Mustamäelane

Page 1

MUSTAMÄELANE LAURI LAATSI VALIMISLEHT

6. MÄRTS 2011. A. NR 375

TASUTA

Kaja juures põletati võidu skulptuure ja süüdati jõulukuused

Teie Riigikogu kandidaat Mustamäel Lauri Laats,

15. jaanuaril toimus Mustamäel kultuurikeskuse Kaja lähistel staadionil keskkooliõpilaste ja tudengite tuleskulptuuride võistlus ning jõulukuuskede põletamine Euroopa kultuuripealinna Tallinn 2011 programmi osana. Võistlusel osales 9 võistkonda. Žürii hindas parimaks Irhena Tulehaldjate töö „Pääsuke“, mis sümboliseeris Eesti krooni luigelaulu. Auhinnaks oli pääs järgmisel päeval toimunud tuleskulptuuride esimeste maailmameistrivõistluste eelvooru Admiraliteedi basseini ääres, kus üliõpilasvõistkond pidi tunnistama professionaalide paremust ning lõppvooru edasi ei pääsenud. Esmakordselt toimus ka linnaosa jõulukuuskede põletamine Kaja lähistel, kuna varasem asukoht Sääse pargis kippus tulenautlejatele kitsas jääma.

nr 375

Mustamäe turg valmib mais

Jõud on tegudes, mitte sõnades! Kallid mustamäelased! Aasta aega oli mul au teenida Mustamäed. See aasta oli huvitav, töö- ja teguderohke. Ma loodan, et suutsin oma tööga jätta positiivse jälje ja et see on ka märgatav. SDE juhatus otsustas Tallinna koalitsioonist lahkuda seoses meedias ohtralt kajastust leidnud kirikuskandaaliga. Kas see oli õige või vale otsus – näitab aeg! Isiklikult minul on kahju, et pidin aasta möödudes oma ameti maha panema. Selle aja jooksul läksid mustamäelased ja Mustamäe asjad mulle väga hinge. Erinevalt „suurest poliitikast“, kus mõõdetakse rohkem lubaduste suurust ja sõnade voolavust, tuleb linnaosavalitsuses teha tegusid.

Ma arvan, et Mustamäe vajas värsket verd, kes vaatas asjadele teise pilguga. Olen korduvalt kuulnud arvamust, et Mustamäe on „valmis“ linnaosa. Olen veendunud vastupidises – siin on palju, mis vajab tegemist lähiajal, rääkimata kaugemast tulevikust. Sellest lehest leiate aasta aruande minu tegevustest Mustamäel. Loodan, et kõik ettevõtmised, mis sai teoks tehtud, olid Teile meele järgi. Töötades aasta linnaosa vanemana sain ma väga hea kogemuse ning kindlasti avardas see minu silmaringi. Jõudsin äratundmisele, et meie lapsed on jäetud unarusse mitte vanemate ega õpetajate, vaid linna ja riigi poolt. Lastesse tuleb investeerida, nemad on meie tulevik.

Minu jaoks vahet ei ole, kes selle eest au ja kiituse pälvib – põhiline, et elu edeneks ja oleks vähem ärapanemist. Ametist sõltumata annan ka enda panuse, et riigis läheksid asjad paremuse poole. Aitan kaasa, et meie lapsed kasvaksid ja areneksid heades tingimustes. Lahkusin küll linnaosavanema ametist, aga jätkan poliitilist tegevust. Kandideerin Riigikokku, et hea seista, meie rahva ja tema jätkusuutlikkuse eest. Loodan, et minu tegevus Mustamäel läks Teile korda ning oleksin Teile väga tänulik kui Te võtaksite valimispäeval aja, et saata enda saadik Riigikokku. Lugupidamisega, Lauri Laats

24. jaanuaril avati Mustamäe turu välilettide ehitamise riigihanke pakkumised. Parima neist tegi OÜ Tabasalu Meistrid. Hanke vastu tundis huvi 12 ettevõtet, kuid osales vaid kaks firmat. Mustamäe turg avatakse mai keskpaigas Kännu Kuke kvartalis. Esialgu avatakse ainult väliturg, kus tänavu saab kaubelda oktoobri lõpuni. Mustamäe turule on kavandatud ehitada ka liha- ja kalamaja ning juur- ja puuviljahoone.

Kajas tunnustati eakaid mustamäelasi 17. jaanuaril õnnitles Mustamäe linnaosa vanema ametist lahkunud Lauri Laats viimast korda kultuurikeskuses Kaja eakaid juubilare. „Kuigi eakad inimesed elavad noortest rahulikumat elu, vajavad ka nemad tunnustamist,“ ütles mullu märtsis juubilaride õnnitlemise traditsiooni algatanud Laats. „Loodan, et ka uus linnaosavanem jätkab selle traditsiooni.“ Sünnipäevalistele on see sageli ainuke ja esimene tähelepanuavaldus linnaosa poolt, kuigi paljud neist osalesid pea pool sajandit tagasi Mustamäe rajamisel ja on elanud ja töötanud siin suurema osa


MUSTAMÄELANE

2

6. MÄRTS 2011. a. NR 375

Mustamäe heakord M

Kännu Kuke turg V

ajadus ehitada meie linnaossa uus korralik munitsipaalturg on juba mitu aastat olnud ilmselge. Kui ma hakkasin uue turu asukoha leidmisega tegelema siis valikuid oli mitmeid. Esiteks kaalusime ehitada turgu olemasoleva Szolnoki turu kohale (E.Vilde tee 91a). Siin kohal tooksin välja asjaolud, miks see valik ei läinud läbi: Szolnokis asuv turg on piirkonnale toonud pigem negatiivse maine ja probleeme kuritegevusega, kui kasu Mustamäe elanikele. Turu ümber oli tekkinud nn paha aura. Territoorium on väike pindalaga. Tegemist on eramaa ja eraomanikuga, kellega lihtsalt ei olnud võimalik saada kokkuleppele. Ühelt poolt sooviti astronoomilist hinda maatüki linnale loovutamise eest, teisalt ei tahetud midagi ette võtta, et turg ise korda seada. Minuni ei ole siiani kohale jõudnud, kuidas sai turg üldse toimida, kui tururajatistel puudus igasugune ehituslik- ja projektdokumentatsioon, mitte keegi polnud mitte kunagi neid rajatisi hinnanud tuleohutuse, terviseohutuse või turutöötajate töötingimuste lähtekohast. Ning kinnistu omanikud ei olnud aastaid midagi ette võtnud, et kirjeldatud olukorda parandada või parandama asuda. Omalt poolt võtsime tarvitusele kõik meetmed, et tagada kord Szolnoki turul. Kõrvaldasime mitmeid ebaseaduslikke ehitisi, tagasime heakorra, keelustasime odekolonni müügi jne. Minu plaani järgi Szolnoki turd kevadeks oleks pidanud läikima kui prillikivi või turg sellisel kujul ei oleks saanud lihtsalt toimida! Kaalusime veel ühte võimalust – Tammsaare tee parkimisplatsid. Siin oli probleem selles, et puudus ühiskondlik transport ning koht jäi Mustamäe keskusest kaugele. Miks siis Kännu Kukk?

Kõik me teame ju, et turg tuleb ehitada sinna, kus käib kõige rohkem rahvast. Juba Rooma ajal keskväljakud toimisid kui turuplatsid. Ja just sellepärast sai valitud Kännu Kukk – see on Mustamäe süda. Kännu Kuke kvartalit tunti juba nõukogude ajal julgen öelda, et üle Eesti. Kahju, et olemasolev hoonete kompleks, mis kunagi hiilgas, ei täida oma funktsiooni. Ka minu vanemad tuletavad nostalgiliselt meelde oma noorusaegu ning neid meeldivaid hetki, mis sai veedetud Kännu Kuke restoranis. Loodan siiralt, et turu ehitus ärgitab ka eraomanikke, kelle valduses on praegu Kännu Kuke hooned, andma nendele ruumidele uue hinguse. Ning mustamäelased saavad endale tõeliselt suure ja korralikku keskuse, kus saaks ostelda ning mõnusalt aega veeta. Uus turg tuleb moodne ja kaasaegne, kahe ruumika halliga liha, kala ja aedviljade tarvis ning kaetud välilettidega. Turul on ruumi kohvikule ning ei puudu ka foorum ehk turu-uudiste plats. Mõeldud on parkimisele, pesemisele ja käimlatele ning prügimajandusele, samuti on loodud mängimisvõimalused lastele. Purskkaevu serval on koht elavale turumuusikale ning istumiskohad selle nautijaile. Ma loodan, et uus turg on meelepärane ning taskukohane kõikidele tallinlastele.

ustamäe linnaosavanema koha vastuvõtmise ajal andsin ma lubaduse muuta Mustamäe heakord paremaks, kvaliteetsemaks. Olukorras, kus Tallinna Linnavalitus pidevalt vähendab Linnaosa eelarvet oli seda väga keeruline teha. Ning mis puudutab heakorda, siis linnaosas on see teenus löödud kahte ossa: haljasalade heakord, ning teede ja lumepuhastus. Eelmisel aastal ei saanud linnaosa heakorraga rahul olla ja välja võis tuua järgmised kitsaskohad: Töid teostati suure hilinemisega (eriti mis puudutas kevad- ja sügiskoristust). Operatiivselt ei teostatud

töid kui elanikelt laekus kaebusi ehk kaebusi likvideeriti jällegi suure viivitusega Muru niideti harva Iga lisaliigutus maksis jällegi raha Osa metsaparke ei olnud lepingus kirjas eelarve vähesuse tõttu. Seoses ülalpool toodud probleemidega otsustasimegi luua linnaosas oma heakorrabrigaad. Seekord tuli Tallinna Linnavalitsus appi oma töötute abipaketiga. Tänu Tallinna abimeetmetele oli võimalik luua 20 inimesega brigaad, kes aasta ringselt hakkab korrastama meie haljasalasid ning parke. Mis on veel positiivne, siis needsamad tublid inimesed teevad ära ka linnaosa pisitööd. Nt: kevadel pinkide korrastamine, värvimine, mänguväljakute korrastamine, tuulemurdude likvideerimine jne. Ma olen täiesti veendunud, et oma heakorrabrigaad suudab tagada parema töökvaliteedi kui erafirma ja mis on veelgi tähtsam – linnaosaelanik teab otseselt, kes heakorra eest vastutab. Üksi ametnik linnaosas ei saa edaspidi öelda, et erafirma vedas meid alt! Mis puudutab lumekoristust, siis kindlasti ei saa ma olla rahul Mustamäed teenindava firmaga. Tänaseks oleme kvaliteeti suutnud tõsta

kuid Moonika näitas ära kui nõrgad on tegelikult firmad, kes teostavad Tallinnas lumetõrjet. Olles linnaosavanem, suutsin ma rakendada lumekoristusgraafiku korterelamutele. Ehk saime süsteemi tööle ning suurte lumesadude korral saavad meie elanikud jälgida koristustööde graafikuid interneti keskkonnast ning loomulikult teavitatakse tööde toimumisest ka paberikandjal. Kindlasti olete ka Teie näinud oma korterelamu uksel silti, mis annab teavet millal Teie maja esine puhtaks tehakse.

Eakate juubilaride üritused M

ustamäe linnaosa erineb Tallinna teistest linnaosadest. Üheks põhjuseks, mis teeb meie linnaosa eriliseks, on meie elanikud, kellest paljud on kolinud Mustamäele linnaosa sünniajal. Ja uskuge mind, need hetked, kui mul avanes võimalus puhuda juttu inimesega, kes oli kui Mustamäe elav ajalugu, olid väga toredat ja õpetlikud. Ma lausa soovitaksin koolidel kutsuda oma koo-

li vabaloengule Mustamäe eakaid elanikke, kellel on palju meie noortele anda ja ma usun, et noored on valmis seda ka vastu võtma. Et kasvõi kuidagi tänada ja osutada tähelepanu meie linnaosa eakatele elanikele, hakkasime alates 2010. aasta märtsist korraldama eakatele juubilaridele pühendatud kontserte. Loodan, et minu poolt ellukutsutud üritus leiab jätkamist ka uue linnaosavõimu poolt!

Akadeemia 30 endine koolimaja päästetud 2010.

aasta veebruaris käisid linnaisad välja ’suurepärase’ idee rajada Akadeemia 30 endisesse koolimajja ülelinnaline varjupaik, kuhu saaks paigutada umbes 400 kodutut. Selline plaan teadagi oli meile vastuvõetamatu ja üheskoos Mustamäe elanikega õnnestus meil see ära hoida. Andsime linnavõimule ühemõtteliselt teada, et linnaosa selle plaaniga kaasa ei lähe. Pidasime mitu kuud läbirääkimisi Haridusametiga ja lõpuks saime linnalt tühjana seisva maja enda käsutusse.

Endisest koolimajast saab vaba aja ja spordikeskus, kust peaksid leidma endale meelepärast tegevust kõik mustamäelased sõltumata vanusest. Akadeemia 30 on selleks parim paik, kus olemas nii võimla kui staadion ja suures majas leiavad endale tegevust kõik linnaosa elanikud lastest eakateni. Midagi sellist ei ole Mustamäel olemas, mis minu meelest on väga kahetsusväärne. Meie linnaosas elab rohkem kui 65 tuhat inimest ja miks nad peavad trennis käima kesklinnas või vaba aega veetma oma kodukandist väljas.

Mis puudutab kodutuid, siis Mustamäel on 40-kohaline kodutute öömaja ja varjupaik, kus elab praegu veel 40 inimest. Elu hammasrataste vahele jää-

nud inimestest tuleb hoolitseda personaalselt, aidates neil uuesti sotsialiseeruda, mitte neid kõiki ühte hiigelsuurde majja toppida.


3

MUSTAMÄELANE

6. MÄRTS 2011. a. NR 375

Keskuse tänava korrastamine E

elmine aasta oli Keskuse tänava jaoks murranguline: esiteks lõppes suvel tee kapitaalremont; teiseks ei tekita trollide nr 4 ja 9 lõpp-peatus enam peavalu vankritega emadele, eakatele ja ratastoolis inimestele; kolmandaks algas Männi pargi kõrval kohviku ehitus. Kuid kõigest järgemööda. Suvel töötasid Keskuse tänaval teeehitajad. See oli ilmselt Mustamäel suurima tänavu taastusremondiga objekt. Teetööde tulemusena vahetati välja vana asfaltkate, paigaldati uued äärekivid, taastati teega külgnevad haljastusalad ja kanti asfaltkattele uus märgistus. Kuid meepütti jagus ka lusikatäis tõrva ja pärast tööde lõpptulemusega tutvumist teatas Mustamäe Linnaosa Valitsus, et sellisel kujul on Keskuse tänav vastuvõetamatu, kuna trollid ei saa sõita lõpp-peatuse paviljonini ning inimesed on sunnitud trollideni ise jooksma. Tõstatasime korduvalt selle küsimuse, et lapsevankritega, pensionäride ja ratastoolis inimeste jaoks on trolli pääsemine väga raske. Tööde käigus pöörasin korduvalt ehitajate tähelepanu antud asjaolule, kuid tulemusteta. Probleem lahenes pärast Tallinna Linnavalitsuse sekkumist: kontaktliinid ja paviljon toodi Sõpruse pst poole. Tänu Mustamäe elanike aktiivsusele suutsime juhtida sellele probleemile linnavõimude tähelepanu ning nüüd on see lahendatud

Grillimiskohad Sütiste metsapargis U

meie eakate, piiratud liikumisvõime ja vankritega vanemate hüvanguks. Trolli saab siseneda otse kõnniteelt sõiduteele jooksmata. Lisaks algas trollide lõpp-peatuse lähedal asuva endise dispetšerihoone remont. Läbiviidud konkursi tulemusena leidis kohutavas seisundis olnud hoone rentniku, kes kavatseb järgmisel aastal seal avada perekohviku. See on hea lahendus, kuna siiani ei ole Männi pargi piirkonnas ühtegi kohvikut. Kohviku kõrval avatakse ka ühiskondlik WC, mis on ka hädavajalik. Positiivne on seegi, et täna kohvikule luuakse umbes 20 uut töökohta.

Peatasime Sõpruse pst 171 detailplaneeringu 2008.

aasta märtsis kooskõlastasid Mustamäe halduskogu ja linnaosavalitsus Sõpruse pst 171 detailplaneeringu, mis nägi ette praeguse Maxima kaupluse hoone laiendamist hooneesisele parkimisplatsile Sõpruse puiestee poole ja selle ehitamist kolmekorruseliseks. Lisaks kavandati veel nimetatud hoone taha samale krundile 7 (seitsme!) korruselise äripindadega korterelamu rajamist. Juba siis olid ümberkaudsete majade elanikud selle otsuse vastu, korjasid allkirju ning võitlesid kuidas jaksasid. Kui asusin ametisse linnaosavanemana, oli üheks esimeseks ülesandeks see vaidlusalune planeering üle vaadata.

Sain korduvalt kokku ümberkaudsete elanikega, erinevate erialaspetsialistidega ja jõudsin järeldusele, et 2008. aastal tehtud linnaosavalituses otsus ei olnud kõige õigem – ennekõike arvestas see ettevõtja huvidega ja elanike huvid olid jäetud arvestamata. Kui endale ette kujutada kavandatavaid hooneid nende tulevasel asukohal, peaks olema üheselt mõistetav, et tekkiv olukord pole vastuvõetav. Mustamäel pole ühtegi teist sellist kohta, kus majad oleksid nii tihedalt hunnikus. 2010. aasta märtsis võtsime vastu otsuse detailplaneeringu peatamise kohta. Loodan, et edaspidi arvestatakse Mustamäe eripäraga ning elanike soovidega kui kavandatakse detailplaneeringuid või uusehitisi.

Mustamäe sai mullu juurde 400 parkimiskohta M

ul on hea meel, et me tegime eelmine aasta head koostööd meie korteriühistutega, mille tulemusel rajati Mustamäele 400 parkimiskohta. Selle eest suur tänu kõigile, kes andsid oma panuse sellesse töösse ning eriti tahaks kiita kõiki korteriühistuid, kes vaatamata rasketele aegadele on abiks nii kü, liikmetele kui ka linnale. Kõik me teame, et Mustamäe üks suuremaid probleeme on just parkimiskohtade puudus. Kui tuua võrdlus eelmiste aastatega, siis eelneva 4 aasta jook-

sul rajati programmi „Hoovid korda“ kaasabil 600 parkimiskohta ehk kasv on märgatav. Programmi raames oli Mustamäe Linnaosa Valitsusse laekunud 31 avaldust, millest üks ei vastanud nõuetele. Avalduste esitajad taotlesid toetust 4,3 miljoni krooni ulatuses. „Hoovid korda!“ programmi raames sai meie linnaosa kokku 2,2 miljonit krooni, sellega rahuldati 24 taotlust 30-st. Lisaks parkimiskohtade loomisele said rahuldatud veel kolm kõnniteede renoveerimise taotlust ning neli prügimaja ehitamise projekti.

sun, et paljud meist, või vähemalt need elanikud, kes elavad Sütiste metspargi lähedal, on korduvalt märganud metsapargis omaalgatuslikke lõkkekohti. On ju tore, et linnainimestele meeldib värskes õhus viibimine ja lõkketoit, kuid huupi tekkinud piknikuplatsid ohustavad metsa, seda keset linna asuvat parkmetsa ja kaitseala. Lõputud lõkkeasemed koormasid kaitseala habrast taimestikku, rääkimata juba tuleohust kogu metsale. Juba aastaid on linnaosavalitsus Sütiste metsparki koristanud, samuti seal omaalgatuslikke tulekoldeid likvideerinud, et vältida metsa süttimist. Et viia vastavusse inimeste ürgne soov – teha tuld ja küpsetada liha – tuleohutuse ja looduskaitsenõuetega, otsustasimegi rajada metsparki legaalsed grillimisplatsid ja muuta mustamäelaste puhkamisvõimalused mõnusaks ja ohutuks. Lõpetasime mullu augustikuus Sütiste metsparki puhkeala rajamise esimese etapi. Mustamäelased ja linnaosa külalised võivad nüüd ohutult ja mugavalt grillida ning lõõgastuda. Puhkekohtadesse paigaldati grillahjud, lauad ja pingid, samuti prügikastid. 5 puhkekohta on juba linlaste aktiivses kasutuses. Plaanidekohaselt peab veel 5 grillimiskohta lisanduma sel aastal. Kuigi otsus rajada metsa puhkekohad, tekitas nii poolt- kui vastuarvamusi inimeste seas, pean seda igati õigeks looduse seisukohalt. Tänu kinnistele grillahjudele vähendasime tuleohtu, pinkide-laudade ning prügikastidega säästame õrna taimestikku liigsest tallamisest ning reostamisest. Samuti muutus sellega lihtsamaks metspargi hooldamine – prügi kogumine kindlatest kohtadest, sel-


MUSTAMÄELANE

4

6. MÄRTS 2011. a. NR 375

Esmakordselt peeti Mustamäel jõuluturgu Männipargis K

Mustamäel nulltolerants uimastitele K

eelatud ainete probleem noorte seas on väga suur, miskipärast ei taheta sellest palju rääkida ega tegutseda selles vallas, et meie noored ei satuks halvale teele. Võin kindlalt väita, et ka lastevanemad on teadmatuses, millega nende lapsed vabal ajal tegelevad või siis lihtsalt ei taha tunnistada, et probleemid on olemas. Või tõesti usuvad sinisilmselt, et nende laps on on väga korralik, kuulelik laps ja kindlasti ei ole midagi proovinud … Statistika näitab aga midagi muud ning spetsialistidega rääkides võib aru saada, et olukord on veelgi hullem kui statistilised näitajad. Minu initsiatiivil toimus septembri lõpul nõupidamine kõigi linnaosa territooriumil tegutsevate üldhariduskoolide esindajatega, ma kutsusin koole appi ühendama jõud võitluses narkootikumidega. Narkootikumide ennetustöö on tulemuslik ainult siis, kui riik, koolid ja lapsevanemad tegutsevad ühes suunas. Meie ülesanne on tegeleda uimastite kui sotsiaalse probleemiga, mitte üksikjuhtumitega. Koolide nõupidamisel jõudsime mõningatele seisukohtadele, kuidas saaks koolides keelatudainete tarbimine noorte seast välja juurida: 1. Koostöös politseiga viia pidevalt läbi reide narkokoertega 2. Käivitada selleteemalised loengud nii õpetajatele, õpilastele kui ka lapsevanematele 3. Soetada koolidele narkotestrid ning alkomeetrid, mille eelduseks on vastavate muudatuste sisseviimine koolide kodukorda, vajadusel ka seadustesse, et nende kasutamine oleks seaduslik. 4. Uimastiennetustööd ei saa teha kampaania korras, vaid tuleb kehtestada nulltolerants vanemate, kooli, võimuesindajate ja meedia poolt. Novembris ja detsembris toimusid uimastiennetus reidid Mustamäe koolides, mis on osa linnaosavalitsuse ja koolide vahelisest koostööprojektist. Narkokoertega reidide käigus on eesmärgiks eelkõige reidi distsiplineeriv mõju õpilastele. Minu arvates läks reid korda, kuigi seda kajastati traditsioonilise politseioperatsioonina. Saan aru, et ajakirjandust huvitab eelkõige midagi erakordset, ja kui koerad räägiksid, siis intervjueeriks mõni ajakirjanik ainult narkokoera. Kuidagi tuleb aga ühiskonnale ning sealhulgas narkodiileritele ja noorukitest proovijatele anda sõnum, et Mustamäe koolides ei ole kohta uimastite jaoks. Kokkuvõttes arvan, et seda suurt probleemi on võimalik lahendada. Selleks on vajalik kõikide osapoolte tahe ning koostöö. Siiani ei ole ma märganud seda koostööd riigi poolt. Kergem on vist meie noortele tasuta süstlaid jagada!

Ajaleht "Mustamäelane" Väljaandja: Lauri Laats E-mail: laurilaats@laurilaats.ee

uigi pidasime jõuluturgu esmakordselt Männi pargis, tekkis nii kodune tunne, nagu oleks tegu aastatepikkuse traditsiooniga. Mustamäe jõululinnakus kerkis kümmekond müügikohta, kus pakuti müügiks sööki, jooki ja käsitööd. Päkapikula vilkad päkapikud pakkusid külma trotsides tegevust nii lastele kui lapsemeelsetele täiskasvanutele. Häid lapsi kostitas kommidega jõulumees. Saanisõidu kõrval kujunes laste üheks lemmikpaigaks ka loomade telk, kui sai pai teha päris lammastele, kitsedele ning küülikutele. Külma ilma arvestades oli rahvast pungil teinegi Päkapikula telk, kus pakuti kuuma jõuluteed ning sai ennast lõkke ääres soojendada. Jõulutunde lõid suured ja väikesed lauljad: Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi mudilaskoor, Tallinna Tehnikagümnaasiumi lau-

luansamblid ja solistid ning Lasteloomingu Maja lapsed, Erich Krieger, Karl Madis, Nõmme käsikellade ansambel Campanelli, Lääne-Viru regilauluansambel TINKTINGADI. Viimasena astus üles Koit Toome, keda tuldi kuula-

ma kaugemaltki kui Mustamäelt ning Tallinnast. Ka Koit Toome jaoks oli see esmakordne kogemus – esineda välitingimustes enam kui kümnekraadises pakases. Nii suure ettevõtmise puhul tuli ette väikeseid kavamuudatusi ja juh-

tus ka teisi viperusi, mis ei suutnud väärata üldist pidumeeleolu. Kõige enam heameelt valmistas inimeste heatahtlik häälestatus, mis lõi tõelise jõulumeeleolu. Ma ei usu, et Raekoja platsil tekiks tallinlasena selline ühtekuulu-

vustunne nagu tekkis mustamäelastel Männi pargis jõuluturul. Just niisuguse „omakandi“-tunde saavutamine õigustab jõuluturgude korraldamist linnosades ning loodan, et minu alustatud traditsiooni ka jätkatakse.

Mustamäe lipp sai endale väärilise koha 20.

augustil Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva puhul avasime Akadeemia tee, Ehitajate tee ja Sõpruse puiestee ristmikule linnaosa lipuplatsi, kus heisati Tallinna ja Mustamäe linnaosa lipud. Koht on selles mõttes ideaalne, et lipud on näha

väga kaugelt, ja liiklus sel teelõigul on päris tihe. Mustamäel on väga ilus ja omapärane lipp, ja tänu uuele lipuplatsile, peaks nüüd vist juba iga mustamäelane teadma, kuidas linnaosa lipp välja näeb. Mustamäe linnaosa lipp on vapilipp: kollasel ehk kuldsel kangal mustast kol-

mikmäest tõusev roheline mänd, kolmikmäes kollane ehk kuldne kaheksaharuline täht. Kuldne värvus tähistab Mustamäe liivikuid, mänd viitab linnaosa rohelusele. Must kolmikmägi seostub Mustamäe nimega, kuldne täht sümboliseerib linnaosa kultuuri- ja hariduspotensiaali.

„Pisiasjad“ määravad lõpptulemuse E

elmise aasta jooksul paigaldas linnaosa valitsus Mustamäele peamiselt kvartalisiseste jalgteede äärde paarkümmend uut istepinki koos prügiurnidega. Asukohavalikul eelistasime kohti, kuhu kohalikud elanikud on neid kõige enam soovinud. Samal ajal remonditi ja korrastati ka juba olemasolevat pargipinke ning vaadati üle ka prügiurnide olukord. Vajadusel asendati ka need. Enamasti prügi tekib ikkagi olukorras, kus inimesel ei ole lihtsalt võimalust antud prügist mugavalt vabaneda. Kokku on Mustamäe linnaosas aegade jooksul paigaldatud 146 pargipinki, mis enamuses asuvad linnaosa haljasaladel. Nii näiteks Kadaka metsapargis on 14 pinki, Männipargis – 31, Sütiste parkmetsas – 32, Lepistiku pargis – 33, Parditiigi pargis – 12 pinki. Kaks aastat tagasi paigaldas Keskkonnaamet Mustamäele 11 koer-

te ekskremendikasti, mida koeraomanikud usinalt kasutasid. Kuid seoses rahanappusega võeti kastid eelmisel sügisel maha ja viidi lattu paremaid aegu ootama. Et linnaosa oleks puh-

tam, otsustas Mustamäe Linnaosa Valitsus taastada koerte ekskremendikastid paigaldades need linnaosa kuludega ning hakates neid ise hooldama. Kokku paigaldati ja võeti hooldusesse

15 koerte ekskremendikasti. See loos taas võimaluse, et meie koeraomanikud saavad nüüd ilusti oma lemmikute ekskremendid kokku korjate ning vastavasse kohta ka ära visata ja linna-

osa on selle võrra puhtam. Mõeldes eakatele inimestele ning noortele emadele tuleb seda tööd kindlasti jätkata. Meie linnaosas on ilus jalutada aga jalutamise ajal tuleb ka jalga puhata!


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.