Δημιουργώκαι Καινοτομώ

Page 1


https://view.genial.ly/619a41a1aec7 dd0d586c36f9/game-nero-to-ta3iditoy-mikroy-prigkipa-stoys-planhtes-t wn-de3iothtwn


1o εργαστήριο Ανάγνωση βιβλίου της Σοφίας Μαντουβάλου: “Το σύννεφο που έβαλε τα κλάματα” Αναζήτηση πληροφοριών για το Κύκλο του Νερού, σε βιβλία και στο διαδίκτυο. Διδακτική αξιοποίηση του ποιήματος του Ζαχαρία Παπαντωνίου: “Από ΄σαι ποταμάκι;”


είο

Ν

γωγ ηπια

υ δρο ν ά εγ Φολ


γείο ω γ α ι π 4ο Νη δος ι Αρτέμ 1 α Τμήμ
Θεατρικό παιχνίδι Ο Κύκλος του Νερού


Αναζήτηση πληροφοριών σε βιβλία και στο διαδίκτυο


4ο Νηπιαγωγείο Αρτέμιδος-Τμήμα 2


“Το ταξίδι της σταγόνας” 4ο γείο μα 2 ω γ ή ια Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ


“Πέφτει πέφτει η σταγόνα” 4ο γείο μα 2 ω γ ή ια Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ


4ο γείο μα 2 ω γ ή ια Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

ι”

“Α

μάκ α τ ο αι π σ ί ε ου πό π


4ο γείο μα 2 ω γ ή ια Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

“Από που είσαι ποταμάκι”


4ο γείο μα 2 ω γ ή ια Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Εποπτικό υλικό στο διαδίκτυο


4ο ίο ωγε ήμα 2 γ α ι Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ


είο γ ω

αγ ι π η 3o N μιδος έ Αρτ


είο

ωγ γ α πι η N 3o μιδος έ Αρτ


είο γ ω

ιαγ π η 3o N μιδος έ Αρτ


είο γ ω

αγ ι π η 3o N μιδος έ Αρτ


είο γ αγω ι π η 3o N μιδος έ Αρτ


γείο α 7 ω γ μ α ηπι ν - Τμή Ν 11ο νίνω ν Ιωα


είο 7 γ ω α αγ ηπι - Τμήμ Ν 11ο νίνων ν Ιωα


είο 7 γ ω α αγ ηπι - Τμήμ Ν 11ο νίνων ν Ιωα


είο 7 γ ω α αγ ηπι - Τμήμ Ν 11ο νίνων ν Ιωα


είο 7 γ ω α αγ ηπι - Τμήμ Ν 11ο νίνων ν Ιωα


ν

ίνω

γείο ω γ ηπια α 6 Ν ο μ 11 Τμή

νν Ιωα


ων

ίν ανν ω Ι γείο ω γ ηπια α 6 Ν ο μ 11 Τμή


ν

ίνω

γείο ω γ ηπια α 6 Ν ο μ 11 Τμή

νν Ιωα


ν

νίνω ν α ω Ι ο γωγει ) α ι π η 1 11ο Ν (τμήμα

“Το σύννεφο που έβαλε τα κλάματα” δημιούργησε τις δικές μας μικρές “σταγονίτσες!”


ν

ννίνω α ω Ι ο γωγει ) α ι π η 1 11ο Ν (τμήμα

Διαβάσαμε την "Πινεζοβροχή" του Ευγένιου Τριβιζά & είδαμε τον πίνακα ¨Η βροχή των ανθρώπων¨ του Rene Magritte. Έπειτα ζωγραφίσαμε πως φανταζόμαστε τη δική μας πόλη.


ν

ννίνω α ω Ι ο ί ε ιαγωγ π η Ν ο 1 1 4ο τμήμα


11ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων τμήμα 4ο


11ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων τμήμα 4ο

πέφτει, πέφτει η σταγόνα….


ν ω ν ί ν 11ο Ιωαν είο γ 4ο ω γ α α ι μ τμή ΝηπΖωγραφίζουμε με αφορμή το βιβλίο “Το σύννεφο που έβαλε τα κλάματα”

Μαθαίνουμε για τον κύκλο του νερού και ζωγραφίζουμε

2ο εργαστήριο Δημιουργία αφίσας-μακέτας για το Κύκλο του Νερού Παζλ με το Κύκλο του Νερού


δρου

ν ολεγά Φ ο ί ε αγωγ Νηπι


είο

γωγ α ι π η 4ο Ν 1 α τμήμ


ίζουμε φ α ρ γ Ζω ζουμε και παί παζλ


Μικρό βιβλίο με το ταξί της σταγόνας και ρολόι με το Κύκλο του Νερού


4ο γείο μα 2 ω γ ή ια Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ


4ο γείο μα 2 ω γ ή ια Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Δημιουργία αφίσας


4ο γείο μα 2 ω γ ή ια Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Δημιουργία αφίσας


4ο γείο μα 2 ω γ ή ια Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Δημιουργία αφίσας


4ο γείο μα 2 ω γ ή ια Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Δημιουργία αφίσας


4ο γείο ματα ω γ ή ια Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ 2 1και


4ο γείο μα 2 ω γ ή ια Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ


4ο γείο μα 2 ω γ ή ια Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Δημιουργία βιβλίου


4ο γείο μα 2 ω γ ή ια Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Δημιουργία παζλ


4ο γείο μα 2 ω γ ή ια Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Δημιουργία παζλ


4ο γείο μα 2 ω γ ή ια Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Δημιουργία ψηφιακών παζλ


4ο γείο μα 2 ω γ ή ια Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Τα στάδια του κύκλου του νερού


ο

εί ωγ

αγ ι π η 3o N μιδος έ Αρτ


είο γ ω

αγ ι π η 3o N μιδος έ Αρτ


είο γ ω

αγ ι π η 3o N μιδος έ Αρτ


είο γ ω

αγ ι π η 3o N μιδος έ Αρτ


είο 7 γ ω α αγ ηπι - Τμήμ Ν 11ο νίνων ν Ιωα


είο 7 γ ω α αγ ηπι - Τμήμ Ν 11ο νίνων ν Ιωα


γείο α 7 ω γ α ηπι - Τμήμ Ν 11ο νίνων ν Ιωα


γείο α 7 ω γ α ηπι - Τμήμ Ν 11ο νίνων ν Ιωα


ωγε γ α ι Νηπ ήμα 6 ο 1 1 Τμ

ννίν α ω ίο Ι

ων


ε γωγ α ι π Νη ήμα 6 11ο Τμ

ίο Ι

νίν ωαν

ων


ν

ννίνω α ω Ι ο γωγει ) α ι π η 1 11ο Ν (τμήμα

Ο κύκλος του νερού!


ν

νίνω ν α ω Ι ωγειο γ α ι π 4) η 11ο Ν (τμήμα 1 &

Συνεργατική μακέτα για τον κύκλο του νερού!


11ο γείο ω γ α ι Νηπ νων νί Ιωαν α 4ο μ ή μ τ


11ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων 4ο τμήμα

παζλ “Ο κύκλος του νερου” διαδικτυακά με το συνεργαζόμενο σχολείο Αρτέμιδας & επιτραπέζια


υ

ο το λ κ ύ

νκ ο τ με ρού λ ζ νε Πα
Συνεργατική μακέτα για τον κύκλο του νερού!


3ο εργαστήριο Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη για την ανίχνευση των πρότερων γνώσεων των παιδιών Ψηφιακό παιχνίδι για το Κύκλο του Νερού με την εφαρμογή LearningApps


ωγείο γ α ι π η Ν o 4 Αρτέμιδος Τμήμα 1


Βάζουμε στη σειρά τις εικόνες για να φτιάξουμε το Κύκλο του Νερού


4ο γείο μα 2 ω γ α ή ι Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη


4ο γείο μα 2 ω γ α ή ι Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Δημιουργία ψηφιακού εννοιολογικού χάρτη


4ο γείο μα 2 ω γ α ή ι Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Ψηφιακό παιχνίδι με τα στάδια του κύκλου του νερού


είο γ ω

ιαγ π η 3o N μιδος έ Αρτ


είο

ωγ γ α πι η N 3o μιδος έ Αρτ


γείο α 7 ω γ α ηπι - Τμήμ Ν 11ο νίνων ν Ιωα


γείο α 7 ω γ α ηπι - Τμήμ Ν 11ο νίνων ν Ιωα


γείο α 7 ω γ α ηπι - Τμήμ Ν 11ο νίνων ν Ιωα


είο Ι γ ω πιαγ 6 η Ν μα 11ο Τμή

νίν ωαν

ων


ωγε γ α ι Νηπ ήμα 6 11ο Τμ

ανν ω Ι ο ί

ν

ίνω


Εννοιολογικός Χάρτης

γείο ω γ α ηπι νων Ν ο 11 ννί 1) α ω Ι μα (τμή


εννοιολογικός χάρτης

11ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων


11ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων τμήμα 4ο
Τα στάδια του κύκλου του νερού


Εννοιολογικός χάρτης για το νερό


4ο εργαστήριο Οn line Συνεργατική ζωγραφική για το Κύκλο του Νερού Ψηφιακό παιχνίδι: αντιστοίχιση εικόναςλέξης, με την εφαρμογή Learning Apps


δρου

ν ολεγά Φ ο ί ε αγωγ Νηπι


4o Νηπιαγωγείο Αρτέμιδος τμήμα 1


4ο Ν/γείο Αρτέμιδος τμήμα 1


4ο Ν/γείο Αρτέμιδος τμήμα 1 Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα: Διαβάζουμε και γράφουμε λέξεις από το Κύκλο του Νερού


4ο Ν/γείο Αρτέμιδος τμήμα 1 Παίζουμε ψηφιακό παχνίδι Αντιστοίχιση εικόνας λέξης


4ο γείο μα 2 ω γ α ή ι Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Αντιστοίχιση λέξεων Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα (Γλώσσα)


4ο γείο μα 2 ω γ α ή ι Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Αντιστοίχιση λέξεων Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα (Γλώσσα), on line παιχνίδι.


είο γ ω

αγ ι π η 3o N μιδος έ Αρτ


είο γ ω

αγ ι π η 3o N μιδος έ Αρτ


είο 7 γ ω α αγ ηπι - Τμήμ Ν 11ο νίνων ν Ιωα


είο 7 γ ω α αγ ηπι - Τμήμ Ν 11ο νίνων ν Ιωα


είο 7 γ ω α αγ ηπι - Τμήμ Ν 11ο νίνων ν Ιωα


ε γωγ α ι π Νη ήμα 6 11ο Τμ

ίο Ι

νίν ωαν

ων


είο γ ω αγ ηπι νων Ν 11ο αννί Ιω α 1) μ ή (τμ

Πόσο σημαντικό είναι το νερό!5o εργαστήριο Δράσεις STEM Μηχανικής, Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά


δρου

ν ολεγά Φ ο ί ε αγωγ Νηπι4ο Ν/γείο Αρτέμιδος τμήμα 1 STEM-φυσικές επιστήμες, οι μορφές του νερούΜετράμε τη θερμοκρασία του νερού

Μετράμε τις σταγόνες


4ο γείο μα 2 ω γ α ή ι Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Δράσεις STEAM Μαθηματικά


4ο γείο μα 2 ω γ α ή ι Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Δράσεις STEAM Μαθηματικά


4ο γείο μα 2 ω γ α ή ι Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Δράσεις STEAM Μαθηματικά


4ο γείο μα 2 ω γ α ή ι Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Δράσεις STEAM Μαθηματικά


4ο γείο μα 2 ω γ α ή ι Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Δράσεις STEAM Μαθηματικά


4ο γείο μα 2 ω γ α ή ι Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Δράσεις STEAM Μηχανική


4ο γείο μα 2 ω γ α ή ι Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Δράσεις STEAM Μηχανική Υδροδυναμική


4ο γείο μα 2 ω γ α ή ι Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Δράσεις STEAM Μηχανική Υδροδυναμική Νερόμυλος


4ο γείο μα 2 ω γ α ή ι Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Δράσεις STEAM Φυσικές Επιστήμες


4ο γείο μα 2 ω γ α ή ι Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Δράσεις STEAM Φυσικές Επιστήμες Εξάτμιση Υγροποίηση


4ο γείο μα 2 ω γ α ή ι Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Δράσεις STEAM Φυσικές Επιστήμες Πειράματα διαλυτότητας


είο γ ω

αγ ι π η 3o N μιδος έ Αρτ


είο γ ω

αγ ι π η 3o N μιδος έ Αρτ


είο γ ω

αγ ι π η 3o N μιδος έ Αρτ


είο γ ω

αγ ι π η 3o N μιδος έ Αρτ


είο γ ω

αγ ι π η 3o N μιδος έ Αρτ


είο γ ω

αγ ι π η 3o N μιδος έ Αρτ


είο γ ω

αγ ι π η 3o N μιδος έ Αρτ


είο γ ω

αγ ι π η 3o N μιδος έ Αρτ


είο γ ω

αγ ι π η 3o N μιδος έ Αρτ


γείο α 7 ω γ α ηπι - Τμήμ Ν 11ο νίνων ν Ιωα


γείο α 7 ω γ α ηπι - Τμήμ Ν 11ο νίνων ν Ιωα


είο 7 γ ω α αγ ηπι - Τμήμ Ν 11ο νίνων ν Ιωα


γείο α 7 ω γ α ηπι - Τμήμ Ν 11ο νίνων ν Ιωα


είο 7 γ ω α αγ ηπι - Τμήμ Ν 11ο νίνων ν Ιωα


είο 7 γ ω α αγ ηπι - Τμήμ Ν 11ο νίνων ν Ιωα


είο 7 γ ω α αγ ηπι - Τμήμ Ν 11ο νίνων ν Ιωα


γείο α 7 ω γ α ηπι - Τμήμ Ν 11ο νίνων ν Ιωα


ίο Ι

ωγε γ α ι Νηπ ήμα 6 11ο Τμ

νίν ωαν

ων


ε γωγ α ι π Νη ήμα 6 11ο Τμ

ίο Ι

νίν ωαν

ων


ε γωγ α ι π Νη ήμα 6 11ο Τμ

ίο Ι

νίν ωαν

ων


ε γωγ α ι π Νη ήμα 6 11ο Τμ

ίο Ι

νίν ωαν

ων


ωγε γ α ι Νηπ ήμα 6 11ο Τμ

ανν ω Ι ο ί

ν

ίνω


είο Ι γ ω πιαγ 6 η Ν μα 11ο Τμή

νίν ωαν

ων


ων

είο Ι γ ω πιαγ 6 η Ν μα 11ο Τμή

νίν ωαν


11ο Νηπ Ιωαν ιαγωγε ιο ν (τμή ίνων μα 1 )

Πως εξατμίζεται το νερό?


11ο Νηπιαγωγειο Ιωαννίνων (τμήμα 1)

Διαλυτότητα


Τήξη

- πήξ

η&ζ ωγρα

φική !

11ο Νηπιαγωγειο Ιωαννίνων (τμήμα 1)


11o Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων τμήμα 4ο

STEAM & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ


πυκνότητα διαλυτότητα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

11ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων(τμήμα 4ο)


11ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων(τμήμα 4ο)

τήξη-πήξη & ζωγραφική με παγάκια!!!


ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ οι σταγόνες ταξιδεύουν μέσα σε σακουλάκια.. θα ζωγραφιστεί το λευκό χαρτί με το χρωματιστό νερό;

11ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων (τμήμα 4ο)


ρομποτική

11ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων (τμήμα 4ο)


11ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων τμήμα 4ο ένα φράγμα νερού στο σχολείο μας


11ο Νηπιαγωγειο Ιωαννίνων (τμήμα 1)
7ο Νηπιαγωγείο Αρτέμιδας Ποιος θα φτιάξει το πιο γερό φράγμα;


7ο Νηπιαγωγείο Αρτέμιδας Νερόμυλος και πειραματισμοί με τη δύναμη του νερού6ο εργαστήριο Δράσεις STE(Α)M Τεχνολογία-Ρομποτική Δραστηριότητες τέχνης


4ο Ν/γείο Αρτέμιδος τμήμα 1 STEM Τεχνολογία Ρομποτική - Ο Κύκλος του Νερού

Φύλλα εργασίας με τη διαδρομή


4ο γείο μα 2 ω γ α ή ι Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Δράσεις STEAM Ρομποτική


4ο γείο μα 2 ω γ α ή ι Νηπ ιδος-Τμ μ Αρτέ

Δράσεις STEAM Ρομποτική


είο γ ω

αγ ι π η 3o N μιδος έ Αρτ


είο γ ω

αγ ι π η 3o N μιδος έ Αρτ


είο γ ω

αγ ι π η 3o N μιδος έ Αρτ


Συνεργατική ζωγραφική 3ο και 4ο Νηπιαγωγεία Αρτέμιδος


Συνεργατική ζωγραφική 4ο Ν/γείο Αρτέμιδος και Ν/γείο Τραχωνίου Κύπρος


γείο α 7 ω γ α ηπι - Τμήμ Ν 11ο νίνων ν Ιωα


γείο α 7 ω γ α ηπι - Τμήμ Ν 11ο νίνων ν Ιωα


γείο α 7 ω γ α ηπι - Τμήμ Ν 11ο νίνων ν Ιωα


είο 7 γ ω α αγ ηπι - Τμήμ Ν 11ο νίνων ν Ιωα


γείο α 7 ω γ α ηπι - Τμήμ Ν 11ο νίνων ν Ιωα


ν

γείο ω γ α ηπι μα 6 Ν 11ο Τμή

Ιω

ίνω ανν


ων

ε γωγ α ι π Νη ήμα 6 11ο Τμ

ίο Ι

νίν ωαν


δρου

ν ολεγά Φ ο ί ε αγωγ Νηπι

7ο Νηπιαγωγείο Αρτέμιδας Πείραμα: τα μουσικά ποτήρια


7ο Νηπιαγωγείο Αρτέμιδας Μουσικά ρυθμικά παιχνίδια με αφορμή το νερό


7ο Νηπιαγωγείο Αρτέμιδας Μπαστούνια της βροχής