Page 1

Oryginał

Kraków, dnia 2013-03-29

FAKTURA VAT NR 0004/2013 Sprzedawca:

Nabywca: dane firmy Olga Bartosiewicz ul. Krakowska 1, 00-000 Kraków NIP: 123-234-11-00

mLingua sp. z o.o. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań NIP: 778-14-35-103

bank: Bank Polski nr rachunku bankowego: 1234567890987328900000

Nazwa

Lp.

Ilość Jednostka towaru/ miary usługi

Cena za Wartość jednostke netto netto

Podatek Stawka Kwota % netto

Wartość brutto

1

Tłumaczenie pisemne PL-RO (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie)

1800 znaków

3,7

24,53

90,76

23

20,87

111,63

2

Tłumaczenie pisemne PL-FR (Traktat ustanawiający konstytucję dla Europy)

1800 znaków

511,45

24,53

12 545,86

23

2 885,55

15 431,41

3

Tłumaczenie pisemne PL-FR (Dyrektywa Rady)

1800 znaków

51,4

24,53

1 260,84

23

289,99

1 550,84

Razem W tym

13897,46 13897,46

X 23%

3196,41 3196,41

17093,90 17093,90

siedemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote, dziewięćdziesiąt groszy Słownie: 17093,90 28.03.2013 Razem do zapłaty: Data sprzedaży: Płatne przelewem w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury Sposób zapłaty: otrzymujący fakturę

podpis

UWAGI: Nauka wystawienia dokumentów księgowych

wystawiający fakturę

podpis

Nauka wystawiania dokumentów księgowych - faktura VAT  
Nauka wystawiania dokumentów księgowych - faktura VAT  

Bardzo przydatna umiejętność! "Wystawienie faktury VAT" brzmi groźnie, a jest całkiem nietrudnym zadaniem :)

Advertisement