Page 1

Athéé nskáé výé prává ná Sicíélii

Archiméé duů v sč roub

Bitvá u Gáugáméé l

Závrážč déč níé Filipá II. Mákédonskéé ho

Pocč áéték vojénskéé výé právý Aléxándrá Vélikéé ho do Asié

Rožsč íérčéníé žč éléžá v RŘ écku

Aléxándrovo obléé háé níé Týru

Bitvá u Aigospotámoi – konécč náé poráé žč ká Athéé n v péloponéé skéé váé lcé

Vžnik déé lskéé ho spolku

Poráé žč ká pérskéé ármáé dý u Plátájíé -poslédníé bitvá rč écko-pérskéé váé lký

Márdoniová (pérskýé vojévuů dcé) výé prává proti RŘ ékuů m

Vodníé hodiný Rážč éníé mincíé v RŘ écku

Filip poráé žč íé RŘ éký u Cháiroé néié Archiméé dés prč isč él ná to, ják výpocč íétát OBJEM.

ZŘ idlé klismos


Vžnik prvníéch vésnic vé stárovéč kéé m RŘ écku

Smrt Aléxándrá Vélikéé ho

Diskobolos Mýroé n

Afroditá ž Knidu sochárč Práé xitéléé s

Drákoé n, áthéé nskýé stáé tníék

Vélkáé rč éckáé kolonižácé

Athéé ná Párthénos v Párthénonu

Vénusč é ž Méé lu – ukáé žká héléé nskéé ho uméč níé

Dobýtíé Troé jé

Bitvá u Sálámíéný

Bitvá u Thérmopýl

Bitvá u Máráthoé nu

Rožkvéč t áthéé nskéé démokrácié žá vláé dý Périklá

Pocč áéték péloponéé skéé váé lký méži Spártou á Athéé námi á jéjich spojénci

Rožkvéč t míénojskéé civiližácé ná ostrovéč Kréé tá

Vžnik mýkéé nskéé civiližácé v RŘ écku


Znicč éníé áthéé nskéé ákropolé Pérsč áný

Filožof Sokrátés

Koréé , sochá mládéé žč éný

Filožof Aristotélés

Prvníé olýmpijskéé hrý

Athéé nskýé žáé konodáé rcé Soloé n

Filožof Plátoé n

Vžnik prvníéch káménnýé ch divádél – ámfitéáé truů

V Athéé náé ch výpuklá épidémié

Profile for olisekus

Timeline Starověké Řecko- přední strana  

Timeline Starověké Řecko- přední strana  

Profile for olisekus
Advertisement