Page 1


1 Voorwoord Hoe hard verandert de wereld elke dag…

En dus, hoe hard moeten we als Cultuurcentrum ons publiek dan niet meenemen in die veranderende wereld? Want is kunst en cultuur niet vooral een uiting van ideeën, ervaringen, dromen en gevoelens over hoe het was, is en zal zijn? Moeten we als Cultuurcentrum mensen niet vooral de kans geven om samen met artiesten, lesgevers tot zelfs jeugdleiders van alle slag op weg te gaan om daarbij vooral mee-te-maken hoe alles anders kan? Hoe morgen altijd weer anders dan vandaag zal zijn? En dat dit allesbehalve hoeft te betekenen dat je daarin verloren zal lopen. Want gisteren en vandaag gaven stevige fundamenten. Morgen geeft kans om dromen… 2014 was een jaar waarin ratio en emotie haasje over met elkaar speelden. Zoals je in dit jaarverslag kan lezen was het een jaar waarin fantastische resultaten werden geboekt. De cijfers schieten opnieuw de zeer positieve kant uit. Hoera voor de fundamenten van het Cultuurcentrum want de resultaten van vandaag zijn vooral het resultaat van de inzichten van gisteren… En dan stokt het. Want gisteren en vandaag waren zeker, maar wat met morgen? Wat met de ratio die gelooft dat cultuur en jeugd de dag van morgen elke keer weer behapbaar maken als de roerganger en het boegbeeld niet langer op het schip staat? Op 13 mei 2014 stierf onze voorzitter, schepen en vooral compagnon de route Maxim Willems. Na meer dan 25 jaar fundamenten te leggen die de wereld van cultuur en jeugd in Knokke-Heist tot op vandaag en tot en met morgen zullen veranderen. Het is als ploeg en als gemeenschap indrukwekkend om zo iemand te moeten verliezen. Het is een ervaring waarvan je vermoedt dat geen woord, geen beeld, geen klank het kan vatten. Het is een gebeuren die doet vrezen dat in de toekomst geen enkel kind nog zal spelen of geen één artiest nog zal balanceren… En toch sluiten we ondertussen dit jaarverslag af met activiteit die we realiseerden en beleefden zonder Maxim. We hoorden nieuwe verhalen en zagen kinderen spelen. De wereld werd compleet anders en toch bleef hij in de geest van hoe Maxim die droomde. Het is een les voor ons als ploeg en als gemeenschap om hart te blijven voor de fundamenten omdat ze de beste garantie zijn om met open geest en zonder vrees de toekomst te blijven dromen. Misschien lezen we dit verslag over wat gepasseerd is dan ook best met ogen die koesteren wat was omdat daardoor de toekomst ook lichter wordt. We wensen u veel leesplezier en zien u graag samen met ons in de toekomst cultuur en jeugd alle kansen geven.

Pedro Oosterlynck Secretaris Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw Directeur

Jan Morbee Voorzitter Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw Schepen van Cultuur, Senioren, Jeugd, Erfgoed en Evenementen

Jaarverslag 2014

1


2 Inhoudstabel 1 Voorwoord .............................................................................................................................. 1 2 Inhoudstabel ........................................................................................................................... 2 3 Visie en missie ......................................................................................................................... 5 4 Dank ....................................................................................................................................... 6 5 Hoofdstuk 1 – Handleiding ....................................................................................................... 7 6 Hoofdstuk 2 - Profiel ................................................................................................................ 9 7 Hoofdstuk 3 - Stuurbord ........................................................................................................ 13 8 Hoofdstuk 4 – Herkomst ticketkopers..................................................................................... 15 9 Hoofdstuk 5 - Fiches .............................................................................................................. 17 9.1 C.7.1.Actieve cultuurspreiding en –toeleiding ......................................................................... 17 C.7.1.1. Podiumaanbod .................................................................................................. 17 Zie pagina 159-160 podiumvoorstellingen ............................................................................... 17 Zie pagina 159 podiumvoorstellingen ....................................................................................... 22 C.7.1.2. Kleuter-, lagere en middelbare scholen ............................................................ 24 C.7.1.3. Cultureel toeristische tentoonstellingen ........................................................... 31 C.7.1.4. Lokale en regionale tentoonstellingen .............................................................. 42 C.7.1.5. Jong beeldend talent ......................................................................................... 46 C.7.1.6 Sociaal cultureel aanbod .................................................................................... 47 C.7.1.7. Seniorenprogrammering ................................................................................... 55 C.7.1.8. Informele vorming ............................................................................................. 57 C.7.1.9. Evenementen ..................................................................................................... 64 C.7.10. Evenementen door derden................................................................................. 72 9.2 C.7.2. Hoge en brede cultuurparticipatie ................................................................................. 73 C.7.2.1. Faciliteren sociaal-culturele initiatieven van derden ........................................ 73 C.7.2.2. Productiehuis ..................................................................................................... 82 Zie pagina 159-160 podiumvoorstellingen ............................................................................... 84 C.7.2.3. Actieve cultuurcreatie ....................................................................................... 85 C.7.2.4. Actieve cultuurparticipatie ................................................................................ 88 C.7.2.5. Actieve participatie door scholen ...................................................................... 89 C.7.2.6. Actieve participatie tijdens schoolvakanties ..................................................... 93 C.7.2.7. Samenwerkingsverbanden ................................................................................ 98 C.7.2.8. Faciliteren subsidiëringsbeleid ........................................................................ 101 C.7.2.9. Slechten participatie-drempels ..................................................................... 106

Jaarverslag 2014

2


C.7.2.10. Participatie buiten gemeentelijke grenzen ................................................... 109 C.7.2.11. Weerbaar en gezond opgroeien .................................................................... 111 C.7.2.12. Dagelijks participeren .................................................................................... 119 9.3 C.7.3. Gemeenschapsvorming ................................................................................................ 121 C.7.3.1. Buurt- & wijkbetrokkenheid ............................................................................ 121 C.7.3.2. Ontmoeting & presentatiemogelijkheden voor organisatoren ....................... 123 C.7.3.3. Documenteren culturele identiteiten.............................................................. 129 C.7.3.4. Instrument lokaal sociaal-cultureel weefsel .................................................... 130 C.7.3.5. Faciliteren inspraak en adviesverlening .......................................................... 136 9.4 C.7.4. Kwaliteitszorg ............................................................................................................... 137 C.7.4.1. Samenwerkingsovereenkomst ........................................................................ 137 C.7.4.2. Personeel ......................................................................................................... 138 Zie pagina 243-247 Lijst personeel.......................................................................................... 138 C.7.4.3. Integraal cultuurbeleid .................................................................................... 139 C.7.4.4. Toegankelijkheid infrastructuur & werking ..................................................... 140 C.7.4.5. Performantie presentatieplekken ................................................................... 144 C.7.4.6. Performantie infrastructuren en technisch materiaal..................................... 146 C.7.4.7. Digitale ontwikkelingen ................................................................................... 147 C.7.4.8. Ontwikkelingen wetgeving .............................................................................. 149 C.7.4.9. Publiekswensen ............................................................................................... 150 C.7.4.10. Personeelszorg............................................................................................... 152 C.7.4.11 Uitbatingsmaterialen cultuursites .................................................................. 154 C.7.4.12. Uitbatingsmaterialen jeugdsites .................................................................... 154 C.7.4.13. Investeringssubsidie ...................................................................................... 155 C.7.4.13. Aanpassen speeltoestellen ............................................................................ 156 C.7.4.15. Aankoop speeltoestellen ............................................................................... 157 9.5 AP 5 Beeldende kunst op publiek domein.............................................................................. 158 10 Hoofdstuk 6 - Cijfers .............................................................................................................160 10.1 Podiumkunsten....................................................................................................................... 160 podiumvoorstellingen ................................................................................................... 160 Totalen gegevensregistratie podiumkunsten ............................................................... 164 10.2 Schoolprogrammering ............................................................................................................ 167 Overzicht activiteiten schoolprogrammering ............................................................... 167 Totalen gegevensregistratie schoolprogrammering..................................................... 170 10.3 Beeldende kunsten ................................................................................................................. 174 Overzicht activiteiten beeldende kunsten .................................................................... 174

Jaarverslag 2014

3


Totalen gegevensregistratie beeldende kunsten ......................................................... 177 10.4 Sociaal cultureel werk............................................................................................................. 179 Overzicht activiteiten sociaal cultureel werk................................................................ 179 Totalen gegevensregistratie sociaal cultureel werk ..................................................... 183 10.5 R.O.E.R. en Vrij Atelier ............................................................................................................ 185 Overzicht activiteiten ROER .......................................................................................... 185 Overzicht activiteiten Vrij Atelier.................................................................................. 192 Totalen gegevensregistratie R.O.E.R. en Vrij Atelier .................................................... 196 10.6 Openluchtanimatie ................................................................................................................. 198 Overzicht activiteiten openluchtanimatie .................................................................... 198 Totalen gegevensregistratie openluchtanimatie .......................................................... 205 10.7 Jeugd 207 Overzicht activiteiten jeugd .......................................................................................... 207 Totalen gegevensregistratie jeugd ............................................................................... 209 10.8 Receptieve activiteiten ........................................................................................................... 211 Overzicht receptieve activiteiten .................................................................................. 211 Totalen gegevensregistratie receptieve activiteiten .................................................... 235 10.9 Totalen gegevensregistratie alle activiteiten ......................................................................... 237 11 Hoofdstuk 7 – Personeel .......................................................................................................244 Lijst personeel ............................................................................................................... 244 Overzicht codes lijst personeel ..................................................................................... 248 Overzicht vorming personeel........................................................................................ 249

Jaarverslag 2014

4


3 Visie en missie VISIE Binnen het beleidsveld lokaal cultuurbeleid richt het Cultuurcentrum Knokke-Heist zich op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking en dat van het streekgericht werkingsgebied. In de kwaliteitsvolle vrijetijdsgemeente die KnokkeHeist is, zijn tweede verblijvers, nieuwe inwoners en toeristen tevens prioritaire doelgroepen. Het Cultuurcentrum heeft bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit, burgerinitiatief en zelforganisatie. Het Cultuurcentrum zelf presenteert zich als een gastheer dat als een kameleon zich aanpast aan de wensen van de artiesten, organisaties en het publiek. Tevens vindt het zijn werking even belangrijk als zijn muren. Het Cultuurcentrum van vandaag is dan ook graag eerder ‘weefsel’ dan ‘punt’ en wenst aldus een vanzelfsprekend onderdeel te zijn van het DNA van het lokaal sociaalcultureel én cultureel-toeristisch leven over de ganse gemeente.

MISSIE Het Cultuurcentrum Knokke-Heist is met trots de gastheer die de kunstenaar, het lokaal sociaalcultureel leven en het publiek op een warme, kwalitatieve en efficiënte manier plaats, ondersteuning, samenwerking, kansen en beleving biedt zodat ontmoeting, cultuurbeleving, actieve kunstbeoefening en ontplooiing maximaal worden. Zij doet dit in de vrijetijdsgemeente bij uitstek, elke dag van het jaar, voor jong en ouder, voor inwoner en bezoeker en zowel binnen als buiten de muren. We stellen ons hierbij niet concurrentieel op tegenover bestaande initiatieven, maar vullen aan waar gewenst.

In één zin: Het Cultuurcentrum is de warme en efficiënte gastheer van Knokke-Heist die lokale, nationale en internationale cultuur presenteert en ontmoeting en creatie alle kansen geeft.

Jaarverslag 2014

5


4 Dank EERSTE SCHEPEN MAXIM WILLEMS Op dinsdag 13 mei 2014 stond het leven in Knokke-Heist plots stil : Maxim Willems, eerste Schepen van Knokke-Heist, overleed aan de gevolgen van een zware ziekte. Gedurende 25 jaar was hij als Schepen de drijvende kracht achter alles wat gerealiseerd werd in de badstad. De verwezenlijkingen van Maxim Willems opsommen is onbegonnen werk. Op zowat elk dossier in Knokke-Heist drukte hij zijn stempel. Zijn grootste passies waren cultuur en jeugd. Hij bouwde de Bibliotheek en het Cultuurcentrum Scharpoord uit tot belangrijke spelers in het Vlaamse cultuurbeleid en haalde daarbij prestigieuze projecten, exposities en artiesten naar Knokke-Heist. Het cultuurleven in Knokke-Heist bouwt nu voort op de fundamenten die Schepen Willems gelegd heeft. In grote dankbaarheid en geĂŻnspireerd door zijn enthousiasme en engagement volgen wij zijn stappen.

Jaarverslag 2014

6


5 Hoofdstuk 1 – Handleiding 1.

Andere vorm

Het jaarverslag 2014 ziet er helemaal anders uit dan de vorige jaarverslagen. Het illustreert dan ook een beetje hoe het proces van beleidsvoering en –verslaggeving aan constante verandering onderhevig is. Dit jaarverslag ent zich immers op de krachtlijnen van de ‘BBC’, de ‘Beleids- en BeheersCyclus’. De BBC is een door Vlaanderen opgelegde manier waarop de steden en gemeenten voortaan hun Meerjarenplan dienen op te maken en op te volgen. Voor de cultuur- en jeugdsector, waarbinnen ons Cultuurcentrum al decennia werkt, houdt dit tegelijk een gekende én een nieuwe manier van werken in. Gekend omdat de Jeugd- en Cultuursector al veel langer dan vele andere gemeentelijke dienstverleningen hun werking duidelijk kaderden binnen een langetermijnbeleidsplanning en documenteerden met een jaarlijkse verslaggeving. Anderzijds is dit tevens een nieuwe manier van werken omdat de vorm waarin alles volgens de BBC dient te gebeuren danig verschilt van wat we gewoon waren. En vooral dit laatste ondervindt u in de vernieuwde vorm van dit document… We moeten er ook geen doekjes om winden. Met dit verslag doen we meer dan wat strikt van ons wordt verwacht. Het Gemeentebestuur ontwikkelde een instrument waarmee alle Afdelingen summier verslag doen over de inspanningen van het afgelopen jaar. Als Cultuurcentrum vulden we deze natuurlijk ook in. Met dit jaarverslag gaan we echter nog een stap verder. Met als kapstok de structuur van de BBC met zijn strategische doelstellingen, beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, …. brengen we van haast elk product per programmeringslijn een gebalde samenvatting door de inhoud, de resultaten, de evaluatie en de planning voor het komende jaar te beschrijven. We doen dit vooral omdat we een document willen overhouden dat van een jaar snel tegen de deadline werken toch een omvattende foto overhoudt. Een document dat het collectief geheugen voor langer dan een paar maanden vastlegt. Een document waarin je namen, titels, campagnebeelden en nog zoveel meer terugvindt… De geuren en kleuren die elk jaar tot een uniek jaar maken. Tegelijk willen we met dit document ook het gewicht van Cultuur en Jeugd in onze gemeente illustreren. Het Cultuurcentrum doet veel. Dat weten we. Maar het kan geen kwaad om dat ook nog eens met dit document voelbaar te maken… 2.

Fiches (hoofdstuk 5)

Voor het eerst standaardiseerden we de beschrijving van elk product. In hoofdstuk 5 brengen we niet minder dan 143 fiches. Elke fiche heeft dezelfde opbouw en wordt telkens gelinkt aan een doelstelling uit onze Meerjarenplanning. Onderaan elke fiche vindt u tevens de verwijzing naar het cijfermateriaal. Het zou zowel voor de bestuurder, de programmator als voor de aandachtige lezer een handige manier moeten worden om de kern van de zaak te vatten én in perspectief te brengen met zowel het grotere beleidsverhaal als de specifieke evolutie van het product zelf doorheen de jaren… 3.

Grote lijnen (hoofdstuk 3)

Aangezien de fiches zeer dicht aan de dagelijkse realiteit raken, kunnen ze al eens het zicht op het totale plaatje vertroebelen. Daarom voegden we een ‘stuurbord’ toe aan dit jaarverslag. Een ‘stuurbord’ (of ‘Balanced Scorecard’, Kaplan en Norton) doet in meer en meer (overheids)organisaties opgang omdat het een nuttig instrument blijkt voor het opvolgen en het bijsturen van de implementatie van de strategie bij een organisatie.

Jaarverslag 2014

7


Het stuurbord probeert vooral de missie, visie en de strategie van een organisatie in concrete initiatieven en processen en in meetbare indicatoren te vertalen om deze vervolgens op te volgen. Het is voor het eerst dat we als organisatie (proberen om) met dit instrument om te gaan. De kans is groot dat we de komende jaren verfijningen dienen toe te brengen. Om toch al meteen flink vergelijkingsmateriaal te hebben, brachten we ook de 9 voorgaande jaren mee in perspectief. In hoofdstuk 3 geven we onze globale inschattingen van het werkjaar 2014 op basis van dit stuurbord. 4.

Bereik (hoofdstuk 4)

Tegelijk maakten we voor het eerst een oefening omtrent de herkomst van onze klanten. Is het Cultuurcentrum louter gericht op eigen inwoners of hebben wij ook een taak op te nemen voor de regio? En hoe zit het met onze aantrekkingskracht op de bezoekers (tweede-verblijvers en anderen) van Knokke-Heist? Een eerste inschatting vindt u in hoofdstuk 4.

Jaarverslag 2014

8


6 Hoofdstuk 2 - Profiel A Identificatie 1

Inrichtende overheid

Gemeentebestuur Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist Tel.: 050 630 100 Fax: 050 630 159 Rekeningnummer: 000/0025735/30 2

Cultuurcentrum

vzw Cultuurcentrum Knokke-Heist Meerlaan 32 8300 Knokke-Heist Tel. : 050 630 430 Fax : 050 630 429 Gebouwen: “Scharpoord” Meerlaan 32 (Knokke) “Ravelingen” De Vrierestraat (Heist) “Lagunahal” Lagunagebouw Krommedijk(Duinbergen) “Breed Veertien” Breed Veertien (Heist) “De Marge” Jeugd & Kunstencentrum E. Verheyestraat 16 (Knokke) “OC De Vierbote” De Vrièrestraat 26 (Heist) “OC De Sint-Joris” Sint-Jorisstraat 42 (Knokke) “OC Westpunt” Dorpsstraat 87 (Westkapelle) 3

Juridische vorm

Vereniging zonder winstoogmerk Statuten: B.S. 09 februari 1989 - ondernemingsnummer 0436589179 (laatste wijziging gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 21 december 2011) Samenwerkingsovereenkomst met het Gemeentebestuur van Knokke-Heist: Gemeenteraadsbesluit d.d. 28/11/2013

Jaarverslag 2014

9


4

Erkenning

Categorie C in 1980 - Categorie B in 1987 - Categorie Plus II in 1992 Categorie B (centrumgemeenten in structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden) decreet van 6 juli 2012. 5

Bijzonderheden

In hechte inhoudelijke, infrastructurele en technische relatie met de v.z.w. Cultuurcentrum bestaan nog twee private v.z.w.-structuren die te omschrijven zijn als 'zuster-ondernemingen' en niet als programmering-v.z.w.'s. Het beheer van de drie verenigingen wordt uitgeoefend via algemene vergaderingen en bestuursraden die elkaar grotendeels overlappen wat de samenstelling betreft, aangevuld door specialisten ter zake. 5.1 v.z.w. R.O.E.R. Regionale Ontwikkelingsmaatschappij voor Educatie en Recreatie Statuten : B.S. 15 oktober 1987 Als resultaat van een onderzoek naar de werkloosheid -onder impuls van de Cultuurraad, de Sociale Raad en het Cultuurcentrum- in 1984 bleek een opvallend grote vraag naar vormings- en gestructureerde recreatiemomenten overdag. Zo werd in 1986 ‘De Boeie’ opgestart: een nieuw educatief-recreatief werkmodel met een aanbod van diverse cursussen overdag. De cursussen werden begeleid door vrijwilligers waardoor het geheel een a-schools karakter kreeg. De werking had bovendien een primaire sociale gerichtheid: het stimuleren van sociaal contact en het vormen van vriendschapsnetwerken. V.z.w. ROER werd opgericht in 1987 om de werking een juridische en organisatorische omkadering te geven en om nog andere initiatieven te kunnen nemen op educatief, sociaal en recreatief vlak. De structurele en inhoudelijke band met het Cultuurcentrum wordt verzekerd door 'kruisparticipaties' op het vlak van de beheersorganen, door een eenheid in hoofde van het dagelijkse bestuur en via een doorgedreven samenwerking in de programmering. 5.2 v.z.w. VRIJ ATELIER Statuten: B.S. 02 juli 1981 Vrij Atelier verzamelt alle cursussen actieve kunstbeoefening die voordien bij v.z.w. R.O.E.R. waren ondergebracht. Het personeelsbestand van R.O.E.R. staat in voor de werking van Vrij Atelier. De reorganisatie geeft een duidelijk profiel en schept mogelijkheden tot meer gerichte specialisatie en uitbouw van verwante activiteiten. Van de kelders van Scharpoord over de oudgemeenteschool in de Zoutelaan zit Vrij Atelier sinds het schooljaar 1997-'98 in het nieuwe Jeugd- en Kunstencentrum “De Marge”. De nieuwe behuizing toont aan dat meer ruimte oorzaak is van een groei van activiteiten en cursisten. In mei 1998 werd door het gemeentebestuur bij het Ministerie van Onderwijs een aanvraag ingediend tot erkenning van een afdeling ‘Beeldende Kunsten’ bij de reeds bestaande Academie voor Woord en Muziek. Deze aanvraag resulteerde in een principiële erkenning. Zo ging geleidelijk het totale leerlingen- en cursusbestand van Vrij Atelier-Kunstschool over naar het gemeentebestuur. Vanaf het schooljaar 2003-2004 staan alle betrokken cursussen onder beheer van de gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Beeldende Kunsten. Jaarverslag 2014

10


Ondertussen heeft Vrij Atelier opnieuw een aantal cursusreeksen uitgebouwd naast en niet in competitie met deKunstAcademie. Vandaag merken we zelfs een slingerbeweging: ex-cursisten van Vrij Atelier starten aan deKunstAcademie en oud-studenten van deKunstAcademie komen terug bij Vrij Atelier aankloppen. 6

Collega’s in huis 6.1 Openbare Bibliotheek De Centrale Bibliotheek bevindt zich in Scharpoord en heeft dus ook een functie in de publieksopkomst en de programmering van het Cultuurcentrum.

6.2 CaféCultuur Binnen het gebouwencomplex Scharpoord bevindt zich sinds 2003 een annex met horecafunctie. CaféCultuur is elke dag van het jaar open van ’s morgens tot ruim na het einde van de laatste activiteit in het CC. Je vindt er dagelijks verse dagmenu’s, snacks, koffie en taart en een zeer ruim assortiment (niet)alcoholische dranken. CaféCultuur begroet wekelijks honderden klanten. Cafécultuur werd door het Gemeentebestuur in concessie gegeven aan zelfstandige uitbaters. Deze uitbaters lieten na 11 jaar echter weten de fakkel eind 2013 te willen doorgeven. Hierop volgden verschillende overlegmomenten waarop het Cultuurcentrum samen met de politieke verantwoordelijken en de mensen van contractbeheer de procedure voor het vinden van een nieuwe uitbater op punt stelden. Na het bekend maken en het beoordelen van de daaropvolgende offertes duidde het Gemeentebestuur dhr. Dirk Roels aan als nieuwe uitbater van Cafécultuur. Op 1 januari 2014 startte de nieuwe uitbater en zijn ploeg in een tijdelijk ‘noodcafé’ in de hall van Scharpoord. Ondertussen werden diverse verbeteringswerken in Cafécultuur uitgevoerd zodat men op 1 februari 2014 de vernieuwde zaak feestelijk kon openen. Ondertussen wist Cafécultuur onder de nieuwe verantwoordelijken een frisse en zeer succesvolle werking te ontplooien. B Beleidsstructuur Algemene Vergadering – Raad van Bestuur 1

Algemene situering

De structuur van de v.z.w. Cultuurcentrum behoeft enige verklaring. Volgens de beheersovereenkomst met het gemeentebestuur beheert en baat de vereniging verschillende gebouwen uit. 'Scharpoord' en 'Ravelingen' zijn samen door de Vlaamse Gemeenschap erkend als ‘Cultuurcentrum’ in 1992. Omwille van een gewenste eenheid van gemeentelijk cultuurbeleid heeft de vereniging nadien nog meerdere gebouwen in beheer gekregen. De verantwoordelijkheid van de vereniging behelst niet enkel de programmeringsfunctie met bijhorende ‘artistieke’ budgetten, maar omvat de totale uitbating en programmering met bijhorende administratieve, technische en budgettaire implicaties. De vereniging is dus méér dan een loutere ‘programmering-v.z.w.’ De vereniging is in die zin beperkt dat de investeringen ten behoeve van de technische uitrusting, uitbreiding infrastructuur e.d. op de gemeentelijke begroting blijven staan. Ook heeft de vereniging geen werkgeversverantwoordelijkheid, maar wordt het personeel ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur. Zo is de vereniging dus geen ‘totale’ v.z.w. met eigen (privaat) personeel.

Jaarverslag 2014

11


2

Samenstelling

Politieke luik

Strekking

Niels Devinck Veronique Engelrelst Luc Faillie Danny Lannoy Jan Morbee (voorzitter - schepen) Carine Pauwaert Aagje Rappé Marianne Rombout Annie Vandenbussche Julie Verbouw Anne Vervarcke-Pattyn (ondervoorzitter) Philippe Vlietinck Anthony Wittesaele Cathy Coudyser Filip De Vlieghere Geert Deman Luc Dieltiens

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Gemeentebelangen Gemeentebelangen Gemeentebelangen Gemeentebelangen Gemeentebelangen Gemeentebelangen Gemeentebelangen Gemeentebelangen Gemeentebelangen Gemeentebelangen Gemeentebelangen N-VA N-VA N-VA N-VA

Culturele luik Katrien Anteunis Christine Daeninck Yvan Hazebrouck (ondervoorzitter) Danny Jones Dirk Overstraete André Breckx (vertegenwoordiger Seniorenraad - A.V.) Annelie Ingelbrecht (vertegenwoordiger Jeugdraad - A.V.) Wim Van Kerckvoorde (afgevaardigde van de scholen) 3

Socialistisch Christelijk Ongebonden Ongebonden Ongebonden Ongebonden Ongebonden Ongebonden

Werkzaamheden/bijeenkomsten

6 januari – 3 februari – 10 maart – 7 april – 5 mei – 2 juni – 15 september – 13 oktober – 3 november – 1 december 2014 Op alle vergaderingen zijn steeds zowel de leden van de Raad van Bestuur als de leden van de Algemene Vergadering uitgenodigd. Agendapunten: - 4 keer per jaar wordt een kort overzicht van de financiële stand van zaken voorgelegd en toegelicht. - Elke vergadering wordt een kort overzicht gegeven van één of meerdere - programmasectoren van het lopende jaar. - Goedkeuring rekeningen 2013, begrotingswijzigingen 2014 en begroting 2015 - Goedkeuring voorstel buitengewone uitgaven / investeringen aan gemeentebestuur - Verslaggeving en goedkeuring programmering 2014-2015 - Goedkeuring Werkingsverslag 2013 en Actieplan 2014

Jaarverslag 2014

12


7 Hoofdstuk 3 - Stuurbord 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Eigen activiteiten # podiumactiviteiten # tickets podium # tickets film # educatieve activiteiten # tickets educatief # tentoonstellingsdagen

189 25066 9419 842 15804 1902

206 27756 9539 1011 15236 1446

182 25920 10607 943 12404 1794

196 25029 9516 935 9543 1625

196 23436 10820 938 14914 1802

203 24765 10110 852 14800 1865

204 28408 10105 1000 16506 1510

222 33047 10559 860 13915 1504

215 28403 7868 909 14027 1700

214 30028 11686 971 15931 1490

# bezoekers tentoonstellingen

41517

27180

29459

25212

34417

32987

100290

75671

84502

99556

4020

4528

4819

4938

5272

5339

5197

5790

6028

5717

13774

15950

14279

13839

12873

11982

17261

12464

12966

14368

35 1067

43 928

39 1326

40 1023

52 1157

51 1051

70 1340

69 1467

43 1612

74 1838

3032

2723

2884

2358

2084

2426

2354

2338

2157

2290

11

14

14

10

11

22

7

5

4

2

270

268

257

269

273

273

296

164 330 299 226

138 338 309 227

149 328 329 211

146 325 318 211

152 331 324 217

188 329 323 218

176 337 345 224

104

111

91

92

95

95

101

# deelnemers V+ # deelnemers schoolprogrammering Receptief # podiumactiviteiten # andere activiteiten # uren educatieve activiteiten # tentoonstellingen Infrastructuur Bezetting vergaderlokalen/365 Bezetting leskeuken/365 Bezetting danszaal 100/365 Bezetting schouwburg/365 Bezetting Ravelingen/365 Personeel # personeelsleden Budget Dotatie Uitgaven Inkomsten Opgenomen reserve Resultaat Jaarresultaat

104

108

110

1.370.136,20 1.499.224,29 1.416.399,72 1.420.905,00 1.475.774,00 1.660.231,26 1.765.663,33 1.886.735,02 1.826.343,00 2.034.301,00 2.136.823,10 2.213.062,81 2.259.034,58 2.433.857,21 2.634.238,50 2.611.329,88 2.867.399,23 2.637.264,67 2.749.119,42 3.140.197,34 2.225.160,21 2.461.787,07 2.480.949,32 2.349.571,02 2.439.549,85 2.617.158,27 2.768.528,12 2.812.941,12 2.727.703,48 3.360.851,07 0,00 0,00 0,00 585.798,04 501.511,85 0,00 312.651,58 0,00 389.456,92 115.417,06 88.337,11 248.724,26 221.914,74 501.511,85 306.823,19 5.828,39 213.780,47 175.676,45 368.040,98 220.653,73 88.337,11 248.724,26 221.914,74 -84.286,19 -194.688,66 5.828,39 -98.871,11 175.676,45 -21.415,94 105.236,67

Jaarverslag 2014

13


VASTSTELLINGEN STUURBORD 1. Eigen activiteiten -

-

Nooit eerder verkochten we zoveel filmtickets. 2014 was op het één na beste van de afgelopen 10 jaren m.b.t. de verkoop van podiumtickets en tickets voor educatieve activiteiten. Tevens het op één na beste jaar van de afgelopen 10 jaar qua aantal bezoekers van tentoonstellingen. Met dank aan het Cartoonfestival dat meer dan 80.000 mensen wist te charmeren. Tegelijk merken we voor het eerst een lichte achteruitgang in het aantal deelnemers aan Vakantieplus (V+) Op den duur valt het niet meer op, maar meer dan 14.000 deelnemers aan onze schoolprogrammering blijft een indrukwekkende bevestiging van een duidelijke beleidskeuze. Voor de rest bleef het totaal aanbod (het aantal aangeboden activiteiten) vergelijkbaar.

2. Receptief (het Cultuurcentrum ter beschikking gesteld aan derden) -

Nooit voorheen zoveel podiumvoorstellingen en ontmoetingsactiviteiten (1838!!) in onze gebouwen door het middenveld en andere organisatoren. Voor het eerst amper tentoonstellingen door anderen georganiseerd binnen onze muren.

3. Infrastructuur -

-

Logischer wijze volgend op de vaststelling dat nooit voorheen zoveel andere organisatoren ons podium gebruikten (en we zelf ongeveer evenveel als voorgaande jaren organiseerden) resulteert in een onwaarschijnlijk cijfer van 345 dagen in 2014 waarop onze schouwburg voor minstens 1 activiteit per dag werd gebruikt. Eveneens een topbezetting voor onze vergaderlokalen. Dank aan alle zaalwachters, poetsdames, administratieve medewerkers en technici die hiervoor het onzichtbare werk leveren… Op 1 dag na drukste gebruik van de danszaal 100 in 10 jaar tijd.

4. Personeel -

Het aantal personeelsleden lijkt in stijgende lijn, maar dit is schijn. De stijging met 6 eenheden tegenover 2016 heeft immers alles te maken met het aantal jobstudenten en deeltijdse werknemers die in 2014 verschillende contracten dienden af te sluiten.

5. Budget -

Volgend op de goede ticketverkoop en het stijgend aantal verhuringen boekten we in 2014 het hoogste cijfer qua inkomsten van de afgelopen 10 jaar. Tevens een positief jaarresultaat. Jaarverslag 2014

14


8 Hoofdstuk 4 – Herkomst ticketkopers HERKOMST TICKETKOPERS buiten regio regio FR LUX Brugge Brugge NL % % % % % 0,00 3,11 26,22 6,52 64,15 0,00 2,31 16,92 26,92 53,85 0,02 2,30 14,72 17,80 65,16 0,00 7,98 5,02 7,01 79,99 0,00 2,84 9,50 14,87 72,71 0,00 0,00 6,95 6,29 86,75 0,00 0,68 12,93 1,36 85,03 0,00 0,00 28,02 10,51 61,48 0,07 2,32 10,75 12,40 74,46 0,00 2,12 71,73 4,95 21,20 0,03 8,83 9,21 13,19 68,68 0,19 8,38 13,75 19,02 58,57 GEMIDDELDE PERCENTAGE buiten regio regio FR LUX Brugge Brugge NL KH 0,03 3,41 18,81 11,74 66,00

buiten KH regio regio KH Brugge Brugge NL LUX FR UK totaal % Activiteit 675 177 21 44 433 Klassiek Leeft 130 22 3 35 70 Familievoorstellingen 4308 634 99 1 767 2807 Podiumvoorstellingen 3108 156 248 218 2486 Film 1231 1 117 35 183 895 Gastvoorstellingen 302 21 19 262 11/7 + Cultuurgala 147 19 1 2 125 Zondagbabbels/Onder ons 771 216 81 474 Zomerlezingen 1339 144 31 1 166 997 Zondagconcerten + dansnamiddagen 283 203 6 14 60 Cartoon: essentie + symposium Fotofestival 294 282 1 1 1 3193 421 2193 ROER 1062 146 89 2 1 202 622 Vrij Atelier totaal 16549

KH = 8300 en 8301 regio Brugge = alles tussen 8000 en 8399 behalve 8300 en 8301 buiten regio Brugge = alles voor 8000 en na 8399

Jaarverslag 2014

UK % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,09

UK 0,02

0,00

15


HERKOMST TICKETKOPERS We gingen voor een 14-tal vormen van activiteit waarvoor we tickets verkopen (en dus de herkomst van de ticketkoper kunnen traceren) na hoe de spreiding van het publiek er eigenlijk uitziet. U vindt het overzicht in bijgevoegde tabel. Wat valt alvast op? -

Globaal gezien woont 2/3 van de ticketkopers in Knokke-Heist, 12 % in de dichte regio en 22% komt van verder.

-

Er zijn grote verschillen naargelang de activiteit. De 11-juli-viering, het Cultuurgala en de Zondagbabbels trekken vooral een lokaal publiek aan. De randanimatie van vorig Cartoonfestival wordt dan weer door meer dan 75% niet-KnokkeHeistenaars bezocht.

-

Verder ook verwonderlijke cijfers voor de Familievoorstellingen (ongeveer de helft van de deelnemers komt van buiten onze gemeente) en het aanbod van Vrij Atelier met 40% deelnemers van buiten de gemeente. Een vierde (14%) van de ticketkopers komt zelfs van verder dan de dichte regio. Is Vrij Atelier een eerste stap in het ‘integratieproces’ vooraleer een tweede verblijver een definitieve inwoner van Knokke-Heist wordt? Verder te onderzoeken.

-

Ook de Zomerlezingen bereiken ongeveer 40% niet-Knokke-Heistenaars. Dit is echter minder opvallend aangezien dit product communicatief ook duidelijk toeristisch wordt gepromoot.

-

Daarentegen wel weer opvallend is de vaststelling dat 1 op 4 ticketkopers voor de Zondagconcerten en Dansnamiddagen, beiden producten binnen de seniorenprogrammering, niet in Knokke-Heist woonachtig zijn. De veronderstelling leefde immers dat bij uitstek de seniorenprogrammering een integraal lokaal doelpubliek had…

-

Over het aandeel Nederlanders kunnen we kort zijn: dit is marginaal (gemiddeld 3%). Wel een opvallend grotere aanwezigheid (8%) voor Film, ROER en Vrij Atelier.

Conclusie: In welke mate het aanbod van het Cultuurcentrum een eerder lokaal dan wel bovenlokaal publiek bereikt hangt vooral af van het doel(publiek) waarvoor het product in de markt wordt gezet. De familievoorstellingen en toch ook de seniorenprogrammering scoren binnen deze trend eerder uitzonderlijk. Te onderzoeken wat hiervan de achterliggende redenen zijn en afwachten hoe de volgende jaren evolueren.

Jaarverslag 2014

16


9 Hoofdstuk 5 - Fiches 9.1 C.7.1.Actieve cultuurspreiding en –toeleiding C.7.1.1. Podiumaanbod C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat Fiche 1 cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.1. Het Cultuurcentrum realiseert een breed, toegankelijk en kwalitatief podiumaanbod … dit houdt ondermeer in Realiseren van een podiumkunstenprogrammering van minstens 75 voorstellingen per seizoen en met oog voor variatie en klemtoon op theater en humor Team podiumkunsten Promomateriaal / foto De programmering bouwde verder op de traditie om steeds te streven naar een divers aanbod van kwaliteitsvolle voorstellingen. Mét een klemtoon op theater en humor. Tevens voegen we zachtjesaan een nieuwe klemtoon toe: Belgische muzikale artiesten die kwaliteit brengen en een breed publiek aanspreken proberen we Inspanningen voorzichtig meer dan vroeger op ons podium te krijgen. 2014 Promotioneel wordt er veel korter op de bal gespeeld dankzij gerichter gebruik van de sociale media. We proberen om van het communicatieverhaal een geoliede machine te maken maar de eerlijkheid gebiedt om te stellen dat we op dit vlak nog een flinke weg moeten lopen. Maar de eerste positieve stappen worden gezet… . Ook deze vragen veel inspanning met niet altijd de te verwachten return. Plan, do, act, check…. Met een 20.500 bezoekers klokken we 2014 af. Dit zijn er 2658 meer dan in Resultaten 2013. 2014 is dan ook een goed podiumjaar geweest. Het publiek lijkt gemakkelijk de weg naar ons te vinden. We hebben enerzijds een vast publiek, maar anderzijds blijken we tevens geen drempels op te werpen voor een nieuw publiek. Tenminste, zo voelen we het aan. De komende jaren zouden we Evaluatie immers graag ons publiek nog beter willen leren kennen via gerichter onderzoek van de data waarover we beschikken. Hoe beter we het profiel van onze klanten kennen, hoe beter we hen kunnen verzorgen. We bouwen verder op de stevige en degelijk gebleken fundamenten. Belgische muzikale artiesten worden tegelijk duidelijker in de programmering opgenomen. Alsook een aantal filosofisch getinte voorstellingen met rasacteurs. We stappen vanaf seizoen 2015-2016 over naar 2 ipv 3 prijsgroepen. De middelste prijsgroep (€ 1 goedkoper dan de volle prijs na voorlegging van bepaalde kortingskaarten) verdwijnt. Volle prijs en Uitpasprijs blijven over. Dit zou de Uitpasverkoop moeten stimuleren en hopelijk dan ook de stap naar meer Planning 2015 cultuurparticipatie. De publiekswerking en omkadering werken we verder uit. De bezoeker digitaal nog meer voorbereiden of info bezorgen omtrent de te bezoeken voorstelling. De visuele aantrekkelijkheid van de inkomhal vergroten. In de programmatie wordt indien mogelijk linken gelegd met ander diensten, cursussen, auteurs, dKA, bibliotheek,… Dit kan een meerwaarde betekenen naar product en doelgroep. Dit zorgt eveneens voor een verruiming en verbreding van de beleefde cultuurparticipatie. Zie pagina 159-160 podiumvoorstellingen Bijlages Zie pagina 163-165 gegevensregistratie podiumkunsten Jaarverslag 2014

17


Fiche 2

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.1. Het Cultuurcentrum realiseert een breed, toegankelijk en kwalitatief podiumaanbod ‌ dit houdt ondermeer in Realiseren van een cinefiele filmprogrammering met minstens 60 voorstellingen per seizoen Team podiumkunsten

Promomateriaal / foto

In 2013 kende de film een dipje. Minder tickets en een programmering die onvoldoende kon overtuigen. We voelden in 2013 ondermeer de snelle repercusies Inspanningen die de digitalisering in de filmwereld veroorzaakte. 2014 2014 bracht opnieuw stabiliteit ĂŠn vooruitgang. Klimmende publiekscijfers en een publiek dat zich zichtbaar weer thuis voelt bij de getoonde, cinefiele films. Het bezoek aan de maandagfilm gaat weer in stijgende lijn. We verkochten in 2014 1111 tickets meer dan in het jaar ervoor. We vonden m.a.w. voorlopig opnieuw onze Resultaten plaats in het sterk veranderende filmlandschap, maar zijn ons er terdege van bewust dat we mee in de digitalisering moeten investeren om ook op langere termijn een relevant aanbod te kunnen aanbieden. Door zelf de programmering terug in handen te nemen, slagen we er blijkbaar opnieuw beter in om ons publiek te bieden waarnaar het op zoek is. Gevolgs is een Evaluatie vrij vast publiek die zich vaak blindelings in onze zeteltjes nestelt om verwonderd te worden door de magie van het beeld en het verhaal. We behouden de klemtonen en proberen daarbij ook de Belgische film prominent in ons aanbod op te nemen. Altijd met kwaliteit voorop. Tevens trachten we nog iets meer dan vroeger een antwoord te bieden op de vraag naar nu en dan een Planning 2015 humoristische film van een kwalitatief hoog niveau. Tot slot starten we in 2015 het dossier dat moet leiden tot de aankoop van een digitale projector. Bijlages Zie pagina 161 film

Jaarverslag 2014

18


Fiche 3

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.1. Het Cultuurcentrum realiseert een breed, toegankelijk en kwalitatief podiumaanbod … dit houdt ondermeer in Realiseren van een jaarlijks kunstenfestival in de winterperiode Team podiumkunsten

Promomateriaal / foto

De programmering werd nog meer uitgebreid. De mix van ontluikend, professioneel talent, lokale ‘springers’ én een publiekstrekker zorgde in 2014 voor een massa volk en Inspanningen sfeer. De unieke vormgeving en de programmering zorgen voor een gezellig en 2014 spannend buiten de lijntjes kleuren. Nagt weet met deze formule jaar na jaar meer mensen te charmeren. De doelstelling om een avontuurlijk publiek te bereiken los van leeftijd is dit jaar weer Resultaten zeer zeker geslaagd. Nagt kreeg maar liefst 500 bezoekers. Een nieuw topcijfer. Nagt is een zeer goed en uniek product. De combinatie van professionele en semiprofessionele artiesten maakt er een uniek festival van. Op een ongedwongen manier komen een vast publiek en nieuwe nieuwsgierigen in contact met vormen van cultuur die men anders wellicht niet zou opzoeken. Ook de periode, midden in de winter, zorgt voor een bijkomende aantrekkingskracht. We merken overigens dat voor velen Nagt een zeker reüniegevoel oproept: ‘laat ons op Nagt afspreken, dan is die Evaluatie lange, donkere winter doorbroken’. Ook zo wordt Nagt voor velen een jaarlijkse – to do. Nagt zorgt zeker ook voor zuurstof en betere banden tussen het personeel. Dit is een collectieve prestatie waarbij personeelsleden uit alle geledingen van het huis hun enthousiast steentje bijdragen. Of de Nagt-bezoeker uiteindelijk ook doorgroeit tot een reguliere bezoeker van het CC kunnen we niet weten. Maar wel hopen… We bouwen verder op dit elan. De samenwerking met verschillende diensten wordt nog verder uitgebouwd. deKunstAcademie, beeldende kunst, ’t Verzet, vrijplaatsen… Nagt begint echt iets te worden om niet te missen tijdens de wintermaanden en dit is leuk om te ervaren. Er zal verder bekeken worden om nog meer locaties in het gebouw Planning om te vormen tot speelplekken. Kleine randactiviteiten worden nog verder 2015 uitgebouwd om alsook de luie bezoeker op één of ander manier cultuur in al zijn vormen te laten beleven. Op het festival is het belangrijk om korte en krachtige acts te laten zien. De gezellige sfeer, drank, vrienden en de overprikkeling van cultuur zorgen voor kortere, maar misschien wel minstens even intense momenten van concentratie. Zie pagina 159 podiumvoorstellingen Bijlages

Jaarverslag 2014

19


Fiche 4 podium

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.1. Het Cultuurcentrum realiseert een breed, toegankelijk en kwalitatief podiumaanbod … dit houdt ondermeer in Realiseren van een aanbod ‘authentieke’ muziek op bijzondere locaties Team podiumkunsten

Promomateriaal / foto

De reeks Klassiek Leeft, georganiseerd in de pittoreske kerkjes van Knokke-Heist, kende een topjaar. We bereikten in 2014 meer even 2130 bezoekers. Dit zijn er 723 meer dan het jaar voordien. Klassiek leeft heeft hiermee infrastructuurgewijs zijn maximum bereikt. De keuze om een curator in te schakelen (Liebrecht Vanbeckevoort Inspanningen voor Klassiek Leeft Meesterlijk) werpt zeker zijn vruchten af. Klassiek leeft kende al 2014 een stevige aandacht, maar door de naam van iemand als Vanbeckevoort aan het product te koppelen, vinden merkelijk nog meer geïnteresseerden de weg naar de optredens. Het laatste concert in de zomer van 2014 werd (voor het eerst) afgesloten met een drink. De meeste concerten bereikten hun maximum qua publieksbezetting. De reacties over de concerten waren unaniem lovend. Resultaten Ook de concertbussen naar het Concertgebouw van Brugge konden opnieuw op veel bijval rekenen. De mensen zijn zeer tevreden authentieke genres te beleven op deze bijzondere locaties in Knokke-Heist. De publieksbegeleiding (inleidende teksten, overzicht van Evaluatie het programma, de drink, …) werden erg geapprecieerd. De naamsbekendheid van de curator zorgt ontegensprekelijk voor een bijkomende aantrekkingskracht. Verder op in te zetten. Klassiek leeft gaat intensiever op het ingeslagen pad door. We verdubbelen het aantal curatoren: Liebrecht Vanbeckevoort programmeert ‘Meesterlijk’ en Jos Van Immerseel ‘Vurig’. De laatste voorstelling van elke reeks sluiten we telkens af met een drink. Er zal nog meer zorg besteed worden aan communicatie en publiekswerking Planning 2015 door de programmaboekjes per concert nog meer ‘à point’ te maken. Er komt een publiciteitsbrochure uit voor Vurig en ook eentje voor Meesterlijk. Tevens onderzoeken we de opportuniteiten voor een Klassiek Leeft in de Kerstvakantie. Zie pagina 162 Klassiek Leeft Bijlages

Jaarverslag 2014

20


Fiche 4 openlucht

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.1. Het Cultuurcentrum realiseert een breed, toegankelijk en kwalitatief podiumaanbod … dit houdt ondermeer in Realiseren van een aanbod ‘authentieke’ muziek op bijzondere locaties Team openluchtanimatie

Promomateriaal / foto

Inspanningen Omdat de vorige locatie (Boerenhof) te weinig publiek trok werd geopteerd om te 2014 verhuizen naar de ligweide aan het zwembad De Raan, tegenaan de Zeedijk. Resultaten Wellicht mede door het slechte weer bleek ook deze locatie niet aanlokkelijk genoeg. Evaluatie Er was veel te weinig publiek in vergelijking met de ingezette middelen. Planning We moeten na al die jaren toegeven dat het item “Wereldmuziek” ons publiek 2015 wellicht niet echt begeestert. We bekijken met de collega’s van Erfgoed hoe we ‘authentieke’ muziek in 2015 in openlucht vorm geven Bijlages Zie pagina Wereldmuziek

Jaarverslag 2014

21


Fiche 5

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.1. Het Cultuurcentrum realiseert een breed, toegankelijk en kwalitatief podiumaanbod ‌ dit houdt ondermeer in Realiseren van een aanbod overdag voor families met klemtoon op theater, dans, circus en film en familie-vriendelijke accenten in de avondprogrammering Team podiumkunsten

Promomateriaal / foto

De familieprogrammering wordt opgebouwd rond vaste waarden en kwalitatief nieuwe gezelschappen en dit op verschillende manieren. Zo werden er in 2014 ook locatievoorstellingen aangeboden in het bos. Het verhoogt de beleving. Cultuur is zeer divers en dit willen we dan ook van jongs af aan meegeven. Het hoeft zich niet Inspanningen per definitie af te spelen in een zaal. De leuke omkadering En+ na de voorstelling 2014 zorgde telkens voor een actieve uitwerking van de net geziene voorstelling. Ook promotioneel zijn heel wat inspanningen geleverd. Naast de familiebrochure worden ook voor elke vakantie de scholen bedeeld met extra flyers omtrent de komende kinderactiviteiten. De resultaten zijn er. Familie scoorde in 2014 zeer goed. Een stijging van 480 tickets Resultaten tegenover 2013. De familievoorstellingen liepen in 2014 zeer goed. Ook de vroege avondvoorstelling Evaluatie voor jongeren (vaak circus) wordt ook zeer gewaardeerd door het familiepubliek. De opkomst kan daar nog beter maar we merken toch dat die in stijgende lijn gaat. Het is niet altijd evident om families te bereiken. Het is onze rotsvaste overtuiging dat het deugd hebben van cultuur of via school en/of via thuis ingelepeld wordt. Er is voldoende commercieel aanbod om de kroost te vermaken. We menen echter dat wij samen met de scholen en families een verrijkende programmering kunnen bij Planning aanvullen. Theater en film om vingers en duimen bij af te likken voor jong en oud. 2015 Omdat kleinere producties niet per definitie, maar toch zeer vaak, fijnere boodschappen doorgeven. Ook voor dit aanbod moeten we verder in te zetten op een beter zicht op het profiel en de wensen van ons (potentieel) publiek. Zie pagina 159 podiumvoorstellingen Bijlages

Jaarverslag 2014

22


Fiche 6

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.1. Het Cultuurcentrum realiseert een breed, toegankelijk en kwalitatief podiumaanbod … dit houdt ondermeer in Minstens 10% van het aanbod bestaat uit gezelschappen die door de Vlaamse overheid worden gesubsidieerd of ondersteund en waarmee het CC een wisselwerking uitbouwt Team podiumkunsten

Promomateriaal / foto

Enerzijds bieden we eigenzinnige voorstellingen aan van jonge makers van zowel eigen bodem als van buiten Knokke-Heist. Sinds 3 seizoenen brengen we 1 à 2 voorstellingen uit het ‘Circuit X’-parcours. ‘Circuit X’ is een kwaliteitslabel en staat aldus voor voorstellingen van jonge makers die geselecteerd worden door de jury van het Theaterfestival. De cultuurcentra als cultuurspreiders bij uitstek zijn hiervoor de Inspanningen geschikte partners. Anderzijds selecteren we uit het Bijzonder Cultuuraanbod ook 1 of 2014 enkele voorstellingen. Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid dat cultuurspreiding wil bevorderen via een selectiebank van programma’s van diverse gezelschappen en artiesten. Erkende organisatoren kunnen een aanvraag indienen voor een financiële tussenkomst bij het boeken van een programma uit het aanbod. Deze tegemoetkoming varieert tussen een derde en drie vierde van de uitkoopsom. Het blijkt evenwel niet evident om dit ‘nieuwe’ publiek ook daadwerkelijk te vinden en de zaal in te krijgen. Toch blijven we geloven in de waarde en de kwaliteit van Circuit X. Blijven we ook geloven in de noodzaak om als gesubsidieerde instelling ruimte te maken voor talent dat nog aan het begin van hun carrière staat, maar het al verdiend om gezien te worden. Spelen om verder te groeien. Resultaten Een dankbare gelegenheid om jonge kunstenaars deze kans te geven, is ons kunstenfestival Nagt. Frappant om vast te stellen dat het daar wèl telkens lukt om de zaal voor een onbekende naam gevuld te krijgen. En om het publiek veelal enthousiast te krijgen. Alleen al hierom blijft Nagt één van onze oogappels… We volgen enkele boeiende gezelschappen, theaterhuizen en acteurs en herprogrammeren die dan consequent. Meestal leidt dit tot een gestage Evaluatie publieksopbouw en –dus- tot een publiek dat hen voortaan ook apprecieert en volgt. Programmering die tot gerichte publieksopbouw leidt. We houden ons aan onze overtuigingen: enerzijds volgen we te onbekend talent in hun Planning ontwikkeling richting groter publiek, anderzijds blijven we onze nieuwsgierigheid 2015 scherp houden en spotten we beloftevolle nieuwelingen om die vervolgens (gedoseerd) te programmeren.

Jaarverslag 2014

23


C.7.1.2. Kleuter-, lagere en middelbare scholen Fiche 7

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.2. Het Cultuurcentrum investeert in een groot, kwalitatief aanbod voor zowel kleuterscholen, lagere als middelbare scholen … dit houdt ondermeer in Realiseren van een gemeenschappelijk, breed en kwalitatief podium- en filmaanbod zodat elke graad kan kiezen uit 3 à 4 voorstellen Team schoolprogrammering

Promomateriaal / foto

Inspanningen Voor de schoolvoorstellingen en de films werd er dit jaar de klemtoon gelegd op 2014 thematisch gerichte programmering (voorstellingen en films) naar de herdenking van WOI vooral voor het secundair en 3e graad basis. En dit zowel in de voorstellingen als in de film. Resultaten Het aangeboden programma wordt nog steeds door onze klanten (scholen uit gemeente en regio) gesmaakt en resulteerde dan ook in 2014 met 9.126 deelnames. Desondanks we in 2014 hadden besloten om de activiteiten te minderen om financiële redenen, wat ons bracht op 49 activiteiten (11 minder dan in 2013). Voor de film hadden we in 2014 een 17 filmvertoningen met het totaal een 3.385 toeschouwers. Bijna een verdubbeling met de cijfers van vorig jaar. Voorzichtigheid blijft echter geboden bij de interpretatie. Deze cijfers geven een vertekend beeld omdat die geteld worden per kalenderjaar terwijl voor deze programmering eigenlijk per schooljaar zou moeten gebeuren. Vorig jaar 11 films met 1.808 toeschouwers. Evaluatie Desondanks we het aantal voorstellingen verminderden (19% minder activiteiten), haalden we toch een hoog deelnamecijfer in vergelijking met vorig jaar (9.742 deelnames). Op basis van de reacties van leerkrachten en directies concluderen we dat we inhoudelijk op het juiste spoor zitten. Zowel het onderwijzend personeel als de leerlingen bleken immers uitermate tevreden.

Planning 2015

Bijlages

Goede voorbereiding, groot naslagwerk en zorgzaamheid ligt hier aan de basis van dit resultaat. Voor het schooljaar 2015-2016 wensen de scholen geen aandacht meer te geven aan de WOI. Ze willen hier wel op terug komen op de herdenking van het einde van WOI. En zoals alle jaren blijft de programmatie een variatie aan poppen-muziek- en teksttheater, alsook aandacht voor dans. Voor de 1e maal een onemanshow voor het secundair en een voorstelling op vraag van het secundair in het kader van de eindtermen. Zie pagina 166-168 schoolprogrammering Zie pagina 169-172 gegevensregistratie schoolprogrammering Jaarverslag 2014

24


Fiche 8

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.2. Het Cultuurcentrum investeert in een groot, kwalitatief aanbod voor zowel kleuterscholen, lagere als middelbare scholen … dit houdt ondermeer in Coördineren, bundelen en communiceren van het scholenaanbod dat in de gemeente te beleven is Team schoolprogrammering

Promomateriaal / foto

Inspanningen Betreft de bundeling van het aanbod hebben de scholen lovende kritieken voor 2014 het mooie overzicht dat men vindt in de brochure. Het gecoördineerd systeem vindt stilaan ingang bij de collega-diensten. We kunnen dan ook spreken van een vlotte en regelmatige communicatie met de coördinator schoolprogrammatie. Interessant gevolg is bijvoorbeeld het overzicht van het gezamenlijk aanbod per schooljaar. Programmatoren krijgen op deze manier op elkaars aanbod en bieden niet langer een ‘concurrerend aanbod’ aan. Wel merken we meer en meer complementair aanbod.

Resultaten

Evaluatie Planning 2015

Omdat de coördinator schoolprogrammering op de hoogte is en blijft van het reilen en zeilen binnen programmaring en daarnaast de coördinatie op zich neemt van het flankerend onderwijsbeleid, speelt zich een zeer efficiënte intermediërende rol tussen aanbieders en scholen. Bijkomend voordeel is daarbij dat directies met gelijk welke vraag zich maar tot 1 persoon moeten richten. 1. De mooie uitgave van de schoolbrochure 2. Het jaarlijks overzicht van alle aanbod 3. De coördinator rol die steeds meer vanzelfsprekend is voor zowel collega’s, scholen als collega-diensten en andere actoren binnen het gemeentebestuur. 4. De hulp die geboden wordt door de coördinator aan de scholen wat betreft Flankerend onderwijsbeleid. Directies en leerkrachten zijn zeer tevreden met dit gecoördineerd systeem en het resultaat dat zichtbaar is via de schoolbrochure Knokke-Heist. De brochure scholenaanbod Knokke-Heist nog meer als instrument vol informatie ingeburgerd krijgen om als wegwijs gedurende het hele schooljaar te benutten en niet enkel in het begin van het schooljaar.

Jaarverslag 2014

25


Fiche 9

Promomateriaal / foto Inspanningen 2014 Planning 2015

Fiche 10

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.2. Het Cultuurcentrum investeert in een groot, kwalitatief aanbod voor zowel kleuterscholen, lagere als middelbare scholen … dit houdt ondermeer in Beantwoorden en indien mogelijk realiseren van cultuur-educatieve ‘op maat’vragen door scholen Team schoolprogrammering Niet van toepassing

In 2014 waren er geen aanvragen van scholen voor een cultuur-educatief programma bij vzw ROER. Bij vzw ROER blijft de mogelijkheid om een cultuur-educatief programma aan te vragen.

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.2. Het Cultuurcentrum investeert in een groot, kwalitatief aanbod voor zowel kleuterscholen, lagere als middelbare scholen … dit houdt ondermeer in Experimenteren met andere vormen van ‘schools’ participeren en bestendigen indien succesvol Team schoolprogrammering

Promomateriaal / foto

Inspanningen Vanuit schoolprogrammering wordt steeds uitgekeken naar “mogelijke 2014 cultuureducatieve projecten of activiteiten” die een meerwaarde kunnen betekenen voor de scholen. Zo is het idee gegroeid om met designer Roel Vandebeek en Marc Millisen een designconcept in de lessen “Houtbewerking” van OLVTD campus Zeebrugge te integreren. Doel is om de leerlingen meer aandacht voor het belang van design bij te brengen. Dit in functie van hun vorming en afstuderen. Resultaten Er is contact geweest op 19 januari met designer Roel Vandebeek en compagnon Marc Millisen van het Design Project in scholen enerzijds, en anderzijds met de directies van OLVTD campus Zeebrugge. Het doel zou zijn om dit project te integreren in de lessen “Houtbewerking van het 6e jaar”. Evaluatie OLVTD campus Zeebrugge is nog in beraad om in te stappen in dit geïntegreerd Design project. Indien men voldoende financiële middelen vindt, stapt men in vanaf september 2015. Planning Alert blijven voor potentiële projecten en activiteiten en /of aanvragen van 2015 scholen. En daarbij de scholen bijstaan in het zoeken naar mogelijke invullingen. Jaarverslag 2014

26


Fiche 11

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.2. Het Cultuurcentrum investeert in een groot, kwalitatief aanbod voor zowel kleuterscholen, lagere als middelbare scholen … dit houdt ondermeer in Zorgen voor de creatie en presentatie van educatieve pakketten voor scholen omtrent bijzondere tentoonstellingen in het CC Team schoolprogrammering

Promomateriaal / foto

Inspanningen In 2014 hadden we een scholenpakket bij het Cartoonfestival “Iedereen gen-iaal” 2014 gedurende 14 dagen in het begin van het schooljaar. Dit bestond uit een keuze van rondleiding van 1 uur door een aspirant professor van de KUL en/of een workshop van 1 uur Cartoontekenen. Resultaten Enkele basisscholen uit de gemeente hebben deelgenomen aan dit scholenpakket met in totaal 6 klassen met 155 deelnemers. Ook het secundair heeft deelgenomen, maar enkel met een rondleiding. In totaal waren er 16 klassen met 601 deelnemers die de rondleiding hebben gevolgd. Evaluatie Voor een 1e maal werd een scholenpakket aangeboden bij het Cartoonfestival. Dit bleek toch wel wat belangstelling te wekken dankzij het educatief interessante thema (DNA). De periode (slechts de eerste 14 dagen van september) bleek echter te kort om echt ideaal te zijn voor de scholen. Planning Brainstorming wat mogelijks kan worden aangeboden bij het volgende 2015 Cartoonfestival.

Jaarverslag 2014

27


Fiche 12

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.2. Het Cultuurcentrum investeert in een groot, kwalitatief aanbod voor zowel kleuterscholen, lagere als middelbare scholen … dit houdt ondermeer in Halfjaarlijks overleg met de secundaire scholen uit Knokke-Heist zodat op regelmatige basis cultuur op school wordt aangepakt en besproken Team schoolprogrammering Inspanningen Per schooljaar is er een overleg met de directies en de cultuurcoördinatoren van 2014 het basis en secundair onderwijs voor wat betreft cultuureducatie van het Cultuurcentrum. Directies kunnen er aangeven wat hun wensen zijn zodat de programmator hiermee rekening kan houden. Klemtoon blijft duidelijk liggen op ‘echte’ cultuureducatie. Vragen naar voorstellingen, films, e.d. die in eerste instantie een boodschap omtrent preventie of een andere thematiek moeten dienen, worden doorgespeeld aan andere diensten zoals Jeugdpreventie.

Resultaten

Evaluatie

Planning 2015

Tevens wordt op het einde van elk schooljaar een gezamenlijk overleg gehouden met alle diensten met een scholenaanbod, de directies en de leerkrachten. Het aanbod voor volgend schooljaar wordt er voorgesteld en besproken. Alle basis en secundaire scholen van onze gemeente waren op het gezamenlijk overleg vertegenwoordigd. Echter wat betreft de scholen uit de regio komen steeds minder scholen naar dit overleg. De directies hebben steeds minder tijd om zich vrij te maken voor externe vergaderingen en verplaatsingen wat zeer merkbaar is in hun tijdinvestering in deze vergadering. Ze komen ofwel te laat of zijn vroeger weg. Ook de vertegenwoordiging van leerkrachten is minimaal. Het aanbod is daarbij ook nog eens zeer groot waardoor de vergadering veel tijd in beslag neemt. De vorm van het gezamenlijk overleg van alle diensten herbekijken naar andere vorm van overleg.

Jaarverslag 2014

28


Fiche 13

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.2. Het Cultuurcentrum investeert in een groot, kwalitatief aanbod voor zowel kleuterscholen, lagere als middelbare scholen … dit houdt ondermeer in Toepassen 1€ tarief/per kind/per schoolvoorstelling zodat financiële beperking geen belemmering kan zijn tot deelname Team schoolprogrammering

Promomateriaal / foto

Inspanningen Nog steeds bedraagt het tarief voor deelname aan voorstellingen en films 2014 1euro/leerling. Hierdoor genereren we natuurlijk verhoudingsgewijs weinig inkomsten met de schoolprogrammering. Voldoende studies wezen ondertussen uit dat cultuurparticipatie slechts door thuis en school duurzaam kan gestimuleerd worden. Met het principieel laag houden van de deelnamekost per leerling willen we dan ook vooral maximale kansen voor elk kind op deugddoende cultuurbeleving bewerkstelligen. Resultaten Nog steeds nemen alle scholen uit onze gemeente en een groot deel uit de regio, deel aan de schoolprogrammatie van het Cultuurcentrum Knokke-Heist. In totaal zijn dit 25 kleuter- en lagere scholen, 7 middelbare scholen. Het tarief speelt hierin ongetwijfeld een grote rol. Tegelijk merken we dat scholen meer en meer bevraagd worden om aan diverse andere activiteiten deel te nemen die bijdragen tot het behalen van de eindtermen. Binnen de beperkte tijd die ze voor externe activiteiten kunnen reserveren, moeten er dan ook keuzes gemaakt worden. We stellen vast dat de scholen over de vloer blijven komen, maar meer met mate dan vroeger. Evaluatie Hoe groter het aanbod van de schoolprogrammaring van het Cultuurcentrum aan 1euro tarief, hoe groter het totale kostenplaatje wordt aangezien er in verhouding weinig inkomsten kunnen gegenereerd worden. Dus hoe groter ons succes, hoe groter onze onkosten. Planning Voor elke graad wordt er 1 voorstelling minder geprogrammeerd, waardoor de 2015 gekoppelde bus-onkosten, catering en auteursrechten tevens verminderen. Daarnaast is er meer aandacht voor tarief voor klanten binnen de gemeente en klanten buiten de gemeente (cfr. Poëzieworkshops 1euro/5euro)

Jaarverslag 2014

29


Fiche 14

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.2. Het Cultuurcentrum investeert in een groot, kwalitatief aanbod voor zowel kleuterscholen,lagere als middelbare scholen … dit houdt ondermeer in Megavorming basisonderwijs, choose life vorming secundair onderwijs Team schoolprogrammering

Promomateriaal / foto

Inspanningen 2014

Resultaten

Evaluatie Planning 2015

- Educatief materiaal beschikbaar stellen - Sensibilisatie – en campagne materiaal verspreiden - Vormingen aanbieden - Ondersteunen studenten Educatief materiaal beschikbaar stellen: 1. Contactsleutels: 30 werkboekjes voor basisschool Westkapelle 2. Haai in de box: 2x uitgeleend 3. Lol zonder alcohol pakketten: 88 leerlingen en 6 leerkrachten vroegen projectboeken aan. LOL zonder alcohol is een educatief project voor leerkrachten 3de graad lager onderwijs om met leerlingen te werken rond alcohol. 4. Opvolgen supplementaire subsidie ‘gezondheidspreventie’ Vormingen aanbieden 1. Choose Life: OLVO Heist ikv preventieweek op 30/04/14. Totaal bereik van 39 leerlingen 2. Mad week: Maria Ter Duinen Zeebrugge op 17/11/2014. Vier klasgroepen met in totaal een bereik van 77 leerlingen. 3. Seksuele voorlichting: Relationele en seksuele voorlichting: De Kleine Dennen. Twee verschillende leefgroepen (oudste groep) op 15/05, (jongste groep) op 21/05. Totaal bereik van 12 personen. Zie fiche 83 Educatief materiaal - Haai in de box en werkboekjes contactsleutels ook via de bibliotheek promoten. - Blijvend de nieuwe pakketten opvolgen en voorstellen aan de scholen Vorming - Opnieuw organiseren van tienerbeurs Bestendiging werking

Jaarverslag 2014

30


C.7.1.3. Cultureel toeristische tentoonstellingen Fiche 15 Fotofestival

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.3. Het Cultuurcentrum realiseert toegankelijke en kwalitatieve cultuurtoeristische tentoonstellingen … dit houdt ondermeer in In het voorjaar, de zomer en de eindejaarsperiode een thema-tentoonstelling organiseren die de inwoner en de bezoeker bereikt Team beeldende kunsten

Promomateriaal / foto

Inspanningen Van 30 maart tot en met 9 juni 2014 kwam Knokke-Heist opnieuw in het teken van 2014 de hedendaagse fotografie te staan. Het Fotofestival 2014 bracht opnieuw een verzameling onderling sterk verschillende tentoonstellingen. In de spectaculaire en hoogkwalitatieve buitententoonstelling ‘Haute Africa’ gaven internationale topkunstenaars en fotografen een alternatieve blik op het hedendaagse Afrikaanse continent. Door middel van vaak verrassende foto’s op groot formaat en op uitgekiende locaties wist het menig bezoeker positief te verrassen. Met deze Haute Africa werd een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van een tweejaarlijkse cyclus van buitententoonstellingen die in 2012 startte. Door tweejaarlijks op indrukwekkende wijze de publieke ruimte te gebruiken als

Jaarverslag 2014

31


Resultaten

context voor hedendaagse fotografie doorbreken we de dreigende monotomie van het jaarlijkse Fotofestival. De tweede vernieuwing van het Fotofestival school in het opzet van de nieuwe tentoonstelling en dito concept ‘Unknown Masterpieces’. De curatoren Stephane Verheye en Freddy Van Vlaenderen werden aangezocht om het te onbekend talent te tonen. Een eigenzinnige selectie van landgenoten die sterk aan de weg aan het timmeren zijn, maar nog niet door tot de gevestigde orde wisten door te breken. Dringend te ontdekken talent, dus. Unknown Masterpieces is tevens een herwerking van de traditionele fotowedstrijd, die al meer dan 30 jaar bestond en waarvoor de twee curatoren steeds als jurylid dienst deden. Totaal aantal bezoekers: 8.942 bezoekers voor de tentoonstelling Unknown Masterpieces (voor Haute Africa was geen telling mogelijk) Aantal tentoonstellingsdagen: 72 dagen Gemiddeld aantal bezoekers per dag: 124 Opening: 600 deelnemers Zes gratis tentoonstellingen: Haute Africa, buitententoonstelling De hoofdtentoonstelling van het Fotofestival, Haute Africa, toonde het werk van talrijke internationale topfotografen, zoals Martin Parr, Wangechi Mutu, Zanele Muholi, Viviane Sassen, Yinka Shonibare,…… op diverse locaties in de publieke ruimte van Knokke-Heist. Niet alleen in de intieme sfeer van het Zoutekerkje, maar evengoed langs de zeedijk of in de duinen van het J. Stübbenpark waren mooie integraties met fotografisch werk te bezichtigen. Unknown Masterpieces toonde het werk van Julie Scheurweghs, Jef Paepen, Aaron Lapeire, Martine Laquiere, Dirk Janssens, Arno de Pooter, Veerle Scheppers, Jamie-Lee Sienes, Dieter Vanfraechem, Maroesjka Lavigne en Danny Van der Elst. Fotografen die qua compositie, impact, symboliek en kracht hedendaagse trendsetters zijn. De andere tentoonstellingen waren:  World Press Photo 2014  Photo View - Centrum voor Beeldexpressie  Lokale Foto- en Filmkring Knokke-Heist & Diagonaal  Pierre ‘KODAK’ Meyers

Evaluatie

Planning 2015

Voor Haute Africa was geen telling mogelijk maar gezien de locaties kwam menig inwoner, 2e verblijver en toerist in aanraking met de tentoonstelling. Haute Africa heeft gezorgd voor een confronterende kennismaking met de wereld van de ‘mode’ fotografie uit Afrika. Het toonde hoe creativiteit en identiteit ook voor het zwarte continent krachten zijn die de toekomst positief zullen kleuren. De top van de fotografie uit dit vakgebied zorgde voor parels van ontdekkingen in het IJzerpark, Rubensplein of de Dominicanenkerk. Unieke momenten. Er was tevens veel en positieve media-aandacht. Unknown Masterpieces nam een fijne start en toonde vooral dat er voldoende potentieel in het concept zit. Deze eerste editie voldeed echter nog niet 100%. Bij de volgende editie moet de selectie nog scherper om te vermijden dat ‘toch al gekend’ talent getoond wordt. Deze eerste editie maakte niettemin duidelijk dat er flinke interesse is voor dit project. Het Fotofestival in 2015 zal zich focussen op de lokale/regionale fotografie. Het is een overgangsjaar mede door aanpassingen aan het gebouw Scharpoord. Jaarverslag 2014

32


Fiche 15 Cartoonfestival

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.3. Het Cultuurcentrum realiseert toegankelijke en kwalitatieve cultuurtoeristische tentoonstellingen … dit houdt ondermeer in In het voorjaar, de zomer en de eindejaarsperiode een thema-tentoonstelling organiseren die de inwoner en de bezoeker bereikt Team beeldende kunsten

Promomateriaal / foto

Inspanningen Het uitgangspunt is een toegankelijk festival te organiseren rond de uitdagingen, 2014 de vooruitgang en de nonsens van humane genetica. Dit alles rijkelijk overgoten met een saus van pure cartoons en gemixt met de nodige humor uit het DNA van bekende cartoonisten. Het Cartoonfestival ging de uitdaging aan om een zeer moeilijk thema ‘Genetica’ te vertalen naar een toegankelijke tentoonstelling voor de hele familie.

Resultaten

Hiervoor is in 2010 de samenwerking opgestart tussen de KU Leuven en het Cartoonfestival. De KU Leuven zorgde voor de inhoudelijk correcte invulling van het thema. Aan ons om daar een publieksvriendelijke tentoonstelling uit te distilleren. Tentoonstellingspaviljoen op het strand ter hoogte van Casino Knokke Totaal aantal bezoekers: 80.322 Aantal tentoonstellingsdagen: 64 dagen Gemiddeld aantal bezoekers per dag: 1.255 Opening: 450 deelnemers Drie gratis te bezoeken tentoonstellingen - Iedereen Geniaal - PCB – PCE Jaarverslag 2014

33


-

Gouden Hoed

In totaal waren er meer dan 400 grappen en grollen. Een thematentoonstelling die een belevingswaarde had en zorgde voor een inhoudelijk sterke meerwaarde. Het aantal bezoekers ging omhoog naar 80.322.

Evaluatie

Planning 2015

Diverse omkaderingsactiviteiten, zie fiche 16. Het thema van dit jaar zorgde voor veel voorbereiding omtrent de inhoud. Het onbekende van de inhoud was een uitdaging voor de organisatie en de cartoonisten. Het uiteindelijke resultaat was uniek. Bij ons weten werd nog maar zelden een gezondheidsthema op deze wijze uitgewerkt. Naast de tentoonstellingen waren er ook veel spin offs die zorgden voor een festivalgevoel. Zo werd ondermeer een cataloog/boek uitgebracht over het thema waarin DNA op een wetenschappelijk-populariserende én met ondersteundende cartoons wordt uitgelegd. Diverse scholen bezochten het festival om meer te leren over het menselijk lichaam. Er was voor de eerste keer een Kinderuniversiteit aan zee en de volwassenen konden meer leren over de structuren van het lichaam tijdens ‘De Ochtend van de Essentie van Genetica’. Het Cartoonfestival heeft een vaste cultureel toeristische waarde in het zomerseizoen. Het is een all-weather faciliteit die in combinatie met de BMWlounge ervoor zorgt dat de site voor het Casino Knokke gedurende de hele zomer leeft en toegankelijk is voor een zeer breed publiek. We willen verder werken op de ingeslagen weg en hopen op een flink stuk van het publiek dat jaarlijks terugkomt.

Jaarverslag 2014

34


Fiche 15 Bouwwonderen

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.3. Het Cultuurcentrum realiseert toegankelijke en kwalitatieve cultuurtoeristische tentoonstellingen … dit houdt ondermeer in In het voorjaar, de zomer en de eindejaarperiode een thema-tentoonstelling organiseren die de inwoner en de bezoeker bereikt Team beeldende kunsten

Promomateriaal / foto

Inspanningen In deze derde editie van Horizon 8300 richt ‘Bouwwonderen in Knokke-Heist’ zich 2014 op twee speerpunten. Enerzijds dromen en denken over strategische locaties in de gemeente. Anderzijds heel concrete, eerder kleinschalige, projecten in realisatie in de kijker stellen. Resultaten Totaal aantal bezoekers: 11.766 Aantal tentoonstellingsdagen: 91 dagen Gemiddeld aantal bezoekers per dag: 129 Opening: meer dan 400 deelnemers Bouwwonderen in Knokke-Heist’ toonde 4 grote luiken: 1. De transformatie van twee strategische locaties in de deelgemeente Heist: het Maes- en Boerenboomplein (Jakob + MacFarlane) en de site Elizabetlaan/Heldenplein (Neutelings Riedijk Architects). 2. Een blik op de herdefiniëring van het gebied ten noorden van de dorpskern van Westkapelle en ten zuiden van de nieuwe ziekenhuiscampus. 3. De individuele woning met individuele opdrachtgever en architect. Een zestal privé-woonprojecten van onder andere Robbrecht en Daem architecten, Vincent Van Duysen en Christine Conix . 4. En als afsluiter toonden we de ecologische interventies in de gemeente binnen het kader van het project BeeOdivercity.

Evaluatie

Diverse partners hebben hun medewerking verleend om het idee van de interieurontwerpers Lieven Musschoot & Cas Moor werkelijkheid te laten worden. Een selecte groep van topbedrijven: Caradec, Zumi lighting, De Coene, de Zetel, Mosa tegels en Mona Visa zorgde voor de aankleding van de tentoonstellingsruimte. Het bezoekersaantal en de algemene communicatie was goed. De opkomst bij de omkaderingsactiviteiten was minder. De tentoonstelling werd niet als toeristisch product gecommuniceerd. Ook hier de vanzelfsprekende vaststelling dat een bezoek aan de tentoonstelling mét gids iinteressanter is dan zonder. Wel werd de video met toelichting door Jaarverslag 2014

35


bouwheer en architect over de privĂŠ-projecten zeer duidelijk gesmaakt. Het wist aldus de functie van een gids ten dele over te nemen. Lieven Musschoot (gekend interieurarchitect van ondermeer prestigieuze restaurants ĂŠn inwoner van Knokke-Heist) tekende de scenografie. Met een heel ander resultaat dan gewoonlijk. Het gaf een andere sfeer en functionaliteit aan de bovenruimte.

Planning 2015

Bijlages

Een effect van dergelijke tentoonstellingen is onmiskenbaar dat het aantal ingediende bezwaren door burgers veel lager is. Men heeft zich op voorhand een goed beeld kunnen vormen wat het project precies inhoudt. Het heeft er dan ook alle schijn van dat een dergelijke tentoonstelling zorgt voor een draagvlak onder de bevolking. Het is een goed platform om de mensen te informeren. Tweejaarlijkse cyclus aanhouden. Het is een belangrijke tentoonstelling voor mensen die een band hebben met Knokke-Heist zoals eigen inwoners, lokale middenstand, 2e verblijvers, investeerders, de immowereld en de professionele wereld op het gebied van architectuur en ruimtelijke ordening. Over 2 jaar zijn er diverse werken klaar of in uitvoering. Mogelijkheid om daarnaast ook de studie over het Metropolitaan kustlandschap te tonen. Zie pagina 173 beeldende kunsten Zie pagina 176-177

Jaarverslag 2014

36


Fiche 16/1

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.3. Het Cultuurcentrum realiseert toegankelijke en kwalitatieve cultuurtoeristische tentoonstellingen ‌ dit houdt ondermeer in Organiseren en verder profileren van het jaarlijkse cartoonfestival Team beeldende kunsten

Promomateriaal / foto

Inspanningen Organisatie van diverse educatieve omkaderingsactiviteiten bij het Cartoonfestival 2014 Iedereen GENiaal. Resultaten Zomerlezing: 180 deelnemers voor de lezing van Jean)-Jacques Cassiman, de essentie van Genetica Kinderuniversiteit Georganiseerd door de KU Leuven waar kinderen door middel van workshops meer leerde kennen over genetica of cartoons en de ouders ondertussen een lezing kregen. Er namen meer dan 60 ouders en 40 kindjes deel aan deze dag. De Kinderuniversiteit wordt jaarlijks georganiseerd in Leuven. De Essentie 3-tal lezingen van 20 minuten en aansluitend debat: 83 deelnemers Schoolprogrammatie In samenwerking met Rik De Jonghe is een educatief pakket uitgewerkt voor de scholen. Diverse scholen uit Knokke-Heist hebben het Cartoonfestival bezocht met of zonder rondleiding. Mobiele Cartoontentoonstelling Het succes van de tentoonstelling is zo groot dat er externe belangstelling is gekomen om de tentoonstelling te plaatsen. Hiervoor is door de curator een mobiele opstelling bedacht die overal heen kan reizen. Evaluatie De Essentie & Kinderuniversiteit verliepen goed en kenden een behoorlijke opkomst. Ze waren een meerwaarde voor het festival. Planning We bouwen verder op deze ervaringen en voorzien diverse toeleidende en 2015 omkaderende activiteiten in het kader van het Cartoonfestival 2015. Bijlages Zie pagina 175 Omkaderingsactiviteiten beeldende kunsten

Jaarverslag 2014

37


Fiche 16/2

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.3. Het Cultuurcentrum realiseert toegankelijke en kwalitatieve cultuurtoeristische tentoonstellingen ‌ dit houdt ondermeer in Organiseren en verder profileren van het jaarlijkse fotofestival Team beeldende kunsten

Promomateriaal / foto

Inspanningen Organisatie van diverse omkaderingsactiviteiten bij het fotofestival. 2014 Resultaten 1. Lezing Zanele Muholi (dominicanenkerk), opening Fotofestival 2. Lezing Martin Parr (schouwburg) opening Fotofestival Evaluatie De lezingen van Zanele Muholi, 240 deelnemers & Martin Parr, 397 deelnemers waren absolute voltreffers. Studenten van de fotografie-opleidingen van over het hele land zakten naar Knokke-Heist af om de lezingen bij te wonen en de opening tot een groot feest te maken. Planning In 2015 beperkte omkadering maar in 2016 eenzelfde formule als in 2014. 2015 Bijlages Zie pagina 172 beeldende kunsten

Jaarverslag 2014

38


Fiche 16/3

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.3. Het Cultuurcentrum realiseert toegankelijke en kwalitatieve cultuurtoeristische tentoonstellingen ‌ dit houdt ondermeer in Organiseren en verder profileren van het jaarlijkse eindejaarstentoonstelling Team beeldende kunsten

Promomateriaal / foto

Inspanningen Organisatie van diverse educatieve omkaderingsactiviteiten bij de 2014 eindejaartentoonstelling Resultaten Di. 18 nov. : Debat waar de relatie tussen de architect en de bouwheer belicht werd. Toparchitecten Paul Robbrecht en Vincent Van Duysen. Di. 25 nov. : Masterplan Westkapelle. Di. 2 dec. : Het nieuwe Maes- en Boereboomplein in Heist met Jakob+MacFarlane Architecten. Wo. 3 dec. : Bijenproject in Knokke-Heist. Wo. 7 jan. : Introductie op Interieurarchitecten Lieven Musschoot en Cas Moor, en diverse partners Caradec, Zumi lighting, De Coene, de Zetel, Mosa tegels en Mona Visa.

Evaluatie Planning 2015 Bijlages

Elke zondagochtend rondleidingen door de tentoonstelling. De omkaderingsactiviteiten brachten niet het verwachte aantal deelnemers op de been. Een betere communicatie is hier wenselijk. Omkaderingsactiviteiten behouden maar qua communicatie en aanpak beter richten naar specifieke doelgroepen. Zie pagina 173 beeldende kunsten Zie pagina 176-177 gegevensregistratie beeldende kunsten

Jaarverslag 2014

39


Fiche 17

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.3. Het Cultuurcentrum realiseert toegankelijke en kwalitatieve cultuurtoeristische tentoonstellingen … dit houdt ondermeer in Contracteren van curatoren en experts die de cultuur-toeristische tentoonstellingen op een hoger niveau tillen Team beeldende kunsten Inspanningen Aanstellen scenograaf voor de eindejaarstentoonstelling 2014 Vastleggen curatoren & experts voor de voorjaarstentoonstelling & eindejaarstentoonstelling. Resultaten Samenwerking met interieurarchitect Lieven Musschoot (ontwerp eindejaarstentoonstelling 2014). Contract opgesteld met Stijn Vanwijnsberghe voor de voorjaarstentoonstelling 2015 omtrent Floris Jespers. Contract opgesteld met het Vlaams ArchitectuurInstituut voor de eindejaartentoonstelling 2015.

Evaluatie

Planning 2015 Bijlages

Verlenging van het contract met Christophe Floré (Cartoonfestival 2015). Het extern benaderen van experts voor de verschillende tentoonstellingen die het Cultuurcentrum organiseert, zorgt voor meer inhoudelijke diepgang. Daarnaast beschikken de experts over netwerken die anders moeilijker te bereiken zijn. Doorgaan op hetzelfde elan. Zie pagina 172 beeldende kunsten

Fiche 18

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.3. Het Cultuurcentrum realiseert toegankelijke en kwalitatieve cultuurtoeristische tentoonstellingen … dit houdt ondermeer in Permanent evalueren en eventueel bijsturen van het cultureel-toeristische beeldende-kunstenbeleid Team beeldende kunsten Inspanningen Evalueren van het vernieuwde fotofestival en zoeken naar nieuwe invulling 2014 Fotofestival in even jaren.

Resultaten

Invulling van de kalenders op lange termijn. Het fotofestival heeft met de combinatie buitenexpositie en Unknown Masterpieces een sterk product ontwikkeld die als biënnale kunnen fungeren. Het is nog zoeken naar een invulling van de tussenliggende jaren.

Jaarverslag 2014

40


Fiche 19

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.3. Het Cultuurcentrum realiseert toegankelijke en kwalitatieve cultuurtoeristische tentoonstellingen ‌ dit houdt ondermeer in Actief opzoeken van samenwerkingsopportuniteiten die de organisatie van exclusieve en cultureel hoogstaande toeristische tentoonstellingen mogelijk maken Directie Inspanningen In 2014 bood dhr. Vanwijnsberghe aan om in co-productie een tentoonstelling 2014 omtrent Floris Jespers te organiseren. Na overleg met de collega’s van Toerisme werd deze kans gegrepen. In het voorjaar van 2015 volgt de tentoonstelling.

Resultaten Evaluatie

Planning 2015

Daarnaast werd in 2014 actieve denkoefeningen gestart om de voorjaarstentoonstelling van 2017 (in het kader van het Fotofestival) radicaal anders in te vullen. Definitieve beslissingen volgen in 2015. In 2015 volgt een overzichtstentoonstelling van een relevante kunstenaar die intense banden met onze gemeente had. De vraag om culturele hoog-toeristische tentoonstellingen te programmeren, blijft een belangrijk aandachtspunt. Het perfect beantwoorden van deze vraag blijft een zaak van delicaat afwegen van verschillende meningen. Met open vizier en bereidheid tot dialoog gaan we ten volle voor een wervende invulling van deze doelstelling.

Jaarverslag 2014

41


C.7.1.4. Lokale en regionale tentoonstellingen Fiche 20

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.4. Het Cultuurcentrum realiseert tentoonstellingen met lokale en/of regionale focus … dit houdt ondermeer in Lokale en regionale kunstenaars tentoonstellingsmogelijkheden bieden Team Vrij Atelier

Promomateriaal / foto

Inspanningen Ieder jaar krijgt elke cursist van Vrij Atelier de gelegenheid deel te nemen aan de 2014 tentoonstelling in CC Scharpoord. Om eenheid en recente werken in de tentoonstelling te brengen wordt er jaarlijks een thema vooropgesteld. In 2014 was het thema ‘Kunst boven water’. Cursisten worden gemotiveerd om deel te nemen aan de tentoonstelling en rond het thema te werken.

Jaarverslag 2014

42


Resultaten

Evaluatie Planning 2015

Een zeer gevarieerd aanbod aan werken, zowel schilderwerken als beeldend werk als patchwork en juwelen zijn op deze tentoonstelling te zien. Nieuw dit jaar waren de ‘encaustic’ werkjes. De tentoonstelling in 2014 telde 229 werken. Mooie tentoonstelling voor het grote publiek toegankelijk. Bijna alle cursisten namen deel. Het is ieder jaar een grote uitdaging om alle werken uit verschillende disciplines samen te brengen tot een mooi geheel. Ook voor 2015 gaan we graag die uitdaging aan.

Jaarverslag 2014

43


Fiche 21

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.4. Het Cultuurcentrum realiseert tentoonstellingen met lokale en/of regionale focus … dit houdt ondermeer in Organiseren van de driejaarlijkse groepstentoonstelling ‘OostkustKunst’ voor en met kunstenaars die een band met Knokke-Heist hebben (2014 & 2017) Team beeldende kunsten

Promomateriaal / foto

Inspanningen Organisatie van Oostkust Kunst in het Cultuurcentrum met maximale ruimte voor 2014 alle kunstenaars die een link hebben met Knokke-Heist. Opmaak van een cataloog met creatieve foto´s van de kunstenaars en hun werk. Resultaten Aantal tentoonstellingsdagen: 16 dagen Opening: 200 deelnemers Aantal bezoekers: kon niet geteld worden

Evaluatie

221 kunstwerken van evenveel kunstenaars uit Knokke-Heist & omstreken. Het beste van wat het beeldend talent in de regio Oostkust te bieden heeft. Een indrukwekkende cataloog waar alle kunstenaars met naam en contactgegevens in vermeld staan. De inschrijvingen verliepen vlot maar kunnen verbeteren. Correcte vermeldingen en controle op inschrijvingen is noodzakelijk. Qua opstellingen moeten we er op letten dat er geen dode hoeken zijn die minder uitstraling geven aan het werk. Er was veel kwalitatief goed werk. Er waren niet zoveel deelnemers van deKunstAcademie in tegenstelling tot het aantal Nederlandse deelnemers.

Planning 2015 Bijlages

We maakten een zeer geslaagde catalogus met prachtige foto’s van de deelnemers en hun werk door Fabien Raes. Volgende editie in 2017 waarin we dezelfde klemtonen zullen leggen als in 2014. Zie pagina 172 beeldende kunsten

Jaarverslag 2014

44


Fiche 22

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.4. Het Cultuurcentrum realiseert tentoonstellingen met lokale en/of regionale focus … dit houdt ondermeer in Ondersteunen van tentoonstellingen omtrent het verleden, heden of de toekomst van de eigen gemeente en/of regio Team beeldende kunsten

Promomateriaal / foto

Inspanningen Onze Wortels – Jozsef Herth 2014 In 2013 huldigde burgemeester Graaf Leopold Lippens het kunstwerk Onze Wortels in als onderdeel van Kunst in de publieke ruimte in Knokke-Heist . Dit werk van de Hongaarse kunstenaar Jozsef Herth kreeg een plaatsje op het plein tussen de Eikenlaan en de Paulusstraat, in de nabijheid van het Koningsbos. In scharpoord willen we zijn inspiratie tonen.

Resultaten

Evaluatie Planning 2015 Bijlages

Toonmoment peterschap beelden in de stad zie fiche 59. In het najaar van 2014 toonde we in de benedenhal van het Cultuurcentrum wat zijn inspiratie is van deze speciale werken. Aantal tentoonstellingsdagen: 45 dagen Opening: 110 deelnemers Aantal bezoekers: kon niet geteld worden Goede aanvulling op het werk buiten. Het zorgde voor een verduidelijking van zijn denkpatronen. Waarom met wortels werken. Blijvend oog hebben voor kunst met een lokaal accent Zie pagina 172 beeldende kunsten

Jaarverslag 2014

45


C.7.1.5. Jong beeldend talent Fiche 23

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.5. Het Cultuurcentrum stelt jong, beeldend talent tentoon … dit houdt ondermeer in Jonge, maar nog onbekende talenten tentoonstellingsmogelijkheden bieden in de SEAS-ruimte en eventuele andere plaatsen Team beeldende kunsten

Promomateriaal / foto

Inspanningen Bestendiging van het huidig aanbod van tentoonstellingen in de SEAS ruimte. 2014 Resultaten Feb. – mrt : Matthias Prenen Apr. – juni. : Liesbeth Henderickx Sept. – okt. : Sara Plantefève-Castryck Nov. – dec. : Pieter Van Bruyssel

Evaluatie

Planning 2015 Bijlages

Betere aanduiding van de ruimte door het aanbrengen van een permanent naambord. Door middel van tekst op de muur of in een hand–out meer achtergrondinfo te geven over de tentoonstelling zodat de inhoud van de tentoonstelling voor de bezoeker duidelijker is. Deze permanente tentoonstellingsplaats zorgt ervoor dat jonge, startende professionele kunstenaars (die van overal mogen komen) eerste ervaringen opdoen met solo-tentoonstellingen. Een duwtje van ons in de rug die hen misschien lanceert richting indrukwekkende carrière… Zelfde klemtonen behouden in 2015 maar wel met duidelijkere omkadering van de tentoonstellingen. Tevens met een korte tekst het algemene opzet van SEAS verduidelijken. Zie pagina 174 SEAS

Jaarverslag 2014

46


C.7.1.6 Sociaal cultureel aanbod Fiche 24

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.6. Het Cultuurcentrum draagt bij tot een breed, aantrekkelijk en performant sociaal-cultureel aanbod … dit houdt ondermeer in Realiseren en coördineren van een wervend en performant vrijwilligersbeleid binnen het cultuurcentrum Team sociaal cultureel werk Inspanningen Afstemming en transparantie van vrijwilligersbeleid binnen de verschillende 2014 disciplines. Duidelijker differentiatie in ‘functies’ van vrijwilligers. Infofiches voor verschillende functies werden bijgewerkt. Inschakeling tussentijds evaluatiemoment met vrijwilligers én medewerkers. Resultaten In 2014 kon het Cultuurcentrum rekenen op de vrijwillige inzet van 24 personen. De vrijwilligers werden ingezet binnen verschillende diensten: podium en film/sociaal cultureel werk /beeldende kunst/ administratie en communicatieve dienst. Er vond een tussentijdse evaluatievergadering plaats in januari en een jaarlijkse seizoen startvergadering op 27/8. Evaluatie Het effect van een transparanter beleid laat zich meten in een efficiënter aanpak tussen de verschillende disciplines en de vrijwilligersgroep. Spanningsveld vrijwilligerscoördinator, vrijwilligers en professionelen werd hierdoor gereduceerd. Planning Inspraakbeleid voor vrijwilligers + begrenzing. 2015 Hoe meer jongeren aantrekken?

Jaarverslag 2014

47


Fiche 25

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.6. Het Cultuurcentrum draagt bij tot een breed, aantrekkelijk en performant sociaal-cultureel aanbod … dit houdt ondermeer in Realiseren en coördineren van een wervende, performante en toekomstgerichte vrijwilligerscentrale Team sociaal cultureel werk

Promomateriaal / foto

Inspanningen Snelle opvolging van recente vacatures en breder e verspreiding publicatie. In 2014 2014 gebruikten we meer bekendmakingskanalen: Tam-Tam, Rondom, Website gemeente, Knokke-Heist nieuwsbrief, flyers , affichewand + ‘rol-up’, plasmaschermen.….. Aandacht voor inzetten van ‘kwetsbare’ groep vrijwilligers via aanbod van korte opleiding aan de vrijwilligerscoördinatoren (12/03). Er wordt meer beroep gedaan op de vrijwilligerscentrale door externe verwijzers (VDAB, Ziekenfondsen, Justitiehuizen, dienst tewerkstelling OCMW, DOP, Beschut Wonen…) voor het vinden van een gepaste vrijwilligersplaats voor hun cliënten. Inzetbaarheid van ‘kwetsbare’ vrijwilligers vraagt een gestructureerd en duidelijk vrijwilligersbeleid met een grote variëteit aan taken (soms zeer repetitief van aard met beperkte responsabiliteit).

Resultaten

Evaluatie

Planning 2015

Aandacht voor inzetten van jeugdigen via samenwerking met scholen (samenwerking met Makz). Gevarieerder aanbod vacatures en snelle invulling van vacante (korte termijn) vacatures. In 2014 publiceerden we 72 vacatures, voerden we 67 intakegesprekken en konden we 62 mensen aan vrijwilligerswerk helpen. Van de 62 mensen die effectief doorgestuurd werden naar de dienst van hun keuze waren er 30 personen die meerdere vacatures opnamen. De meerderheid van de vacatures die gekozen worden hebben een engagement binnen de psychosociale sector. Vacatures met een kortdurend afgelijnd engagement krijgen tevens veel respons. Negen vrijwilligers werden gerekruteerd voor het project ‘Gezond ’t Huis’ van de preventiedienst met een zeer gunstige evaluatie. We hadden een driemaandelijkse vergadering met de stuurgroep Vrijwilligerscoördinatoren (12 maart,19 mei, 22 september, 1 december). Deze samenkomsten gaan door op verschillende locaties waarbij de coördinator ter plaatse ons uitleg (+ rondleiding) geeft over zijn/haar vrijwilligerswerking. Concretisering van vacatures zorgt voor snellere invulling. Hoe duidelijker en gedetailleerder de vacatures gepresenteerd worden (duur, taken, locatie, profielvoorwaarden..) hoe sneller de respons. Zelfde klemtonen.

Jaarverslag 2014

48


Meer continuering en herinzet van competente korte termijn vrijwilligers in andere projecten (cfr vrijwilligers Gezond t’ Huis) Meer investering in jong vrijwilligerswerk oa door instap in project Human Interest van Makz. (infomoment tijdens uren Human Interest in 2e en 3e graad secundair, participatie van de leerlingen via pakket digital arts voor promomateriaal naar potentieel jonge vrijwilligersgroep…) Promotie van de vrijwilligerscentrale binnen gemeentelijke diensten die( nog) geen beroep doen op de vrijwilligerscentrale (zowel voor rekrutering als inzet van vrijwilligers) Ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties vanuit de vrijwilligerscentrale (oa naar inzet doelgroep ‘kwetsbare vrijwilligers’)

Jaarverslag 2014

49


Fiche 26

Promomateriaal / foto

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.6. Het Cultuurcentrum draagt bij tot een breed, aantrekkelijk en performant sociaal-cultureel aanbod … dit houdt ondermeer in Ondersteuning van de initiatieven van Cultuur- en Seniorenraad, de Jeugdraad, het 11-juli werkgroep en het gemeentelijk hulpcomité Team jeugd – Team Sociaal Cultureel Werk Jeugd:

Jaarverslag 2014

50


Promomateriaal / foto

Sociaal Cultureel Werk:

Inspanningen Jeugd: 2014 Alle activiteiten van de Jeugdraad worden met ondersteuning van het gemeentebestuur gerealiseerd. We spreken over ± 1 activiteit/maand. Ondersteuning van het sociaal-cultureel aanbod van de Jeugdraad: - Longboardevent - Zeepkistenrace - Speechless Festival - Lollipop Beach Festival - Freexz - Kerstboomverbranding - Dag van de Jeugdbeweging - Nacht van de Jeugdbeweging - Praatcafés FOS en KSJ - Sintintrede - Jungle is Massive - Quiz - Leidingsweekend - Illusieshow - Paasgrabbel - 100 dagenfuif - Paintballevent Sociaal Cultureel Werk: Naast de administratieve opvolging en ondersteuning van deze raden (Zie Fiche 112) werd het volgende gerealiseerd: Activiteiten voor seniorenpubliek in samenwerking met Seniorenadviesraad (fiche 30 en 31)) - Cultuurcocktail (fiche 98) - 11 juli viering en evenement op 10 juli (fiche 27) - Première van Filmproject van Victoria de luxe (fiche 65) - Ondersteuning van de Fair Trade Trekkersgroep voor het evenement op 15 augustus Zeer specifiek was de samenwerking met de Seniorenadviesraad voor het project Praatcafé Dementie. Dit initiatief van de Seniorenadviesraad werd geconcretiseerd in 3 samenkomsten, ingeleid door gespecialiseerde sprekers. Nadien hadden de familieleden de gelegenheid tot het stellen van vragen en om onderling van gedachten te wisselen. Deze bijeenkomsten waren: -

Jaarverslag 2014

51


Resultaten

Evaluatie Planning 2015

Maandag 24 maart: vertelvoorstelling door Leen Persyn “Mist, mijn moeder en ik“ Dinsdag 10 juni: Film “Pluk de dag” met situering door Karel Hermans. Donderdag 9 oktober: Lezing door Clarice De Cloedt “Op reis door de wereld van dementie”

Jeugd: De jeugdconsulent is aanwezig op elke Algemene Vergadering en elke KOR (Dagelijks Bestuur) van de Jeugdraad. Sociaal Cultureel Werk Er is een bijna dagdagelijkse samenwerking met de Jeugdraad en de Seniorenadviesraad. De Cultuurraad en het 11-juli werkgroep worden eveneens van dichtbij gevolgd. Het Gemeentelijk Hulpcomité is minder actief maar wordt ook gevolgd. De Fair Trade Trekkersgroep vergadert regelmatig en wordt ook door een personeelslid van het Cultuurcentrum bijgewoond. Sociaal Cultureel Werk: De ondersteuning van de raden is een routinetaak en wordt goed gerealiseerd. Sociaal Cultureel Werk: Zelfde klemtonen + taakinhoud mbt Fair Trade Trekkersgroep scherper omschrijven.

Jaarverslag 2014

52


Fiche 27

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.6. Het Cultuurcentrum draagt bij tot een breed, aantrekkelijk en performant sociaal-cultureel aanbod … dit houdt ondermeer in Organisatie van de jaarlijkse 11-juli-feestelijkheden Team sociaal cultureel werk

Promomateriaal / foto

Inspanningen 11 juliviering: ook dit jaar organiseerde de 11 juli werkgroep optredens en feestelijke 2014 activiteiten. De groep zorgde voor de logistieke en promotionele uitwerking. 10 juli 2014 De eigenzinnige folkband Donder in ’t Hooi en Gunther Neefs zorgden voor sfeer op het Heldenplein te Heist. Ondanks het weer konden we 200-tal bezoekers tellen.

Resultaten Evaluatie Planning 2015

11 juli 2014 in het schouwburg Een avond vol samenzang en poëzie met als thema vrede in de schouwburg van het Cultuurcentrum Scharpoord. De gastspreker was Peter Peene, Nationaal Voorzitter van het Davidsfonds. De voordracht werd verzorgd door leerlingen van deKunstAcademie Dit evenement werd afgerond met een receptie en vuurwerk. Dit initiatief werd gratis aangeboden en werd bijgewoond door een volle zaal. Jaarlijks terugkerende activiteit met veel bezoekers. De werkgroep evalueert het evenement. Er wordt verder werk gemaakt van de samenwerking met de plaatselijke verenigingen. Zelfde klemtonen. Onderzoeken of we het buiten-evenement niet anders kunnen aanpakken.

Jaarverslag 2014

53


Fiche 28

Inspanningen 2014 Resultaten Evaluatie Planning 2015

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.6. Het Cultuurcentrum draagt bij tot een breed, aantrekkelijk en performant sociaal-cultureel aanbod … dit houdt ondermeer in Coördineren en realiseren van sociaal-culturele informatiebrochures Team sociaal cultureel werk In 2014 zijn er geen sociaal-culturele informatiebrochures verschenen omdat de vorige edities dateren van 2013. Geen Geen In 2015 wordt de heruitgave van de Seniorengids gepland.

Fiche 29

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.6. Het Cultuurcentrum draagt bij tot een breed, aantrekkelijk en performant sociaal-cultureel aanbod … dit houdt ondermeer in Permanent in kaart brengen van de ontwikkelingen binnen het lokaal sociaalcultureel veld Team sociaal cultureel werk Inspanningen Door het strikt opvolgen van de werking van de culturele verenigingen en de 2014 seniorenverenigingen, houdt de dienst zicht op deze ontwikkelingen. Resultaten De doelstellingen werden gerealiseerd. Evaluatie De dienst functioneert als een soort draaischijf voor het verenigingsleven en dat is positief. Planning Zelfde klemtonen. 2015

Jaarverslag 2014

54


C.7.1.7. Seniorenprogrammering Fiche 30

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.7. Het Cultuurcentrum biedt een toegankelijke, gevarieerde en kwalitatieve seniorenprogrammering aan ‌ dit houdt ondermeer in Realiseren van een seniorenprogrammering met klemtoon op ontmoeting, dans en muziek en met aandacht voor de diversiteit binnen de seniorenpopulatie Team sociaal cultureel werk

Promomateriaal / foto

Inspanningen Voor de seniorenprogrammering werd de lijn van de voorbije jaren verdergezet. 2014 Twee keer per maand een dansnamiddag, in de zalen Ravelingen en Ter Mude, die telkens meer dan 100 dansliefhebbers lokt. De zondagsconcerten in het Casino (vier per jaar) kennen een trouw en groeiend publiek. De muzikale namiddagen in de Scharpoordschouwburg zijn een succes. 2014 was een jubileumjaar voor de seniorenadviesraad. Ter gelegenheid van het 25jarig bestaan werd op 18 mei een verjaardagsconcert georganiseerd in het Casino. De VRT-Big Band bracht een concert voor 600 personen. Een feestelijke receptie besloot dit verjaardagsfeest. Resultaten Mede dank zij de nauwe samenwerking met de Seniorenadviesraad, zijn deze activiteiten een succes. Evaluatie De nadruk ligt op muzikale activiteiten. Het is onze droom om hier een grotere diversiteit (met o.a. ook theatervoorstellingen) te kunnen realiseren. Planning Zelfde klemtonen. Promotionele inspanningen behouden. Positieve samenwerking 2015 met de seniorenadviesraad behouden. Zie pagina 178 sociaal cultureel werk Bijlages

Jaarverslag 2014

55


Fiche 31

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.7. Het Cultuurcentrum biedt een toegankelijke, gevarieerde en kwalitatieve seniorenprogrammering aan … dit houdt ondermeer in Realiseren van het tweejaarlijkse Feest van de 70-plussers (2014,2016,2018) Team sociaal cultureel werk

Promomateriaal / foto

Inspanningen Het Feest voor de 70-plussers vond plaats op maandag 17 en dinsdag 18 november 2014 2014. De show werd gepresenteerd door Connie Neefs. Het publiek kon genieten van een kwaliteitsvol programma met topartiesten in het thema “Gala Romantiek”. Verder stonden op het programma: het showballet Generation Next, het duo “A sense of Jazzmine”, goochelaar Marcelino, de jonge zangeres Hannelore Candries en eregasten Katrien Gallez en Marco Bakker. Op dinsdagvoormiddag was er een speciale voorstelling voorzien voor de rusthuisbewoners. Meer dan 2.000 senioren genoten van een spetterend spektakel. Resultaten De vier voorstellingen waren volzet. Logistiek (vervoer, catering, inzet vrijwilligers) liep alles vlot. Evaluatie De reacties van het aanwezige publiek waren zeer positief. Doordat de drie voorstellingen voor het gewone publiek volzet waren, moesten we een aantal mensen weigeren. Planning De volgende editie van het Feest voor de 70-plussers is gepland voor 2016. Voor het 2015 showgedeelte wordt het een uitdaging om opnieuw een sterk programma samen te stellen. De praktische organisatie kan herdacht worden om te vermijden dat we mensen moeten teleurstellen.

Jaarverslag 2014

56


C.7.1.8. Informele vorming Fikche 32

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.8. Het Cultuurcentrum biedt een brede waaier informele vorming aan … dit houdt ondermeer in In eigen organisatie en waar gewenst ism de bib realiseren van een gevarieerd en kwalitatief ‘prettig leren’-aanbod met bijzondere aandacht voor kunst- en cultuureducatie én de eigen podiumprogrammering Team sociaal cultureel werk

Promomateriaal / foto

Inspanningen 2014

Resultaten

Evaluatie

Planning 2015

Bijlages

1. De reeks zomerlezingen presenteerde een sterk programma met 12 lezingen. De opkomst was een succes. 2. De reeks “Onder ons”, gekaderd in de zondagbabbels vond in het voorjaar nog plaats in Antique Café maar verhuisde in het najaar naar Café Cultuur. 3. In aansluiting bij het Cartoonfestival “Iedereen geniaal” werden twee omkaderingsactiviteiten opgezet: - een speciale editie van de Kinderuniversiteit van de KU Leuven op 29 augustus - een vormingsvoormiddag “De essentie van de genetica” op zondag 31 augustus. 1. De zomerlezingen kenden een groot succes. Een aantal zomerlezingen was volzet. In totaal verkochten we 1227 tickets. 2. Onder ons: voorjaar in het Antique Café met Georges Leekens, Frank Vanleenhove, Pol Bamelis en Sabine Appelmans / najaar in CaféCultuur met Hannah Van Ongevalle, Michel Van Tricht en Pascale Van Damme. Alle lezingen kenden een mooie opkomst . Bij de verhuis naar het Cafe Cultuur is de activiteit gratis gemaakt en is het drankje komen te vervallen. 3. De twee omkaderingsactiviteiten bij het Cartoonfestival verliepen goed en kenden een behoorlijke opkomst. Ze waren een meerwaarde voor het festival. 1. 2014 was een goed jaar voor de zomerlezingen: geen annulaties, een goede opkomst en kwaliteitsvolle sprekers. 2. Onder ons: Na een jarenlange samenwerking met het Antique Café is het project verhuisd naar CaféCultuur. Dit zorgde ervoor dat we de ingangsprijs konden verminderen tot 0 €. Tevens kan men nu de gasten beter zien vanuit alle hoeken en is er een betere toegankelijkheid. Het aantal bezoekers is stabiel gebleven met een lichte verhoging naarmate het seizoen vorderde. 3. Het opzetten van de twee omkaderingsactiviteiten bij het Cartoonfestival in augustus was nieuw en behoorlijk arbeidsintensief. De contacten met de sprekers / professoren en de verantwoordelijken van de KU Leuven verliepen niet altijd vlot. Dezelfde grote lijnen worden verdergezet. Voor de zomerlezingen wordt het niet evident om het programma van 2014 te evenaren qua sprekers en qua opkomst. We plannen een vormingsvoormiddag als afsluiter van het Cartoonfestival einde augustus 2015. Zie pagina 178 sociaal cultureel werk Zie pagina 182-183 gegevensregistratie sociaal cultureel werk Jaarverslag 2014

57


Fiche 33 Vrij Atelier

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.8. Het Cultuurcentrum biedt een brede waaier informele vorming aan … dit houdt ondermeer in Realiseren van een expliciet laagdrempelig aanbod informele educatieve activiteiten (cursussen, lezingen, uitstappen, …) waarbij ontmoeting centraal staat door een structureel samenwerkingsverband met ROER vzw Vrij Atelier

Promomateriaal / foto

Inspanningen Vrij Atelier is ondertussen een vaste stek voor vele amateurkunstenaars. Mensen 2014 komen wekelijks samen om te schilderen, te beeldhouwen of andere creatieve disciplines te beoefenen. De wekelijkse ontmoeting met medecursisten is zeker ook op sociaal vlak zeer belangrijk. Vrij Atelier is graag de gastheer voor alle cursisten en begeleiders en zorgt voor een gevarieerd programma, vriendelijk onthaal, ateliers die klaargezet worden en aangename koffiepauzes. Resultaten

Evaluatie Planning 2015 Bijlages

Het aantal cursussen blijft ongeveer gelijk en het aantal cursisten ook. Bloemschikken  deelnemers gestegen Kalligrafie is weggevallen Er is een tekencursus bijgekomen. 2014 was een goed werkjaar Een paar nieuwe cursussen rond werken met papier programmeren. De bloemschikworkshops rond kerstmis en pasen verdubbelen. Voor de rest op hetzelfde elan voortwerken. Zie pagina’s 191-194 Vrij Atelier Zie pagina 195-196 gegevensregistratie R.O.E.R. en Vrij Atelier Jaarverslag 2014

58


Fiche 33 ROER

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.8. Het Cultuurcentrum biedt een brede waaier informele vorming aan … dit houdt ondermeer in Realiseren van een expliciet laagdrempelig aanbod informele educatieve activiteiten (cursussen, lezingen, uitstappen, …) waarbij ontmoeting centraal staat door een structureel samenwerkingsverband met ROER vzw ROER Vrij Atelier

Promo-materiaal / foto

Inspanningen 2014

Beschrijf hier welke klemtonen er in 2014 werden gelegd Vrijwilligersreeksen: -Nieuwe contacten leggen, sociaal aspect is belangrijk. Laagdrempelig aanbod en gezellig samenzijn. - Aandacht voor de vrijwillige lesgevers - Aanbod uitbreiden en aanvullen Lezingen: -hoge kwaliteit van de lezingen “Filosofie” behouden -aanvulling op het aanbod -actuele thema’s -specifieke thema’s Trainingen: -steeds opzoek naar nieuwe samenwerkingen -mee met digitalisering -nieuwe trends opvolgen -aandacht voor feel good -aanbod uitbreiden Uitstappen: -organiseren van meerdere meerdaagse uitstappen -uitstappen programmeren in het kader van de ‘Groote oorlog’ -een gevarieerd aanbod -bezoek actuele tentoonstellingen, musea, tuinen, …

Jaarverslag 2014

59


Resultaten

Speciale activiteiten: -samenkomst vanuit de groepen Vrijwilligersreeksen: -Het sociale aspect is enorm belangrijk. Het leggen van nieuwe contacten en ontstaan van vriendschappen en hechte groepen. Een laagdrempelig aanbod en gezellig samenzijn. De lesgever neemt samen met de groep een koffiepauze. Ondanks dat de reeksen lopen van oktober t.e.m. maart. komen enkele groepen na de paasvakantie nog samen (enkele extra lessen, een gezamenlijke uitstap, een andere afspraakplaats, …) -Aandacht voor de vrijwillige lesgevers is zeer belangrijk: Het jaarlijks etentje, de uitstap, het nieuwjaarsfeest, het jaarlijks overleg, nieuwjaarsgeschenkje, verjaardagskaartje, … Enkele begeleiders die meer dan 20 jaar lesgeven bij VZW ROER / Vrij Atelier werden dit jaar in de bloemetjes gezet. - Aanbod uitbreiden en aanvullen: het aanbod werd uitgebreid met Duits, initiatie Bridge en een extra groep Frans beginners grammatica. Nieuwe begeleidster Engelse conversatie (15 jaar geleden al lesgeefster bij ons). -prettig leren (op een niet schoolse manier) Lezingen: -een gevarieerd programma met aandacht voor specifieke thema’s. Enkele toppers waren: Alleenstaand worden – succesvol single: 26 inschrijvingen, Hoog sensitieve personen: 39, Angst & schuldgevoelens: 24, Droomanalyse: 35, Voedingsallergieën: 21 inschrijvingen. Trainingen: Stijging van het aantal deelnemers. (1398 in 2014, 1190 in 2013). Grote groepen in diverse cursussen yoga, filosofie, astrologie, qigong, taiji, kunstgeschiedenis, Thaise massage, dress to impress. -Uitbreiding aanbod: muziek werd verder uitgebreid Nieuwe cursussen: sjaalknooptechnieken, smartphone, i-Phone (nieuwe samenwerking met seniornet), astrologie opleiding, cursussen sociale media, fotoboek maken op het internet, … Uitstappen: Er werden 3 meerdaagse uitstappen georganiseerd in 2014 met veel succes (Berlijn, Parijs en Amsterdam) Algemeen een stijging t.o.v. vorig jaar. 833 inschrijvingen in 2014 (743 in 2013) De 3 meerdaagse uitstappen hadden een groot succes en waren volzet. Ook de uitstappen in het kader van de Groote oorlog waren volzet: 95 deelnemers. Enkele toppers met een volzette bus: Red Star Line Museum in Antwerpen, Musee du Louvre in Lence, Abdij en tuinen van Valloires, Zuid-Oost Engeland, het Koninklijk Paleis en ‘Titanic’. Speciale activiteiten: Jaarverslag 2014

60


Evaluatie

Planning 2015

Bijlages

De Spaanse namiddag en het nieuwjaarsfeest waren een succes. Vrijwilligersreeksen: 2014 was een goed werkjaar voor vzw ROER. Een divers aanbod en een stijging in deelnemersaantal. De klemtonen worden verder behouden: -aanbod verder uitbreiden -steeds op zoek gaan naar nieuwe vrijwilligers -op zoek gaan naar goede samenwerkingen en begeleiders -actuele thema’s en hedendaagse trends opvolgen -rekening houden met de vraag van de cursisten Enkele concrete voorbeelden voor 2015: Cursussen: Bakken met natuurlijke suikers, vegetarisch broodbeleg, vegetarische groentetaarten, Tips & tricks van een interieurspecialiste Stijlanalyse: moodboard: Ann Derycker Persoonlijke groei in relaties: Peter Stockman Lieve Watteeuw: Moderne kunst Cultuur voor beginners: Filip Strobbe Lezingen: Lezing Apps Michael Sabbe: Financieel systeem Een eeuw rijdt de ronde: Geert Vandenbon Uitstappen: Klemtoon 2015: Van Gogh jaar Zie pagina’s 184-190 ROER Zie pagina 195-196 gegevensregistratie R.O.E.R. en Vrij Atelier

Jaarverslag 2014

61


Fiche 34

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.8. Het Cultuurcentrum biedt een brede waaier informele vorming aan … dit houdt ondermeer in Experimenteren met hedendaagse en/of vernieuwende vormen van informele educatie i.s.m. externe partners en die bestendigen bij succes ROER Vrij Atelier

Promomateriaal / foto

Inspanningen Inspanningen gericht op up-to-date houden V+: 2014 -programmeren van een gevarieerd basispakket -opzoek gaan naar nieuwe samenwerkingen en nieuwe begeleiders -vernieuwende thema’s en trends aanbrengen Resultaten Er werd rekening gehouden met vernieuwende trends en het aanbod werd uitgebreid: enkele nieuwe stages / nieuwe begeleiders: slagwerk, computergames, tablettovenaars, circus (jongleren, evenwicht), cupcakes, je eigen brood bakken, djembé, HipHop Battle, Survival: hoe doe je dat nu, … Evaluatie Minder inschrijvingen voor dans en computerstages (vooral in de zomervakantie). Het aanbod buiten de schoolvakanties werd in de gemeente uitgebreid op deze gebieden door andere initiatieven. (o.a. bijkomende dansopleidingen, uitbreiding sportiek omnistages, sportoase, …) Enkele toppers (volzette stages): Mijn pop-up restaurant, Fotografie, Ponyrijden, Feestelijke kerstgerechtjes, Njam Kwizien, Goochelen met Mario Fernandez, Taartjes, Cupcakes, Côte ‘D Or, Brei erop los, Je eigen brood bakken, Tabletspecialisten, Piano, Survival hoe doe je dat nu, Hip Hop, Een halve dag politieagent, Pasta delicioso, Chocolade Academy, Chef kok voor één week, strandavontuur, kidslabo, Clipdance, Boerderijstage, Lichtgraffiti, … Planning Programmeren van een gevarieerd basispakket 2015 Exclusievere computerstages (voorbeeld robotkamp, tabletkamp, gaming, …) STEM stages (uitleg stem bijvoegen) Opzoek gaan naar nieuwe begeleiders en nieuwe samenwerkingen (enkele voorbeelden: schaken terug in het aanbod vanaf krokus 2015, samenwerking KLIKKID zomer 2015 exclusieve fotografiekampen, …) Exclusievere stages (voorbeeld koken met een BV zomer 2015, maak zelf je eigen didgeridoo, animatiefilm, …)

Jaarverslag 2014

62


Fiche 35

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.8. Het Cultuurcentrum biedt een brede waaier informele vorming aan … dit houdt ondermeer in Samen met partners voorzien van educatieve omkadering (rondleidingen, symposia, ontmoetingen, …) bij bijzondere tentoonstellingen in of door het CC Team beeldende kunsten Inspanningen Nu de grote beleidslijnen wat betreft de tentoonstellingen vast liggen was het 2014 noodzakelijk het festivalgevoel verder uit te bouwen met educatieve & andere omkaderingsmomenten. Resultaten Voornamelijk Sociaal Cultureel Werk speelde een belangrijke rol als partner in de afgelopen omkaderingsactiviteiten. Evaluatie Vooral de samenwerkingsverbanden die leidden tot de omkadering van het Cartoonfestival resulteerden in een aanbod met duidelijke meerwaarde. Planning Zullen we in de toekomst nog actiever kunnen aanpakken na integratie van de 2015 werking van vzw ROER & Vrij Atelier in het gemeentelijk apparaat.

Jaarverslag 2014

63


C.7.1.9. Evenementen Fiche 36

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.9. Het Cultuurcentrum organiseert evenementen voor inwoner en bezoeker … dit houdt ondermeer in Coördineren en realiseren van evenementiële openluchtactiviteiten die de lokale gemeenschap en de bezoeker in grote getale bereiken Team openluchtanimatie

Promomateriaal / foto

Inspanningen De Jazzclub eind augustus op het Rubensplein was een gesmaakte nieuwigheid. 2014 De reguliere activiteiten worden in afzonderlijke fiches beschreven. Resultaten De doelstellingen werden inderdaad gehaald, er was een mooie mix van publiek op de verschillende activiteiten en ook de opkomst was meer dan bevredigend, met positieve uitschieters als Kneistival en Carnaval (zie ook verder). Evaluatie De evaluaties waren allemaal positief. Planning Dezelfde klemtonen leggen. Gelet op het feit dat er in 2015 een nieuwe coördinator 2015 aan het roer staat verwachten we wel enkele koerscorrecties, onder meer voor Kneistival en de folkloremarkt. Bijlages Zie pagina’s 197-199 openluchtanimatie Zie pagina 204-205 gegevensregistratie openluchtanimatie

Jaarverslag 2014

64


Fiche 37

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.9. Het Cultuurcentrum organiseert evenementen voor inwoner en bezoeker ‌ dit houdt ondermeer in Jaarlijks inrichten van het evenementenstrand met een verhuurbare all-weatherinfrastructuur Team openluchtanimatie

Promomateriaal / foto

Inspanningen In 2014 werd op het gekende stramien doorgewerkt maar er dienden zich geen 2014 opportuniteiten aan zoals Scala en het Elfenfestival waardoor er alleen maar fuiven werden georganiseerd. Resultaten De doelstelling werd behaald. Evaluatie Deze site kan meerdere vormen van activiteit aan. Enkel fuiven is misschien te weinig. We moeten eveneens de verhouding kosten/baten tegen het licht houden. Rendeert de infrastructurele inspanning voldoende? Planning Onderzoeken of en in welk kader de fuiven verder kunnen plaatsvinden. Knopen 2015 doorhakken omtrent de infrastructurele ondersteuning.

Jaarverslag 2014

65


Fiche 38

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.9. Het Cultuurcentrum organiseert evenementen voor inwoner en bezoeker … dit houdt ondermeer in Coördineren van het carnavalsprogramma Team openluchtanimatie

Promomateriaal / foto

Inspanningen Het programma is op hetzelfde traditionele stramien georganiseerd als de vorige 2014 jaren. Er wordt vooral ingezet op veiligheid en extra comfort voor deelnemers en toeschouwers. Resultaten De doelstellingen werden behaald. Veel volk en ambiance, weinig problemen. Geschatte opkomst: Zondag 25.000 toeschouwers, dinsdag 9.000 toeschouwers Evaluatie Inhoudelijk veranderingen aanbrengen aan het programma lijkt niet nodig en is blijkbaar ook niet wenselijk. Wel stellen we vast dat we hier en daar puntjes op de i kunnen zetten (vooral mbt het naleven van het reglement en de jurywerkzaamheden). Er liggen tevens kansen om facetten te upgraden (tribunes, avondstoet, prijzen, …). Planning De verlichte avondstoet zou wat meer in the picture kunnen worden gezet omdat dit 2015 toch een uniek onderdeel van ons programma is. Het systeem van jureren moet na al die jaren beter ook eens herbekeken worden

Jaarverslag 2014

66


Fiche 39

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.9. Het Cultuurcentrum organiseert evenementen voor inwoner en bezoeker ‌ dit houdt ondermeer in Realiseren van het Internationaal Vuurwerkfestival Team openluchtanimatie

Promomateriaal / foto

Inspanningen Er werden in 2014 geen nieuwe klemtonen gelegd. Wel werd de perimeter 2014 uitgebreid om de veiligheid te verhogen. Resultaten Engeland werd de winnaar van de editie 2014. De resultaten werden behaald. Geschatte opkomst: 30.000 toeschouwers per avond Evaluatie De verwachting dat dit product na al die jaren aan belangstelling zou inboeten bleek ongegrond. Planning Dit festival zou eventueel kunnen aangevuld worden met randanimatie en ook meer 2015 als visitekaartje kunnen gebruikt worden voor onze relaties. Onderzoeken we. Bijlages Zie pagina 200Vuurwerk

Jaarverslag 2014

67


Fiche 40

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.9. Het Cultuurcentrum organiseert evenementen voor inwoner en bezoeker … dit houdt ondermeer in Realiseren van een jaarlijks pop- en rockfestival Team openluchtanimatie

Promomateriaal / foto

Inspanningen Naar programmering toe geen nieuwe accenten, wel serieuze inspanningen op 2014 gebied van veiligheid (crowdmanagement en evacuatieplannen). Resultaten De doelstellingen werden behaald : Ook deze editie bracht een laagdrempelig programma voor een breed publiek, met zowel ruimte voor beginnende groepen (Renee, The Spectors…) als gevestigde waarden (Clouseau !). Het optreden van Zorro’s Dirty Sister was het resultaat van een competitie tussen lokale bands. Uit een onderzoek van Proximus bleek dat het merendeel van de bezoekers van buiten onze gemeente kwam. Evaluatie De veiligheidsmaatregelen kunnen nog verfijnd worden evenals het comfort voor de bezoekers. Planning Hertekenen van het festivalterrein in functie van de veiligheid en het comfort. 2015 Aanbod creëren n.a.v. 30° verjaardag van het festival. Bijlages Zie pagina 199 Kneistival

Jaarverslag 2014

68


Fiche 41

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.9. Het Cultuurcentrum organiseert evenementen voor inwoner en bezoeker … dit houdt ondermeer in Realiseren van toegankelijke activiteiten op het publiek domein met aandacht voor muziek, folklore en andere vormen van culturele expressie Team openluchtanimatie

Promomateriaal / foto

Inspanningen De wekelijkse Folkloremarkt vond in 2014 plaats op 4 – 11 – 18 – 25 juli en op 1 – 8 – 2014 15 – 22 – 29 augustus 2014 in de centrumstraten van de deelgemeente Heist (De Bolle, Kursaalstraat, Heldenplein, Graaf d’Ursellaan en Knokkestraat). Geen nieuwe klemtonen in onze eigen programmering, wel extra ondersteuning voor de concerten die georganiseerd werden door de handelaars van de Bolle. Naast deze concerten was er ook een samenwerking met de 2 lokale harmonieën die als return van een financiële ondersteuning zogenaamde “verplichte prestaties” leverden en lokale feesten opluisterden. Jaarlijks zijn er ook optredens in samenwerking met volksdansgroep “De Sloepe” en 4 avonden in de week waren er ook volksdansavonden in samenwerking met Oranje. Andere realisaties zijn de aperitiefconcerten met harmonieën en fanfares op zondag, de jazzconcerten op zondagavond en de kinderanimatie op woensdagnamiddag. Resultaten De doelstellingen van de folkloremarkt werden behaald: een zeer toegankelijke markt organiseren met aandacht voor oude beroepen uit de Zwinstreek, aangevuld met randanimatie en standen met streekproducten. Totaal aantal standhouders: gemiddeld 130. Evaluatie Enkele onderdelen van het programma van de Folkloremarkt zijn aan vernieuwing toe. Het regionaal-specifieke moet meer beklemtoond worden en we voeren best een herclustering van standhouders en thema’s door. Planning Inhoudelijke en vormelijke opfrissing van de Folkloremarkt, de aperitief-en 2015 jazzconcerten op zondag en de kinderanimaties op het Rubensplein staan op het programma. Bijlages Zie pagina’s 201-203 Muziek, theater en andere

Jaarverslag 2014

69


Fiche 42

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.9. Het Cultuurcentrum organiseert evenementen voor inwoner en bezoeker … dit houdt ondermeer in Zorgen voor culturele randanimatie bij activiteiten t.g.v. feestdagen Team openluchtanimatie

Promomateriaal / foto

Inspanningen De spreiding van de animatie tijdens 5 weekends was wellicht niet efficiënt genoeg, 2014 daarom werd geopteerd om de animatie meer te concentreren rond de “feestweekends”. De overdekte schaatsbaan (uitgebaat door een privaat ondernemer via een concessie-overeenkomst met het gemeentebestuur) is al jaren een vaste waarde en een hang out place voor jongeren. Vooral het feit dat de volledige schaatsbaan overdekt is zorgt hier voor een ideale all weather activiteit in de wintermaanden. Resultaten De opkomst voor de schaatsbaan gaat nog steeds in stijgende lijn. Vijftien jaar geleden waren dat een 9.000 schaatsers, ondertussen is dat uitgegroeid tot ongeveer 16.000. Evaluatie De aanpassingen (meer animatie maar meer geconcentreerd op de top-weekends) hebben gerendeerd: het creëerde veel meer een gevoel van een bruisende shoppingstad waar op elke hoek van de straat wel iets te beleven viel. Planning Dezelfde klemtonen nog verfijnen 2015 Bijlages Zie pagina’s 201-203 Muziek, theater en andere

Jaarverslag 2014

70


Fiche 43

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.9. Het Cultuurcentrum organiseert evenementen voor inwoner en bezoeker … dit houdt ondermeer in Zorgen voor culturele randanimatie bij jaarlijkse evenementen door derden (vb Canadaweek) Team openluchtanimatie

Promomateriaal / foto

Inspanningen Het Canadaweekend werd in 2014 georganiseerd op 1 en 2 november. Het 2014 wandelevent “Canadamars” haalde op 2 dagen ongeveer 4.000 deelnemers, de toeschouwers voor de randanimatie was een veelvoud daarvan. Geen extra klemtonen in 2014. Resultaten Doelstellingen worden behaald, veel positieve respons van het publiek. Evaluatie De muzikale animatie blijkt een gesmaakte aanvulling op het sportieve luik. Planning Zelfde klemtonen. 2015 Bijlages Zie pagina’s 201-203 Muziek, theater en andere

Fiche 44

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt C.7.1.9. Het Cultuurcentrum organiseert evenementen voor inwoner en bezoeker … dit houdt ondermeer in Organisatie van een omvattende evaluatie van het evenementenbeleid en dito strategische doelstellingenbepaling Team openluchtanimatie Inspanningen Na het overlijden van de vorige schepen van evenementen volgden nieuwe politieke 2014 afspraken. Die gaan gepaard met eerste, veelal informele inschattingen van het huidige evenementenbeleid. Een echt omvattende evaluatie kon dan ook nog niet gemaakt worden. Wordt vervolgd. Resultaten Zie supra. Evaluatie De resultaten van die informele evaluaties spelen steeds meer mee bij de plannen voor de volgende jaren. Planning De opvolging van de evaluaties zal geoptimaliseerd en geïmplementeerd worden in de 2015 workflow. Zal ongetwijfeld tevens onderdeel worden van het globaal strategisch commercieel plan waarvoor binnenkort onderzoek wordt verricht door een extern bureau (opgevolgd door Vrijetijd/Toerisme).

Jaarverslag 2014

71


C.7.10. Evenementen door derden Fiche 45

C.7.1. Het Cultuurcentrum zorgt voor actieve cultuurspreiding en –toeleiding zodat cultuur in al haar vormen genietbaar en begrijpbaar wordt. C.7.1.10 Het Cultuurcentrum faciliteert de organisatie van evenementen door derden. Team openluchtanimatie

Promomateriaal / foto

Inspanningen De samenwerking met Parkies worden bestendigd en de concerten van de 2014 handelsgebuurtekringen worden extra gefaciliteerd. Resultaten De doelstellingen werden behaald. Parkies kende de eerste jaren een aarzelend begin maar is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde en is een ontmoetingsplek geworden waar jong én oud (voor eigen inwoners) elkaar graag ontmoeten. Evaluatie Door onze manier van faciliteren krijgen we meer publiek richting de concertpodia. Planning Zelfde klemtonen maar streven naar een geïntensifieerde samenwerking met derden 2015 en inschatten hoe eventuele negatieve effecten van het nieuwe retributiereglement kunnen ondervangen worden. Bijlages Zie pagina’s 201-203 Muziek, theater en andere

Jaarverslag 2014

72


9.2 C.7.2. Hoge en brede cultuurparticipatie C.7.2.1. Faciliteren sociaal-culturele initiatieven van derden Fiche 46

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.1. Het Cultuurcentrum faciliteert alle sociaal-culturele initiatieven van derden in de beste omstandigheden en met de grootste zorg … dit houdt ondermeer in Organiseren van een efficiënt en warm onthaal- en verhuurbeleid voor gebruikers/huurders van de CC-infrastructuren Team administratie en onthaal

Promomateriaal / foto

Inspanningen Dit jaar vooral aandacht voor: 2014  Een warm onthaal van onze bezoekers (balie en telefonisch)  Correcte opvolging van alle financiële handelingen  Input en opvolging in Recreatex  Administratieve ondersteuning bv. - voorbereiding voor gegevensregistratie en input in CCinC - administratie voor Vakantie Plus - bijhouden bezoekersaantallen (podium, film en schoolvoorstellingen) - mailing Verhuurbeleid:  Meer in detail werken  samenwerking met ploegbaas zaalwachters  Meer overleg over aanvragen  meer “last minute” vragen Resultaten De resultaten van het gebruikersonderzoek 2014 tonen aan dat onze bezoekers tevreden zijn over het onthaal en het verhuurbeleid. Er is een overlap in het technisch, promotioneel en productioneel proces. Evaluatie Wat voor het verhuurbeleid opviel in 2014:

Jaarverslag 2014

73


 

Planning 2015

Bijlages

Meer losse verhuring bv. - repetitie dansers - bijkomende aanvragen voor Ravelingen Steeds meer vergaderingen (veel immo-agentschappen)

Het betrekken van medewerkers van het onthaal bij het herwerken van procedures is belangrijk. Bleek nog maar eens omstandig bij het herschrijven van de inschrijfprocedure voor Vakantie Plus. Onthaal:  Detail analyse huidige werking  verbeterpunten aanpakken  Verder inzetten op werking Recreatex.  Uitwerken en opvolgen nieuw systeem (updating Uitpas) Verhuurbeleid:  Extra aandacht voor combinatie extra verhuring en personeelsbezetting.  Aanzet om onze aanvraagformulieren te verwerken in 1 algemeen aanvraagformulier  Verder uitwerken van een duidelijk overzicht wat de huurder vraagt  duidelijkere opdrachten voor zaalwachters en onthaal  I.s.m. onze dienst communicatie zoeken naar een goede en uniforme procedure voor het verwerken van alle informatie over de activiteiten van onze huurders. zie verwijzing fiche 52 BEZETTINGSGRAAD Het Cultuurcentrum barst van de activiteit. Ook letterlijk. De infrastructuur wordt elke dag van het jaar door honderden mensen gebruikt. Enkele illustraties: 1. Scharpoord 

TOTAAL AANTAL BEZOEKERS SCHARPOORD

lIn Scharpoord staat een automatische teller die het aantal bewegingen voorbij het onthaal telt. Het totaal-cijfer is een indicatie van de beweging (de ‘va-et-vient’) in het gebouw. Het cijfer corrigeren we door bijvoorbeeld een vast percentage bewegingen door eigen personeel af te trekken. Dit doen we al jaren op dezelfde manier zodat een vergelijking met voorgaande jaren mogelijk wordt. In de loop van 2013 passeerden om en bij de 324.301 mensen de voordeur van Scharpoord (dus niet bv. Laguna Hal, Ravelingen en De Marge meegerekend). BEZETTINGSGRAAD VERGADERLOKALEN IN SCHARPOORD Scharpoord telt 6 vergaderlokalen (lokalen 101, 102, 103, 104, 105 en 200). Onderstaande cijfers geven het aantal dagen weer waarop minstens 1 activiteit plaats vond in desbetreffend lokaal.  Lokaal 101: 204  Lokaal 101-102: 176  Lokaal 102: 198  Lokaal 103: 316  Lokaal 104: 262  Lokaal 105: 292

Jaarverslag 2014

74


 Lokaal 200: 329 Als we de bezetting van lokaal 101-102 spreiden over de afzonderlijke lokalen 101 en 102 kunnen we de gemiddelde bezetting van een vergaderlokaal in Scharpoord berekenen. Daarvoor tellen we volgende cijfers op (292 (101) + 286 (102) + 316 (103) + 262 (104) + 292 (105) + 329 ( 200)) = 1777 => gedeeld door 6 (lokalen) = 296 dagen. Of ook: een bezettingsgraad van 81%. 

AANTAL DAGEN MET MINSTENS 1 ACTIVITEIT IN DE LESKEUKEN 176 op 365 (-12 tegenover 2013)

AANTAL DAGEN MET MINSTENS 1 ACTIVITEIT IN DANSZAAL 100 337 op 365 (+8 tegenover 2013)

AANTAL DAGEN MET MINSTENS 1 ACTIVITEIT IN DANSZAAL ‘BOVENLOGES’ 297 op 365 (+1 tegenover 2013)

AANTAL DAGEN MET MINSTENS 1 ACTIVITEIT IN DANSZAAL BOVEN 205-206 288 op 365 (-13 tegenover 2013)

AANTAL DAGEN MET MINSTENS 1 ACTIVITEIT IN DE SCHOUWBURG 345 op 365 (+22 tegenover 2013)

GEMIDDELDE BEZETTING AVONDPROGRAMMERING IN DE SCHOUWBURG (EIGEN AANBOD)  Regulier avond-aanbod (berekend op volle zaal = 400 toeschouwers) : 56,2 %1  Jong talent avond-aanbod (berekend op volle zaal = 150 toeschouwers): 170 %2

AANTAL UITVERKOCHTE SCHOUWBURGEN IN 2014 (EIGEN AANBOD) 5 podium + 29 jong talent = 34

GEMIDDELDE BEZETTING FILMPROGRAMMERING (berekend op volle zaal = 200 toeschouwers):63,5 %3

GEMIDDELDE BEZETTING FAMILIEVOORSTELLINGEN (berekend op volle zaal = 200 toeschouwers): 59,4%4

2. Ravelingen, De Marge 

AANTAL DAGEN MET MINSTEN 1 ACTIVITEIT IN RAVELINGEN 224 op 365 (+16 tegenover 2013)

AANTAL DAGEN MET MINSTENS 1 ACTIVITEIT IN DE MARGE 270 op 365 (+35 tegenover 2013)

1

42 voorstellingen met 9.435 toeschouwers 400*42=16.800 (9.435/16.800)*100= 56,2 %

2

36 voorstellingen met 9.189 toeschouwers 150*36=5.400 (9.189/5.400)*100= 170 %

3

63 voorstellingen met 8004 toeschouwers 200*63=12.600 (8.004/12.600)*100= 63,5 %

4

11 voorstellingen met 1425 toeschouwers 200*11=2.200 (1.425/2.200)*100= 59,4 %

Jaarverslag 2014

75


Fiche 47

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.1. Het Cultuurcentrum faciliteert alle sociaal-culturele initiatieven van derden in de beste omstandigheden en met de grootste zorg … dit houdt ondermeer in Faciliteren van bijzondere sociaal-culturele activiteiten door derden op locatie Team techniek en logistiek Inspanningen Een overzicht van technische ondersteuning 2014 (naast de dagelijkse en 2014 doorgedreven ondersteuning van de gebruikers van de lokalen en schouwburg van het Cultuurcentrum):  Geluidsversterking diverse concerten Sint-Cecilia Heist  Geluidsversterking Kerstboomverbranding.  Voorziening licht- en geluidsinstallatie voor Westkapels Amateur Theater.  Technische ondersteuning (klank/video/…) Nacht van de Sport.  Geluidsversterking gemeentelijk informatievergaderingen & gemeenteraadszittingen.  Technische begeleiding schoolvoorstellingen Vonktheater.  Technische ondersteuning Jeugdboekenweek.  Geluidsversterking schoolfeest basisschool De Vonk/Het Anker  Geluidsversterking Stripfestival  Geluidsversterking Iron Kid.  Geluidsversterking Finishers Triathlon.  Geluidsversterking Zwintriathlon.  Technische ondersteuning Bibbabbels.  Technische ondersteuning Tentoonstellingen bib.  Geluidsversterking Dierenzegening.  Geluidsversterking persconferenties museum Sincfala Heist.  Technische ondersteuning Week van de Openbare Bibliotheek.  Geluidsversterking Boomplantactie.  Geluidsversterking St.-Barbarafeest vriendenkring Brandweer.  Belichting Sinterklaasfeest basisschool ‘Het Anker’.  Geluidsversterking wielertijdrit Westkapelle.  Geluidsversterking “Tussen 2 Feesten-loop”.  Diverse uitleningen (geluid/licht/videoprojectie) voor Casino Knokke.  Diverse uitleningen (geluid/licht/videoprojectie) voor For Freedom Museum. Resultaten Deze ondersteuning vloeit niet enkel rechtstreeks voort uit de missie van het centrum om alle dynamische organisaties te helpen en om aan kwaliteitsverhoging te werken, het beantwoordt ook aan de opties van het gemeentelijke meerjarenplan en aan het gemeentelijke vrijetijdsbeleid waar samenwerking en een rationeel gebruik van middelen en personeel worden vooropgezet. Wat ook wordt gerealiseerd. Evaluatie Cfr. evaluaties resp. activiteiten Planning Zelfde klemtonen; van nabij opvolgen hoe het nieuwe verhuurreglement voor 2015 gemeentelijk materiaal invloed heeft op uitleningen & ondersteuning die vanuit het Cultuurcentrum wordt gefaciliteerd.

Jaarverslag 2014

76


Fiche 48

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.1. Het Cultuurcentrum faciliteert alle sociaal-culturele initiatieven van derden in de beste omstandigheden en met de grootste zorg ‌ dit houdt ondermeer in Ter beschikking stellen vuilniszakken, kaart containerpark, jeugd-en repetitielokalen, gemeentelijk materiaal bij grote activiteiten, didactisch materiaal‌ aan het jeugdwerk Team jeugd Inspanningen Quasi wekelijks wordt aan de deur geklopt en stellen wij materiaal ter beschikking. 2014 Tegelijk werd in 2014 de dienstverlening bestendigd zoals die ook al in de voorgaande jaren gekend was. Resultaten Tevredenheid en regelmatige contacten met het georganiseerde jeugdwerk. Evaluatie Doelstelling bereikt. Planning Werking en dito doelstellingen bestendigen. 2015

Jaarverslag 2014

77


Fiche 49

Promomateriaal / foto

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.1. Het Cultuurcentrum faciliteert alle sociaal-culturele initiatieven van derden in de beste omstandigheden en met de grootste zorg ‌ dit houdt ondermeer in Mede-organiseren en ondersteunen startdagen jeugdverenigingen, Freexz, activiteiten jeugdraad, initiatieven derden Team jeugd Freexz: Max-dag:

Dag van de jeugdbeweging:

Inspanningen Jaarlijks houden de jeugdverenigingen een startdag deze organiseren zij zelfstandig. 2014 Als jeugddienst waren wij op elke startdag vertegenwoordigd. Dag van de Jeugdbewegingen: Op vrijdag 17 oktober was het dag van de jeugdbeweging. Voor de 8ste keer heeft de jeugdraad een gratis ontbijt aangeboden aan de leden en leiding van de jeugdbewegingen. Als jeugddienst ondersteunen wij deze activiteit. Dit vond plaats op 2 verschillende locaties: in Knokke aan de Margaretakerk en in Heist op het Maes en Boereboomplein. Freexz: Jeugdverenigingen, Jeugdraad en de Jeugddienst van onze gemeente slaan de handen in elkaar om de kinderen en jongeren (6 tot 15 jaar) van Knokke-Heist een onvergetelijke dag te bezorgen. Deze schitterende dag werd afgesloten met een fantastisch feest. Maxdag: De Max-dag op 28 september in de tuin van het CC Scharpoord kon op een massale belangstelling rekenen. Jong en oud genoten van de vele gezellige optredens van plaatselijke muziek- en dansgroepen en diverse activiteiten van de jeugdverenigingen. Ook de jeugddienst was present.

Resultaten

Activiteiten Jeugdraad: zie supra. Alle jeugdbewegingen waren tevreden met de opkomst op hun startdag. Er waren ongeveer 300 deelnemers op de Dag van de Jeugdbewegingen.

Jaarverslag 2014

78


Evaluatie Planning 2015

1e – 2e leerjaar: 86 3e – 4e leerjaar: 110 5e – 6e leerjaar: 53 12+: 61 Totaal: 310 Doelstellingen bereikt. Continueren van de doelstelling en indien opportuun positief inspelen op vragen tot gezamenlijk organiseren (bv buitenspeeldag)

Jaarverslag 2014

79


Fiche 50

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.1. Het Cultuurcentrum faciliteert alle sociaal-culturele initiatieven van derden in de beste omstandigheden en met de grootste zorg ‌ dit houdt ondermeer in Tussenkomst PA en publiciteit muziekgroepjes Team openluchtanimatie

Promomateriaal / foto

Inspanningen 2014 Resultaten Evaluatie Planning 2015

Fiche 51

Inspanningen 2014

Resultaten Evaluatie Planning 2015

In 2014 werd het systeem van ondersteunen bijgesteld, de steun moet eerder naar de muziekgroepen dan naar de organisatoren gaan. De doelstellingen werden behaald maar jammer genoeg was de vraag naar deze steun minder dan de vorige jaren. De tussenkomst moet nog verder worden bekeken en verfijnd. Extra inspanningen doen om de muzikanten de weg te doen vinden naar deze vorm van ondersteuning C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.1. Het Cultuurcentrum faciliteert alle sociaal-culturele initiatieven van derden in de beste omstandigheden en met de grootste zorg ‌ dit houdt ondermeer in Uitvoeren van kleine reparaties en herstellingswerken aan jeugdlokalen door de Technisch Uitvoerende dienst Team jeugd Naast wettelijke keuringen en eventuele aanpassingen worden kleine reparaties uitgevoerd in de jeugdlokalen van zodra we er van in kennis worden gesteld. Meestal gaat het over herstel sloten, deuren of ramen. De buitenomgeving rond de lokalen wordt sowieso onderhouden door het gemeentebestuur. Nette en veilige lokalen Goed Bestendigen werking

Jaarverslag 2014

80


Fiche 52

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.1. Het Cultuurcentrum faciliteert alle sociaal-culturele initiatieven van derden in de beste omstandigheden en met de grootste zorg … dit houdt ondermeer in Infrastructuur ter beschikking stellen aan verenigingen of derden al dan niet gratis of tegen gunsttarief Team administratie en onthaal Inspanningen  Benefietactiviteiten komen in aanmerking voor gratis gebruik. 2014  De meeste verenigingen vallen onder categorie 1 wat een gunstig tarief is. Er is voor hen ook een reekstarief mogelijk.  Ook categorie 2 en 3 blijven betaalbare prijzen. Resultaten

Evaluatie Planning 2015

Bijlages

74 podiumvoorstellingen 1838 andere activiteiten (repetities, vergaderingen, ontspaninnings – en ontmoetingsactiviteiten en overige activiteiten) 155 educatieve activiteiten 2 tentoonstellingen Steeds meer verenigingen en derden vinden de weg naar het Cultuurcentrum. Om misverstanden te vermijden:  Verduidelijken capaciteit lokalen/infrastructuur  Aanvragen beter in detail bekijken  Bij grote aanvragen  overleg met huurder Zie pagina 210-233 receptieve activiteiten Zie pagina 234-235 gegevensregistratie receptieve activiteiten

Jaarverslag 2014

81


C.7.2.2. Productiehuis Fiche 53

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.2. Het Cultuurcentrum is een productiehuis voor jong talent dat een band heeft met Knokke-Heist … dit houdt ondermeer in Jaarlijks organiseren van minstens 3 theater- en musicalprojecten voor kinderen en jongeren Team sociaal cultureel werk

Promomateriaal / foto

Inspanningen Appassionata zich naar 13 tot 18 jarigen (middelbaar onderwijs) en heeft de 2014 expliciete bedoeling een theateropleiding te geven, gekoppeld aan het tonen van een theatervoorstelling voor een groot publiek. Elk jaar wordt de kans gegeven aan de geselecteerde jongeren om voor een jaar deel uit te maken van de groep. De samenstelling van de groep gebeurt door de regisseur Jan Charles. Dit jaar bestond Appassionata uit Blomme Lien, Pauwaert Jietse, Vandaele Paulien, Vantorre Jens, Casier Charles, Savels Astrid, De Temmerman Brecht, Fagel Nienke, Vrijdags Paul, Schoofs Margaux, Vannieuwenhuyse Tessa, Delheye Marie, De keyser Clara. In september start de groep. Jan Charles en John De Bree nemen de jongeren mee op een zoektocht naar een eigen stuk dat week na week groeit via verhalen, fantasieën en improvisaties. In mei vertaalt zich dit in een afgewerkte productie. De ondersteuning door het Cultuurcentrum bestaat uit coördinatie, communicatie, organisatie audities, het ter beschikking stellen van een productiebudget, logistiek en technisch materiaal. In 2014 bracht Appassionata “Viva la Vida” in het eerste weekend van mei. 577 personen bezochten één van de twee voorstellingen. De Gelaarsde Kip is eveneens een productie van het Cultuurcentrum. Thomas Coolen is het creatieve brein achter het kindertheaterproject. De voorbije jaren kende het project al een groot succes en jaarlijks is er een nieuwe instroom van jong bruisend talent. Dit jaar bestond de groep uit: Baert Manon, Baeyens Fleur, Coppens Aranka, De Kempe Shannon, De Nil Louis en Amélie, De Velder Manon, De Wispelaere Febe, Decoene Naïc, Delheye Louise, Dereu Pauline, Dhondt Lucille, Herpoel Leopold, Klinkhammer Louise, Lanckriet Aaron, Merlevede Jasper, Mcihiels Marie, Michils Hanne, Reubens Arne, Roets Jean, Van Der Hooft Yasmine, Vandale Bo, Vandekerkhove Axelle, Vandenabeele Nathan, Vandeputte Lotte en Lise, Vanpoucke Michele, Zwaenepoel Emilia. In het weekend van 17 mei speelden deze kinderen “Neverland”, het verhaal van Peter Pan. 661 personen woonden een voorstelling bij.

Jaarverslag 2014

82


Resultaten

Evaluatie

Planning 2015 Bijlages

De ondersteuning door het Cultuurcentrum bestond uit financiële middelen, coördinatie, communicatie, organisatie audities, logistieke en technische hulp. Beide groepen presenteerden een unieke voorstelling. Vooral de educatieve waarde van het artistieke en sociale proces is een troef van deze projecten. Deze eigen projecten van het Cultuurcentrum worden aangevuld met vrijplaatsjongeren. Zie fiche 54. De samenwerking tussen de vaste begeleiders van deze 2 projecten en het cultuurcentrum is solide. Het wederzijds engagement en enthousiasme tussen de beide partijen is voelbaar en werkt motiverend. Appassionata speelt in 2015 een nieuwe voorstelling. De begeleiding van het project “De Gelaarsde Kip” kiest ervoor om een sabbatjaar te nemen. Zie pagina 159-160 podiumvoorstellingen

Jaarverslag 2014

83


Fiche 54

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.2. Het Cultuurcentrum is een productiehuis voor jong talent dat een band heeft met Knokke-Heist … dit houdt ondermeer in Vrijplaatsen organiseren waar jongeren een eigen artistiek product kunnen creëren en presenteren Team sociaal cultureel werk

Promomateriaal / foto

Inspanningen In onze Vrijplaatsen geven we jonge mensen tussen 6 en 30 jaar de kans om hun 2014 artistieke goesting te doen. Dit kan in zowat elke discipline. Het Cultuurcentrum ondersteunt met centen (productiekosten), infrastructuur (repetitieruimte, de schouwburg, filmlocaties) en expertise van het personeelsteam (theatertechniek, schrijnwerken, communicatie, pers, begeleiding, coaching, ...). Inhoudelijk geven we onze jongeren carte blanche.

Resultaten Evaluatie

Planning 2015 Bijlages

In 2014 hadden we 2 projecten lopen: Milo speelde in september zes voorstellingen van “Hairspray” voor uitverkochte zalen (2179 tickets verkocht). De kern van Milo Nancy De Clerck, Davy De Smet, Inge Dobbelaere, Lore Dobbelaere, Peter-Jan Hoestlandt, Sofie Vander Heyden Loslopend Wild koos voor het kleinschalige “Eefje Donkerblauw” in Ravelingen op 26 en 27 april, voor een jonge doelgroep. Ook hier een niet onaardige opkomst: 348 personen. De kern van Loslopend Wild bestaat uit Elke De Bree en Mich Wytgeers. Het blijft steeds een uitdaging om samen te werken met jongeren. Het vertrouwen en de betrokkenheid van die jongeren groeit op het podium en dat is mooi om zien. Bij de evaluatie van de samenwerking met Milo werd ervoor gekozen om de samenwerking te herzien en op een nieuwe leest te schoeien. Er wordt een voortaan een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt die Milo moet toelaten een volgende stap te zetten in het verzelfstandigen van de werking en dus in de toekomst hopelijk te kunnen vliegen op eigen vleugels. We zullen op een nieuwe manier samenwerken met de groep Milo. Zij zijn het “jongerenvrijplaatscircuit” ontgroeit en zullen zelfstandig werken. Zie pagina 159-160 podiumvoorstellingen

Jaarverslag 2014

84


C.7.2.3. Actieve cultuurcreatie Fiche 55

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.3 Het Cultuurcentrum maakt actieve cultuurcreatie mogelijk … dit houdt ondermeer in Technische en promotionele ondersteuning van creatie-presentaties door lokale verenigingen en organisaties voor actieve kunst- of cultuurbeoefening Team administratie en onthaal Team techniek en logistiek

Promomateriaal / foto

Inspanningen Promotionele ondersteuning voor activiteiten in onze infrastructuur: 2014  Vermelding kalender - Tam Tam - KH magazine - zomeragenda  Website Als we een afbeelding en informatie krijgen over de activiteit kunnen we deze op de website zetten.  Ticketverkoop voor derden (met eigen tickets of tickets aangeleverd door de organisator  Verwerking activiteiten in de Seizoen- en Uitkrant

Resultaten

Evaluatie

Logistieke ondersteuning: De toneel- & andere verenigingen (Koninklijk Theater Knokke-Heist, KSJ, Balletschool Le Cygne, Dansgroep Heliopsis, …) krijgen uitgebreide ondersteuning tot en met de opmaak van degelijke lichtplannen, video- & klankmontage, productieplanning, logistieke tips, … door onze theatertechnici en schrijnwerkers incl. personeelsondersteuning voor opbouw en tijdens de opvoeringen. Promotionele ondersteuning:  Kalender Tam Tam, KH Magazine, Zomeragenda  Website  Affiches  Seizoenkrant en Uitkrant  39 voorstellingen  ticketverkoop voor derden Logistieke ondersteuning: Deze geïntegreerde ondersteuning werkt ontegensprekelijk kwaliteitsverhogend. Promotionele ondersteuning  nood aan:  duidelijke richtlijnen voor verwerken van promotie  uniforme werkwijze door alle medewerkers die gegevens verwerken  dienst overschrijdend overleg Logistieke ondersteuning: Cfr. evaluaties resp. activiteiten Jaarverslag 2014

85


Planning 2015

Bijlages

Promotionele ondersteuning:  Opstart richtlijnen (communicatieplan) promotie i.s.m. de dienst communicatie  Verder werken aan een duidelijkere website  Meer aandacht besteden aan de lay-out van de informatie over de activiteiten op de website Logistieke ondersteuning: Zelfde klemtonen; van nabij opvolgen hoe het nieuwe verhuurreglement voor gemeentelijk materiaal invloed heeft op uitleningen & ondersteuning die vanuit het Cultuurcentrum wordt gefaciliteerd. Zie pagina’s 210-233 receptieve activiteiten

Jaarverslag 2014

86


Fiche 56

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.3 Het Cultuurcentrum maakt actieve cultuurcreatie mogelijk … dit houdt ondermeer in Actief ondersteuningsbeleid van jonge muziekgroepjes uit Knokke-Heist (gratis ter beschikking stellen repetitieruimte + PA) Team jeugd

Promomateriaal / foto

OUD-VOETBALVELD Adres: Westkapellestraat 460

KORENBLOEM Adres: Breed Veertien 25

JEUGDHUIS ’T VERZET Adres: Duinenwater 41

Inspanningen We beschikken over 6 repetitieruimtes waar nu een 17 lokale bands repeteren. 2014 Het lokaal (en energieverbruik) wordt gratis ter beschikking gesteld. De repetitieruimtes zijn gespreid over de gemeente op 3 verschillende locaties, Westkapelle (oud-voetbalveld), Heist (Korenbloem) en Jeugdhuis ’t Verzet (Knokke). Resultaten Tevreden lokale bands. Evaluatie Doelstelling bereikt. Planning Ondersteuning bestendigen. 2015

Jaarverslag 2014

87


C.7.2.4. Actieve cultuurparticipatie Fiche 57

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.4. Het Cultuurcentrum stimuleert actieve cultuurparticipatie en maakt die mogelijk … dit houdt ondermeer in Ondersteuning van het breed aanbod kunstbeleving en cultuurbeoefening door structurele samenwerking met vzw Vrij Atelier Team Vrij Atelier Inspanningen Een gevarieerd aanbod aanbieden rond kunstbeoefening en –beleving, 2014 zowel voor de volwassenwerking, als voor vakantieplus, als voor schoolprogrammatie en het kleuterateljee. Nieuwe trends en actuele thema’s in het oog houden om de programmatie hedendaags te houden. Resultaten Een gevarieerde werking voor jong en oud. Evaluatie Alle cursussen lopen goed en de dagelijkse opvolging ervan verloopt vlot. Planning Voor 2015 werken we verder op dezelfde manier. 2015 Bijlages Zie pagina’s 191-194 Vrij Atelier

Jaarverslag 2014

88


C.7.2.5. Actieve participatie door scholen Fiche 58

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.5. Het Cultuurcentrum stimuleert schoolgaande jongeren tot artistiek handelen … dit houdt ondermeer in organiseren van het tweejaarlijkse multi-disciplinair Art=Shock met een zeer brede waaier aan workshops voor leerlingen uit de eerste graad secundair (2014, 2016, 2018) Team Schoolprogrammering

Promomateriaal / foto

Inspanningen Er werd beslist om Art=Shock om te vormen tot een nieuw concept: de ‘Cultuurdag’. 2014 Deze dag is niet meer toegespitst op een thema maar is een breed cultureel aanbod met zeer verschillende disciplines. In 2014 werd de Cultuurdag ingericht voor 3e graad secundair. Deze Cultuurdag werd zeer gesmaakt bij de leerlingen omdat ze dan ook de kans hebben gekregen om met sprekers en acteurs kennis te maken die ze anders nooit zouden treffen, naast het meemaken van niet –alledaagse workshops. Resultaten

De Cultuurdag telde 36 activiteiten gedurende 1 dag met 793 deelnemers.

Evaluatie

Volgende positieve evaluaties ontvingen we van directies: • Creatieve benadering naar inhoud en vorm (zeker vernieuwend) • Aantal, diversiteit en kwaliteit van de workshops • Authenticiteit en kwaliteit van workshopbegeleiders • Timing en verschillende, passende locaties  Flexibele invulling en vrije keuze door de leerlingen In 2015 zal de Cultuurdag worden ingericht voor 1e graad secundair. Ook hier trachten we een subliem en divers aanbod te creëren.

Planning 2015

Jaarverslag 2014

89


Fiche 59

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.5. Het Cultuurcentrum stimuleert schoolgaande jongeren tot artistiek handelen … dit houdt ondermeer in Organiseren van het jaarlijkse project ‘Peterschap Beelden en Monumenten’ voor leerlingen uit de derde graad lager Team Schoolprogrammering

Promomateriaal / foto

Inspanningen In het begin van het schooljaar krijgen alle basisscholen uit Knokke-Heist een extra 2014 oproep om hun 5e en 6e leerjaar in te schrijven voor een “peterschap” over een beeld of monument in de stad. Vorig schooljaar hadden voor het eerst alle klassen van het 5e en 6e leerjaar van alle basisscholen meegedaan met dit project. De leerkracht krijgt in het begin van het schooljaar een kleuren-affiche van hun gekozen beeld of monument op A3-formaat om in de klas uit te hangen. Daarnaast is het handboek ge-updated en aangevuld met nieuwe klasopdrachten. Elk 6e leerjaar kreeg een filmworkshop aangeboden onder begeleiding van Jekino. Ondertussen een traditional die nog steeds hard in de smaak valt van leerlingen en leerkrachten. Daarnaast neemt elk 5e en 6e leerjaar deel tijdens het voorjaar aan de artistieke workshops die door vzw Vrij Atelier worden verzorgd. Men maakt er werkjes die refereren naar het kunstwerk waarvoor de klas peterschap opnam.

Resultaten

Een compilatie van de foto’s en de filmpjes alsook enkele werkjes worden getoond op het Toonmoment van Peterschap Beelden en Monumenten in de Stad in het Cultuurcentrum dat in 2014 liep van 3 tot 20 april 2014. In schooljaar 2013-2014 deden 26 klassen mee met in totaal 367 kinderen. Vorig schooljaar: 20 klassen met 337 kinderen. De filmopnames resulteerden allemaal in een eindproduct afgeleverd door Jekino. In totaal vonden 11 Jekino-workshops plaats met in totaal 201 deelnemers. Daarnaast werd deelgenomen aan 26 artistieke workshops met in totaal 326 deelnemers. De opening van de tentoonstelling Peterschap Beelden en Monumenten in de stad (het zgn ‘toonmoment) vond in aanwezigheid van de deelnemende scholen plaats op 3 april 2014.

Jaarverslag 2014

90


Planning 2015 Fiche 60

Het project heeft terug een boost gekregen waardoor alle scholen met hun 5e en 6e leerjaar het project “dragen”. Het blijven behouden van de inzet van de scholen voor dit project. Eventueel de filmworkshops vervangen door een andere activiteit die minder kost. C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.5. Het Cultuurcentrum stimuleert schoolgaande jongeren tot artistiek handelen … dit houdt ondermeer in Wonderwijs Team Jeugd Team Schoolprogrammering

Promomateriaal / foto

Inspanningen Organisatie Wonderwijs: 2014 In samenwerking met vzw Stedelijk Sportcentrum en deKunstAcademie. Wonderwijs wordt ondersteund door het gemeentebestuur en de basisscholen van Knokke-Heist.

Resultaten

Evaluatie Planning 2015

Alle bestaande en nieuwe naschoolse vorming voor kinderen tot 12 jaar wordt gebundeld en sluit aan op het sluitingsuur van de scholen. Dit voor elke volle schooldag. Wij bieden gratis busvervoer en begeleiding naar de verschillende vormingsactiviteiten aan voor alle leerlingen van het basisonderwijs, waardoor de kinderen een keuze hebben om hun opvangmomenten te laten doorgaan in hun eigen gekozen activiteit(en). Er wordt vorming gegeven in sport, muziek, beeld, woord en dans. De kinderen kunnen kiezen uit dans, muziek, beeld, woord en sport in hun opvangmomenten. We bieden een educatief en gevarieerd aanbod aan. In 2014 noteerden we 677 deelnames. Idem vorige jaren. Zelfde klemtonen.

Jaarverslag 2014

91


Fiche 61

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.5. Het Cultuurcentrum stimuleert schoolgaande jongeren tot artistiek handelen … dit houdt ondermeer in Week van de Zee Team Vrij Atelier

Promomateriaal / foto

Inspanningen Ieder jaar richt het scholenproject ‘Week van de Zee’ de aandacht op natuur en milieu 2014 aan de kust. De waarde van de natuur wordt er benadrukt door wandelingen, workshops en happenings. Vrij Atelier staat in voor de creatieve workshops. Resultaten Jaarthema 2014 : ZEE(R) GEZOND 14 klassen = 247 leerlingen genoten van een creatieve workshop op het strand in Knokke- Heist.

Evaluatie Planning 2015

De locatie is ideaal om de leerlingen de natuurelementen te laten beleven op het strand. De creatieve workshops sluiten aan op die natuurbeleving door o.a. maken van een (vis)windzak of een zandschilderij. Nieuwe workshops dit jaar (in functie van het jaarthema) waren : pentekeningen van zeewier / kruidenbloempotje / vissen in klei Zeer interessant en aangenaam project voor kinderen. Daar we in een tent werken kan de wind wel eens een spelbreker zijn. Naargelang het jaarthema andere en nieuwe workshops creëren.

Jaarverslag 2014

92


C.7.2.6. Actieve participatie tijdens schoolvakanties Fiche 62

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.6. Het Cultuurcentrum stimuleert kinderen en jongeren tijdens elke schoolvakantie tot artistiek handelen en spelend opgroeien ‌ dit houdt ondermeer in Organiseren van een zeer breed aanbod waarin spelenderwijs taal-, culinaire, expressieve, muzikale- en andere creatieve vaardigheden worden aangeleerd (V+) Team Jeugd

Promomateriaal / foto

Inspanningen Iedere schoolvakantie worden er gemiddeld 30 stages per week georganiseerd. 2014 Creatieve stages, sportstages, artistieke stages, kookstages, dansstages, BIB-stages, muziekstages, pc-stages, taalstages en educatieve stages of uitstappen. We zijn ook gestart met een nieuwe inschrijvingsmethode. Resultaten Iedere schoolvakantie werd er een zeer mooi aanbod georganiseerd. Evaluatie Er wordt ingespeeld op de hedendaagse trends en rekening gehouden met de leefwereld van de kinderen. (skate & blade, tabletstages, loombandjes,‌) We zien voor het eerst een daling in het aantal inschrijvingen. Dit kan al dan niet toevallig zijn. Dit moeten we in het oog houden. Planning Zelfde klemtonen. 2015 Verrijken van het aanbod met STEM-activiteiten. Science, Technology, Engineering en Maths = exacte wetenschappen, techniek & technologie, het ingenieursvak en wiskunde.

Jaarverslag 2014

93


Bijlages

Evolutie deelnamecijfers scherp in het oog houden. Aantal inschrijvingen Vakantie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Krokus 232 313 355 357 353 360 363 384 358 326 Pasen 601 709 745 839 774 788 678 733 842 803 Zomer 2286 2489 2666 2779 2.973 3019 3057 3494 3583 3457 Herfst 307 337 304 340 422 356 382 382 416 389 Kerst 594 680 749 623 750 816 717 797 829 792 Totaal 4.020 4.528 4.819 4.938 5.272 5339 5197 5790 6028 5767 Aantal deelnemers en herkomst Vergelijking aantal en soorten deelnemers (inwoners - regio - buitenland - tweedeverblijvers en toeristen).(1 deelnemer kan meerdere malen inschrijven) 2e verblijf 2014 Inwoners Regio Buitenland Totaal toerist Krokus

132 60%

34

16%

7

3%

46 21%

219

Pasen

287 60%

66

14%

6

1%

121 25%

480

Zomer

644 44%

181

13%

55

4%

555 39%

1435

Herfst

175 59%

49

16%

9

3%

64 22%

297

Kerst

332 71%

56

12%

20

4%

62 13%

470

Totaal

1570 55%

386

13%

97

3%

848 29%

2901

Vergelijking aantal stages: startjaar 1995 (enkel vermelding), vergelijking start vanaf 2004 Vakantie 1995 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Krokus 16 30 20 29 33 32 28 27 27 29 24 25 Pasen 16 53 51 62 61 66 59 64 52 67 65 59 Zomer 30 197 210 214 224 219 237 221 227 275 258 243 Herfst 8 31 27 34 30 30 33 30 30 42 32 31 Kerst 15 44 50 60 55 57 71 52 52 70 59 51 Totaal 85 355 358 399 403 404 428 394 388 483 438 409

Jaarverslag 2014

94


Fiche 63

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.6. Het Cultuurcentrum stimuleert kinderen en jongeren tijdens elke schoolvakantie tot artistiek handelen en spelend opgroeien ‌ dit houdt ondermeer in Inzetten van (betaalde) gebrevetteerde monitoren die iedere schoolvakantie een gevarieerde en speelse speelpleinwerking realiseren Team Jeugd

Promomateriaal / foto

Inspanningen In iedere korte schoolvakantie worden 18 monitoren ingezet gespreid over 3 locaties in de 2014 gemeente. In de zomervakantie worden 4 pleinen: De Blekker en ’t Plein (Knokke), de Korenbloem (Heist) en de Speelpelle (Westkapelle) geopend er worden wekelijks 34 monitors ingezet. In de andere vakanties worden er 3 pleinen geopend De Blekker en ’t Plein (Knokke) en de Korenbloem (Heist) er worden dan 19 monitors ingezet per week. De monitoren maken een raamplan voor de komende week, waarin ze de activiteiten en het weekthema bekend maken. Ouders kunnen de planning raadplegen op elk speelplein of in jeugd- en kunstencentrum De Marge. In de paas-zomer- en kerstvakantie worden er wekelijks uitstappen gepland. Deze uitstappen worden aangeboden aan de jongeren tot 12 jaar aan een reductieprijs. Uitstappen speelplein: - Atletiekdag - Bezoek AZ-Zeno, ziekenhuis. - Film midden in de winternacht - Film: De superheld - Film: Pelle rijdt weer uit.

Jaarverslag 2014

95


Resultaten

Planning 2015 Bijlage

- Film: De avonturen van Pim & Pom - Uitstap: Pairi Daiza - Uitstap: Waterpret in Deltapark Neeltje Jans - Uitstap: Boudewijnpark - Uitstap: Sealife en gekke fietsen - Uitstap: kids Beach - Uitstap: Bellewaerde Aanbieden van kwalitatieve / betaalbare speelpleinwerking door gebrevetteerde monitoren. Op een laagdrempelige manier culturele activiteiten/uitstappen aanbieden aan de jongeren. Jaar 2014 krokus 173 pasen 382 zomer 788 herfst 144 kerst 223 Totaal 1.710 Zelfde klemtonen. Speelpleinwerking 2014

Inwoners

Regio

2e verblijf toerist

Buitenland

Totaal

Krokus

132

76%

30

17%

7

4%

4

3%

173

Pasen

282

74%

62

16%

15

4%

23

6%

382

Zomer

561

71%

152

19%

30

4%

45

6%

788

Herfst

110

76%

18

12%

9

7%

7

5%

144

Kerst

161

72%

36

16%

12

5%

14

7%

223

Totaal

1246

73%

298

17%

73

4%

93

6%

1710

Jaarverslag 2014

96


Fiche 64

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.6. Het Cultuurcentrum stimuleert kinderen en jongeren tijdens elke schoolvakantie tot artistiek handelen en spelend opgroeien … dit houdt ondermeer in Promoten en faciliteren kleuterwerking Team Vrij Atelier

Promomateriaal / foto

Folder ‘kleuterateljee’. De folder wordt verspreid via de scholen en vakantieplus.

Inspanningen Op woensdag- en zaterdagnamiddagen, buiten de schoolvakanties, kunnen kleuters 2014 uit de 2de en 3de kleuterklas terecht in het ‘kleuterateljee’ voor een leuke namiddag waarin geknutseld, verteld en gespeeld wordt. Elk ‘kleuterateljee’ heeft een thema. Zo kunnen we een gevarieerd programma aanbieden op niveau van de kleuter. Voor de thema’s gaan we op zoek naar huidige trends, nieuwe kinderfilms en televisiereeksen in de leefwereld van kleuters. Resultaten 477 inschrijvingen voor 2014 55 activiteiten Leuke nieuwe thema’s / gevarieerd aanbod Evaluatie Vlotte kleuterwerking met goeie begeleiders. Opkomst kleuters wat minder dan vorig jaar. Planning De kleuterwerking op woensdag- en zaterdagnamiddagen verder zetten. 2015

Jaarverslag 2014

97


C.7.2.7. Samenwerkingsverbanden Fiche 65

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.7. Het Cultuurcentrum zet samenwerkingsverbanden met lokale sociaalculturele actoren en jeugdorganisaties op … dit houdt ondermeer in Op vraag van sociaal-culturele actoren unieke activiteiten mee-organiseren als die zonder hulp van het CC onmogelijk zouden zijn Team sociaal cultureel werk

Promomateriaal / foto

Inspanningen In 2014 hebben we samenwerkingsverbanden gecreëerd met verschillende actoren: 2014  Bazar Bisous – 11 mei 2014 pop up markt in Jeugdzaal ’t Verzet. We leverden hier logistieke en promotionele ondersteuning en deelden een financieel risico.  Filmproject van Victoria DeLuxe “Copa pra Alemao Ver, het WK vanuit de Favela” - première van de film op 4 oktober. Hier namen wij het initiatief om deze première te realiseren. Resultaten - Bazar Bisous was een succesvol initiatief. - Het filmproject van Victoria De Luxe kreeg financiële ondersteuning van het Gemeentelijk Hulpcomité. Om voor de première van deze film in het Cultuurcentrum meer publiek te bereiken, zochten we o.a. contact met de plaatselijke voetbalverenigingen. Evaluatie - De samenwerking met de organisatie van Bazar Bisous werd als positief ervaren. Het initiatief doorstond de eerste poging en zal op eigen kracht de volgende editie(s) kunnen organiseren. - Voor de première van de film op 4 oktober werd een zeer divers en ruim publiek bereikt. De aanwezigheid van de Braziliaanse jongeren was een meerwaarde. Hun getuigenissen waren indrukwekkend. Planning Bazar Bisous herhaalt zich in 2015. Met de groep van Victoria DeLuxe zijn er geen 2015 nieuwe afspraken.

Jaarverslag 2014

98


Fiche 66

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.7. Het Cultuurcentrum zet samenwerkingsverbanden met lokale sociaalculturele actoren en jeugdorganisaties op … dit houdt ondermeer in Mede-organiseren en ondersteunen projectwerking, inspelen op trends bij de jeugd zoals bv skate-events, graffiti,… Team Jeugd

Promomateriaal / foto

Inspanningen Op zaterdag 12 april organiseerde de dienst Jeugdcultuur het 4de Skate Event. Voor 2014 deze editie werd de fuifzaal van jeugdclub 't Verzet omgetoverd tot een heus skatepark. Skaters en bladers konden de hele dag hun kunsten tonen en op het einde van de dag waren er ook verschillende wedstrijden. Nieuw dit jaar! De 6-12 jarigen konden in de voormiddag één week lang skaten via V+ en in de namiddag kon iedereen (alle leeftijden) vrij skaten. Samenwerking met jeugdclub ’t Verzet: De jeugdclub organiseerde in kader van ons skate-event 2 activiteiten: 1. Design your skate 2. Make your own Vans Samenwerking met Sport vakantieplus: Er werd aansluitend op ons skate-event een vakantiepluskampje skate & blade georganiseerd. Resultaten We zien dat het evenement jaarlijks groeit. Door de samenwerking met sport en de jeugdclub konden de jongeren optimaal (vroeger 1 dag, nu 1 week) genieten van het skatepark, dit alles hebben we kunnen realiseren zonder meerkost. 64 deelnemers Evaluatie Skaters en bladers blijft een doelgroep waar we moeten op inzetten. Dit jaar waren er ook veel steppers van de partij. Hierop moeten we inspelen door onze wedstrijden uit te breiden naar meer categorieën. De jongeren waren tevreden met hun keuze van toestellen. Planning Zelfde klemtonen! 2015 Groter aanbod, optimaliseren van de activiteiten naast het skate-event.

Jaarverslag 2014

99


Fiche 67

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.7. Het Cultuurcentrum zet samenwerkingsverbanden met lokale sociaalculturele actoren en jeugdorganisaties op … dit houdt ondermeer in Samenwerking met jeugdhuis

Team Jeugd Inspanningen Voor alle activiteiten van het jeugdhuis staat jeugdcultuur mede in voor de promotie, 2014 ter beschikking stellen materiaal,…. Tegelijk worden diverse activiteiten samen georganiseerd. De ene keer vindt de activiteit in ’t Verzet plaats (Freexz, …), de andere keer vult ’t Verzet een stuk van het programma van (Jeugd)Cultuur in (vb. Nagt, …). Resultaten Doelstellingen en dito klemtonen werden gehaald Evaluatie Goed, cultuurcentrum en jeugdhuis vullen elkanders “leemtes” aan. Planning Continueren van bovengenoemde doelstelling. 2015

Jaarverslag 2014

100


C.7.2.8. Faciliteren subsidiëringsbeleid Fiche 68

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.8. Het Cultuurcentrum faciliteert het subsidiëringsbeleid dat het Gemeentebestuur voor het sociaal-cultureel veld, het jeugdwerk en jeugdcultuur ontwikkelt

… dit houdt ondermeer in Uitbetalen werkingstoelage aan jeugdverenigingen die voldoen aan de voorwaarden van subsidiëring aan Jeugdraad en jeugdverenigingen. (basis- en werkingstoelage, bouwfonds, uitleendienst, secretariaatskosten) Team Jeugd Inspanningen Op basis van een gemeentelijke subsidiereglement werd in 2014 aan 2014 jeugdverenigingen en jeugdraad subsidies voor een totaal van € 22.862 uitbetaald.

Planning 2015 Fiche 69

Wegens het wegvallen van de prioriteit jeugdwerkinfrastructuur (subsidie hogere overheid) werd een krediet van 17.500 € voorzien voor jeugdwerkinfrastructuur met eigen middelen. Zelfde klemtonen en aangevuld met € 9.000 extra voor jeugdwerkinfrastructuur

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.8. Het Cultuurcentrum faciliteert het subsidiëringsbeleid dat het Gemeentebestuur voor het sociaal-cultureel veld, het jeugdwerk en jeugdcultuur ontwikkelt

… dit houdt ondermeer in Toekennen van een toelage aan hen die voldoen aan de voorwaarden van het bijkomend reglement jeugdwerkinitiatieven (tussenkomst in huur- en energie, (kader)vorming, amateuristische kunstbeoefening met jeugdwerking, kampen en weekends, campagnes jeugdwerk en initiatieven speciale doelgroepen, prioriteiten Vlaamse Overheid) Team Jeugd Inspanningen Knokke-Heist ontving voor 2014 een trekkingsrecht van 37.557 € alsook voor de 2014 prioriteit jeugdcultuur € 11.267. Het totaal werd uitgekeerd verdeeld over de verenigingen die aanspraak kunnen maken op dit reglement. Planning Zelfde klemtonen. 2015

Jaarverslag 2014

101


Fiche 70

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.8. Het Cultuurcentrum faciliteert het subsidiĂŤringsbeleid dat het Gemeentebestuur voor het sociaal-cultureel veld, het jeugdwerk en jeugdcultuur ontwikkelt

‌ dit houdt ondermeer in Uitbetalen subsidies aan verenigingen die zelf instaan voor onderhoud en kwaliteitsverbetering van de verenigingsaccomodatie. Team Jeugd Inspanningen Er werden geen kredieten uitbetaald. (Er waren ook geen aanvragen) 2014 Planning Ook voor 2015 werden geen kredieten voorzien 2015

Jaarverslag 2014

102


Fiche 71

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.8. Het Cultuurcentrum faciliteert het subsidiëringsbeleid dat het Gemeentebestuur voor het sociaal-cultureel veld, het jeugdwerk en jeugdcultuur ontwikkelt … dit houdt ondermeer in Uitbetalen kampvervoer

Team Jeugd Inspanningen Jaarlijks wordt een prijsvraag uitgeschreven inzake materiaalvervoer kampen. 2014 In 2014 betaalde het gemeentebestuur 24.356 € voor het kampvervoer van de jeugdbewegingen. Resultaten Volgende jeugdbewegingen konden in 2014 genieten van kampvervoer dat werd aangeboden door het Gemeentebestuur: Scouts en Gidsen Sint-Joris (2 locaties); 102e FOS (1 locatie), KSJ (3 locaties) en Chiro Heist (1 locatie). Evaluatie Sterke appreciatie. Planning Bestendiging aanbod. 2015

Jaarverslag 2014

103


Fiche 72

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.8. Het Cultuurcentrum faciliteert het subsidiëringsbeleid dat het Gemeentebestuur voor het sociaal-cultureel veld, het jeugdwerk en jeugdcultuur ontwikkelt … dit houdt ondermeer in Uitbetalen toelage aan hen die voldoen aan het reglement voor de betoelaging van erkende plaatselijke verenigingen voor sociaal- cultureel werk ( projectsubsidie, basis- en werkingssubsidies, werking- en secretariaatskosten Cultuurraad,…) Team sociaal cultureel werk

Promomateriaal / foto

Inspanningen Het Gemeentebestuur kent jaarlijks subsidies toe aan de erkende plaatselijke 2014 verenigingen. De Cultuurraad zorgt voor de verdeling onder deze verenigingen. In 2014 verdeelde de Cultuurraad een subsidie van 13.779,20 euro. Resultaten De subsidies werden verdeeld volgens het geldende subsidiereglement. Evaluatie De cultuurraad heeft plannen om op termijn het subsidiereglement te herzien. Planning Zelfde klemtonen. 2015 Fiche 73

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.8. Het Cultuurcentrum faciliteert het subsidiëringsbeleid dat het Gemeentebestuur voor het sociaal-cultureel veld, het jeugdwerk en jeugdcultuur ontwikkelt … dit houdt ondermeer in Dotatie vzw Cultuurcentrum

Directie Inspanningen Samen met de financiële ploeg van Vrijetijd verzorgen van de administratieve 2014 verplichtingen zodat het storten van de dotatie vanuit het Gemeentebestuur aan de vzw Cultuurcentrum zonder haperingen gebeurt. Deze dotatie is het werkingsbudget (zonder personeels- en investeringskosten) van de vzw Cultuurcentrum KnokkeHeist. Resultaten Doelstelling bereikt. Evaluatie Loopt vlot. Planning Zelfde procedures volgen. 2015

Jaarverslag 2014

104


Fiche 74

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.8. Het Cultuurcentrum faciliteert het subsidiëringsbeleid dat het Gemeentebestuur voor het sociaal-cultureel veld, het jeugdwerk en jeugdcultuur ontwikkelt

… dit houdt ondermeer in Voorafname gemeentebestuur Vlaamse subsidies voor ondersteuning aan het jeugdwerk (speelpleinwerking, Freexz, Wonderwijs, kleuterwerking, spelotheek, …) Team jeugd Inspanningen 41 % van de Vlaamse subsidies voor ondersteuning aan het jeugdwerk, zijnde 2014 15.398,42 € (van € 37.557) werd besteed voor speelpleinwerking, wonderwijs, kleuterwerking,… Van dit bedrag werd € 7.065 uitgekeerd aan de vzw Cultuurcentrum voor Freexz, wonderwijs en kleuterwerking. Het overige bedrag is voor de speelpleinwerking. Planning Zelfde klemtonen en de werking bijsturen indien nodig. 2015 Fiche 75

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.8. Het Cultuurcentrum faciliteert het subsidiëringsbeleid dat het Gemeentebestuur voor het sociaal-cultureel veld, het jeugdwerk en jeugdcultuur ontwikkelt … dit houdt ondermeer in Forfaitaire subsidies (o.a. jeugdhuis)

Team jeugd Inspanningen Het jeugdhuis ontvangt jaarlijks een forfaitair bedrag. Het betreft hier eigenlijk een 2014 basis- en werkingssubsidie daar het jeugdhuis destijds uit het subsidiereglement werd gehaald. Planning Bestendiging. 2015

Jaarverslag 2014

105


C.7.2.9. Slechten participatie-drempels Fiche 76

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.9. Het Cultuurcentrum dynamiseert initiatieven die participatie-drempels slechten … dit houdt ondermeer in Coördineren van initiatieven die voortvloeien uit decreten ter bevordering van de cultuurparticipatie zoals o.a. de coördinatie van het Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie Team sociaal cultureel werk

Promomateriaal / foto Inspanningen Bundeling van sociale en vrijetijds partners ter coördinatie en samenwerking van 2014 initiatieven/ projecten ten voordele van de doelgroep. In 2014 bedroeg het trekkingsrecht 5.795€. Er werden 241 doe-bonnenboekjes 2 en 27 doe-bonnenboekjes 1 uitgereikt. De verzilvering van de doe-bonnen bedroeg 4.542€. Het resterende bedrag ging naar projecten van sociale partners oa mama’s voor kinderen, spelotheek). Een bedrag van 504€ werd niet besteed. Resultaten Doorstroming van doelgroep naar reguliere werking. De stuurgroep, met in het bijzonder de sociale partners, geven aan hoe moeilijk het is om hun doelgroep te laten participeren aan het reguliere aanbod. Verschillende drempels, en niet enkel de financiële, zijn hierbij actief. Actieve toeleiding via een vertrouwenspersoon of buddywerking is een goed inzetbaar alternatief om de doorstroming meer mogelijk te maken. Evaluatie Echelon overschrijdend effect. Door het feit dat het Lokaal netwerk Vrijetijdsparticipatie in zijn samenstelling bestaat uit sociale partners, welzijnsschakel en de vrijetijdsdiensten leidt dit tot een verbredend denken dat zich vertaalt in een andere ‘attitude’ naar de mogelijkheden van participatie van deze kwetsbare doelgroep. Planning Zelfde klemtonen + afgrenzing/aanvulling binnen ruimer project Kinderarmoede. 2015 Toeleiding realiseren via sociale partners/vrijwilligers/gemeentelijke vrijetijdsdiensten(cultuurmobiel meer promoten). Regionaal overleg betreffende samenwerking rond vrijetijdsparticipatie.

Jaarverslag 2014

106


Fiche 77

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.9. Het Cultuurcentrum dynamiseert initiatieven die participatie-drempels slechten … dit houdt ondermeer in Bestendigen en verder profileren van kortingssystemen (Doe-bonnen, de Uitpas,…) als instrument tot meer participatie aan en ‘ambassadeurschap’ voor het sociaalcultureel aanbod en het jeugdwerk Team sociaal cultureel werk / beleidsmedewerker productie / team administratie en onthaal

Promomateriaal / foto

Inspanningen Verdere uitwerking van transparante en begrijpbare ‘Vrijetijdsparticipatie’ folder. 2014 Uitpas:  Nieuwsbrieven  Acties zoals bv. ontmoeting met artiest, gratis deelname cursus ROER.. Resultaten Gerichter en begeleidend aanbod aan doelgroep. Ervaring leert dat doelgroep de reguliere brochures en folders niet of nauwelijks leest. Selectie en bundeling van een gevarieerd aanbod van verschillende vrijetijdspartners maakt een gerichter keuze mogelijk. Vrijetijdsfolder is een belangrijk instrument voor de sociale partners in uitnodiging naar vrijetijdsparticipatie van hun doelgroep.

Evaluatie

Planning 2015

Uitpas:  1.803 Uitpassen  11.274 transacties met een Uitpas Overzichtelijk en effectief instrument in coaching naar vrijetijdssparticipatie van doelgroep . Uitpas 55+ en ouder  leeftijd Uitpassers Zelfde klemtonen en gerichte evaluatie door ‘gebruikers’. Dit wordt een agendapunt voor de sociale partners (oa bij uitreiking van de doebonnen 2 en 3). Uitpas Zoeken naar mogelijkheden om ook een jonger publiek aan te spreken.

Jaarverslag 2014

107


Fiche 78

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.9. Het Cultuurcentrum dynamiseert initiatieven die participatie-drempels slechten … dit houdt ondermeer in Samenwerking met CJP/Bill met de daaraan gekoppelde gunsttarieven Team Jeugd

Promomateriaal / foto

Inspanningen In schooljaar zet BILL graag het culturele aanbod en voordelen in de kijker bij 2014 jongeren in Knokke-Heist. Alle secundaire scholen in Knokke-Heist hebben deelgenomen aan deze najaar actie (polaroidfoto). Lokale voordelen Bill-kaart: - €3 korting op alle voorstellingen in het Cultuurcentrum - €2 korting op de lidkaarten van jeugdclub ’t Verzet - €3 korting op alle activiteiten en uitstappen van de dienst Jeugdcultuur 1205 van de 4241 jongeren hebben een Bill-kaart ontvangen. Dit zijn er 105 meer dan Resultaten in 2013.

Evaluatie

Planning 2015

We merken dat er meer jongeren een Bill-kaart aanvragen, de kaart is ook gekend onder de jongeren. Maar we merken bij de inschrijvingen dat de kaart niet steeds kan vertoond worden. Om de niet-Bill-leden te overtuigen zouden we graag een extra-actie koppelen aan de activatiebrief.

Jaarverslag 2014

108


C.7.2.10. Participatie buiten gemeentelijke grenzen Fiche 79

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.10. Het Cultuurcentrum faciliteert de deelname aan culturele activiteiten buiten de gemeentelijke grenzen ‌ dit houdt ondermeer in Organiseren van collectief vervoer naar en ticketing voor populaire fuiven, concerten en festivals Team Jeugd

Promomateriaal / foto

Inspanningen We willen de jongeren de kans geven om ook cultuur op te snuiven buiten de 2014 gemeente. Om hen te prikkelen, stimuleren en goesting geven om meer aan cultuur deel te nemen. Concert- en festivalbussen worden ingezet om de jongeren op een veilige manier van en naar het evenement te brengen. De uitstappen waar -16-jaringen aan deelnemen gebeuren steeds onder begeleiding. Festivalbus: Laundry Day op 6/09/2014 Uitstappen speelplein buiten de gemeente (zie supra). Uitstappen Vakantieplus buiten de gemeente. Uitstap Disneyland op 22/12/2014 Uitstap snowboarden op 25/01/2014 Resultaten Festivalbus Laundry Day: 240 deelnemers Snowboard Snowworld: 44 deelnemers Disneyland Paris: 90 deelnemers Evaluatie De geprogrammeerde activiteiten waren succesvol, maar beperkt door verschillende omstandigheden: groepsaankoop van tickets is niet evident, onmiddellijk betalen, gegeerde tickets, ‌. . Planning We willen nog meer inspelen op de noden en behoeften van kinderen en jongeren. 2015 Door het aanbod te verruimen met diverse activiteiten (sport, pretparken, ‌) .

Jaarverslag 2014

109


Fiche 80

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.10. Het Cultuurcentrum faciliteert de deelname aan culturele activiteiten buiten de gemeentelijke grenzen … dit houdt ondermeer in In samenwerking met de Kunstacademie organiseren van collectief vervoer naar hoogkwalitatieve voorstellingen Team podium Het Cultuurcentrum werkt sinds meerdere jaren ook samen met deKunstAcademie om meer mensen van klassiek te laten genieten. Binnen de lessen muzische vorming plant dKA jaarlijks het bijwonen van enkele top-concerten in –meestal- het Concertgebouw Inspanningen te Brugge. Heen- en terugreis gebeurt per bus. In samenspraak met dKA stelt het CC 2014 telkens ongeveer een tiental tickets voor bus en concert ter beschikking aan geïnteresseerden. Deze mensen zijn geen leerling van dKA, maar krijgen wel de kans om de introductie les op het concert mee te volgen. Dit wordt 3 maal per jaar georganiseerd en deze tickets zijn steeds snel verkocht. Dit kleine, maar fijne initiatief zorgt niet voor onwaarschijnlijke deelnamecijfers, maar wordt wel uitermate sterk geapprecieerd. De medewerker van dKA die de selectie Resultaten maakt blijkt immers een neus te hebben om de absolute hoogtepunten uit het aanbod te halen. Die paar mensen extra op de bus zorgen er voor dat de extra zetels dan toch bezet (en dus betaald) worden. Tot slot merken we telkens dat dit georganiseerd vervoer voor heel wat mensen flink Evaluatie drempelverlagend werkt. Zeker wat oudere mensen houden er niet meer zo van om op een donkere winteravond met de auto naar de volgende stad te trekken… De programmering ligt in handen van deKunstacademie. Maar alvast wat ons Planning 2015 betreft, zetten we de huidige samenwerking graag verder. 13/5/2014: “Gymnopédie” in het Concertgebouw in Brugge Bijlages 27/9/2014: “Arthur” in het Concertgebouw in Brugge

Jaarverslag 2014

110


C.7.2.11. Weerbaar en gezond opgroeien Fiche 81

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.11. Het Cultuurcentrum begeleidt kinderen en jongeren van Knokke-Heist in hun groei tot gezonde en weerbare burgers

… dit houdt ondermeer in Ondersteunen, stimuleren of faciliteren van jeugdwerk als actieve partner in lokale samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, welzijn, cultuur en jeugd directie Inspanningen Sinds de aanstelling van de stafmedewerker Jeugdpreventie binnen de ploeg 2014 Jeugdcultuur groeit de aandacht en het aantal acties voor thematieken die op grens zitten van welzijn en ‘jong-zijn’. Ondermeer het organiseren van de huiswerkklassen, de taalbaden en taalkriebels kaderen hierbinnen. Tegelijk start geleidelijk het integratieproces dat het OCMW uiteindelijk helemaal binnen de structuren van het Gemeentebestuur zal brengen. Ook hier zal Jeugdwelzijn een belangrijk thema worden. Het Cultuurcentrum blijft positief geïnteresseerd om waar zinnig een rol in deze toekomst op te nemen. De concrete inhoud van deze rol zal steeds in lijn liggen van de missie van het Cultuurcentrum. Resultaten Zie fiche 85 omtrent de huiswerkklassen, taalbaden en –kriebels. Evaluatie Het Cultuurcentrum stelde zich in 2014 bereikbaar op om een actieve sociaalculturele rol te spelen binnen deze thematieken. Planning Ook in 2015 zal het Cultuurcentrum zich in die zin opstellen. 2015

Jaarverslag 2014

111


Fiche 82

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.11. Het Cultuurcentrum begeleidt kinderen en jongeren van Knokke-Heist in hun groei tot gezonde en weerbare burgers … dit houdt ondermeer in Binnen het kader van het gemeentelijk preventiebeleid organiseren en begeleiden van acties die kinderen en jongeren bewust maken van risico’s op het vlak van gezondheid (gehoor, verslaving, medicatie, …) en relaties (seksualiteit, pesten, …) Team Jeugd

Promomateriaal / foto

Inspanningen 2014

-

Educatief materiaal beschikbaar stellen Sensibilisatie – en campagne materiaal verspreiden Vormingen aanbieden Ondersteunen studenten

Fietslampjes actie in samenwerking met de jeugdraad

Resultaten

Politiecontroles/fluoactie De kinderen van het 1ste leerjaar ontvangen een begeleidende brief en fluoriserend vlaggetje voor aan hun fiets te binden. In samenwerking met de lokale politie en de Jeugdraad. Educatief materiaal beschikbaar stellen: 5. Contactsleutels: 30 werkboekjes voor basisschool Westkapelle 6. Haai in de box: 2x uitgeleend 7. Lol zonder alcohol pakketten: 88 leerlingen en 6 leerkrachten vroegen projectboeken aan. LOL zonder alcohol is een educatief project voor leerkrachten 3de graad lager onderwijs om met leerlingen te werken rond alcohol. 8. Opvolgen supplementaire subsidie ‘gezondheidspreventie’ Sensibilisatie – en campagne materiaal verspreiden 1. Facebook: medium gebruiken, in nauw ‘deel’ contact met de jeugdclub. Delen rond thema’s; ’test jezelf van de Druglijn., Gamen, Alcohol, Cannabis 2. Oordoppen: Oordoppen werden meegegeven op elke activiteit van de concerten festivalbus. Op deze manier werden de deelnemers persoonlijk gesensibiliseerd. Vormingen aanbieden

Jaarverslag 2014

112


4. Choose Life: OLVO Heist ikv preventieweek op 30/04/14. Totaal bereik van 39 leerlingen 5. Mad week: Marie Ter Duinen Zeebrugge op 17/11/2014. Vier klasgroepen met in totaal een bereik van 77 leerlingen. 6. Seksuele voorlichting: Relationele en seksuele voorlichting: De Kleine Dennen. Twee verschillende leefgroepen (oudste groep) op 15/05, (jongste groep) op 21/05. Totaal bereik van 12 personen. Ondersteunen studenten Demi Van Heffen- ikv eindwerk interview in thema cannabisverslaving Tina Sneppe – begeleiding GIP ikv seksualiteit Ilona Dewaele drie maanden stage op de dienst Studierichting Sociaal werk Bjorn Verweire Opvolging thesis ikv lokaal overleg drugplatform

Evaluatie

Opvolgen supplementaire subsidie ‘gezondheidspreventie’ - De Vonk + Het anker; ikv een informatieavond cyberpesten ( afgekeurd) - Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Duinen; ikv diversiteitsdag workshop relationele en seksuele voorlichting ten bedrage van €212.71 - Makz; ikv Vlaamse week tegen pesten ten bedrage van €400 Werken met studenten en stagiairs is een investering, maar brengt zeker op. Het genereert een nieuwe dynamiek en een frisse kijk. Door de aanvragen van subsidies van de scholen; kan concreet gezien worden met welke preventiethema’s scholen zelf bezig zijn ( en dus noodzakelijk achten).

Planning 2015

De samenwerkingen zijn onontbeerlijk. Jeugdraad en jeugdclub zijn een belangrijke schakel in het uitdragen van de (preventieve) boodschappen. Educatief materiaal - Haai in de box en werkboekjes contactsleutels ook via de bibliotheek promoten. - Blijvend de nieuwe pakketten opvolgen en voorstellen aan de scholen Sensibilisatie - Materiaal specifiek voor jeugdfuiven. Belang drankschenking - Actie rond ‘week van het gehoor’ Vorming - Op aanvraag van de scholen (uit)werken Bestendiging werking

Jaarverslag 2014

113


Fiche 83

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.11. Het Cultuurcentrum begeleidt kinderen en jongeren van Knokke-Heist in hun groei tot gezonde en weerbare burgers … dit houdt ondermeer in Stimuleren van een veilig uitgaansklimaat Team Jeugd

Promomateriaal / foto

Inspanningen 2014

Resultaten

Evaluatie

Planning 2015

-

JaC op skate-event uitnodigen. De werking kan zo op een laagdrempelige manier aan de jongeren worden voorgesteld. - Oudejaarsactie veilig rijden ’t Verzet onder coördinatie van stagiair op de jeugddienst maatschappelijk werk Actie gelanceerd met de slogan ‘ben jij de sigaar met nieuwjaar’. Actie bestond in een korte bevraging die poogde af te toetsen of jongeren na hun oudejaarsfeestje op een veilig manier terug thuis zouden geraken en hiervoor georganiseerd waren. JAC op skate-event is een meerwaarde. Het is kortdurend en los van sfeer. Jongeren komen op die manier in contact met het JAC en weten zo van het bestaan van de organisatie af. Ook voor de medewerkers van het JAC is dit een vlotte en makkelijke manier om contact te legen met jongeren. De ‘Ben jij de sigaar’ actie was, niet genoeg uitgewerkt. Het was een poging van de stagiair maar een aantal randvoorwaarden waren niet vervuld. Jongeren op een feest te vragen: daar zat niet echt iemand op te wachten… - Het JAC uitnodigen op jongeren-events blijft interessant. - Het idee op zich blijft interessant om te weten of jongeren zich organiseren om veilig thuis te geraken. Alsook inzetten om het imago van ‘BOB’ aantrekkelijker te maken - Nauwer met Jeugdraad samenwerken. Dit niet enkel op de zomerfuiven. - Nadenken om meer kleur/sexyness te geven aan BOB

Jaarverslag 2014

114


Fiche 84

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.11. Het Cultuurcentrum begeleidt kinderen en jongeren van Knokke-Heist in hun groei tot gezonde en weerbare burgers ‌ dit houdt ondermeer in Stimuleren van het groepsgevoel door gezamenlijke activiteiten Team Jeugd

Promomateriaal / foto

Jaarverslag 2014

115


Inspanningen Project Stadspiraten - In totaal werden 30 kindjes bereikt. 2014 Concept: Maatschappelijk kwetsbare kinderen die drempels ervaren mbt cultuurparticipatie beter trachten te bereiken. Project: Twee delen: speelse zoektocht in de wijk & activiteit in culturele instelling. Op 10 juli eerste stadspiraat gehad van de zomer. 19 piraten mee op pad in Heist Toeleiding vanuit OCMW ook. Op 7 augustus waren in Knokke 11 stadspiraten aanwezig.

Resultaten

Evaluatie

‘de jeugdbeweging is mijn drug’ 21,6% van de jongeren in het secundair onderwijs heeft ooit al cannabis gebruikt. 3,5% gebruikt regelmatig cannabis. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de bevraging van 41.000 leerlingen die de VAD jaarlijks uitvoert. Belangrijk is dat de overgrote meerderheid, 4 op de 5 jongeren, geen cannabis gebruikt. Jongeren overschatten vaak het gebruik van cannabis door hun leeftijdsgenoten. Die foute inschatting trekt hen soms over de schreef om zelf met cannabis te beginnen. Dat nog steeds een overgrote meerderheid van de jongeren zich amuseert zonder cannabis, bijvoorbeeld met muziek lachen en onnozel doen of voetbal, moet jongeren aan het denken zetten Ikv ‘Dag van de jeugdbeweging’ werden op 17 oktober 2014 zo’n 500 festivalbandjes van ‘mijn jeugdbeweging is mijn drug’ uitgedeeld. Door het dragen van het bandje maken de jongeren een statement ‘ik amuseer mij met andere dingen dan met drugs’ Sensibilisatie rond HIV Op 1 december is het Wereldaidsdag, een dag waarop wereldwijd gevraagd wordt om even stil te staan bij hiv en aids. De boodschap van Wereldaidsdag is er één van openheid en communicatie, zowel bij mensen met als zonder hiv. Enkel op die manier kan de kloof tussen deze twee groepen, die door angst en stigma is ontstaan, overbrugd worden. Het rode lintje is het internationaal aanvaarde symbool voor solidariteit met mensen met hiv of aids. De bedoeling was het rode lintje dichtbij het hart te dragen. Zo stond het symbool voor steun aan diegenen die door hiv getroffen zijn of die aan aids overleden zijn. Stadspiraat: Na het pilootjaar werd dit project gecontinueerd. Mijn jeugdbeweging mijn drug: het lijkt een futiel idee, maar jongeren zijn blijkbaar echt wel gek op ‘festivalbandjes’ en dragen deze dan ook behoorlijk lang. De actie had dus een grote aantrekkingskracht voor de doelgroep. Het project stadspiraten is echt een waardevol project. Zowel voor de deelnemende kindjes alsook voor het contact tussen de verschillende partners die ikv dit project samenwerken. ( Kleine Dennen, OCMW, Mama’s voor kinderen, jeugdpreventie, Spelotheek) De actie, indien opnieuw beschikbaar bij VAD zeker herhalen op de dag van de jeugdbeweging.

Planning 2015

HIV De reacties waren warm op deze thematiek. Niet enkel een jeugdthematiek, maar zet wel een belangrijk thema in de kijker. Alle drie deze projecten, indien beschikbaar materiaal, continueren.

Jaarverslag 2014

116


Fiche 85

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.11. Het Cultuurcentrum begeleidt kinderen en jongeren van Knokke-Heist in hun groei tot gezonde en weerbare burgers … dit houdt ondermeer in Extra begeleiding anderstalige jeugd Team Jeugd

Promomateriaal / foto

Inspanningen Taalstages – taalbad & taalkriebel 2014 Er gingen in totaal 8 taalstages door. 4 taalkriebels die gericht zijn op de kindjes van het tweede en derde kleuter. 4 keer taalbad, die gericht zijn op kinderen uit de basisschool. In totaal werden hier 88 kindjes mee bereikt. Waarvan 47 unieke deelnemers. periode

Resultaten

Planning 2015

unieke inschr aanw dn

gem leeftijd

jongens

meisjes

uit KH

buiten vol KH tarief

Pasen 2014 Taalbad

16

13

8,8

3

13

9

1

2

Pasen 2014 Taalkriebel

16

13

5,3

10

6

9

6

5

5,4

2

2

Zomer juli 2014 Taalkriebel

4

4

Zomer juli 2014 Taalbad

7

7

2

9

2

5

5

2

Zomer augustus 2014 Taalbad

8

8

1

9,3

2

6

5

3

Zomer augustus 2014 Taalkriebel

22

19

1

5,2

11

8

13

9

Kerst 2014 Taalbad

12

9

8

8

7

3

10

2

Kerst 2014 Taalkriebel

10

7

9

5

7

3

10

0

13 1

De stages blijven erg populair. Met dit project al gegroeid in structuur. Het blijft niet altijd evident om te communiceren en goeie afspraken te maken met een anderstalige doelgroep. Maar de samenwerking met de zorgcoördinatoren en de coördinator van de Spelotheek zijn hiervoor een meerwaarde. Meer en meer zetten ouders zelf de stap om hun kinderen effectief in te schrijven aan de balie (ipv via de school), iets wat enkel kan aangemoedigd worden. Verder bekijken of er misschien volledige dagen kunnen worden aangeboden ( ipv enkel voormiddag). Dit in het idee dat er in de namiddag meer ruimte zou zijn voor spelmomenten.

Jaarverslag 2014

117


Fiche 86

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.11. Het Cultuurcentrum begeleidt kinderen en jongeren van Knokke-Heist in hun groei tot gezonde en weerbare burgers

‌ dit houdt ondermeer in Inzetten van jobstudenten preventiewerk – diverse preventieve acties naar veiligheid fuiven Team Jeugd Inspanningen Er werd niet gewerkt met jobstudenten van preventie. 2014 Planning Exploreren waar jobstudenten toch sporadisch zouden kunnen worden ingezet. 2015 Fiche 87

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.11. Het Cultuurcentrum begeleidt kinderen en jongeren van Knokke-Heist in hun groei tot gezonde en weerbare burgers ‌ dit houdt ondermeer in Cartooncampagne hulpverlening Team jeugd

Promomateriaal / foto

Inspanningen Alle eerste graden van de scholen kregen opnieuw de cartoonsticker aangeboden 2014 Resultaten Bereik van de eerste twee graden van de secundaire school met de voorstelling van de verschillende organisaties. Evaluatie De cartoon blijft aantrekkelijker dan een standaard folder voor jongeren. Planning Zolang de voorraad strekt de cartoons blijven verdelen. 2015

Jaarverslag 2014

118


C.7.2.12. Dagelijks participeren Fiche 88

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.12. Het Cultuurcentrum biedt elke dag van het jaar activiteiten aan of maakt ze mogelijk

… dit houdt ondermeer in Zorgen voor minstens 1 activiteit per dag zodat de bewoner of bezoeker het hele jaar door culturele vrijetijd kan beleven in Knokke-Heist Directie Inspanningen Hard bewijs is er niet, maar we blijven ‘aan onze ellebogen voelen’ dat ons uiterst 2014 breed aanbod zodanig breed is dat we misschien wel elke inwoner van Knokke-Heist minstens éénmaal per jaar weten te bereiken. Zoals u in dit jaarverslag kan lezen, situeert ons aanbod zich als het ware tussen Carnaval, Schoolprogrammering en Klassiek Leeft (en nog veel verder). Resultaten Zoals gezegd kunnen we ons aanvoelen niet bewijzen met cijfers. Maar het vermoeden van een maximaal bereik blijft jaar na jaar overeind. Ook de senioren op hogere leeftijd weten we in belangrijke mate te bereiken dankzij het tweejaarlijkse Feest van de 70-plussers waaraan ook verschillende rusthuizen deelnemen. We moeten ons er echter van bewust zijn dat mensen die omwille van gezondheidsredenen en/of die te lijden hebben van eenzaamheid tussen de mazen van het net vallen. Evaluatie Zie resultaten. Planning We blijven inzetten op een omvangrijk en breed programma zodat zeer velen hun 2015 goesting vinden in ons aanbod.

Jaarverslag 2014

119


Fiche 89

C.7.2. Het Cultuurcentrum realiseert hoge en brede cultuurparticipatie waarbij zoveel mogelijk bewoners en bezoekers van Knokke-Heist als toeschouwer of actieve deelnemer genieten van het sociaal-cultureel en artistiek aanbod binnen en buiten de muren van het Cultuurcentrum. C.7.2.12. Het Cultuurcentrum biedt elke dag van het jaar activiteiten aan of maakt ze mogelijk ‌ dit houdt ondermeer in Zorgen voor dagelijks geopende infrastructuren zodat het sociaal-cultureel veld het hele jaar door ontmoetings- en andere activiteiten kan organiseren Directie

Promomateriaal / foto

Inspanningen Scharpoord was ook in 2014 letterlijk elke dag van het jaar open voor het publiek. 2014 Resultaten Scharpoord was ook in 2014 letterlijk elke dag van het jaar open voor het publiek. Ondermeer de studerende studenten wisten dit te appreciĂŤren. Evaluatie Doelstelling behaald. Planning Scharpoord ook in 2015 letterlijk elke dag van het jaar open houden. 2015

Jaarverslag 2014

120


9.3 C.7.3. Gemeenschapsvorming C.7.3.1. Buurt- & wijkbetrokkenheid Fiche 90

C.7.3. Het Cultuurcentrum werkt aan gemeenschapsvorming door de sociale banden tussen bewoners en bezoekers van Knokke-Heist te dynamiseren en te ondersteunen met specifieke aandacht voor de culturele gemeenschappelijkheden uit heden, verleden of de toekomst. C.7.3.1. Het Cultuurcentrum dynamiseert initiatieven die buurt- of wijkbetrokkenheid stimuleren … dit houdt ondermeer in Actieve partner zijn in gemeentelijke initiatieven die vereenzaming detecteren en trachten te bestrijden zoals o.a. de participatie door het CC in het structureel wijkoverleg met wijkpolitie en OCMW Team sociaal cultureel werk Inspanningen Gerichter verwijzing via inschakeling van thuiszorgplatform. 2014 Resultaten Onderscheid tussen multi-problem thematiek versus specifieker vereenzamingsproblematiek. Tijdens het wijkoverleg betreft de inbreng van de wijkagenten voornamelijk casussen die overlast bezorgen in de wijk. Deze overlast gaat meestal om een meervoudige problematiek (sociaal-economisch, chronisch dysfunctioneren of gevorderde toestand van functieverlies). Detectie van specifieke problematiek van vereenzaming is secundair. Evaluatie Detectie van vereenzaming kende niet de nodige aandacht en werd als secundaire thematiek behandeld. Planning Effectievere opvolging met als resultaat: een nieuwe gerichte instap (eventueel 2015 afgebakend tot 1 à 2 pilootwijken)lijkt een mogelijkheid om methodisch meer armslag onder de verschillende partners te verkrijgen. Inbedding in reeds bestaande wijkprojecten rond burgerparticipatie (Charette en de Moefe)met aanvulling van thema vereenzaming. Fiche 91

C.7.3. Het Cultuurcentrum werkt aan gemeenschapsvorming door de sociale banden tussen bewoners en bezoekers van Knokke-Heist te dynamiseren en te ondersteunen met specifieke aandacht voor de culturele gemeenschappelijkheden uit heden, verleden of de toekomst. C.7.3.1. Het Cultuurcentrum dynamiseert initiatieven die buurt- of wijkbetrokkenheid stimuleren … dit houdt ondermeer in Actieve partner zijn in het gemeentelijk actieplan m.b.t. wijk- en buurtwerking

Team sociaal cultureel werk Inspanningen Het Cultuurcentrum werd reeds gepolst om eventueel partner te zijn in dit op te 2014 starten gemeentelijk actieplan. In 2014 kon het actieplan echter nog niet opgestart worden. Planning Bij eventuele opstart van dit actieplan zal het Cultuurcentrum zich engageren. 2015

Jaarverslag 2014

121


Fiche 92

C.7.3. Het Cultuurcentrum werkt aan gemeenschapsvorming door de sociale banden tussen bewoners en bezoekers van Knokke-Heist te dynamiseren en te ondersteunen met specifieke aandacht voor de culturele gemeenschappelijkheden uit heden, verleden of de toekomst. C.7.3.1. Het Cultuurcentrum dynamiseert initiatieven die buurt- of wijkbetrokkenheid stimuleren … dit houdt ondermeer in Detecteren van noden aan initiatieven die het aangenaam samenleven in wijken of buurten bevorderen Team sociaal cultureel werk Inspanningen In overleg met sociale partners en wijkagenten tot visie komen betreffende detectie 2014 en in kaart brengen van noden die wijk gerelateerd zijn. In 2014 werd hiertoe maandelijks (met uitzondering van zomervakantie) overlegd. Klemtoon blijft echter liggen op ‘oplosbaarheid’ (= terugdringen van overlast) van ingebrachte casussen. cfr 91 Resultaten Geen eenduidige visie hieromtrent voornamelijk wat aanpak en responsabilisering betreft. Acuutheid van ingebrachte casussen blijft een reden tot actie (oplossingsgericht) en niet tot ontwikkeling van ruimere buurtwerking visie. Evaluatie Blijvende inspanning nodig met respect voor de context/mandaat van de verschillende partners. Planning Cfr 91 2015 Fiche 93

C.7.3. Het Cultuurcentrum werkt aan gemeenschapsvorming door de sociale banden tussen bewoners en bezoekers van Knokke-Heist te dynamiseren en te ondersteunen met specifieke aandacht voor de culturele gemeenschappelijkheden uit heden, verleden of de toekomst. C.7.3.1. Het Cultuurcentrum dynamiseert initiatieven die buurt- of wijkbetrokkenheid stimuleren … dit houdt ondermeer in Desgewenst ondersteunen of realiseren van initiatieven die het aangenaam samenleven in wijken of buurten bevorderen (vb ondersteuning realisatie en werking seniorenontmoetingscentra, …) Team sociaal cultureel werk

Promomateriaal / foto

Inspanningen De drie seniorenontmoetingscentra draaien vrij zelfstandig, in beheer van de 2014 Seniorenadviesraad. Indien gevraagd, wordt hier ondersteuning geboden of logistieke hulp geleverd. Voor 2014 werd vooral gewerkt aan de opening van het derde ontmoetingscentrum in Westkapelle. Zie ook fiche 105. Resultaten We kunnen aan de Seniorenadviesraad en haar vrijwilligers de noodzakelijke ondersteuning bieden. Evaluatie De samenwerking wordt door alle partijen als positief ervaren. Planning We blijven de seniorenontmoetingscentra volgen en houden (n.a.v. de diverse 2015 bouwprojecten in de gemeente) ook de toekomstige mogelijkheden in het oog.

Jaarverslag 2014

122


C.7.3.2. Ontmoeting & presentatiemogelijkheden voor organisatoren Fiche 94

C.7.3. Het Cultuurcentrum werkt aan gemeenschapsvorming door de sociale banden tussen bewoners en bezoekers van Knokke-Heist te dynamiseren en te ondersteunen met specifieke aandacht voor de culturele gemeenschappelijkheden uit heden, verleden of de toekomst. C.7.3.2. Het Cultuurcentrum creëert ontmoeting en presentatiemogelijkheden voor organisatoren en medewerkers van sociaal-culturele en jeugdwerkinitiatieven … dit houdt ondermeer in Organisatie van een jaarlijks initiatief voor alle vrijwilligers uit de gemeente als dank voor hun inzet Team sociaal cultureel werk

Promomateriaal / foto

Inspanningen Klemtoon blijft het dienst overschrijdend samenbrengen van de vele actieve 2014 vrijwilligers in de gemeente tijdens een aangename tentoonstellings- en receptieavond. Ontmoeting is hier het essentieel gegeven. In 2014 gebeurde dit op dinsdag 16.12.2014. Er waren 430 mensen aanwezigen die een programma aangeboden kregen dat bestond uit een eindejaarstentoonstelling HORIZON 8300 - Bouwwonderen in Knokke-Heist aansluitend met een receptie. Resultaten Doelstelling werd gehaald met een grote opkomst en een gesmaakt bezoek aan de tentoonstelling. Evaluatie Een verbindend effect tussen de vele vrijwilligers en organisaties. Planning Zelfde klemtonen. 2015 Fiche 95

C.7.3. Het Cultuurcentrum werkt aan gemeenschapsvorming door de sociale banden tussen bewoners en bezoekers van Knokke-Heist te dynamiseren en te ondersteunen met specifieke aandacht voor de culturele gemeenschappelijkheden uit heden, verleden of de toekomst. C.7.3.2. Het Cultuurcentrum creëert ontmoeting en presentatiemogelijkheden voor organisatoren en medewerkers van sociaal-culturele en jeugdwerkinitiatieven … dit houdt ondermeer in Organisatie van een driejaarlijkse vrijwilligersbeurs (2014,2017)

Team sociaal cultureel werk Inspanningen Niet georganiseerd. 2014 Het organiseren van een vrijwilligersbeurs is een activiteit waarbij je beroep doet op externe verantwoordelijken vrijwilligerswerking. In 2014 kwam dit ter evaluatie op stuurgroep vrijwilligerscoördinatoren en werd er gesuggereerd dat de jaarlijkse vrijetijdsmarkt tevens de plaats kan zijn met meer klemtoon op de participanten die werken met vrijwilligers. Hiertoe werd afgesproken dat de verschillende stands het logo van de vrijwilligerscentrale zouden afficheren. Een 5 jaarlijkse vrijwilligersbeurs kan een optie worden. Locatie en tijdstip zullen hierbij belangrijke items zijn. Planning Niet opgenomen in planning omwille van bovenstaande redenen. 2015

Jaarverslag 2014

123


Fiche 96

C.7.3. Het Cultuurcentrum werkt aan gemeenschapsvorming door de sociale banden tussen bewoners en bezoekers van Knokke-Heist te dynamiseren en te ondersteunen met specifieke aandacht voor de culturele gemeenschappelijkheden uit heden, verleden of de toekomst. C.7.3.2. Het Cultuurcentrum creëert ontmoeting en presentatiemogelijkheden voor organisatoren en medewerkers van sociaal-culturele en jeugdwerkinitiatieven … dit houdt ondermeer in Organisatie van het jaarlijkse Vrijetijdsweekend waarin lokale, niet-commerciële vrijetijdsinitiatieven hun aanbod aan de lokale gemeenschap en nieuwe inwoners presenteren Team sociaal cultureel werk Inspanningen Vrijdag 5 september werd het de startschot gegeven van het cultureel seizoen 20142014 2015. Voor de film “Marina” verwelkomden we een zaal vol bezoekers uit het verenigingsleven. Zondag 7 september was er een ruime waaier van verenigingen aanwezig op de Vrijetijdsmarkt op het Verweeplein om zo het uitgebreide vrijetijdsaanbod voor te stellen. De zeer vele bezoekers apprecieerden duidelijk de informatie over de activiteiten en werking van de diensten en verenigingen. Resultaten We telden meer dan 100 culturele verenigingen en 7 jeugdverenigingen. Een aanbod dat het kloppend hart is voor het welzijn binnen onze plaatselijke gemeenschap. Evaluatie Het organiseren van een vrijetijdsweekend blijft een dankbaar en zinvol gebeuren dat niet alleen het nieuwe verenigings- en cultureel seizoen passend op gang trekt, maar tevens zeer vele nieuwe ontmoetingskansen creëert. Planning Zelfde klemtonen met aanhoudende inspanningen om zoveel mogelijk verenigingen 2015 te bereiken.

Jaarverslag 2014

124


Fiche 97

C.7.3. Het Cultuurcentrum werkt aan gemeenschapsvorming door de sociale banden tussen bewoners en bezoekers van Knokke-Heist te dynamiseren en te ondersteunen met specifieke aandacht voor de culturele gemeenschappelijkheden uit heden, verleden of de toekomst. C.7.3.2. Het Cultuurcentrum creëert ontmoeting en presentatiemogelijkheden voor organisatoren en medewerkers van sociaal-culturele en jeugdwerkinitiatieven … dit houdt ondermeer in Mede-organisatie van een jaarlijks Cultuurgala waarop het lokale sociaal-cultureel werk gevierd wordt Team sociaal cultureel werk

Promomateriaal / foto

Inspanningen Cultuurgala Knokke-Heist wordt CultuurCoctail @ Knokke-Heist. Georganiseerd door 2014 de Cultuurraad en technisch, logistiek ondersteund door het Cultuurcentrum.

Resultaten

Het initiatief dat sinds 2006, met uitzondering van 2013, elk jaar in het Casino Knokke plaatsvindt, is een avond waarbij culturele prijzen worden uitgereikt aan inwoners van Knokke-Heist. Het was een formule die jong en oud kon bekoren. Volgende prijzen werden uitgereikt: Uitreiking Zilveren medaille voor cultuurverdienste: Giselle Bonte-Kvlv – Westkapelle37 jaar Bestuurfunctie van 1975 tot 2012 Simonne Verbouw-Kvlv – Westkapelle39 jaar bestuurfunctie van 1973 tot 2012 Mrs Erna Lybaert-Kvlv – WestkapelleMeer dan 50 jaar Bestuursfunctie van 1959 tot 2012 Patrick Prophéte-Koninklijke Harmonie st Cecilia HeistBestuursfunctie sedert 1987 Bryan Utterwulghe-Heemkring Heyst leeftBestuursfunctie sedert1984 Anne- Mie Kerckhof-Kvlv – WestkapelleBestuurfunctie sedert 1978 Lisette Beausaert-Kvlv – WestkapelleBestuurfunctie sedert 1973 Marie-Christine De Zutter-Heemkring Heyst leeftBestuursfunctie sedert1988 Ronny Engelrelst-Heemkring Heyst leeftBestuursfunctie sedert1988 Regine Martens-Markant Knokke-Heist-DuinbergenBestuursfunctie sedert 1988 Luc Van Rillaer-Koninklijke Harmonie en Symfonieorkest De Zeegalm Bestuurslid van 1975 tot 1985

Jaarverslag 2014

125


Evaluatie

Planning 2015 Fiche 98

Waarderingsgeschenk: Simonne Costers (KVLV Westkapelle) Magda Lievens ( uittredend bestuurslid Cultuurraad ) Juul De Vocht ( uittredend bestuurslid Cultuurraad ) Viering Verenigingen: 75 jaar Koninklijke maatschappij Strand- en Duinzangers Jong Talent: Jeroen De Beer Nestor: Andre Breckx Gouden medaille voor cultuurverdienste: Ere-voorzitter van Jeugdraad en Cultuurraad Yvan Hazebrouck Winnaar Cultuurdrager 2014: Ria Blondeel Een avond voor en van verenigingen en andere sociaal-cultureel geïnteresseerden. De aanwezigen genoten van een vlotte, nieuwe formule. Na het formeler gedeelte volgde een rijkelijke receptie en een dansfeest. Geslaagde eerste editie. De Cultuurraad zal (terecht) op het nieuwe elan verder gaan. Het Cultuurcentrum blijft ondersteunen. C.7.3. Het Cultuurcentrum werkt aan gemeenschapsvorming door de sociale banden tussen bewoners en bezoekers van Knokke-Heist te dynamiseren en te ondersteunen met specifieke aandacht voor de culturele gemeenschappelijkheden uit heden, verleden of de toekomst. C.7.3.2. Het Cultuurcentrum creëert ontmoeting en presentatiemogelijkheden voor organisatoren en medewerkers van sociaal-culturele en jeugdwerkinitiatieven … dit houdt ondermeer in Organisatie van een jaarlijks weekend voor de leiding van alle lokale jeugdbewegingen Team jeugd

Promomateriaal / foto

Inspanningen In 2014 namen 75 personen uit het jeugdverenigingsleven van Knokke-Heist deel 2014 aan het weekend te Achouffe. De samenhorigheid tussen jeugddienst en de diverse jeugdverenigingen onderling werd opnieuw bereikt. Resultaten Samenhorigheidsgevoel en smeden van vriendschapsbanden. Evaluatie Algemene tevredenheid doch de vraag naar spectaculairder activiteiten. Planning Terug weekend laten plaatsvinden, maar rekening houden met vraag naar 2015 spectaculairdere activiteiten. Tevens leefregels op punt zetten.

Jaarverslag 2014

126


Fiche 99

C.7.3. Het Cultuurcentrum werkt aan gemeenschapsvorming door de sociale banden tussen bewoners en bezoekers van Knokke-Heist te dynamiseren en te ondersteunen met specifieke aandacht voor de culturele gemeenschappelijkheden uit heden, verleden of de toekomst. C.7.3.2. Het Cultuurcentrum creëert ontmoeting en presentatiemogelijkheden voor organisatoren en medewerkers van sociaal-culturele en jeugdwerkinitiatieven … dit houdt ondermeer in Mede-organisatie en beleving maandelijkse praatcafés Jeugdraad

Team jeugd Inspanningen Om beurt (behalve juni, juli en augustus) houden de jeugdverenigingen in hun 2014 lokalen een praatcafé. De jeugdverenigingen zelf bepalen een thema. De jeugdraad voorziet telkens een leuke verrassing of versnapering. Deze informele samenkomsten worden vrij druk bijgewoond door de leiding uit de diverse jeugdbewegingen. Resultaten Blijkt een blijver te zijn. Algemene tevredenheid. Evaluatie Op informele manier komt men te weten wat leeft, wat eventuele moeilijkheden en/of verlangens er zijn bij jongeren. Planning Zelfde klemtonen 2015

Jaarverslag 2014

127


Fiche 100

C.7.3. Het Cultuurcentrum werkt aan gemeenschapsvorming door de sociale banden tussen bewoners en bezoekers van Knokke-Heist te dynamiseren en te ondersteunen met specifieke aandacht voor de culturele gemeenschappelijkheden uit heden, verleden of de toekomst. C.7.3.2. Het Cultuurcentrum creÍert ontmoeting en presentatiemogelijkheden voor organisatoren en medewerkers van sociaal-culturele en jeugdwerkinitiatieven ‌ dit houdt ondermeer in Promoten aanbod via Vrijetijdsmarkt Team sociaal cultureel werk

Promomateriaal / foto

Inspanningen Een ruime waaier van verenigingen tekende op onze Vrijetijdsmarkt met een standje 2014 op het Verweeplein. Tussen 10 en 13 uur konden de talrijk opgekomen bezoekers kennismaken met het uitgebreide vrijetijdsaanbod en de vele socioculturele verengingen in onze gemeente. Resultaten De bezoekers kregen op de infostandjes heel wat informatie over de activiteiten en werking van de diensten en verenigingen. Evaluatie Elk jaar terug is dit een succes. Planning Bestendigen. 2015

Jaarverslag 2014

128


C.7.3.3. Documenteren culturele identiteiten Fiche 101

C.7.3. Het Cultuurcentrum werkt aan gemeenschapsvorming door de sociale banden tussen bewoners en bezoekers van Knokke-Heist te dynamiseren en te ondersteunen met specifieke aandacht voor de culturele gemeenschappelijkheden uit heden, verleden of de toekomst. C.7.3.3. Het Cultuurcentrum documenteert de culturele identiteiten van KnokkeHeist en maakt er deel van uit

‌ dit houdt ondermeer in Op vraag actieve deelname aan initiatieven die het verleden, heden of toekomst van sociaal-culturele activiteiten wensen te presenteren (tentoonstellingen heemkundige kringen, jubileum-activiteiten verenigingen, tentoonstelling met portretten bekende figuren uit Knokke-Heist, ‌.) Team beeldende kunsten Inspanningen Geen specifieke tentoonstelling met deze thematiek in 2014. 2014 Fiche 102

C.7.3. Het Cultuurcentrum werkt aan gemeenschapsvorming door de sociale banden tussen bewoners en bezoekers van Knokke-Heist te dynamiseren en te ondersteunen met specifieke aandacht voor de culturele gemeenschappelijkheden uit heden, verleden of de toekomst. C.7.3.3. Het Cultuurcentrum documenteert de culturele identiteiten van KnokkeHeist en maakt er deel van uit ‌ dit houdt ondermeer in Sociaal-culturele kaarten van het lokaal sociaal-cultureel weefsel opmaken en permanent actualiseren Team sociaal cultureel werk Inspanningen De aanzet voor een inventaris van het sociaal-cultureel leven in Knokke-Heist werd 2014 gemaakt in 2012 in de vorm van een beschrijving van de actieve verenigingen in de verschillende wijken. In 2014 werd hieraan niet verder gewerkt omdat andere prioriteiten zich opdrongen. Resultaten Geen nieuwe resultaten in 2014. Planning Het bestaande document zal gescreend worden op zijn actualiteitswaarde. 2015

Jaarverslag 2014

129


C.7.3.4. Instrument lokaal sociaal-cultureel weefsel Fiche 103

C.7.3. Het Cultuurcentrum werkt aan gemeenschapsvorming door de sociale banden tussen bewoners en bezoekers van Knokke-Heist te dynamiseren en te ondersteunen met specifieke aandacht voor de culturele gemeenschappelijkheden uit heden, verleden of de toekomst. C.7.3.4. Het Cultuurcentrum profileert zich als een instrument ten bate van het lokaal sociaal-cultureel weefsel, jeugdwerk en jeugdcultuur ‌ dit houdt ondermeer in De bekendmaking van sociaal-cultureel en jeugdwerkaanbod door derden faciliteren (ontwerp, lay-outen, publiceren van affiches (van jeugdverenigingen en jeugdraad ) en diverse gidsen: wonderwijs, jeugdgids, kinderopvang, jeugdvakanties,‌.) Team jeugd Team SCW

Promomateriaal / foto

Inspanningen Jeugd 2014 Periodiek worden de diverse gidsen en brochures uitgegeven. - herformuleren zoals bv. Vanuit SKW: De activiteiten van het verenigingsleven worden opgevraagd en opgenomen in de kalender-

Jaarverslag 2014

130


overzichten. Voor activiteiten in samenwerking met het Cultuurcentrum maken we affiches en flyers ter promotie. Voor iedere schoolvakantie geven we een jeugdvakantiebrochure uit, waar je ons vakantie-aanbod terugvindt. Jaarlijks wordt er een jeugdgids aangemaakt met het volledige jeugdaanbod (opvangmogelijkheden, jeugdvereniging, sportverenigingen, kunstzinnige en artistieke opleidingen, Jeugdcultuur@knokke-Heist, algemene informatie). Voor wonderwijs wordt er jaarlijks een flyer aangemaakt en voor elke uitstap, evenement of activiteit wordt er een flyer en/of affiche opgemaakt. (freexz, skate, speelplein uitstappen, concert- en festivalbussen) We afficheren ook alle publicaties van het lokale jeugdwerk.

Resultaten Evaluatie Planning 2015

Sociaal Cultureel Werk: De activiteiten van het verenigingsleven worden opgevraagd en opgenomen in de kalender-overzichten. Voor activiteiten in samenwerking met het Cultuurcentrum maken we affiches en flyers ter promotie. Jeugd Prachtige affiches, publicaties en brochures. Jeugd Het doelpubliek wordt bereikt. Jeugd: Continueren van bovengenoemde actie. Wonderwijs flyer, jeugdgids, Jeugdvakantiebrochures (5) en diverse affiches/flyers voor alle uitstappen, evenementen en activiteiten. (opmaak/drukken/verspreiden)

Jaarverslag 2014

131


Fiche 104

C.7.3. Het Cultuurcentrum werkt aan gemeenschapsvorming door de sociale banden tussen bewoners en bezoekers van Knokke-Heist te dynamiseren en te ondersteunen met specifieke aandacht voor de culturele gemeenschappelijkheden uit heden, verleden of de toekomst. C.7.3.4. Het Cultuurcentrum profileert zich als een instrument ten bate van het lokaal sociaal-cultureel weefsel, jeugdwerk en jeugdcultuur ‌ dit houdt ondermeer in Op vraag is het CC betrokken bij de realisatie van nieuwe ontmoetingsplekken door derden Team Sociaal Cultureel Werk

Promomateriaal / foto

Inspanningen In januari 2014 is het derde seniorenontmoetingscentrum geopend in Westkapelle. 2014 Het Cultuurcentrum zocht mee met de Seniorenadviesraad naar een beschikbare ruimte in het dorp van Westkapelle. Waar mogelijk werd logistieke en praktische hulp geleverd bij de voorbereidingen van dit initiatief. Westpunt is drie namiddagen in de week open voor het seniorenpubliek en biedt ook onderdak aan de seniorenverenigingen van Westkapelle. Resultaten Het ontmoetingscentrum Westpunt werd geopend in januari 2014 en bouwt aan een vast publiek. Evaluatie De werking van Westpunt wordt verzekerd door de vrijwilligers van de Seniorenadviesraad. Daardoor kan dit ontmoetingscentrum zelfstandig functioneren, zoals de andere 2 ontmoetingscentra in Heist en Knokke. Planning Zelfde klemtonen. Ondersteuning waar noodzakelijk. 2015

Jaarverslag 2014

132


Fiche 105

C.7.3. Het Cultuurcentrum werkt aan gemeenschapsvorming door de sociale banden tussen bewoners en bezoekers van Knokke-Heist te dynamiseren en te ondersteunen met specifieke aandacht voor de culturele gemeenschappelijkheden uit heden, verleden of de toekomst. C.7.3.4. Het Cultuurcentrum profileert zich als een instrument ten bate van het lokaal sociaal-cultureel weefsel, jeugdwerk en jeugdcultuur

… dit houdt ondermeer in Op vraag is het CC betrokken bij de realisatie van nieuwe ontmoetingsplaatsen (zowel binnen- als buiteninfrastructuren) door het gemeentebestuur (bv. Lakeside, herinrichting Dir. Generaal Willemspark, speeltuin Ramskapelle, jeugdhuis ’t Verzet, ontmoetingsplaatsen senioren, …) Team Jeugd Inspanningen In 2014 hielp Jeugdcultuur zeer actief mee aan de opmaak van een 2014 beheersovereenkomst tussen Jeugdhuis ’t Verzet en het Gemeentebestuur. Resultaten De goedkeuring van de beheersovereenkomst Evaluatie We komen uit een periode waar niet diensten overschrijdend werd gewerkt en dit werd soms als heel frustrerend ervaren. Dit is echter het verleden. Door overleg met diverse diensten worden voortaan concepten gerealiseerd en afspraken gemaakt die performanter zijn en de tevredenheid vergroten. Planning Blijven verder opvolgen en denken graag mee over nieuwe projectzones (speelbos, 2015 stadion Oliver, nieuwe lokalen voor enkele jeugdverenigingen) Fiche 106

C.7.3. Het Cultuurcentrum werkt aan gemeenschapsvorming door de sociale banden tussen bewoners en bezoekers van Knokke-Heist te dynamiseren en te ondersteunen met specifieke aandacht voor de culturele gemeenschappelijkheden uit heden, verleden of de toekomst. C.7.3.4. Het Cultuurcentrum profileert zich als een instrument ten bate van het lokaal sociaal-cultureel weefsel, jeugdwerk en jeugdcultuur

… dit houdt ondermeer in Het CC onthoudt zich van actie als dit bestaande, lokale sociaal-culturele initiatieven zou belemmeren Directie Inspanningen Deze doelstelling maakt tevens expliciet deel uit van onze missie. Het 2014 Cultuurcentrum treedt pas in actie als er een lacune is die niet door anderen ingevuld wordt. Resultaten Geen discussies in 2014 omtrent dit thema. We vermoeden dan ook dat we deze doelstelling realiseerden. Evaluatie Zie resultaten. Planning Zelfde ingesteldheid behouden. 2015

Jaarverslag 2014

133


Fiche 107

C.7.3. Het Cultuurcentrum werkt aan gemeenschapsvorming door de sociale banden tussen bewoners en bezoekers van Knokke-Heist te dynamiseren en te ondersteunen met specifieke aandacht voor de culturele gemeenschappelijkheden uit heden, verleden of de toekomst. C.7.3.4. Het Cultuurcentrum profileert zich als een instrument ten bate van het lokaal sociaal-cultureel weefsel, jeugdwerk en jeugdcultuur … dit houdt ondermeer in Ter beschikking stellen internet in jeugdlokalen

Team jeugd Inspanningen Quasi alle jeugdlokalen zijn voorzien van internet. 2014 Resultaten Tevredenheid Planning 2015

Bij eventuele nieuwe lokalen voor de jeugd internet voorzien

Fiche 108

C.7.3. Het Cultuurcentrum werkt aan gemeenschapsvorming door de sociale banden tussen bewoners en bezoekers van Knokke-Heist te dynamiseren en te ondersteunen met specifieke aandacht voor de culturele gemeenschappelijkheden uit heden, verleden of de toekomst. C.7.3.4. Het Cultuurcentrum profileert zich als een instrument ten bate van het lokaal sociaal-cultureel weefsel, jeugdwerk en jeugdcultuur

… dit houdt ondermeer in Jaarlijkse ruchtbaarheid en mede-organisatie van een monitorencursus en voorzien van een financiële tussenkomst Team jeugd Inspanningen Jaarlijks wordt in de krokusvakantie in samenwerking met Vivès een 2014 monitorencursus georganiseerd in Maldegem. Alle jongeren uit Knokke-Heist die 16 jaar worden ; worden aangeschreven. Er wordt gratis busvervoer ingelegd.

Resultaten Evaluatie Planning 2015

De deelnemers krijgen de kans hun stage te volbrengen op de speelpleinwerking. In 2014 hadden we 14 deelnemers. Geen negatieve opmerkingen. Continueren.

Jaarverslag 2014

134


Fiche 109

C.7.3. Het Cultuurcentrum werkt aan gemeenschapsvorming door de sociale banden tussen bewoners en bezoekers van Knokke-Heist te dynamiseren en te ondersteunen met specifieke aandacht voor de culturele gemeenschappelijkheden uit heden, verleden of de toekomst. C.7.3.4. Het Cultuurcentrum profileert zich als een instrument ten bate van het lokaal sociaal-cultureel weefsel, jeugdwerk en jeugdcultuur

‌ dit houdt ondermeer in De nodige vorming aanbieden en/of aanmoedigen inzake veiligheid lokalen, hedendaagse items, randvoorwaarden gebruik materiaal uitleendienst, Team jeugd Inspanningen Organiseren van een vorming: EHBO reddend zwemmen in samenwerking met de 2014 Jeugdraad. Afhankelijk van een minimum % deelnemers per jeugdvereniging worden de EHBOtassen van de verenigingen gratis aangevuld.

Resultaten Evaluatie Planning 2015 Fiche 110

Jaarlijkse sticker/fluo-actie inzake veiligheid in het verkeer wordt uiteraard ook jaarlijks herhaald. Goed. Tevreden deelnemers In 2015 lag het accent op reanimeren van slachtoffers.

C.7.3. Het Cultuurcentrum werkt aan gemeenschapsvorming door de sociale banden tussen bewoners en bezoekers van Knokke-Heist te dynamiseren en te ondersteunen met specifieke aandacht voor de culturele gemeenschappelijkheden uit heden, verleden of de toekomst. C.7.3.4. Het Cultuurcentrum profileert zich als een instrument ten bate van het lokaal sociaal-cultureel weefsel, jeugdwerk en jeugdcultuur ‌ dit houdt ondermeer in Ter beschikking stellen internet aan Jeugdraad, jeugdverenigingen Team jeugd

Inspanningen Zie supra! 2014

Jaarverslag 2014

135


C.7.3.5. Faciliteren inspraak en adviesverlening Fiche 111

C.7.3. Het Cultuurcentrum werkt aan gemeenschapsvorming door de sociale banden tussen bewoners en bezoekers van Knokke-Heist te dynamiseren en te ondersteunen met specifieke aandacht voor de culturele gemeenschappelijkheden uit heden, verleden of de toekomst. C.7.3.5. Het Cultuurcentrum bevordert inspraak en adviesverlening door de Cultuur- , Senioren- en Jeugdraad ‌ dit houdt ondermeer in Het inhoudelijk, administratief en logistiek ondersteunen van de werking van de gemeentelijke adviesraden voor cultuurbeleid Team sociaal cultureel werk

Inspanningen De adviesraden: de cultuurraad, de seniorenadviesraad en de jeugdraad werden 2014 inhoudelijk, administratief en logistiek ondersteund. Zie ook Fiche 26 Resultaten De diensten sociaal-cultureel werk en jeugdcultuur zijn goed op de hoogte van de werking van de adviesraden en kunnen waar nodig bijsturen of problemen signaleren. Evaluatie De opvolging werd goed gerealiseerd. Planning 2015

Zelfde klemtonen

Jaarverslag 2014

136


9.4 C.7.4. Kwaliteitszorg C.7.4.1. Samenwerkingsovereenkomst Fiche 112

Inspanningen 2014 Resultaten Evaluatie Planning 2015

C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid C.7.4.1. Het Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw realiseert haar werking op basis van een samenwerkingsovereenkomst met het Gemeentebestuur Directie In 2013 sloot het Gemeentebestuur een hernieuwde samenwerkingsovereenkomst met het Cultuurcentrum. Deze werd in 2014 bijgevolg voor het eerst uitgevoerd. Uitvoering van de hernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Vlotte uitvoering. Bestendigen.

Jaarverslag 2014

137


C.7.4.2. Personeel Fiche 113

C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid C.7.4.2. Het Gemeentebestuur stelt deskundig personeel ter beschikking aan het Cultuurcentrum ter realisatie van haar werking Directie

Promomateriaal / foto

Inspanningen Conform uitvoering beheersovereenkomst Gemeentebestuur-Cultuurcentrum. 2014 Resultaten Zie inspanningen. Evaluatie Vlotte samenwerking met betrokken gemeentelijke diensten ter uitvoering van deze doelstelling. Planning Bestendigen. 2015 Bijlages Zie pagina 243-247 Lijst personeel

Jaarverslag 2014

138


C.7.4.3. Integraal cultuurbeleid Fiche 114

Inspanningen 2014 Resultaten Evaluatie Planning 2015

C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid C.7.4.3. Het Gemeentebestuur belast een medewerker met de coรถrdinatie van een integraal en kwalitatief cultuurbeleid Directie Pedro Oosterlynck werd aangeduid. Gezien de wijzigende Vlaamse beleidsvoering krijgt deze functie een steeds groter pro-forma-karakter. Realisatie doelstelling. Realisatie doelstelling. Dwingende inhoud conform Vlaamse doelstellingen (decreet) verdwijnt.

Jaarverslag 2014

139


C.7.4.4. Toegankelijkheid infrastructuur & werking Fiche 115

C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid C.7.4.4. Permanente aandacht opdat de infrastructuren en de werking van het Cultuurcentrum voor iedereen maximaal toegankelijk zijn … dit houdt ondermeer in Realisatie nieuwe lift in Scharpoord Team techniek en logistiek

Promomateriaal / foto

Inspanningen De bestaande personenliften in het Cultuurcentrum Scharpoord dateren uit 1971 en 2014 hebben hun beste tijd gehad. Binnenkort verandert trouwens heel wat wetgeving ivm personenliften, waardoor een verdere aanpassing zich sowieso opdringt. Bouwkundig gezien dient dit echter te gebeuren binnen de bestaande liftschacht, waardoor het kleine liftjes blijven. Anderzijds is het zo dat deze liften niet optimaal zijn gesitueerd in het gebouw, waardoor bezoekers ze niet gemakkelijk vinden en ze voor een aantal sublocaties een omweg betekenen. Voor tentoonstellingen is de bovenverdieping trouwens niet zonder assistentie bereikbaar en ook de toegankelijkheid van de tussenverdieping voor andersvaliden blijft een moeilijke zaak. Dit alles bij elkaar genomen vraagt dit probleem voor een andere oplossing. Het idee is om een panoramische lift te integreren in de benedenhal thv het onthaal & de eerste trap om zodoende zowel 1e verdieping als tussenverdieping te ontsluiten en op de tussenverdieping een doorsteek te realiseren naar de eerste verdieping van de bibliotheek. Dit principe werd reeds onderschreven in het college van 14/09/2012. Voor de coördinatie van dit alles werd in 2013 Architectuurbureau Dirk Martens uit Zingem aangesteld. De veiligheidscoördinatie werd toevertrouwd aan de bvba Infraplan. De aanbestedingsdossiers voor dit project werden eind 2013 gelanceerd. In 2014 werden de nodige aanbestedingsdossiers t.b.v de realisatie van dit project verder behandeld en de betrokken aannemers aangesteld. Realisatie 1e helft 2015. Resultaten Idem Evaluatie Niet vooruitlopen op de effectieve realisatie … Planning Zelfde klemtonen 2015

Jaarverslag 2014

140


Fiche 116

C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid C.7.4.4. Permanente aandacht opdat de infrastructuren en de werking van het Cultuurcentrum voor iedereen maximaal toegankelijk zijn

… dit houdt ondermeer in Permanente aandacht en dito investeringen voor het klantvriendelijk en efficiënt onthaal van bezoekers en huurders door onthaalmedewerkers en zaalwachters Team administratie en onthaal Inspanningen  Onthaal 2014 - Aparte folder voor start verkoop seizoen 14-15 - Meer informatie op de website  Zaalwachters - Update signalisatie - Intern infoscherm met zaalbezetting - Meer informatie op de dag planning - Balie is verplaatst. Als de zaalwachter aan de balie zit is dat nu beter zichtbaar voor onze bezoekers en huurders  Investeringen / aanpassingen - Wifi verbinding (geen gemakkelijke opdracht in ons betonnen gebouw) - Permanente controle gebouw, parking en tuin We proberen zo veel mogelijk alles te controleren en zijn ook gestart met een opvolging van het gebruik van de foyer Resultaten Alle hulpmiddelen helpen de onthaalmedewerkers en zaalwachters bij het onthalen van onze bezoekers en huurders. Evaluatie De inspanningen van 2014 vormen een goede basis. Het is de bedoeling dat zowel de onthaalmedewerkers als de zaalwachters nog vlotter de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben voor een klantvriendelijk en efficiënt onthaal. Planning  Onthaal 2015 - Onderzoek  is er digitaal genoeg informatie terug te vinden? Waar zitten er nog knelpunten? Hoe pakken we de knelpunten aan?  Zaalwachters - Aanpassing werkkledij  zo zal het voor onze bezoekers duidelijker zijn wie ze kunnen aanspreken - Onderzoek  Wat valt op als ze alleen in het gebouw zijn? Welke vragen stellen onze bezoekers en huurders? Waar zitten er nog knelpunten? Hoe pakken we de knelpunten aan?

Jaarverslag 2014

141


Fiche 117

C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid C.7.4.4. Permanente aandacht opdat de infrastructuren en de werking van het Cultuurcentrum voor iedereen maximaal toegankelijk zijn … dit houdt ondermeer in Voortdurende aandacht voor het wegwerken van infrastructurele en andere drempels die participatie door mensen met een beperking kunnen belemmeren Team techniek en logistiek

Promomateriaal / foto

Inspanningen Naast een inplantingsstudie en overleg hieromtrent met o.m. Westkans werd een 2014 marktstudie gedaan naar de nodige materialen en uitvoeringsvormen. Het gaat dan concreet over een elektrisch hoogte-verstelbaar andersvalidentoilet en lavabo, verwarming, verlichting, verluchting, nutsleidingen, noodsysteem en gemotoriseerde toegangsdeur. Resultaten Plan is ontwikkeld en besproken zodat het kan worden gerealiseerd in 2015 met de nodige bestelbons via gemeentelijke financiering. Evaluatie Niet vooruitlopen op de effectieve realisatie … Planning Zelfde klemtonen 2015 Fiche 118

C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid C.7.4.4. Permanente aandacht opdat de infrastructuren en de werking van het Cultuurcentrum voor iedereen maximaal toegankelijk zijn … dit houdt ondermeer in Voortdurende aandacht voor het wegwerken van financiële en andere drempels die participatie door mensen in armoede kunnen belemmeren Team Sociaal Cultureel Werk Inspanningen Zie fiche 120 2014

Jaarverslag 2014

142


Fiche 119

C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid C.7.4.4. Permanente aandacht opdat de infrastructuren en de werking van het Cultuurcentrum voor iedereen maximaal toegankelijk zijn … dit houdt ondermeer in Voortdurende aandacht voor het wegwerken van organisatorische en andere drempels die participatie kunnen belemmeren Team Sociaal Cultureel Werk Inspanningen Driemaandelijkse bijeenkomst met sociale partners en vrijetijdspartners van lokaal 2014 netwerk vrijetijdsparticipatie. In 2014 kwamen we samen op 17 maart, 2 juni, 29 september en 8 december. Overleg rond deelname verschillende doelgroepen. Er wordt ook een toeleiding gevraagd door de sociale partners voor laagdrempelige activiteiten. Een driemaandelijkse brochure wordt opgemaakt waarin verschillende en gedifferentieerde activiteiten gebundeld worden. Deze brochure wordt aangeboden aan de sociale partners die ze verspreiden en voorstellen aan hun specifieke doelgroepen (OCMW, sociaal huis, Kind en Gezin, CAW, Beschut wonen, Dagcentrum, Mama’s voor kinderen, Jeugddienst, Kleine Dennen, Seniorenadviesraad, Spelotheek, …) Resultaten Meer participatie binnen regulier vrijetijdsaanbod oa vanuit residentiële bijzondere jeugdzorg. Evaluatie Stimulerend effect. Planning Zelfde klemtonen + participanten toeleiden. Programma van begeleide activiteiten. 2015 Regionaal overleg voor een gemeente overschrijdend vrijetijdstoegankelijkheid

Jaarverslag 2014

143


C.7.4.5. Performantie presentatieplekken Fiche 120

C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid C.7.4.5. Het Cultuurcentrum onderzoekt opportuniteiten die het aantal presentatieplekken vergroten … dit houdt ondermeer in Permanent onderzoek en streven om elke activiteit te organiseren in de perfecte locatie met dito sfeer en technische setting Team sociaal cultureel werk Inspanningen Omdat de locatie van Antique Café niet volledig voldeed aan onze wensen werd 2014 deze reeks vanaf oktober verhuisd naar Café Cultuur. Resultaten Er is geen inkomprijs meer. De bezoekers mogen gratis binnen. Er is geen drankje meer inbegrepen in de prijs, de bezoekers kunnen zelf bepalen of ze iets willen drinken. De bezoekers kunnen de gasten vanuit alle richtingen goed bekijken. Alle zichtlijnen zijn vrij. Er is voldoende gratis parking in de directe nabijheid. Evaluatie De locatie van CaféCultuur als basis voor de reeks “Onder ons” wordt positief ervaren. Het publiek is gevolgd en de sprekers zijn positief. Mede door de nieuwe dynamiek in Café Cultuur is dit een aangename samenwerking. Planning Zelfde klemtonen. De samenwerking met Cas Goossens voor deze reeks wordt 2015 verdergezet met als locatie Café Cultuur. Team podiumkunsten We hadden een familievoorstelling in het bos, gespeeld door Studio Orka (gekend om zijn locatietheater). In mei werd De Stier van Pamplona gespeeld in de open plek in het Koningsbos. Dit door Rik Verheye (kreeg de acteerkriebels jaren geleden bij Inspanningen Appassionata) en Anouck Luyten. Verder werden 2 reeksen concerten georganiseerd 2014 ikv Klassiek leeft die zich afspeelt in diverse kerken die Knokke-Heist rijk is. Tot slot speelde De Gehoornden in de zaal Ravelingen in een specifieke opstelling. De perfecte setting voor deze geweldige voorstelling. We verlaten onze perfecte schouwburg niet zomaar. De bijzondere locatie moet een meerwaarde vormen voor het stuk. Als plaats, vorm en inhoud echter perfect samen Resultaten vallen, dan maak je bijzondere momenten mee. Ook ons publiek weet dit duidelijk te appreciëren. Niet verwonderlijk dat we bij dergelijke voorstellingen (behalve Klassiek Leeft) vooral de meer avontuurlijke bezoekers treffen. Een groot publiek in Knokke-Heist behoort tot de iets oudere bevolkingsgroep. We ondervonden dat deze leeftijdsgroep minder happig is om deze voorstellingen, met Evaluatie minder garantie op comfortabele infrastructuur en dito stoeltjes, bij te wonen. We bereiken er dan ook zoals gezegd een specifieker publiek met een vaak bredere culturele bagage. Binnen de gemeente blijven we op zoek gaan naar unieke locaties. De voorstelling Soldaat, Facteur en Rachel zal plaatsvinden in het school van de Makz. Zij bezitten daar Planning 2015 een uniek theaterzaaltje. Bij het binnenstappen van de zaal kom je direct al in geschiedenis terecht. Dit is al decor en belevenis op zich alvorens het stuk begonnen is.

Jaarverslag 2014

144


Fiche 121

C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid C.7.4.5. Het Cultuurcentrum onderzoekt opportuniteiten die het aantal presentatieplekken vergroten

… dit houdt ondermeer in Jaarlijks benutten van minstens één ‘nieuwe’ locatie (cultureel erfgoed of andere bijzondere plaats) in de gemeente als presentatieplek voor culturele activiteiten Inspanningen Zie fiche 120 2014

Jaarverslag 2014

145


C.7.4.6. Performantie infrastructuren en technisch materiaal Fiche 122

C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid C.7.4.6. Permanente aandacht zodat de infrastructuren en het technisch materiaal van het Cultuurcentrum kwalitatief, duurzaam en hedendaags zijn … dit houdt ondermeer in Permanente investering in kwalitatieve podiuminfrastructuren met bijzondere aandacht voor theater, muziek, woord, dans en musical Team techniek en logistiek Inspanningen Zie C.7.4.11 Uitbatingsmateriaal cultuursites fiche 135/136 2014 Fiche 123

C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid C.7.4.6. Permanente aandacht zodat de infrastructuren en het technisch materiaal van het Cultuurcentrum kwalitatief, duurzaam en hedendaags zijn … dit houdt ondermeer in Permanente investering in kwalitatieve film- en andere beeldprojectie

Team techniek en logistiek Inspanningen Voorzien van budget voor digitale filmprojectie op gemeentelijk investeringsbudget 2014 2015 Resultaten Opname budget voor digitale filmprojectie op gemeentelijk investeringsbudget 2015. Evaluatie Niet vooruitlopen op de effectieve realisatie … Planning Opstart offerteslag met dito technische beschrijving teneinde de projector te kunnen 2015 aankopen. Fiche 124

Inspanningen 2014

C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid C.7.4.6. Permanente aandacht zodat de infrastructuren en het technisch materiaal van het Cultuurcentrum kwalitatief, duurzaam en hedendaags zijn … dit houdt ondermeer in Permanente investering in kwalitatieve voorzieningen die ontmoeting en ‘prettig leren’ faciliteren Team techniek en logistiek Zie C.7.4.11. Uitbatingsmateriaal cultuursites fiche 135/136

Jaarverslag 2014

146


C.7.4.7. Digitale ontwikkelingen Fiche 125

C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid C.7.4.7. Het Cultuurcentrum volgt op korte voet de digitale ontwikkelingen … dit houdt ondermeer in Voluit inzetten op een zo eenvoudig mogelijke digitale ontsluiting van het aanbod

Inspanningen 2014

  

Resultaten

 

Evaluatie Planning 2015

   

Team administratie en onthaal Aanpassing procedure Vakantie Plus Overstap start verkoop voor theater in juni i.p.v. september Het onthaal is een centraal punt voor: - Vragen over online reserveren - Input gezinssamenstelling voor Vakantie Plus - Vragen over het inloggen op de portaalsite - Vragen over het aanbod van het Cultuurcentrum Overstap naar de nieuwe procedure voor Vakantie Plus is vlot verlopen. Een vroegere start van verkoop was geen probleem en heeft ook niet voor problemen gezorgd! Bij het invoeren van wijzigingen is er tijd en begeleiding nodig. Uitpas  opstart nieuw systeem dat zorgt voor online mogelijkheden en gebruiksanalyse Vereenvoudiging prijzen  2 prijssoorten Verder opvangen van alle vragen van onze klanten

Jaarverslag 2014

147


Fiche 126

C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid C.7.4.7. Het Cultuurcentrum volgt op korte voet de digitale ontwikkelingen ‌ dit houdt ondermeer in Actieve aanwezigheid van het CC op de sociale media binnen de krijtlijnen van VTbeleid daaromtrent Team communicatie

Promomateriaal / foto

Inspanningen Vanuit Vrijetijd werd een sociale media handleiding opgesteld. In 2014 werd de 2014 Facebook-profielpagina van Cultuurcentrum Knokke-Heist omgezet naar een fanpagina. Voor de evenementen van het Cultuurcentrum wordt geen aparte pagina aangemaakt, maar een event waar onze fans op uitgenodigd worden. De bedoeling was om meer actief aanwezig te zijn op Facebook en meer likes te generen. Dit gebeurde met behulp van een contentplanning. De focus ligt 100 % op Facebook. Resultaten De doelstellingen met betrekking tot Facebook zijn behaald. Evaluatie De pagina van het Cultuurcentrum heeft een ruim bereik en krijgt er elke week extra likes (=fans) bij. De pagina blijft dus groeien. Planning De fanpagina van het Cultuurcentrum blijven uitbreiden. 2015 Fiche 127

C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid C.7.4.7. Het Cultuurcentrum volgt op korte voet de digitale ontwikkelingen

‌ dit houdt ondermeer in Positief geïnteresseerd evoluties in kaart brengen omtrent digitale sociaalculturele en artistieke presentatie en indien gewenst hierop inspelen Inspanningen We volgen de ontwikkelingen en stellingen omtrent digitale vormen van 2014 cultuurspreiding, maar vertaalden dit in 2014 nog niet naar concrete producten. Planning In 2015 plannen we de aankoop van een digitale filmprojector. We blijven tegelijk 2015 volgen welke implicaties de digitale evolutie op de cultuurparticipatie kan hebben en hoe we ons hier tegenover moeten profileren.

Jaarverslag 2014

148


C.7.4.8. Ontwikkelingen wetgeving Fiche 128

C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid C.7.4.8. Het Cultuurcentrum volgt op korte voet de wetgeving en andere reglementeringen die voor haar werking relevant zijn

… dit houdt ondermeer in In overleg met collega-diensten een samenwerkingsovereenkomst met een juridisch adviseur aangaan Directie Inspanningen Er werd niet overgegaan tot het afsluiten van een dergelijke overeenkomst. Voor 2014 juridische vraagstukken wordt meestal beroep gedaan op de kennis van collega’s. Als we gedwongen worden om een advocaat onder de arm te nemen, polsen we bij de collega’s wie we hiervoor best aanspreken. Resultaten Geen rechtszaken in 2014. Planning Zelfde aanpak. 2015 Fiche 129

C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid C.7.4.8. Het Cultuurcentrum volgt op korte voet de wetgeving en andere reglementeringen die voor haar werking relevant zijn … dit houdt ondermeer in Opvolgen (al dan niet verplichte) periodieke keuringen (liften, brandblussers, elektrische installaties, ….. Team techniek en logistiek Inspanningen Keuringen werden uitgevoerd en opgevolgd, en eventuele tekortkomingen werden 2014 waar mogelijk weggewerkt. Opmerkingen m.b.t. gemeentelijk contract periodieke keuringen werden bezorgd aan preventie-adviseur. Resultaten Idem Planning Implementatie KB Schouwspelzalen oiv Brandweerzone, en het niet langer aanwezig 2015 zijn van een officier-brandwacht.

Jaarverslag 2014

149


C.7.4.9. Publiekswensen Fiche 130

C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid C.7.4.9. Het Cultuurcentrum zorgt ervoor dat het de noden en wensen van zijn publiek kent … dit houdt ondermeer in Permanente bevraging van zowel de individuele bezoeker als de gebruiker/huurder

Promomateriaal / foto

Beleidsmedewerker productie Gebruikersonderzoek 2014 – Individueel rapport Cultuurcentrum Knokke-Heist

Tevredenheid theatervoorstellingen

Helemaal niet tevreden

Niet tevreden

Geen mening

Tevreden

Heel tevreden

Inspanningen In 2014 hebben we veel geleerd uit het onafhankelijk gebruikersonderzoek van de 2014 universiteit Antwerpen. Daaruit bleek een grote tevredenheid bij onze klanten over de werking van ons Cultuurcentrum. Een uitgesproken hoog bezoekerscijfer scoren we daar bij de tentoonstellingen. Resultaten Bij de cijfers van het gebruikersonderzoek scoren we gemiddeld iets hoger op tevredenheid dan in de gelijkaardige Cultuurcentra (Cluster 3 in het onderzoek). Evaluatie Het gebruikersonderzoek geeft ons een duidelijk beeld bij wat de klanten vinden van ons Cultuurcentrum. Het zet ons aan om in de toekomst zelf de nodige info in te winnen rond de noden en wensen van onze klanten. Planning Veel meer inzetten op het structureel bevragen van onze klanten. Dit door middel 2015 van informele contacten maar ook door het permanent enquêteren van de bezoekers/deelnemers aan onze producten.

Jaarverslag 2014

150


Fiche 131

Inspanningen 2014

Resultaten Evaluatie

Planning 2015

C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid C.7.4.9. Het Cultuurcentrum zorgt ervoor dat het de noden en wensen van zijn publiek kent … dit houdt ondermeer in Het onthaal functioneert tevens als centraal informatiepunt omtrent sociaalculturele activiteiten in Knokke-Heist Team administratie en onthaal  Activiteitenkalender in Recreatex - Alle activiteiten in eigen infrastructuur - Alle activiteiten buiten onze infrastructuur waarvan we informatie binnen krijgen (input collega’s toerisme)  De collega’s van sociaal-cultureel werk besteden veel aandacht aan het vragen van alle informatie bij de verenigingen die aangesloten zijn bij de Cultuurraad.  De meeste informatie is vlot terug te vinden via de activiteitenkalender  Nood aan communicatieplan om duidelijk te kunnen afspreken met de verenigingen wat we precies nodig hebben van data.  Extra controle is wel nodig maar is niet eenvoudig om te organiseren  Onderzoek  is er digitaal genoeg informatie terug te vinden? Waar zitten er nog knelpunten? Hoe pakken we de knelpunten aan?  Opstart richtlijnen (communicatieplan) promotie i.s.m. de dienst communicatie  Als er een communicatieplan is  actief de verenigingen informeren.  Verder werken aan een duidelijkere website

Jaarverslag 2014

151


C.7.4.10. Personeelszorg Fiche 132

C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid C.7.4.10. Permanente zorg zodat het personeel van het Cultuurcentrum zich expert in zijn vakgebied voelt … dit houdt ondermeer in Personeelsleden maken gebruik van de vormingskansen

Inspanningen 2014

 

Resultaten Evaluatie

 

Planning 2015 Bijlages Fiche 133

Team administratie en onthaal Regelmatig stuurt personeelszaken een overzicht van het aanbod door Intern wordt ook regelmatig een opleiding voorzien wat nodig is om van alles op de hoogte te blijven (bv werking RCF-set, beamer, input Recreatex….)

71 opleidingen Het Gemeentebestuur zorgt voor voldoende mogelijkheid om vorming te volgen  Jaarlijks proberen om interne opleidingen te voorzien  Personeelsuitstap (hoe wordt alles aangepakt op een andere locatie?)  Informeren naar vormingswensen en noden bij de medewerkers Zie pagina 248-249 vorming personeel C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid C.7.4.10. Permanente zorg zodat het personeel van het Cultuurcentrum zich expert in zijn vakgebied voelt … dit houdt ondermeer in Organiseren van een jaarlijkse vormende personeelsuitstap

Directie Inspanningen We hebben de goede traditie om jaarlijks elk personeelslid van het Cultuurcentrum 2014 de kans te geven om deel te nemen aan de gezamenlijke personeelsuitstap. Wegens het overlijden van onze voorzitter-schepen in mei werd besloten om de geplande uitstap te annuleren. Planning In 2015 trekken we er opnieuw op uit. 2015

Jaarverslag 2014

152


Fiche 134

C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid C.7.4.10. Permanente zorg zodat het personeel van het Cultuurcentrum zich expert in zijn vakgebied voelt

‌ dit houdt ondermeer in Permanent onderzoek naar performanter maken van de organisatiestructuur en implementatie van de besluiten Directie Inspanningen In het voorjaar van 2014 werd de Beleidsmedewerker Productie (John Debree) door 2014 het Bestuur aangesteld. Na een overgangsperiode kon hij zich steeds meer inwerken in zijn taak om de werking vooral efficiÍnter en klantvriendelijker te maken. Dit zal in de toekomst moeten resulteren in een belangrijke verlichting van het takenpakket van de Directeur. Resultaten De Beleidsmedewerker Productie startte met zijn takenpakket. Eind 2014 was het nog te vroeg om concrete resultaten te kunnen oplijsten. Evaluatie Het aanstellen van deze Beleidsmedewerker is onmiskenbaar een zeer goede zaak voor zowel de dagelijkse werking als de beleidsvoering in het Cultuurcentrum. Planning Het steeds performanter maken van de organisatiestructuur blijft een dagelijks 2015 aandachtspunt.

Jaarverslag 2014

153


C.7.4.11 Uitbatingsmaterialen cultuursites C.7.4.12. Uitbatingsmaterialen jeugdsites Fiches 135/136

C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid C.7.4.11. Uitbatingsmateriaal cultuursites / C.7.4.12 Uitbatingsmateriaal jeugdsites Team techniek en logistiek Inspanningen Ook in 2014 werden een reeks technische investeringen uitgevoerd in het kader van 2014 de in 2008 gestarte reorganisatie van het algemeen organisatorische & logistieke aspect van het Cultuurcentrum (voor zowel Scharpoord, Ravelingen als Lagunahal) en i.f.v. de regelmatige vervangingsaankopen van materiaal. Dit resulteerde onder meer in de aankoop van een intelligente en afstandsbestuurbare camera voor de schouwburg, nieuwe schroefmachines, een gereedschapswagen, een rookmachine voor lage rook, 2 hogedrukreinigers, een kolomboor met accessoires, zonnewering tbv lokaal 200, magazijninrichting, een slangenboor, een tijgerzaag, micro’s, een draadloze microset, flightcases, glazenkorven, klimgereedschap, een soundcard, een stoomstrijkmachine, een handstofzuiger en divers klein gereedschap (snelspanklemmen, bankschroef, …). Daarnaast werd onze technische expertise & advies o.m. ingezet voor de inrichting van de nieuwe collegezaal in het stadhuis te Knokke en de inrichting van de kapel van het Sint-Jozefslyceum tot polyvalent eventplatform.

Resultaten Evaluatie Planning 2015

Ook werd het rentingcontract voor intelligent light verdergezet. Hiermee kunnen we langs de ene kant nieuwe technieken introduceren in het Cultuurcentrum en zo de dienstverlening naar onze klanten opwaarderen. Door het werken op renting-basis kunnen we eveneens:  Hoge investeringskosten voor nieuwe en extra kosten vermijden door noodzakelijk snelle vervangingen (dit hangt samen met de snelle evolutie van de markt);  Verhoging van de mogelijkheden (en dus dienstverlening bij producties in eigen techniek) op een eenvoudige manier realiseren;  Stockoverschotten van materiaal dat niemand nog gebruikt (en dat in uitverkoop zo goed als waardeloos is) vermijden;  Meer service/onderhoud/… door specialisten hebben. Dit zorgt voor een verhoging van de kwaliteit en minder tijdverlies door pannes;  Over vervangtoestellen beschikken, en daardoor dus een gewaarborgde dienstverlening ten allen tijde verzekeren;  In de toekomst investeringen uitsparen door deze op te nemen in een renting/huurformule. Idem Idem Zelfde klemtonen doch met andere invulling

Jaarverslag 2014

154


C.7.4.13. Investeringssubsidie Fiche 137

C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid C.7.4.13 Investeringssubsidie concessionaris Café Cultuur. Team techniek en logistiek

Promomateriaal / foto

Inspanningen In de loop van 2013 liep de concessie-overeenkomst af tussen het Gemeentebestuur 2014 en de bvba Gercotrade (Danny Taller) mbt de uitbating van Cafécultuur. De hr. Taller gaf aan niet meer te willen verlengen, en derhalve werd een procedure georganiseerd voor het vinden van een nieuwe uitbater. Eind 2013 werd een concessieovereenkomst afgesloten met de bvba Schwenroe (Dirk Roels), die vanaf 1/1/2014 Cafécultuur uitbaat. In de aanloop van de uiteindelijke overeenkomst werd ook duidelijk dat een aantal renovatiewerken en vernieuwingen aan de technische infrastructuur en keukentoestellen (allen eigendom van het Gemeentebestuur) aan de orde was. Hiertoe werd eind 2013 met spoed de nodige stappen gezet in voorbereiding van een renovatie gedurende januari 2014 zodat Cafécultuur begin februari 2014 met een verse lei een doorstart kan maken. Wat ook is gebeurd. Resultaten In januari 2014 werd Cafécultuur ver-/herbouwd volgens (samengevat) onderstaand bouwprogramma:  Herinrichting keuken: optimalisatie werkomgeving incl. vernieuwen alle keukentoestellen, elektriciteitsvoorzieningen en nieuw brandwerend plafond  Herinrichting bargedeelte: optimalisatie schenklijn, uitbouw achterbar, vernieuwing taps/spoelbakken/…, elektriciteit, sfeerverlichting  Extra meubilair: kassameubel, opdienmeubel, tafels, ‘voortoog’, vestiaire/bureau  Extra voorzieningen tbv events: mini-podium, podiumverlichting, optimalisatie klanksysteem, stroomvoorziening, …  Andere optimalisaties: dieptereiniging van alle kanalen en –roosters met inbegrip van de dampkap en warmte-afvoer, warmtegordijn aan inkom, herinrichting berging, afdak koertje, waterontkalker, extra elektricitetisvoorzieningen incl. herkeuring, … Tegelijkertijd werd gewerkt aan de concessie-overeenkomst, communicatie, organisatie foyerbar, … Evaluatie Idem Planning Geen verdere acties, met uitzondering van de reguliere opvolging dmv tweewekelijks 2015 overleg door CC en jaarlijks controlebezoek door het Gemeentebestuur.

Jaarverslag 2014

155


C.7.4.13. Aanpassen speeltoestellen Fiche 138

C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid C.7.4.14 Aanpassen ondergrond speeltoestellen. Team jeugd

Promomateriaal / foto

Inspanningen In 2014 werd waar nodig de ondergrond van de speeltoestellen aangevuld met 2014 houtsnippers teneinde een zachte valbodem te hebben. Dit werd gerealiseerd in Westkapelle het speelterrein gelegen aan de sporthal De Molenhoek. Resultaten Veilige speelomgeving. Evaluatie De opvolging van herstellingen en aanpassingen is het resultaat van intens overleg met collega-diensten. Planning Continuering. 2015

Jaarverslag 2014

156


C.7.4.15. Aankoop speeltoestellen Fiche 139

C.7.4. Inzetten op een Cultuurcentrum dat tot de top van Vlaanderen behoort op basis van haar aandacht voor expertise, duurzaamheid, kwaliteit, transparantie en toegankelijkheid C.7.4.15 Aankoop speeltoestellen en uitrusting jeugdcultuur.

Team jeugd Inspanningen Het dossier werd opgestart voor nieuwe speeltoestellen op locaties Pastoor De 2014 Neveplein en Oosthoekplein. Resultaten Dossier nog lopende. Planning Aanvullen of vervangen speeltoestellen waar nodig. Bekijken hoe dit overleg tot 2015 sneller resultaat kan leiden. Wordt een belangrijk aandachtspunt voor de nieuwe coรถrdinator Jeugd en de Jeugdconsulent.

Jaarverslag 2014

157


9.5 AP 5 Beeldende kunst op publiek domein Fiche 140

BD Het Gemeentebestuur investeert in hedendaagse beeldende kunst als kwaliteitsinjectie voor het publiek domein. AP 5 Het Gemeentebestuur organiseert een adviescommissie Beelden in de Stad

A 5.1 Administratief en inhoudelijk ondersteunen van de Commissie Beelden in de Stad die het Bestuur adviseert omtrent actuele beeldende kunst in de publieke ruimte van Knokke-Heist Directie Promomateriaal / foto

Inspanningen 2014 Resultaten Planning 2015

Ten gevolge van het overlijden van voorzitter Maxim Willems kwam de Commissie in 2014 pas samen op 8/12/2015 onder aanvoering van nieuwe voorzitter Jan Morbee. Het verslag van de Commissie werd aan alle leden bezorgd. Conform haar opdrachten zal de Commissie in 2015 haar werkzaamheden verder zetten.

Fiche 141

SD 1 Bestendiging en verdere ontwikkeling van Knokke-Heist als een unieke en exclusieve badplaats via permanente stadsvernieuwing. BD Het Gemeentebestuur investeert in hedendaagse beeldende kunst als kwaliteitsinjectie voor het publiek domein. AP 6 Het Gemeentebestuur integreert hedendaagse beeldende kunst bij de heraanleg van het publiek domein en na advies van de Commissie Beelden in de Stad

Directie Inspanningen Geen dergelijke integraties in 2014. 2014 Planning Ondermeer de restauratie en herplaatsing van de Wuivende Krabben van 2015 Panamarenko en de her-integratie van het neon-kunstwerk van Narcisse Tordoir staan op het programma.

Jaarverslag 2014

158


Fiche 142

SD 2 Transformatie en beheer van de publieke ruimte ter ondersteuning van een duurzame en aangename leefomgeving BD 1 Het Gemeentebestuur investeert in hedendaagse beeldende kunst als kwaliteitsinjectie voor het publiek domein. AP Het Gemeentebestuur integreert hedendaagse beeldende kunst in het publiek domein na advies van de Commissie Beelden in de Stad Directie

Inspanningen Zie fiche 141 2014 Fiche 143

SD 2 Transformatie en beheer van de publieke ruimte ter ondersteuning van een duurzame en aangename leefomgeving BD 1 Het Gemeentebestuur investeert in hedendaagse beeldende kunst als kwaliteitsinjectie voor het publiek domein. P Het Gemeentebestuur onderhoudt haar beelden en monumenten

Directie Inspanningen Gebeurt op een keurige manier door Dienst Erfgoed. Een extra inspanning werd 2014 geleverd voor oorlogsmonumenten n.a.v. de herdenkingsvieringen omtrent 100 jaar WO I. Resultaten Planning 2015

Zie werkingsverslag Dienst Erfgoed. Bestendiging werking.

Jaarverslag 2014

159


10 Hoofdstuk 6 - Cijfers 10.1 Podiumkunsten podiumvoorstellingen Datum

Omschrijving

Deelnemers

3/01/2014 Niko 2

voor familie's

132 familiefilm

10/01/2014 Katinka Poderman - Polderman baart zorgen

112

18/01/2014 Hugo Claus - Vrijdag

119

24/01/2014 En dan nu... Shakespeare Hotel

181

25/01/2014 Les Argonautes - Solo Due

93

26/01/2014 Elmo is jarig

256 familievoorstelling

29/01/2014 PoĂŤziefeest

354

1/02/2014 Nagt: Brihang

200

1/02/2014 Nagt: Slips Experience - Okidok

300

1/02/2014 Nagt: Slips Experience - Okidok

150

1/02/2014 Nagt: Cabaret & Comedy try-outs - deKunstAcademie

150

1/02/2014 Nagt: Cabaret & Comedy try-outs - deKunstAcademie

150

1/02/2014 Nagt: Boekenkring - Zinderling

100

1/02/2014 Nagt: Boekenkring - Zinderling

150

1/02/2014 Nagt: Leeuw - Marieke Dermul

150

1/02/2014 Nagt: Mike Alvarez - Entre moi et je Dans

300

1/02/2014 Nagt: Roel Steeno

150

1/02/2014 Nagt: Kenji Minogue

400

1/02/2014 Nagt: DJ Brambiance

350

1/02/2014 Nagt: Dimitri Hillewaert

490

1/02/2014 Nagt: MAKZ

100

1/02/2014 Nagt: Make work count

200

1/02/2014 Nagt: T-4-U Discover Tea Made For You

150

1/02/2014 Nagt: Hanafubuki

450

5/02/2014 Kleinkunsteiland - Humor was nooit ver weg

259

21/02/2014 Maestroloog

410

22/02/2014 Chanson. Une belle histoire

400

23/02/2014 Red - Kinderconcert

66 familievoorstelling

25/02/2014 The Great Pretenders - Evergreens

346

27/02/2014 Daan Hugaert - Een Trooster

342

28/02/2014 Zijn Derde Show

194

1/03/2014 Jef Neve - Sons of the New World

219

9/03/2014 Pauline & Paulette, een muzikale praline

181

14/03/2014 Javier Guzman - Delirium II

91

21/03/2014 Guy Swinnen Acoustic

108

22/03/2014 Lazarus - Met voorbedachten rade

169

4/04/2014 De Queste - Odiel

249

5/04/2014 Maniak

176

18/04/2014 De Lustige Weduwe

320

19/04/2014 The Broken Circle Bluegrass Band in concert

399

Jaarverslag 2014

160


Datum

Omschrijving

Deelnemers

voor familie's

26/04/2014 Loslopend Wild - Eefje Donkerblauw

35

26/04/2014 Loslopend Wild - Eefje Donkerblauw

72

26/04/2014 Loslopend Wild - Eefje Donkerblauw

65

27/04/2014 Loslopend Wild - Eefje Donkerblauw

82

27/04/2014 Loslopend Wild - Eefje Donkerblauw

94

9/05/2014 Viva la Vida

228

10/05/2014 Viva la Vida

349

17/05/2014 De Gelaarsde Kip - Peter Pan

424

18/05/2014 De Gelaarsde Kip - Peter Pan

237

30/05/2014 Rik Verheye - De stier van Pamplona

69

31/05/2014 Rik Verheye - De stier van Pamplona

59

12/09/2014 Milo - Hairspray

404

13/09/2014 Milo - Hairspray

372

14/09/2014 Milo - Hairspray

270

19/09/2014 Milo - Hairspray

403

20/09/2014 Milo - Hairspray

405

21/09/2014 Milo - Hairspray

325

3/10/2014 Maud Vanhauwaert & Rebekka de Wit - Geletterde Mensen

27

15/10/2014 Ozark Henry - Stay Gold

352

17/10/2014 Chris Lomme - Leni & Susan

175

24/10/2014 Elastic - Momento

73 familievoorstelling

25/10/2014 Dagboek van een soigneur

403

28/10/2014 Pelle rijdt weer uit

142 familiefilm

31/10/2014 Raf Walschaerts (Kommil Foo) - Jongen Toch

240

2/11/2014 Waldeling

35 familievoorstelling

2/11/2014 Waldeling

73 familievoorstelling

7/11/2014 Gili - CTRL Gregory Frateur, Johannes Verschaeve, Tom Pintens, David Poltrock, Marc Bonne 8/11/2014 Zware Metalen

324 familievoorstelling

8/11/2014 Les Folles de Gand

185

9/11/2014 Les Folles de Gand

154

12/11/2014 Wouter Deprez - Slijk

399

14/11/2014 Het Kip - Becky Shaw

82

15/11/2014 De Kolonie MT en Peter De Graef - Rudy!

92

55

21/11/2014 Stef Bos - Mooie waanzinnige wereld

402

22/11/2014 Laura van Dolron - Liefhebben

123

27/11/2014 Chris Van den Durpel & Bob De Moor - Slechte Vrienden

404

28/11/2014 Frank Cools - Oud Goud

133

29/11/2014 Piv Huvluv - Stel je voor

322

5/12/2014 Ontroerend Goed - Wijven

244

6/12/2014 "ROUND THE BEND" Een avond met Bent Van Looy

280

10/12/2014 De gehoornden - FC Bergman

97

20/12/2014 Michael Van Peel - Michael overleeft 2014

336

23/12/2014 Midden in de winternacht

258 familiefilm

26/12/2014 Pim en Pom

78 familiefilm

28/12/2014 Peter Pan

100 familievoorstelling

30/12/2014 De Superheld

212 familiefilm

TOTAAL

18809

Jaarverslag 2014

161


Datum

Film

Deelnemers

3/01/2014 Niko 2

132

6/01/2014 Anna Karenina

173

6/01/2014 Anna Karenina

180

13/01/2014 The Third Man

137

20/01/2014 Les MisĂŠrables

134

20/01/2014 Les MisĂŠrables

136

27/01/2014 Citizen Kane 27/01/2014 Citizen Kane

96 93

3/02/2014 Lincoln

147

1/02/2015 Nagt: The Fall van Kristof Hoornaert

300

10/02/2014 Renoir

151

10/02/2014 Renoir

163

17/02/2014 Kid

93

24/02/2014 Barbara

96

24/02/2014 Barbara

151

3/03/2014 Love is all you need

109

3/03/2014 Love is all you need

125

10/03/2014 Het vijfde seizoen

31

10/03/2014 Het vijfde siezoen

62

17/03/2014 Perdre la raison

115

24/03/2014 Wadjda

54

24/03/2014 Wadjda

90

31/03/2014 The broken circle breakdown

160

31/03/2014 The broken circle breakdown

305

7/04/2014 The Great Gatsby 14/04/2014 Impossible

126 121

21/04/2014 Broken

28

21/04/2014 Broken

46

28/04/2014 Mud

44

28/04/2014 Mud

95

29/09/2014 Marina

193

29/09/2014 Marina

299

6/10/2014 The Butler

144

6/10/2014 The Butler

146

13/10/2014 Het Vonnis

141

13/10/2014 Het Vonnis

177

20/10/2014 La Grande Bellezza

39

27/10/2015 Het Diner

90

27/10/2015 Het Diner

140

28/10/2014 Pelle rijdt weer uit

142

3/11/2014 Like father, like son

114

3/11/2014 Like father, like son

107

10/11/2014 Mandela

115

10/11/2014 Mandela

165

17/11/2014 12 Years a Slave

163

17/11/2014 12 Years a Slave

160

film

Jaarverslag 2014

162


Datum

Film

Deelnemers

24/11/2014 Avant L' hiver

147

24/11/2014 Avant L' hiver

156

1/12/2014 Her

51

1/12/2014 Her

64

8/12/2014 De Behandeling

106

15/12/2014 The Book Thief

104

15/12/2014 The Book Thief

123

22/12/2014 The Grand Budapest Hotel

93

22/12/2014 The Grand Budapest Hotel

116

23/12/2014 Midden in de winternacht

258

26/12/2014 Pim en Pom

78

29/12/2014 Philomena

75

29/12/2014 Philomena

83

30/12/2014 De Superheld

212

TOTAAL Datum

7694

Klassiek Leeft

Deelnemers

1/02/2014 Ospedale della Pièta

70

8/02/2014 Van Vivaldi tot Dire Straits

118

15/02/2014 Bl!ndman [Sax] '32 Foot The Organ of Bach'

196

22/02/2014 Les Abbagliati 'La victoire amoureuse'

117

10/05/2014 The Wings Gospel Choir

233

23/05/2014 La Petite Bande

185

22/07/2014 Roeland Hendrikx

196

29/07/2014 Severin von Eckardstein en Liebrecht Vanbeckevoort

265

5/08/2014 Ning Kam

266

12/08/2014 Anneleen Lenaerts

262

18/10/2014 Baltic Guitar Quartet

222

TOTAAL datum

2130 Klassiek Leeft

Omkaderingsactiviteiten

Deelnemers

26/01/2014 Workshop Elmo feliciteren

200

23/02/2014 Tekenwedstrijd Familievoorstelling Red

15

26/04/2014 Workshop Eefje Donkerblauw

10

26/04/2014 Workshop Eefje Donkerblauw

10

26/04/2014 Workshop Eefje Donkerblauw

10

27/04/2014 Workshop Eefje Donkerblauw

10

27/04/2014 Workshop Eefje Donkerblauw

10

28/12/2014 EN+: Peter Pan - Kom verkleed als Peter Pan of Tinkerbell

10

28/12/2014 EN+: Peter Pan - Kijkje achter de schermen

20

TOTAAL

295 Omkadering podium

Jaarverslag 2014

163


Totalen gegevensregistratie podiumkunsten

3621

17

1 8 11

300 2081 2130

1 8 11

300 8 11

1

wereldmuziek, jazz, folk

5

1476

5

5

2

muziektheater

2

273

2

2

literatuur

4

767

4

4

20

4591

20

20

60

7694

130

22933

12

60 0

1

3 2

60

2

429

4

2

3

3

0

0

9

1

128

0

1618

10

2

6

2179

6

6

literatuur

1

354

1

1

amusement (incl. humor, cabaret) film, audiovisuele en nieuwe media

3

727

3

3

22

4878

0

0

20

2

0

22

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

152

27811

0

0

148

2

2

451

0

0

9

2

3

2

2

0

0

0

0

dans populaire muziek (incl. musical) klassieke muziek (incl. opera)

0

19

groepsuitstap naar een ander cultuurhuis

festival landelijk cultureel event, b.v. erfgoedweekend, monumentendag, Kunstbende…

activiteiten in de context van een

met actor(en) buiten de gemeente

met cultuurcentra of gemeenschapscentra buiten de gemeente

2

met actor(en) binnen de gemeente (uitgezonderd cultuurbeleidscoördinator/verenigingen)

2

4

met de cultuurbeleidscoördinator van de gemeente

met lokale vereniging(en)

activiteiten in samenwerking of binnen een project

specifiek voor jongeren (buiten schooluren) totaal aantal activiteiten in samenwerkingsverband of binnen een project (inhoudelijk én financieel)

specifiek voor senioren

specifiek voor families

specifiek voor scholen

catalogus of publicatie

lesmap bij schoolvoorstelling

activiteiten voor bepaalde doelgroepen

19

amusement (incl. humor, cabaret) film, audiovisuele en nieuwe media

2

folder, brochure met duiding

in openlucht

intra muros

alleen deelnemers registreren die werden geraamd

alleen activiteiten registreren waarvan de deelnemers exact werden geteld professionele uitvoerders amateurkunstenaars

activiteiten met publicatie

locatie

dans populaire muziek (incl. musical) klassieke muziek (incl. opera)

theater

2

12

0

2

2

0

0

0

0

15

0

0

3

0

0

18

0

0

1

2

2

1

wereldmuziek, jazz, folk muziektheater

subtotaal totaal aantal podiumactiviteiten

hoeveel activiteiten van het totaal aantal zijn

theater

subtotaal

podi uma cti vi tei ten

alleen deelnemers registreren die exact werden geteld, dus geen ramingen

totaal aantal

soort activiteit

gera a md

aantal aantal totaal deelnem deelneme aantal ers rs exact geraamd

extra muros

exa ct

alleen activiteiten registreren waarvan de deelnemers werden geraamd

Knokke-Heist

EIGEN ACTIVITEITEN

Jaarverslag 2014

164


omkaderingsactiviteiten (inhoudelijk en organisatorisch gelinkt aan een geprogrammeerde activiteit)

a ndere a ctivi tei ten

totaal andere activiteiten i nl ei di ngen, na bes preki ngen, l ezi ngen, i ntervi ews a tel i ers en works hops

rondl ei di ngen, s feers cheppende a ctivi tei ten verni s s a ges bi j tentoons tel l i ng

t o t a a l a a nt a l o m k a de rings a c t iv it e it e n

repetitie onts pa nni ngs - en ontmoetings a ctivi tei t overi ge a ctivi tei ten 8 275 8 8

1 20 1 1

9 295

224 4026 224

6 12 242 186 253 4465 6 12 242

0

0 0

0

9

Jaarverslag 2014

0 0 0

0 0 0

9

met de cultuurbeleidscoördinator van de gemeente met actor(en) binnen de gemeente (uitgezonderd cultuurbeleidscoördinator/verenigingen) met cultuurcentra of gemeenschapscentra buiten de gemeente één of meerdere actoren buiten de gemeente festival landelijk cultureel event, b.v. erfgoedweekend, monumentendag, Kunstbende… groepsuitstap naar een ander cultuurhuis

0

één of meerdere lokale verenigingen

0

totaal aantal activiteiten in samenwerkingsverband of binnen een project (inhoudelijk én financieel)

specifiek voor jongeren (buiten schooluren)

gera a md

specifiek voor senioren

specifiek voor families

activiteiten met publicatie

specifiek voor scholen

publicatie of syllabus bij een educatieve activiteit

lesmap bij schoolvoorstelling

locatie

folder, brochure met duiding

in openlucht

aantal aantal totaal deelnem deelneme aantal ers rs exact geraamd

extra muros

intra muros

geraamd

totaal aantal

alleen deelnemers registreren die werden

exa ct

alleen activiteiten registreren waarvan de deelnemers werden geraamd

soort activiteit

alleen deelnemers registreren die exact werden geteld, dus geen ramingen

alleen activiteiten registreren waarvan de deelnemers exact werden geteld

EIGEN ACTIVITEITEN hoeveel activiteiten van het totaal aantal zijn

activiteiten voor bepaalde doelgroepen activiteiten in samenwerking activiteiten in de context van een

0 0 0 0 0 0 0 0 0

165


tentoons tel l i ngen

tentoons tel l i ngs da gen

totaal aantal tentoonstellingsdagen a rtis tiek

totaal aantal tentoonstellingen

a rtis tiek

aantal actieve klanten aantal actieve klanten gedomicilieerd in de gemeente aantal actieve klanten gedomicilieerd buiten de gemeente educa tief

educa tief 2 2

2 2

2 2

2 2

0 0

0 0

2 0

Jaarverslag 2014

0 0

2

0 0 2 0 0 0 0 0

2

0 2

groepsuitstap naar een ander cultuurhuis

2

landelijk cultureel event, b.v. erfgoedweekend, monumentendag, Kunstbende…

activiteiten in samenwerking

festival

één of meerdere actoren buiten de gemeente

met cultuurcentra of gemeenschapscentra buiten de gemeente

met actor(en) binnen de gemeente (uitgezonderd cultuurbeleidscoördinator/verenigingen)

met de cultuurbeleidscoördinator van de gemeente

activiteiten voor bepaalde doelgroepen

één of meerdere lokale verenigingen

totaal aantal activiteiten in samenwerkingsverband of binnen een project (inhoudelijk én financieel)

specifiek voor jongeren (buiten schooluren)

gera a md

specifiek voor senioren

specifiek voor families

activiteiten met publicatie

specifiek voor scholen

locatie

catalogus of publicatie bij een tentoonstelling

aantal aantal totaal deelnem deelneme aantal ers rs exact geraamd

lesmap bij schoolvoorstelling

totaal aantal

folder, brochure met duiding

soort activiteit

in openlucht

exa ct

extra muros

intra muros

EIGEN ACTIVITEITEN hoeveel activiteiten van het totaal aantal zijn activiteiten in de context van een

0 0

herkomst ACTIEVE KLANTEN aan alle eigen activiteiten van het cultuurcentrum

5143 3257 1886

166


10.2 Schoolprogrammering Overzicht activiteiten schoolprogrammering Datum

Voorstellingen voor kleuters

Deelnemers

13/01/2014

BIS " De Schommelstoel"

173

14/01/2014

BIS " De Schommelstoel"

130

14/01/2014

BIS " De Schommelstoel"

136

18/02/2014

Thassos "Nog een Danske"

218

17/03/2014

Keik "4 Hoog"

132

18/03/2014

Keik "4 Hoog"

176

18/03/2014

Keik "4 Hoog"

146

12/05/2014

Molletje Bim

123

TOTAAL

1234

Datum

Films voor kleuters

01/04/2014

Stip &Vlek

Deelnemers 180

01/04/2014

Stip &Vlek

182

16/10/2014

Stap maar op mijn bezemsteel

185

16/10/2014

Stap maar op mijn bezemsteel

219

TOTAAL

766

Datum

Voorstellingen voor basisonderwijs

02/12/2014

Collage Producties - Het Ongerijmde "Glinstering"

282

02/12/2014

Collage Producties - Het Ongerijmde "Glinstering"

194

04/02/2014

Theater I Luna "Wolf hond en kat"

274

04/02/2014

Theater I Luna "Wolf hond en kat"

229

06/11/2014

Garifuna - Ide Van Dril "Oma's Oma"

202

06/11/2014

Garifuna - Ide Van Dril "Oma's Oma"

105

07/01/2014

Nietjes Fabriek - Collage Producties "Altijd tijd voor taart"

156

07/01/2014

Nietjes Fabriek - Collage Producties "Altijd tijd voor taart"

191

17/02/2014

Waancel "Rob"

135

20/02/2014

Ultuma Thule "Troebel water"

157

20/03/2014

Theater Tieret "Het land van de grote woordfabriek"

149

20/03/2014

Theater Tieret "Het land van de grote woordfabriek"

189

22/04/2014

Moby Dick "Tweelicht en Zoon"

161

22/04/2014

Moby Dick "Tweelicht en Zoon"

77

TOTAAL

Deelnemers

2501

Jaarverslag 2014

167


Datum

Film voor basisonderwijs

Deelnemers

16/01/2014 Minoes

171

16/01/2014 Minoes

202

06/02/2014 Ice Dragon

222

06/02/2014 Ice Dragon

219

09/10/2014 De Verenkoning

149

09/10/2014 De Verenkoning

269

14/10/2014 Otto is een neushoorn

252

14/10/2014 Otto is een neushoorn

206

13/11/2014 Oorlogsgeheimen

183

13/11/2014 Oorlogsgeheimen

255

TOTAAL

2128

Datum

voorstellingen voor secundair onderwijs

07/02/2014

Kopergietery "Charlotte"

274

09/01/2014

Het Ongerijmde - Collage Producties "Spooksonate"

256

11/02/2014

De Bende Van De Prins "Donderdag"

257

11/02/2014

De Bende Van De Prins "Donderdag"

121

11/03/2014

Theater I-Luna "Donderkop"

125

13/02/2014

Kras - Jan Verheyen "Lights, Camera! Action!"

176

13/03/2014

Lady M "Het Vijfde Bedrijf "

176

20/10/2014

Ultima thule "Loop"

288

20/11/2014

Tunnelkoorts

136

25/11/2014

Jessa Wildemeersch en Braakland - Thassos "Dagen zonder data"

197

TOTAAL Datum

Deelnemers

2006

Films voor secundair onderwijs Deelnemers

22/01/2014 Kauwboy 23/04/2014 Broken 20/11/2014 Tunnelkoorts

TOTAAL

44 177 270

491

Jaarverslag 2014

168


kleuters

basis 2000 499

12 podium

totalen

2497 13 podium

9126

4 kleutervreugde

49 totaal podium

499

14 Week van de zee 26 Peterschap 3 Kid V 11 Jekino Workshop 5 PoĂŤzieworkshop 46 Voorleesweek

247 367 63 201 57 239

secundair

24 podium

4629

13 Voorleesweek

886

50

3 PoĂŤzieworkshop

793 36 Cultuurdag

6

155

4 totaal onmoet/ontspan

2903

601 16

157 totaal educatief

756

22 totaal rondleidingen

0

260 312

1 vernissage tento Peterschap wedstrijd carnaval 34 peterschap = al geteld! tento Gr. D'ursellaan 2 tento Peterschap

512

17 wedstrijd carnaval 1 tento Gr. D'Urssellaan

3050

47 totaal

7377

2 theater

657

4 dans

3941 68 totaal

podium 1231

3 muziektheater

1114

766

4

2128

ACTIVITEITEN VOOR SCHOLEN

podium act deeln

14368

1830

1 literatuur

act

a cti vi tei ten voor kl euters ?

16

2499

13

239

a cti vi tei ten voor l a ger onderwi js ?

24

4629

62

1144

a cti vi tei ten voor s ecunda i r onderwi js ?

49

3290

3

50

89

10418

78

1433

deeln

491

44 44

937 937

Jaarverslag 2014

openlucht animatie

act

deeln

19 totaal theater

657

4 totaal dans

176

1 totaal literatuur

act

deeln

312

1

34

512

2

824

3 film

3

act

0

8 totaal muziektheater

3385

rondleiding en bezoeken in tento carnaval tentoonstelling en peterschap en

17

51

3340

1568

10 film

VRIJ ATELIER

287 algemeen totaal podium

9 theater

5 muziektheater

educ act podium act deeln

51 wedstrijd carnaval tentoonstellingen tot 3 36 dagen

podium

8 theater

176 454

1 vernissage

824

172 totaal

podium 279

0 totaal workshops

260

17 totaal film

totaal

deeln act

deeln

6

155

16

601

47 172 68

22

756

287

3050 7377 3941 14368

169


podi uma ctivi tei ten

alleen activiteiten registreren waarvan de deelnemers exact werden geteld 19 3340 19 19 19 19

da ns popul a i re muzi ek (i ncl . mus i ca l ) kl a s s i eke muzi ek (i ncl . opera ) werel dmuzi ek, ja zz, fol k 4 657 4 4 4 4

muzi ekthea ter 8 1568 8 8 8 8

l i tera tuur a mus ement (i ncl . humor, ca ba ret) fi l m, a udi ovi s uel e en ni euwe medi a 1 176 1 1 1 1

17 3385 17 17 17 17

49 9126 49 49 49

0 0 49 0

Jaarverslag 2014 0 0 0

met cultuurcentra of gemeenschapscentra buiten de gemeente met actor(en) buiten de gemeente

0 0 0 0 0 0 0

groepsuitstap naar een ander cultuurhuis

activiteiten in samenwerking of binnen een project

festival landelijk cultureel event, b.v. erfgoedweekend, monumentendag, Kunstbende…

met actor(en) binnen de gemeente (uitgezonderd cultuurbeleidscoördinator/verenigingen)

0

met lokale vereniging(en)

activiteiten voor bepaalde doelgroepen

met de cultuurbeleidscoördinator van de gemeente

gera a md

specifiek voor jongeren (buiten schooluren) totaal aantal activiteiten in samenwerkingsverband of binnen een project (inhoudelijk én financieel)

specifiek voor senioren

0

specifiek voor families

activiteiten met publicatie

specifiek voor scholen

locatie

catalogus of publicatie

in openlucht

aantal aantal totaal totaal deelnem deelnem aantal aantal ers ers exact geraamd

extra muros

intra muros

soort activiteit

exa ct

alleen deelnemers registreren die werden geraamd

Knokke-Heist

alleen activiteiten registreren waarvan de deelnemers werden geraamd

EIGEN ACTIVITEITEN

alleen deelnemers registreren die exact werden geteld, dus geen ramingen

lesmap bij schoolvoorstelling

thea ter

folder, brochure met duiding

totaal aantal podiumactiviteiten

professionele uitvoerders

Totalen gegevensregistratie schoolprogrammering hoeveel activiteiten van het totaal aantal zijn activiteiten in de context van een

0

170


omka deri ngs a cti vi tei ten (i nhoudel i jk en orga ni s a tori s ch gel i nkt a a n een geprogra mmeerde a cti vi tei t)

a ndere a cti vi tei ten

totaal andere activiteiten

totaal aantal educatieve activiteiten (per titel) totaal aantal uren educatieve activiteiten i nl ei di ngen, na bes preki ngen, l ezi ngen, i ntervi ews a tel i ers en works hops

rondl ei di ngen, s feers cheppende a cti vi tei ten verni s s a ges bi j tentoons tel l i ng

totaal aantal omkaderingsactiviteiten

repeti ti e onts pa nni ngs - en ontmoeti ngs a cti vi tei t 51

overi ge a cti vi tei ten 51 824

4 499

4 499

157 2903 0

824 22 756 22 22

1 260 1 1

23 1016 23

0 4

157

51

0

51

0

4

0 vergeet dit niet!

Jaarverslag 2014

één of meerdere actoren buiten de gemeente festival landelijk cultureel event, b.v. erfgoedweekend, monumentendag, Kunstbende… groepsuitstap naar een ander cultuurhuis

4

met cultuurcentra of gemeenschapscentra buiten de gemeente

0

met actor(en) binnen de gemeente (uitgezonderd cultuurbeleidscoördinator/verenigingen)

0

met de cultuurbeleidscoördinator van de gemeente

0

één of meerdere lokale verenigingen

gera a md

totaal aantal activiteiten in samenwerkingsverband of binnen een project (inhoudelijk én financieel)

4

specifiek voor jongeren (buiten schooluren)

74

specifiek voor senioren

51

specifiek voor families

activiteiten met publicatie

specifiek voor scholen

publicatie of syllabus bij een educatieve activiteit

lesmap bij schoolvoorstelling

locatie

folder, brochure met duiding

in openlucht

geraamd

aantal aantal totaal totaal deelnem deelnem aantal aantal ers ers exact geraamd

extra muros

intra muros

alleen deelnemers registreren die werden

exa ct

alleen activiteiten registreren waarvan de deelnemers werden geraamd

soort activiteit

alleen deelnemers registreren die exact werden geteld, dus geen ramingen

alleen activiteiten registreren waarvan de deelnemers exact werden geteld

EIGEN ACTIVITEITEN hoeveel activiteiten van het totaal aantal zijn

activiteiten voor bepaalde doelgroepen activiteiten in samenwerking activiteiten in de context van een

0 0 0 0 0 0 0 0 0

157

632

171


tentoons tel l i ngen

tentoons tel l i ngs da gen

totaal aantal tentoonstellingsdagen

totaal aantal tentoonstellingen educa tief

educa tief 26

a rtis tiek

26 3 1

3 1 0 2

0 0 0

0 0

Jaarverslag 2014

2 0

totaal aantal activiteiten in samenwerkingsverband of binnen een project (inhoudelijk én financieel) één of meerdere lokale verenigingen met de cultuurbeleidscoördinator van de gemeente met actor(en) binnen de gemeente (uitgezonderd cultuurbeleidscoördinator/verenigingen) met cultuurcentra of gemeenschapscentra buiten de gemeente één of meerdere actoren buiten de gemeente festival landelijk cultureel event, b.v. erfgoedweekend, monumentendag, Kunstbende… groepsuitstap naar een ander cultuurhuis

3

specifiek voor jongeren (buiten schooluren)

3

specifiek voor senioren

a rtis tiek

specifiek voor families

activiteiten met publicatie

specifiek voor scholen

catalogus of publicatie bij een tentoonstelling

locatie

lesmap bij schoolvoorstelling

aantal aantal totaal totaal deelnem deelnem aantal aantal ers ers exact geraamd

folder, brochure met duiding

soort activiteit

in openlucht

exa ct

extra muros

intra muros

EIGEN ACTIVITEITEN gera a md hoeveel activiteiten van het totaal aantal zijn

activiteiten voor bepaalde doelgroepen activiteiten in samenwerking activiteiten in de context van een

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

172


KnokkeHeist

ACTIVITEITEN VOOR SCHOLEN Voor het refertejaar telde u in totaal

287

aantal deelnemers

2de telling**

activiteiten voor scholen.*

287

a ctivi tei ten voor kl euters ? a ctivi tei ten voor l a ger onderwi js ? a ctivi tei ten voor s ecunda i r onderwi js ?

14368 47

3050

172

7377

68

3941

omkaderingsa ctivi tei ten voor kl euters ? omkaderingsa ctivi tei ten voor l a ger onderwi js ? omkaderingsa ctivi tei ten voor s ecunda i r onderwi js ? scholen in de gemeente, per schooldoelgroep

aantal

a a ntal kl euters chol en i n de gemeente

12

a a ntal s chol en l a ger onderwi js i n de gemeente

15

a a ntal s chol en s ecunda i r onderwi js i n de gemeente aantal deelnemende scholen aan het aanbod voor scholen

5 aantal

a a ntal deel nemende kl euters chol en i n de gemeente

12

a a ntal deel nemende s chol en l a ger onderwi js i n de gemeente

15

a a ntal deel nemende s chol en s ecunda i r onderwi js i n de gemeente

5

a a ntal deel nemende kl euters chol en bui ten de gemeente

11

a a ntal deel nemende s chol en l a ger onderwi js bui ten de gemeente

10

a a ntal deel nemende s chol en s ecunda i r onderwi js bui ten de gemeente

2

Jaarverslag 2014

173


10.3 Beeldende kunsten Overzicht activiteiten beeldende kunsten van tot Titel tentoonstelling 1/01/2014 5/01/2014 S.E.A.S. 1/01/2014 12/01/2014 Mannen van Knokke-Heist 1/01/2014 13/01/2014 Eindejaarstentoonstelling 7/01/2014 1/02/2014 Scharpoordgalerij 11/01/2014 9/02/2014 10 jaar Poëziewedstrijd 7/02/2014 2/03/2014 Scharpoordgalerij 16/02/2014 30/03/2014 S.E.A.S. 22/02/2014 15/03/2014 30/03/2014 30/03/2014 30/03/2014 30/03/2014 30/03/2014

9/03/2014 Hall Volledig 30/03/2014 Scharpoordgalerij 9/06/2014 FOTOFESTIVAL 9/06/2014 FOTOFESTIVAL 9/06/2014 FOTOFESTIVAL 4/05/2014 FOTOFESTIVAL 4/05/2014 FOTOFESTIVAL

3/04/2014 9/05/2014 11/05/2014 6/06/2014 13/07/2014 13/07/2014 13/07/2014 13/07/2014 6/09/2014 12/09/2014 20/09/2014 10/10/2014 19/10/2014 19/10/2014 19/10/2014 19/10/2014 19/10/2014 7/11/2014 9/11/2014 17/11/2014 5/12/2014

20/04/2014 Scharpoordgalerij 31/05/2014 Scharpoordgalerij 9/06/2014 FOTOFESTIVAL 28/06/2014 Scharpoordgalerij 14/09/2014 CARTOONFESTIVAL 14/09/2014 CARTOONFESTIVAL 14/09/2014 CARTOONFESTIVAL 14/09/2014 CARTOONFESTIVAL 21/09/2014 OostkustKunst 4/10/2014 Scharpoordgalerij 26/10/2014 S.E.AS. Room with a lined view 1/11/2014 Scharpoordgalerij 31/12/2014 Eindejaarstentoonstelling 31/12/2014 Eindejaarstentoonstelling 31/12/2014 Eindejaarstentoonstelling 31/12/2014 Eindejaarstentoonstelling 31/12/2014 Eindejaarstentoonstelling 29/11/2014 Scharpoordgalerij 28/12/2014 S.E.A.S. 31/12/2014 Jozsef Herth 27/12/2014 Scharpoordgalerij

Kunstenaar Boudy Verleye Erik van Houten Wisselland Leona Van Wauwe BIB Eduard Pannecoucke Matthias Prenen Tentoonstelling Vrij AtelierdeKunstAcademie Anne Notebaert & Marijke Sileghem Haute Africa Unknown Masterpieces Photoview lokale foto-en filmkring Diagonaal Toonmoment Peterschap Beelden en momnumenten in de stad Gerard Goethals World Press Photo Mia Gilis Iedereen Geniaal PCB PCE Wedstrijd Davidsfonds Ulrik Cauwels Sara Plantefève-Castryck Eddy Buluk Horizon 8300 architectuur Horizon 8300 bio diversiteit Horizon 8300 projecten Heist Horizon 8300 Projecten Knokke-Heist Horizon 8300 film bouwprojecten Hendrik Cleiren Pieter Van Bruyssel Jozsef Herth Vera De Deurwaerder Totaal aantal dagen

Jaarverslag 2014

aantal dagen

5 12 13 26 27 24 44 16 17 72 72 72 36 36 18 23 30 23 64 64 64 64 16 23 37 37 74 74 74 74 74 23 50 45 23 1446

174


aantal van tot S.E.A.S. dagen 1/01/2014 5/01/2014 Boudy Verleye 5 16/02/2014 30/03/2014 Matthias Prenen 44 13/04/2014 9/06/2014 Liesbeth Hendrickx 27 20/09/2014 26/10/2014 Sara Plantefève-catrick 37 9/11/2014 28/12/2014 Pieter Van Bruyssel 50 Totaal aantal dagen 163

SEAS

van tot Scharpoordgalerij 7/02/2014 2/03/2014 Eduard Pannecoucke 16/03/2014 30/03/2014 Anne Notebaert & Marijke Sileghem 3/04/2014 9/05/2014 6/06/2014 12/09/2014 10/10/2014 7/11/2014 7/01/2014 5/12/2014

20/04/2014 31/05/2014 28/06/2014 4/10/2014 1/11/2014 29/11/2014 1/02/2014 27/12/2014

Toonmoment Peterschap Beelden en monumenten in de stad Gerard Goethals Mia Gilis Ulrik Cauwels Eddy Buluk Hendrik Cleiren Leona Van Wauwe Vera De Deurwaerder Totaal aantal dagen

Jaarverslag 2014

aantal dagen 24 17 18 23 23 23 37 23 26 23 237

175


Omkaderingsactiviteiten beeldende kunsten

Jaarverslag 2014

176


omka deri ngs a ctivi tei ten (i nhoudel i jk en orga ni s a tori s ch gel i nkt a a n een geprogra mmeerde a ctivi tei t) a tel i ers en works hops rondl ei di ngen, s feers cheppende a ctivi tei ten verni s s a ges bi j tentoons tel l i ng

extra muros

i nl ei di ngen, na bes preki ngen, l ezi ngen, i ntervi ews

intra muros

totaal aantal omkaderingsactiviteiten 10 972 9 1

7 123 6 1

14 262 14

31 1357 8 8 1557 1557

Jaarverslag 2014

7 36 1 3 0 0 0 0

groepsuitstap naar een ander cultuurhuis

landelijk cultureel event, b.v. erfgoedweekend, monumentendag, Kunstbende…

activiteiten in samenwerking

festival

één of meerdere actoren buiten de gemeente

met cultuurcentra of gemeenschapscentra buiten de gemeente

met actor(en) binnen de gemeente (uitgezonderd cultuurbeleidscoördinator/verenigingen)

met de cultuurbeleidscoördinator van de gemeente

één of meerdere lokale verenigingen

activiteiten voor bepaalde doelgroepen

totaal aantal activiteiten in samenwerkingsverband of binnen een project (inhoudelijk én financieel)

specifiek voor jongeren (buiten schooluren)

gera a md

specifiek voor senioren

specifiek voor families

activiteiten met publicatie

specifiek voor scholen

publicatie of syllabus bij een educatieve activiteit

locatie

lesmap bij schoolvoorstelling

aantal deelnemers geraamd

folder, brochure met duiding

totaal aantal aantal deelnemers exact totaal aantal

in openlucht

exa ct

alleen deelnemers registreren die werden geraamd

EIGEN ACTIVITEITEN

alleen activiteiten registreren waarvan de deelnemers werden geraamd

soort activiteit

alleen deelnemers registreren die exact werden geteld, dus geen ramingen

alleen activiteiten registreren waarvan de deelnemers exact werden geteld

Totalen gegevensregistratie beeldende kunsten hoeveel activiteiten van het totaal aantal zijn activiteiten in de context van een

6

6

177


tentoons tel l i ngen

tentoons tel l i ngs da gen

totaal aantal tentoonstellingsdagen a rtis tiek educa tief

totaal aantal tentoonstellingen

a rtis tiek educa tief 35

Jaarverslag 2014 30 5

35 1446 30 5 1118 328 0

1446 1118 328 0

6 0 0 0 0 0

6 0 17 2

17 2

7 9 10

7 9 0 10

landelijk cultureel event, b.v. erfgoedweekend, monumentendag, Kunstbende… groepsuitstap naar een ander cultuurhuis

activiteiten in samenwerking

festival

één of meerdere actoren buiten de gemeente

met cultuurcentra of gemeenschapscentra buiten de gemeente

0

met actor(en) binnen de gemeente (uitgezonderd cultuurbeleidscoördinator/verenigingen)

met de cultuurbeleidscoördinator van de gemeente

één of meerdere lokale verenigingen

activiteiten voor bepaalde doelgroepen

totaal aantal activiteiten in samenwerkingsverband of binnen een project (inhoudelijk én financieel)

specifiek voor jongeren (buiten schooluren)

gera a md

specifiek voor senioren

specifiek voor families

activiteiten met publicatie

specifiek voor scholen

catalogus of publicatie bij een tentoonstelling

locatie

lesmap bij schoolvoorstelling

aantal deelnemers geraamd

folder, brochure met duiding

totaal aantal aantal deelnemers exact totaal aantal

in openlucht

soort activiteit

extra muros

exa ct

intra muros

EIGEN ACTIVITEITEN hoeveel activiteiten van het totaal aantal zijn activiteiten in de context van een

0 0

178


10.4 Sociaal cultureel werk Overzicht activiteiten sociaal cultureel werk datum

podiumvoorstellingen

aantal dn

19/01/2014 Zondagsconcert: Vlaams Muziektheater - Nieuwjaarsconcert

281

23/03/2014 Zondagsconcert: Jo Arend Combo - Hommage aan Gilbert BĂŠcaud

265

18/05/2014 Zondagsconcert: VRT-Big Band met Fred Brouwers - Verjaardagsconcert

664

11/07/2014 11-juli viering

412

5/09/2014 start Verenigingsleven film

383

4/10/2014 Het WK vanuit de Favela. Hoe de bal ons leven kan veranderen.

224

26/10/2014 Zondagsconcert door The Rudy Balliu Casino Serenaders

149

17/11/2014 Feest voor de 70-plussers

610

17/11/2014 Feest voor de 70-plussers

680

18/11/2014 Feest voor de 70-plussers

600

18/11/2014 Feest voor de 70-plussers. Voorstelling voor rusthuisbewoners

200

21/12/2014 Kerstconcert door White'n'Black, Gospel Singers

259

totaal

4727

datum

zondagbabbels

aantal dn

09/02/2014

Onder ons met Georges Leekens

27

09/03/2014

Onder ons met Frank Vanleenhove

17

09/11/2014

Onder ons met Michel Van Tricht

117

11/05/2014

Onder ons met Sabine Appelmans

26

12/10/2014

Onder ons met Hannah Van Ongevalle

47

13/04/2014

Onder ons met Pol Bamelis

30

14/12/2014

Onder ons met Pascale Van Damme totaal

datum

51 315

zomerlezingen

aantal dn

07/08/2014 Oud worden voor beginners en gevorderden

165

08/08/2014 Eet wat bij je past - De remedie tegen pijn, vermoeidheid en overgewicht

173

11/08/2014 Privacy bestaat: je kunt die verliezen... .

83

12/08/2014 Belgische wijnbouw: het hoogtepunt bereikt of op weg naar internationale erkenning?

35

13/08/2014 Vrouwe Justitia, onbekend en dus onbemind? 19/08/2014 Leiding geven in een bedrijf, voetbalvereniging en een vrijwilligersbeweging 20/08/2014 Valt BelgiĂŤ nog bijeen te houden?

111 35 186

21/08/2014 Uitdagingen voor het Vlaams onderwijs de komende decennia 22/08/2014 De genetische revolutie

59 172

25/08/2014 Hoe kan ik besparen? Advies aan de consumenten! 27/08/2014 Een "nationale heldin" uit de Groote Oorlog: Gabrielle Petit totaal

Jaarverslag 2014

85 123 1227

179


datum

andere educatieve activiteiten

deelnemers

17/01/2014Leesclub P. Cornet

14

21/02/2014Leesclub P. Cornet

14

25/02/2014Leesclub J. Van Hulle

8

21/03/2014Leesclub P. Cornet

13

24/03/2014Praatcafé dementie: MIST Mijn moeder en ik

50

27/03/2014Leesclub C. Slabbinck

6

01/04/2014Leesclub J. Van Hulle

4

24/04/2014Leesclub C. Slabbinck

6

25/04/2014Leesclub P. Cornet

15

10/06/2014Praaatcafé dementie: Pluk de dag

35

17/06/2014Leesclub J. Van Hulle

6

16/09/2014Besprekingen Leesclub J. Van Hulle

10

25/09/2014Leesclub C. Slabbinck

13

26/09/2014Leesclub P. Cornet

15

09/10/2014Praatcafé dementie: Clarice De Cloedt "Op reis door de wereld60van dementie " 21/10/2014Besprekingen Leesclub J. Van Hulle

10

23/10/2014Leesclub C. Slabbinck

12

24/10/2014Leesclub P. Cornet

17

21/11/2014Leesclub P. Cornet

18

27/11/2014Leesclub C. Slabbinck

13

09/12/2014Besprekingen Leesclub J. Van Hulle

10

18/12/2014Leesclub C. Slabbinck

11

19/12/2014Leesclub P. Cornet

12

23/05/204 Leesclub P. Cornet

16

totaal

388

Jaarverslag 2014

180


datum

alle educatieve activiteiten

deelnemers

17/01/2014 Leesclub P. Cornet

14

09/02/2014 onder ons met Georges Leekens

27

21/02/2014 Leesclub P. Cornet

14

25/02/2014 Leesclub J. Van Hulle

8

09/03/2014 onder ons met Frank Vanleenhove

17

21/03/2014 Leesclub P. Cornet

13

24/03/2014 Praatcafé Dementie: MIST Mijn moeder en ik

50

27/03/2014 Leesclub C. Slabbinck

6

01/04/2014 Leesclub J. Van Hulle

4

13/04/2014 onder ons met Pol Bamelis

30

24/04/2014 Leesclub C. Slabbinck

6

25/04/2014 Leesclub P. Cornet

15

11/05/2014 onder ons met Sabine Appelmans

26

10/06/2014 Praatcafé Dementie: Pluk de dag

35

17/06/2014 Leesclub J. Van Hulle

6

07/08/2014 Zomerlezing: Oud worden voor beginners en gevorderden

165

08/08/2014 Zomerlezing: Eet wat bij je past - De remedie tegen pijn, vermoeidheid en overgewicht

173

11/08/2014 Zomerlezing: Privacy bestaat: je kunt die verliezen... .

83

12/08/2014 Zomerlezing: Belgische wijnbouw: het hoogtepunt bereikt of op weg naar internationale erkenning?

35

13/08/2014 Zomerlezing: Vrouwe Justitia, onbekend en dus onbemind? 19/08/2014 Zomerlezing: Leiding geven in een bedrijf, voetbalvereniging en een vrijwilligersbeweging 20/08/2014 Zomerlezing: Valt België nog bijeen te houden? 21/08/2014 Zomerlezing: Uitdagingen voor het Vlaams onderwijs de komende decennia 22/08/2014 Zomerlezing: De genetische revolutie

111 35 186 59 172

25/08/2014 Zomerlezing: Hoe kan ik besparen? Advies aan de consumenten! 27/08/2014 Zomerlezing: Een "nationale heldin" uit de Groote Oorlog: Gabrielle Petit

85 123

16/09/2014 Besprekingen Leesclub J. Van Hulle

10

25/09/2014 Leesclub C. Slabbinck

13

26/09/2014 Leesclub P. Cornet

15

09/10/2014 Praatcafé Dementie: Clarice De Cloedt "Op reis door de wereld van dementie "

60

12/10/2014 Onder Ons met Hannah Van Ongevalle

47

21/10/2014 Besprekingen Leesclub J. Van Hulle

10

23/10/2014 Leesclub C. Slabbinck

12

24/10/2014 Leesclub P. Cornet

17

09/11/2014 Onder Ons met Michel Van Tricht

117

21/11/2014 Leesclub P. Cornet

18

27/11/2014 Leesclub C. Slabbinck

13

09/12/2014 Besprekingen Leesclub J. Van Hulle

10

14/12/2014 Onder Ons met Pascale Van Damme

51

18/12/2014 Leesclub C. Slabbinck

11

19/12/2014 Leesclub P. Cornet

12

23/05/204

Leesclub P. Cornet

16

totaal

Jaarverslag 2014

1930

181


datum 4/10/2014 11/07/2014 5/09/2014 5/09/2014

omkaderingsactiviteiten receptie na film Favela's met standen produkten Oxfam Receptie ikv 11-juliviering Vrijwilligersavond - Receptie Bezoek tento vrijwilligersavond totaal

datum

1319

Andere activiteiten

Deelnemers

8/01/2014 The Play Boys

109

22/01/2014 Two Blue Notes

132

5/02/2014 Philip Boterman

122

12/03/2014 Duo Roland Keereman

111

26/03/2014 Roland De Ridder

138

9/04/2014 Two Blue Notes

100

23/04/2014 Jean Vandevoorde

122

7/05/2014 Duo Real Time Band

102

28/06/2014 11 juli viering repetitie

15

5/07/2014 11 juli viering repetitie Openluchtconcert ikv 11 juli viering 10/07/2014 met Donder in 't hooi en Gunther Neefs

15

7/09/2014 Vrijetijdsmarkt 1/10/2014 Roland De Ridder

Deelnemers 224 412 383 300

150 1000 112

11/10/2014 Festiviteiten - officiele overhandiging cultuurprijzen 331 15/10/2014 Two Blue Notes

107

5/11/2014 Philip Boterman

98

19/11/2014 Jean Vandevoorde

105

3/12/2014 The Play Boys 16/12/2014 Vrijwilligersavond

100 383

17/12/2014 Duo Real Time Band

97

totaal

3449

Jaarverslag 2014

182


podi uma ctivi tei ten

totaal aantal podiumactiviteiten professionele uitvoerders

da ns popul a i re muzi ek (i ncl . mus i ca l ) kl a s s i eke muzi ek (i ncl . opera ) werel dmuzi ek, ja zz, fol k

l i tera tuur a mus ement (i ncl . humor, ca ba ret) fi l m, a udi ovi s uel e en ni euwe medi a

muzi ekthea ter 7 3069 7 7

1 1 281 412 1 1 1 1

2 408 2 2 2

2 607 2 2

13 4777 0 0 2 11 0 0 0

Jaarverslag 2014 0 0 0

2

0 13 0 0 0 0 13 0 0

groepsuitstap naar een ander cultuurhuis

activiteiten in samenwerking of binnen een project

festival landelijk cultureel event, b.v. erfgoedweekend, monumentendag, Kunstbende…

met actor(en) buiten de gemeente

met cultuurcentra of gemeenschapscentra buiten de gemeente

met actor(en) binnen de gemeente (uitgezonderd cultuurbeleidscoördinator/verenigingen)

met de cultuurbeleidscoördinator van de gemeente

activiteiten voor bepaalde doelgroepen

met lokale vereniging(en)

specifiek voor jongeren (buiten schooluren) totaal aantal activiteiten in samenwerkingsverband of binnen een project (inhoudelijk én financieel)

gera a md

specifiek voor senioren

specifiek voor families

activiteiten met publicatie

specifiek voor scholen

catalogus of publicatie

lesmap bij schoolvoorstelling

locatie

folder, brochure met duiding

in openlucht

aantal aantal totaal totaal deelnem deelnem aantal aantal ers ers exact geraamd

extra muros

intra muros

soort activiteit

exa ct

alleen deelnemers registreren die werden geraamd

Knokke-Heist

alleen activiteiten registreren waarvan de deelnemers werden geraamd

EIGEN ACTIVITEITEN

alleen deelnemers registreren die exact werden geteld, dus geen ramingen

alleen activiteiten registreren waarvan de deelnemers exact werden geteld

Totalen gegevensregistratie sociaal cultureel werk hoeveel activiteiten van het totaal aantal zijn activiteiten in de context van een

thea ter

7

1

1

0

183


omka deri ngs a cti vi tei ten (i nhoudel i jk en orga ni s a tori s ch gel i nkt a a n een geprogra mmeerde a cti vi tei t)

a ndere a cti vi tei ten

totaal andere activiteiten

totaal aantal educatieve activiteiten (per titel) totaal aantal uren educatieve activiteiten rondl ei di ngen, s feers cheppende a cti vi tei ten verni s s a ges bi j tentoons tel l i ng

totaal aantal omkaderingsactiviteiten

repeti ti e onts pa nni ngs - en ontmoeti ngs a cti vi tei t

overi ge a cti vi tei ten 4 1319

4 1319

2 30

18 2269 2 1150

20 2299 2 1150

42 1930 0 4

0 2

0 0

11 8 1

13 8 1

24 18

Jaarverslag 2014

festival landelijk cultureel event, b.v. erfgoedweekend, monumentendag, Kunstbende… groepsuitstap naar een ander cultuurhuis

0

één of meerdere actoren buiten de gemeente

0

met cultuurcentra of gemeenschapscentra buiten de gemeente

0

met actor(en) binnen de gemeente (uitgezonderd cultuurbeleidscoördinator/verenigingen)

0

met de cultuurbeleidscoördinator van de gemeente

specifiek voor jongeren (buiten schooluren)

0

één of meerdere lokale verenigingen

specifiek voor senioren

gera a md

totaal aantal activiteiten in samenwerkingsverband of binnen een project (inhoudelijk én financieel)

vergeet dit niet!

specifiek voor families

activiteiten met publicatie

specifiek voor scholen

4

publicatie of syllabus bij een educatieve activiteit

locatie

lesmap bij schoolvoorstelling

geraamd

aantal aantal totaal totaal deelnem deelnem aantal aantal ers ers exact geraamd

folder, brochure met duiding

in openlucht

i nl ei di ngen, na bes preki ngen, l ezi ngen, i ntervi ews a tel i ers en works hops

extra muros

intra muros

alleen deelnemers registreren die werden

exa ct

alleen activiteiten registreren waarvan de deelnemers werden geraamd

soort activiteit

alleen deelnemers registreren die exact werden geteld, dus geen ramingen

alleen activiteiten registreren waarvan de deelnemers exact werden geteld

EIGEN ACTIVITEITEN hoeveel activiteiten van het totaal aantal zijn

activiteiten voor bepaalde doelgroepen activiteiten in samenwerking activiteiten in de context van een

0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 7 11

81

184


10.5 R.O.E.R. en Vrij Atelier Overzicht activiteiten ROER Vrijwillligersreeksen Deelnemers Nederlands half-gevorderden 12 Frans beginners 5 Frans beginners met grammatica 4 Frans conversatie 17 Engels beginners 16 Engels half-gevorderden 12 Engels gevorderden 10 Engels conversatie 20 Spaans beginners 1 18 Spaans beginners 2 11 Spaans half-gevorderden 10 Spaans gevorderden 8 Spaans conversatie met grammatica 14 Spaans conversatie 34 Italiaans beginners 15 Italiaans half-gevorderden 8 Italiaans gevorderden 9 Italiaans herhaling + conversatie 9 Duits beginners 8 Ballroomdans 15 Initiatie Bridge 11 Kledij 10 Breien 14 Borduren 7 Aziatisch koken: Dim Sum 15 Aziatisch koken: Varkensgerechten 9 Aziatisch koken: Kipgerechten 10 Patisserie: Dessertkoekjes 11 Patisserie: Gebak met biscuit 11 Patisserie: Mousses 10 Patisserie: Zanddeeggebakjes 6 Patisserie: Zachte broodjes voor 4-uurtje 8 Patisserie: Fruittaatjes met gerezen deeg 8 Nederlands half-gevorderden 9 Frans conversatie beginners 9 Frans tweede jaar 6 Spaans gevorderden 3 Engels gevorderden 5 Spaans conversatie 12 Engels conversatie 16 Spaans beginners 10 Spaans halfgevorderden 12 Spaans conversatie 30 Spaans Conversatie/grammatica 1 10 Spaans conversatie/Grammatica 2 6

Jaarverslag 2014

185


Vrijwillligersreeksen Deelnemers Italiaans beginners 11 Italiaans halfgevorderden 3 Italiaans gevorderden 7 Duits halfgevorderden 8 Kledij 14 Breien 17 Borduren 5 Aziatische vegetarische schotels 11 Frans conversatie gevorderden 16 Spaans gevorderden 6 Italiaans herhaling + conversatie 5 Engels conversatie 16 Initiatie Bridge 12 Assortiment cakes 12 Dessertkoekjes 11 Bladerdeeggebakjes 12 Maleisische curry 11 Oosterse feesthapjes 9 Ballroomdans 12 Spaans conversatie grammatica reeks 3 11 totalen 722 Trainingen Flamenco Initiatie Flamenco Initiatie Flamenco Flamenco Oriëntaalse dans Oriëntaalse dans - kennismaking Oriëntaalse dans beginners Oriëntaalse dans gevordenden Filosofie: denken mag Filosofie: "Door Spinoza's lens" Taiji bij reuma, artrose en anderen gewrichtsklachten Qigong - beginners Astrologie Taiji Taiji Qigong Qigong Filosofie de Moderne tijd - Dr. Stijn Latré Digitale Fotografie voor beginners

Jaarverslag 2014

deelnemers 5 3 2 3 11 14 5 9 8 7 10 8 15 14 12 12 15 18 7

186


Trainingen Ontspannen door Yoga Yoga voor gemiddeld niveau Fotobeheer op computer Living within - Ontspannen leven van binnen uit Basisinitiatie wandel GPS Yoga voor beginners Tablet Ontspannen door Yoga Kunstgeschiedenis voor iedereen Hatha Yoga Yoga Yoga Ontspannende rugmassage met olie Yoga: Fit en gezond Sjaalknooptechnieken Digitale fotografie voor beginners Smartphone Basisinitiatie wandel GPS Dress to impress (Fashion Consultancy) Vrouwelijke filosofen door de eeuwen heen - Middeleeuwen Thaise gezichtsmassage Astrologie opleiding Schouder- en nekmassage in zithouding Muziekgeschiedenis: Een muzikale reis doorheen het oevre van Joseph Haydn Hildegard van Bingen In verbinding met je kracht Beautytips en winterverzorging Spaanse wijnen Kunstgeschiedenis voor iedereen Ontspannende rugmassage op kledij Fotobeheer op computer Tablet iPad iPad Fotoboek maken via internet Masterchef: Feestmenu Filosofie leesclub 'De tijd bestaat niet' Kruiden - gezond en verrassend Basis Filosofie: Filosofie van de Hedendaagse Tijd (20ste en 21ste eeuw) Facebook en andere sociale media Bierdegustatie: Speciaal Belgisch Yoga: Fit en gezond Stressless Project

Jaarverslag 2014

deelnemers 16 14 6 6 13 17 7 17 18 8 14 20 8 18 12 7 12 4 12 18 18 10 8 10 8 8 9 14 22 5 12 14 13 14 10 14 10 13 8 7 7 17 2

187


Trainingen Ontspannen door Yoga Yoga voor gemiddeld niveau Fotobeheer op computer Living within - Ontspannen leven van binnen uit Basisinitiatie wandel GPS Yoga voor beginners Tablet Ontspannen door Yoga Kunstgeschiedenis voor iedereen Hatha Yoga Yoga Yoga Ontspannende rugmassage met olie Yoga: Fit en gezond Sjaalknooptechnieken Digitale fotografie voor beginners Smartphone Basisinitiatie wandel GPS Dress to impress (Fashion Consultancy) Vrouwelijke filosofen door de eeuwen heen - Middeleeuwen Thaise gezichtsmassage Astrologie opleiding Schouder- en nekmassage in zithouding Muziekgeschiedenis: Een muzikale reis doorheen het oevre van Joseph Haydn Hildegard van Bingen In verbinding met je kracht Beautytips en winterverzorging Spaanse wijnen Kunstgeschiedenis voor iedereen Ontspannende rugmassage op kledij Fotobeheer op computer Tablet iPad iPad Fotoboek maken via internet Masterchef: Feestmenu Filosofie leesclub 'De tijd bestaat niet' Kruiden - gezond en verrassend Basis Filosofie: Filosofie van de Hedendaagse Tijd (20ste en 21ste eeuw) Facebook en andere sociale media Bierdegustatie: Speciaal Belgisch Yoga: Fit en gezond Stressless Project

Jaarverslag 2014

deelnemers 16 14 6 6 13 17 7 17 18 8 14 20 8 18 12 7 12 4 12 18 18 10 8 10 8 8 9 14 22 5 12 14 13 14 10 14 10 13 8 7 7 17 2

188


Trainingen Wijn leren proeven Duitse wijnen Vergelijkende degustatie van top-Champagnes Camille Claudel Taiji bij reuma, artrose en andere gewrichtsklachten Taiji Taiji Muziekgeschiedenis: English Music van Dowland tot Händel Kunstgeschiedenis voor iedereen Fotoboek maken via internet Computeronderhoud, bestandsbeheer en beveiliging Tablet Ontspannende rugmassage Traditionele Thaise voetmassage Reiki graad 1 Taiji Taiji Bierdegustatie: Ambachtelijke bieren Qigong Qigong Kunstverzamelaars, hun collectie, werkwijze en drijfveren (ism Amarant) Masterchef: Culinaire Italiaanse gerechten Facebook en andere sociale media Dress to impress (Fashion Consultancy) Muziekgeschiedenis: De Barok Creatieve fotografie: compositie, vorm, kleur en zwart/wit Beautytips, make-up en verzorging Ontspannen door Yoga Masterchef: Koken tegen de sterren op Haal meer uit uw wandel GPS Shiatsu schouder- en nekmassage in zithouding Yoga voor gemiddeld niveau Portugese wijnen Hatha Yoga Yoga: fit en gezond Yoga voor beginners Käthe Kollwitz Bierdegustatie: Trappisten Vrouwelijke filosofen door de eeuwen heen Taiji Taiji Zelfmassage

Jaarverslag 2014

deelnemers 12 10 5 13 18 7 11 12 22 11 4 14 11 20 5 10 15 15 11 17 11 8 11 15 11 14 6 17 10 7 9 14 14 7 9 18 8 12 18 10 13 10

189


Trainingen deelnemers Qigong 7 Qigong 13 Basis Filosofie: Filosofie van de Hedendaagse Tijd (20e - 21e eeuw) 16 iPad 14 iPad 14 Qigong groep 3 reeks 3 7 Qigong groep 3 reeks 4 10 Astrologie Initiatie 11 iPhone 10 Taiji 9 Taiji 15 Taiji 7 Taiji 15 Qigong 16 Qigong 9 Qigong 14 Qigong 13 Qigong 11 Qigong 14 Totalen 1398 Lezingen Deelnemers Filosofie: Arthur Schopenhauer 18 Voedings-allergieĂŤn 21 Alleenstaand worden - succesvol Single! 26 Filosofie: Bespreking Arthur Schopenhauer 12 Hildegard van Bingen, een ontmoeting met een fascinerende vrouw 22 Filosofie: Edmund Husserl 14 Hoog sensitieve personen 39 Filosofie: Bespreking Edmund Husserl 11 Filosofie: Martin Heidegger 12 Filosofie: Bespreking Martin Heidegger 6 Reiki, gelukkig zijn kan je leren 13 Angst en schuldgevoelens overwinnen 24 Filosofie : De maakbare samenleving : illusie of project 19 Filosofie-Bespreking : De maakbare samenleving : illusie of project 7 Filosofie: Gauchet en het kapitalisme 24 Droomanalyse: haal meer uit je dromen 35 Filosofie-Bespreking : Gauchet en het kapitalisme 4 Erven en schenken 19 Totalen 326

Jaarverslag 2014

190


Uitstappen Deelnemers Red Star Line Museum te Antwerpen en Zurenborgwijk 48 Godshuizen, gasthuizen en hospices in Gent met Museum Dr. Ghislain 25 Het mooiste uitzicht op Parijs 47 De 'Groote Oorlog': vergeten oorlogssites in de Westhoek 48 Kleurrijke lente in het Keukenhof met bloembollenroute 43 Koninklijke Serres 40 Meerdaagse Berlijn 38 De gezellige Achterhoek: Zutphen en Bronkhorst 29 Abdij en tuinen van Valloires en Le Touquet 47 Zuid-Oost Engeland: Rye en de tuinen van Great Dixter 47 Tasty Belle Epoque tocht met oldtimer bus 22 Op zoek naar de iconen van Nederland in Delft en Gouda 30 Het koninklijk Paleis te Brussel en 'Titanic: The artifact exhibition' 50 Kasteel van Chantilly en Senlis 34 Citytrip Amsterdam 41 Langs Vlaamse Velden 47 Amersfoort en Paleis Soestdijk 38 Weekend in de lichtstad Parijs 30 Kerstshopping Maastricht en Valkenburg 36 Cultureel Bonn en kerstshopping 45 Louvre Lence 48 Totalen 833 Festiviteiten Deelnemers Nieuwjaarsfeest 350 Tentoonstelling Vrij Atelier 500 Vrije Tijdsmarkt 1500 Etentje met vrijwilligers 30 Spaanse namiddag 62 Totalen 2442

Jaarverslag 2014

191


Overzicht activiteiten Vrij Atelier

Vrijwilligersreeksen Deelnemers Patchwork 8 Tekenen en fijn aquarelleren 18 Vrij schilderen 17 Aquarel voor beginners 11 Vrij schilderen 16 Vrij schilderen 16 Acryl schilderen 15 Vrij schilderen 10 Gebruikskeramiek 8 Gebruikskeramiek 9 Tekenen en schilderen naar model 10 Portret tekenen en schilderen 6 Vrij schilderen vervolgreeks 10 Patchwork 9 Tekenen en fijn aquarelleren 19 Vrij schilderen 19 Aquarel voor beginners 11 Vrij schilderen 17 Tekenen en schilderen naar model 16 Portret tekenen en schilderen 15 Vrij schilderen 17 Acryl schilderen 15 Vrij schilderen 10 Totalen 302 Masterclass Masterclass Lucienne Nijsters Masterclass Lucienne Nijsters Masterclass Xavier Swolfs Masterclass Xavier Swolfs Masterclass Wen Ming Xin Masterclass Wen Ming Xin Masterclass Marc Folly Masterclass Marc Folly

Datum # Deelnemers 28/03/2014 17 29/03/2014 17 9/05/2014 17 10/05/2014 17 26/09/2014 16 27/09/2014 16 14/11/2014 17 15/11/2014 17 Totalen 134

Jaarverslag 2014

192


Creatieve workshops Deelnemers Marines tekenen en schilderen 12 Tekenen met verschillende materialen 12 Stillevens met bloemen 13 Aquarel (of gouache) 13 Portret tekenen en schilderen 14 Pastel 13 Model tekenen en schilderen 14 Buiten tekenen en schilderen 8 Acryl (of olieverf) 11 Keramiek 12 Keramiek 11 Keramiek 11 Letters in steen 8 Letters in steen 8 Pottendraaien 9 Pottendraaien 8 Kunstig powertex 10 Beeldhouwen in speksteen 10 Juwelen ontwerpen zilversmeedkunst 7 Fimo juwelen 2 Bloemschikken 16 Bloemschikken 17 Bloemschikken 17 Bloemschikken 13 Bloemschikken 12 Verwerken van textiel en papier: encaustic collage 9 Tekenen met verschillende materialen 12 Landschappen tekenen en schilderen 11 Aquarel of gouache 16 Stillevens tekenen en schilderen 11 Bloemen en planten tekenen en schilderen 11 Acryl of olieverf 16 Dieren tekenen en schilderen 13 Keramiek 10 Letters in steen 7 Letters in steen 7 Pottendraaien 9 Bloemschikken: Herfstarrangement 18 Bloemschikken: Deurdecoratie 18 Bloemschikken: Kerstdecoratie 18 Encaustic collage 10 Leren tekenen 7 Bloemschikken 6 Totalen 490

Jaarverslag 2014

193


Datum Kleuterateljee 8/01/2014 Welkom bij Kleuterateljee 2014 11/01/2014 Gezellige nieuwjaarsreceptie 15/01/2014 Pim, de pinguin 18/01/2014 Een smurfig kunstwerk 22/01/2014 Musti en Miffy op stap 25/01/2014 Kom binnen in mijn huisje 29/01/2014 Kaatjes tralalaatjes 1/02/2014 De dieren van de zoo 5/02/2014 Mu-mu-mu...muziek! 8/02/2014 Plop en de kabouterbaby 12/02/2014 Maya de Bij en Willie 15/02/2014 Het magisch toverstokje 19/02/2014 We koken er op los 22/02/2014 Leuke Disney avonturen 26/02/2014 Zotte maskers 12/03/2014 Hartsvriendjes 15/03/2014 Pippi Langkous in actie 19/03/2014 De lente is in het land 22/03/2014 Een sprookjeshuwelijk 26/03/2014 Dolle pret met circusartiesten 29/03/2014 Doe mee met de kleuterdans 2/04/2014 De creatieve paashaas 26/04/2014 Sticker- en stempelplezier 30/04/2014 Zeepjes maken 7/05/2014 Met onze handjes en voetjes 10/05/2014 Poohtje is jarig. Feest! 14/05/2014 Prins en prinses voor ĂŠĂŠn dag 17/05/2014 Een zelfgemaakt keicool t-shirt 21/05/2014 Zand- en schelpcreaties 24/05/2014 Vrolijke, fladderende vlinders 4/06/2014 We gaan naar luilekkerland 11/06/2014 De mooiste vis van de zee 10/09/2014 Welkom in smurfenland 13/09/2014 Zoemen met Maja de Bij 17/09/2014 Mickey Mousse fanclub 20/09/2014 Het atelier van kabouter Klus 24/09/2014 Wickie de Viking weet raad 27/09/2014 Circuskriebels 1/10/2014 Smullen in het kleuterrestaurant 4/10/2014 Knor knor... Boerderijdieren 8/10/2014 Kids kunst 11/10/2014 Herfst in het bos

Deelnemers 6 8 8 8 9 8 8 15 9 14 8 12 11 16 5 6 7 8 20 9 14 6 9 9 10 10 13 7 8 11 8 3 7 7 3 8 4 6 8 8 4 16

Jaarverslag 2014

194


Datum Kleuterateljee Deelnemers 15/10/2014 Lieve huisdieren 4 18/10/2014 Tom & Jerry maken het bont 7 22/10/2014 AriĂŤl, de zeemeermin 10 8/11/2014 Prinsessia 11 12/11/2014 Dolle pret met Bambi en Stampertje 7 15/11/2014 Kinderdisco 9 19/11/2014 Kom binnen in mijn huisje 7 22/11/2014 Piet Piraat, schip ahoi 11 29/11/2014 De avonturen van Kuifje 8 3/12/2014 Abrakadabra, we toveren er op los 3 6/12/2014 Zotjes doen met Zwarte Piet 9 10/12/2014 Winterpret met Samson en Gert 6 13/12/2014 De pinguĂŻns vieren feest 11 Totalen 477

Jaarverslag 2014

195


a ndere a ctivi tei ten

totaal andere activiteiten

totaal aantal educatieve activiteiten (per titel) totaal aantal uren educatieve activiteiten repetitie onts pa nni ngs - en ontmoetings a ctivi tei t overi ge a ctivi tei ten 0 0

358 4704

1 40 1

5 2442 4

6 2482 5 0 1

326 3 29 vergeet dit niet!

Jaarverslag 2014

met actor(en) binnen de gemeente (uitgezonderd cultuurbeleidscoördinator/verenigingen) met cultuurcentra of gemeenschapscentra buiten de gemeente één of meerdere actoren buiten de gemeente

activiteiten in samenwerking

0 0 0 0 0 0 0 0

groepsuitstap naar een ander cultuurhuis

activiteiten voor bepaalde doelgroepen

festival landelijk cultureel event, b.v. erfgoedweekend, monumentendag, Kunstbende…

met de cultuurbeleidscoördinator van de gemeente

specifiek voor senioren

één of meerdere lokale verenigingen

1

specifiek voor jongeren (buiten schooluren) totaal aantal activiteiten in samenwerkingsverband of binnen een project (inhoudelijk én financieel)

0

specifiek voor families

activiteiten met publicatie

specifiek voor scholen

aantal aantal totaal totaal deelnem locati deelnem aantal aantal ers e ers exact geraamd

publicatie of syllabus bij een educatieve activiteit

gera a md

lesmap bij schoolvoorstelling

EIGEN ACTIVITEITEN

folder, brochure met duiding

in openlucht

extra muros

intra muros

alleen deelnemers registreren die werden geraamd

exa ct

alleen activiteiten registreren waarvan de deelnemers werden geraamd

soort activiteit

alleen deelnemers registreren die exact werden geteld, dus geen ramingen

alleen activiteiten registreren waarvan de deelnemers exact werden geteld

Totalen gegevensregistratie R.O.E.R. en Vrij Atelier hoeveel activiteiten van het totaal aantal zijn activiteiten in de context van een

0

231

4751

196


tentoons tel l i ngen

tentoons tel l i ngs da gen totaal aantal tentoonstellingsdagen a rtis tiek educa tief

totaal aantal tentoonstellingen

a rtis tiek

educa tief 1 1

1 16 1 0 0

16 0 0 0

Jaarverslag 2014

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

groepsuitstap naar een ander

activiteiten in samenwerking

festival landelijk cultureel event, b.v. erfgoedweekend,

één of meerdere actoren buiten de

0

gemeenschapscentra buiten de gemeente

de gemeente (uitgezonderd cultuurbeleidscoördi met cultuurcentra of

cultuurbeleidscoördi nator van de binnen met actor(en)

activiteiten voor bepaalde doelgroepen

één of meerdere lokale met deverenigingen

activiteiten met publicatie

specifiek voor senioren specifiek voor jongeren (buiten schooluren) totaal aantal activiteiten in samenwerkingsverband

specifiek voor families

1

specifiek voor scholen

1

catalogus of publicatie bij een

aantal aantal totaal totaal deelnem locati deelnem aantal aantal ers e ers exact geraamd

lesmap bij schoolvoorstelling

gera a md

folder, brochure met duiding

soort activiteit

in openlucht

exa ct

extra muros

intra muros

EIGEN ACTIVITEITEN hoeveel activiteiten van het totaal aantal zijn activiteiten in de context van een

0

197


10.6 Openluchtanimatie Overzicht activiteiten openluchtanimatie datum 4/01/2014 5/01/2014 14/02/2014 15/02/2014 1/03/2014 2/03/2014 2/03/2014 3/03/2014 4/03/2014 4/03/2014 7/03/2014 15/03/2014 5/04/2014 5/04/2014 5/04/2014 5/04/2014 5/04/2014 29/06/2014 1/07/2014 2/07/2014 3/07/2014 3/07/2014 3/07/2014 6/07/2014 6/07/2014 7/07/2014 7/07/2014 8/07/2014 9/07/2014 10/07/2014 10/07/2014 11/07/2014 13/07/2014 13/07/2014 14/07/2014 15/07/2014 16/07/2014 17/07/2014 17/07/2014 20/07/2014 20/07/2014 21/07/2014 21/07/2014 21/07/2014

activiteiten openluchtanimatie Kerstanimatie in de winkelstraten - Euro Dixie Kerstanimatie - De IJsbrekers Valentijnsvuurwerk Prinsenbal Kindercarnaval Grote Carnavalstoet Grote Carnavalstoet - fanfare uit Beernem Sprotjesdag Verlichte avondstoet Vuurwerk nav Carnaval Shiva's Embrace Donder in 't Hooi The Clash of the music artists: Anthem of youth The Clash of the music artists: 3 Point 7 The Clash of the music artists: Guillaume De Grieve The Clash of the music artists: Ten Foot Overdose The Clash of the music artists: Zorro's Dirty Sister Aperitiefconcert: Jeugd Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Heist World : Ghent Folk Violin Project Kinderanimatie: Urkie Purkie Folkloremarkt Folkloremarkt: De Sloepe Folkloremarkt: Dixieland Band Aperitiefconcert: Waregems Harmonieorkest Knoksie Totsie: Trio Bombelini Parkies: Udo Berenger Trio World, gratis wereldmuziek: Myrddin (Spaans) Kinderanimatie: Papa Chico Folkloremarkt Folkloremarkt: Blue Rythm Four Vuurwerk 11 juli Aperitiefconcert: Harmonie Concordia Waarschoot Knoksie Totsie: The Smokey Midnight Gang Parkies: The Rat Pack Blues Band World, gratis wereldmuziek: Karim Boggili & his Arabic Band Kinderanimatie: Kriebelshow Clown Rocky Folkloremarkt Folkloremarkt: Den Pojer Aperitiefconcert: Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Heist Knoksie Totsie: King Jazz Kneistival: The Spectors Vuurwerk 21 juli Parkies: Buscemi Feat. Squadra Bossa

Jaarverslag 2014

geraamd aantal deelnemers 1000 1000 500 500 350 25000 25000 5000 9000 5000 200 200 300 300 300 300 300 700 200 200 5000 1000 1000 700 400 1000 200 200 200 5000 1000 2000 700 400 1000 200 200 5000 1000 700 400 2000 2000 1000

198


datum 21/07/2014 21/07/2014 22/07/2014 22/07/2014 22/07/2014 23/07/2014 23/07/2014 23/07/2014 24/07/2014 24/07/2014 24/07/2014 24/07/2014 25/07/2014 25/07/2014 25/07/2014 26/07/2014 26/07/2014 26/07/2014 27/07/2014 27/07/2014 29/07/2014 30/07/2014 31/07/2014 31/07/2014 3/08/2014 3/08/2014 5/08/2014 6/08/2014 7/08/2014 7/08/2014 7/08/2014 10/08/2014 10/08/2014 11/08/2014 12/08/2014 13/08/2014 14/08/2014 14/08/2014 15/08/2014 17/08/2014 17/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 19/08/2014 19/08/2014 20/08/2014 21/08/2014

activiteiten openluchtanimatie Kneistival: The Sore Losers Kneistival: Compact Disc Dummies Kneistival: Radio Guga Kneistival: Cowboys & Aliens Kneistival: Diablo bvld Kinderanimatie: Jasper Blitzduo Kneistival: Zorro's Dirty Sister Kneistival: Clouseau Folkloremarkt Kneistival: Brihang Kneistival: Kosheen Folkloremarkt: De Ganzenfanfare Kneistival: RenĂŠe Kneistival: Dez Mona Kneistival: Gorki Kneistival: Sax The DJ Kneistival: Arno Kneistival: Sax The DJ Aperitiefconcert: Koninklijke Harmonie Sint-Genoveva Oplinter Knoksie Totsie: The Midnight Bluebirds World, gratis wereldmuziek: Cajun Moon Kinderanimatie: Arturo Cardino Folkloremarkt Folkloremarkt: Euro Dixie Streetband Aperitiefconcert: The Brussels ConcertBand Knoksie Totsie: Dixieland Stageband World, gratis wereldmuziek: Klezmic Zirkus Kinderanimatie: Clown Jaspie Parkies: Tom Helsen Folkloremarkt Folkloremarkt: De Rustende Moeders Aperitiefconcert: Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Merchtem Knoksie Totsie: The Red Green Jazzband Parkies: Garcia Goodbye World, gratis wereldmuziek: Tum Bao Cumbano Kinderanimatie - Clown Rocky Matrozenshow Folkloremarkt Folkloremarkt: Dixieland Streetband Zeewijding Aperitiefconcert: KH Kunst Veredelt Ingelmunster Knoksie Totsie: The Jive Cats Parkies: Billie Leyers Parkies: Belle Perez World, gratis wereldmuziek: Donder in't hooi Internationaal Vuurwerkfestival 2014: SloveniĂŤ Kinderanimatie: Papa Chico Folkloremarkt

Jaarverslag 2014

geraamd aantal deelnemers 3500 2500 5000 5000 4500 200 6000 7500 5000 2500 3500 1000 1200 2500 5000 3000 5000 4000 700 400 200 200 5000 1000 700 400 200 200 1000 5000 1000 700 400 1000 200 200 5000 1000 250 700 400 1000 1000 200 35000 200 5000

199


datum 21/08/2014 21/08/2014 23/08/2014 24/08/2014 24/08/2014 25/08/2014 26/08/2014 27/08/2014 27/08/2014 28/08/2014 28/08/2014 31/08/2014 5/10/2014 1/11/2014 2/11/2014 2/11/2014 2/11/2014 11/11/2014 6/12/2014 26/12/2014 27/12/2014 27/12/2014 28/12/2014 28/12/2014 28/12/2014

Datum 21/07/2014 21/07/2014 21/07/2014 22/07/2014 22/07/2014 22/07/2014 23/07/2014 23/07/2014 24/07/2014 24/07/2014 25/07/2014 25/07/2014 25/07/2014 26/07/2014 26/07/2014

activiteiten openluchtanimatie Internationaal Vuurwerkfestival 2014: Engeland Folkloremarkt: Blue Rythm Four Internationaal Vuurwerkfestival 2014: Italië Aperitiefconcert: Jet Symphonic Band Tielt Knoksie Totsie: Swingtime Society Internationaal Vuurwerkfestival 2014: Tsjechië World, gratis muziekfestival: Fling Kinderanimatie: Urkie Purkie Internationaal Vuurwerkfestival 2014: België Folkloremarkt Folkloremarkt: Euro Dixie Streetband Aperitiefconcert: K.V. De Ridder Jans Zonen Dadizele Dierenzegening Muziekoptreden nav Canadaweek: For Freedom Pipeband Muziekoptreden nav Canadaweek: For Freedom Pipeband Muziekoptreden nav Canadaweek: Dixieland Streetband Muziekoptreden nav Canadaweek: Scoutsharmonie Sint-Leo 3 point 7 The Vibe Straatmuziek Eurodixie Jazzband Straatmuziek Armanis Jazzband Straatmuziek Den Terminus Eugène straattheater Straatmuziek Goe vals en uut de moate Straatmuziek Dixieland Streetband

geraamd aantal deelnemers 35000 1000 35000 700 400 35000 200 200 35000 5000 1000 700 1000 1200 1200 1200 2000 200 200 1000 500 1000 1000 2000 1000 totaal 405500

Kneistival The Spectors The Sore Losers Compact Disc Dummies Radio Guga Cowboys & Aliens Diablo bvld Zorro's Dirty Sister Clouseau Brihang Kosheen Renée Dez Mona Gorki Sax The DJ Arno Kneistival

Jaarverslag 2014

200


Datum

Vuurwerk

19/08/2014

Internationaal Vuurwerkfestival 2014: Slovenië

21/08/2014

Internationaal Vuurwerkfestival 2014: Engeland

23/08/2014

Internationaal Vuurwerkfestival 2014: Italië

25/08/2014

Internationaal Vuurwerkfestival 2014: Tsjechië

27/08/2014

Internationaal Vuurwerkfestival 2014: België

14/02/2014

Valentijnsvuurwerk

4/03/2014

Vuurwerk nav Carnaval

11/07/2014

Vuurwerk 11 juli

21/07/2014

Vuurwerk 21 juli

Datum

Wereldmuziek

1/07/2014

World : Ghent Folk Violin Project

8/07/2014

World: Myrddin (Spaans)

15/07/2014

World: Karim Boggili & his Arabic Band

29/07/2014

World: Cajun Moon

5/08/2014

World: Klezmic Zirkus

12/08/2014

World: Tum Bao Cumbano

19/08/2014

World: Donder in't hooi

26/08/2014

World: Fling

Datum

Knoksie Totsie

6/07/2014

Trio Bombelini

13/07/2014

The Smokey Midnight Gang

20/07/2014

King Jazz

27/07/2014

The Midnight Bluebirds

3/08/2014

Dixieland Stageband

10/08/2014

The Red Green Jazzband

17/08/2014

The Jive Cats

24/08/2014

Swingtime Society

Vuurwerk

Wereldmuziek

Datum

Straattheater

5/01/2014

Kerstanimatie - De IJsbrekers

2/07/2014

Kinderanimatie: Urkie Purkie

9/07/2014

Kinderanimatie: Papa Chico

16/07/2014

Kinderanimatie: Kriebelshow Clown Rocky

23/07/2014

Kinderanimatie: Jasper Blitzduo

30/07/2014

Kinderanimatie: Arturo Cardino

6/08/2014

Kinderanimatie: Clown Jaspie

13/08/2014

Kinderanimatie - Clown Rocky Matrozenshow

20/08/2014

Kinderanimatie: Papa Chico

27/08/2014

Kinderanimatie: Urkie Purkie

28/12/2014

Eugène straattheater

Jaarverslag 2014

201


Muziek, theater en andere

Datum 4/01/2014 2/03/2014 7/03/2014 15/03/2014 5/04/2014 5/04/2014 5/04/2014 5/04/2014 5/04/2014 29/06/2014 1/07/2014 3/07/2014 3/07/2014 6/07/2014 6/07/2014 7/07/2014 7/07/2014 8/07/2014 10/07/2014 13/07/2014 13/07/2014 14/07/2014 15/07/2014 17/07/2014 20/07/2014 20/07/2014 21/07/2014 21/07/2014 21/07/2014 21/07/2014 22/07/2014 22/07/2014 22/07/2014 23/07/2014 23/07/2014 24/07/2014 24/07/2014 24/07/2014 25/07/2014 25/07/2014 25/07/2014 26/07/2014 26/07/2014 26/07/2014 27/07/2014 27/07/2014 29/07/2014 31/07/2014 3/08/2014

Muziekoptredens Kerstanimatie in de winkelstraten - Euro Dixie Grote Carnavalstoet - fanfare uit Beernem Shiva's Embrace Donder in 't Hooi The Clash of the music artists: Anthem of youth The Clash of the music artists: 3 Point 7 The Clash of the music artists: Guillaume De Grieve The Clash of the music artists: Ten Foot Overdose The Clash of the music artists: Zorro's Dirty Sister Aperitiefconcert: Jeugd Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Heist World : Ghent Folk Violin Project Folkloremarkt: De Sloepe Folkloremarkt: Dixieland Band Aperitiefconcert: Waregems Harmonieorkest Knoksie Totsie: Trio Bombelini Parkies: Udo Berenger Trio World, gratis wereldmuziek: Myrddin (Spaans) Folkloremarkt: Blue Rythm Four Aperitiefconcert: Harmonie Concordia Waarschoot Knoksie Totsie: The Smokey Midnight Gang Parkies: The Rat Pack Blues Band World, gratis wereldmuziek: Karim Boggili & his Arabic Band Folkloremarkt: Den Pojer Aperitiefconcert: Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Heist Knoksie Totsie: King Jazz Kneistival: The Spectors Parkies: Buscemi Feat. Squadra Bossa Kneistival: The Sore Losers Kneistival: Compact Disc Dummies Kneistival: Radio Guga Kneistival: Cowboys & Aliens Kneistival: Diablo bvld Kneistival: Zorro's Dirty Sister Kneistival: Clouseau Kneistival: Brihang Kneistival: Kosheen Folkloremarkt: De Ganzenfanfare Kneistival: RenĂŠe Kneistival: Dez Mona Kneistival: Gorki Kneistival: Sax The DJ Kneistival: Arno Kneistival: Sax The DJ Aperitiefconcert: Koninklijke Harmonie Sint-Genoveva Oplinter Knoksie Totsie: The Midnight Bluebirds World, gratis wereldmuziek: Cajun Moon Folkloremarkt: Euro Dixie Streetband Aperitiefconcert: The Brussels ConcertBand

Jaarverslag 2014

202


Datum 3/08/2014 5/08/2014 7/08/2014 7/08/2014 10/08/2014 10/08/2014 11/08/2014 12/08/2014 14/08/2014 17/08/2014 17/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 19/08/2014 21/08/2014 24/08/2014 24/08/2014 26/08/2014 28/08/2014 31/08/2014 1/11/2014 2/11/2014 2/11/2014 2/11/2014 11/11/2014 6/12/2014 26/12/2014 27/12/2014 27/12/2014 28/12/2014 28/12/2014

Muziekoptredens Knoksie Totsie: Dixieland Stageband World, gratis wereldmuziek: Klezmic Zirkus Parkies: Tom Helsen Folkloremarkt: De Rustende Moeders Aperitiefconcert: Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Merchtem Knoksie Totsie: The Red Green Jazzband Parkies: Garcia Goodbye World, gratis wereldmuziek: Tum Bao Cumbano Folkloremarkt: Dixieland Streetband Aperitiefconcert: KH Kunst Veredelt Ingelmunster Knoksie Totsie: The Jive Cats Parkies: Billie Leyers Parkies: Belle Perez World, gratis wereldmuziek: Donder in't hooi Folkloremarkt: Blue Rythm Four Aperitiefconcert: Jet Symphonic Band Tielt Knoksie Totsie: Swingtime Society World, gratis muziekfestival: Fling Folkloremarkt: Euro Dixie Streetband Aperitiefconcert: K.V. De Ridder Jans Zonen Dadizele Muziekoptreden nav Canadaweek: For Freedom Pipeband Muziekoptreden nav Canadaweek: For Freedom Pipeband Muziekoptreden nav Canadaweek: Dixieland Streetband Muziekoptreden nav Canadaweek: Scoutsharmonie Sint-Leo 3 point 7 The Vibe Straatmuziek Eurodixie Jazzband Straatmuziek Armanis Jazzband Straatmuziek Den Terminus Straatmuziek Goe vals en uut de moate Straatmuziek Dixieland Streetband

Jaarverslag 2014

203


Datum 15/02/2014 15/02/2014 1/03/2014 1/03/2014 2/03/2014 2/03/2014 2/03/2014 3/03/2014 4/03/2014 3/07/2014 10/07/2014 17/07/2014 24/07/2014 31/07/2014 7/08/2014 14/08/2014 15/08/2014 21/08/2014 28/08/2014 5/10/2014

Andere activiteiten Prinsenbal Trekking volgorde stoet Kindercarnaval OfficiĂŤle aanstelling Prins Carnaval Vissersmis & bloemenhulde Grote Carnavalstoet Proclamatie carnavalstoet Sprotjesdag Verlichte avondstoet Folkloremarkt Folkloremarkt Folkloremarkt Folkloremarkt Folkloremarkt Folkloremarkt Folkloremarkt Zeewijding Folkloremarkt Folkloremarkt Dierenzegening

Jaarverslag 2014

204


Totalen gegevensregistratie openluchtanimatie hoeveel activiteiten van het totaal aantal zijn

4800

12

10

groepsuitstap naar een ander cultuurhuis

12

festival landelijk cultureel event, b.v. erfgoedweekend, monumentendag, Kunstbende…

7

activiteiten in de context van een

met actor(en) buiten de gemeente

7

met cultuurcentra of gemeenschapscentra buiten de gemeente

1400

met actor(en) binnen de gemeente (uitgezonderd cultuurbeleidscoördinator/verenigingen)

7

met de cultuurbeleidscoördinator van de gemeente

werel dmuzi ek, ja zz, fol k

activiteiten in samenwerking of binnen een project

specifiek voor jongeren (buiten schooluren) totaal aantal activiteiten in samenwerkingsverband of binnen een project (inhoudelijk én financieel)

22

specifiek voor senioren

23

specifiek voor families

folder, brochure met duiding

68200

extra muros

23

intra muros

da ns popul a i re muzi ek (i ncl . mus i ca l ) kl a s s i eke muzi ek (i ncl . opera )

activiteiten voor bepaalde doelgroepen

specifiek voor scholen

activiteiten met publicatie

locatie

in openlucht

alleen deelnemers registreren die werden geraamd

alleen activiteiten registreren waarvan de deelnemers werden geraamd

alleen activiteiten registreren waarvan de deelnemers exact werden geteld

soort activiteit

alleen deelnemers registreren die exact werden geteld, dus geen ramingen

aantal aantal totaal totaal deelnem deelnem aantal aantal ers ers exact geraamd

met lokale vereniging(en)

gera a md

catalogus of publicatie

exa ct

lesmap bij schoolvoorstelling

Knokke-Heist

EIGEN ACTIVITEITEN

professionele uitvoerders

thea ter

muzi ekthea ter l i tera tuur a mus ement (i ncl . humor, ca ba ret) fi l m, a udi ovi s uel e en ni euwe medi a

9

184500

9

5

51

258900

0

0

51

44

da ns popul a i re muzi ek (i ncl . mus i ca l ) kl a s s i eke muzi ek (i ncl . opera )

12

30800

6

3

3

1

14

12600

14

10

werel dmuzi ek, ja zz, fol k

19

12100

18

10

4

5000

subtotaal

podi uma cti vi tei ten

15

0

0

10 5 0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

20

0

0

amateurkunstenaars

thea ter

1

muzi ekthea ter l i tera tuur a mus ement (i ncl . humor, ca ba ret) fi l m, a udi ovi s uel e en ni euwe medi a subtotaal

totaal aantal podiumactiviteiten

1

5

4

0

0

49

60500

6

4

39

21

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

100

319400

6

4

90

65

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

0

21

0

0

Jaarverslag 2014

205


a ndere a ctivi tei ten

totaal andere activiteiten 0

repetitie onts pa nni ngs - en ontmoetings a ctivi tei t overi ge a ctivi tei ten 0 17 3 20

in openlucht

2 1 3 2 1 3 13 1 14 0 0

Jaarverslag 2014

0 0 0

met de cultuurbeleidscoördinator van de gemeente met actor(en) binnen de gemeente (uitgezonderd cultuurbeleidscoördinator/verenigingen) met cultuurcentra of gemeenschapscentra buiten de gemeente één of meerdere actoren buiten de gemeente festival landelijk cultureel event, b.v. erfgoedweekend, monumentendag, Kunstbende… groepsuitstap naar een ander cultuurhuis

1

één of meerdere lokale verenigingen

1

totaal aantal activiteiten in samenwerkingsverband of binnen een project (inhoudelijk én financieel)

specifiek voor jongeren (buiten schooluren)

gera a md

specifiek voor senioren

specifiek voor families

activiteiten met publicatie

specifiek voor scholen

publicatie of syllabus bij een educatieve activiteit

locatie

lesmap bij schoolvoorstelling

aantal aantal totaal totaal deelnem deelnem aantal aantal ers ers exact geraamd

folder, brochure met duiding

extra muros

86500 1650 88150

intra muros

geraamd

exa ct

alleen deelnemers registreren die werden

alleen activiteiten registreren waarvan de deelnemers werden geraamd

soort activiteit

alleen deelnemers registreren die exact werden geteld, dus geen ramingen

alleen activiteiten registreren waarvan de deelnemers exact werden geteld

EIGEN ACTIVITEITEN hoeveel activiteiten van het totaal aantal zijn

activiteiten voor bepaalde doelgroepen activiteiten in samenwerking activiteiten in de context van een

0 0 0 0 0 0 0 0 0

206


10.7 Jeugd Overzicht activiteiten jeugd Registratie Vlaamse Gemeenschap 2014 1. EIGEN ACTIVITEITEN 1.1. Andere activiteiten - Ontspanning- en ontmoetingsactiviteiten 1.1.1. Totaal aantal: = 21 (4) Freexz (2) Jeugdparlement uitstap (5) Jeugdparlement vergaderingen (1) fuif- en festivalbus (7) uitstappen speelpleinen (1) skate event (1) leidingsweekend 1.1.2. Exacte deelnames Totaal aantal deelnemers: Freexz JP uitstap Fuif- en festivalbus Uitstappen speelpleinen Skate event Jeugdparlement vergaderingen Leidingsweekend

315 136 241 257 63 41 78

TOTAAL: 1131 deelnemers 1.1.3. Intra muros (hoeveel activiteiten/jaar er binnen zijn doorgegaan): 6 1 Freexz 1-2e leerjaar 5 Jeugdparlement vergaderingen Extra muros (hoeveel activiteiten/jaar er buiten zijn doorgegaan): 12 2 Jeugdparlement uitstap 1 fuif- en festivalbus 7 uitstap speelpleinen 1 skate event 1 leidingsweekend

3

In openlucht (3) Freexz ( 3e tot 4e leerjaar, 5e tot 6e leerjaar en 12 plus)

Jaarverslag 2014

207


1.3.1. Uren: (let op dit gaat over aantal uren de activiteiten duurden in totaal op 1 jaar) Freexz 8u JP uitstap 27 uur Fuif- en festivalbus 18u Uitstappen speelpleinen 48 uur Skate event 10u Jeugdparlement vergaderingen 10u Leidingsweekend 46 uur 2. EDUCATIEVE ACTIVITEITEN 2.1. TOTAAL AANTAL E/A (E= educatieve – A = activiteiten) 414 E A = ( V+ 409 stages + W! 5 modules) = tevens intra muros I.M. (intra muros): 140 E.M. (extra muros): 217+ 5 (W!)) = 222 EA Openlucht: 52 2.2. TOTAAL AANTAL UREN E A (hier vermenigvuldig je de aantallen stages V+ x 3 uur x5 (5 dagen) W! zijn steeds dezelfde uren die neem je gewoon over) 6135 (V+) + 388 (W!) = 6523 uren EA 2.3. TOTAAL AANTAL DEELNEMERS (totaal aantal deelnames los van uniek) Inschrijvingen V+ = 5717 deelnames Wonderwijs = 677 deelnames Totaal: 6394 deelnames Exact: 3130 bereikte deelnemers (V+ en W!) buiten K-H = 1376 Binnen K-H = 1754 4. EDUCATIEVE ACT. DIENSTEN IN EIGEN HUIS 4.1. Huiswerkklas (anderstalige kinderen die hulp krijgen met het maken van huiswerk door vrijwilligers. (2maal in de week 2u.) Huiswerkklas (2x 2u) x 36= 144 uur 4.2. centra voor basiseducatie = aantal = 2 / uren =350 uren (Covartesten gaan door in CC) o wijzer: 350 (100 x 3,5 uur) Totaal = 494 uur

Jaarverslag 2014

208


a ndere a ctivi tei ten

totaal andere activiteiten

totaal aantal educatieve activiteiten (per titel) totaal aantal uren educatieve activiteiten repetitie onts pa nni ngs - en ontmoetings a ctivi tei t overi ge a ctivi tei ten 21 1131

21 1131

414 6394 0

in openlucht

6 12 3

6 12 3

140 222 52 vergeet dit niet!

Jaarverslag 2014

één of meerdere lokale verenigingen met de cultuurbeleidscoördinator van de gemeente met actor(en) binnen de gemeente (uitgezonderd cultuurbeleidscoördinator/verenigingen) met cultuurcentra of gemeenschapscentra buiten de gemeente één of meerdere actoren buiten de gemeente festival landelijk cultureel event, b.v. erfgoedweekend, monumentendag, Kunstbende… groepsuitstap naar een ander cultuurhuis

0

totaal aantal activiteiten in samenwerkingsverband of binnen een project (inhoudelijk én financieel)

specifiek voor jongeren (buiten schooluren)

gera a md

specifiek voor senioren

specifiek voor families

activiteiten met publicatie

specifiek voor scholen

publicatie of syllabus bij een educatieve activiteit

locatie

lesmap bij schoolvoorstelling

aantal aantal totaal totaal deelnem deelnem aantal aantal ers ers exact geraamd

folder, brochure met duiding

extra muros

0

intra muros

geraamd

soort activiteit

alleen deelnemers registreren die werden

exa ct

alleen activiteiten registreren waarvan de deelnemers werden geraamd

EIGEN ACTIVITEITEN

alleen deelnemers registreren die exact werden geteld, dus geen ramingen

alleen activiteiten registreren waarvan de deelnemers exact werden geteld

Totalen gegevensregistratie jeugd hoeveel activiteiten van het totaal aantal zijn

activiteiten voor bepaalde doelgroepen activiteiten in samenwerking activiteiten in de context van een

0 0 0 0 0 0 0 0 0

414

6523

209


AANVULLING EDUCATIEVE ACTIVITEITEN

aantal

aantal uren

Knokke-Heist omschrijving

BIJZONDERE EDUCATIEVE ACTIVITEITEN DIENSTEN IN HUIS

centra voor basiseducatie

TOTAAL DIENSTEN IN HUIS

Wijzer en huiswerkklas 2 2

494 494

herkomst ACTIEVE KLANTEN aan alle eigen activiteiten van het cultuurcentrum aantal actieve klanten 3130 aantal actieve klanten gedomicilieerd in de gemeente 1754 aantal actieve klanten gedomicilieerd buiten de gemeente 1376

Jaarverslag 2014

210


10.8 Receptieve activiteiten Overzicht receptieve activiteiten Datum 9/01/2014 16/01/2014 23/01/2014 25/01/2014 31/01/2014 1/02/2014 1/02/2014 4/02/2014 14/02/2014 15/02/2014 15/02/2014 18/02/2014 20/02/2014 22/02/2014 22/02/2014 22/02/2014 7/03/2014 8/03/2014 8/03/2014 13/03/2014 15/03/2014 20/03/2014 27/03/2014 28/03/2014 29/03/2014 3/04/2014 4/04/2014 23/04/2014 25/04/2014 26/04/2014 2/05/2014 3/05/2014 4/05/2014 16/05/2014 23/05/2014 24/05/2014 31/05/2014 8/06/2014 15/06/2014 16/06/2014 20/09/2014 26/09/2014 27/09/2014 10/10/2014 11/10/2014 11/10/2014 16/10/2014 21/10/2014 23/10/2014 24/10/2014 29/10/2014 6/11/2014 6/11/2014

Podiumvoorstellingen receptief Davidsfonds Knokke - Lieven Verstraete "Achter de schermen van het nieuws" Vtbkultuur Knokke-Heist - Jos Odeurs "Myanmar: in de schaduw van de gouden pagodes" Wereldliederen met koor De Colores en div filmpjes Carnavalgroep Orde v/d Drankorgels - The Double DJ's Vtbkultuur Knokke-Heist - Nicole Dierckx & Ingrid De Wilde "6 jaar de wereld rond " WTC Roadrunners - Yves Segers WTC Roadrunners - DJ Bompa & de Mens Zonta Club Damme - Film "Marina" Scouts & Gidsen St.-Joris Knokke - Scoutsshow "Skriezel: Scouts Knokke griezelt" Scouts & Gidsen St.-Joris Knokke - Scoutsshow "Skriezel: Scouts Knokke griezelt" Scouts & Gidsen St.-Joris Knokke - Scoutsshow "Skriezel: Scouts Knokke griezelt" Markant Knokke-Heist-Duinbergen - ladies @ the African Movies Davidsfonds Knokke - De grote oorlog 14-18 Chielens Jeffry - Zware jongens Chielens Jeffry - Arjon Chielens Jeffry - Jacco Ricardo KSJ show KSJ-show KSJ show Davidsfonds Knokke - Daniël Piceu "Langs oude wegen naar Compostella" deKunstAcademie - Audities - leerlingenconcerten Vtbkultuur Knokke-Heist - Dirk Rosseel "Tanzania en Zanzibar" Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist "De Collega's" Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist "De Collega's" Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist "De Collega's" Piekenwulfhumor vzw - Freddy De Vadder "Freddy twijfelt" Sint-Bernardusinstituut - SiBéfeest Het Prethuis - Van Kwoad Nor Erger Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Heist - Lenteconcert Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Heist - Lenteconcert Le Cygne 27e Dansvoorstelling Le Cygne 27e Dansvoorstelling Le Cygne 27e Dansvoorstelling Richelieu Zwin Service Club - film "The Lady" Sint Jozefsintituut Lyceum - Sint-Jozefshow Sint Jozefsintituut Lyceum - Sint-Jozefshow deKunstAcademie - Musical fotr dummies De Vrienden Van Het Zoute Vzw - film "Les Rayures du Zèbre" Van den Eynden Lucas - filmvoorstelling bouwwerkzaamheden Le Narval Vrije Basisschool Olvo Heist - Theater ACABOE " Rovers in het Biezebos" Young Glories Vzw - Coverband Wolfgang Lions Club Knokke-Damme - Rob de Nijs "Nu het om jou gaat'" Rotary Knokke-Oostkust - Bert Kruismans "Comedy aan de Oostkust " Vtbkultuur Knokke-Heist - Michel Desmet "Fascinerend Marokko" Koninklijke Harmonie De Zeegalm Vzw Knokke-Heist - Euregioconcert met Jacco Ricardo Carnaval Vereniging De Klutsers - coverband Abba VZW Bejaardenzorg De Lindeboom Theatermonoloog "Hoofd vol mist" Sint-Bernardusinstituut - LenNerd Davidsfonds Knokke - Jos Ruysseveldt "Hoe beveilig ik mijn partner en hoe draag ik mijn vermogen over?" WTC Roadrunners - Het Feestteam VZW Knal - Foto's bergkamp KNAL Suy Daisy - Avond met woord en klank - muzikale poëzie Vtbkultuur Knokke-Heist - Guido Boeken " Sri Lanka"

Jaarverslag 2014

211


Datum 6/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 11/11/2014 13/11/2014 15/11/2014 16/11/2014 20/11/2014 28/11/2014 4/12/2014 5/12/2014 5/12/2014 5/12/2014 5/12/2014 5/12/2014 11/12/2014 12/12/2014 13/12/2014 18/12/2014 27/12/2014

Podiumvoorstellingen receptief Vtbkultuur Knokke-Heist - Guido Boeken " Sri Lanka" Rolling Stones And Friends - Ben Waters Rolling Stones And Friends - 3 point 7 Rolling Stones And Friends - Spider and the Fly Rolling Stones And Friends - Coverband U2 en Coldplay Rajhans Orchestra - Memorial Concert-The Indian Army Blue&White Charity Events - film "Backup Butembo" Hof Der Prinsen - Vanessa Chinitor A Ladies Concert Ensemble - De Oorlogsjaren Innerwheel Knokke-Oostkust - Septem Viri Vokaal Ensemble Vtbkultuur Knokke-Heist - Karel Corthals "De Filippijnen na Hayan: een atypisch Aziatisch land" Vtbkultuur Knokke-Heist - Rik Taverine "Italia, La Bella! " Carnavalgroep De Strandreetjes - Danny Fabry Carnavalgroep De Strandreetjes - Paul Severs Carnavalgroep De Strandreetjes - Yves Segers Carnavalgroep De Strandreetjes - Lindsay Carnavalgroep De Strandreetjes - Matthias Lens Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist "De Paaldanseres en de Europarlementariër" Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist "De Paaldanseres en de Europarlementariër" Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist "De Paaldanseres en de Europarlementariër" Davidsfonds Knokke - Danny en Freddy Jones "Wereldoorlog II Knokke-Heist en For Freedom Museum" Eindejaarsconcert Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia & Drumband

Educatieve activiteiten receptief 50-Actief : Film + toespraak Bloemschikken - 50 Actief Lezing: Hoe voel ik me? info avond A11 Herexamen VTS Initiator Kitesurf en Windsurf Kite- en surfscholing ANEMOS - VVW Heist Buytaert Studie-bijeenkomst Emokinesiologen Buytaert Studie-bijeenkomst Emokinesiologen Buytaert Studie-bijeenkomst Emokinesiologen Buytaert Studie-bijeenkomst Emokinesiologen Natuurgids in het Zwin Vaarbewijs Channel Sailing Vaarbewijs Channel Sailing Dans Davidsfonds Academie in Knokke Davidsfonds Academie in Knokke Davidsfonds Academie in Knokke Davidsfonds Academie in Knokke Hola Wisselland door projectleider Omgaan met een biotensor - Sabine Dierick Hygiënedag ECOLAB Healthcare Vorming Familiezorg opleiding BA4 Opleiding BA4 auteurslezing Do Van Ranst Zondagbabbel met Lieve Joris en de literaire lente Zondagbabbel 'Liefde en literatuur' - door Jolien Janzing Zondagbabbel met Koen Peeters Zondagbabbel met Rudolf Hecke over Serge Gainsbourg Boekvoorstelling 'Het gefluister van de stenen' door Frank Ryon Brave Little Belgium' Jurering Poeziewedstrijd KJV bijeenkomst startdag

Klant 50 Actief 50 Actief 50 Actief Agentschap Wegen En Verkeer Anemos - Vvw Heist Anemos - Vvw Heist Buytaert Michel Buytaert Michel Buytaert Michel Buytaert Michel Centrum Voor Natuur- En Milieueducatie Vzw Channel Sailing Bvba Channel Sailing Bvba Dansgroep Heliopsis Vzw Davidsfonds Academie Davidsfonds Academie Davidsfonds Academie Davidsfonds Academie De Ridder Philippe De Vrienden Van Het Zoute Vzw Dierick Sabine Ecolab Familiezorg West-Vlaanderen Vzw Gemeentebestuur Gemeentebestuur Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Gemeentelijke Openbare Bibliotheek

Jaarverslag 2014

aantal act u/reeks 1 4:00 1 3:30 1 3:30 1 2:30 1 2:00 1 3:00 1 4:00 1 4:00 1 4:00 1 4:00 1 15:00 1 4:00 1 4:00 16 632:30 1 2:00 1 2:00 1 2:00 1 2:00 1 32:00 1 2:00 1 14:00 1 4:00 1 4:00 1 3:00 1 3:00 1 1:00 1 2:00 1 2:00 1 2:00 1 2:00 1 3:00 1 2:00 1 2:00 1 1:00

212


Educatieve activiteiten receptief Klant KJV bijeenkomst startdag Gemeentelijke Openbare Bibliotheek KJV groep 2 Gemeentelijke Openbare Bibliotheek KJV groep 3 Gemeentelijke Openbare Bibliotheek KJV groep 4 Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Workshop Ann de Bode Gemeentelijke Openbare Bibliotheek boekbespreking Nancy Popieuil Gemeentelijke Openbare Bibliotheek "moeilijke eters" door Heidi Deboosere Gezinsbond Afdeling Knokke Gezinsbond Naailes Gezinsbond Afdeling Knokke Kinderen gezond laten eten : Speels en no nonse Gezinsbond Afdeling Knokke naaicursus Gezinsbond Afdeling Knokke Naaicursus Gezinsbond beginnelingen Gezinsbond Afdeling Knokke Naailes Gezinsbond Afdeling Knokke Sinterklaaszoetigheidjes zelf maken Gezinsbond Afdeling Knokke Workshop - Gezinsbond Gezinsbond Afdeling Knokke Het verhaal van de Trappisten met degustatie Gezinsbond Knokke-Heist Bart Staes (E.P.) - GROEN Knokke-Heist Groen Knokke-Heist Theo Van Rysselberghe en Knocke' Heemkring Cnocke Is Hier Bloemschikken - IKEBANA Ikebana Opleiding - JCI Knokke-Heist JCI Jonge Kamer Knokke-Heist vzw Opleiding NLP Café JCI Jonge Kamer Knokke-Heist vzw Opleiding - Job & Coach Bvba Job & Coach Bvba Opleiding - Job & Coach Bvba Job & Coach Bvba opleiding Job & Coach Job & Coach Bvba Anthony Wittesaele - voordracht Jong Vld Knokke-Heist Frank Naert - voordracht Jong Vld Knokke-Heist Lijstvorming - uiteenzetting Jong Vld Knokke-Heist Sophie Desmidt - voordracht Jong Vld Knokke-Heist info sessie KBC Kbc Bank Knokke Infosessie KBC Kbc Bank Knokke Infosessie KBC Kbc Bank Knokke Infosessie KBC Kbc Bank Knokke Infosessie KBC Kbc Bank Knokke Infosessie KBC Kbc Bank Knokke infosessie KBC Kbc Bank Knokke infosessie KBC Kbc Bank Knokke KBC - lezing Kbc Bank Knokke Ballet Le cygne Koninklijke Balletgroep Le Cygne Vzw kookcursus Mannen - A. Lefever Lefever Alfred “Fruit en gezonde voeding” door Martine Van Huffel LVSW Knokke-Heist (LBV) LVSW: Omgaan met een persoon met dementie LVSW Knokke-Heist (LBV) LVSW : lezing voor mantelzorgers LVSW Knokke-Heist (LBV) hoe toxisch is onze voeding' Markant Knokke-Heist-Duinbergen Kookcursus - Markant Markant Knokke-Heist-Duinbergen Kookcursus - Markant Markant Knokke-Heist-Duinbergen Lezing tablets - Patrick Verschaeren voor Markant Markant Knokke-Heist-Duinbergen Boekvoorstelling - Compostella Mattheeuws Koen Van Morrison- muzikale grootheid of eeuwige grompot Mattheeuws Koen Klimaatgids Natuurpunt Educatie Vzw Yoga met Nicole Nirmla-Yoga Peter Dedecker - NVA NVA Knokke-Heist Lezing 'De vergrijzing verzilveren in W-Vlaanderen' Open Vld Knokke Patchwork Patchwork thema avond 'Digitale communicatie en politie' (aanvraag Isolde Van Eenooghe) Politiezone Damme-Knokke-Heist Basic Gym & Yoga Ponchel Chrystel Provinciebestuur West-Vlaanderen "Vogelmigratie" activiteit Zwingidsen (Natuur en Mileueducatie) Steunpunt Natuur- En Milieueducatie Kust Patrick Lefevre - ploegleider & manager Omega Pharma - Quick Step Sbso De Varens - 'T Kasteeltje Dans met Julie Geraci (stage) Sint-Bernardusinstituut Getuigenis Pesten door Stef Goossens Sint-Bernardusinstituut Getuigenis Pesten door Stef Goossens Sint-Bernardusinstituut Sneeuwklassen St.- Jansschool Sint-Jansschool Sneeuwklassen St.- Jansschool Sint-Jansschool Sneeuwklassen St.- Jansschool Sint-Jansschool Sneeuwklassen St.- Jansschool Sint-Jansschool Gehoorschade Sociale Raad

Jaarverslag 2014

aantal act u/reeks 1 1:00 1 6:00 1 5:00 1 5:00 1 4:00 1 3:00 1 2:30 1 30:00 1 2:00 1 10:30 1 12:00 1 27:00 1 3:00 1 3:00 1 3:00 1 2:00 1 2:30 1 7:00 1 4:00 1 3:30 1 8:45 1 8:45 1 4:30 1 4:00 1 4:00 1 4:50 1 4:00 1 2:30 1 1:00 1 1:00 1 1:00 1 1:00 1 1:00 1 1:00 1 1:00 1 1:30 14 745:00 1 10:30 1 4:30 1 4:30 1 4:30 1 2:30 1 3:30 1 3:30 1 2:00 1 2:30 1 3:00 1 15:00 1 173:45 1 2:00 1 4:00 1 18:00 1 3:30 1 36:00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11:00 2:00 3:30 1:30 1:20 3:00 3:00 3:00 3:00 2:30

213


Educatieve activiteiten receptief STEPP-Werkgroep geluid STEPP-Werkgroep infrastructuur STEPP-Werkgroep licht STEPP-Werkgroep scènetechnieken STEPP-Werkgroep scenografie/design STEPP-Werkgroep video STEPP-Werkgroepen STEPP-Werkgroepen wijncursus Vaarlessen - Squadra Marine Danscursus Yoga met Charlotte Qigong Qigong Qigong met Paul Qigong met Paul Qigong met Paul Qigong met Paul Qigong met Paul (Boyang) Qigong met Paul (Boyang) Qigong met Paul (Boyang) Taiji met Paul Taiji met Paul Taiji met Paul Wereld TAIJI dag in tuin Wereld Taiji dag in tuin Qigong met Paul Taiji met Paul Qigong met Paul Taiji met Paul Cursus Kite en Catamaran

Klant STEPP Dhr. Frankie Goethals STEPP Dhr. Frankie Goethals STEPP Dhr. Frankie Goethals STEPP Dhr. Frankie Goethals STEPP Dhr. Frankie Goethals STEPP Dhr. Frankie Goethals STEPP Dhr. Frankie Goethals STEPP Dhr. Frankie Goethals Tastevin Vzw Vaarschool Van Gheluwe Chantal Van Paemel Charlotte Vandecruys Paul Vandecruys Paul Vandecruys Paul Vandecruys Paul Vandecruys Paul Vandecruys Paul Vandecruys Paul Vandecruys Paul Vandecruys Paul Vandecruys Paul Vandecruys Paul Vandecruys Paul Vandecruys Paul Vandecruys Paul Vandecruys Paul Vandecruys Paul Vandecruys Paul Vandecruys Paul VVW Heist T.a.v. Deloof Ewald

van tot Tentoonstellingen receptief 22/02/2014 9/03/2014 tentoonstelling deKunstAcademie 9/08/2014 17/08/2014 38e Art Nocturne Internationale Kunst- & Antiekbeurs

Jaarverslag 2014

aantal act u/reeks 1 5:00 1 5:00 1 5:00 1 5:00 1 5:00 1 5:00 1 5:00 1 5:00 1 9:45 1 17:00 1 16:30 1 48:00 1 5:00 1 3:15 1 4:00 1 4:00 1 4:00 1 3:30 1 8:00 1 8:00 1 8:00 1 3:30 1 3:00 1 5:45 1 7:00 1 7:00 1 4:00 1 3:30 1 4:00 1 3:30 1 39:00 156 2293

klant deKunstAcademie M.S.A. NV

214


Datum 2/01/2014 3/01/2014 3/01/2014 3/01/2014 4/01/2014 4/01/2014 5/01/2014 5/01/2014 6/01/2014 6/01/2014 6/01/2014 6/01/2014 7/01/2014 7/01/2014 7/01/2014 7/01/2014 7/01/2014 8/01/2014 8/01/2014 8/01/2014 9/01/2014 9/01/2014 9/01/2014 9/01/2014 9/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 10/01/2014 11/01/2014 11/01/2014 11/01/2014 11/01/2014 11/01/2014 12/01/2014 12/01/2014 12/01/2014 12/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 13/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014 16/01/2014 16/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 17/01/2014 18/01/2014 18/01/2014 18/01/2014 18/01/2014 18/01/2014 18/01/2014 19/01/2014 19/01/2014 19/01/2014 20/01/2014 20/01/2014 20/01/2014

Andere activiteiten receptief Woordpuzzel Franse Scrabble Schaakclub Wijkwerking Solidariteit voor het Gezin Repetitie Woordpuzzel Franse Scrabble Schaakclub KTKH Countrydans Kaarting Res. Grand Hotel - Anseeuw syndic Kantklossen-Zonnerad Foto- Filmkring Line dans Gezinsbond Wijkwerking Solidariteit voor het Gezin Nederlands als 2de taal : screening kandidaatcursisten KTKH Groen Plus Schrijfgroep Amnesty International Knokke Apple Club Knokke-Heist Bridge Woordpuzzel Kaarting Joyce Vandierendonck Franse Scrabble Schaakclub Rotaract Rondleiding met projectleider Nieuwjaarsreceptie na nocturne met gidsen Wisselland Woordpuzzel Res. Piccadilly - Immo Melkert Seminarie-opleiding huisartsen Franse Scrabble Schaakclub Schaakclub 'Cnoc Is Ier' Scrabble-tornooi KTKH Countrydans Kaarting NVA - bestuursvergadering Bijeenkomst Beleggings Club Kantklossen-Zonnerad Foto- Filmkring Line dans Vergadering Fair Trade Trekkersgroep Raad voor Lokale Economie Nederlands als 2de taal : screening kandidaatcursisten KTKH Bridge Woordpuzzel Spaghetti avond t.v.v. Filipijnen Jessie Westyn Franse Scrabble Schaakclub Bubbelbal De Siekstjes Kampioenschap Woordpuzzel Res. Sagane - Immo De Nil VME Le Triangle Vert - Immo Melkert Res. Carnac - Immo Pallen Res. Zeebergen - Immo Pallen Prijsuitreiking Junior Journalistenwedstrijd Davidsfonds Franse Scrabble Schaakclub KTKH Countrydans Kaarting

Klant Malino Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Solidariteit voor het Gezin Westyn Jessie Malino Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle Syndic-Buro Anseeuw Kantclub Zonnerad Koninklijke Foto- En Filmkring Knokke-Heist Taveirne Vera Gezinsbond Afdeling Knokke Solidariteit voor het Gezin

locatie Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

Huis Van Het Nederlands West-Vlaanderen Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Groen Plus Amnesty International Apple Club Knokke-Heist Bridgeclub De Vrienden Malino S-Plus Heist Vandierendonck Joyce Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Rotaract Knokke-Oostkust De Vrienden Van Het Zoute Vzw

Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

De Vrienden Van Het Zoute Vzw Malino Immo Melkert Spinnewijn Bram Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Schaakclub Cnoc Is Ier Scrabble-Club Ypsilon Heist Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle NVA Knokke-Heist Regionale Beleggingsclub Knokke Kantclub Zonnerad Koninklijke Foto- En Filmkring Knokke-Heist Taveirne Vera Fair Trade Trekkersgroep Ria Blondeel Raad Voor Lokale Economie

Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

Huis Van Het Nederlands West-Vlaanderen Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Bridgeclub De Vrienden Malino Desmedt Aaron Westyn Jessie Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Carnavalgroep De Siekstjes Malino Immo De Nil Immo Melkert Immo Pallen Immo Pallen

Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle

Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen

Jaarverslag 2014

215


Datum 21/01/2014 21/01/2014 21/01/2014

Andere activiteiten receptief Kantklossen-Zonnerad Foto- Filmkring Line dans Vergadering commissie subsidie en dagelijks 21/01/2014 bestuur Cultuurraad. 21/01/2014 VME Bombay - De Syndic Cvba

Klant Kantclub Zonnerad Koninklijke Foto- En Filmkring Knokke-Heist Taveirne Vera

locatie Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

21/01/2014 21/01/2014 22/01/2014 22/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 23/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 24/01/2014 25/01/2014 25/01/2014 25/01/2014 25/01/2014 25/01/2014 25/01/2014 26/01/2014 26/01/2014 26/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 27/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 28/01/2014 29/01/2014 29/01/2014 29/01/2014 29/01/2014 29/01/2014 29/01/2014 30/01/2014 30/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 1/02/2014 1/02/2014 1/02/2014 1/02/2014 1/02/2014 2/02/2014 2/02/2014 3/02/2014 3/02/2014 3/02/2014 3/02/2014 3/02/2014 3/02/2014 4/02/2014 4/02/2014 4/02/2014 4/02/2014

Cultuurraad De Syndic Cvba Provinciebestuur West-Vlaanderen Steunpunt Natuur- En Milieueducatie Kust Raad Voor Personen Met Een Beperking Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Koninklijke Harmonie De Zeegalm Vzw Knokke-Heist 11 Juli Comité Damiaanactie Vzw Bridgeclub De Vrienden Malino S-Plus Heist Open Vld Knokke Vandierendonck Joyce Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Carnavalgroep Orde v/d Drankorgels Vereecke Charlotte Malino Immo Cauwe Het Zoute Immo M.V. Volksontwikkeling Groen Knokke-Heist Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle NVA Knokke-Heist Kantclub Zonnerad Koninklijke Foto- En Filmkring Knokke-Heist Taveirne Vera Marnixring Knokke-Heist De Blinckaert De Bree Hanne Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Kupfer Laura Vermeersch Maureen Dierenvrienden Knokke-Heist Vzw Bridgeclub De Vrienden Malino Vtbkultuur Knokke-Heist Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier WTC Roadrunners Malino Immo Pallen Immo Sol Volksontwikkeling Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle Groen Knokke-Heist NVA Knokke-Heist Solidariteit voor het Gezin Kantclub Zonnerad Koninklijke Foto- En Filmkring Knokke-Heist Taveirne Vera Solidariteit voor het Gezin Huis Van Het Nederlands West-Vlaanderen De Bree Hanne Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Cultuurraad VZW Knal Bridgeclub De Vrienden

Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

5/02/2014 5/02/2014 5/02/2014 5/02/2014 5/02/2014 6/02/2014

Zwingidsen - Provincie RPB vergadering KTKH De Zeegalm/Apollo Sluis 11-Juli comité Receptie ikv Damiaanactie Bridge Woordpuzzel Kaarting Open VLD Repetitie Franse Scrabble Schaakclub Nacht van de Drankorgels Vereecke Charlotte Woordpuzzel Res. Les Grisons - Immo Cauwe Res. Zonnehuis - Immo MV Volksontwikkeling Nieuwjaarsreceptie Franse Scrabble Schaakclub KTKH Countrydans Kaarting NVA fractievergadering Kantklossen-Zonnerad Foto- Filmkring Line dans Receptie via cafécultuur Hanne De Bree KTKH Laura Kupfer repetitie Angie VZW Knokken voor dieren Bridge Woordpuzzel drankje na VTB avond Franse Scrabble Schaakclub Carnavalbal 'Het feest kan beginnen' Woordpuzzel Res. Sillage - Immo Pallen VME Carpe Diem - Immo Sol VO - Roland Poelvoorde Franse Scrabble Schaakclub KTKH Countrydans Kaarting Groen Knokke-Heist Bestuur NVA Wijkwerking Solidariteit voor het Gezin Kantklossen-Zonnerad Foto- Filmkring Line dans Wijkwerking Solidariteit voor het Gezin Nederlands als 2de taal : screening kandidaatcursisten Hanne De Bree KTKH Commissie subsidie Vergadering Bridge

Jaarverslag 2014

Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord

216


Datum 6/02/2014 6/02/2014 6/02/2014 7/02/2014 7/02/2014 7/02/2014 8/02/2014 8/02/2014 8/02/2014 9/02/2014 9/02/2014 9/02/2014 9/02/2014 9/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 10/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 11/02/2014 12/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 13/02/2014 13/02/2014

19/02/2014 19/02/2014 19/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014 20/02/2014

Andere activiteiten receptief Woordpuzzel Kaarting Gezinsbond Repetitie school St-Jozef Franse Scrabble Schaakclub Bal van de Tjoeptjes Woordpuzzel Res. Fenix - Immo Pallen kindercarnaval Generale Repetitie Scouts Franse Scrabble Schaakclub Schaakclub 'Cnoc Is Ier' SECUREX - medische onderzoeken SECUREX - medische onderzoeken KTKH Countrydans Kaarting Bijeenkomst Beleggings Club Foto- Filmkring Line dans Bestuur Gezinsbond KTKH Schrijfgroep Amnesty International Knokke Apple Club Knokke-Heist Bridge Woordpuzzel receptie na schow (1,5 uur) daarna gaat iedereen naar CafĂŠcultuur Melissa Repetitie Franse Scrabble Schaakclub Voor schoolshow SiJo Woordpuzzel Res. Othello - Immo Cauwe Franse Scrabble Seniorencarnaval - Orde Van De Mossels Schaakclub KTKH Countrydans Manillen kaarting en samenzijn Kantklossen-Zonnerad Foto- Filmkring Fancy Fair na film (TRIAS) + receptie Vergadering 14 personen Nederlands als 2de taal : screening kandidaatcursisten KTKH Milieuraad Bridge Woordpuzzel Kaarting Open VLD

20/02/2014 21/02/2014 21/02/2014 22/02/2014 22/02/2014 22/02/2014 22/02/2014 22/02/2014 23/02/2014 23/02/2014 23/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014 24/02/2014

Zwingidsen - Provincie Franse Scrabble Schaakclub Receptie bij opening TT Mega Carnavalbal Festival Woordpuzzel CD&V Senioren Res. Mistral - Immo De Nil Franse Scrabble carnavalbal ouderraad Het Anker Schaakclub KTKH Countrydans Manillen kaarting en samenzijn NVA bestuursvergadering

14/02/2014 14/02/2014 14/02/2014 14/02/2014 14/02/2014 15/02/2014 15/02/2014 15/02/2014 16/02/2014 16/02/2014 16/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 17/02/2014 18/02/2014 18/02/2014 18/02/2014 18/02/2014

Klant Malino S-Plus Heist Gezinsbond Afdeling Knokke Moens Charlotte Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Carnavalsbende 't Joeptjes Malino Immo Pallen Hof Der Prinsen Scouts & Gidsen St.-Joris Knokke Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Schaakclub Cnoc Is Ier Securex Preventie en Bescherming Securex Preventie en Bescherming Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle Regionale Beleggingsclub Knokke Koninklijke Foto- En Filmkring Knokke-Heist Taveirne Vera Gezinsbond Afdeling Knokke Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Amnesty International Apple Club Knokke-Heist Bridgeclub De Vrienden Malino

locatie Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

Scouts & Gidsen St.-Joris Knokke Tabani Melissa Vandierendonck Joyce Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Moens Charlotte Malino Immo Cauwe Het Zoute Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Orde Van De Mossels Schaakclub Cnoc Is Ier Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle Kantclub Zonnerad Koninklijke Foto- En Filmkring Knokke-Heist Markant Knokke-Heist-Duinbergen Cultuurraad

Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

Huis Van Het Nederlands West-Vlaanderen Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Milieudienst Bridgeclub De Vrienden Malino S-Plus Heist Open Vld Knokke Provinciebestuur West-Vlaanderen Steunpunt Natuur- En Milieueducatie Kust Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier deKunstAcademie Chielens Jeffry Malino CD&V Senioren Knokke-Heist Immo De Nil Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Gemeentelijke Basisschool Het Anker Schaakclub Cnoc Is Ier Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle NVA Knokke-Heist

Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord

Jaarverslag 2014

Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord

217


Datum 25/02/2014 25/02/2014 25/02/2014 26/02/2014 26/02/2014 27/02/2014 27/02/2014 28/02/2014 28/02/2014 1/03/2014 1/03/2014 1/03/2014 1/03/2014 1/03/2014 1/03/2014 2/03/2014 2/03/2014 3/03/2014 3/03/2014 3/03/2014 3/03/2014 3/03/2014 3/03/2014 3/03/2014 4/03/2014 5/03/2014 5/03/2014 6/03/2014 6/03/2014 6/03/2014 7/03/2014 7/03/2014 7/03/2014 7/03/2014 7/03/2014 8/03/2014 8/03/2014 8/03/2014 8/03/2014 8/03/2014 8/03/2014 9/03/2014 9/03/2014 9/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 11/03/2014 11/03/2014 11/03/2014 11/03/2014 12/03/2014 12/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 15/03/2014 15/03/2014

Andere activiteiten receptief Foto- Filmkring Line dans Vergadering Fair Trade Groep Hanne De Bree KTKH Bridge Woordpuzzel Franse Scrabble Schaakclub Woordpuzzel Informatievergadering Bienstman-Decloedt Res. Righi - Immo Cauwe Res. Gasmeterstraat - Immo Cauwe Res. Esmeralda - Immo IMB bvba Res. Caravelle - immo Mergaert Franse Scrabble Schaakclub Bal van de Zeemeermin Bal van de Zeemeermin Dans KTKH Cnocke Is Hier Wijkwerking Solidariteit voor het Gezin Volksontwikkeling Wijkwerking Solidariteit voor het Gezin Repetitie KTKH Bridge Woordpuzzel Kaarting activiteit na show( korte receptie) KLJ gewest fuif Franse Scrabble Schaakclub Vergadering-Rotaract activiteit na show( korte receptie) Avondsouper Woordpuzzel Raden Vrijdetijdsdiensten VME Parking Van Bunnen - Immo Bis Res. MIKAJA - Immo M.V. KTKh alg rep + Try-Out Franse Scrabble Schaakclub Medisch onderzoek Securex Medisch onderzoek Securex KTKH Countrydans Manillen kaarting en samenzijn NVA bestuursvergadering Bijeenkomst Beleggings Club Kantklossen-Zonnerad Foto- Filmkring Line dans Gezinsbond - Bestuursvergadering Nederlands als 2de taal : screening kandidaatcursisten KTKH 50-actief - Oliebollen Schrijfgroep Amnesty International Knokke Apple Club Knokke-Heist Apple Club Knokke-Heist Bridge Woordpuzzel Kaderoverleg Gemeentebestuur Franse Scrabble Schaakclub VME Res. Happy Times - Immo Alex Dewulf De KunstAcademie

Klant Koninklijke Foto- En Filmkring Knokke-Heist Taveirne Vera Fair Trade Trekkersgroep Ria Blondeel De Bree Hanne Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Bridgeclub De Vrienden Malino Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Malino Bienstman-Decloedt Advocaten Bvba Immo Cauwe Het Zoute Immo Cauwe Het Zoute Immo Imb Bvba Immo Paul Mergaert Bvba Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Cultuurcentrum openluchtanimatie Supportersclub De Zeemeermin De Kempe Shannon Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Heemkring Cnocke Is Hier Solidariteit voor het Gezin Volksontwikkeling Solidariteit voor het Gezin Geraci Julie Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Bridgeclub De Vrienden Malino S-Plus Heist K.S.J. Knokke KLJ Westkapelle Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Rotaract Knokke-Oostkust K.S.J. Knokke Curieus Knokke-Heist Malino Gemeentebestuur Immo Bis Immo M.V. Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Securex Preventie en Bescherming Securex Preventie en Bescherming Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle NVA Knokke-Heist Regionale Beleggingsclub Knokke Kantclub Zonnerad Koninklijke Foto- En Filmkring Knokke-Heist Taveirne Vera Gezinsbond Afdeling Knokke

locatie Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Openlucht Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord

Huis Van Het Nederlands West-Vlaanderen Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist 50 Actief Amnesty International Apple Club Knokke-Heist Apple Club Knokke-Heist Bridgeclub De Vrienden Malino Gemeentebestuur Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Alex Dewulf Nv deKunstAcademie

Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

Jaarverslag 2014

218


Datum 15/03/2014 15/03/2014 15/03/2014 16/03/2014 16/03/2014 16/03/2014 17/03/2014 17/03/2014 17/03/2014 18/03/2014 18/03/2014 18/03/2014 18/03/2014 18/03/2014

Andere activiteiten receptief Woordpuzzel feestavond Res. Brunch Garden - Immo Cauwe Franse Scrabble Schaakclub Schaakclub 'Cnoc Is Ier' KTKH Manillen kaarting en samenzijn Bestuur Groen Foto- Filmkring Line dans Res. Tingelhof - AXIUS Syndic Cultuurraad Gemeentebestuur - Inspraakvergadering

18/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 22/03/2014 22/03/2014 22/03/2014 22/03/2014 22/03/2014 22/03/2014 22/03/2014 22/03/2014 22/03/2014 22/03/2014 23/03/2014 23/03/2014 23/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 24/03/2014 25/03/2014 25/03/2014 25/03/2014 25/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 26/03/2014 27/03/2014 27/03/2014 27/03/2014 28/03/2014 28/03/2014 28/03/2014 28/03/2014

Zwingidsen - Provincie SIKHS Gemeenschap - Geloof belijdenis KTKH Gemeentebestuur - Inspraakvergadering Bridge Woordpuzzel Kaarting Open VLD Franse Scrabble Schaakclub Wijkwerking Solidariteit voor het Gezin Vlooienmarkt GROEN Plus Res. Astoria Palace - Alex Dewulf nv Woordpuzzel Kaasavond Res. Regina Maris - Immo Cauwe Res. Alexandra - Immo De Nil Res. & Garage Queenslane - Immo Melkert Res. Belle Rive - Immo Pallen Res. Luki - Immo Pallen Res. Vera Cruz - Syndic Anseeuw KTKH Franse Scrabble Schaakclub KTKH repetitie Countrydans Manillen kaarting en samenzijn "De leerhaven" personeelsdienst Natuurpunt vergadering NVA - vergadering KTKH Kantklossen-Zonnerad Foto- Filmkring Line dans Repetitie Hanne De Bree KTKH VZW Knokken voor dieren Bridge Woordpuzzel Dianamiddag Eetfestijn Franse Scrabble Schaakclub Res. Zoute Resort - Syndic Anseeuw Boekvoorstelling Nancy Popieul ‘Zeewier, de toekomst’ Woordpuzzel Res. Ramses - Immo De Nil Res. Queens - Immo De Nil Res. Sealand - Immo De Nil Res. Sea Pearl - Immo De Smet Schoolfeest - optredens klassen lagere school Franse Scrabble Schaakclub

28/03/2014 29/03/2014 29/03/2014 29/03/2014 29/03/2014 29/03/2014 30/03/2014 30/03/2014 30/03/2014

Klant Malino Racingteam Claeys Immo Cauwe Het Zoute Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Schaakclub Cnoc Is Ier Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle Groen Knokke-Heist Koninklijke Foto- En Filmkring Knokke-Heist Taveirne Vera Axius syndic Cultuurraad Gemeentebestuur Provinciebestuur West-Vlaanderen Steunpunt Natuur- En Milieueducatie Kust Sikhs Gemeenschap Knokke-Heist Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Gemeentebestuur Bridgeclub De Vrienden Malino S-Plus Heist Open Vld Knokke Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Solidariteit voor het Gezin Groen Plus Alex Dewulf Nv Malino Volkskunstgroep De Sloepe Vzw Immo Cauwe Het Zoute Immo De Nil Immo Melkert Immo Pallen Immo Pallen Syndic-Buro Anseeuw Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle Gemeentebestuur Natuurpunt Knokke-Heist NVA Knokke-Heist Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Kantclub Zonnerad Koninklijke Foto- En Filmkring Knokke-Heist Taveirne Vera Chebil Sara De Bree Hanne Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Dierenvrienden Knokke-Heist Vzw Bridgeclub De Vrienden Malino S-Plus Heist WTC Roadrunners Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Syndic-Buro Anseeuw

locatie Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen

Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Malino Immo De Nil Immo De Nil Immo De Nil Immo De Smet Vrije Basisschool Olvo Heist Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier

Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

Jaarverslag 2014

Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

219


Datum 31/03/2014 31/03/2014 1/04/2014 1/04/2014 1/04/2014 1/04/2014 2/04/2014 2/04/2014 2/04/2014 2/04/2014 2/04/2014 3/04/2014 3/04/2014 3/04/2014 3/04/2014 3/04/2014 4/04/2014 4/04/2014 4/04/2014 4/04/2014 5/04/2014 5/04/2014 5/04/2014 5/04/2014 5/04/2014 5/04/2014 6/04/2014 6/04/2014 7/04/2014 7/04/2014 7/04/2014 8/04/2014 8/04/2014 8/04/2014 8/04/2014 8/04/2014 8/04/2014 8/04/2014 9/04/2014 9/04/2014 10/04/2014 10/04/2014 10/04/2014 10/04/2014 10/04/2014 10/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 12/04/2014 12/04/2014 12/04/2014 12/04/2014 13/04/2014 13/04/2014 13/04/2014 14/04/2014 14/04/2014 14/04/2014 14/04/2014 14/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 16/04/2014 17/04/2014 17/04/2014

Andere activiteiten receptief Countrydans Manillen kaarting en samenzijn Foto- Filmkring Line dans Fair Trade Trekkergroep Wijkwerking Solidariteit voor het Gezin Nederlands als 2de taal : screening kandidaatcursisten Hanne De Bree Vergadering werkgroep cultuurgala Gidsenkring Toon Ghekiere Wijkwerking Solidariteit voor het Gezin Repetitie Bridge Woordpuzzel Kaarting Gezinsbond Voorbereiding slotshow St. Jozef Franse Scrabble Schaakclub Jeugddansronde The Clash of the music artists Residentie Morillon Woordpuzzel Res. METROPOLE 1 en 3 - Immo De Nil Res. METROPOLE 2 - Immo De Nil Res. METROPOLE 1,2,3 - Immo De Nil Franse Scrabble Schaakclub Repetitie voor 27e dansvoorstelling Manillen kaarting en samenzijn NVA - Vergadering PCS Business-event Repetitie voor 27e dansvoorstelling Repetitie Moens Charlotte Dans Margot Vanhaerens Repetitie Dans Vereecke Charlotte Jessy Westyn Linedans met Vera Hanne De Bree Repetitie voor 27e dansvoorstelling Schrijfgroep Amnesty International Knokke Apple Club Knokke-Heist Apple Club Knokke-Heist Repetitie voor 27e dansvoorstelling Bridge Woordpuzzel Repetitie voor 27e dansvoorstelling Franse Scrabble Schaakclub Rotaract Repetitie voor 27e dansvoorstelling Repetitie Charlotte Moens Woordpuzzel Res. Pauwels - Immo Pallen Franse Scrabble Schaakclub Res. Albert - Syndic Anseeuw Dewaele Eline Charlotte Moens Manillen kaarting en samenzijn Knokke-Heist Best Pittig - Markant Bijeenkomst Beleggings Club Eline Dewaele Vergadering cultuurraad 14 personen Volksontwikkeling SIKHS Gemeenschap - Geloof belijdenis Heliopsis - extra sessie Charlotte Moens

Klant Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle Koninklijke Foto- En Filmkring Knokke-Heist Taveirne Vera Fair Trade Trekkersgroep Ria Blondeel Solidariteit voor het Gezin

locatie Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

Huis Van Het Nederlands West-Vlaanderen De Bree Hanne Cultuurraad Gidsenkring Toon Ghekiere Solidariteit voor het Gezin Rotsaert Justine Bridgeclub De Vrienden Malino S-Plus Heist Gezinsbond Afdeling Knokke Moens Charlotte Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Volkskunstgroep De Sloepe Vzw Heist Events Alex Dewulf Nv Malino Immo De Nil Immo De Nil Immo De Nil Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Koninklijke Balletgroep Le Cygne Vzw Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle NVA Knokke-Heist PCS T.a.v. De heer Peter Demuynck Koninklijke Balletgroep Le Cygne Vzw Moens Charlotte Vanhaerens Margot Vereecke Charlotte Westyn Jessie Taveirne Vera De Bree Hanne Koninklijke Balletgroep Le Cygne Vzw Amnesty International Apple Club Knokke-Heist Apple Club Knokke-Heist Koninklijke Balletgroep Le Cygne Vzw Bridgeclub De Vrienden Malino Koninklijke Balletgroep Le Cygne Vzw Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Rotaract Knokke-Oostkust Koninklijke Balletgroep Le Cygne Vzw Moens Charlotte Malino Immo Pallen Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Syndic-Buro Anseeuw Dewaele Eline Moens Charlotte Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle Markant Best Pittig Knokke-Heist Regionale Beleggingsclub Knokke Dewaele Eline Cultuurraad Volksontwikkeling Sikhs Gemeenschap Knokke-Heist Dansgroep Heliopsis Vzw Moens Charlotte

Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

Jaarverslag 2014

220


Datum 17/04/2014 17/04/2014 17/04/2014 17/04/2014 17/04/2014 18/04/2014 18/04/2014 18/04/2014 19/04/2014 19/04/2014 19/04/2014 19/04/2014 19/04/2014 19/04/2014 19/04/2014 20/04/2014 20/04/2014 20/04/2014 20/04/2014 21/04/2014 21/04/2014 21/04/2014 21/04/2014 21/04/2014 21/04/2014 22/04/2014 22/04/2014 23/04/2014 23/04/2014 23/04/2014 23/04/2014 24/04/2014 24/04/2014 24/04/2014 24/04/2014 24/04/2014

Andere activiteiten receptief Bridge Woordpuzzel Kaarting Vergadering dagelijks bestuur cultuurraad Open VLD - bestuursvergadering Franse Scrabble Schaakclub Res. Lac - Immo M.V. Paasgrabbel Paasgrabbel Dewaele Camille Woordpuzzel Res. PEZ ESPADA - Immo De Nil Res. Balmoral - immo Holiday Standaert Astrid Fotoshoot Repetitie Franse Scrabble Schaakclub Heliopsis - extra sessie Repetitie Repetitie Repetities Musical Oliver Repetities Musical Oliver NVA bestuursvergadering Kantklossen-Zonnerad Foto- Filmkring Repetitie Makz Repetitie SiJo Milieuraad Bijeenkomst beleggersclub Sint-Jozefslyceum Generale Repetitie Lenteconcert Bridge Woordpuzzel Bestuur Groen

locatie Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

Zwingidsen - Provincie Res. Deauville - Syndic Anseeuw Franse Scrabble Schaakclub Woordpuzzel Res. Sea Side - Immo Cauwe Franse Scrabble Schaakclub Countrydans Manillen kaarting en samenzijn Bestuur Groen Kantklossen-Zonnerad Foto- Filmkring Linedans Ballroomdans

Klant Bridgeclub De Vrienden Malino S-Plus Heist Cultuurraad Open Vld Knokke Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Immo M.V. Jeugdraad Jeugdraad Dewaele Camille Malino Immo De Nil Immo Holiday Standaert Astrid Koninklijke Balletgroep Le Cygne Vzw Koninklijke Balletgroep Le Cygne Vzw Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Dansgroep Heliopsis Vzw Koninklijke Balletgroep Le Cygne Vzw Koninklijke Balletgroep Le Cygne Vzw Toneel En Musicalgroep Bso Toneel En Musicalgroep Bso NVA Knokke-Heist Kantclub Zonnerad Koninklijke Foto- En Filmkring Knokke-Heist Chebil Sara Maes Emma Gemeentebestuur Regionale Beleggingsclub Knokke De Craemer Noemi Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Heist Bridgeclub De Vrienden Malino Groen Knokke-Heist Provinciebestuur West-Vlaanderen Steunpunt Natuur- En Milieueducatie Kust Syndic-Buro Anseeuw Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Malino Immo Cauwe Het Zoute Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle Groen Knokke-Heist Kantclub Zonnerad Koninklijke Foto- En Filmkring Knokke-Heist Taveirne Vera Taveirne Vera

24/04/2014 24/04/2014 25/04/2014 25/04/2014 26/04/2014 26/04/2014 27/04/2014 27/04/2014 28/04/2014 28/04/2014 28/04/2014 29/04/2014 29/04/2014 29/04/2014 29/04/2014 29/04/2014 29/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 1/05/2014 1/05/2014 2/05/2014 2/05/2014 3/05/2014 3/05/2014 3/05/2014 3/05/2014 3/05/2014 3/05/2014

Landelijke Kinderopvang Damme (teamvergadering) Res. Vera Cruz - Syndic Anseeuw casting voor BMW Beach Lounge Hanne De Bree Repetitie Heliopsis Algemene Repetitie Le Cygne Repetitie Joyce Vandierendonck Alg Repetities Woordpuzzel Franse Scrabble Schaakclub Res. Alto De Mar I - Agence Alpha Woordpuzzel Res. De Slikke - Immo Cauwe Res. Lentezon - Immo De nil Res. Prinsenhof - Immo IMB Res.Esmeralda - Immo IMB

Landelijke Kinderopvang IBO Damme Syndic-Buro Anseeuw The Oval Office De Bree Hanne Devinck Romi Koninklijke Balletgroep Le Cygne Vzw Vandierendonck Joyce Koninklijke Balletgroep Le Cygne Vzw Malino Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Alto de Mar 1 Malino Immo Cauwe Het Zoute Immo De Nil Immo Imb Bvba Immo Imb Bvba

Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

Jaarverslag 2014

Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen

221


Datum 4/05/2014 4/05/2014 5/05/2014 5/05/2014 5/05/2014 5/05/2014 6/05/2014 6/05/2014 6/05/2014 6/05/2014 6/05/2014 7/05/2014 7/05/2014 7/05/2014 7/05/2014 7/05/2014 8/05/2014 8/05/2014 8/05/2014 8/05/2014 8/05/2014 8/05/2014 9/05/2014 9/05/2014 9/05/2014 9/05/2014 9/05/2014 10/05/2014 10/05/2014 10/05/2014 10/05/2014 10/05/2014 10/05/2014 11/05/2014 11/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 13/05/2014 13/05/2014 13/05/2014 13/05/2014 13/05/2014 13/05/2014 14/05/2014 14/05/2014 14/05/2014 15/05/2014 15/05/2014 15/05/2014 15/05/2014 15/05/2014 15/05/2014 16/05/2014 16/05/2014 16/05/2014 16/05/2014 16/05/2014 17/05/2014 17/05/2014 17/05/2014 17/05/2014 17/05/2014 17/05/2014 17/05/2014 17/05/2014 18/05/2014

Andere activiteiten receptief Franse Scrabble Schaakclub Countrydans Manillen kaarting en samenzijn Bestuur NVA Wijkwerking Solidariteit voor het Gezin Kantklossen-Zonnerad Foto- Filmkring Linedans Ballroomdans Bestuursvergadering Groen Knokke-Heist Nederlands als 2de taal : screening kandidaatcursisten casting voor BMW Beach Lounge dans Mazarine Claessens De Brouwer Caroline Repetitie - fotoshoot Schrijfgroep Amnesty International Knokke Apple Club Knokke-Heist Apple Club Knokke-Heist Bridge Woordpuzzel Kaarting Verjaardagsfeest (16) Hofkens Laura - St Bernardus Franse Scrabble Schaakclub Rotaract Repetitie Sint-Jozef De Craemer Noemi Woordpuzzel Muziekquiz Res. Port Royal - Immo Cauwe Res. Blue Lagoon Franse Scrabble Schaakclub Sint-Jozef - Declercq Shari Countrydans Manillen kaarting en samenzijn Bijeenkomst Beleggings Club Kantklossen-Zonnerad Linedans Ballroomdans Fair Trade Trekkersgroep Raad voor Lokale Economie Raad voor Lokale Economie Repetitie SiJo Res. Zonnehoek - Axius syndic Werkgroep - Gezinsbond Canon dag met randactiviteiten ifv WPP Bridge Woordpuzzel Vergadering Open VLD Volksontwikkeling - bestuursvergadering bezoek Foto na film receptie ikv benefietavond Repetitie Sint-Jozef Franse Scrabble Schaakclub Repetities Musical Repetitie Woordpuzzel Res. Panoramic - Immo De Nil Res. Fairway - Immo De Nil VME Garages Europaplein - Immo Pallen Res. Festival - Immo Pallen Res. Helios - Immo Pallen Franse Scrabble

Klant Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle NVA Knokke-Heist Solidariteit voor het Gezin Kantclub Zonnerad Koninklijke Foto- En Filmkring Knokke-Heist Taveirne Vera Taveirne Vera Groen Knokke-Heist

locatie Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord

Huis Van Het Nederlands West-Vlaanderen The Oval Office Claessens Mazarine De Brouwer Caroline VZW Knal Amnesty International Apple Club Knokke-Heist Apple Club Knokke-Heist Bridgeclub De Vrienden Malino S-Plus Heist Raes Elise Hofkens Laura Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Rotaract Knokke-Oostkust Claessens Mazarine De Craemer Noemi Malino Volkskunstgroep De Sloepe Vzw Immo Cauwe Het Zoute Nys Louis Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Declercq Shari Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle Regionale Beleggingsclub Knokke Kantclub Zonnerad Taveirne Vera Taveirne Vera Fair Trade Trekkersgroep Ria Blondeel Raad Voor Lokale Economie Raad Voor Lokale Economie Hofkens Laura Axius syndic Gezinsbond Afdeling Knokke Canon Belgium Nv Bridgeclub De Vrienden Malino Davidsfonds Knokke Open Vld Knokke Volksontwikkeling Richelieu Zwin Service Club Richelieu Zwin Service Club Maes Emma Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier deKunstAcademie Rotsaert Niki Malino Immo De Nil Immo De Nil Immo Pallen Immo Pallen Immo Pallen Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out'

Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

Jaarverslag 2014

222


Datum 18/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 19/05/2014 20/05/2014 20/05/2014 20/05/2014 20/05/2014 21/05/2014 21/05/2014 22/05/2014 23/05/2014 23/05/2014 24/05/2014 24/05/2014 24/05/2014 25/05/2014 25/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 27/05/2014 27/05/2014 27/05/2014 27/05/2014 27/05/2014 27/05/2014 28/05/2014 28/05/2014 29/05/2014 29/05/2014 29/05/2014 30/05/2014 30/05/2014 30/05/2014 30/05/2014 30/05/2014 31/05/2014 31/05/2014 31/05/2014 1/06/2014 1/06/2014 1/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 2/06/2014 3/06/2014 3/06/2014 3/06/2014 3/06/2014 3/06/2014 3/06/2014 5/06/2014 5/06/2014 5/06/2014 5/06/2014 5/06/2014 5/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 6/06/2014 7/06/2014 7/06/2014

Andere activiteiten receptief Schaakclub Apotheken van Knokke-Heist Countrydans Manillen kaarting en samenzijn NVA Repetitie Kantklossen-Zonnerad Cultuurraad Fair Trade Trekkersgroep SIKHS Gemeenschap - Geloof belijdenis Harmonie de Zeegalm Woordpuzzel Franse Scrabble Schaakclub Woordpuzzel VME De Beurze - De tokke / Immo Cauwe Vergadering Franse Scrabble Franse Scrabble Opbouw & repetitie musical DKA Countrydans Kaarting Opbouw - rep Kantklossen-Zonnerad Linedans Ballroomdans Res. Garages Europaplein Wijkwerking Solidariteit voor het Gezin VZW Dierenvrienden VZW Knokken voor dieren repetities musical Bridge Woordpuzzel Alto de Mar 1 dKA- Musical- Try-out Laura Kupfer Franse Scrabble Schaakclub Woordpuzzel Res. Regina Maris - Immo Cauwe Immo De Smet Dans - Liesbeth Franse Scrabble Schaakclub Countrydans Manillen kaarting en samenzijn Cultuurraad NVA Wijkwerking Solidariteit voor het Gezin Kantklossen-Zonnerad Linedans Ballroomdans Kassateam Decathlon Brugge Groen - Bestuursvergadering Wijkwerking Solidariteit voor het Gezin Medische onderzoeken - Securex Medische onderzoeken - Securex Bridge Woordpuzzel Kaarting Cultuurraad Franse Scrabble Schaakclub VME Vanhaerens - De Syndic Res. Concorde - Immo De Smet Rotaract Res. Santa Barbara - Agence Het Zoute Res. Alto de Mar 2

Klant Schaakclub Cnoc Is Ier Apotheek Verslype Cosmopolite Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle NVA Knokke-Heist De Craemer Noemi Kantclub Zonnerad Cultuurraad Fair Trade Trekkersgroep Ria Blondeel Sikhs Gemeenschap Knokke-Heist Koninklijke Harmonie De Zeegalm Vzw Knokke-Heist Malino Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Malino Immo Cauwe Marnixring Knokke-Heist De Blinckaert Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' deKunstAcademie Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle deKunstAcademie Kantclub Zonnerad Taveirne Vera Taveirne Vera Immo Pallen Solidariteit voor het Gezin Dierenvrienden Knokke-Heist Vzw Dierenvrienden Knokke-Heist Vzw deKunstAcademie Bridgeclub De Vrienden Malino Alto de Mar 1 deKunstAcademie Kupfer Laura Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Malino Immo Cauwe Het Zoute Immo De Smet Dansgroep Heliopsis Vzw Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle Cultuurraad NVA Knokke-Heist Solidariteit voor het Gezin Kantclub Zonnerad Taveirne Vera Taveirne Vera Decathlon Brugge Groen Knokke-Heist Solidariteit voor het Gezin Securex Preventie en Bescherming Securex Preventie en Bescherming Bridgeclub De Vrienden Malino S-Plus Heist Cultuurraad Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier De Syndic Cvba Immo De Smet Rotaract Knokke-Oostkust Agence Het Zoute Alto de Mar 2

Jaarverslag 2014

locatie Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

223


Datum 7/06/2014 7/06/2014 7/06/2014 7/06/2014 8/06/2014 8/06/2014 8/06/2014 8/06/2014 10/06/2014 10/06/2014 10/06/2014 11/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 12/06/2014 13/06/2014 13/06/2014 14/06/2014 14/06/2014 15/06/2014 15/06/2014 15/06/2014 15/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 17/06/2014 17/06/2014 17/06/2014 17/06/2014 17/06/2014 17/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 18/06/2014 19/06/2014 19/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 20/06/2014 21/06/2014 21/06/2014 21/06/2014 21/06/2014 21/06/2014 21/06/2014 21/06/2014 21/06/2014 21/06/2014 21/06/2014 22/06/2014 22/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 23/06/2014 24/06/2014 24/06/2014 24/06/2014

Andere activiteiten receptief BBQ Woordpuzzel Res. Edelweis - Immo De Nil Res. Grand Hotel Complex Franse Scrabble Schaakclub Vergadering Res. Beau Soleil - Immo Sol Apothekers Knokke-Heist Linedans Ballroomdans Nederlands als 2de taal : screening kandidaatcursisten Schrijfgroep Amnesty International Knokke Apple Club Knokke-Heist Apple Club Knokke-Heist Bridge Woordpuzzel Kaderoverleg Gemeentebestuur Franse Scrabble Schaakclub Woordpuzzel Res. FERVITA - Immo De Nil Franse Scrabble Schaakclub Uitreiking Groene Pluim - Groen Knokke-Heist Immo de Smet Repetitie Laura Kupfer Countrydans Manillen kaarting en samenzijn Bijeenkomst Reg. Beleggingssclub Vergadering cultuurgala De Sleutel - zitdag sociale dienst Kantklossen-Zonnerad Linedans Ballroomdans CD&V Senioren Knokke-Heist Vergadering 14 personen De Sleutel - zitdag sociale dienst Straatnaam commissie Milieuraad De Sleutel - zitdag sociale dienst Woordpuzzel Kaarting Laura Kupfer dans Jessie Franse Scrabble Schaakclub Wijkwerking Solidariteit voor het Gezin Res. Puerto Banus - Agimobel Heliopsis Woordpuzzel Res. Cap Verde - Immo De Nil Res. Tenerife - Immo De Nil Res. Real - Immo Desmet Residentie Santos Res. Zilvermeeuw - Immo Holiday Res. CARNAC - Immo Pallen Res. Honfleur - Syndic Anseeuw Franse Scrabble Schaakclub Repetitie Shanaya De Bruyne Jessie Westyn Countrydans Kampioenviering NVA Drankje aangeboden na de infosessie Repetitie Westyn Jessie Linedans

Klant Curieus Knokke-Heist Malino Immo De Nil Syndic-Buro Anseeuw Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Immo De Smet Immo Sol Apotheek Verslype Cosmopolite Taveirne Vera Taveirne Vera

locatie Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen

Huis Van Het Nederlands West-Vlaanderen Amnesty International Apple Club Knokke-Heist Apple Club Knokke-Heist Bridgeclub De Vrienden Malino Gemeentebestuur Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Malino Immo De Nil Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Groen Knokke-Heist Immo De Smet Kupfer Laura Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle Regionale Beleggingsclub Knokke Cultuurraad Sociale Dienst Knokke-Heist Kantclub Zonnerad Taveirne Vera Taveirne Vera CD&V Senioren Knokke-Heist Cultuurraad Sociale Dienst Knokke-Heist Cultuurraad Milieudienst Sociale Dienst Knokke-Heist Malino S-Plus Heist Kupfer Laura Westyn Jessie Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Solidariteit voor het Gezin Agence Agimobel Westyn Jessie Malino Immo De Nil Immo De Nil Immo De Smet Immo De Smet Immo Holiday Immo Pallen Syndic-Buro Anseeuw Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier De Bruyne Shanaya Westyn Jessie Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle NVA Knokke-Heist Gemeentebestuur Westyn Jessie Taveirne Vera

Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen

Jaarverslag 2014

224


Datum 24/06/2014 24/06/2014 24/06/2014 24/06/2014 24/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 25/06/2014 26/06/2014 26/06/2014 26/06/2014 27/06/2014 27/06/2014 28/06/2014 28/06/2014 28/06/2014 28/06/2014 28/06/2014 29/06/2014 29/06/2014 30/06/2014 1/07/2014 2/07/2014 3/07/2014 3/07/2014 4/07/2014 4/07/2014 4/07/2014 5/07/2014 5/07/2014 5/07/2014 5/07/2014 6/07/2014 6/07/2014 6/07/2014 7/07/2014 7/07/2014 7/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 8/07/2014 10/07/2014 10/07/2014 11/07/2014 11/07/2014 11/07/2014 12/07/2014 12/07/2014 13/07/2014 13/07/2014 14/07/2014 14/07/2014 16/07/2014 17/07/2014 17/07/2014 18/07/2014 18/07/2014 19/07/2014 20/07/2014 20/07/2014 21/07/2014 22/07/2014

Andere activiteiten receptief Line dans met Vera Ballroomdans Fair Trade Trekkersgroep Infovergadering over Community House voor gemeenteraad en de directe omwonenden CC - The Oval office Vergadering SIKHS Gemeenschap - Geloof belijdenis Show proclamatie Makz Dans Jessie Westyn Verenigingsleven - receptie na de algemene vergadering Cultuurraad Algemene Vergadering Cultuurraad Open VLD Proclamatie Bridge Woordpuzzel Franse Scrabble Schaakclub Alto de Mar 2 Extra Liesbeth Woordpuzzel Res. Middelheim Residentie Beau Site - Immo De Smet Franse Scrabble Schaakclub Countrydans Wijkwerking Solidariteit voor het Gezin Wijkwerking Solidariteit voor het Gezin Bridge Woordpuzzel Repetitie Franse Scrabble Schaakclub Woordpuzzel Res. Sea Side - Immo Cauwe Residentie Arion II Residentie Noordkaap Franse Scrabble Schaakclub Res. Lentezon - Immo De Nil Countrydans Groen - Bestuursvergadering NVA Repetitie Margot Vanhaerens Ballroomdans met Vera Artalis - overleg Bridge Woordpuzzel Moens Charlotte Franse Scrabble Schaakclub Rotsaert Justine Woordpuzzel Franse Scrabble Schaakclub Countrydans Bijeenkomst Beleggings Club SIKHS Gemeenschap - Geloof belijdenis Bridge duplicate Woordpuzzel Franse Scrabble Schaakclub Woordpuzzel Franse Scrabble Schaakclub dans Liesbeth (extra repetities) Lenssens Olivia

Klant Taveirne Vera Taveirne Vera Fair Trade Trekkersgroep Ria Blondeel

locatie Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord

Gemeentebestuur The Oval Office 11 Juli ComitĂŠ Sikhs Gemeenschap Knokke-Heist MAKZ Atheneum Mourao Lopes Helena Westyn Jessie

Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

Cultuurraad Cultuurraad Open Vld Knokke MAKZ Atheneum Bridgeclub De Vrienden Malino Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Alto de Mar 2 Dansgroep Heliopsis Vzw Malino Immo De Smet Immo De Smet Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Countrydansgroep The Dancing Boots Solidariteit voor het Gezin Solidariteit voor het Gezin Bridgeclub De Vrienden Malino Moens Charlotte Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Malino Immo Cauwe Immo De Smet Immo De Smet Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Immo De Nil Countrydansgroep The Dancing Boots Groen Knokke-Heist NVA Knokke-Heist Saida Chebil Vanhaerens Margot Taveirne Vera Artalis Bridgeclub De Vrienden Malino Moens Charlotte Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Rotsaert Justine Malino Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Countrydansgroep The Dancing Boots Regionale Beleggingsclub Knokke Sikhs Gemeenschap Knokke-Heist Bridgeclub De Vrienden Malino Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Malino Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Dansgroep Heliopsis Vzw Lenssens Olivia

Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

Jaarverslag 2014

225


Datum 24/07/2014 24/07/2014 25/07/2014 25/07/2014 25/07/2014 26/07/2014 26/07/2014 26/07/2014 27/07/2014 27/07/2014 28/07/2014 29/07/2014 29/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 31/07/2014 1/08/2014 1/08/2014 1/08/2014 2/08/2014 3/08/2014 3/08/2014 4/08/2014 4/08/2014 6/08/2014 7/08/2014 8/08/2014 8/08/2014 8/08/2014 9/08/2014 10/08/2014 10/08/2014 11/08/2014 12/08/2014 12/08/2014 13/08/2014 14/08/2014 15/08/2014 15/08/2014 16/08/2014 17/08/2014 17/08/2014 18/08/2014 21/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 23/08/2014 23/08/2014 24/08/2014 24/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 27/08/2014 27/08/2014 28/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 30/08/2014 30/08/2014 30/08/2014 31/08/2014 31/08/2014 1/09/2014 1/09/2014

Andere activiteiten receptief Bridge Woordpuzzel dans Liesbeth (extra repetities) Franse Scrabble Schaakclub Alto de Mar 1 VME Lenssens Olivia Woordpuzzel Franse Scrabble Schaakclub dans Liesbeth (extra repetities) Ballroomdans met Vera Ballroomdans met Vera Dans extra repetitie Liesbeth VZW Dierenvrienden Woordpuzzel Franse Scrabble Schaakclub Wijkwerking Solidariteit voor het Gezin Woordpuzzel Franse Scrabble Schaakclub NVA Wijkwerking Solidariteit voor het Gezin Repetitie Miss verkiezing Woordpuzzel Opening Antiekbeurs Franse Scrabble Schaakclub Woordpuzzel Franse Scrabble Schaakclub Bijeenkomst Beleggings Club Repetitie Raad voor Lokale Economie SIKHS Gemeenschap - Geloof belijdenis Woordpuzzel Franse Scrabble Schaakclub Woordpuzzel Franse Scrabble Schaakclub Res. FASANO Woordpuzzel Franse Scrabble Schaakclub Woordpuzzel BBQ Franse Scrabble Schaakclub Repetitie Laura Kupfer Vergadering cultuur raad/gala - 10 personen Groen - bestuursvergadering NVA Nederlands als 2de taal : screening kandidaatcursisten Dans Shannon en duopartner Vergadering - 3 receptie tafels - persvoorstelling Woordpuzzel Dans Westyn Jessie Franse Scrabble Schaakclub Woordpuzzel VME Residentiecomplex Grand Hotel Residentie Lamberty Franse Scrabble Schaakclub Dans Liesbeth Countrydans

Klant Bridgeclub De Vrienden Malino Dansgroep Heliopsis Vzw Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Alto de Mar 1 Lenssens Olivia Malino Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Dansgroep Heliopsis Vzw Taveirne Vera Taveirne Vera Dansgroep Heliopsis Vzw Dierenvrienden Knokke-Heist Vzw Malino Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Solidariteit voor het Gezin Malino Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier NVA Knokke-Heist Solidariteit voor het Gezin Saida Chebil Malino M.S.A. NV Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Malino Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Regionale Beleggingsclub Knokke Saida Chebil Raad Voor Lokale Economie Sikhs Gemeenschap Knokke-Heist Malino Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Malino Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Immo De Nil Malino Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Malino Volkskunstgroep De Sloepe Vzw Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Kupfer Laura Cultuurraad Groen Knokke-Heist NVA Knokke-Heist

locatie Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

Huis Van Het Nederlands West-Vlaanderen De Kempe Shannon Cultuurraad Malino Westyn Jessie Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Malino Syndic-Buro Anseeuw Van Hulle Greet Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Dansgroep Heliopsis Vzw Countrydansgroep The Dancing Boots

Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen

Jaarverslag 2014

226


Datum 1/09/2014 1/09/2014 2/09/2014 2/09/2014 3/09/2014 4/09/2014 4/09/2014 4/09/2014 4/09/2014 5/09/2014 5/09/2014 5/09/2014 5/09/2014 5/09/2014 6/09/2014 6/09/2014 6/09/2014 6/09/2014 7/09/2014 7/09/2014 8/09/2014 8/09/2014 8/09/2014 8/09/2014 9/09/2014 10/09/2014 10/09/2014 10/09/2014 11/09/2014 11/09/2014 11/09/2014 11/09/2014 11/09/2014 12/09/2014 12/09/2014 12/09/2014 12/09/2014 12/09/2014 13/09/2014 13/09/2014 14/09/2014 14/09/2014 14/09/2014 14/09/2014 14/09/2014 15/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 16/09/2014 16/09/2014 16/09/2014 17/09/2014 17/09/2014 17/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 19/09/2014 19/09/2014 19/09/2014 19/09/2014 19/09/2014 19/09/2014 20/09/2014 20/09/2014 20/09/2014 20/09/2014 20/09/2014

Andere activiteiten receptief NVA Wijkwerking Solidariteit voor het Gezin KTKK Wijkwerking Solidariteit voor het Gezin Nederlands als 2de taal : screening kandidaatcursisten Bridge Malino - woordpuzzel Kaarting Gezinsbond - bestuursvergadering Dans Julie Geraci Franse Scrabble Schaakclub Res. De Lelie Rotaract Malino - Woordpuzzel Res. Ravello - Immo Cauwe Res. Esmeralda - Immo IMB Garagecomplex Rubensplein Franse Scrabble Schaakclub Dans Liesbeth Countrydans Manillen kaarting en samenzijn Bijeenkomst Beleggings Club KTKH Nederlands als 2de taal : screening kandidaatcursisten KTKH Milieuraad Schrijfgroep Amnesty International Knokke Apple Club Knokke-Heist Bridge Malino - woordpuzzel Volksontwikkeling Dans Colin Zoe Dans Kupfer Laura Franse Scrabble Schaakclub BCFA - bestuursvergadering July Waterschoot Malino - Woordpuzzel Franse Scrabble Schaakclub Instapdag VME Res. Regina Maris Res. Chenoy Manor - Immo De Smet Countrydans Manillen kaarting en samenzijn Kantklossen - Zonnerad Apple-Club - startersworkshop KTKH Dagelijks bestuur Cultuurraad SIKHS Gemeenschap - Geloof belijdenis KTKH VZW Dierenvrienden Malino - woordpuzzel Kaarting Open VLD Medische onderzoeken - Securex Medische onderzoeken - Securex Franse Scrabble Schaakclub Res. MARY I-Building Wijkwerking Solidariteit voor het Gezin fuif - coverband Wolfgang Malino - Woordpuzzel Res. Apollo - Immo De Smet Res. Manitoba - Immo Pallen Jong VLD

Klant NVA Knokke-Heist Solidariteit voor het Gezin Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Solidariteit voor het Gezin

locatie Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

Huis Van Het Nederlands West-Vlaanderen Bridgeclub De Vrienden Malino S-Plus Heist Gezinsbond Knokke-Heist Geraci Julie Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier De Canck Edward Rotaract Knokke-Oostkust Malino Immo Cauwe Het Zoute Immo Imb Bvba Immo Melkert Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Dansgroep Heliopsis Vzw Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle Regionale Beleggingsclub Knokke Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist

Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

Huis Van Het Nederlands West-Vlaanderen Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Milieudienst Amnesty International Apple Club Knokke-Heist Bridgeclub De Vrienden Malino Volksontwikkeling Colin Zoe Kupfer Laura Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier BCFA Waterschoot July Malino Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Volkskunstgroep De Sloepe Vzw Ghewij Christian Immo De Smet Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle Kantclub Zonnerad Apple Club Knokke-Heist Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Cultuurraad Sikhs Gemeenschap Knokke-Heist Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Dierenvrienden Knokke-Heist Vzw Malino S-Plus Heist Open Vld Knokke Securex Preventie en Bescherming Securex Preventie en Bescherming Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier I-Building nv Solidariteit voor het Gezin Young Glories Vzw Malino Immo De Smet Immo Pallen Jong Vld Knokke-Heist

Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

Jaarverslag 2014

227


Datum 21/09/2014 21/09/2014 21/09/2014 22/09/2014 22/09/2014 22/09/2014 22/09/2014 23/09/2014

Andere activiteiten receptief dans extra rep - Liesbeth Franse Scrabble Schaakclub Countrydans Manillen kaarting en samenzijn toneelstuk maart bespreking NVA KTKH

23/09/2014 24/09/2014 24/09/2014 25/09/2014 25/09/2014 25/09/2014

Zwingidsen - Provincie KTKH Dierenvrienden KBC beurs Bridge Malino - woordpuzzel Krinkels - overleg tuinonderhoud ism Gemeentebestuur Res. Deauwille - Syndic Anseeuw receptie ifv benefietavond Franse Scrabble Schaakclub Receptie Rotary na optreden Bert Kruismans Res. Eliane - Alex Dewulf NV eetfestijn voor de karnavalgroep Malino - Woordpuzzel Res. Regina Maris - Immo Cauwe Groen Plus Residentie Flamenco - Immo De Nil Res. Royal Navy - Immo Pallen Dans July Waterschoot Franse Scrabble Schaakclub Schaken Interclub VME Res. Chambord - Immo Sol Dans Liessa (Heliopsis) Countrydans Manillen kaarting en samenzijn Kantklossen - Zonnerad KTKH Foto-en Filmkring Line dans met Vera KTKH Wijkwerking Solidariteit voor het Gezin Volksontwikkeling - Bestuursvergadering Bridge Malino - woordpuzzel Kaarting VtbKultuur bestuursvergadering Repetitie Franse Scrabble Schaakclub Meeting Pattyn Packing Lines Res. Poelpanne - Immo De Nil Res.Topaze - immo De Smet Franse Scrabble Schaakclub Countrydans Manillen kaarting en samenzijn Dagelijks Bestuur Cultuurraad NVA KTKH Foto-en Filmkring Line dans met Vera Natuurpunt KTKH Schrijfgroep Amnesty International Knokke Apple Club Knokke-Heist Bridge Malino - woordpuzzel Kwisavond

25/09/2014 25/09/2014 26/09/2014 26/09/2014 26/09/2014 27/09/2014 27/09/2014 27/09/2014 27/09/2014 27/09/2014 27/09/2014 27/09/2014 27/09/2014 28/09/2014 28/09/2014 28/09/2014 28/09/2014 28/09/2014 29/09/2014 29/09/2014 29/09/2014 30/09/2014 30/09/2014 30/09/2014 30/09/2014 1/10/2014 1/10/2014 1/10/2014 2/10/2014 2/10/2014 2/10/2014 2/10/2014 3/10/2014 3/10/2014 3/10/2014 3/10/2014 4/10/2014 4/10/2014 5/10/2014 5/10/2014 6/10/2014 6/10/2014 6/10/2014 6/10/2014 7/10/2014 7/10/2014 7/10/2014 7/10/2014 8/10/2014 9/10/2014 9/10/2014 9/10/2014 9/10/2014 10/10/2014

Klant Dansgroep Heliopsis Vzw Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist NVA Knokke-Heist Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Provinciebestuur West-Vlaanderen Steunpunt Natuur- En Milieueducatie Kust Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Dierenvrienden Knokke-Heist Vzw Kbc Bank Knokke Bridgeclub De Vrienden Malino

locatie Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

Krinkels Nv Syndic-Buro Anseeuw Lions Club Knokke-Damme Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Rotary Knokke-Oostkust Alex Dewulf Nv De Smoeltrekkers Malino Cultuurcentrum Knokke-Heist vzw Groen Plus Immo De Nil Immo Pallen Waterschoot July Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Schaakclub Cnoc Is Ier Immo Sol Verhulst Liessa Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle Kantclub Zonnerad Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Koninklijke Foto- En Filmkring Knokke-Heist Taveirne Vera Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Solidariteit voor het Gezin Volksontwikkeling Bridgeclub De Vrienden Malino S-Plus Heist Vtbkultuur Knokke-Heist De Chaffoy Roxane Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Pattyn Packing Lines Immo De Nil Immo De Smet Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle Cultuurraad NVA Knokke-Heist Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Koninklijke Foto- En Filmkring Knokke-Heist Taveirne Vera Natuurpunt Knokke-Heist Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Amnesty International Apple Club Knokke-Heist Bridgeclub De Vrienden Malino Heemkring Heyst Leeft

Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen

Jaarverslag 2014

Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

228


Datum 10/10/2014 10/10/2014 10/10/2014 10/10/2014 10/10/2014 10/10/2014 11/10/2014 11/10/2014 11/10/2014 11/10/2014 11/10/2014 11/10/2014 11/10/2014 12/10/2014 12/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 14/10/2014 14/10/2014 14/10/2014 14/10/2014 14/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 16/10/2014 16/10/2014 16/10/2014 16/10/2014 16/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 18/10/2014 18/10/2014 18/10/2014 18/10/2014 18/10/2014 18/10/2014 19/10/2014 19/10/2014 19/10/2014 19/10/2014 19/10/2014 20/10/2014 20/10/2014 20/10/2014 20/10/2014 21/10/2014 21/10/2014 21/10/2014 21/10/2014 22/10/2014 22/10/2014 23/10/2014 23/10/2014

Andere activiteiten receptief Fair Trade Openingsreceptie Volksontwikkeling Dans July Waterschoot Franse Scrabble Schaakclub Rotaract Thuiszorgplatform- - Sociaal Huis Res. Miami Beach - Agence Agimobel Abba Coverband S.O.S optreden + disco fuif Klantendag in de Bibliotheek Malino - Woordpuzzel Res. Seapearl - Immo De Smet Res. De Lichttoren - Immo Holiday Res. Fenix - Immo Pallen Franse Scrabble Schaakclub Countrydans Manillen kaarting en samenzijn Groen - bestuursvergadering Bijeenkomst Beleggings Club Afrikaanse dans - personeel Kantklossen - Zonnerad KTKK Foto-en Filmkring Line dans met Vera Nederlands als 2de taal : screening kandidaatcursisten SIKHS Gemeenschap - Geloof belijdenis KTKH Afrikaanse dans - personeel Bridge Malino - woordpuzzel Kaarting Gezinsbond - bestuursvergadering Franse Scrabble Overwinningsbal Schaakclub Boekenverkoop Res; Alto De Mar 1 Malino - Woordpuzzel Res. Stingray - Immo Cauwe Res. Vendome - Immo Cauwe Vergadering Gym - kids-event Dans Liesbeth Repetitie Franse Scrabble Schaakclub Countrydans Manillen kaarting en samenzijn Markant NVA KTKK Foto-en Filmkring Line dans met Vera Vergadering 14 personen receptie na lezing Patrick Lefevre KTKH Malino - woordpuzzel Gemeenteraad

23/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 25/10/2014 25/10/2014 26/10/2014 26/10/2014 26/10/2014 27/10/2014

Zwingidsen - Provincie Après-Ski fuif Franse Scrabble Schaakclub Kaas- en Breughelavond Malino - Woordpuzzel Vocaal Ensemble 'A ladies Concert' Franse Scrabble Schaakclub Manillen kaarting en samenzijn

Klant Vtbkultuur Knokke-Heist Waterschoot July Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Rotaract Knokke-Oostkust Sociaal Huis Agence Agimobel Heist Events Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Malino Immo De Smet Immo Holiday Immo Pallen Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle Groen Knokke-Heist Regionale Beleggingsclub Knokke Gemeentebestuur Kantclub Zonnerad Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Koninklijke Foto- En Filmkring Knokke-Heist Taveirne Vera

locatie Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen

Huis Van Het Nederlands West-Vlaanderen Sikhs Gemeenschap Knokke-Heist Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Gemeentebestuur Bridgeclub De Vrienden Malino S-Plus Heist Gezinsbond Knokke-Heist Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Orde Van De Mossels Schaakclub Cnoc Is Ier Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Alto de Mar 1 Malino Immo Cauwe Immo Cauwe Het Zoute Immo De Smet Gym Knokke-Heist vzw Dansgroep Heliopsis Vzw Kupfer Laura Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle Markant Best Pittig Knokke-Heist NVA Knokke-Heist Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Koninklijke Foto- En Filmkring Knokke-Heist Taveirne Vera Cultuurraad Sbso De Varens - 'T Kasteeltje Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Malino Gemeentebestuur Provinciebestuur West-Vlaanderen Steunpunt Natuur- En Milieueducatie Kust WTC Roadrunners Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Curieus Knokke-Heist Malino A Ladies Concert Ensembe Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle

Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

Jaarverslag 2014

Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen

229


Datum 27/10/2014 28/10/2014 28/10/2014 28/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 30/10/2014 30/10/2014 30/10/2014 30/10/2014 30/10/2014 31/10/2014 31/10/2014 31/10/2014 31/10/2014 1/11/2014 1/11/2014 2/11/2014 2/11/2014 2/11/2014 2/11/2014 3/11/2014 3/11/2014 3/11/2014 3/11/2014 4/11/2014 4/11/2014 4/11/2014 4/11/2014 4/11/2014 4/11/2014 5/11/2014 5/11/2014 5/11/2014 5/11/2014 5/11/2014 6/11/2014 6/11/2014 7/11/2014 7/11/2014 7/11/2014 7/11/2014 8/11/2014 8/11/2014 8/11/2014 8/11/2014 8/11/2014 9/11/2014 9/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 11/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 13/11/2014 13/11/2014 13/11/2014 13/11/2014 13/11/2014 13/11/2014 13/11/2014 14/11/2014 14/11/2014 14/11/2014 14/11/2014 15/11/2014

Andere activiteiten receptief Samenkomst straatnaamcommissie KTKK Foto-en Filmkring VtbKultuur - bestuursvergadering drankje na film via Cafécultuur KTKH boekvoorstelling - signatie Repetitie Devinck Romi Bridge Malino - woordpuzzel Kaarting Privéfeest De Klutsers Repetitie Franse Scrabble Schaakclub privé verjaardagsfeest Malino - Woordpuzzel Dans Liesbeth Franse Scrabble Schaakclub Schaken Interclub Countrydans Manillen kaarting en samenzijn NVA Wijkwerking Solidariteit voor het Gezin Kantklossen - Zonnerad KTKK Foto-en Filmkring Line dans met Vera Natuurgids Zwin - afsluiting les lok 200 Wijkwerking Solidariteit voor het Gezin Nederlands als 2de taal : screening kandidaatcursisten Repetitie Lisa Casteleyn KTKH Vergadering subsidie dossiers Cultuurraad Milieuraad Bridge Malino - woordpuzzel Franse Scrabble Schaakclub AZ ZENO - supervisie Rotaract - vergadering Res. Jacaranda - Agimobel Malino - Woordpuzzel Cultuurraad: subsidie dossiers Res. Firebird - Sunbird Poëziewerkgroep Franse Scrabble Schaakclub filmproject Rolling Stones Fandag Was het nu 70, 80,90 of 20?? met optreden U2 en Coldplay coverband Repetitie KTKK KTKH dans - Laura Kupfer Schrijfgroep Amnesty International Knokke receptie na film Apple Club Knokke-Heist Bridge Malino - woordpuzzel Kaarting Kaderoverleg Gemeentebestuur Repetitie Franse Scrabble Schaakclub Cultuurraad Bijeenkomst van de Gentenaars.

Klant Cultuurraad Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Koninklijke Foto- En Filmkring Knokke-Heist Vtbkultuur Knokke-Heist VZW Knal Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Sincfala, Museum van de Zwinstreek Devinck Romi Bridgeclub De Vrienden Malino S-Plus Heist Carnaval Vereniging De Klutsers Vanhaerens Margot Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Desmit Thierry Malino Dansgroep Heliopsis Vzw Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Schaakclub Cnoc Is Ier Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle NVA Knokke-Heist Solidariteit voor het Gezin Kantclub Zonnerad Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Koninklijke Foto- En Filmkring Knokke-Heist Taveirne Vera Centrum Voor Natuur- En Milieueducatie Vzw Solidariteit voor het Gezin

locatie Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

Huis Van Het Nederlands West-Vlaanderen Casteleyn Lisa Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Cultuurraad Gemeentebestuur Bridgeclub De Vrienden Malino Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier AZ Zeno T.a.v. Luc Huyghe Rotaract Knokke-Oostkust Agence Agimobel Malino Cultuurraad Immo De Smet Marnixring Knokke-Heist De Blinckaert Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Saida Chebil Rolling Stones And Friends

Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen

Rolling Stones And Friends Devinck Romi Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Kupfer Laura Amnesty International Bedert Christel Apple Club Knokke-Heist Bridgeclub De Vrienden Malino S-Plus Heist Gemeentebestuur Vanhaerens Margot Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Cultuurraad Oud Kolonialen

Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

Jaarverslag 2014

230


Datum 15/11/2014 15/11/2014 15/11/2014 15/11/2014 15/11/2014 15/11/2014 16/11/2014 16/11/2014 17/11/2014 17/11/2014 17/11/2014 17/11/2014 18/11/2014 18/11/2014 18/11/2014 18/11/2014 19/11/2014 19/11/2014 19/11/2014 19/11/2014 19/11/2014 19/11/2014 20/11/2014 20/11/2014 20/11/2014 20/11/2014 20/11/2014 21/11/2014 21/11/2014 21/11/2014 21/11/2014 22/11/2014 22/11/2014 22/11/2014 22/11/2014 22/11/2014 22/11/2014 22/11/2014 23/11/2014 23/11/2014 23/11/2014 23/11/2014 24/11/2014 24/11/2014 24/11/2014 25/11/2014 25/11/2014 25/11/2014 25/11/2014 26/11/2014 27/11/2014 27/11/2014 27/11/2014 27/11/2014 27/11/2014 27/11/2014 27/11/2014 27/11/2014 28/11/2014 28/11/2014 28/11/2014 28/11/2014 29/11/2014 29/11/2014 29/11/2014 29/11/2014 29/11/2014 29/11/2014

Andere activiteiten receptief Feestelijk Kapittel van Hof Der Prinsen bij opening carnaval 2015 Malino - Woordpuzzel Vergadering subsidie dossier Res. Scheveningen Res. Maxim's - Immo Pallen Res. Peer Gynt - Immo Pallen Franse Scrabble Schaakclub Countrydans Manillen kaarting en samenzijn Groen - bestuursvergadering Bijeenkomst beleggersclub Kantklossen - Zonnerad Foto-en Filmkring Vergadering 14 personen Zwingidsen - Provincie SIKHS Gemeenschap - Geloof belijdenis KTKH Repetitie VZW Dierenvrienden Informatievergadering voor Raadsleden Volksontwikkeling receptie na concert grootouderfeest Bridge Malino - woordpuzzel Open VLD - bestuursvergadering Kleuradvies - teambuilding Siekstjes Bubbelbal Franse Scrabble Schaakclub Dans Devinck Romi Ceciliafeest Dans Zoe Colin Kampioenschap Malino Res. Ligustrum - Immo De Smet Res.Ter Mere & Reigaarspanne - Immo Melkert Res. Les Chardons - Immo Sol Repetitie KTKH Try Out KTKH Franse Scrabble Schaakclub Countrydans Manillen kaarting en samenzijn NVA KTKK Foto-en Filmkring Line dans met Vera Wijkwerking Solidariteit voor het Gezin KTKH Receptie Algemene Vergadering Cultuurraad KTKH - rep. De koppelaarster (nieuw stuk) Bridge Malino - woordpuzzel Kaarting Algemene Vergadering Cultuurraad Telling verkiezingen Infovergadering met Schepen Demeyere kwisavond Het Anker Franse Scrabble Schaakclub Rotaract "Bonnenboekjes 2015" afhalen - Gezinsbond Hutsepotfestijn (muziekinstallatie onder voorbehoud) Repetitie- Electrische piano nodig Malino - Woordpuzzel Hutsepot souper VME Res. Albatros

Klant

locatie

Hof Der Prinsen Malino Cultuurraad Immo De Smet Immo Pallen Immo Pallen Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle Groen Knokke-Heist Regionale Beleggingsclub Knokke Kantclub Zonnerad Koninklijke Foto- En Filmkring Knokke-Heist Cultuurraad Provinciebestuur West-Vlaanderen Steunpunt Natuur- En Milieueducatie Kust Sikhs Gemeenschap Knokke-Heist Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Waterschoot July Dierenvrienden Knokke-Heist Vzw Gemeentebestuur Volksontwikkeling Innerwheel Knokke-Oostkust Vrije Basisschool Olvo Heist Bridgeclub De Vrienden Malino Open Vld Knokke CVDO Het Boothuis Mevr. Els Van Poelvoorde Carnavalgroep De Siekstjes Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Devinck Romi Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Heist Colin Zoe Malino Immo De Smet Immo Melkert Immo Sol Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle NVA Knokke-Heist Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Koninklijke Foto- En Filmkring Knokke-Heist Taveirne Vera Solidariteit voor het Gezin Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Cultuurraad Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Bridgeclub De Vrienden Malino S-Plus Heist Cultuurraad Cultuurraad Gemeentebestuur Gemeentelijke Basisschool Het Anker Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Rotaract Knokke-Oostkust Gezinsbond Knokke-Heist

Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

Curieus Knokke-Heist Canticamare Ensemble Malino S-Plus Heist Bollue Paul

Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord

Jaarverslag 2014

Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

231


Datum 29/11/2014 29/11/2014 29/11/2014 29/11/2014 30/11/2014 30/11/2014 30/11/2014 30/11/2014 30/11/2014 1/12/2014 1/12/2014 1/12/2014 1/12/2014 2/12/2014 2/12/2014 2/12/2014 2/12/2014 2/12/2014 2/12/2014 2/12/2014 3/12/2014 3/12/2014 4/12/2014 4/12/2014 4/12/2014 5/12/2014 5/12/2014 5/12/2014 5/12/2014 5/12/2014 6/12/2014 6/12/2014 6/12/2014 7/12/2014 7/12/2014 7/12/2014 8/12/2014 8/12/2014 8/12/2014 9/12/2014 9/12/2014 9/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 13/12/2014 13/12/2014 13/12/2014 13/12/2014 13/12/2014 13/12/2014 13/12/2014 14/12/2014 14/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014

Andere activiteiten receptief Res. Grand Hotel Ondergr.- Immo Cauwe Res. Duinbergen - Immo Cauwe Res. Coudekercke - Immo Cauwe Res. Esterel - Agence Woestyn Carnavalmarkt tweedehandsverkoop Franse Scrabble Schaakclub Schaken - Interclub Res. Marnic - Immo Sol Countrydans Manillen kaarting en samenzijn NVA Wijkwerking Solidariteit voor het Gezin Kantklossen - Zonnerad Line dans met Vera KTKK Foto-en Filmkring Line dans met Vera Davidsfonds Knokke Vergadering Veiligheidcel Nederlands als 2de taal : screening kandidaatcursisten KTKH Bridge Malino - woordpuzzel Voorstelling fietstocht naar Rome 2de schlagerfestival van Heist Franse Scrabble Schaakclub Verhuisbewegingen 60+ - Sociaal Huis Verhuisbewegingen 60+ - Sociaal Huis souper Malino - Woordpuzzel Res. Duinwilg - Duinroos Immo De Smet Toneel KTKH Franse Scrabble Schaakclub Countrydans Manillen kaarting en samenzijn Stafoverleg en bezoek Horizon Toneel KTKH Foto-en Filmkring Line dans met Vera kerstmarkt - CVDO Het Baken Toneel KTKH Stadsontwikkeling - Milieu Schrijfgroep Amnesty International Knokke Apple Club Knokke-Heist Bridge Malino - woordpuzzel Kaarting Gezinsbond - bestuursvergadering Bestuur Open VLD Stadsontwikkeling - teamdag Franse Scrabble Schaakclub Kerstmarkt "bonnenboekjes 2015" afhalen - Gezinsbond Kerstmarkt - CVDO Het Baken Malino - Woordpuzzel Res. Estelle Manon - Immo Cauwe Res. Esmeralda - Immo IMB Res. Maxim's - Immo Pallen Franse Scrabble Schaakclub Medische onderzoeken - Securex Medische onderzoeken - Securex KTKH - extra repetities Countrydans

Klant Immo Cauwe Het Zoute Immo Cauwe Het Zoute Immo Cauwe Het Zoute Immo Woestyn Hof Der Prinsen Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Schaakclub Cnoc Is Ier Immo Sol Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle NVA Knokke-Heist Solidariteit voor het Gezin Kantclub Zonnerad Taveirne Vera Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Koninklijke Foto- En Filmkring Knokke-Heist Taveirne Vera Davidsfonds Knokke Gemeentebestuur

locatie Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

Huis Van Het Nederlands West-Vlaanderen Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Bridgeclub De Vrienden Malino WTC Casino Team Heist Events Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Sociaal Huis Sociaal Huis Koninklijke Vriendenkring Vrijwillige Bloedgevers Heist Malino Immo De Smet Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Countrydansgroep The Dancing Boots Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle Politiezone Damme-Knokke-Heist Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Koninklijke Foto- En Filmkring Knokke-Heist Taveirne Vera Dagcentrum Het Baken Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Gemeentebestuur Amnesty International Apple Club Knokke-Heist Bridgeclub De Vrienden Malino S-Plus Heist Gezinsbond Knokke-Heist Open Vld Knokke Gemeentebestuur Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Volkskunstgroep De Sloepe Vzw Gezinsbond Knokke-Heist Dagcentrum Het Baken Malino Immo Cauwe Immo Imb Bvba Immo Pallen Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Securex Preventie en Bescherming Securex Preventie en Bescherming Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Countrydansgroep The Dancing Boots

Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen

Jaarverslag 2014

232


Datum 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 20/12/2014 20/12/2014 20/12/2014 20/12/2014 20/12/2014 21/12/2014 21/12/2014 22/12/2014 22/12/2014 23/12/2014 26/12/2014 26/12/2014 26/12/2014 27/12/2014 27/12/2014 27/12/2014 27/12/2014 27/12/2014 28/12/2014 28/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014

Andere activiteiten receptief Manillen kaarting en samenzijn NVA Bijeenkomst Beleggings Club Wijkwerking Solidariteit voor het Gezin Kantklossen - Zonnerad Line dans met Vera Foto-en Filmkring Line dans met Vera Vergadering 14 personen Nederlands als 2de taal : screening kandidaatcursisten Kerstmarkt - CVDO Het Baken SIKHS Gemeenschap - Geloof belijdenis KTKH - rep. De koppelaarster (nieuw stuk) Repetitie Bridge Malino - woordpuzzel Cultuurraad Zwingidsen - Provincie Westyn Jessy Franse Scrabble Schaakclub Kampioenviering Sijo- Schoolshow - extra repetitie Malino - Woordpuzzel Res. Palace Duinbergen - Immo Cauwe Res. Sarivan - Immo De Smet Res. New Yorker House - Immo De Smet Franse Scrabble Schaakclub Dans Julie Geraci Kerstfeestje (juiste uren en info nog opvragen) Heliopsis repetitite St. - Cecilia eindejaarsconcert Franse Scrabble Schaakclub Groen Plus Dans Vanhaerens Margot Malino - Woordpuzzel Groen Plus Franse Scrabble Schaakclub Stylingsessie - Coolman Fashion Stylingsessie - Coolman Fashion Repetitie Liesbeth - Repetitie 158 activiteiten (kaarten, breiclub…) 20 vergaderingen 196 activiteiten (kaarten, breiclub…) 20 vergaderingen 154 activiteiten (kaarten, breiclub…) 20 vergaderingen

Klant Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle NVA Knokke-Heist Regionale Beleggingsclub Knokke Solidariteit voor het Gezin Kantclub Zonnerad Taveirne Vera Koninklijke Foto- En Filmkring Knokke-Heist Taveirne Vera Cultuurraad

locatie Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord

Huis Van Het Nederlands West-Vlaanderen Dagcentrum Het Baken Sikhs Gemeenschap Knokke-Heist Koninklijk Toneelgezelschap Knokke-Heist Moens Charlotte Bridgeclub De Vrienden Malino Cultuurraad Provinciebestuur West-Vlaanderen Steunpunt Natuur- En Milieueducatie Kust Westyn Jessie Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier S-Plus Heist Moens Charlotte Malino Immo Cauwe Immo De Smet Immo De Smet Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Geraci Julie Okra Heist - Duinbergen - Ramskapelle Vanhaerens Margot Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Heist Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Groen Plus Moens Charlotte Vanhaerens Margot Malino Groen Plus Franse Scrabbleclub 'Knocke-Out' Schaakclub Cnoc Is Ier Coolman Inge Coolman Inge Casteleyn Lisa Dansgroep Heliopsis Vzw

Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord

Jaarverslag 2014

Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Ravelingen Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord Cultuurcentrum Scharpoord De Sint-Joris De Sint-Joris De Vierbote De Vierbote Westpunt Westpunt

233


Datum 4/jan 23/jan 14/feb 15/feb 7/mrt 8/mrt 27/mrt 28/mrt 29/mrt 3/apr 23/apr 25/apr 26/apr 13/mei 16/mei 17/mei 18/mei 29/jun 16/aug 26/sep 27/sep 27/sep 4/okt 11/okt 22/okt 30/okt 9/nov 11/nov 13/nov 16/nov 20/nov 22/nov 29/nov

ticketverkoop voor derden Monoloog 'Damiaan' door Jo Decaluwe (eigen tickets) Gala 50 jaae Damiaanactie 'Wereldliederen' (eigen tickets) Skriezel 'Scouts Knokke Griezelt' (eigen tickets) Skriezel 'Scouts Knokke Griezelt' (eigen tickets) KSJ show 'C'est Party' (eigen tickets) KSJ show 'C'est Party' (eigen tickets) KTKH (externe tickets) KTKH (externe tickets) KTKH (externe tickets) Freddy Devadder 'Freddy twijfelt' (eigen tickets) Jeroen Maes 'Van Kwoad nor erger' (eigen tickets) K.H. Sint-Cecilia Heist '45ste lenteconcert' (eigen tickets) K.H. Sint-Cecilia Heist '45ste lenteconcert' (eigen tickets) Busconcert 'GymnopĂŠdie' (eigen tickets) Filmgala Richelieu Zwin (externe tickets) Kiwanis concert (externe tickets) Schola Gregoriana 'De Gregoriaanse Zangvormen' (eigen tickets) Michael Lanzo (externe tickets) - AFGELAST Schola Gregoriana 'Huldeconcert: Chris Dubois 80 jaar' (eigen tickets) Rob De Nijs (externe tickets) Rotary Knokke-Heist 'Bert Kruismans & Jens Dendoncker' (eigen tickets) Busconcert 'Arthur: Muziektheater transparant' (eigen tickets) Schola Gregoriana 'Gregoriaans contra Polyfonie' (eigen tickets) De Zeegalm 'Musical songs' (externe tickets) De Varens: Patrick Lefevere (externe tickets) Willem Vermandere 'Veertien achttien... en wat nu!' (eigen tickets) Nieuw muziektheater 'De Tsarewitsch' (eigen tickets) Memorial Concert 'The Indian Army' (eigen tickets) Film 'Backup Butembo' (externe tickets) A ladies concert (externe tickets) Septem Viri (externe tickets) Marnixring '38ste concert' (externe tickets) Songs of farewell (externe tickets)

9/dec Yabin Wang & Sidi Larbi Cherkaoui 'Genesis' (externe tickets) 11/dec 12/dec 13/dec 19/dec 21/dec

KTKH (externe tickets) KTKH (externe tickets) KTKH (externe tickets) Damiaan (externe tickets) Schola Gregoriana 'Kerstconcert' (eigen tickets)

Jaarverslag 2014

234


Totalen gegevensregistratie receptieve activiteiten hoeveel activiteiten van het totaal aantal zijn

RECEPTIEVE ACTIVITEITEN Knokke-Heist

professionele uitvoerders amateurkunstenaars

podi uma ctivi tei ten

totaal aantal podiumactiviteiten

thea ter da ns popul a i re muzi ek (i ncl . mus i ca l ) kl a s s i eke muzi ek (i ncl . opera ) werel dmuzi ek, ja zz, fol k muzi ekthea ter l i tera tuur a mus ement (humor, ca ba ret) fi l m, a udi ovi s uel e en ni euwe medi a subtotaal thea ter da ns popul a i re muzi ek (i ncl . mus i ca l ) kl a s s i eke muzi ek (i ncl . opera ) werel dmuzi ek, ja zz, fol k muzi ekthea ter l i tera tuur a mus ement (humor, ca ba ret) fi l m, a udi ovi s uel e en ni euwe medi a subtotaal totaal

organisatorisch

promotioneel

voor jongeren (buiten schooluren)

voor families

soort activiteit

een een organisatie organisatie van de van een lokale cultuurbeleidscoรถr vereniging dinator

activiteiten voor specifieke doelgroepen

voor senioren

totaal aantal

hoeveel activiteiten van het totaal voor hoeveel activiteiten van het totaal zijn aantal geeft het cc ondersteuning

3

3

13

11

13

13

2

1

2

2

2

1

2

2

3

1

3

3

6 29 8 3

6 26 8 3

6 29 8 3

0

0

0

3

4 18 6 3

0

9

7

9

9

4

3

4

4

1

1

7 13 45 74

6

3 3

0 0

0 0

Jaarverslag 2014

12 37 55

0 0

7

6

13 45 74

12 42 68

235


hoeveel activiteiten van het totaal aantal zijn

RECEPTIEVE ACTIVITEITEN

a ndere a ctivi tei ten

totaal andere activiteiten totaal aantal educatieve activiteiten (atelier, workshop, lezing en cursus) totaal aantal uren educatieve activiteiten totaal aantal tentoonstellingen totaal aantal tentoonstellingsdagen

repetitie en voorberei di ng crea tie verga deri ngen onts pa nni ngs - en ontmoetings a ctivi tei t overi ge a ctivi tei ten

197 428

organisatorisch

promotioneel

voor jongeren (buiten schooluren)

voor families

soort activiteit

een een organisatie organisatie van de van een lokale cultuurbeleidscoรถr vereniging dinator

activiteiten voor specifieke doelgroepen

voor senioren

totaal aantal

hoeveel activiteiten van het totaal voor hoeveel activiteiten van het totaal zijn aantal geeft het cc ondersteuning

126

88 96

197 371

1020 6 1210

639 66 1273

1040 10 1050

36

155

19

60

1147 66 1838

547 0

607

5 2 133

155

3

6

43

0

2290 2 25

Jaarverslag 2014

236


10.9 Totalen gegevensregistratie alle activiteiten

amateurkunstenaars

podi uma cti vi tei ten

werel dmuzi ek, ja zz, fol k muzi ekthea ter l i tera tuur a mus ement (i ncl . humor, ca ba ret) fi l m, a udi ovi s uel e en ni euwe medi a

totaal aantal activiteiten in samenwerkingsverband of binnen een project (inhoudelijk én financieel)

2

38

19

19

4

0

0

2

0

0

304

4

4

0

0

0

0

15

5150

23

68200

8

7

23

30

0

0

0

0

0

7

12

2411

0

0

11

1

0

11

0

0

0

0

0

1

2 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4 1

0 0

0 0

0

0

0

0

7

16

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

groepsuitstap naar een ander cultuurhuis

specifiek voor jongeren (buiten schooluren)

0

5

festival landelijk cultureel event, b.v. erfgoedweekend, monumentendag, Kunstbende…

specifiek voor senioren

36

0

met actor(en) buiten de gemeente

specifiek voor families

0

0

met cultuurcentra of gemeenschapscentra buiten de gemeente

specifiek voor scholen

0

957

met actor(en) binnen de gemeente (uitgezonderd cultuurbeleidscoördinator/verenigingen)

lesmap bij schoolvoorstelling

6961

5

activiteiten in de context van een

met de cultuurbeleidscoördinator van de gemeente

folder, brochure met duiding

38

catalogus of publicatie

in openlucht

activiteiten in samenwerking of binnen een project

extra muros

activiteiten voor bepaalde doelgroepen

6

1888

7

1400

5

1

7

12

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

2

0

0

10

1841

0

0

10

0

0

10

8

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

943

0

0

5

0

0

5

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

22

4999

12

4800

20

2

12

30

0

0

2

2

10

2

0

0

0

0

2

3

0

0

79

11686

9

184500

78

0

9

81

17

17

3

0

0

2

0

0

0

0

2

6

0

0

subtotaal

192

36836

51

258900

178

11

53

521

49

49

9

2

10

15

2

0

0

0

13

35

0

0

thea ter

12

1618

0

0

10

2

0

12

0

0

0

0

1

0

da ns popul a i re muzi ek (i ncl . mus i ca l ) kl a s s i eke muzi ek (i ncl . opera ) werel dmuzi ek, ja zz, fol k

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 0

0 0

0 0

6

2179

12

30800

11

3

3

6

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0 0

0 0

14 19

12600 12100

0 0

0 1

14 18

10 10

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

muzi ekthea ter

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

l i tera tuur a mus ement (i ncl . humor, ca ba ret) fi l m, a udi ovi s uel e en ni euwe medi a

1

354

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

727

4

5000

3

0

4

3

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

subtotaal totaal aantal podiumactiviteiten

activiteiten met publicatie

locatie

intra muros

da ns popul a i re muzi ek (i ncl . mus i ca l ) kl a s s i eke muzi ek (i ncl . opera )

alleen activiteiten registreren waarvan de deelnemers werden geraamd

alleen deelnemers registreren die exact werden geteld, dus geen ramingen

alleen activiteiten registreren waarvan de deelnemers exact werden geteld professionele uitvoerders

thea ter

hoeveel activiteiten van het totaal aantal zijn

aantal aantal totaal deelnem deelnem aantal ers ers exact geraamd

totaal aantal

soort activiteit

gera a md

met lokale vereniging(en)

exa ct

alleen deelnemers registreren die werden geraamd

Knokke-Heist

EIGEN ACTIVITEITEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

4878

49

60500

25

6

39

42

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

4

0

0

214

41714

100

319400

203

17

92

563

49

49

9

2

18

15

2

0

0

0

13

39

0

0

Jaarverslag 2014

237


exa ct

aantal aantal totaal deelnem deelnem aantal ers ers exact geraamd

totaal aantal

specifiek voor scholen

specifiek voor families

specifiek voor senioren

specifiek voor jongeren (buiten schooluren)

totaal aantal activiteiten in samenwerkingsverband of binnen een project (inhoudelijk én financieel)

één of meerdere lokale verenigingen

met de cultuurbeleidscoördinator van de gemeente

met actor(en) binnen de gemeente (uitgezonderd cultuurbeleidscoördinator/verenigingen)

met cultuurcentra of gemeenschapscentra buiten de gemeente

één of meerdere actoren buiten de gemeente

festival

landelijk cultureel event, b.v. erfgoedweekend, monumentendag, Kunstbende…

groepsuitstap naar een ander cultuurhuis

0 0

0 51

0 8

0 0

0 6

19

1601

22

756

41

0

0

22

1

0

0

0

0

9

1817

8

1

0

1

0

0

0

95

3795

31

2573

72

54

0

74

9

0

6

repeti ti e onts pa nni ngs - en ontmoeti ngs a cti vi tei t

226

4056

1

40

227

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

4085

24

90092

33

22

18

0

0

4

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

overi ge a cti vi tei ten

12 287

253 8394

3 28

1650 91782

13 273

1 23

1 19

0 0

0 0

0 4

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

971

15931

0

0

647

243

81

157

0

0

414

18

7

0

0

0

11

0

0

0

rondl ei di ngen, s feers cheppende a cti vi tei ten verni s s a ges bi j tentoons tel l i ng

totaal aantal educatieve activiteiten (per titel) totaal aantal uren educatieve activiteiten

vergeet dit niet!

alleen activiteiten registreren waarvan de deelnemers werden geraamd

publicatie of syllabus bij een educatieve activiteit

1 52

lesmap bij schoolvoorstelling

9 14

folder, brochure met duiding

in openlucht

0 0

alleen deelnemers registreren die werden

0 0

alleen deelnemers registreren die exact werden geteld, dus geen ramingen

extra muros

totaal andere activiteiten

activiteiten in de context van een

activiteiten in samenwerking

972 1222

i nl ei di ngen, na bes preki ngen, l ezi ngen, i ntervi ews a tel i ers en works hops

totaal aantal omkaderingsactiviteiten

a ndere a cti vi tei ten

activiteiten voor bepaalde doelgroepen

10 66

alleen activiteiten registreren waarvan de deelnemers exact werden geteld omka deri ngs a cti vi tei te n (i nhoudel i jk en orga ni s a tori s ch gel i nkt a a n een geprogra mmeerde a cti vi tei t)

activiteiten met publicatie

locatie

intra muros

soort activiteit

hoeveel activiteiten van het totaal aantal zijn

gera a md

geraamd

EIGEN ACTIVITEITEN

231

11987

Jaarverslag 2014

238


tentoons tel l i ngs da gen

totaal aantal tentoonstellingsdagen

in openlucht folder, brochure met duiding lesmap bij schoolvoorstelling catalogus of publicatie bij een tentoonstelling specifiek voor scholen specifiek voor families specifiek voor senioren specifiek voor jongeren (buiten schooluren) totaal aantal activiteiten in samenwerkingsverband of binnen een project (inhoudelijk én financieel) één of meerdere lokale verenigingen met de cultuurbeleidscoördinator van de gemeente met actor(en) binnen de gemeente (uitgezonderd cultuurbeleidscoördinator/verenigingen) met cultuurcentra of gemeenschapscentra buiten de gemeente één of meerdere actoren buiten de gemeente festival landelijk cultureel event, b.v. erfgoedweekend, monumentendag, Kunstbende… groepsuitstap naar een ander cultuurhuis

totaal aantal tentoonstellingen

extra muros

tentoons tel l i ngen

intra muros

EIGEN ACTIVITEITEN exa ct

soort activiteit totaal aantal

a rtis tiek

educa tief

gera a md hoeveel activiteiten van het totaal aantal zijn

aantal aantal totaal deelnem deelnem aantal ers ers exact geraamd locatie activiteiten met publicatie

a rtis tiek 38 33 5 0 9 0 0 0 0 0 2 17 2 0 7 9 0 12 0 0

educa tief 3 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 0 0 3 0 0 2 17 2 0 7 9 0 12 0 0

41 34 5 2

1464 1120 328 0

26 0 0 0

1490 1120 328 0

Jaarverslag 2014

activiteiten voor bepaalde doelgroepen activiteiten in samenwerking activiteiten in de context van een

239


Knokke-Heist totaal aantal

professionele uitvoerders

voor families

soort activiteit

amateurkunstenaars

podi uma ctivi tei ten

totaal aantal podiumactiviteiten

thea ter da ns popul a i re muzi ek (i ncl . mus i ca l ) kl a s s i eke muzi ek (i ncl . opera ) werel dmuzi ek, ja zz, fol k muzi ekthea ter l i tera tuur a mus ement (humor, ca ba ret) fi l m, a udi ovi s uel e en ni euwe medi a subtotaal thea ter da ns popul a i re muzi ek (i ncl . mus i ca l ) kl a s s i eke muzi ek (i ncl . opera ) werel dmuzi ek, ja zz, fol k muzi ekthea ter l i tera tuur a mus ement (humor, ca ba ret) fi l m, a udi ovi s uel e en ni euwe medi a subtotaal totaal

voor senioren voor jongeren (buiten schooluren)

hoeveel activiteiten hoeveel activiteiten van het totaal voor hoeveel activiteiten van het totaal van het totaal aantal zijn aantal geeft het cc ondersteuning zijn een organisatie activiteiten voor een organisatie van de specifieke van een lokale organisatorisch promotioneel cultuurbeleidscoรถr doelgroepen vereniging dinator

RECEPTIEVE ACTIVITEITEN

3 0 13 2 2 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 11 1 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 13 2 2 0 0 3

0 0 13 2 2 0 0 3

6 29 8 3 9 4 0 1 0 7

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 18 6 3 7 3 0 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 29 8 3 9 4 0 1 0 7

6 26 8 3 9 4 0 0 0 6

13 45

0 3

0 0

0 0

12 37

0 0

13 45

12 42

74

3

0

0

55

0

74

68

Jaarverslag 2014

240


hoeveel activiteiten hoeveel activiteiten van het totaal voor hoeveel activiteiten van het totaal van het totaal aantal zijn aantal geeft het cc ondersteuning zijn een organisatie activiteiten voor een organisatie van de specifieke van een lokale organisatorisch promotioneel cultuurbeleidscoรถr doelgroepen vereniging dinator

RECEPTIEVE ACTIVITEITEN

totaal aantal educatieve activiteiten (atelier, workshop, lezing en cursus) totaal aantal uren educatieve activiteiten totaal aantal tentoonstellingen totaal aantal tentoonstellingsdagen

voor jongeren (buiten schooluren)

totaal andere activiteiten

voor senioren

a ndere a ctivi tei ten

repetitie en voorberei di ng crea tie verga deri ngen onts pa nni ngs - en ontmoetings a ctivi tei t overi ge a ctivi tei ten

voor families

totaal aantal

soort activiteit

197 428

0 0

0 60

126 0

88 96

0 0

197 371

0 0

1147 66 1838

0 0 0

547 0 607

5 2 133

1020 6 1210

0 0 0

639 66 1273

1040 10 1050

155

3

6

43

36

0

155

19

2

2

2290 2 25

Jaarverslag 2014

241


AANVULLING EDUCATIEVE ACTIVITEITEN

aantal

aantal uren

Knokke-Heist

EIGEN EDUCATIEVE ACTIVITEITEN

971

RECEPTIEVE EDUCATIEVE ACTIVITEITEN

155

11987

2290

deze cijfers werden voor u samengesteld uit het werkblad eigen activiteiten

deze cijfers werden voor u samengesteld uit het werkblad receptieve activiteiten

omschrijving BIJZONDERE EDUCATIEVE ACTIVITEITEN DIENSTEN IN HUIS

Centra voor volw assenenonderw ijs

deeltijds kunstonderw ijs - muziek, w oord, dans deeltijds kunstonderw ijs - beeldende kunst centra voor basiseducatie praktijkgerichte opleidingen van: Landelijk Praktijkatelier KVLV Praktijkgerichte opleidingen van Praktische School voor Gezins- en Huishoudopleiding KAV praktijkgerichte opleidingen van Sociaalcultureel Werk voor Blinden en Slechtzienden opleiding van w erkenden en w erkzoekenden (VDAB, VIZO…) vorm ingpluscentra, gespecialiseerde vorm ingsinstellingen initieel onderw ijs (basisonderw ijs, secundair en hoger onderw ijs) andere gelijkaardige initiatieven?

TOTAAL DIENSTEN IN HUIS

In te vullen, korte beschrijving (maximaal 100 karakters)

0

0

0

0

0 2

In te vullen, korte beschrijving (maximaal 100 karakters)

0 In te vullen, korte beschrijving (maximaal 100 karakters) 494 Wijzer en huiswerkklas In te vullen, korte beschrijving (maximaal 100 karakters)

0

0

0

0

0

0

0

0

In te vullen, korte beschrijving (maximaal 100 karakters)

0

0

In te vullen, korte beschrijving (maximaal 100 karakters)

0

0

In te vullen, korte beschrijving (maximaal 100 karakters)

0 2

0 494

In te vullen, korte beschrijving (maximaal 150 karakters)

In te vullen, korte beschrijving (maximaal 100 karakters)

In te vullen, korte beschrijving (maximaal 100 karakters)

Jaarverslag 2014

242


aantal 2de telling** deelnemers

ACTIVITEITEN VOOR SCHOLEN Knokke-Heist Voor het refertejaar telde u in totaal

287

activiteiten voor scholen.*

activiteiten voor kleuters? activiteiten voor lager onderwijs? activiteiten voor secundair onderwijs?

287

14368

47 172 68 0 0 0

omkaderingsactiviteiten voor kleuters? omkaderingsactiviteiten voor lager onderwijs? omkaderingsactiviteiten voor secundair onderwijs? scholen in de gemeente, per schooldoelgroep

3050 7377 3941 0 0 0

aantal

aantal kleuterscholen in de gemeente aantal scholen lager onderwijs in de gemeente aantal scholen secundair onderwijs in de gemeente

12 15 5

aantal deelnemende scholen aan het aanbod voor scholen

aantal

aantal deelnemende kleuterscholen in de gemeente aantal deelnemende scholen lager onderwijs in de gemeente aantal deelnemende scholen secundair onderwijs in de gemeente aantal deelnemende kleuterscholen buiten de gemeente aantal deelnemende scholen lager onderwijs buiten de gemeente aantal deelnemende scholen secundair onderwijs buiten de gemeente

15 15 5 11 10 2

* telt de activiteiten (podium, tentoonstellingen, educatief, omkadering en andere) samen waarvoor doelgroep scholen werd aangeduid ** telt de som van de op dit blad ingebrachte activiteiten voor kleuters, lager onderwijs en secundair onderwijs herkomst ACTIEVE KLANTEN aan alle eigen activiteiten van het cultuurcentrum

aantal actieve klanten aantal actieve klanten gedomicilieerd in de gemeente aantal actieve klanten gedomicilieerd buiten de gemeente

10043 6150 3893

Jaarverslag 2014

243


11 Hoofdstuk 7 – Personeel Lijst personeel naam

voornaam

geboortedatum geboortejaar geslacht oorsprong tewerk in dienst

Aalbregtse

Marina

4/11/1958

1958 v

stad/gemeente

E

F18

S2

0,66

Beirens

Ingrid

1/01/1957

1957 v

stad/gemeente

E

F21

S2

0,5

Bonny

Bram

15/09/1991

1991 m

stad/gemeente

1/08/2014 27/08/2014 E

F22

F10

1

Bullynck

Jasper

9/09/1982

1982 m

stad/gemeente

C

F16

S2

1

Carette

Lisa

19/04/1993

1993 v

stad/gemeente

1/07/2014 31/07/2014 E

F22

F10

Casert

Hilde

24/02/1964

1964 v

stad/gemeente

C

F10

S8

0,67

Cattoor

An

20/06/1960

1960 v

stad/gemeente

B

F2

S3

0,8

Cattoor

Carine

4/09/1956

1956 v

stad/gemeente

E

F21

S2

0,5

Costers

Caroline

31/01/1982

1982 v

stad/gemeente

B

F8

S2

1

Croes

Magda

27/02/1963

1963 v

stad/gemeente

C

F11

S2

1

Daly

Kathleen

3/09/1962

1962 v

stad/gemeente

C

F10

S8

1

De Bie

Geoffrey

31/10/1990

1990 m

stad/gemeente

1/07/2014 31/07/2014 E

F22

S10

1

De Bree

John

20/11/1958

1958 m

stad/gemeente

1/05/2014

B

F23

S4

1

De Bruyne

Godelieve

1962 v

stad/gemeente

D

F21

S8

1

De Coensel

Ivan

16/03/1961

1961 m

stad/gemeente

D

F21

S2

1

De Groote

Patrick

4/04/1963

1963 m

stad/gemeente

D

F17

S3

1

De Gruyter

Nicole

25/06/1959

1959 v

stad/gemeente

E

F21

S1

0,5

De Krock

Myriam

23/12/1961

1961 v

stad/gemeente

B

F2

S2

1

De Voogt

Nancy

15/07/1965

1965 v

stad/gemeente

C

F10

S3

1

De Wilde

Liesbet

5/06/1989

1989 v

stad/gemeente

C

F10

S2

1

Dedeene

Kevin

18/02/1990

1980 m

stad/gemeente

D

F21

S8

1

Delanghe

Marjan

30/01/1981

1981 v

stad/gemeente

C

F10

S2

0,8

Dellobel

Magda

29/11/1960

1960 v

stad/gemeente

E

F21

S2

0,5

Demeyere

Laetitia

25/11/1994

1994 v

stad/gemeente

1/07/2014 31/07/2014 E

F22

F10

Denys

Marie-Christine

27/04/1961

1961 v

stad/gemeente

E

F21

S2

0,5

Devinck

Els

8/10/1987

1987 v

stad/gemeente

C

F10

S2

1

Dewaele

Philip

13/06/1985

1985 m

stad/gemeente

D

F17

S2

1

Dewandel

Jeroen

11/09/1980

1980 m

stad/gemeente

C

F17

S2

1

Dur

Katya

22/08/1979

1979 v

stad/gemeente

C

F10

S2

0,8

Engelrelst

BjĂśrn

4/09/1981

1981 m

stad/gemeente

E

F22

S1

1

Flama

Bieke

3/11/1987

1987 v

stad/gemeente

C

F10

S1

1

Forrier

Jan

21/08/1980

1980 m

stad/gemeente

B

F8

S2

0,8

Gheselle

Christine

1962 v

stad/gemeente

E

F21

S7

0,5

4/07/1962

3/03/1962

Jaarverslag 2014

uit dienst

niveau functie statuut vte

1

1

244


naam

voornaam

Godderis

Fleur

Goeminne

Els

Goethals

Christiaan

Govaert

Olivier

Govaert

Wout

GussĂŠ

Roeland

Huyghe

Luc

Janssens

geboortedatum geboortejaar geslacht oorsprong tewerk in dienst

uit dienst

niveau functie statuut vte

13/05/1996

1996 v

stad/gemeente

19/08/2014 27/08/2014 E

F22

S10

5/11/1955

1955 v

stad/gemeente

C

F10

S3

0,67

9/06/1942

1942 m

stad/gemeente

E

F21

S1

0,5

16/08/1995

1995 m

stad/gemeente

1/08/2014 31/08/2014 E

F22

S10

1

12/01/1979

1979 m

stad/gemeente

C

F15

S3

1

3/02/1984

1984 m

stad/gemeente

D

F10

S8

1

13/03/1958

1958 m

stad/gemeente

D

F21

S2

1

Patrick

7/03/1973

1973 m

stad/gemeente

E

F18

S8

1

Lagrou

Ann

1/07/1963

1963 v

stad/gemeente

25/07/2014 31/07/2014 E

F21

S1

1

Lagrou

Ann

1/07/1963

1963 v

stad/gemeente

E

F21

S1

0,5

Lagrou

Stefaan

27/07/1962

1962 m

stad/gemeente

C

F8

S3

0,8

Lameire

Dimitry

18/05/1989

1989 m

stad/gemeente

1/07/2014 31/07/2014 E

F22

S1

1

Longueville

Carlos

23/04/1959

1959 m

stad/gemeente

D

F21

S3

1

Luickx

Brian

31/08/1990

1990 m

satelliet vzw

E

F18

S8

1

Luckx

Patricia

1959 v

stad/gemeente

E

F21

S2

0,5

Lust

Stijn

1992 m

stad/gemeente

C

F15

S7

1

Maertens

Linda

1974 v

stad/gemeente

C

F10

S8

0,8

Melsens

Dieter

11/08/1989

1989 m

stad/gemeente

1/07/2014 28/07/2014 E

F22

S10

1

Moerman

Bert

18/04/1978

1978 m

stad/gemeente

B

F8

S8

1

Morel

Olivier

21/04/1994

1994 m

stad/gemeente

1/07/2014 31/07/2014 E

F22

S10

Moeyaert

Bieke

14/01/1982

1982 v

stad/gemeente

C

F10

S2

0,8

Neirynck

Simon

19/09/1959

1959 m

stad/gemeente

D

F21

S2

1

Neirynck

AmĂŠlie

18/04/1981

1981 v

stad/gemeente

B

F2

S2

1

Oosterlynck

Pedro

5/07/1971

1971 m

stad/gemeente

A

F1

S3

1

Peeters

Karel

23/07/1966

1966 m

stad/gemeente

D

F23

S7

1

Plog

Miranda

30/06/1968

1969 v

stad/gemeente

3/01/2014 E

F23

S1

1

Plog

Miranda

1/07/1968

1970 v

stad/gemeente

4/01/2014 26/02/2014 E

F21

S1

0,5

Plog

Miranda

2/07/1968

1971 v

stad/gemeente

27/02/2014

7/03/2014 E

F23

S1

1

Plog

Miranda

3/07/1968

1972 v

stad/gemeente

8/03/2014

2/04/2014 E

F21

S1

0,5

Plog

Miranda

4/07/1968

1973 v

stad/gemeente

3/04/2014 18/04/2014 E

F23

S1

1

Plog

Miranda

5/07/1968

1974 v

stad/gemeente

19/04/2014 25/06/2014 E

F21

S1

0,5

Plog

Miranda

6/07/1968

1975 v

stad/gemeente

26/06/2014 27/08/2014 E

F23

S1

1

8/05/1959 29/01/1992 4/05/1974

1/11/2014

Jaarverslag 2014

1

1

245


naam

voornaam

Plog

Miranda

geboortedatum geboortejaar geslacht oorsprong tewerk in dienst 6/07/1968

1975 v

stad/gemeente

26/06/2014 27/08/2014 E

F23

S1

1

Plog

Miranda

7/07/1968

1976 v

stad/gemeente

28/08/2014 22/10/2014 E

F21

S1

0,5

Plog

Miranda

8/07/1968

1977 v

stad/gemeente

23/10/2014 31/10/2014 E

F23

S1

1

Plog

Miranda

8/07/1968

1977 v

stad/gemeente

1/11/2014 17/12/2014 E

F23

S1

0,5

Plog

Miranda

8/07/1968

1977 v

stad/gemeente

18/12/2014 31/12/2014 E

F23

S1

1

Prophète

Patrick

26/04/1960

1960 m

stad/gemeente

D

F22

S3

1

Rami Y De Lille

Daan

10/03/1992

1992 m

stad/gemeente

C

F11

S1

1

Reubens

Dries

4/05/1989

1989 m

stad/gemeente

E

F23

S1

1

Roeters

Maickel

22/05/1978

1978 m

stad/gemeente

B

F2

S2

1

Ryckaert

Stephanie

1967 v

stad/gemeente

C

F10

S2

1

Rrustolli

Valdet

10/09/1976

1976 m

stad/gemeente

E

F17

S8

1

Sierens

Rik

12/11/1962

1962 m

stad/gemeente

E

F17

S8

1

Sleutjes

Liesbet

26/12/1992

1992 m

stad/gemeente

1/07/2014 31/07/2014 E

F22

S10

1

Tielemans

Robin

2/02/1993

1993 m

stad/gemeente

1/08/2014 27/08/2014 E

F22

S10

1

Tousseyn

Annick

8/12/1986

1968 v

stad/gemeente

E

F18

S1

1

Tuyaerts

Elsie

7/11/1961

1961 v

stad/gemeente

C

F10

S8

0,75

Vande Cappelle

Arno

16/09/1995

1995 m

stad/gemeente

1/08/2014 27/08/2014 E

F22

S10

1

Van De Sande

Dirk

13/02/1960

1960 m

stad/gemeente

D

F21

S3

1

Van den Abeele

Dustin

21/08/1981

1981 m

stad/gemeente

C

F23

S3

1

Van de Luijster

Tatsiana

10/11/1987

1987 v

stad/gemeente

C

F10

S2

1

Van Quathem

Patrick

3/05/1973

1973 m

stad/gemeente

E

F22

S1

1

Vanbiervliet

Jeroen

5/05/1994

1994 m

stad/gemeente

1/09/2014 21/09/2014 E

F22

S10

1

Vandamme

Luc

9/09/1987

1987 m

stad/gemeente

31/03/2014 E

F21

S7

1

Vandekerchove

Nicolas

19/08/1976

1976 m

stad/gemeente

C

F10

S2

1

Vandekerckhove Viviana

26/06/1952

1952 v

stad/gemeente

B

F7

S2

0,32

Vanhollebeke

Joyce

11/03/1971

1971 v

stad/gemeente

C

F10

S8

1

Verhulst

Florian

20/11/1995

1995 m

stad/gemeente

1/07/2014 31/07/2014 E

F22

S10

1

Vermeersch

Frederik

16/02/1976

1976 m

stad/gemeente

D

F21

S2

1

Vermeersch

Maureen

27/08/1969

1969 v

stad/gemeente

C

F8

S3

1

Vermeille

Sebastiaan

31/10/1978

1978 m

stad/gemeente

C

F15

S8

1

Vermeille

Vincent

2/05/1966

1966 m

stad/gemeente

D

F21

S2

1

7/06/1967

13/10/2014

Jaarverslag 2014

uit dienst

niveau functie statuut vte

246


naam

voornaam

Vyaene

Christiaan

Wybouw

Chantal

C attoor Dalle De Koning

Eddy

Derudder

Els

Deweerdt Gabriëls Gheselle

C hristine

Houtters

Katrien

Mesuere

Marleen

Quataert Ragole

geboortedatum geboortejaar geslacht oorsprong tewerk in dienst 22/10/1956

uit dienst

niveau functie statuut vte

1956 m

stad/gemeente

C

F15

S3

1

1/01/1957

1957 v

stad/gemeente

E

F18

S8

0,8

Marianne

2/01/1969

1969

v

F10

S8

1

6/05/1953

1953

v

D

F11

S8

1

17/12/1963

1963

m

E

F18

S8

1

2/08/1966

1966

v

31/12/2014 C

F10

S8

0,5

Mieke

11/08/1981

1981

v

A

F1

S8

1

Kathleen

31/01/1970

1970

v

C

F10

S8

0,5

3/03/1962

1962

v

C

F2

S8

0,25

29/09/1962

1962

v

C

F10

S8

1

23/08/1965

1965

v

D

F11

S9

0,5

Kathleen

8/09/1962

1962

v

D

F11

S9

0,5

Daisy

7/08/1947

1947

v

C

F13

S9

0,35

Riswick

Bärbel

2/06/1958

1958

v

C

F2

S8

0,27

Riswick

Bärbel

2/06/1958

1958

v

C

F2

S8

0,5

Theerens

Katrien

25/03/1961

1961

v

C

F2

S2

0,5

Theerens

Katrien

25/03/1961

1961

v

C

F2

S9

0,25

Van Berckelaer

Monique

27/05/1956

1956

v

28/02/2014 C

F2

S8

0,5

Vantorre

Marianne

13/03/1967

1967

v

satelliet vzw satelliet vzw satelliet vzw satelliet vzw satelliet vzw satelliet vzw satelliet vzw satelliet vzw satelliet vzw satelliet vzw satelliet vzw satelliet vzw satelliet vzw satelliet vzw satelliet vzw satelliet vzw satelliet vzw

C

Astrid

F10

S9

0,5

Jaarverslag 2014

14/05/2014

10/03/2014

C

247


Overzicht codes lijst personeel A

niveau van inschaling (of equivalent indien vzw-personeel) uni vers i tai r ni vea u

B

des kundi ge

contra ct va n onbepa a l de duur

C

medewerker

s tatutai re a a ns tel l i ng

D

a s s i s tent

S4

s tatutai re a a ns tel l i ng op proef

E

cul tuurfunctiona ri s -gemeens cha ps vormi ng

S5

derde a rbei ds ci rcui t (DAC)

F6

cul tuurfunctiona ri s -projectwerki ng

S6

F7

cul tuurfunctiona ri s

code

functie

code

statuut

agogisch personeel F1

cul tuurfunctiona ri s -di recteur

S1

contra ct va n bepa a l de duur

F2

cul tuurfunctiona ri s -progra mma tor

S2

F3

cul tuurfunctiona ri s -publ i eks werki ng

S3

F4

cul tuurfunctiona ri s -educa tieve werki ng

F5

F8

a nder

administratief en technisch personeel F9

a dmi ni s tra tief bedi ende - l ei di nggevend/s taffunctie

code

s tage voor jongeren ges ubs i di eerde contra ctueel S7 bepa a l de duur (geco) ges ubs i di eerde contra ctueel S8 onbepa a l de duur (geco) ges ubs i di eerde tewerks tel l i ng (a ndere S9 da n geco) S10 jobs tudent S11 cordoba project cul tuurl oka a l

F10 a dmi ni s tra tief bedi ende

S12 OCMW-tewerks tel l i ng (a rtikel 60)

F11 ontha a l bedi ende

S13 i nteri mcontra ct

F12 medewerker voor pr en publ i ci tei t

S14 a nder

F13 medewerker voor boekhoudi ng F14 thea tertechni cus - l ei di nggevend/s taffunctie F15 thea tertechni cus F16 a s s i s tent-thea tertechni cus F17 onderhouds techni cus F18 medewerker voor s choonma a k F19 horeca pers oneel F20 conci ĂŤrge, hui s bewa a rder F21 medewerker voor toezi cht en bewa ki ng F22 medewerker F23 a nder

Jaarverslag 2014

248


Overzicht vorming personeel Begin

Einde

Naam

Voornaam Vormingsactiviteit

14/01/2014 14/01/2014 De krock

Myriam

Studiedag poĂŤzieweek

20/01/2014 20/01/2014 Flama

Bieke

Opfrissessie 360 graden feedback en opvolgingsgesprek

24/01/2014 24/01/2014 Flama

Bieke

Het sociaal huis voor dummies

24/01/2014 24/01/2014 De wilde

Liesbet

Het sociaal huis voor dummies

28/02/2014 28/02/2014 De krock

Myriam

Dag van de leidinggevenden (sessie middenkader leidinggevend)

28/02/2014 28/02/2014 Lagrou

Stefaan

Dag van de leidinggevenden (sessie middenkader leidinggevend)

18/03/2014 18/03/2014 Costers

Caroline

Integriteit

27/03/2014 27/03/2014 Lagrou

Stefaan

Integriteit

4/04/2014

4/04/2014

Dur

Katya

Gemeentedecreet

4/04/2014

4/04/2014

Flama

Bieke

Gemeentedecreet

22/04/2014 27/05/2014 Flama

Bieke

Basisopleiding administratief medewerker

28/04/2014 28/04/2014 Flama

Bieke

Het bbc- web - toelichting over het hele bbc gebeuren

29/04/2014 29/04/2014 Dur

Katya

Het bbc- web - toelichting over het hele bbc gebeuren

5/05/2014

5/05/2014

Vandekerchove Nicolas

12/05/2014 12/05/2014 De wilde

Liesbet

Ehbo - specifiek voor onze ehbo-verantwoordelijken en assistenten Ehbo - specifiek voor onze ehbo-verantwoordelijken en assistenten Ehbo - specifiek voor onze ehbo-verantwoordelijken en assistenten Het bbc- web - toelichting over het hele bbc gebeuren

5/05/2014

5/05/2014

Dur

Katya

5/05/2014

5/05/2014

Flama

Bieke

12/01/2014 11/01/2015 Forrier

Jan

Drupalize.me

13/02/2014 13/02/2014 Vermeersch

Maureen

Dag van de leidinggevenden (sessie middenkader leidinggevend)

27/03/2014 27/03/2014 Vermeersch

Maureen

Integriteit

16/10/2014 16/10/2014 Vermeersch

Maureen

Aanwezigheidsbeleid

18/03/2014 18/03/2014 Schils

Roland

Integriteit

12/09/2014 26/09/2014 Schils

Roland

Denktechnieken

6/10/2014

6/10/2014

Schils

Roland

Aanwezigheidsbeleid

7/11/2014

19/12/2014 Schils

Roland

Gecertificeerde informatieveiligheidsconsulent - richtsnoeren

17/11/2014 17/11/2014 Schils

Roland

Van stress tot burn-out - hoe genezen en voorkomen

20/11/2014 20/11/2014 Schils

Roland

31/01/2014 31/01/2014 Forrier

Jan

Studiedag digitaal klasseren en beheren van overheidsinformatie Interactieve dienstverlening met sociale media

20/02/2014 19/02/2015 Forrier

Jan

Lynda.com

11/12/2014 11/12/2014 Forrier

Jan

Haal het maximum uit je website

2/06/2014

Joyce

Ehbo - opfrissing

24/01/2014 24/01/2014 Neirynck

Amelie

Het sociaal huis voor dummies

28/02/2014 28/02/2014 Neirynck

Amelie

Dag van de leidinggevenden (sessie middenkader leidinggevend)

28/02/2014 28/02/2014 Neirynck

Amelie

Dag van de leidinggevenden (sessie middenkader leidinggevend)

27/03/2014 27/03/2014 Neirynck

Amelie

Integriteit

29/04/2014 29/04/2014 Neirynck

Amelie

Het bbc- web - toelichting over het hele bbc gebeuren

10/10/2014 10/10/2014 Neirynck

Amelie

Aanwezigheidsbeleid

21/01/2014 21/01/2014 Roeters

Maickel

De waarde van weerstand

13/02/2014 13/02/2014 Roeters

Maickel

Dag van de leidinggevenden (sessie middenkader leidinggevend)

10/10/2014 10/10/2014 Roeters

Maickel

Aanwezigheidsbeleid

2/06/2014

Vanhollebeke

Jaarverslag 2014

249


Begin

Einde

Naam

Voornaam Vormingsactiviteit

17/11/2014 17/11/2014 Roeters

Maickel

Van stress tot burn-out - hoe genezen en voorkomen

23/01/2014 6/02/2014

Vyaene

Christiaan

Ba4

23/01/2014 6/02/2014

Vermeille

Sebastiaan Ba4

23/01/2014 6/02/2014

Govaert

Wout

Ba4

23/01/2014 6/02/2014

Dewandel

Jeroen

Ba4

23/01/2014 6/02/2014

Lust

Stijn

Ba4

28/02/2014 28/02/2014 Moerman

Bert

Dag van de leidinggevenden (sessie middenkader leidinggevend)

19/05/2014 19/05/2014 Moerman

Bert

Stepp-contactdag veiligheid

19/05/2014 19/05/2014 Vermeille

Sebastiaan Stepp-contactdag veiligheid

19/05/2014 19/05/2014 Govaert

Wout

Stepp-contactdag veiligheid

19/05/2014 19/05/2014 Lust

Stijn

Stepp-contactdag veiligheid

21/10/2014 21/10/2014 Moerman

Bert

Stepp-contactdag

21/10/2014 21/10/2014 Vermeille

Sebastiaan Stepp-contactdag

21/10/2014 21/10/2014 Govaert

Wout

Stepp-contactdag

21/10/2014 21/10/2014 Dewandel

Jeroen

Stepp-contactdag

12/11/2014 12/11/2014 Dewandel

Jeroen

Clean desk voor betere prestaties

27/02/2014 27/02/2014 Oosterlynck

Pedro

Dag van de leidinggevenden (sessie hoger kader)

3/03/2014

Myriam

3/03/2014

18/03/2014 18/03/2014 Cattoor

An

Colloquium unlimited edition: vlaamse kunstenlandschap jong publeik Integriteit

18/03/2014 18/03/2014 Oosterlynck

Pedro

Integriteit

27/03/2014 27/03/2014 De krock

Myriam

Integriteit

29/04/2014 29/04/2014 Oosterlynck

Pedro

Het bbc- web - toelichting over het hele bbc gebeuren

22/05/2014 22/05/2014 Oosterlynck

Pedro

Parcours beeldende kunst in lokale context

12/09/2014 26/09/2014 Oosterlynck

Pedro

Denktechnieken

10/10/2014 10/10/2014 De krock

Myriam

Aanwezigheidsbeleid

23/10/2014 23/10/2014 Cattoor

An

Aanwezigheidsbeleid

23/10/2014 23/10/2014 Oosterlynck

Pedro

Aanwezigheidsbeleid

6/11/2014

Myriam

Kwaliteit in cultuureducatie

19/11/2014 19/11/2014 De bree

John

Van stress tot burn-out - hoe genezen en voorkomen

24/11/2014 9/03/2015

Cattoor

An

Expert class cultuurmanagement 2014-2015

2/12/2014

Oosterlynck

Pedro

Aan de slag met cijfers

6/11/2014

2/12/2014

De krock

De krock

Jaarverslag 2014

250

Profile for olivier depaep

Cultuurcentrum Knokke-Heist  

Jaarverslag 2014

Cultuurcentrum Knokke-Heist  

Jaarverslag 2014

Advertisement