Page 1

Ljubljana, 8.5.2012 Št. dokumenta : 202-2-7/12

ČLANOM IZVRŠNEGA ODBORA OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ Celovška 25, 1000 LJUBLJANA, Tel..: +386 1 230 60 00 Fax.: +386 1 230 60 20 http://www.olympic.si

V A B I L O Vljudno vas vabimo na 12. sejo Izvršnega odbora OKS, ki bo v torek, 15. maja 2012, ob 12.00 uri v sejni sobi Šport Ljubljana (Hala Tivoli), Celovška 25, Ljubljana Predlog dnevnega reda seje: 1. Pregled aktivnosti in potrditev zapisnika z 11. seje ter verifikacija korespondenčnih sej z dne 28.3.2012, z dne 10.4.2012 in z dne 23.4.2012 2. Poročila odborov in komisij ter delovnih teles OKS 3. Sklic Skupščine OKS-ZŠZ, 19.6.2012 4. Aktualne zadeve vrhunskega športa 5. Predlog sprejema Okoljevarstvenega in naravovarstvenega kodeksa OKS-ZŠZ 6. Zakonodajne zadeve 7. Predlog za imenovanje predstavnika OKS v nadzorni svet Športne Loterije d.d. 8. Razno Vljudno vas prosimo, da se seje zanesljivo udeležite oziroma morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 01 230 60 43 (ga. Bojana Okorn Počivavšek) oziroma po elektronski pošti bojana.okorn@olympic.si. Z olimpijskimi pozdravi! dr. Tone Jagodic l.r. generalni sekretar Vabljeni: - člani Izvršnega odbora OKS - stalni gostje - Nadzorni odbor OKS - Disciplinska komisija OKS - g. Janez Matoh - strokovna služba - novinarji

/Vabilo_12._seja_IO_OKS  

http://www.olympic.si/uploads/media/Vabilo_12._seja_IO_OKS.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you