Page 5

45190 (laatikko)

Vesiliukoiset värikynät 288kpl 285€/laatikko T rvallisett ja Tu j myrkyttömät myr y kyyttömä ät puuvärit,joita puuvä äritit,jo j itta voitt kkäy äytttää ää Turvalliset käyttää vessivä vesi ivä väre ärrein ein inä, nä ä, kasvomaaleina ä ka assvo asvo voma om maa ma m ale alei ale eina ei na a tai tai värittää vä vä ärit är rittä tää tä ää ä ihan ihan n sellaisesel ella lais la ise is isese vesiväreinä, na aan aan. n. Vo Voimakas oim makkas ja ja helposti he elp l osti irtoava väri takaa upean up naan. äl en erilaisille paperilaaduille. pa erilaaduille. Kynä nä on kuusikulmainen, kuusikulmaine jäljen pa su s 1 cm ja a pituus tu 17,5 17 cmLaatikossa c Laa a kos o on 16 * 18 1 paksuus on Ma ate t riaa a litt ja rakenne rak ake enne ne tekevät tekkev evät kkynäst ynäs yn ä tä eriväristä kynää. Materiaalit kynästä ke est s äv ävän än ja a estävät estä es tävä ät täytteen tä äyt ytte een kkatkeilemisen. atke at keililem emis isen n. kestävän

45191 (setti)

Vesiliukoiset värikynät 18kpl + teroitin 20€/setti

45090

Värikynät 288kpl

250€/setti

T r alliset ja m Turvalliset myrkyttömät rk ttömät p puuvärit. ärit Voi Voimakas ak ja helposti hellpo posti irtoa irtoava irto toa a väri äri äri takaa upean jäljen erilaisille paperilaaduille. Kynä on kuusikulmainen, paksuus 1 cm ja pituus 17,5 cm Kestävä rakenne.Laatikossa on 16 * 18 eriväristä kynää. Materiaalit ja rakenne tekevät kynästä kestävän ja estävät täytteen katkeilemisen.

45490

Liimapohjainen paperi 5 rullaa/setti 50€/setti Rullassa Rull Ru llas a sa on on 200 metriä mettririä ä paperia pap pa pe ia ja peri ja pape pa aperin peririn korkeus kork rkeu eus on A A44 (297 (297 c m)) paperin cm)

445510 4551 45 551 5100

Liimapuikko, 220kpl/ltk 0kpl/ltk

30€/ltk 3 0€/ltk www.olifu.fi

Profile for Olifu Finland

Olifu tuoteluettelo 2019  

Olifu tuoteluettelo 2019  

Profile for olifu
Advertisement