Page 1

Sheet1

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE-ZŠZ

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2013 ODHODKI Naziv stroškovnega mesta EYOF-ZIMSKI EYOF-LETNI SREDOZEMSKE IGRE MI TREH DEŽEL MI ALPE-JADRAN MLADINSKE OLIMPIJSKE IGRE SVETOVNE IGRE POI ZOI MEDNAR. SODELOV.ZAMEJCI ŠPORT NA LOKALNI RAVNI VRHUNSKI ŠPORT ŠPORT ZA VSE PUBLIKACIJE MARKETING MOK IN OSTALI ANTIDOPING ODDELEK AKADEMIJA ORGANI OKS STROKOVNE SLUŽBE NEPREMIČNINE INFORMATIKA LASTNA DEJAVNOST STIKI Z JAVNOSTJO POSEBNI PROJEKTI EU PROJEKTI

SKUPAJ

PLAN 2012

PLAN 2013

PRIHODKI PLAN 2012

Prihodki po vrstah:ralizacija 2012

PLAN 2013

17.000

81.000

32.813

47.600

31.000

135.000

25.142

75.200

0

280.000

6.000

30.000

271.000 3.185

20.700

31.000 65.000

32.000

34.872

8.000 712.386

51.000

580.000

37.833

493.000

8.250

8.250

6.000

6.000

33.500

19.500

4.500

897.000

817.600

495.000

569.800

333.650

193.300

145.900

68.300

15.700

22.800

815.015

679.100

2.340.800

1.961.000

815.700 477.500 2.339.700 250.000 4.546.000

Pričakovani rezultat:

PRIHODKI 4.546.000

ODHODKI RAZLIKA 4.060.950 485.050

5.200

35.000

39.800

211.000

210.000

196.000

229.000

47.700

103.300

35.800

77.500

27.500

51.000

327.600

348.200

313.144

261.000

42.980

41.000

18.000

260.000

45.500

51.000 62.100

32.700

92.080

180.100

100.000

115.000

20.000

80.000

11.000

4.060.950

663.100

FUNDACIJA 656.803 TUJINA 646.132 LASTNI 2.911.343 Prodaja objekta(sklad za objekte) skupaj 4.800.095

3.500

2.000

4.523.475

plan 2013

585.817

34.000

1.290.000

22.000

MIZKŠ

99.500 11.000

4.543.475

4.546.000

Datum: 6.2.2013

Page 1

Pričakovani rezultat brez sklada za objekte:

PRIHODKI 4.296.000

ODHODKI RAZLIKA 4.060.950 235.050

5c_Financni_plan_2013  

http://www.olympic.si/uploads/media/5c_Financni_plan_2013.pdf

Advertisement