Page 1

Malmö Högskola skickar studenter för att lära sig om mänskliga rättigheter hos en ockupationsmakt.

isolera israel.nu


Alla studenter vid IMER (Internationell Migration och Etniska Relationer) och GPS (Globala Politiska Studier) har möjlighet till utlandsstudier, bland annat vid Ben Gurion-universitet i Israel. Vi vill att detta samarbete omedelbart avslutas.

D

et internationella samfundet har år efter år försökt få Israels olika regeringar att föra en folkrättsriktig politik men det enda resultatet vi kan se är mer av samma sak - fler olagliga bosättningar, mer folkrättsvidrigt agerande och fortsatt nonchalans inför det internationella samfundets kritik. Den senaste attacken mot Gaza, en hänsynslös kollektiv bestraffning, är det senaste beviset på att makthavarna i Israel har förlorat den lilla moraliska färdriktning de hade kvar. vad har då universitet med politik att göra? De israeliska universitetens engagemang i ockupationen av Palestina granskades nyligen i en rapport på uppdrag av Alternative Information Centre. I denna rapport förklaras hur israeliska högskolor och universitet engagerar sig i ockupationen genom:

forskning och utveckling till stöd för den israeliska militären

– på grund av minskande militärbudget och färre militärtjänstberedda ungdomar söker sig den israeliska ockupationsmakten till akademin för tekniska lösningar som kräver mindre arbetskraft. Ett exempel på en sådan lösning är den av Technion utvecklade fjärrstyrda d9-bandschaktaren som används till att riva palestinska hem. Även banden mellan universitet och vapenföretag är starka. stöd till israeliska soldater och diskriminering mot palestinska studenter – israelisk lag stipulerar att speciell hänsyn bör tas till reservister, exempelvis genom stipendier, extraklasser och extratentor. Ben Gurion-universitetet gav ett speciellt bidrag på 180 nis (cirka 350 kr) per dag till studenter som deltog i den brutala in-


“Ben Gurion universitetet gav ett speciellt bidrag på 180 nis (cirka 350 kr) per dag till studenter som deltog i den brutala invasionen av Gaza”

vasionen av Gaza i december 2008. Denna särbehandling exkluderar per automatik palestinska studenter, en diskriminering som späs på av att hebreiska är enda undervisningsspråk, karaktärsreferenser krävs för palestinska besökare till campus på vissa universitet och så vidare. deltagande i militär träning – flera militära högskolor är underställda universitet och somliga väldigt prestigefulla arméprogram innehåller betydande akademiska komponenter. Som del av sin träning får militära piloter sin kandidatexamen från Ben Gurion-universitet på ett år istället för de sedvanliga tre åren. direkt inblandning i ockupationen – det finns högskolor placerade i illegala judiska kolonier, tex Judea & Samaria College i bosättningen Ariel, grundad av Bar Ilan Universitet. Andra universitet är byggda ovanpå skövlade palestinska byar och konfiskerad mark. högt rankade militärer på universiteten – militära officerare och överstar som varit högst inblandade och inte sällan ansvariga för massiva invasioner, massakrer och krigsbrott utnämns till föreläsare, lektorer och kursansvariga. tystande av politiskt oliktänkande – magisterstudenten och aktivisten Eyal Rosenberg varnades strängt av universitetsrepresentanter efter att ha förblivit sittande under spelandet av Israels nationalsång Hatikva. Ali Baher, palestinsk student och ordförande för Arabiska Studenters Förening vid Hebrew University, vägrade ta Shimon Peres’ hand och kallade honom ”barnamördare”, varvid han omhändertogs av säkerhetsvakter på campus i flera timmar. Ben Gurion-universitet dokumenterar systematiskt vänsteraktivister på campus genom fotografering och hindrande av aktioner och demonstrationer.  n


Kom på öppet möte!

isolera israel-malmö är del av ett växande nationellt nätverk av föreningar, grupper och individer som tror att en stark och bred kampanj för bojkott, deinvesteringar och sanktioner (bds) mot Israel är ett effektivt och tydligt sätt att stötta Palestinas kamp för frihet och rättvisa. håller du med oss om att Malmö Högskola bör bryta samarbetet med Ben Gurion-universitet? Brinner du för frihet och jämlikhet för alla? Vill du vara med och bygga en stark bds-rörelse på Malmö Högskola, Sverige, världen i stort? Kom då på vårt öppna möte!

Onsdag 17 februari kl 12 på Gäddan kl 12 på Gäddan (vi samlas vid entrén) Israel har utvecklats till en våldsbenägen, maktfullkomlig stat som förnekar palestinierna deras civila och politiska rättigheter. Israel är inte enbart en fara för det palestinska folket och freden i Mellanöstern utan också en allvarlig fara för Israels befolkning, och för judar utanför Israel. Efter många decenniers fruktlösa försök att förmå Israel att följa fn:s resolutioner och internationell rätt är det nu dags för oss, det civila samhället, att ta nästa steg. Vi måste göra det tydligt för Israel att deras handlingar inte är acceptabla och kräva förändring. Vi kan alla göra något, var vi än befinner oss, men det räcker inte med hårda ord. Insikten av den andra Intifadans konsekvenser, lärdomarna av den sydafrikanska frihetskampen samt ett åhörande av omvärldens krav på ett samlat palestinskt mål, ledde för några år sedan till att nästan 200 palestinska organisationer, förbund och grupperingar samlades i ett gemensamt upprop. Detta är den största sammanslutningen sedan plo bildades och den tyngsta motvikten till fundamentalistiska och militanta krafter inom och utom det palestinska samhället. en bred front av internationella organisationer har anslutit sig till detta upprop, som stödjer en icke-våldstrategi av bojkott, avinvesteringar och sanktioner (bds) gentemot Israel. Det är en växande internationell rörelse, som inkluderar bl. a. Congress of South African Trade Unions (cosatu), uk Public Service Trade Union (unison), Transport and General Workers’ Union (uk), Canadian Union of Postal Workers, Canadian Union of Public Employees-Ontario, sex norska fackföreningar, irländska och skotska lo. Independent Jewish Voices (Kanada) och flera israeliska fredsorganisationer har också anslutit sig till bds-kampanjen, bl.a. icahd, Matzpen, aaw, aic och den israeliska sektionen av Womens’ International League for Peace and Freedom.

bds-kampanjens syfte är att förmå Israel att: • Dra sig tillbaka från alla områden ockuperade 1967 • Erkänna Israel-palestiniernas rätt till jämlika, fullständiga mänskliga rättigheter • Erkänna de palestinska flyktingarnas rätt att återvända till sina hem och egendomar, enligt fnresolution 194 •

Tillsammans kämpar vi för rättvisa och frihet!

Isolera Israel - MAH  

Malmö Högskola skickar studenter för att lära sig om mänskliga rättigheter hos en ockupationsmakt.

Advertisement