Page 1

STENDEN HOTEL MANAGEMENT SCHOOL

INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT


2


3

Voorwoord

Stenden Hotel Management School in Leeuwarden is een doorgewinterde aanbieder van opleidingen in de hotelbranche. Al 25 jaar verzorgt Stenden Hogeschool fulltime en deeltijd onderwijs voor potentiële supervisors en managers in de hotel-, restaurant-, catering- en congres & event branches. Nieuw binnen het brede aanbod van hotelopleidingen is de duale route van de International Hospitality Management opleiding. Een duaal programma is een programma waarin werken wordt gecombineerd met leren en is geschikt voor talentvolle medewerkers: van young potential tot de ervaren manager die (alsnog) zijn HBO-graad (Bachelor) wil behalen. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij praktijk en behoefte ontwikkelen wij het programma in nauwe samenwerking met het werkveld. Het geeft u de mogelijkheid om met ons te bespreken hoe het onderwijs uit zou moeten zien. Het programma is gericht op het professionaliseren van uw (aankomende) manager en het stimuleren van zijn onder nemerschap. Leren en werken worden optimaal gecombineerd. Zo verwerft uw medewerker de benodigde kennis en vaardigheden binnen de eigen werkomgeving terwijl tegelijkertijd concrete praktijkvoorbeelden worden behandeld. Uw medewerker leert door onze op Action Learning gebaseerde werkmethode van werken leren maken en van leren werken maken. In groepen van verschillende samenstelling werkt men bijvoorbeeld aan praktijkcases. Deze ontmoeting met collega’s, ook uit andere sectoren, ervaart men vaak als erg inspirerend. Natuurlijk is het ook mogelijk een studiegroep van eigen medewerkers samen te stellen. Wij bespreken hiervoor graag de diverse maatwerkmogelijkheden met u. Werkgevers waarderen ons om de praktijkgerichtheid van onze programma’s, de individuele begeleiding en de deskundige docenten. Wij maken graag kennis met u en uw medewerkers! SJOERD VAN DER GALIËN Head of School

CONTACTGEGEVENS: Edzard Delstra Edzard.delstra@stenden.com


4


5

Stenden Hotel Management School Medewerkers spelen een essentiële rol in iedere organisatie. Zij vormen de basis voor het succes van uw bedrijf. Juist daarom is het essentieel dat zij over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. Deze praktijkgerichte HBO opleiding van Stenden is voor werknemers dé manier om zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. De duale variant is een combinatie van werken en leren.

De praktijk van alledag is immers een krachtige leerschool. De combinatie maakt deze opleidingsvariant aantrekkelijk en afwisselend tegelijk, zowel voor de student als voor de werkgever! Studenten kunnen hun opgedane kennis direct gebruiken in de praktijk terwijl u als werkgever profiteert van een goed doordachte en vanuit meerdere invalshoeken belichte, oplossing. Wij bieden een unieke duale studie voor professionals die zich willen verbeteren en hun werk met een studie willen combineren.

‘Het is goed jezelf steeds te blijven ontwikkelen’ ILSE BAATEN, GENERAL MANAGER BILDERBERG HOTEL ‘T SPEULDERBOS ‘Ik ben, wat ze wel noemen, een ‘self-made-woman’. Na de middelbare hotelschool (MHS) ben ik aan het werk gegaan. Daarnaast deed ik steeds bedrijfsrelevante opleidingen, maar behaalde tot nu toe nooit een volledig HBO-diploma. Toch is dat een belangrijke extra basis, vooral voor jonge general managers. Je bent daarmee zoveel beter voorbereid op de toekomst. Ik vind actueel bijblijven bovendien ook belangrijk met oog op het begeleiden van nieuwe jonge medewerkers. Studeren naast het werk vergt overigens wel veel discipline. Twee keer per maand ga ik een dag naar school, maar daarmee ben ik er nog niet. Er moet ook iets gebeuren: toetsen leren, opdrachten uitwerken. Dat is soms best pittig.’

‘Leer kijken met een brede blik’ BAUKE ZUIDEMA, TEAMLEIDER FACILITAIR BEHEER WETTERSKIP FRYSLÂN ‘Door de bedrijfskundige inslag biedt Stenden Hotel Management School veel mogelijkheden. Met een breed aanbod aan vakken richt de studie zich echt op ‘manager zijn’. Dat sluit ook aan bij de werkervaring die studenten vaak al hebben. Ik kom zelf uit de horeca, maar ging na deze opleiding een andere kant op. Dat zie je vaker. Ik werkte op verzoek van Stenden trouwens mee aan de ontwikkeling van een module voor deze opleiding en gaf gastcolleges. Een lesprogramma vol praktijkvoorbeelden, ‘Real World learning’. Studenten leren kijken met een brede blik. Zodat ze later als hoteldirecteur ook in staat zijn te kijken met de ogen van een facility manager.’

‘De lessen paste ik direct toe in de praktijk’ LUUT VAN ASSEN, HORECA-DOCENT ROC FRIESE POORT ‘Stenden Hotel Management School sluit naadloos aan bij de praktijk. Ik werkte als chefbediening bij Lauswolt in Beetsterzwaag. Een prachtige werkplek. Maar toen ik daar een leidinggevende functie vervulde, merkte ik dat ik toch wat vaardigheden miste. Ik wilde mijn kennis, opgedaan aan de middelbare hotelschool, daarom verbreden en verdiepen. Stenden Hotel Management bleek daarvoor ideaal. De opdrachten die ik moest doen, kon ik direct in de praktijk toepassen. Het opstellen van een strategisch plan bleek bijvoorbeeld ook voor Lauswolt interessant. En bij de bouw van een nieuwe hotelbar kwamen de lessen project management uitstekend van pas. Ik onderhoud nog steeds contact met Stenden. Veel lesstof van toen gebruik ik nu zelf, in mijn eigen lessen.’


6


7

Duaal studeren

Persoonlijke ontwikkeling

Duaal studeren bij de Stenden Hotel Management School betekent ‘theorie in de praktijk brengen en je praktijkervaring naast de theorie leggen’. Het opleidingsprogramma bestaat voor een belangrijk deel uit vraagstukken uit de eigen werkomgeving.

De persoonlijke ontwikkeling van de medewerker is onlosmakelijk verbonden met de studie en het loopbaanperspectief. Om individuele begeleiding van de medewerker te kunnen garanderen, is het aantal deelnemers per studiegroep beperkt tot 12 à 14. De studiegroep bestaat uit ofwel een mix van werknemers uit verschillende bedrijven of een aantal geselecteerde medewerkers uit één organisatie. Alle deelnemers vormen samen als het ware een managementteam. Hierdoor ontstaat een uitstekend platform voor het delen van kennis en ervaring uit de praktijksituaties van de deelnemers.

Groot voordeel hiervan is dat situaties door de deelnemer worden herkend en nieuwe kennis direct toegepast wordt in de praktijk. Andersom fungeert de werkomgeving van de deelnemer als een klankbord en inspiratiebron. Complexe werkproblemen zijn de basis voor het begrijpen en uitdiepen van de thema’s in de studie. Naast ervaring en intuïtie zal nu ook de opgedane kennis helpen bij het effectiever uitoefenen van de eigen of een toekomstige functie. Bovendien leidt de samenwerking tussen student, de Hogeschool en de eigen organisatie niet alleen tot het toepassen van verworven inzichten, maar ook tot meer zelfstandigheid, groei en zelfbewustere houding van de deelnemer in het uitoefenen van zijn functie.

Deelnemers coachen elkaar en doen dit als onderdeel van hun doorontwikkeling als leidinggevende. Tegelijkertijd wordt de deelnemer zelf direct gecoacht door de docent en door een coach vanuit zijn eigen werkomgeving.

‘Leren in de praktijk’ JAN WILLEM MOM, RESTAURANT MANAGER REGARDZ HOTEL AMPT VAN NIJKERK ‘Na het behalen van een Associate Degree (AD) volg ik nu de bachelor opleiding in deeltijd. De deeltijd variant doe je echt naast het werk, de duale opleiding sluit veel beter aan bij de praktijk. Het leren zal daar veel vanzelfsprekender gaan. Leren gaat immers veel makkelijker wanneer je de theorie praktisch kunt toepassen. Dat merkte ik laatst nog, toen we een business improvement project deden. We kregen allerlei ‘tools’ aangereikt waarmee we bij de eigen onderneming onderzochten wat we zouden kunnen verbeteren. Vervolgens kregen we de opdracht een verbeterplan te schrijven. Zo’n opdracht verbindt de opleiding met je eigen werk. Dan gaat het ineens een stuk makkelijker.’

‘Je gaat van operationeel naar strategisch niveau’ JAN BOSSEMA, EDUCATIONAL QUALITY MANAGER STENDEN UNIVERSITY HOTEL ‘Bij Stenden Hotel Management School leer je op een andere manier naar een organisatie te kijken. De aandacht verschuift van uitvoerend niveau naar tactisch en strategisch management niveau. Wanneer een restaurant vol zit, lijkt het bijvoorbeeld logisch de mouwen extra op te stropen. Bij Stenden Hotel Management leer je om het restaurant vol te houden, en op een efficiënte manier de kwaliteit te borgen en de winst te vergroten. Deze aanpak leer je, naast het volgen van diverse colleges, bij het probleem gestuurd onderwijs (PBL en CBL). Hier worden actuele situaties uit de praktijk geanalyseerd en in groepjes besproken. Zo kom je tot nieuwe kennis en inzichten die toepasbaar zijn in de praktijk. Je wordt dus praktisch én strategisch opgeleid.’


8


9

Programma ACTUELE THEMA’S Het studieprogramma is ingedeeld in modulen van 10 weken; per jaar 4 modulen. In elke module staat een thema uit de beroepspraktijk centraal. Aan de hand van het gekozen thema ontwikkelen studenten een project dat in de eigen werkomgeving wordt uitgevoerd. De thema’s worden geselecteerd en geëvalueerd in overleg met vooraanstaande vertegenwoordigers uit de branche. In het eerste jaar zijn de thema’s gericht op het verkrijgen van overzicht in de branche (hotel, gastvrijheidbranche) en de operationele afdelingen. Het tweede jaar focust op operationeel management. De bachelorfase (jaar 3 en 4) richt zich op het strategisch beleid van een hotelmanager. Het afstudeerjaar staat in het teken van verdieping in de vorm van twee keuzethema’s en een afstudeerproject. Hierbij wordt een thema op het strategisch niveau van het bedrijf onderzocht en uitgewerkt in de vorm van een relevant advies voor de praktijk. Het programma wordt in het Nederlands en het Engels aangeboden, afhankelijk van de samenstelling van de groep. Alle studiematerialen zijn in het Engels.

REAL WORLD LEARNING - BRUIKBARE EN ACTUELE KENNIS Het onderwijs aan de Stenden Hotel Management School heeft een bijzonder karakter. Het concept ‘Real World Learning’ gaat uit van het principe dat het onderwijs probleemgestuurd is. Oftewel, dat problemen uit de beroepspraktijk het uitgangspunt vormen bij het opleiden van een werknemer. Bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden wordt op zodanige wijze aangesloten bij het niveau van de studenten dat de reeds aanwezige voorkennis van medewerkers optimaal kan worden ingezet. Zodoende is het studieprogramma zowel geschikt voor (zeer) ervaren professionals als voor starters. De door studenten afgeronde projecten zijn goed doordacht en bekeken vanuit verschillende invalshoeken; kwaliteit die ingezet wordt voor uw bedrijf. INTERNATIONALISERING De International Hospitality Management opleiding van Stenden is de grootste HBO opleiding voor de hotel- en gastvrijheidssector in Europa. Tevens wordt het hotelschool programma aangeboden op vier buitenlandse campussen in Zuid Afrika, Qatar, Thailand en Indonesië. Internationalisering is uiteraard een onderdeel van het studieprogramma. De confrontatie en het contact met studenten uit verschillende landen en verschillende culturen zien wij als een waardevol aspect van onze opleiding. Hoewel dit minder gebruikelijk is voor duale studenten, kunnen zij ook een deel van hun studie doorbrengen op één van onze buitenlandse campussites.

‘Toe aan een volgende carrièrestap’ GRETA VAN HES, TEAMMANAGER GGZ FRIESLAND ‘Ik wilde een stapje hoger op de carrièreladder. Met dat doel startte ik in 2009 de opleiding Stenden Hotel Management School. Deze deeltijd opleiding bleek prima te combineren met mijn gezin en mijn werk als facilitair hoofd bij een woon-zorgcentrum. Twee jaar studeren én werken was te overzien. Ik deed de opleiding in werktijd en studeerde begin 2011 af. Hoewel de opleiding focust op de hospitality business, is de geleerde kennis veel breder toe te passen. Ik deed veel management capaciteiten op en vergrootte mijn kennis over financiën en ICT aanzienlijk. Ook vond ik het uitwisselen van praktijkervaringen waardevol. In de les toetsten we onze praktijkervaringen aan de theorie. Heel interessant en leerzaam.’

‘De opleiding levert een praktisch netwerk op’ GER BUITENHUIS, EIGENAAR RESTAURANT DE HONGERIGE WOLF IN OMMEN ‘Ik werkte na de middelbare hotelschool (MHS) enige jaren in het buitenland. Dat wilde ik blijven doen. Om de kans op internationaal succes te vergroten, startte ik in 2009 de deeltijdopleiding Hotel Management. Een HBO-opleiding vergroot je carrièreperspectieven. Maar het liep anders, inmiddels ben ik eigenaar van een restaurant. Mijn eerste doel is nu het restaurant tot een succes te maken. Met een normale baan zijn werk en deze studie prima te combineren. Met een eigen zaak is het een uitdaging. In de les bespreken we regelmatig werkervaringen. Wat mij betreft mogen de lesgroepen dan ook wel wat groter. Je bouwt hier namelijk een heel praktisch netwerk op.’


10


11

Stenden Hotel Management School

Maatwerk

Van young potential tot ervaren manager, de deelnemerslijst voor deeltijd onderwijs is al jarenlang erg divers. Niet alleen qua leeftijd of ervaringsniveau van de deelnemers, maar ook qua bedrijven. Onze docenten zijn specialist in coachen op persoonlijke ontwikkeling en zijn in staat op effectieve wijze met deze diversiteit aan deelnemers de verbinding te maken tussen kennis en praktijk. De duale opleiding is te volgen als een compleet HBO bachelor traject. Voor veel functies is echter een vierjarige HBO opleiding (nog) niet nodig. Daarom biedt Stenden ook een Associate Degree aan. Een tweejarige opleiding met dezelfde inhoud als het eerste en tweede jaar van de bacheloropleiding. Voor veel leidinggevenden in de hotelbranche sluit deze tweejarige opleiding, met HBO-graad, perfect aan bij de eigen functie. Een deel van de studenten sluit met de Associate Degree de HBO opleiding af. Steeds meer deelnemers kiezen er uiteindelijk voor om door te studeren voor de volledige bachelorgraad. Dit kan direct, maar ook na een paar jaar. Na afronding van het AD-traject stromen studenten direct in bij het derde jaar van de bacheloropleiding.

De bedrijven waarmee Stenden Hogeschool samenwerkt hebben ieder hun eigen argumenten om hun medewerkers een HBO graad te laten behalen. Voorbeelden zijn: › het effectief scholen van young potentials in de context van de eigen organisatie; › het ‘opscholen’ van ervaren managers om nog effectiever te worden in de eigen functie of om de volgende loopbaanstap mogelijk te maken; › het inzetten van een AD als vertrouwd onderdeel van het eigen opleidingshuis na MBO 4. › Ook employability-vraagstukken kunnen een rol spelen. Om binnen de reguliere programma’s specifiek aan te kunnen sluiten op de vraagstukken van de organisatie en om daadwerkelijk de gewenste ‘kleuring’ te kunnen geven aan een specifieke groep deelnemers is maatwerk goed mogelijk. Een manager met ruime ervaring in leidinggeven wordt door onze docenten en trainers namelijk op een andere manier uitgedaagd te werken aan effectiviteit dan een beginnend leidinggevende. Zijn er specifieke wensen vanuit uw organisatie dan kunt u contact opnemen met Edzard Delstra via edzard.delstra@stenden.com. We komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken. AANTREKKELIJKE FISCALE TEGEMOETKOMING Per werknemer-student mag de werkgever op de loonheffing bij een werkweek van 36 uur een bedrag tot max. ¤ 2.753,- per jaar in mindering brengen: de afdrachtvermindering onderwijs. Deze regeling geldt voor maximaal 24 maanden per student. Een duaal leertraject in het hoger beroepsonderwijs is geen vrijblijvende zaak. Werkgever, hogeschool en werknemer-student sluiten gedrieën een contract af. Deze zogenoemde onderwijsarbeidsovereenkomst is een voorwaarde om voor de fiscale tegemoetkoming in aanmerking te komen.

‘Het onderwijs moet zich afstemmen op de behoefte van het bedrijfsleven’ DICK KRANS, HUMAN RESOURCES DIRECTOR HOTEL OKURA AMSTERDAM Dit is een veel gehoorde kreet in onderwijsland en vaak ook onderwerp van gesprek in werkgroepen en tijdens brancheoverleg tussen scholen en bedrijfsleven. Deze afstemming vereist inspanning van beide kanten. Zo moet het bedrijfsleven zich beschikbaar stellen om ervaringen te delen, gastcolleges te geven, stageplaatsen te creëren en actief in contact te treden met het beroepsonderwijs. Onderwijsinstellingen zouden het bedrijfsleven moeten faciliteren in hun behoefte aan kennis en onderwijs, bijvoorbeeld door digitale content beschikbaar te stellen en door opleidingen te ontwikkelen die voldoen aan de vraag. Stenden University doet dit heel goed en door de jaren heen hebben ruim 20 van onze medewerkers de Hogere Hotelschool in deeltijd afgerond. We zien een enorme groei in het zelfvertrouwen van deze medewerkers, door hun opgedane kennis en vaardigheden. Ik hoor zelf ook bij die groep en ben zelfs doorgegaan met een masteropleiding in deeltijd. Studeren in deeltijd naast een fulltime baan is niet gemakkelijk en vraagt om discipline, maar ook om een tailormade onderwijsproduct. Al jaren bewijst Stenden University het bedrijfsleven een goede dienst door als een van de weinigen te blijven investeren in en verbeteren van hun deeltijdopleidingen. Ik beveel deze dan ook van harte aan.


BEZOEKADRES Rengerslaan 8 Leeuwarden

POSTADRES Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden T +31 58 244 11 00 www.stenden.com

CONTACTGEGEVENS STENDEN HOTEL MANAGEMENT SCHOOL Edzard Delstra T +31 58 244 13 70 edzard.delstra@stenden.com

International Hospitality management  

Duale route van de International Hospitality Management