Page 1

1/12/2012

27.12.2012 r.

1/12/2012

17.12.2012 r.

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103 Nauka wystawiania dokumentów księgowych.

Ol Lua Francuska 12/2, 61-716 Poznań NIP: 565-17-85-543 Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Praca dotyczy tłumaczenia pisemnego z języka francuskiego na język polski 3 tekstów o łącznej liczbie słów 133 038 tekstów źródłowych według stawki brutto 0,025 euro/słowo.

3 325,95 50 %

1 662,98 1 662,97

18 %

299,33 299,00 3 026,95

trzy tysiące dwadzieścia sześć euro 95/100

frBank 98 7654 3211 2345 6789 0000 9876

Rachunek do umowy o dzieło  

dzieło moich zmagań związanych z nauką wystawiania dokumentów księgowych - pracowałam na programach: Total Assistant, PDF Creator, Bullzip p...