Page 1


Rozwój felietonistyki - korekta  
Rozwój felietonistyki - korekta  

Na ostatniej stronie zamieściłam legendę znaków korektorskich, których użyłam do poprawy tekstu; zastosowanie kilku kolorów ma na celu zwięk...