Page 1

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ Celovška 25, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA

VODIČ OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ

November 2013


ŠPORT V SLOVENIJI Športna in olimpijska tradicija sta v Sloveniji pomemben del nacionalne kulturne dediščine. Že leta 1889 je znameniti zgodovinar Janez Vajkard Valvasor v svojem delu "Slava vojvodine Kranjske" opisal smučarje na Bloški planoti. Sredi 19. stoletja so prva telovadna društva pomagala pri popularizaciji športa, pomembno pa so sooblikovala tudi slovensko narodno zavest. Razvoj sodobnega športa v Sloveniji je neločljivo povezan z inženirjem Stankom Bloudkom (1890-1959), ki je bil eden izmed prvih slovenskih smučarjev, nogometašev, atletov ter umetnostnih drsalcev in kotalkarjev, poleg tega pa je bil tudi graditelj letal in športnih objektov. Bloudek je izven slovenskih meja zaslovel kot konstruktor velikih smučarskih skakalnic v Planici. V dolini pod Poncami je človek leta 1936 na smučkah prvič poletel prek sto metrov, leta 1994 pa celo prek 200 metrov. Stanko Bloudek je bil tudi eden izmed najbolj gorečih zagovornikov olimpijske ideje v Sloveniji. Leta 1948 je kot edini Slovenec doslej postal član Mednarodnega olimpijskega komiteja. Veliko let za njim imamo Slovenci ponovno predstavnika v enem izmed teles Mednarodnega olimpijskega komiteja. Tako je predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, dr. Janez Kocijančič, leta 2005 postal član Izvršnega odbora Evropskih olimpijskih komitejev. Med velikane športne kulture v Sloveniji sodijo tudi prvi znanilec slovenskega olimpizma Rudolf Cvetko, Viktor Murnik in ne nazadnje Leon Štukelj. Prvi je živel za sabljanje, drugi za sokolsko telovadbo, Leon Štukelj pa je bil Slovencem dolga leta zgled zdravega načina življenja in je dobesedno živel rek »zdrav duh v zdravem telesu«. Od leta 1924 do 1936 je sodeloval na treh OI in osvojil tri zlate ter po eno srebrno in bronasto odličje in je naš doslej najuspešnejši olimpionik. Slovenski športniki so na olimpijskih igrah pričeli tekmovati leta 1912, takrat še pod zastavo Avstro Ogrske. Odtlej so se udeležili vseh poletnih in zimskih iger z izjemo prireditev v Lake Placidu in Los Angelesu (1932) ter Squaw Valleyju (1960). To priča o dolgoletni tradiciji slovenskega vrhunskega športa. Danes naše športnice in športniki sodelujejo na največjih evropskih in svetovnih športnih tekmovanjih. Pa ne le sodelujejo, temveč tudi posegajo po najvišjih mestih. Slovenski športniki nas z rezultati in uvrstitvami razveseljujejo tudi na olimpijskih igrah. Leta 1994 so na zimskih igrah v Lillehammerju osvojili tri bronaste kolajne v alpskem smučanju (Alenka Dovžan, Katja Koren in Jure Košir), v Atlanti leta 1996 so po zaslugi Brigite Bukovec (atletika) in Andraža Vehovarja (kajak na divjih vodah) Slovenci slavili prvi srebrni olimpijski medalji. Zlato olimpijsko dobo pa je Slovenija doživela na OI v Sydneyu leta 2000 z osvojitvijo zlatih olimpijskih odličij strelca Rajmonda Debevca in veslačev v dvojnem dvojcu Iztoka Čopa in Luke Špika. Tudi z OI Salt Lake City 2002 so naši športniki prišli s kolajno okoli vratu. Smučarji skakalci Primož Peterka, Robert Kranjec, Peter Žonta in Damjan Fras so v ekipni konkurenci osvojili bronasto odličje. Na igrah XXVIII olimpiade v Atenah so se z bronom okitili Urška Žolnir, Vasilij Žbogar in Jolanda Čeplak, srebro pa je osvojil dvojni dvojec Iztok Čop in Luka Špik. Tudi olimpijske igre v Pekingu – 2008 v tem pogledu niso bile izjema. Primož Kozmus je postal olimpijski zmagovalec v metu kladiva, Sara Isakovič srebrna na 200 m prosto, Vasilij Žbogar si je okrog vratu nadel srebrno kolajno v jadranju, v razredu Laser, Rajmond Debevec je razveselil ljubitelje športa z bronasto kolajno v streljanju z malokalibrsko puško, judoistka Lucija Polavder je prav tako osvojila bron, v kategoriji nad 78 kg. Na XXI. zimskih olimpijskih igrah v Vancouvru so po igrah v Torinu, kjer slovenskim športnikom ni uspelo osvojiti odličij, slovenski športniki oz.


športnice ponovno dosegle izjemen uspeh. Alpska smučarka Tina Maze je osvojila dve srebrni kolajni v superveleslalomu in veleslalomu ter smučarska tekačica Petra Majdič bron v šprintu. Na POI v Londonu se je naša olimpijska reprezentanca znova izkazala. Tako je osvojila 4 medalje in sicer je Urška Žolnir postala olimpijska prvakinja v judu, atlet Primož Kozmus je bil srebrn, bronasto medaljo pa so osvojili Iztok čop in Luka Špik v veslanju ter strelec Rajmond Debevec. Slovenski ljubitelji športa so zelo ponosni tudi na uspehe na poletnih in zimskih paraolimpijskih igrah.


OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ Celovška 25, 1000 LJUBLJANA Elektronski naslov: info@olympic.si Spletne strani: http://www.olympic.si telefon

fax

generalni sekretar

01 230 60 00

01 230 60 20

poslovni direktor

01 230 60 00

01 230 60 20

namestnik gen. sekretarja, poslovni sekretar

01 230 60 00

01 230 60 20

tajništvo OKS

01 230 60 00

01 230 60 20

vodja računovodske službe

01 230 60 14

01 230 60 34

odnosi z javnostmi

01 230 60 36

01 230 60 20

odbor za vrhunski šport

01 230 60 08

01 230 60 26

oddelek za marketing

01 230 60 04

01 230 60 20

odbor športa za vse

01 230 60 28

01 230 60 20

odbor športa na lokalni ravni

01 230 60 45

01 230 60 20

logistika in informatika

051 376 290

01 230 60 20

akademija

01 230 60 18

01 230 60 20

telefon

fax

glavni direktor

01 230 60 04

01 230 60 22

oddelek za marketing

01 230 60 40

01 230 60 20

finančno-računovodsko področje

01 230 60 32 01 230 60 35

01 230 60 34

OKS-OLIMP d.o.o. Celovška cesta 25, 1000 LJUBLJANA Elektronski naslov: info@oks-olimp.si


področje usposabljanja

01 230 60 21 01 230 60 27 01 230 60 42 01 230 60 47

01 230 60 22 01 230 60 22 01 230 60 22 01 230 60 22

SLOADO Slovenska antidoping organizacija, zasebni zavod za preprečevanje dopinga v športu Celovška 25, 1000 Ljubljana Elektronski naslov: antidoping@olympic.si (antidoping@sloado.si ) Spletna stran: www.sloado.si telefon fax direktor 01 230 60 10 01 230 60 11


Ustanovitev Olimpijskega komiteja Slovenije OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE je bil ustanovljen 15. oktobra 1991 s podpisom Olimpijske listine. Ustanovna skupščina je bila dobra dva meseca kasneje, 17. decembra 1991, na kateri je bil za predsednika izvoljen dr. Janez KOCIJANČIČ za podpredsednika pa nosilec treh olimpijskih odličij, Miroslav CERAR. Mednarodni olimpijski komite (MOK) je OKS začasno priznal 17. januarja 1992, s čimer so slovenski športniki dobili možnost in pravico, da na olimpijskih igrah nastopijo kot samostojna reprezentanca. Olimpijski komite Slovenije je bil v MOK polnopravno vključen 5. februarja 1992.

Ustanovitev Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez Članice Olimpijskega komiteja Slovenije in takratne Športne zveze Slovenije so na ločenih sejah svojih skupščin 22. decembra 1994 sprejele sklep o združitvi obeh organizacij. Še istega dne, 22.12.1994, je bila 1. seja skupščine nove združene organizacije z nazivom

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, s sedežem na Celovški 25 v Ljubljani. Podjetje OKS-OLIMP, trženje in poslovne dejavnosti v športu d.o.o. OKS-Olimp d.o.o. je podjetje, ki je v 100% lasti OKS-ZŠZ. Ustanovljeno je bilo leta 2005 po vzoru Mednarodnega olimpijskega komiteja in nekaterih nacionalnih olimpijskih komitejev. Podjetje deluje predvsem na področju upravljanja trženjske dejavnosti v športu. Med vzporedne dejavnosti se uvrščajo še storitve na področju financ, računovodstva in logistike. V zadnjem času je moč podjetje prepoznati tudi po delu na področju izobraževanj v športu, saj je za izvedbo usposabljanj strokovnih delavcev v športu pridobilo dodatna sredstva s strani ministrstva za šolstvo in šport in evropskih socialnih skladov. OKS-OLIMP, d.o.o., s sedežem na Celovški cesti 25 v Ljubljani. Slovenska antidoping organizacija, zasebni zavod za preprečevanje dopinga v športu, Ljubljana (SLOADO) Na podlagi Akta o ustanovitvi zavoda Slovenska antidoping organizacija (SLOADO), ki ga je sprejel Izvršni odbor OKS-ZŠZ, je bila 25.09.2013 ustanovljena Slovenska antidoping organizacija, zasebni zavod za preprečevanje dopinga v športu, Ljubljana (v nadaljevanju: SLOADO). Poslovni naslov organizacije je: Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana. Slovenska antidoping organizacija (SLODO) je krovna organizacija na področju dopinga v športu, nepridobitna organizacija, ustanovljena z namenom spodbujanja preprečevanja in boja proti uporabi prepovedanih snovi in postopkov (dopinga) v športu. SLOADO je pravna naslednica Nacionalne antidoping komisije (NAK), ustanovljene s strani OKSZŠZ in Republike Slovenije.


SLOADO v celoti prevzema vse pravice in obveznosti, ki jih je imela NAK, prav tako pa sprejema tudi vse veljavne pravne in druge akte, ki jih je v skladu s svojimi pooblastili sprejela NAK. Šteje se, da se v vseh pravnih aktih, ki se v kakršnikoli obliki sklicujejo na NAK, in ki so veljavni na območju Republike Slovenije, odslej uporablja SLOADO.


Uradni znak Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez je 12. maja 1998 na svoji 36. seji sprejel nov logotip krovne športne organizacije, ki ga je 8. marca 1999 potrdil tudi MOK. Urad RS za intelektualno lastnino je dne 14.5.2007 izdal odločbo o registraciji znamke. Logotip je sestavljen iz znaka in imena. Znak sestavljajo štirje elementi:  posoda za olimpijski ogenj kot značilnost in simbol vsake olimpiade  olimpijski krogi, ki so po predpisih MOK obvezen element logotipa vsakega nacionalnega olimpijskega komiteja  troglavi lik, simbol Triglava, ki se spodaj zaključuje s simboličnim prikazom valovanja morja  plamenica, simbol olimpijskega ognja Logotip OKS (verzija z napisom Olimpijski komite Slovenije in Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez)

Ime organizacije se lahko uporablja v različnih izvedbah, vsako od njih v slovenskem ali angleškem jeziku. Najpogostejši sta OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE ter OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE – ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ. Skrajšana oblika naziva organizacije je OKS. Podrobnejši opis logotipa in navodila za njegovo uporabo so zbrana v priročniku Celostne grafične podobe OKS.


ORGANI OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE – ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ v mandatu 2010 -2014 Na 28. volilni seji skupščine, ki je bila 7. decembra 2010 so bili za vodenje OKS v mandatu 2010 2014 izvoljeni : Predsednik:

dr. Janez KOCIJANČIČ

Podpredsedniki:

Rafko Križman Bogdan GABROVEC Branko ŽNIDARIČ

(predsednik odbora za vrhunski šport) (predsednik odbora za šport na lokalni ravni)

Bojan Rotovnik Bojan Žmavc Dušan Prezelj Ivan Levak Iztok Čop mag. Janez Sodržnik Matjaž Rakovec mag. Miran Kos Miroslav Cerar Roman Volčič Rudi Zavrl Sonja Poljšak Tjaša Andree Prosenc dr. Tomaž Subotič mag. Vojka Ravbar

- neolimpijski športi - olimpijski športi - olimpijski šport - olimpijski šport - športnik - lokalna raven - olimpijski šport - lokalna raven - individualni ustanovitelj - olimpijski šport - olimpijski šport - lokalna raven - olimpijski šport - neolimpijski šport - predstavnica sponzorja

Izvršni odbor:

Nadzorni odbor:

Dejan CRNEK Vojko OREL Irena OBLAK

ter nadomestna člana:

Alojz KRIŽMAN Ivan KONCUT

Disciplinska komisija:

Bogdan PLAZNIK Dušan ZAMIDA Urban ACMAN

ter nadomestna člana:

Igor PRIMAŽIČ

Na 2. seji Izvršnega odbora OKS v mandatnem obdobju 2010-2014, ki je bila 18. januarja 2011, je bil imenovan Generalni sekretar: dr. Tone JAGODIC


ODBOR ŠPORTA ZA VSE 1. Križman Rafko, predsednik 2. Matoh Janez, podpredsednik 3. Škraban Aleksander 4. mag. Bedenik Klemen 5. Sakelšek Slavko 6. Kogoj Gorazd 7. Sbrizaj Danilo 8. Štibelj Matjaž 9. Recek Branko 10. Polajnar Ignac 11. Tekavec Marko 12. Kosi Marjan ODBOR ZA VRHUNSKI ŠPORT 1. Bogdan Gabrovec, predsednik 2. Vladimir Sitar, podpredsednik 3. Iztok Čop 4. Andrej Jeriček 5. Matjaž Jakopič 6. Mirko Jurjavčič 7. Boro Štrubelj 8. Janez Vodičar 9. Bojan Žmavc 10. Petra Majdič 11. Miran Stanovnik 12. Sebastian Piletić 13. Luka Žele ODBOR ŠPORTA NA LOKALNI RAVNI 1. Branko Žnidarič, predsednik 2. Igor Rakuša, podpredsednik 3. mag. Janez Sodržnik 4. Andrej Cevc 5. Sonja Poljšak 6. Primož Sulič 7. Tomo Tiringer 8. Branko Jeršin 9. Ivan Gerjevič 10. Peter Kavzer 11. Hasan Ibrič 12. mag. Miran Kos

SLOVENSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA 1. Miro Cerar - predsednik 2. Jože Zidar 3. Jože Okoren 4. Bojan Jurovič 5. Igor Topole 6. dr. Tomaž Pavlin 7. dr. Stanko Pinter 8. Sonja Poljšak


MARKETINŠKI SVET 1. Franjo Bobinac – predsednik 2. mag. Vojka Ravbar 3. Jure Apih 4. Janez Bukovnik 5. dr. Maja Makovec Brenčič 6. Janez Matoh 7. Damjan Pintar 8. Iztok Sila 9. Ivo Tomc 10. Tone Vogrinec 11. Tone Balažič 12. Robert Hernec 13. Brigita Langerholz Žager 14. Miha Škerbinc KOMISIJA ZA PRAVNE ZADEVE IN ORGANIZIRANOST 1. Tjaša Andree Prosenc - predsednik Skupina za organiziranost 2. Simona Rakušček Volaj 3. Dušan Prezelj 4. mag. Janez Sodržnik 5. Igor Kogoj 6. Vida Mihelčič 7. mag. Miran Kos 8. Rudi Zavrl Skupina za pravne zadeve 9. mag. Emil Zakonjšek 10. Andrej Razdrih 11. Igor Angelovski 12. dr. Vesna Bergant Rakočevič 13. dr. Peter Grilc KOMISIJA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE 1. dr. Andraž Vehovar – predsednik 2. Janez Slabe 3. Zoran Verovnik 4. Peter Svetina 5. Bojan Žmavc KOMISIJE ZA ZAMEJSKI ŠPORT 1. Sonja Poljšak - predsednica 2. Juri Kufersin 3. Jelena Malnar 4. Jože Hirnök 5. Ivan Lukan 6. Zoran Verovnik 7. Rudi Merljak


KOMISIJA ZA PRIZNANJA 1. Janez Matoh – predsednik 2. Metka Jerman 3. Polona Sladič 4. Zdenka Ponomarenko 5. Marko Račič 6. Janko Popovič 7. Poljanka Samardžija Pavletič 8. Marjan Kosi

KOMISIJA ZA OBJEKTE 1. Rafko Križman – predsednik 2. Miro Blažič 3. Bogdan Čepič 4. Brane Florjanič 5. Jelko Gros 6. Marjan Hribar 7. Jože Jenšterle 8. Uroš Jug 9. Marjan Klepec 10. Mojca Plestenjak 11. Igor Rakuša 12. Milena Radež Černilogar KOMISIJA ZA ŽENSKI ŠPORT 1. dr. Mojca Doupona Topič – predsednica 2. dr. Simona Kunster Lipicer 3. Uršula Majcen 4. Brigita Langerholc Žager KOMISIJA ZA FINANCIRANJE ŠPORTA 1. mag. Vojka Ravbar – predsednica 2. dr. Tone Jagodic 3. Mitja Černe 4. Darko Končan 5. Marko Kolenc 6. mag. Ivan Simič 7. Sonja Intihar Šadl 8. dr. Gregor Jurak 9. Tone Vogrinec KOMISIJA ZA ZDRAVSTVNO VARSTVO ŠPORTNIKOV 1. prof. dr. Vinko Pavlovčič, dr. med. – predsednik 2. dr. Rudi Čajavec 3. dr. Petra Zupet 4. dr. Katja Ažman Juvan 5. dr. Matjaž Vogrin 6. dr. Oskar Zupanc 7. dr. Vedran Hadžić 8. dr. Boris Poberaj


KOMISIJA ŠPORTNIKOV 1. Brigita Langerholc Žager - predsednica 2. Tadeja Brankovič Likozar 3. Iztok Čop 4. Marjan Podržaj 5. Vasilij Žbogar OLIMPIJSKI STROKOVNI CENTER – Člani strokovnega sveta 1. prof.dr. Ivan Čuk 2. prof.dr. Rado Pišot 3. doc. dr. Matjaž Vogrin 4. doc. dr. Nejc Šarabon 5. doc.dr. Boštjan Šimunič 6. doc.dr. Janez Vodičar 7. dr. Nada Rotovnik Kozjek 8. dr. Petra Zupet 9. Radoje Milić 10. Stojan Puhalj KOMISIJA ZA ETIČNA VPRAŠANJA V ŠPORTU 1. Drago Kos - predsednik 2. Dr. Vesna Bergant Rakočević 3. Dr. Miro Cerar 4. Petra Majdič 5. Dr. Katarina Zajc 6. Dejan Zavec KOMISIJA ZA ŠPORT IN OKOLJE 1. Bojan Žmavc 2. Aleksander Škraban 3. Andraž Rakušček 4. Bogomir Vnučec 6. Denis Žvegelj 7. Gorazd Nastran 8. Milan Sirše 9. Mitja Lamut 10. dr. Mitja Slavinec 11. Roman Ponebšek 12. Milena Radež Černilogar Medresorska delovna skupina za spremljanje Sporazuma o zaposlovanju vrhunskih športnikov v državni upravi Bogdan Gabrovec in Bojan Žmavc


Strokovna služba OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE po področjih dela: SEKRETARIAT: dr.Tone JAGODIC, generalni sekretar

info@olympic.si tone.jagodic@olympic.si

Damjan Pintar, poslovni direktor

damjan.pintar@olympic.si

Bojana OKORN POČIVAVŠEK, namestnica gen. sekretarja

bojana.okorn@olympic.si

Karmen HINIĆ - BRAHOVIĆ, tajnica gen.sekretarja in OKS

karmen.hinic@ olympic.si

Sonja INTIHAR ŠADL, vodja računovodstva

sonja.intihar@oks-olimp.si

Logistika in informatika: Luka KERMELJ, vodja logistike

luka.kermelj@olympic.si

Odnosi z javnostmi: Brane DMITROVIČ, vodja oddelka Matic Švab, vodja kom. projektov

press@olympic.si brane.dmitrovic@olympic.si matic.svab@olympic.si

Odbor za vrhunski šport: Blaž PERKO, direktor športa Žiga DOBNIKAR, vodja programov za športnike trenerje Borut KOLARIČ, vodja programov športnih iger Nina JOVAN KASTELIC, strokovna sodelavka Žiga SKVARČA, strokovni sodelavec

info-vs@olympic.si blaz.perko@olympic.si ziga.dobnikar@olympic.si borut.kolaric@olympic.si nina.jovan@olympic.si ziga.skvarca@olympic.si

Odbor športa za vse in OŠLR: Gorazd CVELBAR, sekretar odbora Zdenka VIRANT, tajnica odbora

gorazd.cvelbar@olympic.si zdenka.virant@olympic.si

SLOVENSKA OLIMPIJSKA AKADEMIJA: Aleš Šolar, sekretar

ales.solar@olympic.si

ODDELEK ZA MARKETING: Jožko Križan, direktor Taja ŠKORC, vodja projektov Dragica KOŽELJ, vodja projektov

jozko.krizan@olympic.si taja.skorc@olympic.si dragica.kozelj@olympic.si

Podjetje OKS – Olimp, d.o.o. Jožko KRIŽAN, glavni direktor

info@oks-olimp.si jozko.krizan@oks-olimp.si

Oddelek za marketing Maja TOMC, strokovna sodelavka za tržno komuniciranje

maja.tomc@oks-olimp.si

Usposabljanje: Anita ZAVODNIK, strokovna sodelavka Nadja BLAGOJEVIĆ , strokovna sodelavka Martin TUŠ, strokovni sodelavec Darko Križančič, strokovni sodelavec

anita.zavodnik@oks-olimp.si nadja.blagojevic@oks-olimp.si martin.tus@oks-olimp.si darko.krizancic@olympic.si


Računovodska služba: Tadeja TUŠAR, računovodski referent Mira PELE, računovodski referent Tina GLAVAČ BUKI, računovodski referent

tadeja.tusar@oks-olimp.si mira.pele@oks-olimp.si

Slovenska antidoping organizacija (SLOADO) antidoping@olympic.si; Upravni odbor

1. Gorazd Plevnik, dr. med., predsednik 2. dr. Boro Štrumbelj, podpredsednik 3. mag. Darko Repenšek 4. Martin Steiner 5. Marjan Podržaj Janko Dvoršak, direktor

jani.dvorsak@olympic.si


ČLANICE OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE - ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ PREDSEDNIKI IN ČLANI SKUPŠČINE IZ TEH ORGANIZACIJ

I.

NACIONALNE ŠPORTNE ZVEZE OLIMPIJSKIH ŠPORTOV PREDSEDNIK

ČLAN SKUPŠČINE

1.

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, 1000 LJUBLJANA Tel.: 031 730 987, faks: 01 520 69 16 Elektronski naslov: info@atletska-zveza.si http://www.atletska-zveza.si

Gregor Benčina

Dušan PREZELJ

2.

BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode Tel.: 041 840 045, 031 325 194 (sekretar) Faks: 01 252 78 02 Elektronski naslov: info@badminton-zveza.si http://www.badminton-zveza.si

Andrej POHAR

Andrej POHAR

3.

BOB ZVEZA SLOVENIJE Dvoržakova 6 a, 1230 DOMŽALE Tel.: 041 739 283, faks: 01 7244 656 Elektronski naslov: info@slobob.si http://www.slobob.si

Urban ACMAN

Urban ACMAN

4.

BOKSARSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška 172, 1000 LJUBLJANA Elektronski naslov: boksarksazveza@gmail.com http:// www.boksarskazveza.si

Rudolf Pavlin

Robert URBANC

5.

ZVEZA DRSALNIH ŠPORTOV SLOVENIJE Celovška 25, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 439 15 40, faks: 01439 15 41 Elektronski naslov: drsalna.zveza@siol.net http://www.drsalna-zveza.si

Darja GABROVŠEK POLAJNAR

Tjaša ANDREEPROSENC

6.

GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE Dalmatinova ulica 10, 1000 LJUBLJANA Tel.: 040 197 480 Faks: 01 256 66 26 Elektronski naslov: gimnastika@siol.net http://www.gimnasticna-zveza.si

7.

GOLF ZVEZA SLOVENIJE Marijan JURENEC Dunajska 22, 1000 LJUBLJANA Tel.: 041 735 209, faks: 01 430 32 01 Elektronski naslov: golfzveza@golfzveza-slovenije.si http:// golfportal.info/gzs/zveza

8.

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška 25, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 430 64 80, 01 231 31 21 Elektronski naslov: info@hzs.si http://www.hzs.si/index.php

mag. Klemen BEDENIK

Matjaž RAKOVEC

Ivan LEVAK

Gorazd KOGOJ

Matjaž RAKOVEC


9. JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE Kopališko nabrežje 5, 6000 KOPER Tel.: 031 611 214, faks: 05 627 24 20 Elektronski naslov: info@jadralna-zveza.si http://www.jadralna-zveza.si

Aljoša Tomaž

10. JUDO ZVEZA SLOVENIJE Partizanska 35, 2310 SLOVENSKA BISTRICA Tel: 041 787 291, faks: 02 843 00 31 Elektronski naslov: judo.zveza@siol.net http:// www.judo-zveza.si

Bogdan GABROVEC

Bogdan GABROVEC

11. KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška 25, 1000 LJUBLJANA Tel: 041 724 111, 01 239 66 11, faks: 01 239 66 12 Elektronski naslov:kajak.zveza@siol.net http:// www.kajak-zveza.si /moduli/prvastran/

Bojan ŽMAVC

Bojan ŽMAVC

12. KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška 25, 1000 LJUBLJANA Tel: 01 239 66 00, faks: 01 239 66 06 Elektronski naslov:kzs@kolesarska-zveza.si http:// www.kolesarska-zveza.si

Tomaž GRM

Tomaž GRM

13. KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE Leskoškova 12, 1000 LJUBLJANA Tel: 01 520 10 10 , faks: 01 520 10 22 Elektronski naslov:kzs@kzs.si http:// www.kzs.si

Roman VOLČIČ

Roman VOLČIČ

14. KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška 25, 1000 LJUBLJANA Tel: 031 348 904, faks: 01 434 72 65 Elektronski naslov:kzs@konj-zveza.si http:// www.konj-zveza.si

Bogomir VNUČEC

Bogomir VNUČEC

15. LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE Dolenjska cesta 11, 1000 LJUBLJANA Tel: 031 682 647, 031 649 976 Elektronski naslov:president@archery-si.org http:// www.archery-si.org

Tomaž URLEP

Matej ZUPANC

16. NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška 25, 1000 LJUBLJANA Tel: 031 674 400, faks: 01 433 11 42 Elektronski naslov: info@ntzs.si http://www.ntzs.si

Marjan HRIBAR

Marjan HRIBAR

17.

Aleksander ČEFERIN

Rudolf ZAVRL

Metod ROPRET

Gregor HUMERCA

NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE Čerinova 4, 1000 LJUBLJANA Tel: 01 530 04 00, faks: 01 530 04 10 Elektronski naslov:nzs@nzs.si http:// www.nzs.si

18. ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška 25, 1000 LJUBLJANA Tel: 051 427 610, faks: 01 438 53 75 Elektronski naslov: ozs@odbojka.si http://www.odbojka.si

Aljoša Tomaž


19. PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE mag. Miran KOS Celovška 25, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 239 66 20, 01 239 66 21, faks: 01 239 66 22 Elektronski naslov: info@plavalna-zveza.si http://www.plavalna-zveza.si

Danilo ŠALAMON

20. NOVA ROKOBORSKA ZVEZA SLOVENIJE Studenice 47a, 2319 Poljčane, Tel.: 031 564 306, faks: 00386 2 520 80 52 Elektronski naslov: info@rokoborba.net http://rokoborska-zveza.si

Miloš TRBULIN

21.

Franjo BOBINAC

Franjo BOBINAC

Borut GRGIČ

Žiga KOSI

ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE Leskoškova 9e, 1000 LJUBLJANA Tel.: 03 899 11 10, faks: 01 547 66 46 Elektronski naslov: office@rokometna-zveza.si http://www.rokometna-zveza.si

22. RUGBY ZVEZA SLOVENIJE Pot do šole 2A, 1000 LJUBLJANA Tel./faks: 070 837 136, GSM: 041 43 42 41 Elektronski naslov: info@rugby.si http://www.rugby.si

Stanislav ŠERNEK

23.

SABLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE Franc BREZNIK Parmova 41, 1000 LJUBLJANA Tel.: 041 660 415, faks: 01 590 33 081 Elektronski naslov: sabljaska.zveza.slovenije@gmail.com http://www.sabljanje.si

Savo TATALOVIČ

24.

SANKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE Milan SIRŠE Ledarska ul. 4, 4270 Jesenice, p.p.84, 1410 ZAGORJE OB SAVI Tel.: 031 580 352 Elektronski naslov:sazs.office@gmail.com http://www.sazs.si/

Milan SIRŠE

25. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Podutiška 146, 1000 LJUBLJANA Tel.: 041 672 764, faks: 01 513 68 10 Elektronski naslov: szs@sloski.si http://www.sloski.si

26.

Primož ULAGA

STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE Janez SLAPAR Dolenjska cesta 11, 1000 LJUBLJANA Tel./faks: 01 427 05 82, 01 427 10 09, faks: 01 428 05 83 Elektronski naslov: info@strelstvo.si http://www.strelska-zveza.si

dr. Janez KOCIJANČI

Andraž LIPOLT

27. TAEKWONDO ZVEZA SLOVENIJE Tomaž BARADA Dečkova cesta 1, p.p.23, 3000 CELJE Tel: 03 492 41 11, 03 425 79 10; faks: 03 492 41 10, 03 425 79 12 Elektronski naslov: tkd@taekwondo-zveza.si http://www.taekwondo-zveza.si

Tomaž BARADA

28. TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE Vurnikova 2, 1000 LJUBLJANA

Gregor KRUŠIČ

Marko UMBERGER


Tel: 031 672 692, faks: 01 430 66 95 Elektronski naslov: info@teniska-zveza.si http://www.teniska-zveza.si 29. TEŽKOATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Malgajeva ulica 5, 1000 Ljubljana Tel.: 03 5870 752, 041 698241, faks: 03 897 12 66 Elektronski naslov: joze.zalubersek@siol.net

Ivan PETERCA

Ivan PETERCA

http://www.zdos.si/register-drustev/register-drustev-zdos/?id=8542 30. TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana Tel.: 041 370 480 Elektronski naslov: sekretar@triatlonslovenije.si http://www.triatlonslovenije.si

Mojmir OCVIRK

dr. Andraž VEHOVAR

31. VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE Partizanska 37, 4000 KRANJ Tel: 04 201 44 37, faks: 04 201 44 39 Elektronski naslov:info@vaterpolska-zveza.si http://www.vaterpolska-zveza.si

Marko Troppan

Bor BALDERMAN

32. VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE Župančičeva 9, 4260 BLED Tel.: 051 687 092 Elektronski naslov: info@veslaska-zveza.si http://www.veslaska-zveza.si

Jošt DOLNIČAR

Jošt DOLNIČAR

33.

ZVEZA ZA HOKEJ NA TRAVI SLOVENIJE Aleš Skalič Mladinska 3, 9000 MURSKA SOBOTA Tel.: 040 467 627 (Zoran Zrim – sekretar), 041 756 065 Elektronski naslov:info@zhnts.si http://www.zhnts.si/

34. CURLING ZVEZA SLOVENIJE (NZOŠ) Pot Sodarjev 14, 1000 LJUBLJANA Tel.:041 676 443 Elektronski naslov: president@curling-zveza.si http://www.curling-zveza.si/;www.curling.si

David STONIČ

Andraž NEMEC

David STONIČ


II.

NACIONALNE ŠPORTNE ZVEZE ŠPORTOV, KI JIH MOK PRIZNAVA

PREDSEDNIK

ČLAN SKUPŠČINE

1. AVTOMOTO ZVEZA SLOVENIJE Dunajska 128, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 530 52 30, faks: 01 530 54 10 Elektronski naslov: sport@amzs.si http://www.amzs-sport.com

ga nimajo

dr. Danijel STARMAN

2. BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE Tržaška 2, 1000 LJUBLJANA Tel.: 05 992 77 97, faks: 01 251 22 15 Elektronski naslov: balinarska.zveza@gmail.com http://www.balinarska-zveza.si

Sandi KOFOL

Sandi KOFOL

3.

ZVEZA ZA BASEBALL IN SOFTBALL SLOVENIJE Gorenjesavska cesta 13b, 4000 Kranj Tel.: 040 871 120 Elektronski naslov: info@zbss.si http://www.zbss.si/index.php/domov

Boris VEHOVEC

Andrej BIZJAK

4.

BRIDGE ZVEZA SLOVENIJE Kozlarjeva pot 3a, 1210 LJUBLJANA Tel.: 041 347 714 Elektronski naslov: predsednik@bridge-zveza.si http://www.bridge-zveza.si

Tolja ORAČ

Branislav PROTEGA

5.

BILJARDNA ZVEZA SLOVENIJE Ribniška 4, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 361 36 64 Elektronski naslov: info@biljardna-zveza.si http:// www.biljardna-zveza.si

Mitja GRADIŠNIK

Mitja GRDAIŠNIK

1.

BOWLING ZVEZA SLOVENIJE Regentova cesta 35, 1000 LJUBLJANA Tel.: 041 503 066, faks: 01 510 39 41 Elektronski naslov: info@bowlingzveza.si http://www.bowlingzveza.si

Aleš MUSAR

Aleš MUSAR

7. FLOORBALL ZVEZA SLOVENIJE Ljubljanska cesta 3, 1333 Borovnica Tel.: 06 819 52 58 Elektronski naslov: predsednikfzs@gmail.com 8. KARATE ZVEZA SLOVENIJE Gortanova ulica 21, 1000 Ljubljana Tel.: 040 303 106 Elektronski naslov: info@karate-slovenija.si

Suzana NOVAK

Božidar ZUPANČIČ

dr. Igor Lukšič

Igor Zelinka

http://www.karate-slovenija.si 9.

KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE Celovška 25, 1000 Ljubljana Tel.: 01 434 96 24, faks: 01 433 23 35 Elektronski naslov: info@kegljaska-zveza.si

Milan KURELIČ

Milan KURELIČ


http://www.kegljaska-zveza.si 10. LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE Tržaška cesta 2, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 422 33 33, faks: 05 971 27 33 Elektronski naslov: info@lzs-zveza.si http://www.lzs-zveza.si

Niki MUSIČ

Primož LAJEVEC

11. ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE Legatova 6/a, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 125 06 77, 031 655 110, faks: 01 125 06 77 Elektronski naslov: info@orientacijska-zveza.si http://www.orientacijska-zveza.si

Vladimir SEDEJ

Samo KOFOL

12. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE Dvoržakova 9, p.p. 214, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 56 80; faks: 01 434 56 91 Elektronski naslov: info@pzs.si http://www.pzs.si

Bojan ROTOVNIK

Bojan ROTOVNIK

13. PLESNA ZVEZA SLOVENIJE Celovška 25, p.p.2507, 1001 LJUBLJANA Tel.: 01 430 22 84, faks: 01 230 14 17 Elektronski naslov: info@plesna-zveza.si http://www.plesna-zveza.si

mag. Drago ŠULEK

mag. Drago ŠULEK

14. SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA Celovška 25, 1000 LJUBLJANA Tel.: 051 226 543 Elektronski naslov: spz@spz.si http://www.spz.si/portal/default.asp

dr. Mitja SLAVINEC

dr. Mitja SLAVINEC

15. SQUASH ZVEZA SLOVENIJE Cesta na brdo 109, 1000 LJUBLJANA Tel.: 031 643 063, faks: 01 24 14 020 Elektronski naslov: tomaz@squash.si http://www.squash.si

Tomaž ČAMPA

Goran VUČKOVIĆ

16. SURF ZVEZA SLOVENIJE Cesta na Vrhovce 45, 1000 LJUBLJANA Tel.: 040 541 527 Elektronski naslov: info@surfzveza.si http://www.surfzveza.si

Andraž RAKUŠČEK

Andraž RAKUŠČEK

17. ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE Bravničarjeva 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 436 58 05, faks: 01 436 58 00 Elektronski naslov: info@sah-zveza.si http://www.sah-zveza.si

dr. Tomaž SUBOTIČ

dr. Tomaž SUBOTIČ

18. ZVEZA KOTALKARSKIH ŠPORTOV SLOVENIJE Celovška 25, 1000 LJUBLJANA Tel./faks: 01 432 32 40 Elektronski naslov: breda.marinsek@gmail.com http://www.kotaljkanje.com

Breda MARINŠEK

Breda MARINŠEK

19. ZVEZA WUSHU – TAIJIQUAN SLOVENIJE Prijateljeva 9, 1000 LJUBLJANA Tel.: 041 681 220

Marjan DOGŠA

Marjan DOGŠA


Elektronski naslov: marjan.dogsa@gmail.com http://www.zveza-wushu.si 20. ZVEZA REŠEVALCEV IZ VODE SLOVENIJE Raičeva ulica 59c, 1000 LJUBLJANA Tel.: 031 369 732 Elektronski naslov: robi@jurkas.net http://slolifeguard.com/

Robert JURKAS

Anita ERZETIČ

III. NACIONALNE ŠPORTNE ZVEZE NEOLIMPIJSKIH ŠPORTOV PREDSEDNIK

ČLAN SKUPŠČINE

1. FITNES ZVEZA SLOVENIJE Koprska 72, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 200 27 72, faks: 01 200 27 57 Elektronski naslov: fzs@fitnes-zveza.si http://www.fitnes-zveza.si

Dušan GERLOVIČ

Dušan GERLOVIČ

2. GO ZVEZA SLOVENIJE ZAKOTNIK Župančičeva 7, 4000 KRANJ GSM: 041 762 818 (predsednik) Elektronski naslov: milanzakotnik@gmail.com http://www.go-zveza.si

Milan ZAKOTNIK

Milan

3. JU-JITSU ZVEZA SLOVENIJE Robert PERC Trg Matije Gubca 3, 8270 Krško Tel./faks: 07 814 97 18 ali 0590/30 054, 041 401 523 Elektronski naslov: robert.perc(pri)ju-jitsu.si http://www.ju-jitsu.si

Stanislav PRESKAR

4. KICKBOXING ZVEZA SLOVENIJE Ulica Vinka Vodopivca 39, 5000 Nova Gorica Tel.: 031 600 002, faks: 03 567 21 53 Elektronski naslov: sitar.vladimir@siol.net http://www.kickboxing-zveza.si

Vladimir SITAR

Vladimir SITAR

5. RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE Tržaška cesta 134, 1000 LJUBLJANA Tel.: 051 361 888, faks: 01 256 12 95 Elektronski naslov: info.rzs@ribiska-zveza.si http://ribiska-zveza.si/

Miroslav Žaberl

Janez HVALE

6. ZVEZA DRUŠTEV KEGLANJA NA LEDU SLOVENIJE Ledarska 4, 4270 JESENICE Tel.: 041 652 709, faks: 04 588 46 68 Elektronski naslov: zsj.jesenice@siol.net http://kegeljzveza.wordpress.com/

Zoran KRAMAR

Zoran KRAMAR

7. ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE PARAOLIMPIJSKI KOMITE Cesta 24. junija 23, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 530 08 91; faks: 01 530 08 94 Elektronski naslov: info@zsis.si http://www.zsis.si

Damjan LAZAR

Emil MURI


8. ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU SLOVENIJE Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper Tel. Fax.: +386 (0) 059 045 554 Elektronski naslov: info@zsrm-slo.org http://www.zsrm-slo.org

Egon BRECELJ

Egon BRECELJ

9. SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA dr. Milan ŽVAN ZVEZA Kongresni trg 12, 1000 LJUBLJANA (sedež) Kongresni trg 12, 1000 LJUBLJANA (pisarna in kontaktni naslov) Tel.: 01 520 78 26; faks: 01 520 78 27 Elektronski naslov: info@susa.org http://www.susa.org

Matjaž PEČOVNIK

10. SAMBO ZVEZA SLOVENIJE Valvasorjeva 10, 2000 MARIBOR Tel.: 041 928 139 Elektronski naslov: dmitri-stoianov@yandex.ru http://www.slovenian-sambo.co.nr

Dmitri STOIANOV

11. ZVEZA ZA AVTO ŠPORT SLOVENIJE AŠ 2005 Koprska ulica 98, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 423 24 36, faks: 01 423 24 37 Elektronski naslov: info@as2005.si http://www.as2005.eu 12. SLOVENSKA ZVEZA TAJSKEGA BOSKA Kandijska 46, 8000 Novo mesto Tel.: 051 306 616, 07 338 00 26 Elektronski naslov: slo_mauythai@hotmail.com http://www.tajskiboks.com/jml/

Dmitri STOIANOV

Anton ANDERLIČ

Aleš ZRINSKI

Iztok VORKAPIĆ

Igor PRIMAŽIČ

13. PIKADO ZVEZA SLOVENIJE Jože GRANTAŠA Grlava 19 a, 9242 KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU Tel.: 041 380 281 Elektronski naslov: pikado.zveza.slovenije@gmail.com http://www.pizs.si 14. KENDO ZVEZA SLOVENIJE Linhartova cesta 9, 1000 Ljubljana GSM: 040 306 339 Elektronski naslov: kzs.predsednik@gmail.com http://www.kendo-zveza.si

Peter TOPIĆ

15. SAVATE ZVEZA SLOVENIJE Steletova 4, 1000 LJUBLJANA Tel: 040 375 375 Elektronski naslov: savate.slovenia@email.si

Jože GRANTAŠA

Goran POTOČNIK ČERNE

Janez OBREZA

Jurij OBREZA

https://sites.google.com/site/savatezvezaslovenije/ 16. DAMA ZVEZA SLOVENIJE Mala vas 12, 5230 Bovec Tel: 031 857 747 Elektronski naslov: dario.berginc@gmail.com

Darjo BERGINC

Darjo BERGINC

17. ZVEZA ZA AMERIŠKI NOGOMET SLOVENIJE

Grega Podbregar

Grega Podbregar

Elektronski naslov: grega.podbregar@zans.si; http://www.zans.si/


DRUGI ČLANI SKUPŠČINE OKS Z GLASOVALNO PRAVICO IV. ŠPORTNIKI, KI SO SODELOVALI NA OLIMPIJSKIH IGRAH 1. 2. 3.

IZTOK ČOP UROŠ ZORMAN PETRA MAJDIČ

V. INDIVIDUALNI USTANOVITELJ OKS 1.

MIROSLAV CERAR

VI. PREDSTAVNIKI POKROVITELJEV OKS 1. 2. 3.

VOJKA RAVBAR – SKB BANKA KARMEN ŠKODA PIŠKO – ADRIATIC SLOVENICA JANEZ BUKOVNIK – ŠPORTNA LOTERIJA

VII. PREDSTAVNIKI LOKALNIH ŠPORTNIH ZVEZ - PO REGIJAH I. LJUBLJANA 1.

ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE Vodovodna 25, 1000 Ljubljana Tel: 01 434 72 92, 01 434 72 91 Faks: 01 232 39 56 Elektronski naslov: info@szlj.si http://www.szlj.si

2.

ŠPORTNA ZVEZA MEDVODE Cesta komandanta Staneta 12, 1215 MEDVODE Tel.: 01 361 2655, 031 599 388 , 040 301 419 Elektronski naslov: sz.medvode@gmail.com

http://svo412.wix.com/szmedvode#!contact/c1lmq Regijska predstavnika: mag. Janez Sodržnik in Dejan Crnek

II. LJUBLJANA - OKOLICA 1.

ŠPORTNA ZVEZA DOMŽALE Kopališka cesta 4, p.p. 19, 1230 Domžale Tel: 01 724 81 05 Faks: 01 724 81 06 Elektronski naslov: janez.zupancic,zavod-sport@siol.net http://zavod-sport-domzale.si

2.

ŠPORTNA ZVEZA KAMNIK Kajuhova pot 12, 1240 Kamnik Tel: 01 839 24 83, 041 760 469 Elektronski naslov: sz.kamnik@gmail.com http://www.sportnazvezakamnik.si


3.

ZVEZA ŠPORTNIH ORGANIZACIJ GROSUPLJE Ljubljanska 40 A, 1290 Grosuplje Tel: 01 786 47 45 Faks: 01 786 47 46 Elektronski naslov: zso-grosuplje@t-2.net

4.

ZVEZA ŠPORTNIH ORGANIZACIJ DOBREPOLJE Videm 35, 1312 Videm Dobrepolje Tel: 041 256 506, 041 726 898 Faks: 01 786 47 46 Elektronski naslov: marjan.p56@gmail.com

5.

ZVEZA ŠPORTNIH ORGANIZACIJ IVANČNA GORICA Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica Tel: 051 311 082, 041 705 860 Elektronski naslov: andreja.lapanja@guest.arnes.si, joze.kastelic1@siol.net

6.

ŠPORTNA ZVEZA KOČEVJE TZO 30, 1330 Kočevje Tel: 01 893 13 26 Faks: 01 895 18 30 Elektronski naslov: info@kocevje-info.si Regijska predstavnika: Andrej Cevc in Dušan Zamida

III. OBALNO KRAŠKA 1.

ŠPORTNA ZVEZA KOPER Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper Tel: 05 626 10 96, 041 664 663 Faks: 05 626 10 96 Elektronski naslov: sport.koper@siol.net http://www.szkoper.com

2.

ŠPORTNA ZVEZA IZOLA Kraška 1, 6310 Izola Tel: 041 383 093 Faks: 05 640 35 39 Elektronski naslov: sport.izola@gmail.com

3.

ŠPORTNA ZVEZA SEŽANA Kosovelova 5, p.p. 5, 6210 Sežana Tel: 05 730 14 80 Faks: 05 734 26 12 Elektronski naslov: info@sport-sezana.com http://www.sport-sezana.com

4.

ŠPORTNA ZVEZA HRPELJE - KOZINA Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina Tel: 031 343 564 Elektronski naslov: dejanceranic@gmail.com, sportna.zveza@gmail.com


Regijska predstavnika: Sonja Poljšak in Vojko Dobrila IV. SEVERNO PRIMORSKA 1.

ŠPORTNA ZVEZA NOVA GORICA Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica Tel: 05 330 20 20, 05 330 20 24 Faks: 05 330 20 25 Elektronski naslov: info@sz-ng.si, vojko.orel@sz-ng.si http://www.sz-ng.si

2.

ŠPORTNA ZVEZA AJDOVŠČINA Cesta 5. maja 14, p.p. 58, 5270 Ajdovščina Tel: 051 442 553 Elektronski naslov: info@zs-ajdovscina.si http://www.zs-ajdovscina.si

3.

ŠPORTNA ZVEZA VIPAVA Glavni trg 15, 5271 Vipava Tel: 041 838 288, 031 308 636 Faks: 05 364 3412 Elektronski naslov: pudgar@siol.net

4.

OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA TOLMIN Dijaška 12/c, 5220 Tolmin Tel: 05 381 16 84, 041 695 675, 031 342 712 Faks: 05 381 16 84 Elektronski naslov: zavod.sport.tolmin@siol.net

Regijska predstavnika: Primož Sulič in Vojko Orel V. NOTRANJSKA 1.

ŠPORTNA ZVEZA POSTOJNA Pot k Pivki 4, 6230 Postojna Tel: 05 720 25 41, 041 688 642 Faks: 05 720 25 40 Elektronski naslov: sportnazveza.postojna@studioproteus.si

2.

ŠPORTNA ZVEZA PIVKA Kolodvorska 5, 6257 Pivka Tel: 041 354 327 Elektronski naslov: drago.stunf@gmail.com

3.

ŠPORTNA ZVEZA LOGATEC Notranjska c. 14, 1370 Logatec Tel: 031 575 120, 040 510 444 Elektronski naslov: szlogatec@gmail.com, dusan.jerina@kabelnet.net http://www.sz-logatec.blogspot.com

4.

ŠPORTNA ZVEZA VRHNIKA


Tržaška cesta 9, p.p. 24, 1360 Vrhnika Tel.: 041 820 764 Elektronski naslov: sportnazvezavrhnika@gmail.com http://www.sportnazveza-vrhnika.si 5.

ŠPORTNA ZVEZA CERKNICA Cesta 4. Maja 53, 1360 Cerknica Tel: 01 70 90 617, 031 327 222 Faks: 01 70 90 633 Elektronski naslov: dusan.jernejcic@cerknica.si http://drustvo-sovica.si

6.

ŠPORTNA ZVEZA LOŠKA DOLINA Cesta notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu Tel: 041 376 084 Elektronski naslov: zdenko.truden@siol.net

Regijska predstavnika: Tomo Tiringer in Irena Oblak

VI. GORENJSKA

1.

ŠPORTNA ZVEZA JESENICE Ledarska 4, 4270 Jesenice Tel: 04 586 33 64 Faks: 04 586 33 63 Elektronski naslov: zsj.koordinator@siol.net http://www.zsport-jesenice.si

2.

ŠPORTNA Žagarja 2/b, 4240 Radovljica Tel: 04 530 57 30, 041 718 965 Faks: 04 530 05 731 Elektronski naslov: sportzv@s5.net http://www.sportna-zveza-radovljica.si

3.

ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA Podlubnik 1 c, 4220 Škofja Loka Tel: 04 515 70 70 Faks: 04 515 70 71 Elektronski naslov: zzs.loka@siol.net http://www.zsport-skloka.si

4.

ŠPORTNA ZVEZA TRŽIČ Cankarjeva cesta 1, 4290 Tržič Tel: 05 9010313, 051 354 064 Faks: 05 9010316 Elektronski naslov: sportna.zveza.trzic@t-2.net http://www.sztrzic.si Regijska predstavnika: Branko Jeršin in Biserka Drinovec


VII. DOLENJSKA 1.

ŠPORTNA ZVEZA NOVO MESTO Kettejev drevored 2, 8000 Novo mesto Tel: 07 393 29 30, 031 333 533, 041 616 506 Faks: 07 393 29 39 Elektronski naslov: sport.zveza.nm@siol.net, rafko.krizman@siol.net http://www.as-nm.si/

2.

ŠPORTNA ZVEZA ČRNOMELJ Trg svobode 3, 8340 Črnomelj Tel: 07 30 61 143, 040 690 490 Faks: 07 30 61 130 Elektronski naslov: milan.kordic@gmail.com

3.

ŠPORTNA ZVEZA METLIKA Cesta bratstva in enotnosti 23, 8330 Metlika Tel: 07 305 89 22, 040 476 417 Faks: 07 305 89 22 Elektronski naslov: sz.metlika@gmail.com http://www.sportnazvezametlika.si

4.

ŠPORTNA ZVEZA TREBNJE (center za šport občine Trebnje) Gubčeva cesta 23, 8210 Trebnje Tel: 041 626 729 Faks: 07 3044 281 Elektronski naslov: miran.jurak@pivkap.si

5.

ŠPORTNA ZVEZA BREŽICE Cesta bratov Milavcev 18, 8250 Brežice Tel: 07 499 34 70, 041 773 525 Faks: 07 493 34 71 Elektronski naslov: sportna.zveza.brezice@siol.net http://www.sportna.zveza.brezice.eu

6.

ŠPORTNA ZVEZA KRŠKO CKŽ 131, 8270 Krško Tel: 051 741 199 Faks: 07 492 50 49 Elektronski naslov: info@szkrsko.si

7.

ŠPORTNA ZVEZA SEVNICA Prvomajska ulica 15, 8290 Sevnica Tel: 07 81 61 071, 041 516 344 Faks: 07 816 10 79 Elektronski naslov: koritnik.matjaz@gmail.comkstm.si http://www.szkrsko.si/ Regijska predstavnika: Ivan Gerjevič in Rafko Križman

VIII. ZASAVJE 1.

ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV TRBOVLJE Mestni trg 4, 1420 Trbovlje Tel: 03 56 21 794, 041 622 698


Elektronski naslov: drago.nucic@siol.net

2.

ŠPORTNA ZVEZA HRASTNIK Log 3, 1430 Hrastnik Tel: 03 564 23 72, 041 722 495 Faks: 03 564 23 73 Elektronski naslov: szhrastnik@siol.net http:// krc-hrastnik.si/dejavnosti/sport/sportna_zveza_hrastnik/ Regijska predstavnika: Peter Kavzer in Mitja Strmec

IX. CELJE 1.

ŠPORTNA ZVEZA CELJE Dečkova cesta 1, 3000 Celje Tel: 03 491 92 90, 041 837 530 Faks: 03 491 92 90 Elektronski naslov: szc.celje@gmail.com http://www.szc.si

2.

MEDOBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA ŠMARJE PRI JELŠAH Aškerčev trg 11, 3240 Šmarje pri Jelšah Tel: 03 810 12 46 Faks: 03 810 12 47 Elektronski naslov: msz.smarje@siol.net http://www.smarje.com

3.

ŠPORTNA ZVEZA ROGAŠKA SLATINA Ul. 14. divizije 12, 3250 Rogaška Slatina Tel: 03 819 04 42 Faks: 03 819 19 27 Elektronski naslov: sport.slatna@siol.net http://www.nova.sport-slatna.si

4.

ŠPORTNA ZVEZA ŠENTJUR PRI CELJU Cesta Miloša Zidanška 28, 3230 Šentjur Tel: 03 746 41 04, 031 633 912 Elektronski naslov: szsentjur@email.si http://www.sportnazvezasentjur.si

5.

ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV OBČINE ŽALEC Aškerčeva 9 A, 3310 Žalec Tel: 03 712 12 50, 041 248 564 Faks: 03 712 12 62 Elektronski naslov: zkst.sport@siol.net http://www.zkst-zalec.si/sport

6.

ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV OBČINE POLZELA Polzela 8, 3313 Polzela Tel: 031 393 499 Elektronski naslov: simon.ograjensek@siol.net http://www.polzela.si


7.

ŠPORTNA ZVEZA BRASLOVČE Braslovče 22, 3314 Braslovče Tel: 041 39 80 44 Faks: 03 710 43 71 Elektronski naslov: ignac.krivec@siol.net

8.

ŠPORTNA ZVEZA PREBOLD Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold Tel: 041 600 680 Faks: 03 703 64 05 Elektronski naslov: szprebold@gmail.com http://www.szprebold.si

9.

ŠPORTNA ZVEZA OBČINE GORNJI GRAD Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad Tel: 041 289 606 Elektronski naslov: tomi.stankovic@samuraj-klub.si

10.

ŠPORTNA ZVEZA VELENJE Šaleška cesta 3, 3320 Velenje Tel: 03 897 54 10, 041 597 032 Faks: 03 897 54 11 Elektronski naslov: sportnazveza.velenje@gmail.com http://www.sportnazvezavelenje.si

11.

ŠPORTNA ZVEZA ŠOŠTANJ Kajuhova cesta 15, 3325 Šoštanj Tel: 041 759 435 Elektronski naslov: info@sportna-zveza-sostanj.si http://www.sportna-zveza-sostanj.si Regijska predstavnika: Hasan Ibrič in Bogdan Plaznik

X. KOROŠKA 1.

ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC Kopališka ulica 27, 2380 Slovenj Gradec Tel: 02 883 81 80 Faks: 02 883 81 81 Elektronski naslov: info@sportnazvezasg.si http://www.sportnazvezasg.si

2.

ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV RAVNE NA KOROŠKEM Sp. kraj 43, 2391 Prevalje Tel: 02 821 54 14, 041 670 915 Faks: 02 821 54 13 Elektronski naslov: mklancnik@op-kos.si http://www.zsdrav.si

3.

ŠPORTNA ZVEZA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101, 2393 Črna na Koroškem Tel: 041 313 651, 040 281 637 Faks: 02 870 30 67 Elektronski naslov: predsednik@sz-crna.com


http://www.sz-crna.com

4.

ŠPORTNA ZVEZA DRAVOGRAD Koroška cesta 50, 2370 Dravograd Tel: 02 88 80 305 Faks: 02 878 32 84 Elektronski naslov: sz.dravograd@sgn.net http://www.dravograd.si/sportna-drustva/sportna-zveza-dravograd

5.

ŠPORTNA ZVEZA RADLJE OB DRAVI Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi Tel: 02 888 03 05, 041 447 657 Elektronski naslov: sportna-zveza@radlje.com http://www.sportna-zveza.radlje.com

6.

ŠPORTNA ZVEZA MUTA Glavni trg 1, 2366 Muta Tel: 02 88 79 600, 041 712 912 Elektronski naslov: cvetko.damjan@siol.net Regijska predstavnika: mag. Miran Kos in Jožef Vrabič

XI. MARIBOR 1.

ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor Tel: 02 230 04 70, 02 230 04 71, 041 274 695 Faks: 02 230 04 75 Elektronski naslov: marjan.kosi@maribor.si; info.szmaribor@gmail.com http://www.sz-maribor.com

2.

ŠPORTNA ZVEZA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju Tel: 02 629 68 20 Elektronski naslov: szr@radlje.com

3.

ŠPORTNA ZVEZA HOČE - SLIVNICA Pohorska cesta 15, 2311 Hoče Tel: 040 422 465 Elektronski naslov: aleksander.grajf@triera.net

4.

ŠPORTNA ZVEZA RUŠE Trg vstaje 3, 2342 Ruše Tel: 02 688 87 00, 041 650 604 Elektronski naslov: sz.ruse@siol.net www.szruse.si/?

5.

ŠPORTNA ZVEZA SLOVENSKA BISTRICA Partizanska 35, 2310 Slovenska Bistrica Tel: 041 694 679 Faks: 02 80 50 686 Elektronski naslov: sportna.zvezaslb@gmail.com


http://www.sz-slb.com

6.

ŠPORTNA ZVEZA PTUJ Čučkova ulica 8, 2250 Ptuj Tel: 02 787 76 30 Faks: 02 787 76 31 Elektronski naslov: info@sport-ptuj.si http://www.sport-ptuj.si

7.

ŠPORTNA ZVEZA GORIŠNICA Gorišnica 83, 2272 Gorišnica Tel: 02 743 11 10, 031 751 627 Elektronski naslov: obcina@gorisnica.eu www.gorisnica.eu

8.

ŠPORTNA ZVEZA HAJDINA Zgornja Hajdina 45, 2288 Hajdina Tel: 041 353 247, 031 367 300 Faks: 02 782 61 21 Elektronski naslov: info@szhajdina.com, sandi.mertelj@gmail.com http://www.szhajdina.com

9.

ŠPORTNA ZVEZA LENART Ptujska cesta 27, 2230 Lenart v Slo goricah Tel: 02 720 71 01 Faks: 02 720 71 01 Elektronski naslov: osz.lenart@triera.net

10.

ŠPORTNA ZVEZA CERKVENJAK Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak Tel: 041 322 151, 041 857 716 Elektronski naslov: bozidar.govedic@gmail.com

11.

ŠPORTNA ZVEZA OBČINE VIDEM Videm 54, 2284 Videm Tel: 031 330 220 Elektronski naslov: sitar.vladimir@siol.net

12.

ŠPORTNA ZVEZA KIDRIČEVO Pravniška 23, 2331 Pragersko Tel: 041 665 050 Elektronski naslov: interexpo@interexpo.si Regijska predstavnika: Igor Rakuša in dr. Alojz Križman

XII. PREKMURJE - PRLEKIJA 1.

ŠPORTNA ZVEZA MURSKA SOBOTA Mladinska ulica 3, 9000 Murska Sobota Tel: 02 530 80 50 Faks: 02 530 80 52 Elektronski naslov: info@sz-ms.si http://www.sz-ms.si


2.

ŠPORTNA ZVEZA BELTINCI Mladinska 2, 9231 Beltinci Tel: 041 261 669 Faks: 02 541 35 70 Elektronski naslov: info@sz-beltinci.net http://www.sportnazveza-beltinci.si

3.

OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA MORAVSKE TOPLICE Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice Tel: 02 538 15 05 Faks: 02 538 15 00 Elektronski naslov: branko.recek@gmail.com, info@sportnazveza-mt.si http:// www.osz-mt.si

4.

ŠPORTNA ZVEZA PUCONCI Puconci 80, 9201 Puconci Tel: 02 545 91 09, 040 208 907, 041 615 384 Faks: 02 54 59 101 Elektronski naslov: mitja.crnkovic@puconci.si http://www.sz-puconci.si/#

5.

ŠPORTNA ZVEZA LENDAVA Kidričeva 5, 9220 Lendava Tel: 02 577 49 70, 040 298 112 Elektronski naslov: lendava.sportna.zveza@gamis.net http://www.sportnazveza-lendava.si

6.

ŠPORTNA ZVEZA DOBROVNIK Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik Tel: 02 577 68 81, 041 797 661 Faks: 02 577 68 87 Elektronski naslov: bostjan.slepec@dobrovnik.si http://www.dobrovnik.si

7.

ŠPORTNA ZVEZA LJUTOMER Ormoška cesta 22, 9240 Ljutomer Tel: 02 585 89 60, 041 751 841 Faks: 02 585 89 62 Elektronski naslov: branko.znidaric@simljutomer.si http://www.simljutomer.si

8.

ŠPORTNA ZVEZA KRIŽEVCI Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci Tel: 031 690 009 Elektronski naslov: milan.majcen@teleing.com http://sz-krizevci.naspletu.com

9.

ŠPORTNA ZVEZA GORNJA RADGONA Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona Tel: 02 565 18 52 Elektronski naslov: sportnazvezagr@telemach.net


http://www.sportnazvezaradgona.si

10.

ŠPORTNA ZVEZA KUZMA Kuzma 24, 9263 Kuzma Tel: 031 703 624 Elektronski naslov: krpic.slavko@siol.net

11.

ŠPORTNA ZVEZA ROGAŠOVCI Sveti Jurij 15 a, 9262 Rogašovci Telefon: 02 558 88 10, 031 819 615 Elektronski naslov: obcina.rogasovci@siol.net http://www.obcina-rogasovci.si/obcina/sportna-zveza Regijska predstavnika: Branko Žnidarič in Ivan Koncut

REGIJSKE PISARNE OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE - ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ

REGIJSKA PISARNA LJUBLJANA Nosilka regijske pisarne Ljubljana je Športna zveza Ljubljane. Sedež pisarne, ki jo vodi Aleš Remih je v prostorih: Športna zveza Ljubljane Celovška 25, 1000 Ljubljana Tel: 01 434 72 92, Mobilni tel: 041 798 085 Faks: 01 23 23 956 Elektronski naslov: jerneja.prosen@szlj.si, ales.remih@szlj.si Internet: www.szlj.si V sodelovanju z Odborom športa na lokalni ravni, pisarna pokriva regijo Ljubljana in po dogovoru tudi regijo Ljubljana okolica. REGIJSKA PISARNA KOPER Nosilka regijske pisarne Koper je Športna zveza Koper. Sedež pisarne, ki jo vodi Sonja Poljšak je: Športna zveza Koper Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper Tel: 05 627 64 93, 041 383 093 Faks: 05 627 64 93 Elektronski naslov: sport.koper@siol.net http://www.szkoper.com REGIJSKA PISARNA NOVA GORICA Nosilka regijske pisarne je Športna zveza Nova Gorica. Sedež pisarne, ki jo vodi Vojko Orel je: ŠPORTNA ZVEZA NOVA GORICA Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica


Tel: 05 330 20 20, 05 330 20 23 Mobilni tel: 041 652 876 Faks: 05 330 20 25 Elektronski naslov: info@sz-ng.si; vojko.orel@sz-ng.si http://www.sz-ng.si REGIJSKA PISARNA POSTOJNA Nosilka regijske pisarne je Športna zveza Postojna. Sedež pisarne, ki jo vodi Tomo Tiringer je: ŠPORTNA ZVEZA POSTOJNA Pot k Pivki 4, 6230 Postojna Tel: 05 720 25 41 Mobilni te: 041 688 642 Faks: 05 720 25 40 Elektronski naslov: sportnazveza.postojna@siol.net REGIJSKA PISARNA JESENICE Nosilka regijske pisarne Jesenice je Športna zveza Jesenice. Sedež pisarne, ki jo vodi Branko Jeršin je: ŠPORTNA ZVEZA JESENICE Ledarska 4, 4270 Jesenice Tel: 04 586 33 64 Faks: 04 586 33 63 Elektronski naslov: zsj.koordinator@siol.net http://www.zsport-jesenice.si REGIJSKA PISARNA NOVO MESTO Nosilka regijske pisarne je Športna zveza Novo mesto. Sedež pisarne, ki jo vodi Matjaž Kuzma je: ŠPORTNA ZVEZA NOVO MESTO Kettejev drevored 2, 8000 Novo mesto Tel: 07 393 29 30 Mobilni tel: 041 616 506 Faks: 07 393 29 39 Elektronski naslov: sport.zveza.nm@siol.net REGIJSKA PISARNA CELJE Nosilka regijske pisarne Celje je Športna zveza Celje. Sedež pisarne, ki jo vodi Bojan Bajec je: ŠPORTNA ZVEZA CELJE Dečkova cesta 1, 3000 Celje Tel: 03 490 34 66, 031 801 196 Faks: 03 425 79 12 Elektronski naslov: pring3@siol.net, szc-povalej@siol.net http://www.celje.si


V sodelovanju z Odborom športa na lokalni ravni, pisarna pokriva del regije Celje in po dogovoru tudi del regije Zasavje. REGIJSKA PISARNA VELENJE Nosilka regijske je Športna zveza Velenje. Sedež pisarne, ki jo vodi Katja Geršak je: ŠPORTNA ZVEZA VELENJE Šaleška cesta 3 Tel: 03 897 54 10 Mobilni tel: 041 597 032 Faks: 03 897 54 11 Elektronski naslov: sportnazveza.velenje@siol.net http://www.sportnazvezavelenje.si V sodelovanju z Odborom športa na lokalni ravni, pokriva pisarna del regije Celje, ki geografsko predstavlja Zgornje Savinjski in Šaleški okoliš. Nosilka pisarne je Športna zveza Slovenj Gradec. Sedež pisarne, ki jo vodi Viktor Sušec je: ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC Kopališka ulica 27, 2380 Slovenj Gradec Tel: 02 883 81 80 Mobilni tel: 041 343 622 Faks: 02 883 81 81 Elektronski naslov: info@sportnazvezasg.si REGIJSKA PISARNA MARIBOR Nosilka regijske pisarne Maribor je Športna zveza Maribor. Sedež pisarne, ki jo vodi Marjan Kosi je: Športna zveza Maribor Ulica Vta Kraigherja 8, 2000 Maribor Tel: 02 230 04 73 Faks: 02 230 04 75 GSM: 031 386 393 Elektronski naslov: info.szmaribor@gmail.com REGIJSKA PISARNA MORAVSKE TOPLICE Nosilka regijske pisarne Maribor je Športna zveza Moravske Toplice. Sedež pisarne, ki jo vodi Branko Recek je: Športna zveza Moravske Toplice Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice Tel: 02 538 15 00, 02 538 15 20 Faks: 02 538 15 02 GSM: 041 389 905 Elektronski naslov: branko.recek@mura.si; branko.recek@gmail.com


VIII. NACIONALNE ZVEZE BREZ GLASOVALNE PRAVICE

1. ZAMEJSKA ŠPORTNA ZDRUŽENJA PREDSEDNIK 1.

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV V ITALIJI Ulica Cicerone 8, 34133 TRST, ITALIJA Tel.: 0039 040 635 627, faks: 0039 040 372 38 54 Elektronski naslov: trst@zssdi.it

Ivan Petrelin

2.

SLOVENSKA ŠPORTNA ZVEZA NA KOROŠKEM Wulfengasse 10 H, 9020 CELOVEC Tel.: 0043 463 318 510 Faks: 0043 463 318 506 Elektronski naslov: office@ssz.at http://www.ssz.at/start/

Marijan VELIK

3.

ZVEZA SLOVENCEV NA MADŽARSKEM Gardonyijeva ulica 1, 9970 Monošter, MADŽARSKA Tel./faks: 0036 94 380 208 Elektronski naslov: info@zveza.hu http://si.zveza.hu/

Jože HIRNOK

2. SPLOŠNA IN STROKOVNA ZDRUŽENJA TER ORGANIZACIJE PREDSEDNIK 1. SLOVENSKO NAC. KOMITE MEDNARODNIH IGER ŠOLARJEV Na gradu 6, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM Tel./faks: 02 821 54 14; 041 363 476 faks: 02 821 54 13 Elektronski naslov: zsdravne@siol.net

Igor TOPOLE

ČLAN SKUPŠČINE Milena ZAGERNIK

2. ZVEZA NAVIJAŠKIH IN POM-PON SKUPIN SLOVENIJE Šmartinska Cesta 106, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 548 37 58, 548 37 50, faks: 01 548 37 51 Elektronski naslov: info@zveza-znps.si http://www.zveza-znps.si/

Milan KNEZ

Milan KNEZ

3. ZDRUŽENJE ZA MEDICINO DELA, PROMET IN ŠPORTA: slovensko zdravniško društvo Gregorčičeva 5, 3000 CELJE Tel.: 041 725 164 Elektronski naslov: rudi.cajavec@zd-celje.si http://www.zmd.si/

Rudi ČAJAVEC

Rudi ČAJAVEC

4. TAROK ZVEZA SLOVENIJE Kidričeva 26, 8210 TREBNJE

Bojan ŠTERN

Henrik PETERNELJ


Tel: 041 715 514 Elektronski naslov: tarzs@tarokzveza.si http://www.tarokzveza.si/

5. TWIRLING ZVEZA SLOVENIJE Partizanska 35, 2310 SLOVENSKA BISTRICA Tel/fax: 02 818 04 77; 041 590 116 Elektronski naslov: twirlingzveza.slovenije@yahoo.com http://www.twirlingsport-slo.com/welcome-to-mtzs/

Marta PERNAT

Tadej BEOČANIN

6.

ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE Parmova 33, 1000 LJUBLJANA Tel: 01 300 08 20, faks: 01 436 14 77 Elektronski naslov: zts@guest.arnes.si http://www.scout.si

7.

MEDNARODNA ŠPORTNA ZVEZA Boris KRISTANČIČ ALPE ADRIA Celovška 25, 1000 LJUBLJANA Tel: 01 432 50 87, faks: 01 43 02 257 Elektronski naslov: alpe-adria@zavod-tivoli.si http://www.rumenestrani.si/si/alpe-adria-mednarodna-ortna-zveza-40624

8. KLUB SLOVENSKIH OLIMPIJCEV Celovška 25, 1000 LJUBLJANA Tel: 01 432 50 87 , faks: 01 430 22 57 Elektronski naslov: petra.robnik@sloski.si http://www.olimpijci.si 9. ZVEZA ZA ŠPORT OTROK IN MLADINE SLOVENIJE Celovška 25, p.p. 1525, 1000 Ljubljana Tel: 02 885 51 00 Elektronski naslov: info@zsoms.si http://www.zsoms

Miroslav CERAR

Maja BUČAR PAJEK

Marta PERNAT

Darko JENKO

Tomislav LEVOVNIK

Peter MANKOČ

Viktor SUŠEC

10. HAPKIDO ZVEZA SLOVENIJE Komenskega ulica 6, 2000 Maribor Tel: 02 420 44 44 Elektronski naslov: hapkido.slovenija@gmail.com http://hapkido-zveza-slovenije.si/ 11. AIKIKAI ZVEZA SLOVENIJE Cesta na jezerca 6a 4240 Radovljica Tel.: 031 479 358 Elektronski naslov: info@aikiaki.si http://www.aikikai.si

Aleksander STAROVOJTOV Peter FISTROVIČ


12. RAFTING ZVEZA SLOVENIJE Celovška 25, 1000 Ljubljana Elektronski naslov: info@raft.si http://rraft.si/ 13. ZVEZA KARATE ORGANIZACIJ SLOVENIJE Gortanova ulica 21, 1000 Ljubljana Tel.: 040 303 106 (sekretar), faks: 01 300 70 66 Elektronski naslov: info@karate-slovenija.si http://www.karate-slovenija.si 14. ZVEZA NAMIZNEGA NOGOMETA SLOVENIJE Vegova 25a, 6000 Koper Tel: 031 694 329 Elektronski naslov: info@znns.si http://www.znns.si/ 15. SOTESKARSKA ZVEZA SLOVENIJE Smrtnikova ulica 4, 1000 Ljubljana Tel: 041 457 418 Elektronski naslov: info@soteskanje-zveza.si http:// www.soteskanje-zveza.si/info/

Uroš LOVREČIČ

dr. Igor LUKŠIČ

Rok SLOKAR

Urban HERCOG

Martin LINDIČ

dr. Igor ZELINKA

Gregor ISTENIČ

Urban HERCOG

16. ZDRUŽENJE ZVEZ BORILNIH ŠPORTOV SLOVENIJE Bogdan GABROVEC Lovro KOKALJ Dečkova cesta 1, 3000 Celje Tel: (03) 425 79 12 Elektronski naslov: info@zzbss.si http://zzbss-martialarts.si/domov.html 17. ROMSKA ŠPORTNA ZVEZA SLOVENIJE Jože HORVAT Jože HOTVAT Pušča, Nova ulica 3, 9000 Murska Sobota Tel: 040 483 498 Elektronski naslov: rszs.didi.horvat@gmail.com 18. ZVEZA DRUŠTEV KASAŠKE CENTRALE Celovška 25, 1000 Ljubljana Tel.: 01 51 51 003 Elektronski naslov: info@zveza-kasaska-centrala.si http://www.zvezakasaska-centrala.si Podatki osveženi v novembru 2013!

dr. Marjan SEDEJ

Anja ABRAHAMSBERG

Vodi%e8 2013  

http://www.olympic.si/fileadmin/dokumenti/clanice-oks/Vodi%E8_2013.pdf