Page 1

Rachunek nr 1/12/2012 Oryginał/Kopia Data wystawienia: 27.12.2012 Data sprzedaży: 27.12.2012 Miejsce wystawienia: Poznań

Sprzedawca Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres:

Nabywca Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Ol Lua Usługi translatorskie Francuska 12/2

mLingua Sp. z o.o.

Adres:

Stary Rynek 100

Miejscowość

Poznań

Miejscowość

Poznań

Kod pocztowy i poczta:

61-716

Kod pocztowy i poczta:

61-773

NIP

565-17-85-543

NIP

e-mail: Bank: Nr konta:

778-14-35-103

e-mail: frBank

Bank:

98 7654 3211 2345 6789 0000 9876

frBank

Nr konta:

87 2345 4332 6578 6548 9687 0538

Uwagi: Nauka wystawiania dokumentów księgowych. L. p.

1

Nazwa towaru lub usługi

J.m.

Wykonanie tłumaczenia pisemnego FR->POL zestawu trzech tekstów o łącznej liczbie znaków 693 398. 1125 Przetłumaczone dokumenty: znakó - UE_WPR_prezentacja_POL 10 602 znaków w - UE_traktaty_MS Word_POL 646 374 znaków - UE_komunikat WPR 2020_PDF_POL 36 422 znaków

Ilość

616,35

Otrzymana zaliczka Do zapłaty Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

Cena

Rabat

45,03

Wartość

0,00

0,00 27754,24

Dwadzieścia siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 24/100 przelew Do 5 dni roboczych od 27.12.2012r.

………………………………………………. Osoba upoważniona do wystawienia

………………………………………………. Osoba upoważniona do odbioru

27754,24

rachunek_osoba prawna  

dzieło moich zmagań związanych z nauką wystawiania dokumentów księgowych - pracowałam na programach: Total Assistant, PDF Creator, Bullzip p...

Advertisement