det extrajobb hon har, att jobba på Systembolaget i Nordmaling under sommaren. – Vill man jobba så finns det jobb och vi är beredda på att jobba med allt, konstaterar Elin. Flexibla och positiva är något som verkligen genomsyrar paret och känslan när jag träffar dem är att de är väldigt lättsamma. – Vi trivs väldigt bra här, det är oerhört vackert och alla hälsar och är så trevliga. Vi ser verkligen fram emot att se när allt blir grönt och vi kan odla vår egen potatis och grönsaker, säger de båda entusiastiskt.•

R U N T O M . Magasin Gideälvdal


Privatleasing. Det enklaste sättet att köra en Volkswagen.

Tiguan TSI 190 DSG 4MOTION Executive Edition. Med fyrhjulsdrivna Tiguan tar du dig enkelt fram även när väder, vind och underlag är tufft. Alltid med hög säkerhet – många av de mest avancerade säkerhetssystemen är standard. Just nu ingår bland annat dragkrok, backkamera, parkeringsassistenten Park Assist, fjärrstyrd parkeringsvärmare, 18 tums lättmetallfälgar och elmanövrerad baklucka.

Golf Sportscombi TSI 115. Kampanjpris från 221 400 kr. Privatleasing från 3 095 kr/mån inkl. service.

Kampanjpris från 308 700 kr inkl. Dragpaket. Privatleasing från 3 295 kr/mån inkl. service.

Golf TDI 115. Kampanjpris från 224 900 kr. Privatleasing från 2 995 kr/mån inkl. service.

Golf Sportsvan TDI 115. Kampanjpris från 238 900 kr. Privatleasing från 3 195 kr/mån inkl. service.

Bränsleförbrukning blandad körning från 4,8 – 8,9 l/100 km. CO2-utsläpp från 126 – 202 g/km. Skattegrundande CO2- utsläpp från 109 – 162 g/km. Miljöklass Euro 6. Erbjudandet gäller tom 2019-08-31. (För Tiguan gäller erbjudandet t.o.m. 2019-06-30). Volkswagen Privatleasing 36 mån, 4 500 mil, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (maj 2019). Övermil och onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Volkswagen Serviceavtal ingår. Ändringar av körsträcka, ränta, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Vi reserverar oss för ändringar och avvikelser.

Nordemans Bil AB Ångermanlandsgatan 21, ÖRNSKÖLDSVIK, 0660-579 90 www.nordemansbil.se,

R U N T O M . Magasin Gideälvdal

125


Rapport från

När denna tidning dyker upp i våra brevlådor har vi redan hunnit avverka Europadagen, Företagarkväll och skolavslutningar. Det har varit en intensiv vår där vi hunnit med mycket och där

våra fantastiska företag har hunnit utvecklas för bygdens framtid. Valborg firades ordentligt på flera håll runt om i vår bygd. I Långviksmon uppträdde Simon Ådahl och i Trehörningsjö skapades en Valborgsmässokör och det fanns möjlighet att prova på boule innan det blev dags för fackeltåg till brasan på Kerstins Udde. När vi nu tittar framåt mot sommaren så har vi ingen aning om hur vädret kommer att bli, det enda vi vet är att vår bygd har fantastiskt mycket att erbjuda oavsett väder och du kan hitta alla våra pärlor på vår fina hemsida visitgidealvdal.nu. Vi har även skrivit lite om några sevärdheter i detta nummer som du kan läsa om och se inspirerande bilder. Är det fiske du är intresserad av så hittar du även information om det på visitgidealvdal.nu. Om du lägger upp bilder på Instagram får du gärna tagga med någon av våra ortsnamn så kanske din bild hamnar på vår hemsida! Vi ser just nu många hus runt om i vår bygd som står näst intill övergiv-

na, eller så används de endast en vecka per år. Vi står i en fas där det är många unga människor som vill flytta till landsbygden, som väljer bort stress och hets till förmån för ett liv med kvalitet. Ett liv på landet med naturen inpå knuten. Men vi behöver din hjälp för att hjälpa unga människor att flytta ut på landet, så att vi håller landsbygden levande. Har du ett hus som bara står för att det tillhör ett skogsskifte? Skulle du kunna tänka dig att stycka lös huset och sälja det? Självklart kan du sälja med skogsskifte också men många gånger har vi ödehus på grund av att vi endast äger det för att det står på marken vi vill behålla själva. Om du känner att du har en fastighet som du skulle kunna sälja eller om du skulle vilja vara med i en fastighetsgrupp som verkar för att vi ska få lös lediga hus till de som vill flytta ut på landet så kan du höra av dig till info@bygdsamgidealvdal.se. Vi vill även påminna om att använda er av vår evenemangskalender, där både du och vi kan lägga in aktiviteter

som sker i vår bygd! Du kan på ett enkelt sätt lägga in aktiviteter på vår hemsida (https://bygdsamgidealvdal.se/events/) eller meddela oss så lägger vi in dem.• TEXT: THERESE EDIN

Kontakta oss om du har idéer, frågor eller annan information till Bygdsam Gideälvdal. info@bygdsamgidealvdal.se Verksamhetsledare Therese Edin, 0662-10220 verksamhetsledare@bygdsamgidealvdal.se Hemsida: www.bygdsamgidealvdal.se samt https://visitgidealvdal.nu Bygdsam Gideälvdal finns även på Facebook med informationssida samt en Anslagstavla för Gideälvdal. Kom ihåg, det är vi alla tillsammans som gör ett framgångsrikt Gideälvdal och en bygd som utvecklas. Var stolt över din bygd och prata gott om den!

Har du tips på artiklar?

Skicka gärna till info@bygdsamgidealvdal.se

Sommargudstjänster 2019 23/6 kl.11.00

Pilgrimsvandring med Gudstjänst Samling vid Björna Kyrka

27/6 kl. 14.00 Andakt på Björnaborg 7/7

kl. 11.00 Mässa, Björna Kyrka

14/7 kl. 15.00 Friluftsgudstjänst, Bergvattnet 21/7 kl. 15.00 Friluftsgudstjänst, Mattarbodum 28/7 kl. 10.00 Friluftsgudstjänst, Björnsjö 4/8

kl. 12.00 Friluftsgudstjänst, Björna Hembygdsgård

11/8 kl. 18.00 Konsert med andakt ”På sångens vingar” Björna Kyrka 18/8 kl. 14.00 Mässa, Lillkyrkan i Nyliden

Sommarmusik i GideåTrehörningsjö församling Söndag 30 juni 12.30 Gideå Hembygdsgård. ”Sommarlåtar”. Sara Karlsson och Stefan Sjölander. Onsdag 3 juli 19.00 Lomvikens byastuga. Folkliga låtar med vokalgruppen Tres Voc. Onsdag 10 juli 19.00 Gideå kyrka. ”Musikaliska vykort”. Ulf Wedin, flöjt och fagott. Fride Gustafsson, gitarr. Onsdag 24 juli 19.00 Trehörningsjö kyrka. ”En KÄLLA till liv -Tankar & visor om medmänsklighet”. Sara Öhlén och Pelle Nordlander. Onsdag 21 aug 19.00 Gideå kyrka. ”Sommar adjö”. Sara Sjöberg.

www.svenskakyrkan.se/sjalevad/bjornaforsamling Facebook: Svenska kyrkan Själevad, Mo och Björna pastorat

www.svenskakyrkan.se/gidea

GIDEÅ TREHÖRNINGSJÖ FÖRSAMLING

126

R U N T O M . Magasin Gideälvdal


För att underlätta kontakten har vi tagit fram ett speciellt telefonnummer för dessa uppdrag.

ANNONS Ring 010-458 17 60 DIN så hjälper vi dig. Du HÄR? har fortfarande möjlighet att RING framföra felanmälan 0660-29 99 och 60 synpunkter på Örnsköldsviks kommuns webbsida: Micael Holmström • 070-636 71 79 www.ornskoldsvik.se Vi tackar Örnsköldsviks kommun för förtroendet. Svevia AB Ring: 070-2110662 Bo Johansson, Oskar Johansson

Dela väg med oss.

www.gideagarden.se • 0663-400 15

1991

070-

522 88 16 Tel: 0662-20207 • Fax:0662 0662-20147 -220 48 www.glasfiberprodukter.com

NK TRÄ

TRAKTOR AB

www.nk-tra-traktor.se

KALLMYRA MOHAIR Mohairprodukter från mina Angoragetter

www.infoom.se/kallmyramohair 0662-30362 070-6440105

WestbergsMaskinRep.se

Lindströms Bussresor

skinRep.se

Ring oss: 0662-30004

Bygg

0294

www.trakompositprodukter.com

Svennes

maskinrep.se

Långviksmon

försäkringskador

Fr o m 2016-10-03 tar Svevia över driften av kommunala gator, vägar och fastighetsytor inom IBC-control 890 51Björna, Bredbyn och Bjästa. telefon 070-543 25 00

r, laser

Vi besiktar dina IBC-behållare / ADR-tankar

delar, tillbehör



Svevia AB sköter drift av kommunala VI STÖDJER MAGASIN GIDEÄLVDAL gator, vägar och fastighetsytor inom VI STÖDJER MAGASIN GIDEÄLVDAL Björna, Bredbyn och Bjästa

070-5150294

Svennes

Bygg

Långviksmon

Webbshop: westbergsmaskinrep.se

- Skoter - service, rep, reservdelar, försäkringskador

Rolf 070-224 27 41 Gudrun 070-665 46 39

- Uthyrning - skylift, markibratorer, laser

www.lindstromsbuss.se

- Försäljning - motorcyklar, reservdelar, tillbehör

070-522 88 16 0662-220 48

Bilisten HEMLING

Tel: 0662-310 35, 310 85 BOKFÖRING DEKLARATIONER BOUPPTECKNINGAR HUNDPENSIONAT

• HUNDDAGIS • HUNDKURSER

Strandbergs Konsultbyrå AB Getingstabodum 149 • 890 50 Björna 070 635 55 24 • strandberg40@telia.com

tel. 0660-931 99 • 070-659 71 99 gardsbacken@telia.com • gardsbacken.se

Svennes Bygg 070-522 88 16

0662-220 -2204848 070-522 88 16 0662

0662-51 21 40 www.pmiab.se

Skogsaverkning-Schaktarbeten-Transport

Tel: 070-648 78 32

Klas Strandberg, 076 - 799 65 74

R U N T O M . Magasin Gideälvdal

Lissans Frisering BJÖRNA

0662 - 104 78

072 - 225 57 55 Företag, föreningar, organisationer och privatpersoner som vill stödja tidningen med en annons här, kontakta Tomas Grundström. Tel 0660-29 99 60 eller mejla till tomas.grundstrom@agrenshuset.se Helår 1800:-, 1 nr 300:-

127

199


Våra resor Sommaren 2019 28/6 7-9/7 9-11/8

Buss till Whisky festival Dalhalla med Malena Ernman Årefjällsätra

Hösten & vintern 2019 4/10 & 8/11 4/10, 8/11 & 6/12 4/10 & 8/11 4/10 8/11 7/12 4/10, 8/11 & 6/12 22/11

Så som i himmelen En värsting till syster Mamma mia The party Magnus Carlsson Mat & vinmässan Stjärnjul Weekend i Sthlm Christmas Night, Umeå

Ring för info & bokning eller besök var hemsida!

Lindströms Bussresor Långviksmon

Rolf 070-224 27 41 Gudrun 070-665 46 39

www.lindstromsbuss.se

128

PS. Det går att göra BUSSRESA/ WEEKENDRESA alla våra avresedatum till Sthlm.

R U N T O M . Magasin Gideälvdal


 RECEPT Nya tider och nya semesterpratare 2019 Det uppskattade programmet Semesterpratarna sänds nu för åttonde året i följd i Radio Nolaskogs. Nytt för i år är att vi samarbetar med Pop&Rock från Umeå och sänder samma program två gånger samma dag. De nya tiderna är 12.05 och 18.05 men frekvenserna desamma, det vill säga 89.8 eller 105.7.

Chorizo med smakrik tomatpesto Gör din egen tomatpesto, enkelt och magiskt gott. Servera den till bokspånsrökt chorizo och ugnsrostad potatis och grönsaker.

4 portioner

SÅHÄR GÖR DU

60 minuter varav 30 minuter förberedelsetid

Tomatpesto: hacka soltorkade tomater och vitlök. Riv osten och lägg samtliga ingredienser till peston i en matberedare och mixa till en grynig röra. Smaka av med salt.

4 Lönneberga Chorizo bokspånsrökt 500 g små potatisar 1-2 gula lökar 2 paprikor 70 g ruccola olivolja Tomatpesto 65 g soltorkade tomater 1 vitlöksklyfta 50 g parmesanost ¾ dl olivolja 50 g pinjenötter

Ugnsrostad potatis och grönsaker: värm ugnen till 210°C. Halvera potatisen och lägg dem i en ugnsform. Ringla över olivolja och lite salt, vänd runt potatisen. Ugnsbaka i 20 minuter. Skär under tiden paprikan i önskad storlek. Halvera och klyfta löken. Blanda ner paprika och lök med potatisen och ugnsbaka vidare i cirka 30 minuter tills grönsakerna fått fin rostad färg och potatisen är genommjuk. Ta ut ugnsplåten och strö över ruccolan.

V

ia vår hemsida radionolaskogs.se kan du som vanligt lyssna när du vill sedan programmet sänts. I Tidningen 7 och ÖA hittar du programguiden dag för dag. Under juli månad kan du lyssna på hela 31 lokala semesterpratare. Ska jag puffa för några får det bli profilen från Myckelgensjö, Erik O. Sjödin, och den nypensionerade radiomannen från Sidensjö, Lennart Sundwall. Detsamma gäller förra marknadschefen för Modo Hockey, Mia Karlsson, liksom globetrottern och liraren Conny Strömberg. Och inte minst Per Carstedt liksom Titti Sjöblom med Ehrling Eliassson. Kanske tänker vi inte på det men styrkan med våra lokala semesterpratare är att vi känner dom flesta något sedan tidigare men nu får de ge en mer komplett bild av sig själva. Dessutom har vi möjlighet att hejda dom på stan och komma med några glada tillrop. Sånt uppskattar de flesta. Liksom tidigare möter du även detta året politiker, musiker, industrifolk, idrotts- och mediaprofiler och många fler. Välkommen alltså att lära känna bygdens folk på ett nytt sätt genom Semesterpratarna. Du gör det via radion, datorn eller mobiltelefonen vare sig du är kvar i sängen, solar på stranden eller målar huset. Nolaskogs.•

TEXT: ROBERT RUNGSTAD

Korv: grilla korvarna enligt anvisningen på förpackningen. Servering: servera korvarna med tomatpeston och de ugnsbakade grönsakerna och potatisen.

2 msk hackad basilika salt

RUNTOM.

129


 SMÅTT FÖR SMÅ (& STORA) ÅKA BIL-BINGO

För varje sak du ser efter vägen får du sätta ett kryss på brickan. Den som först får fyra i rad vinner. Rakt (lodrätt och vågrätt) eller snett (diagonalt). Spela själv eller klipp ut brickorna nedan och spela mot ett syskon eller förälder!

Svensk flagga

MC

Lastbil

Vägmärke

Vägmärke

Röd bil

Vägmärke

Vägmärke

Grön bil

Vägmärke

Polisbil

Cykel

Vägmärke

Traktor

Bil med släp

Vägmärke

Polisbil

Traktor

Grön bil

Vägmärke

MC

Vägmärke

Vägmärke

Bil med släp

Vägmärke

Vägmärke

Cykel

Lastbil

Vägmärke

Svensk Flagga

Röd bil

Vägmärke

SUDOKU Fyll i siffrorna 1-9 i de tomma rutorna så att alla siffror finns i varje vågrät och lodrät rad samt i varje låda bestående av 3x3 rutor. Varje siffra får endast finnas med en gång per rad och låda. Rätt lösning på sid 138.

MEDEL

6

9

3

7

8

6

1

2

6

5

2

6 1

4

6 5 4

1

130

3 2

9

5

3

2

7

8

7

5

MÅLA MED HJÄLP AV NUMMER

0

1

2

3

4

5

6

7

RUNTOM.


TACK CK FO FOR ATT JAG F GA FAR G I SKOLA Att gå i skola är något som vi i Sverige tar för givet, men för de mest utsatta är utbildning inte ens möjlig. För att ett barn ska kunna bryta den onda cirkeln av utsatthet och fattigdom är det avgörande att barnen får lära sig att läsa, skriva och räkna. Därför jobbar Hoppets Stjärna med utbildning som ett av tre fokusområden. Tack vare våra fantastiska faddrar har tiotusentals barn genom åren fått möjlighet TILL UTBILDNING OCH EN BRA START I LIVET.

Hjälp oss hjälpa utsatta människor. Bli Livgivare idag – www.starofhope.se/livgivare eller ge en gåva via Swish 123 90 02 536 eller Plusgiro 90 02 53-6

RUNTOM.

131


Augusti är den stora surströmmingsmånaden.

Surströmming på nya sätt Augusti är den stora surströmmingsmånaden. Tredje torsdagen den månaden är det traditionellt surströmmingspremiär. De flesta äter den klassiska fisken med potatis, tomat, dill, lök och gräddfil. Att äta den som en klämma, på tunnbröd, är ett annat vanligt sätt att njuta av delikatessen. Men det finns fler. TEXT OCH FOTO: OLOF WIGREN

T

obias Andersson är kökschef på Ulvö Hotell. Han menar att man kan piffa upp surströmmingsfesten med mer tillagade tillbehör. – Syra löken, grilla eller torka tomaterna, gör en mandelpotatispuré med Västerbottensost. Det höjer upplevelsen en smula. Dessutom anser Tobias att surströmmingen är en utmärkt men underskattad smaksättare. – Surströmmingen har massor av umami i sig (den femte smak grundsmaken – vår anm.), precis som exempelvis Parmesanost. Den ger runda, stora, fylliga smaker. Det gör den spännande att laborera med. – Ett enkelt men effektfullt sätt är att byta ut ansjovisen mot surströmming i Janssons Frestelse. Du kan också blanda i lite surströmming i en kantarellstuvning, säger Tobias.

132

FAKTA OM SURSTRÖMMING

• 2 400 000 personer äter surströmming. • 49,32 procent av dessa äter en gång per år. • Maximal produktionskapacitet är 1 200 000 burkar. • Normalproduktionen är cirka 950 000 burkar. Tobias Andersson, Ulvö Hotell.

Han tipsar även om hur du kan spara surströmmingen som blir kvar i burken efter att alla ätit sig mätta. – Lägg filén eller fileérna i en syltburk, skruva på locket och sedan kan du ta fram den en vecka senare.

• En habitué (vaneätare) äter cirka sju strömmingar per måltid. • En proselyt (nyvunnen anhängare) äter cirka två strömmingar. • Genomsnittet är fyra strömmingar.

*** Surströmming är svensk husmanskost och kan ätas när som helst. Jag anser för egen del att surströmmingen är Norrlands egen nationalrätt och jag är full av beundran för de saltörer och entusiaster som gör att traditionerna lever vidare och att intresset för surströmming sprids i vidare kretsar. De är verkliga kulturbärare.

Nu är det snart midsommar och jag ser fram emot en sommar med flera surströmmingsmiddagar vid havet. Jag har redan ätit surströmming över tio gånger i år och haft några av årets bästa stunder i samband med det. Avslutningsvis tycker jag att det är hög tid att reda ut ett utbrett missförstånd: Surströmming luktar inte, den d o f t a r!•

RUNTOM.


Tack for att jag slipper svalta Efter de våldsamma kravallerna i Haiti råder matbrist i hela landet, och barnen i våra skolor kan inte äta sig mätta hemma. Deras räddning är att få mat under skoltid, så de behöver någon som ställer upp och betalar för deras skollunch. Kort sagt: De behöver dig! För bara 50 kronor i månaden kan du bli en lunchkompis. Ni kommer antagligen aldrig att luncha tillsammans, men det barn du hjälper kommer känna att du finns där. Varje tugga av varje skollunch blir en underbar påminnelse om att det finns någon långt borta som verkligen bryr sig. Och framför allt: De barn som får hjälp slipper svälta.

VISST ÄR DET VÄRT 50 KRONOR?

GÅ IN PÅ STAROFHOPE.SE/LUNCHKOMPIS FÖR ATT ANMÄLA DIG!

Hjälp oss hjälpa utsatta människor. Bli lunchkompis idag - www.starofhope.se/matta-ett-barn eller ge en gåva via Swish 123 90 02 536 eller Plusgiro 90 02 53-6

RUNTOM.

133


NERMAN SÅVÄL MED SOLSOM STICKAN

ÄDELGAS

MARKSKIKT

STAD MED HÄLSOKÄLLA SNITS

TVÅL

VARDAGLIGA DAGAR

TIDEVARV

UNDRA BRA BETYG GLÖD HOS ORNITOLOG

FÖLJETONGER SMYCKE PÅ KRAN

GRANNELAG KLART

INTE NI MAN NUMMER ETT?

HÖJA SKY

KORT ID UN REMTYG EJ UNDER 15 LIVET

GILLAR NOG MONTAZAMI

HÄLSOBRUNNSSTÄLLEN BOMMAR

REFERERAD TILL KAN FALLA SOM REGN LOV

PÅ BIL FRÅN BERGEN FÖRMIDDAG I UK

Ö L

RENONS PÅ

STRÖMMEN

INTERNETTJÄNST

ESTRADÖR

ANDEL GLANSIGT TYG

LEVER I VATTEN

AUTENTISK

VIKARE

B.B. KING

DRIVS AV VINDEN

BOLAG MED ORTVANA

FÖRE SIFFROR FÖR TID

VIKT NATURLÄRA

PROCESSIONEN

HÄRSKANDE ÄTT ANUNDSJÖPIGAN TIOTAL

MÅTTA

HUNDNAMN

GULDKORN

FORNMINNE PÅ KARTA SLÄKTFORSKNINGSTERMINOLOGI SKÖRDETID URAN

R Ö K

ÄR MAGERT MED MILD VILTSMAK

NYFUNNA UTAN NUNA OMDEKORERAT GOLF

GOTLANDSRAS

TRIMNING

NYHETSBYRÅ INSTRUMENT SOM OCH MAHMOUD ABBAS

100 KVM

KOMMER ÅT

TOTAL EKONOMI FULLTRÄFF

KUSKAS

OBEROENDE KRITIK KNORR I BREV

UTFÖRSÅKNING JÄNTAN LUKTAT

PÅ ÅK I OSAKA

KASKELOTER

SVAG OCH PLUMP

RANNSAKA

KONKRET AVSLAG

TENN

GIGAGRAM BOLLKLUBB

VÄRMER VI PÅ SOM EX

ÄR FÖRSIGKOMMEN BABY

SKALRESTERNA BÅTKLYKA

ÅSYFTA KULEN

UTOMJORDING

GER MJÖLK TILL CHÈVRE

MELLANÖLSNAMN UNIVERSITETSLEDARE

DOLT HÅN FÅGELBO BO FÖR SO

GILLAR ATT GÅ BARFOTA

HUNDVÄDER FORNTIDSINDIVID I ITALIEN

BASTU

LARS SVENSSON

BUSKE KORTSPEL OCH NAMN

ARMSTRONG PÅ MÅNEN

DAN DANSKÖ KALIUM

AVSLUTNINGEN

MITT VAL AV VINST:  M

 L

Boken sedan har tiL en de tidiga Lkomm re it L av cancer Bok stötta med Forsknens För r can stöd av ingen. säLjni cerFor BaLtic ng kom skning gruppe en n mer också i norrLsom att tiL and. LFaLLa

matfri sk.

m so at Förem kan canBcYgga er

ckman

son be

 KEPS T-SHIRT:  S  MATFRISK + TRISSLOTT

VINN!

sk. ma

POSTADRESS ...........................................................................................................

Idén me d bok kan äta my en matfrisk cancer sjukdocket gott och, mat som På mar. samtid kan förebyg genomett personligt ga igt mi sätt nska cancer är att och bju att på ett risken da på enkelthoppas vi väc för flervisa hur vi Vi hop rät a van sjukdo pas ockter som sätt förkla ka nyfiken ra sam liga het någon m utan en så på attär lättlagade manh utan att vill ang, spr skräm cancer markn mängd öka för . ida kun mas, mat i allmänh adsföra olika. De ståelsen för skap verkaroch var kri et. Använläkemedel,t gäller där att cancer rimligt tisk till d istället hälsok för att int Til . olika pengar ost och vara kri e är en dyra pill samtallsammans mi na rakelk tisk när har me er som till god och ure Den erfad patientervi över 50 lovar omväx r mot renhet och der års erfa me lan r än vad de en och ren as Lars Bec kunska anhöriga. het av can som kman och cerbeh pen vill andling Lars Fra vi dela nzén och med oss .

ncer an ders franzén

134

GATA ...............................................................................................................................

t som ka n föreb yg ga ca

De tre först öppnade och rättade lösningarna får välja mellan t-shirt, keps eller Matfrisk + trisslott. Dragning sker den 7/8 2019. Posta korsordet till (märk kuvertet ”Runtomkrysset”): Ågrenshuset, Flygelvägen 3, 893 80 Bjästa.

NAMN............................................................................................................................

matfri

 RUNTOM-KRYSSET

OXUDDE OX XUDDE X UDDE 62-19

RUNTOM. kock fre dr

ic ande

rsson

överläkar e lars

bec


TACK FOR GETEN SOM GER OSS TRYGGHET Många känner till våra insamlingar för att kunna dela ut getter, höns och kor. Men alla kanske inte förstår vad dessa djur ger utsatta familjer runt om i världen, som lever av jorden och sällan har ett enda öre sparat för nödsituationer. Förutom mjölk och kött ger djuren en ekonomisk trygghet som får både självkänslan och framtidstron att spira. Tack vare våra fantastiska faddrar och givare har tiotusentals djur delats ut OCH GETT FAMILJER EN TRYGGHET I LIVET.

Hjälp oss hjälpa utsatta människor. Bli Livgivare idag – www.starofhope.se/livgivare eller ge en gåva via Swish 123 90 02 536 eller Plusgiro 90 02 53-6

RUNTOM.

135


Nödhjälp från Kärrsjö till Haiti Våldsamma protester, gapande tomma butikshyllor, brända bilar, stängda skolor, skadade och döda. Så såg läget ut ut i Haiti under årets första månader. En anledning till kravallerna var matbrist, och den blev ännu värre under oroligheterna. Därför drog Hoppets Stjärna igång en nödinsamling till Haitis barn.

H

oppets Stjärna, med sin bas i Kärrsjö, har arbetat i Haiti sedan 1979 och driver sju skolor som tar emot sammanlagt 3 500

barn. Tre av skolorna tvingades hålla stängt under oroligheterna och inget av de sju skolköken nåddes av tillräckligt med matvaror för att kunna mätta sina elever. För många av barnen är skollunchen den enda måltid de får under en dag, och Hoppets Stjärnas fotograf Dennis Thern vittnar om hur mycket en extra matranson kan betyda. – Jag var på plats efter orkanen 2008, jordbävningen 2010 och orkanen 2016, berättar han. – Varje gång såg jag hur viktigt det var att vi snabbt kom igång med matleveranser till byarna igen. För när en familj har förlorat allt; sitt trädgårdsland, sina höns eller sin enda get, kan skollunchen bli helt avgörande för föräldrarnas möjlighet att försörja sina barn.

136

Under våren har Hoppets Stjärna därför agerat på två fronter. Dels genom en insamling där pengarna gått direkt till mat i Haiti, dels genom att värva nya faddrar. – Via fadderskapet ”Lunchkompis” kan vem som helst bidra med en 50-lapp i månaden, och på så vis se till ett skolbarn får äta sig mätt den månaden, säger insamlingssamordnaren Maria Presson.•

Den som vill vara med och hjälpa kan gå in på starofhope.se/lunchkompis för att läsa mer.

RUNTOM.


TILLSAMMANS GOR VI SKILLNAD I snart 50 år har Hoppets Stjärna kämpat för utsatta barn runtom i världen, och nu som då ligger vårt världshögkvarter i Kärrsjö. Från den byn, med ett 50-tal invånare, når vår hjälp ut till 30 000 människor i 12 länder och 5 världsdelar. VI BEHÖVER DIG! Allt gott vi uträttar runt om i världen blir möjligt tack vare gåvor från människor med stort hjärta. För vissa innebär dessa gåvor ett bättre liv. För andra utgör de skillnaden mellan liv och död. De hjältar som ger kallar vi för livgivare – och vi behöver fler. BLI EN LIVGIVARE IDAG – BESÖK WWW.STAROHOPE.SE/LIVGIVARE

Hjälp oss hjälpa utsatta människor. Bli Livgivare idag – www.starofhope.se/livgivare eller ge en gåva via Swish 123 90 02 536 eller Plusgiro 90 02 53-6

RUNTOM.

137


EW-stugan i Skulnäs. Arbetslösas hem. Ett byggnadsminne.

Gräsmattan kräver omsorg för att den inte ska bli gräslig En gräsmatta blir inte fin av sig själv. Den som ser en jämn och fin gräsmatta, ska vara säker på att någon garanterat lagt ned en hel del tid på den för att få det goda resultatet. TEXT: OLOF WIGREN

M

ossa och ogräs är två ovälkomna gäster på gräsmattan som det gäller att hålla borta. Att gödsla tidigt på sommaren är en bra grund. Vill du effektivt och med omsorg om miljön minimera ogräset, är det mest effektiva att plocka och gräva upp dem för hand. Genom att klippa gräset regelbundet kan du också hålla nere både kvickroten och kirskålen. Tyvärr, finns det gott om miljöovänliga preparat som säljs. Kemiska bekämpningsmedel är absolut inte att rekommendera. Vill du få fason på en gammal eller misskött gräsmatta, ska du börja med att klippa den kort och avlägsna allt gräsklipp från den. Sätt på en mossrivare som vertikalskär och drar upp både mossa och ogräs. Men räkna med att det blir en hel del avfall att ta reda på. Många säckar eller skottkärror. Gå sedan vidare med toppdressing. Det är en blandning av sand, kompostjord och torv – lika mycket av varje – som du sprider ut i ett cirka 2 cm tjockt lager över hela gräsmattan. Sedan borstar du ned det. Du kan också köpa färdig toppdress. Därefter sprider du ut gräsfröblandning som du välter och vattnar. När det nysådda gräset kommit upp cirka 2 cm kan du gödsla. Det finns också färdig gräsmatta att köpa på rulle, om din egen är så dålig att du helt sonika bedömer att den är bortom all räddning. Riktigt grovt vanskött. Sedan är det till syvende og sidst alltid en fråga om hur man ser på sin gräsmatta. Hur viktigt det är att den är ”perfekt”. Men även om du tycker att det är charmigt att den är lite, ska vi säga personlig, är det ändå en fördel att ge den i alla fall en smula omsorg. Så slipper du jobba i onödan sedan, när det ledsnat ihop.•

SUDOKULÖSNING från sidan 130 MEDEL

6

1

5

3

7

4

2

8

9

2

9

4

8

5

6

1

3

7

8

3

7

1

9

2

5

6

4

3

6

9

4

2

5

7

1

8

4

2

1

7

8

9

3

5

6

7

5

8

6

3

1

4

9

2

9

4

2

5

6

3

8

7

1

5

8

6

2

1

7

9

4

3

1

7

3

9

4

8

6

2

5

138

Arbetslösas hem i Skulnäs

– ett historiskt byggnadsminne Det finns 61 byggnadsminnen i Västernorrland, utsedda av länsstyrelsen. Ett av de mest oansenliga men betydelsefullaste byggnadsminnena finns i Skulnäs. Du ser den alldeles intill E4:an. EW-stugan. De arbetslösas hem. Byggd mellan de två världskrigen som ett luffarhotell. TEXT OCH FOTO: OLOF WIGREN

R

edan innan det första världskriget avslutats drabbades landet av Spanska sjukan. På det följde sedermera börskrasch, nödår och omfattande arbetslöshet. Många människor blev hemlösa och vandrade genom landet för att söka jobb, ofta i form av dagsverken i utbyte mot en säng för natten och lite mat. EW-stugan byggdes 1931 av Erik och Hedvig Westman. Initiativet var helt och hållet deras eget. De ömmade för de utsatta i samhället och ville bidra till att göra tillvaron lite lättare för dem. Både Erik och Hedvig var humanister och fredsaktivister. De byggde EW-stugan som ett rum med kök och en förstuga med nio bäddar. Regler för gästerna spikades upp och alla som övernattade uppmanades att skriva sina namn i en gästbok. De första tio åren hade stugan över 15 000 besökare. Stugan och dess inredning ser idag ut nästan exakt som den gjorde då den uppfördes, trots att den i mitten av 1950-talet flyttades lite västerut när E4:an byggdes.

1998 fick Länsmuseet Västernorrland EW-stugan i gåva av parets svärdotter Hanna Westman och 1999 förklarades den som byggnadsminne. I skriften om EW-stugan som Länsmuseet Västernorrland tagit fram, skriver landsantikvarien Bengt Edgren och länsantikvarien Robert Olsson: ”De arbetslösas hem är en påminnelse om en tid som kan kännas avlägsen och annorlunda. Samtidigt kan man känna att EW-stugan med sina tapeter av filmaffischer och en pacifistisk symbol i form av ett brutet gevär ligger oss nära i tiden och står för värderingar som ju i högsta grad har aktualitet även idag, fred och solidaritet.”•

RUNTOM.


RUNTOM.

139


Du har väl inte missat ?

Vi har flyttat till Tegelbruksv. 12 Arnäsvall Vitvaruexperten LUNDGRENS Störst på vitvaror i norrland

Värmepumpar, fläktar och aircondition Massor av modeller och fabrikat

Leverans och installation i hela Ångermanland

Dammsugare Pris från

699-7.000:-

Vardagar 10.00-18.00 Lördagar 10.00-15.00 Söndagar 12.00-16.00 Obs! Söndagar stängt fr.o.m. 23/6-18/8

LUNDGRENS Tegelbruksvägen 12 Arnäsvall 0660-29 22 30

Andreas

Marlene

Mats

Stefan

Profile for Olof Wigren Media AB

Runt om 2019  

Runt om är ett gemensamt sommarnummer för Collage Nära/Höga Kusten, Anundsjö-Aktuellt, Magasin Gideälvdal och Grundsunda Tidning. Årets uppl...

Runt om 2019  

Runt om är ett gemensamt sommarnummer för Collage Nära/Höga Kusten, Anundsjö-Aktuellt, Magasin Gideälvdal och Grundsunda Tidning. Årets uppl...

Advertisement