Page 1

MLADÍ LÍDRI ROZVOJ LÍDERSKÝCH A KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ

Program Mladí lídri pomáha mladým ľuďom rozvíjať komunikačné a líderské zručnosti, aby sa mohli stať skutočnými lídrami v budúcnosti.


MLADÍ LÍDRI TOASTMASTERS INTERNATIONAL Komunikácia

HISTÓRIA Prezentačné zručnosti Toastmasters International je medzinárodná organizácia, ktorá od svojho skromného vzniku v roku 1924 dodnes vzrástla na 13 000 klubov s viac ako 270 000 členmi v 116 krajinách sveta. Medzinárodná organizácia funguje formou klubov zjednotených do neziskovej organizácie, ktorá má štandardnú vzdelávaciu štruktúru a systém, podľa ktorého vzdelávanie prebieha. Ide o vzdelávanie resp. osobný rozvoj v oblasti komunikačných a vodcovských zručností.

Spätná väzba Motivácia Sebavzdelávanie Kreativita Tréning

Hovorí sa, že dobrí komunikátori sú dobrými lídrami. Medzi členmi Toastmasters sú aj politici, úspešní podnikatelia i významní vedci.

Kvalita Neustále zlepšovanie

SLOVENSKO Prvý klub na Slovensku bol založený v júni 2008. V súčasnosti fungujú na Slovensku už dva kluby, v ktorých sa komunikuje v slovenčine, v angličtine i nemčine. Klubové stretnutia sa konajú pre približne 20 až 30 účastníkov. Každé stretnutie sa dá opísať ako malá konferencia, vedená moderátorom, na ktorej vystupujú členovia v úlohách rečníkov. Každý z rečníkov má pridelenú úlohu, či už sa jedná o pripravený prejav, prezentáciu alebo hodnotenie niektorého z predchádzajúcich rečníkov.

Vodcovstvo Obecenstvo Úspech Zábava Organizácia Zručnosti Rečník

MLADÍ LÍDRI Mentor Vzdelávací program je uskutočnený vo forme ôsmych stretnutí, počas ktorých účastníci majú možnosť rozvíjať svoje komunikačné a líderské schopnosti pomocou praktického tréningu a skúsenosti. Veľkosť skupiny je od 15 do 25 účastníkov.

Reč tela

Obsahom programu je prekonať strach z vystupovania na verejnosti, ujasnenie a prezentácia názorov a myšlienok, aktívne počúvanie, poskytnutie spätnej väzby, motivácia, vedenie diskusie a stretnutia .

Darujte 2%

1

Mladi lidri a Toastmasters  

Program Mladí lídri pomáha mladým ľuďom rozvíjať komunikačné a líderské zručnosti, aby sa mohli stať skutočnými lídrami v budúcnosti.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you