Page 1

LETNO POROČILO O VREDNOSTI OPRAVLJENEGA PROSTOVOLJNGA DELA

OBDOBJE:

_______________________

ODG. MENTOR: Obdobje / akcija:

VRSTA DELA

SKUPNO:

SKUPNO ŠTEVILO UR

VREDNOST PO ENOTI DELA

0,0

SKUPNA VREDNOST

DODANA VREDNOST

OPOMBE

0,0 €

* Opomnik: Dodana vrednost, je vrednost, ki jo prostovoljec ustvari ob pomoči ur za akcijo, z izplenom pridobivanja dodatnih finančnih sredstev Podpis odgovorne osebe organizacije: ________________________

Podpis mentorja: ___________________

4 letno porocilopd  

http://www.olympic.si/uploads/media/4._letno_porociloPD.pdf

Advertisement