Page 1

Kazalo delegacije Table of delegation

LIBEREC BROSURA.indd 1

5

Alpsko smu達anje Alpine Skiing

9

Biatlon Biathlon

12

Deskanje na snegu Snowboarding

14

Nordijska kombinacija Nordic Combined

17

Smu達arski skoki Ski Jumping

20

Tek na smu達eh Cross-Country Skiing

25

Umetnostno drsanje Figure Skating

26

Vodstvo delegacije in ostali predstavniki Team management and other representatives

Team Slovenia at the X European Youth Olympic Winter Festival Liberec, Czech Republic, 12 to 19 February 2011

1

1/31/2011 10:48:15 PM


Kazalo zanimivosti Table of interest 19

Slovar Dictionary

23

“Napredni” slovar “Advanced” dictionary

28

Program in urnik tekmovanj Programme and schedule

29

Olimpijski arhiv Olympic archive

31

Olimpijski komite Slovenije in šport v Sloveniji Olympic Committee of Slovenia and sport in Slovenia

32

Šport v Sloveniji Sport in Slovenia

34

Slovenski simboli in prazniki Slovene symbols and holidays

35

Češka na kratko in Liberec - prizorišče festivala

Czech Republic and Liberec - Festival venue

Izdajatelj / Published by: Olympic Committee of Slovenia, Association of Sports Federations Urednik / Editor:

Borut Kolariã

Fotografije / Photos:

Olympic Committee of Slovenia Archive

AD&D:

Kraft&Werk

Tisk / Printed by:

Radeãe Papir

Ljubljana, 2011

2

LIBEREC BROSURA.indd 2

Slovenska delegacija na 10. zimskem olimpijskem festivalu evropske mladine - Liberec, Češka, 12. - 19. februar 2011

1/31/2011 10:48:15 PM


“Igre v malem za bodoče olimpijce” Poletni in zimski festival evropske mladine predstavljata najvišji športni dogodek za mlade športnike stare med 15. in 18. letom na evropskem kontinentu. Organizacija tega festivala poteka vsake dve leti in vedno v neparnih letih na pobudo Evropskega olimpijskega komiteja (EOC). Jacques Rogge, predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja je pobudnik in ustanovitelj t.i. »malih olimpijskih iger« starega kontinenta, ki so ugledale luã Evrope leta 1990. Poletni festival evropske mladine je imel svojo premiero v Bruslju leta 1991, zimski festival pa jim je sledil dve leti kasneje v Aosti, pod imenom Evropski mladinski olimpijski dnevi. Kasneje so se ti ”dnevi” preimenovali v festival. »Festival mladim športnikom in športnicam ponuja dogodek poln motivacije za dosego odliãnih športnih rezultatov na zaãetku njihove športne profesionalne kariere« so besede Jacquesa Rogga, Predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja in ustanovitelja Festivala evropske mladine.

LIBEREC BROSURA.indd 3

LOGOTIP Človeška dlan s petimi barvnimi prsti simbolizira sodelovanje, zaupanje, prijateljstvo, medsebojno spoštovanje športnikov in želi prikazati da lahko obstaja močna povezava med ljudmi različnih narodnosti, ras in verskega prepričanja. Vse skupaj pa predstavlja rdečo nit samega Festivala evropske mladine.

GESLO FESTIVALA

Stopi iz množice.

NARIŠI SVOJO POT!

Team Slovenia at the X European Youth Olympic Winter Festival Liberec, Czech Republic, 12 to 19 February 2011

3

1/31/2011 10:48:16 PM


Smuãarska zveza Slovenije Ski Association of Slovenia Podutiška cesta 146 1000 Ljubljana T: +386 1 513 68 00 F: +386 1 513 68 10 E: szs@sloski.si www.sloski.si Predsednik / President Tomaž Lovše Direktor / Director Matija Vojsk Leto ustanovitve / Foundation year 1976

Smuãarska zveza Slovenije (SZS) je nacionalna panožna športna zveza in edina organizacija s podroãja smuãanja, vãlanjena v Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. SZS je zveza smuãarskih društev, ki se v Republiki Sloveniji ukvarjajo z alpskim smuãanjem, smuãarskimi skoki, nordijsko kombinacijo, tekom na smuãeh, biatlonom, smuãanjem prostega sloga, deskanjem na snegu, telemark smuãanjem, izobraževanjem in organiziranjem na podroãju smuãanja. Zgodovina SZS sega daleã nazaj. V sezoni 1920/1921, je potekalo prvo neuradno državno prvenstvo v smuãarskih tekih in skokih v Bohinju. Slovenski smuãarji, ãlani takratne Jugoslovanske reprezentance, so že nastopili na prvih zimskih olimpijskih igrah v Chamonixu leta 1924. Po osamosvojitvi Slovenije, je Mednarodna smuãarska zveza (FIS), v nedeljo 10. novembra 1991, na sestanku predsedstva FIS soglasno priznala in sprejela SZS v svoje vrste. Kmalu za tem, na olimpijskih igrah v Albertvillu leta1992, je slovenska reprezentanca že nastopila pod zastavo samostojne Slovenije.

4

LIBEREC BROSURA.indd 4

Ski Association of Slovenia (SAS) is a national sports association and it is the only organization in the field of skiing that is a member of the Olympic Committee of Slovenia. SAS is an association of ski clubs that are in the Republic of Slovenia engaged in Alpine skiing, ski jumping, Nordic combination, cross-country skiing, biathlon, freestyle skiing, snowboarding, telemark, training and organizing in the ski area. The SAS history dates far back. In the season 1920/1921 the first unofficial national championships in cross country skiing and ski jumping was held in Bohinj. Slovenian skiers, members of the then Yugoslav national team, already appeared at the first Winter Olympics in Chamonix in 1924. After the independence of Slovenia, the International Ski Federation (FIS) unanimously recognized and accepted SAS in their ranks. That happened at the FIS meeting on Sunday 10th November 1991. Shortly after that, at the Olympic Games in Albertville in 1992, the Slovenian national team already competed for the independent Slovenia.

Slovenska delegacija na 10. zimskem olimpijskem festivalu evropske mladine - Liberec, Češka, 12. - 19. februar 2011

1/31/2011 10:48:16 PM


Alpsko smuãanje Alpine Skiing

LIBEREC BROSURA.indd 5

·portni doseÏki 7.m vsl, ml. MT ‘11 14.m vsl, MT ‘11 5.m vsl, ml.MT ‘10 6.m vsl, FIS Race ‘10

Sport achievements 7th Giant Slalom, Junior Int. Comp. ‘11 14th Giant Slalom, Int. Comp. ‘11 5th Giant Slalom, Junior Int. Comp. ‘10 6th Giant Slalom, FIS Race ‘10

Sergij Robiã 13.04.1994 Ljubljana

Klub/Club: SK Kristianija Disciplina/Event: slalom, veleslalom / Slalom, Giant slalom

Filip Todoroviã ·portni doseÏki 2.m slalom, MT ‘10 5.m vsl, MT ‘10 8.m vsl, MT ‘10 2.m super vsl, MT ‘10

·portni doseÏki 15.m vsl, ml.MT ‘11 6.m slalom, ml.MT ‘10 9.m slalom, ml.MT ‘10 14.m slalom, MT ‘10

·portni doseÏki 7.m vsl, ml.MT ‘11 13.m vsl, MT ‘11 11.m slalom, MT ‘11 15.m vsl, ml.MT ‘11

Sport achievements 2nd Slalom, Int. Comp. ‘10 5th Giant Slalom, Int. Comp. ‘10 8th Giant Slalom, Int. Comp. ‘10 2nd Super G, Int. Comp. ‘10

05.02.1994 Vrhnika

Klub/Club: SK Kristianija Disciplina/Event: slalom, veleslalom / Slalom, Giant slalom

Sport achievements 15th Giant Slalom, Junior Int. Comp. ‘11 6th Slalom, Junior Int. Comp. ‘10 9th Slalom, Junior Int. Comp. ‘10 14th Slalom, Int. Comp. ‘10

Andraž Plevanã

Sport achievements 7th Giant Slalom, Junior Int. Comp. ‘11 13th Giant Slalom, Int. Comp. ‘11 11th Slalom, Int. Comp. ‘11 15th Giant Slalom, Int. Comp. ‘11

Miha Hrobat

28.01.1994 Škofja Loka Klub/Club: SK Alpetour

Disciplina/Event: slalom, veleslalom / Slalom, Giant slalom

03.02.1995 Kranj

Klub/Club: ASK Triglav Kranj Disciplina/Event: slalom, veleslalom / Slalom, Giant slalom

Team Slovenia at the X European Youth Olympic Winter Festival Liberec, Czech Republic, 12 to 19 February 2011

5

1/31/2011 10:48:16 PM


Alpsko smuãanje Alpine Skiing Eli Plut

10.10.1994 Ljubljana Klub/Club: SD Novinar

·portni doseÏki 1.m vsl, ml.MT ‘09 2.m slalom, MT ‘10 2.m super vsl, MT ‘10 3.m smuk, MT ‘10

Sport achievements 1st Giant Slalom, Junior Int. Comp. ‘09 2nd Slalom, Int. Comp. ‘10 2nd Super G, Int. Comp. ‘10 3th Downhill, Int. Comp. ‘10

·portni doseÏki 6.m vsl, MT ‘11 6.m super vsl, MT ‘11 7.m slalom, ml.MT ‘10 5.m vsl, MT ‘10

Sport achievements 6th Giant Slalom, Int. Comp. ‘11 6th Super G, Int. Comp. ‘11 7th Slalom, Junior Int. Comp. ‘10 5th Giant Slalom, Int. Comp. ‘10

·portni doseÏki 3.m slalom, MT ‘11 5.m super vsl, MT ‘11 7.m vsl, MT ‘11 10.m vsl, MT ‘11

Sport achievements 3th Slalom, Int. Comp. ‘11 5th Super G, Int. Comp. ‘11 7th Giant Slalom, Int. Comp. ‘11 10h Giant Slalom, Int. Comp. ‘11

·portni doseÏki 2.m super vsl, ml.MT ‘10 2.m vsl, MT ‘10 3.m slalom, MT ‘11 5.m slalom, ml.MT ‘10

Sport achievements 2nd Super G, Junior Int. Comp. ‘10 2nd Giant Slalom, Int. Comp. ‘10 3th Slalom, Int. Comp. ‘11 5th Slalom, Int. Comp. ‘10

Disciplina/Event: slalom, veleslalom / Slalom, Giant slalom

Petra Ožbolt 12.09.1994 Ljubljana

Klub/Club: ASK Kranjska gora Disciplina/Event: slalom, veleslalom / Slalom, Giant slalom

Nina Žnidar 07.03.1994 Trbovlje Klub/Club: SK Zagorje Disciplina/Event: slalom, veleslalom / Slalom, Giant slalom

Klara Livk 22.12.1994 Selca Klub/Club: SK Domel Disciplina/Event: slalom, veleslalom / Slalom, Giant slalom

6

LIBEREC BROSURA.indd 6

Slovenska delegacija na 10. zimskem olimpijskem festivalu evropske mladine - Liberec, Češka, 12. - 19. februar 2011

1/31/2011 10:48:16 PM


Alpsko smuãanje Alpine Skiing

LIBEREC BROSURA.indd 7

Boštjan Božiã

Aleš Rogelj

Andraž Krašovec

Nikolaj Kalan

vodja ekipe Team leader

trener in serviser Coach and servise

trener in serviser Coach and servise

trener in serviser Coach and servise

Team Slovenia at the X European Youth Olympic Winter Festival Liberec, Czech Republic, 12 to 19 February 2011

7

1/31/2011 10:48:17 PM


VENSKA URADNA SLO

OLIMPIJSKAA C I N T S E P A Z Postani član olimpijske družine tudi ti! Podpri slovenske olimpijske reprezentance. “Pravijo, da je življenje igra, igra centimetrov in sekund. Pravijo da je le izbranim usojeno seči po nemogočem in priti na vrh.” Z nakupom uradne slovenske olimpijske zapestnice boste športni navdušenci pomagali najboljšim slovenskim športnikom, da se bodo kar se da odlično pripravljali na olimpijske igre in z uspešnimi nastopi poskrbeli za dobro ogreta navijaška srca. Celoten izkupiček od prodaje bo namensko porabljen za podporo in razvoj slovenskih olimpijskih reprezentanc. Nosite olimpijsko zapestnico in pokažite, da ste podpornik slovenskih športnikov. Dobrodošli v olimpijski družini.

LIBEREC BROSURA.indd 8

WWW.OLYMPIC.SI 1/31/2011 10:48:17 PM


je

do opi

Biatlon Biathlon Primož Panãur ·portni doseÏki 12.m šprint, Alpski pokal ‘11 12.m šprint, ml.MT ‘11 31.m šprint, ml.MT ‘11

Sport achievements 12th Sprint, Alpen Cup ‘11 12th Sprint, Junior Int. Comp. ‘11 31th Sprint, Junior Int. Comp. ‘11

27.05.1993 Kamnik Klub/Club: SK Ihan

Disciplina/Event: šprint, individualno / Sprint, Individual

Juš Kolariã ·portni doseÏki 18.m šprint, Alpski pokal ‘11 18.m šprint, ml.MT ‘11 21.m šprint, ml.MT ‘11

Sport achievements 18th Sprint, Alpen Cup ‘11 18th Sprint, Junior Int. Comp. ‘11 21th Sprint, Junior Int. Comp. ‘11

21.09.1993 Brezje Klub/Club: SK Brdo

Disciplina/Event: šprint, individualno / Sprint, Individual

Jure Sterle ·portni doseÏki 10.m šprint, Alpski pokal ‘11 10.m šprint, ml.MT ‘11 24.m zasledovalno, ml.MT ‘11

ih

LIBEREC BROSURA.indd 9

Sport achievements 10th Sprint, Alpen Cup ‘11 10th Sprint, Junior Int. Comp. ‘11 24th Pursuit, Junior Int. Comp. ‘11

22.04.1993 Stari trg pri Ložu Klub/Club: SK Kovinoplastika Lož Disciplina/Event: šprint, individualno / Sprint, Individual

Miha Dovžan ·portni doseÏki 1.m šprint, Alpski pokal ‘11 1.m šprint, ml.MT ‘11 9.m zasledovalno, ml.MT ‘11

Sport achievements 1st Sprint, Alpen Cup ‘11 1st Sprint, Junior Int. Comp. ‘11 9th Pursuit, Junior Int. Comp. ‘11

22.01.1994 Zgornje Gorje Klub/Club: ŠD Gorje

Disciplina/Event: šprint, individualno / Sprint, Individual

Team Slovenia at the X European Youth Olympic Winter Festival Liberec, Czech Republic, 12 to 19 February 2011

9

1/31/2011 10:48:18 PM


Biatlon Biathlon Nastja Ravšelj 28.03.1993 Stari trg pri Ložu

Klub/Club: SK Kovinoplastika Lož Disciplina/Event: šprint, individualno / Sprint, Individual

Robert Sitar trener Coach

10

·portni doseÏki 4.m šprint, Alpski pokal ‘11 4.m šprint, ml.MT ‘11 15.m individualno, ml.MT ‘11

Sport achievements 4th Sprint, Alpen Cup ‘11 4th Sprint, Junior Int. Comp. ‘11 15th Sprint, Ind. ‘11

Matjaž Curk trener Coach

Slovenska delegacija na 10. zimskem olimpijskem festivalu evropske mladine - Liberec, Češka, 12. - 19. februar 2011

LIBEREC BROSURA.indd 10

1/31/2011 10:48:18 PM


Priprave na festival Festival preparation

LIBEREC BROSURA.indd 11

Team Slovenia at the X European Youth Olympic Winter Festival Liberec, Czech Republic, 12 to 19 February 2011

11

1/31/2011 10:48:26 PM


Deskanje na snegu Snowboarding Sara Domajnko 08.06.1994 Fram

Klub/Club: SK Branik Maribor Disciplina/Event: deskarski kros, paralelni veleslalom / Snowboardcross, Parallel Giant Slalom

·portni doseÏki Sport achievements 4.m Big Air, EPP ‘10 4th Big Air, Europa 5.m Slopestyle, EPP ‘10 Cup ‘10 5th Slopestyle, Europa Cup ‘10

S Z

Taja Korpar 30.10.1994 Maribor

Klub/Club: SK Rogla Planja Disciplina/Event: deskarski kros, paralelni veleslalom / Snowboardcross, Parallel Giant Slalom

·portni doseÏki Sport achievements 5.m Big Air, EPP ‘10 5th Big Air, Europa 4.m Slopestyle, EPP ‘10 Cup ‘10 4th Slopestyle, Europa Cup ‘10

Ob se šp

Janja Zdovc 03.08.1995 Prevalje Klub/Club: ASK Fužinar Disciplina/Event: deskarski kros, paralelni veleslalom / Snowboardcross, Parallel Giant Slalom

·portni doseÏki 22.m paralelni slalom, MT ‘11 35.m paralelni vsl, MT ‘11

Sport achievements 22th Parallel Slalom, Int. Comp. ‘11 35th Parallel Giant Slalom, Int. Comp. ‘11

Slike

Bojan Korpar trener Coach

12

Gorazd Polanec trener Coach

Slovenska delegacija na 10. zimskem olimpijskem festivalu evropske mladine - Liberec, Češka, 12. - 19. februar 2011

LIBEREC BROSURA.indd 12

Kaj

Vsa Olim prik špo neiz

Veã Nag

1/31/2011 10:48:26 PM


SESTAVI IN ZMAGAJ! Obišãi spletno stran www.olympic.si, sestavi olimpijsko sestavljanko, ki so jo naslikali slovenski vrhunski športniki, in sodeluj v nagradni igri! Nagradili bomo prvih deset najboljših in najhitrejših: Uvrstitev na olimpijske stopniãke: celodnevna smuãarska vozovnica za Roglo + kapa Toper. Slike so simboliãne.

Uvrstitev med ostalo deseterico: kapa Toper. Toper kape pa bodo prejeli tudi trije nagrajenci, ki jih bomo izžrebali izmed vseh sodelujoãih v nagradni igri.

Kaj je olimpijska sestavljanka? Vsak športnik ustvarja svojo športno zgodbo in vsi skupaj slovensko zgodbo o uspehu. Olimpijska sestavljanka, v kateri so svoj ustvarjalni duh prebudili slovenski športniki, prikazuje razliãne, unikatne zgodbe, ki skupaj tvorijo eno – uspešno zgodbo slovenskega športa. Olimpijski komite Slovenije pomaga številnim slovenskim športnikom, da s svojo neizmerno voljo in ljubeznijo do športa ustvarjajo tisoãere zgodbe življenja. Veã o nagradni igri na www.olympic.si. Nagradna igra traja do nedelje, 20. februarja 2011.

LIBEREC BROSURA.indd 13

1/31/2011 10:48:26 PM


Nordijska kombinacija Nordic combined Luka Oblak 07.04.1994 Žiri

Klub/Club: SSK Alpina Žiri Disciplina/Event: posamezno NH + 7,5 km, ekipno NH + 2×4 km / Ind. NH + 7,5 km, Team Sprint NH + 2 x 4 km

·portni doseÏki Sport achievements 58.m Gundersen NH + 10km, Alpski pokal ‘11 63.m Gundersen NH + 5km, Alpski pokal ‘11

58th Gundersen NH + 10km, Alpski pokal ‘11 63th Gundersen NH + 5km, Alpski pokal ‘11

Borut Mavc 07.03.1994 Mislinja

Klub/Club: SSK Ljubno BTC Disciplina/Event: posamezno NH + 7,5 km, ekipno NH + 2×4 km / Ind. NH + 7,5 km, Team Sprint NH + 2 x 4 km

·portni doseÏki Sport achievements 43.m Gundersen NH + 10km, Alpski pokal ‘11 43.m Gundersen NH + 5km, Alpski pokal ‘11

43th Gundersen NH + 10km, Alpski pokal ‘11 43th Gundersen NH + 5km, Alpski pokal ‘11

Žan Zagomilšek 26.04.1994 Zreãe

Klub/Club: NSK Tržiã Trifix Disciplina/Event: posamezno NH + 7,5 km, ekipno NH + 2×4 km / Ind. NH + 7,5 km, Team Sprint NH + 2 x 4 km

·portni doseÏki Sport achievements 54.m Gundersen NH + 10km, Alpski pokal ‘11 56.m Gundersen NH + 5km, Alpski pokal ‘11

54th Gundersen NH + 10km, Alpski pokal ‘11 56th Gundersen NH + 5km, Alpski pokal ‘11

Urh Kranjãan

25.03.1995 Šmartno v Rožni dolini Klub/Club: SSK Velenje Disciplina/Event: posamezno NH + 7,5 km, ekipno NH + 2×4 km / Ind. NH + 7,5 km, Team Sprint NH + 2 x 4 km

14

·portni doseÏki Sport achievements 65.m Gundersen NH + 10km, Alpski pokal ‘11 61.m Gundersen NH + 5km, Alpski pokal ‘11

65th Gundersen NH + 10km, Alpski pokal ‘11 61th Gundersen NH + 5km, Alpski pokal ‘11

Slovenska delegacija na 10. zimskem olimpijskem festivalu evropske mladine - Liberec, Češka, 12. - 19. februar 2011

LIBEREC BROSURA.indd 14

1/31/2011 10:48:27 PM


Nordijska kombinacija Nordic combined

LIBEREC BROSURA.indd 15

Igor Cuznar glavni trener Head coach

Aleš Gros

trener in serviser Coach and serviser

Team Slovenia at the X European Youth Olympic Winter Festival Liberec, Czech Republic, 12 to 19 February 2011

15

1/31/2011 10:48:27 PM


Olimpijska kartica Skupaj v zdrav olimpijski življenjski slog! Olimpijska kartica predstavlja sredstvo identifikacije in pripadnosti gibanju »gibanje je življenje - življenje je gibanje« fiziãnim osebam v neorganiziranih okoljih ali fiziãnim osebam ãlanicam športnih organizacij Slovenije. V drugem nivoju progama Olimpijske kartice pa se udejanjajo programi športnega druženja s sezonskimi aplikativnimi športnimi programi (smuãanje, kolesarjenje, plavanje, pohodništvo). Na naslednjem nivoju pa Olimpijska kartica

predstavlja uporabno vrednost v poslovnem smislu, ko se lahko imetnik Olimpijske kartice okoristi s popusti na storitvah gospodarskih subjektov, ki so se poslovno prikljuãili krogu Olimpijska kartica. Z odloãitvijo, da postanete imetnik Olimpijske kartice in se tako opredelite za aktivni življenjski slog, vam kartica omogoãa povrnitev vloženega že ob enkratnem korišãenju ugodnosti, ki jih ponuja. Še pomembnejše povraãilo pa je kakovostno preživljanje prostega ãasa in dobro poãutje.

Plaãilo ãlanarine:

Kako do olimpijske kartice: 1. izpolnjeno pristopnico, ki jo najdete v Intersportovih prodajalnah skupaj s potrdilom o plaãani ãlanarini pošljite na naslov: OKS-Olimp d.o.o., Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana 2. izpolnite e-pristopnico na spletni strani http://www.olympic.si 3. ali sporoãite svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov, datum rojstva, e-mail) na olimpijskakartica@oks-olimp.si

16

ãlanarino lahko plaãate na vseh poslovalnicah Pošte ali na bankah in sicer s položnico na transakcijski raãun, OKSOlimpa: 03100-1001703968, namen: ãlanarina OK, sklic: 00 112. Cena kartice je 20 EUR za imetnike stare 15 let in veã ter 12 EUR za imetnike do vkljuãno 14. leta starosti. Potrdilo o plaãani ãlanarini prosim priložite izpolnjeni pristopnici. Kartico boste prejeli po pošti v nekaj dneh po prejeti pristopnici in plaãilu ãlanarine.

Slovenska delegacija na 10. zimskem olimpijskem festivalu evropske mladine - Liberec, Češka, 12. - 19. februar 2011

LIBEREC BROSURA.indd 16

1/31/2011 10:48:28 PM


Smuãarski skoki Ski jumping Urban Sušnik ·portni doseÏki 1.m NH, ml.MT ‘10 2.m ekipno NH, ml.MT ‘10 13.m NH, MT ‘10 23.m NH, Alpski pokal ‘10

Sport achievements 1st NH, Junior Int. Comp. ‘10 2nd Team NH, Junior Int. Comp. ‘10 13th NH, Int. Comp. ‘10 23th NH, Alpen Cup ‘10

·portni doseÏki 3.m NH, ml.MT ‘10 2.m ekipno NH, ml.MT ‘10 15.m NH, MT ‘10 25.m NH, Alpski pokal ‘11

Sport achievements 3th NH, Junior Int. Comp. ‘10 2nd Team NH, Junior Int. Comp. ‘10 15th NH, Int. Comp. ‘10 25th NH, Alpen Cup ‘11

·portni doseÏki 13.m NH, ml.MT ‘10 5.m ekipno NH, ml.MT ‘10 19.m NH, MT ‘11 37.m NH, MT ‘11

Sport achievements 13th NH, Junior Int. Comp. ‘10 5th Team NH, Junior Int. Comp. ‘10 19th NH, Int. Comp. ‘11 37th NH, Int. Comp. ‘11

·portni doseÏki 7.m NH, ml.MT ‘10 2.m ekipno NH, ml.MT ‘10 11.m ekipno NH, ml.MT ‘10 39.m NH, MT ‘11

Sport achievements 7th NH, Junior Int. Comp. ‘10 2nd Team NH, Junior Int. Comp. ‘10 11th Team NH, Junior Int. Comp. ‘10 39th NH, Int. Comp. ‘11

31.03.1994 Tržiã

Klub/Club: NSK Tržiã Trifix Disciplina/Event: normalna skakalnica, ekipno / Normal hill, Team

Jaka Kosec 01.04.1994 Domžale

Klub/Club: SSK Mengeš Disciplina/Event: normalna skakalnica, ekipno / Normal hill, Team

David Grm

LIBEREC BROSURA.indd 17

26.04.1994 Celje Klub/Club: ŠD Vizore

Disciplina/Event: normalna skakalnica, ekipno / Normal hill, Team

Aljaž Vodan 03.01.1972 Kranj

Klub/Club: SK Triglav Kranj Disciplina/Event: normalna skakalnica, ekipno / Normal hill, Team

Team Slovenia at the X European Youth Olympic Winter Festival Liberec, Czech Republic, 12 to 19 February 2011

17

1/31/2011 10:48:28 PM


Smuãarski skoki Ski jumping

Peter Jošt glavni trener Head coach

18

Igor Jelen trener Coach

Slovenska delegacija na 10. zimskem olimpijskem festivalu evropske mladine - Liberec, Češka, 12. - 19. februar 2011

LIBEREC BROSURA.indd 18

1/31/2011 10:48:29 PM


Slovar Dictionary SLOVENSKO

da ne dobro jutro dober dan dober veãer nasvidenje lahko noã hvala prosim oprosti sreãno medalja zlata medalja srebrna medalja bronasta medalja sonãno je mrzlo je vroãe je dežuje koliko je ura pazite nevarnost vhod izhod WC

ČEŠKO

ano ne dobré ráno dobrý den dobrý veãer nashledanou dobrou noc dekuji prosím promin hodne štestí medaile zlatá medaile stríbrná medaile bronzová medaile je sluneãno je zima je horko prší kolik je hodin pozor nebezpeãí vchod východ WC, záchod

Opomba: - ãeška ãrka CH se bere kot slovenski H - ãeška ãrka H se bere kot pri severnih Primorcih

LIBEREC BROSURA.indd 19

Team Slovenia at the X European Youth Olympic Winter Festival Liberec, Czech Republic, 12 to 19 February 2011

19

1/31/2011 10:48:29 PM


Tek na smuãeh Cross-country skiing Aljaž Praznik 31.07.1993 Mengeš

Klub/Club: TSK Jub Dol pri Ljubljani Disciplina/Event: 10 km klasiãno, 7,5 km prosto, 4×5 km / 10 km Classic, 7,5 km Free, 4×5 km

·portni doseÏki Sport achievements 1.m 10 km prosto, MT ‘10 17.m 10 km prosto, ml.MT ‘11 25.m 15 km klasiãno, ml.MT ‘10

1st 10 km F, Int. Comp. ‘10 17th 10 km F, Junior Int. Comp. ‘11 25th 15 km C, Junior Int. Comp. ‘10

Mark Klinar 03.03.1993 Zgornje Gorje Klub/Club: TSK Bled Disciplina/Event: 10 km klasiãno, 7,5 km prosto, 4×5 km / 10 km Classic, 7,5 km Free, 4×5 km

·portni doseÏki Sport achievements 34.m 15 km klasiãno, ml.MT ‘10 30.m 15 km prosto, ml.MT ‘10 32.m 10 km klasiãno, ml.MT ‘10

34th 15 km C, Junior Int. Comp. ‘10 30th 15 km F, Junior Int. Comp. ‘10 32th 10 km C, Junior Int. Comp. ‘10

Matej Košir 24.09.1994 Logatec

Klub/Club: TSK Valkarton Logatec

·portni doseÏki Sport achievements 2.m, pokal Geoplin ‘11 2nd, Geoplin Cup ‘11

Disciplina/Event: 10 km klasiãno, 7,5 km prosto, 4×5 km / 10 km Classic, 7,5 km Free, 4×5 km

Jaša Uãakar 05.02.1994 Bled

Klub/Club: TSK OGP Grad Bled Disciplina/Event: 10 km klasiãno, 7,5 km prosto, 4×5 km / 10 km Classic, 7,5 km Free, 4×5 km

20

·portni doseÏki Sport achievements 10.m 7,5 km prosto, ml.MT ‘10 53.m 15 km klasiãno, ml.MT ‘10 60.m 15 km klasiãno, ml.MT ‘10

34th 7,5 km F, Junior Int. Comp. ‘10 53th 15 km C, Junior Int. Comp. ‘10 60th 15 km C, Junior Int. Comp. ‘10

Slovenska delegacija na 10. zimskem olimpijskem festivalu evropske mladine - Liberec, Češka, 12. - 19. februar 2011

LIBEREC BROSURA.indd 20

1/31/2011 10:48:29 PM


Tek na smuãeh Cross-country skiing Nika Razinger ·portni doseÏki Sport achievements 4.m 5 km prosto, ml.MT ‘10 4.m 10 km klasiãno, ml.MT ‘10 5.m 10 km prosto, ml.MT ‘10

4 5 km F, Junior Int. Comp. ‘10 4th 10 km C, Junior Int. Comp. ‘10 5th 10 km F, Junior Int. Comp. ‘10 th

05.10.1993 Bohinjska Bela

Klub/Club: TSK OGP Grad Bled Disciplina/Event: 7,5 km klasiãno, 5 km prosto, 4×5 km / 7,5 km Classic, 5 km Free, 4×5 km

Lea Einfalt ·portni doseÏki Sport achievements 1.m štafeta 3×3,3 km klasiãno, ml.MT ‘10 1.m 5 km prosto, ml.MT ‘10 3.m 5 km prosto, ml.MT ‘11

1st Relay 3×3,3 km C, Junior Int. Comp. ‘10 1st 5 km F, Junior Int. Comp. ‘10 3th 5 km F, Junior Int. Comp. ‘11

·portni doseÏki Sport achievements 18.m 10 km prosto, ml.MT ‘10 18.m 5 km klasiãno, ml.MT ‘10 32.m 10 km klasiãno, ml.MT ‘10

18th 10 km F, Junior Int. Comp. ‘10 18th 5 km C, Junior Int. Comp. ‘10 32th 10 km C, Junior Int. Comp. ‘10

19.05.1994 Medvode

Klub/Club: TSK Merkur Kranj Disciplina/Event: 7,5 km klasiãno, 5 km prosto, 4×5 km / 7,5 km Classic, 5 km Free, 4×5 km

Tjaša Zupan 26.05.1993 Bled Klub/Club: TSK Bled Disciplina/Event: 7,5 km klasiãno, 5 km prosto, 4×5 km / 7,5 km Classic, 5 km Free, 4×5 km

Špela Molk ·portni doseÏki Sport achievements 1.m štafeta 3×3,3 km klasiãno, ml.MT ‘10 4.m 5 km prosto, ml.MT ‘10 14.m 5 km klasiãno, ml.MT ‘09

LIBEREC BROSURA.indd 21

1st Relay 3×3,3 km C, Junior Int. Comp. ‘10 4th 5 km F, Junior Int. Comp. ‘10 14th 5 km C, Junior Int. Comp. ‘09

10.07.1994 Logatec

Klub/Club: TSK Valkarton Logatec Disciplina/Event: 7,5 km klasiãno, 5 km prosto, 4×5 km / 7,5 km Classic, 5 km Free, 4×5 km

Team Slovenia at the X European Youth Olympic Winter Festival Liberec, Czech Republic, 12 to 19 February 2011

21

1/31/2011 10:48:30 PM


Tek na smuãeh Cross-country skiing

Vinko Poklukar

Rok Šolar

Miha Babšek

Florjan Ambrožiã

vodja ekipe Team leader

trener Coach

22

trener Coach

tehniãno osebje Technical personnel

Slovenska delegacija na 10. zimskem olimpijskem festivalu evropske mladine - Liberec, Češka, 12. - 19. februar 2011

LIBEREC BROSURA.indd 22

1/31/2011 10:48:30 PM


“Napredni” slovar “Advanced” dictionary SLOVENSKO

LIBEREC BROSURA.indd 23

vrata vratar kapetan palica drsalke ãelada rokavice plošãek šãitnik klop umetnostno drsanje hitrostno drsanje alpsko smuãanje smuãi slalom veleslalom super veleslalom smuk smuãišãe proga kombinacija žiãnica deskanje na snegu deska, board smuãarski skoki skakalec skakalnica toãka toãkovanje svetovno prvenstvo zimske olimpijske igre turneja štirih skakalnic tek na smuãeh biatlon nordijska kombinacija zimski športi hokej na ledu drsališãe kazenski strel gol

ČEŠKO

branka brankár kapitán hokejka brusle helma rukavice puk chrániã lavice krasobruslení rychlobruslení alpské (ali: sjezdové) lyžování lyže slalom obrí slalom super obrí slalom sjezd sjezdovka trat alpská kombinace lanovka snowboarding snowboard skoky na lyžích skokan skokanský mustek bod bodování mistrovství sveta zimní olympijské hry turné ãtyr mustku beh na lyžích biatlon severská kombinace zimní sporty lední hokej hokejové hrište trestné strílení gól

Team Slovenia at the X European Youth Olympic Winter Festival Liberec, Czech Republic, 12 to 19 February 2011

23

1/31/2011 10:48:30 PM


Zveza drsalnih športov Slovenije Slovene Skating Union Celovška 25 1000 Ljubljana T: +386 1 439 15 40 F: +386 1 439 15 41 E: drsalna.zveza@siol.net www.drsalna-zveza.si Predsednica / President Darja Gabrovšek Polajnar Sekretarka / Secretary Andreja Zelinka Leto ustanovitve / Foundation year 1946

Umetnostno drsanje se je razvilo iz sprehajanja na ledu v elegantno kombinacijo umetnosti in športa kot nam je poznano danes. Zgodnji pionirji Nizozemci so bili verjetno prvi pionirji drsanja. Za vzdrževanje komunikacije so drsali od vasi do vasi že v 13. stoletju. Drsanje se je sãasoma razširilo v Anglijo in kmalu so se pojavili prvi klubi in umetna drsališãa. Jeklo in balet Dva Ameriãana sta odgovorna za pomemben razvoj v zgodovini športa. Leta 1850 je Edward Bushnell iz Philadelphie povzroãil pravo revolucijo drsanja, ko je predstavil drsalke z jeklenim rezilom, ki je omogoãalo kompleksne manevre in zavoje. Jackson Haines, baletni mojster iz Dunaja pa je leta 1860 dodal elemente baleta in plesa, da je ta šport dobil svojo slavo. Najstarejši šport Umetnostno drsanje je najstarejši šport na zimskih olimpijskih igrah. Odvijal se je na igrah v Londonu leta 1908 in ponovno leta 1920 v Antwerpnu. Moški, ženske in pari so bili trije dogodki na programu do leta 1972. Od leta 1976 je ples na ledu se ãetrti dogodek, ki dokazuje velik uspeh.

24

Figure skating has developed from a practical way to get around on ice into the elegant mix of art and sport it is today. Early pioneers The Dutch were arguably the earliest pioneers of skating. They began using canals to maintain communication by skating from village to village as far back as the 13th century. Skating eventually spread across the channel to England, and soon the first clubs and artificial rinks began to form. Steel & Ballet Two Americans are responsible for the major developments in the history of the sport. In 1850, Edward Bushnell of Philadelphia revolutionised skating when he introduced steel-bladed skates allowing complex manoeuvres and turns. Jackson Haines, a ballet master living in Vienna in the 1860s, added elements of ballet and dance to give the sport its grace. Oldest sport Figure skating is the oldest sport on the Olympic Winter Games programme. It was contested at the 1908 London Games and again in 1920 in Antwerp. Men’s, women’s, and pairs were the three events contested until 1972. Since 1976, ice dancing has been the fourth event in the programme, proving a great success.

Slovenska delegacija na 10. zimskem olimpijskem festivalu evropske mladine - Liberec, Češka, 12. - 19. februar 2011

LIBEREC BROSURA.indd 24

1/31/2011 10:48:31 PM


Umetnostno drsanje Figure skating ·portni doseÏki Sport achievements 3.m 43. Golden Spin Zagreb, MT ‘10 5.m pokal Merano, MT ‘10 3.m 18. mem.O. Nepelu, MT ‘10

LIBEREC BROSURA.indd 25

3 43rd Golden Spin of Zagreb, Int. Comp. ‘10 5th Merano Cup, Int. Comp. ‘10 3th 18th Mem.O. Nepelu, Int. Comp. ‘10 th

Patricia Glešãiã 16.07.1994 Medvode

Klub/Club: DKK Stanko Bloudek Disciplina/Event: kratek program, prosti program / Short Prog., Free Prog.

Teodora Poštiã trener Coach

Team Slovenia at the X European Youth Olympic Winter Festival Liberec, Czech Republic, 12 to 19 February 2011

25

1/31/2011 10:48:31 PM


Vodstvo delegacije Team management

Borut Kolariã

Nina Jovan Kastelic

Katja Gros

ALEKSANDAR Đurić

vodja delegacije Chef de Mission

fizioterapevt Physiotherapist

pomoãnica vodje delegacije Deputy Chef de Mission

novinar / Journalist STA / Slovenian Press Agency

Peter Kastelic novinar / Journalist SIOL

26

Slovenska delegacija na 10. zimskem olimpijskem festivalu evropske mladine - Liberec, Češka, 12. - 19. februar 2011

LIBEREC BROSURA.indd 26

1/31/2011 10:48:31 PM


Številãni pregled delegacije Delegation by Number Športniki / Athletes M/M Ž/W

Športna panoga

Spremstvo Officials

Med. os. Medical p.

SKUPAJ TOTAL

Alpsko smuãanje

4

4

4

12

Biatlon

4

1

2

7

3

2

5

2

6

Deskanje na snegu Nordijska kombinacija

4

Smuãarski skoki

4

Tek na smuãeh

4

Umetnostno drsanje

2

6

4

4

12

1

1

2

Vodstvo delegacije

2

Novinarji

2

LIBEREC BROSURA.indd 27

SKUPAJ / TOTAL

20

13

21

1

3 2

1

55

Slovenska delegacija na internetu Slovenia Team on the web

www.olympic.si Vodstvo slovenske delegacije / Slovenian team management +420 720 155 205 / +420 720 155 258 Media: press@olympic.si Team Slovenia at the X European Youth Olympic Winter Festival Liberec, Czech Republic, 12 to 19 February 2011

27

1/31/2011 10:48:31 PM


Program in urnik

19.2.

Program and schedule Povratek / Departure

deskanje na snegu Snowboard

umetnostno drsanje Figure skating

smuãarski skoki Ski jumping

nordijska kombinacija Nordic Combined

tek na smuãeh Cross-country skiing

šport Sport 28

biatlon Biathlon

Prihod / Arrival

alpsko smuãanje Alpine skiing

13.2.

Otvoritvena slovesnost / Opening ceremony

12.2.

14.2.

15.2.

16.2.

17.2.

18.2.

Zakljuãna slovesnost / Closing ceremony

Slovenska delegacija na 10. zimskem olimpijskem festivalu evropske mladine - Liberec, Češka, 12. - 19. februar 2011

LIBEREC BROSURA.indd 28

1/31/2011 10:48:32 PM


Olimpijski arhiv / Olympic Archive Slovenski medaljisti na ZOFEM / Slovenian medalists at EYOWF

LIBEREC BROSURA.indd 29

Team Slovenia at the X European Youth Olympic Winter Festival Liberec, Czech Republic, 12 to 19 February 2011

29

1/31/2011 10:48:32 PM


Olimpijski arhiv / Olympic Archive Št. slovenskih medalj na OFEM / No. of Slovenian medals at EYOWF

30

Slovenska delegacija na 10. zimskem olimpijskem festivalu evropske mladine - Liberec, Češka, 12. - 19. februar 2011

LIBEREC BROSURA.indd 30

1/31/2011 10:48:32 PM


Olimpijski komite Slovenije Olympic Committee of Slovenia Celovška 25 1000 Ljubljana T: +386 1 230 60 00 F: +386 1 230 60 20 E: info@olympic.si www.olympic.si

dr. Janez Kocijanãiã predsednik President

dr. Tone Jagodic generalni sekretar Secretary General

Podpresedniki / Vice Presidents dr. Jakob Bednarik Bogdan Gabrovec Branko Žnidariã

Člani izvršnega odbora Tjaša Andree Prosenc Miroslav Cerar dr. Edvard Kolar mag. Miran Kos Matjaž Rakovec Sonja Poljšak Dušan Prezelj Bojan Žmavc

LIBEREC BROSURA.indd 31

Executive board members Iztok ãop Vojka Ravbar Dušan Šešok Bojan Rotovnik mag. Janez Sodržnik Rudi Zavrl Roman Volãiã

Team Slovenia at the X European Youth Olympic Winter Festival Liberec, Czech Republic, 12 to 19 February 2011

31

1/31/2011 10:48:33 PM


·port v Sloveniji “Ste majhna nacija, a veliki v športu!” S temi besedami je tedanji predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Juan Antonio Samaranch leta 1993 ob obisku v Sloveniji povzel navdušujoã razvoj športa in olimpijske ideje v Sloveniji. Samostojno ãlanstvo v olimpijski družini je leta 1992 Sloveniji odprlo novo obzorje v razvoju športa in olimpijskih idealov. Zgodovina športa

Športna in olimpijska tradicija sta v Sloveniji del nacionalne kulturne dedišãine. Že leta 1689 je zgodovinar Janez Vajkard Valvasor v svojem delu “Slava vojvodine Kranjske” med drugim opisal smuãarje z Bloške planote. To je hkrati najstarejši zapis o smuãanju v centralnem delu Evrope. Kljub dokumentiranemu zgodnejšemu obstoju športnih prvin pa so slovenska športna društva nastala skoraj dvesto let kasneje - prvo slovensko športno društvo Južni Sokol je bilo ustanovljeno leta 1862. Med velikane športne kulture v Sloveniji sodi prvi znanilec slovenskega olimpizma Rudolf Cvetko (1880-1997), ki se je leta 1912 kot prvi Slovenec, ãlan avstrijske ekipe, udeležil OI v Stockholmu; Leon Štukelj (1898-1999), ki je v ãasu od leta 1924 do 1936 sodeloval na treh OI in osvojil 3 zlate ter po eno srebrno in bronasto odliãje; Miroslav Cerar (1939) je po 2. svetovni vojni ponovno obudil sloves slovenske gimnastike in osvojil dve zlati medalji in eno bronasto na Olimpijskih igrah v Tokiju in Mexico Cityju;

Razvoj športa

Po osamosvojitvi leta 1991 skuša Slovenija razviti sodobne organizacijske in zakonske razmere za razvoj športa. Leta 1994 se je OKS združil s Športno zvezo Slovenije. Nova krovna športna organizacija Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez združuje 66 nacionalnih panožnih športnih zvez ter 84 lokalnih športnih organizacij, z veã kot 5300 društvi in 450,000 posamezniki. OKS skuša razvijati tako vrhunski šport kot šport za vse. Država preko Ministrstva za šolstvo in šport ustvarja pogoje za razvoj športa z Nacionalnim programom športa, ki ga je sprejel slovenski parlament in opredeljuje kratkoroãne, srednjeroãne in dolgoroãne cilje. Program opredeljuje uresniãevanje javnega interesa v športu in zajema celostno organizirano športno dejavnost - športno vzgojo, rekreacijo, kakovostni šport, vrhunski šport in invalidski šport. Za razvoj na podroãju izobraževanja in znanosti v športu v Sloveniji skrbi Fakulteta za šport.

Razvoj sodobnega športa je v Sloveniji neloãljivo povezan z inženirjem Stankom Bloudkom (1890-1959), ki ni bil le zagret športnik, temveã tudi graditelj letal in športnih objektov. Bil je eden izmed najbolj goreãih zagovornikov olimpijske ideje v Sloveniji in leta 1948 kot edini Slovenec doslej postal ãlan MOKa.

32

Slovenska delegacija na 10. zimskem olimpijskem festivalu evropske mladine - Liberec, Češka, 12. - 19. februar 2011

LIBEREC BROSURA.indd 32

1/31/2011 10:48:33 PM


Sport in Slovenia “You are a small nation, but great in sports!” With these words Mr. Juan Antonio Samaranch, former IOC President, expressed his opinion on the development of sports and the Olympic Movement in Slovenia during his visit to Slovenia in 1993.

Sports history

In Slovenia, sports and the Olympic tradition represent part of the national heritage. As early as 1689, Janez Vajkard Valvasor, historian, described the “Bloke highlands skiers” in his work “The Glory of the Duchy of the Upper Carniola”, which is the oldest description of skiing in the Central European region. Nevertheless, the first Slovenian sports associations emerged almost 200 years later – the first association, called Južni Sokol (South Falcon), was established in 1862. Rudolf Cvetko (1880-1977) was the first Olympic athlete from Slovenia, competing in the 1912 Stockholm Games as a member of the Austrian National Team; Leon Štukelj (1898-1999) participated at three Olympic Games, from 1924 through 1936, and won 3 gold medals, one silver and one bronze; After the Second World War, Miroslav Cerar (1939) renewed the reputation of Slovenian gymnastics, winning two gold medals and one bronze at the Olympic Games in Tokyo and Mexico City; Stanko Bloudek (1890-1959), athlete and sports engineer, was a promoter of the Olympic ideal in Slovenia; in 1948 he became the only IOC member from Slovenia thus far.

LIBEREC BROSURA.indd 33

Sports development

Since gaining its independence in 1991, Slovenia has been steadily striving for the development of modern organizational and legislative conditions and circumstances for the development of sports. In 1994, our NOC merged with the Association of Sports Federations. The newly merged umbrella sports organisation, the Olympic Committee of Slovenia – Association of Sports Federations, connects 66 national sports federations, and 84 local sports organisations, together with more than 5,300 clubs and associations and 450,000 members. Our NOC’s objectives are to develop top sports, as well as sports for all activities. The State, with the Ministry of Education and Sport, has created the necessary conditions for the development of sports through the National Programme of Sport, passed in the Slovenian Parliament as the means of determining short-term, mediumterm and long-term objectives. The National Programme defines the so–called “public interest” in sport and covers the entire range of organized sports activities – physical education, sport for all, high performance sports and sport for disabled people. The Faculty of Sport is responsible for the development of sports education and sports science in Slovenia.

Team Slovenia at the X European Youth Olympic Winter Festival Liberec, Czech Republic, 12 to 19 February 2011

33

1/31/2011 10:48:33 PM


Slovenski simboli in prazniki Slovene symbols and holidays

Slovenske nacionalne barve so bela, modra in rdeãa. Pojavljajo se na zastavi skupaj s grbom, ki simbolizira: - lik Triglava v beli barvi (najvišja gora v Sloveniji), - dve valoviti modri ãrti ponazarjata morje in reke, - tri zlate šesterokrake zvezde so simbol Celjskih grofov, zadnje velike vladraske rodovine na slovenskem ozemlju.

Slovenia’s national colours are white, blue and red. They appear on the flag along with the coat–of–arms which symbolises: - Outline of white, triple–headed mountain represents Mt. Triglav (the highest mountain) - Two wavy blue lines represent the Adriatic Sea and the rivers - Three gold six–pointed stars are symbols of the Celje counts, the last great dynasty of the Slovene territory

Državna himna - Zdravljica

The national anthem - The Toast

Žive naj vsi narodi ki hrepene doãakat’ dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan, da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak!

Prazniki v Sloveniji 1. - 2. jan. novo leto 8. feb. Prešernov dan velikonoãna nedelja in ponedeljek 27. april dan upora proti okupatorju 1. - 2. maj praznik dela 25. jun. dan državnosti 15. avg. Marijino vnebovzetje 17. avg. združitev prekmurskih Slovencev z matiãnim narodom 15. sept. vrnitev Primorske k matiãni domovini 31. okt. dan reformacije 1. nov. dan spomina na mrtve 23. nov. dan Rudolfa Maistra 25. dec. Božiã 26. dec. dan samostojnosti in enotnosti

34

God’s blessing on all nations, Who long and work for that bright day, When o’er earth’s habitations No war, no strife shall hold its sway: Who long to see, That all men free, No more shall foes but neighbours be.

Holidays in Slovenia Jan.1 - 2 New Year’s Feb. 8 Preseren Day Easter Sunday and Monday Apr. 27 Uprising against the Occupation May 1 - 2 Labour Day June 25 Statehood Day Aug. 15 Assumption Day Aug. 17 Slovenes in Prekmurje Incorporated into the Nation Sept. 15 Restoration of the Primorska Region to the Motherland Oct. 31 Reformation Day Nov. 1 All Saints Day Nov. 23 Rudolf Maister Day Dec. 25 Christmas Dec. 26 Independence and Unity Day

Slovenska delegacija na 10. zimskem olimpijskem festivalu evropske mladine - Liberec, Češka, 12. - 19. februar 2011

LIBEREC BROSURA.indd 34

1/31/2011 10:48:33 PM


Češka na kratko

Czech Republic in brief Populacija (prebivalstvo): Obmoãje: Glavno mesto: Teritorialni sistem: Uradni jezik: Uradna valuta: Najvišja gora: Najnižja toãka: Najveãji jez: Najveãje jezero: Najdaljša reka: Najgloblja grapa: Najveãji nacionalni park: Informacije o Češki: Športne informacje o Češki:

LIBEREC BROSURA.indd 35

10,424,926 (na dan 30.6. 2008) 78 867 km2 Praga (1.188,000) 14 regij 76 okrožij in 15 predelov – okrožij v sami Pragi 6.249 mest ãešãina ãeška krona Snežka (1.602 m) v Krokonoških gorah ob reki Labi blizu Hrenska (115 m) Lipno (4.870 ha) Rožmberk (489 ha) Vltava (433 km) Hranicka propast (274,5 m) Šumava (685,2 km2) http://eu2009.cz/en/czech-republic/czech- republic-377/ http://eu2009.cz/en/czech-republic/sport/famous- sportsmen/famous-czech-athletes-459/

Team Slovenia at the X European Youth Olympic Winter Festival Liberec, Czech Republic, 12 to 19 February 2011

35

1/31/2011 10:48:34 PM


Liberec - prizorišče festivala Liberec - Festival venue Liberec je mesto s 100.000 prebivalci in leži na severnem delu ãeške republike, v dolini med gorami Jizerske in reke Ješted. Poglavitno vlogo v tej regiji predstavlja gora Ješted na vrhu katere kot krona stoji arhitekturni dragulj, hotel v obliki vrteãega se hiperboloida. Mesto je poznano predvsem po industriji stekla in tekstila. Po žametni revoluciji se je moãno razmahnil razvoj avtomobilske industrije, elektro - tehniãne industrije, kemiãne in strojne industrije. V zaãetku dvajsetega stoletja se je zaãel glavni razvoj mesta. Zgrajena je bila tramvajska proga in Liberec je poznan po najstarejšem živalskem vrtu na ãeškem, v katerem še danes vzrejajo bele tigre. Mesto ima tudi lepe botaniãne vrtove in priznano strojno univerzo.

Med najbolj poznane in razpoznavne rojene »Liberãane« sodijo: Vlasta Burian – ãeški kralj komedije, Ferdinand Porsche – avtomobilski oblikovalec, František Xaver Šalda – literarni kritik in novinar ter skaldatelji: Kamilio Horn, Johannes, Christoph Demantius in Karel Vacek. Danes je Liberec eden od kulturnih središã ãeške republike in regije v kateri leži. Do glavnega mesta ãeške republike, Prage iz Libereca potrebujete slabo uro po avtocesti in mesto je samo streljaj od poljske in nemške meje.

36

Slovenska delegacija na 10. zimskem olimpijskem festivalu evropske mladine - Liberec, Češka, 12. - 19. februar 2011

LIBEREC BROSURA.indd 36

1/31/2011 10:48:35 PM

/Olimpijski%20festival%20evropske%20  

http://www.olympic.si/fileadmin/dokumenti/medijsko/team-slovenia/Olimpijski%20festival%20evropske%20mladine/Predstavitev%20Teama%20Slovenie-...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you