Mustamae

Page 1

MUSTAMÄE LINNAOSA AJALEHT

APRILL 2011. a. № 5 (202)

Uus Mustamäe turg avatakse 14. mail  Laupäeval, 14. mail kell 10 avatakse külastajatele uus Mustamäe turg. Praeguseks ollakse ehitustöödega juba lõpusirgel. Mustamäe turg rajatakse Kännu Kuke kvartalisse aadressile E.Vilde tee 75a. Turu ehitab Nõmme linnaosa valitsuse allasutus Nõmme Turg. Avamispäeval esinevad puhkpillipoisid, meeleolu loob Jaan Kirss. Nõmme Turu direktor Vello Lokk kinnitab, et ehitustöödega ollakse graafikus. “Avalettide montaaž on peaaegu valmis, mai alguses paigaldatakse purskkaev ning tehakse viimased elektritööd,” rääkis Lokk. Kindlasti loodavad Mustamäe elanikud, et avatav turg toob uue hingamise kogu Kännu Kuke kompleksile. Endise kultusrestorani ümbrus on viimastel aastatel ajale nukralt jalgu jäänud ning toimivate kaupluste kõrval on näha lausa varemeid. Endine Nõmme linnaosa vanem ja praegune Riigikogu liige Rainer Vakra, kes Mustamäe turu rajamise eest kogu südamest hea on seisnud, rõõmustab, et Nõmme turu kogemused ja Mustamäe linnaosa valitsuse pealehakkamine vilja kannab. “Asjad liiguvad õiges suunas ja ajagraafikule vastavalt. Olen kindel, et 14. mail avatav turg saab mustamäelaste jaoks olema väga populaarne kauplemiskoht, kust saab värsket ja kodumaist toidukraami osta,” sõnas ta. Mustamäe linnaosa vanema kohusetäitja Indrek Ahlberg rõhutas, et Mustamäe linnaosa on juba ammu vajanud korralikku turgu. “Mustamäel on küll mitmeid suuri ostukeskusi, kuid need ei rahulda kõigi tarbijate soove ja vajadusi. Aastaid Mustamäe häbiplekiks olnud ja turu nime määrinud Szolnoki turgu pole mustamäelased siiski tu-

lühidalt Hea mustamäelane! Talgud on olnud meie elulaadi loomulik osa. Tule ka 7. mail Mustamäe heakorra talgutele (kogunemine 10.00 TTÜ spordihoone parklas)! Tule ise, võta kaasa lapsed, elukaaslane, vanemad; leia talgutel uusi sõpru, naabreid-mõttekaaslasi, kellele kodu ei lõpe korteriukse taga, kellele läheb korda puhtam Mustamäe! Registreeruda saab „Teeme ära!“ koduleheküljel http://teemeara.ee/ , töövahendid antakse kohapeal. Täpsem info: tel 645 7526 või 645 7500 Igor Kravtšenko, Mustamäe Halduskogu esimees

Mänguväljakute korrastamine Nõmme Turu direktor Vello Lokk (paremal) tutvustab halduskogu esimehele Igor Kravtšenkole, Riigikogu liikmele Rainer Vakrale ja linnaosa vanema kohusetäitjale Indrek Ahlbergile uue Mustamäe turu ehitust. ruks selle sõna tõelises mõistes pidanud. Nüüd ei pea me enam kadedusega Nõmme poole vaatama, kui turust juttu on.” Vello Loki sõnul on Mustamäe turu esimesel hooajal avatud ainult väliturg, kus tänavu saab kaubelda kuni oktoobri lõpuni. “Suurem osa müügipindadest on juba broneeritud,” lisas ta. “Lisaks avalettidele on Mustamäe turule kavandatud ka kaks hoonet. Need on kavas val-

mis ehitada järgmiseks kevadeks. Mustamäe halduskogus sai hoonete rajamiseks vajalik detailplaneering juba positiivse kooskõlastuse, kuid selle menetlemine on veel pooleli,” selgitas Lokk edasisi plaane. Uus turg muudab mustamäelaste toidulaua vaheldusrikkamaks ja lisab väärtust kogu meie kodulinnaosa elukeskkonnale.

MM

Mustamäe turu avamine Laupäeval, 14. mail kell 10.00 Kännu-Kuke kvartalis Esimestele ostjatele üllatus

Mustamäel läheb lõplikult üle korraldatud jäätmeveole  30. märtsil kinnitas linnavalitsus senisest soodsate teenusehindadega jäätmeveo lepingud Nõmme, Pirita, vanalinna ning Mustamäe linnaosades, millega kogu Tallinn läheb suvest üle korraldatud jäätmeveole. Tarbijatele tähendab üleminek korraldatud prügiveole hinnalangust, aga ka jäätmete sorteerimist, kus seda veel ei tehta. Vastavalt toimunud avaliku konkursi tulemustele on linnavalitsuse korraldusega järgmiseks kaheks aastaks jäätmeveo ainuõigus Mustamäel antud kahele firmale: Adelan Prügiveod OÜ jäätmeveo piirkonnas nr 3 (Kadaka) ja Veolia Keskkonnateenused OÜ jäätmeveo piirkonnas nr 4 (Siili-Sääse-Szolnoki). Linna korraldatud jäätmeveo piirkondadega saab tutvuda Tallinna veebikaardil. Muudatus puudutab praktiliselt kogu Mustamäed: enam Kadaka piirkonda, kus seni korraldatud jäätmevedu veel ei toiminud, vähem Siili-SääseSzolnoki piirkonda, kus senise Adelan Prügiveod asemel hakkab teenust osutama Veolia Keskkonnateenused. Jäätmeseaduse §69 lg 1 alusel loetakse korralda-

TASUTA

tud jäätmeveoga liitunuks kõik piirkonnas elavad või asuvad jäätmevaldajad. Korraldatud jäätmevedu tähendab seda, et majapidamises tekkivad olmejäätmed kogub ja transpordib vastava piirkonna teenindamiseks ainuõiguse saanud jäätmeveoettevõte. Mustamäe jäätmeveo piirkonnas nr 3 (Kadaka) korraldatud avalikule konkursile esitas pakkumise kolm firmat, millest tunnistati edukaks Adelan Prügiveod OÜ pakkumine kui soodsaim pakkumine hinnaga 4,60 eurot 1m³ vedamise teenustasu. Mustamäe jäätmeveo piirkond nr 4 (Siili-SääseSzolnoki) korraldatud avalikule konkursile esitas

pakkumise samuti kolm firmat, millest tunnistati edukaks Veolia Keskkonnateenused AS pakkumine hinnaga 4,63 eurot 1m³ vedamise teenustasu. Hinnad hakkavad kehtima 1. augustist 2011. a. Ajakirjanduses avaldatud andmed teenuse odavnemise kohta on üldised ja arvestuslikud ning tegeliku hinnamuutuse saab välja arvestada alles uute arvete põhjal iga tarbija (ühistu, maja) kohta eraldi. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud segaolmejäätmed, vanapaber ja papp, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning suurjäätmed. Need jäätmeliigid tohib üle anda ainult piirkonda lepinguliselt teenindavale jäätmevedajale. Korraldatud prügivedu ei hõlma näiteks pakendite kogumist (korraldavad pakendi taaskasutusorganisatsioonid), ohtlike jäätmete kogumist jne. 20. aprillil Mustamäe Linnaosa Valitsuse saalis toimunud ümarlauas tutvustati korteriühistute esindajatele muudatusi seoses korraldatud jäätmeveole ülemineku või vedaja muutumisega seotud küsimusi. Elanikkonda puudutavatest võimalikest muudatustest saab täpsemalt lugeda Mustamäe mai- ja juunikuu numbris. MM

Seoses Tallinna linna heakorrakuu kampaaniaga 16. aprillist kuni 15. maini 2011 kutsub Tallinna Keskkonnaamet koostöös linnaosadega elanikke ja korteriühistuid puhastama oma õuealal avalikus kasutuses olevaid mänguväljakuid. Linna raha on meie ühine raha ja selle abil rajatud väärtused vajavad meie hoolt. Oma soovist palume teatada hiljemalt 15. maiks 2011 Tallinna Keskkonnaametisse telefonil 640 4565 või monika.jasson@tallinnlv.ee . Puhastus- ja töövahendid antakse kohapeal.

Tervisetelk Männi pargis 19. aprillil oli südamenädala raames Männi pargis esmakordselt tervisetelk, kus andsid nõu lastehaiga õed. Telki külastasid kümned inimesed, noored ja vanad. Meditsiinitöötajad jagasid infomaterjale tervislikest eluviisidest, suitsetamise kahjulikkusest, aga andsid ka personaalselt nõu, kuidas lihtsamate probleemidega toime tulla või kelle poole pöörduda. Järgmine kord on tervisetelk Männi pargis laste mänguväljakute juures 24. mail kell 10.00-12.00 põhiteemaks: 1. Allergia 2. Kuidas vältida lastega juhtuvaid õnnetusi? Nõustavad SA Tallinna Lastehaigla õed

Vaibanäitus Kajas 13. – 25. aprillini võis Kultuurikeskus Kaja galeriis vaadata Kaja kangastelgede toa näitust: „Toimselt, labaselt, triibuliselt, ruuduliselt“. Näitusel oli nii traditsioonilisi (kaltsu)vaipu, kui ka linikuid, padjakatteid jmt. Kangastelgede toal täitub sügisel 10 tegutsemisaastat Ülle Asuri juhendamisel.


www.tallinn.ee/mustamae

Mustamäe: autoga või autota Igor Kravtšenko Mustamäe Halduskogu esimees  Mustamäel on kortermajade ja ettevõtete, haiglate, polikliiniku ja kaubanduskeskuste ümbrus autodega üle ujutatud. Lumerohke talv süvendas parkimiskohtade nappust veelgi. Inimesed helistasid ja kirjutasid, ajakirjanikud pärisid aru. Nüüd on hanged küll sulanud, aga probleem jääb, kuna Mustamäe on projekteeritud ajal, mil nii suurt autostumist ei osatud ette kujutadagi. Etteruttavalt – ei saa öelda, et autoomanike elu leevendamiseks pole midagi tehtud, aga ilma projekti (loe: Mustamäe üldplaneeringut) põhjalikult muutmata on enamus lahendusi kas halvad või väga halvad ega muuda üldist olukorda. – Mustamäe on kavandatud eluks ilma autota. Seni on püütud leida lahendusi objekti kaupa ja esimese võimalusena soovitakse lähim „vaba“ maatükk ära asfalteerida. Esiteks, kui sel maatükil pole hooneid ega rajatisi, on sel ikkagi omanik, ja vastu tema tahtmist ei saa midagi teha. Teiseks, Mustamäe kui elukeskkonna üheks hinnatumaks väärtuseks on suur haljastuse, parkide ja parkmetsade osakaal. Erinevalt vanalinnast annab see esmapilgul tõesti võimaluse parkimiskohti odavalt juurde rajada, aga see toimuks meie kõigi elukeskkonna arvelt. Positiivse näitena on projekti „Hoovid korda“ raames kasutatud murukivi, et vähemalt visuaalselt säiliks Mustamäele omane rohelus, aga saab parkida ka autosid. Samas kogemused näitavad, kui on ruumi parkida, siis „tekib“ ka sõidukeid juurde ning mõne aasta pärast on selle hoone ümbrus jälle autosid täis. Kui järgmist haljasala, mida asfaldi alla matta või poolenisti murukivi tarbeks ohverdada, pole käepärast võtta, hakatakse rääkima vajadusest autod kuhugi garaažidesse „ära peita“. Paraku seegi on läbitud etapp. Tammsaare tee äärne on garaaže täis ehitatud, aga viimane lumerohke talv näitas, et enamikku nendest garaažidest ei avatud talve jooksul kordagi. Võib oletada, kuipalju seal oli autosid talvekorteris – kas need suvekski välja aetakse? – või oleks õigem nimetada paljusid bokse kolilaoks, mitte garaažiks. Seejuures fakt, et „peites“ auto ühekorruselisse tõllakuuri, kulub selle parkimiseks märksa rohkem väärtuslikke ruutmeetreid kui lageda taeva all. Tahame või mitte, aga täpselt samamoodi nagu vanalinnas pole maad kusagilt juurde võtta, nii ka Mustamäel. Ja ka valikud on paljuski sarnased nagu kesklinnas. Ruumi kokkuhoiust lähtuvalt tuleks ehitada 3-5-kordseid parkimismaju. Näiteks Põhja-Eesti Regionaalhaiga ümbruses mindi parkimise maksustamise teed kogumaks raha just parkimismaja ehitamiseks. Tegu on suure, tohutu külastajate arvuga nö riigiasutusega ehk Mustamäe mõttes erandiga. Elumajade ümbruses pole parkimismaja tarbeks ei ruumi ega mustamäelastel piisavalt raha nende ehitamiseks. Maa-aluste garaažide rajamiseks on sobivat pinda veelgi keerulisem leida ja nendegi ruutmeetri hind pole reeglina taskukohane. Aja küsimus, mil järjest enamate ühiskondlike ja ärihoonete (võimalusel ka elumajade) juures kehtestatakse nii füüsilised (tõkkepuuga) kui liikluskorralduslikud (märkidega) piirangud ning aasta-aastalt hakkab laienema tasulise parkimise ala. Võimalikke arenguid võiks teisigi prognoosida – jätkuvale autostumisele ja kasvavale liikluskoormusele ei pea pane vastu ka tänavad-magistraalid ning jõuamegi tagasi algusse: Mustamäe on projekteeritud eluks ilma autota ... Võib-olla paljude jaoks üllatav, aga Tallinna Tehnikaülikool ongi enda arenguplaanides võtnud sihi autoliikluse vähendamisele. Et põhimõtteliselt kogu teaduslinnakusse pääseb küll autoga, aga viimane kilomeeter (paar) ehk linnakusiseses liikluses tuleb läbi ajada ilma autota. Teiste maade paneelelamurajoonidest võib tuua näiteid, kus parkimine ongi korraldatud linnaku servas – viimane kilomeeter tuleb läbida jalgsi. Treppi saab sõita aga tõepoolest erandkorras. Kas mustamäelased on valmis selliseks elukorralduse muutuseks? Kui mitte, siis on lahenduseks aeg – ükski maja pole igavene. Suurem osa Mustamäe hooneid on ehitatud tosina aastaga ja ka nende kasutusaeg saab otsa enam-vähem ühel ajal. Seega varem või hiljem, võib-olla juba paarikümne aasta jooksul tuleb asuda projekteerima ja ehitama uut Mustamäed. Sellest perspektiivist lähtuvalt ei ole põhiküsimus mitte selles, kuidas muuta tänane Mustamäe autosõbralikumaks. Põhiline, täna tulebki leida „ajutised“ lahendused, mis aastapaarikümne pärast ei piiraks Mustamäe arendamist kaasaegse, olgu siis autosõbraliku või –vaenuliku keskkonnana.

2

APRILL 2011. a. № 5 (202)

Inimesed minu ümber  Tänavu toimunud IX Ed. Vilde sünniaastapäevale pühendatud Mustamäe koolide vahelise omaloomingulise jutuvõistluse noorema astme võidutöö avaldamise Mustamäe märtsikuu numbris. Järgnev on vanema astme võidutöö. Maailmas on peaaegu seitse miljardit inimest, aga õnneks ei ole nad kõik minu ümber. Seitse miljardit on päris hirmutavalt suur number. Juba lauluväljaku-täis inimesi mõjub meeletu massina, mis siis veel kümnekohalistest arvudest rääkida. Aga nagu öeldud, ei ole kõik need inimesed õnneks minu (ega kellegi teise) ümber, vähemalt otseselt mitte. Väiksel Eestimaal on meid tsipa rohkem kui miljon, ja sellest täiesti piisab. Ei jaksa nende nimesidki kõiki meeles pidada. Ansip, Savisaar, Tätte, Matvere, Kivirähk, Fokin jt - päris kirju seltskond. Rääkimata siis veel kõigist neist nimetutest isikutest, keda igapäevaselt trollis, linnas ja kaubanduskeskuses näen. Missuguseid andekaid inimesi nende seas võib olla! Näiteks see kiilaspäine laia naeratusega lühikest kasvu mees, kelle paksud tumedad kulmud nina kohal kohtuvad ja kes igal õhtul majade vahel oma spanjelit jalutab. Vahest on ta suurepärane hobiastronoom, kes suvetaevast tähti lugedes iga täpikese nime, vanust ja iseloomu tunneb? Millest mõtleb näiteks see blondide juustega trollijuht, kleenuke naisterahvas, kes igal hommikul sadu kaaslinlasi nende tööpostile toimetab? Kas võib olla, et päevast päeva kilomeetreid mõõtes tegeleb ta värsside seadmisega, kirjutades oma peas üles pikki, kauneid luuletusi, mis kunagi ilmavalgust ei näe? Ja see nolk, kes läikivate silmadega kauguses ühtainukest, teistele nähtamatut punkti jõllitab ning oma peas värskelt manustatud mõ-

nuaine tekitatud reaktsioone tajub. Kas on võimalik, et temas on potentsiaali millekski märksa enamaks kui see olek, milles ta praegu on? Näiteks võiks temast saada andekas jalgpallur, kui vaid elu mingi pöördelise muutuse tooks? Neid nimetuid tegelaskujusid, erinevaid statiste, kohtan iga päev sadade kaupa. Tõenäoliselt näen paljusid neist juba mitmendat korda, aga kuna neid on nii-nii palju, siis kõigi näod ju ometi meelde ei jää. Oletagem, et kiilaspea spanjeliga, olgu tema nimeks (kiilaspea, mitte spanjeli omaks) Petrov (spanjel olgu selguse huvides Strelka), vahib oma teleskoobiga igal suveõhtul tähistaevast ja tunneb Andromeeda udukogu nagu oma peopesa. Tal on ka omanimeline asteroid – 81/C45 Petrov – mille ta avastas kümmekond aastat tagasi. Magamistoa sei-

nad on täis kleebitud graafikuid ja tabeleid, mille abil kosmiliste arengute üle arvet pidada. Ning mis puutub maavälisesse elusse, siis samal ajal kui kõigil teistel on selle kohta oma arvamus, Petrov teab. Ta võiks muidugi olla rahvusvaheliselt tunnustatud tegija selles valdkonnas, ent elu ei läinud nii. Petrov veedab oma argipäevad raamatupidaja tööpostil ühes keskmise suurusega hulgikaubandusettevõttes. Ta on selles vallas ka päris kõva käpp. Raamatupidamises on oma kindel kord ja reeglistik ning kõik on viimse sendini organiseeritud. Petrovile see meeldib, sest kui ta läheb koju, avab akna ja kiikab pikksilma vaateavasse, vallandub tema ees kosmiline kaos kogu oma ilus. See on tema jaoks otsekui vastandite mäng. Ta on oma elukorraldusega rahul. Aga minu jaoks on ta lihtsalt kiilaspea koeraga, sest ma ju ei tea, et ta on astronoom ja et ta tunneb Andromeeda udukogu nagu oma peopesa ja et ta teab maaväliste tsivilisatsioonide kohta. Trollibuss veereb vaikse pinina saatel peatusesse, avab uksed ning rahvas hakkab tunglema. Trollijuht – oletagem, et tema nimi on Tiiu – jälgib peeglist inimeste liikumist, nagu ta seda igas peatuses teeb. Tema jaoks on kõik need inimesed ka statistid. Tõsi, nad on tema vastutusel, ent sellegipoolest ei ole neil nime ega lugu. Kuid mõnikord valib Tiiu mõne reisija välja ja mõtleb, lausa luuletab talle loo: Juusteta mees, kulmud kui Brežnevil. Trollile jooksmisest keel on tal ripakil.

Peatusest peatusesse, Kaubamajast Akadeemiasse, päevast päeva, aastast aastasse. Tiiu kohustus on roolida ühissõidukit kahe käega ja jälgida seejuures ümbritsevat liiklust. Kui seda takistust ei oleks, siis ta võib-olla isegi kirjutaks mõned read üles. Seda võiks ju pärast vahetuse lõppugi teha, ent värsse koguneb päeva jooksul nii palju, et enamus neist jõuab õhtuks meelest pageda, tegemaks ruumi uutele ridadele. Tiiu on tagasihoidlik daam ja ta ei kibele oma mõttelende avalikustama. Vähemalt veel mitte. Aga minu jaoks on ta lihtsalt see heledate juustega trollijuht, sest ma ju ei tea, et ta peas värsivabrik töötab. Mark – enamusele siiski “see kõhn narkomaan seal” – ei mõtle hetkel suurt midagi. Maailm on tema jaoks praegu väga värviline. Võib-olla oleks see värvilisemgi, kui publik Euroopa meistrivõistluste valikmängu viimastel minutitel juubeldaks, kui tema antud söödust võiduvärav löödaks. Ent see on teine maailm, midagi käegakatsumatut, midagi hoomamatut. Mark on pea-aegu lõpetamas kahetsemist, et elu selliselt on kulgenud. Varem piinas see teda meeletult, seda enam, et sõltuvuse nõiaringist oli näiliselt võimatu välja rabeleda. Ta veel kahetseb, aga minnalaskmine on käeulatuses. Kui vaid leiduks keegi, kes aitaks. Kui vaid... Aga minu jaoks on ta üks õnnetu, päästmatu hing tuhandete saatusekaaslaste seas. Ma ei tea, et ta võiks olla justkui Beckham. Petrovi, Tiiu ja Marki jaoks olen mina ainult pruunide juustega neiu. Statist. Nimetu roll. Nagu nemad minu jaoks. Ann Saarepuu 12c Tallinna Tehnikagümnaasium õpetaja Anne Mädo

Mustamäel esitati 31 “Hoovid korda” taotlust  Kuni 14. märtsini oli korteriühistutel projekti „Hoovid korda“ raames võimalik esitada linnale taotlusi toetuse saamiseks. Mustamäel oli taotlejaid üle 31. Abilinnapea Eha Võrgu sõnul on vaatama masuperioodile Tallinn jätkuvalt toetanud ühistud. „Projekti „Hoovid korda!“ raames saame koostöös ühistutega mõne aja pärast jällegi tükike Mustamäed heakorrastatud; majaelanikud saavad oma õuealale lihtsalt kaunima ilme või kasutakse toetust parkimise parendamiseks, mänguväljaku ehitamiseks vms, mis on juba ühistu enda valik“, lisas abilinnapea. Projekti raames on korteriühistutel võimalik linnalt toetust taotleda hoovis asuvate teede ja korteriühistute esiste kõnniteede rajamiseks ning remondiks; parkimisplatsi, prügimajade või prügikonteinerite rajamiseks või paren-

damiseks; sadevete probleemide lahendamiseks hoovis; haljasala, puhkeala vms avatud ala rajamiseks või parendamiseks; kõrghaljastuse rajamiseks või parendamiseks; mängu- või spordiväljaku ning puhkeala rajamiseks või parendamiseks; tänavavalgustuse, aedade või piirete paigaldamiseks või parendamiseks ning hoovi inventari paigaldamiseks või korrastamiseks. Korteriühistutel on õigus projekti kohaselt saada toetust kuni 70% ulatuses projekti maksumusest. Toetuse maksimaalseks suuruseks on kinnitatud 15980 eurot aastas ning 39950 eurot kolmel aastal kokku. Viie aasta jooksul on linn Hoovid korda!” raames toetanud ca 700-t ühistut ligikaudu 70 miljoni krooniga. Mustamäel on Hoovid korda!” raames ühistute poolt läbi aastate esitatud kokku ca 150 taotlust.

Hea elanik ja korteriühistu! Linna koostööst majaelanikega ja ühistutega küsi infot või saada ettepanekuid korteriyhistu@tallinnlv.ee - elamute, hoovide ja elamute ümbruse korrastamine - parkimise korraldamine - koolitustoetus ühistutele - energiamärgis majadele - juriidilise nõustamise toetamine - muud kortermaja ja ühistu tegevust puudutavad küsimused

Eha Võrk, elamumajandust kureeriv abilinnapea


3

APRILL 2011. a. № 5 (202)

www.tallinn.ee/mustamae

Kaitseliit tegutseb Mustamäel 21 aastat  10. aprillil toimus Kultuurikeskuses „ Kaja“ Kaitseliidu Tallinna Maleva Lääne Malevkonna liikmete pidulik kogunemine. Mustamäe kaitseliitlased tähistasid oma tegevuse 21. aastapäeva, aga samuti võeti kokku eelneva 2010. aasta tegevus. Aastapäeva puhul tervitas Malevkonna liikmeid ja tunnustas parimaid Kaitseliidu Tallinna Maleva pealik major Eduard Nikkari. Pidupäevakõne pidas Malevkonna pealik TÜ professor ReinKarl Loide, kes hindas möödunud 2010. aasta töö rahuldavaks. Malevkond osales nii väljaõppeüritustel, formeerimisel, aastapäeva paraadil, aga samuti mitmetel sõjalis-sportlikel üritustel. Malevkond korraldas oma traditsioonilise sõjalis-sportliku ürituse „Maitäht“ ja

viis läbi maakaitsepäeva avaliku tähistamise möödunud aasta Jaanipäeval. Malevkonnal on märkimisväärne koostöö politseiga ning meil on terve rida aktiivseid abipolitseinikke. Malevkonnas tegutseb Nais-

kodukaite jaoskond esinaise Elisa Sammelselja juhtimisel. Möödunud aasta üheks oluliseks tegevuseks oli malevkonna 20ne aasta tegevust kajastava ajaloo koostamine ja jäädvustamine, mis tänu veebel Siimu Sadele ja

kapten Rein Luhaorule peatselt ka avaldatakse. Käesoleval aastal tahame pöörata erilist tähelepanu noortele. Igas Mustamäe koolis peaks olema loodud ja aktiivselt tegutsema Noorte kotkaste ja Kodutütarde rühmad. Samuti tahaks loota, et paljud Mustamäe kaitseliitu kuuluvad reservohvitserid ja ajateenistuse läbinud kaitseväelased asuvad eeloleval sügisel Mustamäe koolides tööle riigikaitseõpetajana. Ja veel, austatud Mustamäe elanik, kui Sa oled huvitatud kaasa lööma Kaitseliidu tegemistesse, siis oled igal neljapäeval kell 18.00 oodatud meie staapi Akadeemia tee 34 meie malevkonna infotundi. Tiit Kivikas Leitnant reservis Mustamäe Halduskogu liige

Tallinna 37. Keskkooli noored Comeniuse projektiga Kopenhaagenis  Tallinna 37. keskkool osaleb Comeniuse projektis„Turning the Blue Planet Green”. Projekti üheks osaks on kontaktseminarid, igas riigis üks. Esimene seminar oli oktoobris Istanbulis, teine jaanuaris Hispaanias, kolmas märtsis Taanimaal Kopenhaagenis Rødkilde koolis. Sellist laadi projektid on hea võimalus tegelda korraga nii aineõppe, kultuurilise enesetäienduse kui keelepraktikaga. Iga kool uurib ühte, tema maal ning kodukandi piirkonnas kõige enam häirivat keskkonnaprobleemi. Prantslased uurivad pestitsiidide mõju veiniistandustele ning hispaanlased vee puhtust, eestlaste teema on ökoloogiline jalajälg. Eesti delegatsioonis oli seekord 4 õpilast: Kristiina Janko, Anna-Victoria Kuzmenko, Janar Eenlo ja KenGert Pallaste ning õpetajad Anne Almet ja Lea Rüüsak. Õpilased majutati peredesse ja seega inglise keele rääkimiseta läbi ei saanud. Millise pildi keegi sai Kopenhaagenist, sõltus paljuski vastuvõtja

arvamisest, kuidas sõbraga aega võiks veeta. Küll käidi ujumas, küll keeglisaalis või jalgpalli mängimas, üleüldine meelelahutus oli poodlemine. „Millal nad küll õpivad?“ tekitas Taani koolisüsteem Anna-Victorias sügavat hämmeldust, sest kool tundus olevat pigem selline mõnus kooskäimise koht. Hindeid pannakse alles 8. ja 9 klassis. Varem vesteldakse vaid lapsevanematega kaks korda aastas. Klassikursust kordama ei jäeta ja nii lõpetab mõni laps põhikooli ise õigupoolest lugemisoskustki korralikult omandamata. Taanlaste tolerantsus eri rahvaste, rasside ja rahvuste suhtes oli hämmastav. Näha oli igasuguseid nahavärve, nii pearättides kui ilma, ometi suutis see väga kirju seltskond sõbralikult koos tegutseda. Meie küsimine rahvusprobleemide kohta tekitas taanlastes sügava hämmelduse, et kuidas me nii rumalasti üldse küsida võime. Lõpupeol selgus, et suurt koolipidu saab korraldada ka nii, et iga pere toob ühisele pidulauale oma kodus keedetud-küpsetatud roa. Lõpptulemuseks „paljurahvuseline“ pidulaud: dolmad,

lasanjed, täidetud paprikad, ahjukana, tortelliinid, spagetid, kana-riisihautis rosinatega, taani lahtised võileivad ja palju-palju muud. Õpilased olid lustakad ja tantsuks sobis nii türgi kui taani muusika. Lisaks kogu seltsielule tehti õpilastele ekskursioon prügipõletuse elektrijaama ja kanalituur läbi Kopenhaageni. Õpetajatele tutvustati hipikommuunist väljakasvanud vabalinna Kristiaania elu, kus tänaval käib aktiivne kanepiäri ja majad meenutavad pigem prügikunsti kui aastaringset pereelamist.

Oma kuningriigi staatusesse suhtusid taanlastest vastuvõtjad väga ükskõikselt. Nad unustasid meile seda mainimastki. Eestlasliku järjekindlusega aga leidsime Rosenborgi lossi muuseumi ja kuninganna praeguse elupaiga, Amalienborgi, me isegi üles. Järgmine kontaktseminar on maikuus Vilniuses ja sinna tuleb meil kaasa võtta omatehtud film prügist ja taaskasutusest. Lea Rüüsak Tallinna 37. KK geograafia ja loodusõpetuse õpetaja

Eesti õpilasfirmad Euroopa õpilasfirmade laadal

Pildil Taaniel Ormus ja Melari Vainola õpilasfirmast Rehvilahendused

 Mustamäel asuva Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpilasfirma Rehvilahendused ja Pärnu gümnaasiumide ühisfirma Eained osalesid märtsis toimunud Euroopa õpilasfirmade laadal Bratislavas. Euroopa õpilasfirmade laadal müüsid oma tooteid ja teenuseid kokku 24 riigi 50 õpilasfirmat. Eesti õpilasfirmad omandasid kõrges rahvusvahelises konkurentsis väärtuslikke kogemusi. „Saime huvitavaid nõuandeid nii välisjuhendajatelt kui ka žüriilt. Oli igati positiivne kogemus, sest osalemine sellise üritusel andis meile kõvasti enesekindlust ja esinemisoskust,” kommenteeris laadalt saadud kogemusi Taaniel Ormus, õpi-

lasfirmast Rehvilahendused. Andraš Tšitškani sõnul firmast E-ained pani osavõtt sellisest üritusest teda ümbritsevat vaatama rohkem ettevõtja kui õpilase seisukohast. Õpilasfirmast Rehvilahendused (http://www.reffus.com/est/) osalesid Euroopa laadal Taaniel Ormus ja Melari Vainola. Noored teevad kasutatud kardirehvidest valgusteid, kelli ja muid tooteid. Õpilasfirma E-ained on välja töötanud väikese voldiku kahjulike E-ainete kohta ning nõustab inimesi messidel ning oma kodulehekülje kaudu (http://eained.com/ wordpress/e-ained/). Õpilasfirmat Eained esindasid laadal Andraš Tšitškan ja Enn Mäeorg. ÕF Rehvilahendused osavõttu

Euroopa õpilasfirmade laadast toetasid Tallinna Ettevõtlusamet, Tallinna Saksa Gümnaasiumi Sihtasutus, Mustamäe Linnaosa Valitsus ning oma panuse andis ka TallinnaSpordi- ja Noorsooamet. Laadal osalenud õpilasfirmad olid väga tugevad ning uudseid ideid ja lahendusi pakuti palju. Laada üldpreemia läks Hollandi õpilasfirmale Knetter, kes koostöös ühe Hollandi tootjaga on toonud turule uudse seebi lastele. Tegemist on vedelseebiga, mis ei vaja pesemisel vett ning teeb kasutamisel toredat sahisevat heli. Toode peaks lapsi innustama sagedamini käsi pesema ja tegema selle protseduuri nende jaoks huvitavamaks.

MM

Pealehakkamist heakorrakuuks! Indrek Ahlberg, Mustamäe Linnaosa vanema kt  Rahvakalendris nimetati aprilli jüri-, sula-, mahla-, nälja-, nalja- aga ka poolkuuks, sest pool aprilli kuulub talvele, teine pool suvele. Paraku nii lihtsalt see talvelt suvele üleminek ei toimu, et sügisel pikki-silmi oodatud valge jõululumi asendub valge õitemerega ning hall talveilm erksavärvilise suvega. Nende vahele jääb üsna troostitu vaatepilt, kui hangede alt ei sula välja mitte ainult tärkav maa, vaid veel midagi … Maanteekraavis ei hakka esimesena sinetama mitte sinililled, vaid Synebryhoff ja need teised longero purgid; valget ja kollast ei ilmuta ülased või kullerkupud, hoopis kilekotid. Linnades ei musta vastu mitte tärkavast elust pakatav muld, vaid tuhmiläikeline tahm; ei helkle mitte kevadised veesilmad, vaid klaasikillud ja maksumärgita (odekolonni)pudelid. Esimene vikerkaar ei moodustu mitte taevasse, vaid õlilaigulisele asfaldile kanalisatsioonikaevude ümbruses. Ja üle-ümber ei tule astuda mitte ainult kevadistelt vulisevates ojadest, vaid seigelda nagu miiniväljal, et mitte portsu otsa sattuda … Ei, need ei ole vaenuliku riigi sõjalennukid, mis Mustamäe haljasaladele ja tänavatele „miine“ külvavad, vaid mustamäelaste endi lemmikloomad. See ei ole Astrid Reinla väljamõeldud laste lemmik Pätu, kes talvel konisid, pudeleid-purke, paberrämpsu ja plastikkotte Mustamäe lumehangede alla peidab … Lohutust ei paku teadmine, et lisaks Mustamäele tegutsevad täiskasvanute pätud ka Lasnamäel, Nõmmel, Õismäel, Pirital – ühesõnaga, kogu linnas ja linnaümbruse metsadeski. Et kuidagi „kevadistest“ prügi- ja koerahunnikutest jagu saada, korraldab Tallinn juba aastaid heakorrakuud – tänavu 16. aprillist 15. maini. Eks põhiliselt koristata oma maja/ühistu ümbrust, aga selleks, et kogu Mustamäe puhtamaks muuta, saab 7. mail meie linnaosas osaleda „Teeme ära“ talgutel, mis toimuvad Sütiste parkmetsas. Sel aastal saab lõpuks teoks ka korraldatud prügivedu tervel Mustamäel, mis tähendab, et kogu rämpsu ei saa sokutada ühte ja ainukesesse prügikasti köögi kraanikausi all, mida siis paari sammu kaugusel olevasse prügišahti tühjaks kallata. Sorteerimata prügi äravedu läheb tunduvalt kallimaks maksma ning see õpetab kiiresti uut korda ja kombeid järgima. Samamoodi läheb tänavale või parki mahavisatud prügi kokkukorjamine teenusena kordades rohkem maksumaksjale maksma, kui prügikastide, suitsuurnide või lemmikloomade väljaheidete kastide tühjendamine. Rääkimata MuPo „meeldetuletusest“ trahvikviitungi näol, kui omanik pole heakorrakuu lõpuks enda territooriumi korda teinud või õnnestub mõni Pätu otse teolt tabada. Võib-olla on seda palju tahta, aga selle asemel, et talgukorras Pätude (ja tema lemmikloomade) järelt koristada, saaks hakkama ka märksa vähema reostamisega … Mustamäel on kõige puhtamad need territooriumid, kus elanikud ise koristustalgutel aktiivselt kaasa löövad. Kes on mõned korrad koristustalgutel käinud, need ei kipu nii kergesti enam prügi maha viskama. Kes hoiab puhtust oma maja ümbruses, vaevalt see reostab ka naabermaja juures, pargis või bussipeatuses. Ja kui hoiad ise puhtust, on õigus nõuda seda teisteltki! Nii, nagu vanarahvas nimetas aprilli poolkuuks talve ja suve vahel, võib ka heakorrakuud nimetada poolkuuks – mida varem enda majaümbrus korda teha, seda lühemaks jääb räpane ning seda pikem on puhas poolkuu. Soovin kõikidele mustamäelastele pealehakkamist, tegutsemislusti heakorrakuuks ja puhast Mustamäge meile kõigile!

Väljaandja: Mustamäe Linnaosa Valitsus, Tammsaare tee 135, 12915 Tallinn Tel: 645 7500, faks 645 7577, e-post: mustamae@tallinnlv.ee Toimetus: tel. 6457521, ylo.veldre@tallinnlv.ee Tiraaž: 31 000 Trükk: Kroonpress Levi: Express Post Reklaami küsimustes palume pöörduda tel. 6457521 või ylo.veldre@tallinnlv.ee. Palume teavitada toimetust kojukande probleemidest. Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada. Ajaleht internetis: http://www.tallinn.ee/est/Mustamae-ajaleht


www.tallinn.ee/mustamae

4

APRILL 2011. a. № 5 (202)

Laululinnuke 2011  16. aprillil toimus Kultuurikeskuses Kaja Mustamäe eelkooliealiste laste lauluvõistlus Mustamäe Laululinnuke 2011 lõppvoor. Eelvoorus, 13. aprillil osales kokku üle 40 lapse, kes võtsid mõõtu kolmes vanusekategoorias. Lauluvõistlus korraldati teatraalse etendusena Mustamäe kuningapoja auks, kes saabus ümbermaailmareisilt. Lisaks laulmisele tantsiti ja improviseeriti kohapeal ka lustakas vaatemäng. Lõppkontserdil saatis noori lauljad ansambel koosseisus Marek Inno, Margo Peetsalu, Aleksander Vilipere.

Naerata!  1. aprillil toimus Mustamäe Avatud Noortekeskuses Heategevuse Kohvik, mis teemaks oli naljapäevale kohaselt „Naerata“. Heategevuskohvikuga on noortekeskus varasematel aastatel kogunud raha erinevate asutuste abistamiseks. Sel korral oli eesmärgiks saada toetust meie noortekeskusesse kinoruumi tegemiseks, et noortel oleks hea suurel ekraanil filme vaadata. Heategevuse Kohviku ajal oli noortekeskus kõigile avatud ja külalistele pakuti maitsvaid vahvleid ja meelelahutust. Ekraanil jooksis inglise komöödiafilmilavastaja ning –näitleja Charlie Chaplini lühifilm, oma kavadega esinesid noored ning sai vaadata unikaalset Brasiilia võitluskunsti capoeirat. Seinal oli väike näitus naeratustest. Õhtujuht Marko viis läbi põneva oksjoni, millele olid välja pandud ehted, maiustused, isetehtud moos ja seebid, liivakell ning kaunis foto. Mustamäe Avatud Noortekeskus tänab kõiki, kes osalesid ja toetasid meie noortekeskuse kinoruumi valmimist! Mustamäe Avatud Noortekeskus

Tallinn hüvitab soojusenergia hinnatõusu  Alates 01.05.2011.a. alustatakse taotluste vastuvõtmist kaugküttevõrgust korteri kütmiseks tarbitud soojusenergia hinnatõusu hüvitamiseks 2011. aasta esimese nelja kuu eest Tallinna Linnavolikogu 14. mai 2009 määruse nr 14 alusel. Soojusenergia hinnatõusu hüvitist on õigus saada eluruumi omanikul või üürnikul juhul, kui tema elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn ning keskmine netosissetulek kütteperioodil alates jaanuarist kuni aprillini 2011 on iga pereliikme kohta alla 249,88 euro kuus. Keskmise sissetuleku arvestamisel võetakse arvesse kõik isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris on kantud taotluses märgitud aadressile ja ühtlasi ka nende isikute kõik sissetulekud hüvitataval perioodil. Sissetulek peab olema tõendatav. Taotleja võib esitada avalduse sotsiaalhoolekande osakonnale alates 1. maist kuni 31. juulini kütteperioodi (jaanuaraprill 2011) eest. Koos avaldusega tuleb esitada elamuhaldaja poolt esitatud korteri kommunaalkulude ühe kuu arve hüvitataval kütteperioodil. Taotlusi ja avaldusi võetakse vastu A. H. Tammsaare tee 135 I korrusel, sotsiaalhoolekande osakonnas. Vastuvõtt: E 9.00-12.00; 14.00-18.00 T 9.00-12.00 N 9.00-12.00; 14.00-17.00 R 9.00-12.00 Täiendav info telefonil 6457560

Žürii koosseisus Riine Pajusaar, Kadri Voorand, Alar Haak, Elina Kaasik jagas tunnustust: 3-aastaste vanuserühma „MUSTAMÄE LAULULINNUKE 2011” ARTI TOMI PIKPOOM (õpetaja Heddi Reinsalu, Lasteaed Pallipõnn) 4–5-aastaste vanuserühma „MUSTAMÄE LAULULINNUKE 2011” LAUREEN NILISK, (õpetaja Lilian Kitsing, Lasteaed Kiikhobu 6–7-aastaste vanuserühma „MUSTAMÄE LAULULINNUKE 2011”

ROBERT LILLEBERG (õpetaja Kerli Hanni, Männi Lasteaed) 3-aastaste vanuserühma eriauhind musikaalsuse eest LORETA ALAKÜLA (õpetaja Karin Muldma, Liivaku Lasteaed) 6–7-aastaste vanuserühma eriauhind ilusa lauluhääle eest BETHE-MAI MARDI (õpetaja Kadri Selke, Männikäbi Lasteaed 6–7-aastaste vanuserühma eriauhind musikaalsuse eest KAISA HÄNNI (õpetaja Liisi Pikpoom, Lasteaed Pallipõnn)

III LASTE RAHVALAULU FESTIVAL KALEIDOSKOOP  6. aprillil toimus Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumis (MRG) juba kolmas Laste rahvalaulu festival. Festivalil osales 175 last ja 13 pedagoogi, 21 laulukollektiivi ja solisti 15 Tallinna ja Maardu lasteasutusest. Külalistena astusid üles Vene teatri teatristuudio lõpetajad ja MRG tantsustuudio õpilased. „Rahvalooming on iga rahva eripära, mis teeb meid eriliseks. Kuid rahvalooming ühendab inimesi, kuna selles on ühendatud inimkonna tarkus.“ ütles Marina Gromova, festivali üks korraldajaid MRG huvijuht. Teine korraldaja, muusikaõpetaja Ljudmila Sjomina lisas, et just rahvaloomingu festivali kaudu saab arendada sidemeid erinevate rahvaste vahel, kes elavad Eestis; tõsta noorte huvi rahvakultuuri vastu, toetada ja propageerida noorte loomingut ning vahetada kogemusi noortekollektiivide pedagoogide vahel. Festivali korraldajad lubasid ka festivali edasi arendada ja võtta kavva ka rahvatantsu. MM

Uimastiennetus tegevus koolides laieneb  Uimastiennetustegevus alustas 2010. aasta sügisel 6-s Mustamäe eesti õppekeelega kooli koostöös dr Mare Liigeriga, kes andis praktilisi tunde III – IX klasside õpilastele ja lastevanematele. Vahekokkuvõtete tegemisel märtsis soovisid koolid jätkata projekti III – IX klassidele ning täiendavalt loenguid õpetajatele ja X-XI klassi õpilastele. Uimas-

tiennetustööd jätkatakse koostöös alaealiste komisjoniga Mustamäe linnaosavalitsuse rahastamisel. Detsembris viis AIDS-i Ennetuskeskus läbi esimesed grupitööd vene õppekeelega Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis. Sealtki saadi positiivne tagasiside ja nii õpetajad kui õpilased

tundsid vajadust jätkata teemade käsitlusega. Koostöös AIDS-i Ennetuskeskuskeskusega valmis projekt „Turvaline teekond” – suitse-

tamise, alkoholi ja narkomaania ennetusalased interaktiivsed töögrupid. Mustamäe kolmes vene õppekeelega koolis: IV, VI, VII, IX klassidele, õpetajatele ja lastevanematele. Tänu täiendavale rahastamisele jätkub projekt 2011. aasta lõpuni. Riina Jõgi Mustamäe LOV terviseedenduse peaspetsialist

Palju õnne, kallis NELJA TURU! Ei see tänu tuhaks jahtu, Ei see aitäh ajas kustu. Sügavale salajasse, Silmadesse, südamesse Jäävad sädemed särama. laususid Mustamäe Laste Loomingu Maja direktorile, Tallinna Aukodanikule, Nelja Turule tema ilusal juubelisünnipäeval kolleegid, koostööpartnerid, linnaosavalitsuse töötajad lisaks Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti tänukirjadele.


5

APRILL 2011. a. № 5 (202)

www.tallinn.ee/mustamae

Teadaanded ÜRITUSED MAIS R 06.05 19.00 Tantsuõhtu Kännu Kukk bändiga. Pilet 3,83 €. R 13.05 11.00 LASTEHOMMIK. Mängupidu “Kevadlindude laulupidu”. Esineb Tallinna Vesiroosi lasteaed. Tasuta. Eelregistreerimine kuni 10.05 mariliis@kaja.org.ee või 6547583. L 14.05 15.00 Tantsu pärastlõuna. DJ Imre Kuller. Pilet 0,64 €. L 14.05 19.00 Hobitants. DJ Arvo Sandberg. Pilet 3 €. P 15.05 19.00 Tantsuõhtu Mati Duo bändiga. Pilet 3,83 €. L 28.05 15.00 Tantsu pärastlõuna. DJ Imre Kuller. Pilet 0,64 €. L 28.05 19.00 Hobitants. DJ Arvo Sandberg. Pilet 3 €. GALERIIS: 27.04-09.05 Mustamäe Humanitaargümnaasiumi näitus. 11.05-23.05 Beebide Loovustoa näitus. HUVITEGEVUS: • Jooga tunnid naistele /vene keeles/. Esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 19.15. Info ja reg. tel.55978548 e-mail: devi-yoga@yandex.ru • Jooga tunnid kõigile kolmapäeviti kell 10.00 Täpsem info telefonil 5011990 või merlevau@hotmail.com • Bel Canto laste laulustuudios algab kevadkursus 1-2aastastele alates 01.aprillist kuni 22.juunini 2011. Täpsem info ja reg. tel.56455477 või belcanto@hot.ee

Mustamäe Sotsiaalkeskus

Ehitajate tee 82, Info telef 653 27 23(valvelaud) / 654 30 26 (kontor) Üritused eakatele T 03.05 12.30 Kepikõnd treener Malle Viilma

juhendamisel. Kindlasti vajalik registreerimine valvelauas T 03.05 12.30 Lauluklubi kutsub laulma N 05.05 12.30 Kepikõnd treener Malle Viilma juhendamisel. Kindlasti vajalik registreerimine valvelauas E 09.05 12.00 Emadepäeva kontsert. Esinevad Rõõmupesa lasteaia lapsed. N. 12.05 ja N. 26.05 12.00 Mälutreeningu tund, õpetaja Anu Joonuksi juhendamisel T. 17.05 12.30 Lauluklubi kutsub laulma K. 18.05 12.00 Teabepäev: uue „Tallinna kalmistute kasutamise eeskiri“ (mis jõustus 01.01.2011) tutvustamine. K. 25.05 12.00 AIAPIDU esinevad meie maja kollektiivid ja Boris Lehtlaan Saalis avatud Eha Põlendiku maalinäitus „Kummardus loodusele“ Sotsiaalkeskuses tegutsevad huviringid Esmaspäeviti 10.00 ja 11.00 Võimlemine; 11.00 Rahvapill; 11.00 Eesti keel; 12.30 Seeniortants Teisipäeviti kell 10.00 ja 11.00 Võimlemine; 10.30 Käsitöö; 10.00 ja 11.30 Arvutikursus algajatele ja edasijõudnutele; 1 ja 3nädalal 12.30 Lauluklubi Kolmapäeviti 12.00 Jooga; 14.00 Seltskonnatants; 14.00 Klubi „Rukkilill“ 1 ja 3 nädalal; 15.30 Vabadusvõitlejad kuu 2 nädalal. Neljapäeviti 10.00 ja 11.00 Võimlemine; 11.00 Inglise keel; 12.30 Rahvatantsurühm “Vokiratas“; 14.30 Ingeri-Soome rahvatantsurühm „Kataja“; Reedeti 10.00 ja 11.00 Võimlemine; 12.00 Showtants; 14.00 Peotantsijad; 11.00 naisansambel „Hõbekihar“ Soodsad lõunasöögid E,K,N kella 12 – 14 supp 9.-/0,58€; magustoit 10.-/0,64€ T,R kella 12 - 14 praad 20.- /1,28€; magustoit 10.-/0,64€ Juuksur E,K 09–15 (Tiia ja Linda); T,N 10.00-

Õnnitleme eakaid sünnipäevalapsi! SALME LILL 2.04.1919 EVALD VALDEMAR 3.04.1917 IRMA NEEME 4.04.1919 LIDIA MIRSKAYA 4.04.1920 MARIYA KOSTYUK 5.04.1920 HARALD-RAIMUND RASS 8.04.1915 LIDIA RAIA 9.04.1918 ELLI POOT 11.04.1916 KLAVDIYA SINCHUKOVA 11.04.1918 JEKATERINA LUNDE 11.04.1919 VLADIMIR LEGENKOV 11.04.1920 HELENE PENT 12.04.1918 HILDEGARD SILDNIK 13.04.1915 FEODOSIA LILLEORG 15.04.1913 ILSE PARVEL 16.04.1921 MARIA PINTMAN 18.04.1921 LJUBOV TAMME 19.04.1920

MILDA-MELANIE SAMM 19.04.1921 VIRA BONDARENKO 20.04.1920 ANNE KIRSIPUU 20.04.1921 NIKITA GRAMAKOVSKIY 24.04.1917 JEREMI ŠMIDT 25.04.1913 KSENJA VAHO 25.04.1916 HELME ÕUNAPUU 26.04.1918 LEIDA-ELVIRA ROSENSTRAUCH 26.04.1921 AUGUST RÄIM 27.04.1913 AINO LAIANDE 27.04.1920 NIKOLAI ZINOVJEV 27.04.1921 JOHANNA KONT 28.04.1920

15.00 (Ljudmilla); R 10-14 (Ljudmilla) Ka kojukutsed. Maniküür T. kella 10.00 – 14.00; Pediküür E,K kella 10.00 – 14.00 (ka kojukutsed) Tasuta vererõhu mõõtmine T ja N kella11-14 Tasuta kasutatud riided Tasuta internetipunkt

T 03.05 18.00 Spordiring K 04.05 17.00 Tantsuline-võimlemine ``Qu:l`` N 05.05 15.00 Tallinna ANKide vaheline jalgpalliturniir. Kui soovid osaleda võta ühendust oma noortekeskuse noorsootöötajaga. R 06.05 15.00 Kokandusring Nix-Näx T 10.05 16.00 Tüdrukute klubi T 10.05 18.00 Sportlik mõõduvõtt. Osaleda võivad kõik, teeme aja peale kükke. K 11.05 17.00 Tantsuline-võimlemine ``Qu:l`` N 12.05 16.00 Loovus Stuudio E-R. 15.05-21.05 Mustamäe Noortenädal „Ole olemas“ Iga päev uus ja põnev tegevus! Jälgi infot kodulehel või Facebookis. T 17.05 18.00 Spordiring K 18.05 17.00 Tantsuline-võimlemine ``Qu:l`` R 20.05 15.00 Kokandusring Nix-Näx R 20.05 15.00 Noortekeskuse talgud Teeme MANKi aia puhtaks. T 24.05 16.00 Tüdrukute klubi T 24.05 18.00 Spordiring K 25.05 17.00 Tantsuline-võimlemine ``Qu:l`` N 26.05 16.00 Loovus Stuudio R 27.05 20.00 Suur koolilõpu DISKO. Pilet noortekeskuse kaardiga 1€, ilma kaardita 1,5€. Lisainfo www.mank.ee või Facebookis. T 31.05 18.00 Spordiring NB! Maikuus toimub ka klienditeenindaja

ameti tutvustamine, kuupäev on veel lahtine, jälgi infot www.mank.ee

EELK Mustamäe Maarja Magdaleena koguduses

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 15:00. Keskpäevapalvused igal teisipäeval kell 12:30. Eakate teelaud, 14.mail kell 15:00. “Otsijate õhtud”, loengu teemaks: Kurjus ja kannatused, 26.mail kell 18:30. Pühapäevakool 7.ja 21.mail kell 11:00. Tantsutunnid noortele igal kolmapäeval ja reedel kell 18:00. Asume aadressil: A.H.Tammsaare tee 135, sissepääs sisehoovist.

SUVEÜRITUSED MAIS 11. – 12. mai Kevadised talupäevad 14. mai Muuseumiöö MEISTRIKURSUSED 7. – 8. ja 21. – 22. mai Puitaiad 7. – 8. mai Sissejuhatus traditsioonilisse puitehitusse 21. – 22. mai Viimistlus (krohvid, värvid) TEGEVUSED 28. mai – 4. sept, laupäeviti ja pühapäeviti kl 11 Rahvakunstiansambel Leigarid Sassi-Jaani talus 28. mai – 28. august, laupäeviti ja pühapäeviti kl 10-18 kangakudumine Köstriaseme talus 16. mai-18. sept, iga päev kl 10-18 igal nädalal uue käsitöötehnika demonstreerimine ja õpetamine Nuki talus 11. mai – 28. aug, laupäeviti ja pühapäeviti kl 11-18 sepatöö Sepa talus 25.05 Sauna kütmine Pulga talus Täpsem info vt www.evm.ee

Teadmiseks pensionäridele

Ametlikud teadaanded:

Pensionäri tulumaksuvaba tulu 2011. aastal on maksimaalselt 336 eurot kuus. Tulumaksuseaduse kohaselt on riikliku pensioni maksuvaba tulu 2304 eurot aastas ehk 192 eurot kuus. Järelikult see osa pensionist, mis ületab192 eurot kuus, kuulub tulumaksustamisele. Samal ajal on nii töötaval kui ka mittetöötaval pensionäril õigus ka üldisele maksuvabale tulule, mis on 1728 eurot aastas ehk 144 eurot kuus. Seega pensionär võib saada maksuvabalt kokku kuni 336 eurot kuus. Üldise maksuvaba tulu arvesse võtmiseks peab mittetöötav pensionär esitama avalduse elukohajärgsele pensioniametile (Tallinnas Pronksi 12). Avalduses (blankett on saadaval ka www. ensib.ee) peab kindlasti olema märgitud avaldaja nimi, isikukood, elukoht ja kuu ning aasta, millest alates soovitakse maksuvaba tulu arvestamist. Allkirjastatud avalduse võib saata posti teel või ise pensioniametisse kohale viia. NB! Kui mittetöötav pensionär on avalduse pensioniametile juba korra esitanud, siis iga pensionitõusu järel või uue aasta saabudes uut avaldust esitada ei ole vaja. Täiendav info telefonil 16106

Mustamäe Linnaosa Valitsus teatab: 03.05.2011.a. kell 14.00 toimub Mustamäe Linnaosa Valitsuse saalis (A.H.Tammsaare tee 135 ) Kadaka pst 138, 140a, 140b, 142, 144 kinnistute detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahendi tutvustamine. Detailplaneeringu ülesandeks on kinnistute jagamine, maakasutamise sihtotstarvete muutmine; uute kruntide moodustamine ning moodustatud kruntidele ehitusõiguse andmine 6-9 korruseliste elamute ja 3-8 korruselise ärihoone rajamiseks. Lisaks üldiste maakasutuse tingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maaala suurus on 2.85 ha. Mustamäe Linnaosa infosaalis, A.H.Tammsaare tee 135 toimub 25.04-25.05.2011.a. detailplaneeringu eskiislahendi ja lähteseisukohtade avalik väljapanek.

Ostan tühjalt seisva ühe- või kahetoalise korteri Tallinnas. Korter võib vajada remonti. Tel 58 200 800

Lugupeetud maikuus sündinud pensionärid! Mustamäe Linnaosavalitsus tuletab Teile meelde, et maikuus sündinud pensionäridel tuleb kirjutada avaldus pensionilisa saamiseks hiljemalt 31.05.2011. Mustamäe Linnaosa Valitsus


www.tallinn.ee/mustamae

APRILL 2011. a. № 5 (202)

6

Sõidukite tehnoülevaatus avatud E-R 8.00-16.00 Hinnad soodsad! Sõiduautode tehnoülevaatus 29,- eurot Pensionäridele 50% hinnasoodustust

LAUPÄEV 07.MAI 2011 TTÜ SPORDIHOONES

Tallinna Autobussikoondise AS

Kadaka tee 62a. Tel. 650 9528 Hinnakiri www.tak.ee “Teenused”

EHITAJATE TEE 4, TALLINN ORIENTEERUV AJAKAVA: Algajate võistlus: registreerimine 9:30-10:30 võistluste algus 11:00 Klubi võistlus: registreerimine 14:00-14:30 võistluste algus 15:00 STARDIMAKS: 4 € kuni 7 € Piletid: Täiskasvanule 6 € Lastele ja pensionäridele 3 € Koolieelikud tasuta Eelregistreerimine lõppeb 25.04.2011 Lisainformatsioon ja eelregistreerimine e-mail: inga@ell.ee mob: 552 6866

Märgistage ja registreerige oma lemmikloomad! Koerte kandmine Tallinna linna koerteregistrisse on kohustuslik. Mustamäel saab koeri tasuta Tallinna linna koerteregistrisse kanda Oknavet loomakliinikus aadressil Kiili 11, tel 673 3101 ja 5629 8590. Avatud: E-R 9-21, L-P 10-19. E-post: vetdiagnostika@hot.ee, veebileht: www.hot.ee/vetdiagnostika. NB! Registreerimise eelduseks on mikrokiibiga märgistamine. Looma omanik tasub mikrokiibi maksumuse vastavalt valitud loomakliiniku hinnakirjale. Tel. 6733101, 56298590

Uus baar-restoran Valge Torn pakub oma külalistele head toitu, ilusat interjööri, kerget lõõgastavat muusikat, eraldatud banketisaali. Siin võite tähistada laste tähtpäevi, juubeleid, sünnipäevi, pulmi, korraldada temaatilisi õhtuid, kohtuda vanade sõprade, klassikaaslaste ja töökaaslastega. Tasuta banketisaal. Ootame tellimusi telefonil: 6 559 995, 58 362 747 Aadress: Ehitajate tee 51A valgetorn@mail.ru, www.valgetorn.ee

SÄÄSE LIHAKARN

Kiili 16 (end. ABC-7, Maxima 0-Korrus, suur parkla) Kvaliteetne eestimaine liha, ehtne maapiim, talukohupiim, kaaluvõi, suitsulihatooted. Grillihooajaks: Maitsvad šašlõkid, sea- ja kanaliha grillvorstid

KVALITEETNE JA HEA HINNAGA! Avatud E – R 9.00 – 18.00, L – P 9.00 – 17.00 Info tel 650 6122, 5393 2346, WWW.HEALIHAKARNID.EE

www.turumoobel.ee pakub vähekasutatud pehmet mööblit, voodeid, kappe, külmikuid, el. pliite ja muud huvitavat!

Hinnad imeodavad! Asume Tallinnas Kopli 1 (Jaama turu keskmises kiviangaaris II korrusel)

Oleme avatud: T-R kl 10-17 L-E kl 11-15 Tel: 6417 243 DIIVANID alates 45.- eur KÜLMIKUD alates 33.- eur EL. PLIIDID alates 33.- eur

SÄÄSTEV ELULAAD

KOLISIME Pärnu mnt 238 (Järve keskus, Statoili vastas)

RIIDED KOGU PERELE KODUTEKSTIIL UUS E-R 10-19 L-P 10-17 www.S1.ee Lõika välja ja saad ostult -20 %