__MAIN_TEXT__

Page 1

Mostra de jocs de passatemps en català (Catàleg - 01)

Aquest catàleg és una petita mostra de jocs elaborats per Olissip per a diferents mitjans de comunicació.


BATALLA NAVAL

ENCREUAT

PER ANNA M. GENÍS

Per preparar els vaixells per a la batalla naval, heu de col·locar-los dins la graella, seguint els criteris següents: –els números de la banda superior i esquerra de la graella indiquen el nombre de caselles que han d’estar ocupades per vaixells. –els vaixells no poden estar en contacte entre ells, és a dir, han d’estar separats, com a mínim, per una casella d’aigua. Oferim algunes caselles plenes per tal de facilitar-vos la feina.

2

7

2

0

3

1

2

1

2

0 4 caselles

3 2 2

3 caselles

1 2 2

2 caselles

2 2 1 casella

2 2 Possibles caselles Extrem d'un vaixell

Part interior d'un vaixell

PUNT DE MIRA

Vaixell d'1 casella

Aigua

PER ROGER FILLOL

Els set quadrats que hi ha a l’esquerra són fragments de la imatge de la dreta que poden estar del dret, capgirats o tombats de costat. Escriviu a sota de cada tros les seves coordenades, primer fila i després columna, i descobrireu una actriu del cinema nord-americà actual.

E

M

T

U

N

O

A

O

R

A

E

S

1

2

3

4

5

6

7

8

1

9

2

3

4

PER MARC ISERN

5

6

7

8

9

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

HORITZONTALS: 1. Probable encara que no provat. 2. Poema que no passa de moda. Els horts dels pagerols. 3. Estableix unes fronteres. Mai no subordina oracions. 4. Oliva exempta d’impostos. Glaça. Obre el quadern. 5. Les mestres que són capaces d’estabornir els judokes. Ensopega amb alguna temptació. 6. Renilla. Pati interior voltat de pòrtics. 7. El millor número. Benaventurat. 8. Terrasses que es buiden a la posta de sol. 9. Expulsats a perdigonades. Maduresa a pagès.

HORIZONTALES: 1. Hinchas religiosas y violentas. 2. Pegará con convergencia. Organización que une naciones. 3. Niega el níquel. Pistas de aterrizaje del desodorante. 4. Fantasea con John Lennon y su himno. Hay una por partido. 5. Sólo apto para bolsillos privilegiados. Disfruté. 6. Aún estando empobrecido, acaba con el ejército. Contienen al emir. 7. ¡Córcholis! Respuesta elegante al chiste. 8. Anarquía. Acepto las responsabilidades. Una por barba. 9. Con escasa frecuencia.

VERTICALS: 1. Sacrifici del poble jueu. 2. La història d’amor que tothom voldria viure. Blanc o negre, el més valuós. 3. Acompanya la pipa en un gest burleta. Com més gran, més obtús. 4. Carbassa d’estudiant. Empatat. 5. Les germanetes mamelludes. Els més valuosos dels tresors. 6. Conjunt d’eres. Indoeuropeu instal·lat a París. 7. Té una sortida força grollera. Uns volcans molt ardents o uns funcionaris diligents. 8. Entre el jejú i el cec. Perfum. 9. Fronteres comarcals. Gosset.

VERTICALES: 1. Sube cada día a Montserrat, pero nunca asiste a misa. 2. Alegraré los dibujos de la Disney. Sale de la nada. 3. Nido sin nota musical. Marcar a un gato. 4. Bailadora de jotas. 5. No cobra si no sube la bandera. Resultado de seguir una buena regla. Dos del puma. 6. Ese almidonada. Crónica de un inspector. 7. Pasar de la cola con un filtro. Radical simple vasco. 8. Siempre introduce a Belén. Vocales de susto. Transforma el error en algo espantoso. 9. Anhelaré como un enamorado.

CREUADA

M

CRUCIGRAMA

PER ANNA M. GENÍS

PER ANNA M. GENÍS

Traslladeu les paraules de la dreta a les caselles corresponents, d’esquerra a dreta o de dalt a baix, fins a completar la graella.

N I R

7 LLETRES ASÒMATA ERADICA

S

5 LLETRES CARAM DÒLAR FICAR FILAR GELAT PERIR RALET RAVAL

C A

N

E I

O L

J A

I

A O B E C T

I

E B

L

A

C U E N T O

C A O U A S P O L Ñ Ñ A Ñ

M

A L V A R E Z C A S C O S

P R U E B A

U O O S L L C C L S T T C S T S O S S S E L U R I A S Ñ L L A O L C E A P I

I

C I

B

E E

Q U E V S L Z L

I

L S A S E S I

7 LAPSUS

R A T O A R

E R A N A R

P E

D G E R D I E A S

M I N G U I L L O N

B O I R A R E B E U

H G O S E R A R A L A T N U S I S U N M A D A R L I S

AUTODEFINIT

M I O L I

M M O N B E D V E A R G A R T A R I R A L A I O N E S P A T E

C T O R I N E T I R A M D A I R R A T B O I L I A C A

I

4 =1 x 2 =4 –

CALCULADORA

R T C E A O D A L O N E S T S N O J G O R O I N S A A M R T S T S A A A O S T N M B N E A O O N L T V C B A O R L O A Z A L R A S S B A O D I N L A T E M R O P

LA ELIMINATORIA

SOPA DE LLETRES T A L C L A

N U T O

C Ó L

U C U R S R A O S L L S E

PUNT DE MIRA

M E S T A O L D I E N S E N S E U S C

BATALLA NAVAL

CALIDOSCOPIO

F I H I R A L A M A R A S O M A T A

C A L V E I L E R C A D P I C V A

R O D O L

G E L A T

R O N A S A T A T U R T R O L N A R T S

CREUADA H O L O C A U S T

I P O D A I M I L G L A U I N A G L O L A R E T

T E E R T A E L S A O R R I S

ENCREUAT

A C T I U S

A R O M A

Q U I S S O

T I C O L S I

F U N I C U L A R

A N N I I M A A R R A E Ñ A A R

A R A G O N E S A

T I C A O X I L I N A F R I O R I U M O M E N

CRUCIGRAMA

A S N U A S P U I E R S A R T E

=5

B E E L O O A A B O C T E

V A L E R

– =5

P E R I R

=4

A M F A N C E R C A D A

=1

=4

3 =5 =5

+

5 ÷ + 6 x – 7 – =4

9 – – 8 – ÷ 1 + =1

÷

x

CA-RR-IE-AN-NE-MO-SS

x

A B U E L O

+

S

=1

E A O B Y E U E O E R U E

÷

3 LLETRES ALÈ CEP GOL HAM IRA NAT VIL

SOLUCIONS

PER ALBA TORRES

Cal resoldre aquest joc numèric omplint els quadres blancs amb les xifres de l’1 al 9. Si s’acompleixen totes les operacions aritmètiques sense repetir cap número, ho haureu aconseguit.

4 LLETRES AHIR ARET ATUR COTS FAMA LONA

S O A R U A O A S L R I

CALCULADORA

RÒDOL ROSAT VALER

9 LLETRES AMANERADA ATURONATS DILAPIDAT MALAVESAT REVOCAREN


AUTODEFINIT

PER JEP FERRET

Comptar amb algú __________

Nom

Centre esportiu __________

Tornar al cau dels malalts

Associacions convergents

Aboleixen l'esclavitud

Els millors resultats possibles

Marca empresarial __________

El rei de la rumba __________

Artista noctàmbula

Rebre patrimoni

Cognom

Expedient pornogràfic __________

Floreta balconera __________

Ratllar la cansalada

Se n'anirà al calaix

Bronzejat natural

Carregats d'obstacles de la majoria __________

Enfadats amb els cops d'aire

Fan i desfan

Cos de camisa __________ Clavar una pallissa Rapinyaire desendreçat __________

La cafetera dels anglesos __________

Negres sobre blanc

Diversament alterat Aspecte interior d'un país

Pèls al clatell dels cavalls del xèrif

Filtri la llet de la vaca boja __________

Menjar com un lladre __________

Agafa ostatges

Ressonàncies del Garraf

A empentes i rodolons

Cedeixin una miqueta de sang

Membre vital __________

L'altra cara del dia __________

Disfruto d'una fortuna per la cara

Maquinota humana Tancs buits __________ Atonyinà el rècord de pesca

Escoltar amb atenció __________

Atraca el sastre __________

Porció de gasolina

Reducció a l'absurd

Organització comunal d'anàtids

Emboliquen l'equació __________

Immodèstia a part __________

El senyor del castell __________

Tribu africana

Desfan l'embolic

Àmbit interiorista Miratge sorrenc __________

Sense vida ni esperança __________

Baixa del burro

Balla pel cap

Esgarrapat fins a la molla

Complaguda per tots els dependents

7 LAPSUS

CALIDOSCOPIO

PER ROGER FILLOL

PER MARC ISERN

Las definiciones le ayudarán a completar este calidoscopio, teniendo en cuenta que de cada número salen dos palabras de cinco letras, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. 16

1

2

15

3

4

14

5

13

6

12

7

11 8

10

SOPA DE LLETRES

LA ELIMINATORIA

PER ALBA TORRES

El nom de deu tipus d'armes de diferents periodes històrics

M P N S E A O B M N B A A A E O P U N Y A L

S O A L

9 PER ALBA TORRES

Debe encontrar, por eliminación, una palabra de seis letras, teniendo en cuenta que cada palabra de la lista inferior tiene tantas letras coincidentes como indica el número que le acompaña.

S S T A S E T L

S P M L

P

P

I

L

E

T

A

3

B P O R B P L

L

S A B U R

P A A A A R L

E M L A E S

F

U

E

R

Z

A

2

S E

F

L

E

T

A

R

4

T A N A C T

O

R

I

G

E

N

3

T

A

R

U

G

O

3

C

A

L

E

S

A

1

P S S B N L O S A T C A T A P U L T L A L O I T A

I

I

A A N D L O O

C R C U L D U U P A

D E S T R A L

S D O R E D

A M Y S A T P C P O R T O A E C A R P I

S T O L A D

6

HACIA LA DERECHA 1. El mejor amigo de los grelos 2. Ética para Inma 3. Lo usa Jesús cuando va de copas 4. Jóvenes argentinos 5. Bebes alcohol sin vaso 6. Estimulante agresivo para la nariz 7. No se pierde Gran Hermano 8. Más rápido que el viento 9. Ceder la pelota a otro jugador 10. Pollo farinelli 11. Detalle colorista de un cuadro 12. Giran como la tierra 13. Tranquilos, no los hay en la costa 14. Dan saltos como las pelotas 15. Se necesita para entrar en la Bolsa 16. Tropa de refuerzo

HACIA LA IZQUIERDA 1. Unas que han perdido el juicio 2. Portero de discoteca 3. Cocinar el puchero madrileño 4. Detención repentina de la electricidad 5. Ciudad italiana con mucha goma 6. Astuto, pero no se salva de trabajar 7. Acción propia del memo 8. El gato y la serie suman catorce 9. Conjunciones que ponen trabas 10. Te hace sudar en verano 11. Uno de la masonería 12. Avaricioso como el águila imperial 13. Corazón de la moto de Crivillé 14. Calzado de cuero fruto del robo 15. Comilón y muy animal 16. Susanita tiene uno en el ordenador


Sudokus

6 5 3 4 8 1 9 7 2

9 1 7 5 2 6 4 3 8

8 4 2 7 3 9 6 5 1

7 2 1 3 6 5 8 4 9

4 3 9 2 1 8 7 6 5

5 6 8 9 7 4 1 2 3

F A L C O

Eixut per sota __________ Poncella del desert

Anar de part enmig del corral

Escacs

10 euros a favor de Rocinante

Rampell d'ira canina __________ Manyocs de roselles

R L E I L E O C I A A L L A A T O O A J B A D A U R R S A R D A M I O L E R R O S

U N I R A L E G A T O

per José Manuel Gil Les blanques van iniciar un atac decisiu al rei. ¿Com? L’enroc negre se sosté per dos peons (g6 i h5) que estan perillosament avançats. La continuació 1.Tf8+ Txf8 2.Txf8+ Tg8 3.Txg8+ Rxg8 4.Axg6 resulta molt poderosa, però hi ha una continuació molt més directa i incontestable. Descobriu-la. Nivell de dificultat: mitjà.

Obre pas __________ Calerons per comprar sake

Solució d’ahir 1.Cxh7!! decisiu. Amenaça la torre i Cf6+. Si 1...Rxh7 2.Dh3+ Rg8 3.Ch6+ seguit de Dxd7 guanyant la dama.

Cullerada de llenties __________ Individu desarrelat Surten del cor __________ Gastarà de franc

Miscel·lània

Castell de sorra __________ Explosiu parabòlic

Enriquiré amb afany __________ Insípid en remull

per Adán Cassan

VERTICALES: 1. Colcha que se pone por encima de las sábanas. Sintag- Solució d’ahir ma preposicional. 2 . Canto canario. Seguir un plan o una estrategia. 3. P E R D U R A Gran carrera de más de cuarenta y dos kilómetros. El catódico trans- A P O R T E mite datos televisivos. 4. La singular es para el cuello. La incorpórea. 5. S I T A N E La disyuntiva. Desperfecto que abarata la pieza a la venta. Juntar lo di- A C A S O R P E R T I G A verso. 6. Moneda iraní. Espacio utilizable para fines comerciales. Plaza U N I D O L para aparcar. 7. Arrullo vibrante. Aquello que se consigue. Interpreté le- R O S C O N tras. 8 . Que no tiene las virtudes necesarias para hacer algo. Casa- E E O A G miento. 9. Lengua no occitana algo aceitosa. Petardo de la celebración S I R A D O D E N T A L final. El impreciso. 10. La fila de atrás. Lo está el cabello que necesita P más crema hidratante. 11. Vara de medir. El hogar y fábrica de las abe- V E N I A I M A N T E jas. 12. Tienes algo esencial. Ataque dramático de soltar lágrimas.

A R L A T S C I A N D C A A U S T A E R S A

Reunió per escrit __________ Caparronet vegetal

Una punta de greix __________ Trempat a l'antiga

Dues d'aquestes cintes mostren en els seus dibuixos interiors una seqüència diferent a les altres i igual entre elles. Les seqüències es poden llegir de dalt a baix o de baix a dalt.

Ziga-zaga arrodonida __________ I després labora El gran aparellador __________ Abracen el capatàs

3 9 6 1 5 7 2 8 4

Trossos de metall __________ Hort empolsinat

Consistent Cotxe ideal per dins __________ per fer cabrioles Aires de romesco

1 7 5 8 4 2 3 9 6

D E E S S A

per Jep Ferret

Nucli generatiu __________ Ànima de corb

2 8 4 6 9 3 5 1 7

R A G F U O T R E F S A T I S A E N O I

Autodefinit

Decorat sense decor __________ Persevera en l'intent

DIFÍCIL

HORIZONTALES: 1. Cilindro que hace de base a la cúpula. De nuevo. 2. Dar empleo. Disociar una molécula en átomos eléctricos. 3. La que está de oferta. Un tipo de categoría. 4 . La vibrante. Protección del valiente y curtido. Las velares. 5 . Ser en un momento y un lugar. Elegir un trapo. 6. El jefe es un pescado. Mancha de algas en el fondo del mar. En el Polo. 7 . Problema cutáneo de millones de adolescentes. Inclinar la proa hacia el viento. La lateral. 8 . Ni eso dice la vaca. Salsa de tomate sin truco. Instrumento que inmoviliza vehículos. 9 . Receptor de señales audiovisuales. Consistir en el punto de partida o de equilibrio. 10. Arbusto cuyo material es bastante compacto, aunque pequeñillo. La nasal por antonomasia. 11. Tener datos y conocimiento. Transmitir todo eso a los jóvenes. 12 . Cabeza del barco. Complemento automático del piano.

VERTICALS: 1. Comunicació tramesa des de l'oficina del director. Supe- Solució d’ahir F O riora del monestir. 2. Arma més dura que el ferro. Mesures molt poc in- T A S T dulgents. 3. Designarà algú per al nou càrrec. Pal de hoquei. 4. O afir- R E A R M A R ma o condiciona. Afavoriu un canvi d'aires. Cap d'estat. 5 . Enllesteix. A R C A I C Terreny que no es veu a simple vista. 6. Traç que fa de mal tallar. Drets U O B O I C B R U L L A i encarcarats. 7. El cap d'informatius. Apostà per una renovació de la D I A C A N legislatura. A mitja escala. 8. Companya de l'Esperança i la Caritat. Sa- O C I R A S turació de gran part de la societat benestant. 9. La casa de la moneda M A M A C A s'ha quedat sense líquid. Saborós. El pastís preferit de la Bernhardt. 10. I A G R E R En ple curs. Fa menys servei a les golfes que a la guitarra. Minyó de N O D R I R E Manacor. 11 . Infondr e. En certa mesura, contraresta el defecte. 12. Cau I D E E M S C A S S O S de passerells. Mala consellera que sol temptar els impacients.

Final per a tothom __________ L'origen de la vida

Ompliu les caselles buides dels requadros de 9x9 quadrats, amb xifres de l’1 al 9, sense repetir cap número en una mateixa fila, en una mateixa columna, ni en una subquadrícula de 3x3.

Crucigrama

per Anna M. Genís

HORITZONTALS: 1. Pot semblar una sardina movent-se al ritme de la música. Perdin líquids a flor de pell 2 . Pròpia d'un ressò ecològic. Subjecti amb força. 3. El fill pansit de Noè. Sedueixo amb gran magnetisme. Xai. 4. Digne d'estima. Únicament manté ocupat el personal de l'Inem. 5. Vocal absent a la reunió. Bòvids remugants que s'enreden en les lianes. Alta o baixa, gallega de gran atractiu turístic. 6 . Sotasignat d'antics ucasos imperials. Lloar. 7. Vi generós d'Andalusia. Famosos ressons de societat. Dóna valor al reu. 8. Divagui sense rumb. Corrent gironí força tèrbol. 9 . Iniciades en medicina. Borratxes. Xec sense fons. 10 . Planta llenyosa amb ínfules d'arbre. Avancen pel camp de batalla gràcies a les erugues. 11. En realitat, és culpable. Malmetries el tall de l'eina. 12. Fugaç o no, brilla amb llum pròpia. Escurça distàncies.

El cul de Vulcà __________ Aprenent a la cofa

5

5 2 3 1 9 8 4 6 7

Encreuat

3

7 4 9 6 3 5 8 1 2

4 1 2

8 1 6 2 7 4 5 9 3

7

3 9 5 4 1 2 7 8 6

4

1 6 2 8 5 7 9 3 4

9 2

6

4 8 7 3 6 9 2 5 1

7

2 3 8 9 4 6 1 7 5

3

9 7 1 5 2 3 6 4 8

9

6 9 5 8 3 2 3 2 9 1 5 3 8

6 5 4 7 8 1 3 2 9

3

9

7 1 9 2 9 2 6 7 4

1 4 6 2 5 9 7 8 3

6 7

2 3

6 2

6

MITJÀ

7 3 5 4 8 6 2 1 9

4 5

6 9 7 2 1 4 7 8 6 1 3 2 7

8 9

FÀCIL

6 5 4

2 8 9 7 3 1 4 6 5

7

1

4 6 8 3 1 7 5 9 2

3 5 4

5 7 2 8 9 4 6 3 1

3

6

3 9 1 6 2 5 8 7 4

5

8 5 4 1 7 3 9 2 6

6 9 2 3 5 8 1 4 6 3 8 4 2

Solucions

DIFÍCIL

9 2 3 5 6 8 1 4 7

MITJÀ

6 1 7 9 4 2 3 5 8

FÀCIL

Solució d’ahir A A V A I N T P A T E G E I N

O A R C I I S T A O R S T U S S O E R U G S T A

F A N S A A C B A A R D A A L L

A M A N I R T I A

A B S O L T

E G A U T A R E E T O S

Solució d’ahir F

O

R

N

I

D

A

F

O

R

N

A

D

A

Passatemps coordinats per olissip@olissip.com


la graellada del diumenge MIQUEL SESÉ

L'avuidefinit Cap de missió diplomàtica

Sortit del forn

Transmesa per ràdio

Resposta negativa

Un esquer més curt

Peixos sobirans

Abatut, sense humor

La direcció del vaixell

La part posterior

Té entrada a Galícia

Cerimònia de besar la mà

Entra en alguna cosa

Argument escolar

Etilè gairebé etern Regaran l’amanida Feta pols a l’era

Il·lustren els ordinadors

Un gran afeccionat

Un bon amic del lluç El present de Baltasar

Emblema d’una empresa

Relativa a l’orella

Pròxim a les coses

Una ratlla del temps

Un gran mamellam

Un gran triomf

S’hi poden ocultar coses Posar a disposició dels altres

Ens deixa bocabadats

Tranquils oceans

Poleix barrots a la cel·la

Menjar fins a rebentar

Filosofia molt ètica

Un disc molt compacte

Musulmà sotmès a Rússia Un bon amic dels homes

Jornada laboral ciclista

Consonants d’un lloc

Ens ofereix bones peres

Animal que no et farà pas mal

Mancat de sensibilitat

No gens transparent

Empresa d’afers varis

El pedal del mig

Propers i capgirats

Relatiu a l’espai celeste

Privar d’òrgans reproductors

Demanar quelcom just

Organització molt saludable

Zona plena d’eres

Ànima d’aspecte trist

Depurat i exquisit

Menjador de vaques

Cedeix a les pressions

La primera a donar la nota Empipades amb tothom

Només mig diàmetre

Ple pel mig i pel darrere

Una mostra de tàntal

Una resposta infal·lible

Una lona de menys pes

Persona molt poc digna

Roda de recanvi Insecte que és paràsit de l’home

00 Avui Diumenge


Encreuats per Miquel Sesé (5546)

miquelsese@olissip.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Scrabble per Miquel Sesé (3635) De les set lletres del faristol inferior, cal triar la combinació que, traslladada al tauler i en la posició adequada, us doni més punts. La paraula ha de lligar amb alguna lletra de les que ja són al tauler, i si se’n forma més

A 1

B

C

G A N U D A

lletra

mot

x2 mot

x2

x2

lletra

P x3

lletra

x2

mot

lletra

x2

x2

lletra

mot

lletra

mot

lletra

x2

x2

mot

mot

x3

x3

x3

x3

lletra

lletra

lletra

lletra

x2

x2

x2

x2

lletra

lletra

lletra

lletra

x3

x2

mot

lletra

E

L

L

S

1

1

1

1

x2

x3

lletra

mot

x2

x2

x2

x2

lletra

lletra

lletra

lletra

x3

x3

x3

x3

lletra

lletra

lletra

lletra

x2

x2

mot

mot

x2

x2

x2

x2

x2

lletra

mot

lletra

mot

lletra

x2

x2

x2

x2

mot

lletra

lletra

mot

x2

x3

x3

x2

mot

lletra

lletra

mot

x3

x2

x3

x2

x3

mot

lletra

mot

lletra

mot

C

G

N

O

O

O

T

2

3

1

1

1

1

1

A

Solucions d’ahir P E A T G E S

O

x2

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N

x2

13

1

M x2

lletra

11

1. Ubiquéssim en el temps. Ingredients que alegren carns i llegums. 2. Poni decapitat. Aparellament de dos cromosomes durant la profase meiòtica. Dius només les vocals. 3. No se'n veu cap per la costa. Glaçat al congelador. Viu en una cabeça. 4. Relatiu a una tribu. Ornament esculpit o tallat en baix relleu. 5. Bar sense porta. Lliguis a la pastisseria. Comenta algun Parenostre. 6. Present d'aniversari. Artífex que treballa en or. Carrer sense sortida. 7. Com un sant Pau. Evident irregularitat. 8. Compàs obert. Audibles, que poden ésser escoltats. Curvatures de les coses blegades. 9. Perdo vitalitat en defallir-me el cor. La quimera de Chaplin. Avinentesa. 10. Ben regat, el tomàquet i l'enciam. Porter de palau. A meitat de preu. 11. Infant mallorquí. Una que és saborosament picant. Seguir les instruccions. 12. Arsènic. Urbanístic o topogràfic. Descobriré per un indici de nassos. 13. Barra petita de metall fos no treballat. Immobilitza. Comença a ejacular. 14. Aquesta. Una gran serp. Així respira, l'Helena.

L

x3

mot

10

Verticals:

J

x2

9

1. Amansir una fera, també. No em passarà pas desapercebut. 2. Destrueix del tot. Camps triomfals parisencs. 3. Ho faci pel dret sense miraments. Facin gloses a Mallorca. Pronom extraterrestre. 4. L'energia d'Einstein. Relativa a l'acció d'un oferiment a Déu. Homenot sense desnivells. 5. Bessonada nazi. Deixa un alè que tomba. Fa sonar la campana abans d'acabar la batalla. 6. Lletra inicial. Fereixi el braç de l'ocell. Calci pel gos. Bé, consonant. 7. Institut estadístic. Examini una causa per jutjar-la. Avantatjós. 8. Desairós. Un ídol femení. 9. Perdem la frescor. Radical format per pèrdua d'un hidroxil de la molècula d'àcid oxàlic. 10. Pal de la llança. Manyà xapat a l'antiga. Cara B del parxís. 11. Dit sense falangeta. Pic vermell en el rovell de l'ou. Propi del camp. 12. Oxigen. Cegueses verbals. No coneix cap metge. Euskadi. 13. Se'm regira en irritar-me. Se n'apropien en detriment dels altres. 14. Sal formada per substitució dels dos àtoms d'hidrogen de l'àcid sulfúric. Llança sorra per un raig d'aire comprimit.

I

mot

x2

7

Horitzontals:

H

x3

mot

6

15

G

lletra

5

12

F

d’una , assegureu-vos que totes siguin vàlides. En aquest cas, es compten totes les paraules formades, amb els premis pertinents. Col·locant les set lletres en una sola tirada, obtindreu 50 punts extra (Scrabble!!).

x3

x2

3

8

E

x2

mot

2

4

D

x3

miquelsese@olissip.com

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

R O R C A O L A L E C M I U A N N I A R E F M A

H A C A

I L I U M

S A P A R N U L S L A E N N O

B I L I A N S I O I E L V L A O L R A B I A S A D R A C E R I A L L A

O C C A P D A I C D I A T A S O L C I A T M I C

U P O E R N T O C A C B A A L L A L L C A I R

A T C A O L A B I R O A T C A R L A T A X C I I S

B

C

D

xE3

2

N

3

T

4

lletra 1

1

lletra

x2 10 lletra

1

U

lletra 8

1

x3

1

1

3

x2

x2

lletra

mot

xN2

O

lletra 1

1

xN3

3

O 1

1

1

mot

x2 mot

x2 lletra

L

L

1

1

1

1

xS3

1

1

lletra 3

A

4

1

I

S

1

1

xO2

S

mot 1

x3

x2 lletra

1

xI2

mot 1

A

mot 1

mot 1

xP3

1

V

lletra

1

1

N

1

T

U x2

xS3

U

A lletra 10

1

xC3

N E

lletra 10

lletra 2

xM2

O

xÇ2

S

lletra 1

1

O

xL·L2

lletra 2 lletra

lletra 1

1

1

x3

1

1

2

lletra

U

1

xT2

A

mot

mot 3

1

D

x2

xI2

L

S

x2

B

lletra

2

A

xA2

mot

xP3

x2

C

E

lletra 1

x2

14

x2 lletra

R

1 1 mot

13

15

x2

I

1

xJ3

lletra 8

lletra lletra

S

G

A

mot

I

U

lletra

xX2

lletra 10

x3

3

1 1

x2

lletra

L E

mot

x2

B xNY2

A

11 12

x2

M x3 lletra

9

mot

x2 mot

xH2

10

lletra

x2 lletra

P xF3

mot 4

lletra

2

O x2

x2

mot 1

1

N

lletra

lletra

U

M x2

x2

1

1

L

lletra

xA2

E

mot 3

J

mot

x2

M x3

8

I

x3

mot

5

I

H x3 mot

mot

6

xG3

G

x3

xR2

7

F

lletra

x2

1

2

E

x2

mot 1

1

xQU2

lletra 8

C

C

D

I

S

T

T

2

2

2

1

1

1

1

J-7- CASC = 27 punts

O

S

1

1

xA3

mot 1


El blanc de blancs 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 2

incitar els cavalls a córrer una mica més. 9 Cultura precolombina peruana. Reparar una greu malaltia. Instrument per foradar peces metàl·liques. 10 T’allunyen de les situacions més perilloses. Rebutja les normes de vida de la societat.

3 4 5 6 7 8 9 10 més humana. 5 Que passa tal com t’ho explico. Frueix amb el sofriment dels altres. Vocals que poden alçar el vol. 6 Pàrquing. Amarat després del gran esforç. Depressió sobre el terreny. Ajusto el vestit a la forma del cos. 7 Un menjar de gos. La millor defensa possible. Que es repeteix, si fa no fa, cada cent quatre setmanes. Cinquanta romans mal escrits. 8 El profit que hom pot treure d’un negoci. Molt fluixa per una disminució del valor de l’hematòcrit. Llonganissa per

Consta de 21 quadrets negres HORITZONTALS: 1 Departaments que només

poden assolir els ministres. Manca d’esma a fer determinades coses. 2 Lloaré les millors virtuts de les persones. Que va al davant d’algú o d’alguna cosa. 3 Convulsiona els rellotges. El testicle d’un animal. Arrambar per la part posterior. Signatura d’analfabet. 4 Un de sol o un d’UVA. Francesa amant de la bona pastisseria. La ciència

VERTICALS: 1 Ciutats d’origen d’antigues colònies gregues. 2 Relatiu a la regió coxal. Mulla el pa en el sofregit. 3 Perjudicials per a saluts delicades. Contracció que necessitem. 4 Principis d’igualtat. Desitjar que la grua s’emporti el cotxe mal aparcat. Victòria romana. 5 Ocell que arriba a Sitges. Parany de rosegadors. 6 La de nit, a tocar del llit. Empresa lliure. 7 Equivoquin el bon camí. Es pot tallar amb la llet. 8 Percentualment se’ls emporten els pivots. Capicua de curta edat. 9 Perxa de saltador. En quin lloc. Disponible al públic. 10 Darrere taxis i autobusos. Valor atribuït a una cosa venedora. Doble revolt perillós. 11 Tallada arran. Uneix les rodes oposades d’un vehicle. 12 Procés de debilitament d’un imperi. 13 Perdé la cursa monetària enfront l’euro. Nascuts amb un munt de qualitats. 14 Col·lecció de poesies. Interjecció que atura el cavall. 15 Secret ben guardat. Banc de sorra a la desembocadura d’un riu. 16 Novel·la televisiva per capítols. Una mica d’àcid úric. 17A banda i banda del món. Collirà l’estri per menjar la sopa. 18 Endavant amb el ciri. Que consta de vuit elements.

L'embolic de lletres

El logogrif

Cal que localitzeu en aquest embolic de lletres el nom de 12 colors

Cal completar la graella, tenint en compte que un mateix número correspon sempre a la mateixa lletra

O D Q M U E O T

D

D D M A

I

A C D M G

N E G R

E A B E U R

O A

L M A R A E A

I L

T

G R R V I

5

7

1

3

2

2

11

12

13

7

11

2

11

R R O A

L

I

A N

T

N R S

J

T

6

J

R A S M E A

L

U C A

E A

E Q O B A R

C R M V O R V M A O E

L

I

L

6

16

8

8

4

7

8

8

9

9

12

E G R O C N C M

B R R R C U R M A

J

G T

N C

B V M M R M D R U

E N T

A C

6

L

E M E

2

5

8

6

7

6

3

6

11

9

2

9

U V

A A C B

L

2

7

11

3

9

6

9

9

2

7

5

4

2

11

2

8

9

2

5

5

6

6

16

2

5

3

6

9

2

2

17

7

11

10

7

18

7

1

A M

15

16

12

L

7

3

8

U Q N

5

9

6

I

13

12

8

5

O S A C R B U E R

3

14

7

12

L

T

11

2

16

13

A G R

U

4

E B M D M A E Q U C I

7

L

B G I

10

Q U O 1

I

9

I

R R C O R C A R A N A N O E A R

8

11

16

3

6

2

7

5

7

11

5

2

16

2

8

7

10

18

5

12

3

7

9

Avui Diumenge 00

Profile for Miquel Sese

Jocs de mostra en catala - 01  

Mostra de jocs elaborats per Olissip per a diferents mitjans de comunicacio.

Jocs de mostra en catala - 01  

Mostra de jocs elaborats per Olissip per a diferents mitjans de comunicacio.

Profile for olissip
Advertisement