Page 1

Komisija športnikov Celovška 25 1000 Ljubljana

Datum: 05. mar. 2012

V ABILO

na 11. redno sejo Komisije športnikov pri OKS, ki bo

v torek, 06. mar. 2012 ob 11,30 uri v prostorih OKS v Ljubljani, na Celovški 25 v Ljubljani

Predlog dnevnega reda: 1. Ugotavljanje sklepčnosti sklica in potrditev dnevnega reda. 2. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje KŠ z dne, 31. jan. 2012. 3. Poročilo delovne skupine za pripravo strokovnih podlag za uveljavitev brezplačnega izrednega študija za vrhunske športnike. 4. Pobude in predlogi. 5. Razno.

Jaro Kalan strokovni sodelavec KŠ

Brigita Langerholc Žager predsednica KŠ

Vabljeni: člani KŠ, Žiga Dobnikar Ostali vabljeni: dr. Tone Jagodic, Bogdan Gabrovec, Jožko Križan, Blaž Perko.

/Vabilo%2011.%20seja%2  

http://www.olympic.si/fileadmin/dokumenti/vrhunski-sport/komisija%20sportnikov/Vabilo%2011.%20seja%20K%8A.pdf

Advertisement