Page 1

Topologia- sposób okablowania sieci na określonym obszarze, czyli połączenia komputerów w jeden zespół. Określenie topologia sieci może odnosić się do konstrukcji fizycznej albo logicznej sieci. Topologia fizyczna opisuje fizyczną realizację sieci komputerowej, jej układu przewodów, medium transmisyjnych. Poza połączeniem fizycznym hostów i ustaleniem standardu komunikacji, topologia fizyczna zapewnia bezbłędną transmisję danych. Topologia fizyczna jest ściśle powiązana z topologią logiczną np. koncentratory, hosty. Topologia logiczna opisuje sposoby komunikowania się hostów za pomocą urządzeń topologii fizycznej. TOPOLOGIE FIZYCZNE  Topologia liniowa – wszystkie elementy sieci oprócz granicznych połączone są z dwoma sąsiadującymi  Topologia magistrali – wszystkie elementy sieci podłączone do jednej magistrali  Topologia pierścienia– poszczególne elementy są połączone pomiędzy sobą odcinkami kabla tworząc zamknięty pierścień  Topologia podwójnego pierścienia – poszczególne elementy są połączone pomiędzy sobą odcinkami tworząc dwa zamknięte pierścienie  Topologia gwiazdy – komputery są podłączone do jednego punktu centralnego, koncentratora (koncentrator tworzy fizyczną topologię gwiazdy, ale logiczną magistralę) lub przełącznika  Topologia gwiazdy rozszerzonej – posiada punkt centralny i punkty poboczne  Topologia hierarchiczna – zwana także topologią drzewa, jest kombinacją topologii gwiazdy i magistrali, budowa podobna do drzewa binarnego  Topologia siatki – oprócz koniecznych połączeń sieć zawiera połączenia nadmiarowe; rozwiązanie często stosowane w sieciach, w których jest wymagana wysoka bezawaryjność TOPOLOGIE LOGICZNE Topologia rozgłaszania – polega na tym, że host wysyła dane do wszystkich hostów podłączonych do medium. Kolejność korzystania z medium wg reguły kto pierwszy wyśle, pierwszy zostanie obsłużony. Przykładem są tutaj sieci Ethernet. Topologia przekazywania tokenu(żetonu) - polega na kontrolowaniu dostępu do sieci poprzez przekazywanie elektronicznego tokenu. Host, który w danym momencie posiada token może skorzystać z medium. W przypadku gdy nie ma zadań przekazuje token kolejnemu hostowi i cykl się powtarza. RODZAJE TOPOLOGII


Topologia liniowa Urządzenia sieciowe i komputery w tej topologii – oprócz granicznych – połączone są z dwoma sąsiednimi. Aby móc stworzyć sieć w tej topologii wszystkie urządzenia – oprócz granicznych – muszą posiadać dwa gniazda sieciowe. W topologii liniowej dane są przesyłane przez kolejne połączenia i urządzenia sieciowe aż do dotarcia do celu. Urządzenia napotkane na drodze pełnią rolę wzmacniaka. Jest to najprostszy sposób na stworzenie fizycznego połączenia pomiędzy wieloma komputerami bez użycia dodatkowych urządzeń sieciowych, choć wymaga, aby wszystkie urządzenia w niej pracujące były włączone.

Topologia magistrali Charakteryzująca się tym, że wszystkie elementy sieci są podłączone do jednej magistrali. WADY: 

trudna lokalizacja usterek  tylko jedna możliwa transmisja w danym momencie  potencjalnie duża ilość kolizji  awaria głównego kabla powoduje unieruchomienie całej domeny kolizji  słaba skalowalność  niskie bezpieczeństwo ZALETY:  małe użycie kabla


brak dodatkowych urządzeń  niska cena sieci  łatwość instalacji  awaria pojedynczego komputera nie powoduje unieruchomienia całej sieci 

Topologia pierścienia Komputery połączone są za pomocą jednego nośnika informacji w układzie zamkniętym okablowanie nie ma żadnych zakończeń. W ramach jednego pierścienia można stosować różnego rodzaju łącza. Długość jednego odcinka łącza dwupunktowego oraz liczba takich łączy są ograniczone. Sygnał wędruje w pętli od komputera do komputera, który pełni rolę wzmacniacza regenerującego sygnał i wysyłającego go do następnego komputera. W większej skali, sieci LAN mogą być połączone w topologii pierścienia za pomocą grubego przewodu koncentrycznego lub światłowodu. Metoda transmisji danych w pętli nazywana jest przekazywaniem żetonu dostępu. Żeton dostępu jest określoną sekwencją bitów zawierających informację kontrolną. Przejęcie żetonu zezwala urządzeniu w sieci na transmisję danych w sieci. Każda sieć posiada tylko jeden żeton dostępu. Komputer wysyłający, usuwa żeton z pierścienia i wysyła dane przez sieć. Każdy komputer przekazuje dane dalej, dopóki nie zostanie znaleziony komputer, do którego pakiet jest adresowany. Następnie komputer odbierający wysyła komunikat do komputera wysyłającego o odebraniu danych. Po weryfikacji, komputer wysyłający tworzy nowy żeton dostępu i wysyła go do sieci.


Topologia podwójnego pierścienia Składa się z dwóch pierścieni o wspólnym środku (dwa pierścienie nie są połączone ze sobą). Topologia podwójnego pierścienia jest tym samym co topologia pierścienia, z tym wyjątkiem, że drugi zapasowy pierścień łączy te same urządzenia. Innymi słowy w celu zapewnienia niezawodności i elastyczności w sieci każde urządzenie sieciowe jest częścią dwóch niezależnych topologii pierścienia. Dzięki funkcjom tolerancji na uszkodzenia i odtwarzania, pierścienie można przekonfigurować tak, żeby tworzyły jeden większy pierścień, a sieć mogła funkcjonować w przypadku uszkodzenia medium.

Topologia rozgałęzionej gwiazdy Oparta jest na topologii gwiazdy. W tej topologii każde z urządzeń końcowych działa jako urządzenie centralne dla własnej topologii gwiazdy. Pojedyncze gwiazdy połączone są przy użyciu koncentratorów lub przełączników. Topologia ta stosowana jest głównie w przypadku rozbudowanych sieci lokalnych, gdy obszar, który ma być pokryty siecią, jest większy niż pozwala na to topologia gwiazdy, np. w przypadku dużych instytucji.


Topologia hierarchiczna Jest utworzona z wielu magistrali liniowych połączonych łańcuchowo.Dubluje poszczególną magistralię. Początkowa pierwszą magistralę liniową dołącza się do koncentratora, dzieląc ją na dwie lub więcej magistral za pomocą przewodów koncentrycznych - w ten sposób powstają kolejne magistrale. Proces dzielenia można kontynuować, tworząc dodatkowe magistrale liniowe wychodzące z magistral odchodzących od pierwszej magistrali, co nadaje topologi cechy topologii gwiazdy.

Topologia siatki Istnieją dwa typy topologii siatki: pełna siatka – każdy węzeł sieci ma fizyczne połączenie z każdym innym węzłem w danej sieci  częściowa siatka – węzły mają różną ilość połączeń sieciowych do innych węzłów Topologia ta jest używana wtedy, gdy niezbędne jest zapewnienie wysokiej przepustowości, wysokiego bezpieczeństwa oraz wyeliminowanie kolizji sieciowych. Im bardziej te cechy są pożądane, tym sieć posiada więcej połączeń pomiędzy węzłami. 

gt4we5  

7y68ut654h5r7y6hjg

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you