Page 1

Mogelijkheden voor Spa’s & Wellness bedrijven om Yield & Revenue Management toe te passen

www.ollandmarketing.com - februari 2013


Mogelijkheden voor Spa’s & Wellness om Yield & RM toe te passen: 1. Flexibele Prijsstructuur & dynamic pricing Normale of hogere prijs aanbieden op ‘piek-uren’ en gereduceerde prijs op andere tijden. Dus een arrangement, behandeling of entree heeft dan twee of drie prijs niveaus. De kunst is het om de flexibele prijsstrategie niet te laag in te zetten en natuurlijk niet te hoog. Wel moet het verschil aantrekkelijk zijn voor de boeker en verlaging moeten volume opleveren en verhogingen extra omzet.

2. ‘Dynamic availability’ – hoge marge producten/lage marge producten Je kan de winstgevendheid en yield verhogen door te managen in het product/diensten aanbod. Zonder dat direct je omzet enorm stijgt kan je marge stijgen als er druk op de markt staat en je alleen maar de hoge marge producten verkoopt/inboekt. Dus de lage marge producten niet op top / piekuren en dagen verkopen.

      www.ollandmarketing.com - februari 2013


3. Meer waar voor je geld Geef op minder goedlopende uren en dagen een ‘Value Add’. Dat kan bijvoorbeeld een massage of behandeling zijn van 90 minuten i.p.v. 60 minuten. Dit voor de prijs van de 60 minuten. Dus 25% aan diensten / producten i.p.v. korting

      4. Cross & upsell Zorg voor actieve verkoop van extra opties op je site en train je medewerkers in up en cross sellen. Dus mensen triggeren meer te besteden dan ze vragen. Lastig, maar niet onmogelijk. Denk en werk dan niet teveel in ‘verkopen’ en ‘pushen’, de gast vindt dit niet leuk en de medewerkers meestal ook niet. Denk en werk in termen van ‘helpen kopen’. Mensen attenderen, adviseren en helpen te kopen door de juiste vragen te stellen.

      5. Product Plus & Give away Een andere mogelijkheid is om op matige of slechte uren en dagen een ‘Value Add’ te geven in de vorm van een gratis entree of een cadeau wat een ‘hoge verkoopwaarde en een lage kostenwaarde’

     

www.ollandmarketing.com - februari 2013


6. Vroegboekkorting en/of last minutes Iedereen kent het wel denk ik, de gast belonen als hij vroeg boekt. Andersom kunnen last – minute aanbiedingen interessant zijn.

      7. Volume korting & ledenvoordeel Maak herhaal bezoek aantrekkelijk door de mogelijkheid om lid te worden en geef leden bepaalde (prijs) voordelen. Geef op basis van volume korting. Strippenkaart, ledenkaart

      8. ‘Free for one’ & ‘3 voor 2’ enz. Actieve Marketing & Sales Speciale acties waarbij er een persoon gratis is. Of acties waarbij 4 behandeling de 5de gratis is of half geld. Actieve marketing & Sales op online distributiekanalen, Social media, zoekmachines, lezersaanbiedingen enz.

     

www.ollandmarketing.com - februari 2013


9. Planning & forecasting Vooruitkijken per week, per maand, per kwartaal is belangrijk voor planning operationeel (juiste medewerkers op de juiste tijden beschikbaar) maar ook voor het revenue management beleid. Vergelijk je cijfers met vorig jaar, begroting, maar vooral ook ‘boekings moment’ en ‘business on the books’ deze maand versus vorig jaar. Dus actief vooruitkijken en ingrijpen indien nodig.

      10. Database, database Ken je boeker gast, klanten en hun wensen. Praat met ze, luister naar Ze en houd vooral goed contact. Actieve marketing, sales en klantenbinding.

      11. Software Zorg voor goede ondersteunende software die inzichtelijk maakt waar de problemen en de kansen liggen.

     

www.ollandmarketing.com - februari 2013


Olland Marketing Solutions Advies, Coaching & Training Hospitality Marketing, Sales, Revenue Management Hindelaan 43 1216 CT The Netherlands Telephone: +31 (0) 35 6247915 Skype: wouter.olland E-mail: info@ollandmarketing.com Internet: www.ollandmarketing.com

Onze nieuwe OMS Hospitality & Leisure brochure is online! Nieuwsgierig? Ga naar www.ollandmarketing.com

     

     

         

         

     

                                                                               Hotel  Marketing                      

© OMS – Olland Marketing Solutions – Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Olland Marketing Solutions. Ondanks alle zorg die aan de samenstelling van deze informatie is besteed, kan noch de auteur, noch Olland Marketing Solutions aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave.

www.ollandmarketing.com - februari 2013

Yield & Revenue Management voor Spa's, Wellness, Beauty  

Yield & Revenue Management voor Spa's, Wellness, Beauty

Advertisement