Page 1

Wojciech Małek

PORTFOLIO


Wojciech Małek

PORTFOLIO

Wystawy:

2017 „Św. Jadwiga i Jej Śląsk” wystawa zbiorowa, Kościół Św. Krzyża, Wrocław; 2017 „Błędne koło”, wystawa zbiorowa, Browar Mieszczański, Wrocław; 2017 „Post Rytuał 14”, wystawa zbiorowa, Wyspa Tamka, Wrocław; 2017 „Żelazne opowieści” Galeria Sztuki Współczesnej MD_S we Wrocławiu; 2016 „W formie”, wystawa zbiorowa, ASP Wrocław; 2016 Wystawa rzeźb studentów, absolwentów i dydaktyków ASP w Lublinie; 2016 „Młodzi w Muzeum – Poziom Najwyższy”, wystawa zbiorowa, Muzeum Narodowe, Wrocław; 2016 „Prace studentów, absolwentów i pracowników ASP zrealizowane dzięki wsparciu firmy HA Polska”, Siedziba Hüttenes-Albertus Polska, Lublin; 2016 „Strefa rzeźby. 70-lecie ASP”, wystawa zbiorowa, Galeria Neon, Wrocław; 2016 „Zastygłe”, indywidualna wystawa rzeźby, Browar Mieszczański, Wrocław; 2016 „Rytuał #13. Substytuty”, wystawa zbiorowa, Zaklęte Rewiry, Wrocław; 2016 „Strefy”, wystawa zbiorowa, Galeria Nadbałtyckie Centrum Kultury, Ratusz Staromiejski, Gdańsk; 2015 „Panoptikum – czyli wystawa rzeczy osobliwych”, wystawa zbiorowa, Muzeum Powozów, Galowice;

Wojciech Małek (ur. 1983 w Nisku) — rzeźbiarz. Studiował w Akademii

Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2005-2007). Absolwent wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta (2007-2012) na kierunku rzeźba. Dyplom w pracowni profesora Christosa Mandziosa. Jego praca dyplomowa została wyróżniona medalem. Od 2013 jest zatrudniony w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na stanowisku technik odlewnik. Obecnie jest asystentem w Katedrze Rzeźby. Od 2014 pracuje również w Zespole Szkół Plastycznych im. Stanisława Kopystyńskiego we Wrocławiu jako nauczyciel Rzeźby. Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem i małą formą rzeźbiarską, odlewnictwem artystycznym różnych metali. Od 2008 roku bierze udział w Festiwalu Wysokich Temperatur. (born 1983 in Nisko) — sculptor. He studied at Pedagogical University of Cracow (2005-2007). He graduated from the Academy of Art and Design in Wrocław (2007-2012) and he majored in sculpture. His final work supervised by prof. Christos Mandzios was awarded a medal of distinction. Since 2013 he has been employed at the Academy of Art and Design in Wrocław as an assistant technician in the Casting Studio. At present he is an assistant tutor in the Deparment of Sculpture. Since 2014 he has worked as a teacher of sculpture in the Secondary School of Fine Arts in Wrocław. He is primarily interested in sculpture, drawing and small sculpture, and art metal casting. He has participated in Festival of High Temperatures since 2008.

2015 „W Kręgu Krzyża”, wystawa zbiorowa poświęcona pamięci ks. Kardynała Bolesława Kominka w 50. rocznicę Orędzia Biskupów Polskich do Biskupów Niemieckich, Wrocław; 2015 wystawa zbiorowa w Plenerowej Galerii Rzeźby Naja, Przesieka; 2014 „Do 7 razy sztuka”, wystawa zbiorowa, Browar Mieszczański, Wrocław; 2014 „Ścieżki umysłu”, wystawa zbiorowa, Galeria Neon, Wrocław; 2013 „Problemy techniczne”, wystawa zbiorowa rzeźby, Galeria MD_S, Wrocław; 2012 „Autorskie formy przestrzenne”, wystawa dyplomowa, Galeria Miejska, Wrocław; 2012 „Inspiracja przedmiotem”, Aneks z Małej Formy Rzeźbiarskiej, Galeria Miejska, Wrocław; 2012 „Przedmiot, podmiot, artefakt”, indywidualna wystawa rzeźby, Galeria Małgosia, Wrocław;

Warsztaty, pokazy:

2014-2017 współprowadzenie międzynarodowych warsztatów formowania rzeźb pod odlewy żeliwne dla studentów i dydaktyków oraz zaproszonych artystów podczas Festiwalu Wysokich Temperatur w ASP Wrocław. Udział w pokazach odlewania rzeźb z żeliwa. 2014-2016 prowadzenie warsztatów i pokazów odlewania brązu pt. „Talizmany z brązu” z pomocą uczniów Zespołu Szkół Plastycznych we Wrocławiu podczas Festiwalu Wysokich Temperatur. 2014, 2015 prowadzenie warsztatów rzeźbiarskich dla uczniów Zespołu Szkół Plastycznych we Wrocławiu w pracowni odlewniczej ASP Wrocław w ramach promocji kierunku rzeźba. 2014-2016 współprowadzenie warsztatów i udział w pokazach odlewania rzeźb z żeliwa podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

wojtekmalek18@gmail.com wojciechmalek.weebly.com


Wojciech Małek

PORTFOLIO

Atramentowy | Inky 63 x 25 cm, 2018 Kallus 110 x 42 x 3818 cm,x 2017 aluminium żeliwo, stal||aluminium cast iron, steel


Wojciech Małek

PORTFOLIO

Balerina | Ballerina 16 x2017 50 x 22 cm, 2018 Kallus 110 x 42 x 38 cm, aluminium żeliwo, stal||aluminium cast iron, steel


Wojciech Małek

PORTFOLIO

Dreszczyk 28cm, x 37 x 15 cm, 2018 Kallus 110| xThrill 42 x 38 2017 aluminium żeliwo, stal||aluminium cast iron, steel


Wojciech Małek

PORTFOLIO

Kozioł Ofiarny 52 x 25 x 32 cm, 2018 Kallus 110 x 42|xScapegoat 38 cm, 2017 aluminium żeliwo, stal||aluminium cast iron, steel


Wojciech Małek

PORTFOLIO

Portret 110 | Portrait 41 x2017 23 cm, 2018 Kallus x 42 x 738x cm, aluminium żeliwo, stal||aluminium cast iron, steel


Wojciech Małek

PORTFOLIO

Wiewiór | Sguirrel 22 x 32 x 35 cm, 2018

Kallus 110 x 42 x 38 cm, 2017 żeliwo, stal | cast iron, steel

aluminium | aluminium


Wojciech Małek

PORTFOLIO

Kallus 110 x 42 x 38 cm, 2017 żeliwo, stal | cast iron, steel


Wojciech Małek

PORTFOLIO

Don Kichot | Don Quixote 78 x16 x16 cm, 2016 żeliwo, stal | cast iron, steel

Po drugiej stronie | On the other side 79 x 30 x 13 cm, 2016 żeliwo, stal | cast iron, steel


Wojciech Małek

PORTFOLIO

Głowa | Head 33 x 46 x 18 cm, 2016 aluminium | aluminium


Wojciech Małek

PORTFOLIO

Zwid | Phantom 30 x 61 x 45 cm, 2016 żeliwo | cast iron


Wojciech Małek

PORTFOLIO

Brelok | Keyring 21 x 52 x 65 cm, 2016 żeliwo | cast iron


Wojciech Małek

PORTFOLIO

#7 85 x 41 x 27 cm, 2015 żeliwo | cast iron

Poduszki | Pillows 16 x 36 x 16 cm, 2016 żeliwo | cast iron


Wojciech Małek

PORTFOLIO

#2 43 x 70 x 21 cm, 2014

#3 50 x 77 x 22 cm, 2014

gips patynowany | plaster patinated

gips patynowany | plaster patinated


Wojciech Małek

PORTFOLIO

#4 13 x 70 x 20 cm, 2015

#5 45 x 34 x 22 cm, 2015

gips patynowany | plaster patinated

gips patynowany | plaster patinated


Wojciech Małek

PORTFOLIO

Ikar | Icarus 40 x 70 x 10 cm, 2015

#8 85 x 54 x 16 cm, 2015

żeliwo | cast iron

żeliwo | cast iron


Wojciech Małek

Bez tytułu | No title 260 cm, 2015 stal | steel

PORTFOLIO


Wojciech Małek

PORTFOLIO

#1 63 x 52 x 21 cm, 2013

gips patynowany | plaster patinated


Wojciech Małek

PORTFOLIO

Przedmiot i | Object i 20 x 30 cm, 2012 Przedmiot ii | Object ii 20 x 30 cm, 2012

Przedmiot iii | Object iii 20 x 25 cm, 2012 Przedmiot iv | Object iv 27 x 20 cm, 2012

brąz | bronze

brąz | bronze


Wojciech Małek

PORTFOLIO

Przedmiot v | Object v 26 x 20 cm, 2012 Przedmiot vi | Object vi 20 x 22 cm, 2012

Przedmiot vii | Object vii 20 x 21 cm, 2012 Przedmiot x | Object x 19 x 30 cm, 2012

brąz | bronze

brąz | bronze


Wojciech Małek

PORTFOLIO

Bez tytułu | No title 70 x 80 x 90 cm, 2010

żeliwo, tworzywo sztuczne | cast iron, plastic


Wojciech Małek

PORTFOLIO

Bez tytułu | No title 150 x 70 x 150 cm, 2010 guma, stal | rubber, steel


Wojciech Małek

PORTFOLIO

Tytuł | Title Poduchy | Pillows 12 x 132012 x 14 cm, 2016 odlew stal, gips, jakiś drewno tam | odlew | steel,jakiś plaster, tamwood po ang


Wojciech Małek

PORTFOLIO

Poduchy | Pillows 60 x 50 x 10 cm, 2012 stal, gips | steel, plaster


Wojciech Małek

PORTFOLIO

Poducha | Pillow 60 x 40 x 10 cm, 2012 odlew gipsowy | plaster cast

Poducha | Pillow 60 x 40 x 10 cm, 2012 odlew gipsowy | plaster cast


Wojciech Małek

PORTFOLIO

Klamerki | Clothespins 120 x 6 x 12 cm, 2011 stal, papier, drewno | steel, paper, wood


Profile for olga roz

WOJCIECH MALEK - sculpture  

WOJCIECH MALEK - sculpture  

Advertisement